Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 18 octombrie 2021  privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 18 octombrie 2021 privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 10 bis din 5 ianuarie 2023
──────────
        Ratificat prin LEGEA nr. 379 din 28 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2023.
──────────

    CUPRINS
    ARTICOLUL 1: Definiţii
    TITLUL I: DISPOZIŢII ECONOMICE
    ARTICOLUL 2: Acordarea drepturilor
    ARTICOLUL 3: Autorizaţia de operare
    ARTICOLUL 4: Refuzarea, revocarea, suspendarea şi limitarea unei autorizaţii
    ARTICOLUL 5: Liberalizarea cerinţelor în materie de proprietate şi control
    ARTICOLUL 6: Respectarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative
    ARTICOLUL 7: Concurenţă loială
    ARTICOLUL 8: Oportunităţi comerciale
    ARTICOLUL 9: taxe vamale
    ARTICOLUL 10: taxe de utilizare
    ARTICOLUL 11: Tarife pentru pasageri şi tarife pentru mărfuri
    ARTICOLUL 12: Statistici

    TITLUL II: COOPERAREA ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE
    ARTICOLUL 13: Siguranţa aviaţiei
    ARTICOLUL 14: Securitatea aviaţiei
    ARTICOLUL 15: Managementul traficului aerian
    ARTICOLUL 16: Mediu
    ARTICOLUL 17: Răspunderea transportatorilor aerieni
    ARTICOLUL 18: Protecţia consumatorilor
    ARTICOLUL 19: Sisteme informatizate de rezervare
    ARTICOLUL 20: Aspecte sociale

    TITLUL III: DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINALE
    ARTICOLUL 21: Interpretare şi aplicare
    ARTICOLUL 22: Comitetul mixt
    ARTICOLUL 23: Soluţionarea litigiilor şi arbitrajul
    ARTICOLUL 24: Relaţia cu alte acorduri
    ARTICOLUL 25: Amendamente
    ARTICOLUL 26: Aderarea de noi state membre ale Uniunii Europene
    ARTICOLUL 27: Denunţare
    ARTICOLUL 28: Înregistrarea acordului
    ARTICOLUL 29: Intrarea în vigoare, aplicarea provizorie şi depozitarul
    ARTICOLUL 30: Texte autentice

    ANEXA 1: Dispoziţii tranzitorii
    ANEXA 2: Aplicabilitatea geografică a drepturilor de trafic aferente celei de-a cincea libertăţi pentru serviciile de transport exclusiv de mărfuri
        REGATUL BELGIEI,
        REPUBLICA BULGARIA,
        REPUBLICA CEHĂ,
        REGATUL DANEMARCEI,
        REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
        REPUBLICA ESTONIA,
        IRLANDA,
        REPUBLICA ELENĂ,
        REGATUL SPANIEI,
        REPUBLICA FRANCEZĂ,
        REPUBLICA CROAŢIA,
        REPUBLICA ITALIANĂ,
        REPUBLICA CIPRU,
        REPUBLICA LETONIA,
        REPUBLICA LITUANIA,
        MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
        UNGARIA,
        REPUBLICA MALTA,
        REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,
        REPUBLICA AUSTRIA,
        REPUBLICA POLONĂ,
        REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
        ROMÂNIA,
        REPUBLICA SLOVENIA,
        REPUBLICA SLOVACĂ,
        REPUBLICA FINLANDA,
        REGATUL SUEDIEI,
    părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare, colectiv, „statele membre ale UE” sau, individual, „statul membru al UE”), şi
    UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,
    pe de o parte, şi
    STATUL QATAR, denumit în continuare „Qatar”,
    pe de altă parte,
    denumite în continuare, împreună, „părţile”,
    Statele membre ale UE şi Qatar, în calitate de părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944, împreună cu Uniunea,
    DORIND să îşi promoveze interesele în materie de transport aerian ca modalitate de a contribui la relaţii politice şi economice mai strânse între părţi,
    RECUNOSCÂND importanţa unei conectivităţi eficiente a transportului aerian în promovarea comerţului, a turismului, a investiţiilor şi a dezvoltării economice şi sociale,
    DORIND să îmbunătăţească serviciile aeriene şi să promoveze un sistem aeronautic internaţional bazat pe nediscriminare şi pe oportunităţi echitabile şi egale de concurenţă pentru transportatorii aerieni.
    DORIND să asigure cel mai înalt grad de siguranţă şi de securitate în transportul aerian şi afirmându-şi deosebita preocupare faţă de actele sau de ameninţările la adresa securităţii aeronavelor, care pun în pericol siguranţa persoanelor sau a bunurilor, afectând negativ operarea aeronavelor şi subminând încrederea publicului călător în siguranţa aviaţiei civile,
    LUÂND ACT de Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944,
    HOTĂRÂTE să maximizeze avantajele potenţiale ale cooperării în materie de reglementare,
    RECUNOSCÂND importantele avantaje pe care le-ar putea aduce existenţa unor servicii aeriene competitive şi a unor industrii viabile ale transportului aerian,
    DORIND să promoveze o concurenţă loială, recunoscând că anumite subvenţii pot afecta negativ concurenţa şi pot pune în pericol obiectivele de bază ale prezentului acord şi recunoscând că avantajele potenţiale nu pot fi obţinute în cazul în care nu există un mediu concurenţial echitabil pentru transportatorii aerieni.
    INTENŢIONÂND să se bazeze pe cadrul acordurilor şi al aranjamentelor existente între ele, cu scopul de a deschide accesul la pieţe şi de a maximiza avantajele pentru pasageri, expeditori, transportatori aerieni şi aeroporturi, precum şi pentru angajaţii acestora, pentru comunităţi şi pentru alte persoane care au avantaje indirecte,
    AFIRMÂND importanţa protejării mediului în cadrul dezvoltării şi implementării politicii internaţionale în domeniul aviaţiei,
    AFIRMÂND nevoia de măsuri urgente pentru abordarea schimbărilor climatice şi continuarea cooperării în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul aviaţiei, în conformitate cu obligaţiile lor internaţionale în această privinţă, inclusiv cu cele stabilite în instrumentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI),
    AFIRMÂND importanţa protejării intereselor consumatorilor şi a cooperării pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor,
    RECUNOSCÂND că existenţa unor oportunităţi comerciale sporite nu este menită să submineze standardele lor de muncă sau legate de muncă şi reafirmând importanţa luării în considerare a efectelor prezentului acord asupra forţei de muncă, a încadrării în muncă şi a condiţiilor de muncă, precum şi a avantajelor obţinute atunci când câştigurile economice semnificative realizate pe pieţe deschise şi competitive sunt combinate cu standarde înalte de muncă,
    LUÂND ACT de dorinţa de a explora modalităţi de îmbunătăţire a accesului la capital al industriei transportului aerian pentru dezvoltarea în continuare a transportului aerian,
    DORIND să încheie un acord privind transportul aerian care să completeze Convenţia privind aviaţia civilă internaţională,
    CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentului acord şi în lipsa unor dispoziţii contrare, se aplică următoarele definiţii:
    1. „acord” înseamnă prezentul acord, toate anexele sale, şi orice eventuale amendamente aduse acestora;
    2. „transport aerian” înseamnă transportul cu aeronave al pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei, separat sau combinat, oferit publicului contra cost sau prin închiriere, inclusiv serviciile regulate şi neregulate;
    3. „constatare a cetăţeniei” înseamnă constatarea faptului că un transportator aerian care propune să opereze servicii aeriene în temeiul prezentului acord îndeplineşte cerinţele stabilite la articolul 3 referitoare la proprietate, control efectiv şi sediu principal de activitate;
    4. „autorităţi competente” înseamnă agenţiile sau entităţile guvernamentale responsabile cu îndeplinirea funcţiilor administrative în temeiul prezentului acord;
    5. „sistem informatizat de rezervare” sau „SIR” înseamnă un sistem informatizat care conţine informaţii despre, printre altele, orarele de zbor, locurile disponibile şi tarifele mai multor transportatori aerieni, oferind sau nu posibilitatea de a efectua rezervări sau de a emite bilete, în măsura în care aceste servicii sunt puse parţial sau integral la dispoziţia abonaţilor. Este înţeles ca incluzând sistemele de distribuţie globală (SDG) în măsura în care acestea conţin produse de transport aerian;
    6. „convenţie” înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944, şi include:
    (a) orice amendament care a intrat în vigoare în temeiul articolului 94 litera (a) din convenţie şi care a fost ratificat atât de Qatar, cât şi de statul membru al UE sau de statele membre ale UE, după caz; şi
    (b) orice anexă sau orice amendament la aceasta adoptat în temeiul articolului 90 din convenţie, în măsura în care o astfel de anexă sau un astfel de amendament este aplicabil în orice moment dat atât Qatarului, cât şi statului membru al UE sau statelor membre ale UE, după caz;

    7. „discriminare” înseamnă orice fel de diferenţiere care nu are o justificare obiectivă;
    8. „tratate UE” înseamnă Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    9. „tarife pentru pasageri” înseamnă preţul care trebuie plătit transportatorilor aerieni sau agenţilor acestora ori altor vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor cu ajutorul serviciilor aeriene (inclusiv cu orice alt mod de transport legat de acestea), precum şi condiţiile în care se aplică aceste preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite pentru serviciile agenţiilor şi pentru alte servicii auxiliare;
    10. „constatare a capacităţii” înseamnă constatarea faptului că un transportator aerian care propune să opereze servicii aeriene în temeiul prezentului acord are o capacitate financiară suficientă şi o expertiză managerială corespunzătoare pentru furnizarea serviciilor respective şi că este dispus să respecte actele cu putere de lege, normele administrative şi cerinţele care reglementează operarea respectivelor servicii;
    11. „cost integral” înseamnă costul furnizării serviciului, plus o taxă rezonabilă pentru cheltuielile de regie;
    12. „transport aerian internaţional” înseamnă transportul aerian care traversează spaţiul aerian al mai multor state;
    13. „sediu principal de activitate” înseamnă sediul central sau sediul social al unui transportator aerian de pe teritoriul părţii în care se exercită principalele funcţii financiare şi de control operaţional ale transportatorului aerian respectiv, inclusiv managementul continuităţii navigabilităţii;
    14. „tarife pentru mărfuri” înseamnă preţul care trebuie plătit pentru transportul mărfurilor cu ajutorul serviciilor aeriene (inclusiv cu orice alt mod de transport legat de acestea), precum şi condiţiile în care se aplică aceste preţuri, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite pentru serviciile agenţiilor şi pentru alte servicii auxiliare;
    15. „handling propriu” înseamnă situaţia în care un utilizator al aeroportului realizează pe cont propriu una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol şi nu încheie un contract de nicio natură cu un terţ pentru furnizarea acestor servicii. În sensul prezentei definiţii, în raporturile dintre aceştia, utilizatorii aeroporturilor nu se consideră a fi terţi dacă:
    (a) unul dintre ei este acţionar majoritar al celuilalt sau
    (b) un singur organism deţine o participaţie majoritară în fiecare dintre ei;

    16. „perturbare gravă a economiei” înseamnă o criză excepţională, temporară (pe termen scurt sau lung) şi semnificativă, care nu afectează doar o regiune specifică sau un sector economic, ci întreaga economie a unui stat membru al UE sau a Qatarului;
    17. „escală în scopuri necomerciale” înseamnă aterizarea în orice alt scop decât îmbarcarea sau debarcarea de pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă în cadrul transportului aerian;
    18. „subvenţie” înseamnă orice contribuţie financiară acordată de stat sau de orice alt organism public la orice nivel, inclusiv:
    (a) transferul direct de fonduri şi transferul direct potenţial de fonduri sau de pasive;
    (b) renunţarea la veniturile datorate sau necolectarea acestora;
    (c) furnizarea de bunuri sau servicii, altele decât infrastructura generală, sau achiziţia de bunuri sau servicii; sau
    (d) efectuarea de plăţi către un mecanism de finanţare sau însărcinarea sau transmiterea de dispoziţii unui organism privat în vederea executării uneia sau a mai multor funcţii dintre cele menţionate de la literele (a), (b) şi (c) care ţin în mod normal de competenţa autorităţii publice sau a altui organism public, practica urmată nefiind diferită în mod efectiv de practicile normale ale autorităţilor publice, care este limitată, de jure sau de facto, la anumiţi transportatori aerieni şi conferă un avantaj unui transportator aerian sau unor transportatori aerieni. Nu se consideră că s-a oferit un avantaj printr-o intervenţie financiară efectuată de o autoritate publică sau de un alt organism public în cazul în care un operator privat de pe piaţă ar fi efectuat aceeaşi intervenţie financiară, din considerente comerciale;

    19. „teritoriu”, în cazul Qatarului, are înţelesul pe care i-l acordă articolul 2 din convenţie; în cazul Uniunii şi al statelor membre ale UE, „teritoriu” înseamnă teritoriul terestru, apele interioare şi marea teritorială ale statelor membre ale UE cărora li se aplică tratatele UE şi în condiţiile prevăzute de tratatele respective, precum şi spaţiul aerian de deasupra acestora;
    20. „taxă de utilizare” înseamnă o taxă impusă transportatorilor aerieni pentru utilizarea infrastructurilor sau a serviciilor aeroportuare, de mediu, de navigaţie aeriană sau de securitate a aviaţiei, inclusiv a serviciilor şi infrastructurilor conexe.


