Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 23 mai 1997  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 23 mai 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene, denumite in continuare parti contractante,
dorind sa-si intensifice cooperarea economica in beneficiul reciproc al ambelor tari pe termen lung,
urmarind ca obiectiv crearea unor conditii favorabile pentru investitiile investitorilor oricarei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
recunoscand ca promovarea si protejarea investitiilor, pe baza prezentului acord, va stimula initiativa in acest domeniu,
au convenit cele ce urmeaza:

ART. 1
Definitii
In sensul acestui acord:
1. investitie desemneaza orice fel de activ si include, in special, dar nu exclusiv:
a) dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile si orice alte drepturi reale, cum ar fi uzufruct, ipoteci, garantii sau gajuri;
b) actiuni, parti sociale si obligatiuni ale unei societati si orice alta forma de participare la o societate;
c) credite pe termen lung (legate de investitii) si drepturi de creanta sau privind orice prestatii pe baza de contract avand valoare financiara;
d) drepturi de proprietate intelectuala;
e) concesiuni de afaceri conferite prin lege sau in virtutea unui contract, inclusiv concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale;
2. venituri desemneaza sumele produse de o investitie si includ, in special, dar nu exclusiv, profit, dobanda, castiguri de capital, dividende, redevente si onorarii;
3. investitor desemneaza, referitor la fiecare parte contractanta, nationalii si persoanele juridice sau alte entitati legal constituite sau altfel organizate in conformitate cu legile acelei parti contractante si care isi au activitatile economice efective pe teritoriul aceleiasi parti contractante;
4. national desemneaza:
a) referitor la Romania, orice persoana fizica avand cetatenia romana in conformitate cu legile si regulamentele romane;
b) referitor la Republica Elena, orice persoana fizica care are sau care obtine nationalitatea greaca in conformitate cu Codul nationalitatii grecesti;
5. teritoriu desemneaza, cu privire la fiecare parte contractanta, teritoriul aflat sub suveranitatea Romaniei sau, respectiv, a Republicii Elene, inclusiv marea teritoriala, precum si zonele maritime asupra carora respectivul stat isi exercita, in conformitate cu dreptul international, drepturi suverane sau jurisdictia.
ART. 2
Promovarea si protejarea investitiilor
1. Fiecare parte contractanta promoveaza pe teritoriul sau investitiile investitorilor celeilalte parti contractante si admite astfel de investitii in conformitate cu legislatia sa.
2. Investitiilor efectuate de investitorii unei parti contractante li se va acorda, in permanenta, un tratament just si echitabil si se vor bucura de deplina protectie si siguranta pe teritoriul celeilalte parti contractante. Fiecare parte contractanta va asigura ca administrarea, intretinerea, folosinta, valorificarea sau dreptul de a dispune, pe teritoriul sau, de investitii de catre investitorii celeilalte parti contractante, nu sunt in nici un fel afectate prin masuri nejustificate sau discriminatorii.
3. Investitorilor oricarei parti contractante li se va permite sa-si angajeze personal de conducere si tehnic superior (se include si nivelul de sef de sectoare), la alegerea lor, nationali ai oricarei parti contractante, in masura admisa de legislatia in vigoare in statul gazda. Potrivit legilor privind intrarea si sejurul strainilor, personalului sus-mentionat i se va permite sa intre si sa ramana pe teritoriul celeilalte parti contractante, in scopul infiintarii si administrarii investitiei lor.
4. O eventuala modificare a formei in care au fost efectuate investitiile nu va afecta caracterul lor de investitii, cu conditia ca aceasta modificare sa nu contravina legilor si regulamentelor partii contractante respective.
5. Veniturile din investitii si, in caz de reinvestire, veniturile rezultand din aceasta se bucura de aceeasi protectie ca si investitiile initiale.
6. Fiecare parte contractanta va respecta orice obligatie ce poate aparea cu privire la investitiile investitorilor celeilalte parti contractante.
7. Fiecare parte contractanta va publica toata legislatia care se refera la sau care afecteaza investitiile de pe teritoriul sau ale investitorilor
celeilalte parti contractante.
