Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 5 iunie 2019  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea  în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 5 iunie 2019 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 804 din 1 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 725 din 27 august 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020.
──────────
    Preambul
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, denumite în continuare părţi,
    animate de intenţia de a dezvolta cooperarea lor pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere în scopul îmbunătăţirii tuturor relaţiilor dintre părţi, precum şi a relaţiilor din regiune, în special cu statele vecine,
    având în vedere faptul că teritoriile statelor sunt situate în bazinul fluviului Dunărea,
    în dorinţa de a continua şi dezvolta cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere şi apreciind rezultatele altor forme de cooperare în domeniul apei, protecţiei mediului, planificarea teritoriului şi în alte domenii relevante,
    plecând de la experienţa şi rezultatele obţinute în aplicarea „Acordului dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat“ (Bucureşti, 1955),
    având în vedere cooperarea bilaterală bazată pe „Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federative Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie «Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II» (Drobeta-Turnu Severin, 1998) şi pe „Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună“ (Bucureşti, 2007),
    având în vedere faptul că ambele state sunt părţi contractante la „Convenţia pentru protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale“ (Helsinki, 1992), denumită în continuare Convenţia de la Helsinki, la „Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea“ (Sofia, 1994), denumită în continuare „Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea“ şi la Convenţia privind regimul de navigaţie pe Dunăre (Belgrad, 1948) şi la „Protocolul adiţional din 26 martie 1998 la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre“ (Budapesta, 1998),
    ţinând seama de principiile de drept stabilite în tratatele internaţionale relevante în domeniul apei la care ambele state sunt părţi,
    ţinând cont de reglementările Uniunii Europene în domeniul apei, în special de prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului de acţiune comunitar în domeniul politicii apei, denumită în continuare Directiva-cadru Apă, şi de prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, denumită în continuare Directiva Inundaţii,
    au căzut de acord asupra următoarelor:
     PARTEA I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Scopul acordului
    Scopul acordului este cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere pentru rezolvarea de comun acord a tuturor aspectelor pentru care sunt interesate ambele sau una dintre părţi, precum şi stabilirea condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice de cooperare.

    ART. 2
    Definiţii
    În sensul aplicării prevederilor prezentului acord, părţile convin următoarele definiţii:

    (1) „gospodărirea durabilă a apelor“ înseamnă gospodărirea integrată a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane într-un mod care să asigure:
    a) apă în cantitate suficientă şi de calitate corespunzătoare pentru toate folosinţele;
    b) apă în cantitate suficientă şi de calitate corespunzătoare pentru menţinerea, protecţia şi îmbunătăţirea ecosistemelor acvatice precum şi prin atingerea obiectivelor de mediu în conformitate cu cerinţele Directivei-cadru Apă;
    c) prevenirea şi protecţia apelor împotriva poluărilor accidentale;
    d) prevenirea şi protejarea împotriva efectelor fenomenelor hidrologice periculoase (inundaţii, secetă şi altele);
    e) un control eficient al regimului apelor şi al construcţiilor hidrotehnice;


    (2) „ape transfrontaliere“ înseamnă toate apele de suprafaţă şi subterane care formează, traversează frontiera de stat sau sunt situate pe aceasta;\'b4

    (3) „impact transfrontalier“ înseamnă orice impact cauzat de schimbarea regimului apelor şi/sau a stării apelor, care a fost provocat de o activitate umană sau ca urmare a unor fenomene naturale, pe teritoriul statului uneia dintre părţi, care poate afecta viaţa, mediul, proprietatea şi siguranţa obiectivelor de pe teritoriul statului celeilalte părţi;

    (4) „intervenţie“ înseamnă măsuri şi lucrări planificate şi/sau în curs de realizare în legătură cu apele transfrontaliere, care ar putea produce impact transfrontalier;

    (5) „construcţii hidrotehnice“ înseamnă construcţii complexe care există sau se vor executa şi se utilizează pentru gospodărirea durabilă a apelor;

    (6) „debit ecologic“ înseamnă debitul necesar, în sensul cantităţii şi al variaţiilor sezoniere, pentru protecţia ecosistemelor acvatice în vederea atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă;

