Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 29 mai 2002  între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 29 mai 2002 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 651 din 7 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 901 din 12 decembrie 2002.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei, denumite în cele ce urmează părţi contractante,
    dorind sa intensifice cooperarea economică în avantajul reciproc al ambelor state şi sa menţină condiţii juste şi echitabile pentru investiţiile investitorilor unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante,
    recunoscând ca promovarea şi protejarea acestor investiţii favorizează extinderea relaţiilor economice dintre cele doua părţi contractante şi stimuleaza initiativele de investire,
    au convenit cele ce urmează:
    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentului acord:
    1. investiţie va insemna orice fel de activ, deţinut sau controlat, investit direct sau indirect de un investitor al unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca investiţia sa fi fost efectuată în concordanta cu legile şi reglementările legale ale celeilalte părţi contractante, şi va include în special, dar nu exclusiv:
    a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteca, dreptul de retenţie, gajul, uzufructul şi drepturi similare;
    b) acţiuni, obligaţiuni şi alte forme de participare la societăţi comerciale;
    c) drepturi de creanta şi alte drepturi referitoare la orice prestaţie care are o valoare economică;
    d) drepturi de proprietate intelectuală, procese tehnice, nume comerciale, know-how, fond comercial şi alte drepturi similare;
    e) concesiuni de afaceri acordate prin lege, hotărâri administrative sau pe bază de contract, inclusiv concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale; şi
    f) bunuri care, pe baza unui acord de leasing, sunt puse la dispoziţie unui utilizator pe teritoriul unei părţi contractante de către un locator care este un investitor al celeilalte părţi contractante.
    O schimbare a formei în care sunt investite activele nu afectează caracterul lor de investiţii;

    2. investitor va insemna:
    a) orice persoană fizica care este cetăţean al unei părţi contractante, în conformitate cu legile sale;
    b) persoane juridice, incluzând societăţi comerciale, corporatii, asociaţii de afaceri şi alte organizaţii, care sunt constituite sau altfel organizate, în mod corespunzător, în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante, şi care îşi au sediul pe teritoriul aceleiaşi părţi contractante; şi
    c) persoane juridice, indiferent unde sunt situate, care sunt controlate efectiv de către cetăţenii unei părţi contractante sau de către persoane juridice care îşi au sediul pe teritoriul acelei părţi contractante;

    3. venituri vor insemna sumele produse de o investiţie şi includ, în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobânda, câştiguri de capital, redevenţe sau onorarii;
    4. teritoriu va insemna:
    - în ceea ce priveşte România, teritoriul României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi marii teritoriale asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contigua, platoul continental şi zona economică exclusiva asupra cărora România îşi exercită jurisdicţia, respectiv drepturile suverane, în concordanta cu propria sa legislaţie şi cu dreptul internaţional;
    – în ceea ce priveşte Regatul Suediei, teritoriul Regatului Suediei, precum şi zona economică exclusiva, fundul marii şi subsolul, asupra cărora îşi exercită drepturi suverane sau jurisdicţie, în concordanta cu dreptul internaţional.    ART. 2
    Promovarea şi protejarea investiţiilor
    1. Fiecare parte contractantă va promova, potrivit politicii sale generale în domeniul investiţiilor străine, investiţiile efectuate pe teritoriul sau de către investitorii celeilalte părţi contractante şi va admite aceste investiţii în conformitate cu legislaţia sa.
    2. Potrivit legilor şi reglementărilor legale referitoare la intrarea şi sejurul străinilor, persoanelor care lucrează pentru un investitor al unei părţi contractante, precum şi membrilor familiilor lor li se va permite să între, sa rămână sau sa părăsească teritoriul celeilalte părţi contractante în scopul îndeplinirii activităţilor asociate investiţiilor de pe teritoriul ultimei părţi contractante.
    3. Fiecare parte contractantă va asigura întotdeauna un tratament just şi echitabil investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante şi nu va afecta, prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, întreţinerea, folosinţă, posesia sau înstrăinarea acestora, precum şi achiziţionarea de bunuri şi servicii sau vânzarea producţiei acestora.
    4. Investiţiile efectuate, în conformitate cu legile şi reglementările legale ale părţii contractante pe teritoriul căreia acestea sunt făcute, beneficiază de deplina protecţie a prezentului acord şi, în nici o situaţie, o parte contractantă nu va acorda un tratament mai puţin favorabil decât cel cerut de dreptul internaţional. Fiecare parte contractantă va respecta orice obligaţie pe care şi-a asumat-o faţă de un investitor al celeilalte părţi contractante cu privire la investiţia sa.
    5. Veniturile reinvestite, provenite dintr-o investiţie, vor beneficia de acelaşi tratament şi de aceeaşi protecţie acordate unei investiţii.