    TITLUL I
    DISPOZIŢII ECONOMICE
    ART. 2
    Acordarea drepturilor
    Tabelul rutelor

    (1) Fiecare parte permite transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi să opereze pe rutele specificate mai jos:
    (a) pentru transportatorii aerieni din Qatar:
    orice puncte din Qatar – orice puncte intermediare – orice puncte din Uniune – orice puncte ulterioare;

    (b) pentru transportatorii aerieni din Uniune:
    orice puncte din Uniune – orice puncte intermediare – orice puncte din Qatar – orice puncte ulterioare.

    În sensul aplicării tabelului rutelor de mai sus:
    - „orice puncte” înseamnă unul sau mai multe puncte;
    – „orice puncte din Uniune” înseamnă unul sau mai multe puncte din acelaşi stat membru al UE sau din diferite state membre ale UE, fie separat, fie în combinaţie, în orice ordine.    Drepturi de trafic

    (2) Fiecare parte acordă celeilalte părţi următoarele drepturi pentru desfăşurarea activităţilor de transport aerian internaţional de către transportatorii aerieni ai celeilalte părţi pe o bază nediscriminatorie:
    (a) dreptul de a survola teritoriul său fără a ateriza;
    (b) dreptul de a efectua escale în scopuri necomerciale pe teritoriul său;
    (c) dreptul de a efectua activităţi de transport aerian internaţional regulate şi neregulate de pasageri, de pasageri şi mărfuri în combinaţie şi exclusiv de mărfuri:
    (i) pentru transportatorii aerieni din Qatar, dreptul de a furniza servicii de transport aerian internaţional între orice puncte din Qatar şi orice puncte din Uniune cu:
    (A) drepturi de trafic aferente celei de a treia şi a patra libertăţi, fără limitări privind rutele, capacitatea şi/sau frecvenţa; şi
    (B) drepturi de trafic aferente celei de a cincea libertăţi pentru serviciile de transport exclusiv de mărfuri între Uniune şi punctele ulterioare enumerate în anexa 2 secţiunea 1, cu condiţia ca exercitarea drepturilor de trafic aferente celei de a cincea libertăţi să nu depăşească şapte frecvenţe săptămânale pentru fiecare stat membru al UE;

    (ii) pentru transportatorii aerieni din Uniune, dreptul de a furniza servicii de transport aerian internaţional între orice puncte din Uniune şi orice puncte din Qatar cu:
    (A) drepturi de trafic aferente celei de a treia şi a patra libertăţi, fără limitări privind rutele, capacitatea şi/sau frecvenţa; şi
    (B) drepturi de trafic aferente celei de a cincea libertăţi pentru serviciile de transport exclusiv de mărfuri între Qatar şi punctele ulterioare enumerate în anexa 2 secţiunea 2, cu condiţia ca exercitarea drepturilor de trafic aferente celei de a cincea libertăţi să nu depăşească şapte frecvenţe săptămânale pentru fiecare stat membru al UE.
    Exercitarea acestor drepturi de trafic este supusă dispoziţiilor tranzitorii cuprinse în anexa 1 la prezentul acord; şi
    Pentru a evita orice neclaritate, în cazul statelor membre ale UE care, în cadrul acordurilor şi aranjamentelor lor bilaterale actuale privind serviciile aeriene cu Qatar, dispun de şapte sau mai puţine frecvenţe săptămânale cu drepturi de trafic aferente celei de a cincea libertăţi pentru serviciile de transport exclusiv de mărfuri, numărul total de frecvenţe săptămânale disponibile pentru transportatorii celor două părţi la sfârşitul perioadei de tranziţie este de şapte.


    (d) celelalte drepturi specificate în prezentul acord.


    Flexibilitate operaţională

    (3) Pentru oricare sau pentru toate zborurile lor şi la alegere pe rutele specificate la alineatul (1), transportatorii aerieni ai fiecărei părţi pot:
    (a) să opereze zboruri într-o direcţie sau în alta sau în ambele direcţii;
    (b) să combine diferite numere de zbor în cadrul operării unei singure aeronave;
    (c) să deservească puncte intermediare şi puncte ulterioare, precum şi puncte situate pe teritoriile părţilor, în orice combinaţie şi în orice ordine în conformitate cu alineatul (2);
    (d) să omită escale într-un punct sau în mai multe puncte;
    (e) să transfere trafic de pe oricare dintre aeronavele lor către orice altă aeronavă a lor în orice punct („change of gauge”);
    (f) să facă escală în orice punct, indiferent dacă acesta este situat pe teritoriul oricăreia dintre părţi sau în afara acestuia;
    (g) să tranziteze trafic pe teritoriul celeilalte părţi;
    (h) să combine trafic la bordul aceleiaşi aeronave, independent de provenienţa acestuia; şi
    (i) să deservească mai mult de un punct, de pe teritoriul aceluiaşi stat membru al UE sau de pe teritoriul Qatar, în cadrul aceluiaşi serviciu (coterminalizare).
    Flexibilitatea operaţională prevăzută la literele (a)-(i) de la prezentul alineat poate fi exercitată fără limitare direcţională sau geografică şi fără pierderea niciunui drept de a transporta traficul admisibil în temeiul prezentului acord, cu condiţia ca:
    - serviciile transportatorilor aerieni din Qatar să deservească un punct din Qatar;
    – serviciile transportatorilor aerieni din Uniune să deservească un punct din Uniune.    (4) Fiecare parte permite fiecărui transportator aerian al celeilalte părţi să stabilească frecvenţa şi capacitatea transportului aerian internaţional pe care doreşte să îl ofere pe baza criteriilor comerciale de pe piaţă. În conformitate cu acest drept, niciuna dintre părţi nu limitează unilateral volumul traficului, frecvenţa sau regularitatea serviciului, ruta, originea sau destinaţia traficului ori tipul sau tipurile de aeronave exploatate de transportatorii aerieni ai celeilalte părţi, cu excepţia cazurilor în care există motive care ţin de domeniul vamal, motive tehnice, operaţionale, de siguranţă a managementului traficului aerian, de mediu ori de protecţie a sănătăţii sau cu excepţia unor prevederi contrare din prezentul acord.

    (5) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu poate fi interpretată ca oferind transportatorilor aerieni din:
    (a) Qatar dreptul de a lua la bord, în orice stat membru al UE, contra cost sau prin închiriere, pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă care sunt destinate unui alt punct din acelaşi stat membru al UE;
    (b) Uniunea dreptul de a lua la bord, în Qatar, contra cost sau prin închiriere, pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă care sunt destinate unui alt punct din Qatar.    ART. 3
    Autorizaţia de operare
    (1) Imediat după primirea unei cereri de autorizaţie de operare din partea unui transportator aerian al unei părţi, autorităţile competente ale celeilalte părţi acordă autorizaţiile de operare şi permisele tehnice corespunzătoare într-un termen procedural minim, cu condiţia ca:
    (a) în cazul unui transportator aerian din Qatar:
    (i) transportatorul aerian să aibă sediul principal de activitate în Qatar şi să fie titularul unei licenţe de operare valabile în conformitate cu legislaţia din Qatar;
    (ii) Qatarul să exercite şi să menţină un control reglementar efectiv al transportatorului aerian; şi
    (iii) transportatorul aerian să fie deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară, şi să fie controlat efectiv de Qatar şi/sau de resortisanţii săi;

    (b) în cazul unui transportator aerian din Uniune:
    (i) transportatorul aerian să fie stabilit, în temeiul tratatelor UE, pe teritoriul Uniunii şi să deţină o licenţă de operare valabilă în conformitate cu dreptul Uniunii;
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian să fie exercitat şi menţinut de statul membru al UE responsabil cu eliberarea certificatului de transportator aerian al transportatorului, iar autoritatea competentă să fie clar identificată; şi
    (iii) transportatorul aerian să fie deţinut, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi să fie controlat efectiv de unul sau mai multe state membre ale UE sau state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau de resortisanţii acestora;

    (c) să se respecte articolele 13 şi 14; şi
    (d) transportatorul aerian să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele cu putere de lege şi de normele administrative aplicate în mod obişnuit operării de servicii de transport aerian internaţional de către partea care examinează cererea.

    (2) La acordarea autorizaţiilor de operare şi a permiselor tehnice, fiecare parte tratează în mod nediscriminatoriu toţi transportatorii celeilalte părţi.
    (3) La primirea unei cereri de autorizaţie de operare din partea unui transportator aerian al unei părţi, cealaltă parte recunoaşte orice constatare a capacităţii şi/sau a cetăţeniei făcută de prima parte cu privire la respectivul transportator aerian ca şi când o astfel de constatare ar fi fost făcută de propriile autorităţi competente şi nu efectuează investigaţii suplimentare în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2). Pentru evitarea oricărei neclarităţi, prezentul alineat nu vizează recunoaşterea constatărilor referitoare la certificatele sau licenţele de siguranţă, la măsurile de securitate sau la asigurări.

    ART. 4
    Refuzarea, revocarea, suspendarea şi limitarea unei autorizaţii
    (1) Oricare dintre părţi poate refuza, revoca, suspenda, condiţiona sau limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice sau poate refuza, suspenda, condiţiona sau limita în alt mod operaţiunile unui transportator aerian al celeilalte părţi, dacă:
    (a) în cazul unui transportator aerian din Qatar:
    (i) transportatorul aerian nu are sediul principal de activitate în Qatar sau nu deţine o licenţă de operare valabilă în conformitate cu legislaţia din Qatar;
    (ii) Qatarul nu exercită şi nu menţine un control reglementar efectiv al transportatorului aerian; sau
    (iii) transportatorul aerian nu este deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară, sau nu este controlat efectiv de Qatar şi/sau de resortisanţi ai săi;

    (b) în cazul unui transportator aerian din Uniune:
    (i) transportatorul aerian nu este stabilit, în temeiul tratatelor UE, pe teritoriul Uniunii sau nu deţine o licenţă de operare valabilă în conformitate cu legislaţia Uniunii;
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian nu este exercitat sau nu este menţinut de statul membru al UE responsabil cu eliberarea certificatului de operator aerian al transportatorului ori autoritatea competentă nu este identificată în mod clar sau
    (iii) transportatorul aerian nu este deţinut, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi nu este controlat efectiv de unul sau mai multe state membre ale UE sau state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau de resortisanţi ai acestora;

    (c) transportatorul aerian nu a respectat actele cu putere de lege şi normele administrative menţionate la articolul 6 şi/sau actele cu putere de lege şi normele administrative aplicate în mod obişnuit operării de servicii de transport aerian internaţional de către partea care examinează cererea.

    (2) În cazul în care o parte are motive întemeiate pentru a crede că un transportator aerian al celeilalte părţi se află în oricare dintre situaţiile menţionate la alineatul (1), partea respectivă poate solicita consultări cu cealaltă parte.
    (3) Aceste consultări demarează cât mai curând posibil şi nu mai târziu de 30 de zile de la primirea unei astfel de solicitări. În cazul în care nu se ajunge la un acord satisfăcător în termen de 30 de zile sau după o perioadă de timp convenită de la data începerii consultărilor respective sau în cazul în care nu se iau măsurile de remediere convenite, partea care a solicitat consultările are motive să ia măsuri în vederea refuzării, revocării, suspendării, condiţionării sau limitării autorizaţiei de operare sau a permiselor tehnice ale unui transportator aerian al celeilalte părţi pentru a asigura respectarea prezentului articol.
    (4) În pofida alineatului (3), în ceea ce priveşte alineatul (1) litera (c), o parte poate lua măsuri imediate sau urgente atunci când o situaţie de urgenţă impune acest lucru sau pentru a preveni noi situaţii de nerespectare. Pentru a evita orice neclaritate, existenţa unei noi situaţii de nerespectare presupune faptul că problema nerespectării a fost deja ridicată între autorităţile competente ale părţilor.

