Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 20 octombrie 1992  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Tarilor de Jos privind navigatia pe caile navigabile interioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 20 octombrie 1992 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Tarilor de Jos privind navigatia pe caile navigabile interioare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995
Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos, denumite în continuare pãrţi contractante,
avînd în vedere Acordul pe termen lung dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos privind cooperarea economicã, industriala şi tehnica, semnat la 14 mai 1975,
apreciind ca drepturile şi obligaţiile ce decurg din acordurile multilaterale existente, la care cele doua tari sînt pãrţi, rãmîn neschimbate,
conduse de dorinta de a reglementa transportul de persoane şi mãrfuri cu navele fluviale, în scopul dezvoltãrii pe mai departe, de cãtre ambele pãrţi contractante, a circulaţiei navelor fluviale, avîndu-se în vedere interesele ambelor pãrţi contractante dupã deschiderea Canalului Rin-Main-Dunare,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
În aplicarea acestui acord, se vor înţelege urmãtoarele:
a) nave româneşti sînt nave fluviale înregistrate oficial într-un registru de nave fluviale, care navigheaza sub pavilion roman şi care efectueazã transporturi de pasageri şi/sau de mãrfuri;
b) nave olandeze sînt navele fluviale înregistrate oficial în registrul olandez de nave fluviale şi pentru care s-a emis un certificat de apartenenţa la navigaţia pe Rin;
c) întreprinderi de navigaţie româneşti sînt întreprinderi/societãţi de navigaţie sau armatori care au sediul permanent sau domiciliul permanent (adresa) pe teritoriul României;
d) întreprinderi de navigaţie olandeze sînt întreprinderi olandeze sau armatori ale cãror nave sînt olandeze conform definitiei de la lit. b) din prezentul articol;
e) autoritãţi competente: pentru România - Ministerul Transporturilor - şi pentru Regatul Ţãrilor de Jos - Ministerul Transporturilor, lucrãrilor Publice şi Gospodãririi Apelor -, în mãsura în care nu îşi comunica reciproc alte organe competente;
f) porturi sînt porturi maritime şi fluviale, precum şi locurile destinate transbordarii de mãrfuri oficiale autorizate şi locurile de acostare pentru navele de pasageri situate pe teritoriile celor doua pãrţi contractante;
g) traficul în tranzit este traficul în care navele unei pãrţi contractante efectueazã transport de pasageri şi/sau mãrfuri pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, fãrã a efectua încãrcãri/descãrcãri de mãrfuri sau imbarcari/debarcari de persoane;
h) traficul direct este traficul între porturile ambelor pãrţi contractante cu nave ale ambelor pãrţi contractante, unde se efectueazã imbarcarea/debarcarea de persoane şi/sau respectiv, încãrcarea/descãrcarea de mãrfuri;
i) traficul cu navele unei terţe tari este traficul între porturile ambelor pãrţi contractante cu nave ale unui stat terţ, unde se fac imbarcari/debarcari de persoane şi încãrcãri/descãrcãri de mãrfuri;
j) traficul în terţe tari este traficul cu navele unei pãrţi contractante între porturile celeilalte pãrţi contractante şi porturile unui stat terţ, unde se fac imbarcari/debarcari de pasageri şi/sau încãrcãri/descãrcãri de mãrfuri;
k) cabotaj este traficul între doua porturi de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, unde se pot face imbarcari/debarcari de pasageri şi/sau încãrcãri/descãrcãri de mãrfuri.
ART. 2
1. Navele româneşti au voie sa circule pe cãile navigabile ale Regatului Ţãrilor de Jos, iar navele olandeze, pe cãile navigabile ale României, în conformitate cu prevederile art. 3-7, şi sa foloseascã porturile şi locurile de acostare autorizate oficial.
2. Prevederile paragrafului 1 se aplica în mod corespunzãtor şi transportului de utilaje şi corpuri plutitoare, precum şi transportãrii navelor în construcţie.
ART. 3
Navele româneşti şi navele olandeze au permisiunea sa transporte pasageri şi/sau mãrfuri în tranzit prin teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
1. Navele româneşti şi navele olandeze au permisiunea sa transporte pasageri şi/sau mãrfuri în trafic direct între porturile celor doua pãrţi contractante.
2. În trafic direct, întreprinderile de navigaţie ale celor doua pãrţi contractante au dreptul sa participe liber.
3. La cererea unei pãrţi contractante, urmeazã sa se convinã pe baza propunerii Comisiei mixte, tarife acceptabile eficiente din punct de vedere economic şi alte condiţii de transport.
ART. 5
Transportul cu navele unei terţe tari este admis numai în cazurile convenite de autoritãţile competente, la propunerea Comisiei mixte.
ART. 6
Traficul în terţe tari este admis numai în cazurile convenite de autoritãţile competente, la propunerea Comisiei mixte.
ART. 7
Cabotajul este permis numai în baza unei autorizaţii speciale, emisã de autoritãţile competente.
ART. 8
Navele, echipajele acestora, pasagerii, precum şi mãrfurile lor sînt supuse legislaţiei în vigoare a partii contractante pe ale carei cai navigabile se circula.
Pentru aceasta, ambele pãrţi contractante convin:
a) documentele şi certificatele referitoare la nava, pasageri, incarcatura şi rolul de echipaj, eliberate pe teritoriul unei pãrţi contractante, vor fi recunoscute de cealaltã parte contractantã în mãsura în care acestea corespund reglementãrilor în vigoare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) documentele şi certificatele pentru comandantul (conducãtorul) navei vor fi recunoscute numai atunci cînd o comunitate comuna de examinare a eliberat un certificat suplimentar referitor la condiţiile de navigaţie pe cãile navigabile şi regulamentul care este valabil acolo.
Comisia comuna de examinare va fi numita de comisia mixtã.
Comisia comuna de examinare se compune din trei membri ai fiecãrei pãrţi contractante şi are ca sarcina sa întocmeascã programele de perfecţionare, sa coordoneze şi sa controleze executarea acestor programe, sa examineze comandantii (conducãtorii) de nave şi sa acorde certificate;
c) navele pot transporta mãrfuri periculoase numai dacã poseda pentru aceasta o autorizaţie valabilã pentru respectiva cale de navigaţie.
ART. 9
Fiecare parte contractantã va acorda navelor celeilalte pãrţi contractante acelaşi regim ca şi navelor proprii, privind exercitarea drepturilor de transport acordate conform art. 2-7; aceasta prevedere se aplica în special:
a) la utilizarea ecluzelor, a instalaţiilor portuare şi a locurilor de acostare;
b) la perceperea taxelor portuare şi de navigaţie;
c) la întocmirea formalitãţilor de cãtre autoritãţile competente;
d) la alimentarea cu combustibili şi lubrifianţi.
ART. 10
Ambele pãrţi contractante îşi vor acorda acelaşi tratament privind navele fiecãreia dintre cele doua pãrţi contractante, referitor la formalitãţile vamale în ceea ce priveşte alimentarea cu provizii a navelor. Acelaşi tratament se aplica şi combustibililor şi lubrifiantilor folosiţi la bord.
ART. 11
1. Întreprinderile de navigaţie ale ambelor pãrţi contractante pot stabili, pe baza de reciprocitate, reprezentante şi pot efectua achiziţii pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu respectarea legislaţiei naţionale respective.
2. Întreprinderile de navigaţie ale celor doua pãrţi contractante pot conveni, în vederea promovãrii rentabilitatii transportului, asupra unor înţelegeri privind cooperarea în domeniul tehnic şi comercial.
ART. 12
1. Întreprinderile de navigaţie ale ambelor pãrţi contractante au dreptul sa transfere liber, la sediul lor, diferenţele care rezulta între încasãrile şi cheltuielile pentru transportul pasagerilor şi/sau al mãrfurilor.
Transferul se va efectua într-o valuta convertibilã, pe baza cursurilor oficiale de schimb. În cazul în care sistemul de astfel de plati între pãrţile contractante este reglementat printr-un acord, se vor aplica prevederile acelui acord.
2. Dacã valuta ambelor pãrţi contractante este liber convertibilã, transferurile se efectueazã pe baza cursului curent al devizelor în vigoare pe piata pentru plati curente; ele vor fi supuse exclusiv condiţiilor comparabile în vigoare pentru toate ţãrile. Pentru transferul de bani, la asemenea tranzacţii se percep taxele uzuale la bãnci.
ART. 13
1. Membrii de echipaj, de pe navele ambelor pãrţi contractante, la trecerea granitei celeilalte pãrţi contractante, trebuie sa fie în posesia unui document de cãlãtorie, precum şi a unei aprobãri de şedere sub forma unei vize, dacã este necesar.
2. Sotiilor sau soţilor marinarilor şi copiilor acestora de la bordul navelor de pasageri şi de mãrfuri li se permite intrarea şi ieşirea în/din ţara, dacã sînt în posesia documentului menţionat la pct. 1 şi a vizei respective. Copiii sub 16 ani pot fi, de asemenea, înscrişi în documentul de cãlãtorie al pãrinţilor lor.
3. Toate persoanele menţionate la pct. 1 şi 2 trebuie sa fie incluse într-o lista de echipaj.
4. Ambele pãrţi contractante vor face, pînã la ratificarea prezentului acord, schimb de formulare ale documentelor menţionate la pct. 1.
5. În mãsura în care reglementãrile legale ale unei pãrţi contractante, privind intrarea şi şederea strãinilor, conţin dispoziţii mai avantajoase, se vor aplica acele dispoziţii.
ART. 14
În cazul unei avarii, al unui accident, al unei îmbolnãviri grave a unei persoane aflate la bordul navei sau din alte motive (de exemplu curgeri de gheaţa), care fac imposibila continuarea voiajului sau reintoarcerea în ţara, autoritãţile competente vor crea posibilitatea sa se ofere ajutorul necesar navei sau persoanelor celeilalte pãrţi contractante care au fost implicate într-un asemenea incident.
ART. 15
1. Pentru îndeplinirea şi supravegherea aplicãrii prevederilor prezentului acord, se înfiinţeazã o comisie mixtã.
Comisia mixtã este condusã din cîte trei reprezentanţi numiţi de autoritãţile competente. Preşedinţia Comisiei mixte va fi asigurata alternativ de cele doua pãrţi contractante. La şedinţele Comisiei mixte poate fi prevãzutã participarea unor experţi, în scopul examinãrii unor probleme specifice. La prima sa şedinţa, Comisia mixtã stabileşte regulamentul sau de funcţionare.
2. Comisia mixtã are urmãtoarele sarcini şi obligaţii:
a) sa facã schimb de date statistice privind navele şi incarcatura;
b) sa facã propuneri autoritãţilor competente privind stabilirea unor tarife acceptabile, eficiente din punct de vedere economic, precum şi a condiţiilor aferente în traficul direct (art. 4 alin. 3);
c) sa facã propuneri autoritãţilor competente pentru aprobarea transporturilor cu navele unei terţe tari (art. 5) şi pentru transportul în terţe tari (art. 6);
d) sa numeascã Comisia comuna de examinare [art. 8 lit. b)].
3. Înţelegerile încheiate în baza propunerilor Comisiei mixte, conform pct. 2 din acest articol, devin valabile prin comunicarea reciprocã facuta de autoritãţile competente în decurs de doua saptamini.
4. Dacã Comisia mixtã nu poate realiza o înţelegere, atunci, la cererea unei pãrţi contractante, reprezentanţii autoritãţilor competente se intilnesc pentru consultãri în interval de 4 saptamini.
5. Comisia mixtã are sarcina sa prezinte celor doua pãrţi contractante propuneri privind adaptarea prezentului acord la evoluţia transporturilor pe cãile navigabile interioare şi soluţionarea tuturor problemelor care rezulta din aplicarea prezentului acord.
ART. 16
Autoritãţile competente vor transmite Comisiei mixte, la cererea sa, acele documente de care are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor, conform art. 15 alin. 2.
ART. 17
Divergenţele cu privire la interpretarea sau la aplicarea acestui acord se soluţioneazã prin tratative directe între autoritãţile competente. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, divergenţele vor fi rezolvate pe cale diplomaticã.
ART. 18
În ceea ce priveşte Regatul Ţãrilor de Jos, acest acord va fi aplicat numai pe teritoriul Regatului Ţãrilor de Jos din Europa.
ART. 19
Prezentul acord nu afecteazã drepturile şi obligaţiile Regatului Ţãrilor de Jos decurgind din Actul de la Mannheim din 1868 şi din tratatul Comunitãţii Economice Europene fata de statele contractante şi nici drepturile şi obligaţiile României decurgind din Convenţia de la Belgrad din 1948 fata de statele contractante.
ART. 20
1. Prezentul acord se încheie pe o perioada nelimitatã.
2. Prezentul acord intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni dupã ziua în care ambele pãrţi contractante şi-au notificat reciproc ca sînt îndeplinite toate cerinţele legislaţiei interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.
3. Prezentul acord poate fi denunţat de cãtre fiecare parte contractantã, în scris, pe cale diplomaticã, cu respectarea unui preaviz de 6 luni. În acest caz, acordul îşi pierde valabilitatea o data cu trecerea acestui termen.
Încheiat la Bucureşti la 20 octombrie 1992, în doua exemplare originale, în limbile romana şi olandeza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Traian Basescu,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos,
Hanja Maij Weggen,
ministrul transporturilor, lucrãrilor
publice şi apelor

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016