Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 noiembrie 2012  intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce (US-ROU-02)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 28 noiembrie 2012 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce (US-ROU-02)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 26 martie 2013

                                    PREAMBUL

    Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părţi,
    în dorinţa de a realiza interoperabilitatea, capacitatea operaţională şi eficacitatea forţelor lor militare prin întărirea cooperării în domeniul logistic, au hotărât să încheie prezentul acord privind achiziţiile şi serviciile reciproce.

    ART. I
    Scop
    Prezentul acord este încheiat în scopul stabilirii termenilor de bază, condiţiilor şi procedurilor care să faciliteze asigurarea reciprocă a sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor, aşa cum aceşti termeni sunt definiţi la articolul II din prezentul acord.
    ART. II
    Definiţii
    În prezentul acord şi în oricare înţelegeri de aplicare, care prevăd proceduri specifice, se vor aplica următoarele definiţii:
    a) informaţii clasificate: informaţii oficiale care necesită protecţie în interesul securităţii naţionale şi care sunt astfel desemnate prin aplicarea unui marcaj al clasificării de securitate; aceste informaţii pot fi sub formă orală, vizuală, magnetică sau documentară, precum şi sub forma echipamentului sau tehnologiei;
    b) schimb la valoare egală: plată pentru un transfer realizat în baza prezentului acord prin care este convenit că partea primitoare va înlocui sprijinul logistic, bunurile şi serviciile care îi sunt furnizate cu sprijin logistic, bunuri şi servicii în valoare monetară egală;
    c) înţelegere de aplicare: un acord suplimentar scris pentru sprijin logistic, bunuri şi servicii în care sunt specificate detalii, termene şi condiţii în vederea aplicării efective a înţelegerilor referitoare la achiziţii şi servicii;
    d) factură: un document emis de partea furnizoare prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul logistic, bunurile şi serviciile specifice furnizate în conformitate cu prezentul acord şi cu oricare înţelegere de aplicare;
    e) sprijin logistic, bunuri şi servicii: hrană, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanţi şi lubrifianţi, îmbrăcăminte, servicii de comunicaţii, servicii medicale, muniţie, asistenţă de întreţinere a bazelor de operaţii şi a construcţiilor referitoare la acestea, serviciile de depozitare, utilizarea facilităţilor, servicii de formare, piese de schimb şi componente, servicii de reparaţii şi întreţinere, servicii de calibrare, servicii portuare; termenul include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general şi a altor articole de echipament militar neletale, în cazul în care un astfel de împrumut sau o astfel de închiriere este permisă de legislaţia naţională şi regulamentele părţilor. Termenul "sprijin logistic, bunuri şi servicii" se referă la sprijinul, bunurile şi serviciile de la oricare dintre sau toate categoriile enunţate;
    f) comandă: o solicitare scrisă într-o formă convenită şi semnată de o persoană autorizată, pentru furnizarea de sprijin logistic, bunuri şi servicii specifice, în conformitate cu prezentul acord şi cu oricare înţelegere de aplicare;
    g) punct de contact (POC): un birou sau o agenţie care este autorizată de o parte să semneze o cerere de comandă sau să acorde furnizarea de sprijin logistic, bunuri şi servicii în conformitate cu prezentul acord sau să colecteze ori să efectueze plăţi pentru sprijin logistic, bunuri şi servicii furnizate sau primite în conformitate cu acest acord; aceste puncte de contact sunt prevăzute în anexele cu punctele de contact ale prezentului acord sau ale unei înţelegeri de aplicare încheiate în baza acestuia;
    h) parte primitoare: partea care solicită şi primeşte sprijin logistic, bunuri şi servicii;
    i) înlocuire la schimb: plata pentru un transfer realizat în conformitate cu prezentul acord, în care este convenit că partea primitoare va înlocui sprijinul logistic, bunurile şi serviciile pe care le primeşte cu sprijin logistic, bunuri şi servicii care au o natură identică sau în mod substanţial identică în conformitate cu cerinţe convenite;
    j) partea furnizoare: partea care furnizează sprijin logistic, bunuri şi servicii;
    k) transfer: vânzare - sau plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare, schimb de bunuri ori servicii având valoare egală -, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin logistic, bunuri şi servicii, furnizate temporar, în condiţiile prezentului acord.
    ART. III
    Aplicabilitate
    1. Acest acord este destinat să faciliteze sprijinul logistic reciproc dintre părţi, pentru a fi folosit cu prioritate pe timpul exerciţiilor întrunite, pregătirii, desfăşurărilor, solicitărilor de servicii portuare, operaţiilor sau altor activităţi de cooperare şi în situaţii imprevizibile sau de criză, în care una dintre părţi poate avea nevoie de sprijin logistic, bunuri şi servicii.
    2. Prezentul acord se aplică furnizării de sprijin logistic, bunuri şi servicii de la forţele militare ale unei părţi către forţele militare ale celeilalte părţi, în schimbul plăţii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin logistic, bunuri şi servicii către forţele militare ale părţii furnizoare.
    3. Toate activităţile părţilor care decurg din prezentul acord şi din oricare înţelegere de aplicare vor fi realizate în conformitate cu legile naţionale şi regulamentele relevante. Toate obligaţiile părţilor decurgând din prezentul acord şi din oricare din înţelegerile de aplicare vor face obiectul disponibilităţii fondurilor alocate pentru asemenea scopuri. Dacă nu este convenit altfel în avans, o parte nu va emite o comandă şi nu va primi sprijin în conformitate cu acest acord şi cu oricare înţelegere de aplicare dacă nu dispune de fonduri (sau de sprijin prin înlocuire asupra căruia s-a convenit) disponibile pentru a plăti un asemenea sprijin. Dacă o parte descoperă că nu dispune de fondurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile, va notifica cu promptitudine celeilalte părţi, care are dreptul să întrerupă furnizarea oricărui sprijin care trebuia să fie plătit cu asemenea fonduri. Aceasta nu va afecta obligaţia părţii de a plăti sprijinul deja primit.
    4. Următoarele articole nu vor face obiectul transferului, conform acestui acord, şi sunt în mod expres excluse din sfera sa de aplicare:
    a) sisteme de arme;
    b) articole de tehnică de luptă integrată, cu excepţia închirierii sau împrumutului unor vehicule de uz general sau al altor articole de tehnică militară neletale, atunci când o astfel de închiriere sau un astfel de împrumut este permis de legile şi reglementările naţionale ale părţilor;
    c) cantităţile iniţiale de piese de schimb şi de rezervă asociate comenzii iniţiale de articole de tehnică de luptă integrată; totuşi, piese de schimb şi de rezervă necesare pentru reparaţii şi servicii de mentenanţă imediate pot fi transferate.
    5. Sunt, de asemenea, excluse de la transferuri de către oricare parte, în baza prezentului acord, orice articole al căror transfer este interzis de legislaţia sau reglementările naţionale ale părţii respective. În concordanţă cu legile şi reglementările Statelor Unite ale Americii în vigoare, acestea nu pot transfera următoarele articole în baza acestui acord:
    a) rachete dirijate;
    b) mine şi torpile navale;
    c) muniţie nucleară, incluzând articole, cum ar fi: focoasele şi elementele de focoase, proiectilele, explozibilii pentru demolare şi muniţia de antrenament;
    d) sisteme de ghidaj pentru bombe sau alte muniţii;
    e) muniţii chimice, altele decât agenţii chimici pentru restabilirea ordinii publice;
    f) surse, produse derivate sau materiale nucleare speciale sau orice alt material, articol, date sau lucruri de valoare, al căror transfer face obiectul Legii energiei atomice din 1954, titlul 42, Codul Statelor Unite ale Americii, secţiunea 2011 şi următoarele; şi
    g) articole de tehnică militară desemnate ca echipamente militare importante în Lista de muniţii a Statelor Unite ale Americii (partea 121 a titlului 22 din Codul Regulamentelor Federale ale Statelor Unite), cu excepţia celor permise în baza definiţiei sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor în conformitate cu legile SUA.
    ART. IV
    Termene şi condiţii
    1. Fiecare parte va depune toate eforturile, în funcţie de priorităţile sale naţionale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părţi privind furnizarea în baza prezentului acord de sprijin logistic, bunuri şi servicii. Totuşi, atunci când o înţelegere de aplicare cuprinde standarde stricte pentru satisfacerea unor astfel de cereri, se va aplica standardul din înţelegerea de aplicare.
    2. Comenzile pot fi emise sau acceptate numai de punctele de contact (POCs) sau persoanele desemnate, identificate de către părţi în anexe, de la anexa B până la anexa J ale acestui acord. Atunci când Ministerul Apărării Naţionale din România solicită sprijin logistic, bunuri şi servicii în afara ariei de responsabilitate (AOR) a Comandamentului Trupelor Americane din Europa (USEUCOM), acesta poate solicitacomenzi direct punctului de contact (POC) despre care au cunoştinţă sau pot solicita asistenţă USEUCOM sau componentei de comandă a USEUCOM de a emite o comandă care să nu treacă printr-un POC care nu este al USEUCOM.
    3. O înţelegere de aplicare în baza acestui acord poate fi negociată din partea Departamentului Apărării al SUA de comandamente, de USEUCOM, de statele majore ale altor comandamente de luptă ale SUA sau de către persoanele desemnate de către acestea. Înţelegerile de aplicare pot fi negociate din partea Ministerului Apărării Naţionale de Direcţia logistică din Statul Major General. Înţelegerile de aplicare trebuie să identifice punctele de contact şi autorizările sau limitările specifice ale acestora.
    4. Înainte de prezentarea unei comenzi scrise, partea care solicită trebuie să contacteze mai întâi punctul de contact (POC) al părţii furnizoare, prin mijloace care includ telefonul, faxul sau poşta electronică, pentru a se asigura cu privire la disponibilitate, preţ şi la metodele dorite de rambursare pentru materialele şi serviciile solicitate. Comenzile vor include toate datele elementelor din anexa A, precum şi orice alte termene şi detalii necesare pentru realizarea transferului. Instrucţiunile şi formularul de comandă standard sunt anexate. Numărul acestui acord, US-ROU-02, trebuie să fie trecut pe toate comenzile şi corespondenţa cu care au legătură.
    5. Ambele părţi vor păstra înregistrări ale tuturor tranzacţiilor.
    6. Partea primitoare este responsabilă de:
    a) planificarea preluării şi transportul bunurilor dobândite în baza prezentului acord. Aceasta nu exclude ca partea furnizoare să ofere asistenţă la încărcarea bunurilor dobândite în baza prezentului acord în mijlocul de transport;
    b) obţinerea oricăror certificate vamale necesare şi planificarea altor acţiuni oficiale cerute de regulamentele vamale naţionale.
    7. Persoana desemnată de partea primitoare să preia sprijinul logistic, bunurile şi serviciile va semna formularul standard de comandă (anexa A) în registrul corespunzător, ca evidenţă a primirii. În situaţia în care formularul standard de comandă nu este disponibil la locul de emitere al părţii furnizoare, persoana desemnată să primească sprijinul logistic, bunurile şi serviciile va semna un document de primire emis de către partea furnizoare ca înlocuitor al formei standard de comandă. Numărul acestui acord, US-ROU-02, trebuie să fie trecut pe documentul de primire.
    8. Partea furnizoare va fi responsabilă de:
    a) notificarea părţii primitoare cu privire la momentul şi locul preluării sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor; şi
    b) înaintarea documentelor de primire semnate către punctul de contact autorizat să accepte comenzile în baza prezentului acord. Documentele de primire semnate vor fi anexate la formularul de comandă original.
    9. Sprijinul logistic, bunurile şi serviciile primite în baza acestui acord nu vor fi retransferate, temporar sau permanent, către altă ţară, organizaţie internaţională sau entitate - alta decât personalul, angajaţii sau agenţii forţelor militare ale părţii primitoare - fără consimţământul scris prealabil al părţii furnizoare obţinut prin canalele corespunzătoare.
    ART. V
    Rambursare
    1. Pentru transferurile de sprijin logistic, bunuri şi servicii, în baza prezentului acord, părţile vor conveni cu privire la plată fie în numerar ("tranzacţie rambursabilă"), fie prin înlocuire la schimb ori prin schimb de valoare egală (ambele sunt tranzacţii de schimb). Partea primitoare va plăti părţii furnizoare aşa cum este prevăzut la alineatul 1.a) sau alineatul 1.b) al acestui articol.
    a) Tranzacţie rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi părţii primitoare după efectuarea sau livrarea sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor. Ambele părţi vor dispune plata tuturor tranzacţiilor, iar fiecare din părţi va factura celeilalte părţi cel puţin o dată la 3 luni toate tranzacţiile precedente nefacturate. Facturile vor fi însoţite de documentaţia necesară justificativă şi vor fi plătite în termen de 60 de zile de la data prevăzută şi înscrisă în factură. Plata va fi făcută în moneda părţii furnizoare sau în alt mod convenit în comandă. Într-o tranzacţie rambursabilă de stabilire a preţurilor, părţile convin să aplice reciproc următoarele principii tarifare:
    (1) În cazul unei achiziţii specifice de către partea furnizoare de la operatorii săi economici, în numele părţii primitoare, preţul nu va fi mai puţin avantajos decât preţul cerut forţelor armate de către operatorul economic al părţii furnizoare pentru articole sau servicii identice, mai puţin orice sumă exclusă de la plată conform articolului VI din prezentul acord. Preţul cerut poate include diferenţele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare şi altor considerente similare.
    (2) În cazul transferului din resurse proprii ale părţii furnizoare, aceasta va cere acelaşi preţ pe care îl percepe de la propriile sale forţe armate pentru sprijin logistic, bunuri şi servicii de natură identică, de la data livrării sau primirii efective, mai puţin sumele exceptate prin articolul VI din prezentul acord. În orice caz, când un preţ nu a fost stabilit sau când plăţile nu sunt făcute pentru forţele armate proprii, părţile vor conveni în avans un preţ, reflectând principiile reciproce de evaluare, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza aceloraşi principii reciproce de stabilire a preţurilor.
    b) Tranzacţie la schimb. Tranzacţiile la schimb pot fi prin înlocuire la schimb sau schimb la valoare egală. Partea primitoare îi va plăti părţii furnizoare prin transfer de sprijin logistic, bunuri şi servicii, asupra cărora s-a convenit a fi identice (sau substanţial identice) ori s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul logistic, bunurile şi serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Atunci când schimbul la valoare egală este agreat ca metodă de plată, părţile vor conveni asupra limitelor posibile, înainte de furnizarea sprijinului cerut, a bunurilor şi serviciilor care vor fi acceptate ca plată. Partea primitoare este responsabilă de organizarea transportului la întoarcere şi de livrarea sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor înlocuitoare la locaţia convenită între părţi în momentul semnării comenzii. Dacă partea primitoare nu efectuează schimbul în condiţiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzacţiei iniţiale, care nu poate depăşi un an de la data tranzacţiei iniţiale, tranzacţia va fi considerată rambursabilă şi îi va fi aplicat alineatul 1.a) de mai sus, cu excepţia preţului ce va fi fost stabilit, folosind preţurile reale sau estimate, practicate la data când plata ar fi trebuit făcută.
    c) Stabilirea preţului sau valorii. Următoarele mecanisme de stabilire a preţului sunt prevăzute în scopul clarificării aplicării principiilor reciproce de stabilire a preţului. Preţul stabilit pentru materialele aflate pe stocul de inventar va fi preţul listei de stoc al părţii furnizoare. Preţul pentru o nouă achiziţie va fi acelaşi preţ plătit contractantului sau vânzătorului de către partea furnizoare. Preţul pentru serviciile oferite va fi preţul standard al părţii furnizoare sau, în situaţia în care acest lucru nu este aplicabil, costurile asociate direct cu furnizarea serviciilor. Preţurile cerute vor exclude toate taxele de la plata cărora partea primitoare este exceptată în baza altor acorduri pe care guvernele părţilor le-au încheiat. La cerere, părţile convin să furnizeze informaţii suficiente pentru a verifica dacă aceste principii reciproce de stabilire a preţului sunt urmate şi dacă preţurile nu includ costuri exceptate sau la care se renunţă.
    2. Când un preţ final pentru comandă nu este convenit în avans, comanda, până la convenirea unui preţ final, va stabili un nivel maxim al responsabilităţii părţii care solicită sprijin logistic, bunuri şi servicii. Apoi, părţile vor trece, de îndată, la negocierea preţului final.
    3. Punctele de contact pentru plăţi şi colectări pentru fiecare parte sunt precizate în anexele la prezentul acord.
    4. Preţul pentru sprijin logistic, bunuri şi servicii în baza acestui acord nu va fi mai mare decât preţul pentru acelaşi sprijin logistic, aceleaşi bunuri şi servicii disponibile în baza oricărui altui acord încheiat între părţi sau guvernele lor.
    ART. VI
    Costuri exceptate sau la care se renunţă
    În măsura în care legile şi regulamentele naţionale permit, părţile vor asigura că în îndeplinirea activităţilor realizate în baza prezentului acord nu vor fi percepute niciun fel de taxe şi alte cheltuieli similare identificabile cu promptitudine. Părţile vor coopera în furnizarea documentaţiei necesare pentru a facilita scutirile de taxe şi taxe vamale. Prevederile oricăror acorduri referitoare la scutirea de taxe şi scutiri vamale se vor aplica, de asemenea, prezentului acord. Părţile se vor informa ori de câte ori preţul perceput pentru sprijin logistic, bunuri şi servicii include taxe. În determinarea identificării taxelor şi a altor cheltuieli similare care ar trebui percepute se vor aplica principiile de stabilire a preţului din articolul V pentru valoarea sprijinului logistic, bunurilor şi serviciilor asigurate de către partea furnizoare.
    ART. VII
    Securitatea informaţiilor
    Schimbul tuturor informaţiilor şi materialelor clasificate se va realiza în conformitate cu politicile naţionale de diseminare ale fiecărei părţi. Orice informaţie şi material clasificat furnizat sau generat în aplicarea acestui acord vor fi protejate în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României privind măsurile de securitate pentru protecţia informaţiilor militare secrete, încheiat la Washington la 21 iunie 1995.
    ART. VIII
    Interpretare, amendamente şi revizuirea informaţiilor
    1. Orice neînţelegere referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, a oricărei înţelegeri de aplicare sau tranzacţii efectuate va fi soluţionată prin consultări între părţi şi nu va fi supusă judecăţii niciunui tribunal naţional sau internaţional şi niciunei terţe părţi spre rezolvare.
    2. Oricare parte poate solicita, în orice moment, amendarea prezentului acord prin notificarea scrisă a celeilalte părţi. În eventualitatea în care o astfel de solicitare este făcută, părţile vor începe negocierile cu promptitudine. Prezentul acord poate fi amendat numai prin acordul scris al părţilor. Înlocuirea anexelor, de la anexa B până la anexa J care enumeră punctele de contact, poate fi realizată de către o parte prin transmiterea anexei înlocuitoare către cealaltă parte prin canale militare, fără ca acest acord să fie amendat formal.
    ART. IX
    Intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii
    1. Prezentul acord, care cuprinde preambulul, articolele I-IX şi anexele, de la anexa A la anexa J, va intra în vigoare la data la care Ministerul Apărării Naţionale din România va transmite o notificare scrisă Departamentului Apărării din Statele Unite ale Americii referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată de timp, dacă nu îşi va înceta valabilitatea prin consimţământul scris al părţilor sau dacă nu este denunţat de către o parte, printr-o înştiinţare scrisă a intenţiei de încetare a valabilităţii adresată celeilalte părţi, cu cel puţin 180 de zile în avans. Cu toate acestea, în situaţia încetării valabilităţii prezentului acord, toate obligaţiile de rambursare create în conformitate cu prevederile sale vor rămâne obligatorii pentru partea responsabilă până când vor fi executate.
    2. După intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui în întregime Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce [US-RO-01(ACSA)], semnat la 17 mai 2002 şi 20 mai 2002, şi Înţelegerea de aplicare (EC-RO-01) dintre Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind sprijinul logistic reciproc, semnată la 20 mai 2003. Orice referire la ACSA în alte documente încheiate între Statele Unite ale Americii şi România şi în orice înţelegere de aplicare se va înţelege ca trimitere la prezentul acord. Orice obligaţii financiare, tranzacţii, comenzi sau cereri de sprijin asumate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, în cadrul ACSA, vor rămâne obligatorii până la îndeplinirea lor.

