Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 5 mai 2020  privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 5 mai 2020 privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 27 bis din 10 ianuarie 2022
──────────
        Ratificat prin LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2022.
──────────
                    ACORD PRIVIND ÎNCETAREA TRATATELOR BILATERALE DE
                 INVESTIŢII DINTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
        PĂRŢILE CONTRACTANTE,
        REGATUL BELGIEI,
        REPUBLICA BULGARIA,
        REPUBLICA CEHĂ,
        REGATUL DANEMARCEI,
        REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
        REPUBLICA ESTONIA,
        REPUBLICA ELENĂ,
        REGATUL SPANIEI,
        REPUBLICA FRANCEZĂ,
        REPUBLICA CROAŢIA,
        REPUBLICA ITALIANĂ,
        REPUBLICA CIPRU,
        REPUBLICA LETONIA,
        REPUBLICA LITUANIA,
        MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
        UNGARIA,
        REPUBLICA MALTA,
        REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,
        REPUBLICA POLONĂ,
        REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
        ROMÂNIA,
        REPUBLICA SLOVENIA şi REPUBLICA SLOVACĂ,

        ŢINÂND SEAMA de Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), precum şi de principiile generale ale dreptului Uniunii,
        ŢINÂND SEAMA de regulile de drept internaţional cutumiar, astfel cum sunt codificate prin Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor,
        REAMINTIND faptul că, în cauza C-478/07 Budejovicky Budvar, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că dispoziţiile prevăzute într-un acord internaţional încheiat între două state membre nu se pot aplica în relaţiile dintre cele două state membre în cazul în care se constată că acestea sunt contrare tratatelor UE,
        AVÂND ÎN VEDERE faptul că statele membre, în virtutea obligaţiei de a asigura conformitatea ordinilor lor juridice cu dreptul Uniunii, trebuie să îşi asume consecinţele ce derivă din dreptul Uniunii astfel cum este interpretat în hotărârea CJUE în cauza C-284/16 Achmea (hotărârea Achmea),
        AVÂND ÎN VEDERE faptul că clauzele compromisorii privind soluţionarea diferendelor între investitori şi state prevăzute în tratatele bilaterale de investiţii încheiate între statele membre ale Uniunii Europene (tratate bilaterale de investiţii intra-UE) sunt contrare tratatelor UE şi, ca urmare a acestei incompatibilităţi, nu pot fi aplicate după data la care ultima dintre părţile la un tratat bilateral de investiţii intra-UE a devenit stat membru al Uniunii Europene,
        ÎMPĂRTĂŞIND interpretarea comună exprimată prin prezentul acord între părţile la tratatele UE şi la tratatele bilaterale de investiţii intra-UE potrivit căreia, în consecinţă, o astfel de clauză nu poate servi drept temei juridic pentru proceduri de arbitraj,
        ÎNŢELEGÂND că prezentul acord ar trebui să fie aplicabil tuturor procedurilor de arbitraj între investitori şi state întemeiate pe tratatele bilaterale de investiţii intra-UE, în conformitate cu orice convenţie sau cu orice set de reguli de arbitraj, inclusiv Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state (Convenţia ICSID) şi regulile de arbitraj ale acesteia, regulile de arbitraj ale Curţii Permanente de Arbitraj (CPA), regulile de arbitraj ale Institutului de arbitraj al Camerei de comerţ din Stockholm (CCS), regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), regulile de arbitraj ale Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional (UNCITRAL) şi arbitrajul ad-hoc,
        LUÂND NOTĂ de faptul că anumite tratate bilaterale de investiţii intra-UE, inclusiv clauzele acestora de supravieţuire a efectelor (sunset clauses), au încetat deja la nivel bilateral şi că alte tratate bilaterale de investiţii intra-UE au încetat prin denunţare iar perioada aplicării clauzelor lor de supravieţuire a efectelor a expirat,
        CONVENIND că prezentul acord nu aduce atingere chestiunii compatibilităţii cu tratatele UE a dispoziţiilor de fond ale tratatelor bilaterale de investiţii intra-UE,
        ÎNŢELEGÂND că prezentul acord priveşte tratatele bilaterale de investiţii intra-UE; acesta nu cuprinde procedurile intra-UE întemeiate pe articolul 26 din Tratatul Cartei Energiei. Uniunea Europeană şi statele sale membre vor aborda această chestiune într-o etapă ulterioară,
        AVÂND ÎN VEDERE faptul că, atunci când îşi exercită una dintre libertăţile fundamentale, precum libertatea de stabilire sau libera circulaţie a capitalurilor, investitorii din statele membre acţionează în limitele domeniului de aplicare a dreptului Uniunii şi, prin urmare, se bucură de protecţia asigurată de libertăţile respective şi, după caz, de legislaţia secundară relevantă, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi de principiile generale ale dreptului Uniunii, care includ în special principiile nediscriminării, proporţionalităţii, securităţii juridice şi protecţia încrederii legitime (hotărârea CJUE în cauza C-390/12 Pfleger, punctele 30-37). În cazul în care un stat membru pune în aplicare o măsură care constituie o derogare de la una dintre libertăţile fundamentale garantate prin dreptul Uniunii, măsura respectivă intră sub incidenţa dreptului Uniunii şi se aplică, de asemenea, drepturile fundamentale garantate de Cartă (hotărârea CJUE în cauza C-685/15 Online Games Handels, punctele 55 şi 56),
        REAMINTIND că statele membre sunt obligate, în temeiul articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE, să ofere căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă a drepturilor investitorilor în conformitate cu dreptul Uniunii. În special, fiecare stat membru trebuie să asigure faptul că instanţele sale, în sensul dreptului Uniunii, satisfac cerinţele unei protecţii judiciare efective (hotărârea CJUE în cauza C-64/16 Associagăo Sindical dos Ju\'f8zes Portugueses, punctele 31-37),
        REAMINTIND că diferendele dintre părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord în temeiul articolului 273 din TFUE nu privesc legalitatea măsurii care face obiectul procedurilor de arbitraj între investitori şi state întemeiate pe un tratat bilateral de investiţii care face obiectul prezentului acord,
        ŢINÂND SEAMA de faptul că dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere posibilităţii Comisiei Europene sau a oricărui stat membru de a sesiza CJUE în temeiul articolelor 258, 259 şi 260 din TFUE,
        REAMINTIND că, în lumina concluziilor Consiliului ECOFIN din 11 iulie 2017, statele membre şi Comisia îşi vor intensifica discuţiile fără întârziere, în scopul unei mai bune asigurări a unei protecţii complete, solide şi eficace a investiţiilor în cadrul Uniunii Europene. Discuţiile respective includ evaluarea proceselor şi mecanismelor existente de soluţionare a diferendelor, precum şi nevoia şi, în cazul în care este confirmată această nevoie, mijloacele de creare a unor instrumente şi mecanisme noi sau de îmbunătăţire a instrumentelor şi mecanismelor existente relevante în temeiul dreptului Uniunii,
        REAMINTIND că prezentul acord nu aduce atingere altor măsuri şi acţiuni care pot fi necesare în cadrul dreptului Uniunii pentru a asigura un nivel mai înalt de protecţie a investiţiilor transfrontaliere în Uniunea Europeană şi pentru a crea un mediu normativ mai previzibil, stabil şi clar pentru stimularea investiţiilor pe piaţa internă,
        AVÂND ÎN VEDERE faptul că menţiunile referitoare la Uniunea Europeană din prezentul acord trebuie înţelese şi ca menţiuni referitoare la predecesoarea sa, Comunitatea Economică Europeană şi, ulterior, la Comunitatea Europeană, până la momentul înlocuirii acesteia de Uniunea Europeană,
        CONVIN ASUPRA URMĂTOARELOR DISPOZIŢII:
    SECŢIUNEA 1
    DEFINIŢII
    ART. 1
    Definiţii
        În înţelesul prezentului acord, se aplică următoarele definiţii:
    1. "tratat bilateral de investiţii" înseamnă orice tratat de investiţii menţionat în anexa A sau B;
    2. "procedură de arbitraj" înseamnă orice procedură derulată în faţa unei instanţe de arbitraj, instituită pentru a soluţiona un diferend între un investitor dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi un alt stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu un tratat bilateral de investiţii;
    3. "clauză compromisorie" înseamnă o clauză compromisorie cuprinsă într-un tratat bilateral de investiţii care prevede proceduri de arbitraj între un investitor şi un stat;
    4. "proceduri de arbitraj încheiate" înseamnă orice proceduri de arbitraj care s-au încheiat cu un acord de soluţionare sau cu o hotărâre definitivă pronunţată înainte de 6 martie 2018, atunci când:
    (a) hotărârea a fost executată în mod corespunzător înainte de 6 martie 2018, chiar şi în situaţia în care o cerere conexă privind cheltuielile de judecată nu a fost executată sau pusă în aplicare şi nicio contestaţie, acţiune de revizuire, desfiinţare, anulare, executare, reexaminare sau altă procedură similară în legătură cu o astfel de hotărâre definitivă nu era pendinte la data de 6 martie 2018; sau
    (b) hotărârea a fost desfiinţată sau anulată înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord;

    5. "proceduri de arbitraj pendinte" înseamnă orice proceduri de arbitraj iniţiate anterior datei de 6 martie 2018 şi care nu se califică drept proceduri de arbitraj încheiate, indiferent de stadiul în care se află la data intrării în vigoare a prezentului acord;
    6. "proceduri de arbitraj noi" înseamnă orice proceduri de arbitraj iniţiate la 6 martie 2018 sau ulterior acestei date;
    7. "clauză de supravieţuire a efectelor" înseamnă orice dispoziţie din cadrul unui tratat bilateral de investiţii care extinde protecţia investiţiilor realizate anterior datei încetării tratatului respectiv pentru o perioadă suplimentară de timp.


