Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 25 octombrie 2016  de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 25 octombrie 2016 de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 232 din 8 martie 2021
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 10 din 4 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 8 martie 2021.
──────────
    Părţile la prezentul acord,
    reamintind parteneriatul strategic instituit între America Latină şi zona Caraibilor (ALC), pe de o parte, şi Uniunea Europeană (UE), pe de altă parte, în iunie 1999 în cadrul primei reuniuni la nivel înalt UE-ALC de la Rio de Janeiro,
    reţinând iniţiativa adoptată de şefii de stat şi de guvern din ALC şi UE în cursul celei de-a cincea reuniuni la nivel înalt UE-ALC, care a avut loc la Lima, Peru, la 16 mai 2008,
    reamintind decizia de înfiinţare a Fundaţiei UE-ALC, luată de şefii de stat şi de guvern din UE şi ALC, de preşedintele Consiliului European şi de preşedintele Comisiei la cea de-a şasea reuniune la nivel înalt UE-ALC, care a avut loc la Madrid, Spania, la 18 mai 2010,
    reamintind instituirea, în 2011, a unei fundaţii de tranziţie în Republica Federală Germania, care îşi va încheia activitatea şi va fi dizolvată odată cu intrarea în vigoare a acordului internaţional constitutiv al Fundaţiei UE-ALC,
    reiterând necesitatea de a institui o organizaţie internaţională cu caracter interguvernamental reglementată de dreptul internaţional public, printr-un „acord internaţional constitutiv al Fundaţiei UE-ALC bazat pe mandatul adoptat la reuniunea ministerială organizată în marja celei de-a VI-a reuniuni la nivel înalt UE-ALC de la Madrid“, care să contribuie la consolidarea legăturilor existente între statele din America Latină şi zona Caraibilor, UE şi statele sale membre,
    convin după cum urmează:
    ART. 1
    Obiect
    1. Prin prezentul acord se instituie Fundaţia internaţională UE-ALC (denumită în continuare „fundaţia“ sau „fundaţia UE-ALC“).
    2. Prezentul acord stabileşte obiectivele fundaţiei, precum şi normele şi orientările generale care reglementează activităţile, structura şi funcţionarea sa.

    ART. 2
    Caracter şi sediu
    1. Fundaţia UE-ALC este o organizaţie internaţională cu caracter interguvernamental, de drept internaţional public. Aceasta se concentrează pe consolidarea parteneriatului biregional dintre UE şi statele sale membre şi Comunitatea Statelor Latinoamericane şi Caraibiene (CELAC).
    2. Fundaţia UE-ALC îşi are sediul în Oraşul Hanseatic Liber Hamburg din Republica Federală Germania.

    ART. 3
    Membrii fundaţiei
    1. Statele din America Latină şi zona Caraibilor, statele membre ale UE şi UE, care şi-au exprimat consimţământul de aşi asuma obligaţii în temeiul prezentului acord, pe baza procedurilor lor juridice interne, devin singurii membri ai fundaţiei UE-ALC.
    2. Fundaţia UE-ALC este, de asemenea, deschisă participării Comunităţii Statelor Latinoamericane şi Caraibiene (CELAC).

    ART. 4
    Personalitate juridică
    1. Fundaţia UE-ALC are personalitate juridică internaţională şi capacitatea juridică necesară pentru a-şi îndeplini obiectivele şi activităţile pe teritoriul fiecărui membru, în conformitate cu legislaţia internă a acestuia.
    2. Fundaţia are, de asemenea, capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona sau a înstrăina bunuri mobile şi imobile şi de a sta în justiţie.

    ART. 5
    Obiectivele fundaţiei
    1. Fundaţia UE-ALC:
    a) contribuie la consolidarea procesului de parteneriat biregional CELAC-UE, încurajând participarea şi aportul societăţii civile şi ale altor actori sociali;
    b) promovează în continuare cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă dintre cele două regiuni;
    c) îmbunătăţeşte în cele două regiuni vizibilitatea reciprocă, precum şi pe cea a parteneriatului biregional în sine.