    Drept mărturie, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
    Încheiat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi la Stuttgart la 5 decembrie 2012, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, textele fiind egal autentice.


                           Pentru Ministerul Apărării
                             Naţionale din România,
                               Sebastian Huluban,
                        secretar de stat pentru politica
                           de apărare şi planificare

                         Pentru Departamentul Apărării
                        din Statele Unite ale Americii,
                       general de brigadă Blaine D. Holt,
                          directorul pentru logistică
                        Comandamentul S.U.A. din Europa


                                 Lista anexelor

    Anexa A - Informaţii minime esenţiale ale comenzii
    Anexa B - Punctele de contact ale părţii române
    Anexa C - Puncte de contact ale USCENTCOM
              TAB A - USCENTCOM
              TAB B - USARCENT (forţe terestre)
              TAB C - USNAVCENT (forţe navale)
              TAB D - USAFCENT (forţe aeriene)
              TAB E - USMARCENT (infanteria marină)
              TAB F - SOCCENT (operaţii speciale)
    Anexa D - Puncte de contact ale USPACOM/USFJ
              TAB A - USPACOM
              TAB B - PACFLT (forţe navale)
              TAB C - USARPAC (forţe terestre)
              TAB D - MARFORPAC (puşcaşi marini)
              TAB E - PACAF (forţe aeriene)
              TAB F - SOCPAC (Comandamentul de operaţiuni speciale)
              TAB G - USFJ
              TAB H - USARJ (forţe terestre)
              TAB I - MARFORJ (puşcaşi marini)
              TAB J - USAFJ (forţe aeriene)
              TAB K - USFK
    Anexa E - Puncte de contact ale USEUCOM
              TAB A - USEUCOM
              TAB B - USAFE (forţe aeriene)
              TAB C - USAREUR (forţe terestre)
              TAB D - USNAVEUR (forţe navale)
              TAB E - USMARFOREUR (infanterie marină)
              TAB F - SOCEUR (operaţii speciale)
              TAB G - USAREUR KFOR
    Anexa F - Puncte de contact ale J-4 din Statul Major Întrunit - Hampton Roads (HR)
              TAB A - J-4 din Statul Major Întrunit - Hampton Roads (HR)
              TAB B - ACC (forţe aeriene)
              TAB C - CFFC (forţe navale)
              TAB D - MARFORLANT (puşcaşi marini)
              TAB E - FORSCOM (forţe terestre)
    Anexa G - Puncte de contact ale USSOUTHCOM
              TAB A - Comandamentul USSOUTHCOM
              TAB B - USARSOUTH (forţe terestre)
              TAB C - USNAVSOUTH (forţe navale)
              TAB D - USSOUTHAF (forţe aeriene)
              TAB E - USMARSOUTH (puşcaşi marini)
              TAB F - SOCSOUTH (operaţii speciale)
    Anexa H - Puncte de contact ale USNORTHCOM
    Anexa I - Puncte de contact ale USTRANSCOM
    Anexa J - Puncte de contact ale USAFRICOM


