Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 20 august 1971  privind Organizatia internationala de telecomunicatii prin sateliti Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 20 august 1971 privind Organizatia internationala de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT"*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 56-57 din 26 aprilie 1990
-------
*) Traducere.

PREAMBUL

Statele parti la acest acord,

avind in vedere principiul enuntat in Rezolutia 1721 (XIV) a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit caruia comunicatiile prin intermediul satelitilor trebuie sa fie puse la dispozitia natiunilor lumii de indata ce sint realizate, pe o baza mondiala si nediscriminatorie,
luind in considerare prevederile corespunzatoare din Tratatul privind principiile care guverneaza activitatea statelor in explorarea si folosirea spatiului extrtmosferic, inclusiv Luna si celelalte corpuri ceresti si in special art. 1, care proclama utilizarea spatiului extrtmosferic in folosul si interesul tuturor tarilor,
luind act de faptul ca, potrivit acordului privind stabilirea unui regim provizoriu pentru realizarea unui sistem comercial mondial de comunicatii prin satelit, precum si acordul special aferent, a fost infiintat un sistem comercial mondial de telecomunicatii prin sateliti,
propunindu-si sa urmareasca dezvoltarea acestui sistem de telecomunicatii prin satelit in scopul realizarii unui sistem comercial mondial unic de telecomunicatii prin satelit care sa faca parte dintr-o retea mondiala perfectionata de telecomunicatii care va asigura in toate regiunile lumii extinderea serviciilor in domeniul telecomunicatiilor si care va contribui la promovarea pacii si intelegerii mondiale,
considerind ca telecomunicatiile prin sateliti trebuie sa se organizeze in asa fel incit sa permita accesul tuturor popoarelor la sistemul mondial de sateliti, precum si al statelor membre ale Uniunii internationale de telecomunicatii care doresc sa investeasca in sistem si sa participe astfel la proiectarea, construirea, dezvoltarea, inclusiv furnizarea de echipamente, la punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si proprietatea asupra sistemului,
in virtutea Acordului privind stabilirea unui regim provizoriu aplicabil unui sistem comercial mondial de telecomunicatii prin satelit,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