    ART. 5
    Liberalizarea cerinţelor în materie de proprietate şi control
    Părţile recunosc avantajele potenţiale ale liberalizării progresive a cerinţelor în materie de proprietate şi control aplicabile transportatorilor lor aerieni respectivi. Părţile sunt de acord să exploreze în cadrul comitetului mixt, la momentul potrivit, liberalizarea reciprocă a cerinţelor în materie de proprietate şi control aplicabile transportatorilor aerieni. În urma acestei examinări, comitetul mixt poate recomanda amendamente la prezentul acord în conformitate cu articolul 25.

    ART. 6
    Respectarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative
    (1) Atunci când intră teritoriul unei părţi, se află pe teritoriul respectiv sau îl părăsesc, actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţii respective privind intrarea pe teritoriul respectiv, operarea în cadrul acestuia sau ieşirea de pe acesta a aeronavelor implicate în transportul aerian internaţional trebuie respectate de transportatorii aerieni ai celeilalte părţi.
    (2) Atunci când intră teritoriul unei părţi, se află pe teritoriul respectiv sau îl părăsesc, actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţii respective privind intrarea pe teritoriu, operarea în cadrul său sau ieşirea de pe acesta a pasagerilor, a echipajelor, a bagajelor, a mărfurilor şi/sau a poştei din aeronavă (inclusiv reglementările referitoare la formalităţile de intrare, verificare, imigrare, paşapoarte, vamă şi carantină sau, în cazul poştei, regulamentele poştale) trebuie respectate de pasagerii, echipajele, bagajele, mărfurile şi/sau poşta transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi sau de oricine acţionează în numele lor.
    (3) Părţile permit, pe teritoriul fiecăreia dintre ele, transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi să ia măsuri pentru a se asigura că sunt transportate numai persoanele care deţin documentele de călătorie necesare pentru intrarea sau tranzitul pe teritoriul celeilalte părţi.

    ART. 7
    Concurenţă loială
    (1) Părţile convin ca transportatorii lor aerieni să se bucure de oportunităţi echitabile şi egale de a concura în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de transport aerian.
    (2) Părţile:
    (a) interzic şi, acolo unde acestea există, elimină, în cadrul propriilor jurisdicţii şi utilizând procedurile şi procesele lor interne corespunzătoare, orice forme de discriminare sau practici neloiale care ar afecta negativ oportunitatea echitabilă şi egală oferită transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi de a concura în furnizarea de servicii de transport aerian;
    (b) nu acordă sau nu permit acordarea de subvenţii niciunui transportator aerian dacă astfel de subvenţii afectează în mod negativ oportunitatea echitabilă şi egală oferită transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi de a concura în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de transport aerian.

    (3) În pofida alineatului (2) litera (b), se pot acorda următoarele:
    (a) sprijin pentru transportatorii aerieni insolvabili sau aflaţi în dificultate, cu condiţia ca:
    (i) acest sprijin să fie condiţionat de un plan de restructurare credibil, bazat pe ipoteze realiste în vederea asigurării revenirii, într-un termen rezonabil, la o viabilitate de durată a transportatorului aerian insolvabil sau aflat în dificultate şi
    (ii) transportatorul aerian vizat, precum şi investitorii sau acţionarii săi, să contribuie semnificativ la costurile restructurării;

    (b) sprijin temporar sub formă de lichiditate acordat unui transportator aerian aflat în dificultate, sub formă de împrumuturi sau garanţii pentru împrumuturi limitate la suma strict necesară pentru a menţine activitatea transportatorului aerian vizat pe perioada necesară pentru elaborarea unui plan de restructurare sau de lichidare;
    (c) cu condiţia ca acestea să fie limitate la sumele minime necesare pentru atingerea obiectivului lor şi ca efectele furnizării de servicii de transport aerian să fie menţinute la minimum:
    (i) subvenţii destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale;
    (ii) în cazul Qatarului, subvenţii pentru remedierea unei perturbări grave a economiei acestuia; iar, în cazul UE şi al statelor sale membre, subvenţii pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unuia sau mai multor state membre ale UE;

    (d) subvenţii pentru transportatorii aerieni cărora li s-a încredinţat îndeplinirea unor obligaţii clar definite de serviciu public, necesare pentru a răspunde nevoilor de transport esenţiale ale populaţiei, care nu pot fi satisfăcute numai de forţele pieţei, cu condiţia ca aceste subvenţii să fie limitate la o remunerare rezonabilă pentru furnizarea serviciilor aeriene vizate.

    (4) Părţile se asigură că fiecare dintre transportatorii lor aerieni care furnizează servicii de transport aerian în temeiul prezentului acord publică, cel puţin anual, un raport financiar însoţit de o situaţie financiară auditată extern în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internaţional în materie de contabilitate şi de publicare a informaţiilor financiare corporative, cum ar fi Standardele internaţionale de raportare financiară; şi că, în cazul în care o parte furnizează o subvenţie, această subvenţie este evidenţiată separat în raportul financiar.
    (5) Fiecare parte, la cererea celeilalte părţi, transmite celeilalte părţi, în termen de 30 de zile, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel, rapoarte financiare şi alte informaţii disponibile în mod rezonabil, inclusiv cu privire la aspectele vizate la alineatul (4), care pot fi solicitate în mod rezonabil de cealaltă parte pentru a verifica respectarea dispoziţiilor prezentului articol. Astfel de informaţii, atunci când sunt sensibile din punct de vedere comercial, trebuie tratate în mod confidenţial de către partea solicitantă.
    (6) Pe baza procedurilor şi proceselor sale interne, fiecare parte implementează şi aplică măsuri care interzic şi împiedică în mod eficace ca transportatorii lor aerieni:
    (a) să se implice în practici concertate care decurg dintr-un acord sau dintr-o decizie explicită ori implicită între concurenţi, care au drept obiectiv sau efect prevenirea, reducerea sau denaturarea concurenţei. Această interdicţie poate fi declarată inaplicabilă atunci când acordurile, deciziile sau practicile respective contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau a distribuţiei serviciilor ori la promovarea progresului tehnic sau economic, oferind în acelaşi timp consumatorilor o cotă echitabilă din beneficiul rezultat, fără:
    (i) a impune societăţilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; sau
    (ii) a acorda unor astfel de societăţi posibilitatea de a elimina concurenţa pe o parte semnificativă a serviciilor în cauză;

    (b) să abuzeze de o poziţie dominantă într-un mod care ar putea afecta serviciile de transport aerian către/dinspre partea respectivă şi
    (c) să formeze concentrări între transportatorii aerieni, care să împiedice în mod semnificativ concurenţa efectivă, în special în urma creării sau a consolidării unei poziţii dominante.

    (7) În cazul în care o parte consideră că oportunităţile echitabile şi egale ale transportatorilor săi de a concura sunt afectate negativ de:
    (a) discriminare sau practici neloiale interzise în temeiul alineatului (2) litera (a);
    (b) o subvenţie interzisă în temeiul alineatului (2) litera (b), alta decât cele enumerate la alineatul (3);
    (c) nerespectarea obligaţiilor privind transparenţa prevăzute la alineatele (4) şi (5); sau
    (d) nerespectarea, de către cealaltă parte, a obligaţiilor prevăzute la alineatul (6), aceasta (denumită în continuare „partea care acţionează”) poate proceda în conformitate cu alineatele (8)-(10).

    (8) Partea care acţionează transmite în scris celeilalte părţi o solicitare de consultare, însoţită de un raport scris conţinând observaţiile şi elementele sale de probă materiale. Consultările demarează în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. Consultările pot fi solicitate prin intermediul comitetului mixt.
    (9) Dacă partea care acţionează şi cealaltă parte nu reuşesc să ajungă la un acord privind chestiunea respectivă în termen de 60 de zile de la demararea consultărilor sau într-un alt termen convenit de părţi sau de comitetul mixt, partea care acţionează poate lua măsuri împotriva transportatorilor aerieni care s-au angajat în comportamentul contestat sau au obţinut avantaje ca urmare a discriminării, practicilor neloiale sau subvenţiilor în cauză. Partea care acţionează notifică cealaltă parte, în scris, cu privire la măsurile care urmează să fie luate, cu cel puţin 15 zile înainte de punerea în aplicare a măsurilor respective.
    (10) Măsurile luate în temeiul alineatului (9) trebuie să fie adecvate, proporţionate şi restricţionate, din punctul de vedere al sferei de aplicare şi al duratei, la ceea ce este strict necesar în vederea atenuării pagubei aduse transportatorilor părţii care acţionează şi a eliminării avantajelor necuvenite obţinute de transportatorii împotriva cărora sunt direcţionate măsurile respective.
    (11) Acţiunile şi măsurile luate în temeiul alineatului (9) nu aduc atingere dreptului oricăreia dintre părţi de a recurge la mecanismul de soluţionare a litigiilor prevăzut la articolul 23.
    (12) În cazul în care mecanismul de soluţionare a litigiilor prevăzut la articolul 23 este aplicat aspectelor legate de prezentul articol, termenele indicate la articolul 23 alineatele (10), (11) şi (12) se reduc la jumătate.
    (13) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu afectează, nu limitează sau nu periclitează în vreun mod autoritatea sau competenţele autorităţilor din domeniul concurenţei aferente părţilor sau ale instanţelor care examinează deciziile autorităţilor respective. Acţiunile derulate de către o parte în temeiul alineatului (9) nu aduc atingere acţiunilor şi măsurilor posibile luate de autorităţile şi instanţele menţionate, inclusiv celor ale părţii care acţionează. Deciziile instanţelor care examinează acţiunile şi măsurile autorităţilor competente respective sunt excluse din mecanismul de soluţionare a litigiilor prevăzut la articolul 23.

    ART. 8
    Oportunităţi comerciale
    Desfăşurarea activităţii

    (1) Părţile convin că orice obstacole întâmpinate de operatorii comerciali în calea desfăşurării activităţilor lor ar constitui o piedică pentru obţinerea avantajelor care decurg din prezentul acord. Părţile convin, prin urmare, să demareze un proces eficient şi reciproc de eliminare a obstacolelor în desfăşurarea activităţii operatorilor comerciali ai ambelor părţi în cazul în care astfel de obstacole pot să împiedice operaţiunile comerciale, să denatureze concurenţa sau să afecteze oportunităţile egale de a face concurenţă.

    (2) Comitetul mixt menţionat la articolul 22 dezvoltă un proces de cooperare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor şi oportunităţile comerciale. În conformitate cu articolul 22, o parte poate solicita întrunirea comitetului mixt în vederea discutării oricărui aspect legat de aplicarea prezentului articol.

    Reprezentanţi ai transportatorilor aerieni

    (3) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a-şi stabili liber, pe teritoriul celeilalte părţi, birourile şi infrastructurile necesare pentru furnizarea serviciilor de transport aerian, pentru promovarea şi vânzarea serviciilor de transport aerian şi pentru alte activităţi conexe, inclusiv dreptul de a vinde şi de a emite orice fel de bilete şi/sau scrisori de transport aerian, atât proprii, cât şi ale oricărui alt transportator.

    (4) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi sunt autorizaţi, în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative ale celeilalte părţi referitoare la intrare, la şedere şi la ocuparea forţei de muncă, să aducă şi să menţină pe teritoriul celeilalte părţi personal de conducere, de vânzare, tehnic şi operaţional şi orice alt personal specializat necesar în sprijinul furnizării de servicii de transport aerian. Ambele părţi facilitează şi accelerează acordarea permiselor de muncă, atunci când ele sunt necesare, pentru personalul angajat în birouri în conformitate cu prezentul alineat, inclusiv pentru personalul care efectuează anumite sarcini temporare care nu depăşesc 90 de zile, sub rezerva actelor cu putere de lege şi a normelor administrative în vigoare. Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi pot alege în mod liber să lucreze cu sau fără un agent general de vânzări ales de ei pe teritoriul celeilalte părţi.

    Handling la sol

    (5) În ceea ce priveşte serviciile de handling la sol de pe teritoriul celeilalte părţi, fiecare transportator aerian are dreptul:
    (a) să îşi asigure propriile servicii de handling la sol (handling propriu); sau
    (b) să aleagă din rândul furnizorilor concurenţi, inclusiv al altor transportatori aerieni, care oferă servicii complete sau parţiale de handling la sol, în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative ale fiecărei părţi permit accesul la piaţă al acestor furnizori şi în cazul în care sunt prezenţi pe piaţă astfel de furnizori.
    Drepturile stabilite la primul paragraf literele (a) şi (b) se supun numai unor constrângeri specifice de spaţiu sau capacitate disponibile care decurg din necesitatea de a menţine siguranţa exploatării aeroportului. În cazul în care constrângerile respective limitează, împiedică sau înlătură posibilitatea asigurării handlingului propriu şi în absenţa unei concurenţe efective între furnizorii de servicii de handling la sol, partea relevantă se asigură că toate aceste servicii sunt puse la dispoziţia tuturor transportatorilor aerieni în condiţii egale şi adecvate; Preţurile serviciilor respective se stabilesc pe baza unor criterii pertinente, obiective, transparente şi nediscriminatorii.


