Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 24 mai 2012  privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 24 mai 2012 privind cooperarea in domeniul protectiei martorilor

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 3 decembrie 2013

    Părţile contractante ale prezentului acord,
    - amintind cooperarea între ministerele competente din Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia în cadrul Forumului Salzburg;
    - dorind să dezvolte şi să îmbunătăţească cooperarea lor în domeniul protecţiei martorilor;
    - ţinând cont de modelele de bună practică dezvoltate de Europol în domeniul protecţiei martorilor;
    - recunoscând acordurile bilaterale şi multilaterale privind cooperarea poliţienească încheiate între părţile contractante;
    - ţinând cont de legislaţia naţională a părţilor contractante şi legislaţia Uniunii Europene, inclusiv reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal;
    - luând în considerare Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Criminalităţii Organizate Transnaţionale din 2000, UNTOC;
    - amintind Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei din 2003, UNCAC;
    - având în vedere instrumentele relevante ale Consiliului Europei;
    - ţinând cont de libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană şi de provocările astfel conexate domeniului protecţiei martorilor,

    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Scopul prezentului acord este de a dezvolta şi îmbunătăţi cooperarea legată de protecţia martorilor între părţile contractante.
    ART. 2
    (1) Punctele naţionale de contact ale părţilor contractante la care se face referire în articolul 10 vor coopera în mod direct în domeniul protecţiei martorilor în baza unei solicitări scrise. Competenţa punctelor naţionale de contact va fi guvernată de legislaţia naţională.
    (2) Cooperarea va include, în mod special, relocarea şi protecţia persoanelor, schimbul de informaţii, sprijin administrativ, tehnic şi logistic şi pregătirea personalului unităţilor de protecţie a martorilor.
    (3) Persoana protejată ce urmează să fie relocată trebuie să fi fost inclusă în programul naţional de protecţie al părţii contractante solicitante sau, în caz de nevoie urgentă, trebuie să existe probabilitatea ca această persoană să fie inclusă în programul naţional de protecţie al părţii contractante solicitante, dacă acest lucru este prevăzut de legislaţia naţională a părţii contractante solicitate. Când se iau măsuri de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica legislaţia naţională a părţii contractante solicitate. Persoana ce urmează să fie protejată va rămâne în programul naţional de protecţie al părţii contractante solicitante.
    (4) Partea contractantă solicitantă va furniza părţii contractante solicitate toate informaţiile necesare care sunt relevante pentru această parte contractantă în luarea unei decizii.
    (5) Includerea unei persoane aflate în pericol în programul naţional de protecţie al părţii contractante solicitante se află în întregime în competenţa acestei părţi contractante. Partea contractantă solicitată nu va reevalua motivele includerii.
    (6) Din motive întemeiate şi după ce a notificat în mod corespunzător partea contractantă solicitantă, partea contractantă solicitată poate înceta acordarea măsurilor de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitantă va lua înapoi persoana în cauză.
    ART. 3
    Condiţiile stabilite de comun acord pentru relocarea, asistenţa şi protecţia persoanelor pentru fiecare caz în parte vor fi stabilite într-un document separat încheiat de către punctele naţionale de contact menţionate la articolul 10 ale părţilor contractante implicate în acest caz individual. Schimbările semnificative ale situaţiei persoanei protejate ar trebui să se regăsească în amendamente sau într-un document nou separat.
    ART. 4
    Personalul punctului naţional de contact al unei părţi contractante care acţionează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părţi contractante se va supune instrucţiunilor date de către punctul naţional de contact al părţii contractante gazdă.
    ART. 5
    (1) Pentru portul armelor, muniţiei şi echipamentului şi pentru folosirea vehiculelor de către personalul punctului naţional de contact al unei părţi contractante care acţionează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părţi contractante, se vor aplica prevederile articolului 19 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în mod corespunzător.
    (2) Personalul punctului naţional de contact al unei părţi contractante care acţionează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părţi contractante poate utiliza armamentul, muniţia şi echipamentul numai în caz de legitimă apărare sau pentru apărarea altora.
    (3) Pentru asigurarea confidenţialităţii măsurilor de protecţie, se pot utiliza alte identităţi decât cele reale cu privire la personal şi vehiculele folosite.
    (4) Dacă în baza prezentului acord şi a unei aprobări prealabile, personalul unei părţi contractante solicitante intenţionează să acţioneze pe teritoriul altei părţi contractante, punctul naţional de contact al părţii contractante solicitante va transmite în avans punctului naţional de contact al părţii contractante solicitate următoarele informaţii:
    - scopul acţiunii;
    - datele de identificare ale personalului;
    - armele, muniţia şi echipamentul personalului;
    - vehiculele utilizate de către personal.
    ART. 6
    În ceea ce priveşte protecţia şi asistenţa, regulile generale ale răspunderii civile, răspunderii penale şi raporturile de muncă, se vor aplica prevederile articolelor 20-23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în mod corespunzător.
    ART. 7
    Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal furnizate de către părţile contractante în baza prezentului acord, se vor aplica prevederile Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală. Fiecare parte contractantă va asigura un nivel de protecţie a datelor cu caracter personal în legislaţia sa naţională cel puţin egal celui care rezultă din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 şi Protocolul său adiţional din 8 noiembrie 2001 şi, în acest context, va fi obligat să respecte principiile Recomandării nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre care reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în domeniul poliţienesc, inclusiv când datele nu sunt prelucrate automat.
    ART. 8
    Părţile contractante vor asigura deplina confidenţialitate şi protecţia fizică a tuturor informaţiilor furnizate de către părţile contractante în baza prezentului acord, prin toate măsurile necesare, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale. Informaţiile clasificate vor fi schimbate exclusiv de către punctele naţionale de contact ale părţilor contractante.
    ART. 9
    În cazuri individuale, în care o parte contractantă este de părere că soluţionarea unei cereri în baza prezentului acord poate afecta securitatea sa naţională, ordinea publică, interesele statului sau legislaţia naţională, acea parte contractantă poate refuza cooperarea în întregime sau parţial sau poate coopera în mod condiţionat potrivit unor condiţii precizate, respectând în acelaşi timp alte obligaţii care derivă din cooperarea internaţională.
    ART. 10
    În scopul cooperării în baza prezentului acord, fiecare parte contractantă va desemna un punct naţional de contact în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu articolele 15 sau 16. Acest punct naţional de contact va fi unitatea care derulează programul naţional de protecţie.
    ART. 11
    (1) Partea contractantă solicitantă va suporta costurile de trai sau alte măsuri solicitate de către această parte contractantă pentru persoanele protejate. Partea contractantă solicitată va suporta costurile pentru personal şi resursele materiale utilizate pentru protejarea acestor persoane.
    (2) Fiecare parte contractantă va suporta toate celelalte costuri generate de către autorităţile sale în implementarea prezentului acord.
    (3) În cazuri speciale, punctele naţionale de contact implicate pot conveni într-un document separat, potrivit articolului 3, asupra altor aranjamente privind suportarea costurilor.
    ART. 12
    (1) Prevederile prezentului acord se vor aplica între statele membre ale Uniunii Europene numai în măsura în care sunt compatibile cu legislaţia Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană va introduce în viitor aranjamente care vor afecta scopul prezentului acord, legislaţia Uniunii Europene va prevala asupra aplicării prevederilor relevante ale prezentului acord.
    (2) Prezentul acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile ce derivă din orice acorduri bilaterale sau multilaterale existente între părţile contractante.
    ART. 13
    La solicitarea oricărei părţi contractante, un grup de lucru comun alcătuit din reprezentanţi ai părţilor contractante va evalua implementarea prezentului acord şi va identifica orice nevoie pentru completări sau amendamente.
    ART. 14
    (1) Guvernul Republicii Slovenia va fi depozitarul prezentului acord.
    (2) Depozitarul va notifica prompt părţile contractante cu privire la ratificări, acceptări, aprobări, aderări şi alte declaraţii referitoare la prezentul acord.
    (3) Depozitarul va transmite o copie certificată a prezentului acord fiecărei părţi semnatare şi Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite.
    ART. 15
    (1) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare între două părţi contractante care ratifică. În ceea ce priveşte alte părţi contractante, prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului lor de ratificare, acceptare sau aprobare.
    (2) Depozitarul va notifica toate părţile contractante cu privire la data intrării în vigoare.
    ART. 16
    (1) Prezentul acord va fi deschis spre aderare tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi altor state care aplică acquis-ul Schengen. Depozitarul va transmite o copie certificată a acordului fiecărui stat care aderă.
    (2) Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.
    (3) Prezentul acord va intra în vigoare, pentru orice stat care aderă, în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului său de aderare.
    ART. 17
    (1) Prezentul acord va fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp.
    (2) Fiecare parte contractantă se poate retrage din prezentul acord în baza unei notificări scrise adresate depozitarului, pe cale diplomatică.
    (3) Retragerea va produce efecte în 6 luni de la data la care notificarea a fost primită de către depozitar.
    (4) Dacă punctul naţional de contact al părţii contractante care se retrage a încheiat documente separate în conformitate cu articolul 3, aceste documente separate vor rămâne în vigoare până când punctele naţionale de contact ale părţilor contractante implicate au încetat, de comun acord, cooperarea în baza acelui document separat, ţinând cont pe deplin de siguranţa persoanelor ce urmează a fi protejate în aceste cazuri particulare.

    Adoptat la Stirin, la 24 mai 2012, într-un singur exemplar original în limba engleză.

    Pentru Republica Austria
    Pentru Republica Bulgaria
    Pentru Republica Croaţia
    Pentru Republica Cehă
    Pentru Ungaria
    Pentru România
    Pentru Republica Slovacă
    Pentru Republica Slovenia
    Pentru Republica Polonă

    Matrahaza, 11 octombrie 2012

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016