Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 aprilie 2006  de finantare intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2005 Subprogramul 6 Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 28 aprilie 2006 de finantare intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2005 Subprogramul 6 Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 10 august 2006
ACORD din 28 aprilie 2006
de finantare intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2005 Subprogramul 6 Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali*)
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 10 august 2006

---------
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 915 din 05 iunie 2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 10 august 2006.


Comisia Europeana, denumita in continuare "COMISIA", actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare "COMUNITATEA",
pe de o parte, si
Guvernul Romaniei, denumit in continuare "BENEFICIARUL",
pe de alta parte,
AU CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:
Masura la care se face referire in art. 1 de mai jos va fi executata si finantata din resursele bugetare ale COMUNITATII, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul acord. Cadrul tehnic, juridic si administrativ in care va fi pusa in aplicare masura prevazuta la art. 1 este stabilit in Conditiile generale anexate la Acordul-cadru incheiat in 12 martie 1991 incheiat intre COMISIE si BENEFICIAR si completate cu prevederile prezentului acord si ale Dispozitiilor speciale anexate la acesta.

ART. 1
NATURA SI OBIECTUL
Ca o componenta a programului sau de asistenta, COMUNITATEA va contribui, prin fonduri nerambursabile, la finantarea urmatoarei MASURI, prezentata in detaliu in Anexa C:

Numarul programului: 2005/017-553.06
Titlul: Programul National Phare 2005 pentru Romania
Sub-Programul 6 - Programe si agentii comunitare si Sprijin pentru
beneficiarii finali
Perioada: Pana la 30 noiembrie 2007

ART. 2
ANGAJAMENTUL COMUNITATII
Contributia financiara a COMUNITATII este stabilita la nivelul maxim de 24,61 milioane euro, denumita in continuare "FINANTAREA NERAMBURSABILA CE".
ART. 3
DURATA SI DATA DE EXPIRARE
Pentru prezenta MASURA, FINANTAREA NERAMBURSABILA CE este disponibila pentru contractare pana la 30 noiembrie 2007, in conformitate cu dispozitiile prezentului acord. Toate contractele trebuie semnate pana la aceasta data. Orice fonduri ramase din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE, care nu au fost contractate pana la aceasta data, vor fi anulate. Termenul limita de executare a contractelor din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE este 30 noiembrie 2008. Toate contractele trebuie sa fie executate pana la expirarea termenului limita pentru executarea contractelor. Cu toate acestea, in situatii exceptionale, COMISIA poate fi de acord cu o prelungire corespunzatoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, daca aceasta solicitare este facuta in timp util si este justificata in mod corespunzator de catre BENEFICIAR.
Prezentul acord va expira la data la care expira perioada de executare a contractelor din FINANTAREA NERAMBURSABILA CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.
ART. 4
ADRESE
Corespondenta referitoare la executarea MASURII, avand mentionate numarul si titlul MASURII, va fi adresata urmatoarelor persoane:

pentru BENEFICIAR: pentru COMUNITATE:

DL Istvan Jakab Dl. Jonathan Scheele
Secretar de Stat Seful Delegatiei CE
Coordonatorul National al Asistentei Delegatia CE la Bucuresti
Ministerul Finantelor Publice Str. Jules Michelet nr. 18-20
Blvd. Mircea Voda Nr. 44, Bloc M 17, Intrare 010463 Bucuresti
C, Tronson 2, Romania
Telefon: +40 21 302 52 50 Fax: 00 40 1 212 88 08
Fax: +40 21 302 52 32
Romania

ART. 5
NUMARUL DE EXEMPLARE ORIGINALE
Prezentul acord este redactat in doua exemplare, in limba engleza.
ART. 6
INTRAREA IN VIGOARE
Prezentul acord va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Nici o cheltuiala efectuata inainte de aceasta data nu este eligibila in cadrul FINANTARII NERAMBURSABILE CE.
Anexele sunt considerate ca facand parte integranta din prezentul memorandum.

Incheiat la Bucuresti Incheiat la Bucuresti
Data: 28 Aprilie 2006 Data: 28 Aprilie 2006

Din partea BENEFICIARULUI Din partea COMUNITATII

Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu Dl. Jonathan Scheele
Ministrul Finantelor Publice Seful Delegatiei CE
Delegatia CE la Bucuresti

1. Acord Cadru (Anexele A & B)
2. Conditii Speciale (Anexa C)
3. Transparenta/publicitate (Anexa D)
ACORD-CADRU
Comisia Comunitatilor Europene, denumita in cele ce urmeaza Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene, denumita in cele ce urmeaza Comunitatea,
pe de o parte, si
Romania
de cealalta parte
si impreuna denumite parti contractante,
avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii,

AU CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:

ART. 1
Pentru a promova cooperarea dintre partile contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, partile contractante sunt de acord sa implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in regulamentul mentionat mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in acest acord. Detaliile specifice ale fiecarei masuri (sau set de masuri) vor fi introduse intr-un memorandum ce va fi convenit intre partile contractante (denumit in continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model in anexa nr. 2(C).
Romania intreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
ART. 2
Fiecare masura finantata in cadrul acestui acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare memorandum de finantare.
Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, dupa cum va fi necesar pentru implementarea masurii in discutie.
ART. 3
Pentru problemele legate de masurile finantate in cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentata de delegatia sa, imediat ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca masura este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
ART. 4
Cand partile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei masuri catre o terta parte, stat sau agentie.
In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionati in acordul ce urmeaza sa fie incheiat intre Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
ART. 5
Orice disputa legata de acest acord, care nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
ART. 6
Acest acord este intocmit in doua exemplare in limba engleza.
ART. 7
Acest acord va intra in vigoare la data la care partile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti. Acordul va continua sa fie in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu isi inceteaza valabilitatea prin notificarea scrisa a uneia dintre partile contractante catre cealalta.
La incheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice masura aflata inca in curs de executie va fi dusa la indeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.
ART. 8
Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperarii tehnice si altor tipuri de cooperare convenite intre partile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE, la cererea Guvernului Romaniei.
Anexele vor fi considerate parte integranta a acestui acord.

Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991 Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991
Eugen Dijmarescu, Frans Andriessen,
ministru de stat vicepresedinte al Comisiei Europene
ROMANIA COMUNITATEA


ANEXA A

CONDITII GENERALE PRIVIND MEMORANDUMURILE DE FINANTARE
In aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

TITLUL I
FINANTAREA PROIECTELOR

ART. 1
OBLIGATIA COMUNITATII
Angajamentul Comunitatii, denumit in cele ce urmeaza, finantarea nerambursabila a CEE, a carei valoare este mentionata in memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se vor desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
Orice cheltuieli ce depasesc finantarea nerambursabila a CEE vor fi suportate de Beneficiar.
ART. 2
DISPONIBILITATEA FINANTARII NERAMBURSABILE A CEE
Acolo unde executia unei masuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea nerambursabila a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in memorandumul de finantare.
ART. 3
CHELTUIREA
Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data de expirare a memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
In cadrul limitei stabilite pentru finantarea nerambursabila a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre Beneficiar, conform agendei stabilite in memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile facute pentru realizarea unei anumite masuri vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul masurii poate fi prevazuta plata direct de catre Comisie catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
Pentru partea de program implementata de Beneficiar autoritatea de implementare va inainta intr-un program de lucru, cu cel putin 9 luni inainte de data de expirare a memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie, contractele ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare nerambursabila a CEE sa fi fost angajata anterior.
In ceea ce priveste masurile executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuata in favoarea Beneficiarului, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

TITLUL II
ACHIZITIONAREA

ART. 4
GENERALITATI
Procedura ce trebuie urmata pentru incheierea contractelor de lucrari, livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in memorandumul de finantare, urmand principiile de mai jos.
ART. 5
CONDITII DE PARTICIPARE
1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua masurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare, in jurnalul oficial corespunzator.
2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele utilizate pe plan international, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
ART. 6
DEROGAREA DE LA PROCEDURILE STANDARD
Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor masuri (de exemplu: operatii de finantare in doua etape, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sa autorizeze in mod exceptional:
- acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
- incheierea contractelor prin acord direct;
- realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in memorandumul de finantare.
ART. 7
ACORDAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI LIVRARI
Comisia si Beneficiarul se vor asigura ca pentru fiecare operatie oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat mai repede posibil.
ART. 8
CONTRACTELE DE COOPERARE TEHNICA
1. Contractele de cooperare tehnica, care pot lua forma studiilor sau a contractelor de supraveghere a lucrarilor ori de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic ori financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
2. Contractele vor trebuie sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci cand se prevede astfel in memorandumul de finantare.
3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de Beneficiar, Comisia va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in discutie.
4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
5. Cand exista recurs la o procedura de licitare contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

TITLUL III
ACORDAREA DE FACILITATI

ART. 9
PRIVILEGII GENERALE
Personalului care participa la masurile finantate de Comunitate, precum si membrilor de familie ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul Beneficiarului, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
ART. 10
FACILITATI DE STABILIRE. INSTALARE. INTRARE SI REZIDENTA
In cazul contractelor de lucrari, de livrari sau de servicii persoanele fizice ori juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar efectuarii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o luna dupa desemnarea contractului.
Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre in statul Beneficiarului, sa se stabileasca in stat, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
ART. 11
IMPORTUL SI REEXPORTUL DE ECHIPAMENT
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea masurii, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale Beneficiarului.
Beneficiarul va acorda in plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, livrari sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.
ART. 12
CONTROLUL IMPORTURILOR SI SCHIMBURILOR VALUTARE
Pentru executarea masurilor Beneficiarul se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea masurii, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul Beneficiarului.
ART. 13
IMPOZITARE SI VAMA
1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea nerambursabila a CEE.
2. Importurile in baza contractelor de livrari, incheiate de autoritatile Beneficiarului si finantate din finantarea nerambursabila a CEE, vor putea intra in statul Beneficiarului fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe de import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
Beneficiarul va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor ori a impozitelor mentionate mai sus.
3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe ori romanesti, finantate din finantarea nerambursabila a CEE, nu vor fi supuse in statul Beneficiarului platii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea nerambursabila a CEE, vor fi scutite de plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului.
5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decat cele achizitionate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul Beneficiarului, dupa terminarea contractului.
6. Persoanele fizice si juridice care importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a Beneficiarului in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

TITLUL IV
EXECUTAREA CONTRACTELOR

ART. 14
ORIGINEA LIVRARILOR
Beneficiarul se declara de acord ca, atunci cand Comisia nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
ART. 15
PROCEDURI DE EFECTUARE A PLATILOR
1. Pentru contractele finantate din finantarea nerambursabila a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in unitati europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, in valuta Beneficiarului ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate in mod corespunzator in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

TITLUL V
COLABORAREA DINTRE COMISIE SI BENEFICIAR

ART. 16
INSPECTIE SI EVALUARE
1. Comisia va avea dreptul sa-si trimita propriii agenti sau reprezentantii corespunzator autorizati pentru a duce la indeplinire orice misiune tehnica, financiara sau de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia masurii. In orice caz, Comisia va comunica in avans autoritatilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa duca la indeplinire evaluarile sau inspectiile.
2. Beneficiarul:
a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau serviciilor finantate in baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
b) va asigura ca agentii sau reprezentantii susmentionati ai Comisiei sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la cele finantate in baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea evaluarii contabile privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si o evaluare contabila finala a programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
Evaluarea contabila finala va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabila va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
ART. 17
URMARIREA MASURILOR
Ca urmare a executarii masurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientari in ceea ce priveste masura care sa fie considerata mai bine adaptata obiectivelor avute in vedere.
Beneficiarul va face rapoarte catre Comisie, conform planului mentionat in memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a masurii si dupa incheierea acesteia.
Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

TITLUL VI
PREVEDERI GENERALE SI FINALE

ART. 18
CONSULTARI - DISPUTE
1. Orice problema legata de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare ori a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare intre Beneficiar si Comisie, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.
2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in memorandumul de finantare si in aceste Conditii generale, care nu au facut obiectul unor masuri de remediere luate in timp util, Comisia va putea suspenda finantarea masurii dupa consultarea cu Beneficiarul.
3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executarea masurii. Partile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
ART. 19
ANUNT - ADRESE
Orice anunt si orice acord intre parti, prevazute aici, trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul masurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in memorandumul de finantare.

