Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 8 aprilie 2005  intre Romania si Republica Federala Germania privind securitatea sociala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 8 aprilie 2005 intre Romania si Republica Federala Germania privind securitatea sociala

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005

România
şi
Republica Federalã Germania

conduse de dorinţa sã-şi reglementeze relaţiile în domeniul securitãţii sociale,
au convenit dupã cum urmeazã:

Partea I
Dispoziţii generale

ART. 1
Definiţii
(1) în prezentul Acord, urmãtorii termeni desemneazã:
1. "Cetãţean"
pentru România
o persoanã care are cetãţenia românã în conformitate cu legea românã cu privire la cetãţenie;
pentru Republica Federalã Germania
un german în sensul Legii Fundamentale pentru Republica Federalã Germania,
2. "Legislaţie"
pentru România
legile şi celelalte acte normative care privesc sistemul public de asigurãri sociale cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1);
pentru Republica Federalã Germania
legile, decretele, regulamentele şi alte acte normative generate care privesc ramurile şi sistemele securitãţii sociale cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1),
3. "Autoritate competentã"
pentru România
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
pentru Republica Federalã Germania
Ministrul Federal al Sãnãtãţii şi Securitãţii Sociale,
4. "Instituţie"
organismul sau autoritatea responsabilã cu aplicarea legislaţiei cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1);
5. Instituţie competentã"
instituţia competentã conform legislaţiei aplicabile;
6. "Perioadã de asigurare"
stagiile de cotizare realizate conform legislaţiei aplicabile, precum şi alte perioade recunoscute ca atare de aceastã legislaţie;
7. "Prestaţie în bani" sau "Pensie"
o pensie sau o altã prestaţie în bani, inclusiv toate revalorizãrile, prestaţiile suplimentare şi majorãrile;
8. "Refugiat"
persoana în sensul articolului 1 al Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaţilor şi al Protocolului din 31 ianuarie 1967 la aceastã Convenţie;
9. "Apatrid"
persoana în sensul articolului 1 al Convenţiei de la New York din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor;
10. "Reşedinţa obişnuitã"
locul de şedere efectivã, care nu este numai temporarã.
(2) Ceilalţi termeni au semnificaţia atribuitã de legislaţia pe care o aplicã Statul contractant respectiv.
ART. 2
Câmpul material de aplicare
(1) Prezentul Acord se va aplica
1. legislaţiei germane privind
a) asigurarea pentru pensii,
b) asigurarea suplimentarã a angajaţilor din siderurgie,
c) pensia agricultorilor,
d) asigurarea contra accidentelor în ceea ce priveşte pensiile sau alte prestaţii de bani,
2. legislaţiei române privind
a) pensiile pentru limitã de vârstã,
b) pensiile anticipate,
c) pensiile de invaliditate,
d) pensie de urmaşi,
e) indemnizaţiile pentru incapacitate de muncã determinatã de boli profesionale sau accidente de muncã.
(2) În cazul în care conform legislaţiei unoî Stat contractant sunt îndeplinite, în afara condiţiilor pentru aplicarea prezentului Acord, şi condiţiile pentru aplicarea unui alt acord sau reglementare internaţionalã, instituţia acestui Stat contractant, în aplicarea prezentului Acord, nu va ţine seama de celãlalt acord sau reglementare internaţionalã, în mãsura în care celãlalt acord sau reglementare internaţionalã conţine anumite prevederi referitoare la repartizarea riscurilor de asigurare conform cãrora perioadele de asigurare au trecut în mod definitiv pe seama unuia din cele douã State contractante sau au fost transferate de pe seama acestora, aceste prevederi prevaleazã.
ART. 3
Câmpul personal de aplicare
Prezentul Acord se va aplica urmãtoarelor persoane care au fost sau sunt supuse legislaţiei unuia din Statele contractante:
1. în calitate de persoane direct cuprinse
a. cetãţenii unui Stat contractant,
b. refugiaţi,
c. apatrizi,
2. în calitate de persoane indirect cuprinse
alte persoane, în mãsura în care drepturile acestora decurg de la un cetãţean al unui Stat contractant, de la un refugiat sau de la un apatrid,
3. în calitate de cetãţeni ai unui stat terţ
cetãţenii provenind dintr-un stat, altul decât unul dintre Statele contractante, în mãsura în care nu fac parte din categoria persoanelor indirect cuprinse.
ART. 4
Egalitate de tratament
(1) Persoanele cuprinse direct şi indirect în câmpul personal de aplicare ai prezentului Acord (articolul 3) care au reşedinţa obişnuitã pe teritoriul unui Stat contractant vor beneficia de egalitate de tratament în aplicarea legislaţiei unui Stat contractant, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii acestuia.
(2) Prestaţiile acordate conform legislaţiei unui Stat contractant vor fi acordate cetãţenilor celuilalt Stat contractant care au reşedinţa obişnuitã în afara teritoriilor Statelor contractante, în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenilor primului Stat contractant care au acolo reşedinţa obişnuitã.
ART. 5
Egalitate de tratament în privinţa reşedinţei obişnuite
