Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 17 decembrie 2009  privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele sale membre*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 17 decembrie 2009 privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele sale membre*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 2 decembrie 2013

--------
    *) Traducere.


                                    CUPRINS


    Articol Titlu
    1 Titluri şi definiţii
    2 Acordarea de drepturi
    3 Desemnare, autorizare şi revocare
    4 Investiţii
    5 Aplicarea dispoziţiilor legale
    6 Siguranţa aviaţiei civile
    7 Securitatea aviaţiei civile
    8 taxe vamale, impozite şi tarife
    9 Statistici
    10 Interesele consumatorilor
    11 Disponibilitatea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi serviciilor aeronautice
    12 Tarife pentru utilizarea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi serviciilor aeronautice
    13 Cadrul comercial
    14 Mediul concurenţial
    15 Gestionarea traficului aerian
    16 Continuarea desemnărilor şi autorizaţiilor
    17 Comitetul mixt
    18 Mediul
    19 Chestiuni legate de forţa de muncă
    20 Cooperarea internaţională
    21 Soluţionarea diferendelor
    22 Modificarea
    23 Intrarea în vigoare şi aplicarea provizorie
    24 Denunţarea acordului
    25 Înregistrarea acordului
    26 Relaţia cu alte acorduri

    Canada, pe de o parte,
    şi
    Republica Austria,
    Regatul Belgiei,
    Republica Bulgaria,
    Republica Cipru,
    Republica Cehă,
    Regatul Danemarcei,
    Republica Estonia,
    Republica Finlanda,
    Republica Franceză,
    Republica Federală Germania,
    Republica Elenă,
    Republica Ungară,
    Irlanda,
    Republica Italiană,
    Republica Letonia,
    Republica Lituania,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Malta,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Polonă,
    Republica Portugheză,
    România,
    Republica Slovacă,
    Republica Slovenia,
    Regatul Spaniei,
    Regatul Suediei,
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
    fiind semnatari ai Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare "statele membre"),
    şi Comunitatea Europeană, pe de altă parte,
    Canada şi statele membre, fiind parte la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, împreună cu Comunitatea Europeană,
    dorind să promoveze un sistem de transport aerian bazat pe concurenţa dintre companiile aeriene pe o piaţă supusă unui minim de intervenţie şi reglementare din partea statului,
    dorind să îşi promoveze interesele în sectorul transportului aerian,
    recunoscând importanţa unui transport aerian eficient pentru promovarea comerţului, a turismului şi a investiţiilor,
    dorind să îmbunătăţească serviciile aeriene,
    Dorind să asigure cel mai înalt nivel de siguranţă şi securitate a transportului aerian,
    decise să obţină beneficiile potenţiale oferite de cooperarea în materie de reglementare şi, în măsura posibilului, armonizarea reglementărilor şi a abordărilor,
    recunoscând beneficiile potenţiale importante care pot fi obţinute din servicii aeriene competitive şi dintr-o industrie de servicii aeriene viabile,
    dorind să stimuleze un mediu competitiv pentru serviciile aeriene, recunoscând totodată că, în absenţa unor condiţii de concurenţă echitabile pentru companiile aeriene, nu se pot obţine beneficii potenţiale,
    dorind să ofere companiilor aeriene oportunitatea corectă şi echitabilă de a furniza servicii aeriene în temeiul prezentului acord,
    dorind să maximizeze beneficiile pentru pasageri, expeditori, companii aeriene şi aeroporturi şi pentru angajaţii acestora, precum şi pentru alte părţi care beneficiază indirect,
    subliniind importanţa protejării mediului în cadrul dezvoltării şi punerii în aplicare a politicii aeronautice internaţionale,
    luând notă de importanţa protecţiei consumatorilor şi a încurajării unui nivel corespunzător de protecţie a consumatorilor în domeniul serviciilor aeriene,
    luând notă de importanţa capitalului pentru industria aeronautică pentru dezvoltarea viitoare a serviciilor aeriene,
    dorind să încheie un acord privind transportul aerian, care să completeze convenţia menţionată,
    au convenit după cum urmează:

    ART. 1
    Titluri şi definiţii
    1. Titlurile utilizate în prezentul acord îndeplinesc numai o funcţie de referinţă.
    2. În sensul prezentului acord şi în lipsa unor dispoziţii contrare:
    (a) "autorităţi aeronautice" înseamnă orice autoritate sau persoană împuternicită de către părţi pentru a exercita funcţiile prevăzute în prezentul acord;
    (b) "servicii aeriene" înseamnă servicii aeriene regulate pe rutele specificate în prezentul acord pentru transportul de pasageri şi de mărfuri, inclusiv de corespondenţă, sub formă de servicii separate sau mixte;
    (c) "acord" înseamnă prezentul acord, orice anexă la acesta, precum şi orice modificare a acordului sau a oricărei anexe;
    (d) "companie aeriană" înseamnă o companie aeriană care a fost desemnată şi autorizată în conformitate cu articolul 3 din prezentul acord;
    (e) "parte" înseamnă fie Canada, fie statele membre şi Comunitatea Europeană, luate împreună sau individual;
    (f) "convenţie" înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago în cea de-a şaptea zi a lunii decembrie 1944 şi care include toate anexele adoptate în temeiul articolului 90 al respectivei convenţii şi toate modificările anexelor sau ale convenţiei în temeiul articolelor 90 şi 94 din aceasta, în măsura în care respectivele anexe şi modificări au fost adoptate de Canada şi statele membre; şi
    (g) "teritoriu" înseamnă, pentru Canada, regiunile sale terestre (continentale şi insulare), apele interioare şi apele teritoriale, astfel cum sunt stabilite în dreptul său intern, şi include spaţiul aerian de deasupra acestor regiuni, iar pentru statele membre ale Comunităţii Europene, regiunile terestre (continentale şi insulare), apele interioare şi apele teritoriale, cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în condiţiile stabilite prin tratatul respectiv şi prin orice alt instrument care succedă acestuia, şi include spaţiul aerian de deasupra regiunilor respective; se înţelege că aplicarea prezentului acord în cazul aeroportului Gibraltar nu aduce atingere poziţiilor juridice respective ale Regatului Spaniei şi Regatului Marii Britanii cu privire la diferendul referitor la suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul şi menţinerii suspendării aplicării, în cazul aeroportului Gibraltar, a măsurilor Comunităţii Europene privind transportul aerian în vigoare la 18 septembrie 2006 între statele membre, în conformitate cu Declaraţia ministerială referitoare la aeroportul Gibraltar, adoptată la Cordoba la 18 septembrie 2006.
    ART. 2
    Acordarea de drepturi
    1. Fiecare parte acordă celeilalte părţi următoarele drepturi pentru desfăşurarea serviciilor de transport aerian de către companiile aeriene ale celeilalte părţi:
    (a) dreptul de a survola teritoriul său fără a ateriza;
    (b) dreptul de a efectua escale în scopuri necomerciale pe teritoriul său;
    (c) în măsura permisă de prezentul acord, dreptul de a face escale pe teritoriul său pe rutele specificate în prezentul acord, în scopul îmbarcării şi debarcării de pasageri şi de mărfuri, inclusiv corespondenţă, sub formă de servicii separate sau mixte; şi
    (d) celelalte drepturi specificate în prezentul acord.
    2. Fiecare parte acordă de asemenea celeilalte părţi drepturile specificate la alineatul (1) literele (a) şi (b) din prezentul articol pentru companiile aeriene ale celeilalte părţi, altele decât cele menţionate la articolul 3 (Desemnare, autorizare şi revocare) din prezentul acord.
    ART. 3
    Desemnare, autorizare şi revocare
    1. Părţile recunosc că licenţele sau alte forme de autorizare eliberate de către cealaltă parte pentru operarea de servicii aeriene în temeiul prezentului acord constituie o desemnare în temeiul prezentului acord. La cererea autorităţilor aeronautice ale uneia dintre părţi, autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi care au eliberat licenţa sau altă formă de autorizare verifică statutul unor astfel de licenţe ori autorizaţii.
    2. La primirea cererilor din partea unei companii aeriene desemnate a uneia dintre părţi, în forma şi modul stabilite, cealaltă parte acordă, în conformitate cu actele sale cu putere de lege şi cu normele sale administrative, autorizaţiile şi permisele solicitate, astfel încât compania aeriană respectivă să poată desfăşura serviciile aeriene într-un termen procedural minim, cu condiţia ca:
    (a) respectiva companie aeriană să se încadreze în cerinţele cuprinse în actele cu putere de lege şi normele administrative aplicate în mod obişnuit de autorităţile aeronautice ale părţii care acordă autorizaţiile şi permisele;
    (b) respectiva companie aeriană să respecte actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţii care acordă autorizaţiile şi permisele;
    (c) sub rezerva dispoziţiilor din anexa 2, în cazul unei companii aeriene din Canada, controlul efectiv asupra companiei aeriene să fie deţinut de cetăţeni ai oricăreia dintre părţi, compania aeriană să fie o companie aeriană canadiană potrivit licenţei deţinute şi să aibă sediul principal în Canada; în cazul unei companii aeriene dintr-un stat membru, controlul efectiv al companiei aeriene să fie deţinut de cetăţeni ai oricăreia dintre părţi sau ai Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei sau Elveţiei, compania aeriană să fie o companie aeriană comunitară potrivit licenţei deţinute şi să aibă sediul principal într-un stat membru; şi
    (d) compania aeriană să opereze în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul acord.
    3. O parte poate refuza acordarea autorizaţiilor sau permiselor menţionate la alineatul (2) din prezentul articol şi poate revoca, suspenda, impune condiţii sau limita autorizaţiile ori permisele de operare sau poate lua alte măsuri de suspendare ori limitare a operaţiunilor companiei sau companiilor aeriene ale celeilalte părţi în cazul în care respectiva companie aeriană nu se conformează dispoziţiilor de la alineatul (2) sau în cazul în care s-a stabilit de către o parte că condiţiile de pe teritoriul celeilalte părţi nu corespund unui mediu concurenţial echitabil, ceea ce dezavantajează semnificativ ori dăunează companiei sau companiilor sale aeriene, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) (Mediul concurenţial).
    4. Drepturile enumerate la alineatul (3) din prezentul articol se exercită numai după consultări în cadrul Comitetului mixt, cu excepţia cazului în care sunt necesare măsuri imediate pentru a preveni încălcarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative menţionate la alineatul (2) sau a cazului în care, din motive de siguranţă ori securitate, este necesar să se acţioneze în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 (Siguranţa aviaţiei civile) şi ale articolului 7 (Securitatea aviaţiei civile).
    ART. 4
    Investiţii
    Fiecare parte permite deţinerea în proprietate integrală a companiilor sale aeriene de către cetăţeni ai Canadei, ai unui stat membru sau ai unor state membre, sub rezerva condiţiilor din anexa 2 la prezentul acord.
    ART. 5
    Aplicarea dispoziţiilor legale
    Fiecare parte cere respectarea:
    (a) legislaţiei, a normelor şi a procedurilor sale cu privire la admiterea pe teritoriul său, şederea sau plecarea de pe acesta a unei aeronave angajate în navigaţia aeriană internaţională sau la operarea şi navigarea unei astfel de aeronave de către companiile aeriene la intrarea, plecarea şi pe perioada şederii pe teritoriul respectiv; şi
    (b) actelor cu putere de lege şi a normelor sale administrative cu privire la admiterea pe teritoriul său, şederea sau plecarea de pe acesta a pasagerilor, a membrilor echipajului şi a mărfurilor, inclusiv a corespondenţei (cum ar fi normele privind intrarea, verificarea, tranzitul, securitatea aviaţiei civile, imigraţia, paşapoartele, controlul vamal şi carantina), de către companiile aeriene şi de către sau în numele pasagerilor, de către membrii echipajului şi de către mărfuri, inclusiv corespondenţa, cu ocazia tranzitului, admiterii, plecării de pe teritoriul respectiv, precum şi pe perioada şederii pe teritoriul respectiv. La aplicarea acestor acte cu putere de lege şi norme administrative, fiecare parte acordă companiilor aeriene, în condiţii similare, un tratament care nu este mai puţin favorabil decât tratamentul acordat propriilor companii aeriene sau oricărei alte companii aeriene care operează servicii aeriene internaţionale similare.
    ART. 6
    Siguranţa aviaţiei civile
    1. Părţile reafirmă importanţa cooperării strânse în domeniul siguranţei aviaţiei. În acest context, părţile se angajează să coopereze în continuare, inclusiv cu privire la operaţiunile aeriene, în special pentru a permite schimbul de informaţii care ar putea avea impact asupra siguranţei navigaţiei aeriene internaţionale, participarea părţilor la activităţile de supraveghere ale fiecărei părţi sau desfăşurarea unor activităţi comune de supraveghere în domeniul siguranţei aviaţiei civile şi dezvoltarea de proiecte şi iniţiative comune, inclusiv cu ţări terţe. Cooperarea va fi dezvoltată în cadrul Acordului privind siguranţa aviaţiei civile dintre Canada şi Comunitatea Europeană, încheiat la Praga la 6 mai 2009, în ceea ce priveşte aspectele reglementate de acordul respectiv.
    2. Certificatele de navigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele, eliberate sau validate de către una din părţi prin intermediul autorităţilor sale aeronautice, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din Acordul privind siguranţa aviaţiei civile dintre Canada şi Comunitatea Europeană, sunt recunoscute drept valabile de către cealaltă parte şi de către autorităţile aeronautice ale acesteia în scopul operării serviciilor aeriene, cu condiţia ca respectivele certificate sau licenţe să fi fost eliberate sau validate în temeiul şi în conformitate cel puţin cu standardele stabilite de convenţie.
    3. În cazul în care privilegiile sau condiţiile licenţelor ori certificatelor menţionate la alineatul (2) de mai sus, eliberate de autorităţile aeronautice ale uneia dintre părţi oricărei persoane sau oricărei companii aeriene ori cu privire la orice aeronavă utilizată în operarea serviciilor aeriene, ar permite aplicarea unor standarde mai puţin stricte decât standardele minime stabilite în temeiul convenţiei şi respectiva diferenţă a fost înregistrată la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale sau în cazul în care respectivele autorităţi ar aplica un standard sau standarde care sunt mai ridicate decât standardele stabilite în temeiul convenţiei sau altele decât cele din convenţie, cealaltă parte poate solicita consultări între părţi în cadrul Comitetului mixt în vederea clarificării practicii respective. Până la atingerea consensului în cadrul consultărilor şi, în spiritul unui regim de acceptare reciprocă a certificatelor şi licenţelor, părţile continuă să recunoască certificatele şi licenţele validate de autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi. În cazul în care Acordul privind siguranţa aviaţiei civile dintre Canada şi Comunitatea Europeană, încheiat la Praga la 6 mai 2009, cuprinde dispoziţii care reglementează acceptarea reciprocă a certificatelor şi licenţelor, fiecare parte aplică dispoziţiile respective.
    4. În conformitate cu legislaţia aplicabilă şi în cadrul Acordului privind siguranţa aviaţiei civile dintre Canada şi Comunitatea Europeană, încheiat la Praga la 6 mai 2009, în ceea ce priveşte aspectele reglementate de acordul respectiv, părţile se angajează să asigure acceptarea reciprocă a certificatelor şi licenţelor.
    5. Orice parte sau autorităţile aeronautice competente ale acesteia pot solicita în orice moment consultări cu cealaltă parte sau cu autorităţile aeronautice competente ale acesteia cu privire la standardele şi cerinţele de siguranţă aplicate şi administrate de autorităţile aeronautice respective. În cazul în care, în urma unor astfel de consultări, partea sau autorităţile sale aeronautice competente, care au solicitat consultările, constată că cealaltă parte sau autorităţile aeronautice competente ale acesteia nu aplică şi nu administrează în mod eficace standardele şi cerinţele de siguranţă în domeniile respective, care, în cazul în care nu s-a decis altfel, sunt cel puţin egale cu standardele minime stabilite în temeiul convenţiei, cealaltă parte sau autorităţile aeronautice competente ale acesteia sunt notificate cu privire la aceste constatări şi la paşii consideraţi necesari pentru a se conforma la aceste standarde minime. Neluarea de către cealaltă parte sau de către autorităţile aeronautice competente ale acesteia a măsurilor corective corespunzătoare în termen de cincisprezece (15) zile sau într-un alt termen convenit constituie un temei pentru partea ori pentru autorităţile aeronautice competente ale acesteia, care au solicitat consultările, să revoce, să suspende sau să limiteze autorizaţiile de operare ori permisele tehnice sau să suspende ori să limiteze în alt mod operaţiunile unei companii aeriene pentru care răspunderea privind supravegherea siguranţei revine celeilalte părţi sau autorităţilor aeronautice competente ale acesteia.
    6. Fiecare parte acceptă că orice aeronavă operată de sau în numele unei companii aeriene a unei părţi poate, atunci când se află pe teritoriul celeilalte părţi, să facă obiectul unei inspecţii la sol efectuate de către autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi, în vederea verificării validităţii documentelor relevante ale aeronavei şi ale membrilor echipajului, precum şi a stării în care se prezintă aeronava şi echipamentele sale, cu condiţia ca o asemenea examinare să nu producă întârzieri nejustificate în operarea aeronavei.
    7. Dacă autorităţile aeronautice ale uneia dintre părţi, după desfăşurarea unei inspecţii la sol, constată că o aeronavă sau operarea unei aeronave nu satisface standardele minime în vigoare, în conformitate cu convenţia, sau constată lipsa unei întreţineri şi a unei administrări eficace a standardelor de siguranţă în vigoare în conformitate cu convenţia, autorităţile aeronautice ale părţii respective notifică autorităţile aeronautice ale celeilalte părţi responsabile cu supravegherea siguranţei companiei aeriene care operează aeronava cu privire la respectivele constatări şi la paşii pe care îi consideră necesari pentru conformarea la standardele minime respective. Neluarea măsurilor corective corespunzătoare în termen de cincisprezece (15) zile constituie temei de revocare, suspendare sau limitare a autorizaţiilor de operare ori a permiselor tehnice sau de luare a altor măsuri de suspendare ori limitare a operaţiunilor companiei aeriene care operează aeronava. Aceleaşi măsuri se pot lua şi în cazul refuzului accesului în vederea inspecţiei la sol.
    8. Fiecare parte, prin intermediul autorităţilor aeronautice competente ale acesteia, are dreptul de a lua măsuri imediate, inclusiv dreptul de a revoca, suspenda sau limita autorizaţiile de operare ori permisele tehnice, sau alte măsuri de suspendare ori limitare a operaţiunilor unei companii aeriene a celeilalte părţi, în cazul în care consideră acest lucru necesar ţinând seama de o ameninţare imediată la adresa siguranţei aviaţiei civile. Atunci când este posibil, partea care ia astfel de măsuri încearcă să se consulte în prealabil cu cealaltă parte.