    SECŢIUNEA 2
    DISPOZIŢII PRIVIND REZILIEREA TRATATELOR BILATERALE DE INVESTIŢII
    ART. 2
    Încetarea tratatelor bilaterale de investiţii
    (1) Tratatele bilaterale de investiţii enumerate în anexa A încetează în condiţiile prevăzute în prezentul acord.
    (2) Pentru o certitudine mai mare, clauzele de supravieţuire a efectelor din tratatele bilaterale de investiţii enumerate în anexa A se sting în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol şi nu produc efecte juridice.

    ART. 3
    Stingerea efectelor posibile ale clauzelor de supravieţuire a efectelor
        Clauzele de supravieţuire a efectelor din tratatele bilaterale de investiţii enumerate în anexa B se sting prin prezentul acord şi nu produc efecte juridice în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul acord.

    ART. 4
    Dispoziţii comune
    (1) Părţile contractante confirmă că clauzele compromisorii contravin tratatelor UE şi sunt, în consecinţă, inaplicabile. Ca urmare a incompatibilităţii dintre clauzele compromisorii şi tratatele UE, începând cu data la care ultima parte la un tratat bilateral de investiţii a devenit stat membru al Uniunii Europene, clauza compromisorie dintr-un astfel de tratat bilateral de investiţii nu poate servi drept temei juridic pentru proceduri de arbitraj.
    (2) Încetarea în conformitate cu articolul 2 a tratatelor bilaterale de investiţii enumerate în anexa A şi stingerea în conformitate cu articolul 3 a clauzelor de supravieţuire a efectelor din tratatele bilaterale de investiţii enumerate în anexa B operează, pentru fiecare tratat în parte, odată cu intrarea în vigoare a prezentului acord pentru părţile contractante relevante, în conformitate cu articolul 16.

    SECŢIUNEA 3
    DISPOZIŢII PRIVIND PRETENŢIILE FORMULATE ÎN TEMEIUL TRATATELOR BILATERALE DE INVESTIŢII
    ART. 5
        Proceduri de arbitraj noi Clauzele compromisorii nu pot constitui temei juridic pentru procedurile de arbitraj noi.

    ART. 6
    Proceduri de arbitraj încheiate
    (1) În pofida articolului 4, prezentul acord nu afectează procedurile de arbitraj încheiate. Procedurile respective nu se redeschid.
    (2) În plus, prezentul acord nu afectează niciun acord de soluţionare amiabilă a unui diferend care face obiectul unor proceduri de arbitraj iniţiate anterior datei de 6 martie 2018.

    ART. 7
    Obligaţiile părţilor contractante în ceea ce priveşte procedurile de arbitraj pendinte şi procedurile de arbitraj noi
        În cazul în care părţile contractante sunt părţi la tratate bilaterale de investiţii pe baza cărora au fost iniţiate proceduri de arbitraj pendinte sau proceduri de arbitraj noi, acestea:
    (a) informează, cooperând reciproc şi pe baza declaraţiei din anexa C, instanţele de arbitraj cu privire la consecinţele juridice ale hotărârii în cauza Achmea astfel cum se precizează la articolul 4; şi
    (b) în cazul în care sunt parte la proceduri judiciare privind o hotărâre de arbitraj pronunţată pe baza unui tratat bilateral de investiţii, solicită instanţei naţionale competente, inclusiv din orice ţară terţă, după caz, să desfiinţeze sau să anuleze hotărârea de arbitraj ori să se abţină de la a o recunoaşte şi a o pune în aplicare.


    ART. 8
    Măsuri tranzitorii legate de procedurile de arbitraj pendinte
    (1) În cazul în care un investitor este parte la proceduri de arbitraj pendinte şi nu a contestat în faţa instanţei naţionale competente măsura care face obiectul diferendului, se aplică măsurile tranzitorii de la articolele 9 şi 10.
    (2) În cazul în care se pronunţă, anterior intrării în vigoare a prezentului acord, o hotărâre definitivă care constată că măsura vizată de diferend nu intră sub incidenţa tratatului bilateral de investiţii în cauză sau nu încalcă tratatul bilateral de investiţii, măsurile tranzitorii menţionate în prezentul articol nu se aplică.
    (3) În cazul în care procedurile de arbitraj pendinte includ cereri reconvenţionale introduse de partea contractantă în cauză, prezentul articol şi articolele 9 şi 10 se aplică mutatis mutandis cu privire la cererile reconvenţionale respective.
    (4) Partea contractantă în cauză şi investitorul pot conveni, de asemenea, orice altă modalitate de soluţionare adecvată a diferendului, inclusiv o soluţionare amiabilă, cu condiţia ca soluţia să respecte dreptul Uniunii.

    ART. 9
    Dialogul structurat pentru procedurile de arbitraj pendinte
    (1) Un investitor parte la proceduri de arbitraj pendinte poate solicita părţii contractante implicate în procedurile respective să participe la o procedură de soluţionare în temeiul prezentului articol, cu condiţia ca:
    (a) procedurile de arbitraj pendinte să fi fost suspendate ca urmare a unei cereri în acest sens formulate de investitor; şi
    (b) în cazul în care o hotărâre a fost deja pronunţată în procedurile de arbitraj pendinte, dar nu a fost încă aplicată sau executată definitiv, investitorul să se angajeze să nu iniţieze într-un stat membru sau într-o ţară terţă proceduri de recunoaştere, de executare, de executare silită, de aplicare sau de plată aferente acesteia ori, în cazul în care astfel de proceduri au fost deja iniţiate, să solicite suspendarea lor.
     Partea contractantă în cauză răspunde în scris în termen de două luni, în conformitate cu alineatele (2) şi (4).
     O parte contractantă poate, de asemenea, să solicite unui investitor implicat în proceduri de arbitraj pendinte să participe la o procedură de soluţionare în temeiul prezentului articol. Investitorul poate accepta în scris, în termen de două luni, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite la primul paragraf literele (a) şi (b).
        Răspunsul părţii contractante în cauză sau acceptarea de către investitor trebuie să indice, atunci când este relevant, faptul că procedura de soluţionare a fost astfel iniţiată.

