Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 29 mai 1990  de infiintare a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 29 mai 1990 de infiintare a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 25 octombrie 1990
*) Traducere.
Partile contractante:
- angajate in respectarea principiilor fundamentale ale democratiei multipartite, legalitatii drepturilor omului si elementelor economiei de piata
- reamintind Actul final al Conferintei de la Helsinki privind securitatea si cooperarea in Europa si indeosebi Declaratia de principii,
- salutind intentia tarilor din Europa Centrala si de Est de a continua transpunerea in practica a democratiei multipartite, intarind institutiile democratice, legalitatea si respectarea drepturilor omului, precum si dorinta lor de a realiza reforme pentru a evolua spre economii orientate catre piata,
- luind in considerare importanta unei cooperari strinse si coordonate in vederea promovarii progresului economic al tarilor din Europa Centrala si de Est, ajutorarii economiilor acestora pentru a deveni mai competitive pe plan international si sprijinirii reconstructiei si dezvoltarii lor, reducind astfel, dupa caz, orice riscuri aferente finantarii economiilor lor,
- convinse ca infiintarea unei institutii financiare multilaterale, europeana in esenta si cu o larga reprezentare internationala prin membrii sai, va servi acestor scopuri si va constitui o noua si unica structura a cooperarii in Europa, au convenit sa infiinteze prin prezentul o banca europeana pentru reconstructie si dezvoltare (numita in cele ce urmeaza banca) ce va functiona conform urmatoarelor prevederi:

CAP. 1
Scopul, functiunile si membrii
ART. 1
Scopul
Contribuind la reconstructie si progres economic, scopul bancii este de a accelera tranzitia spre economiile orientate catre piata libera si de a promova initiativa particulara si antreprenoriala in tarile Europei Centrale si de Est, angajate in aplicarea principiilor democratiei multipartite, pluralismului si economiei de piata.
ART. 2
Functiunile
1. Pentru realizarea pe termen lung a scopului sau de accelerare a tranzitiei tarilor din Europa Centrala si de Est spre economiile orientate catre piata si de promovare a initiativei particulare si antreprenoriale, banca va sprijini membrii sai beneficiari in realizarea unor reforme economice structurale si sectoriale, inclusiv demonopolizarea, descentralizarea si privatizarea, ajutind economiile acestora pentru a deveni pe deplin integrate in economia internationala, prin masuri privind:
(i) promovarea, prin investitori particulari si alti investitori interesati, a infiintarii, ameliorarii si dezvoltarii activitatilor de productie, competitive si din sectorul particular, indeosebi in intreprinderile mici si mijlocii;
(ii) mobilizarea capitalului intern si extern si a unui management experimentat, in scopurile descrise la pct. (i);
(iii) accelerarea investitiilor productive, incluzind sectoarele serviciilor si financiar si infrastructurile aferente, in cazurile necesare sprijinirii initiativei particulare si antreprenoriale, sprijinind astfel crearea unui climat competitiv, cresterea productivitatii si a nivelului de trai si imbunatatirea conditiilor de munca;
(iv) furnizarea de asistenta tehnica pentru pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor semnificative, fie pe baza individuala, sau in contextul unor programe concrete de investitii; (v) stimularea si incurajarea dezvoltarii pietelor de capital;
(vi) acordarea de sprijin proiectelor justificate si viabile din punct de vedere economic si care implica mai mult de o tara membra beneficiara;
(vii) promovarea in intreaga sfera a activitatilor sale a unei dezvoltari eficiente, protejind mediul inconjurator, si
(viii) intreprinderea altor activitati si furnizarea altor servicii ce pot aprofunda aceste functiuni.
2. In realizarea acestor functiuni, banca va lucra in strinsa cooperare cu toti membrii sai si de o maniera pe care o considera corespunzatoare conform clauzelor acestui acord, cu Fondul Monetar International, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Corporatia Financiara Internationala, Agentia pentru Garantarea Multilaterala a Investitiilor si Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare si va coopera cu Natiunile Unite si agentiile sale specializate si alte organisme implicate, precum si orice institutie, publica sau particulara, implicata in dezvoltarea economica si investitii in tarile Europei Centrale si de Est.
ART. 3
Membrii
1. Calitatea de membru al bancii va fi deschisa:
(i) 1) tarilor europene si
2) tarilor neeuropene membre ale F.M.I. si
(ii) Comunitatii Economice Europene (CEE) si Bancii Europene de Investitii (BEI).
2. Tarile care pot fi membre conform paragrafului 1 al acestui articol si care nu devin membre in conformitate cu art. 61 al acestui acord pot fi admise sa devina membre ale bancii, in termeni si conditii ce pot fi determinate de banca, dupa obtinerea votului afirmativ a nu mai putin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentind nu mai putin de 3/4 din totalul puterii de vot al membrilor.
CAP. 2
Capitalul
ART. 4
Capitalul autorizat
1. Capitalul initial autorizat al bancii va fi de 10 miliarde ECU. Capitalul va fi impartit intr-un numar de 1.000.000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 10.000 ECU si care vor fi disponibile subscrierii numai de catre membri, conform prevederilor art. 5 al acestui acord.
2. Capitalul initial va fi impartit in actiuni varsate si nevarsate. Suma initiala totala in valoare nominala a actiunilor varsate va fi de 3 miliarde ECU.
3. Capitalul autorizat poate fi majorat dupa o perioada si cind conditiile pot recomanda aceasta, prin votul a nu mai putin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentind nu mai putin de 3/4 din totalul puterii de vot a membrilor.
ART. 5
Subscrierea actiunilor
1. Fiecare membru va subscrie actiuni la capitalul bancii, cu conditia indeplinirii de catre acesta a formalitatilor legale. Fiecare subscriptie la capitalul initial autorizat se va face pentru actiuni varsate si actiuni nevarsate in proportie de 3 la 7. Numarul initial de actiuni disponibile a fi subscrise de catre semnatarii care devin membri conform art. 61 al acordului este prevazut in anexa A la acesta. Nici un membru nu va avea o subscriptie initiala mai mica de 100 actiuni.
2. Numarul initial de actiuni ce vor fi subscrise de tarile admise ca membre in conformitate cu paragraful 2 al art. 3 al acestui acord, va fi determinat de Consiliul guvernatorilor cu conditia ca totusi sa nu fie autorizata nici o astfel de subscriptie ce ar avea drept efect reducerea capitalului detinut de tarile membre CEE, impreuna cu CEE si BEI, sub majoritatea capitalului total subscris.
3. La intervale de nu mai putin de cinci ani, Consiliul guvernatorilor va analiza capitalul bancii. In cazul unei majorari a capitalului autorizat, fiecare membru va avea o posibilitate rezonabila de a subscrie in termenii uniformi si conditiile stabilite de Consiliul guvernatorilor si intr-o proportie de majorare echivalenta cu proportia capitalului detinut de acesta imediat anterior majorarii respective. Nici un membru nu va fi obligat sa subscrie la orice majorare de capital.
4. La solicitarea unui membru, in conditiile prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, Consiliul guvernatorilor poate sa-i majoreze subscriptia sau sa-i aloce acestuia, in cadrul capitalului autorizat, actiuni ce nu sint preluate de alti membri, cu conditia totusi ca aceasta crestere sa nu aiba drept efect reducerea procentului de capital detinut din tarile membre CEE, impreuna cu CEE si BEI, sub majoritatea capitalului total subscris.
5. Actiunile initial subscrise de membri vor fi emise la valoare nominala. Celelalte actiuni vor fi emise la valoare nominala, exceptind cazul in care, Consiliul guvernatorilor cu un vot de nu mai putin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentind mai putin de 2/3 din totalul puterii de vot a membrilor, hotaraste in situatii speciale emiterea lor in alte conditii.
6. Actiunile nu vor fi angajate sau grevate in nici un fel si vor fi transferabile numai bancii in conformitate cu capitolul VII al acestui acord.
7. Datoria membrilor privind actiunile va fi limitata la partea nevarsata din pretul lor de emisiune. In virtutea calitatii lor de membri, acestia nu vor fi raspunzatori pentru obligatiile bancii.
ART. 6
Plata subscriptiilor
1. Plata actiunilor varsate la suma initial subscrisa de fiecare semnatar al acestui acord, devenit membru in conformitatea cu art. 61 al acestui acord, se va efectua in 5 rate, reprezentind fiecare 20% din aceasta suma. Fiecare membru va plati prima rata in decursul a 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui acord sau data depozitarii instrumentelor sale de ratificare, acceptare sau aprobare conform art. 61, daca aceasta data este ulterioara datei intrarii in vigoare.
Celelalte patru rate vor fi datorate succesiv la un an de la data scadentei anterioare si vor fi platite in conditiile respectarii cerintelor legislative ale fiecarui membru.
2. 50% din plata fiecarei rate conform paragrafului 1 al acestui articol sau din plata facuta de catre un membru admis in conformitate cu paragraful 2 al art. 3 al acestui acord, se poate efectua in bilete la ordin sau alte obligatii emise de membrul respectiv si nominalizate in ECU, dolari SUA sau yeni japonezi, care ar urma sa fie incasate pe masura ce banca are nevoie de fonduri pentru efectuarea de plati necesare operatiunilor sale. Aceste note sau obligatiuni nu vor fi negociabile sau purtatoare de dobinzi si vor fi platibile bancii la cerere, la valoarea nominala. Solicitarile privind aceste bilete la ordin si obligatiuni se vor efectua in perioade rezonabile, astfel incit valoarea acestor solicitari in ECU, la data solicitarii de la fiecare membru, sa fie proportionala cu numarul actiunilor subscrise varsate si detinute de orice astfel de membru care emite bilete la ordin.
3. Toate obligatiile de plata ale membrului in contul subscriptiei actiunilor din cadrul capitalului initial vor fi reglementate fie in ECU, dolari SUA sau yeni japonezi, pe baza cursului mediu de schimb al valutelor respective fata de ECU pe perioada 30 septembrie 1989 - 31 martie 1991.
4. Plata sumei subscrise la capitalul nevarsat al bancii va fi solicitata in conformitate cu art. 17 si 42, numai in masura in care banca are nevoie de aceasta pentru acoperirea pasivelor sale.
5. In situatia solicitarii unui varsamint la care se face referire in paragraful 4 al acestui articol, membrul va efectua plata in ECU, dolari SUA sau yeni japonezi. Astfel de varsaminte vor fi uniforme in valoare ECU la data solicitarii varsamintului fiecarei actiuni.
6. Nu mai tirziu de o luna de la reuniunea inaugurala a Consiliului guvernatorilor, banca va stabili locul pentru efectuarea oricarei plati prevazute prin acest articol, cu conditia totusi ca plata primei rate, la care se face referire in paragraful 1 al acestui articol, sa se efectueze la Banca Europeana de Investitii, in calitatea acesteia de mandatar al bancii.
7. Pentru alte subscriptii decit cele descrise in paragrafele 1, 2 si 3 ale acestui articol, platile de catre membri in cadrul subscriptiei actiunilor varsate la capitalul autorizat se vor efectua in ECU, dolari SUA sau yeni japonezi fie cash, fie in bilete la ordin sau in alte obligatiuni.
8. Pentru scopurile acestui articol, plata sau nominarea in ECU va include plata sau nominarea in orice valuta pe deplin convertibila care la data platii sau incasarii este echivalenta cu valoarea obligatiei respective in ECU.
ART. 7
Resursele curente de capital
Asa cum este folosit in acest acord, termenul resursele curente de capital ale bancii va include urmatoarele:
(i) capitalul autorizat al bancii, incluzind atit actiunile varsate, cit si cele nevarsate, subscrise conform art. 5 al acestui acord;
(ii) fonduri mobilizate prin imprumuturi efectuate de banca pe baza competentelor conferite prin paragraful (i) din art. 20 al acestui acord, la care este aplicabil angajamentul pentru solicitarea de varsaminte prevazut in paragraful 4 din art. 6 al acestui acord;
(iii) fonduri primite ca rambursare a imprumuturilor sau garantii si sume aferente lichidarii investitiilor in fonduri proprii efectuate din resursele indicate in subparagrafele (i) si (ii) ale acestui articol;
(iv) venituri provenite din imprumuturi si investitii in fonduri proprii, efectuate din resursele indicate in subparagrafele (i) si (ii) ale acestui articol si venituri provenind din diferite garantii si subscriptii care fac parte din operatiunile speciale ale bancii;
(v) orice alte fonduri sau venituri primite la banca, ce nu fac parte din resursele fondului special la care se face referire in art. 19 al acestui acord.
CAP. 3
Operatiuni
ART. 8
Tarile beneficiare si folosirea resurselor
1. Resursele si facilitatile bancii vor fi folosite exclusiv pentru aducerea la indeplinire a scopului si realizarea functiunilor stabilite in art. 1 si 2 ale acestui acord.
2. Banca isi poate conduce operatiunile in tari din Europa Centrala si de Est care inainteaza ferm in tranzitia spre economiile orientate catre piata si promovarea initiativei private si antreprenoriale si care aplica, prin masuri concrete sau in alt mod, principiile stabilite in art. 1 al acestui acord.
3. In cazurile in care un membru ar putea sa puna in aplicare masuri care nu sint conforme cu art. 1 din acest acord sau in imprejurari exceptionale, Consiliul de administratie va analiza daca accesul unui membru la resursele bancii trebuie suspendat sau altfel modificat si poate face recomandari corespunzatoare catre Consiliul guvernatorilor. Orice decizie asupra acestor probleme va fi luata de Consiliul guvernatorilor cu o majoritate de nu mai putin de doua treimi din guvernatori, reprezentind nu mai putin de trei patrimi din puterea totala de vot a membrilor.
4. (i) Orice tara beneficiara potentiala poate cere ca banca sa ofere acces la resursele sale pentru scopuri limitate pe o perioada de trei ani incepind dupa intrarea in vigoare a acestui acord. Orice astfel de solicitare va fi anexata ca o parte integranta a acestui acord imediat ce ea va fi facuta.
(ii) Intr-o astfel de perioada:
a) banca va pune la dispozitia unei astfel de tari si intreprinderilor din teritoriul sau - la solicitarea lor - asistenta tehnica si alte tipuri de asistenta orientata catre finantarea sectorului sau particular, facilitarea tranzitiei intreprinderilor proprietate de stat catre controlul si proprietatea sectorului particular si sprijinirea intreprinderilor care sa functioneze pe baze competitive si sa se orienteze spre participarea la economia orientata catre piata, in proportiile stabilite in paragraful 3 art. 11 al acestui acord;
b) suma totala a oricarei asistente astfel furnizate nu va depasi suma totala platita de acea tara in contul cotelor sale sub forma cash sau bilete la ordin emise.
(iii) La sfirsitul acestei perioade, hotarirea de a acorda tarii respective accesul peste limitele specificate in subparagrafele a) si b) va fi luata de Consiliul guvernatorilor cu o majoritate de nu mai putin de 3/4 din guvernatori, reprezentind nu mai putin de 85 la suta din puterea de vot.
ART. 9
Operatiuni curente si speciale
Operatiunile bancii vor consta din operatiuni curente finantate din resursele curente de capital ale bancii la care se face referire in art. 7 al acestui acord si operatiuni speciale, finantate din resursele speciale la care se face referire in art. 19 al acestui acord. Cele doua tipuri de operatiuni pot fi combinate.
ART. 10
Separarea operatiunilor
1. Resursele curente de capital ale bancii, precum si cele ale fondurilor speciale vor fi pastrate, folosite, angajate, investite sau altfel utilizate, complet separat unele de altele. Situatiile financiare ale bancii vor prezenta rezervele impreuna cu operatiunile sale curente si separat operatiunile sale speciale.
2. Resursele curente de capital ale bancii nu vor fi in nici un caz grevate de pierderi sau pasive rezultate din operatiunile speciale sau alte activitati pentru care initial au fost folosite sau angajate resursele fondurilor speciale sau folosite pentru a le degreva.
