Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ACORD din 19 noiembrie 2009 in domeniul securitatii sociale intre Romania si Canada
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 19 noiembrie 2009  in domeniul securitatii sociale intre Romania si Canada    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 19 noiembrie 2009 in domeniul securitatii sociale intre Romania si Canada

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 28 octombrie 2010

    România şi Canada, denumite în continuare pãrţi,
    hotãrâte sã coopereze în domeniul securitãţii sociale,
    au decis sã încheie un acord în acest scop şi
    au convenit dupã cum urmeazã:

    PARTEA I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Definiţii
    1. În scopul aplicãrii prezentului acord:
    legislaţie desemneazã, pentru fiecare parte, legile, reglementãrile şi actele normative prevãzute la art. 2;
    prestaţie desemneazã, pentru fiecare parte, orice prestaţie în bani care este prevãzutã în legislaţia acestei pãrţi şi include orice suplimente sau majorãri aplicabile acestei prestaţii în bani;
    autoritate competentã desemneazã:
    - pentru România, ministerul sau ministerele responsabile cu aplicarea legislaţiei prevãzute la art. 2; şi
    - pentru Canada, ministrul sau miniştrii responsabili cu aplicarea legislaţiei Canadei;
    instituţie competentã desemneazã:
    - pentru România, organismul sau autoritatea responsabilã cu aplicarea legislaţiei prevãzute la art. 2; şi
    - pentru Canada, autoritatea competentã.
    perioadã de asigurare desemneazã:
    - pentru România, perioadele de contribuţie şi perioadele echivalente realizate în baza legislaţiei din România; şi
    - pentru Canada, o perioadã de contribuţie folositã pentru a dobândi dreptul la o prestaţie în baza Planului canadian de pensii; o perioadã în care se plãteşte o pensie de invaliditate în baza acestui plan; şi o perioadã de rezidenţã folositã pentru a dobândi dreptul la o prestaţie în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe.
    2. Orice alt termen nedefinit în prezentul articol va avea semnificaţia prevãzutã de legea aplicabilã a fiecãrei pãrţi.
    ART. 2
    Legislaţia pentru care se aplicã acordul
    1. Prezentul acord se aplicã urmãtoarei legislaţii:
    a) pentru Canada:
    (i) Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe şi reglementãrilor în baza acesteia;
    (ii) Planului canadian de pensii şi reglementãrilor în baza acestuia;
    b) pentru România:
    - legislaţiei privind asigurarea pentru pensiile de limitã de vârstã, invaliditate şi urmaş;
    2. Sub rezerva alin. 3 al prezentului articol, prezentul acord se va aplica, de asemenea, legilor şi reglementãrilor care modificã, completeazã, consolideazã sau înlocuiesc legislaţia prevãzutã la alin. 1.
    3. Fãrã a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord se aplicã şi extinderii legislaţiei unei pãrţi la noi categorii de beneficiari sau la noi prestaţii, dacã partea respectivã nu informeazã cealaltã parte, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestei legislaţii, cã acordul nu se va aplica noilor categorii de beneficiari sau noilor prestaţii.
    ART. 3
    Persoanele cãrora li se aplicã acordul
    Prezentul acord se va aplica oricãrei persoane care este sau care a fost supusã legislaţiei României sau Canadei şi persoanelor ale cãror drepturi derivã de la aceastã persoanã, în conformitate cu legislaţia aplicabilã a fiecãrei pãrţi.
    ART. 4
    Egalitatea de tratament
    Orice persoanã menţionatã la art. 3 cãreia i se aplicã legislaţia unei pãrţi are aceleaşi drepturi şi obligaţii, în baza acelei legislaţii, ca şi cetãţenii acelei pãrţi.
    ART. 5
    Exportul prestaţiilor
    1. Dacã prezentul acord nu prevede altfel, prestaţiile plãtite în baza legislaţiei uneia dintre pãrţi oricãrei persoane menţionate la art. 3, inclusiv prestaţiile dobândite în baza prezentului acord, nu vor fi supuse niciunei reduceri, modificãri, suspendãri sau anulãri numai pe motiv cã persoana are rezidenţa pe teritoriul celeilalte pãrţi.
    2. O indemnizaţie şi un supliment de venit garantat se vor plãti unei persoane aflate în afara Canadei numai în limita permisã de Legea asigurãrilor pentru bãtrâneţe.
    3. Dacã prezentul acord nu prevede altfel, prestaţiile plãtite unei persoane prevãzute la art. 3 se vor plãti, de asemenea, şi când aceastã persoanã are rezidenţa pe teritoriul unui stat terţ.

