Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971  ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra circulatiei rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980

*) Traducere

Pãrţile contractante, pãrţi în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968,
dornice sa stabileascã o mai mare uniformizare a regulilor de circulaţie în Europa,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Pãrţile contractante, pãrţi în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru ca regulile de circulaţie în vigoare pe teritoriul lor sa fie, în ce priveşte conţinutul, conforme cu dispoziţiile din anexa la prezentul acord.
2. Cu condiţia sa nu fie în nici un fel contrare dispoziţiilor din anexa la prezentul acord:
a) aceste reguli pot sa nu reia acelea dintre dispoziţii ce se aplica situaţiilor ce nu apar pe teritoriul pãrţilor contractante respective;
b) aceste reguli pot sa conţinã dispoziţii neprevãzute în aceasta anexa.
3. Dispoziţiile acestui articol nu obliga pãrţile contractante sa prevadã sancţiuni penale pentru orice încãlcare a dispoziţiilor din anexa reluate în regulile lor de circulaţie.
ART. 2
1. Prezentul acord va fi deschis semnãrii pînã la 30 aprilie 1972 de cãtre statele ce sînt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea şi care sînt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii.
2. Prezentul acord este supus ratificãrii, dupã ce statul va ratifica Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lîngã secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezentul acord rãmîne deschis aderãrii oricãrui stat prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol şi care este parte în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngã secretarul general.
ART. 3
1. Orice stat va putea, atunci cînd va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el sau oricind ulterior, sa declare printr-o înştiinţare adresatã secretarului general ca acordul intra în vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relaţiile internaţionale. Acordul va intra în vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevãzute în înştiinţare dupã 30 de zile de la data cînd secretarul general a primit înştiinţarea sau la data intrãrii în vigoare a acordului pentru statul ce adreseazã înştiinţarea, dacã aceasta data este posterioarã precedentei.
2. Orice stat care face o declaraţie, potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, va putea oricind ulterior, prin înştiinţare adresatã secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe teritoriul prevãzut în înştiinţare, iar acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe acel teritoriu dura un an de la data primirii acestei instiintari de cãtre secretarul general.
ART. 4
1. Prezentul acord va intra în vigoare dupã 12 luni de la data depunerii celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupã depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra în vigoare dupã 12 luni de la data depunerii, de cãtre acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
3. Dacã data intrãrii în vigoare, conform paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, este anterioarã aceleia ce rezulta din aplicarea art. 47 din Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra în vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.
ART. 5
La intrarea sa în vigoare, prezentul acord va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre pãrţile contractante, dispoziţiile referitoare la circulaţia rutiera cuprinse în Acordul european ce completeazã Ccnventia asupra circulaţiei rutiere şi în Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, precum şi în Acordul european referitor la aplicarea art. 23 din Convenţia din 1949 asupra circulaţiei rutiere, cu privire la dimensiunile şi greutatea vehiculelor admise sa circule pe unele drumuri ale pãrţilor contractante, din 16 septembrie 1950.
ART. 6
1. Dupã o perioada de 12 luni, cu începere de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantã va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricãrei propuneri de amendament, însoţit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care îl va comunica tuturor pãrţilor contractante. Pãrţile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut într-un termen de 12 luni urmãtoare datei acestei comunicãri: a) ca accepta amendamentul sau b) ca îl resping, ori c) ca doresc sa fie convocatã o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus şi celorlalte state prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
2. a) Orice propunere de amendament ce va fi comunicatã conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi consideratã acceptatã dacã, în termenul de 12 luni sus-menţionat, cel puţin o treime din pãrţile contractante informeazã secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc sa se convoace o conferinţa pentru a-l exemina. Secretarul general va înştiinţa toate pãrţile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus şi despre orice cerere de convocare a unei conferinţe. Dacã numãrul total al respingerilor şi al cererilor primite în termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numãrul total al pãrţilor contractante, secretarul general va înştiinţa toate pãrţile contractante ca amendamentul va intra în vigoare la 6 luni dupã expirarea termenului de 12 luni prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate pãrţile contractante, cu excepţia celor care, în termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinţe pentru a-l examina.
b) Orice parte contractantã care, în timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinţe pentru a-l examina, va putea, oricind dupã expirarea acestui termen, sa încunoştiinţeze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunica aceasta tuturor celorlalte pãrţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantã care va face cunoscutã acceptarea sa, dupã 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea.