3. Cheltuielile aferente direct operatiunilor curente se vor suporta din resursele curente de capital ale bancii. Cheltuielile aferente direct operatiunilor speciale vor fi suportate din resursele fondurilor speciale. Orice alte cheltuieli in conditiile paragrafului 1 al art. 18 al acestui acord se vor suporta in maniera stabilita de banca.
ART. 11
Metode de functionare
1. Banca isi va desfasura operatiunile prin realizarea scopului si functiunilor sale stabilite in art. 1 si 2 ale acestui acord prin una din (sau toate) caile urmatoare: (i) acordarea de imprumuturi, cofinantarea impreuna cu institutii multilaterale, banci comerciale sau alte surse interesate, sau participarea la imprumuturi destinate intreprinderilor din sectorul particular, oricaror intreprinderi in proprietatea statului si care functioneaza pe baze competitive si se indreapta spre participarea la economia orientata catre piata si oricaror intreprinderi in proprietatea statului pentru facilitarea tranzitiei spre controlul si proprietatea particulara si indeosebi facilitarea sau intensificarea participarii capitalului particular si/sau strain la aceste intreprinderi;
(ii) a) investitii in capitalul propriu al intreprinderilor din sectorul particular;
b) investitii in capitalul propriu al oricarei intreprinderi in proprietatea statului care functioneaza pe baze competitive si se indreapta spre participarea la economia orientata catre piata si investitii in capitalul propriu al oricarei intreprinderi in proprietatea statului pentru facilitarea tranzitiei spre controlul si proprietatea particulara si indeosebi facilitarea sau intensificarea participarii capitalului particular si/sau strain la aceste intreprinderi si
c) garantarea, in cazul in care alte mijloace de finantare nu sint corespunzatoare a emisiunilor de obligatiuni proprii atit de catre intreprinderile sectorului particular, cit si de intreprinderile din proprietatea statului, la care se face referiri la lit. b) de mai sus, pentru scopurile mentionate in acest paragraf;
(iii) facilitarea accesului pe pietele interne si internationale de capital al intreprinderilor din sectorul particular sau al altor intreprinderi la care se face referire in subparagraful (i) al acestui paragraf, in scopurile mentionate in acel subparagraf, prin asigurarea de garantii, in cazul in care alte mijloace de finantare nu sint corespunzatoare, si prin consultanta financiara si alte forme de asistenta;
(iv) folosirea resurselor fondurilor speciale in conformitate cu acordurile ce stabilesc folosirea acestora si
(v) acordarea de/sau participarea la imprumuturi si furnizarea de asistenta tehnica pentru reconstructia sau dezvoltarea infrastructurii, incluzind programele privind mediul inconjurator necesare pentru dezvoltarea sectorului particular si tranzitia spre o economie orientata catre piata.
In scopurile acestui paragraf, o intreprindere din proprietatea statului nu va fi considerata ca functioneaza competitiv decit daca functioneaza autonom intr-un mediu de piata competitiva si daca este supusa legii falimentului.
2. (i) Consiliul de administratie va analiza cel putin anual operatiunile bancii si strategia de imprumuturi in fiecare tara beneficiara pentru a se asigura realizarea deplina a scopurilor si functiunilor bancii, prevazute in art. 1 si 2 ale acestui acord. Orice hotarire privind o astfel de analiza se va lua cu o majoritate de nu mai putin de 2/3 dintre directori, reprezentind nu mai putin de 3/4 din puterea totala de vot a membrilor.
(ii) Analiza mentionata va implica luarea in considerare, inter alia, a progresului inregistrat de fiecare tara beneficiara in descentralizare, demonopolizare si privatizare si a ponderilor relative ale imprumuturilor acordate de banca: intreprinderi particulare, intreprinderi din proprietatea statului in procesul tranzitiei spre participarea la economia orientata catre piata sau privatizare, pentru infrastructura, asistenta tehnica sau in alte scopuri.
3. (i) Sectorului de stat nu i se va furniza mai mult de 40% din suma angajamentelor totale ale bancii pentru imprumuturi, garantii si investitii in fonduri proprii, fara prejudicierea celorlalte operatiuni ale sale la care se face referire in acest articol. O astfel de limita procentuala se aplica initial pe o perioada de 2 ani de la data inceperii operatiunilor bancii, luind anii impreuna si dupa aceea pentru fiecare an fiscal ce urmeaza.
(ii) Pentru orice tara, pe o perioada de 5 ani, sectorului de stat nu i se va furniza mai mult de 40%, in fiecare an, din suma angajamentelor totale ale bancii pentru imprumuturi, garantii si investitii in fondurile proprii, fara prejudicierea celorlalte operatiuni ale bancii la care se face referire in acest articol.
(iii) In scopurile acestui paragraf:
a) sectorul de stat include guvernele nationale si locale, institutiile acestora si intreprinderile aflate in proprietatea sau controlate de oricare dintre ele;
b) un imprumut sau garantie acordate sau o investitie in fondurile proprii ale unei intreprinderi proprietate de stat care implementeaza un program de realizare a controlului si proprietatii particulare nu vor fi considerate ca fiind acordate sectorului de stat;
c) imprumuturile acordate intermediarilor financiari pentru a fi reimprumutate sectorului particular nu vor fi considerate ca fiind acordate sectorului de stat.
ART. 12
Limitarea operatiunilor curente
1. Suma totala a imprumuturilor in sold, investitiilor in fonduri proprii si a garantiilor acordate de banca din operatiunile sale curente nu va fi majorata niciodata daca printr-o astfel de majorare se va depasi suma totala a intregului capital subscris, rezervelor si excedentului, incluse in resursele curente de capital.
2. Suma oricarei investitii in fonduri proprii nu va depasi in mod normal acel procent din capitalul propriu al intreprinderii implicate, ce va fi determinat drept corespunzator, printr-o regula generala, de Consiliul de administratie. Banca nu va incerca sa obtina printr-o astfel de investitie interese pentru controlul intreprinderii implicate si nu va exercita un astfel de control sau nu-si va asuma responsabilitatea directa pentru conducerea oricarei intreprinderi in care a investit, exceptind situatiile: unei nerealizari efective sau primejdiei de nerealizare a oricareia din investitiile sale; unei insolvabilitati efective sau primejdiei de insolvabilitate a intreprinderii in care a efectuat o investitie sau alte situatii care, dupa parerea bancii, ameninta sa pericliteze o investitie, cazuri in care banca poate lua acele masuri si exercita acele drepturi pe care le considera necesare pentru a-si proteja interesele.
3. Suma investitiilor efective ale banci in fonduri proprii nu va depasi in nici un moment o suma corespunzatoare intregului sau capital subscris varsat, excedentului si rezervelor generale.
4. Banca nu va emite garantii pentru credite de export si nu-si va asuma activitati de asigurari.
ART. 13
Principii de functionare
1. Banca va functiona in conformitate cu urmatoarele principii:
(i) banca va aplica tuturor operatiunilor sale principii bancare sanatoase;
(ii) operatiunile bancii vor include finantarea unor proiecte concrete, fie individuale, fie in contextul unor programe concrete de investitii si asistenta tehnica, in vederea indeplinirii scopului si functiunilor sale, asa cum sint prevazute acestea in art. 1 si 2 ale acestui acord;
(iii) banca nu va intreprinde nici o finantare pe teritoriul uni membru, daca acesta nu este de acord;
(iv) banca nu va permite ca o suma disproportionata a resurselor sale sa fie folosita in beneficiul unui anumit membru;
(v) banca va cauta sa mentina o diversificare rezonabila a tuturor investitiilor sale;
(vi) inaintea acordarii unui imprumut sau garantii sau participarii la o investitie in fonduri proprii, solicitantul va prezenta o propunere adecvata, iar presedintele bancii, pe baza unui studiu pregatit de expertii bancii, va prezenta Consiliului de administratie un raport scris privind propunerea, impreuna cu recomandarile sale;
(vii) banca nu va intreprinde si nu va asigura nici o finantare sau facilitate daca solicitantul poate obtine, in termeni si conditii pe care banca le considera rezonabile, finantare sau facilitati suficiente din alte surse;
(viii) in furnizarea si garantarea unei finantari sau asigurarea oricaror facilitati, banca va analiza cu atentie perspectivele ca atit imprumutatul, cit si garantul acestuia, daca este cazul, sa-si poata indeplini obligatiile asumate prin contractul de finantare;
(ix) in cazul acordarii unui imprumut direct banca va permite imprumutatului utilizarea sumelor imprumutului pentru acoperirea cheltuielilor numai pe masura efectuarii lor;
(x) oricind poate proceda astfel in conditii satisfacatoare, banca va cauta sa-si reinnoiasca fondurile prin vinzarea participantilor la investitii catre investitorii particulari;
(xi) la investitiile sale in intreprinderi individuale, banca va intreprinde finantarea in termenii si conditiile pe care le considera corespunzatoare, avind in vedere cerintele intreprinderii, riscurile asumate de banca si termenii si conditiile obtinute in mod normal de investitorii particulari pentru finantari similare;
(xii) banca nu va restrictiona achizitionarea din orice tara a bunurilor si serviciilor finantate din sumele oricarui imprumut, investitii sau alte finantari intreprinse prin operatiunile curente sau fondurile speciale ale bancii si in toate cazurile corespunzatoare va conditiona imprumuturile si alte operatiuni de aranjare a unor invitatii internationale la ofertare si
(xiii) banca va lua masurile necesare pentru a se asigura ca sumele oricarui imprumut acordat, garantat sau la care participa, sau oricarei participari la fonduri proprii, sint folosite numai in scopurile pentru care s-a acordat imprumutul sau s-a participat la fonduri proprii si cu atentia cuvenita privind consideratiile economice si de eficienta.
ART. 14
Termeni si conditii pentru imprumuturi si garantii
1. In cazul acordarii de imprumuturi, al participarii la imprumuturi sau garantarii acestora de catre banca, contractul va stabili termenii si conditiile imprumutului sau garantiei implicate, inclusiv cele privind rambursarea, dobinda si alte speze, taxe, scadentele si datele de plata privind imprumutul si respectiv garantia. La stabilirea acestor termeni si conditii, banca va trebui sa tina seama pe deplin de necesitatea protejarii veniturilor sale.
2. In cazul in care beneficiarul imprumuturilor sau garantarii unor imprumuturi nu este el insusi membru al bancii, atunci cind este de dorit, avind in vedere diferitele abordari corespunzatoare intreprinderilor publice si in proprietatea statului in curs de tranzitie spre controlul si proprietatea particulara, banca poate sa solicite membrului sau membrilor pe al caror teritoriu urmeaza sa se realizeze proiectul implicat, sau unei institutii publice sau oricarei institutii a membrului sau membrilor, acceptabile bancii, sa garanteze rambursarea imprumutului si plata dobinzii si a altor speze si taxe aferente imprumutului in conformitate cu clauzele acestuia. Consiliul de administratie va analiza anual practica bancii in acest domeniu, acordind atentia cuvenita solvabilitatii bancii.
3. Contractul de imprumut sau garantie va preciza in mod expres valuta sau valutele, sau ECU, in care se vor efectua toate platile catre banca.
ART. 15
Comisioane si taxe
1. In plus fata de dobinda, banca va percepe un comision la imprumuturile acordate sau la care participa, ca o parte a operatiunilor sale curente. Termenii si conditiile acestui comision vor fi stabilite de Consiliul de administratie.
2. In garantarea unui imprumut ca parte a operatiunilor sale curente sau in garantarea vinzarii de hirtii de valoare pentru a asigura o compensare corespunzatoare a riscurilor sale, banca va percepe speze platibile in cuantumul si la perioadele stabilite de Consiliul de administratie.
3. Consiliul de administratie poate stabili orice alte taxe ale bancii pentru operatiunile sale curente si orice comisioane, taxe sau alte speze pentru operatiunile fondurilor speciale.
ART. 16
Rezerva speciala
1. Suma comisioanelor si taxelor incasate de banca in conformitate cu art. 15 al acestui acord se va constitui intr-o rezerva speciala ce va fi pastrata pentru acoperirea pierderilor bancii in conformitate cu art. 17 al acestui acord. Rezerva speciala va fi pastrata in acea forma lichida ce poate fi hotarita de banca.
2. Daca Consiliul de administratie stabileste ca marimea rezervei speciale este adecvata, poate hotari ca din acel moment comisioanele sau taxele de garantie respective sa formeze parte a venitului bancii.
ART. 17
Metode de acoperire a pierderilor bancii
1. In operatiunile curente ale bancii, in cazul arieratelor sau neindeplinirii onor obligatii privind imprumuturile acordate, la care a participat, sau garantate de banca, si in cazul pierderilor din garantarea unor emisiuni sau participarii la fonduri proprii, banca va lua masurile pe care le considera necesare. Banca va constitui provizioane corespunzatoare pentru acoperirea pierderilor posibile.
2. Pierderile rezultate din operatiunile curente ale bancii vor fi suportate:
(i) in primul rind din provizioanele la care se face referire in paragraful 1 al acestui articol;
(ii) in al doilea rind din venitul net;
(iii) in al treilea rind din rezerva speciala prevazuta la art. 16 din acest acord;
(iv) in al patrulea rind din rezervele sale generale si excedente;
(v) in al cincilea rind din intregul capital varsat si
(vi) in final, dintr-o suma corespunzatoare a capitalului subscris nevarsat prin solicitarea de varsaminte in conformitate cu prevederile paragrafelor 4 si 5 din art. 6 al acestui acord.
ART. 18
Fondurile speciale
1. Banca poate accepta administrarea fondurilor speciale care sint destinate sa serveasca scopurilor si sa intre in sfera functiunilor bancii. Intregul cost al administrarii oricarui astfel de fond special va fi atribuit respectivului fond special.
2. Fondurile speciale acceptate de catre banca pot fi folosite in orice maniera si in orice termeni si conditii conforme scopului si functiunilor bancii si altor prevederi aplicabile ale acestui acord si cu acordurile privind aceste fonduri.
3. Banca va adopta acele reguli si instructiuni speciale ce pot fi necesare pentru infiintarea, administrarea si folosirea fiecarui fond special. Aceste reguli si instructiuni vor fi conforme cu prevederile acestui acord, cu exceptia acelor prevederi expres aplicabile numai operatiunilor curente ale bancii.
ART. 19