    ANEXA A

                    Informaţii minime esenţiale ale comenzii

    1. Înţelegere de aplicare sau acord de sprijin
    2. Data comenzii
    3. Desemnarea şi adresa oficiului la care se trimite factura
    4. Lista numerică cu numerele de stoc ale articolelor, dacă există
    5. Cantitatea şi descrierea materialelor/serviciilor solicitate
    6. Cantitatea furnizată
    7. Unitatea de măsură
    8. Preţul unitar în moneda ţării care întocmeşte factura sau în alt mod convenit în comandă
    9. Cantitatea furnizată (6) înmulţită cu preţul unitar (8)
    10. Moneda ţării care întocmeşte factura sau după cum se convine în comandă
    11. Suma totală din comandă exprimată în moneda ţării care întocmeşte factura sau după cum se convine în comandă
    12. Numele (tipărit sau scris la maşină), semnătura şi funcţia reprezentantului autorizat pentru comenzi sau rechiziţionări
    13. Plătitorul desemnat prin remitere
    14. Desemnarea şi adresa oficiului de primire a remiterii
    15. Semnătura primitorului confirmând serviciul sau bunurile primite pe bază de comandă sau rechiziţie sau un document suplimentar separat
    16. Numărul documentului de comandă sau rechiziţie
    17. Organizaţia primitoare
    18. Organizaţia emitentă
    19. Tipul de tranzacţie
    20. Menţionarea fondurilor sau adeverinţă de dispunere de fonduri, dacă este cazul, conform procedurilor părţilor
    21. Data şi locul transferului original, în cazul tranzacţiei la schimb, un desfăşurător de înlocuire conţinând ora şi locul transferului de înlocuire
    22. Numele, semnătura şi funcţia persoanei oficiale autorizate cu acceptarea
    23. Cerinţe speciale suplimentare, dacă e cazul, precum: transport, ambalaj etc.
    24. Limitări ale răspunderii guvernamentale
    25. Numele, semnătura, data şi funcţia reprezentantului părţii furnizoare, care asigură în realitate bunuri şi servicii


    SUBANEXA A LA ANEXA A

                              FORMULAR STANDARD

Font 7*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SPRIJIN LOGISTIC MUTUAL (MLS)/ACORD PRIVIND ACHIZIŢIILE ŞI SERVICIILE RECIPROCE (ACSA) │
│ FORMULAR DE COMANDĂ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ 1. Solicitarea nr. │2. Acordul de sprijin │3. Teatrul de operaţii │4. Data comenzii │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5. Unitatea solicitatoare │6. Naţiunea care solicită │7. Unitatea furnizoare │8. Naţiunea furnizoare │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 9. Livrare către unitatea │10. Livrare către ţara │11. Locul livrării │12. Ora livrării │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┤
│13. SUMAR PRIVIND ARTICOLUL SOLICITAT (A SE VEDEA FIŞA DETALIATĂ ANEXATĂ ARTICOLULUI) │
├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────┬────────────────┤
│Nr. │ Sub │Anexa│Nr. stoc & Descriere│Unitatea │Solicitare cantitate (mai │Cantitate │ Preţ │ Total │
│ │ │ │ │de măsură│puţin cea primită anterior)│ primită │ pe │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bucată│ │
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┼─────┼─────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┤
├────┴─────┴─────┴────────────────────┴─────────┴───────┬───────────────────┴─┬────────┴──────┼────────────────┤
│14. Metoda de plată │15. Moneda utilizată │16. A nu depăşi│17. Caseta cost │
│[x]Cash []Înlocuire la schimb(RIK) []Schimb de valoare │ │suma │articol │
│ egală(EVE) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┬────────────┴─────────────────────┴───────────────┼────────────────┤
│22. Solicitator autorizat │23. Furnizor autorizat │18. Costuri │
│ │ │transport │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │19. Alte costuri│
│ │ │ │
├────────────────────────────────┬─────────┼─────────────────────────────────────┬────────────┼────────────────┤
│Nume(Nume, prenume, Grad │Data │Nume(nume, prenume, grad militar/ │Data │20. Total cerut │
│militar/funcţia) │ │funcţia) │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────┬─────────────┴─────────┼────────────────────────┬────────────┴────────────┼────────────────┤
│Unitatea/Biroul │Naţiunea/Organizaţia │Unitatea/Biroul │Naţiunea/Organizaţia │21. Data │
│ │ │ │ │convenită pentru│
│ │ │ │ │returnare │
│ │ │ │ │ │
├────────────────┬─┴───────────────────────┴────────────────┬───────┴──────────────┬──────────┴────────────────┤
│24. Nr. comenzii│25. Menţiune fonduri │26. Facturează către │30. Observaţii │
│de achiziţie │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│27. Factura nr. │28. Acţiunea Nr./Nr. evidenţă finanţe │29. Plătiţi către │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┴──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────────────┤
│31. Chitanţa │32. Factura │
│ │Certific prin prezenta că suma facturată este │
│ │scutită de orice alte taxe care au fost supuse │
│ │exceptării conform prevederilor acordurilor în │
│ │vigoare şi că factura este corectă. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│ │ │
├────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┴────────────────────┬────────────┬────────────────┤
│Nume(Nume, prenume, Grad │Date │Nume(nume, prenume, grad militar/ │Data │20. Total cerut │
│militar/funcţia) │ │funcţia) │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────┬─────────────┴─────────┼────────────────────────┬────────────┴────────────┼────────────────┤
│Unitatea/Biroul │Naţiunea/Organizaţia │Unitatea/Biroul │Naţiunea/Organizaţia │21. Data │
│ │ │ │ │convenită pentru│
│ │ │ │ │returnare │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
└──────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┘    ANEXA B

                   Puncte de contact din Ministerul Apărării
                             Naţionale din România

                  Responsabilităţi privind plasarea de comenzi
                           şi financiare pentru ACSA

    SUBANEXA A - Comandamentul logistic întrunit din România
    SUBANEXA B - Forţele aeriene române
    SUBANEXA C - Forţele terestre române
    SUBANEXA D - Forţele navale române


    ANEXA B/SUBANEXA A

                  Comandamentul logistic întrunit din România

    1. Agenţia română responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: Comandamentul logistic întrunit
    b) Telefon comercial: 004-021-3155485
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3101565
    d) Fax comercial: 004-021-3101565
    e) Adresa poştală: str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, Bucureşti, România
    2. Agenţia română responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru sprijin, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: Comandamentul logistic întrunit
    b) Telefon comercial: 004-021-3155485
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3101565
    d) Fax comercial: 004-021-3101565
    e) Adresă poştală: str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, Bucureşti, România.


    ANEXA B/SUBANEXA B

                             Forţele aeriene române

    3. Agenţia română responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forţelor Aeriene
    b) Telefon comercial: 004-021-3194000
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194000
    d) Fax comercial: 004-021-3194033
    e) Adresa poştală: şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10,5, sectorul 1, Bucureşti, România
    4. Agenţia română responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru sprijin, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forţelor Aeriene
    b) Telefon comercial: 004-021-3194000
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194000
    d) Fax comercial: 004-021-3194033
    e) Adresa poştală: şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10,5, Sectorul 1, Bucureşti, România


    ANEXA B/SUBANEXA C

                            Forţele terestre române

    5. Agenţia română responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forţelor Terestre
    b) Telefon comercial: 004-021-3144610
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3144610 interior 196
    d) Fax comercial: 004-021-3185363
    e) Adresa poştală: str. Drumul Taberei nr. 9-11, sectorul 6, Bucureşti, România
    6. Agenţia română responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru sprijin, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: Secţia financiară a Statului Major al Forţelor Terestre
    b) Telefon comercial: 004-021-3144610 interioare 432, 500, 431
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3144610 interior 186
    d) Fax comercial: 004-021-3185365
    d) Adresa poştală: str. Drumul Taberei nr. 9-11, sectorul 6, Bucureşti, România


    ANEXA B/SUBANEXA D

                             Forţele navale române

    3. Agenţia română responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: Serviciul logistic al Statului Major al Forţelor Navale (N4 al SMFN)
    b) Telefon comercial: 004-021-3194012
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194012
    d) Fax comercial: 004-021-3194019
    e) Adresa poştală: şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10,5, sectorul 1, Bucureşti, România
    E-mail: smfn@navy.ro (în atenţia N4/SMFN)
    4. Agenţia română responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru sprijin, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: Secţia financiară a Statului Major al Forţelor Navale
    b) Telefon comercial: 004-021-3194012
    c) Telefon de contact 24 de ore/după program: 004-021-3194012
    c) Fax comercial: 004-021-3194022
    d) Adresa poştală: şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10,5, sectorul 1, Bucureşti, România
    E-mail: smfn@navy.ro


    ANEXA C

                Punctele de contact ale Comandamentului central
                         din S.U.A. (POC din USCENTCOM)

                       Responsabilităţi privind comenzile
                            şi în domeniul financiar

    SUBANEXA A - HQ USCENTCOM (sediul central al USCENTCOM)
    SUBANEXA B - USARCENT (Army)/Armata Terestră Centrală
    SUBANEXA C - USNAVCENT (Navy)/Forţele Navale Centrale
    TAB D - USAFCENT (Air Force)/Forţele Aeriene Centrale
    TAB E - USMARCENT (Marine Corps)/Infanteria Marină Centrală
    TAB F - SOCCENT (Special Operations)/Operaţii Speciale Centrale


    ANEXA C/SUBANEXA A

                  Comandamentul central al S.U.A. (USCENTCOM)

    1. POC din USCENTCOM pentru plasarea şi acceptarea comenzilor în prezentul acord este J4 din USCENTCOM - Compartimentul logistică multinaţională şi contractări din Direcţia operaţii (CCJ4-O/MLC)
    a) Unitatea: CCJ4-O/MLC
    b) Telefon: Comercial: 813-827-6420/5822
                             DSN: 651-6420/5822
    c) Fax: Comercial: 813-827-5828
                             DSN: 651-5828
    d) Adresă mesaje: USCENTCOM//J4/O/MLC//
    e) Adresă poştală: USCENTCOM
                             ATTN: CCJ4-O/MLC
                             7115 South Boundary Boulevard
                             MacDill AFB, FL 33621-5101