    (2) O procedură de soluţionare poate fi iniţiată numai în termen de şase luni de la încetarea, conform articolelor 2 sau 3 din prezentul acord, a tratatului bilateral de investiţii în temeiul căruia au fost iniţiate procedurile de arbitraj pendinte, printr-o solicitare în conformitate cu alineatului (1) de la prezentul articol.
    (3) O procedură de soluţionare se deschide în cazul în care CJUE sau o instanţă naţională a constatat, printr-o hotărâre definitivă, că măsura statului contestată în procedurile menţionate la alineatul (1) încalcă dreptul Uniunii.
    (4) O procedură de soluţionare nu se deschide în cazul în care CJUE sau o instanţă naţională a constatat, printr-o hotărâre definitivă, că măsura statului contestată în procedurile menţionate în alineatul (1) nu încalcă dreptul Uniunii. Acelaşi lucru este valabil în cazul în care Comisia Europeană adoptă o decizie prin care se constată în mod definitiv că măsura nu încalcă dreptul Uniunii.
    (5) Dacă sunt pendinte proceduri în instanţă al căror obiect vizează obţinerea unei hotărâri astfel cum se menţionează la alineatul (3) sau (4), partea contractantă în cauză informează investitorul asupra acestui fapt, în răspunsul său transmis în temeiul alineatului (1). Iniţierea procedurii de soluţionare se suspendă până când procedurile în instanţă conduc la o hotărâre care a devenit definitivă. Partea contractantă în cauză informează investitorul în termen de două săptămâni cu privire la hotărârea respectivă. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care Comisia Europeană adoptă o decizie care nu a devenit încă definitivă.
    (6) O procedură de soluţionare poate fi deschisă în cazul în care poate fi identificată o încălcare potenţială a dreptului Uniunii cauzată de măsura statului care este contestată în cadrul procedurilor menţionate la alineatul (1) şi nu se aplică nici alineatul (3), nici alineatul (4).
    (7) Procedura de soluţionare este supravegheată de un mediator imparţial, vizând o soluţionare amiabilă, legală şi echitabilă, extrajudiciară şi fără arbitraj a diferendului care face obiectul procedurilor de arbitraj. Procedura de soluţionare este imparţială şi confidenţială. Fiecare parte la procedura de soluţionare are dreptul de a-şi comunica punctul de vedere.
    (8) Mediatorul este desemnat de comun acord de către investitor şi partea contractantă în cauză care are calitatea de pârât în cadrul procedurilor de arbitraj pendinte relevante. Acesta este ales dintre persoanele a căror independenţă şi imparţialitate sunt dincolo de orice îndoială şi care deţin calificările necesare, inclusiv cunoştinţe aprofundate de drept al Uniunii. Acesta nu este cetăţean al statului membru în care a avut loc investiţia şi nici al statului membru de origine al investitorului şi nu se află într-o situaţie de conflict de interese. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la alegerea mediatorului imparţial în termen de o lună de la iniţierea procedurii de soluţionare, investitorul sau partea contractantă în cauză care are calitatea de pârât în procedurile de arbitraj pendinte relevante solicită directorului general al Serviciului juridic al Comisiei Europene să desemneze un fost membru al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care să numească, după consultarea fiecărei părţi la diferend, o persoană care îndeplineşte criteriile menţionate la prezentul alineat. Lista orientativă a onorariilor pentru mediator este prevăzută în anexa D.
    (9) Mediatorul solicită investitorului şi statului membru în care a avut loc investiţia să transmită observaţii scrise în termen de două luni de la numirea sa. În cazul în care procedura de soluţionare a fost iniţiată în temeiul alineatului (6), mediatorul poate solicita Comisiei Europene să ofere, în termen de două luni, opinii cu privire la aspectele relevante legate de dreptul Uniunii.
    (10) Mediatorul organizează în mod imparţial negocierile în scopul soluţionării şi sprijină părţile astfel încât să se ajungă la o soluţionare amiabilă în termen de şase luni de la numirea sa sau într-o perioadă mai îndelungată convenită de părţi. Părţile participă cu bună credinţă la procesul respectiv. În acest demers, mediatorul ţine seama în mod corespunzător de hotărârile CJUE sau ale unei instanţe naţionale, precum şi de deciziile Comisiei Europene care au devenit definitive şi de opiniile menţionate în ultima teză de la alineatul (9). De asemenea, mediatorul ţine seama de măsurile luate de partea contractantă în cauză în vederea conformării cu hotărârile relevante ale CJUE şi de jurisprudenţa CJUE privind stabilirea întinderii daunelor-interese în temeiul dreptului Uniunii.
    (11) În cazul în care nu se ajunge la o soluţionare amiabilă în termenul menţionat la alineatul (10) , părţile la procedură propun, în termen de o lună, o soluţie acceptabilă pentru ele. Fiecare propunere se comunică în scris, fără întârziere, celeilalte părţi la procedură în vederea formulării de observaţii. Mediatorul organizează noi negocieri pe această bază, cu scopul găsirii unei soluţii reciproc acceptabile la diferend.
    (12) În termen de o lună de la comunicarea propunerilor şi ţinând seama de schimbul suplimentar de opinii menţionat la alineatul (11), mediatorul prezintă o propunere finală, în scris, pentru o soluţionare amiabilă modificată. În termen de o lună de la primirea propunerii respective, fiecare parte la procedură decide dacă acceptă propunerea finală şi comunică decizia respectivă în scris celeilalte părţi.
    (13) Dacă o parte la procedură nu acceptă propunerea finală, aceasta oferă celeilalte părţi la procedură, fără întârziere, o explicaţie în scris a motivelor acestei decizii, eliminând orice informaţii confidenţiale dacă este necesar. Fiecare parte la procedură suportă propriile cheltuieli şi jumătate din cuantumul onorariilor mediatorului şi al cheltuielilor legate de logistica procedurii de soluţionare.
    (14) În cazul în care se ajunge la un acord cu privire la condiţiile soluţionării, părţile la procedură acceptă de îndată condiţiile respective printr-un instrument cu forţă juridică obligatorie. Condiţiile soluţionării:
    (a) trebuie să includă:
    (i) obligaţia investitorului de a retrage cererea de arbitraj sau de a renunţa la executarea unei hotărâri deja pronunţate, dar încă neexecutate sau neaplicate definitiv, ori, după caz, de a ţine seama de orice compensaţie plătită anterior în cadrul procedurilor de arbitraj pendinte în vederea evitării unei duble compensări; şi
    (ii) un angajament de a se abţine de la iniţierea unor proceduri de arbitraj noi; şi

    (b) pot include o renunţare la toate celelalte drepturi şi pretenţii legate de măsura care face obiectul procedurilor menţionate la alineatul (1).


    ART. 10
    Accesul la instanţele naţionale
    (1) Investitorul are dreptul să acceseze căile de atac în temeiul dreptului naţional împotriva măsurii contestate în procedurile de arbitraj pendinte, în termenele prevăzute la alineatul (2), chiar dacă termenele naţionale pentru intentarea de acţiuni au expirat, cu condiţia ca:
    (a) investitorul să retragă procedurile de arbitraj pendinte şi să renunţe la toate drepturile şi pretenţiile în temeiul tratatului bilateral de investiţii relevant sau să renunţe la executarea unei hotărâri deja pronunţate, dar încă neexecutate sau neaplicate definitiv, precum şi să se abţină de la deschiderea unor proceduri de arbitraj noi:
    (i) în termen de şase luni de la încetarea tratatului bilateral de investiţii pe baza căruia au fost iniţiate procedurile de arbitraj pendinte, în cazul în care nu s-a recurs la dialogul structurat în temeiul articolului 9;
    (ii) în termen de şase luni de la data la care partea contractantă în cauză a respins cererea investitorului de a lua parte la un dialog structurat în temeiul articolului 9 alineatele (1) şi (6); sau
    (iii) în termen de şase luni de la data la care ultima dintre părţi îşi comunică decizia în temeiul articolului 9 alineatul (12), în cazul în care s-a recurs la un dialog structurat în temeiul articolului 9;

    (b) accesul la instanţa naţională va fi utilizat pentru formularea unei pretenţii bazate pe dreptul naţional sau al Uniunii; şi
    (c) după caz, nu s-a ajuns la niciun acord de soluţionare în urma dialogului structurat în temeiul articolului 9.

    (2) Se consideră că termenele naţionale de acces la instanţele naţionale în temeiul alineatului (1) încep să curgă de la data la care investitorul, după caz, se retrage din procedurile de arbitraj pendinte relevante sau renunţă la executarea unei hotărâri deja pronunţate, dar care nu este încă executată sau aplicată în mod definitiv, şi se angajează să se abţină de la deschiderea unor proceduri de arbitraj noi în conformitate cu alineatul (1) litera (a); termenele naţionale menţionate au durata prevăzută în dreptul naţional aplicabil.
    (3) Pentru o certitudine mai mare, dispoziţiile din tratatele bilaterale de investiţii stinse în temeiul prezentului acord nu sunt considerate drept o parte a dreptului aplicabil în procedurile iniţiate în faţa unei instanţe naţionale în temeiul prezentului acord.
    (4) Pentru o certitudine mai mare, dispoziţiile de la prezentul articol nu sunt interpretate ca dând naştere unor noi căi de atac care nu ar fi disponibile investitorului în temeiul dreptului naţional aplicabil.
    (5) Instanţele naţionale ţin seama de orice despăgubire plătită anterior în procedurile de arbitraj pendinte în vederea evitării unei duble despăgubiri.

    SECŢIUNEA 4
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 11
    Depozitarul
    (1) Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.
    (2) Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene notifică părţile contractante cu privire la:
    (a) orice decizie privind aplicarea provizorie în conformitate cu articolul 17;
    (b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare în conformitate cu articolul 15;
    (c) data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);
    (d) data intrării în vigoare a prezentului acord pentru fiecare parte contractantă în conformitate cu articolul 16 alineatul (2).

    (3) Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene publică acordul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    ART. 12
    Anexe
    (1) Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.
    (2) În cazul în care un tratat bilateral de investiţii enumerat în anexa A nu este în vigoare la data la care prezentul acord intră în vigoare pentru părţile contractante relevante, dar investiţiile efectuate anterior încetării sale intră încă în domeniul său de aplicare în temeiul clauzei sale de supravieţuire a efectelor, acesta este considerat drept tratat bilateral de investiţii enumerat în anexa B.

    ART. 13
    Rezerve
        Nu pot fi formulate rezerve cu privire la prezentul acord.

    ART. 14
    Soluţionarea diferendelor
    (1) Diferendele dintre părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează, dacă este posibil, în mod amiabil.
    (2) În cazul în care un diferend între părţile contractante nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă în termen de 90 de zile, diferendul va fi deferit CJUE în conformitate cu articolul 273 din TFUE, la cererea uneia dintre părţile contractante care este parte la diferend.
    (3) Pentru o certitudine mai mare, prezentul articol constituie un compromis între părţile contractante în sensul articolului 273 din TFUE.

    ART. 15
        Ratificarea, aprobarea sau acceptarea Prezentul acord face obiectul ratificării, aprobării ori acceptării.
        Părţile contractante depun instrumentele de ratificare, de aprobare sau de acceptare la depozitar.

    ART. 16
    Intrarea în vigoare
    (1) Prezentul acord intră în vigoare la 30 de zile calendaristice de la data la care depozitarul primeşte al doilea instrument de ratificare, de aprobare sau de acceptare.
    (2) Pentru fiecare parte contractantă care îl ratifică, acceptă sau aprobă după intrarea sa în vigoare în conformitate cu alineatul (1), prezentul acord intră în vigoare la 30 de zile calendaristice de la data depunerii de către o astfel de parte contractantă a instrumentului său de ratificare, de aprobare sau de acceptare.
    (3) În cazul în care o parte contractantă care este parte la proceduri de arbitraj pendinte ratifică, aprobă sau acceptă prezentul acord, aceasta, înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord pentru partea contractantă respectivă, informează cealaltă parte la proceduri cu privire la acest fapt. Comunicarea include o menţiune referitoare la încetarea tratatului bilateral de investiţii relevant prin ratificarea, aprobarea sau acceptarea menţionată sau la faptul că ratificarea, aprobarea sau acceptarea tratatului respectiv de către cealaltă parte contractantă nu a avut încă loc.