    ART. 3
    Tratamentul naţional şi al naţiunii celei mai favorizate pentru investiţii
    1. Fiecare parte contractantă va aplica investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de către investitori ai celeilalte părţi contractante un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat investiţiilor efectuate de propriii investitori sau de investitorii unui stat terţ, oricare este mai favorabil pentru investitor.
    2. Prevederile prezentului acord, referitoare la acordarea tratamentului naţiunii celei mai favorizate, nu vor fi interpretate ca obligaţie a unei părţi contractante de a extinde asupra investitorilor şi investiţiilor celeilalte părţi contractante avantajele rezultate din orice uniune vamală sau economică existenta ori viitoare, zona de comerţ liber sau alta înţelegere internationala similară la care oricare dintre părţile contractante este sau poate deveni parte.
    3. Prevederile alin. 1 nu vor fi interpretate ca obligaţie a unei părţi contractante de a extinde asupra investitorilor celeilalte părţi contractante beneficiul oricărui tratament, preferinta sau privilegiu care rezultă din orice acord sau înţelegere internationala referitoare, în întregime sau parţial, la impunere sau din legislaţia interna referitoare, în întregime sau parţial, la impunere.

    ART. 4
    Expropriere şi despăgubire
    1. Investiţiile efectuate de investitorii unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante nu vor fi expropriate, naţionalizate sau supuse, direct ori indirect, altor măsuri având efect similar (denumite în cele ce urmează expropriere), cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) măsurile sunt luate în interes public şi pe baza unei proceduri legale;
    b) măsurile nu sunt discriminatorii; şi
    c) măsurile sunt însoţite de dispoziţii privind plata unei despăgubiri prompte, adecvate şi efective, care va fi transferabila fără întârziere într-o valuta liber convertibilă.

    2. Aceasta despăgubire va corespunde valorii reale de piaţa a investiţiei expropriate din momentul imediat înaintea exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută, astfel încât sa afecteze valoarea investiţiei (denumita în continuare data evaluării).
    Respectiva valoare reală de piaţa, la cererea investitorului, va fi exprimată într-o valuta liber convertibilă pe baza cursului de schimb existent pe piaţa pentru acea valuta la data evaluării. Despăgubirea va include, de asemenea, dobânda la rata comercială existenta pe piaţa, stabilită de la data exproprierii până la data plăţii.

    3. Prevederile alin. 1 şi 2 se vor aplica, de asemenea, veniturilor rezultate dintr-o investiţie, precum şi, în eventualitatea lichidării, sumelor provenite din lichidare.
    4. Investitorilor oricărei părţi contractante, care suferă pierderi ale investiţiilor lor de pe teritoriul celeilalte părţi contractante din cauza războiului sau altui conflict armat, unei stări naţionale de urgenta, revoltei, insurectiei sau rascoalei, li se va acorda, în ceea ce priveşte restituirea, indemnizaţia, despăgubirea sau alta modalitate de soluţionare, un tratament care nu este mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor investitori sau investitorilor oricărui stat terţ. Plăţile rezultate vor fi liber transferabile, fără întârziere, într-o valuta liber convertibilă.

