Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 iulie 2007  de aderare intre Guvernul Romaniei si Academia de Drept European de la Trier (ERA)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 12 iulie 2007 de aderare intre Guvernul Romaniei si Academia de Drept European de la Trier (ERA)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 26 octombrie 2007

ART. 1
Marele Ducat al Luxemburgului, landul RhinelandPalatinate, municipiul Trier şi Asociaţia pentru Promovarea Academiei de Drept European au înfiinţat o fundaţie, numitã Academia de Drept European de la Trier, la data de 22 iunie 1992. Având ca unul dintre sponsori landurile federale germane, Republica Federalã Germania şi Sparkasse Trier au aderat la fundaţie în 1994, Irlanda a aderat la data de 27 octombrie 2000, Polonia, la 22 ianuarie 2001, Republica Elenã, la 30 iulie 2001, Spania, la 28 decembrie 2001, Portugalia, la 24 iunie 2002, Republica Italianã, la 25 iulie 2002, Regatul Ţãrilor de Jos, la 21 octombrie 2002, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la 31 octombrie, Ungaria, la 6 martie 2003, Suedia, la 28 aprilie 2003, Finlanda, la 20 octombrie 2003, Austria, la 17 decembrie 2003, Republica Slovacã, la 9 martie 2005, Republica Francezã, la 28 iunie 2005, Scoţia, la 29 septembrie 2005, Republica Cipru, la 21 decembrie 2006 şi Malta, la 20 aprilie 2007.
Obiectivul fundaţiei este de a asigura înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Drept European de la Trier. Sarcina acesteia este de a permite persoanelor fizice şi autoritãţilor implicate în aplicarea şi implementarea dreptului european în statele membre şi în alte state europene interesate de o cooperare strânsã cu Uniunea Europeanã sã dobândeascã cunoştinţe mai ample în ceea ce priveşte dreptul european şi mai ales dreptul comunitar şi aplicarea acestuia şi de a face posibil un schimb de experienţã reciproc şi comprehensiv.
Statutul fundaţiei este anexat la prezentul acord.
ART. 2
Conform art. 5 alin. 1 liniuţa a 2-a din statut, România devine membru al fundaţiei cu efect imediat.
Guvernul României va contribui la capitalul fundaţiei sub forma unei donaţii unice de 50.000 de euro. Aceastã donaţie va fi achitatã într-un cont indicat de fundaţie printr-o singurã ratã, înainte de 31 decembrie 2007.
ART. 3
Guvernul României va deţine un loc şi va avea drept de vot în cadrul consiliului director al fundaţiei, conform art. 7 din statut.
ART. 4
România beneficiazã de acelaşi tratament preferenţial de care beneficiazã şi ceilalţi membri ai fundaţiei, în ceea ce priveşte toate serviciile oferite de ERA, mai ales în ceea ce-i priveşte pe magistraţii şi funcţionarii publici români care vor participa la manifestãrile organizate de ERA şi în ceea ce priveşte manifestãrile organizate la solicitarea autoritãţilor române.
Semnat la Bucureşti la 12 iulie 2007, în dublu exemplar, în limbile românã şi englezã.