    ART. 17
    Aplicare provizorie
    (1) În conformitate cu propriile cerinţe constituţionale, părţile contractante pot decide să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu. Părţile contractante notifică depozitarul cu privire la o astfel de decizie.
    (2) Atunci când ambele părţi la un tratat bilateral de investiţii au decis să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu, dispoziţiile prezentului acord se aplică cu privire la tratatul respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la data celei mai recente decizii privind aplicarea provizorie.

    ART. 18
    Texte autentice
        Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă şi spaniolă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice, se depune la arhiva depozitarului.

        CbCTaBeHO B BproKcen Ha neTH Man gBe xnnagH h gBageceTa rogHHa.
        Hecho en Bruselas, el cinco de mayo de dos mil veinte.
        V Bruselu dne pateho kvetna dva tisice dvacet.
        Udferdiget i Bruxelles den femte maj to tusind og tyve.
        Geschehen zu Brussel am funften Mai zweitausendzwanzig.
        Kahe tuhande kahekⁿmnenda aasta maikuu viiendal paeval Brusselis.
        'Eyivs GTiţ Bpu^s^sţ, GTiţ nsvxs Maiou Suo xi^iâSsţ sîkogi.
        Done at Brussels on the fifth day of May in the year two thousand and twenty. Fait â Bruxelles, le cinq mai deux mille vingt.
        Sastavljeno u Bruxellesu petog svibnja godine dvije tisuce dvadesete.
        Fatto a Bruxelles, addi cinque maggio duemilaventi.
        Brisele, divi tukstosi divdesmita gada piektaja maija.
        Priimta du tⁿkstanciai dvidesimt^ met^ geguzes penktq dienq Briuselyje.
        Kelt Brusszelben, a ketezer-huszadik ev majus havanak otodik napjan.
        Maghmul fi Brussell, fil-hames jum ta' Mejju fis-sena elfejn u ghoxrin.
        Gedaan te Brussel, vijf mei tweeduizend twintig.
        Sporzqdzono w Brukseli dnia piqtego maja roku dwa tysiqce dwudziestego.
        Feito em Bruxelas, em cinco de maio de dois mil e vinte.
        Întocmit la Bruxelles la cinci mai două mii douăzeci.
        V Bruseli piateho maja dvetisicdvadsat'.
        V Bruslju, petega maja dva tisoc dvajset.
    ANEXA A

        *1 Pentru a se evita orice confuzie, fiecare tratat bilateral de investiţii enumerat în prezenta anexă cuprinde, după caz, toate amendamentele, protocoalele, anexele sau schimburile de scrisori aferente acestuia.
        LISTA TRATATELOR BILATERALE DE INVESTIŢII CARE ÎNCETEAZĂ PRIN PREZENTUL ACORD