    2. Structura USCENTCOM responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul prezentului acord este Biroul financiar-contabil al USCENTCOM.
    a) Unitatea: CCCO
    b) Telefon: Comercial: 813-827-5884
                             DSN: 651-5884
    c) Fax: Comercial: 813-827-4218/4648
                             DSN: 651-4218/4648
    d) Adresa mesaje: USCENTCOM//CCCO//
    e) Adresă poştală: USCENTCOM
                             ATTN: CCCO
                             7115 South Boundary Boulevard
                             MacDill AFB, FL 33621-5101


    ANEXA C/SUBANEXA B

              Armata a Treia Terestră din S.U.A./Forţele terestre
                      din Comandamentul central al S.U.A.
                                   (USARCENT)

    1. POC din USARCENT responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este G4, Serviciul susţinere logistică.
    a) Unitatea: Third U.S. Army, G-4
    b) Telefon: Comercial: 404-464-3793
                             DSN: 367-3793
    c) Fax: Comercial: 404-464-4030
                             DSN: 367-4030
                             Comercial: 404-464-4579 (Classified)
                             DSN: 367-4579 (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//G4//
    e) Adresă poştală: Third U.S. Army
                             ATTN: G-4, AFRD-GD
                             18881 Hardee Ave SW
                             Ft McPherson, GA 30330

    2. Agenţia USARCENT pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al USARCENT.
    a) Unitatea: Third U.S. Army, Comptroller
    b) Telefon: Comercial: 404-464-4885/4049
                             DSN: 367-4885/4049
    c) Fax: Comercial: 404-464-4823
                             DSN: 367-4823
    d) Adresă mesaje: COMUSARCENT FT MCPHERSON
                             GA//COMPTROLLER//
    e) Adresă poştală: Third U.S. Army
                             ATTN: Comptroller, AFRD-CM
                             18881 Hardee Ave SW
                             Ft McPherson, GA 30330


    ANEXA C/SUBANEXA C

                    Comandamentul central al Forţelor navale
                             din S.U.A. (USNAVCENT)

    1. POC din USNAVCENT pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este N4 al USNAVCENT.
    a) Unitatea: COMUSNAVCENT-BAHRAIN
                             Code: N4/Coalition Logistics Officer
    b) Telefon: Comercial: (CC) 973-1785-3721/4183
                             DSN: 318-439-9432/4183
    c) Fax: Comercial: 973-1785-4350
                             DSN: 318-439-4350
                             Comercial: 973-1785-4579 (Classified)
                             DSN: 318-439-4579 (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVCENT//N4//COALITION
                             LOGISTICS OFFICER//
    e) Adresă poştală: COMUSNAVCENT
                             Code: N4/LRC/Coalition Logistics Officer/
                             FPO, AE 09501-6008

    2. Agenţia USNAVCENT responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al COMUSNAVCENT
    a) Unitatea: COMUSNAVCENT Comptroller,
                             CODE NOOCF
    b) Telefon: Comercial: 973-1785-3029
                             DSN: 318-439-3029
    c) Fax: Comercial: 973-1785-4350
                             DSN: 318-439-4350
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVCENT//N00CF//
    e) Adresă poştală: COMUSNAVCENT
                             Code: NOOCF
                             FPO, AE 09501-6503


    ANEXA C/ SUBANEXA D

                   Comandamentul central al Forţelor aeriene
                             din S.U.A. (USAFCENT)

    1. POC din USCENTAF pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este A4 din USAFCENT, directorul logisticii.
    a) Unitatea: US CENTAF/ A4-LGXP
    b) Telefon: Comercial: 803-895-4457/44344
                             DSN: 965-4457/4344
    c) Fax: Comercial: 803-895-2932
                             DSN: 965-2932
    d) Adresă mesaje: COMUSCENTAF SHAW AFB SC//A4//
    e) Adresă poştală: USAFCENT/ A4-A4XP
                             524 Shaw Drive, Suite 135
                             Shaw AFB, SC 29152-5029

    2. Agenţia USCENTAF responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul de analiză a managementul financiar al Forţei Aeriene nr. 9.
    a) Unitatea: 9 AF/USAFCENT/FMA
    b) Telefon: DSN: 965-6690
    c) Fax NESECRET: Comercial: 803-895-6877
                             DSN: 965-6877
    d) Adresă mesaje: USAFCENT SHAW AFB SC//FMA//
    e) Adresă poştală: 9 AF/USAFCENT/FMA
                             411 Myers Street, Building 1049
                             Shaw AFB, SC 29152-5029


    ANEXA C/SUBANEXA E


                Comandamentul central al Forţelor de infanterie
                         marină din S.U.A. (USMARCENT)

    1. POC din USMARCENT pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este G4 din USMARCENT:
    a) Unitatea: USMARCENT G4
    b) Telefon: Comercial: 813-827-7098
                             DSN: 651-7098
    c) Fax: Comercial: 813-827-7037
                             DSN: 651-7037
    d) Adresă mesaje: COMUSMARCENT G4 (MC)
    e) Adresă mesaj: USMARCENT, G-4, MacDill AFD
                             7115 South Boundary Boulevard, Bldg 535
                             Tampa, FL 33621-5101

    2. Agenţia USMARCENT responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este G-8 din USMARCENT:
    a) Unitatea: USMARCENT G-8
    b) Telefon: Comercial: 813-827-7319
                             DSN: 651-7319
    c) Fax: Comercial: 813-827-7037
                             DSN: 651-7037
    d) Adresă mesaje: COMUSMARCENT G8 (MC)
    e) Adresă poştală: USMARCENT, G-8, MacDill AFB,
                             7115 South Boundary Boulevard, Bldg 535
                             Tampa, FL 33621-5101


    ANEXA C/SUBANEXA F


             Operaţii speciale din Comandamentul central (SOCCENT)

    1. POC din Operaţii speciale din Comandamentul central (SOCCENT) pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este J4 din SOCCENT.
    a) Unitatea: SOCCCENT, J4
    b) Telephone: Comercial: 813-828-0297
                             DSN: 968-0297
    c) Fax: Comercial: 813-828-4826
                             DSN: 968-4826
                             Comercial: 813-828-8372 (Classified)
                             DSN: 968-8372 (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMSOCCENT MACDILL AFB FL//J4//
    e) Adresă poştală: HQ, SOCCENT
                             ATTN: SOCCENT, J4
                             7115 South Boundary Boulevard
                             MacDill AFB, FL 33621-5101

    2. Agenţia pentru Operaţii speciale din Comandamentul central (SOCCENT) responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al SOCCENT.
    a) Unitatea: SOCCENT, Comptroller
    b) Telefon: Comercial: (813) 828-4614//DSN: 968-4614
    c) Fax: Comercial: 813-828-8747
                             DSN: 968-8747
                             Comercial: 813-828-1894 (Classified)
                             DSN: 968-1894 (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMSOCCENT MACDILL AFB
                             FL//SOCCO//
    e) Adresă poştală: HQ SOCCENT
                             ATTN: SOCCO
                             7115 South Boundary Boulevard
                             MacDill AFB, FL 33621-5101


    ANEXA D

                   Puncte de contact din Comandamentul S.U.A.
                             din Zona Pacific
                            (USPACOM/USFJ/USFK)

                Responsabilităţi privind comenzile şi financiare

    SUBANEXA A - USPACOM
    SUBANEXA B - PACFLT (Navy)
    SUBANEXA C - USARPAC (Army)
    SUBANEXA D - MARFORPAC (Marines)
    SUBANEXA E - PACAF (Air Force)
    SUBANEXA F - SOCPAC (Special Operations Command)
    SUBANEXA G - USFJ
    SUBANEXA H - USARJ (Army)
    SUBANEXA I - MARFORJ (Marines)
    SUBANEXA J - USAFJ (Air Force)
    SUBANEXA K - USFK
    SUBANEXA L - USAFK (Air Force)


    ANEXA D/SUBANEXA A

              Comandantul Comandamentului S.U.A. din Zona Pacific
                                  (CDRUSPACOM)

    1. POC din USPACOM responsabil pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este J4, Secţia pregătire logistică din Serviciul logistică şi susţinerea internaţională:
    a) Unitatea: HQ USPACOM J4
    b) Telefon: Comercial (808) 477-9400 sau DSN 315-477-9400
    c) Fax: Comercial (808) 477-0936 sau DSN 315-477-0936
    d) Message Address: CDRUSPACOM HONOLULU HI//J4//
    e) Mailing Address: HQ USPACOM J42
                             Bldg 700, Box 64028
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4028

    2. POC din USPACOM responsabil pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil:
    a) Unitatea: HQ USPACOM J05
    b) Telefon: Comercial (808) 477-1175 sau DSN 315-477-1175
    c) Fax: Comercial (808) 477-0535 sau DSN 315-477-0535
    d) Adresă mesaje: CDRUSPACOM HONOLULU HI//J05//
    e) Adresă poştală: HQ USPACOM J05
                             Bldg 700, Box 64037
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4037


    ANEXA D/SUBANEXA B

                     Comandantul Flotei S.U.A. din Pacific
                                  (COMPACFLT)

    1. POC al COMPACFLT responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: COMPACFLT (N403)
    b) Telefon: DSN 315-474-6915 sau Comercial (808) 474-6915
    c) Fax: DSN 315-474-5464 sau Comercial (808) 474-5464
    d) Adresă mesaje: COMPACFLT PEARL HARBOR HI//N403//
    e) Adresă poştală: Commander, U.S. Pacific Fleet
                             Code N403
                             250 Makalapa Drive
                             Pearl Harbor, HI 96860-3131

    2. POC al COMPACFLT pentru colectarea şi efectuarea de plăţi pentru susţinere, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: COMPACFLT (N00F)
    b) Telefon: DSN 315-471-8215 sau Comercial 1 (808) 471-8215
    c) Fax: DSN 315-474-6937 sau Comercial (808) 474-6937
    d) Adresă mesaje: COMPACFLT PEARL HARBOR HI//N00F//
    e) Adresă poştală: Commander, U.S. Pacific Fleet
                             Code N00F
                             250 Makalapa Drive
                             Pearl Harbor, HI 96860-3131


    ANEXA D/SUBANEXA C

                           Armata S.U.A. din Pacific
                                   (USARPAC)

    1. POC din USARPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este Planuri şi programe internaţionale logistice din Comandamentul USARPAC:
    a) Unitatea: USARPAC/APLG-PEPM
    b) Telefon: DSN 315-438-8621 sau Comercial (808) 438-8621
    c) Fax: DSN 315-438-3460 sau Comercial (808) 438-3460
    d) Adresă mesaje: CDRUSARPAC FT SHAFTER HI//APLG-PEPM//
    e) Adresă poştală Commander, U.S. Army, Pacific
                             Attn: APLG-PEPM, Plans, Exercises, Policy/
                             Programs and Multinational Interagency
                             Ft. Shafter, HI 96858

    2. POC din USARPAC responsabil pentru plăţi şi colectări în acest acord este Serviciul finanţe şi contabilitate din domeniul apărării, Sediul operaţional Honolulu:
    a) Unitatea: DFAS
    b) Telefon: DSN 315-472-3760 sau Comercial (808) 472-3760
    c) Fax: DSN 315-472-8250 sau Comercial (808) 472-8250
    d) Adresă mesaje: DFAS HONOLULU HI//
    e) Adresă poştală: DFAS
                             Box 77, Building 1392
                             Pearl Harbor, HI 96860-7552


