Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ACORD din 12 mai 2010 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersecteaza granita romano-ungara
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 mai 2010  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersecteaza granita romano-ungara    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 12 mai 2010 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersecteaza granita romano-ungara

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010

Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare (denumite în continuare, pãrţi),
dorind sã acorde o atenţie sporitã securitãţii aprovizionãrii cu energie în România şi Republica Ungarã,
convenind sã dezvolte cooperarea reciproc avantajoasã în domeniul transportului de gaze naturale şi al energiei electrice, de ambele pãrţi ale frontierei de stat,
având în vedere cã interconectarea sistemelor naţionale de transport de gaze naturale şi energie electricã atât în România, cât şi în Republica Ungarã constituie obiective strategice, care servesc la sporirea securitãţii în aprovizionarea cu energie,
dorind sã înlesneascã şi sã asigure condiţiile corespunzãtoare pentru interconectarea sistemelor naţionale de transport de gaze naturale şi construcţia conductei Nabucco în conformitate cu prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, România, Republica Ungarã şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009,
facilitând cooperarea dintre sistemele de energie electricã ale celor douã ţãri, respectiv crearea unor pieţe regionale de energie electricã şi dezvoltarea comercializãrii energiei electrice între cele douã state,
luând în considerare prevederile Acordului dintre România şi Republica Ungaria privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1993, şi ale Convenţiei dintre România şi Republica Ungarã privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnatã la Bucureşti la 16 septembrie 1993,
dorind ca în viitor sã coopereze, în scopul facilitãrii cercetãrii şi extracţiei hidrocarburilor, în condiţii reciproc avantajoase, de ambele pãrţi ale frontierei,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
În scopul aplicãrii acestui Acord, termenii urmãtori au înţelesul menţionat:
a) construcţie - desemneazã ansamblul lucrãrilor pentru pregãtirea, realizarea şi punerea în funcţiune a conductelor de transport, care traverseazã frontiera dintre cele douã state pe o distanţã de 100 metri de la linia de frontierã, în scopul conectãrii sistemelor de transport naţionale;
b) exploatare - ansamblul de activitãţi şi lucrãri care au drept scop asigurarea permanentã a stãrii de funcţionare corespunzãtoare condiţiilor tehnico-economice şi de siguranţã a conductelor şi înregistrarea datelor tehnice ale acestora;
c) întreţinere - desemneazã ansamblul de activitãţi şi lucrãri efectuate de cãtre operatorul conductei, în vederea menţinerii şi exploatãrii în deplinã siguranţã a acesteia, având în special în vedere sã nu fie periclitate viaţa, securitatea şi sãnãtatea muncii, protecţia mediului, patrimoniul şi furnizarea;
d) reconstrucţie - orice lucrãri, diferite de cele precizate în paragrafele a) şi c), în urma cãrora se modificã parametrii tehnici ai conductei;
e) înlãturarea avariilor - desemneazã ansamblul activitãţilor şi lucrãrilor efectuate în urma unei avarii, care au drept scop restabilirea stãrii de funcţionare corespunzãtoare;
f) conducte - desemneazã conductele de transport de gaze naturale, menţionate la art. 7, precum şi liniile electrice de transport menţionate la art. 8.
ART. 2
(1) Pentru aplicarea prezentului acord, pãrţile desemneazã în România Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar în Republica Ungarã ministerul condus de cãtre ministrul însãrcinat cu problemele energiei, denumite, în continuare, ministerele.
(2) Pãrţile vor lua mãsuri pentru a sprijini implementarea proiectelor identificate la art. 7 şi art. 8 ale prezentului Acord. Ministerele vor desemna agenţii economici responsabili de implementarea prezentului acord, denumiţi, în continuare, societãţi comerciale, şi se vor informa reciproc asupra denumirii, sediului şi reprezentanţilor acestora care participã la implementarea proiectelor.