    Alocarea sloturilor orare pe aeroporturi

    (6) Fiecare parte se asigură că reglementările, orientările şi procedurile sale de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile de pe teritoriul său se aplică în mod transparent, eficace, nediscriminatoriu şi în timp util.

    Planuri operaţionale, programe şi orare

    (7) Notificarea planurilor operaţionale, a programelor şi a orarelor pentru serviciile aeriene operate în temeiul prezentului acord poate fi solicitată de o parte numai în scopuri informative. Dacă o parte solicită o astfel de notificare, ea reduce la minimum sarcina administrativă legată de cerinţele şi de procedurile de notificare în cazul intermediarilor din domeniul transportului aerian şi în cazul transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi.

    Vânzări, cheltuieli locale şi transfer de fonduri

    (8) Orice transportator aerian al oricărei părţi are dreptul să se implice în vânzarea de servicii de transport aerian şi de servicii conexe pe teritoriul celeilalte părţi, în mod direct şi/sau, dacă doreşte, prin intermediul agenţilor săi de vânzări, al altor intermediari numiţi de transportatorul aerian, al internetului sau al oricărui alt canal disponibil. Fiecare transportator aerian are dreptul să vândă astfel de servicii de transport şi servicii conexe şi orice persoană este liberă să le achiziţioneze, în moneda teritoriului respectiv sau într-o valută liber convertibilă.

    (9) Transportatorilor aerieni ai fiecărei părţi li se permite să plătească cheltuielile locale, inclusiv cheltuielile cu combustibilul, dar fără a se limita la acestea, pe teritoriul celeilalte părţi în moneda locală. Dacă doresc, transportatorii aerieni ai fiecărei părţi pot plăti aceste cheltuieli pe teritoriul celeilalte părţi într-o valută liber convertibilă, la cursul de schimb al pieţei.

    (10) Fiecare transportator aerian are dreptul de a converti, la cerere, veniturile obţinute pe plan local în valută liber convertibilă şi de a transfera astfel de venituri, oricând şi oricum, de pe teritoriul celeilalte părţi către ţara aleasă de el. Convertirea şi transferul trebuie autorizate în cel mai scurt timp posibil, fără restricţii sau impozite, la cursul de schimb al pieţei aplicabil tranzacţiilor şi transferurilor curente la data la care transportatorul face cererea iniţială de transfer şi nu pot face obiectul niciunei taxe, cu excepţia celor percepute în mod normal de bănci pentru efectuarea acestor operaţiuni de conversie şi transfer.

    Acorduri de cooperare comercială

    (11) În cadrul operării sau furnizării de servicii în temeiul prezentului acord, orice transportator aerian al unei părţi poate să încheie acorduri de cooperare comercială, precum acordurile de rezervare de capacitate sau de partajare de cod, cu:
    (a) orice transportator (transportatori) aerian (aerieni) al (ai) părţilor;
    (b) orice transportator (transportatori) aerian (aerieni) al (ai) unei ţări terţe; şi/sau
    (c) orice furnizor de servicii de transport de suprafaţă (terestru sau maritim) al oricărei ţări, cu condiţia ca (i) transportatorul care operează serviciul să deţină drepturile de trafic corespunzătoare; (ii) transportatorii care comercializează serviciul să deţină drepturile corespunzătoare pentru ruta (rutele) în cauză din tabelul rutelor; şi (iii) acordurile să îndeplinească cerinţele normative aplicabile în mod normal acordurilor de acest tip.


    (12) În cadrul operării sau furnizării de servicii în temeiul prezentului acord, orice transportator aerian al unei părţi poate să încheie acorduri de cooperare comercială, precum acordurile de rezervare de capacitate sau de partajare de cod, cu un transportator care operează într-un sector naţional cu condiţia ca (i) operaţiunea să facă parte dintr-o călătorie internaţională şi (ii) acordurile să îndeplinească cerinţele aplicabile în mod normal acordurilor de acest tip. În sensul prezentului alineat, un „sector naţional” înseamnă, atunci când transportatorul care operează serviciul este un transportator din Uniune, o rută de pe teritoriul unui stat membru al UE, iar atunci când transportatorul care operează serviciul este un transportator din Qatar, o rută de pe teritoriul Qatarului.

    (13) În ceea ce priveşte transportul de pasageri comercializat în cadrul unor acorduri de cooperare comercială, cumpărătorul trebuie să fie informat, la punctul de vânzare sau, în orice caz, la înregistrare sau înainte de îmbarcare atunci când nu este necesară înregistrarea pentru un zbor de legătură, cu privire la furnizorii de servicii de transport care operează fiecare sector al serviciului în cauză.

    Servicii intermodale

    (14) În ceea ce priveşte transportul de pasageri, simplul fapt că transportul de suprafaţă este furnizat de un transportator aerian în nume propriu nu trebuie să constituie o bază pentru a supune furnizorii de servicii de transport de suprafaţă actelor cu putere de lege şi normelor administrative care reglementează transportul aerian.

    (15) În pofida oricăror alte dispoziţii din prezentul acord, transportatorii aerieni şi furnizorii indirecţi de servicii de transport de marfă ai părţilor sunt autorizaţi, fără restricţie, să utilizeze, în legătură cu transportul aerian internaţional, orice tip de transport de suprafaţă pentru mărfurile având ca destinaţie sau provenind din orice punct situat pe teritoriul părţilor sau în ţări terţe, inclusiv transportul către sau dinspre orice aeroport care dispune de structuri vamale, precum şi, după caz, de dreptul de a transporta mărfuri sub sigiliu vamal în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative aplicabile. Aceste mărfuri, indiferent dacă sunt transportate pe căi de suprafaţă sau pe calea aerului, au acces la operaţiunile de înregistrare şi la structurile vamale din aeroporturi. Transportatorii aerieni pot alege să îşi efectueze propriul transport de suprafaţă sau să îl încredinţeze altor furnizori de servicii de transport de suprafaţă, inclusiv altor transportatori aerieni şi furnizori indirecţi de servicii de transport aerian de marfă. Aceste servicii de transport intermodal de mărfuri pot fi oferite la un tarif unic care să acopere şi transportul aerian şi cel de suprafaţă, cu condiţia ca expeditorii să nu fie induşi în eroare în privinţa caracteristicilor unui astfel de transport.

    Acorduri de franciză şi atribuirea numelui de marcă

    (16) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a încheia acorduri de franciză sau de atribuire a numelui de marcă cu întreprinderi, inclusiv cu transportatori aerieni, ale oricăreia dintre părţi sau ale unei ţări terţe, cu condiţia ca respectivii transportatori aerieni să deţină autoritatea corespunzătoare şi să îndeplinească condiţiile impuse de actele cu putere de lege şi de normele administrative aplicate în mod normal de părţi în cazul unor astfel de acorduri, în special cele ce impun dezvăluirea identităţii transportatorului aerian care operează serviciul.

    Închiriere

    (17) Fiecare parte acordă transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi dreptul de a furniza servicii în temeiul prezentului acord prin:
    (a) utilizarea aeronavei închiriate fără echipaj de la orice locator;
    (b) utilizarea aeronavei închiriate cu echipaj de la alţi transportatori aerieni ai aceleiaşi părţi ca cea a locatarului;
    (c) utilizarea aeronavei închiriate cu echipaj de la transportatori aerieni dintr-o altă ţară decât partea locatarului, cu condiţia ca închirierea să fie justificată de nevoi excepţionale, de necesitatea unei capacităţi sezoniere sau de dificultăţi operaţionale ale locatarului, precum şi ca închirierea să nu depăşească durata strict necesară pentru a răspunde nevoilor respective sau a depăşi dificultăţile menţionate.
    Părţile vizate pot solicita aprobarea de către autorităţile competente a acordurilor de închiriere în scopul verificării respectării condiţiilor prevăzute la prezentul alineat şi cu cerinţele aplicabile în materie de siguranţă şi securitate. Cu toate acestea, în cazul în care solicită o astfel de aprobare, o parte depune toate eforturile pentru a accelera procedurile de aprobare şi a reduce la minimum sarcina administrativă pentru transportatorii vizaţi. Pentru a evita orice neclarităţi, prezentul alineat nu aduce atingere actelor cu putere de lege şi normelor administrative ale unei părţi în ceea ce priveşte închirierea aeronavei de către transportatorii aerieni ai părţii respective.    ART. 9
    Taxe vamale

    (1) La sosirea pe teritoriul uneia dintre părţi, aeronavele utilizate în transportul aerian internaţional de către transportatorii aerieni ai celeilalte părţi, echipamentele lor obişnuite, combustibilul, lubrifianţii, consumabilele de natură tehnică, echipamentul de la sol, piesele de schimb (inclusiv motoarele), proviziile de bord (inclusiv, printre altele: alimente, băuturi, tutun şi alte produse destinate comercializării sau consumării de către pasageri în cantităţi limitate în timpul zborului) şi alte articole utilizate sau destinate să fie utilizate doar în legătură cu operarea sau cu întreţinerea aeronavelor care efectuează transport aerian internaţional sunt scutite, pe bază de reciprocitate şi cu condiţia ca echipamentele şi proviziile respective să rămână la bordul aeronavelor, de toate restricţiile la import, taxele pe proprietate şi impozitele pe capital, taxele vamale, accizele, taxele de inspecţie,
taxe pe valoarea adăugată (TVA) şi de alte impozite indirecte şi onorarii şi taxe similare care:
    (a) sunt impuse de autorităţile naţionale sau locale sau de Uniune şi
    (b) nu se bazează pe costul serviciilor furnizate.


    (2) Sunt scutite, de asemenea, pe bază de reciprocitate, de la plata taxelor, impozitelor şi impunerilor menţionate la alineatul (1), cu excepţia taxelor bazate pe costul serviciului furnizat, următoarele:
    (a) proviziile de bord introduse sau furnizate pe teritoriul unei părţi şi luate, în cantităţi rezonabile, la bordul unei aeronave care pleacă a unui transportator aerian al celeilalte părţi şi care efectuează transport aerian internaţional, chiar dacă astfel de articole sunt destinate să fie utilizate pe un segment de călătorie efectuat deasupra respectivului teritoriu;
    (b) echipamentele de la sol şi piesele de schimb (inclusiv motoarele) introduse pe teritoriul unei părţi în vederea întreţinerii, a reviziei sau a reparării aeronavelor unui transportator aerian al celeilalte părţi utilizate în transportul aerian internaţional;
    (c) combustibilul, lubrifianţii şi consumabilele tehnice introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părţi pentru a fi utilizate într-o aeronavă a unui transportator aerian al celeilalte părţi care efectuează transport aerian internaţional, chiar dacă aceste articole sunt destinate să fie utilizate pe un segment de călătorie efectuat deasupra respectivului teritoriu;
    (d) imprimatele, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia vamală a fiecărei părţi, introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părţi şi luate la bord pentru a fi folosite pe aeronavele care pleacă ale unui transportator aerian al celeilalte părţi, utilizate în transportul aerian internaţional, chiar şi atunci când astfel de articole urmează să fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului menţionat; şi
    (e) echipamentele de siguranţă şi de securitate utilizate în aeroporturi sau în terminale pentru marfă.


    (3) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu împiedică o parte să aplice impozite sau taxe pe combustibilul furnizat pe teritoriul său, în mod nediscriminatoriu, în vederea utilizării de către o aeronavă a unui transportator aerian care operează între două puncte de pe teritoriul său.

    (4) Echipamentele de bord obişnuite, precum şi materialele, consumabilele şi piesele de schimb menţionate la alineatele (1) şi (2), păstrate în mod normal la bordul aeronavelor exploatate de un transportator aerian al unei părţi, pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi numai cu aprobarea autorităţilor vamale ale acesteia, putându-se impune să fie ţinute sub supravegherea sau controlul autorităţilor menţionate până în momentul în care sunt reexportate sau cedate în alt mod în conformitate cu reglementările vamale.