    9. Orice măsură luată de către o parte sau de către autorităţile aeronautice competente ale acesteia în conformitate cu alineatul (5), (7) sau (8) din prezentul articol este revocată odată ce nu mai există temeiul în baza căruia s-a luat respectiva măsură.
    ART. 7
    Securitatea aviaţiei civile
    1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin în temeiul dreptului internaţional, părţile reafirmă că obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală constituie o parte integrantă a prezentului acord.
    2. Fără a limita caracterul general al drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în temeiul dreptului internaţional, părţile acţionează în special în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei privind infracţiunile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru combaterea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenţiei pentru combaterea actelor ilicite îndreptate împotriva siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, ale Protocolului cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, încheiat la Montreal la 24 februarie 1988, şi ale Convenţiei cu privire la marcajul explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, încheiată la Montreal la 1 martie 1991, precum şi ale oricărui alt acord multilateral care reglementează securitatea aviaţiei civile şi care are caracter obligatoriu pentru părţi.
    3. Părţile îşi acordă reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilegală a aeronavelor civile şi a altor acte ilegale comise împotriva siguranţei acestor aeronave, a pasagerilor şi a echipajului acestora, a aeroporturilor şi a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi a oricărei alte ameninţări la adresa securităţii aviaţiei civile.
    4. Părţile acţionează în conformitate cu dispoziţiile privind securitatea aviaţiei civile stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, în măsura în care aceste dispoziţii privind securitatea sunt aplicabile părţilor. Părţile solicită operatorilor aeronavelor înmatriculate pe teritoriul lor, operatorilor aeronavelor cu sediul principal sau reşedinţa permanentă pe teritoriul lor, precum şi operatorilor aeroporturilor de pe teritoriul lor să acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii privind securitatea aviaţiei civile. În consecinţă, fiecare parte informează, la cerere, cealaltă parte cu privire la orice diferenţe dintre normele şi practicile sale şi standardele de securitate a aviaţiei civile prevăzute în anexele menţionate în prezentul alineat, atunci când aceste diferenţe depăşesc sau completează standardele respective şi sunt relevante pentru operatorii celeilalte părţi. Fiecare parte poate solicita în orice moment consultări cu cealaltă parte, care să se desfăşoare fără întârziere nejustificată, pentru a discuta aceste diferenţe.
    5. În condiţiile respectării depline şi reciproce a suveranităţii statelor, fiecare parte este de acord că operatorilor de aeronave menţionaţi la alineatul (4) din prezentul articol li se poate solicita să respecte dispoziţiile privind securitatea aviaţiei civile menţionate la alineatul respectiv, stabilite de cealaltă parte pentru intrarea pe teritoriul său, plecarea de pe respectivul teritoriu sau pe perioada în care se află pe acesta. Fiecare parte se asigură că pe teritoriul său se aplică în mod eficace măsuri adecvate pentru protecţia aeronavei şi pentru efectuarea controalelor de securitate ale pasagerilor, ale membrilor echipajului, ale bagajelor, ale bagajelor de mână, ale mărfurilor, ale corespondenţei şi ale proviziilor la bord înaintea îmbarcării sau încărcării.
    6. Părţile sunt de acord să conlucreze în vederea recunoaşterii reciproce a standardelor de securitate şi să colaboreze strâns cu privire la măsurile de control al calităţii pe bază de reciprocitate. Părţile sunt de asemenea de acord, după caz şi pe baza unor decizii luate separat de părţi, să creeze condiţiile prealabile pentru punerea în aplicare a controlului unic de securitate pentru zborurile între teritoriile părţilor, ceea ce înseamnă scutirea de la un nou control a pasagerilor, bagajelor şi/sau mărfurilor aflate în tranzit. În acest scop, părţile încheie acorduri administrative care permit consultări cu privire la măsurile privind securitatea aviaţiei civile existente sau planificate, precum şi cooperarea şi schimbul de informaţii cu privire la măsurile de control al calităţii puse în aplicare de către părţi. Părţile se consultă reciproc cu privire la măsurile de securitate planificate care prezintă importanţă pentru operatorii situaţi pe teritoriul celeilalte părţi la aceste acorduri administrative.
    7. Fiecare parte răspunde, în măsura posibilului, la solicitările celeilalte părţi de luare de măsuri speciale şi rezonabile de securitate pentru a răspunde unei anumite ameninţări la adresa unui anumit zbor sau a unei anumite serii de zboruri.
    8. Părţile convin să coopereze în privinţa inspecţiilor de securitate pe care le efectuează pe oricare teritoriu prin stabilirea de mecanisme, inclusiv acorduri administrative, pentru schimbul reciproc de informaţii cu privire la rezultatele acestor inspecţii de securitate. Părţile convin să examineze favorabil solicitările de participare ca observatori la inspecţiile de securitate efectuate de cealaltă parte.
    9. În cazul unei capturări ilegale a unei aeronave civile sau al unei ameninţări în acest sens ori în cazul altor acte ilegale comise împotriva siguranţei aeronavei, a pasagerilor, a membrilor echipajului, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile îşi acordă reciproc asistenţă prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri adecvate, cu scopul de a pune capăt rapid şi în siguranţă unui astfel de incident sau unei ameninţări în acest sens.
    10. În cazul în care o parte are motive rezonabile să creadă că cealaltă parte s-a îndepărtat de dispoziţiile prezentului articol, partea respectivă poate solicita consultări prin intermediul autorităţilor sale competente. Astfel de consultări încep în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea unei asemenea solicitări. Neajungerea la o înţelegere satisfăcătoare în termen de cincisprezece (15) zile de la începerea consultărilor constituie motive pentru partea care a solicitat consultările să ia măsuri de refuz, revocare, suspendare sau de impunere a unor condiţii corespunzătoare cu privire la autorizaţiile companiilor aeriene ale celeilalte părţi. În cazul unei situaţii de urgenţă sau pentru a preveni viitoare încălcări ale dispoziţiilor prezentului articol, partea care consideră că cealaltă parte s-a îndepărtat de la dispoziţiile prezentului articol poate lua în orice moment măsurile temporare adecvate.
    11. Fără a aduce atingere necesităţii de a lua măsuri imediate în vederea protejării securităţii transportului, părţile afirmă că, atunci când se au în vedere măsuri de securitate, fiecare parte trebuie să evalueze posibilele efecte negative din punct de vedere economic şi operaţional asupra operării serviciilor aeriene în temeiul prezentului acord şi, în măsura permisă de lege, să ia în considerare astfel de factori atunci când stabileşte ce măsuri sunt necesare şi adecvate pentru a aborda preocupările respective legate de securitate.
    ART. 8
    Taxe vamale, impozite şi tarife
    1. În măsura maximă permisă de actele cu putere de lege şi normele administrative naţionale şi pe bază de reciprocitate, fiecare parte scuteşte companiile aeriene ale celeilalte părţi de orice restricţii la import, taxe asupra proprietăţii şi impozite pe capital, taxe vamale, accize şi de orice taxe sau tarife similare care sunt impuse de părţi şi care nu au la bază costurile serviciilor prestate, în ceea ce priveşte aeronavele care operează în cadrul serviciilor de transport aerian internaţional, echipamentele acestora, combustibilul, lubrifianţii, consumabilele de natură tehnică, echipamentul la sol, piesele de schimb (inclusiv motoarele), proviziile aeronavelor (incluzând alimente, băuturi şi spirtoase, tutun şi alte produse destinate vânzării şi uzului pasagerilor în cantităţi limitate pe durata zborului, fără să se limiteze la acestea), precum şi alte articole destinate utilizării sau utilizate exclusiv în relaţie cu operarea ori întreţinerea aeronavei angajate în transportul aerian internaţional.
    2. De asemenea, în măsura maximă permisă de actele cu putere de lege şi normele administrative naţionale şi pe bază de reciprocitate, fiecare parte scuteşte de la plata taxelor, impozitelor, redevenţelor şi tarifelor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, cu excepţia tarifelor calculate pe baza costului serviciului prestat:
    (a) proviziile de bord introduse sau furnizate pe teritoriul unei părţi şi care sunt îmbarcate, în cantităţi rezonabile, pentru a fi utilizate la bordul aeronavelor unei companii aeriene care aparţine celeilalte părţi, angajate în transportul aerian internaţional, chiar şi atunci când aceste provizii sunt destinate pentru a fi folosite doar pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului respectiv;
    (b) echipamentele la sol şi piesele de schimb (inclusiv motoarele) introduse pe teritoriul unei părţi pentru service-ul, întreţinerea sau repararea aeronavelor unei companii aeriene a celeilalte părţi, utilizate în transportul aerian internaţional, precum şi echipamentele informatice şi părţile componente destinate handlingului pasagerilor sau al mărfurilor ori controalelor de securitate;
    (c) combustibilul, lubrifianţii şi consumabilele de natură tehnică introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părţi pentru a fi utilizate la bordul unei aeronave a unei companii aeriene a celeilalte părţi, angajate în transportul aerian internaţional, chiar şi atunci când aceste consumabile sunt destinate pentru a fi folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului menţionat; şi
    (d) materialele tipărite, inclusiv biletele de avion, coperţile biletelor, facturile pentru transportul aerian şi alte materiale publicitare aferente distribuite gratuit de către compania aeriană.
    3. Echipamentele de bord obişnuite, precum şi materialele şi proviziile păstrate în mod normal la bordul aeronavelor şi utilizate de către o companie aeriană a unei părţi pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi numai cu aprobarea autorităţilor vamale de pe teritoriul respectiv. În acest caz, se poate solicita ca aceste echipamente, materiale şi provizii să fie plasate sub supravegherea autorităţilor menţionate până la momentul în care sunt reexportate sau transferate în alt mod, în conformitate cu normele în domeniul vamal.
    4. Scutirile prevăzute de prezentul articol sunt, de asemenea, acordate în cazul în care companiile aeriene ale unei părţi au încheiat contracte cu o altă companie aeriană, care beneficiază în mod similar de astfel de scutiri din partea celeilalte părţi, în vederea împrumutului sau a transferului pe teritoriul celeilalte părţi a articolelor menţionate la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol.
    5. Dispoziţiile convenţiilor respective în vigoare dintre un stat membru şi Canada privind evitarea dublei impuneri a venitului şi a capitalului nu sunt afectate de prezentul acord.
    ART. 9
    Statistici
    1. Fiecare parte furnizează celeilalte părţi statisticile impuse de actele cu putere de lege şi normele administrative interne şi, la cerere, alte date statistice disponibile care pot fi solicitate în limite rezonabile în vederea examinării operării serviciilor aeriene.
    2. Părţile cooperează în cadrul Comitetului mixt pentru facilitarea schimbului de date statistice în scopul monitorizării dezvoltării serviciilor aeriene.
    ART. 10
    Interesele consumatorilor
    1. Fiecare parte recunoaşte importanţa protejării intereselor consumatorilor şi poate lua sau poate solicita companiilor aeriene să ia măsuri rezonabile şi proporţionale, pe bază nediscriminatorie, cu privire la următoarele aspecte, fără a se limita însă la acestea:
    (a) cerinţe de protejare a fondurilor avansate companiilor aeriene;
    (b) iniţiative de compensare în cazul refuzului la îmbarcare;
    (c) rambursarea pasagerilor;
    (d) divulgarea publică a identităţii transportatorului aerian care operează efectiv aeronava;
    (e) capacitatea financiară a propriilor companii aeriene;
    (f) asigurarea de răspundere civilă pentru vătămarea corporală a pasagerilor; şi
    (g) stabilirea de măsuri de accesibilitate.
    2. Părţile se angajează să se consulte în cadrul Comitetului mixt cu privire la chestiuni legate de interesul consumatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte măsurile pe care le au în vedere, în scopul ajungerii la abordări compatibile, în măsura posibilului.
    ART. 11
    Disponibilitatea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi serviciilor aeronautice
    1. Fiecare parte se asigură că aeroporturile, căile aeriene, controlul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană, securitatea aviaţiei civile, handlingul la sol şi alte infrastructuri şi servicii aferente care se furnizează pe teritoriul său sunt disponibile în vederea utilizării de către companiile aeriene ale celeilalte părţi, pe bază nediscriminatorie, atunci când se stabilesc mecanisme de utilizare.
    2. În cea mai mare măsură posibilă, părţile iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura accesul efectiv la infrastructuri şi servicii, în funcţie de constrângerile juridice, operaţionale şi fizice şi pe bază de oportunităţi echitabile şi egale, şi a transparenţei în ceea ce priveşte procedurile de obţinere a accesului.
    3. Fiecare parte se asigură că procedurile, instrucţiunile şi normele sale de gestionare a sloturilor orare aplicabile aeroporturilor de pe teritoriul său se aplică în mod transparent, eficace şi nediscriminatoriu.
    4. În cazul în care o parte consideră că cealaltă parte încalcă prezentul articol, aceasta poate notifica celeilalte părţi constatările sale şi solicita consultări în temeiul articolului 17 (Comitetul mixt) alineatul (4).
    ART. 12
    Tarife pentru utilizarea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi serviciilor aeronautice
    1. Fiecare parte se asigură că tarifele de utilizare care pot fi impuse de către autorităţile sau organismele competente ale unei părţi companiilor aeriene ale celeilalte părţi pentru utilizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi control al traficului aerian sunt corecte, rezonabile, corelate cu costurile şi nediscriminatorii. În orice situaţie, aceste tarife de utilizare se evaluează pentru companiile aeriene ale celeilalte părţi în condiţii care nu sunt mai puţin favorabile decât cele mai favorabile condiţii acordate oricărei alte companii aeriene.
    2. Fiecare parte se asigură că tarifele de utilizare care pot fi impuse de către autorităţile sau organismele sale competente companiilor aeriene ale celeilalte părţi pentru utilizarea aeroportului, a infrastructurilor şi serviciilor de securitate a aviaţiei civile şi a infrastructurilor şi serviciilor conexe sunt corecte, rezonabile, nu sunt discriminatorii pe nedrept şi sunt distribuite echitabil între categoriile de utilizatori. Aceste tarife pot reflecta, fără însă a-l depăşi, costul integral suportat de autorităţile sau organismele competente pentru furnizarea infrastructurilor de securitate a aviaţiei civile şi aeroportuare şi a serviciilor corespunzătoare la aeroportul respectiv sau în cadrul sistemului aeroportului respectiv. Aceste tarife de utilizare pot include o rentabilitate moderată a activelor după amortizare. Infrastructurile şi serviciile care fac obiectul acestor tarife de utilizare sunt furnizate pe baze eficiente şi economice. În orice situaţie, aceste tarife nu pot fi evaluate pentru companiile aeriene ale celeilalte părţi în condiţii mai puţin favorabile decât cele mai favorabile condiţii acordate oricărei alte companii aeriene la momentul evaluării acestora.