ANEXA B

ARBITRAJ
Orice disputa intre partile contractante, rezultand din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
Partile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de alta parte.
Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
- un arbitru va fi numit de Beneficiar;
- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
- al treilea arbitru, denumit in continuare si conducator, va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de conducator.
Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

ANEXA C

Subprogramul 6 - Programe si agentii
comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali 2005/017-553.06
(TOTAL: Euro 24,61 M)

I. OBIECTIVE SI PRIORITATI
Programul National Phare 2005 continua sa acorde asistenta Romaniei in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Acest program a fost definit luand in considerare Foaia de Parcurs pentru Romania propusa de Consiliul European de la Copenhaga din Decembrie 2002. Aceasta include masurile care vor trebui initiate sau implementate in perioada pre-aderare si in primii ani post aderare. Aceste masuri vor sprijini pregatirea Romaniei cu institutiile necesare si infrastructura, de care un stat membru are nevoie pentru a putea beneficia pe deplin de statutul de stat membru UE si care vor asigura indeplinirea de catre Romania a obligatiilor prevazute in acquis-ul comunitar.
Acest capitol descrie Sub-Programul 6 Programe si agentii comunitare si Sprijin pentru beneficiarii finali, prevazut pentru anul bugetar Phare 2005, acordand sprijin Romaniei pentru participarea in activitati comunitare specifice.
06.01. Programele si Agentiile Comunitare
Fonduri PHARE alocate: Euro 21,11 M
Pe baza deciziilor Consiliului de Asociere si a Acordurilor, tarile candidate pot participa la anumite programe comunitare si agentii. Programul national PHARE va cofinanta o parte din costurile impuse de participarea la aceste programe si agentii. Incepand cu 2001, aceste fonduri sunt disponibile in fiecare an ca parte din programul national PHARE.
Programul sustine participarea Romaniei in cadrul urmatoarelor programe ale comunitatii europene, incluzand rezerva pentru participarea la alte programe sau agentii europene:

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele programului │ Numele programului │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Mecanismul de protectie civila │Combaterea Discriminarii │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Combaterea excluziunii sociale │Actiunea comunitara in sprijinul politicii │
│ │consumatorului │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Actiune comunitara in domeniul sanatatii │Cultura 2000 │
│publice │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Vami │Intreprinderi si antreprenoriat │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Fiscalis │Programul Cadru 6 pentru Cercetare si Dezvoltare │
│ │Tehnologica si Euratom │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Egalitatea de sanse intre femei si barbati│Energie Inteligenta │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Masuri de stimulare in domeniul ocuparii │Leonardo da Vinci II │
│fortei de munca │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Socrates II │Tineret │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Promovarea cetateniei europene active │Intreprindere si antreprenoriat │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Marco Polo │Rezerva │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘06.02. Sprijin pentru beneficiarii finali
Fonduri PHARE alocate: Euro 3,50 M
PHARE va facilita accesul studentilor si profesorilor din universitatile romanesti, al profesorilor din ciclul pre-universitar si al factorilor de decizie din sectorul educatiei, la programele comunitare referitoare la schemele de mobilitate (cum ar fi Socrates II, Erasmus, Comenius 2.2 C, Actiunile Arion).

2. BUGET INDICATIV
2.1. TABELUL BUGETAR PENTRU ANUL BUGETAR 2005
Distributia sumelor in cadrul liniilor bugetare este una indicativa si se inscrie in limitele Art. 5 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National. Sumele sunt exprimate in milioane Euro.┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ PHARE 2005/017-553 │ Contributia PHARE │
│ ├────────────────────────────────┤
│ masura titlu │ INV IB Total │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│.06 PROGRAME COMUNITARE │ 0,00 24,61 24,61 │
│ .01 Programe comunitare si agentii │ 0,00 21,11 21,11 │
│ .02 Sprijin pentru beneficiarii finali│ 0,00 3,50 3,50 │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Total │ 0,00 24,61 24,61 │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘2.2. Principiul Cofinantarii
Sub-Programul 06.01 - Fonduri comunitare: Contributia de la bugetul national acopera diferenta dintre contributia financiara totala a Romaniei la programe asa cum este prevazut in decizia Consiliului de Asociere sau Memorandumul de intelegere ce stabilesc termenii si conditiile participarii la programele comunitare si alocarea Phare.

3. AGENTII DE IMPLEMENTARE
Agentiile de implementare vor fi responsabile cu implementarea subprogramelor dupa cum urmeaza.

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Agentia de implementare │ Subprogramul │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Fondul National din cadrul Ministerului 𗈚/Programe Comunitare si Agentii - │
│Finantelor Publice │proiectul 06.01 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Agentia Nationala pentru Programe Comunitare 𗈚/Sprijin pentru beneficiarii finali - │
│in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale│proiectul 06.02 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘Concomitent cu semnarea Acordului de Finantare, Coordonatorul National al Asistentei va furniza detaliile necesare in legatura cu agentiile de implementare (adrese, coordonate de contact, Responsabilii cu Autorizarea Programelor PHARE, afilierea la nivel guvernamental etc.).