    ANEXA D/SUBANEXA D

                    Forţele de infanterie marină din Pacific
                                  (MARFORPAC)

    1. POC din MARFORPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: MARFORPAC, G4
    b) Telefon: Comercial (808) 477-8341/8595 or DSN 315-477-8341/8595
    c) Fax: Comercial (808) 477-8710 sau DSN 315-477-8710
    d) Adresă mesaje: COMMARFORPAC//G4//
    e) Adresă poştală: MARFORPAC, G4
                             Attn: Multinational Logistics Branch
                             Box 64118
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4118

    2. POC din MARFORPAC responsabil pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este:
    a) Unitatea: MARFORPAC, G8
    b) Telefon: Comercial (808) 477-8557 sau DSN 315-477-8557
    c) Fax: Comercial (808) 477-8702 sau DSN 315-477-8702
    d) Adresă mesaje: COMMARFORPAC//G8//
    e) Adresă poştală: MARFORPAC, G-8
                             Box 64112
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4112


    ANEXA D/SUBANEXA E

                      Forţele aeriene din Pacific (PACAF)

    1. POC din PACAF responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este Secţia integrare resurse din Direcţia logistică din Comandamentul PACAF:
    a) Unitatea: PACAF/A4P
    b) Telefon: DSN 315-449-3778 or Com'l (808) 449-3778
    c) Fax: DSN 315-449-4778 or Com'l (808) 449-4778
    d) Adresă mesaje: HQ PACAF HICKAM AFB HI//A4P//
    e) Adresă poştală: HQ PACAF/A4P
                             25 E. Street, Suite H-302
                             Hickam AFB, HI 96853-5427

    2. POC din PACAF responsabil pentru rambursări & colectări:
    a) Unitatea: DFAS-Indianapolis
    b) Telefon: Comercial 317-510-8548 DSN 699-8548
    c) Fax: Comercial 317-275-0304 DSN 510-366-0304
    d) Adresă poştală:

    Pentru cecuri, solicitaţi plăţile la "Trezoreria S.U.A./U.S. Treasury" şi trimiteţi la:
                             DFAS-IN
                             3801 Remittances
                             P.O. Box 269339
                             Indianapolis, IN 46226-0670

    Pentru plăţi fără transfer prin cablu, pentru informare trimiteţi la următoarea adresă:
                             United States Treasury
                             New York, New York
                             ABA (Bank routing) number: 021 030 004
                             Agency Name: DFAS-ADY/DE
                             Agency Location Code: 00003801
                             Norfolk, VA 23551-2488

    3. POC din PACAF responsabil pentru primirea documentaţiei în sprijin utilizate de către primitorul facturii este:
    a) Unitatea: DFAS Limestone
    b) Telefon: DSN 312-220-1400 sau Comercial (207) 328-1400
    c) Fax: DSN 312-220-1414 sau Comercial (207) 220-1414
    d) Adresă mesaje: DFAS Limestone//ME//
    e) Adresa poştală: DFAS Limestone
                             Suite 207
                             27 Arkansas Road
                             Limestone, ME 04751-6216


    ANEXA D/SUBANEXA F

                  Comandamentul Operaţii speciale din Pacific
                                    (SOCPAC)

    1. POC din SOCPAC responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: SOCPAC/SOJ4
    b) Telefon: DSN 315-477-0616 sau Comercial (808) 477-0616
    c) Fax: DSN 315-477-2908 sau Comercial (808) 477-2908
    d) Adresă mesaje: COMSOCPAC HONOLULU HI//SOJ4//
    e) Adresă poştală: HQ SOCPAC/SOJ4
                             Box 64046
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4046

    2. POC din SOCPAC responsabil pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este:
    a) Unitatea: SOCPAC/SOJ08
    b) Telefon: DSN 315-477-2603 sau Comercial (808) 477-2603
    c) Fax: DSN 315-477-1574 sau Comercial (808) 477-1574
    d) Adresă mesaje: COMSOCPAC HONOLULU HI//SOJO8//
    e) Adresă poştală: HQ SOCPAC/SOJO8
                             Bldg 700, Box 64046
                             Camp H. M. Smith, HI 96861-4046


    ANEXA D/SUBANEXA G

                           Forţele S.U.A. din Japonia
                                   (HQ USFJ)

    1. POC din USFJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: USFJ/J43
    b) Telefon: Comercial: 0425-52-2511 ext. 5-2445
                             DSN: 315-225-2445
    c) Fax: Comercial: 0425-52-2511 ext. 5-4709
                             DSN: 315-225-4709
    d) Adresă mesaje: COMUSJAPAN YOKOTA AB JA//J4//
    e) Adresă poştală: Headquarters, United States Forces, Japan
                             Logistics Directorate/J4, Yokota Air Base
                             Fussa-Shi, Tokyo 197

    2. Agenţia din USFJ responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: DFAS-J
    b) Telefon: Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9838
                             DSN: 315-225-9838
    c) Fax: Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9841
                             DSN: 315-225-3213
    d) Adresă mesaje: DFAS JAPAN YOKOTA JA//
    e) Adresă poştală: DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206
                             Yokota Air Base Fussa-Shi, Tokyo 197


    ANEXA D/SUBANEXA H

                      Armata terestră a S.U.A. din Japonia
                                    (USARJ)

    1. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: USARJ, DCS, G4
    b) Telefon: Comercial: 0462-51-1788 ext. 263-7204
                             DSN: 315-263-5471
    c) Fax: Comercial: 0462-51-1788 ext. 263-8372
                             DSN: 315-263-8372
    d) Adresă mesaje: CDRUSARJ 9th TSC CP ZAMA
                             JA//DSCLOG//
    e) Adresă poştală: HQ, USARJ/DCS, G4
                             ATTN: APAJ-GD-LOG, (ACSA POC)
                             Camp Zama, Zama-Shi
                             Kanagawa-Ken, 288-0000

    2. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor pentru Batalionul de transport 836 din Armata terestră a S.U.A. în acest acord este:
    a) Unitatea: 836th U.S. Army Transportation Bn
    b) Telefon: Comercial: 0454-53-4840 ext. 269-6630
                             DSN: 315-269-6330
    c) Fax: Comercial: 0454-53-4840 ext. 269-6246
                             DSN: 315-269-6739
    d) Adresă mesaje: CDR 836TH TRANS BN YOKOHAMA
                             JA//SDPC-YO-XO//
    e) Adresă poştală: 836th U.S. Army Transportation Bn
                             ATTN: SDPC-YO-XO
                             Mizuho Sanbashi
                             Kanagawa-Ku
                             Yokohama-Shi, 221-0034

    3. POC din USARJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor pentru Batalionul de transport 835 din Armata terestră a S.U.A. în acest acord este:
    a) Unitatea: 835th U.S. Army Transportation Bn
    b) Telefon: Comercial: 098-857-3844
                             DSN: 315-648-7729
    c) Fax: Comercial: 098-892-5111 ext. 648-7731
                             DSN: 315-648-7731
    d) Adresă mesaje: CDR 835TH TRANS BN OKINAWA
                             JA//MTPC-OK-XO//
    e) Adresă poştală: 835th U.S. Army Transportation Bn
                             ATTN: MTPC-OK-XO
                             Shisetsu, Bldg, 305
                             Nahagunko-Nai, Kakinohana-Cho
                             Naha-Shi, Okinawa 900

    4. Agenţia din USARJ responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: DFAS-J (Army Accounting)
    b) Telefon: Comercial: 042-552-2511 ext. 5-5340
                             DSN: 315-225-5340
    c) Fax: Comercial: 042-552-2511 ext. 5-3523
                             DSN: 315-225-3523
    d) Adresă mesaje: DFAS JAPAN YOKOTA JA//
    e) Adresă poştală: DFAS-J (Army Accounting) Unit 5220
                             ATTN: AAOA
                             Yokota Air Base
                             Fussa-Shi, Tokyo 197


    ANEXA D/SUBANEXA I

                     Forţele de infanterie marină din Japonia
                                  (MARFORJ)

    1. POC din MARFORJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor pentru III MEF în acest acord este:
    a) Unitatea: III Marine Expeditionary Force (G-4/Supply)
    b) Telefon: Comercial: 0988-92-5111 ext. 622-7137
                              DSN: 315-622-7137
    c) Fax: Comercial: 0988-92-5111 ext. 622-9019
                              DSN: 315-622-9019
    d) Adresă mesaje: CG III MEF//G4//
    e) Adresă poştală: Commanding General
                              ATTN: AC/S G4/MRB/SUP
                              Unit 35601
                              FPO, AP 96606-5061

    2. POC din MARFORJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor pentru Forţele de infanterie marină din Japonia, Baza Butler (Marine Forces Japan, Camp Butler), în acest acord este:
    a) Unitatea: Marine Corps Base, Camp S.D. Butler (G-4/)
    b) Telefon: Comercial: 0988-92-5111 ext. 645-7223
                              DSN: 315-645-7223
    c) Fax: Comercial: 098-892-5111 ext. 645-7231
                              DSN: 315-645-7231
    d) Adresă mesaje: CG MCB CP BUTLER JA//G4//SUPPLY//
    e) Adresă poştală: Commanding General, Marine Corps Base Camp, S.D.
                              Butler (G4)
                              ATTN: ACSA POC
                              Unit 35001
                              FPO AP 96373-5001, Central Post Office
                              Naha-shi, Okinawa-ken 900

    3. Agenţia din MARFORJ responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: Marine Forces Japan, Camp Butler (Comptroller)
    b) Telefon: Comercial: 098-892-5111 ext. 645-7310
                              DSN: 315-645-7310
    c) Fax: Comercial: 98-892-5111 ext. 645-7351
                              DSN: 315-645-7759
    d) Adresă mesaje: DMS CG MCBUTLER COMPT JA//COMPT//
    e) Adresă poştală: Commanding General, Marine Forces Japan
                              (Comptroller)
                              Unit 35001
                              ATTN: ACSA POC
                              FPO AP 96373-5001
                              sau
                              Commanding General, Marine Forces Japan
                              (Comptroller)
                              Unit 35001
                              ATTN: ACSA POC
                              Central Post Office, Naha-shi,
                              Okinawa-ken 900


    ANEXA D/SUBANEXA J

                  Forţele aeriene ale S.U.A. din Japonia
                                (USAFJ)

    1. POC din USAFJ responsabil pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: HQ 5AF/ A4A7 (Logistics and Engineering)
    b) Telefon: Comercial: apel telefon S.U.A.: 011-81-311-755-4527
                              telefon Japonia: 0425-52-2511, ext. 5-4527
                              DSN: 315-225-4527
    c) Fax: Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-8831
                              DSN: 315-225-8831
    d) Adresă mesaje: 5AF YOKOTA AB A4/A4A7//
    e) Adresa poştală: HQ 5AF/A4A7, Unit 5087, Bldg 714
                              Logistics and Engineering Directorate
                              ATTN: ACSA POC
                              Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197
    f) E-mail: 5af.a4a7@yokota.af.mil