    (7) „poluare accidentală a apelor“ înseamnă o poluare periculoasă şi iminentă accidentală cu efect transfrontalier care nu se mai poate evita, ca urmare a accidentelor, defecţiunilor industriale, a neglijenţei sau a dezastrului natural, care cauzează direct sau indirect alterarea bruscă a calităţii apei şi care poate să aibă un impact negativ asupra stării apelor;

    (8) „zona de aplicare a acordului“ este zona în care există sau poate exista impact transfrontalier, pe care părţile o stabilesc de comun acord prin regulamentele specifice.
    În privinţa noţiunilor nedefinite aici, dar folosite în textul prezentului acord, sunt valabile definiţiile de noţiuni în conformitate cu Convenţia de la Helsinki, Convenţia privind protecţia fluviului Dunărea, Directiva-cadru Apă, Directiva Inundaţii, precum şi alte directive europene în domeniul apelor.    ART. 3
    Obiectivele colaborării
    În vederea atingerii scopului prezentului acord, părţile stabilesc următoarele obiective de colaborare:
    a) atingerea stării bune a apelor transfrontaliere, inclusiv a unui potenţial ecologic bun al corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, în conformitate cu Directiva-cadru Apă;
    b) controlul poluării şi prevenirea deteriorării stării apelor;
    c) realizarea şi actualizarea planurilor de management bazinale elaborate de fiecare parte pe teritoriul propriu conform Directivei-cadru Apă şi concordarea în zona de aplicare a acordului;
    d) realizarea şi actualizarea planului de management al riscului la inundaţii elaborat de fiecare parte pe teritoriul propriu conform Directivei Inundaţii şi concordarea în zona de aplicare a acordului;
    e) prevenirea, înlăturarea, limitarea şi controlul efectelor fenomenelor hidrologice periculoase asupra apelor transfrontaliere, inclusiv ale poluărilor accidentale;
    f) dezvoltarea unor sisteme de monitorizare şi evaluare a stării apelor transfrontaliere şi de urmărire a siguranţei în exploatare a construcţiilor hidrotehnice de pe acestea;
    g) asigurarea utilizării durabile şi protecţia apelor transfrontaliere şi a ecosistemelor acvatice;
    h) elaborarea, coordonarea şi punerea în aplicare a acţiunilor şi proiectelor comune, inclusiv de cercetare în domeniile care fac obiectul prezentului acord.


    ART. 4
    Domeniul de aplicare
    Prevederile prezentului acord:

    (1) se aplică apelor transfrontaliere şi construcţiilor hidrotehnice pe teritoriile statelor părţilor din zona de aplicare a acordului care au sau pot avea efect transfrontalier;

    (2) se referă la intervenţii în zona de aplicare a acordului, ce au impact transfrontalier şi pot modifica starea apelor, în principal la:
    a) prelevări şi evacuări de apă;
    b) evacuări şi scurgeri de ape uzate din sursele de poluare punctiforme şi difuze;
    c) poluări accidentale ale apelor şi înlăturarea efectelor acestora;
    d) realizarea şi exploatarea construcţiilor hidrotehnice;
    e) lucrări şi măsuri de prevenire şi protecţie împotriva efectelor fenomenelor hidrologice periculoase.    ART. 5
    Principii de bază
    (1) Părţile, în scopul realizării obiectivelor acordului, cooperează în baza principiilor egalităţii, suveranităţii, integrităţii teritoriale, reciprocităţii, avantajului reciproc şi cu bună-credinţă.
    (2) părţile convin să aplice, în special în cadrul cooperării care formează obiectul prezentului acord, principiile: utilizării durabile a apelor transfrontaliere, precauţiei, reciprocităţii, „beneficiarul plăteşte“, „poluatorul plăteşte“ şi al stabilirii riscului acceptabil produs de fenomene hidrologice periculoase, de ambele părţi, în vederea diminuării acestora, astfel cum sunt definite în Directiva-cadru Apă şi Directiva Inundaţii.

    ART. 6
    Modalităţi de cooperare
    (1) Părţile, în scopul realizării prevederilor prezentului acord, cooperează prin:
    a) schimb de informaţii reglementat în domeniile ce fac obiectul prezentului acord;
    b) consultări şi activităţi comune pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere;
    c) luarea de măsuri legislative, administrative, tehnice şi alte reglementări necesare aplicării prezentului acord.

