Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 8 decembrie 2005  dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 8 decembrie 2005 dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere"

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005

Acord de imprumut 4809-RO


ACORD DE IMPRUMUT
(Proiectul Economia bazata pe cunoastere)
intre

ROMANIA
si
BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE


Datat 8 decembrie 2005

IMPRUMUT NUMARUL 4809-RO

ACORD DE IMPRUMUT

ACORDUL, datat 8 decembrie 2005, intre ROMANIA (Imprumutatul) si BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (Banca).
Avand in vedere ca Imprumutatul, fiind satisfacut de fezabilitatea si de prioritatea proiectului descris in Anexa 2 la prezentul Acord (Proiectul), a solicitat sprijinul Bancii in finantarea Proiectului;
Avand in vedere ca Banca a fost de acord ca, pe baza urmatoarelor, intre altele, sa acorde Imprumutatului un imprumut pe baza termenilor si conditiilor stipulate in prezentul Acord;
ACUM, PRIN URMARE, partile sunt de acord asupra urmatoarelor:


ART. I
Conditii generale; Definitii
SECTIUNEA 1.01
"Conditiile Generale Aplicabile Acordurilor de Imprumut si Garantie intr-o singura moneda" ale Bancii, datate 30 Mai 1995 (asa cum au fost amendate in data de 1 mai 2004) (Conditiile Generale) constituie parte integranta a prezentului Acord.
SECTIUNEA 1.02
Cu exceptia cazului in care contextul nu cere altfel, diversii termeni definiti in Conditiile Generale si in Preambulul la acest Acord au respectivele intelesuri stabilite in acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele intelesuri:
(a) "Raport de Monitorizare Financiara" sau "RMF" inseamna fiecare raport pregatit in conformitate cu Sectiunea 4.02 a acestui Acord;
(b) "Programul de finantare nerambursabila" inseamna programul de cofinantare la care se refera Partea C.2 a Anexei 2 la prezentul Acord;
(c) "TIC" inseamna tehnologia informatiei si comunicatiilor;
(d) "RECL" inseamna reteaua electronica a comunitatii locale;
(e) "MCTI" inseamna Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din tara Imprumutatului, sau orice succesor legal al acestuia;
(f) "IMMM" inseamna intreprinderi mici, mijlocii si microintreprinderi;
(g) "Strategia nationala pentru noua economie si Implementarea Societatii Informationale" inseamna strategia Imprumutatului pentru o societate informationala si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, datata octombrie 2002;
(h) "UMP" inseamna Unitatea de Management a Proiectului din cadrul MCTI sau orice succesor legal al acesteia acceptabil Bancii si la care se face referire in paragraful 2 al Partii A a Anexei 5 la prezentul Acord;
(i) "MOP" inseamna manualul operational al Proiectului care pregateste implementarea Proiectului operatiunilor fiduciare asumate prin Proiect, si la care se face referire in paragraful 4 al Partii A a Anexei 5 la prezentul Acord;
(j) "Plan de achizitii" inseamna planul de achizitii, datat 30 septembrie 2005, acoperind perioada initiala de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului, dupa cum va fi actualizat periodic in conformitate cu prevederile Sectiunii 3.02 a prezentului Acord, astfel incat sa acopere perioade succesive de cate 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului;
(k) "Avansul pentru Pregatirea Proiectului" inseamna avansul acordat de catre Banca Imprumutatului pe baza scrisorii de intelegere semnata de catre Banca in data de 22 iunie 2004 si de catre Imprumutat in data de 30 iunie 2004, amendata prin scrisoarea de amendament semnata de catre Banca in data de 30 mai 2005 si de catre Imprumutat in data de 15 iunie 2005;
(l) "Comitetul de Coordonare a Proiectului" sau "CCP" inseamna comitetul infiintat de catre Imprumutat prin Ordinul MCTI nr. 43 din 2005, avand membrii si termenii de referinta acceptabili Bancii, la care se face referire in paragraful 3 al Partii A a Anexei 5 la prezentul Acord; si
(m) "Contul Special" inseamna contul la care se face referire in Sectiunea 2.02 (b) a prezentului Acord.
ART. II
Imprumutul
SECTIUNEA 2.01
Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile stabilite sau la care face referire Acordul de Imprumut, o suma egala cu saizeci milioane dolari SUA (60.000.000 $).
SECTIUNEA 2.02
(a) Suma Imprumutului poate fi trasa din Contul Imprumutului in conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Acord pentru: (i) cheltuielile efectuate (sau, daca Banca va conveni astfel, care urmeaza sa fie efectuate) cu privire la costul corect al bunurilor, serviciilor, instruirilor si costurilor operationale necesare pentru realizarea Proiectului si care vor fi finantate din sumele Imprumutului; si (ii) alte cheltuieli aferente Proiectului in ceea ce priveste acordarea de finantare nerambursabila.
(b) Imprumutatul, prin MCTI, pentru scopurile Proiectului, poate deschide si mentine in dolari SUA un cont special de depozit (Contul Special) la o banca comerciala, care urmeaza sa fie administrat de UMP, in termeni si conditii acceptabile Bancii, incluzand o protectie corespunzatoare impotriva compensarii, confiscarii si sechestrarii. Tragerile in si platile din Contul Special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile Anexei 6 a prezentului Acord.