    PARTEA a II-a
    Dispoziţii privind legislaţia aplicabilã

    ART. 6
    Reguli generale cu privire la asigurarea lucrãtorilor salariaţi şi a lucrãtorilor independenţi
    Sub rezerva art. 7-10:
    a) un lucrãtor salariat care lucreazã pe teritoriul unei pãrţi va fi supus, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei acestei pãrţi;
    b) un lucrãtor independent care îşi are rezidenţa pe teritoriul unei pãrţi şi care lucreazã pe cont propriu pe teritoriul celeilalte pãrţi sau pe teritoriile ambelor pãrţi va fi supus, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei primei pãrţi.
    ART. 7
    Detaşãrile
    1. Un lucrãtor salariat care este supus legislaţiei unei pãrţi şi care este trimis sã lucreze pe teritoriul celeilalte pãrţi pentru acelaşi angajator va fi supus, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei primei pãrţi, ca şi când activitatea respectivã a fost efectuatã pe teritoriul sãu, pentru o perioadã ce poate fi menţinutã pânã la 36 de luni.
    2. În baza alin. 1 al prezentului articol, perioada în care lucrãtorul salariat este supus legislaţiei primei pãrţi poate fi extinsã pentru o perioadã suplimentarã de 24 de luni, pe baza consimţãmântului prealabil al autoritãţilor competente ale ambelor pãrţi.
    ART. 8
    Echipajele navelor
    O persoanã care, în lipsa prezentului acord, ar fi supusã legislaţiei ambelor pãrţi în ceea ce priveşte angajarea ca membru al echipajului unei nave va fi supusã, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei pãrţii unde aceasta îşi are rezidenţa.
    ART. 9
    Serviciul public şi lucrãtorii guvernamentali
    1. Fãrã a aduce atingere prevederilor prezentului acord, dispoziţiile privind securitatea socialã ale Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relaţiile consulare se vor aplica în continuare.
    2. O persoanã angajatã în serviciul guvernamental sau public, care este trimisã de cãtre o parte sã lucreze pe teritoriul celeilalte pãrţi, este supusã, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei primei pãrţi.
    3. Sub rezerva dispoziţiilor alin. 1 şi 2 ale prezentului articol, o persoanã care îşi are rezidenţa pe teritoriul unei pãrţi şi care este angajatã acolo în serviciul guvernamental, public, într-o misiune diplomaticã sau post consular pentru cealaltã parte, va fi supusã, în ceea ce priveşte activitatea respectivã, numai legislaţiei primei pãrţi.
    ART. 10
    Excepţii
    Autoritãţile competente ale pãrţilor pot modifica, de comun acord, aplicarea dispoziţiilor art. 6-9 în beneficiul oricãrei persoane sau categorii de persoane.
    ART. 11
    Definirea anumitor perioade de rezidenţã în ceea ce priveşte legislaţia Canadei
    1. În scopul calculãrii cuantumului prestaţiilor în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe:
    a) dacã o persoanã este supusã Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei în timpul oricãrei perioade de prezenţã sau de rezidenţã în România, aceastã perioadã va fi consideratã ca perioadã de rezidenţã în Canada pentru respectiva persoanã; se va considera, de asemenea, a fi perioadã de rezidenţã în Canada pentru soţul/soţia sau partenerul acestei persoane şi pentru persoanele aflate în întreţinerea sa care îşi au rezidenţa împreunã cu aceasta şi care nu sunt supuse legislaţiei din România ca urmare a angajãrii sau a activitãţii independente;
    b) dacã o persoanã este supusã legislaţiei din România în timpul oricãrei perioade de prezenţã sau de rezidenţã în Canada, aceastã perioadã nu va fi consideratã ca perioadã de rezidenţã în Canada pentru respectiva persoanã; de asemenea, nu va fi consideratã perioadã de rezidenţã în Canada pentru soţul/soţia sau partenerul sãu şi pentru persoanele aflate în întreţinerea sa care îşi au rezidenţa împreunã cu aceasta şi care nu sunt supuse Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei ca urmare a angajãrii sau a activitãţii independente.
    2. În aplicarea alin. 1 al prezentului articol:
    a) o persoanã va fi consideratã ca fiind supusã Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei în timpul unei perioade de prezenţã sau de rezidenţã în România numai dacã persoana respectivã plãteşte contribuţii în cadrul acestui sistem, corespunzãtor acestei perioade, ca urmare a angajãrii sau a activitãţii independente;
    b) o persoanã va fi consideratã ca fiind supusã legislaţiei din România în timpul unei perioade de prezenţã sau de rezidenţã în Canada numai dacã respectiva persoanã plãteşte contribuţii obligatorii ce decurg din legislaţia menţionatã, corespunzãtor acestei perioade, ca urmare a angajãrii sau a activitãţii independente.

