Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 27 iunie 2013  intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Kazahstan privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar pe baza de reciprocitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 27 iunie 2013 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Kazahstan privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar pe baza de reciprocitate

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

    Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan, denumite în continuare părţi,
    cu scopul de a dezvolta cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar din statele părţilor pe bază de reciprocitate,
    dorind să îmbunătăţească sistemul şi capabilităţile de pregătire pentru personalul militar din statele părţilor,
    respectând legislaţia naţională a statelor părţilor şi principiile şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Scopul prezentului acord este stabilirea cadrului legal pentru schimbul de personal militar în vederea pregătirii în instituţii de învăţământ militar ale părţilor pe bază de reciprocitate.
    ART. 2
    În scopul prezentului acord, următorii termeni semnifică:
    - studenţi - personal militar, ofiţeri şi cadeţi, al părţilor care este trimis în instituţii de învăţământ militar (în continuare IÎM) ale părţii gazdă în conformitate cu prevederile prezentului acord;
    - Programul de cooperare - document anual, anexă la prezentul acord, semnat de reprezentanţii părţilor care include denumirea IÎM, numărul de studenţi ce urmează să fie pregătiţi în IÎM, precum şi durata cursurilor pentru următorul an de instruire;
    - partea trimiţătoare - partea care trimite studenţi pentru pregătire în IÎM ale celeilalte părţi;
    - partea gazdă - partea care primeşte pentru pregătire studenţi ai părţii trimiţătoare în propriile IÎM;
    - planul de învăţământ - lista subiectelor ce vor fi studiate la un anumit curs;
    - curicula - program care defineşte conţinutul şi întinderea cunoştinţelor, abilităţile şi competenţele pentru fiecare disciplină care urmează a fi studiată.
    ART. 3
    1. Programul de cooperare se va semna nu mai târziu de începutul anului de învăţământ. Prin consimţământul părţilor pot fi făcute amendamente şi completări la Programul de cooperare în timpul anului de învăţământ.
    2. Selecţia studenţilor şi examinarea lor medicală se vor face de către partea trimiţătoare conform criteriilor de admitere ale IÎM ale părţii gazdă.
    3. Pregătirea se va desfăşura în limba statului părţii gazdă sau într-o altă limbă specificată de partea gazdă.
    4. La cererea părţii trimiţătoare, partea gazdă poate organiza un curs pregătitor de limbă cu o durată de până la un an. Competenţa lingvistică a studenţilor va fi evaluată de comisia de admitere a părţii gazdă.
    5. Anual, înainte de sfârşitul lunii februarie a anului premergător anului de învăţământ, părţile îşi vor trimite lista cursurilor deschise studenţilor străini pentru anul de învăţământ următor. Lista va cuprinde: specializare, scop, obiective, criterii de admitere şi alte detalii.
    6. Anual, până la sfârşitul lunii martie care precede anul de învăţământ, părţile îşi vor trimite oficial solicitarea de cursuri care cuprinde:
    1) denumirea IÎM, specializarea, numărul de locuri şi cursuri solicitate, categorii de studenţi;
    2) solicitarea de curs pregătitor de limbă, în conformitate cu alineatul 4 al acestui articol.
    7. Anual, înainte de sfârşitul lunii iunie care precedă anul de învăţământ, părţile se vor informa reciproc asupra posibilităţii de primire a numărului de studenţi la specializările propuse.
    ART. 4
    Părţile vor recunoaşte reciproc echivalenţa şi valabilitatea documentelor de absolvire emise de IÎM.
    ART. 5
    (1) Partea gazdă în baza prezentului acord asigură studenţilor următoarele:
    - personalul didactic;
    - echipamentele, materialele şi dotările necesare desfăşurării procesului de pregătire, în conformitate cu planul de învăţământ;
    - cazarea şi hrănirea (inclusiv pe perioada îmbolnăvirii) în conformitate cu standardele interne;
    - accesul la biblioteci, săli de lectură, săli de sport şi alte spaţii necesare pe timpul instruirii;
    - transportul pentru asigurarea procesului de învăţământ pe teritoriul statului său;
    - echipamentul special pentru lucrul pe instalaţii în conformitate cu regulamentele pentru categoriile de personal militar corespunzătoare. Echipamentul special va fi asigurat pentru utilizarea temporară şi se va returna la finalul cursului;
    - asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă, inclusiv spitalizarea în facilităţile medicale militare;
    - transportul internaţional, cazarea şi masa pe perioada vizitelor de studii efectuate în conformitate cu planul de învăţământ.
    (2) Partea trimiţătoare poate cere mai multe locuri decât cele confirmate aprobate prin programul de cooperare. În cazul confirmării de către partea gazdă, partea trimiţătoare este responsabilă de toate cheltuielile pentru instruirea studenţilor pe locuri suplimentare, în conformitate cu costurile stabilite de partea gazdă.
    ART. 6
    Partea trimiţătoare este responsabilă pentru:
    - prezenţa studenţilor la pregătire nu mai târziu de data convenită în Programul de cooperare;
    - transportul studenţilor la locul de pregătire şi retur, la începutul şi sfârşitul perioadei de pregătire, pe timpul vacanţei.
    ART. 7
    În caz de deces al studentului, survenit pe timpul pregătirii, partea gazdă va notifica imediat partea trimiţătoare şi va asigura asistenţa necesară părţii trimiţătoare.
    ART. 8
    Studenţii vor prezenta la sosirea în IÎM a părţii gazdă următoarele documente:
    - paşaport valabil cel puţin 6 luni după data terminării studiilor, cu viză corespunzătoare;
    - copii ale documentelor de studii;
    - certificat de sănătate, eliberat cu cel mult două luni înainte de începerea pregătirii;
    - asigurare medicală valabilă pe toată perioada pregătirii;
    - certificat medical privind absenţa virusului HIV şi a tuberculozei.
    ART. 9
    1. Pe timpul pregătirii, studenţii trebuie să respecte legislaţia statului părţii gazdă, precum şi regulile şi regulamentele din IÎM.
    2. Cursanţii care vor încălca prevederile alineatului 1 al acestui articol, cei care nu corespund cerinţelor curiculei sau care sunt declaraţi inapţi pentru continuarea studiilor din cauza stării de sănătate de către comisia medicală a părţii gazdă vor fi trimişi în statul părţii trimiţătoare pe cheltuiala acesteia. Partea gazdă va informa partea trimiţătoare în prealabil asupra motivelor trimiterii studentului înapoi.
    3. Cursanţilor care şi-au însuşit în mod corespunzător curicula, au promovat examenele şi au susţinut lucrările de absolvire li se înmânează certificate de studii şi insigne.
    4. În cazul primirii unei solicitări a părţii trimiţătoare, IÎM furnizează proiectele de absolvire/lucrările şi documentele elaborate de studenţi, disponibile, reprezentantului militar al părţii trimiţătoare ori persoanei autorizate din cadrul misiunii diplomatice a statului părţii trimiţătoare.
    5. Pe timpul pregătirii, studenţii se află în coordonarea reprezentantului desemnat al părţii trimiţătoare.
    6. Cu permisiunea părţii gazdă reprezentanţii părţii trimiţătoare pot vizita IÎM unde studenţii sunt pregătiţi. Cererile scrise trebuie transmise părţii gazdă nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare înainte de data planificată a vizitei.
    7. Partea trimiţătoare, la nevoie, poate chema înapoi studenţii în orice moment cu condiţia informării prealabile, în scris, a părţii gazdă. În astfel de cazuri toate cheltuielile părţii gazdă pe timpul pregătirii până la data înapoierii vor fi acoperite de către partea trimiţătoare.
    8. Studenţii - cadeţii beneficiază de un concediu anual, pe o perioadă corespunzătoare în conformitate cu regulile IÎM ale părţii gazdă. Partea gazdă nu este responsabilă pentru organizarea vacanţelor studenţilor. Călătoriile în interes personal nu vor fi suportate de către partea gazdă.
    9. Studenţii pot beneficia de concedii de până la 10 zile pentru motive personale precum îmbolnăvirea sau moartea unui membru de familie.
    10. Pe perioada pregătirii în IÎM, studenţii pot fi vizitaţi de membrii familiilor lor sau rude, costurile fiind suportate de către aceştia.
    ART. 10
    1. În cazul deteriorării ori pierderii bunurilor părţii gazdă, din vina studenţilor, partea trimiţătoare va fi responsabilă pentru compensarea cheltuielilor părţii gazdă în conformitate cu valoarea reală a bunurilor. După determinarea valorii bunurilor, reprezentanţii autorizaţi ai părţii gazdă vor trimite părţii trimiţătoare o notificare specificând contravaloarea înlocuirii bunurilor sau a reparaţiei acestora.
    2. Plata costurilor reparaţiei sau înlocuirii bunurilor deteriorate va fi făcută de partea trimiţătoare în euro într-o perioadă de 45 de zile de la data primirii facturii corespunzătoare. Facturile se vor emite pe baza actelor constatatoare semnate de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
    ART. 11
    În cazul unor divergenţe rezultând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, acestea vor fi rezolvate prin consultări şi negocieri între părţi.
    ART. 12
    Prin consimţământul părţilor se pot face amendamente şi completări la prezentul acord care vor constitui parte integrantă din acesta, vor face obiectul unor protocoale separate şi vor intra în vigoare în conformitate cu alineatul 1 al articolului 13 din prezentul acord.
    ART. 13
    1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii pe cale diplomatică de către partea kazahă a notificării scrise prin care partea română informează despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare în vederea intrării lui în vigoare.
    2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi poate notifica în scris, pe cale diplomatică, celeilalte părţi despre intenţia sa de a denunţa prezentul acord. În acest caz ieşirea din vigoare a prezentului acord se va produce la 6 (şase) luni de la data primirii, pe cale diplomatică, de către una dintre părţi a notificării scrise a celeilalte părţi privind o astfel de intenţie.
    3. Dacă la momentul ieşirii din vigoare a prezentului acord există aspecte financiare şi solicitări nerezolvate, atunci prevederile referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la rezolvarea lor definitivă.

