Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ACORD din 12 ianuarie 2011 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 ianuarie 2011  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 12 ianuarie 2011 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Guernsey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011

    Guvernul României şi Guvernul Guernsey (denumite în continuare pãrţile),
    întrucât este recunoscut faptul cã Guvernul Guernsey are dreptul, în baza prevederilor împuternicirii acordate de Regatul Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord, sã negocieze, sã încheie, sã aplice şi sub rezerva prevederilor acestui acord sã denunţe un acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României,
    întrucât pãrţile sunt active în efortul lor internaţional de luptã împotriva criminalitãţii financiare şi de orice altã naturã, incluzând combaterea finanţãrii terorismului,
    întrucât pãrţile doresc sã instituie un cadru bilateral care sã reglementeze schimbul de informaţii cu privire la impozite,
    dorind sã faciliteze schimbul de informaţii cu privire la impozite,
    au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Definiţii
    1. În acest acord:
    a) România înseamnã teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialã şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cãrora România îşi exercitã suveranitatea, precum şi zona contiguã, platoul continental şi zona economicã exclusivã asupra cãrora România îşi exercitã drepturile suverane şi jurisdicţia, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional;
    b) Guernsey înseamnã Guernsey, Alderney şi Herm, inclusiv marea teritorialã adiacentã acestor insule, în conformitate cu dreptul internaţional;
    c) fond sau schemã colectivã de investiţii înseamnã orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridicã. Expresia fond sau schemã publicã colectivã de investiţii înseamnã orice fond sau schemã colectivã de investiţii în care unitãţile, acţiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumpãrate, vândute sau rãscumpãrate cu uşurinţã de cãtre public. Unitãţile, acţiunile sau alte valori ale fondului ori ale schemei pot fi cumpãrate, vândute sau rãscumpãrate cu uşurinţã "de cãtre public" atunci când cumpãrarea, vânzarea ori rãscumpãrarea nu este restricţionatã implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;
    d) societate înseamnã orice persoanã juridicã sau orice entitate care este consideratã ca fiind o persoanã juridicã în scopul impozitãrii;
    e) autoritate competentã înseamnã:
      (i) în cazul României, Ministerul Finanţelor Publice;
      (ii) în cazul Guernsey, directorul impozitelor pe venit sau delegatul sãu;
    f) legislaţie de drept penal înseamnã toate prevederile de drept penal care sunt prevãzute astfel în legislaţia internã, indiferent dacã acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscalã, în codul penal sau în alte regulamente;
    g) aspecte fiscale de naturã penalã înseamnã aspecte fiscale care implicã un comportament intenţionat, fie înainte, fie dupã intrarea în vigoare a acestui acord, care este supus urmãririi penale în baza legislaţiei de drept penal a pãrţii solicitante;
    h) informaţii înseamnã orice date, declaraţii, documente sau înregistrãri sub orice formã posibilã;
    i) mãsuri de obţinere a informaţiilor înseamnã legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei pãrţi solicitate sã obţinã şi sã furnizeze informaţiile solicitate;
    j) naţional înseamnã:
      (i) în cazul României, orice persoanã fizicã având cetãţenia României şi orice persoanã juridicã, asociere de persoane şi orice altã entitate constituitã şi având statutul în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
      (ii) în cazul Guernsey, orice persoanã fizicã având cetãţenie britanicã în baza Legii naţionalitãţii britanice din 1981, orice persoanã juridicã înfiinţatã sau organizatã în baza legislaţiei din Guernsey şi orice organizaţie fãrã personalitate juridicã tratatã în scopul impozitãrii în Guernsey ca fiind o persoanã juridicã înfiinţatã sau organizatã în baza legislaţiei din Guernsey;
    k) persoanã include o persoanã fizicã, o societate şi orice altã asociere de persoane;
    l) clasã principalã de acţiuni înseamnã clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a puterii de vot şi a valorii societãţii;
    m) societate cotatã la bursã înseamnã orice societate a cãrei clasã principalã de acţiuni este listatã la o bursã de valori recunoscutã, cu condiţia ca acţiunile sale listate sã poatã fi cumpãrate sau vândute cu uşurinţã de cãtre public. Acţiunile pot fi cumpãrate sau vândute "de cãtre public" atunci când cumpãrarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionatã implicit ori explicit la un grup limitat de investitori;
    n) bursã de valori recunoscutã înseamnã orice bursã de valori asupra cãreia convin autoritãţile competente ale pãrţilor;
    o) parte solicitatã înseamnã partea cãreia îi sunt solicitate sau care a furnizat informaţii ca rãspuns la o solicitare;
    p) parte solicitantã înseamnã partea care solicitã sau care a obţinut informaţii de la partea solicitatã;
    q) impozit înseamnã orice impozit pentru care se aplicã acordul.