    PARTEA a III-a
    Dispoziţii referitoare la prestaţii

    CAP. 1
    Totalizarea

    ART. 12
    Perioade în baza legislaţiilor din România şi Canada
    1. Dacã o persoanã nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii deoarece nu a realizat suficiente perioade de asigurare conform legislaţiei unei pãrţi, eligibilitatea persoanei respective pentru acea prestaţie va fi determinatã prin totalizarea acestor perioade cu cele menţionate la alin. 2-4, cu condiţia ca perioadele sã nu se suprapunã.
    2. În scopul determinãrii eligibilitãţii pentru o prestaţie:
    a) în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe din Canada, o perioadã de asigurare realizatã în baza legislaţiei din România este consideratã ca perioadã de rezidenţã în Canada;
    b) în baza Planului canadian de pensii, un an calendaristic care include cel puţin 3 luni considerate ca perioade de asigurare în baza legislaţiei din România va fi considerat ca un an de asigurare în baza Planului canadian de pensii.
    3. În scopul determinãrii eligibilitãţii pentru obţinerea unei prestaţii de bãtrâneţe în baza legislaţiei din România:
    a) un an calendaristic care este considerat perioadã de asigurare în baza Planului canadian de pensii va fi considerat ca 12 luni de asigurare în baza legislaţiei din România;
    b) o lunã care este consideratã perioadã de asigurare în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe din Canada şi care nu se suprapune cu o perioadã de asigurare în baza Planului canadian de pensii va fi consideratã ca o lunã de asigurare în baza legislaţiei din România.
    În scopul determinãrii eligibilitãţii pentru obţinerea unei prestaţii de invaliditate, urmaş sau deces în baza legislaţiei din România, un an calendaristic care este considerat perioadã de asigurare în baza Planului canadian de pensii este considerat ca fiind 12 luni de asigurare în baza legislaţiei din România.
    ART. 13
    Perioade în baza legislaţiei unui stat terţ
    Dacã o persoanã nu este eligibilã pentru o prestaţie în baza perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei unei pãrţi, totalizate conform dispoziţiilor art. 12, eligibilitatea persoanei respective pentru aceastã prestaţie va fi determinatã prin totalizarea acestor perioade cu perioade realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele pãrţi au încheiat instrumente de securitate socialã care prevãd totalizarea perioadelor. Vor fi luate în considerare doar perioadele care pot fi avute în vedere în baza dispoziţiilor privind totalizarea prevãzute de instrumentul relevant cu acest stat terţ.
    ART. 14
    Perioada minimã pentru totalizare
    Fãrã a ţine seama de prevederile prezentului acord, dacã durata totalã a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unei pãrţi este mai micã de un an şi dacã, luând în considerare numai aceste perioade, nu existã niciun drept la prestaţie în baza legislaţiei acestei pãrţi, instituţia competentã a acestei pãrţi nu va trebui sã plãteascã o prestaţie pentru aceste perioade în baza prezentului acord. Aceste perioade de asigurare vor fi totuşi luate în considerare de cãtre instituţia competentã a celeilalte pãrţi pentru a determina eligibilitatea pentru prestaţii de cãtre aceastã parte, prin aplicarea prevederilor cap. 1.