    2. Agenţia din USAFJ responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: DFAS-J
    b) Telefon: Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9838
                              DSN: 315-225-9838
    c) Fax: Comercial: 0425-52-2511, ext. 5-9841
                              DSN: 315-225-3213
    d) Adresă mesaje: DFAS JAPAN YOKOTA JA//
    e) Adresă poştală: DFAS-J, Unit 5220, Bldg 206
                              Yokota Air Base, Fussa-Shi, Tokyo 197


    ANEXA D/SUBANEXA K

                        Forţele S.U.A. din Coreea
                               (HQ USFK)

    1. POC din HQ USFK pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este J4 Secţia logistică multinaţională din USFK J45:
    a) Unitatea: USFK J4
    b) Telefon: Comercial: +82 (0) 505-723-6078 sau DSN 315-723-6078
    c) Fax: Comercial: +82 (0) 505-723-8477 sau DSN 315-723-8477
    d) Adresă mesaje:
    e) Adresă poştală: USFK J4
                              ATTN: MLD MLSA Mgr
                              Unit 15273
                              APO AP 96204

    2. POC din HQ USFK responsabil pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil (Comptroller):
    a) Unitatea: 175th FMC, Unit#15300
    b) Telefon: Comercial: +82 (0) 505-723-7793 sau DSN 315-723-7793
    c) Fax: Comercial: +82 (0) 505-723-3165 sau DSN 315-723-3165
    d) Adresă mesaje:
    e) Adresă poştală: 175th FMC, Unit#15300
                              ATTN: EAFC-CPA-AOG
                              APO AP 96205-0073


    ANEXA D/SUBANEXA L

                  Forţele aeriene ale S.U.A. din Coreea
                               (HQ USAFK)

    1. POC din HQ USAFK pentru coordonarea aprobării, plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: HQ 7AF 607 ASUS/LGP (A4P)
                              (International Agreements - Programs Division)
    b) Telefon: Comercial: 011-82-31-661-8596/7771
                              DSN 315-784-8596/7771
    c) Fax: Comercial: 011-82-31-661-1103
                              DSN 315-784-1103
    d) Adresă mesaje: 7AF OSAN AB ROK/LGP//
    e) Adresă poştală: HQ 7AF 607 Air Support Squadron/LGP
                              Unit 2117 (Attn: LGP Chief)
                              APO, AP 96278-2117

    2. POC din HQ AIR FORCES pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: DFAS Japan
    b) Telefon: Comercial: 011-81-311-755-6049
    c) Fax: Necomunicat
    d) Adresă mesaje: Necomunicată
    e) Adresă poştală: DFAS Japan
                              Unit 5220
                              APO AP 96328-5220


    ANEXA E

                               USEUCOM
             Puncte de contact, responsabilităţi privind
                      comenzile şi financiare

    SUBANEXAA - USEUCOM
    SUBANEXAB - USAFE (forţe aeriene)
    SUBANEXAC - USAREUR (forţe terestre)
    SUBANEXAD - USNAVEUR (forţe navale)
    SUBANEXAE - USMARFOREUR (puşcaşi marini)
    SUBANEXAF - SOCEUR (operaţii speciale)
    SUBANEXAG - USAREUR KFOR


    ANEXA E/SUBANEXA A

               Sediul central al Comandamentului S.U.A. din Europa
                                   (USEUCOM)

    1. POC din USEUCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este ECJ4 din Serviciul acorduri multinaţionale, Secţia susţinere logistică:
    a) Unitatea: HQ USEUCOM ECJ4-LS-MNA
    b) Telefon: Comercial: 49-711-680-7474 sau 1490
                              DSN 314-430-7474 sau 1490
    c) Fax: Comercial: 49-711-680-7476
                              DSN 314-430-7476
    d) Adresa poştală: (Comercial)
                              HQ USEUCOM-ECJ4
                              G.E.B. 2304 Patch Barracks
                              70569 Stuttgart-Vaihingen, Germany
                              (Militară)
                              HQ USEUCOM-ECJ4
                              Unit 30400
                              APO AE 09131

    2. Agenţia din EUCOM responsabilă pentru elaborări de politici privind plăţile şi colectările în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil (Comptroller):
    a) Unitatea: HQ USEUCOM-ECCM
    b) Telefon: Comercial: 49-711-680-5985
                              DSN 314-430-5985
    c) Fax: Comercial: 49-711-680-6350
                              DSN 314-430-6350
    d) Adresă poştală: (Comercial)
                              HQ USEUCOM-ECCM
                              G.E.B. 2304 Patch Barracks
                              70569 Stuttgart-Vaihingen, Germany
                              (Militară)
                              HQ USEUCOM-ECCM
                              Unit 30400
                              APO AE 09131


    ANEXA E/SUBANEXA B

                   Forţele aeriene ale S.U.A. din Europa
                                (USAFE)

    1. Agenţia din HQ USAFE responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este Secţia logistică internaţională din Serviciul pregătire în domeniul logistic din Comandamentul USAFE:
    a) Unitatea: HQ USAFE/A4RI
    b) Telefon: Com'l 49-(0)6371-47-6788
                              DSN 314-480-6788
    c) Fax: Com'l 49-(0)6371-47-9255
                              DSN 314-480-9255
    d) Adresă e-mail: usafe.a4ri@ramstein.af.mil
    e) Adresă mesaje: HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//A4RI//
    f) Adresă poştală: (Comercială)
                              HQ USAFE/A4RI
                              Gebaude 528 Zimmer 102 Flugplatz
                              66877 Ramstein, Germany
                              (Militară)
                              HQ USAFE/A4RI
                              Unit 3050 Box 105
                              APO AE 09094-0105

    2. Agenţia din HQ USAFE responsabilă pentru plăţi şi colecţii în acest acord este Serviciul finanţe şi contabilitate din domeniul apărării, din Baza aeriană Ramstein:
    a) Unitatea: DFAS-DJF-ARER
    b) Telefon: Comercial 49-(0)6371-47-2068/7573
                              DSN 314-480-2068/7573
    c) Fax: Comercial 49-(0)6371-47-7582
                              DSN 314-480-7582
    d) Adresă e-mail: usafe.dfas.ce@ramstein.af.mil
    e) Adresă mesaje: HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//FM-DFAS//
    f) Adresă poştală: (Comercial)
                              HQ USAFE/FM-DFAS
                              Gebaude 413 Zimmer 116 Flugplatz
                              66877 Ramstein, Germany
                              (Militară)
                              HQ USAFE/FM-DFAS
                              Unit 3050 Box 5
                              APO AE 09094-0505


    ANEXA E/SUBANEXA C

                     Armata terestră a S.U.A. din Europa
                                (USAREUR)

    1. Agenţiile din HQ USAREUR responsabile pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor sunt:

    Pentru sprijinul logistic, materiale şi servicii în legătură cu antrenamentele la Grafenwoehr şi Hohenfels:
    a) Unitatea: Commander 7th U.S. Army JMTC
    b) Telefon: +49-9641-83-7159
                              DSN 314-475-7159
    c) Fax: +49-9641-83-8416
                              DSN 314-475-8416
    d) Adresă poştală: (Comercială)
                              Commander, 7th U.S. Army JMTC
                              ATTN: AETT-RM-MGT
                              Grafenwoehr Lager
                              D-92655 Grafenwoehr, Germany
                              (Militară)
                              Commander, 7th U.S. Army JMTC
                              ATTN: AETT-RM-MGT
                              Unit 28130
                              APO AE 09114-8130

    Pentru celelalte modalităţi de susţinere logistică, materiale şi servicii:
    a) Unitatea: Commander, HQ USAREUR/7A
    b) Telefon: +49-6221-57-6375
                              DSN 314-370-6375
    c) Fax: +49-6221-57-4002/6194
                              DSN 314-370-4002/6194
    d) Adresa poştală: (Comercială)
                              Commander, HQ USAREUR/7A
                              ATTN: AEAGF-IA
                              Roemerstrasse 168
                              D-69126 Heidelberg, Germany
                              (Militară)
                              Commander, HQ USAREUR/7A
                              ATTN: AEAGF-IA
                              Unit 29351
                              APO AE 09014

    Pentru plasarea şi executarea de comenzi de achiziţii (contracte) de peste 25.000 $:
    a) Unitatea: U.S. Army Contracting Center, Europe
                              (USACCE)
    b) Telefon: +49 611-816-2148/2153
                              DSN 314-336-2148/2153
    c) Fax: +49 611-816-2175
                              DSN 314-336-2175
    d) Adresă poştală: (Civilă)
                              U.S. Army Contracting Command, Europe
                              Konrad Adenauer Ring 39
                              D-65187 Wiesbaden, Germany
                              (Militară)
                              U.S. Army Contracting Command, Europe
                              CMR 410, Box 744
                              APO AE 09096

    Oficiul pentru efectuare plăţi pentru HQ USAREUR/7A (inclusiv plăţi pentru Zona de operaţii din Balcani):
    a) Unitatea: Defense Finance & Accounting Service-Europe
                              (DFAS-EUROPE)
    b) Telefon: +49-631-411-6443/6520/6521/6522
                              DSN 314-483-6443/6520/6521/6522
    c) Fax: +49-631-411-6362
    d) Adresă poştală: (Comercială)
                              DFAS-Europe
                              Vendor Pay
                              Kleber Kaserne, Gebaeude 3200
                              ATTN: LW
                              Mannheimer Strasse 218/219
                              D-67657 Kaiserslautern, Germany
                              (Militară)
                              DFAS-Europe
                              Vendor Pay, ATTN: LW
                              Unit 23122
                              APO AE 09227

    Oficiul pentru colectări plăţi pentru HQ USAREUR/7A (inclusiv colectări pentru Zona de operaţii din Balcani):
    a) Unitatea: Defense Finance and Accounting Service-Jacksonville/
                              Indianapolis
    b) Telefon: +01 317-510-1416
                              DSN: 312 699-1416
    c) Fax: +01 317 510-4181
                              DSN: 312 699-4181
    d) Adresă poştală: (Civilă)
                              3801 Collections
                              DFAS-JAX/IN
                              PO Box 269490
                              Indianapolis, IN 46226-9490, USA


    ANEXA E/SUBANEXA D

                      Marina militară a S.U.A. din Europa
                                 (USNAVEUR)

    1. Agenţia din USNAVEUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: COMUSNAVEUR (CNE)-COM SIXTH FLEET
                              (C6F) (N4)
    b) Telefon: Comercial 39-081-568-1832/1840
                              DSN 314-626-1832/1840
    c) Fax: Comercial 39-081-568-1272
                              DSN 314-626-1272
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVEUR NAPLES IT//N4 ACSA//
    e) Adresă poştală: (Comercială)
                              COMUSNAVEUR-C6F
                              N4 LOGISTICS PLANS (ACSA)
                              Marina Militaire Americana
                              Viale Fulco Ruffo Di Calabria
                              Aereoporto Capodichino
                              Napoli, Italia 80144
                              (Militară)
                              COMUSNAVEUR-C6F
                              N4 LOG PLANS (ACSA)
                              PSC 817, Box 70
                              FPO, AE 09622

