Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 3 decembrie 1992  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind navigatia pe caile navigabile interioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 3 decembrie 1992 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind navigatia pe caile navigabile interioare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 13 decembrie 1995
Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze,
în dorinta de a promova relaţiile de prietenie existente între cele doua pãrţi,
dorind sa contribuie la dezvoltarea şi întãrirea relaţiilor de colaborare dintre cele doua tari în domeniul transportului fluvial de mãrfuri şi cãlãtori şi sa stimuleze introducerea tehnologiilor moderne în traficul fluvial,
fãrã a contraveni dispoziţiilor ce decurg din dreptul comunitar în ceea ce priveşte Republica Franceza,
în spiritul Actului final al Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi, în special, al dispoziţiilor acestuia relativ la dezvoltarea transporturilor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
În sensul prezentului acord:
a) termenul nave româneşti desemneazã orice nava fluviala de navigaţie interioarã, înregistratã într-un registru roman de nave care navigheaza sub pavilion romanesc şi destinatã transportului de pasageri şi/sau de mãrfuri; acesta nu include navele de pescuit şi navele militare;
b) termenul nave franceze desemneazã orice nava comercialã de navigaţie interioarã care navigheaza sub pavilion francez în conformitate cu legislaţia franceza, care este destinatã transportului de mãrfuri sau pasageri; acesta nu include navele de pescuit şi navele militare;
c) termenul autoritãţi competente desemneazã, pentru România, Ministerul Transporturilor şi pentru Republica Franceza, Ministerul Echipamentelor, Locuinţelor şi Transporturilor.
Cele doua pãrţi contractante îşi vor notifica orice modificare privind schimbarea autoritãţilor competente respective;
d) termenul întreprinderi de navigaţie desemneazã toate întreprinderile/societãţile de navigaţie sau armatorii care au sediul permanent al firmei sau domiciliul permanent pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante;
e) termenul porturi desemneazã toate porturile şi cheiurile destinate transbordarii mãrfurilor, precum şi locurile de acostare pentru navele de pasageri situate pe teritoriul pãrţilor contractante;
f) termenul transport direct desemneazã transportul de pasageri şi/sau de mãrfuri cu o nava a unei pãrţi contractante, aparţinînd unei întreprinderi de navigaţie, între un port situat pe teritoriul unei pãrţi contractante şi un port situat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, folosind cãile navigabile care leagã teritoriile celor doua pãrţi contractante, fãrã oprire pentru operaţiunile de încãrcare sau de descãrcare pe teritoriul unei terţe tari.
ART. 2
Navele unei pãrţi contractante pot utiliza cãile navigabile interioare, porturile şi locurile de acostare ale celeilalte pãrţi contractante.
Aceste prevederi se aplica, de asemenea, şi transportului de utilaje şi de corpuri plutitoare (de exemplu: dragi, macarale) cu sau fãrã propulsie, precum şi transportul de nave nou-construite.
Navigaţia este guvernata de reglementãrile în vigoare pe cãile navigabile utilizate.
ART. 3
Navele unei pãrţi contractante, precum şi mãrfurile acestora beneficiazã de tratament egal cu cel acordat pavilionului naţional la sosire, la plecare sau pe timpul stationarii în porturi şi în locurile de acostare ale celeilalte pãrţi contractante.
Autoritãţile portuare pot solicita plata taxelor, impozitelor şi redevenţelor, pentru serviciile efectuate la transporturile internaţionale în devize şi pentru transporturile interne, în moneda localã.
ART. 4
Navele unei pãrţi contractante au dreptul sa efectueze, sub rezerva angajamentelor la care au subscris anterior, transporturi de mãrfuri şi pasageri:
a) în transportul direct internaţional între porturile celor doua pãrţi contractante;
b) în tranzit pe teritoriul uneia sau alteia dintre pãrţile contractante.
Pãrţile contractante vor favoriza participarea navelor sub pavilionul lor la traficul între porturile situate pe teritoriul pãrţilor contractante şi porturile dintr-o terta ţara;
c) în transportul intern între porturile situate pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, conform reglementãrilor în vigoare pentru fiecare cale navigabila a celor doua pãrţi contractante şi pe baza unei autorizaţii emise de autoritatea competenta a partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã transportul.
ART. 5
1. În mãsura în care întreprinderile de navigaţie ale unei pãrţi contractante, definite la art. 1, nu sînt disponibile sa efectueze un transport de mãrfuri şi/sau de pasageri, acesta va fi oferit cu prioritate navelor celeilalte pãrţi contractante.
2. În cazul în care navele celor doua pãrţi contractante nu pot efectua un transport, acesta poate fi efectuat de navele unei terţe tari.
ART. 6
În scopul supravegherii aplicãrii prevederilor acordului şi pentru facilitarea eliminãrii obstacolelor sau a dificultãţilor care ar putea impiedica dezvoltarea navigaţiei fluviale între cele doua state, se instituie o comisie mixtã.
Fiecare autoritate competenta va desemna reprezentanţi.
Comisia va tine o şedinţa plenara anuala, alternativ în fiecare dintre cele doua state. Comisia se va putea întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea uneia dintre cele doua pãrţi contractante.
