Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 noiembrie 2001  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 28 noiembrie 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001

Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria, denumite în continuare pãrţi contractante,
în intenţia de a reglementa readmisia propriilor cetãţeni, a cetãţenilor din terţe state sau a apatrizilor care au intrat ilegal sau a cãror şedere pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante a devenit ilegala,
au convenit urmãtoarele:

CAP. 1
Readmisia propriilor cetãţeni

ART. 1
(1) Fiecare parte contractantã va readmite fãrã alte formalitãţi persoana care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile legale în vigoare pentru intrarea sau pentru şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitante, dacã se dovedeşte sau dacã exista motive întemeiate sa se prezume ca aceasta poseda cetãţenia statului partii contractante solicitate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru persoanele care dupã intrarea pe teritoriul statului partii contractante solicitante au pierdut cetãţenia statului partii contractante solicitate şi nu au primit în scris o asigurare de incetatenire din partea partii contractante solicitante sau care au obţinut ilegal de la partea contractantã solicitatã un document de cãlãtorie.
(2) Partea contractantã solicitanta va readmite persoanele menţionate la alin. (1) în aceleaşi condiţii, dacã în urma verificãrilor rezulta ca acestea, în momentul preluãrii de cãtre partea contractantã solicitatã, nu erau în posesia cetateniei statului partii contractante solicitate. Acest lucru nu este valabil şi în cazul în care partea contractantã solicitatã le-a retras acestora cetãţenia dupã intrarea lor pe teritoriul statului partii contractante solicitante, fãrã ca aceste persoane sa fi obţinut în scris o asigurare de incetatenire din partea partii contractante solicitante sau dacã acestea au obţinut ilegal un document de cãlãtorie de la partea contractantã solicitatã.
ART. 2
(1) În cazul în care cetãţenia unei persoane nu poate fi doveditã sau prezumatã în conformitate cu art. 1 alin. (1), misiunea diplomaticã sau oficiul consular al statului partii contractante solicitate va efectua, la cerere, clarificãri şi va pune la dispoziţie, dacã este necesar, un document de cãlãtorie provizoriu.
(2) Partea contractantã solicitatã va rãspunde neîntârziat cererilor adresate conform alin. (1), dar nu mai târziu de 8 zile lucrãtoare. Dacã partea contractantã solicitatã constata ca persoana are cetãţenia statului sau, aceasta elibereazã imediat documentul de cãlãtorie provizoriu necesar. În cazul în care cetãţenia persoanei nu poate fi stabilitã, aceasta parte contractantã va comunica partii contractante solicitante motivele.
(3) Readmisia are loc în cel mai scurt timp, dar în cel mult 30 de zile de la stabilirea cetateniei. Acest termen va fi prelungit la cererea partii contractante solicitante cu durata necesarã pentru clarificarea impedimentelor juridice sau procedurale.