ART. 1
Definitii
In termenii acestui acord:
(a) "Acord" defineste prezentul acord, incluzind anexele sale, dar excluzind toate titlurile articolelor, deschis prin semnare de catre guverne la Washington, pe 20 august 1971, prin care a fost creata Organizatia internationala de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT";
(b) "Acord de exploatare" defineste acordul cu anexele sale, dar excluzind toate titlurile de articole, deschis spre semnare de catre guverne sau organisme de telecomunicatii desemnate de guverne in conformitate cu prevederile acestui acord;
(c) "Acord provizoriu" defineste acordul de stabilire a unui regim provizoriu pentru un sistem comercial mondial de comunicatii prin sateliti, semnat de guverne la Washington pe 20 august 1964;
(d) "Acord special" desemneaza acordul semnat pe 20 august 1964, de guvernele sau organismele de telecomunicatii desemnate de guverne, potrivit prevederilor Acordului provizoriu;
(e) "Comitetul interimar de comunicatii prin sateliti" desemneaza comitetul stabilit prin art. IV al Acordului provizoriu;
(f) "Parte" desemneaza un stat pentru care acordul a intrat in vigoare sau i se aplica cu titlu provizoriu;
(g) "Semnatar" inseamna o parte sau un organism de telecomunicatii desemnat de catre o parte, care a semnat Acordul de exploatare si pentru care acesta a intrat in vigoare sau i se aplica cu titlu provizoriu;
(h) "Segment spatial" inseamna sateliti de telecomunicatii si instalatiile aferente de urmarire, telemetrie, comanda, control si supraveghere, precum si alte echipamente necesare functionarii acestor sateliti;
(i) "Segmentul spatial INTELSAT" desemneaza segmentul care apartine INTELSAT;
(j) "Telecomunicatii" inseamna orice transmisie, emisie sau receptie de semne, semnale, scrieri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin fir, radio, optica sau prin alte sisteme electromagnetice;
(k) "Servicii publice de telecomunicatii" inseamna servicii de telecomunicatii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin sateliti si care sint accesibile utilizarii de catre public, cum ar fi: telefonia, telegrafia, telexul, facsimilul, transmisia de date, transmiterea programelor de radio si televiziune intre statii de sol cu acces aprobat la segmentul spatial INTELSAT in vederea transmiterii lor in continuare publicului, precum si inchirierea de circuite pentru orice asemenea utilizare; acesti termeni exclud tipurile de servicii mobile care nu au fost prevazute in Acordul provizoriu sau in Acordul special inaintea deschiderii spre semnare a prezentului acord si care sint asigurate prin statii mobile functionind direct printr-un satelit desemnat, in totalitate sau partial, pentru asigurarea serviciilor de securitate, controlului zborului avioanelor sau aeronavelor sau radionavigatiei maritime;
(l) "Servicii specializate de telecomunicatii" inseamna servicii de telecomunicatii care pot fi asigurate prin sateliti, altele decit cele definite de paragraful (k) al acestui articol, incluzind, fara ca enumerarea sa fie limitativa, servicii de radionavigatie, servicii de radiodifuziune de pe sateliti destinate receptiei de catre public in general, servicii de cercetari spatiale, servicii meteorologice si servicii de teledetectie a resurselor terestre;
(m) "Proprietate" cuprinde toate bunurile asupra carora se exercita dreptul de proprietate, de asemenea si drepturile contractuale;
(n) "Proiectare" si "dezvoltare" cuprinde cercetarea directa legata de obiectivele INTELSAT.
ART. 2
Infiintarea INTELSAT
(a) Avind in vedere principiile enuntate in preambulul acestui acord, partile infiinteaza Organizatia internationala de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT", al carei scop principal este construirea pe baze definitive a proiectarii, dezvoltarii, construirii, infiintarii, exploatarii si intretinerii segmentului spatial al sistemului comercial de telecomunicatii prin sateliti, creat potrivit prevederilor Acordului provizoriu si Acordului special.
(b) Fiecare stat parte va semna sau va desemna un organism public sau particular de telecomunicatii sa semneze Acordul de exploatare incheiat in conformitate cu prevederile prezentului acord si care va fi deschis spre semnare in acelasi timp cu acest acord. Relatiile dintre toate organismele de telecomunicatii in calitatea lor de semnatari si partea care le-a desemnat vor fi supuse prevederilor jurisdictiei nationale.
(c) Organismele si administratiile de telecomunicatii pot, sub rezerva prevederilor jurisdictiei nationale, sa negocieze si sa incheie direct acordurile de trafic corespunzatoare utilizarii canalelor de telecomunicatii furnizate in virtutea prezentului acord si Acordului de exploatare, precum si servicii destinate publicului, instalatii, repartizarea beneficiilor si a prevederilor comerciale corespunzatoare.
ART. 3
Domeniul activitatilor INTELSAT
(a) Ducind mai departe pe baze definitive activitatile privind segmentul spatial al sistemului comercial mondial de telecomunicatii prin satelit la care se refera paragraful (a) al art. II din prezentul acord, INTELSAT are ca prim obiectiv oferirea, pe baze comerciale, nediscriminatorii si in toate regiunile lumii, a segmentului spatial necesar unor servicii publice de telecomunicatii internationale de inalta calitate si mare fiabilitate.
(b) Sint asimilate ca servicii publice de telecomunicatii internationale, urmatoarele:
(i) serviciile publice de telecomunicatii nationale intre regiuni separate de intinderi care nu se afla sub jurisdictia statului interesat sau intre regiuni separate de largul marilor;
(ii) serviciile publice de telecomunicatii nationale intre regiuni care nu sint legate prin nici o instalatie terestra de banda larga si care sint separate de catre obstacole naturale cu caracter exceptional si de asa natura incit impiedica posibilitatea crearii unor instalatii terestre de banda larga intre aceste regiuni, cu conditia ca ele sa fie autorizate corespunzator de Reuniunea semnatarilor, pe baza avizului prealabil exprimat de Consiliul guvernatorilor.
(c) Segmentul spatial INTELSAT infiintat cu scopul de a satisface primul obiectiv enuntat va fi de asemenea disponibil, fara discriminare, pentru alte servicii publice de telecomunicatii nationale, in masura in care nu afecteaza indeplinirea primului obiectiv al INTELSAT.
(d) Segmentul spatial INTELSAT poate fi, de asemenea, utilizat la cerere si potrivit unor acorduri si conditii adecvate, in folosul unor servicii specializate de telecomunicatii internationale sau nationale, altele decit cele in scopuri militare, cu conditia ca:
(i) sa nu afecteze defavorabil oferirea serviciilor publice de telecomunicatii;
(ii) acordurile incheiate sa fie acceptabile din punct de vedere tehnic si economic.
(e) INTELSAT poate, la cerere si potrivit unor acorduri si conditii adecvate, sa furnizeze sateliti sau instalatii conexe diferite de segmentul spatial INTELSAT, pentru:
(i) servicii publice de telecomunicatii nationale in teritorii aflate sub jurisdictia uneia sau mai multor parti;
(ii) servicii publice de telecomunicatii internationale intre teritorii aflate sub jurisdictia a doua sau mai multe parti;
(iii) servicii specializate de telecomunicatii, altele decit cele in scopuri militare - cu conditia ca acestea sa nu afecteze, in nici un fel, exploatarea eficienta si economica a segmentului spatial INTELSAT.
(f) Utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicatii potrivit paragrafului (d) din acest articol si oferirea satelitilor sau a instalatiilor conexe diferite de segmentul spatial INTELSAT potrivit paragrafului (e) din acest articol, face obiectul unor contracte incheiate intre INTELSAT si solicitantul interesat. Folosirea instalatiilor segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicatii potrivit paragrafului (d) al acestui articol si oferirea de sateliti sau instalatii conexe, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicatii potrivit alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, vor fi in conformitate cu autorizarile corespunzatoare ale adunarii partilor, facute in stadiul de planificare prin aplicarea alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord. Atunci cind utilizarea instalatiilor segmentului spatial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicatii ar implica costuri suplimentare rezultate din necesitatea modificarii instalatiilor existente sau planificate ale segmentului spatial INTELSAT sau atunci cind oferta de sateliti sau instalatii conexe, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, este certa pentru servicii specializate de telecomunicatii in conformitate cu alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, autorizarea potrivit prevederilor alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord va trebui ceruta Adunarii partilor de indata ce Consiliul guvernatorilor este in masura sa informeze detaliat Adunarea partilor cu privire la costurile estimative ale propunerii, beneficiile rezultate, problemele tehnice sau de alta natura ce pot apare si efectele probabile asupra serviciilor prezentate sau previzibile ale INTELSAT. O astfel de autorizare trebuie obtinuta inainte de inceperea procesului de procurare a instalatiei sau instalatiilor respective. Inainte de acordarea unor asemenea autorizatii, Adunarea partilor, dupa caz, va consulta sau se va asigura ca au avut loc consultari prin intermediul INTELSAT cu institutii specializate ale Natiunilor Unite direct interesate in oferirea serviciilor specializate de telecomunicatii in cauza.
ART. 4
Personalitatea juridica
(a) INTELSAT va avea personalitate juridica. Se va bucura de intreaga capacitate necesara pentru exercitarea functiilor sale si pentru realizarea obiectivelor sale, incluzind capacitatea de:
(i) a incheia acorduri cu state sau organizatii internationale;
(ii) a incheia contracte;
(iii) a primi si dispune de proprietati; si
(iv) a se constitui parte de judecata.
(b) Fiecare parte va lua in cadrul jurisdictiei sale toate masurile ce se impun pentru a pune efectiv, in termenii legislatiei proprii, a prevederilor acestui articol.
ART. 5
Principii financiare
(a) INTELSAT va fi proprietarul segmentului spatial INTELSAT, precum si al tuturor celorlalte proprietati realizate de INTELSAT. Profitul financiar al fiecarui semnatar in INTELSAT va fi egal cu valoarea rezultata prin raportarea cotei sale de investitii la evaluarea efectuata in conformitate cu art. 7 al Acordului de exploatare.
(b) Fiecare semnatar va avea o cota de investitii corespunzatoare cu procentul utilizarii segmentului spatial INTELSAT de catre toti semnatarii, determinat in conformitate cu prevederile Acordului de exploatare. In orice caz, nici un semnatar, chiar daca propria utilizare a segmentului spatial INTELSAT este nula, nu va avea o cota de investitii inferioara cotei minime fixata prin Acordul de exploatare.
(c) Fiecare semnatar va contribui la cerintele de capital ale INTELSAT si va primi restituirea capitalului si compensatii pentru utilizarea capitalului in conformitate cu prevederile Acordului de exploatare.
(d) Toti utilizatorii segmentului spatial INTELSAT vor plati taxe de utilizare stabilite in conformitate cu prevederile prezentului acord si al Acordului de exploatare. Taxele pentru utilizarea segmentului spatial pentru fiecare categorie de utilizare, vor fi aceleasi pentru toti solicitantii de capacitati pe segmentul spatial privind tipul respectiv de utilizare.
(e) INTELSAT poate finanta si poseda sateliti si instalatii aferente distincte, prevazute in paragraful (e) al art. III din prezentul acord, ca parte integranta a segmentului spatial INTELSAT, dupa aprobarea unanima a tuturor semnatarilor. Daca nu se da o asemenea aprobare, acestea vor fi separate de segmentul spatial INTELSAT, si vor fi finantate si posedate de catre cei care le-au solicitat. In acest caz, termenii si conditiile financiare fixate de INTELSAT vor fi astfel incit sa acopere complet costurile directe rezultate din proiectarea, construirea, dezvoltarea si pregatirea unor asemenea sateliti si instalatii aferente distincte, precum si partea corespunzatoare a cheltuielilor generale administrative ale INTELSAT.
ART. 6
Structura INTELSAT
(a) INTELSAT va cuprinde urmatoarele organe:
(i) Adunarea partilor;
(ii) Reuniunea semnatarilor;
(iii) Consiliul guvernatorilor; si
(iv) un organ executiv, responsabil in fata Consiliului guvernatorilor.
(b) Cu exceptia cazurilor in care prezentul acord sau Acordul de exploatare prevede altceva, nici un organ nu va lua decizii sau nu va intreprinde actiuni care pot modifica, anula, intirzia sau implica sub orice forma exercitarea unei atributii, a unei responsabilitati sau a unei functii atribuite altui organ prin acest acord sau prin Acordul de exploatare.
(c) Conform paragrafului (b) al acestui articol, Adunarea partilor, Reuniunea semnatarilor si Consiliul guvernatorilor vor lua nota, fiecare si vor da consideratii corespunzatoare la orice rezolutie, recomandare si punct de vedere facut sau exprimat de un altul decit acele organe care activeaza in exercitarea responsabilitatilor sau functiilor atribuite lor prin prezentul acord sau prin Acordul de exploatare.
ART. 7
Adunarea partilor
(a) Adunarea partilor va fi compusa din toate partile si va fi principalul organ al INTELSAT.
(b) Adunarea partilor va tine seama de acele probleme referitoare la INTELSAT, care sint primordiale intereselor partilor ca state suverane. Ea va avea puterea sa dezbata politica generala si obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, care sint compatibile cu principiile, scopurile si domeniile de activitate ale INTELSAT, prevazute in acord. In conformitate cu paragraful (b) si (c) ale art. VI din acest acord, Adunarea partilor emite propriile sale considerente cu privire la rezolutiile, recomandarile si punctele de vedere adresate acesteia de catre Reuniunea semnatarilor sau de Consiliul guvernatorilor.
(c) Adunarea partilor va avea urmatoarele functii si competente:
(i) in exercitarea competentei sale privind politica generala si obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, exprima punctele sale de vedere sau face recomandari, asa cum considera, altor organe ale INTELSAT;
(ii) determina masurile care ar trebui luate pentru a evita ca activitatile INTELSAT sa intre in conflict cu orice conventie generala multilaterala compatibila cu acordul si la care au aderat cel putin doua treimi dintre parti;
(iii) delibereaza si decide asupra propunerilor pentru amendamentele acordului in conformitate cu art. XVII al acestui acord; propune amendamente la acordul de exploatare, exprima punctele sale de vedere si adopta recomandari cu privire la acest subiect;
(iv) autorizeaza, prin reguli generale sau prin decizii specifice, utilizarea segmentului spatial INTELSAT si furnizarea de sateliti si instalatii aferente, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicatii potrivit activitatilor la care se refera paragraful (d) si alin. (iii) al paragrafului (e) din art. III al prezentului acord;
(v) examineaza, pentru a asigura aplicarea principiului nediscriminarii, regulile generale stabilite potrivit alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;
(vi) studiaza si exprima punctul sau de vedere asupra rapoartelor prezentate de Reuniunea semnatarilor si Consiliul guvernatorilor cu privire la aplicarea politicii generale, activitatile si programele pe termen lung ale INTELSAT;
(vii) exprima, in conformitate cu art. XIV al acestui acord, sub forma de recomandari, avizul sau cu privire la infiintarea, achizitionarea sau utilizarea posibilitatilor segmentului spatial, diferite de cele ale segmentului spatial INTELSAT;
(viii) adopta deciziile, in conformitate cu alin. (i) al paragrafului (b) din art. XVI al prezentului acord, referitoare la retragerea unei parti din INTELSAT;
(ix) adopta hotariri in legatura cu problemele referitoare la relatiile oficiale dintre INTELSAT si state, care sint sau nu sint parti, sau organizatii internationale;
(x) examineaza reclamatiile formulate de catre parti;
(xi) alege expertii juridici mentionati in art. 3 din anexa C a prezentului acord;
(xii) adopta toate hotaririle cu privire la numirea directorului general in conformitate cu art. XI si XII ale prezentului acord;
(xiii) adopta, conform prevederilor art. XII din acord, structura organului executiv;
(xiv) exercita orice alte puteri provenind din competentele Adunarii partilor, in conformitate cu prevederile prezentului acord.
(d) Prima sesiune ordinara a Adunarii partilor va fi convocata de catre secretarul general la cel mult un an de la data la care a intrat in vigoare acordul. Dupa aceea, sesiunile ordinare vor fi programate sa aiba loc la fiecare doi ani. In orice caz, Adunarea partilor poate decide altfel de la o sesiune la alta sesiune.
