Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACORD din 3 octombrie 2018 între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 3 octombrie 2018  între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate    Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD din 3 octombrie 2018 între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 619 din 25 iulie 2019
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619 din 25 iulie 2019.
──────────
    România şi Ungaria (denumite în continuare „părţi“),
    recunoscând importanţa cooperării reciproce între părţi,
    realizând faptul că o bună cooperare poate necesita schimbul de informaţii clasificate între părţi,
    recunoscând faptul că părţile asigură acelaşi nivel de protecţie informaţiilor clasificate,
    dorind să asigure protecţia informaţiilor clasificate schimbate între părţi sau între persoane juridice ori persoane fizice din statele părţilor,
    respectând reciproc interesele naţionale şi de securitate, au convenit următoarele:
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    1. Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoane juridice ori persoane fizice ale părţilor.
    2. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale cu terţi.

    ART. 2
    Definiţii
    În scopul prezentului acord:
    a) „incident de securitate“ înseamnă o acţiune sau omisiune contrară prezentului acord sau legislaţiilor naţionale ale părţilor care poate avea drept rezultat dezvăluirea, pierderea, distrugerea, însuşirea ilegală sau oricare alt tip de compromitere a informaţiilor clasificate;
    b) „contract/subcontract clasificat“ înseamnă orice contract care conţine sau necesită acces la informaţii clasificate;
    c) „informaţie clasificată“ înseamnă orice informaţie care, indiferent de forma sau natura acesteia, necesită protecţie şi a fost desemnată ca atare, în conformitate cu legislaţia naţională a oricăreia dintre părţi;
    d) „contractant/subcontractant“ înseamnă o persoană juridică abilitată să încheie contracte/subcontracte clasificate în conformitate cu legislaţia naţională;
    e) „certificat de securitate industrială“ înseamnă un document emis de Autoritatea naţională de securitate în baza unei proceduri de investigare finalizate printr-o decizie pozitivă, prin care se atestă că o persoană juridică are capacitatea de a proteja informaţii clasificate în scopul participării la activităţi precontractuale sau să deruleze contracte clasificate, în conformitate cu legislaţia naţională proprie;
    f) „Autoritate naţională de securitate“ înseamnă autoritatea statului responsabilă de aplicarea şi monitorizarea prezentului acord;
    g) „necesitatea de a cunoaşte“ înseamnă principiul conform căruia accesul la anumite informaţii clasificate poate fi acordat numai acelei persoane îndreptăţite să aibă acces la astfel de informaţii, în virtutea îndatoririlor sale de serviciu sau pentru îndeplinirea unei anumite sarcini;
    h) „partea emitentă“ înseamnă partea, inclusiv persoanele juridice aflate sub jurisdicţia acesteia, care generează şi transmite informaţii clasificate;
    i) „certificat de securitate a personalului“ înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, prin care unei persoane i se poate acorda acces la informaţii de un anumit nivel de clasificare;
    j) „partea primitoare“ înseamnă partea, inclusiv persoanele juridice aflate sub jurisdicţia acesteia, care primeşte informaţii clasificate;
    k) „terţ“ înseamnă orice stat, inclusiv persoane juridice sau persoane fizice aflate sub jurisdicţia acestuia, sau organizaţii internaţionale care nu sunt parte la prezentul acord.


    ART. 3
    Autorităţile naţionale de securitate
    1. Autorităţile naţionale de securitate ale părţilor sunt:
    în România: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (National Registry Office for Classified Information)
    în Ungaria: Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority)

    2. Autorităţile naţionale de securitate îşi vor transmite datele de contact oficiale şi se vor informa reciproc cu privire la orice modificări ulterioare ale acestora.

    ART. 4
    Niveluri de clasificare de securitate şi marcaje
    Echivalenţa nivelurilor de clasificare de securitate şi a marcajelor naţionale este următoarea:

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Echivalentul│
│În România │În Ungaria │în limba │
│ │ │engleză │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Strict │ │ │
│secret de │„Szigorúan │TOP SECRET │
│importanţă │titkos!“ │ │
│deosebită │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Strict │„Titkos!“ │SECRET │
│secret │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Secret │„Bizalmas!“ │CONFIDENTIAL│
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Secret de │„Korlatozott│ │
│serviciu │terjesztesu!│RESTRICTED │
│ │“ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘
    ART. 5
    Accesul la informaţii clasificate
    Accesul la informaţii clasificate în baza prezentului acord se va limita numai la persoanele care respectă principiul „necesitatea de a cunoaşte“ şi care au fost autorizate corespunzător în conformitate cu legislaţia naţională a părţii.