(c) Imediat dupa data intrarii in efectivitate, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului si isi va recupera suma reprezentand suma trasa si nerambursata la acea data din Avansul pentru pregatirea Proiectului, si isi va plati toate comisioanele acumulate si neplatite. Suma netrasa din Avansul autorizat pentru pregatirea Proiectului va fi in consecinta anulata.
SECTIUNEA 2.03
Data inchiderii va fi 30 iunie 2011 sau orice alta data ulterioara stabilita de catre Banca. Banca va notifica imediat Imprumutatul in legatura cu aceasta data ulterioara.
SECTIUNEA 2.04
Imprumutatul va plati Bancii un comision initial in suma de un procent (1,00%) din suma Imprumutului si va beneficia de orice reducere a comisionului pe care o poate acorda Banca periodic. Acest comision trebuie sa fie platibil nu mai tarziu de saizeci (60) zile dupa data de intrare in efectivitate.
SECTIUNEA 2.05
Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la o rata de trei patrimi de procent (3/4 din 1,00%) pe an aplicabil la suma netrasa din Imprumut la un moment dat.
SECTIUNEA 2.06
(a) Imprumutatul va plati dobanda la suma trasa din Imprumut si nerambursata la un moment dat, pentru fiecare perioada de dobanda, la o rata egala cu suma dintre rata de baza LIBOR si marja totala LIBOR.
(b) Pentru scopurile acestei Sectiuni:
(i) "Perioada de Dobanda" inseamna perioada initiala incepand din momentul si incluzand data prezentului Acord, pana la, dar excluzand prima Data de Plata a Dobanzii care survine imediat dupa data semnarii, si, dupa perioada initiala, fiecare perioada calculata din momentul si incluzand Data de Plata a Dobanzii pana la, dar excluzand urmatoarea Data de Plata a Dobanzii.
(ii) "Data de Plata a Dobanzii" inseamna orice data specificata in Sectiunea 2.07 a prezentului Acord.
(iii) "rata de baza LIBOR" inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara din Londra pentru depozitele in dolari SUA la 6 luni valabila in prima zi din Perioada de Dobanda (sau, in cazul Perioadei Initiale de dobanda, rata valabila in ziua sau urmatoarea zi precedenta primei zile a unei astfel de perioade de dobanda), dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca si procent pe an.
(iv) "marja totala LIBOR" inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru fiecare astfel de perioada de dobanda, mai mica (sau mai mare) decat ratele oferite pe piata interbancara din Londra, sau alte rate de referinta pentru depozite la 6 luni pentru imprumuturile nerambursate acordate de Banca sau pentru partea alocata de Banca in scopul finantarii imprumuturilor intr-o singura valuta sau portiuni din acestea acordate de Banca care includ Imprumutul; dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimate ca procent pe an.
(c) Banca va notifica Imprumutatului rata de baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare Perioada de Dobanda, imediat dupa determinarea acestora.
(d) Ori de cate ori, in urma schimbarilor intervenite in practica pietei care ar putea afecta determinarea ratelor dobanzii specificate in Sectiunea 2.06, Banca determina ca este in interesul tuturor imprumutatilor sai si al Bancii sa aplice o modalitate pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumuturilor, alta decat cea mentionata in Sectiunea amintita, Banca poate modifica baza de determinare a ratelor dobanzii aplicabile imprumuturilor nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza de calcul. Noua baza va deveni efectiva la expirarea perioadei de notificare cu exceptia cazului in care Imprumutatul notifica Bancii obiectiile sale la aceasta in timpul perioadei mentionate, caz in care modificarea respectiva nu se va aplica Imprumutului.
SECTIUNEA 2.07
Dobanda si alte comisioane vor fi platibile semestrial in arierate la datele de 15 aprilie si 15 octombrie ale fiecarui an.
SECTIUNEA 2.08
Imprumutatul va rambursa Imprumutul in conformitate cu graficul de rambursare prevazut in Anexa 3 la prezentul Acord.
ART. III
Executia Proiectului
SECTIUNEA 3.01
(a) Imprumutatul isi declara angajamentul fata de obiectivul Proiectului, si, pentru aceasta, va realiza Proiectul, prin MCTI, cu diligenta si eficienta cuvenite si in conformitate cu practici administrative, tehnice, financiare, de inginerie, educationale, de comunicatii si de tehnologia informatiei corespunzatoare, si va furniza cu promptitudinea necesara fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
(b) Fara a se limita la prevederile paragrafului (a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul, prin MCTI, va realiza Proiectul in conformitate cu Programul de Implementare stabilit in Anexa 5 la prezentul Acord.
SECTIUNEA 3.02
(a) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitia bunurilor si serviciilor necesare Proiectului si finantate din fondurile Imprumutului va fi guvernata de prevederile Anexei 4 la prezentul Acord, dupa cum aceste prevederi vor fi detaliate ulterior in Planul de Achizitii.