    2. În ceea ce priveşte aplicarea acestui acord în orice moment de cãtre o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacã contextul nu cere o interpretare diferitã, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în cadrul legislaţiei acelei pãrţi, orice înţeles pe care îl are în cadrul legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în cadrul altor legi ale acelei pãrţi.
    ART. 2
    Obiectul şi scopul acordului
    Pãrţile îşi vor acorda asistenţã prin schimb de informaţii care sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a pãrţilor pentru impozitele acoperite de acest acord, inclusiv informaţii care sunt considerate ca fiind relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţã sau investigarea aspectelor fiscale ori urmãrirea penalã a aspectelor fiscale de naturã penalã. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile acestui acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale în maniera prevãzutã la art. 7.
    ART. 3
    Jurisdicţia
    O parte solicitatã nu este obligatã sã furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autoritãţile sale sau care nu se aflã în posesia ori care nu pot fi obţinute de persoane aflate în jurisdicţia sa teritorialã.
    ART. 4
    Impozite vizate
    1. Impozitele care fac obiectul acestui acord sunt:
    a) în România:
      (i) impozitul pe venit;
      (ii) impozitul pe profit.
    b) în Guernsey:
      (i) impozitul pe venit;
      (ii) impozitul pe profitul din locuinţe.
    2. Acest acord se va aplica de asemenea oricãror impozite identice stabilite dupã data semnãrii acordului, în plus ori în locul impozitelor existente sau oricãror impozite în esenţã similare, în mãsura în care pãrţile convin acest lucru. În plus, impozitele vizate pot fi extinse sau modificate de comun acord de cãtre pãrţi sub forma unui schimb de scrisori. Autoritãţile competente ale fiecãrei pãrţi le vor informa pe celelalte asupra oricãror modificãri importante aduse legislaţiei şi impozitãrii şi mãsurilor aferente de obţinere a informaţiilor care pot afecta obligaţiile acelei pãrţi ce decurg din acest acord.
    ART. 5
    Schimbul de informaţii la cerere
    1. Autoritatea competentã a pãrţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopul prevederilor art. 2. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacã partea solicitatã are nevoie de astfel de informaţii pentru propriile sale scopuri fiscale sau dacã comportamentul investigat constituie o faptã penalã conform legislaţiei pãrţii solicitate, atunci când un astfel de comportament a apãrut în partea solicitatã. Autoritatea competentã a pãrţii solicitante va solicita informaţii în baza acestui articol numai atunci când aceasta nu poate sã obţinã informaţiile solicitate prin alte mijloace pe teritoriul sãu, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unei dificultãţi majore.
    2. Atunci când informaţiile aflate în posesia autoritãţii competente a pãrţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia sã rãspundã solicitãrii de informaţii, partea solicitatã va folosi toate mãsurile relevante de obţinere a informaţiilor care sunt necesare pentru a furniza pãrţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacã partea solicitatã nu are nevoie de astfel de informaţii pentru propriile sale scopuri fiscale.
    3. Atunci când se solicitã în mod expres de cãtre autoritatea competentã a pãrţii solicitante, autoritatea competentã a pãrţii solicitate va furniza informaţii în baza acestui articol, în mãsura în care legislaţia sa internã îi permite acest lucru, sub formã de depoziţii ale martorilor şi copii legalizate ale documentelor originale.
    4. Fiecare parte se va asigura cã are autoritatea, în conformitate cu prevederile art. 2 şi în baza limitãrilor prevãzute la art. 3, sã obţinã şi sã furnizeze la cerere prin intermediul autoritãţii sale competente:
    a) informaţii deţinute de bãnci, de alte instituţii financiare şi de orice persoanã care acţioneazã ca agent sau în calitate fiduciarã, inclusiv împuterniciţii şi mandatarii;
    b) (i) informaţii privind dreptul de proprietate juridic şi efectiv asupra societãţilor, parteneriatelor şi a altor persoane, inclusiv informaţii privind dreptul de proprietate asupra tuturor acestor persoane aflate într-un lanţ de deţinere a dreptului de proprietate;
      (ii) în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii, informaţii cu privire la acţiuni, unitãţi şi alte valori;
      (iii) în cazul trusturilor, informaţii privind fondatorii, mandatarii, protectorii şi beneficiarii;
      (iv) în cazul fundaţiilor, informaţii cu privire la fondatori, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiari.