    3. Fiecare parte încurajează consultările între autorităţile sau organismele competente de pe teritoriul său şi companiile aeriene sau organismele lor reprezentative care utilizează serviciile şi infrastructurile, şi încurajează autorităţile sau organismele competente şi companiile aeriene sau organismele lor reprezentative să facă schimb de astfel de informaţii, deoarece acestea pot fi necesare pentru a permite evaluarea precisă a caracterului moderat al tarifelor de utilizare, în conformitate cu principiile prevăzute la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol. Fiecare parte încurajează autorităţile competente să informeze utilizatorii într-un termen rezonabil cu privire la orice propunere de modificare a tarifelor de utilizare, pentru a permite autorităţilor respective să ia în considerare opiniile exprimate de utilizatori înainte de efectuarea respectivelor modificări.
    4. În cadrul procedurilor de soluţionare a diferendelor în conformitate cu articolul 21 (Soluţionarea diferendelor), nicio parte nu este considerată a fi încălcat dispoziţiile prezentului articol, cu excepţia cazului în care:
    (a) aceasta nu efectuează, într-un interval de timp rezonabil, o reexaminare a tarifului sau a practicii care face obiectul plângerii celeilalte părţi; sau
    (b) în urma unei astfel de reexaminări, nu ia toate măsurile pe care le-ar putea lua pentru a corecta orice tarif sau practică incompatibile cu dispoziţiile prezentului articol.
    ART. 13
    Cadrul comercial
    1. Fiecare parte permite companiilor aeriene ale celeilalte părţi oportunitatea egală şi echitabilă de a furniza servicii aeriene în temeiul prezentului acord.
    Capacitate
    2. Fiecare parte permite oricărei companii aeriene ale celeilalte părţi să stabilească frecvenţa şi capacitatea serviciilor aeriene pe care le oferă în temeiul prezentului acord pe baza criteriilor comerciale de piaţă ale companiei aeriene. Nicio parte nu limitează unilateral volumul traficului, frecvenţa sau regularitatea serviciului, tipul sau tipurile de aeronave operate de companiile aeriene ale celeilalte părţi şi nici nu pretinde depunerea de către companiile aeriene ale celeilalte părţi a programelor pentru zborurile regulate ori charter sau a planurilor operaţionale, cu excepţia cazurilor cu motivaţie tehnică, operaţională ori de mediu (calitatea aerului şi zgomotul la nivel local), în temeiul condiţiilor uniforme conforme cu articolul 15 din convenţie.
    Partajarea codurilor
    3. (a) Sub rezerva cerinţelor de reglementare aplicate în mod normal unor astfel de operaţiuni de către fiecare parte, orice companie aeriană a celeilalte părţi poate încheia acorduri de cooperare în scopul:
      (i) menţinerii serviciilor sale aeriene pe rutele specificate prin vânzarea serviciilor de transport sub propriul cod pentru zboruri operate de către orice companie aeriană din Canada ori din statele membre şi/sau din orice ţară terţă şi/sau un furnizor de servicii de transport la suprafaţă (terestru ori maritim) din orice ţară;
      (ii) efectuării traficului sub codul oricărei alte companii aeriene, cu condiţia ca aceasta să fi fost autorizată de autorităţile aeronautice ale unei părţi să vândă servicii de transport sub propriul cod pentru zboruri operate de orice companie aeriană a uneia dintre părţi.
    (b) O parte poate solicita tuturor companiilor aeriene implicate în partajarea codurilor să deţină autorizaţiile corespunzătoare pentru rutele pe care le operează.
    (c) O parte nu refuză autorizarea serviciilor de partajare a codurilor prevăzute la alineatul (3) litera (a) punctul (i) din prezentul articol pe motiv că compania aeriană care operează aeronava nu are dreptul de a efectua trafic sub codurile altor companii aeriene.
    (d) Părţile solicită tuturor companiilor aeriene care au încheiat astfel de acorduri de partajare a codurilor să se asigure că pasagerii sunt pe deplin informaţi cu privire la identitatea operatorului şi la modul de transport pentru fiecare segment al călătoriei.
    Handlingul la sol
    4. Fiecare parte permite companiilor aeriene ale celeilalte părţi, atunci când operează pe teritoriul său:
    (a) pe bază de reciprocitate, să efectueze propriile servicii de handling la sol pe teritoriul său şi, la propria alegere, să îşi asigure furnizarea integrală sau parţială a serviciilor de handling la sol de către un agent autorizat de autorităţile competente proprii pentru furnizarea de astfel de servicii; şi
    (b) să furnizeze servicii de handling la sol altor companii aeriene care operează pe acelaşi aeroport, cu condiţia obţinerii unei autorizaţii şi cu respectarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative aplicabile.
    5. Exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul (4) literele (a) şi (b) din prezentul articol nu face obiectul altor limitări fizice sau operaţionale în afară de cele care derivă în principal din consideraţii de siguranţă ori de securitate a aeroportului. Orice limitări se aplică uniform şi în condiţii nu mai puţin favorabile decât condiţiile cele mai favorabile oferite oricărei companii aeriene din orice ţară care furnizează servicii aeriene internaţionale similare la momentul la care se impun limitările respective.
    Reprezentanţii companiilor aeriene
    6. Fiecare parte permite:
    (a) companiilor aeriene ale celeilalte părţi, pe bază de reciprocitate, să aducă şi să menţină pe teritoriul său reprezentanţi şi personal comercial, managerial, de vânzări, tehnic, operaţional, precum şi alte categorii de personal specializat, în conformitate cu necesităţile impuse de serviciile lor;
    (b) satisfacerea acestor cerinţe de personal, la opţiunea companiilor aeriene ale celeilalte părţi, de către propriul personal sau utilizând serviciile oricărei alte organizaţii, companii ori companii aeriene care operează pe teritoriul său şi care este autorizată să efectueze astfel de servicii pentru alte companii aeriene; şi
    (c) companiilor aeriene ale celeilalte părţi să îşi stabilească sedii pe teritoriul său pentru promovarea şi vânzarea serviciilor sale de transport aerian şi a activităţilor conexe.
    7. Fiecare parte solicită reprezentanţilor şi personalului companiilor aeriene ale celeilalte părţi să se supună actelor sale cu putere de lege şi normelor sale administrative. În conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative respective:
    (a) fiecare parte acordă, într-un interval de timp minim, autorizaţiile de muncă, vizele turistice şi alte documente similare necesare reprezentanţilor şi personalului menţionaţi la alineatul (6) din prezentul articol; şi
    (b) fiecare parte facilitează şi accelerează aprobarea oricăror cereri de autorizaţii de muncă pentru personalul care efectuează anumite sarcini temporare pe perioade care nu depăşesc nouăzeci (90) de zile.
    Vânzări, cheltuieli locale şi transfer de fonduri
    8. Fiecare parte permite companiilor aeriene ale celeilalte părţi:
    (a) să efectueze vânzări de servicii de transport aerian pe teritoriul său, direct sau, la latitudinea companiilor aeriene, prin intermediul agenţilor acestora, precum şi să vândă servicii de transport în moneda teritoriului lor sau, la latitudinea companiilor aeriene, în monede liber convertibile ale altor ţări, iar orice persoană este liberă să achiziţioneze astfel de servicii de transport în moneda acceptată de respectivele companii aeriene;
    (b) să plătească cheltuielile locale, inclusiv achiziţiile de combustibil, pe teritoriul său, în moneda locală sau, la latitudinea companiilor aeriene, în monede liber convertibile; şi
    (c) să schimbe şi să transfere în străinătate, la cerere, fondurile obţinute în cursul operaţiunilor lor. Schimbul valutar şi transferul sunt permise fără restricţii sau întârziere la cursurile de schimb de pe piaţa valutară pentru plăţile curente la momentul trimiterii solicitării de transfer şi nu fac obiectul niciunei taxe, cu excepţia taxelor obişnuite percepute de bănci pentru asemenea tranzacţii.
    Servicii intermodale
    9. Fiecare parte permite companiilor aeriene care operează:
    (a) servicii mixte de pasageri să folosească servicii de transport de suprafaţă (terestru sau maritim) în conexiune cu serviciile aeriene. Respectivele servicii de transport pot fi furnizate de companiile aeriene prin acorduri cu transportatorii de suprafaţă sau companiile aeriene pot opta pentru a efectua ele însele transportul de suprafaţă;
    (b) servicii de transport de mărfuri să folosească fără nicio restricţie în conexiune cu serviciile aeriene orice fel de transport de suprafaţă (terestru sau maritim) pentru mărfuri de la ori până la orice puncte situate pe teritoriile părţilor sau în ţări terţe, inclusiv transportul de la şi până la toate aeroporturile cu facilităţi vamale şi inclusiv, după caz, dreptul de a transporta mărfuri prin vamă în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative aplicabile; accesul la facilităţile şi procedurile vamale pentru mărfurile transportate la suprafaţă sau pe calea aerului, precum şi de a opta pentru efectuarea propriului transport de mărfuri la suprafaţă, cu respectarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative naţionale care reglementează respectivul transport, sau de a furniza acest transport prin acorduri cu alţi transportatori de suprafaţă, inclusiv transport de suprafaţă efectuat de alte companii aeriene din orice altă ţară; şi
    (c) servicii intermodale să furnizeze, la un preţ unic direct, servicii combinate de transport aerian şi de suprafaţă, cu condiţia ca pasagerii şi expeditorii să fie corect informaţi cu privire la datele privind serviciile respective.
    Stabilirea preţurilor
    10. Părţile permit stabilirea liberă a preţurilor de către companiile aeriene pe baza concurenţei libere şi echitabile. Niciuna din părţi nu va lua măsuri unilaterale împotriva introducerii sau continuării practicării unui preţ pentru servicii de transport internaţional cu destinaţia sau provenind de pe teritoriul propriu.
    11. Părţile nu vor impune transmiterea preţurilor către autorităţile aeronautice.
    12. Părţile permit autorităţilor aeronautice să poarte discuţii cu privire la aspecte cum ar fi, fără a se limita la, preţurile care ar putea fi nejustificate, nerezonabile sau discriminatorii.
    Sistemele informatizate de rezervare
    13. Părţile aplică actele cu putere de lege şi normele administrative proprii aferente operaţiunilor sistemelor informatizate de rezervare de pe teritoriile lor, pe bază echitabilă şi nediscriminatorie.
    Franciza şi utilizarea mărcilor
    14. Companiile aeriene ale oricărei părţi pot furniza servicii aeriene în temeiul prezentului acord, pe baza unui acord de franciză sau de utilizare a mărcilor cu companii, inclusiv companii aeriene, dacă compania aeriană care furnizează serviciile aeriene respective dispune de autorizaţia corespunzătoare de rută, îndeplineşte condiţiile prevăzute de actele cu putere de lege şi normele administrative naţionale, şi sub rezerva aprobării de către autorităţile aeronautice.
    Închirierea aeronavelor cu echipaj
    15. În scopul furnizării de servicii aeriene în temeiul prezentului acord, cu condiţia ca compania aeriană care furnizează serviciile respective şi operatorul aeronavei în baza unui astfel de acord să deţină autorizaţiile necesare, companiile aeriene ale părţilor pot furniza servicii aeriene în temeiul prezentului acord utilizând aeronave şi echipaje puse la dispoziţie de alte companii aeriene, inclusiv din alte ţări, sub rezerva aprobării de către autorităţile aeronautice. În sensul prezentului alineat, companiilor aeriene care operează aeronava nu li se cere să dispună de autorizaţia de rută aferentă.
    Zboruri charter/neregulate
    16. Dispoziţiile de la articolele 4 (Investiţii), 5 (Aplicarea dispoziţiilor legislative), 6 (Siguranţa aviaţiei civile), 7 (Securitatea aviaţiei civile), 8 (Taxele vamale, impozite şi tarife), 9 (Statistică), 10 (Interesele consumatorilor), 11 (Disponibilitatea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi a serviciilor aeronautice), 12 (Tarife pentru utilizarea aeroporturilor, a infrastructurilor şi a serviciilor aeronautice), 13 (Cadrul comercial), 14 (Mediul concurenţial), 15 (Gestiunea traficului aerian), 17 (Comitetul mixt) şi 18 (Mediul) din prezentul acord se aplică, de asemenea, zborurilor charter şi altor zboruri neregulate operate de transportatorii aerieni ai unei părţi cu destinaţia sau provenind de pe teritoriul celeilalte părţi.
    17. La acordarea autorizaţiilor şi permiselor solicitate de un transportator aerian în urma solicitării dreptului de a opera zboruri charter şi alte zboruri neregulate, părţile acţionează întrun interval procedural minim.
    ART. 14
    Mediul concurenţial
    1. Părţile confirmă că obiectivul lor comun este de a institui un mediu concurenţial echitabil pentru operarea serviciilor aeriene. Părţile recunosc că practicile concurenţiale echitabile ale companiilor aeriene sunt mai probabile în cazul în care companiile aeriene respective funcţionează pe o bază integral comercială şi nu sunt subvenţionate de către stat. De asemenea, părţile recunosc că aspecte precum, dar nelimitate la: condiţiile de privatizare a companiilor aeriene, eliminarea subvenţiilor care denaturează concurenţa, accesul echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructurile şi serviciile aeroportuare, precum şi la sistemele informatizate de rezervare sunt factori-cheie pentru realizarea unui mediu concurenţial echitabil.
    2. Dacă o parte constată că pe teritoriul celeilalte părţi există condiţii care ar putea prejudicia mediul concurenţial echitabil şi operarea de către companiile aeriene proprii a serviciilor aeriene în conformitate cu prezentul acord, atunci respectiva parte poate prezenta celeilalte părţi observaţii în acest sens. Aceasta poate, de asemenea, să solicite convocarea unei reuniuni a Comitetului mixt. Părţile acceptă că măsura în care o subvenţie sau o altă intervenţie ar putea prejudicia atingerea obiectivelor acordului cu privire la mediul concurenţial reprezintă un subiect legitim de dezbatere în cadrul Comitetului mixt.
    3. Subiectele care pot fi discutate în temeiul prezentului articol 14 includ, fără a se limita la: injecţiile de capital, subvenţionarea încrucişată, ajutoarele nerambursabile, garanţiile, proprietatea, reducerea sau scutirea de impozite, protecţia împotriva falimentului ori asigurarea de către orice entitate guvernamentală. Sub rezerva dispoziţiilor de la articolul 14 alineatul (4), o parte, cu notificarea celeilalte părţi, poate contacta entităţile guvernamentale competente de pe teritoriul celeilalte părţi, inclusiv entităţi la nivel statal, provincial sau local, pentru a discuta chestiuni legate de prezentul articol.
    4. Părţile recunosc cooperarea dintre autorităţile lor respective din domeniul concurenţei atestată de Acordul dintre Guvernul Canadei şi Comunităţile Europene cu privire la aplicarea legislaţiilor acestora în domeniul concurenţei, încheiat la Bonn la 17 iunie 1999.
