Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACORD din 31 mai 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 31 mai 2018  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene     Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD din 31 mai 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 241 din 24 martie 2020
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 25 din 20 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 24 martie 2020.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore (denumite în continuare în mod individual „România“ şi, respectiv, „Singapore“ şi împreună „părţi contractante“),
    fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944;
    luând notă de Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Singapore privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Luxemburg la 9 iunie 2006,
    dorind să încheie un nou acord suplimentar la convenţia menţionată, în scopul înfiinţării şi operării de servicii aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Definiţii
    În scopul aplicării prezentului acord, dacă nu se specifică altfel, termenii:
    (a) „autoritate aeronautică“ înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor, iar în ceea ce priveşte Singapore, Ministerul pentru Transporturi, Autoritatea Aviaţiei Civile din Singapore sau, în ambele cazuri, orice persoană sau organism care poate fi autorizat să îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de autorităţile sus-menţionate sau alte funcţii similare;
    (b) „acord“ înseamnă prezentul acord, anexa sa, inclusiv orice modificări ale acestora;
    (c) „certificat de operator aerian“ înseamnă un document emis unei companii aeriene care certifică faptul că respectiva companie aeriană are capacitatea profesională şi organizatorică de a asigura operarea în siguranţă a aeronavelor pentru activităţile de aviaţie prevăzute în acest certificat;
    (d) (d) „Convenţia de la Chicago“ înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexă adoptată în baza articolului 90 al acestei Convenţii şi orice amendament la anexe sau la Convenţie, adoptat în baza articolelor 90 şi 94, în măsura în care aceste anexe şi amendamente se aplică de către ambele părţi contractante;
    (e) „companie aeriană desemnată“ înseamnă o companie aeriană care a fost desemnată şi autorizată în conformitate cu articolul 3 al prezentului acord;
    (f) „tarife“ înseamnă preţurile pe care compania aeriană desemnată le aplică pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mărfii, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri, cu excepţia remuneraţiei şi a condiţiilor pentru transportul poştei;
    (g) „teritoriu“ în legătură cu un stat are înţelesul care i se atribuie în articolul 2 al Convenţiei de la Chicago;
    (h) „taxe de utilizare“ înseamnă taxe stabilite pentru companii aeriene de către autorităţile competente sau aprobate de către aceste autorităţi spre a fi percepute pentru furnizarea bunurilor şi facilităţilor aeroportuare sau a facilităţilor pentru navigaţia aeriană sau a facilităţilor pentru securitatea aviaţiei sau a serviciilor, inclusiv serviciile conexe şi facilităţile pentru aeronave, echipajele acestora, pasageri şi marfă;
    (i) „serviciu aerian“, „serviciu aerian internaţional“, „companie aeriană“ şi „escală necomercială“ au înţelesurile care le-au fost atribuite în articolul 96 al Convenţiei de la Chicago;
    (j) „OACI“ înseamnă Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale; şi
    (k) „stat membru al Uniunii Europene (UE)“ înseamnă un stat care este în prezent sau va fi în viitor parte contractantă la Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    ART. 2
    Acordarea drepturilor
    (1) Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi contractante următoarele drepturi cu privire la serviciile aeriene internaţionale efectuate de către companiile aeriene desemnate de către cealaltă parte contractantă:
    (a) dreptul de a survola fără aterizare teritoriul său;
    (b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul său;
    (c) dreptul, în conformitate cu termenii desemnării acestora, de a face escale în punctele specificate în programul de rute prevăzut la alineatul (2), cu scopul de a îmbarca şi debarca pasageri, bagaje, marfă şi poştă venind dinspre sau având ca destinaţie puncte aflate pe rutele specificate; şi
    (d) alte drepturi specificate în prezentul acord.

    (2) Companiile desemnate de către fiecare parte contractantă au dreptul de a presta servicii aeriene pentru transportul de pasageri, marfă sau poştă, separat sau combinat, pe următoarele rute specificate:
    Rute ce vor fi operate de către compania aeriană sau companiile aeriene desemnate de către România:
    puncte de dinainte - puncte în România - puncte intermediare - puncte în Singapore - puncte mai departe.

    Rute ce vor fi operate de către compania aeriană sau companiile aeriene desemnate de către Singapore:
    puncte de dinainte - puncte în Singapore - puncte intermediare - puncte în România - puncte mai departe.

    Aceste servicii şi rute sunt în continuare denumite „servicii convenite“ şi, respectiv, „rute specificate“.