În cazul în care în legislaţia unui Stat contractant existã restricţii conform cãrora deschiderea drepturilor la prestaţii, acordarea prestaţiilor sau plata prestaţiilor în bani este condiţionatã de reşedinţa obişnuitã pe teritoriul acestui Stat contractant, acestea nu vor fi aplicate persoanelor cuprinse direct sau indirect în prezentul Acord (articolul 3) care au reşedinţa obişnuitã pe teritoriul celuilalt Stat contractant.
ART. 6
Obligaţia de asigurare a persoanelor angajate
Obligaţia de asigurare a persoanelor angajate se stabileşte potrivit legislaţiei Statului contractant pe al cãrui teritoriu persoana în cauzã îşi desfãşoarã activitatea; aceastã dispoziţie se va aplica şi în cazul în care angajatorul se aflã pe teritoriul celuilalt Stat contractant.
ART. 7
Obligaţia de asigurare în cazul trimiterii pe teritoriul celuilalt Stat contractant
Persoana angajatã pe teritoriul unui Stat contractant, trimisã de angajatorul sãu care îşi desfãşoarã acolo activitatea în mod obişnuit pentru a desfãşura, în cadrul aceluiaşi raport de muncã, o anumita activitate exclusiv pentru acest angajator, pe teritoriul celuilalt Stat contractant, pe o perioadã determinatã stabilitã în prealabil, va continua sã fie supusã, referitor la aceastã activitate pentru o perioadã care cuprinde primele 24 de luni calendaristice, exclusiv legislaţiei primului Stat contractant privind obligaţia de asigurare, ca şi cum şi-ar desfãşura activitatea în continuare pe teritoriul acestuia. Aceastã perioadã de 24 de luni calendaristice curge din prima zi a lunii calendaristice în care persoana angajatã îşi începe activitatea pe teritoriul celuilalt Stat contractant.
ART. 8
Obligaţia de asigurare a echipajului navelor
(1) Persoana angajatã la bordul unei nave maritime care navigheazã sub pavilionul unui Stat contractant va fi supusã în ceea ce priveşte obligaţia de asigurare legislaţier acelui Stat contractant.
(2) În cazul în care o persoanã angajatã care are reşedinţa obişnuitã pe teritoriul unui Stat contractant va fi angajatã în mod temporar la bordul unei nave maritime care navigheazã sub pavilionul celuilalt Stat contractant de cãtre un angajator care are sediul pe teritoriul primului Stat contractant şi care nu este proprietarul navei, legislaţia primului Stat contractant în materia obligaţiei de asigurare va fi aplicatã ca şi cum persoana în cauzã şi-ar desfãşura activitatea pe teritoriul acestui Stat contractant.
ART. 9
Obligaţia de asigurare a altor persoane
Dispoziţiile prezentului Acord referitoare la obligaţia de asigurare vor fi aplicate în mod corespunzãtor şi altor persoane la care se referã legislaţia prevãzutã de câmpul material de aplicare (articolul 2 alineatul 1).
ART. 10
Obligaţia de asigurare a membrilor misiunilor diplomatice sau consulare
(1) Prezentul Acord nu aduce atingere Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relaţiile consulare.
(2) În cazul în care un cetãţean al unui Stat contractant îşi desfãşoarã activitatea pentru acest Stat contractant, pentru un membru sau pentru un angajat al unei misiuni diplomatice sau consulare a acestui Stat contractant pe teritoriul celuilalt Stat contractant în materia obligaţiei de asigurare va fi aplicatã pe durata activitãţii legislaţia primului Stat contractant, ca şi cum persoana în cauzã şi-ar desfãşura activitatea pe teritoriul acestuia.
(3) În cazul în care o persoanã angajatã în sensul dispoziţiilor alineatului 2, înainte de începerea activitãţii, a avut reşedinţa obişnuitã în Statul în care îşi desfãşoarã activitatea, aceasta poate, în termen de trei luni de la începerea activitãţii, sã opteze în ceea ce priveşte obligaţia de asigurare pentru aplicarea legislaţiei Statului contractant în care îşi desfãşoarã activitatea. Opţiunea urmeazã sã fie declaratã angajatorului. Legislaţia aleasã va fi aplicatã de la data acestei declaraţii.
(4) Dacã o misiune diplomaticã sau consularã a unui Stat contractant va angaja o persoanã supusã legislaţiei celuilalt Stat contractant misiunea diplomatica sau consularã va respecta obligaţiile angajatorilor locali, conform legislaţiei acestui Stat contractant.
(5) Dacã un membru sau un angajat al unei misiuni diplomatice sau consulare a unui Stat contractant va angaja o persoanã supusã legislaţiei celuilalt Stat contractant, acest membru sau angajat va respecta obligaţiile angajatorilor locali conform legislaţiei acestui Stat contractant.
ART. 11
Excepţii de la dispoziţiile privind obligaţia de asigurare
(1) La cererea comunã a persoanei angajate şi a angajatorului sau la cererea unei persoane care cade sub incidenţa articolului 9, autoritãţile competente ale celor douã State contractante sau instituţiile desemnate de acestea pot stabili de comun acord excepţii de la dispoziţiile prezentului Acord în materia obligaţiei de asigurare, cu condiţia ca persoana în cauzã sã fi fost supusã sau sã fie supusã legislaţiei unuia din Statele contractante. În acest sens, vor fi luate în considerare modalitãţile şi caracteristicile activitãţii.
(2) Cererea va fi depusã în Statul contractant a cãrui legislaţie urmeazã a fi aplicatã.