3. Dacã un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacã, în termenul de 12 luni prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol, cel puţin jumãtate din numãrul total al pãrţilor contractante informeazã secretarul general ca resping amendamentul propus şi dacã cel puţin o treime din numãrul total al pãrţilor contractante, dar nu mai puţin de cinci, îl informeazã ca îl accepta sau ca doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinţa pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol.
4. Dacã a fost convocatã o conferinţa, conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate pãrţile contractante, precum şi celelalte state prevãzute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinţa sa-i prezinte, cel tirziu în termen de 6 luni înainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori sa fie examinata de acea conferinţa, în afarã de amendamentul propus, comunicind aceste propuneri, în termen de 3 luni înainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinţa.
5. a) Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat dacã a fost adoptat cu o majoritate de doua treimi a statelor reprezentate la conferinţa, cu condiţia ca aceasta majoritate sa grupeze cel puţin doua treimi a pãrţilor contractante reprezentate la conferinţa. Secretarul general va incunostinta toate pãrţile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra în vigoare dupã 12 luni de la aceasta înştiinţare pentru toate pãrţile contractante, cu excepţia acelora care, înãuntrul acestui termen, vor înştiinţa secretarul general ca resping amendamentul.
b) Orice parte contractantã care va respinge un amendament în acest termen de 12 luni va putea, oricind, sa înştiinţeze secretarul general ca îl accepta, iar secretarul general va transmite aceasta înştiinţare tuturor celorlalte pãrţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantã care va face cunoscutã acceptarea sa, dupã 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea sau la sfîrşitul termenului de 12 luni, dacã data este posterioarã precedentei.
6. Dacã propunerea de amendament nu este consideratã acceptatã conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacã condiţiile prevãzute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinţe nu sînt întrunite, propunerea de amendament va fi consideratã respinsã.
7. Independent de procedura de amendament prevãzutã la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificatã prin înţelegere între organele competente ale pãrţilor contractante. Dacã organul competent al unei pãrţi contractante a declarat ca legislaţia sa nationala îl obliga sa conditioneze înţelegerea de o autorizare specialã în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimţãmîntul organului competent al partii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decît atunci cînd acest organ va comunica secretarului general ca autorizãrile sau aprobãrile cerute au fost obţinute. Înţelegerea între organele competente va putea sa prevadã ca, într-o perioada de tranzitie, vechile dispoziţii ale anexei vor rãmîne în vigoare, total sau parţial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrãrii în vigoare a noilor dispoziţii.
8. Fiecare stat, în momentul cînd va semna sau va ratifica acest acord ori va adera la el, va înştiinţa pe secretarul general despre denumirea şi adresa organului competent sa dea acordul prevãzut la paragraful 7 al prezentului articol.
ART. 7
Orice parte contractantã va putea denunta acest acord prin înştiinţare scrisã adresatã secretarului general. Denunţarea îşi va produce efectul la un an dupã data la care secretarul general va primi înştiinţarea. Orice parte contractantã care va inceta de a fi parte în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeaşi data sa fie parte şi la prezentul acord.
ART. 8
Acordul va inceta de a fi în vigoare dacã numãrul pãrţilor contractante este mai mic de cinci într-o perioada oarecare de 12 luni consecutive, precum şi atunci cînd va inceta de a fi în vigoare Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968.
ART. 9
1. Orice neînţelegere între doua sau mai multe pãrţi contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care pãrţile contractante în litigiu nu au putut-o soluţiona pe cale de negocieri sau în orice alt mod, va fi supusã arbitrajului, dacã oricare dintre pãrţile contractante în litigiu o cere şi va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de pãrţile în litigiu. Dacã, în termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, pãrţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare dintre aceste pãrţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru, cãruia îi va trimite neintelegerea, pentru a decide.
