Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 4 octombrie 2002  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea in vederea protectiei minorilor romani aflati in dificultate pe teritoriul Republicii Franceze si a intoarcerii acestora in tara de origine, precum si a luptei impotriva retelelor de exploatare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 4 octombrie 2002 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea in vederea protectiei minorilor romani aflati in dificultate pe teritoriul Republicii Franceze si a intoarcerii acestora in tara de origine, precum si a luptei impotriva retelelor de exploatare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 26 noiembrie 2002

Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare pãrţi contractante,
aspirand la dezvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale, în spiritul Tratatului de înţelegere amicala şi cooperare între România şi Republica Franceza, încheiat la Paris la 20 noiembrie 1991,
reafirmandu-şi angajamentele asumate prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1994, precum şi prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997,
reiterand angajamentele cuprinse în Declaraţia comuna privind cooperarea în domeniul protecţiei şi sprijinirii minorilor romani care se afla în Republica Franceza în situaţii de izolare, semnatã la Paris la 4 martie 2002, şi în Memorandumul de înţelegere încheiat între România şi Republica Franceza asupra problemelor minorilor romani aflaţi în dificultate pe teritoriul francez, încheiat la Bucureşti la 30 august 2002,
reafirmandu-şi angajamentele care rezulta din Protocolul ministrilor de interne din România şi Republica Franceza referitor la întãrirea cooperãrii bilaterale în scopul luptei impotriva criminalitatii organizate, traficului de fiinţe umane şi al asigurãrii securitãţii interne în cele doua tari, semnat la Bucureşti la 30 august 2002,
convinse de necesitatea cooperãrii bilaterale în domeniul protecţiei copilului, atât în scopul soluţionãrii situaţiei minorilor romani aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze, cat şi în scopul prevenirii unor astfel de situaţii de risc pentru copiii romani,
conformându-se principiilor egalitãţii şi reciprocitãţii,
respectând legislatiile naţionale ale statelor lor, normele şi principiile dreptului internaţional şi având în vedere prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptatã de Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domeniul de aplicare
În baza prezentului acord şi în conformitate cu legislatiile naţionale ale statelor lor, cu normele şi principiile dreptului internaţional, pãrţile contractante vor colabora pentru:
1. soluţionarea situaţiei minorilor romani aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze - respectiv copiii romani expusi riscurilor de a fi abuzati, exploatati sau de a comite acte de delincventa -, precum şi pentru prevenirea unor astfel de situaţii;
2. facilitarea schimburilor de date şi informaţii, în scopul soluţionãrii cat mai eficiente a situaţiei copiilor romani aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze şi pentru a contribui la prevenirea situaţiilor de izolare şi risc pentru aceştia, inclusiv a recidivelor.
ART. 2
Obiectivele colaborãrii
Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord pãrţile contractante convin asupra urmãtoarelor obiective:
1. identificarea şi protejarea minorilor romani fãrã reprezentanţi legali, victime sau autori de infracţiuni penale, aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze;
2. pregãtirea mãsurilor de protecţie şi reintegrare socialã necesare şi în special, în funcţie de situaţie, a formalitãţilor de întoarcere în ţara lor a minorilor romani aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze;
3. favorizarea întoarcerii în ţara lor şi, eventual, în familia lor, atunci când acest lucru este posibil, a minorilor romani aflaţi în situaţie de izolare pe teritoriul Republicii Franceze;
4. dispunerea mãsurilor de protecţie specialã a acestor copii, pe teritoriile pãrţilor contractante;
5. monitorizarea, pentru o perioada de cel puţin 6 luni, a fiecãrui caz, în vederea reintegrarii sociale a acestora;
6. actionarea în vederea convingerii minorilor de a nu se pune în situaţie de izolare şi a sensibilizarii familiilor romane cu privire la riscurile la care s-ar expune, pentru a preveni exploatarea şi pentru a lupta cu eficacitate impotriva reţelelor şi organizaţiilor criminale care obţin profituri din exploatarea acestor minori.
ART. 3
Plan de mãsuri: Asistenta minorilor şi organizarea întoarcerii în România; primirea în România
1. Asistenta minorilor romani în dificultate pe teritoriul francez
Partea franceza organizeazã un dispozitiv de asistenta a minorilor romani aflaţi în situaţie de izolare pe teritoriul sau, sprijinindu-se cu precãdere pe constituirea unei grupãri de organizaţii neguvernamentale franceze, şi efectueazã o evaluare privind numãrul şi situaţia generalã a acestor minori.
Asistenta minorilor cuprinde: luarea de contact pe teritoriul francez, crearea unei relaţii de încredere, primirea, gazduirea, asistenta medicalã, elaborarea unui proiect de primire în România, pregãtirea întoarcerii şi insotirea minorilor pana în România.
2. Crearea unui grup operational de legatura
În scopul facilitãrii relaţiilor operationale între autoritãţile romane şi franceze, în special a schimbului de informaţii, se creeazã un grup operational de legatura format din specialişti desemnaţi de cãtre pãrţile contractante.
Acest grup este constituit din specialişti, puncte de contact, lista acestor membri şi modalitãţile de funcţionare fiind stabilite prin înţelegere între pãrţile contractante.