    2. Agenţia din USNAVEUR pentru colectarea şi efectuarea de plăţi pentru susţinere, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: COMUSNAVEUR (COMPTROLLER)
    b) Telefon: Comercial 39-081-568-3817
                              DSN 314-626-3817
    c) Fax Comercial 39-081-568-3143
                              DSN 314-626-3143
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVEUR NAPLES IT//N02F//
    e) Adresă poştală: (Comercială)
                              COMUSNAVEUR-C6F
                              COMPTROLLER
                              Marina Militare Americana
                              Viale Fulco Ruffo Di Calabria
                              Aereoporto Capodichino
                              Napoli, Italia 80144
                              (Militară)
                              COMUSNAVEUR-C6F
                              COMPTROLLER
                              PSC 817, Box 70
                              FPO, AE 09622


    ANEXA E/SUBANEXA E

                  Forţele de infanterie marină din Europa
                               (MARFOREUR)

    1. Agenţia din HQ MARFOREUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: HQ MARFOREUR/G4
    b) Telefon: Comercial 49-703-115-3141
                              DSN 314-431-3141
    c) Fax: Comercial 49-7031-15-519
                              DSN 314-431-2519
    d) Adresa poştală: Commanding Officer
                              Headquarters Marine Forces Europe
                              Panzer Kaserne
                              APO AE 09046

    2. Agenţia din HQ MARFOREUR responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: HQ MARFOREUR/G4
    b) Telefon: Comercial 49-7031-15-438
                              DSN 314-431-5438
    c) Fax: Com'l 49-7031-15-519
                              DSN 314-431-5519
    d) Adresă poştală: Commanding Officer
                              Headquarters Marine Forces Europe
                              Panzer Kaserne
                              APO AE 09046


    ANEXA E/SUBANEXA F

                 Comandamentul Operaţii speciale din Europa
                                (SOCEUR)

    1. Agenţia din HQ SOCEUR responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: SOCEUR/J4
    b) Telefon: Comercial 49-711-680-4963
                              DSN 314-430-4963
    c) Fax: Comercial 49-711-680-577
                              DSN 314-430-0577
    d) Adresă poştală: HQ USEUCOM
                              SOCEUR/SOJ4
                              Unit 30400
                              APO AE 09131

    2. Agenţia din SOCEUR responsabilă pentru plăţi şi colectări în acest acord este:
    a) Unitatea: SOCEUR/J8
    b) Telefon: Comercial 49-711-680-7249
                              DSN 314-430-7249
    c) Fax: Comercial 49-711-5771
                              DSN 314-430-5771
    d) Adresă poştală: HQ USEUCOM
                              SOCEUR/SOJ8
                              Unit 30400
                              APO AE 09131


    ANEXA E/SUBANEXA G

              Forţele din Kosovo (KFOR) ale Armatei terestre
                      a S.U.A. din Europa (USAREUR),
                   Zona de operaţii Kosovo (KOSOVO AO)

    1. Agenţia din USAREUR KFOR responsabilă pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor este:
    a) Unitatea: Task Force Falcon/AST Balkans, Camp Bondsteel
    b) Telefon: +49-621-730-781-3083/3892/6401
                              DSN 314-781-3083/3892/6401
    d) Fax Comercial: +49-621-730-781-3891
                              DSN 314-781-3891
    e) Adresă poştală: AST Balkans, Camp Bondsteel
                              ATTN: Multi-National Support Cell
                              APO AE 09340

    2. Agenţia din Comandamentul 266 din Teatru pe probleme financiare responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru susţinere, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: Finance Office
    b) Telefon: +49-621-730-781-5133/4272/3721
                              DSN 314-781-5133/4272/3721
    c) Fax: +49-621-730-781-5465
                              DSN 314-781-5465
    d) Adresă poştală: Finance Office
                              Camp Bondsteel, Kosovo
                              Task Force Falcon/KFOR#
                              APO AE 09340


    ANEXA F

               J4 din Statul Major Întrunit - Hampton Roads

                    Puncte de contact, responsabilităţi
                      privind comenzile şi financiare

    SUBANEXAA - JSJ4HR
    SUBANEXAB - ACC (forţe aeriane)
    SUBANEXAC - CFFC (forţe navale)
    SUBANEXAD - MARFORCOM (puşcaşi marini)
    SUBANEXAE - FORSCOM (forţe terestre)


    ANEXA F/SUBANEXA A

               J4 din Statul Major Întrunit - Hampton Roads (HR)

    1. POC din JSJ4HR pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este Serviciul pregătire, cerinţe şi iniţiative din J4:
    a) Unitatea: JSJ4HR
    b) Telefon: Comercial: (757) 836-5172 sau 5924
                              DSN: 836-5197 sau 8029
    c) Fax: Comercial: (757) 836-5937
                              DSN: 836-5937
    d) Adresă mesaje: COMUSJFCOM NORFOLK VA//J45//
    e) Adresă poştală: Joint Staff J4 Hampton Roads
                              7927 Ingersol Street
                              Suite 110
                              Norfolk, VA 23551-2531

    2. Agenţia din USJFCOM responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil:
    a) Unitatea: Joint Staff JSSE Comptroller
    b) Telefon Comercial: (757) 836-6649
                              DSN: 836-6649
    c) Fax: Comercial: (757) 836-5796/6648
                              DSN: 836-6648
    d) Adresă mesaje: COMUSJFCOM NORFOLK VA//J02F//
    e) Adresă poştală: Joint Staff JSSE Comptroller
                              1562 Mitscher Avenue, Suite 200
                              Norfolk, VA 23551-2488


    ANEXA F/SUBANEXA B

                       Comandamentul luptă aeriană
                                 (ACC)

    1. POC din ACC pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor, plăţilor şi colectărilor în acest acord este:
    a) Unitatea: Command Staff HQ ACC A4XP
    b) Telefon: Comercial: (757) 764-5610
                                   DSN: 574-5610
    c) Fax: Comercial: (757) 764-7897
                                   DSN: 574-7897
    d) Adresă mesaje: HQ ACC LANGLEY AFB VA// A4XP //
    e) Adresă poştală: Headquarters Air Combat Command/ A4X
                                   130 Andrews Street, Ste 211
                                   Langley AFB, VA 23665


    ANEXA F/SUBANEXA C

               Comandantul Comandamentului forţelor flotei S.U.A.
                                    (CFFC)

    1. POC al CDRUSFLTFORCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: FFC N413 Logistics Operations Plans and Policy
    b) Telefon: Comercial:(757) 836-3789
                              DSN: 836-3789
    c) Fax: Comercial: (757) 836-3772
                              DSN: 836-3772
    d) Adresă mesaje: COMUSFLTFORCOM NORFOLK VA//N413
    e) Adresă poştală: Commander, U.S. Fleet Forces Command
                              Code N413
                              1562 Mitscher Avenue, Suite 250
                              Norfolk, VA 23551-2487

    2. POC al CDRUSFLTFORCOM pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în acest acord este:
    a) Unitatea: N02F Finance and Accounting US-FFC
    b) Telefon: Comercial: (757) 836-6929
                              DSN: 836-6929
    c) Fax: Comercial: (757) 836-6987
                              DSN: 836-6987
                              Comptroller US-FFC
                              (757) 836-6902
                              DSN: 836-6902
    d) Adresă mesaje: COMUSFLTFORCOM NORFOLK VA//N02F
    e) Adresă poştală: Commander, U.S. Fleet Forces Command
                              Code N02F
                              1562 Mitscher Avenue, Suite 250
                              Norfolk, VA 23551-2487


    ANEXA F/SUBANEXA D

              Comandamentul forţelor S.U.A. de infanterie marină
                               (MARFORCOM)

    1. POC din MARFORCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: G4A Logistics Plans and Operations
    b) Telefon: Comercial: (757) 836-1647 sau 1582 sau 1518
                              DSN: 836-1647 sau 1582 sau 1518
    c) Fax: Comercial: (757) 836-1678
                              DSN: 836-1678
    d) Adresă mesaje: COMMARFORCOM//G4
    e) Adresă poştală: U.S. Marine Corps Forces
                              Code G4A
                              1775 Forrestal Drive
                              Norfolk, VA 23551-2400

    2. POC din MARFORCOM pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în acest acord este:
    a) Unitatea: Comptroller
    b) Telefon: Comercial: (757) 836-2091 or secondary is 2177
                              DSN: 565-2091 sau 2177
    c) Fax: Comercial: (757) 445-4054
                              DSN: 565-4054
    d) Adresă mesaje: COMMARFORCOM//COMPT
    e) Adresă poştală: U.S. Marine Corps Forces
                              Code COMPT
                              1775 Forrestal Drive
                              Norfolk, VA 23551-2400


    ANEXA F/SUBANEXA E

                     Comandamentul forţelor armatei terestre
                                   (FORSCOM)

    1. POC din FORSCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: AFLG-POFP, G4 Plans, Ops, Force Projection
    b) Telefon: Comercial: (404) 464-6161 sau 5636
                              DSN: 367-6161 sau 5636
    c) Fax: Comercial: (404) 464-5685
                              DSN: 367-5685
    d) Adresă mesaje: CDRFORSCOM FT MCPHERSON GA//AFLG-POT
    e) Adresă poştală: Headquarters US Army Forces Command Code AFLG-POFP
                              1777 Hardee Avenue S.W.
                              Ft. McPherson, GA 30330-1062

    2. POC din FORSCOM pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în acest acord este:
    a) Unitatea: AFRM-RI-O, Resource Management
    b) Telefon: Comercial: (404) 464-5687 sau 6213
                              DSN: 367-5687 sau 6213
    c) Fax: Comercial: (404) 464-6564
                              DSN: 367-6564
    d) Adresă mesaje: CDRFORSCOM FT MCPHERSONGA//AFRM-RI-O//
    e) Adresă poştală: Headquarters Forces Command
                              Code AFRM-RI-O
                              1777 Hardee Avenue
                              Ft. McPherson, GA 30330-1062


    ANEXA G

                       Puncte de contact pentru comenzi
                  şi responsabilităţi financiare din Southcom

    SUBANEXA A - USSOUTHCOM
    SUBANEXA B - USSOUTHAF (forţe aeriene)
    SUBANEXA C - USARSOUTH (forţe terestre)
    SUBANEXA D - USNAVSOUTH (forţe navale)
    SUBANEXA E - USMARSOUTH (puşcaşi marini)
    SUBANEXA F - SOCSOUTH (operaţii speciale)


    ANEXA G/SUBANEXA A

                       Comandamentul de sud al S.U.A.
                               (USSOUTHCOM)

    1. POC din USSOUTHCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este Centrul de operaţii logistice întrunite - ES-LOG:
    a) Unitatea: SOUTHCOM ES-Log
    b) Telefon: Comercial: (305) 437-1427 sau 1400
                              DSN: 567-1427 sau 1400
    c) Fax: Comercial: (305) 437-1443
                              DSN: 567-1443
                              Comercial: (305) 437-1444 (Classified)
                              DSN: 567-1444 (Classified)
    d) Adresă mesaje: CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//ES-LOG//(CM)
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USOUTHCOM-ES-LOG
                              3511 NW 91st Ave.
                              Miami, FL 33172-1217

    2. Agenţia din USSOUTHCOM responsabilă pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil:
    a) Unitatea: USSOUTHCOM-R&A
    b) Telefon: Comercial: (305) 437-1814 sau 1811
                              DSN: 567-1814 sau 1811
    c) Fax: Comercial: (305) 437-1840
                              DSN: 567-1840
    d) Adresă mesaje: CDR USSOUTHCOM MIAMI FL//R&A//(CM)
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USSOUTHCOM (Attn: R&A)
                              3511 NW 91st Ave.
                              Miami, FL 33172-1217


