Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 31 martie 2023  de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 31 martie 2023 de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 276 din 3 aprilie 2023
──────────
    Conţinut de LEGEA nr. 74 din 31 martie 2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 3 aprilie 2023.
──────────
    Statul român
    (Guvernul României)
    SOCIETATEA NAŢIONALĂ „NUCLEARELECTRICA“ - S.A.
    ACORD DE SPRIJIN
    privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

    Index
    1. Definiţii şi interpretare
    2. Structura Proiectului/Natura EN şi scopul acestui acord
    3. Angajamentele părţilor
    4. Finanţarea bugetului lucrărilor preliminare
    5. Decizii esenţiale ale statului român şi SNN
    6. Încetarea Acordului
    7. Costuri şi cheltuieli
    8. Confidenţialitate şi comunicări
    9. Prevederi diverse
    10. Legea aplicabilă, jurisdicţie şi procedură
    Anexa nr. 1 - Activele SNN
    Anexa nr. 2 - Cantităţi estimate/necesare pentru contribuţia în natură a statului român la capitalul social al EnergoNuclear - S.A.
    Anexa nr. 3 - Prevederi şi principii O&M
    Prezentul acord („Acordul“) se încheie astăzi, ...................... („data semnării“), de către şi între:
    1. statul român, prin Guvernul României, cu sediul în Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 011791, reprezentat de secretarul general al Guvernului, ministrul energiei, ministrul finanţelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii, pe de o parte, şi
    2. Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A., societate naţională pe acţiuni, constituită în mod legal şi care îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei României, având sediul social în Bucureşti, strada Polonă nr. 65, sectorul 1, România, înregistrată la registrul comerţului cu numărul J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, capital subscris şi vărsat de 3.016.438.940 RON, reprezentată legal de Cosmin Ghiţă - director general („SNN“), pe de altă parte.
    Statul român şi SNN sunt denumite individual, în cele ce urmează, „partea“ şi colectiv „părţile“.
    Având în vedere că:
    (A) Proiectul de Strategie energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, îşi propune ţinte concrete, stabileşte direcţii clare şi defineşte reperele prin care România îşi va menţine poziţia de producător de energie în regiune şi de actor activ şi important în gestionarea situaţiilor de stres la nivel regional; dezvoltarea sectorului energetic este direct proporţională cu realizarea unor proiecte de investiţii strategice de interes naţional, finalizarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă fiind prioritară („Proiectul“);
    (B) Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021, prevede elaborarea unui mecanism de sprijin de tipul contracte pentru diferenţă (CfD) pentru stimularea investiţiilor, cu scopul de a facilita dezvoltarea de noi capacităţi de producţie de energie electrică cu emisii reduse de carbon (de exemplu: nuclear, RES etc.), asigurându-se astfel diversificarea surselor de energie şi flexibilitatea sistemului naţional. Implementarea unui mecanism CfD pentru tehnologii cu emisii reduse de carbon necesită existenţa unui cadru legislativ şi de reglementare complementar, care să detalieze elementele de implementare; potrivit PNIESC, construcţia de unităţi nucleare noi reprezintă proiecte majore ale statului român, care vor contribui la înlocuirea capacităţilor energetice poluante şi la respectarea, de către România, a ţintelor de decarbonare asumate. În luna decembrie 2020 a fost actualizat Studiul de fezabilitate pentru continuarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă;
    (C) prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor SNN nr. 3 din 5.04.2021 a fost aprobată Strategia de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă („Strategia“) şi a fost mandatat Consiliul de administraţie al SNN să iniţieze, să deruleze şi să aprobe procedurile, operaţiunile şi deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al Societăţii EnergoNuclear - S.A. („EN“), operaţionalizarea EN şi asigurarea resurselor necesare, în conformitate cu Strategia; potrivit art. 3.4.7 din Strategia aprobată, o condiţie prealabilă pentru luarea deciziei preliminare de investire o reprezintă semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de sprijin între statul român şi SNN;
    (D) „Strategia“ prevede ca dezvoltarea Proiectului să se realizeze în trei etape succesive:
    Etapa I - etapa pregătitoare, având o durată estimată de 24 de luni (2021-2023) şi un buget estimat de 15 milioane EUR, are ca obiective principale reoperaţionalizarea societăţii de proiect EN, actualizarea documentaţiei specifice pentru iniţierea proiectului etc.;
    Etapa II - lucrări preliminare, având o durată estimată de 30 de luni (2023-2025), având un buget estimat de 185 milioane EUR, are ca obiective principale elaborarea ingineriei critice pentru definirea proiectului, structurarea şi contractarea finanţării şi agrearea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului, obţinerea opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului conform art. 41 din Tratatul EURATOM şi, respectiv, a unei decizii pozitive în conformitate cu dispoziţiile europene relevante în materia ajutorului de stat, obţinerea autorizaţiei de securitate nucleară pentru etapa de construcţie şi luarea deciziei finale de investiţie, pentru trecerea în etapa III (construcţie);
    Etapa III - construcţie: perioada: 2026-2030/2031 (finalizare U3 - 2030/finalizare U4 - 2031);

    (E) prin Legea nr. 200/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearoenergetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2020, şi la Upper Marlboro la 4 decembrie 2020, a fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearoenergetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România („IGA“);
    (F) în luna august 2021, Ministerul Energiei din România şi Departamentul de Resurse Naturale din Canada au semnat Memorandumul de înţelegere privind consolidarea cooperării în domeniul energiei nucleare civile;
    (G) în luna februarie 2022, Comisia Europeană a adoptat proiectul de Act delegat complementar privind energia nucleară şi gazul natural, care include în domeniul de aplicare al Taxonomiei UE privind finanţarea durabilă („Taxonomia UE“) activităţile economice privind energia nucleară şi prevede criterii tehnice pentru evaluarea proiectelor de investiţii în domeniul nuclear;
    (H) în prezent, SNN deţine 100% din capitalul social al Societăţii EnergoNuclear - S.A., filială a SNN de tipul „societate de proiect“, societatea care va fi responsabilă pentru dezvoltarea, construirea şi operarea unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă;
    (I) statul român intenţionează a deveni investitor în EN prin majorarea capitalului social al EN cu aportul de bunuri în natură la capitalul social al EN. SNN şi statul român vor încheia un acord (denumit în continuare „Acordul acţionarilor“) ce va reglementa drepturile şi obligaţiile SNN şi ale statului român ca acţionari ai EN, inclusiv, dar fără a se limita la, obligaţiile părţilor cu privire la finanţarea EN în vederea dezvoltării Proiectului, termenii şi condiţiile pentru atragerea de noi acţionari în EN în vederea finanţării/dezvoltării Proiectului, precum şi posibilitatea ca oricare parte la acest Acord al acţionarilor să îşi exercite, în condiţii preagreate, opţiunea de cumpărare a acţiunilor deţinute de cealaltă parte sau opţiunea de vânzare a acţiunilor către cealaltă parte;
    (J) practicile internaţionale indică faptul că este necesară alocarea de resurse financiare semnificative la risc (engl. „high risk capital“) în faza pregătitoare/preproiect, în scopul definirii adecvate a unui proiect de centrală nuclearoelectrică, de o manieră care să permită luarea deciziei finale de investire, sens în care calendarul activităţilor propus prin Strategie trebuie coroborat cu calendarul de disponibilitate şi adoptare a unor decizii la nivelul Guvernului României privind implementarea mecanismelor de sprijin;
    (K) obligaţiile operatorului de transport şi de sistem în sensul întreţinerii, reabilitării, modernizării şi dezvoltării sistemului de transport în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, conform art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    (L) prezentul acord reglementează dezvoltarea Proiectului, până la finalizarea etapei de construcţie, aşa cum este definită în continuare; şi
    (M) Proiectul va fi dezvoltat în conformitate cu reglementările în domeniul nuclear din România şi Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea cerinţelor din România în materie de securitate nucleară şi radiologică, pentru protecţia personalului, populaţiei, a mediului şi proprietăţilor, şi va fi dezvoltat, de asemenea, în conformitate cu tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte;
    (N) Proiectul va fi dezvoltat în conformitate cu prevederile aplicabile ale Uniunii Europene, inclusiv în materia ajutorului de stat şi a achiziţiilor publice,