Pentru Guvernul României,
Tudor-Alexandru Chiuariu,
ministrul justiţiei

Pentru Academia de Drept European,
dr. Wolfgang Heusel,
director

ANEXĂ
------
la acord
--------

STATUTUL
Academiei de Drept European

Versiunea modificatã adoptatã de cãtre consiliul director la data de 30 aprilie 2000
ART. 1
Denumirea, forma juridicã şi sediul
1. Fundaţia va purta numele "Academia de Drept European de la Trier".
2. Fundaţia funcţioneazã în baza dreptului civil şi are personalitate juridicã. Ea se supune supravegherii publice (rechtsfahige offentliche Stiftung des burgerlichen Rechts).
3. Sediul fundaţiei se aflã la Trier.
ART. 2
Rolul
Rolul fundaţiei este de a asigura înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Drept European de la Trier.
ART. 3
Obiectivele
1. Obiectivul Academiei de Drept European de la Trier este acela de a permite persoanelor fizice şi autoritãţilor implicate în aplicarea şi implementarea dreptului european în statele membre şi în alte state europene interesate de o cooperare strânsã cu Uniunea Europeanã sã dobândeascã cunoştinţe mai ample în ceea ce priveşte dreptul european şi mai ales dreptul comunitar şi aplicarea acestuia şi de a face posibil un schimb de experienţã reciproc şi comprehensiv.
2. Academia va îndeplini acest obiectiv prin organizarea de cursuri, conferinţe, seminarii şi de simpozioane cu specialişti, în special în scopul pregãtirii profesionale continue, prin editarea de publicaţii şi prin asigurarea unui forum pentru discuţii.
ART. 4
Statutul nonprofit
1. Fundaţia va urmãri exclusiv şi direct obiectivele de naturã nonprofit în sensul secţiunii din Codul fiscal, intitulatã "Obiectivele eligibile pentru reduceri de impozit".
2. Fondurile fundaţiei vor fi folosite numai în scopurile permise de prevederile documentului sãu de înfiinţare. Nicio persoanã nu poate beneficia de cheltuieli ce nu au legãturã cu obiectivele fundaţiei sau de remuneraţii disproporţionat de mari. Fundaţia nu îşi poate folosi propriile fonduri în scopul de a sprijini sau de a promova direct ori indirect un partid politic.
ART. 5
Capitalul şi fondurile fundaţiei
1. Capitalul fundaţiei va consta din:
- contribuţiile donatorilor, dovedite prin documentul de înfiinţare a fundaţiei;
- contribuţiile la capitalul fundaţiei (Zustiftungen).
Acceptarea acestor contribuţii va necesita aprobarea consiliului director.
2. Fundaţia îşi va exercita atribuţiile prin intermediul:
- venitului generat de capitalul fundaţiei;
- subvenţiilor din partea Uniunii Europene, a Republicii Federale Germania şi a altor state membre ale Uniunii Europene, a landului Rhineland-Palatinate şi a municipiului Trier;
- subvenţiilor din partea altor instituţii publice şi private;
- taxelor plãtite de cãtre participanţii la conferinţe;
- altor venituri, donaţii sau contribuţii.
ART. 6
Organele
1. Organele Academiei de Drept European de la Trier sunt:
- consiliul director (der Rat);
- consiliul de administraţie (das Kuratorium);
- comitetul executiv (der Vorstand);
- comitetul de gestiune (die Geschaftsfuhrung).
2. Membrii consiliului director, ai consiliului de administraţie şi ai comitetului executiv îşi vor exercita atribuţiile fãrã a primi remuneraţie; membrii comitetului de gestiune îşi pot exercita atribuţiile fãrã a primi remuneraţie.
ART. 7
Consiliul director
1. Consiliul director va fi compus dintr-un reprezentant din partea fiecãrui donator fondator şi din partea fiecãrui stat membru al Uniunii Europene şi a statelor candidate, în mãsura în care acestea sunt donatori ulteriori conform art. 5 alin. 1 liniuţa a 2-a, precum şi dintr-un reprezentant al landurilor Republicii Federale Germania. Parlamentul European, Curtea Europeanã de Justiţie, Comisia Europeanã şi statul în care îşi are sediul academia pot numi fiecare câte un reprezentant special în consiliul director. Consiliul director poate, prin votul unei majoritãţi de douã treimi, sã invite donatori suplimentari, precum şi alte instituţii, care sprijinã în mod deosebit Academia de Drept European de la Trier, sã numeascã (coopteze) reprezentanţi în consiliul director; decât sã invite mai mulţi reprezentanţi ai regiunilor europene, consiliul director poate invita un reprezentant al unei asociaţii interregionale.
2. Funcţia de reprezentant nu va fi de naturã personalã.
3. Consiliul director îşi alege preşedintele şi un vicepreşedinte din rândul membrilor sãi.
4. Consiliul director este împuternicit sã funcţioneze de îndatã ce donatorii fondatori şi-au numit reprezentanţii.
5. Pânã la adoptarea regulilor procedurale, care pot prevedea altfel, consiliul director va lua decizii cu votul majoritãţii simple a reprezentanţilor prezenţi.