Resursele fondurilor speciale
Termenul resursele fondurilor speciale se va referi la resursele oricarui fond special si va include:
(i) fonduri acceptate de banca pentru includerea in orice fond special;
(ii) fonduri rambursate aferente unor imprumuturi sau garantii si sume ale investitiilor in fonduri proprii finantate din resursele oricarui fond special care, conform regulilor si instructiunilor bancii ce guverneaza fondul special respectiv, sint primite de catre acesta;
(iii) venituri provenite din investirea resurselor fondurilor speciale.
CAP. 4
Imprumuturi atrase si alte atributii
ART. 20
Atributii generale
1. In plus fata de atributiile specificate in acest acord, banca va avea competenta:
(i) sa imprumute fonduri din tarile membre sau alte surse, intotdeauna cu conditia ca:
a) inaintea efectuarii unei vinzari a obligatiunilor sale pe teritoriul unei tari, banca sa obtina aprobarea acesteia si
b) in cazul in care obligatiunile bancii urmeaza sa fie nominate in valuta unui membru, banca sa obtina aprobarea acestuia;
(ii) sa investeasca sau sa depoziteze fondurile care nu-i sint necesare pentru operatiunile sale;
(iii) sa cumpere si sa vinda hirtii de valoare pe piata secundara, pe care banca le-a emis sau garantat, sau in care a investit;
(iv) sa garanteze hirtii de valoare in care a investit pentru a facilita vinzarea lor;
(v) sa garanteze sau sa participe la garantarea hirtiilor de valoare emise de orice intreprindere in conformitate cu scopul si functiunile bancii;
(vi) sa furnizeze consultanta si asistenta tehnica care sa serveasca scopului sau si sa se incadreze in functiunile sale; (vii) sa exercite astfel de alte atributii si sa adopte astfel de reguli si instructiuni ce pot fi necesare sau corespunzatoare pentru aprofundarea scopului si functiunilor, conform prevederilor acestui acord si
(viii) sa incheie acorduri de cooperare cu orice entitate sau entitati publice sau particulare.
2. Orice hirtie de valoare emisa sau garantata de banca va avea inregistrata pe fata o declaratie clara in sensul ca aceasta nu este o obligatie a nici unui guvern sau membru, exceptind cazul in care reprezinta de fapt obligatia unui anumit guvern sau membru, situatie in care aceasta se va preciza in mod expres.
CAP. 5
Valutele
ART. 21
Stabilirea si folosirea valutelor
1. Pentru scopurile acestui acord, avind in vedere necesitatea primordiala de a-si proteja interesele financiare, oricind devine necesar sa se stabileasca daca o valuta este pe deplin convertibila, aceasta determinare va fi efectuata de banca dupa consultare, daca este necesar, cu Fondul Monetar International.
2. Membrii nu vor impune nici o restrictie asupra primirii, detinerii, folosirii sau transferului de catre banca a:
(i) valutelor sau ECU primite de banca drept plata a subscriptiilor la capital, conform art. 6 al acestui acord;
(ii) valutelor obtinute de banca prin imprumuturi atrase;
(iii) valutelor sau altor surse administrate de banca drept contributii la fondurile speciale si
(iv) valutelor primite de banca drept plati in contul: ratelor, dobinzilor, dividendelor sau altor taxe aferente imprumuturilor sau investitiilor sau sumelor rezultate din lichidarea acestor investitii, efectuate din oricare din fondurile la care se face referire in subparagrafele (i) - (iii) ale acestui paragraf sau ca plata a comisioanelor, taxelor si altor speze.
CAP. 6
Organizare si conducere
ART. 22
Structura
Banca va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administratie, un presedinte, unu sau mai multi vicepresedinti si alti functionari si personal dupa cum se va considera necesar.
ART. 23
Consiliul guvernatorilor - competenta
1. Fiecare membru va fi reprezentat in Consiliul guvernatorilor de un guvernator si un supleant pe care il va numi. Fiecare guvernator si supleant va servi interesul membrului care l-a numit. Nici un supleant nu va putea vota cu exceptia cazului in care lipseste guvernatorul sau. La fiecare reuniune anuala consiliul va desemna pe unul dintre guvernatori ca presedinte care va detine aceasta functie pina la alegerea urmatorului presedinte.
2. Guvernatorii si supleantii vor indeplini aceste functii fara remunerare de la banca.
ART. 24
Consiliul guvernatorilor - atributii
1. Toate atributiile bancii vor fi detinute de Consiliul guvernatorilor.
2. Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliul de administratie oricare sau toate atributiile sale, cu exceptia atributiilor pentru:
(i) admiterea de noi membrii si stabilirea conditiilor admiterii lor;
(ii) majorarea sau diminuarea capitalului autorizat al bancii;
(iii) suspendarea unui membru;
(iv) hotarirea asupra obiectiilor rezultate din interpretarile sau aplicarile acestui acord date de catre Consiliul de administratie;
(v) autorizarea incheierii acordurilor generale pentru cooperarea cu alte organizatii internationale;
(vi) alegerea directorilor si presedintelui bancii;
(vii) stabilirea remunerarii directorilor si supleantilor acestora si salariului si celorlalte conditii ale contractului de munca al presedintelui;
(viii) aprobarea, dupa analizarea raportului cenzorilor, a bilantului general si situatiei beneficiilor si pierderilor bancii;
(ix) stabilirea rezervelor si repartitiei beneficiilor nete ale bancii;
(x) modificarea acestui acord;
(xi) hotarirea de incetare a operatiunilor bancii si de repartizare a activelor sale si
(xii) exercitarea oricaror altfel de atributii asa cum sint stabilite in mod expres in acest acord pentru Consiliul guvernatorilor.
3. Consiliul guvernatorilor isi va rezerva in intregime dreptul de a-si exercita atributiile in legatura cu orice probleme delegate Consiliului de administratie conform paragrafului 2 din acest articol sau altor prevederi ale acestui acord.
ART. 25
Consiliul guvernatorilor - procedura
1. Consiliul guvernatorilor va tine o reuniune anuala si alte asemenea reuniuni ce pot fi prevazute de catre consiliu sau solicitate de catre Consiliul de administratie. Reuniunile Consiliului guvernatorilor vor fi convocate de catre Consiliul de administratie ori de cite ori cererea este facuta de cel putin 5 membri ai bancii care detin nu mai putin de 1/4 din totalul puterii de vot a membrilor.
2. 2/3 dintre guvernatori vor constitui un cvorum pentru orice reuniune a Consiliului guvernatorilor, cu conditia ca aceasta majoritate sa reprezinte nu mai putin de 2/3 din puterea totala de vot a membrilor.
3. Printr-o instructiune, Consiliul guvernatorilor poate sa stabileasca o procedura prin care Consiliul de administratie poate, cind considera o astfel de actiune recomandabila, sa obtina un vot al guvernatorilor asupra unei probleme concrete fara convocarea unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor.
4. Consiliul guvernatorilor si, in masura in care este autorizat, Consiliul de administratie pot sa adopte astfel de reguli si instructiuni si sa infiinteze astfel de organe subsidiare, ce pot fi necesare sau corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor bancii.
ART. 26
Consiliul de administratie - competenta
1. Consiliul de administratie va fi compus din 23 membri care nu vor fi membri ai Consiliului guvernatorilor si din care:
(i) 11 vor fi alesi de guvernatorii ce reprezinta Belgia, Danemarca, Franta, Republica Federala Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgul, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economica Europeana si Banca Europeana de Investitii si
(ii) 12 vor fi alesi de guvernatorii ce reprezinta ceilalti membri, din care:
a) 4 de catre guvernatorii ce reprezinta tarile enumerate in anexa A la acest acord, drept tarile din Europa Centrala si de Est eligibile pentru asistenta din partea bancii;
b) 4 de catre guvernatorii ce reprezinta tarile enumerate in anexa A la acest acord drept alte tari europene;
c) 4 de catre guvernatorii ce reprezinta tarile enumerate in anexa A la acest acord drept tari neeuropene.
Atit directorii, cit si membrii ai caror guvernatori i-au ales pot reprezenta si membrii care le atribuie voturile.
2. Directorii vor fi persoane cu inalta competenta in problemele economice si financiare si vor fi alesi in conformitate cu anexa B la acest acord.
3. Pentru a avea in vedere modificarea numarului membrilor bancii, Consiliul guvernatorilor poate spori sau micsora numarul sau revizui componenta Consiliului de administratie, cu vot afirmativ de nu mai putin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentind nu mai putin de 3/4 din totalul puterii de vot a membrilor. Fara a prejudicia exercitarea acestor atributii pentru alegerile ulterioare, numarul si componenta celui de-al doilea Consiliu de administratie vor fi conform prevederilor paragrafului 1 al acestui articol.
4. Fiecare director isi va numi un supleant cu puteri depline care sa actioneze in locul sau cind lipseste. Directorii si supleantii vor fi cetateni ai tarilor membre. Nici un membru nu va fi reprezentat de mai mult de un director. Un supleant poate participa la sedintele consiliului, dar poate vota numai cind tine locul directorului sau.
5. Directorii vor detine functia pe o perioada de trei (3) ani si vor putea fi realesi, cu conditia ca primul Consiliu de administratie sa fie ales de catre Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurala si va detine functia pina la reuniunea anuala imediat urmatoare a Consiliului guvernatorilor sau daca consiliul va decide astfel la reuniunea anuala respectiva, pina la reuniunea anuala ulterioara acesteia. Acestia vor continua sa functioneze pina la alegerea succesorilor si prezentarea lor la post. Daca postul unui director devine vacant cu mai mult de 180 zile inainte de termen, pentru restul perioadei, guvernatorii care au ales initial directorul vor alege un succesor in conformitate cu anexa B la acest acord. Pentru o astfel de alegere va fi necesara o majoritate a voturilor detinute de acesti guvernatori. Daca postul de director devine vacant cu 180 zile sau mai putin inaintea termenului, pentru restul perioadei poate fi ales un succesor in mod similar, prin voturile obtinute de guvernatorii care au ales directorul initial, in acest caz fiind necesara o majoritate a voturilor detinute de acesti guvernatori. In perioada in care postul ramine vacant, supleantul directorului initial va exercita atributiile acestuia, cu exceptia atributiei de numire a unui supleant.
ART. 27
Consiliul de administratie - atributii
Fara a prejudicia atributiile Consiliului guvernatorilor prevazute in art. 24 al acestui acord, Consiliul de administratie va raspunde de conducerea operatiunilor generale ale bancii si, in acest scop, pe linga atributiile care-i revin in mod expres din acest acord, va exercita toate atributiile care i-au fost delegate de catre Consiliul de administratie si indeosebi:
(i) pregatirea lucrarilor Consiliului guvernatorilor;
(ii) stabilirea politicilor si luarea deciziilor, in conformitate cu indicatiile generale ale Consiliului guvernatorilor, cu privire la imprumuturi, garantii, investitii in fonduri proprii, imprumuturi atrase de banca, furnizare de asistenta tehnica si alte operatiuni ale bancii;
(iii) prezentarea la fiecare reuniune anuala pentru aprobare de catre Consiliul guvernatorilor a conturilor verificate pentru fiecare an financiar si
(iv) aprobarea bugetului bancii.
ART. 28
Consiliul de administratie - procedura
1. Consiliul de administratie va functiona in mod normal la sediul principal al bancii si se va intruni ori de cite ori o va cere activitatea bancii.
2. O majoritate a directorilor va constitui un cvorum pentru orice sedinta a Consiliului de administratie, cu conditia ca aceasta majoritate sa reprezinte nu mai putin de 2/3 din puterea totala de vot a membrilor.
3. Consiliul guvernatorilor poate adopta instructiuni conform carora, daca un membru nu este reprezentat de un director de nationalitatea sa, acesta poate trimite un reprezentant, fara drept de a vota, pentru a participa la orice sedinta a Consiliului de administratie atunci cind se discuta o problema care il priveste in mod deosebit.
ART. 29
Votarea
1. Puterea de vot a fiecarui membru va fi egala cu numarul actiunilor subscrise de catre acesta la capitalul bancii. In situatia in care orice membru nu isi achita o parte din suma datorata in contul obligatiilor aferente capitalului varsat conform art. 6 al acestui acord, pe durata neindeplinirii obligatiei respective, acest membru nu-si va putea exercita procentul puterii sale de vot care corespunde procentului pe care suma datorata si neplatita il reprezinta fata de suma totala a actiunilor subscrise varsate de membrul respectiv la capitalul bancii.
2. La votarea in Consiliul guvernatorilor, fiecare guvernator va fi indreptatit sa dea voturile membrului pe care il reprezinta. Exceptind cazul in care acest acord prevede in mod expres altfel, hotaririle privind toate problemele prezentate Consiliului guvernatorilor vor fi luate cu o majoritate a puterii de vot a membrilor ce voteaza.
3. La votarea in Consiliul de administratie, fiecare director va fi indreptatit sa dea numarul de voturi la care are dreptul guvernatorul care l-a ales. Un director ce reprezinta mai mult de un membru, poate da separat voturile membrilor pe care ii reprezinta. Exceptind cazurile in care acest acord prevede altfel, precum si cazurile de hotariri de politica generala in care acestea se vor lua cu o majoritate de nu mai putin de 2/3 din totalul puterii de vot a membrilor ce voteaza, hotaririle privind toate problemele ce vor fi prezentate Consiliului de administratie vor fi luate cu o majoritate a puterii de vot a membrilor ce voteaza.
ART. 30
Presedinte
1. Prin votul unei majoritati a numarului total al guvernatorilor, care sa reprezinte nu mai putin de majoritatea puterii totale de vot a membrilor, Consiliul guvernatorilor va alege presedintele bancii. Presedintele, pe durata detinerii functiei, nu va fi un guvernator, director sau un loctiitor al acestora.
2. Perioada de exercitare a functiei de presedinte va fi de 4 ani. El poate fi reales. Totusi, el va ceda functia atunci cind Consiliul guvernatorilor va decide astfel prin votul afirmativ al guvernatorilor, reprezentind nu mai putin de doua treimi din totalul puterii de vot a membrilor. Daca functia de presedinte devine vacanta din orice motiv, Consiliul guvernatorilor, conform prevederilor paragrafului 1 din acest articol, va alege un succesor pentru o perioada de pina la patru ani.
3. Presedintele nu va vota, exceptind cazul in care va exprima un vot decisiv in situatia unei diviziuni egale. Presedintele poate participa la reuniunile Consiliului guvernatorilor si va conduce sedintele Consiliului de administratie.