2. Hotãrîrea arbitrului sau arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru pãrţile contractante în litigiu.
ART. 10
Nici o dispoziţie a acestui acord nu va fi interpretatã ca interzicind unei pãrţi contractante sa ia mãsurile corespunzãtoare cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la cerinţele situaţiei pe care o apreciazã necesarã pentru siguranta sa externa şi interna.
ART. 11
1. Orice stat va putea, în momentul cînd va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte pãrţi contractante nu vor fi legate de art. 9 fata de oricare dintre pãrţile contractante care va face o asemenea declaraţie.
2. Rezervele la prezentul acord, altele decît cea prevãzutã la paragraful 1 al acestui articol, sînt permise cu condiţia sa fie formulate în scris şi, dacã sînt formulate înainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, sa fie confirmate în acel instrument.
3. Orice stat, în momentul cînd va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va înştiinţa în scris pe secretarul general în ce mãsura rezervele ce le va formula la Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplica prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul înştiinţãrii efectuate în momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord.
4. Secretarul general va comunica rezervele şi înştiinţãrile efectuate în aplicarea prezentului acord tuturor statelor prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
5. Orice stat care va face o declaraţie, o rezerva sau o înştiinţare potrivit prezentului articol va putea, oricind, sa o retragã prin înştiinţare adresatã secretarului general.
6. Orice rezerva efectuatã conform paragrafului 2 sau adusã la cunostinta conform paragrafului 3 al prezentului articol:
a) modifica, pentru partea contractantã care a efectuat sau a adus la cunostinta acea rezerva, dispoziţiile acordului, asupra cãrora poarta rezerva, în limitele acesteia;
b) modifica aceste dispoziţii în aceleaşi limite pentru celelalte pãrţi contractante, pentru ceea ce tine de relaţiile cu partea contractantã ce a efectuat sau a adus la cunostinta rezerva.
ART. 12
În afarã de declaraţiile, înştiinţãrile şi comunicãrile prevãzute la art. 6 şi 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunostinta pãrţilor contractante şi celorlalte state prevãzute la art. 2:
a) semnãturile, ratificarile şi aderarile, conform art. 2;
b) înştiinţãrile şi declaraţiile, conform art. 3;
c) datele de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform art. 4;
d) data de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 şi 7 ale art. 6;
e) denunţarea conform art. 7;
f) încetarea prezentului acord, conform art. 8.
ART. 13
Dupã 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe lîngã secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
Pentru care împuterniciţii, legal autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Geneva la 1 mai 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.

ANEXA 1

1. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe, termenul convenţie înseamnã Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968.
2. Prezenta anexa nu conţine decît completãri şi modificãri aduse dispoziţiilor corespondente ale convenţiei.
3. La articolul 1 al convenţiei (Definiţii)
Alineatul c)
Acest alineat se va citi astfel: localitate înseamnã un spaţiu ce cuprinde imobile construite şi ale carei intrari şi iesiri sînt stabilite în mod special ca atare.
Alineatul n)
Vehiculele cu trei roti a cãror greutate în gol nu depãşeşte 400 kg vor fi asimilate motocicletelor.
Alineat suplimentar de adãugat la sfîrşitul acestui articol
Acest alineat se va citi astfel: "Se asimileazã pietonilor persoanele care imping sau trag un vehicul pentru copil, bolnav ori infirm, sau orice alt vehicul de mãrime redusã şi fãrã motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, ca şi infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant miscat de ei înşişi sau care circula cu viteza redusã."
4. La articolul 3 al convenţiei (Obligaţii ale pãrţilor contractante)
Paragraful 4
Mãsurile la care se referã acest paragraf nu vor putea sa modifice nici întinderea art. 39 al convenţiei şi nici sa facã facultativã dispoziţia pe care o conţine.
5. La articolul 6 al convenţiei (Comenzi date de agenţii de circulaţie)
Paragraful 3
Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandãri în convenţie, vor fi obligatorii.
6. La articolul 7 al convenţiei (Reguli generale)
Paragraful 2
Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandãri în convenţie, vor fi obligatorii.
