Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 11 februarie 2022  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului  de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare  de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 11 februarie 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 463 din 9 mai 2022
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 129 din 5 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 9 mai 2022.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare „părţi“,
    reiterând angajamentul României privind sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, în conformitate cu Parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova,
    luând în considerare relaţiile bilaterale speciale bazate pe comunitatea de limbă, cultură şi istorie,
    în dorinţa de a întări aceste relaţii bilaterale prin intensificarea cooperării în domenii de interes major şi în perspectiva diversificării domeniilor de cooperare,
    amintind necesitatea respectării principiilor statului de drept, a principiilor democratice şi a valorilor europene, inclusiv din perspectiva asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
    subliniind angajamentul clar al Republicii Moldova pentru continuarea implementării proiectelor de cooperare derulate cu România, mai ales a proiectelor strategice de interconectare România-Republica Moldova,
    având în vedere angajamentul relansat al Republicii Moldova de a continua în mod consolidat parcursul european,
    reiterând importanţa implementării pe deplin a obligaţiilor care revin Republicii Moldova în baza Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, care include crearea unei zone de liber schimb aprofundat şi cuprinzător,
    având în vedere necesitatea de a acţiona pentru o relaţie în spiritul bunei vecinătăţi şi dorinţa de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, în beneficiul direct al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova,
    luând în considerare intenţia părţilor de a întreprinde acţiuni concrete care să vizeze o cât mai bună coordonare a asistenţei, atât în planul relaţiilor bilaterale, cât şi la nivelul Uniunii Europene,
    luând în considerare importanţa dezvoltării cooperării economice la nivel transfrontalier,
    recunoscând contribuţia proiectelor de cooperare bilaterală derulate de România în Republica Moldova la eforturile de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de zona geografică unde locuiesc, limba vorbită, confesiunea, orientarea politică,
    au convenit după cum urmează:
    ART. 1
    Obiectiv şi principii
    (1) Prezentul acord are ca obiectiv stabilirea condiţiilor şi a mecanismelor în baza cărora România poate acorda asistenţă tehnică şi financiară de la bugetul de stat în beneficiul Republicii Moldova.
    (2) În aplicarea prezentului acord, părţile vor lua de comun acord măsurile necesare pentru realizarea de proiecte care să contribuie la:
    a) intensificarea cooperării între România şi Republica Moldova şi dezvoltarea Parteneriatului strategic bilateral;
    b) racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României;
    c) promovarea procesului de reforme în spirit european în Republica Moldova;
    d) susţinerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
    e) impulsionarea dezvoltării Republicii Moldova şi reducerea disparităţilor economice şi sociale în Republica Moldova;
    f) creşterea rezilienţei Republicii Moldova la factorii destabilizatori.

    (3) Părţile vor asigura maximum de transparenţă şi vor acţiona pe baza principiilor bunei guvernări, dezvoltării sustenabile şi eficienţei pe multiple paliere.