Grupul de legatura are ca misiune:
- facilitarea identificarii minorilor romani aflaţi în situaţii de izolare pe teritoriul francez;
- îmbunãtãţirea îngrijirii acestor minori şi facilitarea întoarcerii lor în ţara, atunci când condiţiile sunt îndeplinite,
contribuind astfel la lupta impotriva reţelelor aflate la originea venirii lor în Franta şi a exploatãrii lor pe teritoriul francez.
3. Identificarea minorilor izolati şi realizarea unei anchete sociale
Autoritãţile franceze furnizeazã în cel mai scurt timp autoritãţilor consulare romane toate informaţiile pertinente privind situaţia minorilor care fac obiectul mãsurilor de protecţie sau care au fãcut obiectul unui contact cu gruparea organizaţiilor neguvernamentale franceze.
Imediat dupã primirea acestor informaţii autoritãţile romane efectueazã o ancheta care sa vizeze în mod special identificarea familiei copilului şi a condiţiilor în care minorul şi-a pãrãsit familia.
Autoritãţile romane comunica autoritãţilor franceze competente rezultatele acestei anchete.
4. Elaborarea unui proiect de întoarcere
Proiectul de întoarcere în propria familie, într-o familie de primire sau, dupã caz, într-o structura româneascã adaptatã este elaborat în maximum 4 luni dupã informarea autoritãţilor romane de cãtre partea franceza. Acest proiect este elaborat de cãtre consiliul judeţean de la locul de origine al copilului, cu concursul Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
5. Organizarea întoarcerii
În baza garanţiilor oferite de cãtre proiectul de monitorizare educativ, social şi medical judecãtorul francez pentru copii poate dispune scoaterea minorului respectiv de sub plasamentul judiciar, pentru a permite întoarcerea în ţara.
Organizarea întoarcerii minorilor este asigurata de cãtre Oficiul pentru Migratie Internationala.
6. Primirea în România
Partea romana dispune, imediat dupã întoarcerea minorilor în ţara, mãsurile de protecţie pe care le considera necesare, conform legislaţiei romane.
Autoritatea Nationala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie va selectiona organizaţiile neguvernamentale româneşti care pot eventual interveni în procesul de elaborare a proiectului de întoarcere şi în punerea în aplicare a acestuia.
ART. 4
Acţiuni preventive bilaterale
Acţiuni preventive de cooperare bilaterala vor fi stabilite de comun acord şi vor consta în formarea lucrãtorilor sociali ai serviciilor publice romane specializate şi, pe de alta parte, în dezvoltarea pe teritoriul României a unor acţiuni de informare şi de educare a populaţiei.
ART. 5
Finanţarea acţiunilor
Partea franceza asigura finanţarea acţiunilor privind evaluarea, identificarea, protecţia minorilor pe teritoriul Republicii Franceze, precum şi transportul minorilor romani în ţara lor. În limita disponibilitãţilor sale financiare, aceasta participa la intervenţia organizaţiilor neguvernamentale româneşti prevãzute la art. 3 pct. 6, precum şi la realizarea acţiunilor prevãzute la art. 4.
ART. 6
Soluţionarea litigiilor
Eventualele litigii privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate pe calea tratativelor directe dintre autoritãţile competente ale statelor pãrţi.
În cazul nesolutionarii unui litigiu prin procedura stabilitã la alin. 1, acesta va fi rezolvat pe cale diplomaticã.
ART. 7
Relaţia cu alte acorduri internaţionale
Prezentul acord nu aduce atingere obligaţiilor asumate de pãrţile contractante prin alte acorduri internaţionale.
ART. 8
Limba oficialã
În aplicarea prezentului acord autoritãţile competente utilizeazã limbile oficiale ale statelor lor.
ART. 9
Punerea în aplicare
1. În termen de 2 luni de la semnarea prezentului acord se precizeazã prin înţelegere între pãrţi modalitãţile concrete pentru punerea sa în aplicare.
2. La fiecare 6 luni se întocmeşte un raport de etapa, care va evalua stadiul aplicãrii prezentului acord. Primul raport va fi redactat la 8 luni dupã semnarea prezentului acord. Modalitãţile de redactare a acestor rapoarte vor fi prevãzute prin înţelegerea între pãrţi menţionatã la alin. 1.
3. Acţiunile prevãzute la articolele precedente sunt desfãşurate în complementaritate cu programele finanţate de cãtre Uniunea Europeanã în domeniile care privesc prezentul acord.
ART. 10
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare datei de primire a ultimei dintre cele doua notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrãrii acestuia în vigoare.
2. Prezentul acord este încheiat pentru o perioada de 3 ani.
3. Acesta poate fi denunţat în orice moment de cãtre oricare dintre pãrţile contractante, prin notificare scrisã. În acest caz denunţarea îşi produce efectele dupã trecerea a 3 luni de la data primirii acestei notificãri.
4. Pãrţile contractante pot conveni asupra modificãrii prezentului acord. Aceste modificãri vor intra în vigoare conform procedurii prevãzute la pct. 1.
Prezentul acord a fost semnat la Paris la 4 octombrie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi franceza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Adrian Nastase,
prim-ministru

Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Jean Pierre Raffarin,
prim-ministru───────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016