    părţile au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
    1. Definiţii şi interpretare
    1.1. Definiţii
    "Acord de mediu“ înseamnă acordul emis de autorităţile competente din România pentru Proiect, în conformitate cu legislaţia aplicabilă din România, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă
    "Acordul acţionarilor“ are înţelesul de la punctul (I) din preambul.
    "Active SNN" înseamnă acele active listate în anexa nr. 1.
    "ANDR" înseamnă Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România.
    "Bugetul lucrărilor preliminare" înseamnă suma de 185.000.000 euro, reprezentând totalul general estimat pentru lucrările preliminare, până la decizia de investire II, sumă care urmează a fi finanţată potrivit prevederilor cuprinse în clauza 4.
    "Comitet de coordonare" înseamnă Comitetul de coordonare pentru extinderea programului nuclear civil din România, denumit în continuare „Comitetul“, care a fost constituit şi funcţionează în temeiul Deciziei prim-ministrului nr. 5/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2022;
    "Contract de implementare" înseamnă orice contracte şi/sau acorduri ulterioare cu privire la implementarea măsurilor necesare pentru finalizarea Proiectului, care includ, fără a se limita la: acordurile de finanţare, contractul (contractele) pentru diferenţă etc.
    "CNCAN" înseamnă Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România.
    "CNMAG" înseamnă Centrul Naţional de Management al Apei Grele.
    "Contract pentru diferenţă" are înţelesul de la subclauza 3.1.2.
    "Data-limită I" înseamnă 31 iulie 2023 sau o dată ulterioară, convenită de SNN cu investitorii din Proiect.
    "Data-limită II" înseamnă 31 iulie 2025 sau o dată ulterioară, convenită de SNN cu investitorii din Proiect.
    "Data deciziei de investire I" are înţelesul de la subclauza 5.3.
    "Data deciziei de investire II" are înţelesul de la subclauza 5.6.
    "EN" înseamnă Societatea EnergoNuclear - S.A., societate de proiect, având statutul juridic de filială deţinută integral de către SNN, în calitate de acţionar unic, având număr de înregistrare la registrul comerţului J40/3999/2009, cod unic de înregistrare 25344972, atribut fiscal R.
    "Eveniment de încetare" are înţelesul de la subclauza 6.1.
    "Etapa pregătitoare" are înţelesul de la punctul (D) din preambul.
    "Etapa lucrări preliminare" are înţelesul de la punctul (D) din preambul.
    "Etapa construcţie" are înţelesul de la punctul (D) din preambul.
    "Finanţatori EN" are înţelesul de la subclauza 3.1.1.
    "IGA" are înţelesul de la punctul (E) din preambul.
    "Legea societăţilor din România" înseamnă Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    "Lucrări preliminare" înseamnă acele procese şi sarcini care să fie îndeplinite până la data deciziei de investire II, incluzând, fără a se limita la, actualizarea specificaţiei tehnice de procurare, reevaluarea structurilor civile existente, dezvoltarea de modificări de proiect pentru îndeplinirea cerinţelor actuale de securitate nucleară, elaborarea ingineriei critice pentru definirea proiectului, atribuirea contractelor de construcţii, finalizare şi punere în funcţiune a Proiectului, structurarea şi intrarea în vigoare a contractelor de finanţare, obţinerea autorizaţiei de securitate nucleară pentru construcţie, obţinerea/transferul autorizaţiilor necesare, asigurarea infrastructurii necesare, obţinerea opiniei favorabile a Comisiei Europene în baza art. 41 din Tratatul EURATOM, adoptarea mecanismelor de sprijin (inclusiv contractul pentru diferenţă), obţinerea deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene, care să permită luarea deciziei de investire II şi trecerea în etapa de construcţie.
    "Parte care face divulgarea" are înţelesul de la subclauza 8.2.
    "Proiect" înseamnă construcţia şi punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă.
    "RON/LEU" înseamnă moneda naţională a României.
    "Unităţi" înseamnă Unitatea 3 şi Unitatea 4.
    "Zi lucrătoare" înseamnă de luni până vineri, cu excepţia zilelor recunoscute oficial ca sărbători legale în România.

    1.2. Interpretare
    În prezentul acord, cu excepţia cazului în care contextul cere altfel:
    1.2.1. singularul include pluralul şi viceversa, iar referirile la un gen includ referiri la toate genurile;
    1.2.2. titlurile şi utilizarea scrisului îngroşat nu vor avea o semnificaţie specială, negenerând, aşadar, drepturi şi/sau obligaţii speciale în favoarea/în sarcina părţilor;
    1.2.3. referirile la orice text legislativ vor include referiri la forma modificată, completată sau republicată a respectivului text de lege, după data prezentului acord;
    1.2.4. o referire la un preambul, o clauză, o subclauză, un paragraf, un subparagraf sau o anexă este, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel, o referire la respectivul/respectiva preambul, clauză, subclauză, paragraf, subparagraf sau anexă din prezentul acord;
    1.2.5. anexele fac parte integrantă din prezentul acord şi au aceeaşi forţă şi efect ca şi cum ar fi fost incluse expres în corpul acestui acord, iar orice referire la prezentul acord va include implicit şi o referire la anexele sale;
    1.2.6. o referire la acest acord sau la un alt document include orice modificare sau înlocuire a acestuia sau a documentului respectiv;
    1.2.7. o referire la „include“, „inclusiv“ sau „inclus“ va fi interpretată nelimitativ;
    1.2.8. o referire la o „parte“ este o referire la o parte a acestui acord, pentru perioada de timp în care este parte la Acord, iar o referire la „părţi“ este, cu excepţia cazurilor în care se menţionează expres altfel, o referire la toate părţile acestui acord, la momentul respectiv;
    1.2.9. referirile la documentele „în forma agreată“ sau orice expresie similară vor fi referiri la documentele agreate de către părţile la acest acord (având în vedere, dacă este cazul, orice comentarii ale instituţiei financiare care acordă finanţarea Proiectului) şi iniţializate pentru identificare de părţile la prezentul acord; şi
    1.2.10. referirile la forma scrisă vor include orice mod de reproducere a cuvintelor într-o formă lizibilă şi neperisabilă.    2. Structura Proiectului/Natura EN şi scopul acestui acord
    2.1. Părţile convin că: (i) Proiectul va fi dezvoltat şi implementat de EN, înfiinţată ca societate pe acţiuni, de tipul „societate de proiect“, înregistrată în România în conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; şi (ii) SNN este compania ce promovează, susţine şi coordonează dezvoltarea Proiectului.
    2.2. Părţile convin că prin acest acord se definesc responsabilităţile părţilor atât pentru etapa de preliminare, cât şi pentru etapa de construcţie, în mod specific rolul şi responsabilităţile statului român în securizarea finanţării Proiectului, adoptarea mecanismelor de sprijin necesare şi a sprijinului acordat SNN/EN pentru obţinerea avizelor, aprobărilor, permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor necesare, atât la nivelul autorităţilor centrale, locale, cât şi la nivelul autorităţilor europene.
    2.3. Scopul acestui acord este de a stabili modalităţile efective de cooperare între părţi, prin stabilirea unor angajamente şi obligaţii ale statului român, cu privire la asigurarea măsurilor necesare în ceea ce priveşte finanţarea Proiectului, implementarea şi adoptarea măsurilor de sprijin, inclusiv măsuri de ordin legislativ, urmând ca, în măsura în care va fi necesar, părţile să negocieze şi să încheie, cu respectarea principiilor din prezentul acord, contracte de implementare subsecvente. Contractele de implementare subsecvente vor include, fără a se limita la, după caz: acordurile pentru securizarea finanţării Proiectului, un acord al acţionarilor, precum şi alte acorduri, înţelegeri necesare pentru implementarea Proiectului.
    2.4. Părţile convin faptul că, exceptând contribuţiile SNN la capitalul social al EN anterioare datei prezentului acord şi aportul în natură reprezentând activele SNN potrivit anexei nr. 1, contribuţia SNN în Proiect va fi, în principiu, egală cu valoarea bugetului lucrărilor preliminare, statul român îşi asumă obligaţia că va depune toate diligenţele pentru a asigura finanţarea şi/sau garantarea finanţării etapei III (etapa de construcţii), astfel încât Proiectul să fie finalizat şi cele două noi unităţi nucleare să fie puse în funcţiune.
    2.5. Părţile convin că, subsecvent încheierii prezentului acord, vor începe negocierile Acordului acţionarilor în scopul de a încheia acest act juridic cel târziu la data-limită I.
    2.6. Statul român, prin ministerele şi instituţiile responsabile, se obligă să îşi îndeplinească obligaţiile ce le incumbă pentru fiecare fază a Proiectului, astfel încât să se asigure dezvoltarea şi finalizarea Proiectului.