Partea a II-a
Dispoziţii speciale

Secţiunea 1
Asigurarea în caz de accidente de muncã şî boli profesionale

ART. 12
Prestaţii în caz de accidente de muncã sau de boli profesionale
(1) În cazul în care legislaţia unui Stat contractant prevede cã pentru stabilirea gradului de reducere a capacitãţii de muncã sau pentru eligibilitatea pentru acordarea prestaţiilor în cazul accidentelor de muncã sau bolilor profesionale în sensul acestei iegislaţîi vor trebui luate în considerare alte accidente de muncã sau boli profesionale, acest lucru este valabil şi pentru accidentele de muncã sau bolile preofesionale care cad sub incidenţa legislaţiei celuilalt Stat contractant, ca şi cum ar fi sub incidenţa iegislaţiei primului Stat contractant. Accidentele de muncã necesar a fi luate în considerare vor fi tratate în acelaşi mod ca şi accidentele sau alte cazuri de risc luate în considerare conform altor prevederi.
(2) Pentru despãgubirea riscului asigurat survenit, instituţia competentã va stabili prestaţia conform gradului de reducere a capacitãţii de muncã în cazul accidentelor de muncã sau bolilor profesionale pe care trebuie sã-l ia în considerare conform legislaţiei în vigoare pentru aceastã instituţie.
ART. 13
Luarea în considerare a activitãţilor vãtãmãtoare sãnãtãţii
(1) În vederea acordãrii prestaţiilor în cazul bolilor profesionale, instituţia competentã a unui Stat contractant va lua în considerare şi activitãţi desfãşurate conform legislaţiei celuilalt Stat contractant şi susceptibile, dupã felul lor, a fi cauza apariţiei acestei boli (activitatea vãtãmãtoare sãnãtãţii), în cazul în care existã un drept la pensie conform legislaţiei unui Stat contractant, instituţia competentã va acorda numai cota-parte care corespunde raportului între durata activitãţii vãtãmãtoare aplicând legislaţia propriului Stat contractant şi durata activitãţii vãtãmãtoare aplicând legislaţia ambeîor State contractante.
(2) Alineatul 1 se va aplica şi în cazul unei noi stabiliri a dreptului la prestaţii în caz de agravare a bolii profesionale. În cazul în care aceastã agravare este cauzatã de o nouã activitate vãtãmãtoare sãnãtãţii, dreptul la pensie este acordat pentru agravare numai în conformitate cu legislaţia Statului contractant în baza cãreia a fost desfãşuratã aceastã activitate.
(3) Alineatele 1 şi 2 se vor aplica şi în cazul prestaţiilor acordate urmaşilor.

Secţiunea a 2-a
Asigurarea pentru pensii

ART. 14
Totalizarea perioadelor de asigurare şi calcului pensiilor
(1) În vederea stabilirii dreptului la prestaţii conform legislaţiei aplicabile vor fi luate în considerare şi perioadele de asigurare care trebuie recunoscute pentru dreptul la prestaţii, realizate conform legislaţiei celuilalt Stat contractant şi care nu se suprapun cu aceeaşi perioadã. Mãrimea perioadelor de asigurare care trebuie luate în considerare este stabilitã conform legislaţiei Statului contractant în baza cãrora au fost realizate.
(2) În cazul în care dreptul la prestaţii este condiţionat de realizarea anumitor perioade de asigurare determinate, vor fi luate în considerare, în acest sens, numai perioadele de asigurare comparabite conform legislaţiei celuilalt Stat contractant.
(3) Calculul pensiei este supus legislaţiei aplicabile a Statului contractant respectiv, dacã dispoziţiile prezentului Acord nu dispun altfel.
(4) Perioadele de asigurare care trebuie luate în considerare conform dispoziţiilor alineatelor 1 şi 2 vor fi luate în considerare numai în mãrimea lor realã de timp.
ART. 15
Dispoziţii particulare pentru instituţia germanã
(1) Baza pentru determinarea punctajului mediu personal o constituie punctajul mediu determinat conform legislaţiei germane.
(2) Dispoziţiile privind totalizarea perioadelor de asigurare (articolul 14 alineatul 1) vor fi aplicate în mod corespunzãtor prestaţiilor a cãror acordare este la aprecierea unei instituţii.
(3) În cazul în care dreptul la prestaţii conform legislaţiei germane este condiţionat de faptul cã anumite perioade de asigurare au fost realizate într-o anumita perioadã de timp, şi dacã, în acelaşi timp, legislaţia prevede cã aceastã perioadã de timp se prelungeşte în cazul unor situaţii de fapt sau unor perioade de asigurare, pentru prelungirea acestora vor fi luate în considerare şi perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt Stat contractant sau situaţiile de fapt comparabile din celãlalt Stat contractant. Situaţii de fapt comparabile sunt perioadele pentru care au fost plãtite pensii de invaliditate sau pentru limitã de vârstã sau prestaţii în caz de boalã, şomaj sau accidente de muncã, cu excepţia pensiilor, conform legislaţiei României, precum şi perioadele pentru creşterea copiilor în România.
(4) Perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei române vor fi luate în considerare în sistemul asigurãrilor cu pensii pentru angajaţii din minerit, dacã au fost realizate în întreprinderi de minerit subteran. Dacã conform legislaţiei germane prestaţiile sunt condiţionate de faptul cã au fost desfãşurate lucrãri permanente în subteran sau alte lucrãri asimilate, instituţia germanã va lua în considerare perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei române în decursul cãrora au fost desfãşurate activitãţi asimilate.
(5) Dacã acordarea unor prestaţii determinate din sistemul pensiei agricultorilor depinde de realizarea unor perioade de asigurare în sistemul pensiei agricultorilor, pentru acordarea acestor prestaţii perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei române vor fi luate în considerare numai atunci când perioadele au fost realizate în timpul unei activitãţi de agricultor pe cont propriu.
ART. 16
Dispoziţii particulare pentru instituţia românã
(1) Punctajul mediu anual se determinã pe baza veniturilor realizate pentru care s-au datorat sau, dupã caz, au fost achitate contribuţiile de asigurãri sociale conform legislaţiei române.
(2) Dacã conform legislaţiei române prestaţiile sunt condiţionate de faptul cã au fost desfãşurate lucrãri permanente în subteran sau alte lucrãri asimilate, instituţia românã va lua în considerare perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei germane în decursul cãrora au fost desfãşurate activitãţi asimilate.