(e) (i) In plus fata de sesiunile ordinare prevazute la paragraful precedent, Adunarea partilor se poate intruni in sesiuni extraordinare, convenite la cererea Consiliului guvernatorilor potrivit prevederilor art. XIV si XVI ale acordului sau la cererea uneia sau mai multor parti, cerere sustinuta de cel putin o treime dintre acestea, incluzind partea sau partile care au cerut acest lucru.
(ii) Cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul lor si vor fi adresate in scris secretarului general sau directorului general, care va lua masurile necesare ca sesiunea sa aiba loc cit mai devreme posibil si in conformitate cu regulile de procedura ale Adunarii partilor pentru convocarea unor asemenea sesiuni.
(f) La orice sesiune, cvorumul Adunarii partilor se compune din reprezentantii majoritatii partilor. Fiecare parte va dispune de un vot. Toate hotaririle privind problemele de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel putin doua treimi dintre partile ai caror reprezentanti sint prezenti si voteaza. Hotaririle in probleme de procedura se vor adopta prin votul afirmativ emis de majoritatea simpla a partilor ale caror reprezentanti sint prezenti si voteaza. Toate diferendele potrivit carora o problema specifica este de procedura sau de fond se vor reglementa printr-un vot emis de majoritatea simpla a partilor ai caror reprezentanti sint prezenti si voteaza.
(g) Adunarea partilor adopta reguli proprii de procedura care vor cuprinde prevederi pentru alegerea presedintelui, precum si a altor membri ai biroului.
(h) Fiecare parte isi va acoperi propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Adunarii partilor. Cheltuielile legate de sesiunile Adunarii partilor vor fi considerate ca facind parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT prin aplicarea art. 8 din Acordul de exploatare.
ART. 8
Reuniunea semnatarilor
(a) Reuniunea semnatarilor se compune din toti semnatarii (Acordului de exploatare). In conformitate cu paragrafele (b) si (c) ale art. VI din cadrul prezentului acord, Reuniunea semnatarilor va dezbate in mod corespunzator rezolutiile, recomandarile si punctele de vedere ce i se adreseaza de catre Adunarea partilor sau Consiliul guvernatorilor.
(b) Reuniunea semnatarilor are urmatoarele functii si puteri:
(i) examineaza raportul si situatiile financiare anuale care ii sint prezentate de catre Consiliul guvernatorilor, exprimindu-si punctele sale de vedere;
(ii) exprima puncte de vedere si face recomandari privind amendamentele propuse la acord, in virtutea art. XVII al prezentului acord, analizeaza si decide in conformitate cu art. 22 din Acordul de exploatare, tinind seama de toate parerile si recomandarile primite de la Adunarea partilor sau Consiliul guvernatorilor, asupra amendamentelor propuse la Acordul de exploatare care sint compatibile cu prezentul acord;
(iii) examineaza si exprima punctele sale de vedere cu privire la rapoartele asupra programelor viitoare emise de Consiliul guvernatorilor, inclusiv asupra estimarilor financiare si implicatiilor acestor programe;
(iv) examineaza si adopta hotariri privind toate recomandarile emise de Consiliul guvernatorilor, referitoare la ridicarea plafonului prevazut in art. 5 din Acordul de exploatare;
(v) stabileste reguli generale in scop de indrumare, la recomandarea Consiliului guvernatorilor, privind:
(A) aprobarea statiilor de sol pentru accesul la segmentul spatial INTELSAT;
(B) alocarea capacitatii segmentului spatial INTELSAT;
(C) stabilirea si corectarea taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT pe baze nediscriminatorii;
(vi) adopta hotariri in conformitate cu art. XVI al prezentului acord, in legatura cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;
(vii) examineaza si exprima punctele sale de vedere cu privire la reclamatiile prezentate de semnatari, direct sau prin intermediul Consiliului guvernatorilor, precum si pe cele ale utilizatorilor segmentului spatial INTELSAT, care nu sint semnatari dar le-au transmis prin intermediul Consiliului guvernatorilor;
(viii) pregateste si prezinta Adunarii partilor precum si partilor, rapoarte cu privire la aplicarea politicii generale, activitatile si programele pe termen lung ale INTELSAT;
(ix) ia decizii referitoare la autorizarea potrivit alin. (ii) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord;
(x) examineaza si exprima punctele sale de vedere asupra raportului privind dispozitiile definitive referitoare la gestiune, prezentat Adunarii partilor de catre Consiliul guvernatorilor conform paragrafului (g) din art. XII al prezentului acord;
(xi) face anual determinarile prevazute in art. IX al prezentului acord pentru a putea fi prezentate in sesiunile Consiliului guvernatorilor;
(xii) exercita orice alte puteri ce-i revin Reuniunii semnatarilor conform prevederilor acordului sau al Acordului de exploatare.
(c) Prima sesiune ordinara a Reuniunii semnatarilor va fi convocata de secretarul general, la cererea Consiliului guvernatorilor, intr-un interval de noua luni dupa intrarea in vigoare a acordului. Dupa aceea, o sesiune ordinara va avea loc in fiecare an calendaristic.
(d) (i) In afara sesiunilor ordinare prevazute la paragraful precedent, Reuniunea semnatarilor poate tine sesiuni extraordinare care pot fi convocate la cererea Consiliului guvernatorilor sau la cererea unuia sau mai multor semnatari, avind acordul a cel putin unei treimi dintre acestia, incluzind semnatarul sau semnatarii care au prezentat cererea.
(ii) Cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul pentru care au fost cerute si vor fi adresate in scris secretarului general sau directorului general, care va intreprinde masurile necesare ca sesiunea respectiva sa aiba loc cit mai repede posibil si in conformitate cu regulile de procedura ale Reuniunii semnatarilor pentru convocarea unor asemenea sesiuni.
Ordinea de zi pentru o sesiune extraordinara va fi limitata la problemele pentru care a fost convocata aceasta sesiune.
(e) La toate sesiunile Reuniunii semnatarilor, cvorumul este constituit din reprezentantii majoritatii semnatarilor. Fiecare semnatar dispune de un vot.
Hotaririle in probleme de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel putin doua treimi dintre semnatarii ai caror reprezentanti sint prezenti si voteaza. Hotaririle in probleme de procedura se iau cu votul afirmativ emis de o majoritate simpla a semnatarilor ai caror reprezentanti sint prezenti si voteaza. Diferendele in legatura cu incadrarea unei probleme specifice ca problema de fond sau de procedura, vor fi reglementate prin votul emis de majoritatea simpla a semnatarilor ai caror reprezentanti sint prezenti si voteaza.
(f) Reuniunea semnatarilor adopta propriul sau regulament interior care include si prevederile in legatura cu alegerea presedintelui si a celorlalti membri ai biroului.
(g) Fiecare semnatar isi acopera propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Reuniunii semnatarilor. Cheltuielile privind sesiunile Reuniunii semnatarilor sint considerate ca facind parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT potrivit prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.
ART. 9
Consiliul guvernatorilor: compozitie si vot
(a) Consiliul guvernatorilor cuprinde:
(i) cite un guvernator reprezentind fiecare semnatar a carui cota de investitii nu este mai mica decit o cota minima de investitii stabilita in conformitate cu paragraful (b) al acestui articol;
(ii) cite un guvernator reprezentind fiecare grup format din doi sau mai multi semnatari nereprezentati potrivit alineatului precedent si a caror cota totala de investitii nu este inferioara cotei minime de investitii stabilita in conformitate cu paragraful (b) al acestui articol si care au convenit sa fie reprezentati astfel;
(iii) cite un guvernator reprezentind fiecare grup de cel putin cinci semnatari nereprezentati potrivit alin. (i) si (ii) din acest paragraf, facind parte din oricare din regiunile definite de Conferinta plenipotentiarilor a Uniunii internationale de telecomunicatii, ce a avut loc la Montreux in anul 1965, indiferent de cota totala de investitii a semnatarilor ce compun grupul. In orice caz, numarul guvernatorilor din aceasta categorie nu va fi mai mare de doi pentru o regiune sau cinci pentru toate regiunile definite de uniune.
(b) (i) In perioada dintre intrarea in vigoare a prezentului acord si prima sesiune a Reuniunii semnatarilor, cota minima de investitii ce da dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari sa fie reprezentati de Consiliul guvernatorilor, este egala cu aceea a semnatarului care detine pozitia a treisprezecea de pe lista stabilind, intr-o ordine descrescatoare, cotele de investitii initiale ale tuturor semnatarilor.
(ii) Dupa terminarea perioadei mentionate la alin. (i) al prezentului paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa anual cota minima de investitii care da dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari sa fie reprezentati in Consiliul guvernatorilor. In acest scop, Reuniunea semnatarilor va urmari sa mentina numarul de guvernatori in jur de douazeci, in afara celor alesi potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol.
(iii) In scopul efectuarii determinarilor la care se refera alin. (ii) din acest paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa cota minima de investitii in conformitate cu urmatoarele prevederi:
(A) daca Consiliul guvernatorilor, in momentul cind se face determinarea, este compus din douazeci, douazeci si unu sau douazeci si doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va fixa o cota minima de investitii egala cu cota de investitii a semnatarului care, pe lista in vigoare in acel moment, ocupa pozitia pe care a ocupat-o pe lista valabila la determinarea anterioara, semnatarul desemnat cu acel prilej;
(B) daca Consiliul guvernatorilor, in momentul unei asemenea determinari, se compune din mai mult de douazeci si doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va stabili o cota minima de investitii egala cu cota de investitii a semnatarului care, pe lista in vigoare in acel moment, ocupa o pozitie deasupra celei pe care a ocupat-o pe lista valabila la determinarea anterioara, semnatarul desemnat cu acel prilej;
(C) daca Consiliul guvernatorilor, in momentul unei asemenea determinari, se compune din mai putin de douazeci de guvernatori, Reuniunea semnatarilor fixeaza o cota minima de investitii egala cu cota de investitii proprie semnatarului care, pe lista in vigoare in acel moment, ocupa o pozitie sub aceea pe care a ocupat-o pe lista valabila la determinarea anterioara, semnatarul desemnat cu acel prilej.
(iv) Daca prin aplicarea metodei de ordonare prevazuta la pct. (B) alin. (iii) din acest articol numarul guvernatorilor este mai mic de douazeci sau respectiv prin aplicarea pct. (C) este mai mare de douazeci si doi, Reuniunea semnatarilor fixeaza o cota minima de investitii astfel incit, pe cit posibil, sa fie douazeci de guvernatori;
(v) la aplicarea prevederilor alin. (iii) si (iv) ale acestui paragraf nu se au in vedere guvernatorii desemnati potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol;
(vi) potrivit prevederilor acestui paragraf, cota de investitii determinata in conformitate cu alin. (ii) al paragrafului (c) din art. 6 al Acordului de exploatare se aplica incepind cu prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmeaza acestei determinari.
(c) Atunci cind un semnatar sau un grup de semnatari indeplinesc criteriile de reprezentare expuse in alin. (i), (ii) sau (iii) ale paragrafului (a) din prezentul articol, este indreptatita reprezentarea acestora in Consiliul guvernatorilor. In cazul oricarui grup de semnatari la care se refera alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol, exercitarea acestui drept se produce dupa primirea de catre organul executiv a unei cereri scrise de la un astfel de grup, sub rezerva ca numarul de grupuri reprezentate pe aceasta cale in Consiliul guvernatorilor nu poate atinge la momentul primirii cererii scrise limitele fixate prin alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol. Daca la primirea unei astfel de cereri scrise limitele fixate potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol sint deja atinse, grupul de semnatari poate supune cererea sa sesiunii ordinare urmatoare a Reuniunii semnatarilor, pentru efectuarea determinarii conform paragrafului (d) din prezentul articol.
(d) La cererea oricarui grup sau grupuri de semnatari precizati de alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol, Reuniunea semnatarilor va stabili anual pe acelea care vor fi sau vor continua sa ramina reprezentate in Consiliul guvernatorilor. In acest scop, atunci cind este vorba de mai mult de doua grupuri provenind din aceeasi regiune definita de Uniunea internationala de telecomunicatii, sau sint mai mult de cinci grupuri pentru toate regiunile definite de uniune, Reuniunea semnatarilor va desemna pentru fiecare regiune definita de Uniunea internationala de telecomunicatii, in primul rind, grupul care detine cea mai ridicata cota totala de investitii din fiecare asemenea regiune si care a emis o cerere scrisa in acest sens, conform paragrafului (c) din acest articol. Daca numarul de grupuri selectate astfel este mai mic de cinci, se vor desemna dintre cele ramase alte grupuri pentru a fi reprezentate, alese in ordinea descrescatoare cotei totale de investitii proprie fiecarui grup, fara sa se depaseasca limitele prevazute in alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol.
(e) In scopul asigurarii continuitatii in cadrul Consiliului guvernatorilor, fiecare semnatar sau grup de semnatari reprezentati in conformitate cu alin. (i), (ii) sau (iii) ale paragrafului (a) din acest articol, vor ramine reprezentati fie individual, fie ca o parte a unui asemenea grup, pina la determinarea urmatoare, efectuata potrivit paragrafului (b) sau (d) al prezentului articol, fara a tine seama de schimbarile ce pot interveni in cotele lor de investitii ca rezultat al oricarei ajustari ale acestor cote. In orice caz, reprezentarea ca parte a unui grup constituit conform alin. (ii) sau (iii) din paragraful (a) al acestui articol inceteaza daca retragerea din grup a unuia sau a mai multor semnatari priveaza grupul de a fi reprezentat in Consiliul guvernatorilor potrivit acestui articol.
(f) Sub rezerva prevederilor paragrafului (g) din prezentul articol, fiecare guvernator va avea o participare la vot egala cu cota de investitii a semnatarului sau grupului de semnatari pe care il reprezinta, calculata in functie de utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru urmatoarele categorii de servicii:
(i) servicii publice de telecomunicatii internationale;
(ii) servicii publice de telecomunicatii nationale intre regiuni separate de intinderi care nu se afla sub jurisdictia statului interesat sau intre regiuni separate de largul marilor;
(iii) servicii publice de telecomunicatii nationale ce urmeaza sa se realizeze intre regiuni care nu sint legate prin nici o instalatie terestra de banda larga si care sint separate de obstacole naturale cu caracter exceptional capabile sa impiedice crearea unor instalatii terestre de banda larga intre aceste regiuni, cu conditia ca Reuniunea semnatarilor sa fi dat in prealabil autorizatia corespunzatoare prevazuta la alin. (ii) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord.
(g) In scopul aplicarii paragrafului (f) din prezentul articol, se au in vedere urmatoarele prevederi:
(i) in cazul in care un semnatar beneficiaza de o reducere a cotei sale de investitii conform celor prevazute in paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, reducerea se aplica proportional la toate tipurile utilizarilor sale;
(ii) in cazul in care un semnatar beneficiaza de o crestere a cotei sale de investitii conform celor prevazute de paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, cresterea se aplica proportional la toate tipurile utilizarilor sale;
(iii) in cazul cind un semnatar detine o cota de investitii de 0,05 la suta in conformitate cu prevederile paragrafului (h) al art. 6 din Acordul de exploatare si face parte dintr-un grup cu scopul de a fi reprezentat in Consiliul guvernatorilor potrivit prevederilor alin. (ii) sau (iii) din paragraful (a) al prezentului acord, cota sa de investitii este considerata ca fiind calculata in functie de utilizarea segmentului spatial INTELSAT pentru tipurile de servicii enumerate in paragraful (f) al prezentului articol;
(iv) nici un guvernator nu poate detine mai mult de patruzeci la suta din totalul participarii la vot a tuturor semnatarilor sau grupurilor de semnatari reprezentati in Consiliul guvernatorilor. Atunci cind aceasta participare depaseste patruzeci la suta din totalul participarii la vot, excedentul se distribuie in mod egal celorlalti membri ai Consiliului guvernatorilor.