Paragrafe suplimentare, de adãugat la sfîrşitul acestui articol Aceste paragrafe se vor citi astfel:
"Participanţii la circulaţie trebuie sa dea dovada de o prudenta sporitã fata de copii, infirmi, în special fata de orbi ce au un baston alb, precum şi fata de persoane în virsta.
Conducãtorii trebuie sa aibã grija ca vehiculele lor sa nu stînjeneascã pe participanţii la circulaţie şi proprietãţile alãturate drumului, mai ales prin producerea de zgomot, de praf sau de fum, atunci cînd este posibil de a evita sa o facã."
7. La articolul 8 al convenţiei (Conducatori)
Paragraful 2
Dispoziţia acestui paragraf, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
8. La articolul 9 al convenţiei (Turme)
Dispoziţia acestui articol, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
9. La articolul 10 al convenţiei (Locul pe partea carosabilã)
Titlul se va citi astfel: "Locul pe drum".
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"a) În afarã cazului de stricta necesitate, orice conducãtor trebuie sa circule numai pe drumurile, pãrţile carosabile, benzile şi pistele destinate participanţilor la circulaţie din categoria din care face parte;
b) În cazul cînd nu le este destinatã nici o banda sau nici o pista, conducãtorii de motorete, de biciclete şi de vehicule fãrã motor pot, dacã aceasta se poate face fãrã dificultate pentru ceilalţi participanţi la circulaţie, sa foloseascã, în sensul de circulaţie, orice acostament practicabil."
10. La articolul 11 al convenţiei (Depãşirea şi circulaţia pe benzi)
Paragraful 5 alineatul b)
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
Paragraful 6 alineatul b)
Ca urmare a neaplicarii alin. b) al paragrafului 5 al acestui articol, dispoziţia din ultima parte a frazei acestui alineat nu se va aplica.
Paragraful 8 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "imediat înainte şi pe trecerile la nivel neprevãzute cu bariere sau cu semibariere, afarã de cazul cînd circulaţia rutiera este dirijata de semnale luminoase de circulaţie ca cele folosite în intersectii." 11. La articolul 12 al convenţiei (Trecerea pe lîngã vehicule care circula din sens opus)
Acest paragraf se va citi astfel: "Pe drumurile de munte şi pe drumurile cu inclinare mare ce au caracteristici asemãnãtoare, unde trecerea pe lîngã vehicule care circula din sens opus este imposibila sau grea, obligaţia de a opri pentru a lasa sa treacã vehiculul care urca revine conducatorului de vehicul ce coboarã, cu excepţia cazului cînd, prin modul cum sînt dispuse refugiile pentru a permite vehiculelor sa opreascã este de asa natura încît, ţinînd seama de viteza şi poziţia vehiculelor, vehiculul care urca dispune de un refugiu în fata lui, iar mersul înapoi al unuia dintre vehicule ar fi necesar dacã vehiculul ce urca nu ar opri pe acest refugiu. În cazul în care unul din cele doua vehicule ce urmeazã sa se incruciseze trebuie sa meargã înapoi pentru a permite trecerea unul pe lîngã altul, ansamblurile de vehicule au prioritate fata de celelalte vehicule, vehiculele grele fata de vehiculele uşoare şi autocarele fata de autocamioane; atunci cînd este vorba de vehicule de aceeaşi categorie, cel care trebuie sa meargã înapoi este conducãtorul vehiculului care coboarã, afarã de cazul cînd aceasta este în mod evident mai uşor pentru conducãtorul vehiculului care urca, în special dacã se afla aproape de un refugiu."
12. La articolul 13 al convenţiei (Viteza şi distanta între vehicule)
Paragraful 4
Acest paragraf, inclusiv alineatele sale a) şi b), se va citi astfel: "În afarã localitãţilor, pe drumurile unde o singura banda este destinatã circulaţiei pe sens, în scopul de a usura depasirile, conducãtorii vehiculelor supuse unei restrictii speciale de viteza şi cei ai vehiculelor sau ai ansamblurilor de vehicule cu mai mult de 7 m lungime trebuie, cu excepţia cazului cînd depãşesc sau se pregãtesc sa depãşeascã, sa menţinã un interval între vehiculele lor în asa fel încît vehiculele ce le depãşesc sa poatã intra fãrã pericol în intervalul lãsat în fata vehiculului depãşit. Aceasta dispoziţie nu este aplicabilã atunci cînd circulaţia este foarte intensa şi nici atunci cînd depãşirea este interzisã".