(b) Imprumutatul, prin UMP, va actualiza Planul de Achizitii in conformitate cu prevederile Ghidului acceptabil Bancii, si va inainta astfel de actualizari spre aprobare Bancii nu mai tarziu de 12 luni de la data Planului de Achizitii anterior.
SECTIUNEA 3.03
Pentru scopurile Sectiunii 9.07 din Conditiile Generale si fara a se limita la acestea, Imprumutatul, prin MCTI:
(a) va pregati si inainta Bancii, pe baza liniilor directoare acceptabile acesteia, nu mai tarziu de (sase) 6 luni de la Data inchiderii sau oricare alta data ulterioara convenita in acest scop intre Imprumutat si Banca, un plan destinat sa asigure continuarea indeplinirii obiectivelor Proiectului; si
(b) va asigura Bancii posibilitatea de a se consulta cu Imprumutatul cu privire la planul mentionat.
ART. IV
Prevederi Financiare
SECTIUNEA 4.01
(a) Imprumutatul, prin MCTI, va stabili si mentine un sistem de management financiar, care include inregistrari si conturi si va pregati declaratii financiare adecvate in conformitate cu standarde contabile acceptabile Bancii, pentru a reflecta operatiile, resursele si cheltuielile Proiectului.
(b) Imprumutatul, prin MCTI:
(i) va avea situatiile financiare la care se face referire in paragraful (a) al acestei Sectiuni auditate, pentru fiecare an fiscal (sau alta perioada agreata cu Banca), de catre auditori independenti acceptabili Bancii, incepand cu anul fiscal in care a fost efectuata prima tragere din Avansul pentru pregatirea Proiectului, in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii;
(ii) va transmite Bancii imediat ce este disponibil, dar in nici un caz nu mai tarziu de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an (sau alta perioada agreata cu Banca), (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire in paragraful (a) al acestei Sectiuni pentru fiecare astfel de an (sau alta perioada agreata de Banca) astfel auditat, si (B) punctul de vedere al auditorilor asupra acestor situatii financiare, in continut si detaliu acceptabile Bancii; si
(iii) va furniza Bancii orice alte informatii referitoare la aceste inregistrari si conturi si la auditul acestor situatii financiare si referitor la auditorii mentionati, dupa cum Banca, in mod rezonabil, le poate solicita periodic;
(c) Pentru toate cheltuielile pentru care au fost facute trageri din Contul Imprumutului in baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul, prin MCTI:
(i) va pastra, cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru, sau acoperind, anul fiscal in care a fost efectuata ultima tragere din Contul Imprumutului, toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
(ii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze aceste inregistrari; si
(iii) se va asigura ca aceste declaratii de cheltuieli sunt incluse in auditarea fiecarui an fiscal (sau altei perioade agreata de Banca), la care se face referire in paragraful (b) al acestei Sectiuni.
SECTIUNEA 4.02
(a) Fara a se limita la obligatiile de raportare a planului de actiune prevazut in Partea C a Anexei 5 la prezentul Acord, Imprumutatul, prin MCTI, va pregati si furniza Bancii un Raport de Management Financiar, in forma si continut acceptabile Bancii, care:
(i) stabileste sursele si utilizarea fondurilor Proiectului, atat cumulat, cat si pentru perioada la care se refera raportul, prezentand separat fondurile puse la dispozitie prin Imprumut si explicand diferentele dintre cheltuielile efective si cele planificate ale acestor fonduri;
(ii) descrie stadiul implementarii Proiectului, atat cumulat, cat si pentru perioada la care se refera raportul, explicand diferentele dintre implementarea efectiva si cea planificata a Proiectului; si
(iii) stabileste stadiul achizitiilor in cadrul Proiectului la finele perioadei la care se refera raportul.
(b) Primul RMF va fi furnizat Bancii nu mai tarziu de patruzeci si cinci (45) de zile de la sfarsitul primului trimestru calendaristic ulterior datei de efectivitate a Proiectului si va acoperi perioada incepand cu data efectuarii primei cheltuieli din cadrul Proiectului si pana la sfarsitul acestui prim trimestru calendaristic; ulterior fiecare RMF va fi furnizat Bancii nu mai tarziu de patruzeci si cinci (45) de zile dupa terminarea fiecarui trimestru calendaristic si va acoperi acel trimestru calendaristic.
ART. V
Data intrarii in efectivitate
SECTIUNEA 5.01
Urmatoarele evenimente sunt specificate ca si conditii suplimentare pentru intrarea in Efectivitate a Acordului avand intelesul mentionat in Sectiunea 12.01 (c) a Conditiilor Generale, si anume, acela ca Imprumutatul, prin MCTI, va fi adoptat MOP in mod satisfacator pentru Banca.
SECTIUNEA 5.02
Data care intervine la o suta douazeci (120) de zile dupa data acestui Acord este specificata pentru scopurile Sectiunii 12.04 din Conditiile Generale.
ART. VI
Reprezentantul Imprumutatului; Adrese
SECTIUNEA 6.01
Ministerul Finantelor Publice din tara Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile Sectiunii 11.03 din Conditiile Generale.
SECTIUNEA 6.02
Urmatoarele adrese sunt mentionate pentru scopurile Sectiunii 11.01 din Conditiile Generale:

Pentru Imprumutat:
Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17
Bucuresti
Romania

Telex: Fax:
11239 4021 312 6792

Pentru Banca:

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Strada H nr. 1818 N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafica: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) or (202) 477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

Drept urmare, partile la prezentul Acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca prezentul Acord sa fie semnat in numele lor la Bucuresti in ziua si anul mentionate in scris, la inceput.


ROMANIA
De catre
Reprezentant autorizat
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Ministrul Finantelor Publice


BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
De catre
Reprezentant autorizat
Owaise Sdat
Seful Misiunii Bancii Internationale pentru
Reconstructie si Dezvoltare la Bucuresti


ANEXA 1

Tragerea sumelor din Imprumut

1. Tabelul de mai jos precizeaza Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din sumele Imprumutului, alocarea sumelor Imprumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articole care urmeaza sa fie astfel finantate in cadrul fiecarei categorii



Categoria Suma alocata din
Imprumut % din cheltuielile
(Exprimata in care urmeaza sa fie
dolari SUA) finantate

(1) Bunuri 29.620.000 100% din cheltuieli
externe, 100% din
cheltuieli locale si
(costuri ex-factory)
si 80% din alte
cheltuieli
achizitionate local

(2) Costuri operationale 8.510.000 100%

(3) Serviciile Consultantilor 2.280.000 85% din cheltuieli
si audit externe si 75% din
cheltuieli locale

(4) Publicitate, monitorizare 1.240.000 85% din cheltuielile
si evaluare externe si 75% din cheltuielile
locale

(5) Instruiri 3.740.000 100%

(6) Programul de finantare 9.000.000 100%
nerambursabila

(7) Costuri operationale 3.390.000 75%
suplimentare

(8) Refinantarea Avansului 2.000.000 Sume datorate conform
Pentru Pregatirea Sectiunii 2.02 (c) a
Proiectului prezentului Acord

(9) Nealocate 220.000
___________
TOTAL 60.000.000
___________




2. Pentru scopurile prezentei Anexe:
(a) termenul "cheltuieli externe" inseamna cheltuielile exprimate in moneda oricarei tari alta decat cea a Imprumutatului pentru bunuri sau servicii achizitionate din teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
(b) termenul "cheltuieli locale" inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii achizitionate de pe teritoriul Imprumutatului;
(c) termenul "Bunuri" va include, de asemenea, sumele platibile de catre RECL furnizorilor de servicii de acces la Internet si telefonie in cadrul contractelor de furnizare a serviciilor de banda larga catre RECL;
(d) termenul "Costuri operationale" inseamna costurile aferente RECL, serviciilor nationale de asistenta tehnica si ale portalului din cadrul implementarii Proiectului, care includ: consumabile, salariile personalului, chiria pentru sedii; si intretinerea si asigurarea echipamentului;
(e) termenul "Publicitate, Monitorizare si Evaluare" inseamna cheltuielile generate de evaluarea progresului in implementarea Proiectului, si sporirea constientizarii in randul populatiei tinta asupra oportunitatilor si experientei Proiectului;
(f) termenul "instruiri" inseamna calatoriile de studii aferente Proiectului, cursurile de instruire, seminariile, atelierele de lucru si alte activitati de instruire neincluse in contractele pentru furnizarea de bunuri sau servicii, inclusiv costurile de deplasare si diurna pentru instructori si cursanti si
(g) "Costuri operationale suplimentare" inseamna costurile operationale aditionale efectuate de catre UMP in scopul implementarii Proiectului cuprinzand: salariile personalului (altele decat salariile functionarilor publici), costurile de comunicatii (inclusiv posta si Internet), costurile de publicitate implicate de achizitii, transport local, combustibil, costurile de functionare, intretinere si asigurare a autovehiculelor; costurile cu chiria spatiilor de birou; renovarea si reamenajarea birourilor inclusiv echipamente si consumabile, intretinerea si asigurarea echipamentelor de birou; costurile pentru deplasare si diurna inclusiv costul cazarii si a transportului local; comisioane bancare; si, instruirea personalului UMP.
3. Fara a se limita la prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta pentru: (a) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei prezentului Acord; si (b) orice cheltuieli din cadrul oricarei categorii incluse in tabelul 1 din paragraful 1 de mai sus (cu exceptia celor din Categoria (8)), in cazul in care Banca nu a primit plata integrala a comisionului initial la care se face referire in Sectiunea 2.04 a prezentului Acord.
4. Banca poate solicita ca tragerile din Contul Imprumutului sa fie facute in baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli in cadrul contractelor pentru: (a) instruiri; (b) bunuri costand mai putin de 100.000 dolari SUA echivalent pe contract; (c) servicii ale consultantilor individuali costand mai putin de 50.000 dolari SUA echivalent pe contract; (d) pentru servicii ale firmelor de consultanta pentru contracte costand mai putin de 100.000 dolari SUA echivalent pe contract; (e) programul de finantari nerambursabile in cadrul Categoriei (6) a prezentei Anexe; si (f) costuri operationale in cadrul Categoriilor (2) si (7), toate in astfel de termeni si conditii dupa cum va specifica Banca prin notificarea Imprumutatului.


ANEXA 2

Descrierea Proiectului

Obiectivul Proiectului este de a accelera participarea comunitatilor dezavantajate la societatea si economia bazata pe cunoastere in Romania. In acest scop, Proiectul va permite Imprumutatului sa implementeze strategia nationala pentru Noua Economie si implementarea programului Societatii Informationale, si programele Uniunii Europene cu privire la societatea informationala pentru toti.
Proiectul este format din patru componente, sub rezerva eventualelor modificari asupra carora Imprumutatul si Banca pot conveni periodic in vederea realizarii unor astfel de obiective:

Partea A: Accesul la TIC in comunitatile dezavantajate si imbunatatirea cunostintelor informatice.
1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanta, infrastructura si instruire si punerea la dispozitie de fonduri pentru costuri operationale pentru imbunatatirea accesului la tehnologia informatiei si comunicatii (TI&C) prin dezvoltarea RECL si a furnizorului national de asistenta tehnica, prin crearea a cel putin 200 de retele electronice locale care sa ofere informatii, servicii si beneficii cetatenilor si micilor intreprinzatori.
2. Furnizarea de servicii de consultanta si instruire pentru a promova sporirea accesului la TI&C si servicii electronice prin intermediul RECL.
3. Furnizarea de servicii de consultanta si instruire pentru a facilita educatia in domeniul informatic a elevilor si profesorilor din cadrul nivelelor primare si gimnaziale ale educatiei.