    (2) Detaliile cooperării între părţi sunt stabilite de către Comisia româno-sârbă pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere (denumită în continuare Comisia).
    (3) Aplicarea prevederilor prezentului acord se face potrivit regulamentelor şi a altor documente ce stabilesc detaliile colaborării dintre autorităţile competente ale statelor părţi.
    (4) În caz de necesitate, conform înţelegerii între părţi, se elaborează regulamente noi şi alte documente, respectiv se reactualizează cele existente.

    ART. 7
    Obligativitatea consultării între părţi în caz de intervenţii
    (1) Autorităţile competente ale statelor părţi vor efectua intervenţiile care fac obiectul acestui acord în urma unor consultări ale celeilalte părţi. Dacă cealaltă parte nu îşi exprimă punctul de vedere în termen de 60 de zile de la data ultimei solicitări, se consideră că intervenţia este acceptată.
    (2) Excepţie fac solicitările pentru proiectele finanţate de către UE şi/sau alte organisme internaţionale, când termenul de transmitere al punctului de vedere este de 30 de zile de la data ultimei solicitări, şi situaţiile extraordinare când consultările trebuie să fie realizate în cel mai scurt timp. Preşedinţii Comisiei se vor informa în scris cu privire la punctul de vedere exprimat.

    ART. 8
    Asistenţă mutuală
    Acordarea de ajutor reciproc între părţi în timpul producerii fenomenelor hidrologice periculoase sau în timpul unor poluări accidentale ale apei, pentru înlăturarea pericolului şi restabilirea situaţiei, se va face în baza prezentului acord, a reglementărilor naţionale ale părţilor şi a altor acorduri în domeniu.

    ART. 9
    Realizarea de proiecte cu sprijin internaţional
    (1) Proiectele care se realizează în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord, prin asistenţă tehnico-economică internaţională sau a creditării externe, sunt supuse dispoziţiilor prezentului acord.
    (2) Părţile vor schimba informaţii referitoare la pregătirea şi implementarea proiectelor de la alineatul 1 al prezentului articol.

     PARTEA a II-a
    Domenii de cooperare
    ART. 10
    Monitorizarea apelor, schimbul şi analiza datelor şi a informaţiilor
    (1) Autorităţile competente ale statelor părţi asigură monitorizarea stării apelor transfrontaliere în conformitate cu regulamentele specifice elaborate conform prezentului acord şi care ţin cont de prevederile Directivei-cadru Apă.
    (2) Părţile, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, convin prin regulamente specifice schimbul de date şi informaţii meteorologice şi hidrologice, de calitate a apelor transfrontaliere de suprafaţă, precum şi de date privind regimul de lucru, funcţionarea şi starea construcţiilor hidrotehnice şi alte informaţii necesare pentru cunoaşterea, prevenirea, evaluarea şi înlăturarea efectelor fenomenelor hidrologice periculoase şi a poluărilor accidentale cu impact transfrontalier. Pentru apele subterane transfrontaliere, părţile vor efectua sistematic măsurători de nivel şi vor face schimb de date relevante disponibile, pe baza regulamentului specific.
    (3) Părţile stabilesc programe concordate de monitorizare a parametrilor calitativi şi cantitativi ai apelor transfrontaliere de suprafaţă din domeniul de aplicare a prezentului acord, care se utilizează pentru alarmare în cazul apariţiei efectelor fenomenelor hidrologice periculoase, inclusiv poluări accidentale.
    (4) În perioadele de apărare împotriva fenomenelor hidrologice periculoase, părţile efectuează schimbul de date conform regulamentului specific.
    (5) Fiecare parte îşi desemnează autorităţile competente pentru schimbul de date şi informaţii.

    ART. 11
    Protecţia şi utilizarea durabilă a apelor transfrontaliere
    (1) Părţile vor face demersuri pentru:
    a) prevenirea alterării şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă în scopul de a atinge starea bună, iar pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale să atingă un potenţial ecologic bun şi o stare chimică bună;
    b) prevenirea alterării şi îmbunătăţirea calităţii apelor subterane, în scopul de a atinge starea chimică şi cantitativă bună;
    c) utilizarea şi protecţia apelor de suprafaţă nu se realizează în detrimentul apelor subterane şi invers.