(h) In scopul fixarii compozitiei Consiliului guvernatorilor si calcularii participarilor la vot ale guvernatorilor, cotele de investitii determinate potrivit alin. (ii) din paragraful (c) al art. 6 din Acordul de exploatare intra in vigoare din prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmeaza respectivei determinari.
(i) La toate sesiunile Consiliului guvernatorilor, cvorumul se constituie fie din majoritatea membrilor Consiliului guvernatorilor care dispune de cel putin doua treimi din totalul participarilor la vot a tuturor semnatarilor si grupurilor de semnatari reprezentati in Consiliul guvernatorilor, fie din numarul total al guvernatorilor, mai putin trei, indiferent de marimea participarii la vot de care dispun.
(j) Consiliul guvernatorilor urmareste sa ia hotaririle sale in unanimitate. Totusi, daca nu este posibil de obtinut acordul unanim, deciziile se vor lua dupa cum urmeaza:
(i) in toate problemele de fond, fie prin votul afirmativ emis de cel putin patru guvernatori dispunind de doua treimi din totalul participarilor la vot ale tuturor semnatarilor si grupurilor de semnatari reprezentati in Consiliul guvernatorilor, avindu-se in vedere distribuirea excedentului la care se refera alin. (iv) al paragrafului (g) din prezentul articol, fie prin votul afirmativ emis de numarul total al membrilor ce constituie Consiliul guvernatorilor, mai putin trei, indiferent de marimea participarii la vot de care dispun;
(ii) in toate problemele de procedura, prin votul afirmativ emis de majoritatea simpla a guvernatorilor care sint prezenti si voteaza, fiecare dispunind de un vot.
(k) Diferendele potrivit carora o problema specifica este de procedura sau de fond se solutioneaza de catre presedintele Consiliului guvernatorilor. Deciziile presedintelui pot fi anulate de catre o majoritate formata din doua treimi dintre guvernatorii care sint prezenti si voteaza, fiecare dispunind de un vot.
(l) Consiliul guvernatorilor poate, daca considera necesar, sa creeze comisii consultative pentru a-l ajuta in indeplinirea responsabilitatilor sale.
(m) Consiliul guvernatorilor adopta propriul sau regulament interior care include si prevederile in legatura cu alegerea presedintelui si a celorlalti membri ai biroului. Indiferent de prevederile paragrafului (j) din prezentul articol, acest regulament poate prevedea orice proceduri de vot pe care Consiliul guvernatorilor le considera potrivite la alegerea membrilor biroului sau.
(n) Prima sesiune a Consiliului guvernatorilor va fi convocata potrivit prevederilor paragrafului 2 din anexa la Acordul de exploatare. Consiliul guvernatorilor se va reuni ori de cite ori este necesar, dar nu mai putin de patru ori pe an.
ART. 10
Consiliul guvernatorilor: Functiuni
(a) Consiliul guvernatorilor are responsabilitatea proiectarii, dezvoltarii, construirii, punerii in functiune, exploatarii si intretinerii segmentului spatial INTELSAT, precum si a indeplinirii oricaror altor activitati intreprinse de INTELSAT, conforme cu prezentul acord, cu Acordul de exploatare si cu toate hotaririle luate in acest sens de catre Adunarea partilor, potrivit art. VII din acest acord. Pentru a se achita de aceste responsabilitati, Consiliul guvernatorilor dispune de urmatoarele puteri si functii, conferite in virtutea prezentului acord si ale Acordului de exploatare:
(i) adopta linii directoare, planurile si programele in legatura cu proiectarea, dezvoltarea, construirea, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea segmentului spatial INTELSAT, precum si, daca este necesar, in legatura cu orice alte activitati pe care INTELSAT este autorizat sa le intreprinda;
(ii) adopta procedurile, regulile, termenii si conditiile de procurari, conform art. XIII din acest acord, si aproba contractele de procurari;
(iii) adopta liniile directoare in problemele financiare, statele financiare anuale si aproba bugetele;
(iv) adopta liniile directoare si procedurile pentru achizitionarea, protectia si difuzarea drepturilor privind inventiile si informatiile tehnice, potrivit cu art. 17 din Acordul de exploatare;
(v) formuleaza recomandari Reuniunii semnatarilor, in legatura cu stabilirea regulilor generale la care se refera alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;
(vi) adopta criterii si proceduri, conform cu regulile generale asa cum au fost stabilite la Reuniunea semnatarilor pentru aprobarea accesului statiilor de sol la segmentul spatial INTELSAT, pentru verificarea si supravegherea caracteristicilor de functionare a statiilor de sol, precum si coordonarea accesului acestor statii, in legatura cu utilizarea segmentului spatial INTELSAT;
(vii) adopta termenii si conditiile atribuirii capacitatii segmentului spatial INTELSAT, conform regulilor generale, asa cum au fost stabilite de catre Reuniunea semnatarilor;
(viii) stabileste periodic marimea taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT, in concordanta cu regulile generale convenite de catre Reuniunea semnatarilor;
(ix) in virtutea dispozitiilor art. 5 al Acordului de exploatare, adopta cele mai potrivite masuri cu privire la cresterea plafonului (de capital) prevazuta in articolul respectiv;
(x) indruma negocierile cu partea pe al carei teritoriu se afla sediul INTELSAT, in vederea convenirii unui acord de sediu cuprinzind privilegiile, scutirile si impozitele la care se refera paragraful (c) al art. XV din prezentul acord si care va fi supus Adunarii partilor pentru a decide;
(xi) aproba accesul statiilor de sol nestandard la segmentul spatial INTELSAT, in conformitate cu regulile generale care au fost stabilite de Reuniunea semnatarilor;
(xii) stabileste termenii si conditiile de acces la segmentul spatial INTELSAT pentru cazul organismelor de telecomunicatii care nu se afla sub jurisdictia vreunei parti, in concordanta cu regulile generale stabilite de catre Reuniunea semnatarilor prin aplicarea dispozitiilor alin. (v) paragraful (b) al art. VIII, precum si in conformitate cu prevederile paragrafului (d) al art. V din prezentul acord;
(xiii) decide in probleme de incheiere a acordurilor privind creditarile si in probleme de emitere a imprumuturilor, in conformitate cu art. 10 din Acordul de exploatare;
(xiv) prezinta Reuniunii semnatarilor un raport anual asupra activitatilor INTELSAT, precum si statele financiare anuale;
(xv) prezinta Reuniunii semnatarilor rapoarte asupra programelor viitoare, cuprinzind estimarea implicatiilor financiare ale acestora;
(xvi) prezinta Reuniunii semnatarilor rapoarte si recomandari in legatura cu orice alte probleme pe care Consiliul guvernatorilor le considera potrivite sa fie examinate de Reuniunea semnatarilor;
(xvii) furnizeaza toate informatiile asa cum sint cerute de oricare parte sau semnatar, astfel incit sa le permita acestora sa se achite de obligatiile ce le revin potrivit prezentului acord sau ale Acordului de exploatare;
(xviii) numeste si revoca pe secretarul general in conformitate cu art. XII, si pe directorul general in conformitate cu art. VII, XI si XII din prezentul acord;
(xix) desemneaza un inalt functionar al organului executiv pentru a indeplini functia de secretar general interimar conform alin. (i) al paragrafului (d) din art. XII si desemneaza un inalt functionar al organului executiv pentru indeplinirea functiei de director general interimar in conformitate cu alin. (i) al paragrafului (d) al art. XI din prezentul acord;
(xx) determina numarul, statutul, termenii si conditiile de munca pentru toate posturile organului executiv, potrivit recomandarii secretarului general sau a directorului general;
(xxi) aproba numirea secretarului general sau a directorului general, precum si a functionarilor principali din subordinea sa directa;
(xxii) incheie contracte in conformitate cu alin. (ii) paragraful (c) din art. XI al prezentului acord;
(xxiii) stabileste reguli interioare generale si adopta hotariri, in fiecare caz in parte, privind notificarea la Uniunea internationala de telecomunicatii potrivit regulilor sale de procedura a frecventelor ce urmeaza sa fie utilizate pentru segmentul spatial INTELSAT;
(xxiv) prezinta Reuniunii semnatarilor avizele la care se refera alin. (ii) paragraful (b) din art. III al prezentului acord;
(xxv) exprima, potrivit paragrafului (c) al art. XIV din prezentul acord, punctele sale de vedere sub forma de recomandari si prezinta avizele sale Adunarii partilor, conform paragrafului (d) sau (e) ale art. XIV din acest acord, asupra proiectelor de dare in functiune, achizitionarea sau utilizarea facilitatilor segmentului spatial, altele decit cele ale segmentului spatial INTELSAT;
(xxvi) adopta masuri in concordanta cu prevederile din prezentul acord si cu cele din art. 21 ale Acordului de exploatare, in legatura cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;
(xxvii) in conformitate cu paragraful (b) din art. XVII al acordului, exprima punctele de vedere si recomandarile sale in legatura cu propunerile de amendamente la prezentul acord, precum si asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare, potrivit paragrafului (a) al art. 22 din Acordul de exploatare; totodata, exprima punctele de vedere si recomandarile sale referitoare la amendamentele propuse Acordului de exploatare, asa cum prevede paragraful (b) al art. 22 din respectivul acord de exploatare.
(b) In conformitate cu prevederile paragrafelor (b) si (c) ale art. VI din prezentul acord, Consiliul guvernatorilor poate:
(i) sa prezinte propriile sale consideratii asupra rezolutiilor, recomandarilor si punctelor de vedere ce i se adreseaza de catre Adunarea partilor sau Reuniunea semnatarilor;
(ii) sa includa in rapoartele sale catre Adunarea partilor si catre Reuniunea semnatarilor informatii privind actiunile sau hotaririle luate cu privire la rezolutiile, recomandarile si punctele de vedere respective, precum si motivatiile sale pentru astfel de actiuni sau hotariri.
ART. 11
Directorul general
(a) Organul executiv va fi condus de directorul general si va avea o structura organizatorica care intra in functiune nu mai tirziu de sase ani dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.
(b) (i) Directorul general va fi si seful executiv si reprezentantul legal al INTELSAT si va raspunde direct in fata Consiliului guvernatorilor de felul cum realizeaza toate functiile de conducere.
(ii) Directorul general va actiona in conformitate cu directivele si instructiunile Consiliului guvernatorilor.
(iii) Directorul general va fi numit de Consiliul guvernatorilor, sub rezerva confirmarii sale de catre Adunarea partilor. Directorul general poate fi eliberat din functie prin hotarire motivata de Consiliul guvernatorilor, actionind prin propria sa autoritate.
(iv) Considerentele principale la numirea directorului general si la selectarea personalului organului executiv vor fi de asa natura incit sa asigure cel mai inalt grad de integritate, competenta si eficienta. Directorul general si personalul organului executiv trebuie sa se abtina de la orice actiuni incompatibile cu responsabilitatile lor in INTELSAT.
(c) (i) Dispozitiile definitive referitoare la conducere vor fi compatibile cu scopurile si obiectivele fundamentale ale INTELSAT, cu caracterul sau international si obligatiile sale de a asigura pe baze comerciale servicii de telecomunicatii de inalta calitate si mare fiabilitate.
(ii) Directorul general incredinteaza prin contract, in numele INTELSAT, unuia sau mai multor organisme competente functiunile tehnice si de exploatare, avind in vedere ca acestea sa se desfasoare cu maximum de eficienta si randament in ce priveste cheltuielile, precum si in ce priveste compatibilitatea cu normele de competenta. Aceste organisme pot fi de diferite nationalitati sau poate fi o societate internationala apartinind si fiind controlata de INTELSAT. Aceste contracte vor fi negociate, incheiate si administrate de catre directorul general.
(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un inalt functionar din organul executiv care sa-si asume functia de director general interimar, atunci cind directorul general lipseste, nu este in masura sa-si exercite atributiile sau postul sau devine vacant. Directorul general interimar are capacitatea sa exercite toate competentele directorului general in conformitate cu prezentul acord si cu Acordul de exploatare. In cazul in care postul este vacant, directorul general interimar exercita aceste competente, pina la aprobarea functiei de catre directorul general numit si confirmat potrivit alin (iii) paragraful (b) din prezentul articol, cit mai repede posibil.
(ii) Directorul general poate acorda altor functionari din cadrul organului executiv delegare de competente, atunci cind este necesar sa se faca fata unor cerinte de moment.
ART. 12
Conducerea in perioada de tranzitie si secretarul general
(a) Dupa intrarea in vigoare a acordului, cu prioritate, Consiliul guvernatorilor va lua urmatoarele masuri:
(i) numeste secretarul general si autorizeaza personalul ajutator necesar;
(ii) pregateste contractul cu privire la conducerea serviciilor, conform paragrafului (e) din acest articol;
(iii) initiaza studiul cu privire la dispozitiile definitive de conducere, in conformitate cu paragraful (f) al prezentului articol.
b) Secretarul general va fi reprezentantul legal al INTELSAT pina cind primul director general isi va asuma aceasta functie. In conformitate cu directivele si politica Consiliului guvernatorilor, secretarul general va fi responsabil pentru indeplinirea tuturor serviciilor de conducere, cu exceptia celor prevazute prin contracte privind serviciile de conducere, incheiate potrivit paragrafului (e) din acest articol, incluzind pe cele specificate in anexa A la prezentul acord. Secretarul general va tine la curent in permanenta Consiliul guvernatorilor despre felul in care contractantul executa serviciile de conducere potrivit contractului sau. Pe cit este posibil, secretarul general va fi prezent sau va fi reprezentat si va urmari, fara a participa direct, negocierile principalelor contracte conduse de catre contractantul serviciilor de conducere in numele INTELSAT. In acest scop, Consiliul guvernatorilor poate autoriza recrutarea in cadrul organului executiv a unui numar redus de personal tehnic calificat pentru a-l asista pe secretarul general. Secretarul general nu este intermediarul intre Consiliul guvernatorilor si contractantul serviciilor de conducere si nu exercita rolul de controlor asupra celor spuse de contractant.
(c) Principalele considerente avute in vedere la numirea secretarului general si la recrutarea personalului organului executiv au in vedere necesitatea asigurarii celui mai inalt nivel de integritate, competenta si eficienta. Secretarul general si personalul organului executiv se vor abtine de la orice actiune incompatibila cu responsabilitatile lor in INTELSAT. Secretarul general poate fi inlocuit din functie, prin decizie motivata, de catre Consiliul guvernatorilor. Functia de secretar general va inceta o data cu instalarea primului director general.
(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un inalt functionar din organul executiv care sa-si asume functia de secretar general interimar atunci cind secretarul general lipseste, nu este in masura sa-si exercite atributiile sau postul sau devine vacant. Secretarul general interimar are capacitatea sa exercite toate competentele secretarului general in conformitate cu prezentul acord si cu Acordul de exploatare. In cazul in care postul este vacant, secretarul general interimar exercita aceste competente pina la preluarea functiei de catre secretarul general, numit de Consiliul guvernatorilor, cit mai repede posibil.
(ii) Secretarul general poate acorda altor functionari din cadrul organului executiv delegare de competente, atunci cind este necesar sa se faca fata unor cerinte de moment.
(e) Contractul la care se refera alin. (ii) din paragraful (a) al prezentului articol va fi incheiat intre Communications Satellite Corporation denumita in prezentul acord "contractantul serviciilor de conducere" si INTELSAT, urmind sa asigure serviciile de conducere tehnica si operativa pentru INTELSAT, asa cum sint specificate in anexa B a prezentului acord, precum si conform directivelor enuntate in acest sens, pentru o perioada care se termina la sase ani de la intrarea in vigoare a acordului. Contractul va contine prevederi pentru contractantul serviciilor de conducere, potrivit carora:
(i) actioneaza in conformitate cu directivele si instructiunile corespunzatoare ale Consiliului guvernatorilor;
(ii) raspunde direct in fata Consiliului guvernatorilor pina isi asuma functia primul director general si dupa aceea, prin intermediul directorului general;
(iii) furnizeaza secretarului general toate informatiile necesare care sa-i permita acestuia sa tina la curent Consiliul guvernatorilor despre modul in care isi executa contractantul serviciile de conducere si pentru a-i da posibilitatea secretarului general sa fie prezent sau reprezentat, fara insa a participa direct la negocierile principalelor contracte conduse de catre contractantul serviciilor de gestiune in numele INTELSAT.
Contractantul serviciilor de conducere negociaza, atribuie, amendeaza si gireaza contractele in numele INTELSAT in domeniul responsabilitatilor sale, in conformitate cu prevederile contractului referitor la serviciile de conducere sau conform autorizarilor date de Consiliul guvernatorilor. In virtutea puterii conferite prin contractul referitor la serviciile de conducere sau prin autorizarea Consiliului guvernatorilor, contractantul serviciilor de conducere va semna in numele INTELSAT contracte din domeniul sau de responsabilitate. Toate celelalte contracte vor fi semnate de catre secretarul general.
(f) Studiul la care se refera alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol va fi inceput cit mai repede posibil si, in orice caz, nu mai tirziu de un an dupa intrarea in vigoare a prezentului acord. El trebuie efectuat de Consiliul guvernatorilor in scopul de a oferi informatiile necesare identificarii celor mai potrivite si eficiente dispozitiuni referitoare la conducerea permanenta si conforme prevederilor art. XI din prezentul acord. Studiul trebuie, intre altele, sa tina seama de:
(i) principiile enuntate la alin. (i) paragraful (c) din art. XI, precum si de liniile de conduita formulate in alin. (ii) al paragrafului (c) din acelasi articol;
(ii) experienta acumulata in perioada Acordului interimar, precum si de dispozitiile referitoare la conducere din perioada de tranzitie, prevazute in acest articol;
(iii) modul de organizare si procedurile adoptate de organismele de telecomunicatii din lume, referitoare, mai ales, la principii directoare si la eficienta in privinta conducerii;
(iv) informatii asemanatoare celor prevazute la alineatul precedent, privind companiile multinationale care urmaresc introducerea de tehnologii avansate;
(v) rapoarte provenind de la cel putin trei experti consultanti in probleme de conducere, din diferite parti ale lumii.
(g) Nu mai tirziu de patru ani de la intrarea in vigoare a prezentului acord, Consiliul guvernatorilor va prezenta Adunarii partilor un raport complet si detaliat, care va contine rezultatele studiului la care se refera alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol si care va include recomandarile Consiliului guvernatorilor pentru structura organizatorica a organului executiv. Totodata se vor transmite, cit mai repede posibil, copii dupa acest raport Reuniunii semnatarilor, tuturor partilor si semnatarilor.
(h) Cel mult dupa cinci ani de la intrarea in vigoare a acordului. Adunarea partilor, in urma examinarii raportului Consiliului guvernatorilor la care se refera paragraful (g) al prezentului articol si a punctelor de vedere exprimate de Reuniunea semnatarilor in legatura cu respectivul raport, va adopta structura organului executiv care va fi in concordanta cu dispozitiile art. XI din acord.
(i) Directorul general isi asuma functia la una dintre datele urmatoare, in functie de cea mai apropiata, respectiv cu un an inainte de expirarea contractului privind conducerea serviciilor la care se refera alin. (ii) paragraful (a) din acest articol sau la 31 decembrie 1976. Consiliul guvernatorilor va numi directorul general, iar Adunarea partilor va confirma numirea in timp util, pentru a permite directorului general sa-si indeplineasca functia conform prezentului paragraf. Dupa numirea in functie, directorul general va fi raspunzator de toate serviciile de conducere, incluzind indeplinirea functiilor realizate pina la aceasta data de secretarul general, privind controlul activitatii desfasurate de contractantul serviciilor de conducere.
(j) Directorul general, actionind in virtutea politicii si a instructiunilor Consiliului guvernatorilor, va lua toate masurile necesare in vederea asigurarii aplicarii integrale a reglementarilor definitive de conducere, nu mai tirziu de sfirsitul celui de-al saselea an de la intrarea in vigoare a acordului.
ART. 13
Procurarile
(a) Sub rezerva dispozitiilor prezentului articol, procurarile de bunuri si de servicii cerute de INTELSAT vor fi efectuate prin atribuire de contracte bazate pe oferte internationale publice ofertantilor care se angajeaza sa asigure o corelare optima intre calitate, preturi si termenele de livrare. Serviciile la care se refera prezentul articol, sint cele asigurate de persoane juridice.
(b) In cazul mai multor oferte raspunzind acelorasi cerinte, contractul este atribuit in asa fel incit sa incurajeze, conform intereselor INTELSAT, o concurenta la scara mondiala.
(c) In cazurile specificate de art. 16 din Acordul de exploatare, se poate renunta la cererea de oferte internationale publice.
ART. 14
Drepturile si obligatiile membrilor
(a) Partile si semnatarii isi vor exercita drepturile si isi vor indeplini obligatiile ce decurg din acord in asa fel incit sa respecte si sa promoveze principiile enuntate in preambul si alte prevederi ale acordului.
(b) Toate partile si toti semnatarii vor avea dreptul sa asiste si sa participe la toate conferintele si reuniunile unde au drept de reprezentare conform dispozitiilor prezentului acord si ale Acordului de exploatare, precum si la orice alta reuniune organizata de INTELSAT sau desfasurata sub auspiciile sale, conform reglementarilor INTELSAT in legatura cu aceste reuniuni, indiferent de locul lor de desfasurare. Organul executiv va conveni aranjamentele necesare cu partea sau semnatarul gazda, pentru fiecare conferinta sau reuniune, incluzind o clauza referitoare la admiterea in tara organizatoare si pe timpul desfasurarii respectivei conferinte sau reuniuni a reprezentantilor tuturor partilor sau semnatarilor care au dreptul de a participa.
(c) In masura in care orice parte, semnatar sau persoana aflata sub jurisdictia unei parti isi propune ca, folosind spectrul frecventelor radio si spatiului orbital existent sau planificat pentru segmentul spatial INTELSAT, sa puna in functiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze mijloace ale unui segment spatial diferite de cele ale INTELSAT in scopul satisfacerii cerintelor sale privind serviciile publice de telecomunicatii nationale, partea sau semnatarul in cauza, inainte de punerea in functiune, achizitionarea sau utilizarea unor astfel de mijloace, va trebui sa se consulte cu Consiliul guvernatorilor care, la rindul sau, va exprima sub forma de recomandari opiniile sale in legatura cu exploatarea si compatibilitatea tehnica a acestor mijloace.
(d) In masura in care orice parte, semnatar sau orice alta persoana aflata in jurisdictia unei parti isi propune individual sau in comun sa puna in functiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze instalatii ale segmentului spatial diferite de instalatiile segmentului spatial INTELSAT in scopul realizarii cerintelor proprii pentru servicii publice de telecomunicatii internationale, partea sau semnatarul interesat va furniza, inainte de punerea in functiune, achizitionarea sau utilizarea acestor mijloace, toate datele necesare Adunarii partilor, consultind-o totodata, prin intermediul Consiliului guvernatorilor, in scopul asigurarii compatibilitatii tehnice a respectivelor instalatii si a exploatarii lor cu folosirea spectrului frecventelor radioelectrice si a spatiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat al INTELSAT, precum si pentru evitarea vreunui prejudiciu economic considerabil la adresa sistemului mondial INTELSAT.
In urma unei asemenea consultari, Adunarea partilor, luind in considerare avizul Consiliului guvernatorilor, va exprima sub forma unor recomandari opiniile sale in legatura cu consideratiile enuntate in prezentul paragraf si asigurarea ca furnizarea sau utilizarea respectivelor instalatii nu va compromite punerea in functiune a legaturilor directe de telecomunicatii intre toti participantii prin intermediul segmentului spatial INTELSAT.
e) In masura in care orice parte, semnatar sau alta persoana aflata in jurisdictia unei parti intentioneaza sa puna in functiune, sa achizitioneze sau sa utilizeze instalatiile segmentului spatial, diferite de ale segmentului spatial INTELSAT, in scopul satisfacerii necesitatilor sale in domeniul telecomunicatiilor specializate, nationale sau internationale, partea sau semnatarul interesat, inainte de punerea in functiune, achizitionarea sau utilizarea acestor instalatii, va furniza toate datele necesare Adunarii partilor prin intermediul Consiliului guvernatorilor. Adunarea partilor, luind in considerare parerea Consiliului guvernatorilor, va exprima, sub forma unor recomandari, punctele sale de vedere in privinta exploatarii compatibilitatii tehnice a respectivelor instalatii cu utilizarea de catre INTELSAT a spectrului de frecvente radioelectrice si a spatiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat.
(f) Recomandarile Adunarii partilor sau ale Consiliului guvernatorilor, corespunzatoare prezentului articol, vor fi formulate intr-un interval de sase luni de la data la care au fost angajate procedurile prevazute la paragrafele precedente. O sesiune extraordinara a Adunarii partilor poate fi convenita in acest scop.
(g) Acest acord nu se aplica pentru punerea in functiune, achizitionarea sau utilizarea instalatiilor segmentului spatial diferite de instalatiile segmentului spatial INTELSAT, in scopuri de securitate nationala.
ART. 15
Sediul INTELSAT, privilegii
(a) Sediul INTELSAT va fi la Washington.
(b) In cadrul activitatilor autorizate de acord, INTELSAT si bunurile sale vor fi scutite in toate statele parti la acord de orice impozite nationale, impozite direct nationale asupra bunurilor si de toate obligatiile vamale pentru satelitii de telecomunicatii, precum si pentru componentele si piesele pentru asemenea sateliti ce urmeaza a fi lansati pentru utilizarea lor in sistemul mondial. Fiecare parte se angajeaza sa depuna toate eforturile pentru ca, in conformitate cu procedurile nationale in vigoare, sa asigure pentru INTELSAT si bunurile sale orice alte scutiri de impozite pe venituri si proprietati, precum si drepturi vamale, asa cum este de dorit avind in vedere spiritul si caracterul specific al INTELSAT.
(c) Potrivit protocolului la care se refera prezentul paragraf, fiecare parte, alta decit aceea pe al carei teritoriu se afla sediul INTELSAT, va acorda privilegiile, scutirile si imunitatile necesare pentru INTELSAT, pentru inaltii sai functionari, precum si pentru acele categorii ale personalului sau care sint precizate in respectivul protocol si in acordul de sediu, pentru parti si reprezentantii acestora, pentru semnatari si reprezentantii sai, precum si pentru persoanele participante la procedurile de arbitraj. In mod deosebit oricare parte trebuie sa acorde persoanelor sus-mentionate, in limita si cazurile prevazute in acordul de sediu si protocolul la care se refera prezentul paragraf, imunitatea juridica pentru actele infaptuite, pentru scrierile sau cuvintarile emise in cadrul exercitarii functiunilor lor, precum si in cadrul limitelor atributiunilor acestora. Partea pe teritoriul careia se afla sediul INTELSAT incheie, imediat ce este posibil, un acord de resedinta cu INTELSAT care acopera privilegiile, scutirile si imunitatile. Acordul de sediu va include prevederea potrivit careia toti semnatarii actionind in conformitate cu aceasta calitate, cu exceptia semnatarului desemnat de partea pe teritoriul careia se afla sediul (organizatia), vor fi scutiti de orice impozitare nationala asupra veniturilor primite de la INTELSAT, pe teritoriul partii respective. In aceeasi masura celelalte parti vor incheia, cit mai curind posibil, un protocol cuprinzind privilegiile, scutirile si imunitatile. Acordul de sediu si protocolul respectiv sint independente de prezentul acord, prevazind, fiecare in parte, conditiile in care acestea isi vor inceta valabilitatea.
ART. 16
Retragerea
(a) (i) Orice parte sau semnatar se poate retrage in mod voluntar din INTELSAT. Partea care se retrage va notifica in scris depozitarului despre hotarirea sa. Decizia de retragere a unui semnatar este notificata in scris organului executiv de catre partea care l-a desemnat si o astfel de comunicare are semnificatia acceptarii de catre partea in cauza a notificarii deciziei de retragere.
(ii) Retragerea voluntara, notificata in conformitate cu alineatul sus-mentionat, devine efectiva, iar prevederile acordului si ale Acordului de exploatare inceteaza de a fi in vigoare pentru partea sau semnatarul care se retrage, dupa trei luni de la data primirii notificarii la care se refera alin. (i) al acestui paragraf, sau daca se precizeaza astfel, la data urmatoarei determinari a cotelor de investitii, efectuata potrivit alin. (ii) din paragraful (c) art. 6 din Acordul de exploatare dupa expirarea celor trei luni.
(b) (i) Daca una dintre parti nu-si indeplineste vreuna dintre obligatiile ce-i revin din acord, Adunarea partilor, in urma primirii unei sesizari sau actionind din proprie initiativa, si dupa ce a examinat toate observatiile prezentate de partea in cauza, poate hotari, daca constata neindeplinirea unei obligatii, ca partea in cauza sa fie considerata ca fiind retrasa din INTELSAT. Incepind cu data luarii unei asemenea hotariri, prezentul acord isi inceteaza valabilitatea pentru acea parte. In acest scop se poate convoca o sesiune extraordinara a Adunarii partilor.
(ii) Daca un semnatar, actionind in aceasta calitate nu-si indeplineste vreuna dintre obligatiile ce-i revin potrivit prevederilor prezentului acord sau ale Acordului de exploatare, altele decit obligatiile prevazute in paragraful (a) din art. 4 al Acordului de exploatare si, daca nu si-a indeplinit acea obligatie in termen de trei luni de la instiintarea scrisa ce i-a fost facuta de catre organul executiv ca urmare a unei rezolutii a Consiliului guvernatorilor, care a luat nota de indeplinirea respectivei obligatii, Consiliul guvernatorilor poate, dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar sau de catre partea care l-a desemnat, sa suspende drepturile semnatarului si, poate recomanda Reuniunii semnatarilor sa decida ca semnatarul respectiv sa fie considerat ca fiind retras din INTELSAT. In cazul in care Reuniunea semnatarilor, dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar sau de catre partea care l-a desemnat, aproba recomandarea facuta de Consiliul guvernatorilor, retragerea semnatarului devine efectiva la data acestei aprobari iar prezentul acord, precum si Acordul de exploatare isi inceteaza valabilitatea pentru respectivul semnatar, la aceeasi data.
(c) In cazul in care un semnatar nu se achita intr-un interval de trei luni de la data la care plata a devenit obligatorie, orice suma datorata conform cu paragraful (a), art. 4 din Acordul de exploatare, drepturile semnatarului respectiv ce decurg din prezentul acord si din Acordul de exploatare vor fi automat suspendate daca in intervalul de trei luni de la data suspendarii, semnatarul nu a platit toate sumele datorate sau daca partea care l-a desemnat pe semnatar nu a procedat la o substituire in sensul paragrafului (f) din prezentul articol, Consiliul guvernatorilor, dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate recomanda Reuniunii semnatarilor sa-l considere pe semnatarul respectiv ca si retras din INTELSAT. Reuniunea semnatarilor, dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar, poate hotari considerarea semnatarului ca fiind retras din INTELSAT si, incepind cu data luarii acestei hotariri, prezentul acord, precum si Acordul de exploatare isi inceteaza valabilitatea pentru semnatarul respectiv.
(d) Retragerea unei parti actionind in aceasta calitate atrage dupa sine retragerea simultana a semnatarului desemnat de catre acea parte sau, daca este cazul a partii care si-a asumat calitatea de semnatar si prezentul acord, precum si Acordul de exploatare isi inceteaza valabilitatea in ce-l priveste pe semnatar, la data la care acordul nu mai este in vigoare pentru partea care l-a desemnat.
(e) In toate cazurile retragerii unui semnatar din INTELSAT, partea care l-a desemnat pe semnatar isi asuma calitatile acestuia sau desemneaza, cu efect la data retragerii, un nou semnatar, sau se retrage din INTELSAT.
(f) Daca dintr-un motiv oarecare o parte doreste sa se substituie semnatarului pe care l-a desemnat sau numeste un nou semnatar, il va instiinta despre acest lucru in scris pe depozitar si, dupa asumarea de catre noul semnatar a tuturor obligatiilor neindeplinite de precedentul semnatar, precum si dupa semnarea Acordului de exploatare, prezentul acord cit si Acordul de exploatare vor intra in vigoare pentru noul semnatar, incetindu-si in acelasi timp valabilitatea pentru semnatarul anterior desemnat.
(g) Dupa primirea de catre depozitar sau, dupa caz, de catre organul executiv, a instiintarii cu privire la hotarirea de retragere in conformitate cu alin. (i) paragraful (a) din prezentul articol, partea care face notificarea, precum si semnatarul desemnat de ea sau, dupa caz, semnatarul in legatura cu care s-a facut notificarea, nu vor mai avea nici un drept de reprezentare si nici de vot in cadrul organelor INTELSAT, incetind obligatiile sau responsabilitatile sale dupa primirea respectivei instiintari, cu exceptia cazului cind semnatarul, in conditiile in care Consiliul guvernatorilor nu hotaraste altfel in baza paragrafului (d) al art. 21 din Acordul de exploatare, are obligatia de a face varsamintele cotei sale de contributii de capital necesare pentru a face fata atit angajamentelor contractuale specifice, autorizate inainte de primirea respectivei instiintari (de retragere), cit si acelor responsabilitati care decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei notificari.
(h) In timpul perioadei de suspendare a drepturilor unui semnatar in virtutea paragrafului (b) sau paragrafului (c) al prezentului articol, semnatarul va continua sa aiba toate obligatiile si sarcinile ce decurg pentru un semnatar din prezentul acord si Acordul de exploatare.
(i) Daca Reuniunea semnatarilor hotaraste, conform alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, sa nu aprobe recomandarea Consiliului guvernatorilor conform careia semnatarul este considerat ca retras din INTELSAT, suspendarea va fi ridicata o data cu aceasta decizie si semnatarul sa se bucure de toate drepturile prevazute in prezentul acord si Acordul de exploatare, cu conditia ca pentru semnatarul suspendat conform paragrafului (c) al acestui articol, suspendarea sa fie ridicata dupa ce semnatarul a platit toate obligatiile ce decurg din paragraful (a) art. 4 din Acordul de exploatare.
(j) Daca Reuniunea semnatarilor aproba recomandarea Consiliului guvernatorilor in conformitate cu alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, conform careia un semnatar trebuie considerat ca retras din INTELSAT, semnatarul nu isi asuma nici o obligatie sau raspundere dupa o asemenea aprobare, exceptind obligatiile semnatarului, atunci cind Consiliul guvernatorilor nu hotaraste astfel in baza dispozitiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare, de a varsa cotele sale de contributii de capital necesare pentru a face fata angajamentelor contractuale specifice, autorizate inainte de primirea respectivei instiintari, cit si acelor responsabilitati ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei decizii.
(k) Daca Adunarea partilor hotaraste, in conformitate cu alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, ca o parte trebuie considerata ca fiind retrasa din INTELSAT, partea, in calitatea sa de semnatar sau, dupa caz, semnatarul desemnat de ea, nu isi asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa o asemenea decizie, exceptind pe aceea de parte in calitatea sa de semnatar sau, dupa caz, pentru semnatarul desemnat de ea, atunci cind Consiliul guvernatorilor nu hotaraste altfel in baza dispozitiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare de a face fata varsamintelor cotei de participare la contributiile de capital necesare realizarii angajamentelor contractuale autorizate inainte de luarea unei asemenea decizii, cit si obligatiilor ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei hotariri.
(l) Achitarea datoriilor intre INTELSAT si semnatarul pentru care prezentul acord si Acordul de exploatare au incetat sa mai fie in vigoare, altele decit in cazul substituirii conform dispozitiilor paragrafului (f) din prezentul articol, vor fi realizate conform dispozitiilor stipulate in art. 21 din Acordul de exploatare.
(m) (i) Notificarea deciziei de retragere a unei parti in virtutea dispozitiilor alin. (i) paragraful (a) al prezentului articol va fi transmisa de depozitar tuturor partilor si organului executiv, iar acesta o va transmite tuturor semnatarilor.
(ii) Daca Adunarea partilor hotaraste ca o parte trebuie considerata ca fiind retrasa din INTELSAT conform dispozitiilor alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, organul executiv va comunica aceasta tuturor semnatarilor si depozitarului si acesta va transmite notificarea tuturor partilor.
(iii) Notificarea deciziei unui semnatar de a se retrage conform dispozitiilor alin. (i) din paragraful (a) al prezentului articol, sau retragerea unui semnatar conform dispozitiilor alin. (ii) din paragraful (b) sau paragrafele (c) si (d) din prezentul articol, va fi transmisa de organul executiv tuturor semnatarilor si depozitarului, iar acesta o transmite tuturor partilor.
(iv) Suspendarea unui semnatar, conform dispozitiilor alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, va fi comunicata de organul executiv tuturor semnatarilor si depozitarului, iar acesta va transmite comunicarea tuturor partilor.
(v) Substituirea unui semnatar conform dispozitiilor paragrafului (f) din prezentul articol va fi comunicata de depozitar tuturor partilor si organului executiv si acesta va transmite comunicarea tuturor semnatarilor.
(n) Nici unei parti sau semnatarului desemnat de ea, nu i se va cere sa se retraga din INTELSAT drept consecinta directa a unei modificari intervenite in statutul acestei parti fata de Uniunea internationala de telecomunicatii.
ART. 17
Amendamente
(a) Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse vor fi transmise organului executiv care le va comunica in timp util tuturor partilor si semnatarilor.
(b) Adunarea partilor va examina orice propunere de amendament in cursul sesiunii ordinare care urmeaza dupa comunicarea acestei propuneri de catre organul executiv sau in cursul unei sesiuni extraordinare convocata mai devreme, conform dispozitiilor art. VII al acordului, cu conditia ca amendamentul propus sa fie comunicat de organul executiv cu cel putin 90 de zile inainte de data deschiderii sesiunii. Adunarea partilor va analiza orice punct de vedere sau recomandare primita de la Reuniunea semnatarilor sau Consiliul guvernatorilor.
(e) Adunarea partilor va lua decizii asupra fiecarui amendament propus in conformitate cu prevederile referitoare la cvorum si la vot continute in art. VII din acord. Ea poate modifica orice amendament propus, comunicat in conformitate cu paragraful (b) din prezentul articol si poate decide in legatura cu orice amendament care nu a fost comunicat dar are legatura directa cu un amendament propus sau modificat.
(d) Un amendament care a fost aprobat de Adunarea partilor va intra in vigoare conform prevederilor paragrafului (c) din prezentul articol, dupa ce depozitarul a primit comunicarea de aprobare, de acceptare sau ratificare a amendamentului de la:
(i) doua treimi dintre statele parti la data la care amendamentul a fost aprobat de Adunarea partilor, cu conditia ca respectivele doua treimi sa cuprinda pe acele parti care detineau sau respectiv pe semnatarii desemnati de acestea care detineau cel putin doua treimi din totalul cotelor de investitii;
(ii) un numar de state egal sau superior cifrei de optzeci si cinci la suta din totalul statelor, parti la data la care a fost aprobat amendamentul de catre Adunarea partilor, independent de totalul cotelor de investitii detinute in acel moment de acestea sau de semnatarii desemnati de ele.
(e) Depozitarul va comunica tuturor partilor imediat dupa primire acceptele, aprobarile sau ratificarile in legatura cu paragraful (d) din prezentul articol, pentru intrarea in vigoare a amendamentului. Dupa 90 de zile de la data acestei comunicari, amendamentul intra in vigoare pentru toate partile, inclusiv pentru acelea care nu l-au acceptat, aprobat sau ratificat si respectiv nu s-au retras din INTELSAT.
(f) Indiferent de prevederile precedente din paragrafele (d) si (e) ale prezentului articol, un amendament nu va intra in vigoare mai devreme de opt luni sau mai tirziu de optsprezece luni dupa data la care a fost aprobat de Adunarea partilor.
ART. 18
Reglementarea diferendelor
(a) Orice diferend de natura juridica care a aparut intre parti sau intre INTELSAT si una sau mai multe parti, in legatura cu drepturile si obligatiile decurgind din acord sau cu obligatiile contractate de parti in virtutea paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, daca nu a putut fi rezolvat in alt mod intr-un interval de timp rezonabil, va fi supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei C din prezentul acord. Orice diferend de natura juridica, care a aparut in legatura cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul acord sau din Acordul de exploatare, intre una sau mai multe parti si unul sau mai multi semnatari, poate fi supus arbitrajului conform prevederilor anexei C din acord, cu conditia ca partea sau partile si semnatarul sau semnatarii interesati sa-si dea consimtamintul pentru un asemenea arbitraj.
(b) Orice diferend de natura juridica privind drepturile si obligatiile contractate de parti conform paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, intre o parte si un stat care a incetat de a mai fi parte sau intre INTELSAT si un stat care a incetat a mai fi parte si care a aparut dupa ce statului respectiv i-a incetat aceasta calitate, va fi supus arbitrajului daca nu s-a putut reglementa intr-un interval de timp rezonabil. Acest arbitraj va avea loc conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu conditia ca statul caruia i-a incetat calitatea de parte sa consimta acest lucru. Daca un stat inceteaza de a mai fi parte sau daca statul sau organismul de telecomunicatii desemnat de acest stat inceteaza de a mai fi semnatar dupa supunerea la arbitraj a diferendului de ordin juridic in care este implicat conform paragrafului (a) din prezentul articol, procedura de arbitraj isi va urma cursul pina la solutionare.
(c) Orice diferend de natura juridica care a aparut ca rezultat al acordurilor intre INTELSAT si oricare dintre parti, va fi rezolvat potrivit reglementarilor de solutionare a diferendelor continute in aceste acorduri. In absenta unor asemenea prevederi, diferendele, daca nu sint rezolvate in alt mod, pot fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu conditia ca acest lucru sa fie acceptat de cei in cauza.
ART. 19
Semnarea
(a) Prezentul acord este deschis spre semnare la Washington, incepind cu data de 20 august 1971 pina la intrarea lui in vigoare sau, in functie de perioada ce survine prima, intr-un interval de noua luni, de catre:
(i) de catre guvernul oricarui stat parte la Acordul provizoriu;
(ii) de catre guvernul oricarui stat membru al Uniunii internationale de telecomunicatii.
(b) Oricare guvern care semneaza acest acord o poate face fara ca semnatura sa faca obiectul ratificarii, acceptarii, sau aprobarii ori insotind respectiva semnatura de o declaratie care sa indice ca aceasta este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii.
(c) Oricare stat la care se refera paragraful (a) din prezentul articol, poate adera la prezentul acord dupa ce a fost inchis semnarii.
(d) La prezentul acord nu pot fi facute rezerve.
ART. 20
Intrarea in vigoare
(a) Prezentul acord va intra in vigoare la saizeci de zile de la data la care a fost semnat, fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, sau la saizeci de zile dupa data la care a fost ratificat, acceptat, aprobat sau au aderat doua treimi dintre statele care au fost parti la Acordul provizoriu in timp ce prezentul acord era deschis spre semnare cu conditia ca:
(i) aceste doua treimi sa includa partile care detineau, sau partile ale caror semnatari ai Acordului special detineau cel putin doua treimi din cotele parti in conformitate cu Acordul special;
(ii) respectivele parti sau organisme de telecomunicatii desemnate de ele au semnat Acordul de exploatare.
La data inceperii perioadei de saizeci de zile prevederile paragrafului 2 al anexei la Acordul de exploatare vor intra in vigoare potrivit scopurilor stabilite in respectivul paragraf.
Indiferent de cele sus-mentionate, acordul nu va intra in vigoare mai devreme de opt luni sau mai tirziu de optsprezece luni de la data la care a fost deschis spre semnare.
(b) Pentru un stat al carui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus dupa data intrarii in vigoare a prezentului acord conform prevederilor paragrafului (a) al acestui articol, acordul intra in vigoare la data respectivei depuneri.
(c) Dupa intrarea in vigoare a prezentului acord conform paragrafului (a) din acest articol, prevederile sale pot fi aplicate cu titlu provizoriu oricarui stat al carui guvern l-a semnat sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, daca exista o astfel de cerere din partea guvernului in timpul semnarii sau in orice moment inainte de intrarea in vigoare a acordului.
Aplicarea provizorie va inceta:
(i) dupa inaintarea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a acordului de catre guvern;
(ii) dupa expirarea perioadei de doi ani de la data la care acest acord a intrat in vigoare fara sa fi fost ratificat, acceptat sau aprobat de guvern;
(iii) dupa notificarea de catre guvern, inaintea expirarii perioadei mentionate in alin. (ii) din acest paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba acest acord. In cazul incetarii aplicarii cu titlu provizoriu conform alin. (ii) sau (iii) ale prezentului paragraf, prevederile paragrafelor (g) si (l) din art. XVI al acordului vor reglementa drepturile si obligatiile partii si ale semnatarului desemnat de ea.
(d) Indiferent de prevederile acestui articol, acordul nu va intra in vigoare pentru vreun stat si nici nu se va aplica cu titlu provizoriu, pina cind guvernul statului respectiv sau organismul de telecomunicatii desemnat potrivit prezentului acord nu va semna Acordul de exploatare.
(e) La data intrarii in vigoare, prezentul acord inlocuieste Acordul interimar care isi inceteaza valabilitatea.
ART. 21
Dispozitii diverse
(a) Limbile oficiale de lucru ale INTELSAT vor fi engleza, franceza si spaniola.
(b) Reglementarile interne ale organului executiv vor prevedea o distribuire rapida intre toate partile si toti semnatarii a copiilor tuturor documentelor INTELSAT, potrivit solicitarilor acestora.
(c) Conform prevederilor Rezolutiei 1721 (XVI) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, organul executiv va trimite, cu titlu informativ, secretarului general al Natiunilor Unite si institutiilor specializate interesate, un raport anual asupra activitatii INTELSAT.
ART. 22
Depozitar
(a) Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi depozitarul prezentului acord, pe linga care se depun declaratiile la care se refera paragraful (b) din art. XIX al acordului, instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau adeziune, solicitarile de aplicare provizorie, precum si notificarile de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor, a hotaririlor de retragere din INTELSAT sau de incetare a aplicarii termenilor acordului cu caracter provizoriu.
(b) Prezentul acord, al carui text in limbile engleza, franceza si spaniola are aceeasi valabilitate, va fi depus in arhivele depozitarului. Depozitarul va transmite copii autentificate ale textului acestui acord tuturor guvernelor care l-au semnat sau care au inaintat instrumente de aderare, precum si Uniunii internationale de telecomunicatii, si va notifica respectivelor guverne si Uniunii internationale de telecomunicatii, cu privire la semnaturile si declaratiile facute in conformitate cu paragraful (b) din art. XIX al acordului, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, aprobare sau de aderare, cererile de aplicare provizorie, inceputul perioadei de saizeci de zile la care se refera paragraful (a) al art. XX din acord, la intrarea in vigoare a acordului, notificarile ratificarii, acceptare sau aprobare a amendamentelor, intrarea in vigoare a amendamentelor, deciziile de retragere din INTELSAT, retragerile precum si deciziile de a pune capat aplicarii cu caracter provizoriu a acordului. Notificarea inceputului perioadei de saizeci de zile se va face in prima zi a acestei perioade.
(c) La intrarea in vigoare a acordului, depozitarul il va inregistra la Secretariatul Natiunilor Unite, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
Drept pentru care, plenipotentiarii, reuniti la Washington, care si-au prezentat deplinele lor puteri, gasite in buna forma, au semnat acest acord.
Incheiat la Washington, in a douazecea zi a lunii august una mie noua sute saptezeci si unu.

ANEXA 1

Functiile secretarului general

Functiile secretarului general la care se refera paragraful (b) al art. XII al acestui acord sint urmatoarele:

1. Tine la zi evidenta prognozelor de trafic INTELSAT, convocind in acest scop reuniuni periodice regionale in scopul evaluarii cerintelor de trafic;
2. Aproba cererile privind accesul la segmentul spatial INTELSAT al statiilor de sol standardizate, raporteaza Consiliului guvernatorilor asupra cererilor de acces la segmentul spatial al statiilor de sol nestandardizate, tinind evidenta datelor privind darea in functie a statiilor de sol, cit si a celor prevazute a fi puse in functie;
3. Tine o evidenta la zi, pe baza unor rapoarte furnizate de semnatari, cu privire la statiile de sol apartinind altor proprietari si a contractantului serviciilor de conducere, asupra posibilitatilor tehnice si de exploatare, precum si cu privire la limitarile tuturor statiilor existente sau propuse a intra in functiune;
4. Mentine un birou de evidenta a asignarilor de frecventa a utilizatorilor si se ocupa de comunicarea frecventelor Uniunii Internationale de Telecomunicatii;
5. In baza evaluarilor de plan aprobate de Consiliul guvernatorilor, pregateste cerintele de capital, bugetele de exploatare si estimeaza veniturile;
6. Recomanda Consiliului guvernatorilor taxele pentru utilizarea segmentului spatial INTELSAT;
7. Recomanda Consiliului guvernatorilor regulile si practicile contabile;
8. Tine registrele de contabilitate pe care le supune verificarii, la solicitarea Consiliului guvernatorilor, pregateste statele financiare lunare si anuale;
9. Calculeaza cotele de investitii ale semnatarilor, stabileste facturile semnatarilor in privinta contributiilor de capital si pe cele reprezentind taxele de utilizare a segmentului spatial INTELSAT, percepe platile in numerar in numele INTELSAT, distribuie veniturile si efectueaza toate celelalte parti cuvenite semnatarilor in numele INTELSAT;
10. Informeaza Consiliul guvernatorilor despre intirzierile de plata a contributiilor de capital, precum si despre intirzierile platilor taxelor de utilizare a segmentului spatial INTELSAT;
11. Aproba si plateste facturile INTELSAT in legatura cu achizitiile autorizate si contractele incheiate de organul executiv si ramburseaza contractantului serviciilor de conducere, cheltuielile legate de achizitiile efectuate pe baza contractelor incheiate in contul INTELSAT si autorizate de Consiliul guvernatorilor;
12. Administreaza programele de prestari sociale destinate personalului INTELSAT, plateste salariile, precum si alte cheltuieli justificate efectuate de personalul INTELSAT;
13. Investeste sau depoziteaza fondurile disponibile, extrage sumele necesare acestor investitii sau depuneri, pentru a satisface obligatiile INTELSAT;
14. Tine contabilitatea referitoare la bunurile INTELSAT si la amortizarile lor si stabileste cele necesare cu contractantul serviciilor de conducere si semnatarii, cu privire la inventarierea bunurilor INTELSAT;
15. Face recomandari in legatura cu termenul si conditiile privind acordurile de atribuire pentru utilizare a segmentului spatial INTELSAT;
16. Recomanda programe de asigurari pentru protectia bunurilor INTELSAT asa cum sint autorizate de catre Consiliul guvernatorilor si ia toate masurile de asigurare a acoperirilor (financiare) necesare;
17. In vederea aplicarii paragrafului (d) din art. XIV al prezentului acord, analizeaza si raporteaza Consiliului guvernatorilor asupra efectelor economice ce se rasfring asupra INTELSAT, ca urmare a propunerilor de mijloace apartinind unui segment spatial diferit de segmentul spatial INTELSAT;
18. Pregateste ordinea de zi provizorie a sesiunilor adunarilor partilor, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor si a comitetelor lor consultative, pregateste procesele-verbale provizorii ale acestor sesiuni si asista pe presedintii comitetelor consultative in pregatirea ordinii lor de zi, precum si la pregatirea referatelor si rapoartelor acestora adresate Adunarii partilor, Reuniunii semnatarilor si Consiliului guvernatorilor;
19. Ia toate masurile necesare pentru a asigura serviciile de interpreti si traduceri, precum si pentru reproducerea si distribuirea documentelor si, daca este cazul, a stenogramelor sedintelor respective;
20. Tine o evidenta cronologica a hotaririlor luate de Adunarea partilor, Reuniunea semnatarilor si Consiliul guvernatorilor, pregateste rapoartele si corespondenta in legatura cu deciziile luate in cursul sesiunilor acestora;
21. Contribuie la interpretarea regulamentelor interioare ale Adunarii partilor, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor, precum si la interpretarea mandatului comitetelor consultative;
22. Face pregatirile necesare pentru sesiunile Adunarii partilor, Reuniunii semnatarilor, a Consiliului guvernatorilor, precum si pentru celelalte comitete consultative;
23. Recomanda proceduri si reglementari pentru contractele si achizitiile facute in numele INTELSAT;
24. Tine la zi Consiliul guvernatorilor cu informatii in legatura cu indeplinirea obligatiilor contractantilor, inclusiv ale contractantului serviciilor de conducere;
25. Redacteaza si tine la zi o lista internationala a licitatorilor pentru toate procurarile INTELSAT;
26. Negociaza, incheie si administreaza contractele necesare, pentru a permite secretarului general sa-si indeplineasca functiile sale, incluzind contractele pentru obtinerea de asistenta din partea altor organisme indeplinind aceleasi functii;
27. Ia toate masurile ce se impun incit sa se asigure pentru INTELSAT consilierii juridici asa cum se prevede in legatura cu functiile secretarului general;
28. Asigura serviciile de informare publica corespunzatoare;
29. Ia toate masurile ce se impun pentru convocarea conferintelor in scopul negocierii protocolului privind privilegiile, imunitatile si scutirile, mentionat la paragraful (c) art. XV din prezentul acord.

ANEXA 2

Functiile contractantului serviciilor de conducere si liniile directoare privind contractul serviciilor de conducere

1. Conform art. XII din prezentul acord, contractantul insarcinat cu serviciile de conducere indeplineste urmatoarele functiuni:
(a) recomanda Consiliului guvernatorilor programe de cercetare si de dezvoltare in legatura directa cu obiectivele INTELSAT;
(b) conform autorizarii Consiliului guvernatorilor:
(i) conduce studii, cercetari si lucrari de dezvoltare direct sau prin contracte cu alte organisme sau persoane,
(ii) conduce studii de sistem in domeniile tehnice, economice si ale rationalizarii costurilor,
(iii) efectueaza teste de simulare si evaluare a sistemelor, si
(iv) studiaza si emite previziuni in legatura cu cererile potentiale pentru noi servicii de telecomunicatii prin sateliti.
(c) informeaza Consiliul guvernatorilor asupra necesitatii achizitionarii unor instalatii pentru segmentul spatial INTELSAT;
(d) potrivit autorizarii Consiliului guvernatorilor, pregateste si distribuie cererile de oferte, inclusiv specificatiile, pentru achizitionarea de instalatii destinate segmentului spatial;
(e) evalueaza toate propunerile prezentate ca raspuns la cererile de oferte si face recomandari Consiliului guvernatorilor in legatura cu aceste propuneri;
(f) in conformitate cu regulile de procurare si potrivit deciziilor Consiliului guvernatorilor:
(i) negociaza, incheie, modifica si administreaza in numele INTELSAT toate contractele privind segmentele spatiale;
(ii) face toate pregatirile pentru serviciile de lansare si activitatile conexe necesare si coopereaza la lansari;
(iii) ia masurile necesare in legatura cu asigurarile pentru protejarea segmentului spatial INTELSAT, precum si a echipamentelor si serviciilor destinate lansarilor (de sateliti);
(iv) asigura si pregateste prevederile pentru serviciile de urmarire de telecomanda si control si telemasura al satelitilor de telecomunicatii, incluzind coordonarea eforturilor semnatarilor si ale celorlalti proprietari de statii de sol participanti la furnizarea acestor servicii, pentru a realiza pozitionarea, manevrarea si testarea acestor sateliti;
(v) asigura sau pregateste cele necesare serviciilor de monitorizare a parametrilor tehnici ai satelitilor, a intreruperilor, a eficientei, precum si supravegherea puterii de emisie a satelitilor si a frecventelor utilizate de catre statiile de sol, incluzind coordonarea eforturilor semnatarilor si proprietarilor de statii de sol participante la asigurarea acestor servicii;
(g) recomanda Consiliului guvernatorilor frecventele utilizate de segmentul spatial INTELSAT, precum si planurile de amplasare a satelitilor de telecomunicatii;
(h) asigura exploatarea centrului operational INTELSAT, precum si a centrului de control tehnic al vehiculelor spatiale;
(i) recomanda Consiliului guvernatorilor caracteristicile tehnice obligatorii si pe cele optionale, corespunzatoare statiilor de sol standardizate;
(j) evalueaza cererile de acces ale statiilor de sol nestandardizate la segmentul spatial INTELSAT;
(k) atribuie unitatile de capacitate ale segmentului spatial INTELSAT, potrivit conditiilor adoptate de Consiliul guvernatorilor;
(l) pregateste si coordoneaza planurile de exploatare a sistemului (inclusiv studiile privind configuratia retelei, precum si planurile de rezervare a continuitatii comunicatiilor), proceduri, indrumari, practici si norme de exploatare, in vederea adoptarii lor de catre Consiliul guvernatorilor;
(m) pregateste, coordoneaza si distribuie planurile de frecventa pentru asignarea statiilor de sol ce au acces la segmentul spatial INTELSAT;
(n) pregateste si distribuie rapoarte referitoare la starea sistemului incluzind utilizarea prezenta si viitoare a sistemului;
(o) distribuie semnatarilor si celorlalti utilizatori, informatii privind noile servicii si tehnici de telecomunicatii;
(p) in termenii paragrafului (d) din art. XIV al acestui acord, analizeaza si raporteaza Consiliului guvernatorilor cu privire la probabilele efecte operationale si tehnice pentru INTELSAT, datorate proiectelor de instalatii apartinind unor segmente spatiale diferite de cele ale INTELSAT, incluzind efectele asupra planurilor de frecventa si de amplasare orbitala;
(q) furnizeaza secretarului general datele necesare indeplinirii obligatiilor sale in fata Consiliului guvernatorilor, corespunzator paragrafului 24 din anexa A a prezentului acord;
(r) face recomandari in legatura cu achizitionarea, publicarea, distribuirea si protejarea drepturilor de autor asupra inventiilor si informatiilor tehnice, in conformitate cu art. 17 din Acordul de exploatare;
(s) conform deciziilor Consiliului guvernatorilor ia masurile necesare pentru a pune la dispozitia semnatarilor si altora drepturile INTELSAT asupra inventiilor si informatiilor tehnice, in virtutea art. 17 din Acordul de exploatare si acorda brevete de inventii in numele INTELSAT;
(t) ia toate masurile ce se impun de exploatare, tehnice, financiare, inclusiv administrative si conexe destinate executiei functiunilor sus-mentionate;
2. Contractul referitor la serviciile de conducere va include clauzele corespunzatoare pentru aplicarea prevederilor pertinente din art. XII al prezentului acord si va prevedea:
(a) rambursarea de catre INTELSAT in dolari S.U.A. a tuturor cheltuielilor directe si indirecte justificate sau considerate ca atare de contractantul serviciilor de conducere, in virtutea contractului;
(b) plata contractantului serviciilor de conducere, cu o suma anuala stabilita in dolari S.U.A., ce va fi fixata prin negocieri intre Consiliul guvernatorilor si contractant;
(c) revizuirea periodica de catre Consiliul guvernatorilor, in urma consultarilor cu contractantul serviciilor de conducere, a cheltuielilor prevazute la alin. (a) din prezentul paragraf;
(d) respectarea procedurilor si a politicii INTELSAT cu privire la procurari in conformitate cu prevederile pertinente din prezentul acord si Acordul de exploatare, in cadrul solicitarilor si negocierilor efectuate in numele INTELSAT;
(e) prevederile in legatura cu inventiile si informatiile tehnice, corespunzator art. 17 din Acordul de exploatare;
(f) personalul tehnic ales de Consiliul guvernatorilor in colaborare cu contractantul serviciilor de conducere, dintre persoanele desemnate de semnatari, pentru a participa la evaluarea proiectarii si specificatiilor tehnice privind echipamentele segmentului spatial;
(g) diferendele sau disputele dintre INTELSAT si contractantul serviciilor de conducere, care pot sa rezulte din contractul serviciilor de conducere, vor fi tratate in conformitate cu regulile de conciliere si arbitraj ale Camerei Internationale de Comert;
(h) furnizarea Consiliului guvernatorilor de catre contractantul serviciilor de conducere a informatiilor necesare, asa cum sint cerute de oricare dintre guvernatori, pentru a-i permite acestuia sa-si indeplineasca obligatiile ce-i revin in aceasta calitate.

ANEXA 3

Prevederi in legatura cu reglementarea diferendelor amintite in art. XVIII din acord si art. 20 din Acordul de exploatare