(3) Ministerele se vor informa permanent despre orice schimbare intervenitã pe parcurs în denumirea societãţilor comerciale, despre schimbarea sediului sau reprezentantului acestora, respectiv despre numãrul şi categoria traseelor conductelor vizate de pe propriul teritoriu.
ART. 3
Angajarea în muncã, prestarea de servicii, trimiterea şi şederea persoanelor care participã pe teritoriul statului celeilalte pãrţi la implementarea lucrãrilor care decurg din prezentul acord trebuie sã corespundã legislaţiei în vigoare în statele pãrţilor.
ART. 4
(1) Persoanele care efectueazã lucrãri care decurg din punerea în aplicare a prezentului acord vor avea dreptul sã treacã frontiera şi în afara punctelor de trecere a frontierei în baza tabelului nominal şi a documentului de identitate, specificate în paragraful (2).
(2) Tabelul nominal întocmit de societãţile comerciale va trebui sã cuprindã, pe lângã datele din documentul de identificare, locul de desfãşurare, data începerii şi data probabilã a finalizãrii lucrãrilor, cât şi identificarea actului care permite persoanelor dintr-un stat terţ angajarea în muncã, prestarea de servicii, trimiterea şi şederea pe teritoriul statului celeilalte pãrţi.
(3) Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrãrilor, societãţile comerciale au obligaţia de a trimite organelor competente de control şi supraveghere a frontierei tabelul nominal, care, dupã avizarea de cãtre autoritatea de control, va fi trimis fãrã întârziere autoritãţii de control din statul celeilalte pãrţi.
(4) Reprezentantul autorizat cu conducerea lucrãrilor are obligaţia sã prezinte organelor de control şi supraveghere a frontierei, la cerere, tabelul nominal avizat.
(5) Societãţile comerciale sunt obligate sã înştiinţeze, în prealabil, organele competente cu controlul şi supravegherea frontierei şi împuterniciţii de frontierã despre toate lucrãrile de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi înlãturare a avariilor care ar putea afecta semnele de frontierã sau linia frontierei de stat, inclusiv lucrãrile de stabilire şi marcare a punctelor de intersecţie frontalierã.
(6) Lucrãrile de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi de înlãturare a avariilor conductelor vor fi executate în aşa fel încât sã nu se deterioreze semnele de frontierã care marcheazã linia frontierei de stat, panourile de frontierã aflate pe podurile de frontierã şi alte marcaje.
(7) Societãţile comerciale vor informa, în prealabil, împuterniciţii de frontierã, respectiv organele competente cu controlul şi supravegherea frontierei din ambele state, despre amplasarea, echiparea şi întreţinerea, în conformitate cu normele de securitate, în imediata apropiere a liniei de frontierã, respectiv a culoarului de frontierã, a unor instalaţii ce nu sunt direct necesare utilizãrii conductelor potrivit destinaţiei. Societãţile comerciale vor lua în considerare, în mod obligatoriu, poziţia împuterniciţilor de frontierã din ambele state privind condiţiile de executare a lucrãrilor cu atingere la marcajele de frontierã.
(8) Fiecare autoritate de frontierã din cele douã state are obligaţia sã verifice conţinutul şi veridicitatea informaţiilor primite de la societãţile comerciale de pe teritoriul statelor lor, înainte de a le transmite celeilalte pãrţi.
ART. 5
(1) În conformitate cu legislaţiile în vigoare în statele pãrţilor, societãţile comerciale vor lua mãsuri pentru obţinerea în timp util a autorizaţiilor necesare efectuãrii lucrãrilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi de înlãturare a avariilor.
(2) Lucrãrile de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi de înlãturare a avariilor conductelor vor fi executate în concordanţã cu prevederile legale şi tehnice, inclusiv în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în muncã, în vigoare în statul pãrţii pe care se aflã tronsonul în cauzã al conductei.