    ART. 2
    Definiţii
    Pentru scopurile prezentului acord:
    - „contribuţie“ desemnează contribuţia financiară nerambursabilă acordată de România;
    – „Program de cooperare“ desemnează programul bilateral pentru implementarea acestui acord, convenit anual sau atunci când se consideră necesar de către părţi;
    – „proiect“ desemnează un proiect individual convenit de comun acord;
    – „activitate“ desemnează acţiunile şi asistenţa specifice pentru proiecte;
    – „Autoritatea de coordonare naţională“ desemnează autoritatea din fiecare stat care are competenţa de a coordona programul de cooperare;
    – „Autoritate de certificare“ desemnează instituţia din Republica Moldova care va transmite către Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova rapoarte financiare anuale privind implementarea Acordului;
    – „Comitetul de coordonare“ desemnează o structură interinstituţională, la nivel de secretar de stat, care are scopul de a sprijini Autoritatea de coordonare naţională în activitatea de analiză, evaluare şi monitorizare a implementării proiectelor finanţate prin prezentul acord;
    – „operator de program“ desemnează instituţia responsabilă pentru gestionarea unui anumit domeniu de cooperare cuprins în prezentul acord;
    – „sectorul energetic“ desemnează ansamblul activităţilor de producere a energiei, de transport, de servicii de sistem, de distribuţie şi de furnizare şi consum eficient al energiei, inclusiv al energiei din surse regenerabile, precum şi de înmagazinare a resurselor energetice primare, importul şi exportul energiei în raport cu sistemele energetice ale altor state, precum şi infrastructurile tehnice aferente acestora;
    – „transport şi infrastructură de transport“ desemnează ansamblul serviciilor de transport şi aspectele conexe acestor servicii, căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, precum şi al instalaţiilor şi sistemelor aferente, de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv interconectările cu România şi amenajarea pentru navigaţie a râului Prut/apelor interioare;
    – „protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice“ desemnează ansamblul activităţilor cu impact nemijlocit asupra protecţiei mediului şi a combaterii schimbărilor climatice în Republica Moldova, inclusiv eliminarea surselor de poluare, îmbunătăţirea managementului deşeurilor, adaptarea la schimbările climatice, restabilirea şi menţinerea ecosistemelor, protejarea biodiversităţii, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor;
    – „lucrări publice şi infrastructură“ desemnează ansamblul activităţilor privind:
    – reabilitarea, extinderea, modernizarea şi/sau renovarea de construcţii aparţinând instituţiilor publice din Republica Moldova, inclusiv din domeniul educaţiei sau sănătăţii, precum şi dotarea acestora în funcţie de necesităţi; reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor, reţelelor, instalaţiilor destinate producerii, transportului şi furnizării utilităţilor publice precum apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale şi/sau energie electrică, iluminat public, infrastructură de transport local (inclusiv transportul pentru elevi), inclusiv proiectarea şi execuţia de sisteme şi reţele noi;
    – „întreprinderi mici şi mijlocii“ desemnează ansamblul activităţilor şi măsurilor menite să sprijine dezvoltarea producţiei şi capacităţilor de export către Uniunea Europeană ale întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova, în vederea susţinerii integrării economice a Republicii Moldova în piaţa unică europeană;
    – „independenţa mass-mediei“ desemnează ansamblul activităţilor necesare pentru consolidarea independenţei mass-mediei, a caracterului pluralist şi liber al acesteia, pentru promovarea libertăţii de exprimare şi gândire, în vederea asigurării dreptului cetăţenilor la informare, precum şi a combaterii eficiente a dezinformării, ca element important în eforturile de consolidare a rezilienţei societale şi statele;
    – „reforma administraţiei publice“ desemnează ansamblul activităţilor de restructurare, modernizare, digitalizare, simplificare şi profesionalizare a administraţiei publice, de întărire a competenţelor şi eficienţei aparatului administrativ, precum şi de consolidare a capacităţii administrative şi instituţionale;
    – „afaceri interne“ desemnează totalitatea acţiunilor care vizează:
    – componenta de ordine şi siguranţă publică pentru contracararea criminalităţii transfrontaliere; consolidarea luptei împotriva criminalităţii cibernetice şi a criminalităţii grave, inclusiv prin dotarea corespunzătoare a forţelor de ordine şi personalului specializat din Republica Moldova; protecţia infrastructurilor critice;
    – componenta anticorupţie: consolidarea luptei împotriva corupţiei în Republica Moldova, cu accent pe capacitatea instituţională în domeniul investigării actelor de corupţie;
    – componenta intervenţiilor în situaţii de urgenţă civilă - acţiuni pentru întărirea capacităţii instituţionale din Republica Moldova de a răspunde la situaţii de urgenţă civilă cu accent pe creşterea rezilienţei;
    – componenta de asistenţă umanitară acordată în cazul unor situaţii de urgenţă - acţiunile întreprinse în cadrul ajutorului de urgenţă acordat în caz de dezastre, calamităţi naturale, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv asistenţa oferită în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare sau reconstrucţie;
    – „sănătate“ desemnează totalitatea acţiunilor de consolidare a serviciilor de sănătate publică din Republica Moldova, inclusiv prin achiziţia de echipamente şi mijloace de intervenţie specifice, îmbunătăţirea infrastructurii şi a managementului în sănătate, precum şi prin acţiuni de pregătire a personalului;
    – „educaţie“ desemnează totalitatea acţiunilor de consolidare a sistemului de educaţie din Republica Moldova şi a cooperării bilaterale în domeniu, spre exemplu prin îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie din Republica Moldova, inclusiv a infrastructurii din învăţământul superior destinate funcţionării extensiunilor universitare, achiziţionarea de echipamente şi mijloace de transport pentru elevi, inclusiv schimbul de bune practici în domenii de interes comun, stagii şi cursuri de formare şi perfecţionare pentru cadre didactice, precum şi îmbunătăţirea predării în limba română pe teritoriul Republicii Moldova;
    – „cultură şi patrimoniu“ desemnează totalitatea acţiunilor menite să asigure conservarea şi promovarea culturii, a patrimoniului şi a tradiţiilor româneşti din Republica Moldova, cu o atenţie specială pentru promovarea comunităţii de limbă, cultură şi istorie;
    – „cercetare“ desemnează totalitatea acţiunilor menite să susţină dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Republicii Moldova şi cooperarea cu România în acest domeniu;
    – „turism“ desemnează totalitatea acţiunilor pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Republica Moldova, inclusiv pentru dezvoltarea şi promovarea unei oferte turistice care să pună în valoare patrimoniul turistic, istoric şi cultural comun;
    – „competitivitate şi industrie“ desemnează totalitatea acţiunilor pentru promovarea clusterelor în vederea dezvoltării lanţurilor valorice şi a transferului tehnologic/inovării şi cooperării în domeniul standardizării pentru creşterea competitivităţii producţiei industriale pe piaţa europeană.