    (5) Scutirile prevăzute la prezentul articol sunt, de asemenea, acordate în cazul în care transportatorii aerieni ai unei părţi au încheiat un contract cu un alt transportator aerian care beneficiază, la rândul său, de astfel de scutiri acordate de cealaltă parte, pentru împrumutul sau transferul pe teritoriul celeilalte părţi al articolelor precizate la alineatele (1) şi (2).

    (6) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu interzice unei părţi să aplice impozite sau taxe pe articolele vândute pasagerilor în alt scop decât consumul la bord pe un segment al serviciului aerian dintre două puncte situate pe teritoriul său unde este permisă îmbarcarea sau debarcarea.

    (7) Bagajele şi mărfurile aflate în tranzit direct pe teritoriul unei părţi sunt scutite de impozite, taxe vamale, onorarii şi alte taxe similare care nu se bazează pe costul serviciului furnizat.

    (8) Se poate impune ca echipamentele şi consumabilele menţionate la alineatele (1) şi (2) să fie plasate sub supravegherea sau controlul autorităţilor competente.

    (9) Prezentul acord nu aduce atingere dispoziţiilor convenţiilor respective în vigoare între un stat membru al UE şi Qatar pentru evitarea dublei impozitări a venitului şi a capitalului.


    ART. 10
    Taxe de utilizare
    (1) Fiecare parte se asigură că taxele de utilizare care pot fi impuse transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi de către autorităţile sau organismele sale competente în materie de taxe pentru utilizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi de control al traficului aerian sunt nediscriminatorii şi calculate pe baza costurilor. În orice caz, aceste taxe de utilizare nu pot fi impuse transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi în condiţii mai puţin favorabile decât condiţiile cele mai favorabile acordate oricărui alt transportator aerian.
    (2) Fiecare parte se asigură că taxele de utilizare care pot fi impuse de autorităţile sau organismele sale competente în materie de taxe transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi pentru utilizarea infrastructurilor şi a serviciilor aeroportuare şi de securitate a aviaţiei şi a infrastructurilor şi serviciilor conexe, cu excepţia taxelor percepute în ceea ce priveşte serviciile descrise la articolul 8 alineatul (5), nu sunt nejustificat discriminatorii şi sunt repartizate echitabil între diferitele categorii de utilizatori. Astfel de taxe de utilizare reflectă, dar nu depăşesc costul integral pe care autorităţile sau organismele competente în materie de taxe îl suportă pentru furnizarea infrastructurilor şi a serviciilor aeroportuare şi de securitate a aviaţiei corespunzătoare în cadrul aeroportului sau aeroporturilor în care se aplică un sistem comun de tarifare. Astfel de taxe de utilizare pot include o rentabilitate rezonabilă a activelor după amortizare. Infrastructurile şi serviciile pentru care se impun taxe de utilizare trebuie să fie furnizate pe o bază eficientă şi economică. În orice caz, astfel de taxe nu pot fi aplicate transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi în condiţii mai puţin favorabile decât condiţiile cele mai favorabile acordate oricărui alt transportator aerian la momentul aplicării lor.
    (3) Fiecare parte solicită autorităţilor sau organismelor competente în materie de taxe de pe teritoriul său şi transportatorilor aerieni care utilizează serviciile şi infrastructurile să poarte consultări şi să schimbe informaţiile necesare pentru a permite o evaluare precisă a caracterului rezonabil al taxelor în conformitate cu principiile stabilite la alineatele (1) şi (2). Autorităţile sau organismele competente în materie de taxe informează utilizatorii cu un preaviz rezonabil cu privire la orice propunere de modificare a taxelor de utilizare pentru a permite utilizatorilor în cauză să îşi exprime opiniile şi să facă observaţii înainte de efectuarea oricăror modificări.

    ART. 11
    Tarife pentru pasageri şi tarife pentru mărfuri
    (1) Părţile permit stabilirea liberă a tarifelor pentru pasageri şi a tarifelor pentru mărfuri de către transportatorii aerieni ai părţilor pe baza unei concurenţe libere şi echitabile.
    (2) Oricare dintre părţi poate solicita, în mod nediscriminatoriu, transportatorilor aerieni ai ambelor părţi să notifice, în mod simplificat şi în scop informativ, autorităţilor sale competente tarifele pentru pasageri şi tarifele pentru mărfuri oferite pentru serviciile care au ca punct de plecare teritoriul său. O astfel de notificare din partea transportatorilor aerieni se poate solicita cel mai devreme atunci când se face oferta iniţială privind un tarif pentru pasageri sau un tarif pentru mărfuri.

    ART. 12
    Statistici
    (1) Părţile cooperează în cadrul comitetului mixt în vederea facilitării schimbului de informaţii statistice legate de transportul aerian în temeiul prezentului acord.
    (2) La cerere, fiecare parte furnizează în mod nediscriminatoriu celeilalte părţi statisticile disponibile neconfidenţiale şi nesensibile din punct de vedere comercial, referitoare la transportul aerian în temeiul prezentului acord, care ar putea fi necesare în mod rezonabil, în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţilor.

    TITLUL II
    COOPERAREA ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE
    ART. 13
    Siguranţa aviaţiei
    (1) Părţile reafirmă importanţa unei cooperări strânse în domeniul siguranţei aviaţiei. În contextul respectiv, părţile se angajează, după caz, într-o cooperare aprofundată în ceea ce priveşte investigarea accidentelor, elaborarea de norme, schimbul de informaţii privind siguranţa, posibilitatea de participare la activităţile de monitorizare ale celeilalte părţi sau derularea de activităţi de monitorizare comune şi dezvoltarea de proiecte şi iniţiative comune.
    (2) Certificatele de navigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele eliberate sau validate de o parte şi aflate încă în vigoare sunt recunoscute ca fiind valide de cealaltă parte şi de autorităţile sale din domeniul aeronautic în scopul prestării serviciilor aeriene, cu condiţia ca aceste certificate sau licenţe să fi fost eliberate sau validate cel puţin în temeiul şi în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu practicile şi procedurile recomandate pentru serviciile de navigaţie aeriană prevăzute în convenţie.
    (3) Fiecare parte poate solicita în orice moment consultări cu privire la standardele şi cerinţele de siguranţă aplicate şi administrate de cealaltă parte în domenii legate de infrastructurile aeronautice, echipajele de zbor, aeronave şi operarea aeronavelor. Aceste consultări au loc în termen de 30 de zile de la data solicitării.
    (4) Dacă, în urma consultărilor, partea solicitantă constată că cealaltă parte nu aplică şi nu administrează cu eficacitate standarde şi cerinţe în materie de siguranţă în domeniile menţionate la prezentul articol alineatul (3) care, dacă nu se decide altfel, sunt cel puţin egale cu standardele minime stabilite în temeiul convenţiei, cealaltă parte este notificată cu privire la aceste constatări.
    Cealaltă parte prezintă un plan de măsuri de remediere în termen de 30 de zile, care va include un calendar pentru punerea în aplicare. Părţile convin cu privire la planul de măsuri de remediere şi calendarul corespunzător înainte de punerea lor în aplicare.
    În cazul în care cealaltă parte nu ia măsurile de remediere adecvate într-un termen rezonabil, partea solicitantă are motive pentru a refuza, revoca, suspenda, condiţiona sau limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice ori pentru a refuza, revoca, suspenda, condiţiona sau limita în alt mod operaţiunile transportatorului aerian aflat sub supravegherea celeilalte părţi din punctul de vedere al siguranţei.

    (5) Fiecare parte acceptă că o aeronavă operată de un transportator aerian al unei părţi sau în numele acestuia poate, atunci când se află pe teritoriul celeilalte părţi, să facă obiectul unei inspecţii la platformă efectuate de autorităţile competente ale celeilalte părţi, pentru a verifica validitatea documentelor relevante privind aeronava şi membrii echipajului său şi starea în care se prezintă aeronava şi echipamentele acesteia, cu condiţia ca această examinare să nu provoace întârzieri nerezonabile în operarea aeronavei.
    (6) Dacă, după ce a efectuat o inspecţie la platformă, o parte constată că o aeronavă sau operarea unei aeronave nu respectă standardele şi procedurile minime pentru serviciile de navigaţie aeriană stabilite în temeiul convenţiei, partea respectivă notifică operatorul aeronavei cu privire la nerespectare, solicitând în acelaşi timp măsurile de remediere considerate adecvate. Ori de câte ori este adecvat, se poate solicita autorităţilor competente ale celeilalte părţi, care sunt responsabile cu supravegherea siguranţei transportatorului aerian care operează aeronava, să aprobe măsurile de remediere adoptate de operatorul aeronavei. Cu toate acestea, fiecare parte va permite accesul la rezultatele inspecţiilor la platformă efectuate la operatorii aeronavelor aflaţi sub supravegherea celeilalte părţi din punctul de vedere al siguranţei.
    (7) Fiecare parte are dreptul de a lua măsuri imediate, inclusiv dreptul de a revoca, suspenda sau limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice ori de a suspenda sau a limita în alt mod operaţiunile unui transportator aerian al celeilalte părţi, dacă ajunge la concluzia că acest lucru este necesar având în vedere o ameninţare imediată la adresa siguranţei aviaţiei. Partea care ia astfel de măsuri informează imediat cealaltă parte, prezentând motivele care stau la baza măsurilor luate.
    (8) Orice măsură adoptată de una dintre părţi în conformitate cu alineatul (4), (6) sau (7) trebuie să fie necesară şi proporţionată pentru soluţionarea constatării privind siguranţa şi să înceteze să se aplice de îndată ce motivul pentru care a fost adoptată încetează să mai existe.