    ART. 6
    Principii de securitate
    1. Partea emitentă:
    a) se va asigura că informaţiile clasificate sunt marcate cu marcajele de securitate corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională a acesteia;
    b) va informa partea primitoare cu privire la orice condiţii suplimentare sau limitări în utilizarea informaţiilor clasificate;
    c) va informa partea primitoare, în scris şi cu promptitudine, cu privire la orice modificări ulterioare apărute în nivelurile de clasificare de securitate sau la durata clasificării.

    2. Partea primitoare:
    a) se va asigura că informaţiile clasificate sunt marcate cu marcajele de clasificare de securitate naţionale, în conformitate cu echivalenţa prevăzută la art. 4;
    b) va acorda acelaşi grad de protecţie informaţiilor clasificate cu cel acordat propriilor informaţii clasificate cu nivel de clasificare de securitate echivalent;
    c) se va asigura că informaţiile clasificate nu sunt declasificate şi nici nu li se modifică nivelul de clasificare de securitate fără acordul prealabil scris al părţii emitente;
    d) se va asigura că informaţiile clasificate nu sunt transmise unui terţ fără acordul prealabil scris al părţii emitente;
    e) va utiliza informaţiile clasificate doar în scopul pentru care au fost transmise şi conform condiţiilor de transmitere ale părţii emitente.


    ART. 7
    Cooperarea de securitate
    1. În scopul menţinerii unor standarde comparabile de securitate, la cerere, autorităţile naţionale de securitate se vor informa cu privire la legislaţia naţională proprie referitoare la protecţia informaţiilor clasificate şi practicile rezultate din implementarea acesteia.
    2. La cerere, autorităţile naţionale de securitate, în conformitate cu legislaţiile naţionale proprii, îşi vor acorda asistenţă reciprocă pe parcursul procedurii de eliberare a certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială.
    3. În sfera de aplicare a prezentului acord, la cerere, părţile vor recunoaşte certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise de cealaltă parte în conformitate cu legislaţia naţională proprie. Articolul 4 se va aplica în mod corespunzător.
    4. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa prompt asupra oricăror modificări intervenite cu privire la certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială recunoscute reciproc, în special în cazul retragerii acestora.
    5. Fiecare parte va informa prompt cealaltă parte cu privire la orice modificări intervenite în legislaţia naţională care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau generate în baza prezentului acord.
    6. În cazul informaţiilor clasificate generate pe parcursul cooperării dintre părţi, atribuirea nivelului de clasificare de securitate, valabilitatea nivelului de clasificare de securitate, modificarea lor sau declasificarea informaţiei respective se va efectua cu acordul părţilor, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora.
    7. Dacă este cazul, autorităţile naţionale de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.
    8. Cooperarea în baza prezentului acord se va desfăşura în limba engleză.

    ART. 8
    Contracte clasificate
    1. Contractele clasificate vor fi încheiate şi implementate în conformitate cu legislaţia naţională a fiecăreia dintre părţi. La cerere, autorităţile naţionale de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate a personalului sau certificate de securitate industrială corespunzătoare contractanţilor/subcontractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor/subcontractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.
    2. Fiecare contract/subcontract clasificat încheiat între contractori/subcontractori în conformitate cu prevederile prezentului acord va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:
    a) lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului/subcontractului clasificat şi nivelurile de clasificare de securitate ale acestora;
    b) lista incintelor unde sunt generate sau gestionate informaţiile clasificate;
    c) procedura de comunicare a modificărilor şi valabilităţii nivelurilor de clasificare de securitate ale informaţiilor transmise;
    d) procedura de transport al informaţiilor clasificate;
    e) obligaţia de a notifica despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil.

    3. Un exemplar al anexei de securitate va fi transmis Autorităţii naţionale de securitate a părţii sub jurisdicţia căreia urmează să se deruleze contractul clasificat.
    4. Autorităţile naţionale de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau de subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate gestionate în contractul/subcontractul clasificat.

    ART. 9
    Transferul sau transmiterea informaţiilor clasificate
    1. Informaţiile clasificate vor fi transferate în conformitate cu legislaţia naţională a părţii emitente prin canale diplomatice sau prin alte mijloace convenite în scris de autorităţile naţionale de securitate, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora.
    2. Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transferat, autorităţile naţionale de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.
    3. Părţile pot transmite informaţii clasificate prin utilizarea mijloacelor electronice în conformitate cu procedurile de securitate aprobate în scris de autorităţile naţionale de securitate.
    4. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.