    Independent de prevederile subparagrafului b) al acestui paragraf, acest acord nu stabileşte în sarcina unei pãrţi obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societãţile cotate la bursã sau fondurile ori schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fãrã a da naştere unor dificultãţi majore.
    5. Orice solicitare de informaţii va fi formulatã cu cât mai multe detalii disponibile şi va menţiona:
    a) identitatea persoanei aflate sub examinare sau investigare;
    b) perioada pentru care se solicitã informaţiile;
    c) natura informaţiilor solicitate şi forma în care partea solicitantã ar prefera sã le obţinã;
    d) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;
    e) motivele care au condus la presupunerea cã informaţiile solicitate sunt considerate ca fiind relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei fiscale a pãrţii solicitante, cu privire la persoana identificatã la subparagraful a) al acestui paragraf;
    f) motivele care au condus la presupunerea cã informaţiile solicitate sunt prezente în partea solicitatã sau cã acestea se aflã în posesia ori pot fi obţinute de o persoanã din jurisdicţia pãrţii solicitate;
    g) în mãsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricãrei persoane care se presupune cã se aflã în posesia sau care poate obţine informaţiile solicitate;
    h) o declaraţie din care sã rezulte cã solicitarea este conformã legislaţiei şi practicii administrative a pãrţii solicitante, iar dacã informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia pãrţii solicitante atunci autoritatea competentã a pãrţii solicitante ar fi fost în mãsurã sã obţinã informaţiile în baza legislaţiei pãrţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi cã aceasta este conformã cu acest acord;
    i) o declaraţie din care sã rezulte cã partea solicitantã a urmat toate cãile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul sãu, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultãţi majore.
    6. Autoritatea competentã a pãrţii solicitate va confirma primirea solicitãrii cãtre autoritatea competentã a pãrţii solicitante şi va înainta informaţiile solicitate pãrţii solicitante cât mai curând posibil.
    ART. 6
    Posibilitatea de a refuza o solicitare
    1. Autoritatea competentã a pãrţii solicitate poate refuza sprijinul:
    a) atunci când solicitarea nu este fãcutã în conformitate cu acest acord;
    b) atunci când partea solicitantã nu a utilizat toate mijloacele disponibile pe teritoriul sãu în vederea obţinerii informaţiilor, cu excepţia situaţiei în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unei dificultãţi majore; sau
    c) atunci când dezvãluirea informaţiilor solicitate ar fi contrarã ordinii publice.
    2. Partea solicitatã nu va fi obligatã sã obţinã sau sã furnizeze informaţii care nu ar putea fi obţinute de partea solicitantã în baza propriei sale legislaţii în scopul administrãrii ori aplicãrii legislaţiei fiscale proprii sau în cadrul practicii administrative normale, dacã informaţiile solicitate s-ar afla în jurisdicţia pãrţii solicitante.
    3. Acest acord nu va fi interpretat ca impunând unei pãrţi obligaţia de a furniza informaţii care ar dezvãlui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie. Cu toate acestea, informaţiile de tipul celor prevãzute la art. 5 paragraful 4 nu vor fi tratate ca fiind un secret sau un procedeu de fabricaţie doar pentru faptul cã acestea îndeplinesc criteriile prevãzute la acel paragraf.
    4. Prevederile acestui acord nu vor fi interpretate ca impunând unei pãrţi solicitate obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii în legãturã cu comunicaţii între jurişti, avocaţi, consultanţi sau alţi reprezentanţi legali recunoscuţi în aceastã calitate şi clienţii acestora, în mãsura în care comunicaţiile sunt considerate ca fiind confidenţiale şi protejate de la a fi dezvãluite în baza legislaţiei pãrţii solicitate.
    5. O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzatã pe motiv cã titlul de creanţã care a dat naştere solicitãrii este contestat.