13. La articolul 14 al convenţiei (Dispoziţii generale pentru manevre)
Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducãtor care vrea sa efectueze o manevra, cum ar fi ieşirea dintr-un şir de vehicule stationate sau intrarea într-un asemenea şir, devierea la dreapta sau la stinga pe partea carosabilã, mai ales pentru a schimba banda, virajul la stinga sau la dreapta pentru a circula pe alt drum sau pentru a intra într-un spaţiu alãturat, trebuie sa nu înceapã a efectua aceasta manevra decît dupã ce s-a asigurat ca o poate face fãrã a risca sa constituie un pericol pontru ceilalţi participanţi la circulaţie care îl urmeazã, îl preced sau cu care urmeazã sa se incruciseze, ţinînd seama de poziţia, direcţia şi viteza lor."
14. La articolul 15 al convenţiei (Dispoziţii speciale privitoare la vehiculele din serviciile regulate de transport în comun)
Dispoziţia acestui articol, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
15. La articolul 18 al convenţiei (Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea)
Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducãtor care iese pe drum dintr-un spaţiu lateral este obligat sa cedeze trecerea persoanelor care circula pe acest drum."
Paragraful 4 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "În statele unde sensul de circulaţie este pe stinga, prioritatea la intersectii este dirijata printr-un semnal sau printr-un marcaj rutier."
16. La articolul 20 al convenţiei (Dispoziţii aplicabile pietonilor)
Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Pietonii trebuie, pe cît posibil, sa evite a circula pe partea carosabilã, dar dacã o folosesc ei trebuie sa o facã cu prudenta şi fãrã sa stinjeneasea sau sa împiedice circulaţia."
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 2 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Cu toate dispoziţiile paragrafului 2 al acestui articol al convenţiei, infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant pot, în toate cazurile, sa circule pe partea carosabilã."
Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Atunci cînd pietonii circula pe partea carosabilã, conform paragrafului 2, paragrafului suplimentar introdus dupã acest paragraf 2 şi paragrafului 3 al prezentului articol, ei trebuie sa meargã cît mai aproape posibil de marginea partii carosabile."
Paragraful 5
Acest paragraf se va citi astfel:
"a) În afarã localitãţilor, atunci cînd pietonii circula pe partea carosabilã, ei trebuie sa meargã pe partea opusã celei ce corespunde sensului circulaţiei, afarã de cazul cînd aceasta este de natura se le pericliteze siguranta, precum şi de împrejurãri speciale. Totuşi, persoanele care imping cu mina o bicicleta, o motoreta sau o motocicleta, infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant şi grupurile de pietoni conduse de un responsabil sau care formeazã un cortegiu trebuie sa circule pe partea drumului corespunzãtoare sensului circulaţiei. În afarã de cazul cînd formeazã un cortegiu, pietonii care circula pe partea carosabilã trebuie, pe cît posibil, sa se deplaseze pe un singur şir dacã siguranta circulaţiei o cere, mai ales în caz de vizibilitate necorespunzãtoare sau de intensitate mare a circulaţiei de vehicule.
b) Dispoziţiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate şi în localitali."
Paragraful 6 alineatul c)
Acest alineat se va citi astfel: "Pentru a traversa în afarã unei treceri pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje aplicate pe partea carosabilã, pietonii nu trebuie sa se angajeze pe partea carosabilã înainte de a se fi asigurat ca o pot face fãrã a stinjeni circulaţia vehiculelor. Pietonii trebuie sa traverseze partea carosabilã perpendicular pe axa acesteia."