CAP. 2
Readmisia cetãţenilor unor state terţe şi a apatrizilor

ART. 3
(1) Fiecare parte contractantã readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, cetãţenii unor state terţe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile legale în vigoare pentru intrarea sau pentru şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitante, dacã se dovedeşte sau dacã exista motive întemeiate sa se prezume ca persoanele respective au intrat pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate, dupã ce s-au aflat pe acest teritoriu sau l-au tranzitat.
(2) Nu exista obligaţia readmisiei conform alin. (1) pentru:
1. cetãţenii unor terţe state sau apatrizii care, la intrarea lor pe teritoriul statului partii contractante solicitante, se aflau în posesia unei vize sau a unui alt permis de şedere valabil al acestei pãrţi contractante ori cãrora dupã intrare li s-a acordat o viza sau alt fel de permis de şedere de cãtre aceasta parte contractantã. Aceasta excepţie nu opereazã dacã aceste persoane poseda viza sau alte tipuri de permis de şedere care au fost eliberate de partea contractantã solicitatã şi care au o valabilitate mai mare decât cea a partii contractante solicitante;
2. cetãţenii statelor terţe cu care partea contractantã solicitanta a încheiat acorduri de desfiinţare a obligativitatii vizelor, cu excepţia cazului în care o astfel de persoana ajunge pe teritoriul statului acestei pãrţi contractante în urma unei acţiuni ilegale organizate de calauze;
3. cetãţenii statelor terţe sau apatrizii cãrora partea contractantã solicitanta le-a recunoscut statutul de refugiat, conform Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 asupra statutului refugiatilor, modificatã prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor, sau statutul de apatrid, conform Convenţiei de la New York din 28 septembrie 1954 referitoare la situaţia juridicã a persoanelor fãrã cetãţenie;
4. cetãţenii unui stat cu care statul partii contractante solicitante are o granita comuna şi cetãţenii statelor terţe sau apatrizii care au drept de şedere permanent într-un astfel de stat, în mãsura în care ieşirea lor din acest stat este posibila în mod legal;
5. cetãţenii statelor terţe sau apatrizii care se afla de mai mult de un an pe teritoriul statului partii contractante solicitante.
ART. 4
Pentru scopurile acestui acord, prin permis de şedere se înţelege orice autorizaţie eliberata de o parte contractantã, indiferent de tip, care acorda unei persoane dreptul de şedere pe teritoriul statului sau. În aceasta categorie nu se încadreazã permisiunea limitatã de şedere pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante în vederea examinãrii unei cereri de azil.
ART. 5
(1) Partea contractantã solicitatã rãspunde imediat cererilor de readmisie care i se adreseazã conform art. 3, însã cel mai târziu în decurs de 8 zile lucrãtoare. Dacã partea contractantã solicitatã refuza readmisia, aceasta trebuie sa comunice partii contractante solicitante motivele respingerii cererii.
(2) Readmisia cetãţenilor statelor terţe sau a apatrizilor se realizeazã în cel mai scurt timp, însã cel mai târziu în decurs de 30 de zile dupã ce partea contractantã solicitatã şi-a exprimat acordul pentru readmisie. Acest termen va fi prelungit, la cererea partii contractante solicitante, cu durata necesarã clarificarii impedimentelor juridice sau procedurale.
ART. 6
Partea contractantã solicitanta readmite un cetãţean al unui stat terţ sau un apatrid dacã partea contractantã solicitatã constata, dupã readmisie, ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 3.

CAP. 3
Tranzitul

ART. 7
(1) Pãrţile contractante vor permite, la cerere, tranzitul unui cetãţean al unui stat terţ sau apatrid prin teritoriile statelor lor în scopul transferului acestuia sub escorta politieneasca, dacã sunt asigurate preluarea de cãtre statul de destinaţie şi cãlãtoria prin alte eventuale tari de tranzit. Partea contractantã solicitanta poate sa ceara, între altele, partii contractante solicitate sa asigure escortarea persoanei respective pe timpul tranzitarii teritoriului statului sau.
(2) Tranzitul nu se solicita şi o astfel de cerere poate fi respinsã dacã în statul de destinaţie sau în alt stat de tranzit pentru cetãţeanul unui stat terţ sau apatrid exista pericolul sa fie expus unui tratament inuman ori degradant sau sa fie condamnat la pedeapsa cu moartea ori sa îi fie ameninţatã viata sau libertatea din motive de rasa, religie, naţionalitate, de apartenenţa la un anumit grup social ori datoritã convingerilor politice. Tranzitul poate fi refuzat dacã cetãţeanul unui stat terţ sau apatridul ar trebui sa fie urmãrit penal în statul partii contractante solicitate ori dacã în statul de destinaţie sau în eventualele state tranzitate este amenintat cu urmãrirea penalã.
(3) Dacã partea contractantã solicitatã respinge cererea de tranzit invocand neîndeplinirea condiţiilor necesare, aceasta va comunica partii contractante solicitante motivele respingerii.
(4) Pentru tranzitul prevãzut la alin. (1) nu este necesarã viza de tranzit a partii contractante solicitate.
(5) Dacã ulterior aprobãrii tranzitului unei persoane survin sau se fac cunoscute faptele prevãzute la alin. (2), care impiedica transportul acesteia în tranzit, sau în situaţia în care cãlãtoria mai departe ori preluarea persoanei respective de cãtre statul de destinaţie nu mai este asigurata, partea contractantã solicitanta va prelua persoana respectiva.
ART. 8
(1) Insotirea persoanei pana la predarea acesteia partii contractante solicitate va fi asigurata în principiu de partea contractantã solicitanta.
(2) Dacã transportul persoanelor care se afla în tranzit conform art. 7 are loc sub insotirea personalului partii contractante solicitante, partea contractantã solicitatã asigura, în cazul continuãrii cãlãtoriei pe cale aerianã, supravegherea persoanelor pe timpul escalei pe aeroportul de pe teritoriul statului sau.
(3) Personalul insotitor al partii contractante solicitante nu are voie sa pãrãseascã zona internationala a aerportului de pe teritoriul partii contractante solicitate.