    (2) Autorităţile competente ale statelor părţi, în conformitate cu dispoziţiile unui regulament specific, precum şi pe baza unei metodologii acceptate în comun şi a criteriilor convenite, periodic vor evalua calitatea apelor transfrontaliere de suprafaţă în secţiunile stabilite şi tendinţa calităţii apelor transfrontaliere de suprafaţă.
    (3) Părţile utilizează lista de substanţe prioritare şi prioritar periculoase, în conformitate cu Directiva-cadru Apă şi Directiva privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei. În cazul apariţiei impactului transfrontalier din surse difuze şi punctiforme de poluare, incluzând poluarea cu substanţe organice şi cu nutrienţi, autorităţile competente ale statelor părţi vor lua măsuri pentru monitorizarea, reducerea şi limitarea influenţei acestuia asupra calităţii apelor transfrontaliere.
    (4) Autorităţile competente ale statelor părţi, la emiterea avizelor de gospodărire a apelor pentru lucrările noi sau modernizările din domeniul de aplicare a prezentului acord, vor urmări ca acestea să aplice cele mai bune tehnologii disponibile.
    (5) Părţile identifică resursele de apă din zona de aplicare a prezentului acord, ce urmează a fi utilizate pentru alimentarea cu apă în scop potabil pe termen lung şi se informează reciproc asupra zonelor care necesită protecţie specială.
    (6) Părţile vor efectua sistematic măsurători de debit şi vor concorda şirurile de date ale acestora la secţiunile de frontieră pentru apele transfrontaliere de suprafaţă, pe baza unui regulament specific. În situaţiile în care rezultatele măsurătorilor de debit nu pot fi concordate, acestea vor fi reanalizate, în comun, în baza regulamentului specific.
    (7) Părţile vor coopera pentru armonizarea tuturor aspectelor care au un impact transfrontalier din cadrul planurilor de management elaborate de fiecare parte pe teritoriul său.

    ART. 12
    Poluări accidentale
    (1) Autorităţile competente ale statelor părţi vor lua măsuri pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor poluării accidentale a apelor transfrontaliere.
    (2) Părţile, într-un timp cât mai scurt posibil, se vor informa reciproc în cazul producerii unei poluări accidentale a apelor transfrontaliere care poate să aibă impact transfrontalier sau în cazul în care acest impact se prognozează a se produce cu un grad mare de probabilitate. În acest sens se va utiliza sistemul pentru alarmare a poluărilor accidentale (AEWS) al Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea sau alte modalităţi de informare în conformitate cu regulamentul specific.
    (3) Părţile, în scopul limitării efectelor poluărilor accidentale asupra apelor transfrontaliere de suprafaţă cu produse petroliere sau alte substanţe plutitoare poluante, vor interveni în secţiuni optime stabilite în comun, după momentul producerii evenimentului, în funcţie de locul producerii poluării accidentale şi de situaţia apărută.

    ART. 13
    Apărarea împotriva efectelor fenomenelor hidrologice periculoase
    (1) Părţile vor coopera în domeniul apărării împotriva efectelor fenomenelor hidrologice periculoase în zonele de aplicare a acordului în concordanţă cu regulamentele specifice.
    (2) Fiecare parte va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii libere a apelor şi gheţurilor în zonele de aplicare a acordului în conformitate cu regulamentul specific.
    (3) Părţile menţin permanent în stare de funcţionare şi sub supraveghere construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor construite pe zonele de aplicare a acordului, în conformitate cu regulamentul specific.
    (4) Părţile nu execută lucrări şi nu iau în mod unilateral măsuri care ar produce pe teritoriul statului celeilalte părţi inundaţii, fenomene de secare, înmlăştiniri, sărăturări şi depuneri de aluviuni. Părţile exploatează construcţiile hidrotehnice de pe apele transfrontaliere din zona de aplicare a acordului astfel încât să nu producă astfel de consecinţe.
    (5) Părţile vor întreprinde toate măsurile necesare şi vor întreţine permanent construcţiile hidrotehnice existente pe apele transfrontaliere din zona de aplicare a acordului, precum şi canalele şi albiile apelor transfrontaliere pentru a împiedica degradarea lor şi pentru a asigura scurgerea liberă a apelor şi gheţurilor.
    (6) Din momentul constatării existenţei unui pericol şi în timpul apărării împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, părţile vor efectua activităţile de pe teritoriile statelor lor cu menţinerea legăturii permanente cu cealaltă parte, în conformitate cu regulamentul specific. Autorităţile competente ale statelor părţi se pot întâlni ori de câte ori este necesar la solicitarea şi pe teritoriul statului oricărei părţi, în vederea stabilirii situaţiei de pe teren şi luării măsurilor de apărare.
    (7) În cazul unui eventual accident la construcţiile hidrotehnice, părţile iau măsurile necesare de apărare în conformitate cu regulamentul, cooperând între ele.