4. MASURI DE IMPLEMENTARE
4.1. Metoda de implementare
Prezentul Acord de Finantare va fi implementat conform ART.ui 53 (1) b (varianta a 2-a) din Regulamentul Financiar*1). Tara beneficiara va continua sa asigure respectarea permanenta a conditiilor prevazute in Art. 164 (1) (a)-(e) din Regulamentul Financiar.
Fiecare masura este inclusa intr-un program sectorial sau proiect, pe care Coordonatorul National al Asistentei urmeaza sa il propuna Comisiei in conformitate cu acest Memorandum de Finantare. Dupa exprimarea acordului partilor asupra acestora, programele sectoriale sau proiectele sunt implementate prin intermediul contractelor de achizitii pentru investitii si/sau servicii, twinning-uri, sau scheme de granturi, gestionate de catre autoritatile romane. Fiecare program sectorial sau proiect este supervizat de una sau mai multe Autoritati de Implementare si este implementat din punct de vedere tehnic de o agentie de implementare.
Inainte de acreditarea Agentiilor de Implementare conform Art. 12 (2) din Regulamentul 1266/1999*2), selectia proiectelor, licitatiile si contractarea de catre tara beneficiara vor fi supuse aprobarii ex-ante a Comisiei.
4.2. Achizitii
Achizitiile se vor desfasura in conformitate cu prevederile din Partea 2, Titlul IV din Regulamentul Financiar si capitolul 3 din Partea 2, Titlul III din Normele de aplicare a acestuia*3), precum si cu Decizia Comisiei SEC (2003) 387/2*4).
Autoritatile Contractante vor utiliza, de asemenea, ghidul de proceduri precum si formatele si modelele standard ce faciliteaza aplicarea regulilor de mai sus, prevazute in "Ghidul Practic cu privire la procedurile de contractare a proiectelor finantate din bugetul general al Comunitatii Europene in contextul actiunilor externe" asa cum este publicat pe pagina de internet EuropeAid*5) la data initierii procedurii de achizitionare sau de acordare a granturilor.
4.3. Schemele de granturi
Pentru schemele de granturi, procedurile concrete de implementare vor fi specificate in fisele de proiect respective in conformitate cu urmatoarele principii:
Procedurile si formatele care vor fi utilizate in implementarea schemelor si acordarea granturilor vor respecta regulile privitoare la Actiunile externe. In special, o atentie sporita va fi acordata procesului de selectie a proiectelor. Granturile vor fi acordate in conformitate cu prevederile capitolului 6 din Ghidul Practic, si cu principiile de management descentralizat Phare. Inainte de acreditarea EDIS, va fi necesara aprobarea ex-ante a Delegatiei Comisiei la Bucuresti.
Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) abilitat pentru programul in cadrul caruia se finanteaza programul de granturi trebuie sa-si asume responsabilitatile financiare si contractuale pentru implementarea programului de granturi. RAP trebuie, in special, sa aprobe oficial cererea de propuneri, formularele de aplicare, criteriile de evaluare, precum si procesul de selectie si rezultatele selectiei. RAP mai trebuie sa semneze contractele de acordare a finantarii nerambursabile cu beneficiarii si sa asigure monitorizarea si controlul financiar adecvate, sub autoritatea si responsabilitatea acestuia. Sub aceasta rezerva, administrarea programelor de granturi poate fi descentralizata de la RAP catre organismele abilitate la nivel sectorial si regional.
Implementarea proiectelor selectate prin furnizarea de lucrari, echipamente si servicii, sub contractate de catre beneficiarii finali ai finantarilor nerambursabile individuale, trebuie sa respecte regulile de achizitie prevazute in Ghidul Practic la momentul implementarii. In urma unei evaluari pozitive a capacitatii agentiei de implementare de a administra operational si financiar programele de granturi intr-o maniera corecta si eficienta*6), Delegatia Comisiei Europene poate decide renuntarea la aprobarea sa ex-ante a sub-contractelor executate de catre beneficiarii finali de finantari nerambursabile individuale. Prevederile detaliate privind rolul Delegatiei in faza de sub-contractare mentionata mai sus vor fi precizate, dupa caz, intr-un schimb de scrisori intre Delegatie si Autoritatile Nationale, in urma exercitiului de evaluare mentionat.
------------------------
*1) Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) 1605/2002 din 25 iunie 2002; OJ L 248; 16.9.2002; p. 1.
*2) Regulamentul Consiliului (EC) 1266/1999 din 21 iunie 1999; OJ L 161; 26.6.1999; p. 68.
*3) Regulamentul Comisiei (EC; Euratom) 2342/2002 din 23 decembrie 2002; OJ L 357; 31.12.2002; p. 1.
*4) Decizia Comisiei SEC (2003) 387/2 privind regulile generale pentru contractele de servicii, echipamente si lucrari finantate din bugetul general al Comunitatii Europene in cadrul cooperarii cu tari terte, adoptata in 25 martie 2003.
*5) adresa curenta: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
*6) A se vedea sectiunea 11 si Anexa 4 din Ghidul de Programare Phare 2004.

Schemele de granturi nu vor include proiecte pentru care contributia PHARE este sub Euro 50.000 sau peste Euro 2 milioane. Aceasta limita inferioara poate fi modificata ca rezultat al evaluarii mai sus mentionate a capacitatii Agentiei de Implementare de a asigura un management financiar eficient. Limita inferioara nu poate fi aplicata in cazul ONG-urilor.
Angajamentele financiare conform procedurilor PHARE intra in vigoare la data semnarii contractelor de grant de catre RAP-ul abilitat. Proiectele ar trebui sa fie integral implementate inainte de termenul limita pentru executarea contractului, conform Acordului de Finantare.