    5. Dacă, în urma consultărilor din cadrul Comitetului mixt, una dintre părţi consideră că persistă condiţiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) şi că acest lucru este susceptibil să conducă la dezavantaje sau la prejudicii semnificative în dauna companiei ori companiilor sale aeriene, aceasta poate lua măsuri în acest sens. O parte poate lua măsuri în temeiul prezentului alineat începând cu prima dintre datele următoare: data stabilirii de către Comitetul mixt, printr-o decizie a acestuia, a procedurilor şi a criteriilor pentru aplicarea unor astfel de măsuri sau un an de la data la care prezentul acord este aplicat cu titlu provizoriu de către părţi ori de la care acesta intră în vigoare. Orice măsură luată în temeiul prezentului alineat este adecvată, proporţională şi limitată la strictul necesar în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi durata. Măsurile vizează exclusiv entitatea care beneficiază de condiţiile prevăzute la alineatul (2) şi nu aduc atingere dreptului oricărei părţi de a lua măsuri în temeiul articolului 21 (Soluţionarea diferendelor).
    ART. 15
    Gestionarea traficului aerian
    Părţile cooperează la tratarea chestiunilor care ţin de supravegherea siguranţei şi de politici cu privire la gestionarea traficului aerian, în vederea optimizării eficienţei globale, a reducerii costurilor şi a sporirii siguranţei şi capacităţii sistemelor existente. Părţile îşi încurajează furnizorii de servicii de navigaţie aeriană proprii să continue colaborarea cu privire la interoperabilitate în scopul continuării integrării sistemelor ambelor părţi în măsura posibilului, a reducerii impactului aviaţiei asupra mediului şi, după caz, a schimbului de informaţii.
    ART. 16
    Continuarea desemnărilor şi autorizaţiilor
    1. Orice companie aeriană din Canada sau dintr-un stat membru deţinătoare a unei desemnări din partea guvernului ţării sale în temeiul unui acord de transport aerian cu Canada, înlocuit de prezentul acord, se consideră a fi o companie aeriană desemnată să opereze servicii aeriene.
    2. Până la eliberarea unei licenţe sau a unei autorizaţii noi sau modificate în temeiul prezentului acord, orice companie aeriană din Canada sau dintr-un stat membru deţinătoare a unei licenţe sau autorizaţii eliberate de autorităţile aeronautice ale unei părţi, valabile pentru operarea de servicii aeriene la data intrării în vigoare a prezentului acord, dispune în continuare de toate autorizaţiile prevăzute de licenţa sau autorizaţia respectivă şi este considerată a avea autorizarea de a opera servicii aeriene în conformitate cu prezentul acord.
    3. Niciun element din prezentul acord nu împiedică obţinerea de către o companie aeriană a unei părţi care nu a fost menţionată la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol a desemnării sau a autorizaţiei de a opera servicii aeriene.
    ART. 17
    Comitetul mixt
    1. Părţile instituie prin prezentul acord un comitet compus din reprezentanţi ai părţilor (denumit în continuare "Comitetul mixt").
    2. Comitetul mixt identifică autorităţile aeronautice şi alte autorităţi competente cu privire la chestiuni reglementate de prezentul acord şi facilitează contactele dintre acestea.
    3. Comitetul mixt se reuneşte după cum şi când este necesar şi cel puţin o dată pe an. Oricare dintre părţi poate solicita convocarea unei reuniuni.
    4. Orice parte poate, de asemenea, solicita reunirea Comitetului mixt pentru consultări cu privire la orice chestiune legată de interpretarea sau aplicarea prezentului acord şi pentru a încerca să soluţioneze orice probleme ridicate de cealaltă parte. Reuniunea se organizează cât mai curând posibil, însă nu mai târziu de două luni de la data primirii solicitării, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel.
    5. Comitetul mixt adoptă decizii în cazurile prevăzute în mod expres de acord.
    6. Comitetul mixt stimulează cooperarea dintre părţi şi poate examina orice chestiune legată de funcţionarea sau de punerea în aplicare a prezentului acord, incluzând următoarele, fără însă a se limita la acestea:
    (a) examinarea condiţiilor de piaţă care afectează serviciile aeriene în temeiul prezentului acord;
    (b) schimbul de informaţii, inclusiv consiliere cu privire la modificările legislaţiei şi politicilor interne care afectează acordul;
    (c) examinarea domeniilor care ar putea fi incluse ulterior în acord, inclusiv recomandarea unor eventuale modificări ale acordului;
    (d) recomandări cu privire la condiţiile, procedurile şi modificările necesare pentru ca noile state membre să devină părţi la prezentul acord; şi
    (e) discutarea unor chestiuni legate de investiţii, proprietate şi control şi confirmarea îndeplinirii condiţiilor pentru deschiderea progresivă a drepturilor de trafic, în conformitate cu anexa 2 la prezentul acord.
    7. Comitetul mixt dezvoltă cooperarea şi stimulează schimburile la nivel de experţi cu privire la noile iniţiative legislative sau de reglementare.
    8. Comitetul mixt îşi aprobă, prin decizie, regulamentul de procedură.
    9. Toate deciziile Comitetului mixt se iau prin consens.
    ART. 18
    Mediul
    1. Părţile recunosc importanţa protecţiei mediului în cadrul dezvoltării şi punerii în aplicare a politicii aeronautice internaţionale.
    2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor în conformitate cu dreptul internaţional şi cu convenţia, fiecare parte are dreptul în jurisdicţia sa suverană să ia şi să aplice măsurile corespunzătoare privind efectele transportului aerian asupra mediului, cu condiţia ca asemenea măsuri să fie aplicate indiferent de naţionalitate.
    3. Părţile recunosc că raportul dintre costurile şi beneficiile măsurilor de protecţie a mediului trebuie să fie evaluat atent în procesul de elaborare a politicii aeronautice internaţionale. În cazul în care o parte examinează un proiect de măsuri de protecţie a mediului, aceasta ar trebui să estimeze posibilele efecte negative asupra exercitării drepturilor prevăzute în prezentul acord şi, dacă măsurile respective sunt adoptate, ea ar trebui să acţioneze pentru a contracara orice astfel de efecte negative.
    4. Părţile recunosc importanţa conlucrării şi, în cadrul discuţiilor multilaterale, a examinării efectelor aviaţiei asupra mediului şi economiei, precum şi a asigurării faptului că orice măsuri de contracarare a acestor efecte sunt pe deplin conforme cu obiectivele prezentului acord.
    5. În cazul adoptării unor măsuri de protecţie a mediului, standardele de protecţie a mediului adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale în anexele la convenţie trebuie respectate, în afara cazurilor în care au fost făcute notificări privind diferenţe faţă de aceste standarde.
    6. Părţile vor depune eforturi pentru a se consulta reciproc cu privire la aspecte legate de protecţia mediului, inclusiv asupra măsurilor planificate care sunt susceptibile a avea efecte semnificative asupra serviciilor aeriene internaţionale reglementate de prezentul acord, în vederea ajungerii la abordări compatibile, în măsura posibilului. Consultările încep în termen de 30 de zile de la primirea solicitării în acest sens sau în orice alt termen stabilit de comun acord.
    ART. 19
    Chestiuni legate de forţa de muncă
    1. Părţile recunosc importanţa luării în considerare a efectelor prezentului acord asupra forţei de muncă, a ocupării forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă.
    2. Oricare dintre părţi poate solicita convocarea unei reuniuni a Comitetului mixt în temeiul articolului 17, în vederea discutării chestiunilor referitoare la forţa de muncă menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.
    ART. 20
    Cooperare internaţională
    În conformitate cu dispoziţiile articolului 17, părţile pot supune atenţiei Comitetului mixt chestiuni legate de:
    (a) transportul aerian şi organizaţiile internaţionale;
    (b) evoluţii posibile în relaţiile dintre părţi şi alte ţări în domeniul transportului aerian; şi
    (c) tendinţe în acordurile bilaterale sau multilaterale,
    inclusiv, acolo unde este posibil, propuneri de elaborare a unor poziţii coordonate în aceste domenii.
    ART. 21
    Soluţionarea diferendelor
    1. În cazul unui diferend între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părţile depun mai întâi eforturi de soluţionare a diferendului prin consultări oficiale în cadrul Comitetului mixt. Consultările oficiale încep cât mai curând posibil şi fără a se aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 17 alineatul (4), în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii de către una dintre părţi a cererii scrise formulate de cealaltă parte, cu trimitere la prezentul articol, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel.
    2. Dacă diferendul nu se soluţionează în termen de 60 de zile de la primirea cererii de consultări oficiale, prin consensul părţilor, diferendul poate fi deferit spre soluţionare unei persoane sau unui organism. Dacă părţile nu ajung la un consens în acest sens, diferendul este înaintat, la cererea oricărei părţi, unui tribunal arbitral format din trei arbitri, în conformitate cu procedurile descrise în continuare.
    3. În termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitraj, fiecare parte implicată în diferend desemnează un arbitru independent. Un al treilea arbitru este numit într-un termen suplimentar de 45 de zile, prin acordul celor doi arbitri desemnaţi de către părţi. Dacă una dintre părţi nu desemnează un arbitru în termenul stabilit sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este numit în termenul stabilit, oricare dintre părţi poate solicita preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale să numească arbitrul sau arbitrii necesari, după caz. Dacă preşedintele are aceeaşi naţionalitate ca una dintre părţi, numirea se face de către vicepreşedintele cu vechimea cea mai mare care nu poate fi descalificat din acelaşi motiv. În orice caz, cel de-al treilea arbitru trebuie să fie resortisant al unui stat terţ, să îndeplinească funcţia de preşedinte al tribunalului arbitral şi să stabilească locul unde se va desfăşura arbitrajul.
    4. Tribunalul arbitral îşi stabileşte propriile reguli de procedură şi calendarul lucrărilor.
    5. La cererea uneia dintre părţi, tribunalul arbitral poate ordona celeilalte părţi la diferend să pună în aplicare măsuri corective temporare până la pronunţarea deciziei definitive a tribunalului.
    6. Tribunalul încearcă să prezinte o decizie scrisă în termen de 180 de zile de la primirea cererii de arbitraj. Tribunalul decide cu majoritatea membrilor săi.
    7. Dacă tribunalul hotărăşte că a existat o încălcare a prezentului acord, iar partea responsabilă nu procedează la înlăturarea ei sau nu ajunge la o înţelegere cu cealaltă parte pe baza unei soluţii reciproc satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la notificarea hotărârii tribunalului arbitral, cealaltă parte poate suspenda acordarea drepturilor echivalente care reies din prezentul acord până când se ajunge la o înţelegere în privinţa soluţionării diferendului.
    8. Cheltuielile tribunalului arbitral se suportă în mod egal de către părţile la diferend.
    9. În sensul prezentului articol, Comunitatea Europeană şi statele membre acţionează împreună.
    ART. 22
    Modificarea
    Toate modificările la prezentul acord pot fi stabilite de comun acord de către părţi în temeiul consultărilor desfăşurate în conformitate cu articolul 17 (Comitetul mixt) din prezentul acord. Modificările intră în vigoare în conformitate cu dispoziţiile articolului 23 (Intrarea în vigoare şi aplicarea provizorie).
    ART. 23
    Intrarea în vigoare şi aplicarea provizorie
    1. Prezentul acord intră în vigoare la o lună de la data ultimei note diplomatice prin care părţile confirmă finalizarea tuturor procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. În scopul acestui schimb de note, Comunitatea Europeană şi statele sale membre desemnează Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. Canada trimite Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene nota diplomatică sau notele diplomatice destinate Comunităţii Europene şi statelor membre ale acesteia, iar Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene trimite Canadei notele diplomatice din partea Comunităţii Europene şi a statelor membre ale acesteia. Nota sau notele diplomatice din partea Comunităţii Europene şi a statelor sale membre conţin comunicări din partea fiecărui stat membru prin care se confirmă finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
    2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la alineatul (1) al prezentului articol, părţile convin să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern ale părţilor, începând cu prima zi a lunii ulterioare datei ultimei note diplomatice prin care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor interne relevante pentru aplicarea provizorie a prezentului acord.
    ART. 24
    Denunţarea acordului
    O parte poate, în orice moment, să înainteze celeilalte părţi, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia sa de a denunţa prezentul acord. Notificarea se comunică simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acordul încetează la un (1) an de la data primirii notificării de către cealaltă parte, cu excepţia cazului în care notificarea privind denunţarea acordului este retrasă de comun acord înainte de expirarea acestui termen. În absenţa confirmării de primire de către cealaltă parte, notificarea se consideră a fi fost primită la paisprezece (14) zile de la primirea notificării de către Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de către Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ART. 25
    Înregistrarea acordului
    În conformitate cu articolul 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, prezentul acord şi toate modificările acestuia se înregistrează la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite după intrarea sa în vigoare. Cealaltă parte este informată cu privire la înregistrare imediat ce aceasta a fost confirmată de către secretariatele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ART. 26
    Relaţia cu alte acorduri
    1. În cazul în care devin părţi la un acord multilateral sau validează o decizie adoptată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale sau de o altă organizaţie interguvernamentală internaţională care tratează chestiuni reglementate de prezentul acord, părţile se consultă în cadrul Comitetului mixt pentru a stabili măsura în care prezentul acord este afectat de dispoziţiile deciziei sau ale acordului multilateral şi dacă prezentul acord ar trebui revizuit pentru a lua în considerare astfel de evoluţii.
    2. Pe perioada aplicării provizorii în temeiul articolului 23 alineatul (2) (Intrarea în vigoare şi aplicarea provizorie) din acord, acordurile bilaterale în vigoare enumerate în anexa 3 la prezentul acord se suspendă, cu excepţia celor prevăzute în anexa 2 la prezentul acord. La intrarea în vigoare, în temeiul articolului 23 alineatul (1) din prezentul acord, prezentul acord înlocuieşte dispoziţiile relevante din acordurile bilaterale enumerate în anexa 3 la prezentul acord, cu excepţia celor prevăzute în anexa 2 la prezentul acord.

    Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest sens, au semnat prezentul acord.
    Încheiat în duplicat la Bruxelles la 17 decembrie 2009, în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, fiecare dintre versiunile lingvistice fiind în egală măsură autentică.


    ANEXA 1

                                TABLOUL DE ZBOR

    1. În sensul dispoziţiilor de la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din prezentul acord, fiecare parte permite companiilor aeriene ale celeilalte părţi să furnizeze servicii de transport aerian pe rutele specificate în continuare:
    (a) pentru companiile aeriene ale Canadei:
    puncte anterioare - puncte situate în Canada - puncte intermediare - puncte situate în statele membre - puncte ulterioare;
    (b) pentru companiile aeriene din Comunitatea Europeană:
    puncte anterioare - puncte situate în statele membre - puncte intermediare - puncte situate în Canada - puncte ulterioare.
    2. Companiile aeriene ale unei părţi pot, pe oricare dintre zboruri sau pe toate zborurile şi la propria alegere:
    (a) opera zboruri într-o direcţie sau în ambele;
    (b) combina diferite numere de zbor în cadrul unei singure operaţiuni de zbor a unei aeronave;
    (c) deservi puncte anterioare, intermediare şi ulterioare şi puncte situate pe teritoriul oricăreia dintre părţi, în orice combinaţie şi în orice ordine;
    (d) omite escalele la orice punct sau puncte;
    (e) transfera traficul de la oricare din aeronavele sale la oricare altă aeronavă a sa, fără nicio limitare în ceea ce priveşte modificarea tipului sau a numărului zborului operat în orice punct;
    (f) deservi puncte anterioare oricărui punct situat pe teritoriul părţii respective, cu sau fără schimbarea aeronavei sau a numărului de zbor, precum şi oferi şi face publicitate serviciilor respective ca servicii directe;
    (g) face escale la orice punct, indiferent dacă acesta este situat pe teritoriul sau în afara teritoriului oricăreia dintre părţi;
    (h) face astfel încât traficul să tranziteze puncte intermediare şi puncte situate pe teritoriul celeilalte părţi;
    (i) combina traficul pe aceeaşi aeronavă, indiferent de originea traficului respectiv; şi
    (j) furniza servicii prin partajare de coduri în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 13 (Cadrul comercial) alineatul (3) din prezentul acord,
fără limitări de direcţie sau geografice şi fără pierderea niciunui drept de a efectua traficul de altfel autorizat în conformitate cu prezentul acord.


    ANEXA 2


                DISPOZIŢII PRIVIND DISPONIBILITATEA DREPTURILOR

    SECŢIUNEA 1
    Proprietatea şi controlul asupra companiilor aeriene ale celor două părţi

    1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 4 (Investiţii), deţinerea proprietăţii asupra companiilor aeriene ale unei părţi de către resortisanţi ai tuturor celorlalte părţi este permisă, pe bază de reciprocitate, în măsura permisă de actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale Canadei privind investiţiile străine în companiile aeriene.
    2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 3 (Desemnare, autorizare şi revocare) alineatul (2) litera (c) şi de la articolul (4) (Investiţii) din acord, în locul articolului 3 (Desemnare, autorizare şi revocare) alineatul (2) litera (c) se aplică următoarea dispoziţie privind proprietatea şi controlul companiilor aeriene, atât timp cât actele cu putere de lege şi normele administrative menţionate în secţiunea 2 alineatul (2) literele (c) şi (d) din prezenta anexă nu dispun altfel:
    "în cazul unei companii aeriene din Canada, o parte substanţială a proprietăţii şi controlul efectiv asupra companiei aeriene sunt deţinute de resortisanţi canadieni, compania aeriană este autorizată drept companie aeriană canadiană, iar această companie aeriană are sediul principal în Canada; în cazul unei companii aeriene dintr-un stat membru, o parte substanţială a proprietăţii şi controlul efectiv al companiei aeriene sunt deţinute de resortisanţi ai statelor membre, ai Islandei, ai Liechtensteinului, ai Norvegiei sau ai Elveţiei, compania aeriană este autorizată drept companie aeriană comunitară, iar această companie aeriană are sediul principal într-un stat membru."