    ART. 14
    Securitatea aviaţiei
    (1) Părţile subliniază angajamentul lor de a atinge cele mai înalte niveluri ale standardelor de securitate a aviaţiei şi, după caz, se pot implica într-un dialog şi o cooperare mai aprofundate în acest domeniu.
    (2) Părţile îşi reafirmă obligaţiile reciproce privind asigurarea securităţii aviaţiei civile faţă de actele de intervenţie ilegală şi, în special, obligaţiile care le revin în temeiul convenţiei, al Convenţiei privind infracţiunile şi alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963, al Convenţiei pentru combaterea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, al Convenţiei pentru combaterea actelor ilicite îndreptate împotriva siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, al Protocolului cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, semnat la Montreal la 24 februarie 1988, şi al Convenţiei privind marcarea explozibililor plastici în scopul detectării, semnată la Montreal la 1 martie 1991, în măsura în care părţile sunt semnatare ale acestor convenţii, precum şi al altor convenţii şi protocoale referitoare la securitatea aviaţiei civile la care părţile sunt semnatare.
    (3) Părţile îşi acordă reciproc, la cerere, asistenţa necesară pentru a face faţă oricărei ameninţări la adresa securităţii aviaţiei civile, inclusiv pentru a împiedica actele de capturare ilicită a aeronavelor civile şi alte acte ilicite îndreptate împotriva siguranţei acestor aeronave, a pasagerilor şi a echipajului, a aeroporturilor şi a infrastructurilor de navigaţie aeriană, precum şi oricărei alte ameninţări la adresa securităţii aviaţiei civile.
    (4) În cadrul relaţiilor lor reciproce, părţile acţionează în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul securităţii aviaţiei şi cu practicile recomandate adecvate, instituite de OACI. Părţile solicită operatorilor aeronavelor înmatriculaţi pe teritoriul lor, operatorilor aeronavelor cu sediul principal de desfăşurare a activităţilor sau rezidenţă permanentă pe teritoriul lor şi operatorilor aeroporturilor de pe teritoriul lor să acţioneze cel puţin în conformitate cu aceste dispoziţii privind securitatea aviatică.
    (5) Fiecare parte se asigură că, pe teritoriul său, se iau măsuri eficiente pentru a proteja aviaţia civilă faţă de actele de intervenţie ilicită, printre aceste măsuri numărându-se controlul de securitate al pasagerilor şi al bagajelor lor de mână, controlul de securitate al bagajelor de cală, controlul de securitate şi măsurile de securitate aplicabile altor persoane decât pasagerii, inclusiv echipajelor, şi articolelor transportate de acestea, controlul de securitate şi măsurile de securitate aplicabile mărfurilor, poştei, proviziilor de bord şi de aeroport şi controlul accesului în zonele de operaţiuni aeriene şi în zonele de securitate cu acces restricţionat. Aceste măsuri se adaptează pentru a face faţă creşterii ameninţării la adresa securităţii aviaţiei civile. Fiecare parte este de acord că trebuie respectate dispoziţiile privind securitatea impuse de cealaltă parte în legătură cu intrarea pe teritoriul său, operarea în cadrul acestuia sau ieşirea de pe acesta a aeronavei.
    (6) În condiţiile respectării depline şi reciproce a suveranităţii celeilalte părţi, o parte poate adopta măsuri de securitate pentru intrarea pe teritoriul său, precum şi măsuri de urgenţă, pentru a răspunde unei ameninţări specifice la adresa securităţii, care ar trebui comunicate fără întârziere celeilalte părţi. Fiecare parte examinează într-un spirit pozitiv orice solicitare a celeilalte părţi referitoare la adoptarea unor măsuri speciale de securitate rezonabile, iar prima parte ţine seama de măsurile de securitate aplicate deja de cealaltă parte şi de orice opinii pe care cealaltă parte le poate oferi, precum şi de efectele adverse posibile asupra transportului aerian între părţi. Cu excepţia cazurilor de urgenţă în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, fiecare parte informează în prealabil cealaltă parte cu privire la orice măsură specială de securitate pe care intenţionează să o introducă şi care ar putea avea un impact financiar sau operaţional semnificativ asupra serviciilor de transport aerian furnizate în temeiul prezentului acord. Oricare dintre părţi poate solicita o întrunire a comitetului mixt, de urgenţă dacă este cazul, în vederea discutării unor astfel de măsuri de securitate, după cum se prevede la articolul 22.
    (7) Fiecare parte recunoaşte însă că niciuna dintre dispoziţiile prezentului articol nu limitează posibilitatea uneia dintre părţi de a refuza intrarea pe teritoriul său a oricărui zbor sau a oricăror zboruri pe care le consideră o ameninţare la adresa securităţii sale.
    (8) În cazul capturării ilicite a unei aeronave civile sau al unei ameninţări în acest sens sau în cazul altor acte ilicite împotriva siguranţei aeronavelor, pasagerilor, echipajelor, aeroporturilor sau infrastructurilor de navigaţie aeriană, părţile îşi acordă reciproc asistenţă prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare destinate să pună capăt rapid şi în condiţii de siguranţă incidentului sau ameninţării respective.
    (9) Fiecare parte ia toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a se asigura că o aeronavă care face obiectul unei capturări ilicite sau al altor acte de intervenţie ilicită pe teritoriul său este reţinută la sol, cu excepţia cazurilor în care se impune decolarea acestora pentru a proteja vieţi omeneşti. Atunci când este posibil, astfel de măsuri sunt luate în urma unor consultări reciproce.
    (10) În cazul în care o parte are motive întemeiate să creadă că cealaltă parte nu a respectat dispoziţiile prezentului articol, ea poate solicita consultări imediate cu cealaltă parte. Consultările respective au loc în termen de 30 de zile de la data primirii unei astfel de solicitări sau într-un termen mai îndelungat asupra căruia s-a convenit. În cazul în care nu se ajunge la un acord satisfăcător în termen de 30 de zile de la data începerii unor astfel de consultări sau după o perioadă mai îndelungată convenită conform dispoziţiilor de mai sus, partea care a solicitat consultările are motive să ia măsuri în vederea refuzării, revocării, suspendării, condiţionării sau limitării autorizaţiei de operare sau a permiselor tehnice ale unui transportator aerian al celeilalte părţi pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentului articol. În cazul unei situaţii de urgenţă sau pentru a preveni noi încălcări ale dispoziţiilor prezentului articol, o parte poate lua măsuri provizorii imediate.
    (11) Orice măsură luată în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie necesară şi proporţionată pentru soluţionarea unei ameninţări la adresa securităţii şi trebuie să fie suspendată odată ce cealaltă parte respectă dispoziţiile prezentului acord sau atunci când măsura respectivă nu mai este necesară.

    ART. 15
    Managementul traficului aerian
    (1) Părţile cooperează cu privire la aspecte legate de reglementarea serviciilor de navigaţie aeriană, inclusiv monitorizarea unor astfel de servicii. Acestea abordează orice aspecte de politică referitoare la performanţa managementului traficului aerian, în vederea optimizării eficienţei generale a zborului, a reducerii costurilor, a minimizării impactului asupra mediului şi a consolidării siguranţei şi capacităţii sistemelor.
    (2) Părţile îşi încurajează autorităţile competente şi furnizorii de servicii de navigaţie aeriană să coopereze cu privire la aspecte ale interoperabilităţii pentru a spori integrarea sistemelor ambelor părţi acolo unde este posibil, pentru a reduce impactul aviaţiei asupra mediului şi pentru a partaja informaţiile, atunci când este cazul.
    (3) Părţile promovează cooperarea între furnizorii lor de servicii de navigaţie aeriană pentru a face schimb de date de zbor şi a coordona fluxurile de trafic în vederea optimizării eficienţei zborurilor, astfel încât utilizarea resurselor să fie îmbunătăţită şi să se asigure predictibilitatea, punctualitatea şi continuitatea serviciilor.
    (4) Părţile convin să coopereze cu privire la programe de modernizare, inclusiv dezvoltare, utilizare şi bune practici pentru eficienţa economică, managementul traficului aerian şi aspectele relevante legate de aerodromuri, precum şi să încurajeze participarea transversală în cadrul activităţilor de validare şi demonstrare.

    ART. 16
    Mediu
    (1) Părţile sprijină necesitatea de a proteja mediul, promovând dezvoltarea durabilă a aviaţiei. Părţile intenţionează să coopereze pentru a identifica problemele legate de impactul aviaţiei asupra mediului.
    (2) Părţile recunosc importanţa conlucrării în vederea examinării şi a reducerii la minimum a efectelor aviaţiei asupra mediului în conformitate cu obiectivele prezentului acord.
    (3) Părţile recunosc importanţa abordării schimbărilor climatice şi, prin urmare, a limitării sau reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu transportul aerian naţional şi internaţional. Părţile convin să coopereze cu privire la aceste aspecte, pentru a dezvolta şi implementa instrumente, inclusiv norme de punere în aplicare pentru dezvoltarea Schemei de compensare şi de reducere a emisiilor de carbon pentru aviaţia internaţională (CORSIA), şi cu privire la orice alt aspect cu o relevanţă deosebită pentru abordarea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul aviaţiei.
    (4) Părţile se angajează să facă schimb de informaţii şi să asigure un dialog regulat între experţi pentru a consolida cooperarea în privinţa abordării impactului aviaţiei asupra mediului, inclusiv:
    (a) în privinţa cercetării şi dezvoltării de tehnologii ecologice pentru sectorul aviaţiei;
    (b) în domeniul inovării în materie de management al traficului aerian, în vederea reducerii impactului aviaţiei asupra mediului;
    (c) în privinţa cercetării şi dezvoltării de combustibili alternativi sustenabili pentru aviaţie;
    (d) în privinţa aspectelor referitoare la efectele aviaţiei asupra mediului şi la reducerea emisiilor generate de aviaţie, asociate cu schimbările climatice; şi
    (e) în privinţa reducerii şi monitorizării emisiilor sonore, în vederea diminuării efectelor aviaţiei asupra mediului.

    (5) De asemenea, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile lor multilaterale în domeniul mediului, părţile îşi consolidează cooperarea, inclusiv financiară şi tehnologică, în ceea ce priveşte măsurile care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de aviaţia internaţională.
    (6) Părţile recunosc necesitatea de a lua măsuri corespunzătoare pentru a preveni sau pentru a aborda în alt mod efectele transportului aerian asupra mediului, cu condiţia ca respectivele măsuri să fie pe deplin compatibile cu drepturile şi obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional.

    ART. 17
    Răspunderea transportatorilor aerieni
    Părţile îşi reafirmă obligaţiile care le revin în temeiul Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Montreal la 28 mai 1999 (Convenţia de la Montreal).

    ART. 18
    Protecţia consumatorilor
    Părţile cooperează pentru a proteja interesele consumatorilor din sectorul transportului aerian. Obiectivul acestei cooperări constă în atingerea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor. În acest scop, părţile se consultă reciproc în cadrul comitetului mixt cu privire la aspecte de interes pentru consumatori, inclusiv în ceea ce priveşte măsurile planificate în vederea asigurării, în măsura posibilului, a unei convergenţe şi compatibilităţi sporite în materie de reglementare.

    ART. 19
    Sisteme informatizate de rezervare
    (1) Furnizorii de sisteme informatizate de rezervare (SIR) care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei părţi au dreptul să îşi instaleze propriile SIR, să le întreţină şi să le pună la libera dispoziţie a agenţiilor sau societăţilor de turism al căror obiect principal de activitate îl reprezintă distribuţia de produse legate de turism pe teritoriul celeilalte părţi, cu condiţia ca respectivele SIR să fie conforme cu cerinţele de reglementare aplicabile ale celeilalte părţi.
    (2) Părţile anulează orice cerinţă existentă care ar putea restricţiona accesul liber al SIR-urilor unei părţi la piaţa celeilalte părţi sau ar putea limita concurenţa în alt mod. Părţile se abţin de la adoptarea unor astfel de cerinţe în viitor.
    (3) În ceea ce priveşte afişajele SIR, niciuna dintre părţi nu impune şi nu permite impunerea, pe teritoriul său, a unor cerinţe, pentru furnizorii de SIR ai celeilalte părţi, diferite de cele impuse propriilor săi furnizori de SIR sau oricărui alt SIR care funcţionează pe piaţa sa. Niciuna dintre părţi nu împiedică încheierea de acorduri, între furnizorii de SIR, furnizorii lor şi abonaţii lor, legate de schimbul de informaţii privind serviciile de călătorie care facilitează afişarea de informaţii complete şi nepărtinitoare pentru consumatori sau îndeplinirea cerinţelor de reglementare aplicabile afişajelor neutre.
    (4) Proprietarii şi operatorii de SIR ai unei părţi care respectă cerinţele de reglementare relevante ale celeilalte părţi, dacă există, au aceleaşi oportunităţi de a deţine SIR-uri pe teritoriul celeilalte părţi ca şi proprietarii şi operatorii oricăror alte SIR-uri care funcţionează pe piaţa părţii respective.

    ART. 20
    Aspecte sociale
    (1) Părţile recunosc importanţa luării în considerare a efectelor prezentului acord asupra forţei de muncă, a ocupării forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă. Părţile convin să coopereze în privinţa aspectelor legate de muncă incluse în domeniul de aplicare al prezentului acord, printre altele în ceea ce priveşte impactul asupra ocupării forţei de muncă, a drepturilor fundamentale la locul de muncă, a condiţiilor de muncă, a protecţiei sociale şi a dialogului social.
    (2) Părţile recunosc dreptul fiecărei părţi de a stabili un nivel propriu de protecţie a muncii pe plan naţional pe care îl consideră adecvat, precum şi de a adopta sau a modifica în consecinţă legile şi politicile sale relevante, în conformitate cu obligaţiile sale internaţionale. Părţile se asigură că drepturile şi principiile conţinute în actele lor cu putere de lege şi în normele lor administrative nu sunt subminate, ci sunt efectiv respectate.
    (3) Fiecare parte continuă să îmbunătăţească respectivele legi şi politici în conformitate cu obligaţiile sale internaţionale şi depune eforturi pentru a asigura şi a încuraja atingerea unor niveluri ridicate de protecţie a muncii în sectorul aviaţiei. Părţile recunosc că încălcarea principiilor şi a drepturilor fundamentale la locul de muncă nu poate fi invocată sau utilizată în alt mod ca avantaj comparativ legitim şi că standardele în materie de muncă nu ar trebui folosite în scop protecţionist.
    (4) Părţile îşi reafirmă angajamentul – în conformitate cu obligaţiile lor care derivă din apartenenţa la Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), precum şi din Declaraţia OIM cu privire la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi din documentele subsecvente acesteia, adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii în cadrul celei de a 86-a sesiuni organizate în 1998 – cu privire la respectarea, la promovarea şi la implementarea şi aplicarea efective a drepturilor şi principiilor fundamentale la locul de muncă.
    (5) Părţile promovează obiectivele incluse în Agenda OIM privind munca decentă şi în Declaraţia OIM din 2008 privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă, adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii în cadrul celei de a 97-a sesiuni ale sale.
    (6) Fiecare parte se angajează să depună toate eforturile pentru ratificarea convenţiilor fundamentale ale OIM, dacă nu a făcut deja acest lucru. Părţile vor lua, de asemenea, în considerare ratificarea altor convenţii ale OIM şi, prin urmare, implementarea efectivă a standardelor internaţionale corespunzătoare din domeniile muncii şi social relevante pentru sectorul aviaţiei civile, ţinând seama de situaţia pe plan naţional.
    (7) Oricare dintre părţi poate solicita o întrunire a comitetului mixt pentru a aborda aspecte legate de muncă pe care partea solicitantă le consideră semnificative.