    2. În special, fundaţia UE-ALC:
    a) promovează şi coordonează activităţi orientate către rezultate în sprijinul relaţiilor biregionale şi concentrate pe punerea în aplicare a priorităţilor stabilite în cadrul reuniunilor la nivel înalt CELAC-UE;
    b) promovează dezbaterea strategiilor comune pentru îndeplinirea priorităţilor sus-menţionate, încurajând cercetarea şi studiile;
    c) promovează schimburile fructuoase şi noile oportunităţi de stabilire de contacte în rândul societăţii civile şi al altor actori sociali.


    ART. 6
    Criterii privind activităţile
    1. În vederea realizării obiectivelor stabilite la articolul 5 din prezentul acord, activităţile fundaţiei UE-ALC:
    a) se bazează pe priorităţile şi temele abordate la nivel de şefi de stat şi de guvern la reuniunile la nivel înalt, concentrându-se pe nevoile identificate în sensul dezvoltării relaţiei biregionale;
    b) implică, în măsura în care este posibil şi conform cadrului activităţilor fundaţiei, participarea societăţii civile şi a altor actori sociali, cum ar fi instituţiile academice, şi ţin seama, în mod facultativ, de contribuţiile acestora. În acest scop, fiecare stat membru poate identifica instituţiile şi organizaţiile relevante, a căror activitate vizează consolidarea dialogului biregional la nivel naţional;
    c) conferă valoare adăugată iniţiativelor existente;
    d) conferă vizibilitate parteneriatului, concentrându-se în special asupra acţiunilor cu efect multiplicator.

    2. Atunci când lansează activităţi sau participă la acestea, fundaţia UE-ALC este orientată către acţiune, dinamică şi concentrată pe rezultate.

    ART. 7
    Activităţile fundaţiei
    1. În vederea realizării obiectivelor stabilite la articolul 5, fundaţia UE-ALC desfăşoară, printre altele, următoarele activităţi:
    a) încurajează dezbaterile în cadrul seminarelor, conferinţelor, atelierelor, grupurilor de reflecţie, cursurilor, expoziţiilor, publicaţiilor, prezentărilor, formării profesionale şi în cadrul schimbului de bune practici şi de cunoştinţe de specialitate;
    b) promovează şi sprijină evenimentele legate de temele abordate la reuniunile la nivel înalt CELAC-UE şi de priorităţile stabilite la reuniunile CELAC-UE la nivel de înalţi funcţionari;
    c) lansează programe de sensibilizare şi iniţiative biregionale, inclusiv schimburi în domeniile prioritare identificate;
    d) încurajează efectuarea de studii pe temele identificate de ambele regiuni;
    e) stabileşte legături în special cu persoanele sau instituţiile care nu sunt familiarizate cu parteneriatul biregional CELAC-UE şi le oferă noi posibilităţi de contact;
    f) creează o platformă online şi/sau înfiinţează o publicaţie electronică.

    2. Fundaţia UE-ALC poate lansa iniţiative în asociere cu instituţii publice şi private, instituţii ale UE, instituţii internaţionale şi regionale, state din America Latină şi zona Caraibilor şi state membre ale UE.

    ART. 8
    Structura fundaţiei
    Structura fundaţiei UE-ALC este următoarea:
    a) consiliul guvernatorilor;
    b) preşedintele; şi
    c) directorul executiv.


    ART. 9
    Consiliul guvernatorilor
    1. Consiliul guvernatorilor este compus din reprezentanţii membrilor fundaţiei UE-ALC. Acesta se reuneşte la nivel de înalţi funcţionari şi, după caz, la nivel de miniştri ai afacerilor externe cu ocazia reuniunilor la nivel înalt CELAC-UE.
    2. Comunitatea Statelor Latinoamericane şi Caraibiene (CELAC) este reprezentată în consiliul guvernatorilor de preşedinţia pro tempore, fără a aduce atingere participării ţării respective în calitate naţională.
    3. Biroul executiv al Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane (EuroLat) este invitat să desemneze câte un reprezentant din fiecare regiune în calitate de observator în consiliul guvernatorilor.
    4. Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE este invitată să desemneze un reprezentant din UE şi un reprezentant din zona Caraibilor în calitate de observatori în consiliul guvernatorilor.

