Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 octombrie 2011  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 12 octombrie 2011 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2012
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 97 din 4 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2012.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, numite în continuare părţi,
    subliniind necesitatea de a dezvolta cooperarea în domeniul apărării aeriene între statele lor, în calitate de membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, numită în continuare NATO,
    ţinând cont de Sistemul Integrat de Apărare Aeriană al NATO, numit în continuare NATINADS, şi de obligaţiile conexe cuprinse în documentul MC 54/1, precum şi de spiritul, scopul şi prevederile directivei SACEUR referitoare la poliţia aeriană,
    asigurând asistenţă reciprocă în lupta împotriva terorismului internaţional, asigurând siguranţa zborurilor internaţionale şi cooperând pentru a implementa proceduri de luare a deciziilor,
    ţinând cont de prevederile referitoare la poliţia aeriană ale legislaţiei relevante din cele două state,
    luând în considerare Acordul între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, numit în continuare NATO SOFA,
    luând în considerare prevederile Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,
    convin următoarele:
    ART. 1
    Definiţii
    Pentru scopurile prezentului acord, potrivit documentelor NATO menţionate:
    a) poliţie aeriană înseamnă folosirea unei aeronave interceptoare, pe timp de pace, în scopul de a apăra integritatea unui anumit spaţiu aerian;
    b) aeronavă pentru poliţie aeriană - interceptor pentru reacţie rapidă - QRA(I) înseamnă aeronavă militară de interceptare aparţinând forţelor aeriene ale celor două state, implicate într-o operaţie de poliţie aeriană;
    c) operaţie de poliţie aeriană înseamnă operaţie specializată a aeronavelor interceptoare, pe timp de pace, în scopul de a apăra integritatea unui anumit spaţiu aerian condusă de comandamentul desemnat al NATO (Centrul de Operaţii Aeriene Combinate - CAOC) sau de către o autoritate naţională în cazul violării spaţiului aerian şi/sau a reglementărilor naţionale privind navigaţia aeriană a oricăruia dintre state;
    d) operaţie transfrontalieră de poliţie aeriană (APCBO) operaţie de poliţie aeriană executată de QRA(I) a unui stat în spaţiul aerian al celuilalt stat;
    e) angajare înseamnă utilizarea armelor din dotarea QRA (I) cu intenţia de a avertiza sau pentru nimicirea aeronavei interceptate;
    f) identificare, interogare, interceptare, intervenţie înseamnă acţiuni specifice de poliţie aeriană, aşa cum sunt definite în documentele NATO;
    g) spaţiul aerian al NATO înseamnă spaţiu aerian aşa cum este definit în documentele NATINADS;
    h) spaţiul aerian naţional înseamnă spaţiul aerian aflat deasupra teritoriului, apelor interne şi apelor teritoriale ale oricăruia dintre state reprezentând o parte a spaţiului aerian al NATO;
    i) autoritate guvernamentală naţională: autoritate naţională autorizată să permită angajarea în spaţiul aerian naţional;
    j) utilizarea QRA (I) înseamnă zborul aeronavelor care efectuează serviciul de poliţie aeriană asigurat de către părţi care implică trecerea frontierei în legătură cu misiunile încredinţate şi inclusiv zborul de întoarcere la baza aeriană;
    k) comandamentele responsabile care comandă operaţia NATO înseamnă comandamentele autorizate (CAOC) care asigură comanda şi controlul tactic cu autoritate regională în spaţiul aerian al NATO incluzând spaţiul aerian al statelor părţilor în vederea apărării spaţiului aerian aliat în conformitate cu documentele referitoare la NATINADS şi Poliţia Aeriană ale NATO;
    l) asigurarea de servicii înseamnă sprijinul pentru echipajul care efectuează serviciul de poliţie aeriană, pentru a menţine aeronava în stare operaţională, în special prin realimentare, servicii tehnice şi reparaţii curente, cu excepţia punerii de armament la dispoziţie.