    ART. 14
    Modalitatea stabilirii cheltuielilor
    (1) Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a construcţiilor hidrotehnice care servesc interesele ambelor părţi, executate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, vor fi suportate de către partea pe teritoriul căreia sunt situate construcţiile respective.
    (2) Cheltuielile aferente lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice ce urmează a fi executate pe teritoriul uneia din părţi, dar care servesc exclusiv intereselor celeilalte părţi, vor fi suportate de partea interesată.
    (3) Pentru problemele cu caracter financiar care rezultă din aplicarea acestui acord şi care nu îşi găsesc rezolvarea în punctele de mai sus, părţile le vor soluţiona prin consultări în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare a părţilor.
    (4) Cheltuielile necesare realizării prevederilor prezentului acord se pot acoperi şi prin folosirea sprijinului financiar internaţional. Părţile se vor coordona şi vor coopera în obţinerea sprijinului financiar la realizarea proiectelor.

    ART. 15
    Întreţinerea reperelor topografice
    Părţile asigură întreţinerea pe teritoriul propriu, în sectoarele cursurilor de apă şi canalelor din zona de aplicare a acordului şi, în caz de necesitate, completarea şi recondiţionarea reperelor topografice de altitudine şi orizontale folosite şi pentru realizarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice. Fiecare parte va pune la dispoziţie şi pentru utilizare celelalte părţi aceste puncte şi datele respective.

    ART. 16
    Cercetare şi dezvoltare
    (1) Părţile pot, cu scopul îndeplinirii obiectivelor acestui acord, să lucreze în comun sau separat la proiecte de dezvoltare şi de cercetări ştiinţifice, făcând schimbul şi concordarea obiectivelor şi a rezultatelor. Proiectele menţionate se pot, cu acordul ambelor părţi, elabora în comun cu alte ţări sau organizaţii internaţionale.
    (2) Părţile, pentru îndeplinirea obiectivelor de la alineatul (1) al acestui articol, la cererea şi în baza demersurilor stabilite, vor schimba publicaţii, documentaţii tehnice şi alte documentaţii disponibile.

     PARTEA a III-a
    Comisia româno-sârbă pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere
    ART. 17
    Înfiinţarea şi componenţa Comisiei
    (1) În scopul implementării obiectivului şi în conformitate cu prevederile prezentului acord se înfiinţează Comisia româno-sârbă pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere.
    (2) Comisia se compune din: preşedinte, locţiitor al preşedintelui, secretar şi doi membri pentru fiecare parte.
    (3) Părţile îşi vor comunica reciproc pe cale diplomatică numirea şi înlocuirea preşedinţilor Comisiei. Preşedinţii se vor informa reciproc prin schimb de scrisori despre componenţa Comisiei.

    ART. 18
    Organismele de lucru ale Comisiei
    Comisia poate constitui subcomisii pentru problematici care sunt cu caracter permanent şi ad-hoc şi poate, după necesitate, folosi în activitatea ei şi alţi experţi.

    ART. 19
    Sesiunile Comisiei
    (1) Comisia ţine sesiuni ordinare anuale, alternativ, pe teritoriul statelor celor două părţi. În caz de necesitate, la solicitarea uneia dintre părţi, se poate convoca sesiunea extraordinară a Comisiei.
    (2) Preşedinţii, locţiitorii şi secretarii Comisiei se pot întâlni între două sesiuni în scopul dezbaterii şi soluţionării problematicilor care sunt în domeniul de aplicare a prezentului acord.