    3. Angajamentele părţilor
    3.1. Angajamentele/Obligaţiile statului român
    Statul român, prin Ministerul Finanţelor
    3.1.1. Statul român, prin Ministerul Finanţelor („MF“), va realiza demersurile necesare pentru finanţarea Proiectului inclusiv prin, dar nelimitat la, acordarea de garanţii de stat finanţatorilor Proiectului, în contextul prevederilor IGA şi/sau oricăror alte acorduri sau memorandumuri interguvernamentale de sprijin sau în afara unor astfel de acorduri, după caz.
    MF îşi asumă implicarea în finanţarea Proiectului, prin acordarea de garanţii de stat conform cadrului legal, şi statul român declară şi recunoaşte că nicio formă/nicio structură/niciun mecanism de finanţare a Proiectului nu este posibilă/posibil, nu este fezabilă/fezabil fără implicarea şi susţinerea sa.
    La momentul prezentului acord de sprijin, pentru finanţarea finalizării şi punerii în funcţiune a Proiectului, părţile Acordului de sprijin sunt de acord că este necesară implicarea Guvernului/statului român după cum urmează: societatea EN se va împrumuta direct de la finanţatori internaţionali („finanţatori EN“), urmând ca MF, sub rezerva obţinerii aprobărilor din partea Comisiei Europene privind ajutorul de stat, să acorde acestor finanţatori EN garanţii de stat pentru 100% din valoarea împrumutului, astfel încât finanţatorii EN să aibă confortul acordării de împrumuturi către EN şi siguranţa rambursării valorii sumelor împrumutate şi a costurilor aferente.
    MF va lua toate măsurile necesare, inclusiv iniţierea, promovarea şi/sau adoptarea cadrului legislativ necesar, pentru acordarea garanţiilor de stat mai sus menţionate în vederea asigurării finanţării Proiectului.


    Statul român, prin Ministerul Energiei
    3.1.2. Statul român, prin Ministerul Energiei, este responsabil de implementarea mecanismului de sprijin de tip „contracte pentru diferenţă“ (CfD), prin crearea arhitecturii instituţionale adecvate în vederea încheierii, până la data-limită II, a contractului pentru diferenţă între beneficiar (societatea de proiect) şi contrapartea CfD, mecanism de sprijin esenţial pentru fezabilitatea şi implementarea Proiectului.
    3.1.3. Ministerul Energiei, responsabil pentru operaţionalizarea Fondului de modernizare, susţine includerea energiei nucleare în programele-cheie de investiţii şi asigură suportul necesar pentru utilizarea Fondului de modernizare în vederea dezvoltării, construcţiei şi punerii în funcţiune a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.
    3.1.4. Statul român va acorda sprijin SNN şi/sau EN, prin negocierea cu Comisia Europeană şi adoptarea de măsuri administrative şi/sau legislative, după caz, în vederea asigurării îndeplinirii criteriilor tehnice prevăzute în Actul delegat complementar, respectiv Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2022, incluzând, fără a se limita la, acţiuni care se află în responsabilitatea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, precum finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2030, a depozitului final de deşeuri slab şi mediu active, respectiv finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2050, a depozitului geologic pentru deşeurile înalt radioactive şi adoptarea măsurilor necesare pentru demonstrarea disponibilităţii resurselor financiare la sfârşitul duratei de viaţă a centralelor nuclearoelectrice pentru acoperirea costului estimat pentru dezafectarea şi gestionarea deşeurilor radioactive.
    3.1.5. Statul român va contribui cu aport în natură la capitalul social al EN, în calitate de investitor, aportul acesta fiind reprezentat de cantitatea de apă grea şi de octoxidul de uraniu aferente primei încărcături de combustibil nuclear, pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4, sens în care, până la data-limită II, statul român va comunica SNN cantităţile, termenii şi condiţiile de aport, convenindu-se că valoarea acestor active - apă grea şi octoxid de uraniu - va fi valoarea de piaţă, determinată de un evaluator autorizat, conform prevederilor legale.
    3.1.6. Statul român va întreprinde demersurile necesare pentru promovarea sau modificarea cadrului legal în vederea dezvoltării de reţele electrice de transport cu o capacitate suplimentară de cel puţin 1,5 TW, în scopul racordării la Sistemul electroenergetic naţional a Unităţii 3 şi a Unităţii 4 CNE Cernavodă, precum şi pentru rezervarea de capacitate aferentă acestui proiect, care corespunde obiectivelor strategice destinate asigurării securităţii energetice a României.
    3.1.7. Statul român, prin Ministerul Energiei, va sprijini demersurile SNN în vederea încredinţării operării şi mentenanţei unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă către SNN.

    Statul român, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    3.1.8. Statul român, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, va întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării apei de răcire pentru funcţionarea a 4 unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul de la Cernavodă, prin finalizarea etapei II a Proiectului derulat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi denumit „Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 - km 175“.

    Statul român, prin Ministerul Energiei şi Secretariatul General al Guvernului
    3.1.9. Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, în calitatea sa de acţionar semnificativ al CNTEE Transelectrica - S.A. („Transelectrica“), dar şi în calitatea sa de autoritate de stat, va dispune măsurile necesare cu privire la finalizarea de către Transelectrica, până la data punerii în funcţiune a Proiectului, a liniilor de transport al electricităţii, care să permită racordarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul electroenergetic naţional şi evacuarea energiei electrice produse de Proiect.
    3.1.10. Statul român, prin Ministerul Energiei şi Secretariatul General al Guvernului, va iniţia adoptarea măsurilor necesare, inclusiv prin iniţierea demersurilor de natură legislativă, pentru maximizarea participării industriei româneşti la construcţia şi finalizarea Proiectului.
    3.1.11. Statul român va întreprinde diligenţele necesare pentru adoptarea unor acte normative şi/sau administrative şi/sau normative specifice care să faciliteze emiterea autorizaţiilor şi aprobărilor necesare finalizării Proiectului.
    3.1.12. Acordarea de sprijin pentru clarificarea şi interpretarea legislaţiei aplicabile procedurilor de achiziţie aferente Proiectului în vederea implementării cu celeritate şi fără sincope a Proiectului, în concordanţă cu prevederile acordului IGA şi în concordanţă cu importanţa strategică a Proiectului în arhitectura de securitate energetică a României.

    Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului
    3.1.13. Sprijină şi întreprinde demersurile necesare pentru:
    a) dezvoltarea capacităţii instituţionale a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin asigurarea resurselor necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor legale naţionale, europene şi internaţionale din domeniul nuclear, astfel încât să faciliteze procesul de aprobare şi dezvoltare a Proiectului;
    b) asigurarea capacităţii instituţionale a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în vederea acoperirii necesarului de apă grea şi octoxid de uraniu pentru asigurarea primelor încărcături pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 (anexa nr. 2 - Cantităţi estimate/necesare pentru contribuţia în natură a statului român la capitalul social al EnergoNuclear - S.A.);
    c) garantarea utilizării stocurilor constituite rezervă de stat, prin achiziţionarea/aprovizionarea cu prioritate de/cu apă grea şi octoxid de uraniu din stocurile în cauză, în aplicarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013.