    ART. 2
    Prevederi generale
    (1) Ministerul Apărării Naţionale din România, în numele părţii române, şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, în numele părţii bulgare, ambele numite în continuare ministere, vor fi responsabile pentru coordonarea aplicării prezentului acord.
    (2) Ministerele vor planifica, vor organiza şi vor implementa modalităţile de cooperare stipulate în prezentul acord prin autorităţile responsabile stabilite într-un aranjament tehnic subsecvent, semnat de miniştri sau de alte persoane autorizate de către aceştia.

    ART. 3
    Scop
    Scopul prezentului acord este de a:
    a) stabili principiile de bază, condiţiile şi procedurile pentru executarea APCBO de către QRA (I) ale părţilor în spaţiul aerian al oricăruia dintre state. Aceasta include, de asemenea, pregătirea, asigurarea de servicii şi desfăşurarea activităţilor de căutare-salvare şi investigarea accidentelor şi incidentelor de zbor;
    b) promova siguranţa zborurilor şi coordonarea între state în cazul unei APCBO desfăşurate de către QRA (I) în spaţiul aerian internaţional unde Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a încredinţat anumite responsabilităţi fiecăruia dintre state.


    ART. 4
    Principii de bază
    (1) Interpretarea şi aplicarea prezentului acord se va realiza în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu tratatele internaţionale în vigoare aplicabile pentru cele două state.
    (2) Pe timpul desfăşurării APCBO autorităţile naţionale ale părţilor şi personalul implicat în aplicarea prezentului acord vor acţiona cu respectarea deplină a suveranităţii celuilalt stat.
    (3) În executarea unei APCBO specifice, QRA (I) ale oricăruia dintre state părăsesc spaţiul aerian naţional şi intră în spaţiul aerian al celuilalt stat numai după aprobarea reciprocă de către autorităţile naţionale desemnate.
    (4) Utilizarea QRA(I) în timpul unei APCBO specifice, inclusiv angajarea, se vor desfăşura în strictă concordanţă cu procedurile NATINADS şi cu procedurile stabilite în Aranjamentul tehnic bilateral menţionat la art. 2 alin. (2).
    (5) Operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană nu vor fi permise şi executate fără schimbul de imagine aeriană între comandamentele militare responsabile pentru controlul spaţiului aerian (CRC) ale celor două părţi.

    ART. 5
    Responsabilităţile părţilor şi autorităţilor competente
    (1) Autorităţile desemnate ale părţilor vor aproba ca QRA(I) aparţinând forţelor lor aeriene să părăsească spaţiul lor aerian naţional şi să pătrundă în spaţiul aerian al celuilalt stat atunci când este necesar şi va fi întrebuinţat acolo conform procedurilor NATINADS pentru protecţia spaţiului aerian al NATO.
    (2) Controlorul şef de serviciu din Centrul de Operaţii Aeriene al Forţelor Aeriene bulgare sau orice altă autoritate desemnată de ministrul bulgar al apărării va permite:
    a) pătrunderea în spaţiul aerian bulgar de către QRA(I) român pentru executarea unei APCBO specifice;
    b) părăsirea spaţiului aerian naţional de către QRA (I) bulgar pentru executarea unei APCBO specifice în spaţiul aerian românesc.

    (3) Şeful Operaţiilor Curente din Centrul de Operaţii Aeriene al României sau oricare altă autoritate desemnată de ministrul român al apărării naţionale va permite:
    a) pătrunderea în spaţiul aerian românesc a QRA (I) bulgar pentru executarea unei APCBO specifice;
    b) părăsirea spaţiului aerian naţional de către QRA (I) român pentru executarea unei APCBO specifice în spaţiul aerian bulgar.

    (4) Autorităţile competente care să permită interogarea, intercepţia şi intervenţia de către QRA(I) a celuilalt stat acţionând sub comandă NATO sau naţională vor fi specificate în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2).
    (5) Angajarea de către QRA(I) al celuilalt stat, care execută o APCBO specifică va fi permisă de:
    a) În spaţiul aerian bulgar - ministrul apărării al Republicii Bulgaria care acţionează ca NGA, la propunerea Şefului Statului Major General;
    b) În spaţiul aerian românesc - ministrul apărării naţionale al României care acţionează ca NGA.