    ART. 3
    Cuantumul contribuţiei
    (1) Guvernul României acordă Guvernului Republicii Moldova o contribuţie nerambursabilă în valoare de 100 milioane euro, plătibilă pe o perioadă de 7 (şapte) ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
    (2) Pentru finalizarea proiectelor şi activităţilor aflate în derulare, în vederea asigurării absorbţiei complete de către Republica Moldova a fondurilor puse la dispoziţie de către Guvernul României, implementarea Acordului poate fi prelungită pentru o perioadă de maximum 3 (trei) ani.
    (3) Fondurile care nu sunt folosite în perioada de valabilitate a Acordului, respectiv 10 (zece) ani, nu mai pot fi disponibilizate.

    ART. 4
    Domenii de cooperare
    (1) Părţile sunt de acord să dezvolte cooperarea în următoarele sectoare de activitate:
    a) sectorul energetic;
    b) transport şi infrastructură de transport;
    c) protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice;
    d) lucrări publice şi infrastructură;
    e) întreprinderi mici şi mijlocii;
    f) independenţa mass-mediei;
    g) reforma administraţiei publice;
    h) afaceri interne;
    i) sănătate;
    j) educaţie;
    k) cultură şi patrimoniu;
    l) cercetare;
    m) turism;
    n) competitivitate şi industrie.

    (2) Pentru proiectele de infrastructură din domeniile de cooperare menţionate la alin. (1) al acestui articol se vor putea finanţa inclusiv studiile de fezabilitate aferente acestora.