Partea a III-a
Dispoziţii diverse

Secţiunea 1
Asistenţã administrativã şi judiciarã

ART. 17
Asistenţã administrativã şi judiciarã precum şi controale medicale
(1) Instituţiile, asociaţie de instituţii şi autoritãţile Statelor contractante îşi vor acorda asistenţã reciprocã pentru aplicarea legislaţiei prevãzute în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1), precum şi a prezentului Acord, ca şi cum ar aplica propria legislaţie în vigoare. Aceastã asistenţã va fi gratuitã. Plãţile cãtre terţi, cu excepţia cheituielilor de comunicare, vor fi restituite.
(2) Pentru asistenţa administrativã şi judiciarã reciprocã a instanţelor judecãtoreşti ale Statelor contractante dispoziţiile alineatului 1 vor fi aplicate în mod corespunzãtor.
(3) Asistenţa administrativã va cuprinde şi controalele medicale în cadrul asigurãrii pentru pensii, precum şi în cazul accidentelor de muncã şi al bolilor profesionale. Costul controalelor, cheltuielile de transport, compensaţia pentru pierderea veniturilor, costul spitalizãrii pentru punerea sub observaţie, precum şi plãţile cãtre terţi, cu excepţia cheltuielilor de comunicare, vor fi restituite de organismul solicitant. Costurile nu vor fi restituite, în cazul în care controlul medical este în interesul instituţiilor competente ale ambelor State contractante.
ART. 18
Recunoaşterea hotãrârilor şi documentelor executorii
(1) Hotãrârile cu titlu executoriu ale unei instanţe judecãtoreşti, precum şi documentele executorii emise de cãtre o instituţie sau o autoritate a unui Stat contractant cu privire la contribuţiile de securitate socialã sau la alte creanţe vor fi recunoscute în celãlalt Stat contractant.
(2) Recunoaşterea nu poate fi refuzatã decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publicã a Statului contractant în care este cerutã recunoaşterea hotãrârii sau documentului.
(3) Hotãrârile şi documentele executorii recunoscute conform alineatului 1 vor fi executate în celãlalt Stat contractant. Procedura de executare este conformã cu nomnele juridice în vigoare în Statul contractant pe teritoriul cãruia executarea urmeazã sã aibã loc în ceea ce priveşte executarea respectivelor hotãrâri şi documente emise în respectivul Stat contractant. Un exemplar al hotãrârii sau documentului trebuie sã fie investit cu formula executorie.
(4) Debitele privind contribuţiile datorate instituţiilor pe teritoriul unui Stat contractant au, pe teritoriul celuilalt Stat contractant, în cadrul oricãrei proceduri de executare silitã, precum şi de insolvabilitate sau de faliment, acelaşi rang ca şi creanţele echivalente de pe teritoriul acestui Stat contractant.
ART. 19
Dreptul instituţiei de a fi despãgubitã de cãtre terţi
(1) În cazul în care o persoanã beneficiazã de prestaţii conform legislaţiei unui Stat contractant pentru un risc survenit pe teritoriul celuilalt Stat contractant şi are, conform prevederilor acestuia, un drept de a i se plãti o despãgubire de la terţi, instituţia primului Stat contractant, în conformitate cu legislaţia pe care o aplici, se subrogã în drepturile de despãgubire; celãlalt Stat contractant va recunoaşte aceastã subrogare.
(2) În cazul în care instituţia unui Stat contractant are, în conformitate cu legislaţia pe care o aplicã, un drept direct de despãgubire de la un terţ, celalalt Stat contractant va recunoaşte acest drept.
(3) În cazul în care drepturile de despãgubire cu privire la prestaţii similare rezultând din acelaşi risc sunt deţinute atât de o instituţie a unui Stat contractant, cât şi de o instituţie a celuilalt Stat contractant, instituţia unui Stat contractant va invoca, la cererea instituţiei celuilalt Stat contractant, şi dreptul de despãgubire al acesteia. Partea terţã poate sã stingã obligaţiile faţã de cele douã instituţii, cu efect de stingere totalã, efectuând plata cãtre oricare dintre cele douã instituţii. În ceea ce priveşte raportul intern dintre instituţii, acestea sunt obligate la compensare cu cote-pãrţi conform raportului prestaţiilor pe care trebuie sã le acorde.
(4) În mãsura în care dreptul de despãgubire al unei persoane cuprinde dreptul la compensare a contribuţiilor de securitate socialã, instituţia care acordã prestaţiile a primului Stat contractant se subrogã şi în acest drept de despãgubire în conformitate cu legislaţia aplicabilã pentru aceastã instituţie.
ART. 20
taxe şi autentificare
(1) Dacã legislaţia unui Stat contractant prevede scutirea integralã sau parţialã de impozite sau taxe administrative, inclusiv de taxe consulare, precum şi suportarea cheltuielilor pentru documentele sau certificatele necesare pentru aplicarea legislaţiei, aceastã scutire se va aplica şi documentelor şi certificatelor care trebuie sã fie prezentate în aplicarea prezentului Acord sau a legislaţiei celuilalt Stat contractant cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1).
(2) Certificatele care trebuie sã fie prezentate în aplicarea prezentului Acord sau a legislaţiei unui Stat contractant cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1) sunt exceptate de la autentificare sau alte formalitãţi similare.
ART. 21
Comunicarea şi utilizarea limbilor oficiale
(1) În scopul aplicãrii prezentului Acord şi a legislaţiei unui Stat contractant cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1), instituţiile, asociaţiile de instituţii, autoritãţile şi instanţele judecãtoreşti ale celor douã State contractante pot comunica direct între ele şi cu persoanele în cauzã, precum şi cu reprezentanţii acestora în limbile lor oficiale. Reglementãrile legale privind utilizarea translatorilor rãmân neschimbate.