CAP. 4
Cheltuieli

ART. 9
Toate cheltuielile legate de realizarea readmisiei, conform art. 1 alin. (1) şi art. 3, pana la granita statului partii contractante solicitate, precum şi costurile ocazionate de transportul în tranzit, conform art. 7, sunt suportate de partea contractantã solicitanta. Acelaşi lucru este valabil şi pentru readmisia realizatã conform art. 1 alin. (2), art. 6 şi art. 7 alin. (5).

CAP. 5
Protecţia datelor

ART. 10
(1) În mãsura în care pentru aplicarea acestui acord este necesarã transmiterea de date personale, aceste informaţii trebuie sa se refere exclusiv la:
1. datele personale ale persoanei care urmeazã sa fie predatã şi, eventual, ale membrilor de familie (numele de familie, eventual numele tatãlui, prenumele, eventual numele anterior, alt nume sub care este cunoscut, pseudonimul sau porecla, data şi locul naşterii, sexul, cetãţenia actuala şi, eventual, cea precedenta);
2. pasaportul, cartea sau buletinul de identitate, alte documente de identitate şi de cãlãtorie, cum ar fi autorizaţia de trecere (numãrul, perioada de valabilitate, data emiterii, autoritatea emitenta, locul emiterii etc.);
3. alte informaţii necesare identificarii persoanei care urmeazã sa fie predatã;
4. locurile de oprire şi itinerarele de cãlãtorie;
5. dreptul de şedere sau vizele eliberate;
6. la nevoie, materialele existente pentru identificarea politieneasca, care ar putea avea importanta pentru verificarea condiţiilor de preluare prevãzute în acest acord.
(2) În cazul în care în cadrul acestui acord se transmit date referitoare la persoane, sunt valabile urmãtoarele dispoziţii, cu respectarea prevederilor legale interne ale fiecãrei pãrţi contractante:
1. utilizarea datelor de cãtre autoritatea care le primeşte este permisã numai pentru scopul indicat şi numai în condiţiile stabilite de instituţia care le-a furnizat;
2. autoritatea care primeşte datele informeazã autoritatea care le-a furnizat, la cerere, cu privire la utilizarea datelor comunicate şi în legatura cu rezultatele obţinute cu ajutorul acestora;
3. datele personale pot fi comunicate numai autoritãţilor competente. Retransmiterea acestora altor autoritãţi poate avea loc numai cu aprobarea prealabilã a autoritãţii care le-a furnizat;
4. autoritatea care furnizeazã datele este obligatã sa asigure exactitatea acestora, precum şi verificarea necesitãţii şi a proportionalitatii lor fata de scopul urmãrit prin comunicare. În acelaşi timp se vor respecta interdicţiile prevãzute în legislaţia interna din statul fiecãrei pãrţi contractante. Dacã se dovedeşte ca au fost comunicate date incorecte sau date care nu trebuia sa fie transmise, autoritatea care primeşte aceste date trebuie informatã imediat, fiind obligatã sa procedeze la corectarea sau la distrugerea acestora;
5. autoritãţile care furnizeazã şi cele care primesc date personale sunt obligate sa înregistreze în evidente transmiterea şi primirea acestor date;
6. autoritãţile care furnizeazã şi cele care primesc date personale sunt obligate sa ia mãsuri de protecţie eficienta impotriva accesului, modificãrii şi publicãrii neautorizate a datelor personale comunicate;
7. datele comunicate care sunt radiate de autoritatea trimitatoare trebuie sa fie radiate în decurs de 6 luni şi de autoritatea care le-a primit.