    Statul român, prin Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor
    3.1.14. Statul român va întreprinde demersurile necesare pentru a iniţia şi adopta, până la data-limită I, măsuri de natură legislativă prin care să se asigure că, pentru întreaga perioadă de realizare a Proiectului, profitul contabil rămas SNN după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de maximum 50% ca dividende acţionarilor acesteia. De asemenea, statul român, în calitatea sa de acţionar semnificativ al SNN, se obligă să adopte toate măsurile necesare în vederea aprobării şi implementării unei politici de distribuire a dividendelor SNN pentru întreaga perioadă de realizare a Proiectului, la un nivel maximum de 50% din profitul contabil rămas SNN după deducerea impozitului pe profit.
    3.1.15. Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitatea sa de acţionar al SNN, va întreprinde demersurile necesare pentru a vota în favoarea tuturor deciziilor care, conform prevederilor prezentului acord, Actului constitutiv al SNN sau legii aplicabile, sunt în sarcina adunării generale a acţionarilor SNN, inclusiv mandatarea organelor corporative ale SNN, pentru a adopta deciziile necesare pentru implementarea şi finalizarea Proiectului.

    Statul român, prin Ministerul Energiei şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
    3.1.16. Statul român va notifica Comisiei Europene toate aspectele privind Proiectul, în vederea respectării legislaţiei privind ajutorul de stat (inclusiv notificările anticipate ale contractelor de implementare către Comisia Europeană şi orice eventuale notificări preliminare, înainte de notificarea formală şi negocierile cu Comisia Europeană) şi va lua toate măsurile necesare pentru implementarea observaţiilor şi/sau recomandărilor Comisiei Europene, în vederea respectării legislaţiei privind ajutorul de stat în toate aspectele Proiectului.
    Oricare dintre aspectele notificate Comisiei Europene, în vederea respectării legislaţiei privind ajutorul de stat, vor fi puse în aplicare numai ulterior obţinerii deciziei din partea Comisiei Europene.

    3.1.17. Ministerul Energiei va întreprinde demersurile legale necesare pentru ca societatea EN să dezvolte Proiectul şi să deţină în proprietate activele Proiectului, să atragă, dacă va fi cazul, în mod direct (dar cu suportul şi/sau cu garanţia statului român) finanţarea necesară pentru dezvoltarea Proiectului, sub formă de împrumuturi de la potenţialii finanţatori, să utilizeze activele Proiectului pentru producţia de energie electrică şi vânzarea acesteia în piaţa de energie electrică.
    3.1.18. Statul român va respecta obligaţiile asumate conform prezentului acord şi le va duce la îndeplinire prin organele sale de specialitate şi prin autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, conform atribuţiilor acestora. Părţile recunosc că în competenţele organelor şi autorităţilor statului român pot surveni modificări şi acceptă că acesta va putea duce la îndeplinire aceste obligaţii prin orice organe sau autorităţi publice competente.
    3.1.19. Statul român, prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor, va analiza în permanenţă oportunităţile de finanţare din fonduri europene nerambursabile şi va întreprinde demersurile necesare pentru facilitarea utilizării acestora, cu prioritate, la finanţarea Proiectului în orice stadiu de implementare a acestuia.
    3.1.20. Statul român, prin Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, va notifica către EURATOM şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică toate aspectele relevante privind Proiectul, în scopul îndeplinirii obligaţiilor internaţionale asumate de România în domeniul controlului de garanţii nucleare, conform prevederilor din Legea nr. 185/2007.
    3.1.21. Statul român, prin CNMAG, asigură controlul şi monitorizarea continuă a stocului de apă grea, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru cantitatea aflată în custodie, primită de la ANRSPS.

    3.2. Angajamentele/Obligaţiile SNN
    3.2.1. SNN, în calitatea sa de acţionar al EN, va întreprinde toate demersurile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la luarea deciziilor corporatiste necesare pentru a asigura implementarea activităţilor şi lucrărilor preliminare.
    3.2.2. SNN va finanţa bugetul lucrărilor preliminare, prin contribuţii în numerar la capitalul social al EN şi/sau împrumuturi asociate, acordate EN în conformitate cu prevederile clauzei 4 de mai jos.
    3.2.3. SNN va aporta la capitalul social al EN, anterior datei deciziei de investire II, activele menţionate în anexa nr. 1 - Activele SNN, convenindu-se că valoarea acestor active va fi valoarea de piaţă, determinată de un expert autorizat, conform prevederilor legale.
    3.2.4. SNN şi EN vor negocia contractul cu privire la modalităţile de prestare a serviciilor de operare şi mentenanţă pentru unităţi („Contractul de O&M“), astfel încât, până la data deciziei de investire II, Contractul de O&M să fie în formă agreată. Se mai convine că anexa nr. 3 - Prevederi şi principii O&M conţine anumite principii obligatorii.
    3.2.5. SNN, în calitatea sa de acţionar semnificativ al EN, se obligă să adopte toate deciziile care, conform prevederilor prezentului acord, Actului constitutiv al EN sau legii aplicabile, sunt în sarcina adunării generale a acţionarilor EN.

    3.3. Problematica ajutorului de stat
    3.3.1. Părţile convin că o decizie prin care Comisia Europeană conchide că anumite măsuri de sprijin ale statului român în favoarea Proiectului nu reprezintă ajutor de stat sau constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, dar care este compatibil cu piaţa internă şi/sau prin care stabileşte obligaţii care să permită monitorizarea respectării deciziei (adică o decizie condiţionată) va fi considerată pozitivă.
    3.3.2. Dacă condiţiile stabilite de Comisia Europeană în decizie au un impact asupra drepturilor şi obligaţiilor părţilor, conform prezentului acord şi/sau contractelor subsecvente, sau impun anumite condiţionalităţi, părţile vor negocia toate modificările necesare, pentru a le implementa.
    3.3.3. SNN se obligă să asigure şi să determine EN să asigure suportul tehnic statului român în legătură cu acţiunile statului român în conformitate cu clauza 3.1.14 din prezentul acord. Statul român se va consulta cu SNN şi EN cu privire la proiectul de notificare şi alte comunicări din partea statului român către Comisia Europeană şi se va asigura că măsurile notificate de stat vor respecta termenii contractului/contractelor de implementare subsecvent(e), convenit(e) între părţi.

    3.4. Impactul proiectului asupra deficitului bugetar şi datoriei publice
    3.4.1. SNN, prin intermediul INS şi cu sprijinul MF, va continua consultarea cu Eurostat pentru obţinerea opiniei ex ante în ceea ce priveşte clasificarea proiectului în afara conturilor guvernamentale, inclusiv situaţia posibilă de reclasificare (re-routing) a unor activităţi din proiect, pe măsura încheierii documentaţiei de proiect şi progresului înregistrat în identificarea şi încheierea contractelor de împrumut, pentru care MF urmează să emită garanţii de stat. Toate entităţile implicate în susţinerea dezvoltării Proiectului sunt obligate să pună la dispoziţie informaţiile/datele care sunt necesare în vederea obţinerii opiniei Eurostat.
    3.4.2. În situaţia în care opinia ex ante este de clasificare în conturi guvernamentale sau de reclasificare (re-routing) a unor activităţi ale Proiectului în conturi guvernamentale sau în cazul în care devin incidente consecinţele unui eveniment de încetare conform prevederilor de la pct. 6.1 din prezentul acord sau în cazul în care aplicarea unei scheme CfD conform pct. 3.1.2 din prezentul acord presupune acordarea de subvenţii din fonduri publice, cu impact asupra deficitului bugetar şi a datoriei publice, Ministerul Energiei, cu sprijinul Guvernului, va întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea şi implementare de soluţii care să permită finanţarea şi dezvoltarea Proiectului conform prevederilor Acordului, inclusiv prin, fără a se limita la, asigurarea spaţiului fiscal pentru sumele aferente Proiectului cu impact pe deficit, prin prioritizarea la finanţare bugetară a proiectelor pe care le gestionează.