    (3) În timpul operării unui serviciu convenit pe o rută specificată companiile aeriene desemnate de către fiecare parte contractantă pot, în plus faţă de drepturile menţionate mai sus, pentru orice zbor sau pentru toate zborurile şi la latitudinea fiecărei companii aeriene:
    (a) să opereze zboruri în oricare direcţie sau în ambele direcţii;
    (b) să combine numere diferite ale zborurilor în timpul operării cu o singură aeronavă;
    (c) să deservească, în cadrul rutelor, puncte intermediare şi puncte mai departe, precum şi puncte din teritoriul părţilor contractante, în orice combinaţie şi în orice ordine;
    (d) să omită să facă escale în orice punct sau puncte;
    (e) să transfere traficul din oricare dintre aeronavele sale în oricare alte aeronave ale sale, în orice punct de pe rută; şi
    (f) să deservească puncte de dinaintea oricărui punct din teritoriul său, cu sau fără schimbarea aeronavei sau a numărului zborului, să prezinte şi să facă reclamă acestor servicii, pentru public, ca servicii directe, fără limitări cu privire la direcţie sau poziţionare geografică, conform unui program de rute deschis, fără limitări cu privire la capacitate şi frecvenţă, cu orice tip de aeronavă şi fără pierderea niciunui drept de transport permis de către prezentul acord, cu condiţia ca aceste zboruri să aibă ca punct de plecare teritoriul părţii contractante care a desemnat compania aeriană/ companiile aeriene.

    (4) Companiile aeriene ale fiecărei părţi contractante, altele decât cele desemnate în baza articolului 3 al prezentului acord, vor beneficia de drepturile specificate la alineatul (1) literele (a) şi (b) ale prezentului articol.
    (5) Nicio prevedere din prezentul articol nu va fi interpretată în sensul de a conferi vreuneia dintre companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, pasageri, bagajele acestora, marfă sau poştă transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul acelei părţi contractante, care constituie drepturi de cabotaj.

    ART. 3
    Desemnarea şi autorizarea
    (1) Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul operării serviciilor convenite pe fiecare rută specificată şi să retragă sau să schimbe o astfel de desemnare. Aceste desemnări vor fi transmise celeilalte părţi contractante în scris şi trebuie să precizeze dacă compania aeriană este autorizată să presteze tipul de servicii aeriene specificate la articolul 2.
    (2) La primirea unei astfel de desemnări şi la primirea cererii de la compania/companiile/aeriană/aeriene desemnată/ desemnate, în forma şi modul stabilite pentru autorizaţiile de operare şi pentru permisele tehnice, cealaltă parte contractantă va acorda autorizaţiile şi permisele corespunzătoare într-un termen procedural minim, cu condiţia ca:
    (a) în cazul unei companii aeriene desemnate de România:
    (i) să fie stabilită pe teritoriul României, în temeiul legislaţiei şi reglementărilor româneşti şi în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, şi să aibă licenţă de operare valabilă, eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene; şi
    (ii) un control reglementar efectiv al companiei aeriene să fie exercitat şi menţinut de statul membru al Uniunii Europene responsabil pentru eliberarea certificatului său de operator aerian, iar autoritatea aeronautică competentă să fie identificată în mod clar în desemnare; şi
    (iii) compania aeriană să îşi aibă sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene de la care a primit licenţa de operare valabilă; şi
    (iv) compania aeriană să aparţină, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi să fie controlată efectiv de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau resortisanţi ai unor state membre ale Uniunii Europene şi/sau de către alte state enumerate în anexa la prezentul acord şi/sau de către resortisanţi ai acestor alte state;

    (b) în cazul unei companii aeriene desemnate de Singapore:
    (i) Singapore să exercite şi să menţină un control reglementar efectiv al companiei aeriene; şi
    (ii) compania aeriană să îşi aibă sediul principal al afacerilor în Singapore;

    (c) compania aeriană desemnată este în măsură să îndeplinească condiţiile prevăzute de legile şi reglementările cu privire la operarea serviciilor aeriene internaţionale, aplicate în mod normal şi rezonabil de către partea contractantă care primeşte solicitarea.

    (3) Dacă o companie aeriană a fost astfel desemnată şi autorizată, aceasta poate să înceapă operarea serviciilor convenite dacă compania aeriană se conformează tuturor prevederilor aplicabile ale prezentului acord.

    ART. 4
    Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de operare
    (1) Fiecare parte contractantă poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice ale unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă:
    (a) în cazul unei companii aeriene desemnate de România:
    (i) compania aeriană nu este stabilită, în temeiul legislaţiei şi reglementărilor româneşti şi în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, pe teritoriul României sau nu are licenţă de operare valabilă, eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene; sau
    (ii) controlul reglementar efectiv al companiei aeriene nu este exercitat sau menţinut de statul membru al Uniunii Europene responsabil pentru eliberarea certificatului său de operator aerian sau în cazul în care autoritatea aeronautică competentă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau
    (iii) compania aeriană nu îşi are sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene de la care a primit licenţa de operare; sau
    (iv) compania aeriană nu aparţine, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, sau nu este controlată efectiv de un stat membru al Uniunii Europene şi/sau resortisanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau de către alte state enumerate în anexa la prezentul acord şi/sau de către resortisanţi ai acestor alte state; sau
    (v) se poate demonstra că, în exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută ce cuprinde un punct situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, inclusiv operarea unui serviciu comercializat în calitate de serviciu direct sau care constituie un serviciu direct, compania aeriană ar încălca unele restricţii în materie de drepturi de trafic impuse printr-un acord între Singapore şi acel alt stat membru al Uniunii Europene în cauză; sau
    (vi) compania aeriană desemnată deţine un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, în absenţa unui acord bilateral privind serviciile aeriene între Singapore şi acel stat membru al Uniunii Europene şi când se poate demonstra că drepturile de trafic necesare pentru a efectua operarea propusă nu sunt acordate, cu titlu de reciprocitate, companiei/companiilor aeriene desemnate de Singapore;

    (b) în cazul unei companii aeriene desemnate de Singapore:
    (i) Singapore nu menţine un control reglementat efectiv al companiei aeriene; şi
    (ii) compania aeriană nu are sediul principal al afacerilor în Singapore;

    (c) în cazul în care compania aeriană desemnată nu reuşeşte să se conformeze legilor şi reglementărilor aplicate în mod normal şi rezonabil de către partea contractantă care acordă acele drepturi; sau
    (d) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să opereze în conformitate cu condiţiile stabilite în baza prezentului acord; sau
    (e) în cazul în care cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să întreprindă măsurile necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei în concordanţă cu prevederile articolului 12 alineatul (2) al prezentului acord; sau
    (f) conform prevederilor articolului 12 alineatul (6) al prezentului acord.

    (2) Dacă revocarea, suspendarea sau impunerea imediată a condiţiilor menţionate la alineatul (1) al prezentului articol nu este esenţială pentru a preveni noi abateri de la legi sau reglementări, acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă.
    (3) Prezentul articol nu limitează drepturile fiecărei părţi contractante de a retrage, revoca, limita sau impune condiţii cu privire la autorizaţia de operare sau permisul tehnic acordat unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în conformitate cu prevederile articolului 11 al prezentului acord.

    ART. 5
    Capacitatea
    (1) Fiecare parte contractantă permite companiilor aeriene desemnate ale ambelor părţi contractante să aibă posibilitatea corectă şi egală pentru a concura în transportul aerian internaţional reglementat prin prezentul acord.
    (2) Fiecare parte contractantă permite fiecărei companii aeriene desemnate să determine frecvenţa şi capacitatea pe care aceasta le oferă în cadrul transportului aerian internaţional. Potrivit acestui drept, nicio parte contractantă nu va limita, în mod unilateral, volumul de trafic, frecvenţa sau regularitatea serviciului sau tipul/tipurile de aeronave operate de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, cu excepţia cazului în care limitarea se impune din considerente vamale, tehnice, operaţionale sau de mediu, aplicate uniform în conformitate cu articolul 15 al Convenţiei.
    (3) Nicio parte contractantă nu impune companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă un drept preferenţial de refuz, un procent de partajare, o taxă pentru abţinerea de la obiecţii sau orice altă cerinţă cu privire la capacitate, frecvenţe sau trafic care ar fi în contradicţie cu scopurile prezentului acord.

    ART. 6
    Notificarea orarelor
    Companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante notifică, doar cu scop informativ, autorităţii aeronautice a celeilalte părţi contractante, înainte de începerea serviciilor, orarul de operare al serviciilor propuse, specificând frecvenţa, tipul de aeronavă şi perioada de valabilitate. Această cerinţă se aplică, de asemenea, oricărei modificări a acestuia.

    ART. 7
    Tarife
    (1) Fiecare parte contractantă permite ca tarifele pentru serviciile aeriene să fie stabilite în mod liber de către fiecare companie aeriană desemnată.
    (2) Fiecare parte contractantă poate solicita o notificare, doar în scop informativ, cu privire la tarifele ce vor fi aplicate de către compania sau companiile aeriene desemnate pentru serviciile furnizate conform prezentului acord. Informaţia va fi transmisă fără întârziere părţii contractante care o solicită.
    (3) Tarifele se stabilesc la niveluri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii semnificativi, incluzând interesele utilizatorilor, costul operării, caracteristicile serviciului, un profit rezonabil şi alte considerente comerciale legate de piaţă. Tarifele nu pot fi în mod nejustificat discriminatorii, excesiv de mari, artificial scăzute sau restrictive.
    (4) Tarifele practicate de către companiile aeriene desemnate de către Singapore pentru transportul efectuat în întregime în Uniunea Europeană se supun dreptului Uniunii Europene, care se va aplica în mod nediscriminatoriu.

    ART. 8
    Scutirea de taxe
    (1) Aeronavele operate pe serviciile internaţionale de către companiile aeriene desemnate de una dintre părţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile şi produsele din tutun transportate la bordul acelei aeronave, vor fi admise fără plata drepturilor de import/export la introducerea pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca acel echipament, acele rezerve şi provizii să rămână la bordul aeronavelor până când acestea sunt reexportate, în măsura maximă permisă de legislaţia naţională a fiecărei părţi contractante şi pe bază de reciprocitate.
    (2) Fiecare parte contractantă scuteşte de la plata tuturor drepturilor de import/export, cu excepţia taxelor corespunzătoare serviciilor prestate:
    (a) proviziile de bord încărcate pe teritoriul unei părţi contractante, în cadrul limitelor fixate de către autorităţile părţii contractante respective, şi care se intenţionează să fie folosite la bordul aeronavelor operate pe un serviciu internaţional de către companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă;
    (b) piesele de schimb şi echipamentul obişnuit de bord introduse pe teritoriul unei părţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale;
    (c) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi companiilor aeriene ale unei părţi contractante pentru alimentarea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale, atunci când aceste provizii urmează să fie folosite pe oricare parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului părţii contractante în care ele au fost luate la bord; şi
    (d) documentele necesare utilizate de către companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante, incluzând documentele de transport, scrisorile de transport aerian şi materialele de reclamă, precum şi vehiculele cu motor, materialele şi echipamentele care ar putea fi utilizate de către companiile aeriene desemnate pentru scopuri comerciale şi operaţionale în cadrul zonei aeroportului, cu condiţia ca aceste materiale şi echipamente să servească transportului de pasageri şi marfă.

    (3) Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi proviziile reţinute la bordul aeronavelor operate de către companiile aeriene desemnate ale unei părţi contractante pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu aprobarea autorităţilor vamale din acel teritoriu. Într-un astfel de caz, ele pot fi puse sub supravegherea acestor autorităţi până când ele vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementările vamale.
    (4) Scutirile acordate în baza prezentului articol se aplică şi în situaţiile în care companiile aeriene desemnate ale oricărei părţi contractante au intrat în aranjamente cu alte companii aeriene pentru împrumutul sau transferul în teritoriul celeilalte părţi contractante al articolelor specificate în alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, cu condiţia ca acele alte companii aeriene să se bucure de astfel de exceptări acordate de cealaltă parte contractantă.

    ART. 9
    Aplicarea legilor
    (1) Legile şi reglementările unei părţi contractante care guvernează intrarea în şi plecarea de pe teritoriul său a aeronavelor angajate în servicii aeriene internaţionale sau operarea şi navigarea acestor aeronave deasupra teritoriului său se aplică aeronavelor companiilor aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante.
    (2) Legile şi reglementările unei părţi contractante referitoare la intrarea în, staţionarea pe şi plecarea de pe teritoriul său a pasagerilor, echipajelor şi mărfii, inclusiv a poştei, cum ar fi cele privind imigrarea, vama, valuta, sănătatea şi carantina, se aplică pasagerilor, echipajelor, mărfii şi poştei transportate de aeronavele companiilor aeriene desemnate de către cealaltă parte contractantă în timp ce ele se află în cadrul teritoriului menţionat.
    (3) Niciuna dintre părţile contractante nu poate acorda vreun privilegiu propriilor sale companii aeriene sau oricăror alte companii aeriene faţă de companiile aeriene desemnate ale celeilalte părţi contractante în aplicarea legilor şi reglementărilor la care se face referire în prezentul articol.

    ART. 10
    Tranzit direct
    Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct prin teritoriul unei părţi contractante şi care nu părăsesc zona aeroportului rezervată în acest scop fac obiectul unui control simplificat. Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct prin teritoriul unei părţi contractante şi care nu părăsesc zona aeroportului rezervată în acest scop fac obiectul unei examinări pentru motive legate de securitatea aviaţiei, controlul cu privire la narcotice, prevenirea intrării ilegale sau alte circumstanţe speciale. Bagajele şi marfa în tranzit direct sunt exceptate de la plata drepturilor de import/export şi a altor taxe similare taxelor vamale.

    ART. 11
    Securitatea aviaţiei
    (1) În conformitate cu drepturile şi obligaţiile care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirmă că obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita aplicabilitatea generală a drepturilor şi obligaţiilor care le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante acţionează în special în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963, Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, şi Protocolului suplimentar la aceasta pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă la aeroporturile care deservesc aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 24 februarie 1988, Convenţiei pentru marcarea explozibililor plastici în scopul detectării acestora, semnată la Montreal la 1 martie 1991, şi ale oricărui alt acord multilateral care guvernează securitatea aviaţiei civile obligatoriu pentru ambele părţi contractante.
    (2) Părţile contractante îşi acordă reciproc, la cerere, tot sprijinul practic necesar pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi
    echipajelor lor, a aeroporturilor şi facilităţilor de navigaţie aeriană, precum şi a oricărei alte ameninţări îndreptate împotriva securităţii aviaţiei civile.

    (3) În relaţiile reciproce, părţile contractante acţionează în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei, stabilite de OACI şi desemnate ca anexe la Convenţia de la Chicago, în măsura în care aceste prevederi de securitate se aplică părţilor contractante. Fiecare parte contractantă va cere companiilor aeriene pe care le-a desemnat să opereze servicii convenite pe rute specificate, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile statelor lor, să acţioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aviaţiei.
    (4) Fiecare parte contractantă este de acord ca propriilor companii aeriene desemnate să li se ceară să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a făcut referire la alineatul (3) de mai sus, pretinse de cealaltă parte contractantă la intrarea pe teritoriul acestei celeilalte părţi contractante. La ieşirea de pe sau în timp ce se află pe teritoriul României, companiilor aeriene desemnate li se va cere să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau, după caz, legislaţia naţională adoptată în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Economic European, care vor fi aplicate pe baze nediscriminatorii. La ieşirea de pe sau în timp ce se află pe teritoriul Singapore, companiilor aeriene desemnate li se cere să respecte prevederile privind securitatea aviaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare în Singapore. Fiecare parte contractantă garantează că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, al echipajelor, al bagajelor de mână şi de cală, al mărfurilor şi proviziilor de bord, înainte şi în timpul îmbarcării sau încărcării. De asemenea, fiecare parte contractantă acţionează favorabil la primirea oricărei cereri din partea celelalte părţi contractante pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a face faţă unei ameninţări concrete.
    (5) În măsura posibilului, având în vedere circumstanţele, atunci când se produce un incident sau există o ameninţare de săvârşire a unui act de capturare ilicită de aeronave civile sau a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a facilităţilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se ajută reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt rapid şi în condiţii de securitate acestui incident sau acestei ameninţări.
    (6) În cazul în care o parte contractantă are motive întemeiate să creadă că cealaltă parte contractantă s-a îndepărtat de respectarea prevederilor prezentului articol, autorităţile aeronautice ale primei părţi contractante pot să ceară consultări imediate cu autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi contractante. Imposibilitatea de a ajunge la un acord satisfăcător într-un interval de 15 zile de la data transmiterii unei astfel de cereri constituie temei pentru aplicarea prevederilor articolului 4 alineatul (1) al prezentului acord. O parte contractantă poate întreprinde o acţiune interimară, conform prevederilor articolului 4 alineatul (1) al prezentului acord, înainte de expirarea termenului de 15 zile, atunci când aceasta este cerută de o urgenţă. Orice acţiune întreprinsă în conformitate cu prevederile acestui alineat va fi suspendată din momentul în care cealaltă parte contractantă se conformează prevederilor de securitate prevăzute de prezentul articol.
    (7) Fiecare parte contractantă poate să ceară, oricând, consultări cu privire la standardele de securitate adoptate de către cealaltă parte contractantă, în orice domeniu referitor la echipaje, aeronave sau la operarea lor. Aceste consultări vor avea loc în decurs de 30 (treizeci) de zile de la data respectivei cereri.

    ART. 12
    Siguranţa şi inspecţiile pe rampă
    (1) Fiecare parte contractantă poate să ceară, oricând, consultări cu privire la standardele de siguranţă adoptate de către cealaltă parte contractantă, în orice domeniu, referitor la echipaje, aeronave sau la operarea lor. Aceste consultări au loc în treizeci (30) de zile de la data respectivei cereri.
    (2) Dacă, drept urmare a acestor consultări, o parte contractantă constată că cealaltă parte contractantă nu menţine şi nu administrează în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranţa care să fie cel puţin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago, prima parte contractantă notifică celeilalte părţi contractante aceste constatări, precum şi măsurile considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, iar cealaltă parte contractantă va întreprinde acţiunile corective corespunzătoare în acest sens. Dacă cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să întreprindă acţiuni corective corespunzătoare în decurs de 15 (cincisprezece) zile sau într-o perioadă mai lungă care poate fi convenită, aceasta va constitui temeiul pentru aplicarea prevederilor articolului 4 alineatul (1) al prezentului acord.
    (3) Fără a aduce prejudicii obligaţiilor menţionate în articolul 33 al Convenţiei de la Chicago, este stabilit că orice aeronavă operată de către sau, în baza unui aranjament de închiriere, în numele companiei aeriene sau companiilor aeriene ale unei părţi contractante, în servicii spre sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante, poate, cât timp se află în limitele teritoriului celeilalte părţi contractante, să fie inspectată de către reprezentanţii autorizaţi ai celeilalte părţi contractante, atât la bord, cât şi împrejurul aeronavei, pentru a verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, ale echipajului său, precum şi starea vizibilă a aeronavei şi a echipamentelor sale (în acest articol numită „inspecţie pe rampă“), cu condiţia ca aceasta să nu producă o întârziere nejustificată.
    (4) Dacă orice astfel de inspecţie pe rampă sau serii de asemenea inspecţii conduc la:
    (a) suspiciuni serioase privind faptul că o aeronavă sau operarea unei aeronave nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago; sau
    (b) suspiciuni serioase privind lipsa de menţinere şi administrare efectivă a standardelor de siguranţă stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago, partea contractantă care efectuează inspecţia pe rampă va putea, în sensul articolului 33 al Convenţiei de la Chicago, să tragă concluzia că cerinţele în baza cărora au fost eliberate sau validate certificatele sau licenţele legate de acea aeronavă sau de echipajul acelei aeronave sau că cerinţele în baza cărora este operată aeronava nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago.

    (5) În eventualitatea în care accesul în scopul de a întreprinde o inspecţie pe rampă a unei aeronave, operată de sau în numele companiei sau companiilor aeriene ale uneia dintre părţile contractante, în conformitate cu prevederile alineatului (3) al prezentului articol, este refuzat de către reprezentantul acelei sau acelor companii aeriene, cealaltă parte contractantă va fi liberă să aprecieze că există suspiciuni serioase, de tipul celor la care s-a făcut referire în alineatul (4) al prezentului articol, şi să tragă concluziile menţionate în acel alineat.
    (6) Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizaţia de operare a unei companii sau a unor companii aeriene ale celeilalte părţi contractante, în cazul în care prima parte contractantă concluzionează, fie în urma unei inspecţii pe rampă, a unei serii de inspecţii pe rampă, a unui refuz al accesului pentru inspecţie pe rampă, a consultărilor, fie în alt mod, că o acţiune imediată este esenţială pentru siguranţa operării companiei aeriene.
    (7) Orice acţiune întreprinsă de către una dintre părţile contractante în conformitate cu prevederile alineatelor (2) sau (6) ale prezentului articol va fi suspendată în momentul în care motivul întreprinderii acelei acţiuni încetează să existe.

    ART. 13
    Controlul reglementat
    Atunci când România a desemnat o companie aeriană al cărui control reglementat este exercitat şi menţinut de un alt stat membru al Uniunii Europene, drepturile Singapore în cadrul prevederilor articolului 12 al prezentului acord se aplică în mod identic în ceea ce priveşte adoptarea, exercitarea sau menţinerea standardelor de siguranţă de către acel stat membru al Uniunii Europene şi în ceea ce priveşte autorizaţia de operare a companiei aeriene respective.

    ART. 14
    Recunoaşterea certificatelor şi licenţelor
    Certificatele de navigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele, emise sau validate în concordanţă cu legile şi reglementările unei părţi contractante, incluzând, în cazul României, legile şi reglementările Uniunii Europene, pe perioada validităţii lor, sunt recunoscute ca fiind valabile de către cealaltă parte contractantă în scopul operării serviciilor convenite, cu condiţia ca astfel de certificate sau licenţe să fi fost emise sau validate la nivelul sau peste standardele minime stabilite de către Convenţia de la Chicago. Totuşi, fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza să recunoască, în scopul efectuării de zboruri peste propriul său teritoriu, certificatele de competenţă şi licenţele acordate propriilor săi cetăţeni de către cealaltă parte contractantă.

    ART. 15
    Aranjamente cooperative de piaţă
    (1) Orice companie aeriană desemnată de către o parte contractantă poate, dacă operează sau participă la un serviciu convenit pe o rută specificată, să intre în aranjamente cooperative de piaţă, cum ar fi „blocked-space“ şi „codesharing“, cu:
    a) orice companie aeriană sau companii aeriene ale oricărei părţi contractante; şi
    b) orice companie aeriană sau companii aeriene dintr-un stat terţ, numai dacă acest stat terţ autorizează sau permite aranjamente similare pentru companiile aeriene ale celeilalte părţi contractante pentru serviciile către, dinspre şi via acest stat terţ, cu condiţia ca:
    (i) toate companiile aeriene angajate în astfel de aranjamente să deţină autorizaţiile necesare pentru a opera pe rutele şi segmentele în cauză; şi
    (ii) companiile aeriene precizează în mod clar cumpărătorului la punctul de vânzare, la orice vânzare de bilete, ce companie aeriană va opera în mod efectiv pe fiecare sector al serviciului respectiv şi cu ce companie aeriană sau companii aeriene va intra cumpărătorul în relaţii contractuale.


    (2) Companiile aeriene care au un aranjament „code-sharing“ înregistrează, numai în scop informativ, la autorităţile aeronautice ale fiecărei părţi contractante propunerile de aranjamente de tip „blocked-space“ şi „code-sharing“, înainte de introducerea acestora.

    ART. 16
    Închirierea
    (1) Oricare parte contractantă poate limita folosirea aeronavelor închiriate pentru serviciile ce intră sub incidenţa prezentului acord care nu sunt conforme cu prevederile articolelor 11 şi 12 ale prezentului acord.
    (2) Companiile aeriene desemnate ale fiecărei părţi contractante pot, sub rezerva aprobării de către autoritatea aeronautică, folosi aeronave cu echipaj închiriate de la o companie din orice stat terţ, inclusiv de la alte companii aeriene (aşa-numitele aeronave „wet lease“), cu condiţia ca aceasta să nu conducă la situaţia în care compania aeriană care dă aeronava să exercite drepturi de trafic pe care nu le are.

    ART. 17
    Transferul veniturilor
    (1) Companiile aeriene desemnate de către o parte contractantă au dreptul să convertească şi să transfere în ţările lor surplusul dintre încasările şi cheltuielile locale obţinute pe teritoriul celeilalte părţi contractante din vânzarea serviciilor de transport aerian şi a activităţilor conexe legate în mod direct de domeniul transportului aerian, în valute liber convertibile. Convertirea şi transferul imediat sunt permise fără restricţii, la rate de schimb aplicabile tranzacţiilor curente, care sunt în vigoare la momentul în care aceste venituri sunt prezentate pentru convertire şi transfer, şi nu vor fi supuse niciunei taxe, cu excepţia celor aplicate în mod normal de către instituţiile bancare pentru desfăşurarea conversiei şi transferului.
    (2) Termenul „activităţi conexe legate în mod direct de domeniul transportului aerian“ include activităţi strâns legate de furnizarea serviciilor aeriene, cum ar fi serviciile de transport cu autocarul dintre aeroport şi hotel şi, acolo unde este permis, furnizarea de servicii la sol către alţi transportatori aerieni.
    (3) Dacă plăţile între părţile contractante sunt reglementate printr-un acord special, acest acord special va fi aplicat.

    ART. 18
    Activităţi comerciale
    (1) Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă au permisiunea să introducă şi să menţină pe teritoriul celeilalte părţi contractante propriul personal de conducere, tehnic, operaţional şi alţi specialişti care sunt necesari pentru furnizarea serviciilor de transport aerian, în conformitate cu prevederile legilor şi reglementărilor celeilalte părţi contractante cu privire la intrare, rezidenţă şi muncă.
    (2) Cu condiţia înregistrării comerciale corespunzătoare în concordanţă cu legile şi reglementările aplicabile în vigoare pe teritoriul unei părţi contractante, companiile aeriene ale celeilalte părţi contractante au dreptul de a vinde şi promova servicii internaţionale aeriene şi produse conexe în teritoriul primei părţi contractante, fie direct, fie, la alegerea companiei aeriene, prin intermediul agenţilor sau al altor intermediari, inclusiv dreptul de a înfiinţa birouri atât „on-line“, cât şi „off-line“. Termenul birou „on-line“ se referă la situaţia în care un birou este localizat într-un oraş deservit în mod direct de către compania aeriană desemnată, iar termenul birou „off-line“ se referă la un birou localizat într-un oraş care nu este deservit în mod direct de către compania aeriană desemnată.
    (3) Fiecare companie aeriană are dreptul să vândă astfel de transport şi orice persoană va fi liberă să achiziţioneze astfel de transport în moneda locală sau în orice valută liber convertibilă.

    ART. 19
    Taxe de utilizare
    (1) Niciuna dintre părţile contractante nu va impune şi nu va permite impunerea unor taxe de utilizare mai mari pentru compania aeriană sau companiile aeriene desemnate de către cealaltă parte contractantă decât cele impuse propriilor companii aeriene care operează servicii internaţionale aeriene similare.
    (2) Fiecare parte contractantă va încuraja consultările între autorităţile sau organismele de taxare competente proprii şi companiile aeriene care utilizează serviciile şi facilităţile oferite de către aceste autorităţi, unde este practic, chiar prin organizaţiile reprezentative pentru respectivele companii aeriene. O notificare în timp rezonabil, conţinând orice propunere de schimbare a taxelor de utilizare, va fi transmisă utilizatorilor pentru a permite să îşi exprime punctele de vedere înainte de efectuarea schimbărilor. Fiecare parte contractantă va încuraja autorităţile de taxare competente şi utilizatorii să facă schimb de informaţii corespunzătoare cu privire la taxele de utilizare.

    ART. 20
    Transportul combinat
    Fără a aduce prejudicii prevederilor articolului 2 alineatul (5), oricărei companii aeriene desemnate şi furnizorilor indirecţi de transport de mărfuri ai fiecărei părţi contractante li se va permite să angajeze, fără restricţie, în legătură cu serviciile aeriene internaţionale de marfă, orice transport la sol de mărfuri, care are o autorizaţie corespunzătoare, către sau dinspre orice punct din interiorul sau exteriorul teritoriilor părţilor contractante, inclusiv transportul către sau dinspre toate aeroporturile prevăzute cu facilităţi de vamă şi, inclusiv, unde este posibil, dreptul de a transporta marfa în antrepozit în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile. Astfel de mărfuri, fie că sunt transportate la sol, fie pe calea aerului, vor avea acces la formalităţile şi facilităţile vamale aeroportuare. Compania aeriană sau companiile aeriene desemnate pot opta pentru a efectua propriul transport la sol sau pentru a furniza prin aranjamente cu alte firme de transport la sol, inclusiv prin transportul la sol operat de alte companii aeriene şi de alţi furnizori indirecţi de transport aerian de marfă. Astfel de servicii intermodale pentru mărfuri pot fi oferite la un preţ unic care să includă atât transportul aerian, cât şi transportul la sol, cu condiţia ca expeditorilor să nu li se prezinte date eronate privind un astfel de transport.

    ART. 21
    Consultări
    Orice parte contractantă poate să ceară oricând consultări cu privire la implementarea, interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord sau în legătură cu prezentul acord. Aceste consultări, care pot fi între autorităţile aeronautice, vor începe într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii scrise de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul când părţile contractante au agreat altfel.

    ART. 22
    Rezolvarea diferendelor
    (1) Dacă apare orice diferend între părţile contractante privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părţile contractante vor încerca, într-o primă instanţă, să îl rezolve prin consultări sau prin intermediul canalelor diplomatice.
    (2) Dacă părţile contractante nu reuşesc să ajungă la o rezolvare prin negociere, la cererea oricărei părţi contractante, diferendul este înaintat spre soluţionare unui tribunal, format din trei (3) arbitri, care se va constitui astfel:
    (a) în termen de treizeci (30) de zile de la data primii unei solicitări de arbitraj, fiecare dintre părţile contractante nominalizează un arbitru. În termen de şaizeci (60) de zile de la numirea celui de-al doilea arbitru, se va desemna, prin acordul celor doi arbitri, cel de-al treilea arbitru, având naţionalitatea unui stat terţ, care va acţiona ca preşedinte al tribunalului;
    (b) dacă nu se reuşeşte efectuarea uneia dintre numiri în termenul precizat mai sus, oricare parte contractantă poate să ceară preşedintelui OACI să facă, în termen de 30 de zile, numirea necesară. Dacă preşedintele este de aceeaşi naţionalitate cu aceea a uneia dintre părţile contractante, vicepreşedintele va fi solicitat să facă numirea. Dacă vicepreşedintele este de aceeaşi naţionalitate cu aceea a uneia dintre părţile contractante, numirea este făcută de către membrul OACI cu rangul cel mai înalt care nu este de aceeaşi naţionalitate cu una dintre părţile contractante.

    (3) Dacă nu este prevăzut altfel în prezentul articol sau dacă nu s-a convenit altfel de către părţile contractante, tribunalul îşi va delimita jurisdicţia şi îşi va stabili propriile reguli de procedură. La indicaţia tribunalului sau la cererea oricărei părţi contractante, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la data la care tribunalul a fost constituit, se ţine o şedinţă pentru a stabili clar litigiile care urmează a fi arbitrate şi procedurile specifice care urmează a fi aplicate.
    (4) Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către părţile contractante sau tribunalul a dispus, fiecare parte contractantă supune tribunalului un memorandum, în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile din momentul în care acesta s-a constituit în întregime. Fiecare parte contractantă dă un răspuns în termen de şaizeci (60) de zile de la prezentarea de către cealaltă parte contractantă a memorandumului. Tribunalul, la cererea oricărei părţi contractante sau din proprie iniţiativă, ţine o audiere în termen de treizeci (30) de zile de la termenul de primire a răspunsurilor.
    (5) Tribunalul încearcă să prezinte o hotărâre scrisă în termen de treizeci (30) de zile de la încheierea audierii sau, în cazul în care nu a avut loc nicio audiere, în termen de treizeci (30) de zile de la data la care ambele răspunsuri au fost prezentate. Hotărârea este luată cu majoritate de voturi.
    (6) Părţile contractante pot înainta cereri de clarificare a hotărârii în termen de cincisprezece (15) zile de la data la care aceasta a fost primită şi orice astfel de clarificare este emisă în decurs de cincisprezece (15) zile de la data primirii unei astfel de cereri.
    (7) Hotărârea tribunalului este obligatorie pentru părţile contractante.
    (8) Fiecare parte contractantă suportă cheltuielile arbitrului numit de ea. Celelalte costuri ale tribunalului sunt împărţite în mod egal între părţile contractante, inclusiv orice cheltuieli făcute de către preşedintele, vicepreşedintele sau membrul OACI în legătură cu procedurile prevăzute la articolul 2 litera (b) din prezentul articol.

    ART. 23
    Amendarea acordului
    (1) Orice amendament adus prezentului acord, agreat de către părţile contractante, intră în vigoare în momentul aprobării conform procedurilor constituţionale ale ambelor părţi contractante şi după ce a fost confirmat printr-un schimb de note diplomatice.
    (2) În cazul în care un acord multilateral privind transporturile aeriene intră în vigoare pentru ambele părţi contractante, orice diferenţă în ceea ce priveşte obligaţiile părţilor contractante rezultate din prezentul acord şi respectivul acord va fi rezolvată în favoarea prevederii/prevederilor care asigură companiilor aeriene desemnate avantaje mai mari în ceea ce priveşte: (i) exercitarea drepturilor, (ii) securitatea aviaţiei sau (iii) siguranţa aviaţiei, dacă nu este stabilit altfel de către părţile contractante sau dacă nu rezultă altfel din context.

    ART. 24
    Înregistrarea
    Prezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate de către părţile contractante la OACI.

    ART. 25
    Denunţarea
    (1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la alineatul (2), prezentul acord este valabil pe o perioadă nedeterminată.
    (2) Oricare dintre părţile contractante poate, oricând, notifica în scris celeilalte părţi contractante despre hotărârea sa de a denunţa prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan către OACI. Prezentul acord va expira la un an de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul când notificarea este retrasă, pe bază de înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenţa confirmării primirii ei de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată a fi fost primită după paisprezece (14) zile de la primirea acesteia de către OACI.

    ART. 26
    Intrarea în vigoare
    (1) Prezentul acord va intra în vigoare atunci când părţile contractante îşi vor fi notificat una alteia, în scris, îndeplinirea formalităţilor lor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
    (2) La intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene civile, semnat la 11 ianuarie 1978 în Singapore.

    Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
    Semnat la 31 mai 2018, la Singapore, în două exemplare, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergenţă, textul în limba engleză va prevala.
    Pentru Guvernul României,
    Pentru Guvernul Republicii Singapore,
    ANEXA 1

    Lista statelor prevăzute la articolul 3 (2) (a) (iv) şi la articolul 4 (1) (a) (iv) din prezentul acord:
    (a) Republica Islanda (în baza Acordului privind Spaţiul Economic European);
    (b) Principatul Liechtenstein (în baza Acordului privind Spaţiul Economic European);
    (c) Regatul Norvegiei (în baza Acordului privind Spaţiul Economic European);
    (d) Confederaţia Elveţiană (în baza Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transporturile aeriene).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016