ART. 3
Prevederi ale tratamentului natiunii celei mai favorizate si ale celui national
1. Fiecare parte contractanta va acorda investitiilor, efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte parti contractante, un tratament nu mai putin favorabil decat cel pe care il acorda investitiilor propriilor investitori sau investitiilor investitorilor oricarui stat tert, oricare este mai favorabil.
2. Fiecare parte contractanta va acorda investitorilor celeilalte parti contractante, in ceea ce priveste activitatea lor legata de investitiile de pe teritoriul sau, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat propriilor investitori sau investitorilor oricarui stat tert, oricare este mai favorabil.
3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca obligatie a unei parti contractante de a extinde asupra investitorilor celeilalte parti contractante beneficiul oricarui tratament, preferinta sau privilegiu rezultand din:
a) participarea sa la orice uniune vamala existenta sau viitoare, uniune economica, acord de integrare economica regionala sau acord international similar; sau
b) orice acord sau aranjament international referitor, in intregime sau partial, la impozitare.
ART. 4
Expropriere
1. Investitiile investitorilor oricarei parti contractante, de pe teritoriul celeilalte parti contractante, nu vor fi expropriate, nationalizate sau supuse oricarei alte masuri ale carei efecte ar echivala cu exproprierea sau nationalizarea (denumite in continuare expropriere), decat in urmatoarele conditii:
a) masurile sunt luate in interes public si in conformitate cu procedura legala;
b) masurile sunt clare si pe o baza nediscriminatorie;
c) masurile sunt luate in schimbul platii unei despagubiri prompte, adecvate si efective. Aceasta despagubire va fi egala cu valoarea de piata a investitiei afectate, imediat inainte ca masurile la care se face referire anterior in acest paragraf sa fie luate sau sa fie devenit cunoscute public, oricare dintre situatii survine prima, ea va include dobanda de la data exproprierii pana la data platii la o rata comerciala normala si va fi liber transferabila, fara intarziere, in valuta liber convertibila. Cuantumul despagubirii va fi revizuit, printr-o procedura legala corespunzatoare, conform cadrului legislativ al partii contractante pe teritoriul careia a fost efectuata investitia.
2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica, de asemenea, in cazul in care o parte contractanta expropriaza activele unei societati comerciale care este constituita, in conformitate cu legile in vigoare, in orice parte a teritoriului sau si la care investitorii celeilalte parti contractante detin actiuni.
ART. 5
Despagubirea pentru pierderi
1. Investitorilor unei parti contractante, ale caror investitii pe teritoriul celeilalte parti contractante sufera pierderi datorita razboiului sau altui conflic armat, starii nationale de urgenta, tulburari civile sau altor evenimente similare de pe teritoriul celeilalte parti contractante, li se va acorda de catre aceasta ultima parte contractanta, in ceea ce priveste restituirea, indemnizatia, despagubirea sau alta solutionare, un tratament nu mai putin favorabil decat acela pe care ultima parte contractanta il acorda propriilor investitori sau investitorilor oricarui stat tert, oricare este mai favorabil. Sumele rezultate vor fi platite fara intarziere si vor fi liber transferabile in valuta liber convertibila.
2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1 al acestui acord, investitorilor unei parti contractante, care, in oricare dintre situatiile la care se face referire in acel paragraf, sufera pierderi pe teritoriul celeilalte parti contractante rezultand din:
a) rechizitionarea investitiei lor sau a unei parti din aceasta de catre fortele sau autoritatile celei din urma; sau
b) distrugerea investitiei lor sau a unei parti din aceasta de catre fortele sau autoritatile celei din urma, care nu a fost ceruta de necesitatea situatiei,
li se va acorda restituirea sau despagubirea, care, in orice caz, va fi prompta, adecvata si efectiva.
ART. 6
Repatrierea investitiei si a veniturilor
1. Fiecare parte contractanta va garanta, cu privire la investitiile investitorilor celeilalte parti contractante, transferul nerestrictiv al investitiei si al veniturilor acesteia.
Transferurile se vor efectua, fara intarziere, intr-o valuta liber convertibila, la cursul de schimb in vigoare la data transferului, dupa indeplinirea tuturor obligatiilor financiare rezultate din investitie, in conformitate cu procedurile stabilite prin legile si regulamentele in vigoare ale partii contractante pe teritoriul careia a fost efectuata investitia.