La propunerea comuna a conducãtorilor celor doua pãrţi contractante, în mãsura în care va fi necesar, se poate crea un grup de lucru. Comisia va putea solicita asistenta unor experţi agreati de ambele pãrţi contractante.
Autoritãţile competente vor furniza, la cererea comisiei mixte, toate datele şi documentele de care aceasta are nevoie în activitatea sa.
În prima sa şedinţa, comisia mixtã va adopta regulamentul sau interior.
ART. 7
La cererea autoritãţii competente a uneia dintre pãrţile contractante şi la propunerea comisiei mixte, definitã la art. 6, cele doua pãrţi contractante vor fixa de comun acord un preţ de referinta rentabil pentru transportul în trafic direct, precum şi alte condiţii suplimentare corespunzãtoare.
ART. 8
Certificatele de naţionalitate, de tonaj, de navigabilitate ale navei, precum şi certificatele marinarilor şi brevetul de comandant aparţinînd unei pãrţi contractante vor fi recunoscute de cãtre cealaltã parte contractantã pe baza documentelor aflate la bord, care au fost emise potrivit legilor şi reglementãrilor în vigoare în statul al cãrui pavilion îl poarta nava, excepţie fãcînd reglementãrile speciale privind navigaţia pe Rin, Mosela, Sena maritima, Dunarea maritima şi Canalul Dunare - Marea Neagra.
ART. 9
Navele pãrţilor contractante, echipajele, pasagerii şi marfa acestora se supun, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte navigaţia fluviala, legislaţiei şi reglementãrilor în vigoare pe acest teritoriu.
ART. 10
Membrii echipajelor navelor fiecãreia dintre cele doua pãrţi contractante trebuie sa posede, la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, un document de cãlãtorie valabil şi o viza, dacã aceasta este necesarã.
Documentul de cãlãtorie menţionat la primul alineat este un pasaport. Totodatã, membrii echipajelor româneşti pot, cînd sînt în exerciţiul funcţiunii, sa între în Franta pe baza unui carnet de marinar, folosit în navigaţia fluviala. Toate persoanele imbarcate trebuie înscrise într-o lista de echipaj.
Dispoziţiile prezentului articol nu se aplica decît membrilor de echipaj, celelalte persoane imbarcate, cum ar fi sotiile sau copiii membrilor de echipaj, se supun prevederilor dreptului comun privind intrarea pe teritoriul fiecãreia dintre cele doua pãrţi contractante.
ART. 11
Pãrţile contractante, în conformitate cu reglementãrile lor naţionale, vor lua toate mãsurile în scopul reducerii la maximum a timpului de stationare a navelor în porturi (operaţiuni de încãrcare, alimentare cu combustibil, carburanţi, lubrifianţi, reparaţii, simplificarea formalitãţilor administrative, vamale şi sanitare.
Prevederile prezentului acord nu limiteazã dreptul unei pãrţi contractante de a exercita controlul de frontiera pe teritoriul sau asupra navelor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 12
Navele unei pãrţi contractante, precum şi echipamentele acestor nave, care servesc navigaţiei şi operaţiunilor de încãrcare/descãrcare a mãrfii, sînt exceptate de la plata impozitelor şi taxelor de import, atît la intrarea, cît şi la ieşirea de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 13
1. În ceea ce priveşte regimul vamal aplicabil proviziilor, precum şi carburantilor, combustibililor, lubrifiantilor şi pieselor de schimb aflate la bord, fiecare parte contractantã va acorda navelor celeilalte pãrţi contractante tratamentul naţional.
2. Acelaşi tratament se va aplica şi în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materiale şi provizii a unei nave aparţinînd unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
3. Proviziile necesare echipajului, pasagerilor aflaţi la bord, care depãşesc cantitatea necesarã consumului curent pe timpul stationarii pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor rãmîne sub supravegherea vamalã.
Proviziile vor putea fi consumate pe timpul stationarilor cu durata normalã, cu excepţia stationarilor pentru reparaţii, transformãri sau dezmembrarea navelor.
4. Toate celelalte mãrfuri transportate de navele unei pãrţi contractante care nu sînt prevãzute în paragrafele de mai sus se supun dispoziţiilor vamale ale pãrţilor contractante pe teritoriul cãreia navigheaza sau stationeaza navele.
ART. 14
Materialele şi proviziile prevãzute la alin. 2 al art. 13, precum şi mãrfurile care se gãsesc la bordul navelor unei pãrţi contractante nu pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante decît cu consimţãmîntul autoritãţilor vamale de pe acest teritoriu. În acest caz, ele se supun supravegherii vamale a acestor autoritãţi pe o perioada stabilitã în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 15
Dacã o nava aparţinînd unei pãrţi contractante se afla în pericol, esueaza sau suferã o avarie pe cãile navigabile interioare ale celeilalte pãrţi contractante, nava, pasagerii, echipajul şi incarcatura acestei nave beneficiazã de aceleaşi facilitãţi care sînt acordate în situaţii similare navelor aparţinînd acestei din urma pãrţi contractante. Aceleaşi facilitãţi se vor acorda şi în cazul imbolnavirii unor membri ai echipajului.