(3) Pe durata lucrãrilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi de înlãturare a avariilor, organismele de control vor avea acces în zona lucrãrilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi de înlãturare a avariilor conductelor şi îşi vor putea exercita atribuţiile de control pe teritoriul statului de jurisdicţie.
ART. 6
(1) În cazul în care intervin situaţii de naturã sã împiedice îndeplinirea obligaţiilor oricãreia dintre pãrţi sau dacã apar diferende în privinţa interpretãrii şi aplicãrii prezentului acord, ministerele se vor consulta în vederea gãsirii unei soluţii reciproc acceptabile pentru surmontarea dificultãţilor şi a diferendelor apãrute şi asigurarea aplicãrii prevederilor prezentului acord.
(2) Soluţionarea diferendelor referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, care nu pot fi soluţionate prin consultãri între ministere, se va face prin negocieri între pãrţi.
ART. 7
(1) Prezentul articol se referã la construirea, exploatarea, întreţinerea, reconstrucţia şi înlãturarea avariilor interconectãrii sistemelor de transport al gazelor.
(2) Conductele care fac obiectul prezentului articol sunt urmãtoarele:
a) gazoductul de tranzit de înaltã presiune Szeged-Arad şi cablul de telecomunicaţii care intersecteazã linia de frontierã între localitãţile Csanadpalota şi Nãdlac, între bornele de frontierã cu numerele B22 şi B23, la distanţa de 47,2 metri de la borna de frontierã B22 şi la 141 de metri de la borna de frontierã B23, mãsuratã pe linia frontierei;
b) gazoductul Nabucco şi cablul de telecomunicaţii, care vor trece la sud de locul gazoductului de tranzit indicat la lit. a), la 34 de metri de acesta în direcţia bornei de frontierã B22.
ART. 8
(1) Prezentul articol se referã la construirea, exploatarea, întreţinerea, reconstrucţia şi înlãturarea avariilor interconectãrii sistemelor de transport al energiei electrice.
(2) Conductele care fac obiectul prezentului articol sunt urmãtoarele:
a) linia electricã de 400 kV Sandorfalva-Arad, care intersecteazã frontiera de stat între bornele de frontierã B44 şi B45;
b) linia electricã de 400 kV Bιkιscsaba-Nãdab, care intersecteazã frontiera de stat între bornele de frontierã D53 şi D54.
ART. 9
(1) Activitãţile legate de conductele prevãzute la art. 7 şi 8 vor fi realizate în cadrul cooperãrii antreprenoriale dintre societãţile comerciale, iar rãspunderea pentru obligaţiile care decurg din activitãţile din prezentul acord o poartã exclusiv societãţile comerciale în cauzã.
(2) Pãrţile vor lua mãsuri pentru a sprijini societãţile comerciale în conformitate cu legislaţia lor, pentru ca acestea sã îşi poatã îndeplini obligaţiile.
ART. 10
Societãţile comerciale se vor înştiinţa reciproc cu privire la începerea lucrãrilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reconstrucţie şi înlãturare a avariilor, executate în baza prezentului acord.
ART. 11
(1) Pãrţile încheie prezentul acord pe o perioadã nedeterminatã.
(2) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificãri prin care pãrţile îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrãrii sale în vigoare.
(3) Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la 45 de zile de la data semnãrii.
(4) Prezentul acord va putea fi denunţat de oricare dintre pãrţi prin notificare scrisã adresatã pe cale diplomaticã celeilalte pãrţi. În acest caz, acordul îşi va înceta valabilitatea dupã 12 (douãsprezece) luni de la data transmiterii pe cale diplomaticã a notificãrii de denunţare.
(5) Prezentul acord va putea fi amendat oricând prin acordul comun scris al pãrţilor. Amendamentele vor intra în vigoare conform procedurii menţionate la paragraful (2).

Semnat la 12 mai 2010 la Budapesta, în douã exemplare originale, în limbile românã şi maghiarã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ireny Comaroschi,
ambasadorul României în Republica Ungarã

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
Peter Urat Honig,
ministrul transporturilor, comunicaţiilor şi energiei

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016