Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 6 aprilie 2009  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind colaborarea in domeniul protectiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 6 aprilie 2009 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind colaborarea in domeniul protectiei mediului

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009

Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare pãrţile,
recunoscând cã multe probleme de mediu sunt de naturã transfrontierã, iar cooperarea internaţionalã dintre autoritãţile naţionale de mediu constituie un avantaj reciproc la nivel naţional, regional şi global,
dorind sã întãreascã colaborarea în domeniul protecţiei mediului, în vederea prevenirii şi reducerii poluãrii acestuia,
considerând necesitatea şi importanţa protecţiei mediului şi a biodiversitãţii, în beneficiul sãnãtãţii şi bunãstãrii umane,
recunoscând necesitatea conservãrii resurselor naturale şi a biodiversitãţii, în ambele ţãri, pentru beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare,
ţinând seama de atingerea unei creşteri economice şi a unor standarde mai bune de viaţã bazate pe principiile de dezvoltare durabilã,
având în vedere necesitatea dezvoltãrii unei cooperãri ştiinţifice şi tehnice în domeniul protecţiei mediului,
în baza cadrului legal din ţãrile lor,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
1. Pãrţile vor colabora în domeniul protecţiei mediului pe bazã de egalitate, reciprocitate şi beneficiu comun.
2. Pãrţile vor lua mãsurile necesare pentru a proteja mediul înconjurãtor împotriva riscurilor, în general, şi a celor care pot afecta sãnãtatea oamenilor şi resursele naturale, în special.
ART. 2
Pãrţile vor colabora în urmãtoarele sectoare de mediu:
1. legislaţie orizontalã: dezvoltarea şi implementarea mecanismelor şi instrumentelor de evaluare a mediului (evaluarea impactului asupra mediului la nivel global, regional şi naţional, auditul de mediu, evaluarea strategicã de mediu şi sistemul de management al mediului);
2. managementul riscului: proceduri de avertizare şi rãspuns, în situaţii de urgenţã, generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, poluãri accidentale ale mediului;
3. protecţia naturii: schimb de informaţii şi cooperare în domeniul planificãrii şi al managementului ariilor protejate;
4. calitatea aerului: standarde generale şi criterii pentru toate tipurile de poluanţi antropogeni ai aerului;
5. mediul marin şi managementul resurselor costiere;
6. managementul deşeurilor solide, inclusiv al deşeurilor periculoase;
7. managementul substanţelor chimice periculoase;
8. zgomot: reducerea poluãrii fonice prin aplicarea şi controlul aplicãrii prevederilor legislative şi a standardelor din acest domeniu;
9. schimbãri climatice: colaborare în cadrul mecanismului de dezvoltare ecologicã (CDM).
ART. 3
Pentru aplicarea acordului bilateral, pãrţile au convenit urmãtoarele forme de colaborare:
1. întâlniri bilaterale, în vederea abordãrii unor aspecte de interes comun în domeniul protecţiei mediului;
2. schimb de experienţã şi instruiri în domeniul mediului;
3. promovarea unor teme ştiinţifice şi tehnice de interes comun, în vederea dezvoltãrii unor proiecte concrete în domeniul mediului;
4. organizarea de conferinţe şi expoziţii în domeniul protecţiei mediului;
5. activitãţi de susţinere a proiectelor internaţionale pentru soluţionarea, într-un climat de cooperare, a problemelor de mediu la nivel global, regional şi naţional;
6. dezvoltarea unor mecanisme îmbunãtãţite de monitorizare a performanţelor de mediu;
7. aplicarea celor mai bune tehnologii şi utilizarea eficientã a instrumentelor economice;
8. promovarea unor acţiuni de conştientizare publicã în domeniul protecţiei mediului;
9. alte forme de cooperare considerate necesare de cãtre pãrţi.
ART. 4
1. Pentru asigurarea unei colaborãri eficiente în cadrul prezentului acord, pãrţile vor înfiinţa un comitet mixt, la nivel ministerial, care va avea urmãtoarele atribuţii:
a) va elabora un program de lucru care ar trebui sã detalieze acţiunile de colaborare în cadrul prezentului acord;
b) va evalua stadiul cooperãrii şi va monitoriza aplicarea programului de lucru;
c) se va întruni, o datã la 2 ani, alternativ, în România şi în Regatul Haşemit al Iordaniei.
2. Pãrţile îşi vor notifica reciproc, într-o lunã de la intrarea în vigoare a prezentului acord, numele reprezentanţilor în Comitetul mixt, precum şi ale coordonatorilor.
3. Fiecare parte poate desemna oricând supleanţi ai reprezentanţilor în Comitetul mixt şi va notifica în scris cealaltã parte.
ART. 5
1. Ambele pãrţi vor nominaliza un coordonator al întâlnirilor şi activitãţilor cuprinse în prezentul acord, din cadrul direcţiilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din Ministerul Mediului din România şi Ministerul Mediului din Regatul Haşemit al Iordaniei.
2. Pãrţile îşi vor notifica reciproc, într-o lunã de la intrarea în vigoare a prezentului acord, numele coordonatorilor în Comitetul mixt.
3. Fiecare parte poate desemna oricând un înlocuitor al coordonatorului sãu şi va notifica în scris cealaltã parte.
ART. 6
Pãrţile pot, de asemenea, colabora în vederea promovãrii unor proiecte comune în domeniul protecţiei mediului şi prin programele de mediu ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
ART. 7
1. Cheltuielile prilejuite de întâlnirile convenite în cadrul prezentului acord (transport, cazare, diurnã) vor fi suportate de partea trimiţãtoare, dacã nu a fost stabilit altfel.
2. Prevederile paragrafului 1 pot fi modificate prin acordul comun al celor douã pãrţi.
ART. 8
1. În cazul în care nu s-a decis altfel, fiecare parte va furniza resurse adecvate pentru a duce la îndeplinire obligaţiile asumate prin prezentul acord. Posibilitatea fiecãrei pãrţi de a duce la îndeplinire activitãţi pe termen lung este în funcţie de disponibilitatea unor finanţãri corespunzãtoare. Ambele pãrţi vor cãuta sã asigure finanţare pentru proiectele incluse în cadrul prezentului acord.
2. Pãrţile vor cãuta sã atragã fonduri pentru finanţarea activitãţilor de cercetare, a proiectelor comune de dezvoltare, precum şi a altor proiecte în domeniul mediului.
ART. 9
De comun acord, prin consimţãmântul scris al pãrţilor, ambele pãrţi pot disemina rezultatele cooperãrii cãtre terţe pãrţi.
ART. 10
1. Ministerul Mediului din România şi Ministerul Mediului din Regatul Haşemit al Iordaniei sunt responsabile de negocierea şi aplicarea prezentului acord.
2. Orice dezacord apãrut între pãrţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat, în mod amiabil, prin consimţãmântul pãrţilor.
3. Prezentul acord va fi interpretat astfel încât sã nu prejudicieze drepturile şi obligaţiile pãrţilor care rezultã din alte acorduri/convenţii în vigoare, încheiate de fiecare dintre pãrţi sau de statele acestora, în conformitate cu dreptul internaţional.
ART. 11
1. Prezentul acord va intra în vigoare în ziua urmãtoare datei primirii ultimei notificãri scrise prin care pãrţile se informeazã reciproc, prin canale diplomatice, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.
2. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã de 5 ani; dupã aceasta, validitatea lui va fi prelungitã automat pentru noi perioade de 5 ani, cu excepţia cazului în care oricare dintre pãrţi va notifica celeilalte pãrţi intenţia de încetare a prezentului acord cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Prezentul acord poate fi modificat cu consimţãmântul scris al pãrţilor. Aceste modificãri vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilitã la paragraful 1.
4. Dacã nu se va specifica altfel de cãtre pãrţi, încetarea valabilitãţii prezentului acord nu va avea efecte asupra proiectelor şi programelor de cooperare finalizate sau aflate în derulare înainte de încetarea acestuia.

Semnatarii, autorizaţi de cãtre guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, în douã exemplare originale, în limba englezã.

Pentru Guvernul României,
Nicolae Nemirschi

Pentru Guvernul Regatului
Haşemit al Iordaniei,
Suhair Al Ali

----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice