Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 30 martie 2021  încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 30 martie 2021 încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1040 din 1 noiembrie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.047 din 29 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 1 noiembrie 2021.
──────────
    EUROCONTROL^1, reprezentat prin directorul general, domnul Eamonn Brennan, denumit în continuare „EUROCONTROL“,
    ^1 Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene.

    şi
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, reprezentat de ministru, domnul Barna Tánczos, denumit în continuare „autoritatea de stat“,
    denumite în continuare individual şi colectiv „partea/părţile“,
    având în vedere Convenţia internaţională a EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, modificată prin Protocolul semnat la Bruxelles în data de 12 februarie 1981 şi în special articolele 2.1, 7.2 şi 12,
    având în vedere Măsura nr. 10/160 a Comisiei Permanente din 6 mai 2010 care autorizează Agenţia să înceapă negocierile şi să încheie acorduri cu una sau mai multe părţi contractante, state care nu sunt membre UE şi organizaţiile internaţionale pentru susţinerea şi îmbunătăţirea politicii lor de mediu în domeniul aviaţiei, inclusiv înfiinţarea şi exploatarea unui „Instrument de suport ETS“,
    având în vedere Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European şi Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei Consiliului 96/61/CE a Consiliului (OJ 2003 L 275, p. 32),
    recunoscând că, prin intermediul Instrumentului de sprijin ETS, EUROCONTROL doreşte să îmbunătăţească protecţia mediului şi calitatea datelor despre mediu în beneficiul statelor,
    având în vedere raportul costuri-eficienţă al datelor şi informaţiilor privind acei operatori de aeronave care pot fi incluşi în schemă, să fie în mod direct accesibile statelor prin mijloace electronice, în timp ce asigură un nivel adecvat de conformitate, confidenţialitate şi securitate,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obiectul şi domeniul de aplicare
    1.1. Prezentul acord reglementează furnizarea de către EUROCONTROL către autoritatea de stat a datelor şi informaţiilor relevante pentru a contribui la eficientizarea şi respectarea schemei existente de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei, aşa cum a fost promulgată de Directiva 2003/87/CE.
    1.2. Datele şi informaţiile sunt accesibile prin intermediul Instrumentului de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF) gestionată de Agenţie. EUROCONTROL va dezvolta şi opera ETS-SF în conformitate cu Specificaţiile la care se face referire în anexa 1.
    1.3. Aceste date şi informaţii sunt furnizate cu scopul exclusiv de a asista autoritatea de stat să gestioneze acei operatori de aeronave care se încadrează sau este probabil să se încadreze în puterile sale administrative conform schemei, în special în următoarele domenii:
    (a) verificarea datelor depuse de operatorii de aeronave în planurile lor de monitorizare pentru a permite aprobarea acestor planuri de monitorizare;
    (b) verificarea aplicării adecvate de către operatorii de aeronave a obligaţiilor lor de monitorizare şi raportare conform Directivei 2003/87/CE;
    (c) verificarea datelor transmise de către operatorii de aeronave în rapoartele anuale de emisii sau în rapoartele privind datele tonă-kilometru;
    (d) permiterea verificărilor rapoartelor anuale de emisii şi ale rapoartelor de tonă-kilometru;
    (e) evaluarea conformării cu schema EU ETS şi implementarea măsurilor prevăzute de legislaţia naţională în cazul nerespectării prevederilor schemei EU ETS;
    (f) asigurarea suportului privind alocarea, emiterea, transferul şi restituirea certificatelor de emisii în cadrul schemei EU ETS;
    (g) estimarea emisiilor CO_2.

    1.4. EUROCONTROL nu va fi trasă la răspundere pentru orice decizie în domeniile operaţional, tehnic, financiar şi/sau managerial adoptată de autoritatea de stat în executarea obligaţiilor şi/sau prerogativelor sale.
    1.5. Pentru a facilita implementarea acestui acord, părţile se pot consulta între ele şi pot face schimb de informaţii şi materiale relevante pentru aceste date şi informaţii.

    ART. 2
    Definiţii
    Cu scopul acestui acord, următoarele definiţii se vor aplica:
    2.1. „Drepturi de acces“: autorizaţia acordată de EUROCONTROL Utilizatorului pentru a avea acces şi extrage datele şi informaţiile individuale din ETS-SF în conformitate cu prezentul acord.
    2.2. „Acord“: prezentul acord bilateral special între EUROCONTROL şi un stat membru UE sau stat nonmembru UE cu privire la Instrumentul ETS.
    2.3. „Date şi informaţii“: fapte, informaţii, documente, cunoştinţe sau alte aspecte, inclusiv date şi date electronice accesibile Utilizatorului prin intermediul ETS-SF.
    2.4. „Instrumentul de sprijin ETS (ETS-SF)“: baza de date EUROCONTROL, sisteme de calculatoare şi reţele de telecomunicaţii care rulează aplicaţii comerciale, precum şi administrative, teste de dezvoltare şi sisteme de suport tehnic, inclusiv serviciile şi operaţiile conexe, care livrează colectiv funcţionalităţile definite în Specificaţii.
    2.5. „Helpdesk“: un serviciu de suport tehnic, accesibil prin telefon sau e-mail, disponibil Utilizatorului care oferă suport în legătură cu utilizarea ETS-SF şi a datelor şi informaţiilor furnizate.
    2.6. „Specificaţii“: descrierea funcţiilor ETS-SF în termenii unui set de cerinţe ale sistemului şi Utilizatorului şi ale datelor şi algoritmilor specifici.
    2.7. „Utilizatorul“: persoana juridică parte la prezentul acord şi care are acces direct la ETS-SF, inclusiv angajaţii şi reprezentanţii din ministere şi agenţii de protecţia mediului sau alte agenţii pentru care accesul pe baza „nevoii de cunoaştere“ este necesar pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Acordului.


    ART. 3
    Accesul la serviciu şi disponibilitate
    3.1. [Nu este aplicabil.]
    3.2. Accesul Utilizatorului la ETS-SF este furnizat sub semnătură de către autoritatea de stat parte la acest acord. Drepturile de acces detaliate şi disponibilitatea sunt specificate şi acordate de EUROCONTROL în conformitate cu anexa 1. Utilizatorul va avea acces la ETS-SF în condiţiile financiare prevăzute la articolele 4 şi 5.
    3.3. EUROCONTROL va depune toate eforturile pentru a asigura accesul neîntrerupt în timpul orelor de program. În cazul unei întreruperi în orele de program, EUROCONTROL va furniza Utilizatorului prin helpdesk informaţii corecte şi actualizate cu privire la statusul ETS-SF. În plus, EUROCONTROL va depune toate eforturile pentru a furniza date şi informaţii Utilizatorului, la cererea acestuia.
    3.4. Datele şi informaţiile relevante unui an calendaristic rămân accesibile până la sfârşitul următorilor doi ani calendaristici. Ulterior, datele vor fi păstrate de EUROCONTROL pentru cel puţin opt (8) ani. EUROCONTROL va furniza aceste date la cererea motivată a Utilizatorului.

    ART. 4
    Costul
    4.1. Costurile efectuate de EUROCONTROL pentru implementarea acestui acord vor fi suportate de autorităţile statelor participante, în conformitate cu prevederile anexei 2 şi anexei 4, iar fondurile necesare vor fi puse la dispoziţia EUROCONTROL aşa cum se prevede în articolul 5.
    4.2. Costurile totale pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETS-SF pentru perioadele 11-12 au fost estimate până la maximum 1.065.000 euro (un milion şaizeci şi cinci de mii de euro). Estimările costurilor sunt detaliate în anexa 3. EUROCONTROL poate devia de la estimarea pe categorie de cost şi pe perioada prevăzută în anexa 3 în cadrul plafonului de 1.065.000 euro pentru perioadele 11-12.
    4.3. Aceste costuri vor fi împărţite în două perioade de dezvoltare şi funcţionare:
    • „Perioada 11“: 1 iunie 2020-31 mai 2021: EUR 450 K;
    • „Perioada 12“: 1 iunie 2021-31 decembrie 2021: EUR 615 K.

    4.4. Costurile menţionate mai sus vor fi supuse revizuirii în conformitate cu condiţiile prevăzute în articolul 4.5.
    4.5. Se vor aplica următoarele modalităţi de taxare bazate pe principiul nonprofitului:
    (a) Costurile pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETS-SF vor fi calculate prin aplicarea regulilor de tarifare EUROCONTROL aplicabile la data semnării acestui acord. În cazul oricăror modificări ale acestor reguli de către autorităţile competente ale EUROCONTROL în timpul punerii în aplicare a acestui acord se vor aplica regulile modificate, iar prezentul acord va fi modificat în consecinţă, în conformitate cu prevederile articolului 16.
    (b) Costul va include toate costurile directe:
    • costuri cu personalul, costuri cu personalul detaşat, costuri cu misiunea şi instruirea, aşa cum sunt aprobate de autorităţile statelor participante; aceste costuri sunt calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind personalul care se aplică reprezentanţilor Agenţiei EUROCONTROL;
    • toate costurile cu privire la furnizarea echipamentelor şi/sau efortul şi serviciile terţilor conform contractului vor fi percepute în mod corespunzător; costul va fi determinat prin includerea taxei pe valoarea adăugată, după caz.

    (c) Costul include cheltuielile suplimentare adăugate la costurile directe enumerate la lit. (b) la rata de:
    • 30% de la 1 ianuarie 2013 până în prezent.    ART. 5
    Plata
    5.1. EUROCONTROL va înainta autorităţii de stat o cerere de plată însoţită de un raport financiar cu privire la ETS-SF nu mai târziu de 30 septembrie în fiecare an. Detaliile de plată sunt prevăzute în anexa 4.
    5.2. Suma solicitată de EUROCONTROL va fi plătită în termen de şaizeci (60) de zile de la data la care cererea a fost emisă.
    5.3. Orice întârziere la plată a sumei datorate în conformitate cu articolul 5.1 va determina plata unei dobânzi de întârziere la rata aprobată anual de Comisia extinsă a EUROCONTROL pentru cheltuieli cu transportul. Fiecare zi cu care se depăşeşte perioada definită la articolul 5.2 va fi calculată ca 1/360 dintr-un an. Această rată va fi comunicată anual autorităţii de stat, împreună cu cererea de plată la care se face referire în articolul 5.1.
    5.4. Accesul la ETS-SF poate fi suspendat de către EUROCONTROL în cazul întârzierii la plată până când plata integrală va fi efectuată.

    ART. 6
    Confidenţialitatea şi securitatea
    6.1. Datele şi informaţiile puse la dispoziţia Utilizatorului, care se referă la o persoană fizică sau juridică şi care permit, direct sau indirect, identificarea acelei persoane vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia cazului în care acele date şi informaţii sunt:
    (a) declarate neconfidenţiale de către furnizorul datelor;
    (b) cunoscute de Utilizator înainte de divulgarea lor de către EUROCONTROL şi nu sunt supuse restricţiei de divulgare;
    (c) primite legal de către Utilizator de la o terţă parte fără restricţie de divulgare;
    (d) disponibile publicului altfel decât ca urmare a oricărei acţiuni sau omisiuni a Utilizatorului.

    6.2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin legea aplicabilă sau prin acordul scris prealabil între părţi, nicio parte nu va divulga terţilor orice date şi informaţii care sunt considerate confidenţiale în conformitate cu articolul 6.1, chiar şi după ce Acordul a încetat.
    6.3. Articolul 6.2 nu va exclude divulgarea datelor şi informaţiilor confidenţiale care sunt:
    (a) necesare pentru a asista operatorii de aeronave să respecte obligaţiile lor de monitorizare şi raportare;
    (b) solicitate printr-o obligaţie conform legii naţionale cu scopul de a permite realizarea activităţilor de verificare între operatorul de aeronavă, verificator şi Utilizator;
    (c) solicitate în temeiul legilor aplicabile, regulamentelor şi prevederilor administrative pentru a lua măsuri de aplicare a legii împotriva operatorilor de aeronave şi în final pentru a asigura că operatorii de aeronave respectă efectiv schema.

    6.4. Prezentul acord nu împiedică autoritatea de stat să aplice regulile sale constituţionale şi legislaţia naţională cu privire la libertatea informării, libertatea presei şi libertatea exprimării în mass-media.
    6.5. EUROCONTROL şi Utilizatorul se vor asigura că sisteme de securitate adecvate sunt implementate în locaţiile lor. EUROCONTROL are dreptul de a monitoriza şi urmări interacţiunile Utilizatorului cu ETS-SF.

    ART. 7
    Utilizarea datelor şi informaţiilor
    7.1. Autoritatea de stat nu va utiliza datele şi informaţiile pentru orice alte scopuri în afară de cele prevăzute în articolul 1. În mod special, acestea nu vor fi utilizate în scop comercial.
    7.2. Orice utilizare abuzivă a datelor şi informaţiilor sau orice încălcare a drepturilor de acces acordate în conformitate cu acest acord constituie o încălcare a acestui acord. EUROCONTROL poate suspenda accesul şi, unde este cazul, poate rezilia acest acord în conformitate cu articolul 16.6.

    ART. 8
    Modificări ale serviciilor
    8.1. Fără a aduce atingere articolului 16.4, EUROCONTROL poate introduce în orice moment noi îmbunătăţiri ale ETS-SF în conformitate cu prezentul acord. EUROCONTROL solicită opinia Comitetului de coordonare stabilit în conformitate cu articolul 11 înainte de a face modificări la ETS-SF care implică orice costuri suplimentare.
    8.2. Utilizatorul poate oferi orice sugestii pentru îmbunătăţirea sau evoluţia ETS-SF Agenţiei EUROCONTROL. EUROCONTROL va evalua orice noi specificaţii pentru ETS-SF care sunt sugerate de Utilizator şi pot dezvolta ETS-SF în consecinţă, dacă resursele adecvate sunt disponibile şi noile specificaţii sunt considerate de interes general pentru utilizatorii ETS-SF, în conformitate cu procedurile Comitetului de coordonare.

    ART. 9
    Garanţii - Acte de renunţare
    9.1. În conformitate cu articolul 1.4, EUROCONTROL nu este responsabil pentru implementarea politicilor şi măsurilor de conformitate cu obligaţiile şi cerinţele naţionale în conformitate cu orice legislaţie ETS.
    9.2. EUROCONTROL garantează că ETS-SF prelucrează corect şi stochează datele primite de la furnizorii de date, inclusiv serviciile naţionale de trafic aerian. Aceasta se asigură că toate datele şi informaţiile pentru ETS-SF şi pentru care aceasta este responsabilă sunt introduse şi prelucrate de către aceasta conform Specificaţiilor.
    9.2a. EUROCONTROL se angajează să trateze în strictă confidenţialitate şi să nu divulge terţilor orice informaţii sau materiale primite de la sau care au făcut obiectul unui schimb de informaţii cu Utilizatorul în conformitate cu articolul 1.5.
    9.3. Cu excepţia articolului 9.2 şi articolului 9.2a, EUROCONTROL nu garantează că în toate circumstanţele conţinutul ETS-SF este precis, fiabil, complet şi corect sau că ETS-SF va fi accesibil în orice moment sau locaţie. În general, datele de zboruri vor fi corecte, complete şi actuale şi datele privind emisiile vor fi de calitate, complete şi actuale pentru a satisface nevoile autorităţii de stat conform articolului 1.3.
    9.4. Cu excepţia cazului de supraveghere intenţionată, nerespectare intenţionată sau neglijenţă gravă, EUROCONTROL nu este responsabil cu privire la:
    (a) orice pierdere sau daună care rezultă din sau în legătură cu orice defect al echipamentului Utilizatorului;
    (b) orice acţiune sau lipsă de acţiune a operatorului oricărui sistem sau intermediar asupra căruia EUROCONTROL nu exercită niciun control;
    (c) orice cost, pierdere sau daună care decurge din sau în legătură cu orice întrerupere în continuitatea sau degradarea calităţii ETS-SF;
    (d) orice pierdere financiară sau orice altă consecinţă cauzată de disponibilitatea întârziată sau indisponibilitatea datelor şi informaţiilor.

    9.5. În cazul oricărei acţiuni introduse de o terţă parte împotriva oricărei părţi în legătură cu îndeplinirea prezentului acord, ambele părţi se vor asista reciproc.

    ART. 10
    Drepturi de proprietate intelectuală
    10.1. EUROCONTROL va păstra în orice moment toate drepturile de proprietate intelectuală relevante cu privire la ETS-SF (în mod special, drepturi de autor ale bazei de date, mărci înregistrate, simboluri, aspecte, date, know-how, nume de domeniu).
    10.2. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 10.1, consumul de combustibil şi estimările de CO_2 puse la dispoziţia autorităţii de stat conform prezentului acord sunt proprietatea exclusivă a ambelor părţi, care nu le vor divulga terţilor fără consimţământul prealabil scris expres al celeilalte părţi. Un astfel de consimţământ nu va fi respins în mod nejustificat.
    10.3. Utilizatorul poate folosi datele extrase din baza de date ETS-SF pentru a susţine propriile dezvoltări tehnice interne, inclusiv, dar fără a se limita la funcţionalităţi software, invenţii tehnice, concepte, procese, produse şi metode cu scopul îmbunătăţirii ETS aşa cum sunt promulgate de Directiva 2003/87/CE. La cererea Comitetului de coordonare stabilit în conformitate cu articolul 11, Utilizatorul va furniza autorităţilor celorlalte state participante la ETS-SF accesul şi licenţele necesare pentru aceste dezvoltări tehnice cu acelaşi scop.

    ART. 11
    Guvernanţa ETS-SF
    11.1. Prin prezentul acord se înfiinţează un comitet de coordonare, format din reprezentanţi ai părţilor şi ai tuturor celorlalte autorităţi de state participante la ETS-SF.
    11.2. Comitetul de coordonare este responsabil pentru coordonarea administrării şi implementării acordurilor cu privire la ETS-SF. Cu acest scop:
    • evaluează statusul activităţilor în derulare;
    • identifică acţiunile specifice şi/sau nevoia de extindere care ar putea fi realizate în cadrul acordurilor;
    • identifică şi discută nevoile de acordare a accesului restricţionat la ETS-SF terţilor neparticipanţi şi va stabili condiţiile pentru acordarea acelui acces restricţionat;
    • stabileşte o procedură coordonată conform articolului 8.2 pentru evoluţii şi îmbunătăţiri şi acţiunile conexe identificate şi evaluează aceste acţiuni în legătură cu costurile suplimentare pentru dezvoltarea şi operarea acestor extensii în funcţionalitatea ETS-SF;
    • va fi informat regulat de EUROCONTROL cu privire la statusul dezvoltării şi funcţionării ETS-SF, precum şi costurile suportate în legătură cu stadiile de dezvoltare şi estimarea de cost raportată;
    • evaluează anual costurile suportate şi defalcarea costurilor ETS-SF aşa cum au fost depuse de EUROCONTROL Comitetului de coordonare, calculul tarifelor propuse pentru următoarea perioadă, consecinţele acestora pentru autorităţile statului participant şi stabileşte consecinţele financiare propuse;
    • investighează necesitatea unei politici de securitate în conformitate cu articolul 6.5;
    • revizuieşte funcţionarea generală a Acordului pe baza informaţiilor de performanţă prezentate de EUROCONTROL sau Utilizator;
    • face orice alte recomandări către EUROCONTROL.

    11.3. Comitetul de coordonare îşi adoptă regulamentul de procedură.
    11.4. Comitetul de coordonare se reuneşte la intervale regulate.

    ART. 12
    Persoane de contact
    Persoanele de contact exclusive cu privire la implementarea acestui acord şi în cazul în care ar trebui formulate orice cereri de modificare a anexelor la prezentul acord sunt desemnate de părţi după cum urmează:
    Pentru autoritatea de stat
    Tehnic
    Direcţia schimbări climatice şi dezvoltare durabilă
    Director dna Elena-Oana Antonescu-Stan
    Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5
    040129 Bucureşti, România
    Tel./fax: +4 021 408 95 42


    Financiar
    Direcţia economico-financiară
    Director dl Dinu Octavian Nicolescu
    Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5
    040129 Bucureşti, România
    Tel./fax: +4 021 408 95 18
    e-mail: dinu.nicolescu@mmediu.ro


    Pentru EUROCONTROL
    Tehnic
    Direcţia aviaţie civilă-militară europeană
    Şef Unitatea de mediu
    96 Rue de la Fusée
    1130 Bruxelles, Belgia

    Financiar
    Direcţia centrală biroul de taxe şi finanţe
    Şeful Unităţii de parteneriate şi acorduri
    96 Rue de la Fusée
    1130 Bruxelles, Belgia
    ART. 13
    Soluţionarea litigiilor
    În cazul apariţiei unui litigiu între părţile la prezentul acord cu privire la interpretarea, aplicarea sau executarea acestuia, care nu poate fi soluţionat prin negociere directă sau prin orice alte mijloace, prevederile articolului 31 al Convenţiei modificate de EUROCONTROL se vor aplica mutatis mutandis.

    ART. 14
    Suspendare
    14.1. Prezentul acord poate fi suspendat în cazul în care una dintre părţi notifică celeilalte părţi că este împiedicată să îşi execute obligaţiile din cauza forţei majore.
    14.2. În caz de război sau de urgenţă naţională sau din motive de securitate naţională sau internaţională, prezentul acord poate fi suspendat prin acordul comun sau prin decizia unilaterală a unei părţi cu condiţia ca o notificare scrisă să fie transmisă celeilalte părţi.

    ART. 15
    Întregul acord
    15.1. Prezentul acord include anexele sale care fac parte integrantă din acesta. În cazul unor divergenţe între anexe şi acord, Acordul va prevala.
    15.2. Prezentul acord înlocuieşte orice negocieri, declaraţii şi acorduri anterioare cu privire la ETS-SF, orale sau scrise, la care au ajuns părţile.

    ART. 16
    Intrarea în vigoare, durata, modificarea şi încetarea
    16.1. Prezentul acord intră în vigoare la data la care autoritatea de stat notifică EUROCONTROL cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului. Acordul se aplică provizoriu de la data la care a fost semnat de ambele părţi.
    16.2. Prezentul acord se încheie şi este valid până la 31 decembrie 2021. Durata acestuia poate fi prelungită pentru perioade suplimentare, dacă acest lucru a fost agreat în scris între părţi.
    16.3. Prezentul acord poate fi modificat printr-un instrument scris cu formalitate egală semnat de reprezentantul autorizat al părţii respective.
    16.4. Anexele la prezentul acord pot fi modificate în scris, prin schimb de scrisori, cu acordul celor două persoane de contact menţionate în articolul 12.
    16.5. Comitetul de coordonare stabilit conform articolului 11 va fi invitat să îşi prezinte opinia cu privire la orice modificare a prezentului acord. Aceste modificări agreate în scris de părţi sau persoanele lor de contact vor fi considerate la semnare ca parte integrantă din prezentul acord.
    16.6. Oricare parte poate rezilia acest acord la sfârşitul fiecărei perioade menţionate în articolul 4.3 prin transmiterea unei notificări celeilalte părţi cu şase (6) luni în avans. Partea va informa imediat Comitetul de coordonare cu privire la intenţia sa de a rezilia acest acord. Rezilierea Acordului nu dă dreptul niciunei părţi la daune-interese, cu excepţia cazului în care daunele-interese fac parte dintr-o neexecutare a obligaţiilor sau o soluţionare a unui litigiu.
    16.7. Rezilierea prezentului acord din orice motiv nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor menţionate la articolul 1, articolul 3.4, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 10 şi articolul 13. Autoritatea de stat nu va fi responsabilă pentru plăţile următoarei perioade sau următoarelor perioade dacă rezilierea acestui acord a fost efectuată în conformitate cu paragraful anterior.
    16.8. În cazul în care oricare prevedere a prezentului acord nu este aplicabilă, atunci acea prevedere va fi modificată pentru a reflecta intenţia părţilor. Toate celelalte prevederi ale prezentului acord vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte.

    Încheiat în două exemplare originale, în limba engleză.
    Pentru autoritatea de stat,
    Semnătură ilizibilă
    Ştampila rotundă cu înscrisul: GUVERNUL ROMÂNIEI
    MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    Ministru
    Numele: Barna Tánczos
    Funcţia: ministrul mediului, apelor şi pădurilor
    Data: 30 martie 2021
    Pentru EUROCONTROL,
    Semnătură ilizibilă
    Ştampilă rotundă cu înscrisul: EUROCONTROL 001
    Numele: Eamonn Brennan
    Funcţia: director general
    Data: 11 februarie 2021
    ANEXA 1

    Descrierea ETS-SF - Specificaţii
    A1.1. În urmărirea obiectivelor acestui acord, EUROCONTROL va implementa următoarele Specificaţii:

┌───────────┬──────┬──────────────┬──────────┐
│Organizaţia│Ediţia│Titlul │Data │
│ │nr. │ │ediţiei │
├───────────┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Specificaţii │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │operarea │ │
│ │ │Instrumentului│ │
│ │ │de sprijin al │ │
│ │ │schemei de │25.01.2011│
│EUROCONTROL│1.0 │comercializare│(1) │
│ │ │a │ │
│ │ │certificatelor│ │
│ │ │de emisii de │ │
│ │ │gaze cu efect │ │
│ │ │de seră │ │
│ │ │(ETS-SF) │ │
└───────────┴──────┴──────────────┴──────────┘    (1) Specificaţiile sunt disponibile la www.eurocontrol.int

    A1.2. Orice îmbunătăţire a acestora poate fi coordonată în conformitate cu procedurile la care se face referire în articolul 8.

    ANEXA 2

    Schimbul de informaţii între statele participante
    A2.1. Partea din costul pentru o perioadă (aşa cum este descrisă în articolul 4) care trebuie acoperită de la autoritatea de stat (de exemplu, costul Utilizatorului) este calculată conform unei metode de repartizare a costurilor pentru o perioadă (i.e. costul) între diferitele autorităţi de stat care au semnat un acord ETS-SF cu EUROCONTROL şi care au legătură cu proporţia de emisii CO_2 atribuită unui stat.
    A2.2. Proporţia de emisii CO_2 atribuită fiecărui stat se calculează pe baza informaţiilor disponibile în ETS-SF şi trebuie să corespundă:
    (a) [Nu este aplicabil.]
    (b) Pentru perioadele 11-12, cota-parte a statului din emisiile CO_2 totale estimate pentru toate statele care implementează ETS în care emisiile estimate de CO_2 atribuite unui stat trebuie să corespundă emisiilor estimate pentru toate zborurile care se încadrează în activităţile de aviaţie enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE şi care au plecat în 2010 de pe un aerodrom situat pe teritoriul statului şi cele care au sosit în 2010 pe acest aerodrom dintr-o ţară care nu implementează ETS sau orice altă măsură echivalentă conform prevederilor Directivei 2003/87/CE.

    A2.3. „Cota-parte totală acoperită a emisiilor CO_2 estimate“ înseamnă suma proporţiei de emisii CO_2 atribuite tuturor statelor care au semnat un acord ETS-SF.
    A2.4. Dacă proporţia de emisii CO_2 atribuită unui stat este inferioară sau egală cu 0,5%, atunci proporţia costului care trebuie acoperită de stat este direct proporţională cu proporţia sa de emisii CO_2 după cum urmează:
    costul Utilizatorului = costul X (proporţia de emisii CO_2 atribuită statului/cota-parte totală acoperită de emisiile estimate de CO_2)

    A2.5. Având în vedere că toate statele sunt în situaţia descrisă în articolul A2.4, acestea acoperă colectiv o parte din costul care este denumit „costul utilizatorilor (< 0,5)“.
    A2.6. Dacă proporţia de emisii CO_2 atribuită unui stat este mai mare de 0,5%, atunci proporţia sa din cost va fi compusă din:
    • o parte fixă care este egală pentru toate statele care au semnat Acordul ETS-SF şi a căror proporţie de emisii CO_2 este mai mare de 0,5%;
    • o parte variabilă care este specifică şi care depinde de proporţia de emisii CO_2 atribuită.

    A2.7. Proporţia costului care trebuie acoperită colectiv de toate statele în situaţia descrisă la articolul A2.6 este acoperită pentru 10% din părţile fixe şi pentru 90% din părţile variabile ale acestor state. Este denumită „costul utilizatorilor (> 0,5)“ şi este calculată după următoarea formulă:
    Costul utilizatorilor (> 0,5) Cost = cost – costul utilizatorilor (< 0,5)

    A2.8. Dacă „N“ este numărul de state în situaţia descrisă la articolul A2.6, costul care urmează să fie acoperit de unul din aceste state este determinat astfel:
    Costul Utilizatorului = (Costul utilizatorilor (> 0,5) x 0,1/N) + (Costul utilizatorilor (> 0,5) x 0,9 x proporţia de emisii CO_2 atribuită statului/cota-parte totală acoperită de emisii CO_2 estimate (> 0,5%)),
    iar cota-parte totală acoperită de emisii CO_2 estimate (> 0,5%) este suma proporţiilor de emisii CO_2 atribuite statelor N.


    ANEXA 3

    ESTIMĂRILE DE COSTURI
    A3.1. Estimările costurilor totale
    A3.1.1. Costul pentru implementarea ETS-SF pentru perioadele 11-12 a fost estimat la 1.065 M EUR pentru cele două perioade de dezvoltare şi funcţionare. Estimarea cuprinde următoarea defalcare estimată pe perioadă, o rezervă de 410 K EUR pe care Agenţia o poate utiliza la discreţia sa pe parcursul acestor două perioade, fiind inclusă în estimarea pentru perioada 12:
    • „Perioada 11“: 450 K EUR (inclusiv cheltuieli suplimentare de 30%) pentru perioada 1 iunie 2020-31 mai 2021;
    • „Perioada 12“: 615 K EUR (inclusiv cheltuieli suplimentare de 30%) pentru perioada 1 iunie 2021-31 decembrie 2021.
    Această estimare este bazată pe cele mai realiste informaţii disponibile la momentul elaborării prezentului acord.

    A3.1.2. [Nu este aplicabil.]
    A3.1.3. Defalcarea costurilor pe diferite funcţii a fost estimată după cum urmează pentru fiecare din perioadele 11-12:

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│Pachetul de lucru │Perioada│Perioada│
│ │11 │12 │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Managementul │25.000 │15.000 │
│Proiectului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Coordonarea │ │ │
│contractuală & │30.000 │20.000 │
│financiară │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Funcţionarea şi │ │ │
│întreţinerea │144.000 │70.000 │
│sistemului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Îmbunătăţirea │86.000 │0 │
│sistemului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Costuri IT │30.000 │15.000 │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Operaţiuni Helpdesk │ │ │
│şi operaţiuni cu │135.000 │85.000 │
│date │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Rezerva │0 │410.000 │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Total (cu cheltuieli│450.000 │615.000 │
│suplimentare) EUR │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘
    A3.2. Estimări individuale ale costurilor
    A3.2.1. Acest articol A3.2 prezintă o estimare a costurilor utilizatorilor descrisă în anexa 4 pentru fiecare stat şi pentru fiecare perioadă definită în articolul 4, dacă cel puţin 15 state au semnat un acord ETS-SF şi dacă proporţia totală acoperită de emisiile de CO_2 estimate (vezi articolul A2.3) pentru aceste 15 state este cel puţin 75%.
    A3.2.2. [Nu este aplicabil.]
    A3.2.3. [Nu este aplicabil.]
    A3.2.4. În conformitate cu previziunile prezentate în articolul A3.2.1, costul utilizatorului pentru perioadele 11-12 pentru un stat nu trebuie să fie mai mare decât cel la care se face referire în următorul tabel:
    15 state participante acoperă cel puţin 75% CO_2, fixe/variabile = 10%/90%-2010 referinţa

┌──────────┬───────┬────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Perioada 12 │
│ │ │Perioada├──────────────┬────────┤
│ │ │11 │ │Costul │
│Stat │Procent│Cost │Costul │total │
│membru │CO_2 │estimat │utilizatorului│estimat │
│ │ │de │(maxim) │aplicat │
│ │ │450.000 │ │statului│
│ │ │ │ │în P12 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ESTONIA │0,0004 │261 │119 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│SLOVENIA │0,0007 │407 │186 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│REPUBLICA │0,0007 │411 │187 │205.000 │
│SLOVACĂ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│LITUANIA │0,0009 │530 │242 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│MALTA │0,0014 │828 │377 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│CROAŢIA │0,0017 │1.034 │471 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│LETONIA │0,0020 │1.219 │1.666 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ISLANDA │0,0021 │1.287 │586 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│BULGARIA │0,0030 │1.800 │820 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│UNGARIA │0,0038 │2.303 │3.147 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│CIPRU │0,0041 │2.456 │1.119 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ROMÂNIA │0,0044 │2.626 │3.589 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│REPUBLICA │0,0063 │12.392 │16.936 │615.000 │
│CEHĂ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│LUXEMBURG │0,0082 │13.440 │6.123 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│POLONIA │0,0089 │13.819 │18.886 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│FINLANDA │0,0115 │15.192 │6.921 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│IRLANDA │0,0115 │15.234 │6.940 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│NORVEGIA │0,0119 │15.436 │7.032 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│SUEDIA │0,0142 │16.659 │7.589 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│DANEMARCA │0,0145 │16.832 │7.668 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│GRECIA │0,0152 │17.217 │23.530 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│AUSTRIA │0,0153 │17.267 │7.866 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│PORTUGALIA│0,0176 │18.495 │8.425 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│BELGIA │0,0279 │24.065 │10.963 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ELVEŢIA │0,0299 │25.148 │34.369 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ITALIA │0,0719 │47,835 │21.792 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│OLANDA │0,0722 │48.004 │21.868 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│SPANIA │0,0905 │57.896 │79.125 │615.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│FRANŢA │0,1349 │81.842 │37.284 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│GERMANIA │0,1904 │111.799 │50.931 │205.000 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┤
│REGATUL │0,2218 │128.782 │58.667 │205.000 │
│UNIT │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴────────┴──────────────┴────────┘    NOTĂ:
    O rezervă de 410 K EUR pe care Agenţia o poate utiliza la discreţia sa pe parcursul perioadelor 11-12 este inclusă în estimarea de cost pentru perioada 12 pentru statele care vor încheia un acord ETS-SF în perioadele 11-12.    A3.3. Estimări de plăţi individuale
    A3.3.1. Următorul tabel oferă o estimare a plăţilor descrise în anexa 4 pentru autoritatea de stat şi pentru fiecare perioadă definită în articolul 4 atunci când se iau în considerare costurile pentru o perioadă definită în articolul A3.1.1 şi autorităţile de stat cu care un acord ETS-SF a fost în vigoare în 20 ianuarie 2021. Aceste estimări nu includ contribuţia la costurile de îmbunătăţire a sistemului ETS-SF aşa cum se aplică în conformitate cu articolul A4.9.

┌───────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Cota de CO_2│Perioada │Perioada │
│Stat │pe baza │11 │12 │
│membru │statelor │Estimarea│Estimarea│
│ │participante│plăţii │plăţii │
│ │ │(€) │(€) │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│România│0.0045 │2,044 │2,793 │
└───────┴────────────┴─────────┴─────────┘

    ANEXA 4

    PREVEDERI
    cu privire la plăţi
    A4.1. Definiţii
    A4.1.1. Costul înseamnă costul total pentru o perioadă la care se face referire în anexa 2.
    A4.1.2. Costul de referinţă înseamnă estimarea costului total pentru o perioadă aşa cum este definită în articolul A3.1.1.
    A4.1.3. Costul provizoriu al Utilizatorului înseamnă costul calculat pentru o perioadă pentru autoritatea de stat în conformitate cu principiile-cheie de partajare din anexa 2 şi luând în considerare costul de referinţă drept cost şi autorităţile statelor cu care un acord ETS-SF a fost în vigoare în acea perioadă.
    A4.1.4. Costul real al Utilizatorului înseamnă costul pentru o perioadă acoperită de autoritatea de stat conform prezentului acord, aşa cum este descris în anexa 2, şi luând în considerare costul real definit în articolul A4.1.5 drept cost şi luând în considerare distribuţia finală a costurilor între autorităţile statelor cu care un acord a fost în vigoare pentru perioada în cauză.
    A4.1.5. Costul real înseamnă costul pentru o perioadă aşa cum este raportat în rapoartele financiare la care se face referire în articolul 5.1.

    A4.2. Principii
    A4.2.1. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.2. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.3. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.4. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.5. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.6. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.7. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.8. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.9. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.10. [Nu este aplicabil.]
    A4.2.11. Agenţia va factura pentru perioada 11 o sumă maximă de 450 K EUR care corespunde costului de referinţă din anexa 3 şi la care se face referire în articolul 4 din Acord.
    A4.2.12. Agenţia va factura pentru perioada 12 o sumă maximă de 615 K EUR care corespunde costului de referinţă din anexa 3 şi la care se face referire în articolul 4 din Acord.

    A4.3. Plăţile vor fi efectuate de autorităţile statelor participante.
    A4.3.1. [Nu este aplicabil.]
    A4.3.2. [Nu este aplicabil.]
    A4.3.3. Cererea de plată în perioadele 11-12 va fi de:
    Plata (perioada 11) = costul provizoriu al Utilizatorului (pentru perioada 11)
    Plata (perioada 12) = costul real al Utilizatorului (perioada 11) + costul real al Utilizatorului (perioada 12) – plata (perioada 11).

    A4.3.4. Autoritatea de stat poate solicita Agenţiei să stabilească o cerere de plată pentru perioada 11 pentru o sumă care este mai mare decât suma stabilită în conformitate cu articolul A4.3.3.
    A4.3.5. În cazul în care prezentul acord expiră sau este reziliat înainte de începerea perioadei 12 (1 iunie 2021), cererea de plată pentru perioada în care prezentul acord expiră sau este reziliat va fi egală cu diferenţa dintre suma costurilor reale ale utilizatorilor pentru perioadele 11 până la inclusiv perioada în care prezentul acord expiră sau este reziliat şi suma costului provizoriu al utilizatorului inclus în cererile de plată emise pentru perioadele 11 până la inclusiv perioada care precedă perioada în care prezentul acord expiră sau este reziliat. Aceasta poate depăşi estimarea indicată în articolul A3.2.4.

    A4.4. [Nu este aplicabil.].
    A4.5. [Nu este aplicabil.]
    A4.6. [Nu este aplicabil.]
    A4.7. [Nu este aplicabil.]
    A4.8. [Nu este aplicabil.]
    A4.9. Prevederi specifice cu privire la intrarea noilor autorităţi ale statelor în perioadele 11-12
    A4.9.1. În conformitate cu decizia Comitetului de coordonare din cadrul reuniunii din 6 decembrie 2012, o autoritate de stat care intră în ETS-SF în perioada 11-12 va contribui la costurile de îmbunătăţire a sistemului ETS-SF suportate în perioada care precedă perioada intrării sale.
    A4.9.2. Acest cost de contribuţie se determină în conformitate cu formulele din anexa 2 în care costul este costul de îmbunătăţire a sistemului actual pentru perioada anterioară la care se face referire în A4.9.1.
    A4.9.3. Încasarea suplimentară efectuată cu aplicarea prevederilor A4.9.1 şi A4.9.2 de mai sus va fi dedusă din costurile actuale pentru perioada de intrare pentru autorităţile statelor care au participat complet în acea perioadă de intrare. Deducerea va fi efectuată cu soldul plătit în conformitate cu prevederile A4.3.3 sau A4.3.5 în perioada în care acest acord expiră sau este reziliat, prin aplicarea principiilor cheii de alocare aplicabile la acea perioadă de intrare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016