4. Presedintele va fi reprezentantul legal al bancii.
5. Presedintele va fi seful personalului bancii. El va raspunde de organizarea, numirea sau demiterea functionarilor si personalului conform reglementarilor ce vor fi adoptate de Consiliul de administratie. In numirea functionarilor si personalului, sub rezerva competentei tehnice si eficientei care sint de importanta cruciala, el va acorda atentia cuvenita recrutarii personalului pe o larga baza geografica din tarile membre ale bancii.
6. Presedintele va conduce, sub directia Consiliului de administratie, activitatile curente ale bancii.
ART. 31
Vicepresedintele
1. Unu sau mai multi vicepresedinti vor fi numiti de catre Consiliul de administratie la recomandarea presedintelui. Consiliul de administratie poate determina perioada pentru care vicepresedintele va detine aceasta functie, isi va exercita autoritatea si isi va indeplini atributiile in administrarea bancii. In absenta sau incapacitatea presedintelui, un vicepresedinte va exercita autoritatea si va indeplini functiile presedintelui.
2. Un vicepresedinte poate participa la sedintele Consiliului de administratie, dar nu va avea drept de vot la aceste sedinte, dar poate da votul decisiv cind actioneaza in locul presedintelui.
ART. 32
Caracterul international al bancii
1. Banca nu va accepta fonduri speciale sau alte imprumuturi sau asistenta care pot intr-un fel oarecare prejudicia, abate sau altera scopul sau functiunile sale.
2. Banca, presedintele sau, vicepresedintele (vicepresedintii), functionarii si personalul vor lua in considerare, in deciziile lor, numai consideratii relevante pentru scopul, functiunile si operatiunile bancii, asa cum s-au stabilit in acest acord. Astfel de consideratii vor fi cintarite impartial pentru a realiza si indeplini scopul si functiunile bancii.
3. Presedintele, vicepresedintele ( vicepresedintii), functionarii si personalul bancii, in exercitiul functiunii, vor presta munca lor in totalitate pentru banca si nu pentru alte autoritati. Fiecare tara membra a bancii va respecta caracterul international al activitatii sale, nu va influenta si nu se va lasa influentata in exercitarea drepturilor si obligatiilor sale.
ART. 33
Amplasarea sediilor 1. Sediul principal al bancii va fi amplasat la Londra.
2. Banca poate sa infiinteze agentii sau birouri sucursale pe teritoriile oricarui membru.
ART. 34
Depozitarii si canalele de comunicatie
1. Fiecare membru va desemna banca sa centrala sau orice alta institutie ce poate fi convenita cu banca, drept depozitara pentru toate activele bancii in valuta sa, precum si alte active ale bancii.
2. Fiecare membru va desemna o institutie oficiala adecvata cu care banca sa poata comunica in legatura cu orice problema rezultind din acest acord.
ART. 35
Publicarea rapoartelor si asigurarea informatiilor
1. Banca va publica un raport anual care contine o situatie verificata a conturilor sale si la intervale de trei luni sau mai putin va transmite membrilor un rezumat al situatiei sale financiare si o situatie a beneficiilor si pierderilor care sa prezinte rezultatele operatiunilor bancii. Conturile financiare vor fi tinute in ECU.
2. Banca va prezenta un raport anual privind impactul activitatilor sale asupra mediului inconjurator si poate publica alte asemenea rapoarte pe care le considera necesare pentru realizarea scopurilor sale.
3. Copii ale tuturor rapoartelor, situatiilor si publicatiilor elaborate conform acestui articol vor fi distribuite membrilor.
ART. 36
Alocarea si repartizarea venitului net
1. Consiliul guvernatorilor va determina, cel putin anual, ce parte din venitul net al bancii, dupa constituirea provizioanelor pentru rezerve si daca este necesar impotriva posibilelor pierderi conform paragrafului 1 al art. 17 din acest acord, va fi alocata la excedent sau in alte scopuri si ce parte, daca aceasta va exista, va fi repartizata. Orice astfel de decizie privind alocarea venitului net al bancii pentru alte scopuri va fi luata de o majoritate de nu mai putin de doua treimi (2/3) dintre guvernatori, reprezentind nu mai putin de doua treimi (2/3) din totalul puterii de vot a membrilor. Nici o astfel de alocare sau repartizare nu va fi facuta pina cind rezerva generala nu va fi in suma de cel putin 10% din capitalul autorizat.
2. Orice repartizare conform paragrafului precedent se va face proportional cu numarul de actiuni varsate detinute de fiecare membru, cu conditia ca in calcularea acestui numar sa se tina seama numai de platile primite in cash sau bilete la ordin incasate in contul acestor actiuni pina la sau la sfirsitul anului financiar respectiv.
3. Platile catre fiecare membru se vor face in maniera ce va fi stabilita de Consiliul guvernatorilor. Astfel de plati si utilizarea lor de catre tara beneficiara se vor face fara restrictie din partea oricarui membru.
CAP. 7
Retragerea si suspendarea calitatii de membru. Suspendarea temporara si terminarea operatiunilor
ART. 37
Dreptul membrilor de a se retrage
1. Orice membru se poate retrage din banca in orice moment prin transmiterea unei notificari in scris la sediul principal al bancii.
2. Retragerea unui membru va deveni efectiva, iar calitatea sa de membru va inceta la data mentionata in notificarea sa, dar in nici un caz la mai putin de sase (6) luni dupa ce banca a primit o astfel de notificare. Totusi, in orice moment, inainte ca retragerea sa devina efectiva, membrul poate anunta banca in scris in legatura cu anularea notificarii sale privind intentia de retragere.
ART. 38
Suspendarea calitatii de membru
1. Daca un membru nu isi indeplineste oricare din obligatiile sale fata de banca, banca poate sa ii suspende calitatea de membru prin hotarirea majoritatii, de nu mai putin de doua treimi (2/3) din numarul guvernatorilor, reprezentind nu mai putin de doua treimi (2/3) din puterea totala de vot a membrilor. Membrul astfel suspendat va inceta automat sa fie membru la un an de la data suspendarii sale, cu exceptia cazului in care se ia o hotarire, cu cel putin aceeasi majoritate pentru restabilirea calitatii de membru.
2. Cit timp are suspendat aceasta calitate, un membru nu-si poate exercita nici un drept in cadrul acestui acord, cu exceptia dreptului de retragere, dar va fi supus in continuare tuturor obligatiilor sale.
ART. 39
Reglementarea conturilor cu fostii membri
1. Dupa data la care un membru isi pierde aceasta calitate, el isi pastreaza obligatiile directe si obligatiile conexe fata de banca, atita timp cit a ramas nerambursata orice parte din imprumuturile, investitiile in fonduri proprii si garantiile contractate inainte de a inceta sa fie membru, incetind insa sa aiba obligatii privind imprumuturile, investitiile in fonduri proprii si garantiile pe care banca le-a contractat ulterior sau sa participe la veniturile si cheltuielile bancii.
2. In momentul in care un membru isi pierde aceasta calitate, banca va face aranjamentele necesare pentru ca aceasta sa-si rascumpere actiunile sale ca parte a reglementarii conturilor cu un astfel de membru potrivit prevederilor acestui articol. In acest scop, pretul de rascumparare a actiunilor va fi valoarea mentionata in registrele bancii la data incetarii calitatii de membru, pretul de cumparare initial al fiecarei actiuni fiind valoarea maxima.
3. Plata pentru actiunile rascumparate de banca conform acestui articol va fi guvernata de urmatoarele conditii:
(i) orice suma datorata fostului membru pentru actiunile sale va fi retinuta, atita timp cit acesta, banca sa centrala sau orice institutie sau organism al acestuia ramin obligate fata de banca, ca imprumutat sau garant, iar aceasta suma poate fi optional utilizata de banca pentru orice obligatie ajunsa la scadenta. Nici o suma nu va fi retinuta in contul obligatiei membrului initial, rezultind din subscrierea de actiuni potrivit art. 6 paragrafele 4, 5 si 7 din acest acord. In orice caz, nici o suma datorata unui membru pentru actiunile lui nu se va achita timp de 6 luni de la data la care acesta inceteaza sa fie membru;
(ii) platile pentru actiuni se vor face din timp in timp pe masura predarii lor de catre fostul membru in masura in care suma datorata ca pret de rascumparare conform paragrafului 2 din acest articol depaseste volumul obligatiilor totale aferente imprumuturilor, investitiilor in fonduri proprii si garantiilor din subparagraful (i) al acestui paragraf, pina cind membrul a primit integral pretul de rascumparare;
(iii) platile se vor face in conditiile, la datele in valutele pe deplin convertibile sau ECU, pe care banca le va stabili;
(iv) daca banca a inregistrat pierderi la unele garantii si participari la imprumuturi sau imprumuturi nerambursate la data la care un membru isi pierde aceasta calitate, sau daca banca inregistreaza o pierdere neta in investitiile in fonduri proprii detinute de acesta la data respectiva, iar suma acestor pierderi depaseste suma rezervei constituite pentru pierderi la data la care membrul si-a pierdut aceasta calitate, acest membru va rambursa la cerere suma cu care ar fi fost diminuata valoarea actiunilor sale, daca pierderile ar fi fost luate in considerare cind s-a determinat pretul de rascumparare. In plus, membrul initial ar ramine obligat pentru orice solicitare privind subscriptia neachitata potrivit art. 6 paragraful 4 din acest acord, in masura in care ar fi trebuit sa raspunda daca reducerea capitalului ar fi avut loc, iar solicitarea s-ar fi facut in momentul in care s-a determinat pretul de rascumparare a actiunilor sale.
4. Daca banca isi inceteaza operatiunile conform art. 41 din acest acord in 6 luni de la data la care orice membru isi pierde aceasta calitate, toate drepturile acestuia vor fi stabilite conform prevederilor art. 41-43 din acest acord.
ART. 40
Suspendarea temporara a operatiunilor
In caz de urgenta, Consiliul de administratie poate suspenda temporar operatiunile cu privire la noi imprumuturi si garantii, garantarea unor emisiuni si asistenta tehnica si investitii din fonduri proprii pina cind apare posibilitatea de actiune si reconsiderare de catre Consiliul guvernatorilor.
ART. 41
Incetarea operatiunilor
Banca isi poate inceta operatiunile cu votul a nu mai putin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentind nu mai putin de 3/4 din puterea totala de vot a membrilor. Dupa aceasta incetare a operatiunilor, banca isi va inceta imediat toate activitatile, cu exceptia acelora legate de realizarea, conservarea si pastrarea in buna ordine a activelor si reglementarea obligatiilor sale.
ART. 42
Raspunderea membrilor si plata creantelor
1. In cazul incetarii operatiunilor bancii, obligatiile tuturor membrilor pentru subscriptiile la capitalul bancii care nu au fost solicitate vor continua pina cind vor fi onorate toate creantele creditorilor, inclusiv creantele conexe.
2. Creditorii din cadrul operatiunilor curente care detin creante directe vor fi platiti in primul rind din activele bancii si in al doilea rind din platile catre banca aferente partii varsate din capital si neplatite si apoi din platile aferente partii nevarsate din capitalul subscris. Inainte de a se efectua orice fel de plata catre creditorii ce detin creante directe. Consiliul de administratie va intreprinde aranjamentele pe care le considera necesare pentru a asigura o distribuire pro rata catre creditorii care detin creante directe si creante conexe.
ART. 43
Repartizarea activelor
1. Nu se va efectua nici o repartizare membrilor in contul subscriptiilor lor la capitalul bancii pina cind:
(i) nu s-au achitat toate datoriile fata de creditori sau nu s-au efectuat prevederi in acest sens si
(ii) Consiliul guvernatorilor, prin votul a nu mai putin a 2/3 din guvernatori, exercitind nu mai putin de 3/4 din totalul puterii de vot, nu a hotarit sa efectueze repartizarea.
2. Orice repartizare a activelor bancii catre membri va fi proportionala cu capitalul detinut de fiecare membru si se va efectua in acel moment si in acele conditii pe care banca le va considera corecte si echitabile. Cota din activele repartizate nu trebuie sa fie uniforma din punctul de vedere al categoriei activelor. Nici un membru nu va avea dreptul sa-si primeasca partea lui in cadrul unor astfel de repartizari de active inainte de a-si achita toate obligatiile fata de banca.
3. Orice membru care primeste active distribuite potrivit acestui articol va avea aceleasi drepturi fata de aceste active pe care banca le-a avut anterior repartizarii lor.
CAP. 8
Statutul, imunitatile, privilegiile si scutirile
ART. 44
Scopurile capitolului
Pentru ca banca sa-si indeplineasca functiile care i-au fost incredintate, statutul, imunitatile, privilegiile si scutirile enuntate in acest capitol vor fi acordate bancii pe teritoriul fiecarei tari membre.
ART. 45
Statutul bancii
Banca va poseda personalitate juridica deplina si, in speta, capacitatea juridica:
(i) de a contracta;
(ii) de a dobindi si de a dispune de proprietati imobiliare si mobiliare;
(iii) de a actiona in justitie.
ART. 46
Pozitia bancii cu privire la actiuni in justitie
Banca poate fi actionata in justitie numai la o instanta cu jurisdictie competenta din teritoriile unui membru in care banca are o reprezentanta, are un agent imputernicit sa accepte serviciul sau notificarea actiunii, sau a emis sau garantat hirtii de valoare. Totusi, nu se vor intenta actiuni de catre membri sau persoane care actioneaza in numele sau pentru drepturi derivate din drepturile membrilor. Proprietatea si activele bancii, oriunde ar fi amplasate sau de oricine ar fi detinute, sint imune fata de orice forma de confiscare, sechestru sau executie, inainte de pronuntarea sentintei definitive impotriva bancii.
ART. 47
Imunitatea activelor fata de sechestru
Proprietatea si activele bancii, oriunde ar fi amplasate si de oricine ar fi detinute, sint imune de perchezitie, rechizitionare, confiscare, expropriere sau orice alta forma de sechestru prin actiune executiva sau legislativa.
ART. 48
Imunitatea arhivelor
Arhivele bancii si in general toate documentele care ii apartin sau sint detinute de ea vor fi inviolabile.
ART. 49
Libertatea activelor fata de restrictii
In masura in care este necesar pentru realizarea scopului si functiunilor bancii si in conditiile prevederilor acestui acord, intreaga proprietate si activele bancii vor fi libere de restrictii, reglementari, controale si moratorii de orice natura.
ART. 50
Privilegiul comunicatiilor
Fiecare membru va acorda comunicatiilor oficiale ale bancii acelasi tratament pe care-l acorda comunicatiilor oficiale cu ceilalti membri.
ART. 51