17. La articolul 21 al convenţiei (Conduita conducãtorilor fata de pietoni)
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 7 şi ale paragrafului 1 al art. 13 ale convenţiei, cînd pe partea carosabilã nu exista trecere pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje rutiere, conducãtorii care vireazã pentru a circula pe un alt drum nu trebuie sa o facã decît dupã ce au lãsat sa treacã pietonii care s-au angajat pe partea carosabilã a acestui drum, în condiţiile prevãzute la paragraful 6 al art. 20 al convenţiei, chiar dacã este necesar sa opreascã în acest scop."
Paragraful 3
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
18. La articolul 23 al convenţiei (Oprirea şi stationarea)
Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "În afarã localitãţilor, vehiculele şi animalele oprite sau stationate trebuie, pe cît posibil, sa stea în afarã partii carosabile. În localitãţi şi în afarã lor, acestea nu trebuie sa stea pe pistele pentru biciclete, pe trotuare ori pe acostamentele amenajate pentru circulaţia pietonilor, decît în limita în care legislaţia nationala în vigoare o permite."
Paragraful 2 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "Vehiculele altele decît bicicletele cu doua roti, motoretele cu doua roti sau motocicletele cu doua roti fãrã atas nu trebuie sa staţioneze în şir dublu pe partea carosabilã. Vehiculele oprite sau stationate trebuie sa fie aşezate paralel cu marginea partii carosabile, în afarã de cazul cînd dispunerea locurilor permite sa fie astfel."
Paragraful 3 alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel: "Orice oprire şi stationare a unui vehicul este interzisã pe partea carosabilã:
i) la mai puţin de 5 m înaintea trecerilor pentru pietoni, pe trecerile pentru pietoni, pe trecerile pentru biciclisti şi pe trecerile la nivel cu calea feratã;
ii) pe sinele tramvaielor sau ale trenurilor ori aproape de acestea, cînd circulaţia tramvaielor sau trenurilor ar putea fi împiedicatã din aceasta cauza."
Text suplimentar, de adãugat imediat dupã punctul ii) al acestui alineat
Acest text se va citi astfel: "În apropiere de intersectii, la cel puţin 5 m de prelungirea marginii celei mai apropiate a partii carosabile transversale, precum şi în intersectii, afarã de indicaţia contrarã data de un indicator sau de un marcaj rutier."
Paragraful 3 alineatul b)
Text suplimentar, de adãugat imediat dupã punctul iii) al acestui alineat
Acest text se va citi astfel: "În locuri unde vehiculul ar acoperi un indicator sau un semnal luminos de circulaţie vederii participanţilor la circulaţie."
Paragraful 3 alineatul c) i)
Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "Pe distanta stabilitã de legislaţia nationala în apropiere de trecerile la nivel şi la mai puţin de 15 m de o parte şi de alta a statiilor de autobuz, de troleibuz sau de vehicule pe sine, afarã de cazul cînd legislaţia nationala prevede o distanta mai mica."
Paragraful 3 alineatul c) v)
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
Paragraful 5
Acest paragraf se va citi astfel:
"a) Orice vehicul cu motor, altul decît o motoreta cu doua roti fãrã atas, ca şi orice remorca, cuplata sau nu, imobilizata pe partea carosabilã în afarã unei localitãţi, trebuie sa fie semnalata celorlalţi conducatori care se apropie în asa fel încît aceştia sa fie avertizati din timp de prezenta acestuia:
i) atunci cînd conducãtorul a fost determinat sa imobilizeze vehiculul sau într-un loc unde oprirea este interzisã, conform dispoziţiilor paragrafului 3 b) i) sau ii) al acestui articol din convenţie;
ii) atunci cînd condiţiile sînt de asa natura încît conducãtorii ce se apropie nu pot, ori nu pot decît cu greutate, sa observe din timp obstacolul produs de vehicul.
b) Dispoziţiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate şi în localitãţi.
c) Pentru aplicarea dispoziţiilor acestui paragraf, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadã folosirea unuia dintre dispozitivele prevãzute la paragraful 56 al anexei nr. 5 din convenţie."