(2) Hotãrârile şi deciziile judecãtoreşti, comunicãrile şi alte documente pot fi comunicate direct unei persoane care se aflã pe teritoriul celuilalt Stat contractant printr-o scrisoare recomandatã cu aviz de primire; aceeaşi dispoziţie se va aplica şi hotãrârilor, comunicãrilor şi altor documente care trebuie comunicate şi care vor fi emise în aplicarea legii germane cu privire la prestaţiile pentru victimele de rãzboi şi a legilor care declarã aplicabilã aceastã lege în mod corespunzãtor.
(3) Instituţiile, asociaţiile de instituţii, autoritãţile şi instanţele judecãtoreşti ale celor douã State contractante nu vor putea refuza cererile şi documentele pe motiv cã sunt redactate în limba oficialã a celuilalt Stat contractant.
ART. 22
Egalitate de tratament a cererilor
(1) În cazul în care cererea pentru acordarea unei prestaţii conform legislaţiei unui Stat contractant a fost adresatã unui organism din celãlalt Stat contractant care este competent pentru primirea cererii pentru acordarea unei prestaţii corespunzãtoare conform legislaţiei aplicabile pentru acesta, cererea este consideratã ca şi cum ar fi adresatã instituţiei competente. Aceastã dispoziţie se aplicã în mod corespunzãtor şi altor cereri, precum şi altor declaraţii şi recursuri.
(2) Cererile, declaraţiile şi recursurile vor fi înaintate, neîntârziat, de organismele unui Stat contractant cãrora le-au fost adresate, organismului competent al celuilalt Stat contractant.
(3) O cerere pentru acordarea unei prestaţii conform legislaţiei unui Stat contractant este consideratã ca o cerere pentru acordarea unei prestaţii corespunzãtoare conform legislaţiei celuilalt Stat contractant. Aceastã dispoziţie nu se aplicã în cazul în care solicitantul cere, în mod expres, ca stabilirea drepturilor dobândite conform legislaţiei celuilalt Stat contractant la prestaţiile care se acordã în funcţie de limita de vârstã sã fie amânatã.
ART. 23
Protecţia datelor
(1) În mãsura în care, în baza dispoziţiilor prezentului Acord, sunt comunicate date cu caracter personal, urmãtoarele dispoziţii se aplicã cu condiţia respectãrii reglementãrilor legale ale fiecãrui Stat contractant:
1. În vederea aplicãrii prezentului Acord şi a legislaţiei la care acesta se referã, datele pot fi comunicate organismelor competente ale Statului contractant solicitant. Organismul solicitant poate sã le utilizeze exclusiv în aceste scopuri. Transmiterea datelor în Statul contractant solicitant unor terţi sau utilizarea lor în Statul contractant solicitant în alte scopuri poate avea loc conform reglementãrilor legale ale Statului contractant solicitant numai atunci când este în interesul scopurilor securitãţii sociale, inclusiv în cadrul unor procese juridice conexe. În acest sens, este permisã transmiterea acestor date în cazurile în care transmiterea este obligatorie pentru interesele protejate de legea penalã sau în scopuri fiscale, conform legilor şi celorlalte norme ale Statului contractant solicitant. În rest, transmiterea datelor unor terţi poate avea loc numai cu autorizaţia prealabilã a organismului care le-a comunicat.
2. La cerere, organismul solicitant va informa, dupã caz, organismul care comunicã datele cu privire la utilizarea datelor comunicate şi la rezultatele astfel obţinute.
3. Organismul care comunicã datele este obligat sã verifice exactitatea datelor comunicate, necesitatea şi oportunitatea comunicãrii în raport cu scopul urmãrit, în privinţa comunicãrii se vor respecta interdicţiile prevãzute de reglementãrile legale naţionale. Transmiterea datelor nu poate fi efectuatã, dacã organismul care comunicã datele are un motiv sã presupunã cã în aşa fel va fi încãlcat scopul urmãrit de legislaţia naţionalã sau vor fi lezate interesele persoanei în cauzã demne de a fi apãrate. In cazul în care se constatã cã au fost comunicate date inexacte sau a cãror comunicare era interzisã conform reglementãrilor legale ale Statului contractant care le-a comunicat, aceastã constatare trebuie adusã neîntârziat la cunoştinţa organismului solicitant. Acesta este obligat sã corecteze sau sã radieze datele primite.
4. Persoanele la care se referã datele pot obţine, la cerere, informaţii în legãturã cu datele cu caracter personal transmise şi cu scopul în care urmeazã a fi utilizate. Dreptul persoanelor în cauzã de a obţine informaţii în legãturã cu datele disponibile privitoare la ele se reglementeazã, în acest sens, în conformitate cu reglementãrile legale naţionale ale Statului contractant al cãrui organism a solicitat informaţia.
5. În cazul în care un organism al unui Stat contractant a comunicat date cu caracter personal în baza prezentului Acord, organismul solicitant al celuilalt Stat contractant nu poate, în cadrul rãspunderii sale potrivit reglementãrilor legale, naţionale, sã invoce, pentru a se elibera de obligaţia sa faţã de persoana prejudiciatã, fãptuitã datele transmise au fost incorecte sau cã datele n-ar fi putut sã fie transmise. În cazul în care organismul solicitant va acorda o despãgubire pentru un prejudiciu cauzat de utilizarea datelor comunicate incorect sau fãrã drept, organismul care a comunicat datele va suporta pentru organismul solicitant suma întreagã a despãgubirii acordate.
6. Datele cu caracter personal comunicate urmeazã a fi radiate de îndatã ce nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost comunicate şi dacã nu exista un motiv ca prin radierea lor sã fie prejudiciate interesele persoanei în cauzã, în domeniul securitãţii sociale, demne de a fi apãrate.
7. Organismul solicitant şi organismul care a comunicat datele sunt obligate sã ţinã evidenţa comunicãrii şi primirii de date cu caracter personal.
8. Organismul solicitant şi organismul care a comunicat datele sunt obligate sã asigure protecţia datelor cu caracter personal comunicate, împiedicând eficient accesul neautorizat la acestea, modificarea lor neautorizatã şi publicarea lor neautorizatã.
(2) Dispoziţiile alineatului 1 vor fi aplicate, în mod corespunzãtor, secretelor industriale şi de serviciu.