    ART. 20
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
    Comisia adoptă la prima sesiune regulamentul de organizare şi funcţionare prin care se reglementează procedura şi modul de lucru, precum şi aspectele principale pentru activitatea Comisiei şi a organismelor de lucru ale acesteia.

    ART. 21
    Luarea deciziilor în cadrul Comisiei
    (1) Sesiunile şi activităţile Comisiei se desfăşoară în limbile română şi sârbă.
    (2) Protocolul sesiunii se încheie în câte două exemplare originale, în limba română şi limba sârbă, ambele texte fiind egal autentice.
    (3) Protocolul este semnat de către preşedinţii Comisiei. În protocolul sesiunii se consemnează hotărârile adoptate de Comisie.
    (4) Problemele asupra cărora Comisia nu poate să cadă de acord sunt consemnate în protocolul sesiunii, urmând, ca în termen de cel mult 6 luni de la încheierea ultimei sesiuni, să se demareze activităţi pentru soluţionarea acestora.
    (5) Hotărârile Comisiei din cadrul sesiunilor se aprobă de către cele două părţi, în conformitate cu legislaţia naţională, şi intră în vigoare la data primirii ultimei comunicări privind aprobarea lor.
    (6) La lucrările Comisiei, în baza unei înţelegeri anterioare a preşedinţilor, pot fi invitaţi în calitate de observatori reprezentanţi ai autorităţilor publice din fiecare stat, precum şi ai instituţiilor şi organismelor internaţionale interesate pentru domeniul de aplicare a acordului.

    ART. 22
    Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei
    Cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării sesiunilor Comisiei şi a întâlnirilor subcomisiilor, respectiv întâlnirilor de experţi, sunt suportate de partea pe teritoriul statului căruia are loc întâlnirea. Fiecare parte suportă cheltuielile de deplasare ale delegaţiei proprii pentru reuniunile Comisiei şi ale altor întâlniri.

    ART. 23
    Principalele sarcini ale Comisiei
    Pentru realizarea prevederilor acordului, Comisia:
    a) urmăreşte şi, în caz de necesitate, examinează pe teren îndeplinirea prevederilor prezentului acord, constată eventualele lipsuri în colaborarea părţilor şi adoptă măsuri pentru eliminarea acestora;
    b) aprobă regulamentele în cadrul cărora au fost definite zonele de aplicare a prezentului acord;
    c) stabileşte şi, în caz de necesitate, actualizează conţinutul şi frecvenţa schimbului de date şi al informaţiilor efectuat în mod curent şi în situaţii extraordinare în cadrul prezentului acord, în conformitate cu reglementările naţionale de protecţie a datelor, şi urmăreşte desfăşurarea şi realizarea lor;
    d) stabileşte interesul părţilor pentru lucrările hidrotehnice din domeniul de aplicare a prezentului acord, convine asupra documentaţiilor tehnice transmise de părţi şi verifică lucrările finalizate;
    e) armonizează regulamentele şi metodologiile în vigoare cu prevederile prezentului acord şi în caz de necesitate se îngrijeşte de elaborarea unor regulamente noi;
    f) stabileşte sarcinile subcomisiilor permanente şi ad-hoc, urmăreşte modul de realizare a acestora şi aprobă procesele-verbale întocmite la întâlnirile subcomisiilor şi întâlnirile experţilor;
    g) propune modificarea şi completarea prezentului acord şi înaintează părţilor propuneri pentru rezolvarea problemelor referitoare la aplicarea acestuia;
    h) realizează şi alte activităţi care decurg din aplicarea prezentului acord.


     PARTEA a IV-a
    Trecerea frontierelor de stat şi scutirea de la plata vămii
    ART. 24
    Trecerea frontierei de stat
    (1) Trecerea frontierei de stat de către personalul părţilor se face cu luarea în considerare a regimului existent al trecerii frontierei între două state, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Aspectele legate de trecerea frontierei de stat a persoanelor desemnate să pună în aplicare prezentul acord vor fi definite într-un regulament. Prin acest regulament se va stabili, în principal, conţinutul-cadru al listei persoanelor, motivele, condiţiile şi necesităţile pentru trecerea frontierei de stat, precum şi celelalte detalii referitoare la trecerea frontierei de stat, atât în situaţii curente, cât şi în situaţii extraordinare.