19. La articolul 25 al convenţiei (Autostrazi şi drumuri cu caracteristici asemãnãtoare)
Paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Pe autostrazi ca şi pe drumurile speciale de intrare şi ieşire semnalizate ca autostrazi:
a) circulaţia este interzisã pietonilor, animalelor, bicicletelor, motoretelor dacã nu sînt asimilate motocicletelor şi tuturor vehiculelor, altele decît automobilele şi remorcile lor, precum şi automobilelor şi remorcilor care, prin construcţie, nu ar putea atinge în linie dreapta o viteza fixatã de legislaţia nationala, dar care nu va fi mai mica de 40 km/h;
b) se interzice conducãtorilor:
i) sa opreascã vehiculele sau sa staţioneze în alte locuri decît cele de stationare semnalizate; în caz de imobilizare forţatã a unui vehicul, conducãtorul sau trebuie sa se straduiasca sa-l scoatã în afarã partii carosabile şi în afarã benzii de urgenta, iar dacã nu o pot face, sa semnalizeze imediat de la distanta prezenta vehiculului pentru a avertiza din timp pe ceilalţi conducatori ce se apropie; dacã este vorba de unul dintre vehiculele carara li se aplica paragraful 5 al art. 23 din convenţie, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadã folosirea unuia din dispozitivele prevãzute la paragraful 56 al anexei nr. 5 a convenţiei;
ii) sa întoarcã sau sa meargã înapoi ori sa pãtrundã pe banda de teren centrala, inclusiv pe racordurile transversale ce leagã între ele cele doua pãrţi carosabile."
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 1 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd o autostrada are trei sau mai multe benzi destinate unui sens de circulaţie, se interzice conducãtorilor de vehicule destinate transportului de mãrfuri a cãror greutate maxima autorizata depãşeşte 3,5 tone sau ansamblurilor de vehicule mai lungi de 7 m sa circule pe alte benzi decît pe cele doua de lîngã marginea partii carosabile corespunzãtoare sensului circulaţiei."
Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, astfel cum este redactat mai sus, a paragrafelor 2 şi 3 ale acestui articol al convenţiei, se asimileazã autostrazilor celelalte drumuri rezervate circulaţiei automobilelor semnalizate ca atare şi care nu deservesc proprietãţile alãturate drumului."
20. La articolul 27 al convenţiei (Dispoziţii speciale ce se aplica biciclistilor, conducãtorilor de motorete şi motociclete)
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Se interzice biciclistilor sa circule fãrã a tine ghidonul cel puţin cu o mina, sa remorcheze bicicleta de un alt vehicul sau sa transporte, sa traga ori sa impinga obiecte ce stinjenesc conducerea sau sînt periculoase pentru ceilalţi participanţi la circulaţie. Aceleaşi dispoziţii se aplica conducãtorilor de motorete şi motociclete dar, în plus, aceştia trebuie sa ţinã ghidonul cu ambele miini, afarã de cazul cînd, eventual, semnalizeaza cu bratul conform convenţiei."
Paragraful 4
Acest paragraf se va citi astfel: "Conducãtorilor de motorete li se poate permite sa circule pe pistele de biciclete şi, dacã este necesar, li se poate interzice sa circule pe partea carosabilã."
21. La articolul 29 al convenţiei (Vehiculele pe sine)
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Reguli speciale diferite de cele stabilite în cap. II al convenţiei vor putea fi adoptate pentru circulaţia pe drum a vehiculelar ce se deplaseaza pe sine. Totuşi, asemenea reguli nu vor putea fi contrare dispoziţiilor paragrafului 7 al art. 18 al convenţiei."
Paragraf suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Depãşirea vehiculelor pe sine, în mers sau oprite, a cãror cale este fixatã pe partea carosabilã, se efectueazã pe partea corespunzãtoare sensului circulaţiei. Dacã incrucisarea şi depãşirea nu se pot efectua pe partea corespunzãtoare sensului circulaţiei, datoritã trecerii inguste, aceste manevre se pot face pe partea opusã celei ce corespunde sensului circulaţiei, cu condiţia sa nu stînjeneascã sau sa punã în pericol pe participanţii la circulaţie ce vin din sens opus. Pe pãrţile carosabile cu sens unic depãşirea se poate efectua pe partea opusã celei ce corespunde sensului circulaţiei atunci cînd nevoile traficului o justifica."
