Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 6 octombrie 2023  de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023 între Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea naţională de coordonare - Ministerul Finanţelor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 6 octombrie 2023 de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023 între Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea naţională de coordonare - Ministerul Finanţelor din România

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2024
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 4 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2024.
──────────
     - traducere scrisoare SDC -
    Dl Marcel-Ioan Boloş, ministrul finanţelor
    Ministerul Finanţelor
    Str. Libertăţii nr. 16, Bucureşti
    050706 România
    Referinţele documentului; SDC - D-0AB33401/974:/SECO-552-11-4/1/2
    Berna, 22 septembrie 2023
    Programul de cooperare elveţiano-român:
    Primul amendament al Reglementărilor specifice de ţară (anexa 1) la Acordul-cadru
    Stimate domnule ministru,
    avem onoarea să facem referire la Acordul-cadru dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat în data de 12 decembrie 2022 la Bucureşti.
    Cu referire la articolul 9 alineatul (2) din Acordul-cadru (AC), anexa 1 Reglementări specifice de ţară poate fi modificată de comun acord de către autorităţile competente menţionate la articolul 6 [şi anume Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) şi Unitatea naţională de coordonare (UNC)] printr-un schimb de scrisori între acestea.
    În contextul noilor evoluţii, Elveţia şi România sunt de acord să modifice următoarele prevederi din capitolul 3.3 Parametrii prestabiliţi pentru fiecare arie tematică din anexa 1 (Reglementări specifice de ţară) la Acordul-cadru, după cum urmează:
    A) Numerotarea ariilor tematice va fi corelată cu cea menţionată în capitolul 3.1 Alocarea tematică, citindu-se pentru fiecare arie aşa cum este menţionat mai jos.
    B) La începutul capitolului 3.3 se adaugă un nou paragraf:
    "Următorii parametri ai programelor ghidează elaborarea respectivelor măsuri-suport. Componente suplimentare de Program sau modificări ale concentrării strategice pot fi convenite de către părţi în acordurile privind măsura-suport corespunzătoare."
    Pentru aria tematică (i) Educaţie şi formare vocaţională

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘    Pentru aria tematică (ii) Cercetare şi inovare, măsura-suport iniţială „Program de cercetare România“ este împărţită în două măsuri-suport separate.