    (6) În oricare dintre cazurile prezentate la alin. (5), utilizarea focului deavertizare şi/sau a forţei letale pe timpul angajării necesită acordul NGA din statul care asigură QRA(I). Proceduri detaliate vor fi definite în continuare în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2).
    (7) Autorităţile menţionate la paragrafele (1), (2), (3) şi (4) vor raporta imediat autorităţilor lor naţionale, inclusiv către NGA, în conformitate cu procedurile stabilite în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2).

    ART. 6
    Utilizarea spaţiului aerian şi a aerodromurilor
    (1) Utilizarea reciprocă a spaţiilor aeriene ale României şi Republicii Bulgaria va fi pusă în practică prin coordonarea comandamentelor militare responsabile pentru controlul spaţiului aerian (CRC), care vor fi definite în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2).
    (2) Utilizarea aerodromurilor care vor fi stabilite în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin (2), pentru aterizarea QRA(I) şi a aeronavelor interceptate, va fi coordonată de către CRC-ul responsabil.
    (3) În situaţii de urgenţă, aeronavele menţionate la alin. (2) al prezentului articol pot utiliza orice aerodrom naţional disponibil şi adecvat pentru aterizare al celuilalt stat, prin coordonarea CRC-ului responsabil.
    (4) Modificările în informaţiile aeronautice pentru aeroporturile desemnate conform alin. (2) şi (3) ale prezentului articol vor fi comunicate neîntârziat în conformitate cu prevederile STANAG 7005 - Exchange of Flight Information Publication (FLIP) data.
    (5) Executarea operaţiei de poliţie aeriană de către QRA(I) aparţinând oricăreia dintre părţi în spaţiul aerian al celuilalt stat va fi autorizată şi executată conform prevederilor acestui acord şi ale Aranjamentului tehnic menţionat la art. 2 alin. (2), fără prezentarea niciunui plan de zbor sau autorizare diplomatică specială de survol.

    ART. 7
    Căutarea-salvarea şi investigarea incidentelor şi accidentelor de zbor
    (1) Părţile vor fi obligate să asigure serviciul de căutare şi salvare pe teritoriul statelor lor, precum şi pe teritoriul de sub spaţiul aerian definit în art. 3 lit. b) al prezentului acord, pentru acordarea de ajutor echipajului QRA(I) din celălalt stat, pentru asigurarea securităţii aeronavei şi pentru implementarea acţiunilor de eliminare a consecinţelor. Informaţiile necesare vor fi schimbate fără întârziere prin CRC-uri.
    (2) Incidentele şi accidentele care apar pe timpul unei APCBO specifice vor fi investigate în conformitate cu acordurile internaţionale aplicabile şi legislaţiile naţionale ale părţilor.
    (3) Lecţiile învăţate din investigarea incidentelor şi accidentelor de zbor petrecute pe timpul întrebuinţării QRA(I) vor fi comunicate între autorităţile responsabile ale părţilor pentru evitarea repetării în viitor a unor evenimente similare.
    (4) În cazul în care un eveniment de tipul celor menţionate la alin. (2) al prezentului articol se produce pe teritoriul statului uneia dintre părţi, experţii în siguranţa zborului din cealaltă parte pot fi implicaţi în activitatea de inspectare în conformitate cu documentele NATO relevante privind investigaţiile în domeniul siguranţei zborurilor şi raportării incidentelor/accidentelor care au implicat aeronave militare şi/sau rachete.

    ART. 8
    Pregătirea
    (1) Pentru a atinge şi a menţine scopul prevăzut de art. 3 al prezentului acord, autorităţile responsabile ale părţilor vor desfăşura pregătirea în comun.
    (2) Detaliile privind desfăşurarea de exerciţii comune şi alte aspecte relevante legate de pregătirea în comun vor fi stabilite într-un aranjament tehnic încheiat conform art. 2 alin. (2).

