Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 5 mai 2006  dintre Romania si Comunitatea Europeana privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 5 mai 2006 dintre Romania si Comunitatea Europeana privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 15 ianuarie 2007

ROMANIA,
pe de o parte si
COMUNITATEA EUROPEANA,
pe de alta parte,
denumite in continuare "parti"
LUAND ACT de faptul ca intre Romania si mai multe state membre ale Comunitatii Europene au fost incheiate acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, continand prevederi identificate ca fiind contrare legislatiei Comunitatii Europene,
LUAND ACT de faptul ca, in temeiul Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, Comunitatea Europeana are competenta exclusiva in privinta mai multor aspecte care pot fi incluse in acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Comunitatii Europene si tari terte,
LUAND ACT de faptul ca, in conformitate cu legislatia Comunitatii Europene, transportatorii aerieni comunitari stabiliti intr-un stat membru au dreptul la acces nediscriminatoriu pe rutele aeriene dintre statele membre ale Comunitatii Europene si tari terte,
AVAND IN VEDERE acordurile dintre Comunitatea Europeana si anumite tari terte care prevad posibilitatea ca resortisantii acestor tari terte sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra transportatorilor aerieni licentiati in conformitate cu legislatia Comunitatii Europene,
RECUNOSCAND faptul ca prevederile acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene dintre Romania si statele membre ale Comunitatii Europene, identificate ca fiind contrare legislatiei Comunitatii Europene, trebuie sa fie pe deplin compatibilizate cu aceasta, in vederea stabilirii unei baze legale solide pentru asigurarea serviciilor aeriene dintre Romania si Comunitatea Europeana si a pastrarii continuitatii acestor servicii aeriene,
LUAND ACT de faptul ca nu este un scop al Comunitatii Europene, ca parte a acestor negocieri, sa creasca volumul total al traficului aerian dintre Romania si Comunitatea Europeana, sa afecteze echilibrul dintre transportatorii aerieni din Romania si transportatorii aerieni comunitari sau sa negocieze amendamente la prevederile referitoare la drepturile de trafic din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene existente,

CONVIN DUPA CUM URMEAZA:

ART. 1
Prevederi generale
1. In sensul prezentului acord, "state membre" inseamna statele membre ale Comunitatii Europene.
2. In sensul prezentului acord, "resortisant" al unui stat inseamna orice persoana fizica sau juridica care are cetatenia, respectiv nationalitatea acelui stat, in conformitate cu legislatia statului respectiv.
3. Referirile cuprinse in fiecare dintre acordurile enumerate in anexa I, privind resortisantii statului membru care este parte la acel acord, vor fi intelese ca referiri la resortisantii statelor membre ale Comunitatii Europene.
4. Referirile cuprinse in fiecare dintre acordurile enumerate in anexa I, privind transportatorii aerieni sau companiile aeriene ale statului membru care este parte la acel acord, vor fi intelese ca referiri la transportatorii aerieni sau companiile aeriene desemnate de acel stat membru.
5. Acordarea drepturilor de trafic se va efectua si in continuare prin intelegeri bilaterale si nu va fi afectata de prevederile prezentului acord.
ART. 2
Desemnarea de catre un stat membru
1. Prevederile alineatelor 2 si 3 ale prezentului articol vor inlocui prevederile corespondente din articolele enumerate in anexa II, punctul (a) si punctul (b), in ceea ce priveste desemnarea unui transportator aerian de catre statul membru implicat, autorizatiile si permisele acestuia acordate de Romania, respectiv refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizatiilor sau permiselor transportatorului aerian.
2. La primirea unei desemnari din partea unui stat membru, Romania va acorda autorizatiile si permisele corespunzatoare cu o intarziere procedurala minima, cu conditia ca:
i. transportatorul aerian sa fie stabilit, in conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, pe teritoriul statului membru care il desemneaza si sa posede o licenta de operare valabila, in conformitate cu legislatia Comunitatii Europene;
ii. controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian sa fie exercitat si mentinut de statul membru responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian si autoritatea aeronautica competenta sa fie specificata in mod clar in documentul de desemnare; si
iii. transportatorul aerian sa se afle si sa ramana in proprietatea directa sau majoritara a statelor membre si/sau a resortisantilor statelor membre si/sau a altor state enumerate in anexa III si/sau a resortisantilor acestor State si sa se afle intotdeauna sub controlul efectiv al acestor state si/sau al resortisantilor acestora.
3. Romania poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizatiile sau permisele unui transportator aerian desemnat de un stat membru, atunci cand:
i. transportatorul aerian nu este stabilit, in temeiul prevederilor Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, pe teritoriul statului membru care il desemneaza sau nu poseda o licenta de operare valabila, in conformitate cu legislatia Comunitatii Europene;
ii. controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian nu este exercitat sau nu este mentinut de statul membru responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian sau autoritatea aeronautica competenta nu este specificata in mod clar in documentul de desemnare; sau
iii. transportatorul aerian nu este detinut in proprietatea directa sau majoritara si nu este controlat efectiv de catre statele membre si/sau resortisantii statelor membre si/sau de catre alte state enumerate in anexa III si/sau resortisantii acestor alte state.
In exercitarea drepturilor sale potrivit prevederilor prezentului alineat, Romania nu face discriminari intre transportatorii aerieni comunitari pe criterii de nationalitate.
ART. 3
Drepturi privind controlul de reglementare
1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa articolele enumerate in anexa II, punctul (c).
2. In cazul in care un stat membru a desemnat un transportator aerian asupra caruia un alt stat membru isi exercita si mentine controlul de reglementare, drepturile Romaniei in cadrul prevederilor privind siguranta cuprinse in acordul dintre Romania si statul membru care a desemnat transportatorul aerian, se vor aplica in mod identic in ceea ce priveste adoptarea, exercitarea sau mentinerea standardelor de siguranta de catre acel alt stat membru si in ceea ce priveste autorizatia de operare a acelui transportator aerian.
ART. 4
Taxarea combustibilului pentru aviatie
1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa prevederile corespondente din articolele enumerate in anexa II punctul (d).
2. In pofida oricarei alte prevederi contrare, nici o prevedere a vreunui acord enumerat in anexa II punctul (d), nu va impiedica un stat membru sa impuna diverse taxe, impozite sau tarife pentru combustibilul livrat pe teritoriul sau pentru a fi utilizat de catre o aeronava a vreunui transportator aerian desemnat de Romania care opereaza intre un punct de pe teritoriul acelui stat membru si un alt punct de pe teritoriul acelui stat membru sau de pe teritoriul vreunui alt stat membru.
3. In pofida oricarei alte prevederi contrare, nici o prevedere a vreunui acord enumerat in anexa II punctul (d), nu va impiedica Romania sa impuna diverse taxe, impozite sau tarife, pe baza de reciprocitate si fara discriminare, pentru combustibilul livrat pe teritoriul sau pentru a fi utilizat de catre o aeronava a unui transportator aerian desemnat de un stal membru care opereaza intre puncte situate pe teritoriul Romaniei.
ART. 5
Tarife pentru transportul in interiorul Comunitatii Europene
1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa articolele enumerate in anexa II punctul (e).
2. Tarifele care trebuie percepute de unul sau mai multi transportatori aerieni desemnati de Romania in temeiul unui acord enumerat in anexa I, continand o prevedere enumerata in anexa II punctul (e), pentru transportul efectuat in intregime in interiorul Comunitatii Europene, fac obiectul legislatiei Comunitatii Europene.
ART. 6
Anexele la acord
Anexele la prezentul acord formeaza parte integranta a acestuia.
ART. 7
Revizuirea sau amendarea
Partile pot oricand sa revizuiasca sau sa amendeze prezentul acord prin consens. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu articolul 8.
ART. 8
Intrarea in vigoare
1. Prezentul acord va intra in vigoare atunci cand partile se vor instiinta reciproc in scris asupra indeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia in vigoare.
2. Acordurile sau alte intelegeri dintre Romania si statele membre care la data semnarii prezentului acord nu au intrat inca in vigoare si nu sunt aplicate provizoriu, sunt enumerate in anexa I punctul (b). Prezentul acord se va aplica tuturor acordurilor si intelegerilor de acest tip de la momentul intrarii in vigoare sau aplicarii provizorii a acestora.
ART. 9
Incetarea valabilitatii
1. In cazul in care un acord enumerat in anexa I isi inceteaza valabilitatea, toate prevederile prezentului acord care au legatura cu respectivul acord enumerat in anexa I, isi vor inceta simultan valabilitatea.
2. In cazul in care toate acordurile enumerate in anexa I isi inceteaza valabilitatea, prezentul acord isi va inceta simultan valabilitatea.
DREPT PENTRU CARE subsemnatii fiind pe deplin autorizati, au semnat prezentul acord.
Incheiat in doua exemplare la Salzburg, in data de 5 mai 2006, in limbile romana, ceha, daneza, engleza, estoniana, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, poloneza, portugheza, slovaca, slovena, spaniola si suedeza

Pentru Romania
Por Rumania
Za Rumunsko
For Rumaenien
Fur Rumanien
Rumeenia nimel
For Romania
Pour la Roumanie
Per la Romania
Rumanijas varda
Rumunijos vardu
Romania reszerol
Ghar-Rumanija
Voor Roemenie
Wimieniu Rumunii
Pela Romenia
Za Rumunsko
Za Romunijo
Romanian puolesta
For Rumanien