    ART. 5
    Criterii de evaluare a proiectelor de cooperare
    Partea română va proceda la analizarea condiţiilor necesare în vederea finanţării proiectelor propuse de Republica Moldova, în baza Acordului, pornind de la premisa că Republica Moldova va lua toate măsurile necesare pentru:
    a) implementarea obligaţiilor decurgând din Parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;
    b) avansarea parcursului european şi implementarea pe deplin a obligaţiilor asumate în baza Acordului de asociere încheiat cu Uniunea Europeană, care include crearea unei zone de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, cu accent deosebit, dar nu limitat la acestea, asupra continuării reformelor necesare pentru apropierea de UE, inclusiv în domeniul justiţiei, combaterii corupţiei, mediului de afaceri;
    c) conlucrarea în efortul comun de implementare a proiectelor derulate de România în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva: orientării către toţi cetăţenii Republicii Moldova; monitorizării implementării proiectelor; comunicării publice cu privire la contribuţia României; asigurării cofinanţării din partea Republicii Moldova; evaluării periodice a stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate de comun acord şi clarificării oricăror aspecte de interes apărute în procesul de implementare;
    d) colaborarea în vederea eliminării riscului de a finanţa proiecte sau activităţi din proiecte care deja au primit sau sunt în curs de a fi selectate pentru a primi finanţare în cadrul altor programe de cooperare europene sau din partea altor donatori;
    e) cooperarea strânsă cu România în vederea realizării investiţiilor durabile de importanţă strategică precum interconectările în sfera energiei şi a infrastructurii şi, în context, adoptarea tuturor măsurilor necesare legate de implementarea pe deplin a legislaţiei referitoare la liberalizarea pieţei energetice şi de asigurare a capacităţii de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) sprijinirea consolidării şi protejării prezenţei investiţionale a României în Republica Moldova, în conformitate cu tratatele în domeniu dintre cele două părţi şi obligaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui mecanism transparent pentru comunicarea oportunităţilor de afaceri;
    g) consolidarea comunităţii de limbă, cultură şi istorie.


    ART. 6
    Autorităţi competente
    (1) În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului acord sunt desemnate următoarele autorităţi publice:
    a) autorităţile de coordonare naţională:
    - pentru România: Cancelaria Prim-Ministrului;
    – pentru Republica Moldova: Cancelaria de Stat;

    b) comitetele de coordonare la nivelul fiecărei părţi;
    c) operatorii de program, stabiliţi:
    în România:
    - la nivelul Ministerului Energiei, pentru domeniul „sectorul energetic“;
    – la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru domeniul „transport şi infrastructură de transport“;
    – la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru domeniul „protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice“;
    – la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru domeniile „lucrări publice“ şi „reforma administraţiei publice“;
    – la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru domeniul „afaceri interne“;
    – la nivelul Ministerului Economiei pentru domeniul „competitivitate şi politică industrială“;
    – la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului pentru domeniile „întreprinderi mici şi mijlocii“ şi „turism“;
    – la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru domeniul „independenţa mass-mediei“;
    – la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru domeniul „sănătate“;
    – la nivelul Ministerului Educaţiei pentru domeniul „educaţie“;
    – la nivelul Ministerului Culturii pentru domeniul „cultură şi patrimoniu“;
    – la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării pentru domeniul „cercetare“.

    În Republica Moldova:
    - la nivelul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, pentru domeniile „sectorul energetic“, „transport şi infrastructură de transport“ şi „lucrări publice“;
    – la nivelul Ministerului Mediului, pentru domeniul „protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice“;
    – la nivelul Cancelariei de Stat, pentru domeniile „reforma administraţiei publice“ şi „independenţa mass-mediei“;
    – la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru domeniul „afaceri interne“;
    – la nivelul Ministerului Economiei pentru domeniile „competitivitate şi industrie“, „întreprinderi mici şi mijlocii“;
    – la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru domeniul „sănătate“;
    – la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru domeniile „educaţie“ şi „cercetare“;
    – la nivelul Ministerului Culturii pentru domeniile „cultură şi patrimoniu“ şi „turism“;    (2) În cazul modificării autorităţilor de coordonare naţională sau operatorilor de program, părţile vor informa despre acest lucru în cel mai scurt timp, pe canale diplomatice.

    ART. 7
    Autorităţile de coordonare naţională
    (1) Autorităţile de coordonare naţională desemnate de părţi au responsabilitatea privind atingerea obiectivelor de ansamblu ale Acordului, precum şi în ce priveşte implementarea Acordului.
    La nivelul fiecărei autorităţi de coordonare naţională se desemnează un punct de contact pentru facilitarea dialogului şi schimbului de informaţii în scopul implementării Acordului.