┌─────────────┬───────┬────────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │Partea/│ │Data │Data │
│Statul membru│părţile│Titlul tratatului │semnării │intrării în│
│ │ │ │ │vigoare │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │HU │Populară Ungară │14.5.1986 │23.9.1988 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │BG │Populară Bulgaria │25.10.1988│29.5.1991 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Belgiei şi│ │ │
│ │ │Guvernul Marelui │ │ │
│ │ │Ducat al │ │ │
│ │ │Luxemburgului, pe de│ │ │
│ │PL │o parte, şi Guvernul│19.5.1987 │2.8.1991 │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Polone, pe de altă │ │ │
│ │ │parte, privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │CZ │Socialistă │24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │Cehoslovacia privind│ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │SK │Socialistă │24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │Cehoslovacia privind│ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │MT │şi Republica Malta │5.3.1987 │15.6.1993 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Uniunea │ │Acord între Uniunea │ │ │
│Economică │ │Economică │ │ │
│Belgo- │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│Luxemburgheză│LV │şi Republica Letonia│27.3.1996 │4.4.1999 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica Cipru │ │ │
│ │CY │privind promovarea │26.2.1991 │5.6.1999 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor şi │ │ │
│ │ │schimb de scrisori │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │LT │şi Republica │15.10.1997│6.9.1999 │
│ │ │Lituania privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză,│ │ │
│ │ │pe de o parte, şi │ │ │
│ │EE │Republica Estonia, │24.1.1996 │23.9.1999 │
│ │ │pe de altă parte, │ │ │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │RO │şi Guvernul României│4.3.1996 │9.3.2001 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │1.2.1999 │14.1.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │HR │şi Republica Croaţia│31.10.2001│28.12.2003 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Bulgaria şi Guvernul│ │ │
│ │MT │Republicii Malta │12.6.1984 │7.2.1985 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Populară │ │ │
│ │ │Bulgaria şi │ │ │
│ │DE │Republica Federală │12.4.1986 │10.3.1988 │
│ │ │Germania privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Bulgaria şi Guvernul│ │ │
│ │CY │Republicii Cipru │12.11.1987│18.5.1988 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Bulgaria şi Guvernul│ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │5.4.1989 │1.5.1990 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Populară │ │ │
│ │ │Bulgaria şi Uniunea │ │ │
│ │ │Economică Belgo- │ │ │
│ │UEBL │Luxemburgheză │25.10.1988│29.5.1991 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SK │Republicii Slovace │21.7.1994 │9.3.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │PL │Republicii Polone │11.4.1994 │9.3.1995 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │12.3.1993 │29.4.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│14.4.1993 │20.5.1995 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│Republica ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Bulgaria │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind promovarea │1.6.1994 │23.5.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Republica Ungară │ │ │
│ │HU │privind promovarea │8.6.1994 │7.9.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HR │Republicii Croaţia │25.6.1996 │20.2.1998 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Regatul Spaniei │ │ │
│ │ES │privind promovarea │5.9.1995 │22.4.1998 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Bulgaria │ │ │
│ │CZ │şi Republica Cehă │17.3.1999 │30.9.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │PT │Republicii │27.5.1993 │20.11.2000 │
│ │ │Portugheze pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │30.6.1998 │26.11.2000 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │6.10.1999 │1.3.2001 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Bulgaria şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │4.12.2003 │23.7.2004 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │21.11.2005│25.4.2006 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă şi │ │ │
│ │FR │Republica Franceză │13.9.1990 │27.9.1991 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord pentru │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă*1 şi Regatul│ │ │
│ │ │Spaniei │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că,│ │ │
│ │ │atunci când │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia sau │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ES │Cehă şi Slovacă este│12.12.1990│28.11.1991 │
│ │ │menţionată ca parte │ │ │
│ │ │la un tratat │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii enumerat │ │ │
│ │ │în prezenta anexă, │ │ │
│ │ │referinţa la │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia sau la │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ │ │trebuie înţeleasă, │ │ │
│ │ │după caz, ca o │ │ │
│ │ │referinţă la │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi/ │ │ │
│ │ │sau la Republica │ │ │
│ │ │Slovacă. │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia şi │ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo- Luxemburgheză│24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă şi │ │ │
│ │DE │Republica Federală │2.10.1990 │2.8.1992 │
│ │ │Germania pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│Republica │NL │a investiţiilor │29.4.1991 │1.10.1992 │
│Cehă │ │între Republica │ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Federative Cehe şi │ │30.12.1992 │
│ │EL │Slovace şi Guvernul │3.6.1991 │(CZ) │
│ │ │Republicii Elene │ │31.12.1992 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │(EL) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cehe şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │RO │România pentru │8.11.1993 │28.7.1994 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cehe şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │PT │Portugheze pentru │12.11.1993│3.8.1994 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi │ │ │
│ │HU │Republica Ungară │14.1.1993 │25.5.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cehe şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │LT │Lituania pentru │27.10.1994│12.7.1995 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi │ │ │
│ │HR │Republica Croaţia │5.3.1996 │15.5.1997 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi │ │ │
│ │BG │Republica Bulgaria │17.3.1999 │30.9.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi │ │ │
│ │CY │Republica Cipru │15.6.2001 │25.9.2002 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HU │Republicii Populare │2.5.1988 │1.10.1988 │
│ │ │Ungare pentru │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Danemarcei şi │ │19.9.1992 │
│ │ │Republica Federativă│ │(Succesiune│
│ │SK │Cehă şi Slovacă │6.3.1991 │la │
│ │ │pentru promovarea şi│ │1.1.1993) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │30.3.1992 │8.1.1993 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│Regatul │LV │Republicii Letonia │30.3.1992 │18.11.1994 │
│Danemarcei │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Bulgaria │14.4.1993 │20.5.1995 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HR │Republicii Croaţia │5.7.2000 │12.1.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Danemarcei│ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │11.5.1999 │30.3.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi Regatul │ │ │
│ │EL │Greciei pentru │27.3.1961 │15.7.1963 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi Malta │ │ │
│ │MT │privind încurajarea │17.9.1974 │14.12.1975 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │PT │Republica Portugheză│16.9.1980 │23.4.1982 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │HU │Republica Populară │30.4.1986 │7.11.1987 │
│ │ │Ungară pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │BG │Republica Populară │12.4.1986 │10.3.1988 │
│ │ │Bulgaria pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │CZ │Republica Federativă│2.10.1990 │2.8.1992 │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │SK │Republica Federativă│2.10.1990 │2.8.1992 │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │LV │Republica Letonia │20.4.1993 │9.6.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│Republica │ │Republica Federală │ │ │
│Federală │ │Germania şi │ │ │
│Germania │EE │Republica Estonia │12.11.1992│12.1.1997 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │LT │Republica Lituania │28.2.1992 │27.6.1997 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │SI │Republica Slovenia │28.10.1993│18.7.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │RO │Germania şi România │25.6.1996 │12.12.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │
│ │ │Republica Croaţia │ │ │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor*1 │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că │ │ │
│ │ │încetarea formală, │ │ │
│ │ │prin prezentul │ │ │
│ │ │acord, a tratatului │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Germania şi Croaţia │ │ │
│ │ │nu poate fi │ │ │
│ │ │interpretată în │ │ │
│ │ │sensul că tratatul │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │HR │investiţii dintre │21.3.1997 │28.9.2000 │
│ │ │Germania şi fosta │ │ │
│ │ │Republică Socialistă│ │ │
│ │ │Federativă │ │ │
│ │ │Iugoslavia (RSFI) ar│ │ │
│ │ │putea fi reactivat │ │ │
│ │ │în relaţiile dintre │ │ │
│ │ │Germania şi Croaţia.│ │ │
│ │ │Acest lucru nu aduce│ │ │
│ │ │atingere │ │ │
│ │ │aplicabilităţii │ │ │
│ │ │tratatului bilateral│ │ │
│ │ │de investiţii dintre│ │ │
│ │ │Germania şi fosta │ │ │
│ │ │RSFI în relaţiile │ │ │
│ │ │dintre Germania şi │ │ │
│ │ │unele state │ │ │
│ │ │constituite pe │ │ │
│ │ │teritoriul fostei │ │ │
│ │ │RSFI care nu sunt │ │ │
│ │ │state membre ale UE.│ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │27.10.1992│1.9.1993 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Estonia şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Estonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │14.5.1992 │25.9.1995 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Estonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │7.2.1996 │23.5.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Estonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │7.9.1995 │20.6.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Republica │ │Tratat între │ │ │
│Estonia │ │Republica Estonia şi│ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │DE │Germania privind │12.11.1992│12.1.1997 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Estonia şi│ │ │
│ │ │Regatul Spaniei │ │ │
│ │ES │privind promovarea │11.11.1997│1.7.1998 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Estonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │17.4.1997 │(EL) │
│ │ │privind promovarea │ │(EE) │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Estonia, │ │ │
│ │ │pe de o parte, şi │ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo- │24.1.1996 │23.9.1999 │
│ │ │Luxemburgheză, pe de│ │ │
│ │ │altă parte, privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între Regatul│ │ │
│ │ │Greciei şi Republica│ │ │
│ │DE │Federală Germania │27.3.1961 │15.7.1963 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │HU │Populare Ungare │26.5.1989 │1.2.1992 │
│ │ │pentru încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │30.12.1992 │
│ │CZ │Federative Cehe şi │3.6.1991 │(CZ) │
│ │ │Slovace pentru │ │31.12.1992 │
│ │ │promovarea şi │ │(EL) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │SK │Federative Cehe şi │3.6.1991 │31.12.1992 │
│ │ │Slovace pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │CY │Cipru pentru │30.3.1992 │26.2.1993 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │BG │Bulgaria pentru │12.3.1993 │29.4.1995 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│Republica │ │protejarea reciprocă│ │ │
│Elenă │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │LT │Lituania privind │19.7.1996 │10.7.1997 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │8.2.1998 │
│ │ │Guvernul Republicii │ │(EL) │
│ │LV │Letonia privind │20.7.1995 │9.2.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │(LV) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │11.6.1998 │
│ │ │Guvernul României │ │(RO) │
│ │RO │privind promovarea │23.5.1997 │12.6.1998 │
│ │ │şi protejarea │ │(EL) │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │1.8.1998 │
│ │ │Guvernul Republicii │ │(EL) │
│ │EE │Estonia privind │17.4.1997 │7.8.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │(EE) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │20.10.1998 │
│ │ │Guvernul Republicii │ │(EL) │
│ │HR │Croaţia privind │18.10.1996│21.10.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │(HR) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Elene şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │SI │Slovenia privind │29.5.1997 │10.2.2000 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord pentru │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă*1 │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că,│ │ │
│ │ │atunci când │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia sau │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │CZ │Cehă şi Slovacă este│12.12.1990│28.11.1991 │
│ │ │menţionată ca parte │ │ │
│ │ │la un tratat │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii enumerat │ │ │
│ │ │în prezenta anexă, │ │ │
│ │ │referinţa la │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia sau la │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ │ │trebuie înţeleasă, │ │ │
│ │ │după caz, ca o │ │ │
│ │ │referinţă la │ │ │
│ │ │Republica Cehă şi/ │ │ │
│ │ │sau la Republica │ │ │
│ │ │Slovacă. │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord pentru │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │SK │a investiţiilor │12.12.1990│28.11.1991 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │HU │Ungară pentru │9.11.1989 │1.8.1992 │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│Regatul ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Spaniei │ │Acord între Spania │ │ │
│ │ │şi România pentru │ │ │
│ │RO │promovarea şi │25.1.1995 │7.12.1995 │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │LT │a investiţiilor │6.7.1994 │22.12.1995 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │ │Lituania │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │LV │a investiţiilor │26.10.1995│14.3.1997 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │ │Letonia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │BG │Bulgaria privind │5.9.1995 │22.4.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │EE │Estonia privind │11.11.1997│1.7.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │HR │Croaţia privind │21.7.1997 │17.9.1998 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │SI │a investiţiilor │15.7.1998 │3.4.2000 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei şi Republica│ │ │
│ │ │Slovenia │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │MT │Republicii Malta │11.8.1976 │1.1.1978 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HU │Republicii Populare │6.11.1986 │30.9.1987 │
│ │ │Ungare privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Populare │5.4.1989 │1.5.1990 │
│ │ │Bulgaria privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Franceză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │CZ │Federativă Cehă şi │13.9.1990 │27.9.1991 │
│ │ │Slovacă privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Franceză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │SK │Federativă Cehă şi │13.9.1990 │27.9.1991 │
│ │ │Slovacă privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │15.5.1992 │1.10.1994 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │23.4.1992 │27.3.1995 │
│Republica │ │privind încurajarea │ │ │
│Franceză │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EE │Republicii Estonia │14.5.1992 │25.9.1995 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind încurajarea │21.3.1995 │20.6.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor*1 │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că │ │ │
│ │ │încetarea formală, │ │ │
│ │ │prin prezentul │ │ │
│ │ │acord, a tratatului │ │ │
│ │HR │bilateral de │3.6.1996 │5.3.1998 │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi Croaţia nu│ │ │
│ │ │poate fi │ │ │
│ │ │interpretată în │ │ │
│ │ │sensul că tratatul │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi fosta │ │ │
│ │ │Republică Socialistă│ │ │
│ │ │Federativă │ │ │
│ │ │Iugoslavia (RSFI) ar│ │ │
│ │ │putea fi reactivat │ │ │
│ │ │în relaţiile dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi Croaţia. │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │11.2.1998 │5.8.2000 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind încurajarea │8.6.1994 │9.9.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │5.2.1997 │
│ │SK │Republicii Slovace │12.2.1996 │(SK) │
│ │ │privind promovarea │ │6.2.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │(HR) │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│ │CZ │Republica Cehă │5.3.1996 │15.5.1997 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │PT │privind promovarea │10.5.1995 │24.10.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Bulgaria │25.6.1996 │20.2.1998 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor*1 │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că │ │ │
│ │ │încetarea formală, │ │ │
│ │ │prin prezentul │ │ │
│ │ │acord, a tratatului │ │ │
│ │FR │bilateral de │3.6.1996 │5.3.1998 │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi Croaţia nu│ │ │
│ │ │poate fi │ │ │
│ │ │interpretată în │ │ │
│ │ │sensul că tratatul │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi fosta │ │ │
│ │ │Republică Socialistă│ │ │
│ │ │Federativă │ │ │
│ │ │Iugoslavia (RSFI) ar│ │ │
│ │ │putea fi reactivat │ │ │
│ │ │în relaţiile dintre │ │ │
│ │ │Franţa şi Croaţia. │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│ │ │Regatul Spaniei │ │ │
│ │ES │privind promovarea │21.7.1997 │17.9.1998 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │18.10.1996│(EL) │
│ │ │privind promovarea │ │(HR) │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │28.4.1998 │1.6.1999 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Croaţia şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│Republica │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│Croaţia │ │Republica Federală │ │ │
│ │ │Germania pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor*1 │ │ │
│ │ │*1 Pentru mai multă │ │ │
│ │ │certitudine, se │ │ │
│ │ │clarifică faptul că │ │ │
│ │ │încetarea formală, │ │ │
│ │ │prin prezentul │ │ │
│ │ │acord, a tratatului │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │ │investiţii dintre │ │ │
│ │ │Germania şi Croaţia │ │ │
│ │ │nu poate fi │ │ │
│ │ │interpretată în │ │ │
│ │ │sensul că tratatul │ │ │
│ │ │bilateral de │ │ │
│ │DE │investiţii dintre │21.3.1997 │28.9.2000 │
│ │ │Germania şi fosta │ │ │
│ │ │Republică Socialistă│ │ │
│ │ │Federativă │ │ │
│ │ │Iugoslavia (RSFI) ar│ │ │
│ │ │putea fi reactivat │ │ │
│ │ │în relaţiile dintre │ │ │
│ │ │Germania şi Croaţia.│ │ │
│ │ │Acest lucru nu aduce│ │ │
│ │ │atingere │ │ │
│ │ │aplicabilităţii │ │ │
│ │ │tratatului bilateral│ │ │
│ │ │de investiţii dintre│ │ │
│ │ │Germania şi fosta │ │ │
│ │ │RSFI în relaţiile │ │ │
│ │ │dintre Germania şi │ │ │
│ │ │unele state │ │ │
│ │ │constituite pe │ │ │
│ │ │teritoriul fostei │ │ │
│ │ │RSFI care nu sunt │ │ │
│ │ │state membre ale UE.│ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│5.7.2000 │12.1.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│ │HU │Republica Ungară │15.5.1996 │1.3.2002 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul Maltei │ │ │
│ │MT │privind promovarea │11.7.2001 │10.5.2002 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Croaţia şi│ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo-Luxemburgheză │31.10.2001│28.12.2003 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │12.12.1997│8.7.2004 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │4.4.2002 │25.5.2005 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │15.4.2008 │30.1.2009 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │BG │Populare Bulgaria │12.11.1987│18.5.1988 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │HU │Populare Ungare │24.5.1989 │25.5.1990 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │EL │Elene pentru │30.3.1992 │26.2.1993 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru şi │ │ │
│Republica │ │Guvernul României │ │ │
│Cipru │RO │privind promovarea │26.7.1991 │10.7.1993 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cipru şi │ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │UEBL │privind promovarea │26.2.1991 │5.6.1999 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor şi │ │ │