    Semnat la Astana în data de 27 iunie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă, rusă şi engleză, toate exemplarele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare a prevederilor prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

        Pentru Ministerul Pentru Ministerul
    Apărării Naţionale din România, Apărării din Republica Kazahstan,
        Bogdan Aurescu Imanzhusup Akpombayev    ANEXĂ
    la acord

                                  PROGRAM
       de cooperare pentru pregătirea personalului militar pe bază de
          reciprocitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi
              Ministerul Apărării din Republica Kazahstan pentru
                          anul de învăţământ ..........

    Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale din România şi ai Ministerului Apărării din Republica Kazahstan aprobă numărul studenţilor Armatei României şi ai Armatei Republicii Kazahstan care vor fi trimişi la pregătire în instituţii de învăţământ militar, precum şi durata pregătirii acestora, conform solicitărilor părţilor.

    În România

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┐
│Nr. │Denumirea instituţiei militare│ Data │Nr. de │ Durata cursului │
│crt.│de învăţământ, forma de studii│începerii│locuri │ (luni, zile) │
│ │ şi denumirea cursului │cursului │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────────────────────┘


    În Republica Kazahstan

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┐
│Nr. │Denumirea instituţiei militare│ Data │Nr. de │ Durata cursului │
│crt.│de învăţământ, forma de studii│începerii│locuri │ (luni, zile) │
│ │ şi denumirea cursului │cursului │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────────────────────┘


    Prezentul program a fost semnat la ..........., în două exemplare, fiecare în limbile română, kazahă, rusă şi engleză.

    Pentru Ministerul Apărării Naţionale Pentru Ministerul Apărării
          din România, din Republica Kazahstan,                             _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016