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea │Programul de cooperare│
│măsurii-suport │internaţională în │
│ │domeniul cercetării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Tipul │Program │
│măsurii-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va contribui│
│ │la creşterea economică│
│ │şi la competitivitatea│
│ │României prin │
│ │consolidarea │
│ │excelenţei în │
│ │cercetare şi a │
│ │capacităţilor de │
│ │inovare ale │
│ │organizaţiilor de │
│ │cercetare şi │
│ │universităţilor din │
│ │România şi prin │
│ │facilitarea cooperării│
│ │în domeniul cercetării│
│ │şi inovării cu │
│Obiective │partenerii │
│ │internaţionali. Ambele│
│ │componente ale │
│ │programului vor │
│ │consolida relaţiile │
│ │comunităţilor de │
│ │cercetare şi inovare │
│ │din România cu actorii│
│ │şi reţelele de │
│ │cercetare, dezvoltare │
│ │şi inovare de vârf din│
│ │Spaţiul European de │
│ │Cercetare şi vor │
│ │îmbunătăţi alinierea │
│ │la obiectivele │
│ │politicii Spaţiului │
│ │European de Cercetare.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va avea două│
│ │componente: │
│ │1. proiecte comune │
│ │multilaterale de │
│ │cercetare: crearea de │
│ │parteneriate de │
│ │cercetare sustenabile │
│ │pe termen lung între │
│ │partenerii români şi │
│ │elveţieni şi alţi │
│ │parteneri europeni, în│
│ │scopul, printre │
│ │altele, de a încuraja │
│ │participarea comună la│
│ │Programul-cadru al UE │
│Concentrare │Orizont Europa; │
│strategică │2. Infrastructura │
│ │Luminii Extreme - │
│ │Fizică Nucleară │
│ │(ELI-NP): creşterea │
│ │participării României │
│ │la principalele reţele│
│ │internaţionale de │
│ │cercetare şi │
│ │infrastructură, pentru│
│ │a stimula cercetarea │
│ │ştiinţifică în │
│ │domeniul fizicii │
│ │nucleare în România │
│ │prin asigurarea │
│ │accesului la servicii │
│ │şi date de înaltă │
│ │calitate. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Angajament │ │
│indicativ │13 milioane CHF │
│elveţian │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Operator de │Ministerul Cercetării,│
│proiect sau de │Inovării şi │
│program │Digitalizării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Partener(i) │Instituţii şi agenţii │
│elveţian/ │elveţiene de cercetare│
│elveţieni │şi inovare, instituţii│
│pentru │de infrastructură de │
│măsura-suport │cercetare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Pentru componenta de │
│ │program privind │
│ │proiectele comune │
│ │multilaterale de │
│ │cercetare, Fundaţia │
│ │Naţională Elveţiană │
│ │pentru Ştiinţă va │
│ │acţiona în calitate de│
│Alte │operator de componentă│
│particularităţi│de program şi se vor │
│legate de │aplica norme │
│măsura-suport │specifice, care se │
│ │abat de la Regulament,│
│ │de exemplu, în ceea ce│
│ │priveşte fluxurile │
│ │financiare, auditul şi│
│ │raportarea, care vor │
│ │fi definite în │
│ │continuare în Acordul │
│ │privind măsura-suport.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Concentrare │Naţional │
│geografică │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul │
│Denumirea │infrastructura pentru │
│măsurii-suport │cercetarea şi │
│ │monitorizarea │
│ │emisiilor │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Tipul │Program │
│măsurii-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va contribui│
│ │la creşterea economică│
│ │şi la competitivitatea│
│ │României prin │
│ │consolidarea │
│ │excelenţei în │
│ │cercetare şi a │
│ │capacităţilor de │
│ │inovare ale │
│ │organizaţiilor de │
│ │cercetare şi │
│ │universităţilor din │
│ │România şi prin │
│ │facilitarea cooperării│
│ │în domeniul cercetării│
│ │şi inovării cu │
│Obiective │partenerii │
│ │internaţionali. Ambele│
│ │componente ale │
│ │programului vor │
│ │consolida relaţiile │
│ │comunităţilor de │
│ │cercetare şi inovare │
│ │din România cu actorii│
│ │şi reţelele de │
│ │cercetare, dezvoltare │
│ │şi inovare de vârf din│
│ │Spaţiul European de │
│ │Cercetare şi vor │
│ │îmbunătăţi alinierea │
│ │la obiectivele │
│ │politicii Spaţiului │
│ │European de Cercetare.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va avea două│
│ │componente: │
│ │1. Infrastructura de │
│ │cercetare a │
│ │aerosolilor, norilor │
│ │şi gazelor minore │
│ │(ACTRIS): avansarea │
│Concentrare │cunoştinţelor │
│strategică │ştiinţifice despre │
│ │aerosoli în Europa de │
│ │Est prin modernizarea │
│ │infrastructurii de │
│ │cercetare şi │
│ │asigurarea accesului │
│ │la servicii şi date de│
│ │înaltă calitate în │
│ │România; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │2. Studiul privind │
│ │determinarea emisiilor│
│ │de metan în Europa de │
│ │Est (EEMS): avansarea │
│ │cunoştinţelor │
│ │ştiinţifice privind │
│ │emisiile de metan în │
│ │Europa de Est prin │
│ │îmbunătăţirea în │
│ │continuare a │
│ │infrastructurii de │
│ │cercetare şi │
│ │asigurarea accesului │
│ │la servicii şi date de│
│ │înaltă calitate în │
│ │România. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Angajament │ │
│indicativ │7,4 milioane CHF │
│elveţian │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Operator de │Ministerul Cercetării,│
│proiect sau de │Inovării şi │
│program │Digitalizării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Partener(i) │Instituţii şi agenţii │
│elveţian/ │elveţiene de cercetare│
│elveţieni │şi inovare, instituţii│
│pentru │de infrastructură de │
│măsura-suport │cercetare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Alte │ │
│particularităţi│ │
│legate de │ │
│măsura-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Concentrare │Naţional │
│geografică │ │
└───────────────┴──────────────────────┘    Pentru aria tematică (v) Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii publice, în cadrul măsurii-suport „Programul de securitate şi siguranţă publică (afaceri interne)“

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘    Pentru aria tematică (vi) Eficienţă energetică şi energie regenerabilă