    ART. 25
    Reguli privind vama şi taxele
    Cu ocazia executării lucrărilor de gospodărire a apelor în vederea prevenirii şi limitării efectelor inundaţiilor şi poluărilor accidentale şi intervenţiilor la construcţiile hidrotehnice din domeniul de aplicare a prezentului acord, pentru transportul materialelor, echipamentelor, combustibililor, utilajelor şi al altor bunuri şi consumabile de pe teritoriul statului unei părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi se aplică prevederile legislaţiei în vigoare a statelor părţilor în acest domeniu.

     PARTEA a V-a
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 26
    Soluţionarea diferendelor
    (1) Părţile se străduiesc ca orice neclaritate în interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului acord şi eventualele probleme nerezolvate care decurg din aceasta să fie soluţionate în cadrul Comisiei. Diferendele care nu sunt soluţionate în cadrul Comisiei vor fi supuse spre rezolvare, prin consultări, între părţi.
    (2) Dacă părţile nu reuşesc să rezolve diferendele privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, fiecare parte poate propune soluţionarea diferendelor în conformitate cu procedura şi modalitatea prevăzute în anexa a V-a „Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea“.

    ART. 27
    Relaţia cu alte acorduri internaţionale
    Dispoziţiile prezentului acord nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile cuprinse în alte acorduri internaţionale la care părţile sunt contractante.

    ART. 28
    Intrarea în vigoare
    Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris prin care părţile se informează pe cale diplomatică asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, în concordanţă cu legislaţia naţională a părţilor.

    ART. 29
    Durata şi modificările
    (1) Prezentul acord se încheie de părţi pentru o perioadă de 10 ani. Valabilitatea prezentului acord se va prelungi automat pentru perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi, pe cale diplomatică, nu notifică în scris, cu minimum 6 luni înainte de expirarea valabilităţii, asupra intenţiei de a-l denunţa.
    (2) Fiecare parte poate propune modificări şi/sau completări la acord. Modificările şi/sau completările intră în vigoare în modalitatea stabilită în articolul 28 din prezentul acord.

    ART. 30
    Valabilitatea acordului precedent
    La momentul intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea „Acordul între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat“ (Bucureşti, 1955), cu excepţia regulamentelor şi a metodologiei înscrise în anexa nr. 1, parte integrantă la prezentul acord, dacă acestea nu sunt contrare prezentului acord.

    Semnat la Bucureşti, la 5 iunie 2019, în două exemplare originale, fiecare în limba română şi limba sârbă, ambele texte fiind egal autentice.


                    Pentru Guvernul României
                    Ioan Deneş,
                    ministrul apelor şi pădurilor
                    Pentru Guvernul Republicii Serbia
                    Branislav Nedimović,
                    ministrul agriculturii, silviculturii şi gospodăririi apelor

    ANEXA 1

    LISTA
    regulamentelor şi metodologiilor în conformitate cu „Acordul între Republica Populară Română
    şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice
    de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat“ (Bucureşti, 1955)
    1. Regulamentul de funcţionare a Comisiei hidrotehnice româno-iugoslave, 1956 (adoptat la prima sesiune a Comisiei mixte româno-iugoslave, 1956)
    2. Regulamentul comun de apărare împotriva inundaţiilor pe cursurile de apă şi sistemele hidrotehnice care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-iugoslavă (adoptat la cea de-a XVIII-a Sesiune a Comisiei mixte hidrotehnice româno-iugoslavă, 1971, cu modificările şi completările ulterioare)
    3. Regulamentul de funcţionare a stăvilarului Tomaşevăţ (adoptat la cea de-a XXIII-a Sesiune a Comisiei mixte hidrotehnice româno-iugoslavă, 1980)
    4. Metodologia examinării în comun a calităţii apelor în profilele de frontieră ale cursurilor de apă care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-iugoslavă (adoptată la cea de-a XXIX-a Sesiune a Comisiei mixte hidrotehnice româno-iugoslavă, 1998)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016