Imunitati ale functionarilor si angajatilor
Toti guvernatorii, directorii, supleantii, functionarii si angajatii bancii si expertii indeplinind misiuni pentru banca vor fi imuni fata de procedura legala in raport cu actele exercitate de ei in calitatea lor oficiala, cu exceptia cazului in care banca le retrage aceasta imunitate si se vor bucura de inviolabilitatea hirtiilor si documentelor oficiale. Aceasta imunitate nu se va aplica totusi raspunderii civile in cazul pagubelor rezultate din accidentele de trafic rutier cauzate de un astfel de guvernator, director, supleant, functionar, angajat sau expert.
ART. 52
Privilegii ale functionarilor si angajatilor
1. Toti guvernatorii, directorii executivi, supleanti, functionarii si angajatii bancii si expertii care indeplinesc misiuni pentru banca:
(i) nefiind localnici vor beneficia de aceleasi imunitati fata de restrictiile privind imigrarea, necesitatile de inregistrare a strainilor si obligatii in ce priveste serviciul militar si aceleasi inlesniri in ce priveste restrictiile de schimb valutar care sint acordate de catre membri reprezentantilor, persoanelor oficiale si angajatilor de grad similar ai altor tari membre;
(ii) vor beneficia de acelasi tratament in ce priveste facilitatile de transport care sint acordate de membri reprezentantilor, persoanelor oficiale si angajatilor de grad similar ai altor tari membre.
2. Sotiile si membrii familiilor acestor directori, supleanti ai directorilor, functionari, angajati si experti ai bancii care locuiesc in tara in care se gaseste sediul bancii vor putea fi angajati in acea tara. Sotiile si membrii familiilor acelor directori, supleanti ai directorilor, functionarilor si expertilor care locuiesc intr-o tara in care este amplasata orice sucursala sau birou al bancii vor trebui, oricind este posibil, in conformitate cu legea nationala a acelei tari, sa aiba aceeasi posibilitate in acea tara. Pentru realizarea prevederilor acestui paragraf, banca va negocia acorduri concrete cu tara in care se afla sediul bancii si, dupa caz, cu celelalte tari implicate.
ART. 53
Scutirea de impozite
1. In cadrul sferei activitatilor sale oficiale, banca, activele ei, proprietatea si venitul sau vor fi scutite de toate impozitele directe.
2. Daca se cumpara sau se utilizeaza bunuri si servicii de valoare substantiala necesara pentru exercitarea activitatilor oficiale ale bancii si daca pretul acestor bunuri sau servicii include impozite sau taxe, tara membra care a incasat impozitele sau taxele, daca acestea se pot identifica, va lua masurile adecvate pentru a acorda scutirea de astfel de impozite si taxe sau a prevedea rambursarea lor.
3. Bunurile importate de banca si necesare pentru exercitarea activitatilor sale oficiale vor fi scutite de toate impozitele si taxele de import si de toate prohibitiile si restrictiile la import.
In mod similar, bunurile exportate de banca si necesare pentru exercitarea activitatilor sale oficiale vor fi scutite de toate impozitele si taxele de export si de toate restrictiile si prohibitiile la export.
4. Bunurile dobindite sau importate si scutite de impozite conform acestui articol nu vor fi vindute, inchiriate, imprumutate sau abandonate contra plata sau gratuit cu exceptia conditiilor stabilite de membrii care au acordat scutirea sau rambursarea.
5. Prevederilor acestui articol nu se vor aplica impozitelor si taxelor care nu sint altceva decit taxe pentru utilizarea serviciilor publice.
6. Directorii, supleantii, functionarii si angajatii bancii vor trebui sa plateasca o taxa interna in beneficiul bancii din salariile si indemnizatiile platite de banca in conditiile ce vor fi stabilite si regulile ce vor fi adoptate de Consiliul guvernatorilor intr-o perioada de 1 an de la data intrarii in vigoare a acestui acord. De la data la care se aplica aceasta taxa astfel de salarii si indemnizatii vor fi scutite de impozitul national pe venit. Tarile membre pot totusi sa ia in considerare salariile si indemnizatiile astfel scutite, atunci cind se evalueaza volumul impozitelor ce se vor aplica veniturilor din alte surse.
7. Independent de prevederile paragrafului 6 din acest articol, o tara membra poate depune cu instrumentul sau de ratificare, acceptare sau aprobare o declaratie conform careia aceasta tara isi rezerva dreptul pentru sine, pentru subdiviziunile sale politice sau autoritatile sale locale de a impozita salariile si indemnizatiile platite de banca cetatenilor sau nationalilor unei astfel de tari. Banca va fi scutita de orice obligatie de plata, detinere sau incasare de astfel de taxe. Banca nu va face nici o rambursare pentru astfel de taxe.
8. Paragraful 6 din acest articol nu se va aplica pensiilor si anuitatilor platite de banca.
9. Nici un fel de impozitare nu se va face asupra vreunei obligatii sau hirtii de valoare emise de banca, inclusiv orice dividend sau dobinda la acestea, indiferent de cine sint detinute, in situatia:
(i) in care se face discriminare impotriva unei astfel de obligatii sau hirtii de valoare, exclusiv pentru motivul ca este emisa de banca; sau
(ii) daca singura baza jurisdictionala pentru o astfel de impozitare este locul sau valuta in care acestea sint emise, platibila sau platita, sau amplasarea oricarei reprezentante sau birou de afaceri detinut de banca.
10. Nici o impozitare, de nici un fel, nu se va percepe cu privire la orice obligatie sau hirtie de valoare garantata de banca, incluzind orice dividend sau dobinda aferenta, indiferent de cine sint detinute, in situatia:
(i) in care se face discriminare impotriva unei astfel de obligatii sau hirtii de valoare exclusiv pentru ca este garantata de banca: sau
(ii) daca singura baza jurisdictionala pentru o astfel de impozitare este amplasarea oricarei reprezentante sau birou de afaceri detinut de banca.
ART. 54
Aplicarea capitolului
Fiecare membru va intreprinde acele actiuni necesare in scopul punerii in aplicare a prevederilor mentionate in acest capitol si va informa banca de actiunile detaliate pe care le-a intreprins.
ART. 55
Suspendarea imunitatilor, privilegiilor si scutirilor de taxe
Imunitatile, privilegiile si scutirile de taxe conferite conform acestui capitol sint acordate in interesul bancii. Consiliul de administratie poate suspenda in masura si potrivit conditiilor pe care le poate hotari orice imunitati, privilegii si scutiri de taxe conferite conform acestui capitol, in cazurile in care astfel de actiuni ar fi cele mai adecvate, dupa parerea sa, intereselor bancii. Presedintele va avea dreptul si datoria sa suspende orice imunitate, privilegiu sau scutire de taxe a oricarui functionar, angajat sau expert al bancii, altul decit presedintele sau un vicepresedinte, daca dupa parerea sa, imunitatea, privilegiul sau scutirea de taxe ar impiedica cursul justitiei si poate fi suspendat fara a prejudicia interesele bancii. In imprejurari similare si in aceleasi conditii Consiliul de administratie va avea dreptul si datoria sa suspende orice imunitate, privilegiu sau scutire de taxe ale presedintelui si fiecarui vicepresedinte.
CAP. 9
Amendamente, interpretari, arbitraj
ART. 56
Amendamente
1. Orice propunere de a introduce modificari in acest acord, fie ca vine de la un membru, un guvernator sau de la directorii executivi, va fi comunicata presedintelui Consiliului guvernatorilor care va prezenta propunerea in fata consiliului. Daca amendamentul propus este aprobat de consiliu, banca va intreba toti membrii, folosind un mijloc rapid de comunicatie, daca accepta amendamentul propus. Exceptind prevederile art. 8 paragraful 4, cind nu mai putin de 3/4 din membri, incluzind cel putin 2 tari din Europa Centrala si de Est, enumerate in anexa A la acest acord, detinind nu mai putin de 4/5 din puterea totala de vot a membrilor, au acceptat amendamentele propuse, banca va certifica faptul printr-o comunicare oficiala adresata tuturor membrilor.
2. Independent de paragraful 1 al acestui articol:
(i) acceptul tuturor membrilor va fi necesar in cazul oricarui amendament prin care se modifica:
a) dreptul de retragere din banca;
b) dreptul legat de cumpararea actiunilor de participare la capital prevazut prin art. 5 paragraful 3 din acest acord;
c) limitarea obligatiilor prevazute in art. 5 paragraful 7 din acest acord; si
d) scopul si functiunile bancii definite de art. 1 si 2 din acest acord;
(ii) acceptul a nu mai putin de 3/4 din membrii avind nu mai putin de 85% din totalul puterii de vot a membrilor va fi necesar in cazul oricarui amendament la paragraful 4 din art. 8 al acestui acord.
Cind cerintele pentru acceptarea acestui amendament propus au fost indeplinite, banca va certifica acest fapt printr-o comunicare oficiala adresata tuturor membrilor.
3. Amendamentele vor intra in vigoare pentru toti membrii in 3 luni de la data comunicarii oficiale, prevazute in paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, numai daca nu se specifica o perioada diferita de catre Consiliul guvernatorilor.
ART. 57
Interpretare si aplicare
1. Orice problema de interpretare sau aplicare a prevederilor acestui acord care apare intre orice membru si banca sau intre oricare din membrii bancii va fi supusa Consiliului de administratie pentru a se lua o decizie. Daca o tara membra nu este reprezentata de un director de nationalitatea sa in consiliu, in cazul in care se analizeaza o problema care afecteaza in mod deosebit tara respectiva, aceasta va avea dreptul sa fie reprezentata direct in sedinta Consiliului de administratie, care va analiza problema respectiva. Totusi, reprezentantul unui astfel de membru nu va avea drept de vot. Un astfel de drept de reprezentare va fi reglementat de Consiliul guvernatorilor.
2. In orice caz in care Consiliul de administratie a luat o decizie conform paragrafului 1 al acestui articol, orice membru poate cere ca problema sa fie adusa la cunostinta Consiliului guvernatorilor, a carui decizie va fi definitiva. Pina la rezultatul analizei in Consiliul guvernatorilor, banca poate, in masura in care considera ca este necesar, sa actioneze pe baza hotaririi Consiliului de administratie.
ART. 58
Arbitraj
Oricind apare un dezacord intre banca si o tara care a incetat sa fie membra, sau intre banca si orice membru dupa adoptarea unei hotariri de terminare a operatiunilor bancii, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de banca, altul de catre membrul cu care banca este in dezacord sau fostul membru si un al treilea arbitru, care, numai daca partile nu hotarasc altfel, va fi numit de presedintele Curtii Internationale de Justitie sau orice alta autoritate care a fost desemnata conform reglementarilor adoptate de Consiliul guvernatorilor. O majoritate a voturilor arbitrilor va fi suficienta pentru adoptarea unei decizii definitive si obligatorii pentru parti. Al treilea arbitru va detine depline puteri sa reglementeze toate problemele de procedura in orice caz de dezacord intre cele doua parti.
ART. 59
Aprobare implicita
Ori de cite ori aprobarea oricarui membru este necesara inaintea oricarei actiuni intreprinse de banca, cu exceptia art. 56 al acestui acord, aprobarea sau acceptarea vor fi considerate implicite, exceptind cazul in care membrul respectiv face obiectie intr-o perioada de timp rezonabila pe care banca o poate stabili atunci cind anunta membrul respectiv despre actiunea propusa.
CAP. 10
Prevederi finale
ART. 60
Semnarea si depunerea
1. Acest acord, depus la Guvernul Republicii Franceze (in cele ce urmeaza numit depozitar) va ramine deschis pina la 31 decembrie 1990 pentru semnare de catre membrii potentiali ale caror nume sint cuprinse in anexa A a acestui acord.
2. Depozitarul va transmite copii certificate ale acordului tuturor semnatarilor.
ART. 61
Ratificarea, acceptarea sau aprobarea
1. Acordul va face obiectul ratificarii, acceptarii sau aprobarii de catre semnatari. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse, conform paragrafului 2 din acest articol, la depozitar nu mai tirziu de 31 martie 1991. Depozitarul va instiinta pe ceilalti semnatari despre fiecare depunere si data acesteia.
2. Orice semnatar poate deveni parte la acest acord prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare la un an dupa data intrarii sale in vigoare sau, daca este necesar, pina la o alta data care poate fi decisa de o majoritate a guvernatorilor reprezentind o majoritate a puterii totale de vot a membrilor.
3. Un semnatar al carui instrument la care se face referire in paragraful 1 al acestui articol este depus inainte de data la care acest acord intra in vigoare va deveni membru al bancii la acea data. Orice alt semnatar care indeplineste prevederile paragrafului precedent va deveni membru al bancii la data la care este depus instrumentul sau de ratificare, acceptare sau aprobare.
ART. 62
Intrarea in vigoare
1. Acest acord va intra in vigoare cind instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse de semnatarii ale caror subscriptii initiale reprezinta nu mai putin de doua treimi din totalul subscriptiilor stabilite in anexa A la acest acord, incluzind cel putin doua din tarile Europei Centrale si de Est, enumerate in anexa A la acest acord.
2. Daca acest acord nu va intra in vigoare pina la 31 martie 1991, depozitarul poate convoca o conferinta a membrilor potentiali interesati pentru a hotari cursul viitor de actiune si a decide o noua data la care instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse.
ART. 63
Reuniunea inaugurala si inceperea operatiunilor
1. Imediat ce acest acord intra in vigoare potrivit art. 62 fiecare membru va numi un guvernator. Depozitarul va convoca prima sedinta a Consiliului guvernatorilor in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acestui acord conform art. 62 sau cit mai repede posibil dupa aceasta data.
2. La prima sa reuniune Consiliul guvernatorilor:
(i) va alege presedintele;
(ii) va alege directorii bancii conform art. 26 din acest acord;
(iii) va face aranjamentele pentru stabilirea datei inceperii operatiunilor bancii si
(iv) va face si alte aranjamente necesare pentru pregatirea inceperii operatiunilor bancii.
3. Banca va instiinta membrii asupra datei de incepere a operatiunilor sale.
Intocmit la Paris la 29 mai 1990, intr-un singur original ale carui texte in limbile engleza, franceza, germana si rusa sint autentice deopotriva, care va fi depozitat in arhivele depozitarului care va trimite copii certificate fiecaruia dintre ceilalti membri potentiali ale caror nume apar in anexa A la acest acord.
ANEXA A
Subscriptiile initiale la capitalul autorizat pentru membrii potentiali care pot deveni membri in concordanta cu articolul 61