Secţiunea a 2'ada
Aplicarea şi interpretarea prezentului Acord

ART. 24
Aplicarea prezentului Acord şi organismele de legãturã
(1) Guvernele sau autoritãţile competente vor putea încheia înţeiegerile necesare pentru aplicarea prezentului Acord, Autoritãţile competente se vor informa reciproc cu privire la modificãrile şi completãrile aduse legislaţiei în vigoare cuprinse în câmpul material de aplicare al prezentului Acord (articolul 2 alineatul 1).
(2) În vederea aplicãrii prezentului Acord, vor fi desemnate urmãtoarele organisme de legãturã:
1. în Republica Federalã Germania

pentru asigurarea contra accidentelor
Uniunea Generalã a Asociaţiilor Profesionale, Sankt Augustin, (Hauptverband der gewerbiichen Berufsgenossenschaften e.V., Sankt Augustin)

pentru asigurarea cu pensii
Asigurarea Germanã pentru Pensii - Unterfranken, Wurzburg, (Deutsche Rentenversicherung Unterfranken, Wurzburg)
Asigurarea Germanã pentru Pensii Federaţie, Berlin, (Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin)
Asigurarea Germanã pentru Pensii - Minerit Cãi Ferate, Navigaţie Maritimã, Bochum, (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Bochum)

pentru asigurarea suplimentarã a angajaţilor din siderurgie,
Asigurarea Germanã pentru Pensii - Srland, Srbrucken, (Deutsche Rentenversiclieaing Sriand, Srbrucken)

pentru pensia agricultorilor
Uniunea Generalã a Caselor de Pensii pentru Agricultori, Kassel, (Gesamtverband der landwirtschaftiichen Alterskassen, Kassel)

în mãsura în care la aplicarea prezentului Acord sunt implicate instituţiile germane de asigurare de sãnãtate obligatorie,
Organismul German de Legãturã pentru Asigurãri de Sãnãtate în Strãinãtate, Bonn, (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversichenjng--Ausland (DVKA), Bonn);
2. în România
Casa Naţionalã de Pensii şi alte Drepturi de Asigurãri Sociale (CNPAS), Bucureşti.
(3) Dacã nu este deja prevãzut de legislaţia genmanã, în vederea încadrãrii într-o instituţie regionalã în cadrul asigurãrii germane pentru pensii, Asigurarea Germanã pentru Pensii Unterfranken din Wurzburg (Deutsche Rentenversicherung Unterfranken, Wurzburg) este competentã pentru toate procedurile, inclusiv stabilirea şi acordarea prestaţiilor, dacã
1. perioadele de asigurare au fost realizate şi acordate conform legislaţiei germane şi române sau
2. alte perioade realizate pe teritoriul României trebuie acordate conform legislaţiei gernnane privind pensiile acordate unor strãini sau
3. persoana îndreptãţitã are reşedinţa obişnuitã pe teritoriul României sau
4. persoana îndreptãţitã, cetãţean român are reşedinţa obişnuitã în afara teritoriului Statelor contractante.
Aceste dispoziţii vor fi aplicate prestaţiilor de participare numai în cazul în care ele vor fi acordate în cadrul unei proceduri curente de pensii.
(4) Organismele de legãturã vor fi autorizate sã convinã în cadrul atribuţiilor lor, cu participarea autoritãţilor competente, mãsurile administrative necesare şi oportune pentru aplicarea prezentului Acord, inclusiv procedura privind acordarea şi plata prestaţiilor în bani. Dispoziţiile alineatului 1 vor rãmâne neschimbate.
(5) Alineatul 4 se aplicã în mod corespunzãtor pentru organismele desemnate de cãtre autoritãţile competente, în confomitate cu dispoziţiile articolului 11 al prezentului Acord.
ART. 25
Moneda şi cursurile de schimb
(1) Piaţa prestaţiilor în bani poate fi efectuatã unei persoane care se aflã pe teritoriul celuilalt Stat contractant de cãtre instituţia unui Stat contractant în moneda unuia sau celuilalt Stat contractant, aceasta constituind o stingere deplinã a obligaţiei de platã. În cazul în care prestaţiile în bani vor fi efectuate în moneda celuilalt Stat contractant, hotãrâtor pentru schimb este cursul de schimb de la ziua în care s-a efectuat transferul.
(2) În cazul în care instituţia unui Stat contractant este responsabilã pentru efectuarea plãţilor unei instituţii a celuilalt Stat contractant, aceste piãţi vor fi efectuate în moneda celui de-at doilea Stat contractant.
(3) În cazul în care instituţia unui Stat contractant este responsabilã pentru efectuarea plãţilor unei instituţii a celuilalt Stat contractant în cazurile prevãzute la articolul 18 (recunoaşterea hotãrârilor şi documentelor executorii) sau la articolul 19 (dreptul instituţiei de a fi despãgubitã de cãtre terţi), aceste plãţi vor fi efectuate în moneda primului Stat contractant.
ART. 26
Recuperarea plãţilor necuvenite
(1) În cazul în care instituţia unui Stat contractant a acordat o prestaţie în bani necuvenitã, suma plãtitã necuvenit poate fi dedusã în beneficiul acestei instituţii din prestaţia corespunzãtoare acordatã conform legislaţiei celuilalt Stat contractant.
(2) În cazul în care o persoanã este îndreptãţitã, conform legislaţiei unui Stat contractant, la o prestaţie în bani pentru o perioadã pentru care o instituţie de protecţie socialã a celuilalt Stat contractant a acordat acesteia sau unei rude prestaţii, aceastã prestaţie în bani va fi reţinutã la cererea şi în beneficiul instituţiei de protecţie socialã îndreptãţite la despãgubire, ca şi cum aceasta ar fi o instituţie de protecţie sociatã cu sediul pe teritoriul primului Stat contractant. Obligaţia reţinerii nu persistã în cazul în care instituţia obligatã la plata prestaţiei a acordat prestaţia înainte de a fi luat cunoştinţã de plata prestaţiei de câtre instituţia de protecţie socialã.
ART. 27
Soluţionarea diferendelor
Eventualele diferende între cele douã State contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord şi a Protocolului final se vor soluţiona pe cale diplomaticã şi, dupã caz, de o comisie mixtã ad-hoc formatã de comun acord.