    SECŢIUNEA 2
    Disponibilitatea progresivă a drepturilor de trafic

    1. La exercitarea drepturilor de trafic stabilite la alineatul (2) din prezenta secţiune, companiile aeriene ale părţilor beneficiază de flexibilitatea operaţională permisă potrivit anexei 1 alineatul (2).
    2. Fără a se aduce atingere drepturilor de trafic stabilite în anexa 1 la prezentul acord:
    (a) în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale ambelor părţi permit resortisanţilor celeilalte părţi să deţină şi să controleze până la 25 la sută din acţiunile cu drept de vot ale companiilor aeriene ale acesteia, se aplică următoarele drepturi:
      (i) pentru servicii mixte de pasageri şi servicii all-cargo, pentru companiile aeriene canadiene, dreptul de a furniza servicii de transport internaţional între orice puncte situate în Canada şi orice puncte situate în statele membre; pentru companiile aeriene comunitare, dreptul de a furniza servicii aeriene între orice puncte situate în statele membre şi orice puncte situate în Canada. În plus, pentru serviciile mixte de pasageri şi pentru serviciile all-cargo, pentru companiile aeriene ale uneia dintre părţi, dreptul de a furniza servicii de transport aerian internaţional spre şi dinspre puncte situate în ţări terţe via orice puncte situate pe teritoriul părţii respective, cu sau fără schimbarea aeronavei sau a numărului de zbor, precum şi dreptul de a oferi şi de a face publicitate serviciilor respective ca servicii directe;
      (ii) pentru toate serviciile all-cargo, pentru companiile aeriene ale ambelor părţi, dreptul de a furniza servicii de transport internaţional între teritoriul celeilalte părţi şi puncte situate în ţări terţe împreună cu servicii între puncte situate pe teritoriul propriu şi puncte situate pe teritoriul celeilalte părţi;
      (iii) pentru serviciile mixte de pasageri şi pentru serviciile all-cargo, pentru companiile aeriene ale ambelor părţi, drepturile de operare prevăzute de acordurile bilaterale privind transportul aerian între Canada şi statele membre enumerate în anexa 3 secţiunea 1, precum şi drepturile de operare prevăzute în convenţiile care se aplică între Canada şi statele membre în mod individual, după cum se menţionează în anexa 3 secţiunea 2. Fiind vorba de drepturi aferente celei de-a cincea libertăţi în ceea ce priveşte punctele ulterioare specificate în prezentul paragraf, orice limitare alta decât limitările geografice, limitările vizând numărul de puncte şi limitările de frecvenţă specificate nu se mai aplică; şi
      (iv) pentru o mai mare certitudine, drepturile prevăzute la paragrafele anterioare (i) şi (ii) pot fi exercitate în cazul în care nu a existat niciun acord sau nicio dispoziţie bilaterală la data aplicării provizorii ori a intrării în vigoare a prezentului acord sau în cazul în care drepturile prevăzute de un acord care au fost disponibile imediat înainte de aplicarea provizorie ori intrarea în vigoare a prezentului acord nu erau la fel de liberale ca drepturile prevăzute la paragrafele anterioare (i) şi (ii);
    (b) în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale ambelor părţi permit resortisanţilor celeilalte părţi să deţină şi să controleze până la 49 la sută din acţiunile cu drept de vot din companiile aeriene ale acestora, se aplică următoarele drepturi, în plus faţă de cele prevăzute la alineatul (2) litera (a):
      (i) pentru serviciile mixte de pasageri, pentru companiile aeriene ale ambelor părţi, drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi se exercită în orice puncte intermediare şi, pentru companiile aeriene canadiene, între orice puncte situate într-un stat membru şi orice puncte situate în alt stat membru, cu condiţia ca, în cazul companiilor aeriene canadiene, serviciul să includă un punct situat în Canada, iar, în cazul companiilor aeriene comunitare, să includă un punct situat în orice stat membru;
      (ii) pentru serviciile mixte de pasageri, pentru companiile aeriene canadiene, drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi se exercită între orice puncte situate în statele membre şi orice puncte situate în Maroc, Elveţia, Spaţiul Economic European şi pe teritoriul celorlalţi membri ai spaţiului aerian comun european; şi
      (iii) pentru serviciile all-cargo, pentru companiile aeriene ale unei părţi, fără condiţia de a se deservi un punct situat pe teritoriul părţii respective, dreptul de a furniza servicii de transport internaţional între puncte situate pe teritoriul celeilalte părţi şi puncte situate într-o ţară terţă;
    (c) în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale ambelor părţi permit resortisanţilor celeilalte părţi să înfiinţeze o companie aeriană pe teritoriul celeilalte părţi în scopul furnizării de servicii aeriene interne şi internaţionale şi în temeiul articolului 17 (Comitetul mixt) alineatele (5), (6) litera (e) şi (9) din prezentul acord, se aplică următoarele drepturi în plus faţă de dispoziţiile alineatului (2) literele (a) şi (b):
      (i) pentru serviciile mixte de pasageri, pentru companiile aeriene ale ambelor părţi, drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi se exercită în orice puncte ulterioare, fără limitare de frecvenţă;
    (d) în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale ambelor părţi permit proprietatea şi controlul integral al companiilor aeriene ale acestora de către resortisanţi ai celeilalte părţi şi ambele părţi permit aplicarea integrală a anexei 1, în temeiul articolului 17 (Comitetul mixt) alineatele (5), (6) litera (e) şi (9) din prezentul acord şi în temeiul confirmării de către părţi prin procedurile proprii, dispoziţiile anexei 2 sus-menţionate nu se mai aplică şi intră în vigoare anexa 1.


    ANEXA 3

                             ACORDURILE BILATERALE
                        dintre Canada şi statele membre
                            ale Comunităţii Europene

    SECŢIUNEA 1
    Conform dispoziţiilor articolului 26 din prezentul acord, următoarele acorduri bilaterale încheiate între Canada şi statele membre se suspendă sau se înlocuiesc cu prezentul acord:
    (a) Republica Austria: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Federal al Austriei privind transportul aerian, semnat la 22 iunie 1993;
    (b) Regatul Belgiei: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Belgiei privind transportul aerian, semnat la 13 mai 1986;
    (c) Republica Cehă: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Cehe privind transportul aerian, semnat la 13 martie 1996; Schimbul de note de modificare a acordului, semnat la 28 aprilie 2004 şi 28 iunie 2004;
    (d) Regatul Danemarcei: Acordul dintre Canada şi Danemarca privind serviciile aeriene dintre cele două ţări, semnat la 13 decembrie 1949; Schimbul de note dintre Canada şi Danemarca privind Acordul privind transportul aerian, semnat între cele ţări la Ottawa la 13 decembrie 1949, semnat la 13 decembrie 1949; Schimbul de note dintre Canada şi Danemarca de modificare a Acordului din 1949 privind serviciile aeriene, semnat la 16 mai 1958;
    (e) Republica Finlanda: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Finlandei privind serviciile aeriene dintre şi din afara teritoriilor lor respective, semnat la 28 mai 1990; Schimbul de note constituind un Acord de modificare a Acordului dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Finlandei privind serviciile aeriene dintre şi din afara teritoriilor lor respective, încheiat la Helsinki la 28 mai 1990, semnat la 1 septembrie 1999;
    (f) Republica Franceză: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Franceze privind transportul aerian, semnat la 15 iunie 1976; Schimbul de note dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Franceze de modificare a Acordului privind transportul aerian, semnat la Paris la 15 iunie 1976, semnat la 21 decembrie 1982;
    (g) Republica Federală Germania: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Federale Germania privind transportul aerian, semnat la 26 martie 1973; Schimbul de note dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Federale Germania de modificare a Acordului privind transportul aerian, semnat la Ottawa la 26 martie 1973, semnat la 16 decembrie 1982 şi la 20 ianuarie 1983;
    (h) Republica Elenă: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Elene privind transportul aerian, semnat la 20 august 1984; Schimbul de note constituind un Acord între Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Elene de modificare a Acordului privind transportul aerian, încheiat la Toronto la 20 august 1984, semnat la 23 iunie 1995 şi la 19 iulie 1995;
    (i) Republica Ungară: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul aerian, semnat la 7 decembrie 1998;
    (j) Irlanda: Acordul dintre Canada şi Irlanda privind serviciile aeriene dintre cele două ţări, semnat la 8 august 1947; Schimbul de note (19 aprilie şi 31 mai 1948) dintre Canada şi Irlanda de modificare a Acordului privind serviciile aeriene dintre cele două ţări, semnat la 31 mai 1948; Schimbul de note dintre Canada şi Irlanda constituind un Acord de modificare a anexelor la Acordul privind transportul aerian din 8 august 1947, semnat la 9 iulie 1951; Schimbul de note dintre Canada şi Irlanda de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre cele două ţări din 8 august 1947, semnat la 23 decembrie 1957;
    (k) Republica Italiană: Acordul dintre Canada şi Italia privind serviciile aeriene, semnat la 2 februarie 1960; Schimbul de note dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Italiene constituind un Acord de modificare a Acordului privind serviciile aeriene, astfel cum se specifică în procesul-verbal convenit din 28 aprilie 1972, semnat la 28 august 1972;
    (l) Regatul Ţărilor de Jos: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind transportul aerian, semnat la 2 iunie 1989; Schimbul de note dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos constituind un Acord privind operarea zborurilor neregulate (charter), semnat la 2 iunie 1989;
    (m) Republica Polonă: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Populare Polone privind transportul aerian, semnat la 14 mai 1976; Schimbul de note constituind un Acord între Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Populare Polone privind articolele IX, XI, XIII şi XV ale Acordului privind transportul aerian semnat la 14 mai 1976, semnat la aceeaşi dată;
    (n) Republica Portugheză: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Portugaliei privind serviciile aeriene între teritoriile canadiene şi portugheze, semnat la 25 aprilie 1947; Schimbul de note dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Portugaliei de modificare a alineatelor (3) şi (4) din anexa la Acordul privind serviciile aeriene dintre cele două ţări, semnat la Lisabona la 25 aprilie 1947, semnat la 24 şi 30 aprilie 1957; Schimbul de note dintre Canada şi Portugalia de modificare a alineatului (7) din anexa la Acordul privind serviciile aeriene dintre cele două ţări, semnat la 5 şi 31 martie 1958;
    (o) România: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Republicii Socialiste România privind transportul aerian civil, semnat la 27 octombrie 1983;
    (p) Regatul Spaniei: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Spaniei privind transportul aerian, semnat la 15 septembrie 1988;
    (q) Regatul Suediei: Acordul dintre Canada şi Suedia privind serviciile aeriene între teritoriile canadiene şi suedeze, semnat la 27 iunie 1947; Schimbul de note dintre Canada şi Suedia de completare a Acordului privind serviciile aeriene între teritoriile canadiene şi suedeze, semnat la 27 şi 28 iunie 1947; Schimbul de note dintre Canada şi Suedia de modificare a Acordului din 1947 privind serviciile aeriene, semnat la 16 mai 1958; şi
    (r) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la 22 iunie 1988.