    CAP. 2
    Prestaţii în baza legislaţiei Canadei

    ART. 15
    Prestaţiile în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe
    1. Dacã o persoanã are dreptul la o pensie sau la o alocaţie în baza Legii asigurãrilor pentru bãtrâneţe numai prin aplicarea dispoziţiilor privind totalizarea din cap. 1, instituţia competentã din Canada va calcula cuantumul pensiei sau alocaţiei plãtibile acestei persoane, conform prevederilor acestei legi care reglementeazã plata unei pensii sau indemnizaţii parţiale, exclusiv pe baza perioadelor de rezidenţã din Canada, care pot fi luate în considerare în baza acestei legi.
    2. Alin. 1 se va aplica şi unei persoane din afara Canadei care ar fi eligibilã pentru o pensie integralã în Canada, dar care nu a avut rezidenţa în Canada pentru o perioadã minimã cerutã de Legea asigurãrilor pentru bãtrâneţe pentru plata unei pensii în afara Canadei.
    3. O pensie de asigurãri pentru bãtrâneţe va fi plãtitã unei persoane aflate în afara Canadei numai dacã perioadele de rezidenţã ale acestei persoane, totalizate conform prevederilor cap. 1, sunt cel puţin egale cu perioada minimã de rezidenţã în Canada cerutã de Legea asigurãrilor pentru bãtrâneţe pentru plata unei pensii în afara Canadei.
    ART. 16
    Prestaţiile în baza Planului canadian de pensii
    Dacã o persoanã are dreptul la o prestaţie numai prin aplicarea dispoziţiilor privind totalizarea din cap. 1, instituţia competentã din Canada va calcula cuantumul prestaţiei plãtibile acestei persoane astfel:
    a) partea legatã de câştiguri a prestaţiei va fi determinatã conform prevederilor Planului canadian de pensii, exclusiv pe baza câştigurilor ce deschid dreptul la pensie în baza acestui plan;
    b) partea fixã a prestaţiei va fi determinatã prin înmulţirea:
    (i) cuantumului pãrţii fixe a prestaţiei determinat în conformitate cu prevederile Planului canadian de pensii
    cu
    (ii) fracţia care reprezintã raportul dintre perioada de contribuţie la Planul canadian de pensii şi perioada minimã necesarã pentru eligibilitate în baza acestui plan pentru a stabili dreptul la aceastã prestaţie, dar aceastã fracţie nu va depãşi în niciun caz valoarea 1.

    CAP. 3
    Prestaţii în baza legislaţiei din România

    ART. 17
    Calcularea cuantumului prestaţiei datorate
    1. Dacã o persoanã este eligibilã pentru o prestaţie numai prin aplicarea dispoziţiilor privind totalizarea din cap. 1, instituţia competentã din România va calcula cuantumul prestaţiei plãtibile acestei persoane astfel:
    a) cuantumul teoretic al prestaţiei se va calcula ca şi când toate perioadele de asigurare au fost realizate în baza legislaţiei din România; şi
    b) în baza cuantumului teoretic calculat în conformitate cu alin. 1 lit. a), determinã cuantumul prestaţiei plãtibile prin aplicarea raportului dintre durata perioadelor de asigurare în baza legislaţiei din România şi perioadele de asigurare totalizate.
    2. Dacã cuantumul prestaţiei este determinat luând în considerare numãrul de beneficiari, instituţia competentã din România va lua în considerare şi persoanele care îşi au rezidenţa sau se aflã în Canada.
    3. În scopul calculãrii cuantumului prestaţiei conform dispoziţiilor alin. 1 al prezentului articol, vor fi luate în considerare numai venitul avut în vedere în baza legislaţiei din România şi contribuţiile plãtite în baza acestei legislaţii.