5. MANAGEMENTUL ASISTENTEI
5.1. Managementul proiectului
5.1.1. Responsabilitati
Coordonatorul National al Asistentei (CNA) va avea intreaga responsabilitate pentru programarea si monitorizarea programelor PHARE.
Responsabilul National cu Autorizarea Finantarii (RNAF) si CNA vor fi deopotriva responsabili cu coordonarea dintre programele PHARE (inclusiv Cooperarea Transfrontaliera PHARE), ISPA si SAPARD, precum si Fondurile Structurale si cele de Coeziune.
RNAF si Responsabilul cu Autorizarea Programului (RAP) vor asigura implementarea programelor conform procedurilor prevazute in instructiunile Comisiei. De asemenea, acestia vor asigura ca toate contractele incheiate in vederea implementarii Memorandumului de finantare sunt acordate utilizand procedurile si documentele standard pentru Actiuni externe din Ghidul Practic in vigoare in momentul implementarii, si ca regulile comunitare privind ajutorul de stat sunt respectate.
5.1.2. Termenul limita pentru contractarea si executarea contractelor si termenul limita pentru programare
(1) Toate contractele trebuie sa fie incheiate inainte de 30 noiembrie 2007.
(2) Conform procedurilor DIS, dosarul de licitatie complet va fi inaintat catre Delegatia Comisiei Europene pentru aprobare nu mai tarziu de 8 luni de la semnarea Acordului de Finantare. In cazul nerespectarii, tara beneficiara va informa Comitetul Mixt de Monitorizare, care poate sa recomande realocarea fondurilor in conformitate cu Art. 5 din Memorandumul de intelegere privind la infiintarea Fondului National.
5.2. Management financiar
5.2.1. Principii si responsabilitati
Fondul National (FN) din cadrul Ministerului Finantelor Publice, condus de catre Responsabilul cu autorizarea finantarii (RNAF), va superviza managementul financiar al programului, si va fi responsabil pentru raportarea catre Comisia Europeana. RNAF va avea intreaga responsabilitate pentru managementul financiar al fondurilor PHARE si va fi pe deplin raspunzator pentru fondurile PHARE dintr-un program pana la incheierea acestuia.
RNAF va asigura respectarea regulilor, reglementarilor si procedurilor PHARE de raportare si management financiar, precum si functionarea sistemului de raportare si informare privind proiectul.
Comisia va efectua platile catre FN in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat intre Comisie si Romania in 1998.
Platile vor fi efectuate pe baza cererilor trimise de RNAF si se vor face intr-un cont bancar separat, denominat in Euro, care va fi deschis si gestionat de catre Fondul National la o banca stabilita in prealabil de comun acord cu Comisia. In principiu, toate conturile bancare sunt purtatoare de dobanda.
Conform art. 3 si 4 din regulile de implementare ale Regulamentului financiar, dobanda acumulata este proprietatea tarii beneficiare. RNAF va asigura inregistrarea in intregime a dobanzii acumulate ca si venit la bugetul national. Mai mult, RNAF va asigura raportarea periodica a dobanzii prin Perseus.
5.2.2. Platile catre Fondul National privind Programe si agentii comunitare si Sprijin pentru beneficiarii finali
O singura plata, va fi trimisa catre FN acoperind intreaga suma a instrumentului de pre-aderare Phare parte a contributiei financiare pentru participarea la Programe Comunitare si Agentii. Aceasta plata va fi efectuata dupa semnarea Acordului de Finantare si pe baza cererii emise de FN.
Aceasta plata este separata de platile efectuate pentru restul programului. Contributia Phare pentru fiecare program va fi, totusi, transferata numai cand decizia Consiliului de Asociere sau Memorandumul de intelegere ce stabilesc termenii si conditiile de participare in programul respectiv vor intra in vigoare.
Daca va apare o intarziere in intrarea in vigoare a unor Memorandumuri de intelegere, atunci platile catre FN vor putea fi divizate in 2 sau mai multe transe, astfel incat sa poata fi platite imediat 100% din fondurile necesare pentru programele in vigoare. FN este responsabil pentru transferul de fonduri inapoi catre Comisie pe baza cererii de fonduri a serviciilor Comisiei responsabile pentru programele in cauza si in termenele cerute.
5.2.3. Platile efectuate de catre Fondul National catre Agentiile de Implementare
Fondul National va efectua platile catre AI, in conformitate cu Acordurile de Finantare semnate intre FN si AI. Conturile bancare ale subprogramelor se deschid in numele agentiei de implementare respective, responsabile de gestionarea financiara a subprogramului, in conformitate cu Art. 13 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National.
Atat timp cat implementarea se face conform DIS, fiecare Acord de Finantare individual trebuie sa fie avizat in avans de catre Comisia Europeana. AI trebuie sa fie fiecare conduse de catre un Responsabil cu Autorizarea Programului (RAP) numit de RNAF in urma consultarii cu CNA. RAP va fi responsabil cu toate operatiunile efectuate de catre AI respective.
5.2.4. Incheierea Cheltuielilor si Inchiderea Conturilor
In termen de 16 luni de la incheierea executiei contractelor, FN va transmite o declaratie finala de cheltuieli, atat pentru asistenta Phare cat si pentru co-finantare, si o atestare cu privire la regularitatea, exactitatea si veridicitatea conturilor transmise. Declaratia finala de cheltuieli ar trebui sa aiba valoarea originala a contractelor din care se vor scadea deducerile si economiile agreate cu contractorii pe durata implementarii. De asemenea, aceasta va trebui sa aiba valoarea platii facute cumulate cu sumele datorate in contul retinerii contractuale.
In cazul in care platile primite de la Comisie depasesc valoarea finala a cheltuielilor autorizate, FN va returna Comisiei sumele in exces in momentul trimiterii declaratiei finale. In cazul in care sunt plati neefectuate (cu exceptia fondurilor aferente retinerilor contractuale), FN va oferi o explicatie si va face o previziune cu privire la momentul finalizarii platii. FN va raporta trimestrial progresul in ceea ce priveste fondurile aferente retinerilor contractuale si platile neefectuate. In cazul in care acestea nu sunt platite catre contractor, vor fi returnate catre Comisie.
Dupa evaluarea declaratiei finale, Comisia isi va exprima punctul de vedere asupra cheltuielilor care vor fi exceptate de la finantarea comunitara, in cazul in care cheltuielile nu au fost efectuate in conformitate cu regulile comunitare.
Rezultatele verificarilor Comisiei si concluziile de a excepta cheltuielile de la finantare vor fi notificate in scris catre FN, care va avea la dispozitie o luna pentru a transmite raspunsul sau in scris.
In cazul in care nu se ajunge la acord in termen de o luna de la primirea raspunsului scris din partea FN, Comisia va decide si va stabili sumele care vor fi exceptate, avand in vedere indeosebi gradul de neconcordante, natura si gravitatea abaterilor precum si pierderile financiare inregistrate de Comisie.
Urmare deciziei referitoare la sumele exceptate, toate cheltuielile neeligibile vor fi recuperate fara prejudicii luand in considerare tratamentul neregularitatilor si corectiile financiare corespunzatoare mentionate mai jos.
Fondurile vor fi recuperate prin rambursare directa de catre FN sau prin compensare in conformitate cu regulile comunitare.

6. MONITORIZARE SI EVALUARE
Implementarea programului va fi monitorizata prin intermediul Comitetului Mixt de Monitorizare (JMC - Joint Monitoring Committee). Acesta include RNAF, CNA si serviciile Comisiei. JMC va avea loc cel putin o data pe an.
Acesta are rolul de a analiza toate programele finantate din fondurile PHARE in vederea evaluarii evolutiei acestora catre atingerea obiectivelor prezentate in Memorandumul de Finantare si Parteneriatul de Aderare.
JMC poate recomanda schimbarea prioritatilor si/sau realocarea de fonduri PHARE.
Mai mult, JMC va verifica progresul programelor de asistenta de pre-aderare finantate de UE o data pe an. (PHARE, ISPA, SAPARD).
Pentru programul PHARE, JMC va fi asistat de catre Subcomitetele sectoriale de monitorizare (SMSC), care vor include CNA, RAP din fiecare agentie de implementare (si OPCP cand este cazul) si directiile de specialitate ale Comisiei. SMSC va verifica in detaliu progresul fiecarui program, inclusiv a componentelor si contractelor acestuia, grupate de JMC in sectoare de monitorizare corespunzatoare. Fiecare sector va fi supervizat prin intermediul unui SMSC pe baza rapoartelor de monitorizare intocmite de agentia de implementare, precum si a evaluarilor intermediare realizate de evaluatori independenti. SMSC va inainta recomandarile referitoare la management si proiectare, asigurandu-se ca acestea sunt puse in aplicare. SMSC va raporta catre JMC, caruia ii va prezenta opinii generale detaliate cu privire la toate programele cu finantare PHARE din sectorul respectiv.
Directiile de specialitate ale Comisiei vor asigura ca o evaluare intermediara (centralizata sau descentralizata) va avea loc si/sau o evaluare ex-post va fi realizata dupa incheierea programului.