Partea B: Dezvoltarea si promovarea serviciilor e-guvernare
1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanta si instruire pentru dezvoltarea unui sistem on-line pentru inregistrarea asociatiilor familiale si a persoanelor fizice autorizate.
2. Furnizarea de echipament, servicii de consultanta si instruire pentru autoritatile guvernamentale si asigurarea de servicii Internet pentru autoritatile locale, in vederea dezvoltarii unei retele integrate pentru eliberarea de informatii si documente civile catre populatie.

Partea C: Promovarea suportului electronic pentru comert si inovatie pentru IMMM-uri
1. Furnizarea de echipament, servicii de consultanta, instruire si furnizarea de fonduri pentru costuri operationale in scopul dezvoltarii unui portal pentru promovarea retelei comertului electronic si a activitatilor comerciale.
2. Oferirea unei facilitati de cofinantare prin programul de finantare nerambursabila din Imprumut in favoarea intreprinzatorilor individuali eligibili, pentru a facilita adoptarea activitatilor comerciale electronice.

Partea D: Managementul de proiect
Asigurarea de fonduri pentru costurile operationale ale UMP; asigurarea de vehicule pentru UMP si servicii de consultanta pentru audit si monitorizarea si evaluarea Proiectului.

* * *

Se estimeaza ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 31 decembrie 2010.


ANEXA 3



Grafic de rambursare

Data planificata a platii Ratele de capital
(exprimate in dolari
SUA)

In fiecare 15 aprilie si
15 octombrie

incepand cu 15 aprilie 2011 2.500.000
pana la 15 octombrie 2022




ANEXA 4

Achizitii

SECTIUNEA I Generalitati

A. Toate bunurile, lucrarile si serviciile (altele decat serviciile de consultanta) vor fi achizitionate conform precizarilor din Partea I a "Ghidului: Achizitiile in cadrul Imprumuturilor BIRD si creditelor IDA" datat mai 2004 (Ghidul Achizitiilor) si prevederilor din aceasta Anexa.
B. Toate serviciile consultantilor vor fi achizitionate in conformitate cu Sectiunile I si IV din "Ghidul: Selectia si angajarea consultantilor de catre Imprumutatii Bancii Mondiale" datat mai 2004 (Ghidul pentru Servicii de Consultanta) si cu prevederile din aceasta Anexa.
C. Termenii cu initiala majuscula utilizati mai jos in aceasta Anexa pentru a descrie metode de achizitie specifice sau metode de revizuire de catre Banca a contractelor specifice, au intelesul atribuit in Ghidul Achizitiilor sau in Ghidul pentru Servicii de Consultanta, dupa caz.

SECTIUNEA A II-A Metode specifice de achizitii de bunuri si servicii (altele decat serviciile de consultanta)

A. Licitatia Internationala Competitiva. Cu exceptia cazurilor prevazute in Partea B a acestei sectiuni, contractele vor fi atribuite pe baza Licitatiei Internationale Competitive. Prevederile paragrafului 2.55 si 2.56 din Ghidul Achizitiilor care ofera conditiile de acordare a preferintelor pentru bunurile produse intern in procesul de evaluare a ofertelor, vor fi aplicate bunurilor produse pe teritoriul Imprumutatului.
B. Alte proceduri de achizitie
1. Licitatia Nationala Competitiva. Bunurile estimate a costa mai putin decat echivalentul a 100.000 dolari SUA pe contract pot fi achizitionate pe baza contractelor atribuite in baza Licitatiei Nationale Competitive si a clauzelor aditionale prevazute in anexa la aceasta Anexa.
2. Cumparare. Bunurile estimate a costa mai putin decat echivalentul a 50.000 dolari SUA pe contract pot fi achizitionate pe baza contractelor atribuite pe baza procedurii de Cumparare.
3. Contractarea Directa. Bunurile care, dupa cum agreeaza Banca, indeplinesc conditiile pentru Contractare Directa, pot fi procurate conform prevederilor metodei de achizitie amintite.