    ART. 9
    Prevederi financiare şi privind serviciile
    (1) Ca regulă generală, părţile se angajează să suporte propriile cheltuieli care apar în cazul în care nu există clauze contractuale pentru finanţarea comună.
    (2) În cazul unor costuri neprevăzute care nu pot fi definite ca responsabilitate directă a uneia dintre părţi, de la caz la caz va fi convenită o procedură de împărţire a costurilor între ministere.
    (3) În principiu, serviciile prestate pentru QRA(I) aparţinând unuia dintre state pe teritoriul celuilalt stat vor fi contra cost sau decontate. Cu toate acestea, detaliile referitoare la servicii, inclusiv sprijinul acordat gratuit, pot fi definite în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2), care va fi în concordanţă cu legislaţiile naţionale ale ambelor state şi cu documentele NATO relevante referitoare la asistenţa logistică reciprocă.
    (4) Chiar în condiţiile aranjamentului menţionat la alin. (3) al prezentului articol, costul rachetelor, muniţiei şi materialului pirotehnic întrebuinţat de QRA(I) aparţinând unuia dintre state în spaţiul aerian al celuilalt stat va fi suportat de partea a cărei NGA a permis angajarea respectivă.

    ART. 10
    Jurisdicţia, statutul juridic şi compensarea daunelor
    (1) Dacă nu este altfel prevăzut în prezentul acord, toate aspectele legate de interpretarea şi aplicarea sa vor fi guvernate de Acordul între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA).
    (2) În limitele art. VIII alin. (5) al NATO SOFA:
    a) compensarea daunelor produse unor terţe părţi de către QRA(I) aparţinând uneia dintre părţi în executarea unei APCBO specifice este responsabilitatea celeilalte părţi în al cărei spaţiu aerian sau teritoriu naţional au survenit accidentul şi avariile şi ale cărei autorităţi au permis întrebuinţarea acelui QRA(I);
    b) dacă daunele apar în spaţiul aerian şi/sau teritoriul unuia dintre state ca rezultat al nerespectării (inclusiv al neglijenţei sau relei intenţii) procedurilor stabilite în acest acord şi în Aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2) de către personalul şi/sau autorităţile celuilalt stat, acesta din urmă va fi răspunzător pentru compensarea lor.

    (3) Dacă NATO ia decizii privind partajarea şi despăgubirea din fonduri comune a daunelor produse prin întrebuinţarea QRA(I), decizii obligatorii pentru fiecare stat membru, părţile vor aplica deciziile respective în mod corespunzător.

    ART. 11
    Alte prevederi
    (1) Cooperarea şi coordonarea militară între părţi pe timpul şi în legătură cu utilizarea QRA(I) în operaţii de poliţie aeriană se vor desfăşura în limba engleză.
    (2) În cazul unui incident sau al unui accident în legătură cu executarea unei APCBO specifice şi aterizarea QRA(I) aparţinând unuia dintre state pe teritoriul celuilalt stat, autorităţile competente vor lua toate măsurile legale pentru ca echipajul să fie disponibil pentru investigaţii ulterioare.
    (3) Părţile vor respecta prevederile documentelor standard NATO, ale acordurilor bilaterale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate şi ale legislaţiei naţionale privind protecţia informaţiilor şi documentelor în aplicarea acordului şi vor utiliza clasificări cel puţin egale celor atribuite de cealaltă parte.

    ART. 12
    Prevederi finale
    (1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări trimise de către părţi pe canale diplomatice, prin care se informează asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    (2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, dar părţile pot exprima încetarea valabilităţii sale, în orice moment, în scris. Acordul îşi va înceta valabilitatea la 6 luni de la data când o parte primeşte o notificare de la cealaltă parte despre intenţia de încetare a valabilităţii.
    (3) În caz de încetare a valabilităţii, prevederile relevante ale acordului vor continua să fie în vigoare până când toate activităţile aflate în derulare se vor încheia sau toate problemele rezultând din activităţi desfăşurate în temeiul prezentului acord vor fi rezolvate.
    (4) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul ambelor părţi. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol.
    (5) Divergenţele privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultări între părţi, fără a fi supuse atenţieioricărei alte părţi.

    Semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.


                    Pentru Guvernul României,
                    Gabriel Oprea,
                    ministrul apărării naţionale al României
                    Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
                    Anu Anguelov,
                    ministrul apărării al Republicii Bulgaria


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016