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Programul va fi │
│ │implementat prin │
│ │următoarele componente: │
│ │1. finanţarea │
│ │investiţiilor în oraşele │
│ │mari; │
│Concentrare│2. finanţarea │
│strategică │investiţiilor în │
│ │comunităţile mai mici şi │
│ │defavorizate; │
│ │3. dezvoltarea │
│ │capacităţilor manageriale │
│ │şi tehnice pentru oraşe şi│
│ │comunităţi. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Concentrare│Naţional, cu excepţia │
│geografică │Bucureştiului şi Ilfovului│
└───────────┴──────────────────────────┘    Pentru aria tematică (vii) Transportul public (Restul rămâne neschimbat.)
    Pentru aria tematică (xi) Sănătate şi protecţie socială

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Programul va avea ca scop │
│Concentrare│îmbunătăţirea calităţii │
│strategică │asistenţei medicale în │
│ │zonele izolate (Restul │
│ │rămâne neschimbat.) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Concentrare│Naţional │
│geografică │ │
└───────────┴──────────────────────────┘    Pentru aria tematică (xii) Minorităţi şi grupuri dezavantajate din punct de vedere social

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘    Pentru aria tematică (xiii) Implicare civică şi transparenţă

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘    Toate celelalte prevederi ale Reglementărilor specifice de ţară ca anexă la AC rămân neschimbate.
    Prin intermediul acestei scrisori, SDC, în numele Elveţiei, solicită Unităţii naţionale de coordonare, în numele României, să îşi confirme în scris acordul faţă de modificările în anexa 1 la Acordul-cadru menţionate mai sus.
    Prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns vor fi considerate un acord reciproc al SDC şi UNC cu privire la modificarea anexei 1 - Reglementări specifice de ţară. Modificarea va intra în vigoare la primirea scrisorii de răspuns a Ministerului Finanţelor din România de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti.


                    Cu stimă,
                    Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)
                    Debora Kern,
                    şeful Secţiei state membre UE

    Copie:
    • Dna Laurence Mortier, şef Contribuţie elveţiană în statele membre UE/Coeziune, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO)
    • Dna Cosmina Manolescu, Unitatea naţională de coordonare a Programului de cooperare elveţiano-român
    • Dl Giacomo Solari, şef Biroul Contribuţiei Elveţiene, Ambasada Elveţiei în România


     - traducere scrisoare răspuns MF -
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Cabinet secretar de stat
    Nr. 733.811/6.10.2023
    Dna Debora Kern
    Şeful Secţiei state membre UE
    Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)
    Departamentul federal pentru afaceri externe (DFAE)
    Stimată doamnă,
    Am onoarea de a confirma primirea Scrisorii dumneavoastră din 22 septembrie 2023, referitoare la Programul de cooperare elveţiano-român: Primul amendament al Reglementărilor specifice de ţară (anexa 1) la Acordul-cadru, care are următorul cuprins:
    "Avem onoarea să facem referire la Acordul-cadru dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat în data de 12 decembrie 2022 la Bucureşti.
    Cu referire la articolul 9 alineatul (2) din Acordul-cadru (AC), anexa 1 Reglementări specifice de ţară poate fi modificată de comun acord de către autorităţile competente menţionate la articolul 6 [şi anume Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) şi Unitatea Naţională de Coordonare (UNC)] printr-un schimb de scrisori între acestea.
    În contextul noilor evoluţii, Elveţia şi România sunt de acord să modifice următoarele prevederi din capitolul 3.3 Parametrii prestabiliţi pentru fiecare arie tematică din anexa 1 (Reglementări specifice de ţară) la Acordul-cadru, după cum urmează:
A) Numerotarea ariilor tematice va fi corelată cu cea menţionată în capitolul 3.1 Alocarea tematică, citindu-se pentru fiecare arie aşa cum este menţionat mai jos.
B) La începutul capitolului 3.3 se adaugă un nou paragraf:
    Următorii parametri ai programelor ghidează elaborarea respectivelor măsuri-suport. Componente suplimentare de Program sau modificări ale concentrării strategice pot fi convenite de către părţi în acordurile privind măsura-suport corespunzătoare.
    Pentru aria tematică (i) Educaţie şi formare vocaţională

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Pentru aria tematică (ii) Cercetare şi inovare, măsura-suport iniţială «Program de cercetare România» este împărţită în două măsuri-suport separate.