    PARTEA a IV-a
    Dispoziţii administrative şi diverse

    ART. 18
    Acordul administrativ
    1. În vederea stabilirii mãsurilor necesare pentru aplicarea prezentului acord, se va încheia un acord administrativ.
    2. Organismele de legãturã vor fi desemnate în acest acord administrativ.
    ART. 19
    Schimb de informaţii şi asistenţã reciprocã
    1. Autoritãţile competente şi instituţiile responsabile de aplicarea prezentului acord:
    a) îşi vor comunica reciproc, în limita permisã de legislaţia pe care o aplicã, orice informaţie necesarã pentru aplicarea acelei legislaţii;
    b) vor depune toate diligenţele şi îşi vor furniza asistenţã reciprocã în scopul determinãrii dreptului la o prestaţie sau a cuantumului acesteia în baza prezentului acord ori în baza legislaţiei cãreia i se aplicã acest acord, ca şi când ar aplica propria legislaţie;
    c) îşi vor comunica reciproc, cât de curând posibil, toate informaţiile despre mãsurile luate pentru aplicarea prezentului acord sau despre modificãrile în propria legislaţie, în mãsura în care aceste modificãri afecteazã aplicarea prezentului acord.
    2. Asistenţa menţionatã în alin. 1 lit. b) al prezentului articol va fi gratuitã, sub rezerva oricãrei dispoziţii conţinute în prezentul acord sau în Acordul administrativ încheiat în baza art. 18 pentru rambursarea anumitor tipuri de cheltuieli.
    3. Dacã instituţia competentã a unei pãrţi cere ca un solicitant sau beneficiar care îşi are rezidenţa pe teritoriul celeilalte pãrţi sã efectueze o examinare medicalã, la solicitarea organismului de legãturã al primei pãrţi, organismul de legãturã al ultimei pãrţi va face aranjamentele pentru efectuarea acestei examinãri. Dacã examinarea medicalã este realizatã exclusiv în folosul instituţiei care o solicitã, organismul de legãturã va rambursa organismului de legãturã al celeilalte pãrţi costurile examinãrii. Totuşi, dacã examinarea medicalã este în folosul ambelor organisme de legãturã, nu va exista o rambursare de costuri.
    4. Numai dacã nu se cere o divulgare în baza legilor unei pãrţi, orice informaţie despre o persoanã, care este transmisã în conformitate cu prezentul acord unei pãrţi de cãtre cealaltã parte, este confidenţialã şi va fi folositã numai în scopul aplicãrii prezentului acord şi a legislaţiei cãreia i se aplicã prezentul acord.
    ART. 20
    Scutirea sau reducerea de taxe, datorii, speze şi cheltuieli
    1. Orice exceptare de la sau reducere de taxe, datorii legale, speze consulare şi cheltuieli administrative pentru care existã prevederi în legislaţia unei pãrţi referitoare la eliberarea oricãrui certificat sau document necesar pentru aplicarea acestei legislaţii se va extinde la certificatele sau documentele necesare pentru aplicarea legislaţiei celeilalte pãrţi.
    2. Orice documente de naturã oficialã necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi exceptate de orice autentificare de cãtre autoritãţile diplomatice sau consulare şi de formalitãţi similare.
    ART. 21
    Limbile de comunicare
    În scopul aplicãrii prezentului acord, autoritãţile şi instituţiile competente ale pãrţilor pot comunica direct între ele în oricare dintre limbile lor oficiale.
    ART. 22
    Introducerea unei cereri, notificãri sau a unui apel
    1. Cererile, notificãrile şi apelurile cu privire la dreptul la o prestaţie sau cu privire la cuantumul acesteia în baza legislaţiei unei pãrţi care, în scopul aplicãrii acestei legislaţii, ar fi trebuit depuse într-un termen stabilit la o autoritate competentã sau la o instituţie competentã a acestei pãrţi, dar care au fost depuse în acelaşi termen la o autoritate competentã sau la o instituţie competentã a celeilalte pãrţi, vor fi considerate ca fiind depuse la autoritatea competentã sau la instituţia competentã a primei pãrţi. Data depunerii cererilor, notificãrilor şi apelurilor la autoritatea competentã sau la instituţia competentã a celeilalte pãrţi va fi consideratã a fi data depunerii acestora la autoritatea competentã sau la instituţia competentã a primei pãrţi. Autoritatea competentã sau instituţia competentã unde a fost depusã/depus cererea, notificarea sau apelul o/îl va transmite fãrã întârziere autoritãţii competente sau instituţiei competente a celeilalte pãrţi.
    2. Data depunerii cererii pentru o prestaţie în baza legislaţiei unei pãrţi va fi consideratã a fi data depunerii unei cereri pentru o prestaţie corespondentã în baza legislaţiei celeilalte pãrţi, cu condiţia ca solicitantul, în momentul depunerii cererii:
    (i) sã solicite ca respectiva cerere sã fie consideratã cerere în baza legislaţiei celeilalte pãrţi; sau
    (ii) sã furnizeze informaţii care indicã faptul cã a realizat perioade de asigurare în baza legislaţiei celeilalte pãrţi.
    Aceastã prevedere nu se va aplica dacã solicitantul cere amânarea cererii sale pentru prestaţie în baza legislaţiei celeilalte pãrţi.
    3. Alin. 2 al prezentului articol se va aplica numai cererilor depuse dupã data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
    ART. 23
    Plata prestaţiilor
    1. Instituţia competentã a unei pãrţi va plãti prestaţiile în baza prezentului acord unui beneficiar care are rezidenţa în afara teritoriului sãu, într-o monedã liber convertibilã.
    2. O instituţie competentã a unei pãrţi va plãti prestaţii în baza prezentului acord fãrã nicio deducere a cheltuielilor sale administrative.
    ART. 24
    Soluţionarea diferendelor
    1. Autoritãţile competente ale pãrţilor vor soluţiona, în mãsura posibilului, orice diferende apãrute în interpretarea sau aplicarea prezentului acord în conformitate cu spiritul şi principiile fundamentale ale acestuia.
    2. Pãrţile se vor consulta cu promptitudine, la cererea oricãreia dintre pãrţi, în ceea ce priveşte aspecte care nu au fost soluţionate de cãtre autoritãţile competente în conformitate cu alin. 1 al prezentului articol.
    ART. 25
    Înţelegeri cu o provincie din Canada
    Autoritatea relevantã din România şi o provincie din Canada pot încheia înţelegeri cu privire la orice aspect de securitate socialã care intrã în competenţã provincialã în Canada, în mãsura în care aceste înţelegeri nu contravin dispoziţiilor prezentului acord.