7. AUDIT, CONTROL FINANCIAR, MASURI ANTI-FRAUDA, ACTIUNI PREVENTIVE SI CORECTIVE
7.1. Supervizarea si controlul financiar efectuat de catre Comisie si Curtea Europeana de Conturi
Toate Memorandumurile de Finantare precum si contractele corespunzatoare acestora sunt supuse supervizarii si controlului financiar al Comisiei (inclusiv Biroul European Anti-frauda) si auditului Curtii Europene de Conturi. In perioada in care Sistemul Extins de Implementare Descentralizata (EDIS) nu este inca aplicabil Agentiilor de implementare din tara beneficiara, Delegatia va pune in practica masuri de verificare ex-ante a documentelor de licitatie si contractare.
Pentru a asigura protectia eficienta a intereselor financiare ale Comunitatii, Comisia (inclusiv Biroul European Anti-frauda) poate recurge la verificari si inspectii la fata locului in conformitate cu procedurile prevazute in Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) 2185/96*7).
Misiunile de control si audit descrise mai sus se adreseaza tuturor contractorilor si subcontractorilor care au primit fonduri comunitare.
Fara prejudicierea responsabilitatilor Comisiei si Curtii Europene de Conturi*8), conturile si operatiunile efectuate de Fondul National si, daca este cazul, de OPCP si toate agentiile de implementare respective pot fi subiectul verificarii la cererea Comisiei, de catre Comisie sau un auditor extern contractat de Comisie.
7.2. Obligatiile Tarii beneficiare
7.2.1. Audit si Control Financiar
Pentru a asigura un management financiar eficient al fondurilor Phare, tara beneficiara trebuie sa aiba un sistem de management si control al asistentei in conformitate cu principiile general acceptate si standardele in vigoare. Acest sistem va indeplini cerintele prevazute in Art. 164 din Regulamentul Financiar, si in special va asigura corespunzator corectitudinea, regularitatea si eligibilitatea solicitarilor de asistenta comunitara.
Sistemele de managementul si control ale tarii beneficiare vor asigura o pista suficienta de audit, asa cum este prevazut in Art. 7 (2) din Regulamentul Comisiei 438/2001*9).
Autoritatea nationala competenta pentru controlul financiar va efectua controalele financiare necesare asupra tuturor entitatilor implicate in implementarea programului.
In fiecare an vor fi transmise Comisiei un plan de audit si o sinteza a principalelor concluzii si a recomandarilor auditorilor, precum si un rezumat cu privire la stadiul punerii in aplicare a recomandarilor auditului anterior. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitia Comisiei.
7.2.2. Masuri Preventive
Tara beneficiara va lua masurile necesare pentru prevenirea si combaterea practicilor de coruptie activa si pasiva*10) in fiecare faza a procedurii de achizitii sau de acordare de granturi, precum si pe parcursul implementarii contractelor respective.
Autoritatile din tara beneficiara, inclusiv personalul responsabil de implementarea programului, vor garanta luarea tuturor masurilor preventive pentru evitarea oricarui conflict de interese si vor informa Comisia imediat cu privire la orice conflict de interese sau la orice situatie ce poate determina un asemenea conflict.
7.2.3. Masurile Anti-frauda si Actiuni Corective
Tara beneficiara va avea, in primul rand, responsabilitatea de a asigura un proces de investigare si un tratament adecvat al cazurilor suspectate sau efective de frauda si neregularitati identificate in urma controalelor nationale sau comunitare.
Autoritatile nationale vor asigura functionarea mecanismelor de control si raportare echivalente cu cele prevazute in Regulamentul Comisiei 1681/94*11).
Indeosebi, toate cazurile suspecte sau efective de frauda*12) si neregularitati*13), precum si masurile aferente luate de autoritatile nationale trebuie sa fie raportate directiilor de specialitate ale Comisiei fara intarziere. In cazul in care nu sunt cazuri suspecte sau efective de frauda sau neregularitati, tara beneficiara va informa Comisia asupra acestui fapt in termen de doua luni de la incheierea fiecarui trimestru.
In cazul in care se inregistreaza o neregularitate sau frauda, tara beneficiara are obligatia de a efectua corectiile financiare necesare solicitate in legatura cu neregularitatea respectiva. Corectiile efectuate de tara beneficiara vor consta in anularea intregii sau a unei parti din contributia comunitara. Fondurile comunitare rezultate din aceasta actiune pot fi reutilizate de catre Fondul National pentru indeplinirea obiectivelor programului, in conformitate cu Art. 5 din Memorandumul de intelegere cu privire la infiintarea Fondului National.
7.3. Recuperarea fondurilor in caz de neregularitate sau frauda
Orice neregularitate*14) sau frauda*15) descoperita in orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului sau ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de catre Comisie.
-----------
*7) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/96 din 11 noiembrie 1996, OJ L 292; 15.11.1996; p. 2.
*8) Asa cum se precizeaza in Conditiile Generale ale Memorandumul de Finantare anexat la Acordul Cadru.
*9) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 438/2001 din 2 martie 2001, OJ L 63; 3.3.2001, p. 21.
*10) Coruptia activa este definita ca fiind actiunea deliberata prin care se promite sau ofera, direct sau printr-un intermediar, un avantaj de orice natura unei persoane publice pentru aceasta sau pentru o terta persoana, in scopul de a o determina sau de a o impiedica sa actioneze in conformitate cu obligatiile sale sau in exercitarea functiilor sale prin incalcarea obligatiilor oficiale, aducand prejudicii sau punand in pericol intereselor financiare ale Comunitatii Europene.
Coruptia pasiva este definita ca actiunea deliberata a unei persoane oficiale, care, direct sau prmtr-un intermediar, solicita sau primeste avantaje de orice natura, pentru sine sau pentru o terta parte, sau accepta promisiunea unui asemenea avantaj, pentru a actiona sau a impiedica actiunea in conformitate cu obligatiile sale sau in exercitarea functiilor sale, prin incalcarea obligatiilor oficiale, aducand prejudicii sau punand in pericol interesele financiare ale Comunitatii Europene.
*11) Regulamentul Comisiei (CE) 1681/94 din 11 iulie 1994; 12.7.94; p. 43.
*12) Frauda presupune orice act intentionat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente sau declaratii false, incorecte sau incomplete, care sa aiba ca efect insusirea necuvenita sau retinerea eronata a fondurilor din bugetul general al Comunitatii Europene sau din bugetele gestionate de catre sau in numele Comunitatii Europene; nedivulgarea informatiilor prin nerespectarea unei anumite obligatii, cu acelasi efect; utilizarea acestor fonduri in alte scopuri decat cele destinate initial.
*13) Neregularitatile se refera la toate abaterile de la prevederile nationale sau de la legislatia comunitara, de la acest Memorandum de Finantare sau contractele prevazute prin acesta, care apare ca rezultat al unui act sau omisiuni a unui agent economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii sau bugetele gestionate de aceasta, printr-o cheltuiala nejustificata. Termenul "Legislatie Comunitara" defineste in acest context ansamblul reglementarilor comunitare aplicabile intre partile semnatare ale Memorandumului de Finantare (de ex. Acorduri Europene, Acorduri Cadru, Memorandumul de Intelegere cu privire la infiintarea Fondului National etc.).
*14) A se vedea definitia de mai sus.
*15) A se vedea definitia de mai sus.