    SECŢIUNEA 2
    În scopurile anexei 2 secţiunea 2, următoarele drepturi sunt disponibile în conformitate cu alineatul (2) litera (a) punctul (iii):

    Partea 1 pentru companiile aeriene din Canada

    În ceea ce priveşte operarea de servicii mixte de pasageri între Canada şi statele membre individuale şi în cadrul operării serviciilor all-cargo, companiile aeriene din Canada au următoarele drepturi:

      Statul membru Drepturi de trafic

Bulgaria Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi
                           pot fi exercitate în două puncte care trebuie
                           desemnate şi care pot fi deservite ca puncte
                           intermediare spre şi/sau ulterioare faţă de
                           Sofia.

Republica Cehă Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate în maximum patru puncte alese de
                           Canada ca intermediare spre sau ulterioare faţă de
                           Praga şi într-un punct suplimentar din
                           Republica Cehă.

Danemarca Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate între Copenhaga şi:
                           (a) Amsterdam şi Helsinki; sau
                           (b) Amsterdam şi Moscova.
                           Amsterdam poate fi deservit ca punct intermediar
                           sau ca punct situat ulterior. Helsinki şi Moscova
                           trebuie deservite ca puncte ulterioare.

Germania Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                           libertăţi pot fi exercitate între puncte
                           intermediare din Europa şi puncte din Republica
                           Federală Germania şi între puncte din Republica
                           Federală Germania şi puncte ulterioare.

Grecia Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate în puncte intermediare spre şi/sau
                           ulterioare faţă de Atena şi în alte două puncte
                           suplimentare din Grecia, cu excepţia punctelor din
                           Turcia şi Israel. Numărul total al punctelor
                           intermediare şi punctelor ulterioare care pot fi
                           deservite simultan prin exercitarea drepturilor
                           aferente celei de-a cincea libertăţi nu poate fi
                           mai mare de cinci, din care cel mult patru pot fi
                           puncte intermediare.

Irlanda Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate între puncte din Irlanda şi puncte
                           intermediare şi între puncte din Irlanda şi puncte
                           ulterioare faţă de Irlanda. În privinţa serviciilor
                           all-cargo, se poate exercita dreptul de a furniza
                           servicii de transport internaţional între puncte
                           din Irlanda şi puncte situate în ţări terţe fără a
                           se impune deservirea unui punct din Canada.

Italia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                           libertăţi pot fi exercitate între două puncte
                           intermediare din Europa şi Roma şi/sau Milano.
                           De asemenea, punctele intermediare cu drepturi
                           aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                           deservite ca puncte ulterioare.

Polonia Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate între Varşovia şi două puncte
                           intermediare din Europa, care trebuie selecţionate
                           de Canada dintre următoarele: Bruxelles, Copenhaga,
                           Praga, Shannon, Stockholm, Viena, Zurich.

Portugalia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                           libertăţi pot fi exercitate între puncte din
                           Portugalia şi puncte intermediare şi între puncte
                           din Portugalia şi puncte ulterioare faţă de
                           Portugalia.

Spania Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi
                           referitoare la punctele intermediare şi ulterioare
                           pot fi exercitate:
                           (a) între Madrid şi alte trei puncte din Spania şi
                           puncte din Europa (în afară de Munchen, Danemarca,
                           Suedia, Norvegia, Italia şi republicile
                           ex-sovietice); şi
                           (b) între Madrid şi un alt punct din Spania şi
                           puncte din Africa şi din Orientul Mijlociu, conform
                           definiţiilor OACI din documentul 9060 AT/723.
                           Pot fi exercitate simultan cel mult patru drepturi
                           aferente celei de-a cincea libertăţi.

Suedia Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate între Stockholm şi:
                           (a) Amsterdam şi Helsinki; sau
                           (b) Amsterdam şi Moscova.
                           Amsterdam poate fi deservit ca punct intermediar
                           sau ca punct ulterior. Helsinki şi Moscova trebuie
                           deservite ca puncte ulterioare.

Statul membru Drepturi de trafic

Regatul Unit Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                           fi exercitate între puncte din Regatul Unit şi
                           puncte intermediare şi între puncte din Regatul
                           Unit şi puncte ulterioare. În privinţa serviciilor
                           all-cargo, se poate exercita dreptul de a furniza
                           servicii de transport internaţional între puncte
                           din Regatul Unit şi puncte situate în ţări terţe,
                           fără a se impune deservirea unui punct din Canada.


    Partea a 2-a pentru companiile aeriene din Comunitatea Europeană

    În ceea ce priveşte operarea de servicii mixte de pasageri între statele membre individuale şi Canada şi în cadrul operării serviciilor all-cargo, companiile aeriene din Comunitatea Europeană au următoarele drepturi:

    Statul membru Drepturi de trafic

Belgia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                         libertăţi sunt disponibile între Montreal şi două
                         puncte ulterioare din Statele Unite ale Americii
                         aflate la est de Chicago şi incluzând Chicago şi la
                         nord de Washington D.C. şi incluzând Washington D.C.

Bulgaria Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                         fi exercitate într-un punct ulterior în Statele Unite
                         ale Americii la est de Chicago şi excluzând Chicago şi
                         la nord de Washington D.C. şi incluzând
                         Washington D.C. Nu se pot exercita drepturi aferente
                         celei de-a cincea libertăţi dacă Montreal şi Ottawa
                         sunt puncte coterminale. Drepturile aferente celei
                         de-a cincea libertăţi nu pot fi exercitate în
                         punctele intermediare.

Republica Cehă Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                         fi exercitate între Montreal şi două puncte ulterioare
                         din Statele Unite ale Americii aflate la nord de
                         Washington D.C. şi incluzând Washington D.C. şi la est
                         de Chicago şi incluzând Chicago.

Danemarca Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot
                         fi exercitate între Montreal şi Chicago şi între
                         Montreal şi Seattle. Chicago poate fi deservit ca
                         punct intermediar sau ca punct ulterior. Seattle
                         poate fi deservit doar ca punct ulterior.

Germania Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                         libertăţi pot fi exercitate doar între Montreal şi un
                         punct ulterior din Florida. Ca alternativă, drepturile
                         de trafic aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         exercitate între Montreal şi două puncte situate
                         ulterior în partea continentală a Statelor Unite ale
                         Americii, cu excepţia punctelor din statele
                         California, Colorado, Florida, Georgia, Oregon, Texas
                         şi Washington.

Grecia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                         libertăţi pot fi exercitate între Montreal şi Boston
                         sau între Montreal şi Chicago sau ulterior faţă de
                         Toronto până la un punct din Statele Unite ale
                         Americii desemnat de Republica Elenă, cu excepţia
                         punctelor din California, Texas şi Florida.

Irlanda Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         exercitate între puncte din Canada şi puncte
                         intermediare şi între puncte din Canada şi puncte
                         situate ulterior faţă de Canada. În privinţa
                         serviciilor all-cargo, se poate exercita dreptul de a
                         furniza servicii de transport internaţional între
                         puncte din Canada şi puncte situate în ţări terţe fără
                         a se impune deservirea unui punct din Irlanda.

Italia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                         libertăţi pot fi exercitate între două puncte
                         intermediare din nord-estul Statelor Unite ale Americii
                         (aflate la nord de Washington şi incluzând Washington;
                         la est de Chicago şi incluzând Chicago) şi Montreal
                         şi/sau Toronto. De asemenea, punctele intermediare cu
                         drepturi aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         deservite ca puncte ulterioare.

Polonia Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         exercitate între Montreal şi New York ca punct
                         intermediar sau ulterior.

Portugalia Drepturile de trafic aferente celei de-a cincea
                         libertăţi pot fi exercitate între puncte din Canada şi
                         puncte intermediare şi între puncte din Canada şi
                         puncte ulterioare.

Spania Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi
                         referitoare la punctele intermediare şi ulterioare pot
                         fi exercitate:
                         (a) între Montreal şi alte trei puncte situate în
                         Canada şi Chicago, Boston, Philadelphia, Baltimore,
                         Atlanta, Dallas/Ft. Worth şi Houston; şi
                         (b) între Montreal şi Ciudad de Mexico.
                         Pot fi exercitate simultan cel mult patru drepturi
                         aferente celei de-a cincea libertăţi.

Suedia Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         exercitate între Montreal şi Chicago şi între Montreal
                         şi Seattle. Chicago poate fi deservit ca punct
                         intermediar sau ca punct ulterior. Seattle poate fi
                         deservit doar ca punct ulterior.

Regatul Unit Drepturile aferente celei de-a cincea libertăţi pot fi
                         exercitate între puncte din Canada şi puncte
                         intermediare şi între puncte din Canada şi puncte
                         ulterioare faţă de Canada. În privinţa serviciilor
                         all-cargo, se poate exercita dreptul de a furniza
                         servicii de transport internaţional între puncte din
                         Canada şi puncte situate în ţări terţe fără a se impune
                         deservirea unui punct din Regatul Unit.


    SECŢIUNEA 3
    Fără a aduce atingere dispoziţiilor din secţiunea 1 din prezenta anexă, pentru domenii care nu sunt incluse în definiţia "teritoriului" de la articolul 1 din prezentul acord, acordurile menţionate la literele (d) Regatul Danemarcei, (f) Republica Franceză, (l) Regatul Ţărilor de Jos şi (r) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord continuă să se aplice în conformitate cu dispoziţiile lor.

    Părţile iau act de următoarele declaraţii:
    Declaraţia Comunităţii Europene şi a statelor sale membre referitoare la Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada, care urmează să fie făcută în momentul semnării acestuia
    "În ceea ce priveşte articolul 26 alineatul (2), Comunitatea Europeană şi statele sale membre confirmă faptul că teza «acordurile bilaterale în vigoare enumerate în anexa 3 se suspendă, cu excepţia celor reglementate de dispoziţiile din anexa 2» are acelaşi efect precum afirmarea faptului că dispoziţiile relevante ale acordului prevalează asupra dispoziţiilor relevante ale acordurilor bilaterale în vigoare enumerate în anexa 3."
    Declaraţia Comunităţii Europene şi a statelor sale membre referitoare la Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada, care urmează să fie făcută în momentul semnării acestuia
    "Comunitatea Europeană şi statele sale membre clarifică faptul că Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, în special articolul 8, nu prevede scutirea de la taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu excepţia impozitului pe cifra de afaceri aplicat importurilor, şi nu împiedică statele membre să aplice taxe combustibilului aviatic pentru zborurile interne sau intracomunitare, în conformitate cu Directiva 2003/96/CE a Consiliului."

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016