    4. Finanţarea bugetului lucrărilor preliminare
    4.1. Părţile convin că în cadrul etapei preliminare SNN va finanţa EN cu echivalentul în RON al sumei de 185 milioane EUR. Finanţarea EN se va realiza în modalitatea decisă de SNN, şi anume:
    a) prin subscriere în vederea majorării capitalului social al EN; şi/sau
    b) prin împrumuturi acţionar acordate de SNN către EN în condiţii de piaţă
    în modalitatea decisă de SNN şi agreată cu finanţatorii EN conform contractelor încheiate cu aceştia, astfel încât să reducă riscurile financiare care ar putea fi asumate de SNN ca urmare a implicării sale în Proiect.


    Furnizarea de fonduri suplimentare către EN
    4.2. SNN va furniza fonduri către EN pentru dezvoltarea în continuare a Proiectului, prin realizarea lucrărilor preliminare, în conformitate cu planificarea şi bugetele anuale, aprobate în conformitate cu prevederile din Actul constitutiv al EN şi/sau SNN, prin majorări suplimentare ale capitalului social al EN şi/sau împrumuturi asociat, aşa cum va fi convenit între acţionari.
    Consiliul de administraţie al EN va fi îndreptăţit să solicite acţionarilor EN să contribuie la timp la acele fonduri care sunt (i) prevăzute în bugetele anuale aprobate şi (ii) necesare pentru dezvoltarea în continuare a Proiectului.
    Anterior datei deciziei de investire I, acţionarii şi părţile la prezentul acord vor conveni asupra actualizării lucrărilor preliminare şi asupra bugetului lucrărilor preliminare definit în prezentul acord.


    5. Decizii esenţiale ale statului român şi SNN
    Principii
    5.1. Părţile convin că Consiliul de administraţie al EN va fi responsabil pentru a asigura implementarea lucrărilor preliminare, dar se convine, de asemenea, că există anumite decizii fundamentale în legătură cu Proiectul care necesită un nivel înalt de supraveghere şi control, iar natura acelor decizii fundamentale şi mecanismul conform căruia acţionarii EN vor încerca să ajungă la o înţelegere cu privire la deciziile fundamentale respective sunt guvernate de prezenta clauză 5 din Acord.

    Comitetul de coordonare
    5.2. Pentru a consolida în special procesul de luare a deciziilor asupra chestiunilor enunţate în clauzele prezentului acord cu privire la, dar fără a se limita la, planificare, chestiunile de finanţare, contractele de implementare subsecvente, Comitetul de coordonare elaborează, cu consultarea EN şi a SNN, recomandări în ceea ce priveşte stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare şi a obiectivelor strategice asociate dezvoltării Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, pe care le comunică EN şi SNN.

    Decizia de investire I
    5.3. Până la data de 30 mai 2023 („data deciziei de investire I“) cel mai târziu, Consiliul de administraţie al EN va putea solicita SNN să adopte decizia de investire I până la data deciziei de investire I şi, în acest scop, EN va pune la dispoziţia părţilor şi Comitetului de coordonare toate informaţiile şi documentele necesare pentru a adopta decizia de investire I.
    5.4. Până la data de 31 iulie 2023 („data-limită I“) cel mai târziu, pe baza recomandării Comitetului de coordonare, Consiliul de administraţie al SNN va supune aprobării acţionarilor SNN adoptarea deciziei de investire I în adunarea generală a acţionarilor EN, ceea ce va permite trecerea la etapa a II-a lucrări preliminare.
    În cazul în care, până la data-limită I nu se adoptă decizia de investire I, data-limită I se prelungeşte automat cu o perioadă de 6 (şase) luni; în cazul în care nici până la data-limită I astfel prelungită nu se adoptă decizia de investire I, se vor aplica prevederile relevante ale clauzei 6 (Încetarea Acordului). Totuşi, părţile pot agrea un nou termen pentru data deciziei de investire I în cazul în care ajung la un acord în acest sens.
    Atunci când examinează decizia de investire I, fiecare parte poate ţine seama de stadiul Proiectului în ansamblul său, de stadiul îndeplinirii paşilor-cheie precizaţi în planificarea dezvoltării Proiectului la data deciziei de investire I, precum şi de orice alte considerente la discreţia absolută a fiecărei părţi.

    5.5. SNN, în calitate de acţionar al EN, se va asigura că Consiliul de administraţie al EN şi conducerea executivă a EN vor informa părţile cu regularitate asupra stadiului de dezvoltare a Proiectului pentru a permite părţilor să aibă suficiente informaţii pentru adoptarea deciziei de investire I.

    Decizia de investire II
    5.6. Până la data de 31 mai 2025 („data deciziei de investire II“), Consiliul de administraţie al EN va solicita SNN şi/sau celorlalţi acţionari ai EN să adopte decizia de investire II şi, în acest scop, va pune la dispoziţia SNN şi/sau a celorlalţi acţionari toate informaţiile şi documentele necesare pentru a adopta o decizie informată.
    5.7. Pe baza recomandării Comitetului de coordonare, Consiliul de administraţie al SNN va supune aprobării acţionarilor SNN adoptarea deciziei de investire II în adunarea generală a acţionarilor EN, care va permite trecerea la etapa de construcţie, prin emiterea unui ordin de începere a lucrărilor. Până la data de 31 iulie 2025 („data-limită II“), pe baza recomandării Comitetului de coordonare, SNN va supune aprobării acţionarilor SNN adoptarea decizia de investire II, în adunarea generală a acţionarilor EN. În cazul în care până la data-limită II nu se adoptă decizia de investire II, data-limită II se prelungeşte automat cu o perioadă de 12 (douăsprezece) luni; în cazul în care nici până la data-limită II astfel prelungită nu se adoptă decizia de investire II, se vor aplica prevederile relevante ale clauzei 6 (Încetarea Acordului). Totuşi, părţile pot agrea un nou termen pentru data deciziei de investire II în cazul în care ajung la un acord în acest sens.
    Atunci când examinează decizia de investire II, fiecare parte poate ţine seama de stadiul Proiectului în ansamblul său, de stadiul îndeplinirii paşilor-cheie precizaţi în planificarea dezvoltării Proiectului la data deciziei de investire II, precum şi de orice alte considerente la discreţia absolută a fiecărei părţi.

    5.8. SNN, prin intermediul hotărârilor adoptate în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor EN, va urmări să impună în sarcina Consiliului de administraţie al EN şi conducerii executive a EN obligaţia de a informa cu regularitate asupra stadiului de dezvoltare a Proiectului, pentru a permite părţilor să aibă suficiente informaţii pentru adoptarea deciziei de investire II.

    Informare şi audit
    5.9. SNN şi statul român, prin intermediul hotărârilor adoptate în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor EN, vor urmări să impună în sarcina Consiliului de administraţie al EN şi conducerii executive a EN obligaţia de a informa cu regularitate cu privire la stadiul dezvoltării Proiectului, pentru a permite părţilor să aibă suficiente informaţii pentru adoptarea deciziei de investire II.
    5.10. Statul român va putea solicita SNN/EN informaţii privind stadiul implementării Proiectului, iar SNN/EN va permite statului român (sau unei terţe părţi autorizate de acesta, care va include o entitate inginerească specializată, având competenţele asimilate unei organizaţii tehnice de suport - technical support organisation - conform terminologiei Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică) să efectueze un audit, la cererea scrisă a acestuia, pentru a verifica informaţiile şi documentele puse la dispoziţie de SNN/EN.