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Denumirea │Programul de cooperare│
│măsurii-suport │internaţională în │
│ │domeniul cercetării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Tipul │Program │
│măsurii-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va contribui│
│ │la creşterea economică│
│ │şi la competitivitatea│
│ │României prin │
│ │consolidarea │
│ │excelenţei în │
│ │cercetare şi a │
│ │capacităţilor de │
│ │inovare ale │
│ │organizaţiilor de │
│ │cercetare şi │
│ │universităţilor din │
│ │România şi prin │
│ │facilitarea cooperării│
│ │în domeniul cercetării│
│ │şi inovării cu │
│Obiective │partenerii │
│ │internaţionali. Ambele│
│ │componente ale │
│ │programului vor │
│ │consolida relaţiile │
│ │comunităţilor de │
│ │cercetare şi inovare │
│ │din România cu actorii│
│ │şi reţelele de │
│ │cercetare, dezvoltare │
│ │şi inovare de vârf din│
│ │Spaţiul European de │
│ │Cercetare şi vor │
│ │îmbunătăţi alinierea │
│ │la obiectivele │
│ │politicii Spaţiului │
│ │European de Cercetare.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va avea două│
│ │componente: │
│ │1. proiecte comune │
│ │multilaterale de │
│ │cercetare: crearea de │
│ │parteneriate de │
│ │cercetare sustenabile │
│ │pe termen lung între │
│ │partenerii români şi │
│ │elveţieni şi alţi │
│ │parteneri europeni, în│
│ │scopul, printre │
│ │altele, de a încuraja │
│ │participarea comună la│
│ │Programul-cadru al UE │
│Concentrare │Orizont Europa; │
│strategică │2. Infrastructura │
│ │Luminii Extreme - │
│ │Fizică Nucleară │
│ │(ELI-NP): creşterea │
│ │participării României │
│ │la principalele reţele│
│ │internaţionale de │
│ │cercetare şi │
│ │infrastructură, pentru│
│ │a stimula cercetarea │
│ │ştiinţifică în │
│ │domeniul fizicii │
│ │nucleare în România │
│ │prin asigurarea │
│ │accesului la servicii │
│ │şi date de înaltă │
│ │calitate. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Angajament │ │
│indicativ │13 milioane CHF │
│elveţian │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Operator de │Ministerul Cercetării,│
│proiect sau de │Inovării şi │
│program │Digitalizării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Partener(i) │Instituţii şi agenţii │
│elveţian/ │elveţiene de cercetare│
│elveţieni │şi inovare, instituţii│
│pentru │de infrastructură de │
│măsura-suport │cercetare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Pentru componenta de │
│ │program privind │
│ │proiectele comune │
│ │multilaterale de │
│ │cercetare, Fundaţia │
│ │Naţională Elveţiană │
│ │pentru Ştiinţă va │
│ │acţiona în calitate de│
│Alte │operator de componentă│
│particularităţi│de program şi se vor │
│legate de │aplica norme │
│măsura-suport │specifice, care se │
│ │abat de la Regulament,│
│ │de exemplu, în ceea ce│
│ │priveşte fluxurile │
│ │financiare, auditul şi│
│ │raportarea, care vor │
│ │fi definite în │
│ │continuare în Acordul │
│ │privind măsura-suport.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Concentrare │Naţional │
│geografică │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul │
│Denumirea │infrastructura pentru │
│măsurii-suport │cercetarea şi │
│ │monitorizarea │
│ │emisiilor │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Tipul │Program │
│măsurii-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va contribui│
│ │la creşterea economică│
│ │şi la competitivitatea│
│ │României prin │
│ │consolidarea │
│ │excelenţei în │
│ │cercetare şi a │
│ │capacităţilor de │
│ │inovare ale │
│ │organizaţiilor de │
│ │cercetare şi │
│ │universităţilor din │
│ │România şi prin │
│ │facilitarea cooperării│
│ │în domeniul cercetării│
│ │şi inovării cu │
│Obiective │partenerii │
│ │internaţionali. Ambele│
│ │componente ale │
│ │programului vor │
│ │consolida relaţiile │
│ │comunităţilor de │
│ │cercetare şi inovare │
│ │din România cu actorii│
│ │şi reţelele de │
│ │cercetare, dezvoltare │
│ │şi inovare de vârf din│
│ │Spaţiul European de │
│ │Cercetare şi vor │
│ │îmbunătăţi alinierea │
│ │la obiectivele │
│ │politicii Spaţiului │
│ │European de Cercetare.│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Programul va avea două│
│ │componente: │
│ │1. Infrastructura de │
│ │cercetare a │
│ │aerosolilor, norilor │
│ │şi gazelor minore │
│ │(ACTRIS): avansarea │
│ │cunoştinţelor │
│ │ştiinţifice despre │
│ │aerosoli în Europa de │
│ │Est prin modernizarea │
│ │infrastructurii de │
│ │cercetare şi │
│ │asigurarea accesului │
│ │la servicii şi date de│
│Concentrare │înaltă calitate în │
│strategică │România; │
│ │2. Studiul privind │
│ │determinarea emisiilor│
│ │de metan în Europa de │
│ │Est (EEMS): avansarea │
│ │cunoştinţelor │
│ │ştiinţifice privind │
│ │emisiile de metan în │
│ │Europa de Est prin │
│ │îmbunătăţirea în │
│ │continuare a │
│ │infrastructurii de │
│ │cercetare şi │
│ │asigurarea accesului │
│ │la servicii şi date de│
│ │înaltă calitate în │
│ │România. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Angajament │ │
│indicativ │7,4 milioane CHF │
│elveţian │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Operator de │Ministerul Cercetării,│
│proiect sau de │Inovării şi │
│program │Digitalizării │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Partener(i) │Instituţii şi agenţii │
│elveţian/ │elveţiene de cercetare│
│elveţieni │şi inovare, instituţii│
│pentru │de infrastructură de │
│măsura-suport │cercetare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Alte │ │
│particularităţi│ │
│legate de │ │
│măsura-suport │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Concentrare │Naţional │
│geografică │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    Pentru aria tematică (v) Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii publice, în cadrul măsurii-suport «Programul de securitate şi siguranţă publică (afaceri interne)»