    ART. 10
    Preşedinţia consiliului guvernatorilor
    Consiliul guvernatorilor are doi preşedinţi, unul din partea UE şi celălalt din partea statelor din America Latină şi zona Caraibilor.

    ART. 11
    Competenţele consiliului guvernatorilor
    Consiliul guvernatorilor al fundaţiei UE-ALC exercită următoarele competenţe:
    a) numeşte preşedintele şi directorul executiv al fundaţiei;
    b) adoptă orientările generale pentru activitatea fundaţiei şi stabileşte priorităţile operaţionale şi regulamentul de procedură al acesteia, precum şi măsurile necesare pentru a garanta transparenţa şi responsabilitatea în ceea ce priveşte, în special, finanţarea externă;
    c) aprobă încheierea acordului privind sediul, precum şi orice alt acord sau înţelegere care ar putea fi încheiată de fundaţie cu statele din America Latină şi zona Caraibilor şi cu statele membre ale UE în materie de privilegii şi imunităţi;
    d) adoptă bugetul şi statutul personalului, pe baza propunerii directorului executiv;
    e) aprobă modificările structurii organizatorice a fundaţiei, pe baza propunerii directorului executiv;
    f) adoptă programul multianual de lucru, inclusiv bugetul multianual estimativ, în principiu, cu o perspectivă de patru ani, pe baza proiectului înaintat de directorul executiv;
    g) adoptă programul anual de lucru, care include proiectele şi activităţile pentru anul următor, pe baza proiectului înaintat de directorul executiv şi în cadrul programului multianual;
    h) adoptă bugetul pentru anul următor;
    i) aprobă criteriile de monitorizare şi de audit al fundaţiei, precum şi criteriile de raportare a proiectelor fundaţiei;
    j) adoptă raportul anual şi situaţiile financiare ale fundaţiei pentru anul precedent;
    k) oferă îndrumări şi consiliere preşedintelui şi directorului executiv;
    l) propune părţilor modificări ale prezentului acord;
    m) evaluează derularea activităţilor fundaţiei şi ia măsuri pe baza rapoartelor prezentate de directorul executiv;
    n) soluţionează diferendele care pot apărea între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord şi a modificărilor acestuia;
    o) revocă numirea preşedintelui şi/sau a directorului executiv;
    p) aprobă instituirea parteneriatelor strategice;
    q) aprobă încheierea oricărui acord sau instrument juridic negociat în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) litera (i).


    ART. 12
    Reuniunile consiliului guvernatorilor
    1. Consiliul guvernatorilor se reuneşte de două ori pe an în şedinţă ordinară. Aceste şedinţe ordinare coincid cu reuniunile CELAC-UE la nivel de înalţi funcţionari.
    2. Consiliul guvernatorilor se reuneşte în şedinţă extraordinară la cererea unuia dintre preşedinţi, a directorului executiv sau a cel puţin o treime dintre membrii săi.
    3. Funcţiile de secretariat pentru consiliul guvernatorilor sunt îndeplinite sub autoritatea directorului executiv al fundaţiei.

    ART. 13
    Procesul decizional în consiliul guvernatorilor
    Consiliul guvernatorilor îşi exercită funcţiile în prezenţa a mai mult de jumătate dintre membrii săi din fiecare regiune. Deciziile se iau prin consensul membrilor prezenţi.

    ART. 14
    Preşedintele fundaţiei
    1. Consiliul guvernatorilor îşi alege preşedintele dintre persoanele nominalizate de membrii fundaţiei UE-ALC. Preşedintele este numit pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
    2. Preşedintele este o personalitate binecunoscută şi care se bucură de mult respect atât în America Latină şi zona Caraibilor, cât şi în UE. Preşedintele îşi exercită funcţia în mod voluntar, dar are dreptul la rambursarea oricăror cheltuieli necesare şi justificate în mod corespunzător.
    3. Funcţia de preşedinte este deţinută, alternativ, de un cetăţean al unui stat membru al UE şi de un cetăţean al unui stat din America Latină sau zona Caraibilor. Dacă preşedintele numit este un cetăţean al unui stat membru al UE, directorul executiv numit trebuie să fie cetăţean al unui stat din America Latină sau zona Caraibilor şi invers.
    4. Preşedintele:
    a) reprezintă fundaţia în relaţiile sale externe, îndeplinind un rol reprezentativ şi vizibil, prin contactele la nivel înalt cu autorităţi din statele din America Latină şi zona Caraibilor, din UE şi din statele membre ale UE, precum şi cu alţi parteneri;
    b) prezintă rapoarte la reuniunile miniştrilor afacerilor externe, la alte reuniuni ministeriale, la reuniunile consiliului guvernatorilor şi la alte reuniuni importante, după caz;
    c) oferă consiliere directorului executiv pentru elaborarea proiectelor de program de lucru multianual şi anual şi a proiectului de buget, în vederea aprobării acestora de către consiliul guvernatorilor;
    d) îndeplineşte alte sarcini atribuite de consiliul guvernatorilor.