SECTIUNEA A III-A Metode specifice de achizitie pentru serviciile de consultanta

A. Selectia Bazata pe Calitate si Cost. Cu exceptia celor specificate in Partea B a acestei Sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate pe baza contractelor atribuite pe baza Selectiei Bazate pe Calitate si Cost. Pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta, lista scurta a consultantilor pentru serviciile estimate a costa mai putin decat echivalentul a 200.000 dolari SUA pe contract poate cuprinde in totalitate consultanti locali.
B. Alte proceduri
1. Selectia in cazul unui buget fix. Serviciile pentru obiectivele care, dupa cum agreeaza Banca, indeplinesc conditiile paragrafului 3.5. din Ghidul Serviciilor de Consultanta pot fi achizitionate pe baza contractelor atribuite pe baza unui Buget Fix in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1. si 3.5 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta.
2. Selectia bazata pe costul cel mai mic. Serviciile pentru obiectivele care, dupa cum agreeaza Banca, indeplinesc conditiile paragrafului 3.6 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta pot fi achizitionate pe baza contractelor atribuite pe baza selectiei bazate pe costul cel mai mic, in conformitate cu prevederile paragrafului 3.1. si 3.6 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta.
3. Selectia bazata pe calificarea consultantilor. Serviciile estimate a costa sub echivalentul a 200.000 dolari SUA pe contract pot fi achizitionate pe baza contractelor incheiate pe baza prevederilor paragrafelor 3.1, 3.7 si 3.8 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta.
4. Selectia cu sursa unica. Serviciile pentru obiectivele din situatiile care indeplinesc conditiile paragrafului 3.10 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta pentru Selectia cu sursa unica, pot fi, dupa avizul initial al Bancii, procurate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9 pana la 3.13 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta.
5. Consultantii individuali. Serviciile pentru activitati care indeplinesc conditiile stabilite in prima propozitie din paragraful 5.1. din Ghidul pentru Servicii de Consultanta pot fi achizitionate in cadrul contractelor atribuite consultantilor individuali in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2 pana la 5.3 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta. In conditiile descrise la paragraful 5.4 din Ghidul pentru Servicii de Consultanta, astfel de contracte pot fi atribuite consultantilor individuali pe baza de sursa unica, cu aprobarea prealabila a Bancii.

SECTIUNEA A IV-A Revizuirea de catre Banca a deciziilor de achizitie

Planul de achizitii va stabili acele contracte care vor face obiectul revizuirii prealabile a Bancii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare a Bancii.


ANEXA


────────
la Anexa nr. 4
───────────────

Prevederi obligatorii pentru achizitii in cadrul contractelor finantate de Banca, care fac obiectul Licitatiei Nationale Competitive

Contractele pentru bunuri pentru care Anexa 4 la Acordul de imprumut permite achizitia in cadrul paragrafelor 3.3 si 3.4 din Ghidul de achizitii, pot fi procurate in conformitate cu prevederile legilor si reglementarile nationale, cu urmatoarele exceptii:

A. Proceduri
Procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa, definita la Articolul nr. 9 din Ordonanta de urgenta privind achizitiile publice nr. 60/2001, cu modificarile ulterioare, va fi respectata in toate cazurile, indiferent de valoare. Invitatiile la licitatie vor fi publicate cel putin intr-un ziar de circulatie nationala sau in Monitorul Oficial, asigurand o perioada de cel putin treizeci (30) de zile pentru pregatirea si depunerea ofertelor.

B. Evaluarea calificarii ofertantilor
In cazurile in care nu este utilizata pre-calificarea, calificarea ofertantului care este recomandat pentru atribuirea contractului va fi evaluata prin post-calificare, luandu-se in considerare minima experienta, cerintele tehnice si financiare care vor fi enuntate explicit in documentele de licitatie.

C. Participarea societatilor comerciale proprietate de stat
Societatile comerciale proprietate de stat din Romania vor fi eligibile pentru a participa ca ofertanti doar daca dovedesc ca sunt autonome din punct de vedere juridic si financiar, functioneaza dupa legile comerciale si nu sunt institutii dependente de autoritatea contractanta. Mai mult, se vor supune acelorasi cerinte privind participarea la licitatie si buna executie ca si ceilalti ofertanti.

D. Documente de licitatie
Autoritatile contractante vor folosi documente de licitatie standard corespunzatoare pentru achizitia de bunuri si servicii, care vor contine proiectul de contract si conditiile contractului acceptabile pentru Banca. Instructiunile de licitatie vor stipula clar ca discount-ul, daca exista, trebuie declarat de catre ofertant fie intr-o scrisoare de inaintare fie in formularul de oferta. In cazul societatilor mixte, documentele de licitatie vor stipula raspunderea solidara si individuala a partenerilor care fac parte din societatea mixta.

E. Prezentarea ofertelor, deschiderea si evaluarea, atribuirea contractului
(a) Ofertele trebuie prezentate intr-un singur plic continand informatiile de calificare ale ofertantului, ofertele tehnice si de pret (financiare), care vor fi deschise in sedinta publica de deschidere a ofertelor.
(b) Ofertele vor fi deschise in public imediat dupa termenul limita pentru depunerea ofertelor. Nici o oferta nu va fi respinsa in timpul sedintei de deschidere. Numele ofertantului, valoarea totala a fiecarei oferte si orice discount-uri vor fi citite cu voce tare si inregistrate in minuta sesiunii de deschidere a ofertelor. Orice discount care nu a fost mentionat in scrisoarea de inaintare sau in formularul de oferta nu va fi luat in considerare la evaluare.
(c) Evaluarea ofertelor trebuie facuta in stricta concordanta cu criteriile cuantificabile valoric, specificate in documentele de licitatie si nu se vor utiliza sisteme de punctare bazate pe un algoritm de calcul sau punctarea pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
(d) Extinderea valabilitatii ofertei poate fi permisa o singura data, doar pentru maximum treizeci (30) de zile. Nu vor fi cerute alte prelungiri fara acordul prealabil al Bancii.
(e) Contractele trebuie adjudecate ofertantilor calificati care au depus oferta cu cel mai scazut pret de evaluare si care a indeplinit conditiile impuse.
(f) Nu va fi acordata nici o marja de preferinta in cadrul licitatiei nationale competitive.
(g) Nu se vor organiza negocieri, chiar si cu ofertantul cu cel mai mic pret de evaluare, fara acordul prealabil al Bancii.
(h) Rezultatele evaluarii si numele ofertantului castigator vor fi publicate.