2. Aceste transferuri includ, in special, dar nu exclusiv:
a) capital si sume aditionale pentru mentinerea sau dezvoltarea investitiei;
b) profituri, dobanda, dividende si alte venituri curente;
c) fonduri pentru rambursarea creditelor;
d) redevente si onorarii;
e) sume rezultate din vanzarea sau lichidarea, totala sau partiala, a investitiei;
f) o parte din salarii, remuneratii sau alte castiguri, prevazute in legislatia relevanta fiecarei parti contractante, obtinute pe teritoriul acesteia de catre nationali ai celeilalte parti contractante, in legatura cu investitiile care fac obiectul acestui acord;
g) despagubiri conform art. 4 si 5.
ART. 7
Subrogarea
Daca oricare parte contractanta sau agentia desemnata de ea face o plata unuia dintre investitorii sai pe baza unei garantii financiare impotriva riscurilor necomerciale, in legatura cu o investitie de pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta din urma recunoaste, in virtutea principiului subrogarii, transferul oricarui drept sau pretentie a acelui investitor catre prima parte contractanta sau agentia desemnata de ea, fara a se prejudicia drepturile investitorului stabilite in baza art. 9.
ART. 8
Reglementarea diferendelor dintre partile contractante
1. Orice diferend intre partile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord vor fi reglementate, pe cat posibil, pe canale diplomatice.
2. Daca diferendul nu poate fi solutionat astfel in termen de 6 luni de la inceperea negocierilor, el va fi supus, la cererea oricarei parti contractante, unui tribunal de arbitraj.
3. Tribunalul de arbitraj se va constitui ad-hoc, dupa cum urmeaza: fiecare parte contractanta va numi un arbitru si acesti doi arbitri vor conveni asupra unui national al unui stat tert, in calitate de presedinte. Arbitrii vor fi numiti in termen de 3 luni, iar presedintele, in termen de 5 luni de la data la care fiecare parte contractanta a fost informata de catre cealalta parte contractanta ca intentioneaza sa supuna diferendul unui tribunal de arbitraj.
4. Daca in intervalele de timp mentionate in paragraful 3 al acestui articol nu s-au facut numirile necesare, oricare parte contractanta poate, in absenta oricarui alt acord, sa invite pe presedintele Curtii Internationale de Justitie sa faca numirile necesare. Daca presedintele Curtii este national al oricarei parti contractante sau daca este impiedicat din alt motiv sa-si exercite functia respectiva, vicepresedintele sau, daca acesta este, de asemenea, national al oricarei parti contractante sau este impiedicat sa-si indeplineasca functia, membrul Curtii care urmeaza imediat in functie, care nu este national al vreunei parti contractante, va fi invitat sa faca numirile necesare.
5. Tribunalul de arbitraj va decide, pe baza prevederilor legale, incluzind in special acest acord sau alte acorduri relevante existente intre partile contractante, precum si pe baza normelor si principiilor de drept international general recunoscute.
6. Daca partile contractante nu hotarasc altfel, tribunalul isi va stabili propria procedura.
7. Tribunalul isi va adopta hotararea cu majoritate de voturi. Aceasta hotarare va fi definitiva si obligatorie pentru partile contractante.
8. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile arbitrului numit de ea si pe cele ale reprezentarii sale. Cheltuielile pentru presedinte, precum si alte cheltuieli vor fi suportate, in parti egale, de catre partile contractante. Totusi tribunalul poate, prin hotararea sa, sa dispuna ca o proportie mai mare a cheltuielilor sa fie suportata de una dintre cele doua parti contractante, iar aceasta hotarare va fi obligatorie pentru ambele parti contractante.
ART. 9
Reglementarea diferendelor dintre un investitor si o parte contractanta
1. Diferendele dintre un investitor al unei parti contractante si cealalta parte contractanta referitoare la o obligatie a acesteia din urma conform prezentului acord, in legatura cu o investitie a primului, vor fi reglementate, pe cat posibil, de catre partile aflate in diferend, pe cale amiabila.
2. Daca aceste diferende nu pot fi reglementate in termen de 6 luni de la data la care oricare parte a solicitat reglementarea amiabila, investitorul interesat poate supuse diferendul fie instantelor judecatoresti competente ale partii contractante pe teritoriul careia a fost efectuata investitia, fie arbitrajului international.
Fiecare parte contractanta consimte, prin aceasta, ca un astfel de diferend sa fie supus arbitrajului international.
3. In cazul in care diferendul este inaintat arbitrajului international, investitorul interesat poate supuse diferendul fie la:
a) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii, constituit pe baza Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, deschisa spre semnare la Washington D.C. la 18 martie 1965, pentru arbitraj si conciliere; fie la
b) un tribunal arbitral ad-hoc, constituit pe baza Regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
4. Tribunalul arbitral va hotari asupra diferendului in conformitate cu prevederile acestui acord, precum si cu regulile si principiile aplicabile ale dreptului international. Hotararile arbitrajului vor fi definitive si obligatorii pentru ambele parti aflate in diferend. Fiecare parte contractanta va indeplini, fara intarziere, orice astfel de hotarare, iar aceasta hotarare va fi pusa in aplicare in conformitate cu legea interna.
5. In timpul procedurilor de arbitraj sau al aplicarii unei hotarari, partea contractanta implicata in diferend nu va ridica obiectia ca investitorul celeilalte parti contractante a fost despagubit, in virtutea unui contract de asigurare, cu privire la daunele totale sau partiale.
ART. 10
Aplicarea altor reglementari
Daca prevederile legii oricarei parti contractante sau obligatiile conform dreptului international, existente in prezent sau stabilite ulterior intre partile contractante, in plus fata de prevederile acestui acord, contin o reglementare, fie generala fie specifica, indreptatind investitiile investitorilor celeilalte parti contractante la un tratament mai favorabil decat este prevazut in prezentul acord, o astfel de reglementare, in masura in care este mai favorabila, va prevala asupra acestui acord.
ART. 11
Consultari
Reprezentantii partilor contractante, ori de cate ori va fi necesar, vor avea consultari in orice problema cu privire la aplicarea acestui acord. Aceste consultari vor avea loc la propunerea uneia dintre partile contractante, in locul si la data convenite pe canale diplomatice.
ART. 12
Aplicare
1. Acest acord se va aplica, de asemenea, investitiilor efectuate inainte de intrarea sa in vigoare de catre investitori ai oricarei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante, in conformitate cu legislatia acesteia din urma.
2. Totusi acest acord nu se va aplica diferendelor aflate deja in curs de solutionare in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Atena la 16 septembrie 1991, care vor fi reglementate in conformitate cu prevederile acelui acord.
ART. 13
Intrarea in vigoare - Valabilitate - Expirare
1. Acest acord va intra in vigoare la 30 de zile de la data la care partile contractante au schimbat intre ele notificari scrise referitoare la faptul ca procedurile cerute de legile lor au fost indeplinite. El va ramane in vigoare pentru o perioada de 10 ani de la aceasta data.
2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 2 al art. 12 al prezentului acord, de la data intrarii sale in vigoare, acest acord va inlocui Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Atena la 16 septembrie 1991.
Orice investitii efectuate pe baza celui din urma acord vor fi considerate ca fiind efectuate pe baza acestui acord.
3. In afara de cazul in care a fost transmisa o notificare de denuntare de catre oricare parte contractanta, cu cel putin un an inainte de data expirarii valabilitatii sale, acest acord va fi prelungit in continuare, in mod tacit, pentru perioade de 10 ani, fiecare parte contractanta rezervandu-si dreptul de a denunta acordul pe baza unei notificari transmise cu cel putin un an inaintea datei de expirare a perioadei de valabilitate in curs.
4. In ceea ce priveste investitiile efectuate anterior datei de incetare a valabilitatii acestui acord, articolele precedente vor continua sa fie in vigoare pentru o perioada de inca 10 ani de la acea data.
Drept pentru care, subsemnatii, pe deplin autorizati de catre guvernele respective, au semnat acest acord.
Facut in doua exemplare originale la Atena, la data de 23 mai 1997, in limbile romana, greaca si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta, textul in limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul Romaniei,
Constantin Micu,
secretar de stat
la Ministerul Finantelor

Pentru Guvernul Republicii Elene,
Alexandros Baltas,
adjunct al ministrului economiei nationale

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016