    TITLUL III
    DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE
    ART. 21
    Interpretare şi aplicare
    (1) Drepturile prevăzute în prezentul acord sunt acordate de părţi în mod reciproc. Orice trimitere din prezentul acord la drepturile acordate transportatorilor aerieni ai unei părţi trebuie înţeleasă numai ca trimitere la drepturile acordate părţii respective. Nicio dispoziţie din prezentul acord nu trebuie înţeleasă ca vizând a conferi drepturi sau a impune obligaţii care pot fi invocate direct de resortisanţii unei părţi în faţa instanţelor judecătoreşti sau a tribunalelor celeilalte părţi.
    (2) Părţile iau toate măsurile care se impun, generale sau speciale, pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul acord.
    (3) În exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului acord, părţile iau măsuri care sunt adecvate şi proporţionale cu obiectivele respectivelor măsuri.
    (4) Părţile se abţin de la orice măsură care ar pune în pericol atingerea obiectivelor prezentului acord.
    (5) Fiecare parte este responsabilă, pe propriul său teritoriu, pentru asigurarea în mod corespunzător a respectării prezentului acord.
    (6) În cazul în care oricare dintre părţi este preocupată de posibila încălcare a prezentului acord, aceasta poate solicita informaţii şi asistenţă din partea celeilalte părţi. La primirea unei astfel de solicitări, cealaltă parte oferă toate informaţiile şi asistenţa necesară, în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele sale administrative aplicabile.
    (7) Prezentul acord nu exclude posibilitatea consultărilor şi dezbaterilor între autorităţile competente ale părţilor care nu fac parte din comitetul mixt, inclusiv în domeniul dezvoltării transportului aerian, al securităţii, al siguranţei, al mediului, al politicii sociale, al managementului traficului aerian, al infrastructurii aviatice, al concurenţei şi al protecţiei consumatorilor. Părţile informează comitetul mixt cu privire la rezultatele acelor consultări şi dezbateri care pot avea impact asupra interpretării sau aplicării prezentului acord.
    (8) În cazul în care, în prezentul acord, se face trimitere la cooperarea dintre părţi, inclusiv în domeniile oportunităţilor comerciale, securităţii, siguranţei, mediului, managementului traficului aerian şi protecţiei consumatorilor, dar fără a se limita la acestea, părţile depun eforturi pentru a găsi o bază comună pentru acţiuni comune destinate unei aprofundări ulterioare a prezentului acord şi/sau îmbunătăţirii funcţionării sale în domeniile vizate, pe baza consimţământului reciproc.

    ART. 22
    Comitetul mixt
    (1) Un comitet mixt alcătuit din reprezentanţi ai părţilor răspunde de supravegherea gestionării prezentului acord şi asigură punerea în aplicare corespunzătoare a acestuia.
    (2) Comitetul mixt îşi adoptă propriul regulament de procedură.
    (3) Comitetul mixt se întruneşte după cum este necesar şi atunci când este necesar, însă cel puţin o dată pe an. Oricare dintre părţi poate solicita, în orice moment, o întrunire a comitetului mixt. Întrunirea respectivă se organizează cât mai curând posibil în termen de maximum două luni de la data primirii solicitării, în afara cazului în care părţile convin altfel.
    (4) În scopul punerii în aplicare corespunzătoare a prezentului acord, comitetul mixt:
    (a) face schimb de informaţii, inclusiv cu privire la modificările aduse actelor cu putere de lege, normelor administrative şi politicilor părţilor, care pot influenţa serviciile aeriene şi informaţiile statistice legate de transportul aerian;
    (b) formulează recomandări şi ia decizii în cazurile prevăzute în mod expres de prezentul acord;
    (c) dezvoltă cooperarea, inclusiv cu privire la aspecte legate de reglementare;
    (d) organizează consultări cu privire la orice chestiuni legate de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord, precum şi, atunci când este cazul, cu privire la chestiunile legate de transportul aerian care sunt tratate în cadrul organizaţiilor internaţionale, al relaţiilor cu ţările terţe şi al acordurilor multilaterale, inclusiv pentru a examina posibilitatea adoptării unei poziţii comune;
    (e) analizează domeniile care ar putea face obiectul unei aprofundări ulterioare a prezentului acord, inclusiv recomandarea de amendamente la prezentul acord pentru aderarea ţărilor terţe la acesta.

    (5) Recomandările şi deciziile comitetului mixt se adoptă prin consens de către părţi. Deciziile adoptate de comitetul mixt sunt obligatorii pentru părţi.

    ART. 23
    Soluţionarea litigiilor şi arbitrajul
    (1) Fără a aduce atingere articolului 4, orice litigiu legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord poate fi supus de către părţi mecanismului de soluţionare a litigiilor prevăzut la prezentul articol.
    (2) Fără a aduce atingere oricăror consultări anterioare între părţi în temeiul prezentului acord, în cazul în care o parte doreşte să recurgă la mecanismul de soluţionare a litigiilor prevăzut la prezentul articol, aceasta notifică cealaltă parte în scris cu privire la intenţia sa şi solicită o întrunire a comitetului mixt, pentru consultări.
    (3) În cazul în care întrunirea comitetului mixt nu este organizată în termen de două luni de la primirea solicitării menţionate la alineatul (2) sau până la data convenită de părţi, sau în cazul în care litigiul nu a fost soluţionat de Comitetul mixt în termen de şase luni de la solicitarea menţionată, litigiul poate fi prezentat unei persoane sau unui organism în vederea pronunţării unei hotărâri, cu acordul părţilor. În cazul în care părţile nu pot ajunge la un acord privind prezentarea litigiului unei persoane sau unui organism în vederea pronunţării unei hotărâri, litigiul este supus arbitrajului, la cererea oricăreia dintre părţi.
    (4) În pofida dispoziţiilor de la alineatul (2), în cazul în care o parte a luat măsuri pentru a refuza, revoca, suspenda, condiţiona sau limita autorizaţia de operare sau permisele tehnice ale unui transportator aerian al celeilalte părţi, litigiul poate fi imediat prezentat unei persoane sau unui organism în vederea pronunţării unei hotărâri ori supus arbitrajului.
    (5) Cererea de arbitraj este efectuată în scris de o parte (denumită în continuare „partea solicitantă”) către cealaltă parte (denumită în continuare „partea solicitată”). În cererea sa, partea solicitantă prezintă chestiunile care trebuie soluţionate, descrie măsura în cauză şi explică motivele pentru care consideră că această măsură nu este consecventă cu dispoziţiile prezentului acord.
    (6) Cu excepţia cazului în care partea solicitantă şi partea solicitată convin altfel, arbitrajul este de competenţa unui complet format din trei arbitri şi constituit după cum urmează:
    (a) în termen de 60 de zile de la primirea unei cereri de arbitraj, partea solicitantă şi partea solicitată numesc, fiecare în parte, câte un arbitru. În termen de 30 de zile de la numirea celor doi arbitri, partea solicitantă şi partea solicitată numesc, de comun acord, un al treilea arbitru, care exercită funcţia de preşedinte al completului;
    (b) dacă partea solicitantă sau partea solicitată nu numeşte un arbitru sau dacă al treilea arbitru nu este numit în conformitate cu litera (a), fie partea solicitantă, fie partea solicitată poate solicita preşedintelui Consiliului OACI să numească arbitrul sau arbitrii necesari în termen de 30 de zile de la primirea cererii respective. Dacă preşedintele Consiliului OACI este resortisant fie din Qatar, fie dintr-un stat membru al UE, se impune ca numirea să fie făcută de către vicepreşedintele cu vechimea cea mai mare al Consiliului OACI care nu este resortisant nici din Qatar, nici dintr-un stat membru al UE.

    (7) Data constituirii completului este data la care ultimul dintre cei trei arbitri îşi acceptă numirea.
    (8) Procedurile se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de procedură care urmează să fie adoptat de comitetul mixt cât mai curând posibil, sub rezerva dispoziţiilor prezentului articol şi în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) litera (b) şi articolul 22 alineatul (5) de la din prezentul acord. Până la adoptarea Regulamentului de procedură de către comitetul mixt, completul îşi stabileşte propriile norme procedurale.
    (9) La cererea părţii solicitante, completul, în aşteptarea hotărârii sale definitive, poate să autorizeze partea solicitantă să adopte măsuri corective provizorii sau poate cere părţii solicitate să adopte măsuri corective provizorii.
    (10) În termen de cel mult 90 de zile de la data constituirii sale, completul transmite un raport intermediar părţii solicitante şi părţii solicitate, în care expune faptele constatate, stabileşte aplicabilitatea dispoziţiilor relevante şi justifică orice constatări şi recomandări pe care le formulează. Atunci când consideră că acest termen nu poate fi respectat, preşedintele completului înştiinţează partea solicitantă şi partea solicitată în scris în acest sens, precizând motivele întârzierii şi data la care completul intenţionează să transmită raportul intermediar. Completul nu transmite în nicio circumstanţă raportul intermediar mai târziu de 120 de zile de la data constituirii sale.
    (11) Partea solicitantă sau partea solicitată poate adresa completului o cerere scrisă prin care să solicite revizuirea anumitor aspecte ale raportului intermediar în termen de 14 zile de la emiterea acestuia. După analizarea tuturor observaţiilor formulate în scris de partea solicitantă şi de partea solicitată cu privire la raportul intermediar, completul îşi poate modifica raportul şi poate efectua orice examinare suplimentară pe care o consideră adecvată. Concluziile hotărârii definitive a completului trebuie să cuprindă o analiză suficientă a argumentelor prezentate în etapa intermediară de revizuire şi trebuie să răspundă clar întrebărilor şi observaţiilor formulate de partea solicitantă sau partea solicitată.
    (12) Completul transmite părţii solicitante şi părţii solicitate hotărârea sa definitivă în termen de 120 de zile de la data constituirii sale. Atunci când consideră că termenul respectiv nu poate fi respectat, preşedintele completului înştiinţează partea solicitantă şi partea solicitată în scris în acest sens, precizând motivele întârzierii şi data la care completul intenţionează să pronunţe hotărârea. Completul nu pronunţă în nicio circumstanţă hotărârea mai târziu de 150 de zile de la data constituirii sale.
    (13) În cazul în care o parte a luat măsuri pentru a refuza, revoca, suspenda, condiţiona sau limita autorizaţia de operare sau permisele tehnice ale unui transportator aerian al celeilalte părţi sau la cererea părţii solicitante ori a părţii solicitate, atunci când completul hotărăşte că situaţia este urgentă, termenele respective indicate la alineatele (10), (11) şi (12) se reduc la jumătate.
    (14) Partea solicitantă şi partea solicitată pot înainta cereri de clarificare a hotărârii definitive a completului în termen de 10 zile de la pronunţarea acesteia, iar orice clarificare dată se oferă în termen de 15 zile de la depunerea unei astfel de cereri.
    (15) În cazul în care completul constată că a avut loc o încălcare a prezentului acord şi partea responsabilă nu respectă hotărârea definitivă a completului sau nu ajunge la o înţelegere cu cealaltă parte pe baza unei soluţii reciproc satisfăcătoare în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotărârii definitive a completului, cealaltă parte poate suspenda aplicarea unor avantaje comparabile care decurg din prezentul acord până când partea responsabilă se conformează hotărârii definitive a completului sau până când partea solicitantă şi partea solicitată ajung la o înţelegere în privinţa unei soluţii reciproc satisfăcătoare.
    (16) Fiecare parte suportă costurile aferente arbitrului pe care l-a numit. Celelalte costuri aferente completului sunt împărţite în mod egal între părţi.