F. Ajustarile de pret
Contractele de lunga durata (de ex. de mai mult de optsprezece (18) luni) vor contine o clauza corespunzatoare de ajustare de pret.

G. Respingerea tuturor ofertelor
(a) Nu vor fi respinse toate ofertele si nu vor fi solicitate noi oferte fara avizul prealabil si in scris al Bancii.
(b) Cand numarul ofertelor primite este mai mic de doua, nu se va relua procedura de achizitie fara acordul prealabil al Bancii.

H. Garantii
Nu va fi facuta nici o plata in avans contractorilor fara o scrisoare de garantie adecvata pentru plata avansului. Formularea continutului unor astfel de garantii va fi inclusa in documentele de licitatie si va fi agreata de Banca.


ANEXA 5

Programul de implementare

Partea A: Managementul Proiectului
1. Imprumutatul va delega responsabilitatea realizarii Proiectului catre MCTI.
2. Pentru a permite MCTI sa implementeze in mod eficient Proiectul, nu mai tarziu de (30) zile dupa data intrarii in efectivitate, va fi infiintata o UMP cu personal si resurse adecvate. Prin urmare UMP va fi mentinuta cu personal si resurse adecvate pe toata durata Proiectului. UMP va avea personal administrativ si tehnic, si, daca e necesar, personalul tehnic va fi localizat in cadrul altor ministere ale Imprumutatului care colaboreaza cu MCTI in implementarea Proiectului. UMP va fi, printre altele, responsabil pentru managementul financiar, achizitii, plati si pregatirea rapoartelor de progres si a rapoartelor anuale cu privire la Proiect.
3. Pentru o coordonare de ansamblu, Imprumutatul va mentine, sub conducerea MCTI al Imprumutatului, Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) incluzand reprezentanti de inalt nivel din diverse ministere si agentii ale Imprumutatului implicate in pregatirea si implementarea Proiectului. CCP, printre altele, va stabili directiile strategice si liniile directoare ale Proiectului si va aproba MOP.
4. MOP, satisfacator pentru Banca, va fi aprobat de Comitetul de Coordonare a Proiectului si va fi adoptat de catre Imprumutat prin MCTI.
5. Imprumutatul, prin MCTI, va lua masurile necesare pentru implementarea Proiectului in conformitate cu MOP si nu va modifica, suspenda, abroga, contramanda sau renunta la nici o prevedere din MOP fara acceptul prealabil al Bancii.

Partea B: Implementarea Programului de finantare nerambursabila din Partea C.2 a Proiectului
1. Imprumutatul, prin MCTI, va implementa Programul de finantare nerambursabila in concordanta cu prevederile din MOP si procedurile pentru selectia beneficiarilor si a sub proiectelor, precum si conform principalilor termeni si conditii ale acordurilor ce vor fi incheiate cu beneficiarii.
2. Imprumutatul, prin MCTI, se va asigura ca beneficiarul oricaror sume din cadrul Programului de finantare nerambursabila va realiza sub-proiectul in concordanta cu acordul incheiat, graficul de realizare si bugetul.

Partea C: Rapoarte si Monitorizare
Imprumutatul, prin MCTI:
(a) va mentine politici si proceduri adecvate care sa-i permita sa monitorizeze si sa evalueze permanent, conform indicatorilor acceptati de Banca, realizarea Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia;
(b) va elabora, conform termenilor de referinta satisfacatori Bancii, si va furniza Bancii, la data sau in jurul datei de 30 mai 2008, un raport intermediar care sa integreze rezultatele activitatii de monitorizare si evaluare, desfasurata in conformitate cu prevederile subparagrafului a) al acestui paragraf, privind progresul inregistrat in realizarea Proiectului in perioada anterioara datei raportului mentionat si stabilirea masurilor recomandate pentru asigurarea realizarii eficiente a Proiectului, precum si atingerea obiectivelor acestuia in perioada care urmeaza acestei date; si
(c) va analiza impreuna cu Banca, pana la data de 30 iunie 2008, sau orice alta data ulterioara stabilita de Banca, raportul la care se face referire in subparagraful (b) al acestui paragraf, si, in continuare, va lua masurile necesare pentru a se asigura finalizarea eficienta a Proiectului si realizarea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandarilor din raportul mentionat si a sugestiilor Bancii.