    6. Încetarea Acordului
    Evenimente de încetare
    6.1. Va fi considerat un „eveniment de încetare“ a Acordului orice situaţie în care:
    (A) angajamentele statului român prevăzute în subclauza 3.1, inclusiv contractele de implementare subsecvente, unde şi dacă va fi cazul, nu se materializează de o manieră care să permită adoptarea deciziei de investire I sau deciziei de investire II; sau
    (B) apariţia unor „evenimente de restricţionare“ (adoptarea unor acte normative, reglementări naţionale sau europene, decizii ale Comisiei Europene etc.) de o manieră care să împiedice finalizarea Proiectului sau să facă implementarea acestuia excesiv mai oneroasă; sau
    (C) până la data-limită I nu se adoptă decizia de investire I sau până la data-limită II nu se adoptă decizia de investire II.


    Consecinţele evenimentului de încetare
    Dacă intervine un eveniment de încetare, până la data- limită II, părţile convin următoarele:
    6.1.2. în temeiul Acordului acţionarilor EN, SNN va notifica statul român cu privire la exercitarea opţiunii de vânzare, la valoarea nominală investită de SNN în Proiect;
    6.1.3. statul român, în termenii şi condiţiile indicate în Acordul acţionarilor, îşi exprimă acordul pentru cumpărarea acţiunilor deţinute de SNN în EN, la valoarea nominală investită de SNN în Proiect;
    6.1.4. SNN va notifica statul român cu privire la intenţia de a nova, la valoare nominală, împrumuturile acţionar acordate de către SNN către EN (inclusiv valoarea dobânzii acumulate şi neplătite la data notificării intenţiei de novare);
    6.1.5. Statul român va accepta novaţia în condiţiile ce vor fi stabilite prin Acordul acţionarilor.


    Consecinţele încetării
    6.2. Încetarea prezentului acord (în tot sau în parte şi prin orice modalitate) nu va aduce atingere niciunui drept sau niciunei obligaţii dobândite de părţi (în baza prezentului acord sau de altă manieră) până la data încetării.
    Prevederile prezentei secţiuni vor putea fi detaliate şi dezvoltate în Acordul acţionarilor.


    7. Costuri şi cheltuieli
    Fiecare parte îşi va suporta propriile costuri şi cheltuieli survenite în legătură cu elaborarea, imprimarea şi negocierea acestui acord.

    8. Confidenţialitate şi comunicări
    8.1. Restricţii generale
    În condiţiile excepţiilor prevăzute la subclauza 8.2 şi la subclauza 8.3, nicio parte nu poate, în orice moment, înainte sau după expirarea sau încetarea anticipată a acestui acord, fără acordul scris al celorlalte părţi, să divulge sau să permită funcţionarilor, angajaţilor, agenţilor, consultanţilor sau contractanţilor acesteia să divulge către nicio persoană (cu excepţia funcţionarilor sau angajaţilor unei părţi sau ai unei persoane către care, în fiecare caz, divulgarea informaţiilor este permisă conform acestui acord şi care trebuie să cunoască informaţiile pentru executarea adecvată a sarcinilor acestora):
    8.1.1. existenţa şi orice parte a conţinutului acestui acord;
    8.1.2. orice informaţii pe care le deţine sau pe care le obţine (înainte sau după data prezentului acord) în legătură cu SNN şi/sau EN şi/sau, sau în orice altă manieră legate de activitatea, activele sau afacerile SNN şi/sau EN; şi
    8.1.3. orice informaţii pe care, ca urmare a negocierilor legate de acest acord sau a negocierii şi convenirii contractelor de implementare subsecvente, le obţine, pe orice cale.


    8.2. Excepţii
    Restricţiile impuse de subclauza 8.1 nu se aplică pentru divulgarea de informaţii de către o parte („partea care face divulgarea“):
    8.2.1. care sunt sau devin ulterior de domeniu public, în altă manieră decât ca rezultat al încălcării unui angajament de confidenţialitate;
    8.2.2. care trebuie divulgate, ca urmare a unei cerinţe legale, către orice persoană autorizată de lege să primească aceste informaţii;
    8.2.3. care trebuie divulgate conform reglementărilor pieţei de capital sau care trebuie divulgate conform reglementărilor altor autorităţi de reglementare sau de supraveghere;
    8.2.4. către o instanţă de judecată, un tribunal arbitral sau o instanţă administrativă, în cursul unor proceduri în care partea care face divulgarea este o parte, iar divulgarea respectivă este impusă în procedurile respective;
    8.2.5. către orice consultanţi profesionali (inclusiv către auditori şi experţi independenţi) ai părţii care face divulgarea, care sunt ţinuţi faţă de respectiva parte care face divulgarea de o obligaţie profesională de confidenţialitate care se aplică oricăror informaţii divulgate;
    8.2.6. către orice bancheri, potenţiali creditori sau agenţii de rating care au nevoie de informaţiile respective pentru realizarea îndatoririlor acestora, cu condiţia ca partea care face divulgarea să se asigure că beneficiarul informaţiilor respectă restricţiile din această clauză 8;
    8.2.7. către orice autorităţi fiscale, pentru obţinerea unei decizii fiscale sau a unei evaluări similare; şi
    8.2.8. conform termenilor acestui acord.


    8.3. Comunicări
    În condiţiile prevăzute de celelalte prevederi ale acestei subclauze 8.2, nicio parte nu va face anunţuri şi nu va distribui comunicate sau circulare în legătură cu acest acord fără să fi transmis şi să fi primit acordul celeilalte părţi pentru forma şi conţinutul comunicatului sau circularei respective. Nicio prevedere a acestei subclauze 8.3 nu va împiedica părţile, după o consultare prealabilă între ele, să facă anunţuri sau să transmită comunicate sau circulare cerute de lege sau de reglementările pieţei de capital sau care trebuie divulgate conform reglementărilor altor autorităţi de reglementare sau de supraveghere.


    9. Prevederi diverse
    9.1. Renunţare
    Nicio întârziere sau omisiune a unei părţi în exercitarea unui drept, a unei puteri, a unui privilegiu sau a unui remediu în baza acestui acord nu va fi de natură să afecteze dreptul, puterea, privilegiul sau remediul respectiv şi nu va fi interpretată ca o renunţare la acestea. Orice exercitare singulară sau parţială a unui astfel de drept, putere, privilegiu sau remediu nu va împiedica orice altă exercitare sau exercitarea ulterioară a acestora sau exercitarea oricărui alt drept, puteri, privilegiu sau remediu. Drepturile şi remediile prevăzute în prezentul acord sunt cumulative şi nu exclud niciunul din drepturile şi remediile prevăzute de lege.

    9.2. Întreaga înţelegere a părţilor şi independenţa clauzelor
    9.2.1. Fiecare dintre părţi la prezentul acord confirmă că acest acord reprezintă întreaga înţelegere şi constituie întregul acord în legătură cu obiectul acestuia şi prevalează asupra oricăror înţelegeri anterioare între părţi în legătură cu acest obiect şi, fără a afecta caracterul general al celor de mai sus, exclude orice garanţie, condiţie sau alt angajament implicit conform legii sau conform practicilor sau uzanţelor.
    9.2.2. Fiecare dintre părţi confirmă că:
    (A) la încheierea acestui acord nu s-a bazat pe declaraţii, garanţii, asigurări, angajamente, despăgubiri, obligaţii sau alte promisiuni care nu sunt expres prevăzute sau referite în prezentul acord; şi
    (B) în orice caz, fără a aduce atingere răspunderii pentru dol sau fals în declaraţii, singurele drepturi şi remedii legate de orice declaraţii, garanţii, asigurări, angajamente, despăgubiri, obligaţii sau alte promisiuni făcute sau de orice acţiuni întreprinse în legătură cu prezentul acord sunt conforme cu prezentul acord, iar pentru evitarea îndoielii şi fără limitări, nicio parte nu are drepturi sau remedii (ca urmare a unor acţiuni în justiţie sau în altă manieră) izvorând din răspunderea delictuală (inclusiv neglijenţă) sau pentru inducere în eroare (din neglijenţă sau în altă manieră şi indiferent dacă sunt date înainte şi/sau în cadrul acestui acord).