6. Reprezentanţii donatorilor fondatori, reprezentantul comun al landurilor Republicii Federale Germania şi reprezentanţii speciali ai Parlamentului European, Curţii Europene de Justiţie, Comisiei Europene şi ai statului în care îşi are sediul academia au 10 voturi fiecare în cadrul consiliului director. Reprezentanţii donatorilor ulteriori vor primi câte un vot pentru fiecare tranşã de 50.000 de euro. Dacã suma totalã a contribuţiei depãşeşte 500.000 de euro, consiliul director stabileşte, prin votul unei majoritãţi de douã treimi, numãrul total de voturi ce îi va fi alocat respectivului donator. Numãrul de voturi alocat membrilor cooptaţi din cadrul consiliului director se stabileşte prin votul unei majoritãţi de douã treimi din numãrul membrilor existenţi ai consiliului director, acest numãr neputând depãşi 10 voturi pentru toţi membrii cooptaţi. Voturile alocate unui donator sau reprezentanţilor speciali trebuie exprimate unanim.
7. Deciziile cu implicaţii financiare pot fi adoptate de consiliul director numai cu acordul reprezentantului statului în care îşi are sediul academia.
ART. 8
Atribuţiile consiliului director
1. Consiliul director stabileşte liniile directoare generale pentru activitatea academiei.
2. Consiliul director numeşte membrii consiliului de administraţie.
3. Consiliul director numeşte membrii comitetului executiv şi ai comitetului de gestiune şi îi poate destitui; el reprezintã fundaţia în relaţiile cu aceşti membri.
4. Consiliul director adoptã bugetul şi primeşte situaţia contabilã anualã de la comitetul de gestiune.
5. Consiliul director adoptã regulile procedurale ale fundaţiei. Acestea stabilesc, printre altele, cvorumul obligatoriu şi procedurile decizionale ce trebuie respectate de cãtre organele din componenţa fundaţiei, în mãsura în care nu conţin prevederi contrare prezentului statut.
ART. 9
Consiliul de administraţie
1. Consiliul de administraţie asigurã consiliere comitetului executiv şi comitetului de gestiune, în special în ceea ce priveşte planificarea programului manifestãrilor. El va fi compus din persoane care au de-a face îndeaproape cu dreptul european în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi în cadrul mediului judiciar şi de afaceri, în special în statele membre.
2. Mai multe detalii vor fi prevãzute în cadrul regulilor procedurale ale fundaţiei.
ART. 10
Comitetul executiv
1. Comitetul executiv se compune din nu mai mult de 3 membri. Membrii comitetului executiv sunt numiţi din rândul cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
2. Comitetul executiv reprezintã interesele academiei la nivel politic, mai ales în relaţia cu Uniunea Europeanã, cu statele membre şi cu donatorii. El va promova relaţiile dintre academie şi instituţiile Uniunii Europene, în scopul sporirii legãturilor dintre academie şi statele membre actuale şi viitoare.
3. Comitetul executiv îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu instrucţiunile de ordin general primite de la consiliul director. El este subordonat consiliului director şi poate înainta propuneri.
ART. 11
Comitetul de gestiune
1. Comitetul de gestiune este compus dintr-un director şi nu mai mult de 2 directori adjuncţi.
2. Membrii comitetului de gestiune sunt numiţi din rândul cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
ART. 12
Atribuţiile comitetului de gestiune
1. Comitetul de gestiune rãspunde de funcţionarea cotidianã a Academiei de Drept European de la Trier, în conformitate cu liniile directoare generale prevãzute de consiliul director. El asistã comitetul executiv în îndeplinirea atribuţiilor acestuia. Comitetul executiv şi comitetul de gestiune îşi coordoneazã activitãţile între ele.
2. Comitetul de gestiune pregãteşte şedinţele consiliului director, face propuneri şi este subordonat consiliului director în ceea ce priveşte activitãţile academiei.
3. Comitetul de gestiune întocmeşte bugetul şi depune la consiliul director declaraţia de venit detaliatã.
4. În scopuri judiciare şi extrajudiciare, Academia de Drept European de la Trier este reprezentatã de cãtre membrii comitetului de gestiune. Membrii comitetului de gestiune reprezintã fundaţia în mod individual.
ART. 13
Modificãrile aduse statutului
Prevederile prezentului statut pot fi modificate de cãtre consiliul director, cu votul unei majoritãţi de douã treimi din numãrul membrilor sãi.
ART. 14
Supravegherea fundaţiei
Fundaţia se aflã sub supraveghere publicã în conformitate cu Legea privind fundaţiile din landul Rhineland-Palatinate (Rhineland-Pfalzisches Stiftungsgesetz).
ART. 15
Dizolvarea fundaţiei
În cazul dizolvãrii sau întreruperii funcţionãrii fundaţiei, capitalul Academiei de Drept European de la Trier revine donatorilor (donatorilor fondatori şi donatorilor ulteriori) proporţional cu sumele donate de cãtre aceştia. Capitalul în acest sens înseamnã capital vãrsat sub formã de contribuţii şi valoarea medie a contribuţiilor donate în naturã. Restul capitalului fundaţiei va fi folosit în scopurile prevãzute la art. 2 sau, dacã acest lucru nu este posibil, în alte scopuri nonprofit. Orice decizie în privinţa întrebuinţãrii acestor fonduri poate fi pusã în aplicare numai dupã primirea aprobãrii din partea autoritãţii fiscale competente.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016