    ART. 15
    Directorul executiv al fundaţiei
    1. Fundaţia este condusă de un director executiv numit de consiliul guvernatorilor pentru un mandat de patru ani, reînnoibil o singură dată, acesta fiind selectat dintre persoanele nominalizate de membrii fundaţiei UE-ALC.
    2. Fără a aduce atingere competenţelor consiliului guvernatorilor, directorul executiv nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni de la niciun guvern şi de la niciun alt organism.
    3. Funcţia de director executiv este remunerată şi este deţinută, alternativ, de un cetăţean al unui stat membru al UE şi de un cetăţean al unui stat din America Latină sau zona Caraibilor. Dacă directorul executiv numit este un cetăţean al unui stat membru al UE, preşedintele numit trebuie să fie cetăţean al unui stat din America Latină sau zona Caraibilor şi invers.
    4. Directorul executiv este reprezentantul legal al fundaţiei şi îndeplineşte următoarele sarcini:
    a) întocmeşte programul multianual şi programul anual de lucru al fundaţiei, precum şi bugetul acesteia, în consultare cu preşedintele;
    b) numeşte şi conduce personalul fundaţiei, asigurând respectarea obiectivelor acesteia;
    c) execută bugetul;
    d) prezintă consiliului guvernatorilor spre adoptare rapoarte de activitate periodice şi anuale, precum şi conturile financiare, menţinând proceduri transparente şi diseminarea corectă a informaţiilor privind toate activităţile desfăşurate sau sprijinite de fundaţie, inclusiv o listă actualizată a instituţiilor şi organizaţiilor identificate la nivel naţional, precum şi a celor care participă la activităţile fundaţiei;
    e) prezintă raportul menţionat la articolul 18;
    f) pregăteşte reuniunile şi asistă consiliul guvernatorilor;
    g) se consultă, atunci când este necesar, cu reprezentanţii adecvaţi ai societăţii civile şi cu alţi actori sociali, în special cu instituţiile identificate eventual de membrii fundaţiei UE-ALC, în funcţie de chestiunea ridicată şi de necesităţile concrete, şi informează consiliul guvernatorilor cu privire la rezultatele acestor contacte, în vederea unei analize suplimentare;
    h) desfăşoară consultări şi negocieri cu ţara gazdă a fundaţiei şi cu celelalte părţi la prezentul acord în ceea ce priveşte detaliile facilităţilor de care beneficiază fundaţia în aceste state;
    i) poartă negocieri, cu privire la orice acord sau instrument juridic având efecte internaţionale, cu organizaţii internaţionale, state şi instituţii publice sau private pe teme care depăşesc funcţionarea administrativă curentă a fundaţiei, după consultarea şi notificarea cuvenită a consiliului guvernatorilor în legătură cu începutul şi încheierea prevăzută a acestor negocieri, precum şi după consultări periodice în legătură cu conţinutul, sfera de cuprindere şi rezultatele probabile ale acestora;
    j) informează consiliul guvernatorilor cu privire la orice proceduri judiciare în care este implicată fundaţia.