22. La articolul 30 al convenţiei (Încãrcarea vehiculelor)
Paragraful 4
Începutul acestui paragraf se va citi: "Incarcaturile ce depãşesc lungimea vehiculului spre în fata, în spate şi pe pãrţile laterale, trebuie sa fie semnalizate suficient de vizibil în toate cazurile cînd marginile lor risca de a nu fi observate de conducãtorii celorlalte vehicule; între cãderea nopţii şi zorii zilei, precum şi în orice alte momente cînd vizibilitatea este insuficienta, aceasta semnalizare trebuie sa se facã în fata printr-o lumina alba şi un dispozitiv reflectorizant alb, iar în spate printr-o lumina roşie şi un dispozitiv reflectorizant roşu. În special, pe vehiculele cu motor,..."
Paragraful 4 alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "Între cãderea nopţii şi zorii zilei, ca şi în orice alte momente cînd vizibilitatea este insuficienta, incarcaturile ce depãşesc lateral gabaritul vehiculului astfel încît extremitatea lor laterala sa fie la mai mult de 0,40 m de marginea exterioarã a luminii de poziţie din fata, trebuie sa fie semnalizate, spre în fata ca şi spre în spate, de cele a cãror extremitate laterala se afla cu mai mult de 0,40 m de marginea exterioarã a luminii roşii de poziţie din spate a vehiculului."
23. Articol suplimentar, de adãugat imediat dupã articolul 30 al convenţiei
Acest articol se va citi astfel:
"Transport de pasageri
Pasagerii nu vor fi transportaţi, ca numãr şi ca maniera, încît sa constituie un pericol."
24. La articolul 31 al convenţiei (Conduita în caz de accident) Paragraful 1
Alineat suplimentar, de adãugat la sfîrşitul paragrafului
Acest alineat se va citi astfel: "Atunci cînd accidentul n-a produs decît pagube materiale şi dacã o parte lezata n-a fost prezenta, persoanele implicate în accident trebuie, pe cît posibil sa dea pe loc indicaţii cu privire la numele şi adresa lor precum şi, în orice caz, sa dea cît mai curînd aceste date partii lezate pe calea cea mai directa sau, în lipsa, prin intermediul poliţiei".
25. La articolul 32 al convenţiei (Iluminarea: Dispoziţii generale)
Paragraful 6 alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel: "carucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi şi orice alte vehicule de dimensiuni mici şi fãrã motor impinse sau trase de pietoni;"
Paragraful 7
Acest paragraf se va citi astfel:
"a) Noaptea, cînd circula pe partea carosabilã:
i) grupurile de pietoni, conduse de un responsabil sau care formeazã un cortegiu, trebuie sa aibã, pe partea opusã partii corespunzãtoare sensului circulaţiei, cel puţin o lumina alba sau galbena selectiv spre în fata şi o lumina roşie spre în spate, ori o lumina galben auto în ambele direcţii;
ii) conducãtorii de animale de tras, de calarie sau de povara, ori de vite, trebuie sa aibã, pe partea opusã partii corespunzãtoare sensului circulaţiei, cel pulin, fie o lumina alba sau galbena selectiv spre în fata şi o lumina roşie spre în spate, fie o lumina galben auto în ambele direcţii. Aceste lumini pot fi emise de acelaşi dispozitiv.
b) Luminile prevãzute la alin. a) al acestui paragraf nu sînt totuşi cerute dacã deplasarea se face într-o localitate corespunzãtor iluminata."
26. La articolul 34 al convenţiei (Derogãri)
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Conducãtorii vehiculelor prioritare nu sînt obligaţi, cînd apropierea lor este anunţatã de avertizoarele speciale ale vehiculului şi fãrã sa punã în pericol pe ceilalţi participanţi la circulaţie, sa respecte în totul sau în parte dispoziţiile cap. II al convenţiei, asa cum au fost modificate prin prezentul acord, altele decît cele ale paragrafului 2 al art. 6. Conducãtorii acestor vehicule nu pot sa punã în funcţiune aceste avertizoare decît în cazurile justificate de urgenta misiunii lor."──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016