Pentru Comunitatea Europeana
Por la Comunidad Europea
Za Evropske spolecenstvi
For Det Europaeiske Faellesskab
Fur die Europaische Gemeinschaft
Euroopa Uhenduse nimel
For the European Community
Pour la Comnumaute europeenne
Per la Comunita europea
Eiropas Kopienas varda
Europos bendrijos vardu
Az Europai Kozosseg reszerol
Ghall-Komunita Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
Wimieniu Wspolnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Europske spolocenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteison puolesia
For Europeiska gemenskapen


ANEXA I


Lista acordurilor la care se face referire
in articolul 1 al prezentului acord

(a) Acorduri privind serviciile aeriene intre Romania si statele membre ale Comunitatii Europene, care la data semnarii prezentului acord au fost incheiate, semnate si/sau sunt aplicate provizoriu
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 14 iulie 1975 (denumit in continuare "Acord Romania - Austria").
Modificat prin schimbul de note din data de 27 iunie 1985.
Modificat ultima data prin schimbul de note din data de 17 noiembrie 1994.
- Acord intre Republica Populara Romana si Regatul Belgiei referitor la transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 1956 (denumit in continuare "Acord Romania - Belgia");
Completat ultima data prin schimbul de cote din data de 4 decembrie 1956.
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile aeriene, semnat la Nicosia la 13 decembrie 1973 (denumit in continuare "Acord Romania - Cipru"),
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile aeriene civile, semnat la Praga la 13 martie 1970, in legatura cu care Republica Ceha a declarat ca se considera obligata sa respecte prevederile cuprinse in acesta (denumit in continuare "Acord Romania - Republica Ceha").
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 (denumit in continuare "Acord Romania - Danemarca").
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Finlanda privind infiintarea de servicii aeriene intre si dincolo de teritoriilor lor, semnat la Helsinki la 30 iunie 1971 (denumit in continuare "Acord Romania - Finlanda").
Completat prin Memorandumul de intelegere incheiat la Helsinki la 7 iulie 1993.
Modificat prin schimbul de note din datele de 30 ianuarie si 7 iunie 1996.
- Acord privitor la transporturile aeriene intre Republica Populara Romana si Republica Franceza, semnat la Bucuresti la 18 mai 1962, completat prin protocolul incheiat la Paris in data de 23 februarie 1962 (denumit in continuare "Acord Romania - Franta")
Modificat ultima data prin Minuta adoptata, incheiata la Bucuresti la 27 octombrie 1999.
- Acord intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Regal al Greciei privitor la transporturile aeriene comerciale regulate, semnat la Atena la 2 mai 1960 (denumit in continuare "Acord Romania - Grecia").
Modificat ultima data prin schimbul de note, semnat la Atena la 2 septembrie 1966.
- Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 1995 (denumit in continuare "Acord Romania - Ungaria").
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Italiene privind transporturile aeriene civile, semnat la Roma la 19 decembrie 1975 (denumit in continuare "Acord Romania - Italia").
Modificat ultima data prin schimburile de note din datele de 9 iulie 1996 si 28 august 1996.
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind transporturile aeriene civile, semnat la Luxemburg la 27 octombrie 1972 (denumit in continuare "Acord Romania - Luxemburg").
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei privind serviciile aeriene civile, semnat la La Valetta la 22 noiembrie 1990 (denumit in continuare "Acord Romania - Malta").
- Acord intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Regatului Olandei referitor la transporturile aeriene civile, semnat la Haga la 27 august 1957 (denumit in continuare "Acord Romania - Olanda").
Completat ultima data prin protocolul incheiat la Haga la 8 iunie 1982.
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varsovia la 19 mai 1999 (denumit in continuare "Acord Romania - Polonia").
- Acord intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Portugaliei privind transporturile aeriene civile, semnat la Lisabona la 8 februarie 1975 (denumit in continuare "Acord Romania - Portugalia").
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 (denumit in continuare "Acord Romania - Slovacia").
- Acord privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Spaniei, semnat la Madrid la 10 ianuarie 1980 (denumit in continuare "Acord Romania - Spania").
Modificat prin Memorandumul de Intelegere incheiat la Madrid la 8 martie 1995.
Modificat ultima data prin Minuta agreata, incheiata la Bucuresti, la 4 octombrie 1995.
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 (denumit in continuare "Acord Romania - Suedia").
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnal la Londra la 28 martie 1995 (denumit in continuare "Acord Romania - Marea Britanie").
(b) Acorduri privind serviciile aeriene si alte intelegeri parafate sau semnale intre Romania si statele membre ale Comunitatii Europene care, la data semnarii prezentului acord, nu au intrat inca in vigoare si nu sunt aplicate provizoriu
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile aeriene, parafat la Bucuresti la 16 decembrie 1994 (denumit in continuare "Acord Romania - Germania").
Amendat prin Memorandumul de Intelegere incheiat la Bucuresti la 8 februarie 1996.
Completat prin Memorandumul de Intelegere, incheiat la Bucuresti la 2 decembrie 1997.
Completat prin notele din datele de 5 mai 1998 si 24 august 1998.
Modificat ultima data prin notele din datele de 28 mai 2001 si 15 octombrie 2001.
- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Irlandei privind serviciile aeriene, parafat la Dublin la 1 noiembrie 1995 (denumit in continuare "Acord Romania - Irlanda").