Numar de Capitalul
actiuni subscris (in
milioane ECU)

--------- -------------

A. Comunitatile Europene

a) Belgia 22800 228
Danemarca 12000 120
Franta 85175 851,75
Republica Federala
a Germaniei 85175 851,75
Grecia 6500 65
Irlanda 3000 30
Italia 85175 851,75
Luxemburg 2000 20
Olanda 24800 248
Portugalia 4200 42
Spania 34000 340
Marea Britanie 85175 851,75

b) Comunitatea Economica
Europeana 30000 300

Banca Europeana de
Investitii 30000 300


B. Alte tari europene Austria 22800 228
Cipru 1000 10
Finlanda 12500 125
Islanda 1000 10
Israel 6500 65
Lichtenstein 200 2
Malta 100 1
Norvegia 12500 125
Suedia 22800 228
Elvetia 22800 228
Turcia 11500 115


C. Tari beneficiare Bulgaria 7900 79
Cehoslovacia 12800 128
Republica Democrata
Germana 15500 155
Ungaria 7900 79
Polonia 12800 128
Romania 4800 48
Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste 60000 600
Iugoslavia 12800 128


D. Tari neeuropene Australia 10000 100
Canada 34000 340
Egipt 1000 10
Japonia 85175 851,75
Republica Coreea 6500 65
Mexic 3000 30
Maroc 1000 10
Noua Zeelanda 1000 10
Statele Unite ale
Americii 100000 1000