│ │ │schimb de scrisori │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Cipru şi │ │ │
│ │CZ │Republica Cehă │15.6.2001 │25.9.2002 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru şi │ │ │
│ │MT │Guvernul Maltei │9.9.2002 │30.11.2003 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │15.5.1992 │1.10.1994 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│30.3.1992 │18.11.1994 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │14.3.1994 │1.4.1995 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Letonia şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EE │Republicii Estonia │7.2.1996 │23.5.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Letonia şi│ │ │
│ │ │Republica Federală │ │ │
│ │DE │Germania pentru │20.4.1993 │9.6.1996 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │7.2.1996 │23.7.1996 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ES │a investiţiilor │26.10.1995│14.3.1997 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Letonia şi Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Letonia şi│ │ │
│Republica │ │Republica Portugheză│ │ │
│Letonia │PT │privind promovarea │27.9.1995 │17.7.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │20.7.1995 │(EL) │
│ │ │privind promovarea │ │(LV) │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SK │Republicii Slovace │9.4.1998 │30.10.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Letonia şi│ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo-Luxemburgheză │27.3.1996 │4.4.1999 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Letonia şi│ │ │
│ │HU │Republica Ungară │10.6.1999 │25.8.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind promovarea │27.11.2001│22.8.2002 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Bulgaria │4.12.2003 │23.7.2004 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HR │Republicii Croaţia │4.4.2002 │25.5.2005 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│30.3.1992 │8.1.1993 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │ │şi Republica Polonă │ │ │
│ │PL │privind promovarea │28.9.1992 │6.8.1993 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind promovarea │8.3.1994 │15.12.1994 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │23.4.1992 │27.3.1995 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ │NL │între Guvernul │26.1.1994 │1.4.1995 │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │CZ │Republicii Cehe │27.10.1994│12.7.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ES │a investiţiilor │6.7.1994 │22.12.1995 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Lituania şi Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EE │Republicii Estonia │7.9.1995 │20.6.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│Republica │ │Republicii Lituania │ │ │
│Lituania │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │7.2.1996 │23.7.1996 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │DE │Federală Germania │28.2.1992 │27.6.1997 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │19.7.1996 │10.7.1997 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │ │şi Uniunea Economică│ │ │
│ │UEBL │Belgo-Luxemburgheză │15.10.1997│6.9.1999 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │13.10.1998│15.5.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │HU │şi Republica Ungară │25.5.1999 │20.5.2003 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │PT │Portugheză privind │27.5.1998 │14.8.2003 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Bulgaria │21.11.2005│25.4.2006 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HR │Republicii Croaţia │15.4.2008 │30.1.2009 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │HU │Populară Ungară │14.5.1986 │23.9.1988 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │BG │Populară Bulgaria │25.10.1988│29.5.1991 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Belgiei şi│ │ │
│ │ │Guvernul Marelui │ │ │
│ │ │Ducat al │ │ │
│ │ │Luxemburgului, pe de│ │ │
│ │PL │o parte, şi Guvernul│19.5.1987 │2.8.1991 │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Polone, pe de altă │ │ │
│ │ │parte, privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │CZ │Socialistă │24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │Cehoslovacia privind│ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │SK │Socialistă │24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │Cehoslovacia privind│ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │MT │şi Republica Malta │5.3.1987 │15.6.1993 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Uniunea │ │Acord între Uniunea │ │ │
│Economică │ │Economică │ │ │
│Belgo- │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│Luxemburgheză│LV │şi Republica Letonia│27.3.1996 │4.4.1999 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Republica Cipru │ │ │
│ │CY │privind promovarea │26.2.1991 │5.6.1999 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor şi │ │ │
│ │ │schimb de scrisori │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │LT │şi Republica │15.10.1997│6.9.1999 │
│ │ │Lituania privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză,│ │ │
│ │ │pe de o parte, şi │ │ │
│ │EE │Republica Estonia, │24.1.1996 │23.9.1999 │
│ │ │pe de altă parte, │ │ │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │RO │şi Guvernul României│4.3.1996 │9.3.2001 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │SI │Republicii Slovenia │1.2.1999 │14.1.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │ │Belgo-Luxemburgheză │ │ │
│ │HR │şi Republica Croaţia│31.10.2001│28.12.2003 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Ungare şi Guvernul │ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │6.11.1986 │30.9.1987 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Populară │ │ │
│ │ │Ungară şi Republica │ │ │
│ │DE │Federală Germania │30.4.1986 │7.11.1987 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Populară │ │ │
│ │ │Ungară şi Regatul │ │ │
│ │NL │Ţărilor de Jos │2.9.1987 │1.6.1988 │
│ │ │pentru încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Populară │ │ │
│ │ │Ungară şi Uniunea │ │ │
│ │ │Economică Belgo- │ │ │
│ │UEBL │Luxemburgheză │14.5.1986 │23.9.1988 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Ungare şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│2.5.1988 │1.10.1988 │
│ │ │pentru încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Ungare şi Guvernul │ │ │
│ │CY │Republicii Cipru │24.5.1989 │25.5.1990 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Ungare şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │26.5.1989 │1.2.1992 │
│ │ │pentru încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │ │Regatul Spaniei │ │ │
│ │ES │pentru încurajarea │9.11.1989 │1.8.1992 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│Ungaria │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │CZ │Republica Cehă │14.1.1993 │25.5.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │ │Republica Polonă │ │ │
│ │PL │privind promovarea │23.9.1992 │16.6.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │ │Republica Bulgaria │ │ │
│ │BG │privind promovarea │8.6.1994 │7.9.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │RO │România pentru │16.9.1993 │6.5.1996 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │SK │Republica Slovacă │15.1.1993 │19.7.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Ungare şi│ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │PT │Portugheze privind │28.2.1992 │8.10.1997 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │SI │a investiţiilor │15.10.1996│9.6.2000 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Ungară şi Republica │ │ │
│ │ │Slovenia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │LV │Republica Letonia │10.6.1999 │25.8.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │HR │Republica Croaţia │15.5.1996 │1.3.2002 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │LT │Republica Lituania │25.5.1999 │20.5.2003 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între Malta │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │ │Federală Germania │ │ │
│ │DE │privind încurajarea │17.9.1974 │14.12.1975 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Malta şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │FR │Franceze privind │11.8.1976 │1.1.1978 │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Malta şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │BG │Populare Bulgaria │12.6.1984 │7.2.1985 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Maltei şi Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │NL │Jos privind │10.9.1984 │1.7.1985 │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│Republica │ │Republica Malta şi │ │ │
│Malta │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo-Luxemburgheză │5.3.1987 │15.6.1993 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Maltei şi Guvernul │ │ │
│ │SK │Republicii Slovace │7.9.1999 │29.5.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Maltei şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │SI │privind promovarea │15.3.2001 │6.11.2001 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Maltei şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │HR │privind promovarea │11.7.2001 │10.5.2002 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Maltei şi Guvernul │ │ │
│ │CY │Republicii Cipru │9.9.2002 │30.11.2003 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos şi Guvernul │ │ │
│ │MT │Maltei privind │10.9.1984 │1.7.1985 │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │HU │Populare Ungare │2.9.1987 │1.6.1988 │
│ │ │pentru încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │cz │a investiţiilor │29.4.1991 │1.10.1992 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │SK │a investiţiilor │29.4.1991 │1.10.1992 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │EE │a investiţiilor │27.10.1992│1.9.1993 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Estonia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│Regatul │ │protejarea reciprocă│ │ │
│Ţărilor de │RO │a investiţiilor │19.4.1994 │1.2.1995 │
│Jos │ │între Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos şi Guvernul │ │ │
│ │ │României │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │LT │a investiţiilor │26.1.1994 │1.4.1995 │
│ │ │între Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │LV │a investiţiilor │14.3.1994 │1.4.1995 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Letonia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │SI │a investiţiilor │24.9.1996 │1.8.1998 │
│ │ │între Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos şi Guvernul │ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │HR │a investiţiilor │28.4.1998 │1.6.1999 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Croaţia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │BG │a investiţiilor │6.10.1999 │1.3.2001 │
│ │ │între Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos şi │ │ │
│ │ │Republica Bulgaria │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Populare │ │ │
│ │ │Polone, pe de o │ │ │
│ │ │parte, şi Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Belgiei şi│ │ │
│ │UEBL │Guvernul Marelui │19.5.1987 │2.8.1991 │
│ │ │Ducat al │ │ │
│ │ │Luxemburgului, pe de│ │ │
│ │ │altă parte, privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Polonă şi │ │ │
│ │ │Republica Lituania │ │ │
│ │LT │privind promovarea │28.9.1992 │6.8.1993 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Polone şi│ │ │
│ │ │Guvernul Republicii │ │ │
│ │BG │Bulgaria privind │11.4.1994 │9.3.1995 │
│Republica │ │promovarea şi │ │ │
│Polonă │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Polonă şi │ │ │
│ │ │Republica Ungară │ │ │
│ │HU │privind promovarea │23.9.1992 │16.6.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Polonă şi │ │ │
│ │ │Republica Slovacă │ │ │
│ │SK │privind promovarea │18.8.1994 │14.3.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Polonă şi │ │ │
│ │ │Republica Slovenia │ │ │
│ │SI │privind promovarea │28.6.1996 │31.3.2000 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │DE │Federală Germania │16.9.1980 │23.4.1982 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Portugheze şi │ │ │
│ │CZ │Guvernul Republicii │12.11.1993│3.8.1994 │
│ │ │Cehe pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Portugheze şi │ │ │
│ │RO │Guvernul României │17.11.1993│17.11.1994 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica Letonia│ │ │
│ │LV │privind promovarea │27.9.1995 │17.7.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Portugheze şi │ │ │
│ │HU │Guvernul Republicii │28.2.1992 │8.10.1997 │
│ │ │Ungare privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│Republica │ │a investiţiilor │ │ │
│Portugheză ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica Croaţia│ │ │
│ │HR │privind promovarea │10.5.1995 │24.10.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica Slovacă│ │ │
│ │SK │privind promovarea │10.7.1995 │15.5.1999 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │SI │Slovenia privind │14.5.1997 │4.5.2000 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Portugheze şi │ │ │
│ │BG │Guvernul Republicii │27.5.1993 │20.11.2000 │
│ │ │Bulgaria pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │LT │Lituania privind │27.5.1998 │14.8.2003 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Cipru │ │ │
│ │CY │privind promovarea │26.7.1991 │10.7.1993 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii România │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │CZ │Republicii Cehe │8.11.1993 │28.7.1994 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │PT │Portugheze pentru │17.11.1993│17.11.1994 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Lituania │ │ │
│ │LT │privind promovarea │8.3.1994 │15.12.1994 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │19.4.1994 │1.2.1995 │
│ │ │între Guvernul │ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Bulgaria │ │ │
│ │BG │privind promovarea │1.6.1994 │23.5.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Croaţia │ │ │
│ │HR │privind încurajarea │8.6.1994 │9.9.1995 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între România │ │ │
│ │ │şi Spania pentru │ │ │
│ │ES │promovarea şi │25.1.1995 │7.12.1995 │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│România ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│ │SK │privind promovarea │3.3.1994 │7.3.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Ungară şi │ │ │
│ │HU │România pentru │16.9.1993 │6.5.1996 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Franceze │ │ │
│ │FR │privind încurajarea │21.3.1995 │20.6.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │SI │privind promovarea │24.1.1996 │24.11.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │11.6.1998 │
│ │ │Republicii Elene │ │(RO) │
│ │EL │privind promovarea │23.5.1997 │12.6.1998 │
│ │ │şi protejarea │ │(EL) │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între România│ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │DE │Federală Germania │25.6.1996 │12.12.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Uniunea │ │ │
│ │ │Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo-Luxemburgheză │4.3.1996 │9.3.2001 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │României şi Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Letonia │ │ │
│ │LV │privind promovarea │27.11.2001│22.8.2002 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │SK │a investiţiilor │28.7.1993 │28.3.1996 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Slovenia şi │ │ │
│ │ │Republica Slovacă │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind promovarea │24.1.1996 │24.11.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Slovenia │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │DE │Federală Germania │28.10.1993│18.7.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ │NL │între Guvernul │24.9.1996 │1.8.1998 │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │ │Regatului Ţărilor de│ │ │
│ │ │Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │EL │Republicii Elene │29.5.1997 │10.2.2000 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Slovenia │ │ │
│ │ │şi Republica Polonă │ │ │
│ │PL │privind promovarea │28.6.1996 │31.3.2000 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ES │a investiţiilor │15.7.1998 │3.4.2000 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Slovenia şi Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Slovenia │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │
│ │PT │Portugheză privind │14.5.1997 │4.5.2000 │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│Republica ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│Slovenia │ │Acord privind │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │HU │a investiţiilor │15.10.1996│9.6.2000 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Slovenia şi │ │ │
│ │ │Republica Ungară │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │FR │Republicii Franceze │11.2.1998 │5.8.2000 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │BG │Republicii Bulgaria │30.6.1998 │26.11.2000 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul Maltei │ │ │
│ │MT │privind promovarea │15.3.2001 │6.11.2001 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Uniunea Economică│ │ │
│ │UEBL │Belgo- Luxemburgheză│1.2.1999 │14.1.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │DK │Regatului Danemarcei│11.5.1999 │30.3.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LT │Republicii Lituania │13.10.1998│15.5.2002 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovenia │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │HR │Republicii Croaţia │12.12.1997│8.7.2004 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
├─────────────┼───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă şi │ │ │
│ │FR │Republica Franceză │13.9.1990 │27.9.1991 │
│ │ │privind încurajarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord pentru │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │ES │a investiţiilor │12.12.1990│28.11.1991 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă şi Regatul │ │ │
│ │ │Spaniei │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Socialistă│ │ │
│ │ │Cehoslovacia şi │ │ │
│ │ │Uniunea Economică │ │ │
│ │UEBL │Belgo- Luxemburgheză│24.4.1989 │13.2.1992 │
│ │ │privind promovarea │ │ │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Tratat între │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │ │
│ │ │Cehă şi Slovacă şi │ │ │
│ │DE │Republica Federală │2.10.1990 │2.8.1992 │
│ │ │Germania pentru │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Federativă│ │19.9.1992 │
│ │ │Cehă şi Slovacă şi │ │(Succesiune│
│ │DK │Regatul Danemarcei │6.3.1991 │la │
│ │ │pentru promovarea şi│ │1.1.1993) │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │NL │a investiţiilor │29.4.1991 │1.10.1992 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Federativă Cehă şi │ │ │
│ │ │Slovacă şi Regatul │ │ │
│ │ │Ţărilor de Jos │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii │ │ │
│ │ │Federative Cehe şi │ │ │
│ │EL │Slovace şi Guvernul │3.6.1991 │31.12.1992 │
│ │ │Republicii Elene │ │ │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│Republica │ │şi Guvernul │ │ │
│Slovacă │BG │Republicii Bulgaria │21.7.1994 │9.3.1995 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│ │ │şi Guvernul României│ │ │
│ │RO │privind promovarea │3.3.1994 │7.3.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Slovacă şi│ │ │
│ │ │Republica Polonă │ │ │
│ │PL │privind promovarea │18.8.1994 │14.3.1996 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord privind │ │ │
│ │ │protejarea şi │ │ │
│ │ │promovarea reciprocă│ │ │
│ │SI │a investiţiilor │28.7.1993 │28.3.1996 │
│ │ │între Republica │ │ │
│ │ │Slovacă şi Republica│ │ │
│ │ │Slovenia │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Slovacă şi│ │ │
│ │HU │Republica Ungară │15.1.1993 │19.7.1996 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │5.2.1997 │
│ │HR │Republicii Croaţia │12.2.1996 │(SK) │
│ │ │privind promovarea │ │6.2.1997 │
│ │ │şi protejarea │ │(HR) │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │
│ │LV │Republicii Letonia │9.4.1998 │30.10.1998 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între │ │ │
│ │ │Republica Slovacă şi│ │ │
│ │ │Republica Portugheză│ │ │
│ │PT │privind promovarea │10.7.1995 │15.5.1999 │
│ │ │şi protejarea │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │
│ ├───────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Acord între Guvernul│ │ │
│ │ │Republicii Slovace │ │ │
│ │MT │şi Guvernul Maltei │7.9.1999 │29.5.2000 │
│ │ │pentru promovarea şi│ │ │
│ │ │protejarea reciprocă│ │ │
│ │ │a investiţiilor │ │ │
└─────────────┴───────┴────────────────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA B