ART. 1
Singurele parti implicate intr-o procedura de arbitraj instituita prin aplicarea dispozitiilor prezentei anexe sint cele amintite in art. XVIII al prezentului acord si in art. 20 din Acordul de exploatare, precum si in anexa acestuia.
ART. 2
Un tribunal de arbitraj alcatuit din 3 membri, constituit corespunzator si potrivit dispozitiilor prezentei anexe, va fi competent in a lua o decizie in legatura cu orice diferend aparut, conform dispozitiilor art. XVIII din acord si ale art. 20 din Acordul de exploatare, precum si anexa acestuia.
ART. 3
(a) Cu cel mult saizeci de zile inainte de data deschiderii primei sesiuni ordinare si a fiecarei sesiuni ordinare ulterioare a Adunarii partilor, orice parte poate supune organului executiv numele a cel mult doi experti juridici care vor fi disponibili in cursul intervalului desfasurat intre finalul fiecarei sesiuni si cel al sesiunii ordinare urmatoare a Adunarii partilor, pentru a asigura presedintia si desfasurarea lucrarilor tribunalelor constituite in conformitate cu aceasta anexa. Pe baza candidatilor propusi, organul executiv va stabili o lista a tuturor acestor persoane astfel nominalizate si va atasa la aceasta lista toate datele biografice prezentate de partea care a facut numirea si va distribui aceasta lista tuturor partilor, nu mai tirziu de treizeci de zile inainte de data deschiderii respectivei sesiuni. Daca dintr-un motiv oarecare, in cursul celor saizeci de zile dinaintea datei deschiderii sesiunii Adunarii partilor, un candidat propus devine indisponibil pentru alegerea sa in grupul de experti, partea care l-a nominalizat poate, cu cel mult patrusprezece zile inainte de data deschiderii sesiunii Adunarii partilor, sa-l substituie cu un alt expert juridic.
(b) Pe baza listei mentionate la paragraful (a) din prezentul articol, Adunarea partilor va alege unsprezece persoane pentru a fi membrii grupului de experti din rindul carora vor fi alesi presedintii de tribunale, alegind totodata cite un supleant pentru fiecare membru. Membrii si membrii supleanti vor functiona in intervalul de timp prevazut in paragraful (a) din prezentul articol. Daca un membru devine indisponibil pentru a servi grupului de experti, va fi inlocuit de supleantul sau.
(c) Cit mai curind posibil dupa alegerea grupului de experti, acesta va fi convocat de organul executiv sa se intruneasca, pentru alegerea presedintelui.
Cvorumul pentru o sesiune a grupului de experti va fi constituit prin prezenta a 9 membri din unsprezece. Grupul de experti va desemna la rindul sau presedintele care va fi ales, prin voturile afirmative a cel putin sase membri, dupa caz, intr-unul sau mai multe tururi de scrutin. Presedintele grupului astfel ales va detine aceasta functie pina la expirarea mandatului sau de membru al grupului de experti. Cheltuielile aferente reuniunii grupului de experti vor fi considerate drept cheltuieli administrative ale INTELSAT, prin aplicarea prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.
(d) In cazul in care atit un membru al grupului de experti cit si supleantul sau devin indisponibili pentru a servi grupului de experti, Adunarea partilor va completa locurile vacante astfel create, din lista la care se refera paragraful (a) din prezentul articol. In cazul in care Adunarea partilor nu se reuneste in interval de nouazeci de zile de la data la care aceste posturi au ramas vacante, ele vor fi ocupate prin selectie facuta de catre Consiliul guvernatorilor din lista la care se refera paragraful (a) din acest articol, fiecare guvernator dispunind de cite un vot. O persoana selectata in vederea inlocuirii unui membru sau unui membru supleant ce nu si-a incheiat mandatul asigura functiile acestuia pina la expirarea mandatului predecesorului sau. Locul vacant pentru postul de presedinte al grupului de experti va fi ocupat, prin desemnarea de catre grupul de experti, de unul dintre membrii sai conform procedurii descrise la paragraful (e) din prezentul articol.
(e) In alegerea membrilor grupului de experti si a supleantilor conform paragrafului (b) sau (d) din prezentul articol, Adunarea partilor sau Consiliul guvernatorilor se straduiesc sa asigure in asa fel compozitia grupului de experti incit acesta sa reflecte intotdeauna o reprezentare geografica adecvata, precum si principalele sisteme juridice asa cum sint reprezentate de parti.
(f) Orice membru sau supleant al grupului de experti functionind intr-un tribunal de arbitraj, la expirarea mandatului sau, va continua sa ramina in functie pina la terminarea oricarei proceduri de arbitraj nerezolvata de respectivul tribunal.
(g) Daca, in timpul perioadei dintre intrarea in vigoare a acordului si constituirea grupului de experti si supleanti conform dispozitiilor paragrafului (b) din prezentul articol, intervine un diferend de natura juridica intre partile mentionate la art. 1 din prezenta anexa, rezolvarea acestuia se va face de catre un grup de experti constituit in conformitate cu paragraful (b) din art. 3 al Acordului aditional cu privire la arbitraj, din 4 iunie 1965. Respectivul grup de experti actioneaza conform dispozitiilor prezentei anexe, potrivit prevederilor art. 20 din Acordul de exploatare, precum si a anexei acestuia.
ART. 4
(a) Orice reclamant care doreste supunerea unui diferend de natura juridica arbitrajului va furniza fiecarui pirit si organului executiv un dosar cuprinzind:
(i) o expunere descriind in detaliu diferendul supus arbitrajului, motivele pentru care piritul este chemat sa participe la arbitraj, precum si schimbarea care este ceruta;
(ii) o expunere continind motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competenta tribunalului ce va fi instituit in conformitate cu prezenta anexa si motivele pentru care se considera ca acesta poate pronunta o hotarire justa in cauza, daca solutia este in favoarea reclamantului;
(iii) o expunere care explica de ce reclamantul nu a fost capabil sa-si rezolve diferendul intr-o perioada rezonabila prin negocieri sau alte mijloace mai rapide decit arbitrajul;
(iv) dovada consimtamintului partilor in cazul oricaror diferende si mentiunea ca acesta este o conditie pentru recurgerea la procedura de arbitraj prevazuta de prezenta anexa, in cazurile prevazute la art. XVIII din acord si la art. 20 din Acordul de exploatare;
(v) numele persoanei desemnate de partea reclamanta pentru a face parte din tribunal.
(b) Organul executiv va distribui fara intirziere fiecareia dintre parti si fiecarui semnatar, precum si presedintelui grupului de experti, un exemplar al dosarului constituit prin aplicarea paragrafului (a) din prezentului articol.
ART. 5
(a) In urmatoarele saizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului prevazut la paragraful (a) din art. 4 de catre toti piritii, partea pirita va desemna o persoana pentru a face parte din tribunal. In acelasi interval, piritii, in mod individual sau in grup, pot furniza fiecarei parti, precum si organului executiv, un document cuprinzind raspunsurile lor la documentul la care se refera paragraful (a) al art. 4 al prezentei anexe si orice cerere reconventionala care face obiectul diferendului. Organul executiv va furniza fara intirziere un exemplar din respectivul document presedintelui grupului de experti.
(b) In cazul in care partea pirita nu a procedat la aceasta desemnare in cursul perioadei acordate, presedintele grupului de experti numeste un expert dintre cei desemnati de organul executiv, conform paragrafului (a) din art. 3 al prezentei anexe.
(c) In urmatoarele treizeci de zile care urmeaza desemnarii celor doi membri ai tribunalului, acestia vor conveni asupra unei a treia persoane aleasa din grupul de experti constituit conform art. 3 din prezenta anexa, care isi asuma functia de presedinte al tribunalului. In cazul in care nu se ajunge la un acord in perioada respectiva de timp, oricare dintre cei doi membri desemnati poate informa presedintele grupului de experti care, intr-un interval de zece zile, va stabili un membru din cadrul grupului de experti, altul decit el insusi, care sa-si asume functia de presedinte al tribunalului.
(d) Tribunalul este constituit imediat dupa numirea presedintelui sau.
ART. 6
(a) Daca apare un loc vacant in cadrul tribunalului din motive pe care presedintele sau membrii tribunalului ramasi in functie, le apreciaza ca sint independente de vointa partilor sau compatibile cu buna desfasurare a procedurii de arbitraj, locul vacant urmeaza sa se ocupe potrivit urmatoarelor proceduri:
(i) Daca locul vacant rezulta din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un inlocuitor in urmatoarele zece zile de la aparitia locului vacant;
(ii) Daca locul vacant rezulta din retragerea presedintelui tribunalului sau a unui membru al tribunalului numit de presedintele grupului de experti, va fi ales un inlocuitor dintre membrii grupului de experti conform modalitatilor prevazute la paragraful (c) sau (b) ale art. 5 din prezenta anexa;
(b) In cazul in care se inregistreaza un loc vacant in cadrul tribunalului dintr-un motiv diferit de cel prevazut in paragraful (a) din prezentul articol sau daca locul ramas vacant conform paragrafului (a) nu s-a ocupat, membrii tribunalului ramasi in functie pot, la solicitarea uneia din parti, sa continue procedura si sa dea hotarirea finala a tribunalului, independent de prevederile art. 2 din prezenta anexa.
ART. 7
(a) Tribunalul hotaraste data si locul sedintelor sale.
(b) Dezbaterile se desfasoara cu usile inchise, iar tot ce se prezinta in cadrul tribunalului are caracter confidential. In orice caz, pot asista la dezbateri si au acces la toate documentele si piesele prezentate INTELSAT, partile ale caror semnatari desemnati de ele sint angrenate in diferend, precum si semnatarii reprezentind partile angajate in diferendul respectiv. Cind INTELSAT se constituie ca parte a diferendului, toate partile si toti semnatarii au dreptul sa fie prezenti si sa aiba acces la materialul prezentat.
(c) In caz de controversa in legatura cu competenta tribunalului, tribunalul examineaza primul aceasta chestiune si comunica, cit mai repede posibil, despre hotarirea luata.
(d) Procedurile vor fi efectuate in scris si fiecare parte va avea dreptul sa prezinte dovezi scrise in sprijinul argumentarilor sale de fapt si de drept. In orice caz, daca tribunalul considera oportun, pot fi prezentate argumente si marturii orale.
(e) Procedura va incepe cu prezentarea memoriului partii reclamante cuprinzind argumentele sale, relatarea faptelor sustinute de dovezi si principiile juridice invocate. Memoriul partii reclamante este urmat de o intimpinare a partii pirite. Partea reclamanta poate prezenta o replica la intimpinarea partii pirite. Nu se prezinta pledoarii suplimentare decit daca tribunalul le considera necesare.
(f) Tribunalul poate cunoaste cererile reconventionale rezultate direct din obiectul diferendului, cu conditia ca ele sa fie de competenta sa asa cum este ea definita in art. XVIII din acord si in art. 20 din Acordul de exploatare, precum si in anexa acestuia.
(g) Daca, in cursul procedurii, partile ajung la un acord, tribunalul il va consemna sub forma unei hotariri a tribunalului data cu consimtamintul partilor.
(h) In orice moment al desfasurarii procedurii, tribunalul o poate declara procedura inchisa daca el considera ca diferendul depaseste limitele competentei sale asa cum este definita in art. XVIII al acordului si art. 20 din Acordul de exploatare, precum si anexa acestuia.
(i) Deliberarile tribunalului vor fi secrete.
(j) Hotaririle tribunalului vor fi prezentate in scris si vor fi argumentate de opinii scrise. Aceste hotariri trebuie aprobate de cel putin doi membri ai tribunalului. Un membru care nu este de acord cu hotarirea data poate prezenta separat, in scris, parerea sa.
(k) Tribunalul va inainta hotarirea sa organului executiv care o va transmite tuturor partilor si semnatarilor.
(l) Tribunalul poate adopta regulile de procedura suplimentare necesare desfasurarii arbitrajului si compatibile cu cele stabilite de prezenta anexa.
ART. 8
In cazul in care o parte nu-si sustine cauza, cealalta parte poate solicita tribunalului o hotarire in favoarea sa. Inainte de a pronunta hotarirea sa, tribunalul se asigura de faptul ca problema este de competenta sa fiind intemeiata in fapt si in drept.
ART. 9
(a) Orice parte al carei semnatar desemnat se constituie parte intr-un diferend va avea dreptul de a interveni ori de a deveni parte aditionala in cazul sau. Interventia va fi facuta printr-o comunicare data in scris tribunalului si celeilalte parti angajate in diferend.
(b) In cazul in care, orice alta parte, orice semnatar sau INTELSAT considera ca are un interes major in rezolvarea cazului, poate solicita tribunalului permisiunea de a interveni si deveni parte aditionala la diferend. Daca tribunalul constata ca solicitantul are un interes major in rezolvarea cazului, poate accepta aceasta cerere.
ART. 10
Tribunalul poate, la cererea unei parti sau din proprie initiativa, sa numeasca experti a caror asistenta o considera necesara.
ART. 11
Fiecare parte, fiecare semnatar si INTELSAT vor furniza toate datele pe care tribunalul, la solicitarea unei parti participante la diferend sau din proprie initiativa, le considera necesare in desfasurarea si rezolvarea diferendului.
ART. 12
In timpul formularii consideratiilor sale asupra cazului, tribunalul poate indica orice masura provizorie, pe care o considera susceptibila de a apara drepturile partilor, pina la elaborarea hotaririi finale.
ART. 13
(a) Hotarirea tribunalului are la baza:
(i) prezentul acord si Acordul de exploatare;
(ii) principiile juridice general acceptate.
(b) Hotaririle tribunalului, inclusiv orice acorduri convenite asupra diferendelor, potrivit paragrafului (g) al art. 7 al prezentei anexe, vor fi obligatorii pentru toate partile, urmind sa fie aduse la indeplinire de bunavoie. In cazul in care INTELSAT se constituie parte intr-un diferend si daca tribunalul decide ca o hotarire a organelor acestuia este nula si neavenita, nefiind autorizata sau conforma cu prezentul acord si nici cu Acordul de exploatare, hotarirea tribunalului devine obligatorie pentru toate partile si toti semnatarii.
(c) In cazul unui dezacord asupra intelesului sau intinderii hotaririi sale, tribunalul o va reanaliza la cererea oricarei parti la diferend.
ART. 14
In afara cazului in care tribunalul decide altfel, datorita unor circumstante deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor sai, vor fi suportate in mod egal de fiecare parte. Daca o parte consta din mai multi reclamanti sau piriti, tribunalul va repartiza cheltuielile intre constituentii respectivei parti.
Daca INTELSAT se constituie ca parte intr-un diferend, cheltuielile sale, aferente arbitrajului, vor fi considerate costuri administrative ale INTELSAT, asa cum reiese din art. 8 al Acordului de exploatare.

ANEXA 4

Dispozitii tranzitorii

1. Continuitatea activitatilor INTELSAT
Orice decizie a Comitetului interimar de comunicatii prin sateliti, luata in conformitate cu Acordul provizoriu sau cu Acordul special, aflata in vigoare la data la care aceste acorduri isi inceteaza valabilitatea, va ramine efectiv in vigoare in afara cazului si pina cind aceasta va fi modificata sau anulata de prezentul acord sau Acordul de exploatare, sau ca o consecinta a aplicarii respectivelor acorduri.
2. Conducerea
In timpul perioadei care urmeaza intrarii in vigoare a prezentului acord, Communications Satellite Corporation va continua sa asigure conducerea in ce priveste proiectarea, dezvoltarea, construirea si punerea in functiune, exploatarea si intretinerea segmentului spatial INTELSAT, conform clauzelor si conditiilor de serviciu, care au fost aplicabile rolului sau de conducator, potrivit Acordului provizoriu si a Acordului special. In exercitarea functiilor sale ea va fi legata de toate dispozitiile importante incluse in prezentul acord si Acordul de exploatare, supunindu-se liniilor directoare si hotaririlor specifice ale Consiliului guvernatorilor pina cind:
(i) Consiliul guvernatorilor hotaraste ca organul executiv este pregatit sa-si asume raspunderea pentru realizarea in totalitate sau partial a functiilor organului executiv potrivit art. XVI din acest acord, dupa care Communications Satellite Corporation va fi eliberata de responsabilitatile pentru indeplinirea fiecareia dintre respectivele functii si pe masura asumarii acestor functii de catre organul executiv;
(ii) contractul serviciilor de conducere la care se refera alin. (ii) paragraful (a) al art. XII din acord intra in vigoare in momentul in care prevederile acestui paragraf vor inceta sa mai fie in vigoare in legatura cu acele functii legate de scopul acelui contract.
3. Reprezentarea regionala
In perioada dintre intrarea in vigoare a prezentului acord si intrarea in functie a secretarului general, abilitarea potrivit paragrafului (c) din art. IX al acordului, oricarui grup de semnatari care doresc sa fie reprezentanti in Consiliul guvernatorilor, prin aplicarea alin. (iii) din paragraful (a) al respectivului articol, va deveni efectiva dupa primirea de catre Communications Satellite Corporation a unei cereri scrise venind din partea grupului respectiv.
4. Privilegii si imunitati
Partile la prezentul acord, anterior parti la Acordul provizoriu, confera persoanelor si organelor corespondente ce le succed, pina in momentul intrarii in vigoare a Acordului de sediu si a protocolului aferent, in functie de caz, precum si conform prevederilor art. XV din acord, privilegiile, scutirile si imunitatile care erau conferite de respectivele parti, anterior intrarii in vigoare a prezentului acord, Consortiului international de telecomunicatii prin sateliti, semnatarilor Acordului special, Comitetului provizoriu de telecomunicatii prin sateliti si reprezentantii sai.
-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016