CAP. 6
Reglementãri pentru aplicarea acordului

ART. 11
(1) Alte dispoziţii necesare aplicãrii acestui acord vor fi convenite printr-un protocol de aplicare a acordului, prin care se reglementeazã urmãtoarele aspecte:
1. modul de comunicare reciprocã şi procedura de lucru;
2. informaţiile care trebuie cuprinse în cererile de readmisie şi de tranzit;
3. documentele şi probele necesare readmisiei, precum şi admisibilitatea acestora;
4. reglementarea modului de efectuare şi de compensare reciprocã a cheltuielilor;
5. realizarea de consultãri la nivel de experţi.
(2) Fiecare parte contractantã îşi desemneazã autoritãţile competente pentru aplicarea acestui acord, care coopereazã direct, potrivit competentelor lor.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 12
(1) Divergenţele în legatura cu aplicarea şi cu interpretarea acestui acord vor fi soluţionate prin consultãri între autoritãţile competente desemnate de pãrţile contractante.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, pãrţile contractante vor lua toate mãsurile necesare pentru rezolvarea divergentelor pe cale diplomaticã.
ART. 13
(1) Dispoziţiile acestui acord nu aduc atingere drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate de statele pãrţilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt parte.
(2) Acest acord nu este aplicabil în cazul unei proceduri de extrãdare cãtre un stat terţ.
ART. 14
Acest acord intra în vigoare dupã 40 de zile de la predarea celei de-a doua notificãri scrise prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc, pe cale diplomaticã, ca au fost îndeplinite condiţiile interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
ART. 15
(1) Acest acord se încheie pe o perioada nedeterminatã.
(2) Pãrţile contractante pot conveni modificãri sau completãri la acest acord, cu respectarea legislaţiei interne a fiecãrui stat. Acestea vor intra în vigoare potrivit procedurii prevãzute la art. 14.
(3) Fiecare parte contractantã poate suspenda aplicarea acestui acord în întregime sau în parte, pentru o perioada determinata, din motive de siguranta nationala, ordine publica sau sãnãtate publica. Suspendarea produce efecte începând cu data la care notificarea scrisã a intentiei de suspendare a fost predatã, pe cale diplomaticã, celeilalte pãrţi contractante. O astfel de notificare trebuie sa conţinã motivele care impun luarea acestei mãsuri. Încetarea efectelor suspendãrii se notifica celeilalte pãrţi contractante în cel mai scurt timp posibil.
(4) Fiecare parte contractantã poate sa denunţe acest acord printr-o notificare scrisã transmisã pe cale diplomaticã. Denunţarea produce efecte dupã 40 de zile de la predarea cãtre cealaltã parte contractantã a notificãrii corespunzãtoare.
Semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi germanã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ioan Rus

Pentru Guvernul Federal
al Republicii Austria,
Ernst Strasser


PROTOCOL
pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

În vederea aplicãrii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena, denumit în continuare Acordul privind readmisia,
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria au convenit urmãtoarele:

SECŢIUNEA A
La articolul 1
(1) Dovada cetateniei se poate face cu:
- certificate de cetãţenie;
- documente de cãlãtorie de orice fel (paşapoarte naţionale, colective, diplomatice, de serviciu, titluri de cãlãtorie);
- carte de identitate;
- livrete militare sau legitimatii militare;
- documente oficiale din care rezulta cetãţenia;
- carnete de marinar sau legitimatie de navigator;
- informaţii relevante, fãrã putinta de tagada, furnizate de autoritãţi.
(2) Dovada completa a cetateniei unei persoane se considera efectuatã la prezentarea documentelor valabile menţionate în alin. (1), cu condiţia ca acestea sa apartina titularilor de drept. Sunt admise dovezi în contradictoriu.
(3) Prezumarea cetateniei poate fi fundamentatã prin prezentarea de:
- copii ale documentelor menţionate în alin. (1);
- permise de conducere;
- certificate de naştere;
- legitimatii de serviciu;
- copii de pe documentele sus-menţionate;
- declaraţii ale martorilor;
- declaraţia pe propria rãspundere a persoanei respective;
- limba vorbita de persoana respectiva.
(4) În cazul dovezilor credibile pãrţile contractante recunosc valabilitatea cetateniei, atât timp cat partea contractantã solicitatã nu le contesta.
(5) Documentele prevãzute la alin. (1) şi (3) sunt considerate suficiente sub rezerva verificãrii prin autoritãţile competente ale pãrţilor contractante în privinta dovezii sau a prezumţiei cetateniei, chiar şi în cazul în care sunt expirate.
(6) În cazul în care partea contractantã solicitanta readmite o persoana, conform art. 1 alin. (2) din Acordul privind readmisia, partea contractantã solicitatã trebuie sa restituie toate documentele privind aceasta persoana partii contractante solicitante.
(7) Readmisia unei persoane care, datoritã vârstei, stãrii de sãnãtate sau unor alte motive serioase necesita o îngrijire deosebita ori pentru care sunt necesare mãsuri speciale de protecţie şi securitate, va fi anunţatã autoritãţii competente a partii contractante solicitate, pentru ca aceasta sa ia mãsurile necesare pentru preluarea persoanei respective. În termen de 30 de zile de la un astfel de anunţ partea contractantã solicitanta trebuie sa comunice unde şi când intenţioneazã sa realizeze readmisia.
(8) Autoritãţile competente menţionate la alin. (7) sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera
Str. Razoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucureşti
Tel./fax: 0040 1 312 11 89.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(9) Pentru anunţuri şi comunicãri potrivit alin. (7) pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA B
La articolul 2 alineatul (1)
(1) Cererea privind stabilirea cetateniei trebuie sa conţinã, în afarã datelor personale, urmãtoarele:
- informaţiile necesare pentru stabilirea cetateniei;
- indicii referitoare la necesitatea acordãrii de ajutor, îngrijire sau asistenta ca urmare a unei boli ori vârstei, transmise cu consimţãmântul persoanei care urmeazã sa fie readmisa;
- alte elemente de protecţie sau securitate necesare la predarea persoanei respective.
La cerere trebuie anexate copii de pe documentele relevante, dacã acestea sunt disponibile, precum şi doua fotografii.
(2) În cazul în care misiunea diplomaticã sau oficiul consular al partii contractante solicitate nu poate ajunge la o clarificare concludenta, aceasta poate solicita partii contractante solicitante, în completare, un interogatoriu al persoanei respective. La interogatoriu, care trebuie luat cat mai repede posibil, cu respectarea termenului menţionat, poate fi prezent un reprezentant al misiunii diplomatice sau al reprezentantei consulare.

SECŢIUNEA C
La articolul 3 alineatul (1)
(1) Cererea de readmisie trebuie sa conţinã date privind mijloacele probatoare sau de prezumare pentru şederea ori pentru tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate şi, în mãsura posibilului, şi alte elemente cum ar fi:
- datele personale ale persoanei care urmeazã sa fie readmisa (în special numele şi prenumele, nume anterioare, porecle, data şi locul naşterii, sexul, cetãţenia, ultimul domiciliu în ţara de origine);
- documentele personale (îndeosebi felul, numãrul, locul şi data eliberãrii, autoritatea emitenta, durata valabilitãţii);
- ziua, ora, locul şi modul în care s-a produs intrarea ilegala;
- date privind şederea ilegala;
- date privind intrarea persoanei în cauza, cu complicitatea unei calauze, în cazul unui cetãţean al unui stat terţ cu care partea contractantã solicitanta a încheiat un acord privind desfiinţarea vizelor;
- eventuala nevoie pentru acordarea de ajutor, îngrijire sau asistenta ca urmare a unei boli ori vârstei, cu consimţãmântul persoanei respective;
- alte eventuale mãsuri de protecţie sau securitate necesare la predare, dupã caz;
- data şi locul în care va avea loc predarea.
La cererea de readmisie trebuie anexate copii de pe mijloacele probatoare sau de prezumare, precum şi doua fotografii.
(2) Şederea sau tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate se dovedeşte prin:
- o viza valabilã sau o viza care a expirat de mai puţin de un an ori un permis de şedere valabil sau care a expirat de mai puţin de un an, acordat de partea contractantã solicitatã;
- o ştampila de intrare sau de ieşire aplicatã de partea contractantã solicitatã, chiar şi când aceasta a fost aplicatã pe un pasaport fals sau falsificat;
- alte menţiuni ale partii contractante solicitate efectuate pe documente de cãlãtorie din care rezulta şederea.
Un indiciu prezentat în acest mod constituie dovada concludenta a dreptului de şedere sau de tranzit.
În principiu nu se mai fac alte cercetãri. Dovezile în contradictoriu sunt admise.
(3) Şederea sau tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate poate fi prezumat prin:
- o viza expiratã de peste un an sau un permis de şedere expirat de peste un an, acordat de partea contractantã solicitatã;
- bilete de avion, de tren, facturi sau alte înscrisuri care atesta şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitate;
- declaraţii ale martorilor date în fata autoritãţilor;
- declaraţii ale persoanei respective date în fata autoritãţilor.
Credibilitatea doveditã în acest mod este recunoscuta de pãrţile contractante atât timp cat nu este contestatã de partea contractantã solicitatã.
(4) Autoritãţile competente pentru formularea şi soluţionarea cererilor de readmisie sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Direcţia Generalã de Evidenta Informatizata a Persoanei
Str. Nicolae Iorga nr. 27-29, sectorul 1, Bucureşti
Tel./Fax: 0040 1 312 1500.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(5) Pentru formularea şi soluţionarea cererilor de readmisie pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA D
La articolul 5 alineatul (2)
(1) În cazul prelungirii termenului datoritã unor impedimente legale sau procedurale, partea contractantã solicitanta informeazã neîntârziat partea contractantã solicitatã asupra încetãrii impedimentelor, cu precizarea locului şi datei readmisiei.
(2) Procedura de readmisie este consemnatã într-un proces-verbal.