    ANEXA G/SUBANEXA B

                                AFSOUTH
                    Forţele aeriene de sud (AFSOUTH)

    1. POC din AFSOUTH pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este A4 din AFSOUTH:
    a) Unitatea: AFSOUTH A4X
    b) Telefon: Comercial: 520-228-3022
                              DSN: 228-3022
    c) Fax: Comercial: 520-228-3015
                              DSN: 228-3015
                              Comercial: N/A (Clasificat)
                              DSN: N/A (Clasificat)
    d) Adresă mesaje: AFSOUTH DAVIS MONTHAN AFB AZ//A4X//
    e) Adresă poştală: COMMANDER 12 AF (AFSOUTH)
                              2915 S. 12 th AF Dr., Suite 144B
                              ATTN: A4X
                              DMAFB, AZ 85707

    2. Agenţia din AFSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este Oficiul management financiar:
    a) Unitatea: 12 AF (AFSOUTH)/FM
    b) Telefon: Comercial: 520-228-6406
                              DSN: 228-6406
    c) Fax: Comercial: 520-228-7129
                              DSN: 228-7129
    d) Adresă mesaje: AFSOUTH DAVIS MONTHAN AFB AZ//FM//
    e) Adresă poştală: 12 AF (AFSOUTH) FM
                              2915 S. Twelfth AF Dr., Suite 233
                              DMAFB, AZ 85707-4100


    ANEXA G/SUBANEXA C

                                 USARSO
                 Armata terestră din sudul S.U.A. (USARSO)

    1. POC din USARSO pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este G-4 din DCS al USARSO:
    a) Unitatea: USARSOUTH DCS G-4
    b) Telefon: Comercial: 210-295-6713
                              DSN: 421-6713
    c) Fax: Comercial: 210-295-6369
                              DSN: 421-6369
    d) Adresă mesaje: HQ USARSO G4 FT SAM HOUSTON TX
    e) Adresă poştală: Deputy Chief of Staff, G-4, U.S. Army South
                              Attn: ARSO-LG
                              2450 Stanley Road, Suite 301
                              Ft. Sam Houston, TX 78234-7517

    2. Agenţia din USARSO responsabilă pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este G-8 din DCS al USARSO:
    a) Unitatea: USARSO G-8
    b) Telefon: Comercial: 210-295-6031
                              DSN: 312-421-6031
    c) Fax: Comercial: 210-295-6306
                              DSN: 312-421-6306
    d) Adresă mesaje: HQ USARSO G8 FT SAM HOUSTON TX
    e) Adresă poştală: Deputy Chief of Staff, G-8, U.S. Army South
                              Attn: ARSO-RM-FS
                              2450 Stanley Road, Suite 303
                              Ft. Sam Houston, TX 78234-7517


    ANEXA G/SUBANEXA D

                                USNAVSOUTH
               Forţele navale ale S.U.A. din sud (USNAVSOUTH)

    1. POC din USNAVSOUTH pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este (N41A) din USNAVSOUTH:
    a) Unitatea: USNAVSOUTH/COMUSNAVSO
    b) Telefon: Comercial: 904-270-4037, ext. 3207/3232
                              DSN: 960-1037, ext. 3207/3232
    c) Fax: Comercial: 904-270-4055
                              DSN: N/A
                              Comercial: N/A (Classified)
                              DSN: N/A (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVSO
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USNAVSOUTH
                              (Attn: N41A)
                              BLDG 1878 NAVAL STATION
                              Mayport, FL 32228-0003

    2. Agenţia din USNAVSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este Structura financiar-contabilă:
    a) Unitatea: USNAVSOUTH/COMUSNAVSO
    b) Telefon: Comercial: 904-270-4037, ext. 3207/3232
                              DSN: 960-1037, ext. 3207/3232
    c) Fax: Comercial: 904-270-4055
                              DSN: N/A
    d) Adresă mesaje: COMUSNAVSO
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USNAVSOUTH (Attn: N41A)
                              BLDG 1878 NAVAL STATION
                              Mayport, FL 32228-0003


    ANEXA G/SUBANEXA E

                             USMARFORSOUTH
       Forţele de infanterie marină ale S.U.A. din sud (USMARFORSOUTH)

    1. POC din USMARFORSOUTH pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este Compartimentul financiar-contabil al USMARFORSOUTH:
    a) Unitatea: USMARFORSOUTH Comptroller
    b) Telefon: Comercial: 305-437-2604
                              DSN: 567-2604
    c) Fax: Comercial: 305-437-2542
                              DSN: 567-2542
                              Comercial: N/A (Classified)
                              DSN: N/A (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMMARFORSOUTH
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USMARFORSOUTH/Comptroller
                              8420 NW 52nd St. Suite 100
                              Miami, FL 33166

    2. Agenţia din USMARFORSOUTH responsabilă pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este Compartimentul financiar-contabil al USMARFORSOUTH:
    a) Unitatea: USMARFORSOUTH Comptroller
    b) Telefon: Comercial: 305-437-2604
                              DSN: 567-2604
    c) Fax: Comercial: 305-437-2542
                              DSN: 567-2542
    d) Adresă mesaje: COMMARFORSOUTH
    e) Adresă poştală: COMMANDER
                              HQ USMARFORSOUTH (Attn: Comptroller)
                              8420 NW 52nd St. Suite 100
                              Miami, FL 33166


    ANEXA G/SUBANEXA F

                                SOCSOUTH
              Comandamentul operaţii speciale din sud (SOCSOUTH)

    1. POC din SOCSOUTH responsabil pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este J4 din SOCSOUTH:
    a) Unitatea: SOCSOUTH
    b) Telefon: Comercial: 305-224-6403
                              DSN: 791-6403
    c) Fax: Comercial: 305-224-6415
                              DSN: N/A
                              Comercial: N/A (Classified)
                              DSN: N/A (Classified)
    d) Adresă mesaje: COMSOCSOUTH//J4//
    e) Adresă poştală: HQ SOCSOUTH
                              29350 CORAL SEA BLVD
                              BOX 6
                              HOMESTEAD, FL 33035

    2. POC din SOCSOUTH responsabil pentru coordonarea plăţilor şi colectărilor în sprijinul acestui acord este J8 din SOCSOUTH:
    a) Unitatea: SOCSOUTH
    b) Telefon: Comercial: 305-224-6380
                              DSN: 791-6380
    c) Fax: Comercial: 305-224-6386
                              DSN: 791-6386
    d) Adresă mesaje: COMSOCSOUTH//J8//
    e) Adresă poştală: HQ SOCSOUTH
                              29350 CORAL SEA BLVD
                              BOX 6
                              HOMESTEAD, FL 33035


    ANEXA H

                   Puncte de contact cu responsabilităţi
               privind comenzile şi financiare din USNORTHCOM

                 Comandamentul S.U.A. din nord (USNORTHCOM)

    1. POC din USNORTHCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este:
    a) Unitatea: NORAD-USNORTHCOM/J4
    b) Telefon: Comercial: (719) 554-1685 sau 5585
                              DSN: 692-1685 sau 5585
    c) Fax: Comercial: (719) 554-3062 sau 0813
                              DSN: 692-3062 sau 0813
    d) Adresă mesaje: NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB
                              CO//J4//
    e) Adresă poştală: 250 Vandenberg St. St. B016
                              Peterson AFB CO 80914-3816

    2. Agenţia din USNORTHCOM responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este:
    a) Unitatea: NORAD-USNORTHCOM/J8
    b) Telefon: Comercial: (719) 556-6032
                              DSN: 834-6032
    c) Fax: Comercial: (719) 556-0334
                              DSN: 834-0334
    d) Adresă mesaje: NORAD-NORTHCOM PETERSON AFB
                              CO//J8//
    e) Adresă poştală: 250 Vandenberg St. Rm 1031
                              Peterson AFB CO 80914-3816


    ANEXA I

                 Puncte de contact cu responsabilităţi
             privind comenzile şi financiare din USTRANSCOM

            Comandamentul transporturi al S.U.A. (USTRANSCOM)

    1. POC din USTRANSCOM pentru coordonarea plasării şi acceptării comenzilor în acest acord este TCJ3 - Centrul pentru operaţii de dislocare şi distribuţie (DDOC):
    a) Unitatea: USTRANSCOM-TCJ3-O
    b) Telefon: Comercial: (618) 229-1747 sau 4946
                              DSN: 779-1747 sau 4946
    c) Fax: Comercial: (618) 256-1363
                              DSN: 576-1363
                              Comercial: (618) 256-6859 (Classified)
                              DSN: 576-6859 (Classified)
    d) Adresă mesaje: USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ3-O//
    e) Adresă poştală: USTRANSCOM
                              TCJ3-O (DDOC)
                              508 Scott Drive Bldg. 1900
                              Scott AFB IL, 62225-5357
    f) Adresă e-mail: USTC-DDOCCHIEF@ustranscom.mil

    2. Agenţia din USTRANSCOM responsabilă pentru plăţi şi colectări în sprijinul acestui acord este TCJ8, Direcţia analize programe şi management financiar:
    a) Unitatea: USTRANSCOM-TCJ8
    b) Telefon: Comercial: (618) 229-5358
                              DSN: 779-5358
    c) Fax: Comercial: (618) 256-4477
                              DSN: 576-4477
    d) Adresă mesaje: USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ8//
    e) Adresă poştală: HQ USTRANSCOM - TCJ8
                              203 West Losey Bldg. 1700
                              Scott AFB IL, 62225-5233
    f) Adresă e-mail: ustcj8@ustranscom.mil


    ANEXA J

               USAFRICOM Puncte de contact, responsabilităţi
                privind comenzile şi financiare pentru ACSA

                Comandamentul S.U.A. din Africa (USAFRICOM)

    1. Punctele de contact (POC's) ale USAFRICOM responsabile pentru aprobarea, plasarea şi acceptarea comenzilor sunt:
    a) Unitatea: HQ USAFRICOM OPL-LSM-ACSA
    b) Telefon: Comercial: 49-711-729-4972
                              DSN: 314-421-4972
    c) Fax: Comercial: 49-711-729-2843
    d) Adresă mesaje:
    e) Adresă poştală: HQ USAFRICOM
                              OPL-LSM-ACSA
                              Unit 29951
                              APO AE 09751-9951
                              sau:
    a) Unitatea: HQ USAFRICOM RES-FMC
    b) Telefon: Comercial: 49-711-729-4901
                              DSN: 314-421-4901
    c) Fax: Comercial: 49-711-729-4839
    d) Adresă mesaje:
    e) Adresă poştală: HQ USAFRICOM
                              RES-FMC
                              Unit 29951
                              APO AE 09751-9951


    2. Agenţia POC din USAFRICOM responsabilă pentru colectarea şi efectuarea plăţilor pentru susţinere, materiale şi servicii este:
    a) Unitatea: HQ USAFRICOM RES-FMB
    b) Telefon: Comercial: 49-711-729-4858
                              DSN: 314-421-4858
    c) Fax: Comercial: 49-711-729-4839
    d) Adresă mesaje:
    e) Adresă poştală: HQ USAFRICOM
                              RES-FMB
                              Unit 29951
                              APO AE 09751-9951

                       -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016