        *1 Pentru a se evita orice confuzie, fiecare tratat bilateral de investiţii enumerat în prezenta anexă cuprinde, după caz, toate amendamentele, protocoalele, anexele sau schimburile de scrisori aferente acestuia.
    LISTA TRATATELOR BILATERALE DE INVESTIŢII CARE AU ÎNCETAT
    ŞI ÎN CAZUL CĂRORA POATE FI INCIDENTĂ O CLAUZĂ DE SUPRAVIEŢUIRE A EFECTELOR

┌──────────┬───────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Statul │Partea/│Titlul │Data │Data │Data │
│membru │părţile│tratatului │semnării │intrării │încetării │
│ │ │ │ │în vigoare│ │
├──────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Populară │ │ │ │
│ │ │Bulgaria şi │ │ │ │
│Republica │IT │Republica │5.12.1988 │27.12.1990│1.9.2008 │
│Bulgaria │ │Italiană privind│ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Federală │ │ │ │
│ │ │Germania şi │ │ │ │
│Republica │ │Republica │ │ │ │
│Federală │PL │Populară Polonă │10.11.1989│24.2.1991 │18.10.2019│
│Germania │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica Elenă │ │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │ │
│Republica │PL │Polonă pentru │14.10.1992│20.2.1995 │7.11.2019 │
│Elenă │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Regatul Spaniei │ │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │ │
│Regatul │PL │Polonă privind │30.7.1992 │1.5.1993 │16.10.2019│
│Spaniei │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┬┴──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Franceze şi │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│Republica │PL │Republicii │14.2.1989 │10.2.1990 │19.7.2019 │
│Franceză │ │Populare Polone│ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Croaţia şi │ │ │ │
│Republica │ │Republica │ │ │ │
│Croaţia │PL │Polonă privind │21.2.1995 │4.10.1995 │18.10.2019│
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Italiene şi │ │ │ │
│ │ │Guvernul Maltei│ │ │ │
│ │ │referitor la │ │ │ │
│ │ │cooperarea │ │ │ │
│ │ │economică şi la│ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │investiţiilor*1│ │ │ │
│ │ │*1 Acest tratat│ │ │ │
│ │ │a încetat la │ │ │ │
│ │ │1.3.2008, în │ │ │ │
│ │MT │conformitate cu│28.7.1967 │15.10.1973│1.3.2008 │
│ │ │dispoziţiile │ │ │ │
│ │ │sale, şi nu │ │ │ │
│ │ │cuprinde nicio │ │ │ │
│ │ │clauză de │ │ │ │
│ │ │supravieţuire a│ │ │ │
│ │ │efectelor. Este│ │ │ │
│ │ │inclus în │ │ │ │
│ │ │prezenta anexă │ │ │ │
│ │ │exclusiv în │ │ │ │
│ │ │scopul │ │ │ │
│Republica │ │asigurării │ │ │ │
│Italiană │ │certitudinii │ │ │ │
│ │ │juridice. │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Italiană şi │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Populară │ │ │ │
│ │BG │Bulgaria │5.12.1988 │27.12.1990│1.9.2008 │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Italiene şi │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │SI │Republicii │8.3.2000 │11.8.2003 │1.9.2008 │
│ │ │Slovenia │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica Cipru│ │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │ │
│Republica │PL │Polonă pentru │4.6.1992 │6.7.1993 │17.1.2019 │
│Cipru │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul Maltei│ │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Italiene │ │ │ │
│ │ │referitor la │ │ │ │
│ │ │cooperarea │ │ │ │
│ │ │economică şi la│ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │investiţiilor*1│ │ │ │
│ │ │*1 Acest tratat│ │ │ │
│ │ │a încetat la │ │ │ │
│Republica │ │1.3.2008, în │ │ │ │
│Malta │IT │conformitate cu│28.7.1967 │15.10.1973│1.3.2008 │
│ │ │dispoziţiile │ │ │ │
│ │ │sale, şi nu │ │ │ │
│ │ │cuprinde nicio │ │ │ │
│ │ │clauză de │ │ │ │
│ │ │supravieţuire a│ │ │ │
│ │ │efectelor. Este│ │ │ │
│ │ │inclus în │ │ │ │
│ │ │prezenta anexă │ │ │ │
│ │ │exclusiv în │ │ │ │
│ │ │scopul │ │ │ │
│ │ │asigurării │ │ │ │
│ │ │certitudinii │ │ │ │
│ │ │juridice. │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Regatul Ţărilor│ │ │ │
│ │ │de Jos şi │ │ │ │
│Regatul │ │Republica │ │ │ │
│Ţărilor de│PL │Polonă privind │7.9.1992 │1.2.1994 │2.2.2019 │
│Jos │ │încurajarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Populare Polone│ │ │ │
│ │ │şi Guvernul │ │ │ │
│ │FR │Republicii │14.2.1989 │10.2.1990 │19.7.2019 │
│ │ │Franceze │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │încurajarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Populară Polonă│ │ │ │
│ │ │şi Republica │ │ │ │
│ │ │Federală │ │ │ │
│ │DE │Germania │10.11.1989 │24.2.1991 │18.10.2019│
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Polonă şi │ │ │ │
│ │ │Regatul Spaniei│ │ │ │
│ │ES │privind │30.7.1992 │1.5.1993 │16.10.2019│
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Polonă şi │ │ │ │
│ │ │Republica Cipru│ │ │ │
│ │CY │pentru │4.6.1992 │6.7.1993 │17.1.2019 │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│Republica │ │reciprocă a │ │ │ │
│Polonă │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Polonă şi │ │ │ │
│ │ │Regatul Ţărilor│ │ │ │
│ │NL │de Jos privind │7.9.1992 │1.2.1994 │2.2.2019 │
│ │ │încurajarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Polone şi │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │PT │Republicii │11.3.1993 │3.8.1994 │3.8.2019 │
│ │ │Portugheze │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Polonă şi │ │ │ │
│ │ │Republica Cehă │ │ │ │
│ │EL │pentru │14.10.1992 │20.2.1995 │7.11.2019 │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │ │Polonă şi │ │ │ │
│ │ │Republica │ │ │ │
│ │HR │Croaţia privind│21.2.1995 │4.10.1995 │18.10.2019│
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Portugheze şi │ │ │ │
│Republica │ │Guvernul │ │ │ │
│Portugheză│PL │Republicii │11.3.1993 │3.8.1994 │3.8.2019 │
│ │ │Polone privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │reciprocă a │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Acord între │ │ │ │
│ │ │Guvernul │ │ │ │
│ │ │Republicii │ │ │ │
│ │ │Slovenia şi │ │ │ │
│Republica │ │Guvernul │ │ │ │
│Slovenia │IT │Republicii │8.3.2000 │11.8.2003 │1.9.2008 │
│ │ │Italiene │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │promovarea şi │ │ │ │
│ │ │protejarea │ │ │ │
│ │ │investiţiilor │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA C