    ART. 24
    Relaţia cu alte acorduri
    (1) Prezentul acord suspendă acordurile şi aranjamentele anterioare încheiate pe aceeaşi temă între părţi, sub rezerva alineatelor (2) şi (7), cu excepţia situaţiei în care prezentul acord este denunţat.
    (2) Dispoziţiile unui acord sau ale unii aranjament anterior privind serviciile aeriene între un stat membru ale UE şi Qatar referitoare la aspectele reglementate de articolele 2, 3, 8 şi 11 din prezentul acord se aplică în continuare ca parte integrantă a prezentului acord atunci când ele sunt mai favorabile şi/sau flexibile pentru transportatorii aerieni vizaţi. Toate drepturile şi avantajele de care se bucură transportatorii aerieni dintr-un stat membru al UE în conformitate cu dispoziţiile respective se aplică tuturor transportatorilor din Uniune.
    (3) În sensul alineatului (2), orice litigiu între părţi cu privire la caracterul mai favorabil şi/sau flexibil al dispoziţiilor sau tratamentelor prevăzute în acordurile sau aranjamentele anterioare încheiate între părţi se soluţionează în cadrul mecanismului de soluţionare a litigiilor prevăzut la articolul 23.
    (4) Orice drepturi de trafic suplimentare care ar putea fi acordate unui stat membru al UE de către Qatar sau invers, după data intrării în vigoare a prezentului acord, fac obiectul prezentului acord şi nu creează discriminare între transportatorii aerieni din Uniune. Aceste aranjamente sunt notificate imediat comitetului mixt.
    (5) Comitetul mixt întocmeşte şi ţine la zi o listă informativă a dispoziţiilor şi aranjamentelor privind drepturile de trafic menţionate la alineatele (2) şi (4).
    (6) În cazul în care devin părţi la un acord multilateral sau aprobă o decizie adoptată de OACI în domeniul transportului aerian, care tratează chestiuni reglementate prin prezentul acord, părţile se consultă în cadrul comitetului mixt, pentru a stabili dacă prezentul acord ar trebui să fie revizuit pentru a lua în considerare astfel de evoluţii.
    (7) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu afectează validitatea şi aplicarea acordurilor existente şi a celor viitoare încheiate între statele membre ale UE şi Qatar în ceea ce priveşte teritoriile aflate sub respectiva lor suveranitate, care nu sunt cuprinse în definiţia „teritoriului” de la articolul 1 din prezentul acord.

    ART. 25
    Amendamente
    Părţile pot conveni asupra oricărui amendament la prezentul acord în urma unor consultări desfăşurate în conformitate cu articolul 22. Amendamentele intră în vigoare în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 29.

    ART. 26
    Aderarea de noi state membre ale Uniunii
    (1) Prezentul acord este deschis aderării statelor care au devenit state membre ale UE după data semnării prezentului acord.
    (2) Într-un astfel de caz, aderarea la prezentul acord a respectivului stat membru al Uniunii are loc prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, care notifică Qatar în legătură cu depunerea instrumentului de aderare şi cu data depunerii acestuia. Aderarea respectivului stat membru al Uniunii produce efecte începând cu a 30-a zi care urmează datei depunerii instrumentului de aderare.
    (3) Articolul 24 alineatele (1), (2), (3) şi (7) din prezentul acord se aplică mutatis mutandis acordurilor şi aranjamentelor existente care sunt în vigoare în momentul aderării la acord a unui stat membru al UE.

    ART. 27
    Denunţare
    Oricare dintre părţi poate, în orice moment, să înainteze celeilalte părţi, pe căi diplomatice, o notificare scrisă cu privire la decizia sa de a denunţa prezentul acord. Notificarea este transmisă simultan la OACI şi la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Prezentul acord încetează la ora 00:00 GMT la finalul sezonului de trafic al Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA) aflat în curs la un an de la data preavizului scris de denunţare, cu excepţia cazului în care preavizul este retras prin acordul părţilor înainte de încheierea acestei perioade.

    ART. 28
    Înregistrarea acordului
    Prezentul acord şi orice amendament la acesta se înregistrează la OACI, în conformitate cu articolul 83 din convenţie, şi la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

    ART. 29
    Intrarea în vigoare, aplicarea provizorie şi depozitarul
    (1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează lunii în care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor lor interne respective aplicabile, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
    (2) În sensul alineatului (1), Qatarul transmite notificarea sa Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, iar Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene transmite Qatarului notificarea din partea Uniunii şi a statelor membre, prin intermediul canalelor diplomatice.
    (3) În pofida alineatului (1), părţile aplică prezentul acord cu titlu provizoriu, în conformitate cu procedurile lor interne şi/sau legislaţia lor naţională, după caz, de la data semnării prezentului acord.
    (4) Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

    ART. 30
    Texte autentice
    Prezentul acord se întocmeşte în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi arabă, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.
    În eventualitatea unei divergenţe între versiunile lingvistice, comitetul mixt decide cu privire la limba textului care va fi utilizat.

    DREPT PENTRU CARE, subsemnaţii plenipotenţiari, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.
    ANEXA 1

    DISPOZIŢII TRANZITORII
    1. În pofida dispoziţiilor articolului 2 alineatul (2) din prezentul acord, exercitarea drepturilor de trafic aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi pentru servicii de transport aerian de pasageri, de pasageri şi mărfuri în combinaţie şi exclusiv de mărfuri, precum şi a drepturilor de trafic aferente celei de a cincea libertăţi pentru serviciile de transport aerian exclusiv de mărfuri pe rutele specificate face obiectul dispoziţiilor tranzitorii din prezenta anexă.
    2. Drepturile de trafic aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi între puncte din Qatar şi puncte din Belgia, Germania, Franţa, Italia şi Ţările de Jos se liberalizează treptat, în conformitate cu punctele 4-8.
    3. Drepturile de trafic aferente celei de a cincea libertăţi pentru serviciile de transport aerian exclusiv de mărfuri cresc treptat în conformitate cu punctul 9, pentru a ajunge la nivelul convenit de şapte frecvenţe săptămânale la sfârşitul perioadei de tranziţie.
    4. Pentru serviciile către/dinspre statele membre ale UE menţionate la punctul 2, transportatorii aerieni ai părţilor au dreptul, de la data semnării prezentului acord, să exercite drepturi de trafic aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi în conformitate cu frecvenţele săptămânale convenite menţionate ca „referinţă” în tabelele de la punctele 7 şi 8, şi rutele aferente acestora.
    5. Drepturile de frecvenţă pentru serviciile către/dinspre statele membre ale UE menţionate la punctul 2 fac obiectul nivelurilor prevăzute în tabelele de la punctele 7 şi 8. Nivelul 1 intră în vigoare în prima zi a sezonului de iarnă 2020/2021 al IATA, iar nivelurile următoare (nivelurile 2-5) în prima zi respectivă a sezoanelor de iarnă 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 şi 2024/2025 ale IATA.
    6. Începând cu prima zi a sezonului de iarnă 2024/2025 al IATA (nivelul 5), transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a exercita drepturile de trafic aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi acordate la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din prezentul acord, fără limite aplicate rutelor, capacităţii şi/sau frecvenţei între puncte din Qatar şi puncte din toate statele membre ale UE.
    7. În cazul serviciilor de transport aerian de pasageri şi de pasageri şi mărfuri în combinaţie aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi, transportatorii aerieni ai părţilor au dreptul de a opera următorul număr de frecvenţe săptămânale:
    (a) Între puncte din Qatar şi puncte din Belgia şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │14 │19 │24 │29 │34 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (b) Între puncte din Qatar şi puncte din Germania şi invers

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele │14 │18 │21 │24 │28 │Nerestricţionat│
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │
│Frankfurt│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele │14 │18 │21 │24 │28 │Nerestricţionat│
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │
│München │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │ │ │ │
│dintre │7 │11 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│celelalte│ │ │ │ │ │ │
│puncte │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (c) Între puncte din Qatar şi puncte din Franţa şi invers

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │21 │24 │27 │30 │33 │Nerestricţionat│
│punctele │ │ │ │ │ │ │
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi Paris │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │7 │10 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│punctele │ │ │ │ │ │ │
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi Nisa │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │7 │10 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│punctele │ │ │ │ │ │ │
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi Lyon │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │ │ │ │
│dintre │7 │10 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│celelalte│ │ │ │ │ │ │
│puncte │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (d) Între puncte din Qatar şi puncte din Italia şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │81 │84 │84 │89 │92 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (e) Între puncte din Qatar şi puncte din Ţările de Jos şi invers

┌─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele │10 │12 │14 │14 │17 │Nerestricţionat│
│din Qatar│ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │
│Amsterdam│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │ │ │ │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │ │ │ │
│dintre │7 │7 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│celelalte│ │ │ │ │ │ │
│puncte │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘    8. În cazul serviciilor de transport aerian exclusiv de mărfuri aferente celei de a treia şi celei de a patra libertăţi, transportatorii aerieni ai părţilor au dreptul de a opera următorul număr de frecvenţe săptămânale:
    (a) Între puncte din Qatar şi puncte din Belgia şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │35 │39 │42 │45 │49 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (b) Între puncte din Qatar şi puncte din Germania şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │10 │14 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (c) Între puncte din Qatar şi puncte din Franţa şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │7 │10 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (d) Între puncte din Qatar şi puncte din Italia şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │19 │21 │21 │24 │28 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘


    (e) Între puncte din Qatar şi puncte din Ţările de Jos şi invers

┌────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Rute │Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul 5 │
│ │ │1 │2 │3 │4 │ │
├────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤
│Către/ │ │ │ │ │ │ │
│dinspre │10 │14 │14 │17 │21 │Nerestricţionat│
│toate │ │ │ │ │ │ │
│punctele│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘    9. În cazul serviciilor de transport aerian exclusiv de mărfuri aferente celei de a cincea libertăţi, transportatorii aerieni ai părţilor au dreptul, de la data semnării prezentului acord, de a opera drepturile specificate la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din prezentul acord cu trei frecvenţe săptămânale („referinţă”) între fiecare stat membru al UE şi Qatar. Aceste drepturi de frecvenţă fac obiectul nivelurilor prevăzute în tabelul de mai jos, pentru a ajunge la un număr final al drepturilor de frecvenţă de şapte frecvenţe săptămânale în total. Nivelul 1 intră în vigoare în prima zi a sezonului de iarnă 2020/2021 al IATA, iar nivelurile următoare (nivelurile 2-4) în prima zi respectivă a sezoanelor de iarnă 2021/2022, 2022/2023 şi 2023/2024 ale IATA.

┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Referinţă│Nivelul│Nivelul│Nivelul│Nivelul│
│ │1 │2 │3 │4 │
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3 │4 │5 │6 │7 │
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    10. În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din prezentul acord, în cazul în care drepturile de trafic aferente celei de a cincea libertăţi acordate pentru servicii de transport aerian exclusiv de mărfuri înainte de semnarea acordului au o acoperire geografică diferită de cea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din prezentul acord, acoperirea geografică respectivă poate fi utilizată în continuare în locul acoperirii geografice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (c) din prezentul acord pentru acele drepturi de frecvenţă acordate anterior semnării prezentului acord.

    ANEXA 2

    APLICABILITATEA GEOGRAFICĂ A DREPTURILOR DE TRAFIC
    AFERENTE CELEI DE A CINCEA LIBERTĂŢI
    PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT AERIAN EXCLUSIV DE MĂRFURI
    SECŢIUNEA 1

    Zona geografică acoperită pentru aplicarea articolului 2 alineatul (2) litera (c) punctul (i) subpunctul (B) din prezentul acord cuprinde continentele America de Nord şi America de Sud în totalitatea lor şi insulele adiacente acestora, precum şi Bermuda, o parte a insulelor Mării Caraibilor şi Insulele Hawaii (inclusiv Midway şi Palmyra). La momentul semnării prezentului acord, aceasta include:
    America de Nord
    Canada, Statele Unite ale Americii, Mexic Insulele Caraibe şi Bermuda
    Anguilla, Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Insulele Cayman, Cuba, Dominica, Republica Dominicană, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadinele, Trinidad şi Tobago, Insulele Turks şi Caicos, Insulele Virgine (Britanice)
    America Centrală
    Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama America de Sud
    Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay ,Venezuela.

    SECŢIUNEA 2

    Zona geografică acoperită pentru aplicarea articolul 2 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) subpunctul (B) din prezentul acord cuprinde întreaga parte a continentului asiatic care se întinde la est de Iran, incluzând Iran şi insulele adiacente acestuia, Australia, Noua Zeelandă şi insulele adiacente acesteia, precum şi unele insule din Oceanul Pacific. La momentul semnării prezentului acord, aceasta include:
    Asia de Sud
    Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India (inclusiv insulele Andaman), Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
    Asia Centrală
    Kazahstan, Kârgâzstan, Mongolia, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan Asia de Est
    China, RAS Hong Kong, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, RAS Macao, Taiwan Asia de Sud-Est
    Brunei Darussalam, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Papua-Noua Guinee, Filipine, Singapore, Thailanda, Vietnam
    Regiunea Asia-Pacific
    Samoa americană, Australia, insula Christmas, insulele Cocos (Keeling), insulele Cook, Fiji, Guam, Kiribati, insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Noua Zeelandă, Niue, insula Norfolk, Insulele Mariane de Nord, Palau, Samoa, insulele Solomon, Tonga, Tuvalu, insulele Vanuatu

    Întocmit la Luxemburg la optsprezece octombrie două mii douăzeci şi unu.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016