    (2) Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova înaintează autorităţii de coordonare naţională din România, spre examinare, liste conţinând proiectele concrete de investiţii pentru care se solicită finanţare. Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova are responsabilitatea exclusivă în privinţa necesităţii şi oportunităţii implementării acestor proiecte.
    Proiectele vor fi definite de Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova pe baza unor note-concept individuale, care vor include cel puţin următoarele informaţii: descrierea proiectului, o evaluare succintă a acestuia, descrierea obiectivelor urmărite prin proiect şi a impactului acestuia, necesarul de resurse/finanţare, inclusiv cofinanţarea din partea Republicii Moldova, metode de asigurare a vizibilităţii şi mediatizării investiţiei, informaţii despre eventuali parteneri în proiect, modalităţile de monitorizare a implementării, precum şi estimări privind posibile dificultăţi.

    (3) Contribuţia financiară asigurată de partea din Republica Moldova nu poate fi mai mică de 5% din cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte. Aceasta va fi ajustată în funcţie de decizia privind cuantumul de finanţare de către România luată de operatorul de program din România pentru fiecare proiect în parte, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3).
    (4) În formularea propunerilor de proiecte, Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova va avea răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte evitarea dublei finanţări din alte surse a proiectelor în integralitate sau a anumitor activităţi din cadrul acestora.
    Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova ia măsuri pentru a elimina riscul de a finanţa proiecte sau activităţi din proiecte care deja au primit sau sunt în curs de a fi selectate pentru a primi finanţare în cadrul altor programe de cooperare europene în care cele două state participă în perioadele 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 (POC ROUAMD, POC ROMD, Interreg NEXT România-Republica Moldova, Bazinul Mării Negre, Dunărea).
    În vederea evitării dublei finanţări, partea din Republica Moldova va informa partea română în avans dacă au fost solicitate sau obţinute din partea altor donatori finanţări pentru aceste proiecte în integralitate sau pentru activităţi ale acestora.

    (5) Autorităţile de coordonare naţională convin anual programe de cooperare, conţinând lista proiectelor propuse de Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova şi aprobate spre finanţare de Comitetul de coordonare din România.
    (6) Autoritatea de coordonare naţională din România va elabora şi va pune la dispoziţia Autorităţii de coordonare naţională din Republica Moldova un Manual de identitate vizuală aferent proiectelor finanţate total sau parţial în cadrul acestui acord. Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova va lua toate măsurile pentru a se asigura că investiţiilor realizate prin Acord li se asigură o vizibilitate adecvată, conform Manualului de identitate vizuală.
    (7) Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova are obligaţia de a înainta Autorităţii de coordonare naţională din România, de două ori pe an (semestrial), un raport care va conţine informaţii despre stadiul implementării şi rezultatele proiectelor finanţate în baza prezentului acord. Rapoartele vor conţine, de asemenea, o informare asupra acţiunilor desfăşurate pentru asigurarea vizibilităţii investiţiilor realizate de partea română prin implementarea proiectelor finanţate prin Acord.
    (8) Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova transmite către Autoritatea de coordonare naţională din România raportul anual întocmit de Autoritatea de certificare din Republica Moldova.
    (9) Autoritatea de coordonare naţională din România poate solicita informaţii şi clarificări suplimentare privind rapoartele menţionate la alin. (7) şi (8) ale acestui articol. În aceste cazuri, Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova va oferi în termen de 2 (două) luni informaţiile solicitate, prin rapoarte adiţionale.
    (10) Părţile vor organiza consultări bilaterale interministeriale, la nivelul autorităţilor de coordonare naţionale, ori de câte ori se consideră necesar, în vederea identificării modalităţilor optime de colaborare în interes reciproc în scopul maximizării impactului asistenţei nerambursabile oferite de România.