                            DECLARAŢIA MENŢIONATĂ LA ART. 7
     În legătură cu cazul menţionat mai sus, [denumirea statului membru gazdă], în care este stabilit reclamantul, şi [denumirea statului membru pârât] informează instanţa de arbitraj că părţile la tratatele UE şi la tratatele bilaterale de investiţii intra-UE împărtăşesc următoarea interpretare comună, exprimată la articolul 4 alineatul (1) din acord, în ceea ce priveşte încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene:
    "Părţile contractante confirmă înţelegerea potrivit căreia clauzele compromisorii contravin tratatelor UE şi, în consecinţă, sunt inaplicabile. Ca urmare a incompatibilităţii dintre clauzele compromisorii şi tratatele UE, începând de la data la care ultima parte la un tratat bilateral de investiţii a devenit stat membru al Uniunii Europene, clauza compromisorie dintr-un astfel de tratat bilateral de investiţii nu poate servi drept temei juridic pentru proceduri de arbitraj."

     În cazul termenilor "tratat bilateral de investiţii", "clauză compromisorie" şi "procedură de arbitraj", a se vedea definiţiile prevăzute la articolul 1 din Acordul privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene.

    ANEXA D

    LISTA ORIENTATIVĂ A ONORARIILOR PENTRU MEDIATOR
    ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 9 ALINEATUL (8) ULTIMA TEZĂ

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Iniţierea dialogului structurat, │ │
│analiza internă preliminară şi │ │
│formularea solicitării ca │1 │
│investitorul şi statul membru │000│
│gazdă al investiţiei să transmită │EUR│
│observaţii scrise, în termen de 2 │ │
│luni de la numirea mediatorului │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│Organizarea negocierilor de │1 │
│soluţionare şi sprijinul acordat │000│
│părţilor în vederea ajungerii la o│EUR│
│înţelegere pe cale amiabilă │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│ │1 │
│Redactarea înţelegerii amiabile │000│
│ │EUR│
├──────────────────────────────────┼───┤
│(În cazul în care înţelegerea │ │
│amiabilă nu este acceptată) │ │
│organizarea de noi negocieri pe │1 │
│baza modificărilor solicitate de │000│
│părţi în vederea găsirii unei │EUR│
│soluţii reciproc acceptabile │ │
│pentru părţile la diferend │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│(În cazul în care nu s-a găsit │1 │
│nicio soluţie) propunerea unei │000│
│înţelegeri amiabile. │EUR│
└──────────────────────────────────┴───┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016