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Pentru aria tematică (vi) Eficienţă energetică şi energie regenerabilă

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Programul va fi │
│ │implementat prin │
│ │următoarele componente: │
│ │1. finanţarea │
│ │investiţiilor în oraşele │
│ │mari; │
│Concentrare│2. finanţarea │
│strategică │investiţiilor în │
│ │comunităţile mai mici şi │
│ │defavorizate; │
│ │3. dezvoltarea │
│ │capacităţilor manageriale │
│ │şi tehnice pentru oraşe şi│
│ │comunităţi. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Concentrare│Naţional, cu excepţia │
│geografică │Bucureştiului şi Ilfovului│
└───────────┴──────────────────────────┘


    Pentru aria tematică (vii) Transportul public (Restul rămâne neschimbat.)
    Pentru aria tematică (xi) Sănătate şi protecţie socială

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Programul va avea ca scop │
│Concentrare│îmbunătăţirea calităţii │
│strategică │asistenţei medicale în │
│ │zonele izolate (Restul │
│ │rămâne neschimbat.) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Concentrare│Naţional │
│geografică │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    Pentru aria tematică (xii) Minorităţi şi grupuri dezavantajate din punct de vedere social

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Pentru aria tematică (xiii) Implicare civică şi transparenţă

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Concentrare geografică │Naţional │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Toate celelalte prevederi ale Reglementărilor specifice de ţară ca anexă la AC rămân neschimbate.
    Prin intermediul acestei scrisori, SDC, în numele Elveţiei, solicită Unităţii naţionale de coordonare, în numele României, să îşi confirme în scris acordul faţă de modificările în anexa 1 la Acordul-cadru menţionate mai sus.
    Prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns vor fi considerate un acord reciproc al SDC şi UNC cu privire la modificarea anexei 1 - Reglementări specifice de ţară. Modificarea va intra în vigoare la primirea scrisorii de răspuns a Ministerului Finanţelor din România de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti."

    Confirm, în numele Ministerului Finanţelor, în calitatea sa de Unitate naţională de coordonare în temeiul Acordului-cadru, că propunerile din scrisoarea dumneavoastră sunt agreate de către partea română. Ne exprimăm acordul faţă de modificările din anexa 1 la Acordul-cadru.
    Astfel, scrisoarea dumneavoastră împreună cu prezentul răspuns vor constitui un acord reciproc al SDC şi UNC cu privire la modificarea anexei 1 - Reglementări specifice de ţară, care va intra în vigoare la primirea acestei scrisori de răspuns de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti.
    Vă rog să acceptaţi expresia înaltei mele consideraţii.


                    Cu stimă,
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Copie:
    • Dna Laurence Mortier, şef Contribuţie elveţiană în statele membre UE/Coeziune, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO)
    • Dl Giacomo Solari, şef Biroul Contribuţiei Elveţiene, Ambasada Elveţiei în România


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016