    ART. 16
    Finanţarea fundaţiei
    1. Contribuţiile sunt voluntare şi nu aduc atingere participării în consiliul guvernatorilor.
    2. Fundaţia este finanţată, în principal, de către membrii săi. Respectând echilibrul biregional, consiliul guvernatorilor poate lua în considerare şi alte modalităţi de finanţare a activităţilor fundaţiei.
    3. În cazuri specifice, după notificarea şi consultarea prealabilă a consiliului guvernatorilor în vederea obţinerii unei aprobări din partea acestuia, fundaţia este autorizată să genereze resurse suplimentare prin intermediul finanţării externe din partea unor instituţii publice şi private, inclusiv prin efectuarea de rapoarte şi analize la cerere. Aceste resurse se utilizează exclusiv pentru activităţile fundaţiei.
    4. Republica Federală Germania furnizează, pe cheltuiala sa şi în cadrul contribuţiei sale financiare către fundaţie, un spaţiu mobilat corespunzător şi care este adecvat pentru a fi utilizat de către fundaţie, asigurând întreţinerea, utilităţile şi securitatea acestuia.

    ART. 17
    Auditarea şi publicarea conturilor
    1. Consiliul guvernatorilor numeşte auditori independenţi pentru auditarea conturilor fundaţiei.
    2. Situaţiile activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor fundaţiei, auditate de către auditori independenţi, se pun la dispoziţia membrilor cât mai curând posibil după închiderea fiecărui exerciţiu financiar, fără a depăşi însă termenul de şase luni de la acea dată, şi se supun aprobării consiliului guvernatorilor la reuniunea sa imediat următoare.
    3. Se publică un rezumat al conturilor auditate şi al bilanţului auditat.

    ART. 18
    Evaluarea fundaţiei
    De la data intrării în vigoare a prezentului acord, directorul executiv prezintă consiliului guvernatorilor o dată la patru ani un raport privind activităţile fundaţiei. Consiliul guvernatorilor evaluează global aceste activităţi şi ia orice decizie necesară privind activităţile viitoare ale fundaţiei.

    ART. 19
    Parteneriate strategice
    1. Fundaţia are patru parteneri strategici iniţiali: L’Institut des Amériques din Franţa şi Regione Lombardia din Italia, din partea UE, şi Fundaţia Mondială pentru Democraţie şi Dezvoltare (Global Foundation for Democracy and Development - FUNGLODE) din Republica Dominicană şi Comisia economică a Naţiunilor Unite pentru America Latină şi Caraibi (ECLAC), din partea Americii Latine şi a zonei Caraibilor.
    2. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, fundaţia UE-ALC poate stabili viitoare parteneriate strategice cu organizaţii interguvernamentale, cu state şi cu instituţii publice sau private din ambele regiuni, respectând întotdeauna principiul echilibrului biregional.

    ART. 20
    Privilegii şi imunităţi
    1. Caracterul fundaţiei şi personalitatea sa juridică sunt definite la articolele 2 şi 4.
    2. Statutul, privilegiile şi imunităţile fundaţiei, ale consiliului guvernatorilor, ale preşedintelui, ale directorului executiv, ale membrilor personalului şi ale reprezentanţilor membrilor pe teritoriul Republicii Federale Germania, acordate în scopul exercitării funcţiilor lor, sunt reglementate de Acordul privind sediul, încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania şi fundaţie.
    3. Acordul privind sediul menţionat la alineatul (2) din prezentul articol este independent de prezentul acord.
    4. Fundaţia poate încheia cu unul sau mai multe state din America Latină şi zona Caraibilor şi cu state membre ale UE şi alte acorduri, supuse aprobării consiliului guvernatorilor, cu privire la privilegiile şi imunităţile care ar putea fi necesare pentru buna funcţionare a fundaţiei pe teritoriile respective.
    5. În cadrul activităţilor sale oficiale, fundaţia, activele, veniturile şi alte bunuri pe care le deţine aceasta sunt scutite de orice impozit direct. Fundaţia nu este scutită de plata serviciilor care îi sunt furnizate.
    6. Directorul executiv şi personalul fundaţiei sunt scutiţi de impozitele naţionale pe salariile şi onorariile plătite de fundaţie.
    7. Membrii personalului fundaţiei înseamnă toţi membrii personalului numiţi de directorul executiv, cu excepţia celor recrutaţi local şi retribuiţi pe bază de tarif orar.

    ART. 21
    Limbile de lucru ale fundaţiei
    Limbile de lucru ale fundaţiei sunt cele utilizate pentru Parteneriatul strategic dintre America Latină şi zona Caraibilor şi Uniunea Europeană, de la înfiinţarea acestuia în iunie 1999.