    ART. 5
    Transferuri
    1. Fiecare parte contractantă va permite, fără întârziere, transferul într-o valuta liber convertibilă al plăţilor legate de o investiţie, cum ar fi:
    a) veniturile;
    b) sumele rezultate din vânzarea totală sau parţială ori lichidarea oricărei investiţii a unui investitor al celeilalte părţi contractante;
    c) fondurile pentru rambursarea împrumuturilor; şi
    d) câştigurile persoanelor care nu sunt cetăţenii săi, cărora li s-a permis sa lucreze în legătură cu o investiţie pe teritoriul sau, şi alte sume destinate acoperirii cheltuielilor privind managementul investiţiei.

    2. Orice transfer la care se referă prezentul acord va fi efectuat la cursul de schimb al pieţei, existent în ziua transferului, pentru tranzacţii la vedere în valută în care se va face transferul. În absenta unei pieţe valutare, cursul de schimb utilizat va fi fie cel mai recent curs aplicat investiţiilor interne, fie cel mai recent curs de schimb pentru convertirea valutelor în D.S.T., oricare este mai favorabil pentru investitor.

    ART. 6
    Subrogare
    Dacă o parte contractantă sau agenţia desemnată de ea face o plata către oricare dintre investitorii săi, pe baza unei garanţii pe care a acordat-o cu privire la o investiţie de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceasta din urma parte contractantă va recunoaşte, fără a prejudicia drepturile primei părţi contractante, în baza art. 8, transferul oricărui drept sau titlu al acestui investitor către prima parte contractantă sau agenţia desemnată de către aceasta şi subrogarea primei părţi contractante sau a agenţiei desemnate de ea în orice astfel de drept.

    ART. 7
    Diferende între un investitor şi o parte contractantă
    1. Orice diferend privind o investiţie între un investitor al unei părţi contractante şi cealaltă parte contractantă va fi soluţionat, pe cat posibil, pe cale amiabila.
    2. Dacă un asemenea diferend nu poate fi soluţionat în termen de 3 luni de la data la care diferendul a fost prezentat de investitor printr-o notificare scrisă părţii contractante, fiecare parte contractantă consimte prin aceasta sa supună diferendul spre soluţionare arbitrajului internaţional, la alegerea investitorului, fie:
    (i) Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (ICSID) pentru soluţionarea prin conciliere sau arbitraj în conformitate cu Convenţia de la Washington din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state (Convenţia de la Washington); fie
    (ii) unui tribunal ad-hoc constituit în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL). Autoritatea desemnată în conformitate cu regulamentul menţionat va fi secretarul general al ICSID.
    Dacă părţile la un astfel de diferend au opinii diferite asupra celei mai adecvate metode de soluţionare, respectiv concilierea sau arbitrajul, investitorul va avea dreptul de a alege.

    3. În sensul prezentului articol şi al art. 25(2)(b) din Convenţia de la Washington, orice persoană juridică care se constituie în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante şi care, înainte de apariţia unui diferend, este controlată de către un investitor al celeilalte părţi contractante va fi tratata ca o persoană juridică a celeilalte părţi contractante.
    4. Orice arbitraj va avea loc într-un stat care este parte a Convenţiei Naţiunilor Unite pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958 (Convenţia de la New York).
    5. Consimţământul dat de fiecare parte contractantă potrivit alin. 2 şi supunerea diferendului de către un investitor arbitrajului vor constitui consimţământul scris şi acordul scris pentru arbitraj, în sensul convenţiilor de la Washington şi New York şi al UNCITRAL.
    6. Nici o prevedere din prezentul articol nu va împiedica un investitor al unei părţi contractante sa supună un diferend privind o investiţie instanţei judecătoreşti competente din cealaltă parte contractantă pe teritoriul căreia s-a efectuat investiţia.
    7. În orice procedura care implica un diferend privind o investiţie o parte contractantă nu va susţine, ca apărare, drept de compensare sau pentru nici un alt motiv, faptul ca s-a primit o indemnizaţie ori o alta despăgubire pentru toate sau o parte a pretinselor daune ca urmare a unui contract de asigurare ori de garantare, dar partea contractantă poate solicita dovada ca partea compensatoare este de acord ca investitorul să îşi exercite dreptul de revendicare a despăgubirii.