ANEXA 6

Contul Special

1. Pentru scopurile acestei Anexe:
(a) termenul "Categorii eligibile" inseamna Categoriile (1), (2), (3), (4), (5), (6) si (7) stabilite in tabelul din paragraful 1 al Anexei 1 la prezentul Acord;
(b) termenul "cheltuieli eligibile" inseamna cheltuielile pentru acoperirea costurilor rezonabile ale bunurilor si lucrarilor Proiectului si care vor fi finantate din sumele Imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile in conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Acord; si
(c) termenul "Alocatie autorizata" inseamna suma de 3.000.000 dolari SUA care urmeaza sa fi trasa din Contul Imprumutului si depozitata in Contul Special conform prevederilor paragrafului 3 (a) al acestei Anexe, cu mentiunea ca totusi, daca Banca nu stabileste altfel, Alocatia Autorizata va fi limitata la suma de 1.500.000 dolari SUA pana cand suma cumulata a tragerilor din Contul Imprumutului impreuna cu suma totala neutilizata a tuturor angajamentelor speciale emise de Banca conform Sectiunii 5.02 din Conditiile Generale va fi egala sau mai mare decat echivalentul a 6.000.000 dolari SUA.
2. Platile din Contul Special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile in conformitate cu prevederile prezentei Anexe, inclusiv platile directe in moneda locala prin transferuri facute in conturile furnizorilor si contractorilor, deschise la banci comerciale, in concordanta cu regulile si procedurile acceptate de Banca.
3. Dupa ce Banca a primit dovada satisfacatoare ca a fost deschis Contul Special, tragerile Alocatiei Autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea Contului Special se vor face dupa cum urmeaza:
(a) Pentru tragerea Alocatiei Autorizate, imprumutatul, prin MCTI, va trimite Bancii o cerere sau cereri de depozit in Contul Special al unei/unor sume care nu depasesc, cumulat, Alocatia Autorizata. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului si va depune in Contul Special suma sau sumele respective, asa cum a fost solicitat de imprumutat, prin MCTI.
(b) (i) Pentru realimentarea Contului Special, Imprumutatul, prin MCTI, va trimite Bancii cereri de tragere in Contul Special la intervalele pe care le va mentiona Banca.
(ii) Inainte de sau la data fiecarei astfel de cereri, Imprumutatul, prin MCTI, va transmite Bancii documentele sau alte dovezi necesare, in conformitate cu paragraful 4 al acestei Anexe, pentru plata sau platile in legatura cu care a fost solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din Contul Imprumutului si va depune in Contul Special suma pe care Imprumutatul, prin MCTI, a solicitat-o si despre care se demonstreaza prin documentele si dovezile respective ca a fost platita din Contul Special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit in Contul Special va fi tras de Banca din Contul Imprumutului, in cadrul categoriei eligibile respective si in sumele echivalente respective, dupa cum au fost justificate prin documentele mentionate si prin alte dovezi.
4. Pentru fiecare plata efectuata de catre Imprumutat prin MCTI din Contul Special, Imprumutatul va furniza Bancii, la un interval pe care Banca il va solicita in mod rezonabil, toate documentele si alte dovezi evidentiind ca plata respectiva a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei Anexe, nu i se va solicita Bancii sa efectueze alte depozite in Contul Special:
(a) daca Banca stabileste oricand ca toate tragerile care urmeaza ar trebui efectuate de catre Imprumutat direct din Contul Imprumutului in conformitate cu prevederile articolului V din Conditiile Generale si ale paragrafului a) al Sectiunii 2.02 din prezentul Acord;
(b) daca Imprumutatul nu a furnizat Bancii, in perioada mentionata in Sectiunea 4.01 b) (ii) din acest Acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Bancii, asa cum specifica sectiunea mentionata, in legatura cu auditul inregistrarilor si conturilor aferente Contului Special;
(c) daca Banca notifica oricand Imprumutatului intentia sa de a suspenda, in intregime sau partial, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din Contul Imprumutului, in baza prevederilor Sectiunii 6.02 din Conditiile Generale; sau
(d) din momentul in care suma totala neutilizata din Imprumut, alocata categoriilor eligibile, minus suma totala neutilizata din angajamentele speciale emise de Banca in conformitate cu Sectiunea 5.02 din Conditiile Generale, va fi egala cu echivalentul dublului Alocatiei Autorizate.
Dupa aceasta, tragerea din Contul Imprumutului a sumei neutilizate ramasa din Imprumut pentru categoriile eligibile, va urma procedurile pe care Banca le va notifica Imprumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si cu conditia ca Banca sa se fi declarat satisfacuta, la data notificarii, cu documentatia care evidentiaza ca toate sumele care vor ramane depozitate in Contul Special vor fi utilizate pentru plati aferente cheltuielilor eligibile.
6. (a) Daca Banca va constata oricand ca oricare dintre platile din Contul Special: (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma care nu este eligibila in conformitate cu paragraful 2 al acestei Anexe; sau (ii) nu a fost justificata cu documentele furnizate Bancii, Imprumutatul, urmare notificarii Bancii: (A) va oferi documentele justificative aditionale pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune in Contul Special (sau, daca Banca va solicita astfel, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau a partii acesteia care nu este eligibila sau justificata. Numai daca Banca nu va stabili altfel, nici o alta tragere in Contul Special nu va mai fi efectuata pana cand Imprumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune sau nu o va rambursa suma respectiva, dupa cum este cazul.
(b) Daca Banca va constata ca orice suma neutilizata din Contul Special nu va fi solicitata pentru acoperirea unor cheltuieli ulterioare aferente cheltuielilor eligibile, Imprumutatul va rambursa Bancii, suma neutilizata respectiva, imediat dupa ce a primit notificarea din partea Bancii.
(c) Imprumutatul poate rambursa Bancii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate in Contul Special.
(d) Rambursarile catre Banca, efectuate in conformitate cu paragraful 6 a), b) sau c) din aceasta Anexa, vor fi creditate in Contul Imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile relevante ale prezentului Acord, incluzand Conditiile Generale.
___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016