Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 22 mai 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea in continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 22 mai 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea in continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii

EMITENT: GUVERN
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 1 septembrie 1987

Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunãrii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia (în textul ce urmeazã: pãrţile contractante),
în dorinta de a se utiliza cît mai complet potenţialul hidroenergetic al Dunãrii şi avînd în vedere Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, din 19 februarie 1977,
au convenit urmãtoarele:

Prevederi generale

ART. 1
Pãrţile contractante sînt de acord ca:
- Întreprinderea electrocentrale "Porţile de Fier" Drobeta-Turnu Severin din Republica Socialistã România
şi
- Radna organizacija Hidroelektrana "Djerdap" - Kladovo din Republica Socialistã Federativã Iugoslavia, în calitate de beneficiari şi în condiţiile prevãzute în prezentul acord:
A. Sa treacã, în conformitate cu art. 7 din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la Bucureşti la 19 februarie 1977 (în textul ce urmeazã: Acordul din 1977), la exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier I" (în textul ce urmeazã: Sistemul "Porţile de Fier I") cu nivelurile apelor Dunãrii la cote peste 69,50 m deasupra Marii Adriatice (în textul ce urmeazã: mdMA) la gura Nerei şi, în acest scop:
a) sa realizeze, în conformitate cu art. 9 al prezentului acord, pe teritoriul Republicii Socialiste România şi pe teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, sistemele de apãrare a terenurilor riverane romane şi iugoslave impotriva remuului Dunãrii la cote peste 69,50 mdMA la gura Nerei (în textul ce urmeazã: sistemele de apãrare), suplimentare fata de lucrãrile de apãrare prevãzute în Acordul dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" pe fluviul Dunarea, din 30 noiembrie 1963 (în textul ce urmeazã: Acordul din 1963) şi fata de Sistemul suplimentar de apãrare prevãzut în Acordul din 1977;
b) sa organizeze, dupã terminarea executãrii sistemelor de apãrare, exploatarea permanenta a Sistemului "Porţile de Fier I" conform regimului definit în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul acord.
B. Sa construiascã şi sa exploateze doua centrale electrice suplimentare la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II" (în textul ce urmeazã: centralele suplimentare), echipata fiecare cu cîte doua hidroagregate de cîte 27 MW, dintre care una pe bratul Gogosu lîngã barajul deversor (în textul ce urmeazã: centrala suplimentarã romana) şi cealaltã pe bratul principal al Dunãrii între malul drept al Dunãrii şi ecluza iugoslava (în textul ce urmeazã: centrala suplimentarã iugoslava). Hidroagregatele şi celelalte echipamente ale centralelor suplimentare vor avea aceleaşi caracteristici tehnice şi parametri ca ai echipamentelor centralelor electrice ale Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II" (în textul ce urmeazã: Sistemul "Porţile de Fier II"), realizate în conformitate cu Acordul din 1977.
ART. 2
Beneficiarii, prin contractele ce le vor încheia în conformitate cu prevederile prezentului acord, vor reglementa toate drepturile şi obligaţiile reciproce privind realizarea sistemelor de apãrare şi a centralelor suplimentare menţionate la art. 1 al prezentului acord şi exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II".
ART. 3
Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii sa participe în pãrţi egale, în condiţiile prevãzute în prezentul acord, la investiţiile pentru realizarea sistemelor de apãrare şi a centralelor suplimentare prevãzute la art. 1 din prezentul acord, la cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia acestor obiecte astfel cum sînt repartizate la art. 4 pct. 1 din prezentul acord şi sa utilizeze în pãrţi egale, pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier I" şi a Sistemului "Porţile de Fier II", potenţialul hidroenergetic al Dunãrii care se valorifica în condiţiile prezentului acord.
ART. 4
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii sa-şi îndeplineascã obligaţiile prevãzute la art. 3 din prezentul acord asa cum au convenit în contractele dintre ei, şi anume:
A. Beneficiarul iugoslav:
I. La Sistemul "Porţile de Fier I";
a) sa proiecteze şi sa realizeze sistemul de apãrare a terenurilor riverane iugoslave în scopul şi în volumul prevãzute în art. 9 al prezentului acord;
b) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care formeazã sistemul de apãrare a terenurilor riverane iugoslave, pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier I";
c) sa suporte despãgubirile pentru pagubele apãrute pe teritoriul iugoslav prin realizarea sistemului de apãrare şi prin exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" conform regimului definit în anexa nr. 1 la prezentul acord;
d) sa participe, conform art. 6 şi art. 7 din prezentul acord, la prevenirea consecinţelor negative care ar putea aparea prin depuneri de aluviuni şi aglomerare de gheturi în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I";
e) sa realizeze, conform art. 29 din prezentul acord, un sistem de staţii limnimetrice pe malul iugoslav al lacului de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" şi sa transmitã beneficiarului roman datele înregistrate la staţiile limnimetrice de pe teritoriul iugoslav.
II. La Sistemul "Porţile de Fier II":
a) sa participe la elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru centrala suplimentarã iugoslava;
b) sa participe la realizarea ambelor centrale suplimentare;
c) sa supravegheze execuţia centralei suplimentare iugoslave;
d) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor centralei suplimentare iugoslave pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier II";
e) sa suporte despãgubirile pentru pagubele care apar pe teritoriul iugoslav prin execuţia şi exploatarea centralei suplimentare iugoslave, cu excepţia pagubelor care apar ca urmare a activitãţii beneficiarului roman pe teritoriul iugoslav pe perioada realizãrii centralei suplimentare iugoslave;
f) sa asigure beneficiarului roman zona de şantier şi sursele de balast, piatra şi argila de pe teritoriul iugoslav, necesare pentru execuţia centralei suplimentare iugoslave;
g) sa participe la asigurarea continuitãţii navigaţiei în timpul execuţiei centralei suplimentare iugoslave pe perioada şi în modul stabilit de beneficiari.
B. Beneficiarul roman:
I. La Sistemul "Porţile de fier I":
a) sa proiecteze şi sa realizeze sistemul de apãrare a terenurilor riverane romane, în scopul şi în volumul prevãzute în art. 9 al prezentului acord;
b) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care formeazã sistemul de apãrare a terenurilor riverane romane, pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier I";
c) sa suporte despãgubirile pentru pagubele apãrute pe teritoriul roman prin realizarea sistemului de apãrare şi prin exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" conform regimului definit în anexa nr. 1 la prezentul acord;
d) sa participe conform art. 6 şi art. 7 din prezentul acord la prevenirea consecinţelor negative care ar putea aparea prin depuneri de aluviuni şi aglomerare de gheturi în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I";
e) sa realizeze, conform art. 29 din prezentul acord, un sistem de staţii limnimetrice pe malul roman al lacului de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" şi sa transmitã beneficiarului iugoslav datele înregistrate la staţiile limnimetrice de pe teritoriul roman;
f) sa livreze beneficiarului iugoslav, în cursul fiecãrui an, pe intreaga durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier I", în condiţiile stabilite între beneficiari, o cantitate de energie electrica egala cu 37,5% din producţia suplimentarã realizatã în centrala romana a Sistemului "Porţile de Fier I" prin utilizarea a jumãtate din potenţialul iugoslav amonte de gura Nerei peste cota 69,50 mdMA în regimul definit în anexa nr. 1 la prezentul acord, pentru compensarea utilizãrii în pãrţi egale a acestui potenţial şi pentru realizarea participãrii paritare la cheltuielile totale de exploatare, întreţinere şi înlocuire sau reconstrucţie a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care formeazã sistemele de apãrare, precum şi pentru consumul suplimentar de energie electrica pentru funcţionarea statiilor de pompare.
II. La Sistemul "Porţile de Fier II":
a) sa asigure elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru centrala suplimentarã romana şi sa participe la elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru centrala suplimentarã iugoslava;
b) sa realizeze ambele centrale suplimentare conform soluţiilor prevãzute în volumul de sinteza al sarcinii de proiectare şi în condiţiile stabilite între beneficiari;
c) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor centralei suplimentare romane pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier II";
d) sa suporte despãgubirile pentru pagubele care apar pe teritoriul roman prin execuţia şi exploatarea centralei suplimentare romane şi pe cele care apar ca urmare a activitãţii beneficiarului roman pe teritoriul iugoslav în timpul execuţiei centralei suplimentare iugoslave.
2. Pãrţile contractante sînt de acord ca, la cererea beneficiarului iugoslav, întreprinderile romane producãtoare ale hidro-agregatelor din centrala suplimentarã iugoslava sa livreze contra cost beneficiarului iugoslav piesele de schimb necesare functionarii hidro-agregatelor, în condiţiile ce vor fi convenite prin contracte comerciale separate între organizaţiile de comerţ exterior autorizate.
ART. 5
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarul roman sa suporte cheltuielile pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 4 pct. 1 lit. B din prezentul acord, iar beneficiarul iugoslav, cheltuielile pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 4 pct. 1 lit. A din prezentul acord.
2. Pãrţile contractante sînt de acord ca împãrţirea mai sus menţionatã a obligaţiilor între beneficiari se considera definitiva şi nu se poate modifica din cauza schimbãrii volumului de lucrãri, preţurilor, dinamicii de execuţie sau din oricare alt motiv. Ca excepţie de la aceasta, eventualele lucrãri pe care beneficiarul roman le executa în plus sau în minus la centrala suplimentarã iugoslava fata de cantitãţile prevãzute în contractul dintre beneficiari se vor suporta în modul prevãzut în contractul menţionat.
3. Pãrţile contractante sînt de acord ca prin îndeplinirea obligaţiilor de la art. 4 pct. 1 al prezentului acord beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav îşi vor fi îndeplinit în întregime obligaţiile lor de participare paritara la investiţiile pentru realizarea ambelor sisteme de apãrare şi a centralelor suplimentare, la cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care alcãtuiesc obiectul acestui acord, precum şi la utilizarea în pãrţi egale a întregului potenţial hidroenergetic al Dunãrii valorificat la Sistemul "Porţile de Fier I" prin exploatarea acestuia conform regimului definit în anexa nr. 1 la prezentul acord şi la Sistemul "Porţile de Fier II".
ART. 6
Pãrţile contractante sînt de acord ca înlãturarea consecinţelor dãunãtoare ale depunerilor de aluviuni în regimurile de exploatare prevãzute în art. 1, 12, 13 şi 14 din prezentul acord, care ar putea aparea suplimentar fata de cele din regimul de exploatare prevãzut în Acordul din 1977, sa se facã prin eforturi egale ale celor doi beneficiari, în modul pe care aceştia l-au stabilit prin contract. Modul stabilit în contract se va introduce şi în convenţia de exploatare prevãzutã la art. 27 al prezentului acord.
ART. 7
Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii sa-şi îndeplineascã obligaţiile lor în legatura cu prevenirea consecinţelor dãunãtoare care pot aparea prin aglomerare de gheturi în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" în regimurile de exploatare prevãzute la art. 1, 12, 13 şi 14 din prezentul acord, precum şi a celor care pot aparea prin aglomerare de gheturi în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier II" în conformitate cu art. 21 din Convenţia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie "Porţile de Fier I" şi "Porţile de Fier II", semnatã la 22 mai 1987 la Belgrad (în textul ce urmeazã: Convenţia de exploatare din 1987). Prevederile art. 21 din Convenţia de exploatare din 1987 se vor introduce şi în convenţia de exploatare prevãzutã la art. 27 al prezentului acord.

Sistemele de apãrare
ART. 8
Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier", realizat în baza Acordului din 1963 şi a Acordului din 1977, împreunã cu sistemele de apãrare prevãzute la art. 1 lit. A din prezentul acord, formeazã un tot unitar sub denumirea Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier I".
ART. 9
1. Sistemele de apãrare prevãzute la art. 1 lit. A al prezentului acord sînt formate din obiectele, instalaţiile şi lucrãrile necesare şi suficiente pentru a se asigura trecerea de la regimul de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier I", prevãzut la art. 1 lit. a) al Acordului din 1977, la regimul de exploatare permanenta definit în anexa nr. 1 la prezentul acord şi a se permite funcţionarea experimentala în regim de exploatare cu cote mai mari decît cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, dar nu mai mari decît cotele prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul acord şi pentru a se preveni influentele negative asupra terenurilor riverane ale lacului de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" datoritã acestor noi regimuri de exploatare.
2. Obiectele, instalaţiile şi lucrãrile care formeazã sistemele de apãrare se prevãd în contractul dintre beneficiari.
3. Pãrţile contractante sînt de acord ca:
a) beneficiarul iugoslav, în cadrul îndeplinirii obligaţiilor sale prevãzute la art. 4 pct. 1 lit. A pct. I din prezentul acord, sa elaboreze, dupã concepţii proprii şi conform prescripţiilor Republicii Socialiste Federative Iugoslavia proiectele sistemului de apãrare a terenurilor riverane iugoslave, sa realizeze acest sistem pînã la 31 decembrie 1991, sa supravegheze execuţia lucrãrilor şi sa facã recepţia lor tehnica, astfel încît de la 1 ianuarie 1992 sa asigure exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" conform pct. 1 al prezentului articol;
b) beneficiarul roman, în cadrul îndeplinirii obligaţiilor sale prevãzute la art. 4 pct. 1 lit. B pct. I din prezentul acord, sa elaboreze, dupã concepţii proprii şi conform prescripţiilor din Republica Socialistã România, proiectele sistemului de apãrare a terenurilor riverane romane, sa realizeze acest sistem pînã la 31 decembrie 1991, sa supravegheze execuţia lucrãrilor şi sa facã recepţia lor tehnica, astfel încît de la 1 ianuarie 1992 sa asigure exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" conform pct. 1 al prezentului articol.
ART. 10
Pãrţile contractante sînt de acord ca începînd de la 1 ianuarie 1992 cei doi beneficiari au dreptul ca în condiţiile din prezentul acord sa prelucreze şi a utilizeze în pãrţi egale potenţialul hidroenergetic al Dunãrii amenajat suplimentar prin lucrãrile prevãzute în prezentul acord şi valorificat prin trecerea în exploatarea permanenta a Sistemului "Porţile de Fier I" în regimul definit în anexa nr. 1 la prezentul acord. Ca urmare, cei doi beneficiari, începînd de la 1 ianuarie 1992, pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier I", vor prelucra şi utiliza în pãrţi egale întregul potenţial hidroenergetic al Dunãrii valorificat prin exploatarea permanenta a acestui sistem în regimul definit în anexa nr. 1, la prezentul acord.
ART. 11
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca începînd de la 1 ianuarie 1992 beneficiarii sa asigure exploatarea permanenta a Sistemului "Porţile de Fier I" conform regimului definit în anexa nr. 1 la prezentul acord.
2. În scopul limitãrii riscului care ar putea aparea la terenurile riverane prin exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" în regimul definit în anexa nr. 1 la prezentul acord, la cererea unuia dintre beneficiari, nivelul Dunãrii la gura Nerei se va cobori în comun pînã la cota 69,50 mdMA. Fiecare beneficiar poate sa se foloseascã anual de aceasta prevedere de mai multe ori, fãrã obligaţia de compensare a celuilalt beneficiar, cu condiţia ca funcţionarea cu niveluri coborite sa nu dureze mai mult de 30 de zile în total în perioada aprilie-septembrie şi de 10 zile în total în perioada octombrie-martie. Funcţionarea cu niveluri coborite ale Dunãrii poate dura şi mai mult, în care caz partea care nu a cerut coborirea nivelului are dreptul sa producã cantitatea de energie electrica ce i-ar fi revenit în regimul definit în anexa nr. 1 la prezentul acord.
3. Pe baza hotãrîrii organului comun competent, cotele de retenţie se vor cobori pînã la nivelul necesar pentru spargerea şi evacuarea ghetii din amonte de baraj sau pentru apãrarea impotriva inundatiilor.
4. Cotele de retenţie pot fi coborite provizoriu şi prin înţelegere între beneficiari, dar nu sub cota 68, 00 mdMA la gura Nerei, în condiţiile ce se vor stabili de cei doi beneficiari.
ART. 12
Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii, în perioada de realizare a sistemelor de apãrare, sa treacã la funcţionarea experimentala a Sistemului "Porţile de Fier I" cu cotele de retenţie date în anexa nr. 1 la prezentul acord, pentru a mari producţia de energie electrica şi pentru a efectua mãsurãtori şi observaţii sistematice în scopul verificãrii datelor de baza disponibile şi obţinerii de date suplimentare necesare pentru elaborarea proiectelor sistemelor de apãrare. Obligaţiile şi drepturile reciproce pe perioada de funcţionare experimentala se vor stabili de beneficiari prin contract.
ART. 13
Pãrţile contractante sînt de acord ca dupã trecerea la exploatarea permanenta, conform regimului definit în anexa nr. 1 la prezentul acord, Comisia mixtã romano-iugoslava pentru Porţile de Fier, înfiinţatã pe baza art. 11 din Acordul din 1963 (în textul ce urmeazã: comisia mixtã), pe baza propunerii beneficiarilor, poate aproba trecerea la funcţionarea experimentala a Sistemului "Porţile de Fier I" cu cote mai mari decît cele din anexa nr. 1 la prezentul acord, dar nu mai mari decît cele din anexa nr. 2 la prezentul acord. Obligaţiile şi drepturile reciproce pe perioada de funcţionare experimentala se vor stabili de beneficiari prin contract.
ART. 14
Dacã, pe baza rezultatelor functionarii experimentale şi a unor studii ulterioare, comisia mixtã stabileşte, la propunerea beneficiarilor, ca este economic justificat sa se treacã la regimul permanent de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier I" cu cote de retenţie mai mari decît cele din anexa nr. 1 la prezentul acord, dar nu mai mari decît cele din anexa nr. 2 la prezentul acord, se va proceda în modul care corespunde prevederilor art. 7 din Acordul din 1977, ţinînd seama şi de prevederile prezentului acord.
ART. 15
Sistemul de apãrare de pe teritoriul roman este proprietate de stat a Republicii Socialiste România conform legislaţiei Republicii Socialiste România, iar sistemul de apãrare de pe teritoriul iugoslav este proprietate socialã conform legislaţiei Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
ART. 16
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca problemele privind responsabilitatea pentru daunele pricinuite terţilor, daunele apãrute în perioada de execuţie, precum şi daunele apãrute în perioada exploatãrii, sa se rezolve în conformitate cu prevederile Acordului din 1963 şi cu prevederile Convenţiei de exploatare din 1987.
2. În legatura cu protecţia mediului ambiant se vor aplica prevederile art. 27 din Acordul din 1977.

Centralele suplimentare
ART. 17
Centralele suplimentare realizate pe baza prezentului acord fac parte integrantã din Sistemul "Porţile de Fier II" realizat în baza Acordului din 1977, formind cu acesta un tot unitar, care se va exploata în conformitate cu Convenţia de exploatare din 1987, adaptatã conform art. 27 din prezentul acord.
ART. 18
Prin realizarea centralelor suplimentare nu se vor modifica parametrii centralelor electrice, ecluzelor, barajelor deversoare şi ai celorlalte obiecte care, conform art. 12 pct. 1 şi 2 ale Acordului din 1977, compun obiectul principal al Sistemului "Porţile de Fier II".
ART. 19
1. Proiectele tehnice şi de execuţie pentru centralele suplimentare vor fi elaborate în conformitate cu soluţiile din volumul de sinteza al sarcinii de proiectare pentru centralele suplimentare ale Sistemului "Porţile de Fier II", adoptat de ambii beneficiari şi de comisia mixtã şi aprobat de pãrţile contractante.
2. Beneficiarii îşi vor stabili obligaţiile lor reciproce legate de elaborarea şi modul de aprobare a proiectelor tehnice şi de execuţie, prin contract.
ART. 20
Pãrţile contractante sînt de acord ca:
a) beneficiarii sa-şi îndeplineascã toate obligaţiile lor privind realizarea şi punerea în funcţiune a centralelor suplimentare în termenele prevãzute în contractul dintre beneficiari, astfel încît sa asigure darea în exploatare permanenta a centralelor suplimentare pînã la 31 decembrie 1991;
b) beneficiarul roman sa execute lucrãrile la centrala suplimentarã iugoslava astfel ca ecluza iugoslava sa fie predatã beneficiarului iugoslav în trim. I 1991, pentru exploatarea definitiva.
ART. 21
1. Pînã la darea în exploatare a ecluzei iugoslave, navigaţia se va desfasura prin ecluzele romane.
2. Beneficiarii vor stabili prin contract modul de egalizare a numãrului de ecluzari de nave prin ecluzele romane pe perioada de la 1 octombrie 1988 pînã la data prevãzutã în art. 20 lit. b) al acestui acord, precum şi participarea lor la cheltuielile suplimentare de ecluzare a navelor în aceasta perioada.
3. De la data predãrii în exploatare definitiva a ecluzei iugoslave, asigurarea continuitãţii navigaţiei va fi obligaţie comuna a ambilor beneficiari.
ART. 22
Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii sa efectueze în comun recepţia tehnica a lucrãrilor executate şi a echipamentelor montate la centralele suplimentare ale Sistemului "Porţile de Fier II", în modul stabilit în contractul dintre beneficiari.
ART. 23
Prevederile art. 14, 16, 19, 20, 22 şi 26 ale Acordului din 1977 se vor aplica şi la realizarea, respectiv exploatarea, centralelor suplimentare.
ART. 24
Pãrţile contractante vor informa în comun Comisia Dunãrii asupra modului de desfãşurare a navigaţiei pe perioada de execuţie a centralelor suplimentare.

Prevederi finale
ART. 25
Dupã terminarea realizãrii sistemelor de apãrare şi a centralelor suplimentare, comisia mixtã va întocmi un proces-verbal prin care va constata: terminarea lucrãrilor, trecerea Sistemului "Porţile de Fier I" la regimul de exploatare definit în anexa nr. 1 la prezentul acord, darea în exploatare a centralelor suplimentare, cît şi îndeplinirea obligaţiilor reciproce ale beneficiarilor, prevãzute în prezentul acord. Procesul-verbal se va supune spre aprobare pãrţilor contractante.
ART. 26
Eventualele diferende privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord se vor soluţiona în conformitate cu prevederile art. 28 din Acordul din 1977.
ART. 27
Pãrţile contractante, pînã la finele anului 1989, vor adapta, respectiv vor extinde, prevederile Convenţiei de exploatare din 1987 la exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier Îl", în condiţiile prezentului acord, ţinînd seama de experienta acumulatã în exploatarea celor doua sisteme.
ART. 28
În cazul în care una dintre pãrţile contractante desemneazã alt beneficiar în locul celui prevãzut la art. 1 din prezentul acord, toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul acord şi prin contractele încheiate între beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.
ART. 29
Pãrţile contractante sînt de acord ca beneficiarii, fiecare pe teritoriul sau naţional, cel mai tirziu pînã la finele anului 1991, sa execute un sistem de staţii limnimetrice pe malurile lacului de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" şi sa-şi transmitã reciproc datele privind nivelurile apelor Dunãrii înregistrate la aceste staţii, necesare pentru prognoza debitelor şi o mai buna exploatare în cascada a Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II". Staţiile limnimetrice care se vor realiza, modul şi volumul în care se va face transmiterea reciprocã a datelor se vor stabili în contractul dintre beneficiari.
ART. 30
Comisia mixtã se va îngriji de aplicarea şi a prezentului acord şi a contractelor încheiate între beneficiari privind realizarea obligaţiilor şi drepturilor prevãzute în prezentul acord. Comisia mixtã va rezolva şi eventualele litigii dintre beneficiari, care ar putea aparea la realizarea şi exploatarea acestor obiecte în cazurile şi în limitele prevãzute în contractele dintre beneficiari.
ART. 31
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca pînã la 31 decembrie 1991 sa se execute lucrãrile de apãrare pe sectorul comun al riului Nera într-un volum necesar şi suficient pentru a evita eventualele pagube provocate de apele mari ale Nerei în condiţiile regimului de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier I" prevãzut în prezentul acord.
2. Obligaţiile legate de elaborarea proiectelor şi realizarea lucrãrilor se vor stabili de organele de gospodãrire a apelor ale pãrţilor contractante.
ART. 32
Prezentul acord se va supune spre aprobare conform prevederilor legale ale fiecãrei tari şi va intra în vigoare la data schimbului de note privind aprobarea acestuia. Fiecare beneficiar poate, de la data semnãrii prezentului acord, sa ia mãsurile necesare pentru începerea lucrãrilor.
Semnat la 22 mai 1987 la Belgrad, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba sirbo-croatã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,
Ioan Avram

Pentru Consiliul Executiv Federal
al Adunãrii Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia,
Dr. Andrej Ocvirk

ANEXA 1


REGIMUL
de exploatare permanenta a Sistemului "Porţile de Fier I" cu nivelurile Dunãrii la cote peste 69,50 mdMA la gura Nerei (art. 1 lit. A lit. b) din acord)

1. Regimul de exploatare permanenta a Sistemului "Porţile de Fier I" prevãzut la art. 1 lit. A lit. b) din acord este definit prin urmãtoarele cote ale nivelurilor apelor Dunãrii la gura Nerei:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul afluent Nivelul Dunãrii în secţiunea de control
mediu zilnic al la gura Nerei (mdMA)
Dunãrii la ───────────────────────────────────────────────────────────────
gura Nerei minim mediu maxim mediu maxim de
(mc/s) zilnic zilnic scurta durata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pînã la 3000 Nivelurile care corespund nivelurilor medii zilnice la
baraj pentru cota maxima de scurta durata 69,59 la baraj
3000 69,52 69,70 69,81
3500 69,58 69,77 69,87
4000 69,63 69,80 69,92
4500 69,69 69,86 69,97
5000 69,75 69,90 70,02
5500 69,85 69,95 70,10
6000 69,95 70,00 70,17
6500 70,05 70,05 70,25
7000 70,11 70,11 70,31
7500 70,18 70,18 70,38
8000 70,25 70,25 70,40
8400 70,30 70,30 70,40
De la 8400
pînã la Q1 70,30 70,30 70,40
Peste Q1 Nivelurile care corespund nivelului apei la baraj la cota
63,00 mdMA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Q1 este debitul afluent la care, cu nivelul biefului amonte în profilul barajului Sistemului "Porţile de Fier I" la cota 63,00 mdMA, se realizeazã la profilul gura Nerei nivelul la cota 70,30 mdMA (valoarea orientativa este 11.500 mc/s). Acest debit va fi stabilit de cãtre beneficiari prin mãsurãtori comune.
Pentru debite afluente între cele din coloana 1, nivelurile Dunãrii la gura Nerei se vor stabili prin interpolare lineara.
2. La debite afluente ale Dunãrii mai mici de 6500 mc/s, nivelurile medii zilnice la gura Nerei se stabilesc de cãtre beneficiari prin planurile zilnice de exploatare, între valorile din coloanele 2 şi 3 din tabelul de la pct. 1 al acestei anexe, ţinînd cont de necesitãţile sistemelor energetice, de prognoza debitelor afluente ale Dunãrii şi de încadrarea în restricţiile din secţiunile de control ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", precum şi din secţiunea de control de la gura Timocului.
3. În regimul variabil de funcţionare a centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" fata de nivelurile medii zilnice stabilite în planurile zilnice de exploatare sînt permise variatii ale nivelului în cursul unei zile nu mai mari de 20 cm, cu menţiunea ca în cursul zilei sa nu se depãşeascã nivelurile maxime stabilite în coloana 4 din tabelul de la pct. 1 al acestei anexe, iar nivelul la baraj sa nu depãşeascã nici pe scurta durata cota 69,59 mdMA.
4. Nivelurile Dunãrii de la pct. 1 al acestei anexe se pot cobori în conformitate cu art. 11 din acord.
5. Evacuarea apelor mari la Sistemul "Porţile de Fier I" se va face astfel ca sa nu se provoace pagube pe terenurile riverane amonte şi aval. În acest scop, la debitul afluent al Dunãrii mai mic de Q1 debitul evacuat va fi mai mic sau aproximativ egal cu Q1; la debit afluent mai mare de Q1 debitul evacuat va fi egal cu debitul afluent. Nivelul biefului amonte în secţiunea barajului Sistemului "Porţile de Fier I" la debitul afluent al Dunãrii egal sau mai mare de Q1 va fi la cota 63 mdMA. Modul de evacuare a debitelor la ape mari, restricţiile şi toleranţele admise în secţiunile de control ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", precum şi în secţiunea de control de la gura Timocului, se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului comun de dispecer pentru energetica, adoptat conform Convenţiei de exploatare din 1987, respectiv convenţiei prevãzutã la art. 27 din acord.
6. Nu este permis ca nivelurile de scurta durata ale Dunãrii din coloana 4 a tabelului de la pct. 1 al acestei anexe sa se menţinã mai mult de 5 ore în cursul unei zile.

ANEXA 2


NIVELURILE
Dunãrii la gura Nerei care nu vor fi depasite în funcţionarea experimentala a Sistemului "Porţile de Fier I" (art. 13 şi art. 14 din acord)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul afluent mediu zilnic Nivelurile medii zilnice
al Dunãrii la gura Nerei ale Dunãrii la gura Nerei
(mc/s) (mdMA)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pînã la 3000 Nivelurile care corespund nivelurilor medii
zilnice la baraj pentru cota maxima de scurta
durata 69,59 la baraj
3000 69,70
3500 69,77
4000 69,80
4500 69,90
5000 70,01
5500 70,12
6000 70,22
6500 70,33
7000 70,44
7500 70,54
8000 70,65
8500 70,68
9000 70,71
9500 70,74
10000 70,78
10500 70,81
11000 70,84
11500 70,87
12000 70,90
De la 12000 pînã la Q2 70,90
Peste Q2 Nivelurile care corespund nivelului
apei la baraj la cota 63,00 mdMA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Q2 este debitul afluent la care, cu nivelul biefului amonte în secţiunea barajului Sistemului "Porţile de Fier I" la cota 63,00 mdMA, se realizeazã în profilul gura Nerei nivelul la cota 70,90 mdMA (valoarea orientativa este de 12.900 mdMA). Acest debit va fi stabilit de beneficiari prin mãsurãtori comune. Pentru debite afluente între cele din coloana 1 nivelurile Dunãrii la gura Nerei se vor stabili prin interpolare lineara.
În regimul variabil de funcţionare a centralelor Sistemului "Porţile de Fier I", fata de nivelurile medii zilnice din coloana 2, sînt permise variatii ale nivelului în cursul unei zile nu mai mari de 20cm, cu menţiunea ca nivelul Dunãrii la gura Nerei sa nu depãşeascã nici pe scurta durata cota 70,85 mdMA, iar nivelul la barajul Sistemului "Porţile de Fier I", cota 69,59 mdMA.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016