    ART. 8
    Diferende între părţile contractante
    1. Orice diferend între părţile contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat, pe cat posibil, prin negocieri între cele doua părţi contractante.
    2. Dacă diferendul nu poate fi astfel soluţionat în termen de 6 luni de la data la care negocierile au fost solicitate de oricare parte contractantă, acesta va fi supus, la cererea oricărei părţi contractante, unui tribunal arbitral.
    3. Tribunalul arbitral va fi constituit de la caz la caz, fiecare parte contractantă numind un membru. Cei doi membri vor desemna, de comun acord, un cetăţean al unui stat terţ ca preşedinte al respectivului tribunal arbitral, acesta urmând a fi numit de cele doua părţi contractante. Membrii vor fi numiţi în termen de doua luni, iar preşedintele în termen de 4 luni de la data la care fiecare parte contractantă a informat cealaltă parte contractantă despre dorinţa sa de a supune diferendul unui tribunal arbitral.
    4. În cazul în care termenele limita la care se face referire în alin. 3 nu au fost respectate, în absenta unei alte înţelegeri în acest sens, oricare parte contractantă poate invita preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie să facă numirile necesare.
    5. Dacă preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat să îşi exercite funcţia prevăzută la alin. 4 sau dacă este cetăţean al vreunei părţi contractante, vicepreşedintele va fi invitat să facă numirile necesare. Dacă vicepreşedintele este împiedicat să îşi exercite funcţia respectiva sau dacă este cetăţean al vreunei părţi contractante, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie cu cea mai înaltă funcţie, care nu este împiedicat sa o facă sau nu este cetăţean al vreunei părţi contractante, va fi invitat să facă numirile necesare.
    6. Tribunalul arbitral va adopta hotărârea cu majoritate de voturi, aceasta fiind definitivă şi obligatorie pentru părţile contractante. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile membrului numit de acea parte contractantă, precum şi cheltuielile reprezentării sale în procedurile arbitrale; cheltuielile preşedintelui, precum şi orice alte cheltuieli vor fi suportate în părţi egale de către cele doua părţi contractante. Tribunalul arbitral poate totuşi, prin hotărârea sa, sa dispună ca o proporţie mai mare a cheltuielilor să fie suportată de către una dintre părţile contractante. În toate celelalte privinte procedura tribunalului arbitral va fi determinata de tribunal.

    ART. 9
    Aplicarea acordului
    1. Prezentul acord se va aplica tuturor investiţiilor efectuate înainte sau după intrarea sa în vigoare, dar nu se va aplica nici unui diferend privind o investiţie care a apărut sau oricărei pretenţii privind o investiţie care s-a stabilit înainte de intrarea sa în vigoare.
    2. Prezentul acord nu va restrânge în nici un fel drepturile şi beneficiile de care se bucura un investitor al unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante conform legislaţiei naţionale a acesteia sau dreptului internaţional.

    ART. 10
    Intrare în vigoare. Durata şi expirare
    1. Părţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurilor constituţionale necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei de primire a ultimei notificări.
    2. Prezentul acord va rămâne în vigoare o perioadă de 20 de ani. Ulterior el va rămâne în vigoare până la expirarea a 12 luni de la data la care oricare parte contractantă notifica în scris celeilalte părţi contractante hotărârea sa de denunţare a acordului.
    3. În ceea ce priveşte investiţiile efectuate anterior datei la care notificarea de denunţare a prezentului acord devine efectivă, prevederile art. 1-9 vor rămâne în vigoare pentru încă o perioadă de 20 de ani de la acea data.


    Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, am semnat prezentul acord.
    Semnat la Stockholm la 29 mai 2002 în doua exemplare originale, în limbile română, suedeza şi engleza, toate cele trei texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare textul în limba engleza va prevala.
    Pentru Guvernul României,
    Dan Ioan Popescu,
    ministrul industriei şi resurselor
    Pentru Guvernul Regatului Suediei,
    Leif Pagrotsky,
    ministrul comerţului
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016