    ART. 8
    Comitetele de coordonare
    (1) În scopul asigurării implementării eficiente şi judicioase a Acordului, la nivelul fiecărei părţi se constituie un comitet de coordonare pentru a sprijini Autoritatea de coordonare naţională în activitatea de analiză, evaluare şi monitorizare a implementării proiectelor finanţate prin prezentul acord.
    (2) a) La nivelul părţii române Comitetul de coordonare este alcătuit dintr-un reprezentant cu rang de secretar de stat din partea:
    - Cancelariei Prim-Ministrului - preşedintele Comitetului;
    – Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    – Ministerului Afacerilor Externe;
    – Ministerului Energiei;
    – Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    – Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Ministerului Educaţiei;
    – Ministerului Culturii;
    – Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    – Ministerului Economiei;
    – Ministerului Antreprenorialului şi Turismului;
    – Ministerului Afacerilor Interne.

    b) Comitetul de coordonare se reuneşte cel puţin semestrial, la convocarea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului.
    c) Comitetul de coordonare al părţii române:
    - aprobă notele-concept ale proiectelor înaintate de operatorii de program pentru fiecare proiect primit din partea Autorităţii de coordonare naţională din Republica Moldova;
    – în baza acestor note-concept, stabileşte şi aprobă lista proiectelor propuse spre finanţare de operatorii de program;
    – transmite Autorităţii de coordonare naţională din România lista proiectelor aprobate, în vederea încheierii programelor de cooperare cu Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova;
    – aprobă notele de evaluare ale operatorilor de program în legătură cu rapoartele înaintate de Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (7) şi (8) şi le transmite mai departe Autorităţii de coordonare naţională din România împreună cu eventuale propuneri şi observaţii suplimentare.


    (3) La nivelul părţii din Republica Moldova, Comitetul de coordonare este condus de secretarul general al Guvernului şi este compus dintr-un reprezentant cu rang de secretar de stat din partea:
    - Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;
    – Ministerului Mediului;
    – Ministerului Afacerilor Interne;
    – Ministerului Economiei;
    – Ministerului Sănătăţii;
    – Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – Ministerului Culturii;
    – Ministerului Finanţelor;
    – Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.


    ART. 9
    Operatorii de program din partea României
    Operatorii de program au următoarele responsabilităţi:
    1. analizează notele-concept ale proiectelor primite de Autoritatea de coordonare naţională din România din partea Autorităţii de coordonare naţională din Republica Moldova, potrivit domeniilor de responsabilitate definite conform art. 6 alin. (1) lit. c).
    Aceste note vor conţine:
    - descrierea proiectului propus spre finanţare;
    – o evaluare succintă care să includă o evidenţă a oportunităţii proiectului, a avantajelor/beneficiilor estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi a riscurilor previzionate, cum ar fi: factorii previzibili care ar putea duce la întârzierea/sistarea proiectului, afectarea eficienţei acestuia, precum şi alte riscuri (de exemplu, deturnarea de fonduri);
    – descrierea obiectivelor urmărite prin proiect;
    – descrierea impactului de etapă;
    – prezentarea de informaţii privind necesarul de resurse/ finanţare, inclusiv cofinanţarea din partea Republicii Moldova;
    – o evaluare a modului în care se va asigura vizibilitatea şi mediatizarea investiţiei: modalitatea de promovare în rândul populaţiei din Republica Moldova a beneficiilor proiectului şi a contribuţiei directe a României la realizarea acestuia;
    – informaţii despre eventuali parteneri în proiect: entităţile din Republica Moldova (una sau mai multe) previzionate a implementa proiectul sau cu care se cooperează în implementarea acestuia;
    – informaţii despre modul în care se va face monitorizarea implementării proiectului: metodele aplicate/propuse pentru: (1) a contracara riscurile; (2) a corecta/ameliora parametrii de derulare ai proiectului; (3) a genera implicarea partenerilor de implementare şi/sau (4) a asigura informarea părţii române cu privire la stadiul în care se află proiectul;
    – informaţii cu privire la eventuale probleme: în baza experienţelor anterioare;
    – elemente relevante pentru identificarea spaţială a localizării proiectului propus (harta, coordonate);
    – descrierea impactului asupra factorilor de mediu, evaluarea succintă a proiectului din punctul de vedere al atenuării/adaptării la schimbările climatice;