Partea a IV-a
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 28
Drepturile la prestaţii pe baza prezentului Acord
(1) Prezentul Acord nu deschide nici un drept la prestaţii:
a) pentru o perioadã anterioarã intrãrii sale în vigoare
b) în cazurile în care Acordul din 28 aprilie 1957 dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Democrate Gennane cu privire la colaborarea în domeniul politicii de prevederi sociale se aplicã, în continuare, în mod direct sau in conformitate cu legislaţia internã.
(2) În aplicarea prezentului Acord, perioadele de asigurare realizate precum şi alte situaţii care au relevanţã juridicã conform legislaţiei unui Stat contractant, anterioare intrãrii sate în vigoare, vor fi luate în considerare.
(3) Deciziile anterioare nu contravin aplicãrii prezentului Acord.
(4) Pensiile stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentului Acord pot fi, la cerere, stabilite din nou, dacã exclusiv pe baza dispoziţiilor prezentului Acord a survenit o modificare.
(5) În cazul în care noua stabilire conform alineatului 4 nu ar avea ca rezultat o pensie sau ar avea ca rezultat o pensie mai micã decât cea plãtitã pentru ultima perioadã înainte de intrarea în vigoare a prezentului Acord, pensia va fi plãtitã în cuantumul anterior.
ART. 29
Protocolul final
Protocolul final anexat este parte integrantã a prezentului Acord.
ART. 30
Ratificarea şi intrarea în vigoare
(1) Prezentul Acord va fi ratificat; instrumentele de ratificare vor fi schimbate cât mai curând posibil la Berlin.
(2) Prezentul Acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a douã luni care urmeazã expirãrii lunii în care instrumentele de ratificare au fost schimbate.
ART. 31
Valabilitatea Acordului
(1) Prezentul Acord se încheie pe perioadã nedeterminatã. Fiecare Stat contractant poate sã-l denunţe, în scris, pe cale diplomaticã, pânã la 30 septembrie a unui an calendaristic. Denunţarea îşi va produce efecte din prima zi a anului calendaristic care urmeazã denunţãrii.
(2) În cazul în care prezentul Acord îşi înceteazã valabilitatea ca urmare a denunţãrii, dispoziţiile sale vor continua sã fi aplicate privind drepturile la prestaţii dobândite pânã în acel moment. Legislaţia restrictivã privind pierderea unui drept sau suspenderea ori reţinerea unor prestaţii ca urmare a reşedinţei în strãinãtate nu vor fi luate în considerare privind aceste drepturi.
Semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi germanã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România Pentru Republica Federalã Germania
Gheorghe BARBU Morman Walter
Ministrul muncii, Klaus Theo Schroder
solidaritãţii sociale şi familiei


PROTOCOL FINAL
la Acordul dintre România şi Republica
Federalã Germania privind securitatea socialã