    6. Partea solicitatã poate refuza o solicitare de informaţii dacã informaţiile sunt solicitate de partea solicitantã în scopul administrãrii ori aplicãrii unei prevederi din legislaţia fiscalã a pãrţii solicitante sau orice cerere legatã de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al pãrţii solicitate şi un naţional al pãrţii solicitante aflaţi în aceleaşi circumstanţe.
    ART. 7
    Confidenţialitatea
    1. Toate informaţiile furnizate şi obţinute de autoritãţile competente ale pãrţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale.
    2. Astfel de informaţii vor fi dezvãluite numai persoanelor sau autoritãţilor (inclusiv instanţelor judecãtoreşti şi organelor administrative) care au legãturã cu scopurile menţionate la art. 2 şi vor fi folosite de astfel de persoane sau autoritãţi numai în aceste scopuri, inclusiv pentru soluţionarea oricãrei contestaţii. Pentru aceste scopuri, informaţiile pot fi dezvãluite în procedurile judecãtoreşti sau în deciziile judiciare.
    3. Astfel de informaţii pot fi folosite în alte scopuri decât cele menţionate la art. 2 numai cu consimţãmântul scris al autoritãţii competente a pãrţii solicitate.
    4. Informaţiile furnizate unei pãrţi solicitante în baza acestui acord nu pot fi dezvãluite niciunei alte jurisdicţii.
    ART. 8
    Costuri
    Incidenţa costurilor ocazionate de acordarea asistenţei va fi stabilitã de autoritãţile competente ale pãrţilor.
    ART. 9
    Legislaţia necesarã implementãrii
    Pãrţile vor adopta orice legislaţie care este necesarã pentru respectarea şi aplicarea termenilor acestui acord.
    ART. 10
    Limba
    Solicitãrile de asistenţã şi rãspunsurile la acestea vor fi redactate în limba englezã.
    ART. 11
    Procedura amiabilã
    1. Atunci când intervin dificultãţi sau dubii între pãrţi cu privire la implementarea sau interpretarea acestui acord, autoritãţile competente se vor strãdui sã rezolve situaţia pe calea unei înţelegeri amiabile.
    2. Autoritãţile competente ale pãrţilor pot comunica direct între ele în scopul implementãrii acestui acord, precum şi pentru rezolvarea situaţiilor prevãzute la paragraful 1 al acestui articol.
    3. Pãrţile pot sã stabileascã de asemenea alte forme de soluţionare a litigiilor dacã este necesar acest lucru.
    ART. 12
    Procedura de asistenţã reciprocã
    Dacã ambele autoritãţi competente ale pãrţilor considerã necesar, acestea pot conveni sã facã schimb de asistenţã tehnicã, sã dezvolte tehnici noi de control, sã identifice domenii noi de eludare a legii şi sã studieze în comun aceste domenii.
    ART. 13
    Intrarea în vigoare
    1. Pãrţile se vor informa reciproc, în scris, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.
    2. Acest acord va intra în vigoare dupã 30 de zile de la primirea ultimei notificãri şi va produce efecte:
    a) cu privire la aspectele fiscale de naturã penalã, de la data intrãrii în vigoare; şi
    b) cu privire la toate celelalte aspecte descrise în art. 2, de la data intrãrii în vigoare, însã numai pentru perioadele fiscale începând cu sau dupã acea datã ori, atunci când nu existã o perioadã fiscalã, pentru toate sarcinile fiscale apãrute la sau dupã acea datã.
    ART. 14
    Denunţarea
    1. Acest acord va rãmâne în vigoare pânã la denunţarea sa de oricare dintre pãrţi.
    2. Fiecare parte poate denunţa acordul prin transmiterea unei note de denunţare, în scris, pe cãi corespunzãtoare.
    3. O astfel de denunţare va deveni efectivã în prima zi a lunii urmãtoare expirãrii unei perioade de 6 luni de la data primirii notei de denunţare de cãtre cealaltã parte. Toate solicitãrile primite pânã la data efectivã a denunţãrii vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile acestui acord.
    4. Dacã acest acord este denunţat, pãrţile vor fi obligate sã respecte prevederile art. 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza acestui acord.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bunã şi cuvenitã formã, au semnat acest acord.
    Semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011, în douã exemplare originale în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

                           Pentru Guvernul României,
                                   Ion Jinga,
             ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii
                              şi Irlandei de Nord

                           Pentru Guvernul Guernsey,
                                 Lyndon Trott,
                                 prim-ministru

                                    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016