    ART. 10
    Multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate
    1. Multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate se vor efectua în conformitate cu legislaţia naţională a părţii primitoare sau în alt mod convenit între părţi în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora.
    2. Multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate transmise în baza prezentului acord vor purta marcaje naţionale de clasificare de securitate corespunzătoare, în conformitate cu echivalenţa prevăzută la art. 4, şi vor fi protejate la fel ca şi informaţiile originale. Numărul copiilor se va limita la cel necesar scopurilor oficiale.
    3. Traducerea informaţiilor clasificate transmise în baza prezentului acord va conţine o notă în limba în care a fost efectuată traducerea în care se va menţiona faptul că aceasta cuprinde informaţii clasificate ale părţii emitente.
    4. Informaţiile clasificate transmise în baza prezentului acord şi marcate Strict secret de importanţă deosebită/„Szigorúan titkos!“/TOP SECRET vor fi traduse sau multiplicate numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.
    5. Informaţiile clasificate transmise în baza prezentului acord şi marcate Strict secret de importanţă deosebită/„Szigorúan titkos!“/TOP SECRET nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părţii emitente după ce partea primitoare a considerat că nu mai sunt necesare sau la cererea părţii emitente.
    6. În cazul unei situaţii de criză în care protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate către partea emitentă este imposibilă, acestea vor fi distruse imediat, astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Autoritatea naţională de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea naţională de securitate a părţii emitente cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

    ART. 11
    Vizite
    1. Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate sunt supuse aprobării prealabile scrise a Autorităţii naţionale de securitate a părţii corespunzătoare.
    2. Autoritatea naţională de securitate a părţii care efectuează vizita va informa Autoritatea naţională de securitate a părţii gazdă cu privire la vizita planificată printr-o cerere pentru vizită transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte ca aceasta să aibă loc. În cazuri de urgenţă, cererea pentru vizită poate fi înaintată într-un termen mai scurt, în condiţiile convenite în prealabil de autorităţile naţionale de securitate.
    3. Cererea pentru vizită va cuprinde:
    a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul paşaportului/cărţii de identitate;
    b) funcţia vizitatorului şi menţionarea organizaţiei pe care o reprezintă;
    c) nivelul certificatului de securitate a personalului deţinut de vizitator şi valabilitatea acestuia;
    d) data şi durata vizitei, iar în cazul vizitelor repetate, durata totală a acestora;
    e) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare de securitate al informaţiilor clasificate implicate;
    f) denumirea şi adresa obiectivului ce urmează a fi vizitat, precum şi numele, numărul de telefon şi de fax, adresa de email ale punctului de contact;
    g) data, semnătura şi ştampila oficială a Autorităţii naţionale de securitate.

    4. Autorităţile naţionale de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori îndreptăţiţi să efectueze vizite repetate. Autorităţile naţionale de securitate vor conveni şi alte detalii privind vizitele repetate.
    5. Informaţiile clasificate de care ia cunoştinţă un vizitator sunt considerate informaţii clasificate primite în baza prezentului acord.

    ART. 12
    Incident de securitate
    1. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa în scris, cu promptitudine, referitor la producerea oricărui incident de securitate sau în cazul în care există indicii despre un astfel de incident.
    2. Autoritatea naţională de securitate din statul părţii unde sa produs incidentul de securitate va investiga imediat incidentul. La cerere, Autoritatea naţională de securitate a celeilalte părţi va coopera în această investigaţie.
    3. În situaţia în care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, Autoritatea naţională de securitate a părţii trimiţătoare va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că au fost iniţiate acţiunile prevăzute la alin. (2).
    4. În oricare dintre cazuri, Autoritatea naţională de securitate a părţii primitoare va informa în scris Autoritatea naţională de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii incidentului de securitate, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei.

    ART. 13
    Cheltuieli
    Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii, prin canale diplomatice, a ultimei notificări între părţi în care se specifică faptul că au fost îndeplinite cerinţele naţionale legale pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
    2. Prezentul acord poate fi modificat pe baza consimţământului reciproc, în scris, al părţilor. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1).
    3. Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după şase luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte.
    4. Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate schimbate sau generate în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează, în scris, partea primitoare de această obligaţie.
    5. Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări şi negocieri între părţi fără a se recurge la o altă jurisdicţie.
    6. La data intrării în vigoare a prezentului acord se abrogă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debreţin la 17 februarie 1997, şi Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debreţin la 17 februarie 1997.

    Semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, maghiară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
    Drept dovadă subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, am semnat prezentul acord.


                    Pentru România,
                    Marius Petrescu,
                    directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
                    Pentru Ungaria.
                    Botond Zákonyi,
                    ambasadorul Ungariei în România

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016