La semnarea Acordului între România şi Republica Federalã Germania privind securitatea socialã care a fost semnat astãzi, împuterniciţii celor douã State contractante au declarat cã au convenit urmãtoarele:
1. La articolul 1 alineatul 1 punctul 10 al Acordului;
Reşedinţa obişnuitã este determinatã de şederea conceputã în vederea unei rãmâneri efective, legale, de lungã duratã, precum şi de centrul intereselor vitale.
2. La articolul 2 al Acordului:
a) In ceea ce priveşte asigurarea suplimentarã a angajaţilor din siderurgie din Republica Federalã Germania nu vor fi aplicate dispoziţiile speciale privind asigurarea pentru pensii (Partea II secţiunea 2).
b) In ceea ce priveşte România, Acordul va fi aplicat numai sistemului public de asigurãri sociale.
3. La articolul 4 ai Acordului:
a) Dispoziţiile referitoare la repartizarea riscurilor de asigurare din acordurile încheiate între guvernele celor douã State contractante vor rãmâne neschimbate.
b) Legislaţia unui Stat contractant care asigurã participarea asiguraţilor şi angajatorilor la organismele de autoadministrare a instituţiilor şi asociaţiilor, precum şi la jurisdicţia în domeniul securitãţii sociale vor rãmâne neschimbate.
c) Cetãţenii români care au reşedinţa obişnuita în afara teritoriului Republicii Federale Germania au dreptul la asigurarea facultativã în sistemul german de asigurare pentru pensii, dacã au realizat în acest sens stagii de cotizare pentru cel puţin 60 de luni; legislaţia naţionalã mai favorabilã va rãmâne neschimbatã. Acest lucru este valabil şi în privinţa refugiaţilor şi apatrizilor menţionaţi la articolul 3 punctul 1 literele b şi c al Acordului care au reşedinţa obişnuitã pe teritoriul României.
d) Pensiile acordate conform legislaţiei române unor cetãţeni germani şi unor cetãţeni ai Statelor contractante cu perioade de asigurare realizate conform legislaţiei ambelor State contractante vor fi plãtite şi în cazul în care persoanele în cauzã au reşedinţa obişnuitã în afara teritoriilor Statelor contractante.
4. La articolul 5 al Acordului:
a) Persoanelor cu reşedinţa obişnuitã pe teritoriul României li se aplicã articolul 5 al Acordului în privinţa acordãrii unei pensii pentru capacitatea redusã de muncã conform legislaţiei germane numai în cazul în care dreptul exista independent de situaţia pe piaţa de muncã respectivã.
b) Legislaţia germanã privind prestaţiile în cazul accidentelor de muncã şi bolilor profesionale care nu au survenit pe teritoriul Republicii Federale Germania, precum şi privind prestaţiile ca urmare a perioadelor de asigurare care nu au fost realizate pe teritoriul Republicii Federale Germania va rãmâne neschimbatã,
c) Legislaţia germanã privind prestaţiile în cazuri de participare de cãtre instituţiile de asigurãri pentru pensii şi privind pensia agricultorilor va rãmâne neschimbatã,
d) Legislaţia germanã care reglementeazã suspendarea unor drepturi care decurg din asigurarea pentru pensii în cazul persoanelor care se sustrag de la urmãrirea penalã prin luarea reşedinţei în strãinãtate va rãmâne neschimbatã.
5. La articolele 6 pânã la 11 ale Acordului:
a) în cazul în care o persoanã este supusã legislaţiei unui Stat contractant în sensul articolelor 6 pânã la 11, normele legale ale acestui Stat contractant privind obligaţia de asigurare conform reglementãrilor legale ale ocupãrii forţei de muncã vor fi aplicate în egalã mãsurã persoanei în cauzã şi angajatorului ei.
b) Angajatorii unor angajaţi trimişi sunt obligaţi sã colaboreze, în materie de protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor de muncã, cu instituţiile competente şi organizaţiile din statul în care îşi desfãşoarã activitatea angajatul în cauzã. Legislaţia naţionalã mai amplã rãmâne neschimbatã.
6. La articolul 7 al Acordului:
a) Nu este consideratã trimitere pentru a-şi desfãşura activitatea pe teritoriul celuilalt Stat contractant, în special când:
- activitatea angajatului trimis nu corespunde domeniului de activitate al angajatorului din Statul contractant trimiţãtor;
- angajatorul angajatului trimis nu desfãşoarã, de regulã, în Statul contractant trimiţãtor o activitate comercialã semnificativã;
- persoana angajatã în scopul trimiterii nu are în acel moment reşedinţa obişnuitã în Statul contractant trimiţãtor;
- punerea la dispoziţie a forţei de muncã este realizatã cu încãlcarea reglementãrilor legale ale unui Stat contractant sau ale ambelor State contractante sau
- angajatul a desfãşurat o activitate în Statul contractant trimiţãtor o perioadã mai micã de 2 luni de la terminarea ultimei perioade de trimitere.
b) în cazul persoanelor care au o activitate în ziua intrãrii în vigoare a Acordului, termenul stabilit începe sã curgã de la aceastã datã.
7. La articolul 9 al Acordului:
Legislaţiile celor douã State contractante privind asigurarea în caz de acţiuni de ajutorare şi de alte acţiuni în afara raportului de muncã desfãşurate în strãinãtate vor rãmâne neschimbate. În cazul în care existã un drept la prestaţii conform legislaţiilor celor douã State contractante, se va plãti prestaţia mai favorabilã cu decontarea prestaţiei conform legislaţiei celuilalt Stat contractant.
8. La articolul 10 al Acordului:
În cazul persoanelor care au o activitate în ziua intrãrii în vigoare a Acordului, termenul stabilit la alineatul 3 începe sã curgã de la aceastã datã.
9. La articolul 10 alineatul 2 şi articolul 11 al Acordului:
În cazul în care persoana în cauzã, în aplicarea articolului 10 alineatul 2 şi articolului 11 al Acordului, este supusã legislaţiei germane, aceasta este consideratã angajatã sau desfãşurând o activitate la locul unde a avut ultimul angajament sau activitate, fiind aplicatã în continuare orice altã reglementare care a rezultat din aplicarea anterioarã a articolului 7 al Acordului.
Dacã nu a fost angajatã sau nu a desfãşurat o activitate anterioarã pe teritoriu] Republicii Federale Germania, aceasta este consideratã angajatã sau desfãşurând o activitate la locul unde îşi are sediul autoritatea germanã competentã.
10. La articolul 11 al Acordului:
Articolul 11 al Acordului se referã în special la angajatul unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul unui Stat contractant care îşi desfãşoarã în mod temporar activitatea la o întreprindere asociatã a acestei întreprinderi din celãlalt Stat contractant care primeşte pentru aceastã perioadã de timp drepturile salariale de la întreprinderea asociatã din Statul unde îşi desfãşoarã activitatea.
11. La articolul 13 alineatul 1 al Acordului:
În cazurile articolului 13 alineatul l propoziţia 1, prestaţiile în naturã şi prestaţiile în bani cu excepţia pensiei vor fi acordate numai conform legislaţiei şi numai de instituţia Statului contractant pe teritoriul cãruia persoana îndreptãţitã are reşedinţa obişnuitã.
12. La articolul 28 al Acordului:
a) În cazul In care, în termen de douãsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, se introduce o cerere pentru stabilirea unei pensii la care dreptul existã numai luându-se în considerare prezentul Acord,
- pensia germanã se acordã din luna calendaristicã la începutul cãreia condiţiile de pensionare au fost îndeplinite,
- pensia românã se acordã începând din prima zi a lunii urmãtoare celei în care condiţiile au fost îndeplinite, dar nu înainte de intrarea în vigoare a prezentului Acord.
b) Pensiile stabilite înainte de intrarea în vigoare a Acordului pot fi stabilite din nou şi din oficiu, în aceste cazuri, ziua în care instituţia începe procedura este consideratã ziua introducerii cererii conform legislaţiei celuilalt Stat contractant.
13. Legislaţia germanã privind prestaţiile în cazul accidentelor de muncã şi bolilor profesionale ce urmeazã a fi despãgubite conform legislaţiei privind pensiile acordate unor strãini şi prestaţiile pentru perioadele de asigurare ce urmeazã a fi acordate conform legislaţiei privind pensiile acordate unor strãini va rãmâne neschimbatã.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016