    9.2.3. În cazul în care orice prevedere (inclusiv orice subclauză sau parte a Acordului) din acest acord este nulă sau lipsită de aplicabilitate prin efectul legii sau ca urmare a hotărârii definitive a unei instanţe/tribunal arbitral competente, aceasta se va considera eliminată/nescrisă, iar restul Acordului va rămâne în vigoare şi va continua să producă efecte şi, dacă este necesar, părţile vor depune toate eforturile pentru a conveni asupra modificării Acordului, necesară pentru a pune în practică spiritul acestui acord.

    9.3. Notificări
    9.3.1. Orice notificare sau altă comunicare care urmează a fi transmisă de una dintre părţi unei alte părţi în temeiul sau în legătură cu aspectele prevăzute de prezentul acord va fi adresată destinatarului şi va fi trimisă la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail care are o semnătură electronică extinsă încorporată, anexată sau asociată acestuia („semnătura electronică extinsă logică încorporată, ataşată sau asociată“) a celeilalte părţi, prevăzute mai jos în acest scop şi marcată în atenţia persoanei către care este transmisă astfel sau la o altă adresă, alt număr de fax sau adresă de e-mail care are o semnătură electronică extinsă încorporată, anexată sau asociată acestuia („semnătura electronică extinsă logică încorporată, ataşată sau asociată“) şi/sau marcată în atenţia respectivei alte persoane, astfel cum partea cealaltă poate specifica la anumite intervale de timp prin intermediul unei notificări transmise în conformitate cu prezenta clauză către partea care transmite notificarea sau comunicarea relevantă acesteia:
    Pentru Guvernul României:
    Adresa:
    Fax:
    E-mail:
    În atenţia:
    Pentru SNN:
    Adresa:
    Fax:
    E-mail:
    În atenţia:

    9.3.2. Orice notificare sau altă comunicare care urmează a fi transmisă de oricare dintre părţi oricărei alte părţi în temeiul sau în legătură cu aspectele prevăzute de prezentul acord va fi în scris, în limba română, şi va fi înmânată personal, prin fax sau prin e-mail având o semnătura electronică extinsă încorporată, anexată sau asociată acestuia („semnătura electronică extinsă logică încorporată, ataşată sau asociată“), scrisoare înregistrată sau curier şi se va considera primită:
    I. la momentul predării, dacă este înmânată personal, prin scrisoare recomandată sau prin curier;
    II. la momentul transmiterii, dacă este transmisă prin fax sau prin e-mail, care având o semnătură electronică extinsă încorporată, anexată sau asociată acestuia („semnătura electronică extinsă logică încorporată, ataşată sau asociată“).

    9.3.3. Orice notificare sau altă comunicare care nu a fost primită într-o zi lucrătoare sau a fost primită după 17.00, ora locală, în orice zi lucrătoare la locul de primire va fi considerată primită în următoarea zi lucrătoare.

    9.4. Număr de exemplare şi limba Acordului
    Acordul va fi semnat în patru exemplare în limba română.

    9.5. Modificări
    Nicio modificare a prezentului acord nu va produce efecte decât dacă este efectuată în scris şi semnată de sau în numele părţilor.
    Orice modificare a prezentului acord se realizează prin act adiţional care produce efecte de la data intrării în vigoare a actului juridic prin care acesta este aprobat, în condiţiile cadrului legal aplicabil.

    9.6. Declaraţii şi garanţii
    Fiecare dintre părţi declară şi garantează către cealaltă parte că:
    9.6.1. este legal constituită;
    9.6.2. are autoritatea de a încheia acest acord şi de a exercita drepturile şi de a executa obligaţiile care îi revin în baza Acordului;
    9.6.3. a luat măsurile necesare pentru autorizarea semnării şi executării obligaţiilor sale conform acestui acord;
    9.6.4. obligaţiile exprimate ca fiind asumate de aceasta în baza acestui acord sunt legale, valabile, obligatorii şi cu caracter executoriu.    10. Legea aplicabilă, jurisdicţie şi procedură
    10.1. Prezentul acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
    10.1.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau divergenţă care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    10.1.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca divergenţa să se soluţioneze de către instanţele competente, în condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate de legislaţia în vigoare, sau, după caz, de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional (ICC), în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ, de un tribunal arbitral compus din 3 (trei) arbitri. Arbitrajul va avea loc la Paris. Părţile convin ca limba arbitrajului, inclusiv a audierilor orale, a dovezilor scrise şi a corespondenţei, să fie limba engleză. În acest sens, părţile vor stabili, de comun acord, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului de 30 de zile menţionat în teza introductivă a prezentului articol, prin care dintre cele două modalităţi (instanţa de drept comun sau Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional - ICC) va fi soluţionată neînţelegerea sau divergenţa contractuală respectivă, iar în cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la o înţelegere în legătură cu acest aspect, neînţelegerea sau divergenţa contractuală respectivă va fi soluţionată de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional - ICC conform celor prevăzute anterior în prezenta clauză.

    10.2. O hotărâre arbitrată emisă în mod legal va fi definitivă şi opozabilă părţilor, fără excepţie, precum şi succesorilor şi cesionarilor acestora.
    10.3. Fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli în legătură cu arbitrajul, inclusiv onorariile şi/sau cheltuielile consultantului juridic, expertului (experţilor) şi martorului (martorilor). Toate celelalte costuri şi cheltuieli, cum ar fi, dar fără a se limita la costurile administrative ale curţii de arbitraj, onorariile şi cheltuielile arbitrilor, onorariile şi cheltuielile expertului (experţilor) numit (numiţi) de tribunalul arbitral şi costurile serviciilor de interpretare vor fi alocate între părţile la arbitraj conform hotărârii arbitrilor.
    Drept mărturie a celor de mai sus, părţile au semnat acest acord la data menţionată iniţial mai sus.


    ANEXA 1

    ACTIVELE SNN
    Activele listate mai jos în valoare suficientă pentru a satisface subscrierea capitalului propriu
    în natură de către SNN, conform înţelegerii între părţi, SNN şi/sau investitori

┌──────────────┬───────────┬────────────────┐
│ │Documente │ │
│ │de │ │
│ │susţinere │ │
│ │Cartea │ │
│Descriere │funciară a │ │
│ │oraşului │ │
│ │Cernavodă │ │
│ │cu nr. │Număr de │
│ │10844 │identificare U3/│
│ │(rezultat │U4-08230-6024-CU│
├──────────────┤din Cartea │/PG-6025-1-GA-O │
│ │Funciară │Rev.1, plan de │
│ │nr. 146 a │situaţie scara │
│ │oraşului │1:2.000 │
│ │Cernavodă),│ │
│TEREN │nr. │ │
│ │cadastral │ │
│ │207-2, prin│ │
│ │încheierea │ │
│ │nr. 1.590/ │ │
│ │11.05.2000 │ │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│Construcţii │ │ │
│(clădiri şi │ │ │
│construcţii │- │Apendicele 1 │
│speciale) │ │ │
│[detalii în │ │ │
│apendicele 1] │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│Apă grea │75.260,58 │Izotopic cel │
│ │kg │puţin 99,85% │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│Stocul de │Evidenţe │ │
│echipamente şi│contabile │ │
│piese de │sucursala │ │
│schimb │CNE │ │
│ │Cernavodă │ │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │Certificat de │
│Teren │73.600 m^2 │urbanism nr. 61/│
│ │ │24.04.2020 │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│Studii-suport │ │ │
│pentru │ │ │
│obţinerea │ │ │
│permiselor şi │ │ │
│autorizaţiilor│ │ │
│SNN │ │ │
├──────────────┼───────────┼────────────────┤
│Alte active │ │ │
│determinate │ │ │
│prin acordul │ │ │
│părţilor │ │ │
└──────────────┴───────────┴────────────────┘    Apendicele 1 - Construcţii (clădiri şi construcţii speciale)