    ART. 22
    Soluţionarea diferendelor
    Orice diferend care poate apărea între părţi cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului acord şi a modificărilor acestuia face obiectul negocierilor directe între părţi, în vederea unei soluţionări în timp util. Dacă diferendul nu este soluţionat astfel, este sesizat consiliul guvernatorilor în vederea luării unei decizii.

    ART. 23
    Modificări
    1. Prezentul acord poate fi modificat din iniţiativa consiliului guvernatorilor al fundaţiei UE-ALC sau la cererea oricărei părţi. Propunerile de modificare se transmit depozitarului, care le notifică tuturor părţilor în vederea examinării şi negocierii.
    2. Modificările se adoptă prin consens şi intră în vigoare la treizeci de zile de la data primirii de către depozitar a ultimei notificări cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în acest scop.
    3. Depozitarul notifică tuturor părţilor intrarea în vigoare a modificărilor.

    ART. 24
    Ratificare şi aderare
    1. Prezentul acord este deschis pentru semnare tuturor statelor din America Latină şi zona Caraibilor, statelor membre ale UE şi UE, de la 25 octombrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, şi este supus ratificării. Instrumentele de ratificare se depun la depozitar.
    2. Prezentul acord rămâne deschis pentru aderarea UE şi a statelor din America Latină şi zona Caraibilor şi a statelor membre ale UE care nu l-au semnat. Instrumentele de aderare corespunzătoare se depun la depozitar.

    ART. 25
    Intrare în vigoare
    1. Prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile după ce opt părţi din fiecare regiune, printre care se numără Republica Federală Germania şi UE, au depus la depozitar instrumentele lor de ratificare sau de aderare. Pentru celelalte state din America Latină şi zona Caraibilor şi celelalte state membre ale UE, care depun instrumentele lor de ratificare sau de aderare după data intrării sale în vigoare, prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile de la data la care statele respective din America Latină, din zona Caraibilor sau statele membre respective ale UE au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare.
    2. Depozitarul notifică tuturor părţilor primirea instrumentelor de ratificare sau de aderare, precum şi data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

    ART. 26
    Durată şi denunţare
    1. Prezentul acord are o durată nedeterminată.
    2. Orice parte poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă, adresată depozitarului pe canale diplomatice. Denunţarea produce efecte după douăsprezece luni de la data primirii notificării.

    ART. 27
    Dizolvare şi lichidare
    1. Fundaţia se dizolvă:
    a) dacă toţi membrii fundaţiei sau toţi membrii fundaţiei în afară de unul au denunţat acordul; sau
    b) dacă membrii fundaţiei decid dizolvarea acesteia.

    2. În caz de dizolvare, fundaţia există numai în vederea lichidării. Activităţile sale sunt lichidate de lichidatori, care procedează la vânzarea activelor şi stingerea datoriilor. Soldul se repartizează între membri, proporţional cu contribuţiile acestora.

    ART. 28
    Depozitarul
    Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

    ART. 29
    Rezerve
    1. La momentul semnării sau ratificării prezentului acord sau la momentul aderării la acesta, părţile pot formula rezerve şi/sau declaraţii privind textul său, cu condiţia ca acestea să nu fie incompatibile cu obiectul şi scopul acordului.
    2. Rezervele şi declaraţiile formulate se comunică depozitarului, care le notifică celorlalte părţi la acord.

    ART. 30
    Dispoziţii tranzitorii
    De la data intrării în vigoare a prezentului acord, fundaţia de tranziţie înfiinţată în 2011 în temeiul legislaţiei Republicii Federale Germania îşi încheie activitatea şi se dizolvă. Activele şi pasivele, resursele, fondurile şi alte obligaţii contractuale ale fundaţiei de tranziţie se transferă fundaţiei UE-ALC instituite prin prezentul acord. În acest scop, fundaţia UE-ALC şi fundaţia de tranziţie finalizează instrumentele juridice necesare cu Republica Federală Germania, respectând cerinţele legale relevante.
    Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic, ce se depune în arhivele Consiliului Uniunii Europene, care transmite o copie certificată tuturor părţilor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016