In cazul in care, dupa efectuarea verificarilor necesare, Comisia concluzioneaza ca:
(a) Tara Beneficiara nu si-a indeplinit obligatiile de a preveni, detecta, si corecta iregularitatile
sau
(b) Implementarea proiectului nu justifica parte sau intreaga asistenta financiara alocata sau
(c) Se inregistreaza disfunctionalitati grave ale sistemului de management si control care pot conduce
la iregularitati,
Comisa poate suspenda finantarea in continuare a programului respectiv, si, cu argumente, este in masura sa solicite Tarii Beneficiare comentarii si, daca este cazul, sa efectueze corectii intr-o perioada determinata de timp.
In cazul in care nu se ajunge la intelegere pana la sfarsitul perioadei de timp stabilite de catre Comisie si in cazul in care corectiile solicitate nu au fost efectuate, Comisia poate - luand in considerare comentariile facute de Tara Beneficiara - sa decida in termen de trei luni:
(a) reducerea sau anularea platilor pentru programul respectiv, sau
(b) efectuarea corectiilor financiare solicitate prin anularea in totalitate sau partiala a asistentei oferite pentru programul respectiv.
In momentul stabilirii valorii corectiei, Comisia va lua in considerare principiul proportionalitatii, tipul iregularitatii, si amploarea si implicatiile financiare ale deficientelor identificate in cadrul sistemului de management si control al Tarii Beneficiare.
In absenta unei decizii in sensul mentionat la (a) sau (b), finantarea in continuare a programului va fi reluata imediat.
Responsabilul National cu Autorizarea Finantarii va asigura rambursarea fondurilor neutilizate sau a sumelor platite eronat, in termen de saizeci de zile calendaristice de la data notificarii. In cazul in care RNAF nu va plati suma datorata Comunitatii, Tara Beneficiara va rambursa aceasta suma Comisiei.
Dobanda generata de plata intarziata va fi acoperita din sumele nerambursate in conformitate cu regulile specificate in Regulamentul Financiar.

8. VIZIBILITATE SI PUBLICITATE
Responsabilul cu Autorizarea Programului va raspunde de asigurarea luarii masurilor necesare pentru a furniza publicitatea adecvata pentru toate activitatile finantate prin program. Acest proces va fi realizat impreuna cu Comisia. Alte detalii sunt prezentate in Anexa cu privire la Vizibilitate si Publicitate.

9. CONDITII SPECIALE
In cazul in care angajamentele agreate nu sunt indeplinite din motive care pot fi controlate de catre Guvernul Romaniei, Comisia poate revizui programul in sensul de a-l anula total sau partial si/sau realoca fondurile neutilizate pentru alte scopuri aflate in concordanta cu obiectivele programului PHARE.