    Unitatea 3

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Număr de │ │
│Denumire │identificare│Identificare │
│construcţie│(conform │în │
│ │planului de │contabilitate│
│ │situaţie) │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │001 │ │
│reactorului│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│serviciilor│ │ │
│nucleare │002, 007 │ │
│auxiliare │ │ │
│(CSAN) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│turbinei │020, 021, │ │
│(clădirea │022 │ │
│integrată) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│treptei de │ │ │
│înaltă │006 │ │
│presiune │ │ │
│(HPECC) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│grupurilor │023 │ │
│diesel de │ │ │
│rezervă │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Corpul │026 │ │
│răcitorilor│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│sistemelor │ │ │
│de │ │ │
│alimentare │ │ │
│cu apă la │004 │ │
│avarie │ │ │
│pentru U3, │ │ │
│4 şi 5 │ │ │
│(EWS) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│sistemului │ │ │
│de │ │ │
│alimentare │ │ │
│cu energie │ │ │
│la avarie │005 │ │
│şi camera │ │ │
│secundară │ │ │
│de control │ │ │
│(numai │ │ │
│excavaţii) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Casa │050, 051, │ │
│sitelor şi │048, 049, │ │
│staţia de │058 │ │
│pompare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Canale şi │ │ │
│conducte │ │ │
│apă de │ │ │
│circulaţie │052, 053 │ │
│şi tehnică │ │ │
│(CCW şi │ │ │
│RSW) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Canale │ │ │
│evacuare │ │ │
│apă caldă │054 │ │
│CCW şi RSW │ │ │
│- circuit │ │ │
│de evacuare│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Ecran │ │ │
│perimetral │N/A │ │
│de etanşare│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Canal şi │ │ │
│tunel fir 1│N/A │ │
│„U3“ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    Unitatea 4

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Număr de │ │
│Denumire │identificare│Identificare │
│construcţie│(conform │în │
│ │planului de │contabilitate│
│ │situaţie) │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │001 │ │
│reactorului│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│serviciilor│ │ │
│nucleare │002, 007 │ │
│auxiliare │ │ │
│(CSAN) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│turbinei │020, 021, │ │
│(clădirea │022 │ │
│integrată) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│grupurilor │023 │ │
│diesel de │ │ │
│rezervă │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│treptei de │ │ │
│înaltă │006 │ │
│presiune │ │ │
│(HPECC) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Clădirea │ │ │
│sistemului │ │ │
│de │ │ │
│alimentare │ │ │
│cu energie │ │ │
│la avarie │005 │ │
│şi camera │ │ │
│secundară │ │ │
│de control │ │ │
│(numai │ │ │
│excavaţii) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Canale şi │ │ │
│conducte │ │ │
│apă de │ │ │
│circulaţie │052, 053 │ │
│şi tehnică │ │ │
│(CCW şi │ │ │
│RSW) │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Ecran │ │ │
│perimetral │N/A │ │
│de etanşare│ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Casa │050, 051, │ │
│sitelor şi │048, 049, │ │
│staţia de │058 │ │
│pompare │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│Canal şi │ │ │
│tunel fir 1│N/A │ │
│„U4“ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    Cantităţi estimate/necesare pentru contribuţia în natură
    a statului român la capitalul social al EnergoNuclear - S.A.
    Cantitatea necesară pentru încărcătura iniţială de apă grea

┌───────────────┬────────┬─────────────┐
│Descriere │Izotopic│Cantitate │
│ │ │(tone) │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│Apă grea (D_2O)│99,85% │550 │
│U3 │ │ │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│Apă grea (D_2O)│99,85% │550 │
│U4 │ │ │
├───────────────┴────────┼─────────────┤
│T O T A L │1.100 │
└────────────────────────┴─────────────┘


    Cantitatea de 1.100 de tone necesară pentru punerea în funcţiune a unităţilor este estimată în mod conservativ şi include necesarul de apă grea pentru circuitul primar, moderator, consum tehnologic pentru punerea în funcţiune de sisteme auxiliare, deuterări, teste, calibrări şi o rezervă comună. Din cantitatea de 1.100 de tone estimată se va deduce cantitatea de 75.260,58 kg aflată în proprietatea SNN (anexa 1 - Activele SNN) şi având ca destinaţie unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.
    Cantitatea de octoxid de uraniu necesară primei încărcături de combustibil nuclear

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Descriere │Cantitate │
│ │estimată (tone)│
├──────────────────────┼───────────────┤
│Octoxid de uraniu │120 │
│(U3O8) Unitatea 3 │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Octoxid de uraniu │120 │
│(U3O8) Unitatea 4 │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│T O T A L │240 │
└──────────────────────┴───────────────┘    ANEXA 3

    PREVEDERI ŞI PRINCIPII O&M
    1. Strategia comună de operare şi mentenanţă
    Pornind de la experienţa şi rezultatele excelente ale SNN, care asigură operarea şi mentenanţa unităţilor 1 şi 2 de pe amplasamentul CNE Cernavodă, şi ţinând cont de faptul că amplasamentul CNE Cernavodă oferă condiţiile, facilităţile şi sinergiile necesare cu privire la serviciile comune, aspecte care pot conduce la considerarea unei strategii coordonate de operare şi mentenanţă a unităţilor 1, 2, 3 şi 4, SNN va fi direct sau indirect (inclusiv sub forma unei entităţi juridice distincte specializate care ar putea fi în proprietatea comună a SNN şi EN - societatea de operare) operatorul unităţilor 3 şi 4 şi va furniza toate serviciile de exploatare, inclusiv, fără a se limita la, selectarea şi pregătirea personalului, managementul deşeurilor radioactive, managementul combustibilului ars, serviciile de detritiere şi dezafectare.
    EN va negocia şi conveni cu SNN o strategie comună de operare şi mentenanţă, inclusiv structura organizatorică adecvată, în vederea operării într-o manieră integrată a unităţilor 1, 2, 3 şi 4 şi a facilităţilor de pe amplasamentul CNE Cernavodă. Această strategie va garanta aplicarea celor mai bune practici în domeniul securităţii nucleare şi eficienţei economice pentru operarea unităţilor şi, cu precădere, absenţa discriminării între unităţile 1 şi 2 şi unităţile 3 şi 4, obligaţii distincte între unităţile 1 şi 2, pe de o parte, şi unităţile 3 şi 4, pe de altă parte, alocarea corespunzătoare a riscurilor, accesul la informaţie şi posibilitatea de a controla şi direcţiona rezultatele şi aderenţa la principiile EURATOM şi AIEA în domeniul securităţii nucleare şi al organizării, potrivit legislaţiei din România aplicabile.
    EN şi SNN vor negocia, cu suportul acţionarilor EN, în scopul convenirii unei strategii comune de operare şi mentenanţă, până la decizia de investire II. Această strategie va fi consolidată prin contractele comerciale necesare.

    2. Pregătirea prealabilă a personalului
    Dacă va fi necesar, anterior deciziei de investire I şi în conformitate cu legislaţia din România aplicabilă, SNN şi EN vor întreprinde acţiunile necesare pentru a garanta selectarea şi pregătirea personalului-cheie autorizabil de operare pentru unităţile 3 şi 4 de către o organizaţie autorizată, inclusiv prin utilizarea unui simulator integral full-scope, dedicată operării unităţilor 1 şi 2.
    SNN şi EN vor determina numărul de personal-cheie care va fi pregătit. Costurile aferente selectării şi pregătirii personalului vor fi prevăzute în bugetul SNN.
    Implementarea programului de pregătire se va efectua în funcţie de graficul de construcţie în vederea asigurării că personalul-cheie va fi angajat când va fi necesar de către organizaţia autorizată dedicată operării unităţilor 1 şi 2.
    Se va garanta că personalul-cheie de operare autorizabil pentru Unităţi pregătit în cadrul programului menţionat anterior va fi transferat către entitatea care va furniza serviciile de O&M pentru unităţi la momentul oportun.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016