SECŢIUNEA E
La articolul 6
În cazul în care partea contractantã solicitanta reprimeste o persoana, la cererea justificatã a partii contractante solicitate, deoarece s-a constatat ulterior ca nu s-au îndeplinit condiţiile de readmisie, toate documentele acestei persoane trebuie restituite partii contractante solicitante.

SECŢIUNEA F
La articolul 7
(1) Cererea de tranzit trebuie sa conţinã, pe cat posibil, urmãtoarele date:
- datele de identificare a persoanei care urmeazã sa fie tranzitata (îndeosebi numele şi prenumele, nume anterioare, porecle, data şi locul naşterii, sexul, cetãţenia, ultimul domiciliu în ţara de provenienta);
- documentele personale (în special felul, numãrul şi durata valabilitãţii);
- declaraţia ca sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 7 alin. (1) din Acordul privind readmisia şi ca nu sunt cunoscute motive de respingere, potrivit art. 7 alin. (2) din Acordul privind readmisia;
- eventuala nevoie de acordare de ajutor, îngrijire sau asistenta, ca urmare a bolii ori vârstei persoanei respective, cu acordul acesteia;
- alte eventuale mãsuri de protecţie şi securitate, dupã caz; în cazul în care persoana este însoţitã, date despre insotitor;
- data, ora şi locul tranzitarii persoanei, precum şi ruta de tranzitare.
(2) Partea contractantã solicitatã informeazã neîntârziat partea contractantã solicitanta despre preluarea spre tranzitare, cu confirmarea datei, orei şi locului, sau despre refuzul preluãrii şi motivele acestuia.
(3) Autoritãţile competente pentru transmiterea şi soluţionarea cererilor de tranzit sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera
Str. Razoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucureşti
Tel./Fax: 0040 1 312 11 89.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(4) Pentru formularea şi soluţionarea cererilor de tranzit pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA G
La articolul 9
Sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru aplicarea Acordului privind readmisia vor fi achitate de partea contractantã solicitanta partii contractante solicitate, în termen de 60 de zile de la primirea facturii şi a documentaţiei justificative emise de aceasta.

SECŢIUNEA H
Consultãri la nivel de experţi
Experţii celor doua pãrţi contractante vor avea, la nevoie, consultãri cu privire la aplicarea Acordului privind readmisia şi a acestui protocol, precum şi în legatura cu orice modificãri ale acestui protocol. Data şi locul consultãrilor vor fi stabilite de comun acord pentru fiecare caz.

SECŢIUNEA I
Dispoziţii finale
(1) Prezentul protocol intra în vigoare dupã 40 de zile de la predarea celei de-a doua notificãri scrise prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc, pe cale diplomaticã, ca au fost îndeplinite condiţiile interne necesare pentru intrarea lui în vigoare, însã nu mai devreme de intrarea în vigoare a Acordului privind readmisia.
(2) În cazul încetãrii valabilitãţii acordului privind readmisia, cu aceeaşi data îşi înceteazã valabilitatea şi protocolul de aplicare a acestuia.
(3) La data intrãrii în vigoare a acestui protocol Protocolul încheiat la 13 noiembrie 1990 privind readmisia cetãţenilor romani şi austrieci îşi înceteazã valabilitatea.
Semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi germanã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Pentru
Guvernul României,
Ioan Rus

Guvernul Federal
al Republicii Austria,
Ernst Strasser

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016