ANEXA D
INFORMAREA SI PUBLICITATEA PENTRU PROGRAMELE PHARE, ISPA SI SAPARD
ALE COMUNITATILOR EUROPENE

1. Obiectiv si sfera de actiune
Masurile de informare si publicitate privind asistenta din partea Comunitatii Europene prin Programul PHARE au intentia de a creste gradul de constientizare a publicului si transparenta actiunilor UE, precum si de a crea o imagine consistenta privind masurile respective in toate tarile beneficiare. Informarea si publicitatea privesc masurile care primesc o contributie de la Programul PHARE.
2. Principii generale
Fiecare responsabil cu autorizarea programului care raspunde de implementarea memorandumurilor financiare si a altor forme de asistenta va raspunde pentru publicitatea la fata locului. Aceasta actiune se va desfasura in cooperare cu Delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate asupra demersurilor facute in acest scop.
Autoritatile nationale si regionale competente vor desfasura activitatile necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si pentru a colabora cu Delegatia Comisiei Europene la fata locului.
Masurile de informare si publicitate descrise mai jos se bazeaza, pe prevederile reglementarilor si deciziilor ce se aplica fondurilor structurale. Acestea sunt:
- Reglementarea (CEE) 1159/2000 Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 130/30 din 31 mai 2000;
- Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.
Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse in:
- Decizia Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 182/58.
Masurile de informare si publicitate trebuie sa fie conforme cu prevederile reglementarilor si deciziilor mai sus mentionate. Un manual de conformitate poate fi pus la dispozitia autoritatilor nationale, regionale si locale de catre Delegatia Comisiei Europene din tara respectiva.
3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE
Informarea si publicitatea vor face subiectul unui set de masuri coerente, definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu Delegatiile Comisiei Europene, pentru durata memorandumului de finantare, si va privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
Costul informarii si publicitatii referitoare la proiecte individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
Cand sunt implementate programe PHARE, se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. (a) si (b):
(a) Autoritatile competente din tarile beneficiare trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Ele trebuie sa asigure faptul ca asemenea documente sunt distribuite in mod corespunzator si trebuie sa le puna la dispozitia partilor interesate. Ele trebuie sa asigure prezentarea consecventa pe tot teritoriul tarii beneficiare a materialelor de informare si publicitate produse.
(b) Masurile de informare si publicitate la fata locului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
(i) In cazul investitiilor de infrastructura cu un cost ce depaseste 1 milion euro:
- panouri ridicate pe locurile respective, care sa fie instalate in concordanta cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual, care sa fie furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene in tara respectiva.
- Placute permanente pentru lucrarile de infrastructura accesibile publicului larg, care sa fie instalate conform prevederilor reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual care sa fie furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene din tara respectiva.
(ii) In cazul investitiilor productive, masuri pentru dezvoltarea potentialului local si orice alte masuri beneficiind de finantare PHARE, ISPA sau SAPARD:
- masuri care sa constientizeze beneficiarii potentiali si publicul larg cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile citate la paragraful 3(b)(i) de mai sus;
- masuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD sub forma unei indicatii in formularele care trebuie sa fie completate de asemenea solicitanti, ca parte a ajutorului vine din partea UE si in mod special de la programele PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile de mai sus.
4. Vizibilitatea asistentei UE in cercurile de afaceri si printre potentialii beneficiari si pentru publicul larg
4.1. Cercurile de afaceri
Cercurile de afaceri trebuie implicate cat mai mult posibil in asistenta care le priveste in modul cel mai direct.
Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor catre potentialii beneficiari, in special catre intreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie sa cuprinda si o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.
4.2. Alti beneficiari potentiali
Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau care ar putea beneficia de masuri privind instruirea, ocuparea fortei de munca sau dezvoltarea resurselor umane. In acest sens, se va asigura cooperarea dintre organismele de invatamant profesional implicate in ocuparea fortei de munca, afaceri si grupurile de afaceri, centrele de instruire si organizatiile neguvernamentale.
Formulare
Formularele emise de autoritatile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, solicitarea si acordarea de fonduri nerambursabile de asistenta destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte entitati eligibile pentru asemenea asistenta vor trebui sa indice faptul ca UE si in mod special Programele PHARE, ISPA sau SAPARD furnizeaza sprijinul financiar. Notificarea de asistenta transmisa beneficiarilor va mentiona volumul sau procentul de asistenta finantat de programul in cauza. Daca asemenea documente poarta stema nationala sau regionala, ele vor purta de asemenea si insemnul UE de aceeasi marime.
4.3. Publicul general
Media
Autoritatile competente vor informa mass-media, in maniera cea mai potrivita, despre actiunile co-finantate de UE si in special de PHARE, ISPA sau SAPARD. Asemenea participare va fi reflectata in mod corect in aceasta informare.
In acest scop, lansarea operatiunilor (dupa ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, cu precadere in mass-media regionala (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara.
Principiile mentionate in cele doua paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presa sau comunicate de publicitate.
Actiuni informative
Organizarea de actiuni informative, cum ar fi conferinte, seminarii, targuri si expozitii in legatura cu implementarea operatiunilor partial finantate de Programele PHARE, ISPA sau SAPARD va urmari sa faca explicita participarea UE. Poate fi folosita ocazia pentru a se expune steagurile europene in camerele unde au loc intalniri si se pune emblema UE pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara va ajuta, dupa necesitati, la pregatirea si realizarea acestor evenimente.
Materiale informative
Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si masuri similare finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie sa contina pe pagina de titlu o indicatie clara a participarii UE, precum si simbolul UE, in cazul in care stema nationala sau regionala este folosita.
In cazul in care asemenea publicatii includ o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila in tara beneficiara, cat si de delegatul Comisiei, in numele acesteia, pentru a asigura ca participarea UE este clara.
Aceste publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea partilor interesate.
Principiile mentionate mai sus se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.
5. Aranjamente speciale privind panouri, placute permanente si postere
Pentru a asigura vizibilitatea masurilor finantate partial de programele Phare, ISPA sau SAPARD, tarile beneficiare vor asigura faptul ca urmatoarele masuri de informare si publicitate se supun urmatoarelor:
Panouri
Panourile care furnizeaza informatii privind participarea UE la finantarea investitiei ar trebui ridicate la locul tuturor proiectelor in care participarea UE ajunge pana la de 1 milion euro sau mai mult. Chiar in cazul in care autoritatile nationale sau regionale competente nu ridica un panou care sa anunte propria lor implicare in finantare, asistenta UE trebuie mentionata oricum pe un panou special. Panourile trebuie sa fie de o marime corespunzatoare anvergurii operatiunii (tinand seama de marimea co-finantarii din partea UE) si trebuie sa fie pregatite conform instructiunilor prevazute in manualul tehnic ce se poate obtine de la Delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus.
Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de sase luni dupa terminarea lucrarilor si inlocuite, in cazurile in care este posibil, de o placuta permanenta in conformitate cu specificatiile descrise in manualul tehnic la care se face referire mai sus.
Placute permanente
Placute permanente ar trebui amplasate in zonele accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, statii etc.). In plus fata de insemnul UE, asemenea placute trebuie sa specifice partea finantata de UE, alaturi de o mentiune a programului in cauza (Phare, ISPA sau SAPARD).
In cazul in care o autoritate nationala, regionala sau locala sau un alt beneficiar decide sa ridice un panou, sa plaseze o placuta permanenta, sa afiseze un poster sau sa ia orice alta masura pentru a da informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie de asemenea sa fie indicata.
6. Prevederi finale
Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot lua, in orice situatie, masuri suplimentare, daca le considera a fi necesare. Ele vor consulta Delegatia Comisiei Europene si o vor informa despre initiativele pe care le au in vedere, astfel incat Delegatia sa poata participa in mod corespunzator in realizarea acestora.
Pentru a inlesni implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul Delegatiilor sale la fata locului, va asigura asistenta tehnica sub forma indrumarii asupra cerintelor de design, in cazul in care este necesar. Se va realiza un manual, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate in forma electronica si acesta va fi disponibil la cerere.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016