    2. solicită, în analiza notelor-concept, informaţiile şi clarificările suplimentare necesare, prin intermediul punctului de contact constituit la nivelul Autorităţii de coordonare naţională din România. În aceste cazuri, Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova va lua măsuri pentru a oferi informaţiile solicitate în termen de 1 (o) lună de la data primirii solicitării de la punctul de contact al părţii române;
    3. în urma analizei selectează proiectele eligibile a primi finanţare cu respectarea obiectivelor enunţate la art. 1 alin. (2) şi redactează o notă cu elemente definitorii pentru fiecare proiect eligibil în parte, care va conţine inclusiv aspecte legate de încadrarea acestora într-un anumit domeniu de cooperare;
    4. transmit lista cu proiectele eligibile, împreună cu notele pentru fiecare proiect eligibil în parte, Autorităţii de coordonare naţională din România, în vederea aprobării de către Comitetul de coordonare;
    5. se vor asigura că va fi rezervată obligatoriu o sumă din fondurile acordate prin Acord pentru activităţile de asigurare a vizibilităţii investiţiei realizate de partea română prin finanţarea proiectelor de cooperare. Suma rezervată în acest scop nu va depăşi 2% din valoarea contribuţiei României pentru fiecare proiect în parte;
    6. în vederea asigurării de către partea română a asistenţei tehnice în implementarea proiectelor se vor asigura că în acest scop va fi rezervată obligatoriu o sumă din fondurile acordate prin Acord, care nu poate însă depăşi 2% din valoarea contribuţiei României pentru fiecare proiect în parte;
    7. elaborează note de evaluare în legătură cu rapoartele înaintate de Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (7) şi (8) şi le transmite Autorităţii de coordonare naţională din România în vederea aprobării de către Comitetul de coordonare.


    ART. 10
    Programele de cooperare
    (1) Asistenţa nerambursabilă acordată de România Republicii Moldova este implementată prin intermediul programelor de cooperare.
    (2) Programele se constituie pe baza proiectelor propuse de Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova şi aprobate spre finanţare de Comitetul de coordonare din România în condiţiile art. 7, 8 şi 9.
    (3) Contribuţia financiară asigurată de partea română nu poate depăşi, pentru fiecare proiect în parte, 95% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, partea din Republica Moldova urmând să asigure cofinanţarea corespunzătoare. Operatorul de program din România va stabili cuantumul finanţării acordate în cuprinsul acestei limite, în funcţie de coordonate precum: elementele tehnice şi financiare din nota-concept; sustenabilitatea proiectului; beneficiile sociale şi economice ale proiectului.

    ART. 11
    Implementarea programelor de cooperare
    (1) Pentru a facilita implementarea programelor de cooperare, Guvernul Republicii Moldova va scuti:
    - de impozite, taxe şi orice alte plăţi, echipamentele şi materialele furnizate de partenerii români de proiect, publici sau privaţi, finanţate din contribuţie;
    – experţii români, persoane fizice sau juridice, care execută contracte finanţate din contribuţie, de plata impozitului pe profit şi a impozitului pe venit în Republica Moldova şi de la plata oricăror impozite, taxe şi orice alte plăţi pentru bunurile personale şi pentru echipamentele şi materialele neconsumabile admise temporar în Republica Moldova necesare pentru implementarea proiectelor;
    – de impozite, taxe şi orice alte plăţi pentru diverse produse, materiale sau echipamente, în cadrul realizării de exporturi de ajutoare umanitare.