ANEXA II


Lista articolelor din acordurile enumerate in anexa I si la
care se face referire in articolele 2 si 5 ale prezentului acord

(a) Desemnari efectuate de un stat membru:
- Articolul 3 al Acordului Romania - Austria;
- Articolul 2 al Acordului Romania - Belgia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Cipru;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Republica Ceha;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Danemarca;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Finlanda;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Franta;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Germania;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Grecia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Ungaria;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Irlanda;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Italia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Luxemburg;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Malta;
- Articolul 2 al Acordului Romania - Olanda;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Polonia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Portugalia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Slovacia;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Spania;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Suedia;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Marea Britanie.
(b) Refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizatiilor sau permiselor:
- Articolul 4 al Acordului Romania - Austria;
- Articolul 2 al Acordului Romania - Belgia;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Cipru;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Republica Ceha;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Danemarca;
- Articolele 3 si 4 ale Acordului Romania - Finlanda;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Franta;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Germania;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Grecia;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Ungaria;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Irlanda;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Italia;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Luxemburg;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Malta;
- Articolul 3 al Acordului Romania - Olanda;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Polonia;
- Articolele 3 si 4 ale Acordului Romania - Portugalia;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Slovacia;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Spania;
- Articolul 4 al Acordului Romania - Suedia;
- Articolul 5 al Acordului Romania - Marea Britanie.
(c) Controlul de reglementare:
- Articolul 12 al Acordului Romania - Germania;
- Articolul 16 al Acordului Romania - Polonia;
- Articolul al 19 Acordului Romania - Slovacia.
(d) Taxarea combustibilului pentru aviatie:
- Articolul 8 al Acordului Romania - Austria;
- Articolul 5 al Acordului Romania - Belgia;
- Articolul 7 al Acordului Romania - Cipru;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Republica Ceha;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Danemarca;
- Articolul 5 al Acordului Romania - Finlanda;
- Articolul 9 al Acordului Romania - Franta;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Germania;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Grecia;
- Articolul 9 al Acordului Romania - Ungaria;
- Articolul 14 al Acordului Romania - Irlanda;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Italia;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Luxemburg;
- Articolul 10 al Acordului Romania - Malta;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Olanda;
- Articolul 10 al Acordului Romania - Polonia;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Portugalia;
- Articolul 9 al Acordului Romania - Slovacia;
- Articolul 5 al Acordului Romania - Spania;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Suedia;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Marea Britanie.
(e) Tarife pentru transportul in interiorul Comunitatii Europene:
- Articolul 7 al Acordului Romania - Austria;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Belgia;
- Articolul 12 al Acordului Romania - Cipru;
- Articolul 10 al Acordului Romania - Republica Ceha;
- Articolul 11 al Acordului Romania - Danemarca;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Finlanda;
- Articolul 12 al Acordului Romania - Franta;
- Articolul 10 al Acordului Romania - Germania;
- Articolul 6 al Acordului Romania - Grecia;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Ungaria;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Irlanda;
- Articolul 7 al Acordului Romania - Italia;
- Articolul 7 al Acordului Romania - Luxemburg;
- Articolul 15 al Acordului Romania - Malta;
- Articolul 10 al Acordului Romania - Olanda;
- Articolul 5 al Acordului Romania - Polonia;
- Articolul 7 al Acordului Romania - Portugalia;
- Articolul 8 al Acordului Romania - Slovacia;
- Articolul 14 al Acordului Romania - Spania;
- Articolul 11 al Acordului Romania - Suedia;
- Articolul 7 al Acordului Romania - Marea Britanie.

ANEXA III

Lista altor state la care se face referire in articolul 2
al prezentului acord

(a) Republica Islanda (in conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);
(b) Principatul Liechtenstein (in conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);
(c) Regatul Norvegiei (in conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);
(d) Confederatia Elvetiana (in conformitate cu acordul intre Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana privind transporturile aeriene).
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016