E. Actiuni nealocate 125 1,25

TOTAL 1000000 10000

----------------------------------------------------------------------------

Membrii potentiali sint incadrati in categoriile de mai sus numai pentru scopurile acestui acord. Tarile beneficiare sint denumite in alte parti ale acestui acord - tari din Europa Centrala si de Est.
ANEXA B
Sectiunea A - Alegerea directorilor de catre guvernatorii care reprezinta Belgia, Danemarca, Franta, Republica Federala a Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economica Europeana si Banca Europeana de Investitii (la care se face referire in cele ce urmeaza ca guvernatori din sectiunea A).
1. Prevederile stabilite in cele ce urmeaza se vor aplica inclusiv in aceasta sectiune.
2. Candidatii la functia de director vor fi nominalizati de guvernatorii din sectiunea A - cu conditia ca un guvernator sa poata nominaliza o singura persoana. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de catre guvernatorii din sectiunea A.
3. Fiecare guvernator care are dreptul sa voteze pentru o persoana cu toate voturile la care membrul ce il numeste este indreptatit conform paragrafelor 1 si 2 din art. 29 al acestui acord.
4. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, cele 11 persoane care au primit cel mai mare numar de voturi vor fi directori, cu mentiunea ca nici o persoana care primeste mai putin de 4,5% din totalul voturilor care pot fi acordate la sectiunea A nu poate fi considerata aleasa.
5. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca la primul tur de scrutin nu sint alese 11 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin in care daca nu sint mai mult de 11 candidati, persoana care a primit cel mai scazut numar de voturi in primul tur de scrutin va fi neeligibila pentru alegere, la care vor vota numai:
a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoana nealeasa si
b) acei guvernatori ale caror voturi pentru o persoana aleasa sint considerate conform paragrafelor 6 si 7 de mai jos ale acestei sectiuni a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 5,5% din voturile valabile.
6. Pentru a se stabili daca voturile exprimate de un guvernator sint considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 5,5% din voturile valabile, se va considera ca cele 5,5% includ in primul rind voturile guvernatorului care a acordat numarul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoana, apoi voturile guvernatorului care acorda urmatorul numar de voturi in ordinea marimii, si asa mai departe, pina cind se ajunge la 5,5% .
7. Orice guvernator a carei parte din voturi trebuie numarata pentru a ridica totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 4,5% va fi considerat ca a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar daca totalul voturilor pentru persoana respectiva depaseste prin aceasta 5,5% si nu are drept de vot intr-un alt tur de scrutin.
8. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca, dupa al doilea scrutin, nu au fost alese 11 persoane, se vor tine alte tururi de scrutin in conformitate cu principiile si procedurile prevazute in aceasta sectiune, pina cind vor fi alese 11 persoane, cu conditia ca, daca in orice etapa sint deja alese 10 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei sectiuni, a unsprezecea persoana poate fi aleasa cu o majoritate simpla a voturilor ramase.
9. In cazul unei majorari sau diminuari a numarului directorilor ce urmeaza sa fie alesi de guvernatorii din sectiunea A, procentajele minime si maxime specificate in paragrafele 4, 5, 6 si 7 ale acestei sectiuni vor fi modificate in mod corespunzator de Consiliul guvernatorilor.
10. Cita vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a caror pondere in suma totala a subscriptiilor de capital prevazute in anexa A la acest acord reprezinta mai mult de 2,4% nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezinta un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat dupa se semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.
Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurala, in conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, daca este ales in cursul perioadei in care va functiona primul Consiliu de administratie.
Sectiunea B - alegerea directorilor de catre guvernatorii care reprezinta alte tari.
Sectiunea B (i): Alegerea directorilor de catre guvernatorii care reprezinta acele tari cuprinse in anexa A ca Tari din Europa Centrala si de Est (tari beneficiare), in cele ce urmeaza denumiti guvernatori din sectiunea B (i).
1. Prevederile stabilite in cele ce urmeaza se vor aplica exclusiv acestei sectiuni.
2. Candidatii la functia de director vor fi desemnati de guvernatorii din sectiunea B (i), cu conditia ca un guvernator sa poata nominaliza numai o persoana. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de catre guvernatorii din sectiunea B (i).
3. Fiecare guvernator care are dreptul sa voteze va vota pentru o persoana cu toate voturile la care membrul ce-l numeste este indreptatit conform paragrafelor 1 si 2 din art. 29 al acestui acord.
4. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare numar de voturi vor fi directori, cu mentiunea ca nici o persoana care primeste mai putin de 11,8% din totalul voturilor care pot fi acordate la sectiunea B (i) nu poate fi considerata aleasa.
5. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca la primul tur de scrutin nu sint alese 4 persoane va avea loc un al doilea tur de scrutin in care daca nu sint mai mult de 4 candidati, persoana care a primit cel mai scazut numar de voturi la primul tur de scrutin nu va fi eligibila pentru alegere, la care vor vota numai:
a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoana nealeasa si
b) acei guvernatori ale caror voturi pentru o persoana aleasa sint considerate, conform paragrafelor 6 si 7 ale acestei sectiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 113 din voturile valabile.
6. Pentru a se stabili daca voturile acordate de un guvernator sint considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 13% din voturile eligibile, se va considera ca cele 13% includ in primul rind voturile guvernatorului care a acordat numarul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoana, apoi voturile guvernatorului care a acordat urmatorul numar de voturi, si asa mai departe, pina cind se ajunge la 13% .
7. Orice guvernator a carui parte din voturi trebuie numarata pentru a ridica totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 12% va fi considerat ca a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar daca totalul voturilor, pentru persoana respectiva, depaseste prin aceasta 13% si nu are drept de vot intr-un alt tur de scrutin.
8. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca, dupa cel de-al doilea scrutin, nu au fost alese 4 persoane, se vor tine alte tururi de scrutin in conformitate cu principiile si procedurile prevazute in aceasta sectiune, pina cind vor fi alese 4 persoane, cu conditia ca, daca in orice etapa sint deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei sectiuni, a patra persoana poate fi aleasa cu o majoritate simpla a voturilor ramase.
9. In cazul unei majorari sau diminuari a numarului directorilor ce urmeaza sa fie alesi de guvernatorii din sectiunea B (i), procentajele minime si maxime specificate in paragrafele 4, 5, 6 si 7 ale acestei sectiuni vor fi modificate in mod corespunzator de Consiliul guvernatorilor.
10. Cita vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a caror pondere in suma totala a subscriptiilor de capital prevazute in anexa A la acest acord reprezinta mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare, nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezinta un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat dupa ce semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.
Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurala, in conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, daca este ales in timpul perioadei in care va functiona primul Consiliu de administratie.
Sectiunea B (ii): Alegerea directorilor de catre guvernatorii care reprezinta acele tari cuprinse in anexa A la acest acord ca alte tari europene, in cele ce urmeaza denumiti guvernatorii din sectiunea B (ii).
1. Prevederile stabilite in cele ce urmeaza se vor aplica exclusiv acestei sectiuni.
2. Candidatii la functia de director vor fi nominalizati de guvernatorii din sectiunea B (ii), cu conditia ca un guvernator sa poata nominaliza o singura persoana. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de catre guvernatorii din sectiunea B (ii).
3. Fiecare guvernator are dreptul sa voteze pentru o persoana cu toate voturile la care membrul care il reprezinta este indreptatit conform paragrafelor 1 si 2 din art. 29 al acestui acord.
4. In conformitate cu paragraful 10 al acestei sectiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare numar de voturi vor fi directori, cu mentiunea ca nici o persoana care primeste mai putin de 20,5% din totalul voturilor care pot fi acordate la sectiunea B (ii) nu poate fi considerata aleasa.
5. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca la primul scrutin nu sint alese 4 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin in care, daca nu sint mai mult de 4 candidati, persoana care a primit cel mai scazut numar de voturi in primul scrutin va fi neeligibila pentru alegeri, la care vor vota numai:
a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoana nealeasa si
b) acei guvernatori ale caror voturi pentru o persoana aleasa sint considerate, conform paragrafelor 6 si 7 ale acestei sectiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 21,5% din voturile valabile.
6. Pentru a se stabili daca voturile exprimate de un guvernator sint considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 21,5% din voturile valabile se va considera ca cele 21,5% includ in primul rind voturile guvernatorului care a acordat numarul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoana, apoi voturile guvernatorului care acorda urmatorul numar de voturi in ordinea marimii, si asa mai departe, pina cind se ajunge la 21,5% .
7. Orice guvernator, a carei parte din voturi trebuie numarata pentru a ridica totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 20,5%, va fi considerat ca a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar daca totalul voturilor pentru persoana respectiva depaseste prin aceasta 21,5% si nu are drept de vot intr-un alt tur de scrutin.
8. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca dupa al doilea scrutin, nu au fost alese 4 persoane, se vor tine alte tururi de scrutin, in conformitate cu principiile si procedurile prevazute in aceasta sectiune, pina cind vor fi alese 4 persoane, cu conditia ca, daca in orice etapa sint deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei sectiuni, a patra persoana poate fi aleasa cu o majoritate simpla a voturilor ramase.
9. In cazul unei majorari sau diminuari a numarului directorilor ce urmeaza sa fie alesi de guvernatorii din sectiunea B (ii), procentajele minime si maxime specificate in paragrafele 4, 5, 6 si 7 ale acestei sectiuni vor fi modificate in mod corespunzator de Consiliul guvernatorilor.
10. Cita vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a caror pondere in suma totala a subscriptiilor de capital prevazute in anexa A la acest acord reprezinta mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare, nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezinta un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat dupa ce semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.
Un astfel de director va fi considerat ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurala, in conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, daca este ales in cursul perioadei in care va functiona primul Consiliu de administratie.
Sectiunea B (iii): Alegerea directorilor de catre guvernatorii care reprezinta acele tari cuprinse in anexa A ca tari neeuropene, in cele ce urmeaza denumiti guvernatorii din sectiunea B (iii).
1. Prevederile stabilite in cele ce urmeaza se vor aplica exclusiv acestei sectiuni.
2. Candidatii la functia de director vor fi nominalizati de guvernatorii din sectiunea B (iii) cu conditia ca un guvernator sa poata nominaliza o singura persoana. Alegerea guvernatorilor se va face prin vot secret de catre guvernatorii din sectiunea B (iii).
3. Fiecare guvernator are dreptul sa voteze pentru o persoana cu toate voturile la care membrul care il desemneaza este indreptatit conform paragrafelor 1 si 2 din art. 29 al acestui acord.
4. In conformitate cu paragraful 10 al acestei sectiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare numar de voturi vor fi directori, cu mentiunea ca nici o persoana care primeste mai putin de 8% din totalul voturilor care pot fi acordate la sectiunea B (iii) nu poate fi considerata aleasa.
5. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca la primul scrutin nu sint alese 4 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin in care, daca nu sint mai mult de 4 candidati, persoana care a primit cel mai scazut numar de voturi in primul scrutin va fi neeligibila pentru alegeri, la care vor vota numai:
a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoana nealeasa si
b) acei guvernatori ale caror voturi pentru o persoana aleasa sint considerate, conform paragrafelor 6 si 7 ale acestei sectiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 9% din voturile valabile.
6. Pentru a se stabili daca voturile exprimate de un guvernator sint considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricarei persoane peste 9% din voturile valabile, se va considera ca cele 9% includ in primul rind voturile guvernatorului care a acordat numarul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoana, apoi voturile guvernatorului care acorda urmatorul numar de voturi in ordinea marimii, si asa mai departe, pina cind se ajunge la 9% .
7. Orice guvernator, a carei parte din voturi trebuie numarata pentru a ridica totalul voturilor acordate oricarei persoana peste 8%, va fi considerat ca a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar daca totalul voturilor pentru persoana respectiva depaseste prin aceasta 9% si nu are drept de vot intr-un alt tur de scrutin.
8. Conform paragrafului 10 al acestei sectiuni, daca dupa al doilea scrutin nu au fost alese 4 persoane, se vor tine alte tururi de scrutin in conformitate cu principiile si procedurile prevazute in aceasta sectiune, pina cind vor fi alese 4 persoane, cu conditia ca, daca in orice etapa sint deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei sectiuni, a patra persoana poate fi aleasa cu o majoritate simpla a voturilor ramase.
9. In cazul unei majorari sau diminuari a numarului directorilor ce urmeaza sa fie alesi de guvernatorii din sectiunea B (iii), procentajele minime si maxime specificate in paragrafele 4, 5, 6 si 7 ale acestei sectiuni vor fi modificate in mod corespunzator de Consiliul guvernatorilor.
10. Cita vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a caror pondere in suma totala a subscriptiilor de capital prevazute in anexa A la acest acord reprezinta mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezinta un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat dupa ce semnatarii sau grupul de semnatari devin membri.
Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurala, in conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, daca este ales in cursul perioadei in care va functiona primul Consiliu de administratie.
Sectiunea C - Aranjamente pentru alegerea directorilor ce reprezinta tari neenumerate in anexa A la acest acord.
Daca in conformitate cu paragraful 3 al art. 26 din acest acord, Consiliul guvernatorilor hotaraste sa majoreze, diminueze sau sa revizuiasca componenta Consiliului de administratie, pentru a tine cont de modificarea numarului membrilor bancii, Consiliul guvernatorilor va analiza in primul rind daca sint necesare modificari ale acestei anexe si va aduce in consecinta, ca o parte a hotaririi respective, modificarile pe care le considera necesare.
Sectiunea D - Atribuirea voturilor.
Orice guvernator care nu participa la votare pentru alegeri sau al carui vot nu contribuie la alegerea unui director conform sectiunilor A sau B (i), B (ii) sau B (iii) din aceasta anexa poate atribui unui director ales voturile la care este indreptatit, cu conditia ca acest guvernator sa obtina mai intii acordul tuturor guvernatorilor care au ales directorul respectiv.
Hotarirea oricarui guvernator de a nu participa la votarea pentru alegerea unui director nu va afecta calcularea voturilor eligibile conform sectiunilor A, B (i), B (ii) sau B (iii) din aceasta anexa.

------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016