    PARTEA a V-a
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 26
    Dispoziţii tranzitorii
    1. Orice perioadã de asigurare realizatã anterior intrãrii în vigoare a prezentului acord va fi luatã în considerare pentru stabilirea dreptului la o prestaţie în baza prezentului acord, precum şi a cuantumului acesteia.
    2. Nicio dispoziţie a prezentului acord nu va conferi vreun drept la plata unei prestaţii pentru o perioadã anterioarã intrãrii în vigoare a prezentului acord.
    3. Sub rezerva alin. 2 al prezentului articol, o prestaţie, alta decât o prestaţie forfetarã, se va plãti în baza prezentului acord pentru evenimente care au avut loc anterior datei intrãrii în vigoare a prezentului acord.
    ART. 27
    Durata şi încetarea valabilitãţii
    1. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pe o perioadã nedeterminatã. Acordul poate fi denunţat oricând de cãtre oricare dintre pãrţi printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi cu 12 luni înainte.
    2. În situaţia încetãrii valabilitãţii prezentului acord, orice drept dobândit de o persoanã în conformitate cu dispoziţiile acestuia se menţine şi orice cerere depusã anterior încetãrii valabilitãţii sale va fi luatã în considerare, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord.
    ART. 28
    Intrarea în vigoare
    Prezentul acord intrã în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni care urmeazã lunii în care fiecare parte a primit de la cealaltã parte notificarea scrisã privind îndeplinirea tuturor cerinţelor interne pentru intrarea acestuia în vigoare.

    Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi corespunzãtor în acest scop, au semnat prezentul acord.
    Semnat în douã exemplare, la Ottawa la 19 noiembrie 2009, în limbile românã, englezã şi francezã, fiecare versiune fiind egal autenticã.

                                 Pentru România
                                Bogdan Aurescu,
                                secretar de stat

                                 Pentru Canada
                                Janice Charette,
                      ministru adjunct al resurselor umane
                          şi dezvoltãrii competenţelor

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016