În asemenea cazuri, intrarea, şederea, tranzitul şi ieşirea pasagerilor, echipajului şi mãrfurilor navei se vor supune legislaţiei statului respectiv.
Bunurile salvate de pe navele în pericol, eşuate sau avariate nu vor fi impozitate sau taxate, cu excepţia celor destinate partii contractante pe teritoriul cãreia au fost descãrcate.
Atunci cînd o nava a celeilalte pãrţi contractante se gãseşte într-una dintre situaţiile prevãzute în alin. 1 al acestui articol, autoritãţile competente ale partii contractante pe ale carei cai navigabile interioare s-a produs evenimentul vor notifica imediat despre aceasta, cît şi despre mãsurile luate pentru salvarea şi protecţia navei, echipajului, pasagerilor şi mãrfii, celui mai apropiat oficiu consular al statului al cãrui pavilion îl poarta nava sau misiunii diplomatice a acestuia.
ART. 16
Nava, echipajul şi celelalte persoane, precum şi marfa şi celelalte bunuri care se gãsesc la bordul navei unei pãrţi contractante vor beneficia în porturi şi pe cãile navigabile interioare ale celeilalte pãrţi contractante de aceeaşi protecţie pe care aceasta o acorda navelor proprii, propriilor cetãţeni şi bunurilor acestora, în conformitate cu legislaţia sa în materie de securitate a navelor.
ART. 17
Întreprinderile de navigaţie ale celor doua pãrţi contractante pot sa încheie, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, acorduri în domeniul comercial, tehnic şi de exploatare, sa creeze servicii comune de transport de mãrfuri şi de pasageri pe cãile navigabile interioare, precum şi sa înfiinţeze societãţi mixte de navigaţie.
ART. 18
Întreprinderile de navigaţie ale celor doua pãrţi contractante au dreptul sa transfere liber, la sediul propriu, fondurile obţinute din activitatea lor. Transferul se va realiza în cel mai scurt timp posibil, dupã încasarea fondurilor, într-o valuta liber convertibilã la cursul oficial de schimb. În cazul în care sistemul de plati este reglementat printr-un acord între cele doua pãrţi contractante, se vor respecta prevederile acestui acord.
ART. 19
1. Întreprinderile de navigaţie ale unei pãrţi contractante pot infiinta, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, agenţii sau reprezentante pentru servicii destinate navelor şi echipajelor, cît şi pentru facilitarea efectuãrii transporturilor fluviale.
2. Înfiinţarea şi funcţionarea acestor agenţii şi reprezentante se vor face cu respectarea reglementãrilor în vigoare pe teritoriul statului unde acestea îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 20
Ambarcatiunile sportive şi de agrement ale unei pãrţi contractante pot utiliza cãile navigabile interioare ale celeilalte pãrţi contractante, cu respectarea legislaţiei şi a reglementãrilor în vigoare pe cãile navigabile respective.
ART. 21
Prezentul acord nu afecteazã drepturile şi obligaţiile României care decurg din Convenţia de la Belgrad din 1948, fata de statele contractante la aceasta convenţie. De asemenea, prezentul acord nu afecteazã drepturile şi obligaţiile Republicii Franceze care decurg din Convenţia, revizuitã, privind navigaţia pe Rin-Mannheim din 1968 şi din protocoalele adiţionale la aceasta, din Convenţia privind navigaţia pe Mosela din 1956 şi nici pe cele care decurg din aplicarea dreptului comunitar, fata de celelalte state semnatare.
ART. 22
Toate litigiile privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor face obiectul negocierilor dintre autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
Dacã prin negocieri nu se ajunge la o înţelegere, litigiul va fi supus rezolvarii pe cale diplomaticã.
ART. 23
Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul pãrţilor contractante. În acest scop, fiecare parte contractantã va iniţia negocieri privind fiecare propunere pe care o va primi de la cealaltã parte contractantã.
Orice amendament ce va obţine acordul pãrţilor contractante va intra în vigoare atunci cînd acestea îşi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurilor cerute pentru aprobare.
ART. 24
Prezentul acord se încheie pe o perioada de 5 ani începînd cu data intrãrii sale în vigoare. Valabilitatea acestuia se va prelungi pe perioade de cîte 5 ani, cu excepţia cazului cînd una dintre pãrţile contractante îl va denunta în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea fiecãrei perioade de valabilitate. El va putea, de asemenea, sa fie denunţat de una dintre pãrţile contractante în orice moment, cu un preaviz de 6 luni în cazul încheierii unui acord, avînd acelaşi obiectiv, între Comunitatea Europeanã şi România, denunţarea producind efecte de la data intrãrii în vigoare a acelui acord.
Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte pãrţi contractante îndeplinirea procedurilor constituţionale cerute cu privire la intrarea în vigoare a prezentului acord, care va produce efecte de la data primirii ultimei notificãri.
Încheiat la Bucureşti la 3 decembrie 1992, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Paul Teodoru,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Georges Sarres,
secretar de stat,
Ministerul Echipamentelor,
Locuinţelor şi Transporturilor

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016