    (2) Guvernul Republicii Moldova va acorda autorizaţiile necesare pentru executarea construcţiilor realizate parţial sau total prin intermediul acestui acord, precum şi pentru importul echipamentelor şi al materialelor necesare pentru implementarea programelor de cooperare.
    (3) Părţile vor lua măsurile necesare pentru a permite persoanelor care participă la activităţile proiectelor să intre şi să aibă drept de şedere în celălalt stat pe durata realizării proiectului.
    (4) Partea română poate decide, în consultare cu partea din Republica Moldova, ca o parte din contribuţia sa să fie de natură materială, din producţie internă a României, în conformitate cu necesităţile obiective pentru implementarea fiecărui proiect în parte şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice. În acest caz, valoarea contribuţiei materiale va fi dedusă din finanţarea acordată în baza Acordului, cu luarea în considerare a preţului pieţei din România. Partea din Republica Moldova va acorda în acest caz facilităţile stipulate la alin. (1) al acestui articol, inclusiv scutirea de orice impozite, taxe şi alte plăţi aplicabile.
    (5) Partea din Republica Moldova se angajează să asigure licitaţii deschise pentru activităţi din proiecte, pentru companiile din cele două state.
    (6) Întreaga corespondenţă dintre părţi legată de acest acord se va desfăşura prin canale diplomatice.

    ART. 12
    Autoritatea de certificare din Republica Moldova
    (1) Autoritatea de certificare pentru scopul prezentului acord se constituie la nivelul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, inclusiv al instituţiilor din subordine.
    (2) Autoritatea de certificare are următoarele responsabilităţi:
    a) transmite către Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova rapoarte financiare anuale care să certifice că:
    - rezumatul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor este conform documentelor justificative;
    – documentele justificative au fost examinate şi au fost declarate autentice, corecte şi exacte;
    – rezumatul cheltuielilor eligibile este bazat pe date contabile verificabile, care respectă principiile şi metodologiile contabile general acceptate;
    – există un mecanism de audit adecvat;

    b) asigură rambursarea către partea română a sumelor rămase neutilizate în execuţia proiectelor cuprinse în programele de cooperare.


    ART. 13
    Auditul
    (1) Autoritatea de coordonare naţională din România contractează anual, din fondurile puse la dispoziţie de România prin Acord, servicii de audit extern pentru investiţiile realizate prin Acord în anul precedent. Auditul se va realiza în baza unei metodologii folosite de regulă în proiecte similare derulate de parteneri internaţionali de dezvoltare ai Republicii Moldova.
    (2) Autoritatea de coordonare naţională din România prezintă concluziile Raportului de audit Autorităţii de coordonare naţională din Republica Moldova, pentru implementarea măsurilor şi recomandărilor indicate.
    (3) Autoritatea de coordonare naţională din Republica Moldova va informa, în termen de 1 (o) lună de la primirea concluziilor raportului, cu privire la acţiunile întreprinse în vederea implementării măsurilor şi recomandărilor menţionate la alin. (2), precum şi cu privire la termenul stabilit în acest sens. În termen de 1 (o) lună de la împlinirea acestui termen, va prezenta Autorităţii de coordonare naţională din România un raport care să certifice implementarea măsurilor şi recomandărilor operaţiunii de audit.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Orice dispută referitoare la aplicarea şi interpretarea prezentului acord va fi soluţionată pe cale diplomatică prin consultări.
    (2) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin canale diplomatice prin care părţile confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    (3) Orice amendament la prezentul acord va fi înaintat celeilalte părţi în formă scrisă pentru negociere şi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (2) al acestui articol.
    (4) Prezentul acord încetează cu efecte depline la momentul absorbţiei complete de către Republica Moldova a fondurilor puse la dispoziţie prin intermediul său, dar nu mai devreme de 10 (zece) ani de la data intrării în vigoare în conformitate cu alin. (2).
    (5) Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe cale diplomatică, celeilalte părţi. În caz de denunţare, Acordul îşi va înceta valabilitatea în termen de şase luni de la data transmiterii notificării de denunţare.
    (6) În cazul încetării valabilităţii Acordului, prevederile lui vor fi în continuare aplicabile cu privire la proiectele şi activităţile convenite în perioada sa de valabilitate până la executarea lor integrală.

    Semnat la Chişinău în data de 11 februarie 2022, în două exemplare originale, în limba română.


                    Pentru Guvernul României,
                    Nicolae-Ionel Ciucă,
                    prim-ministru
                    Pentru Guvernul Republicii Moldova,
                    Natalia Gavriliţa,
                    prim-ministru


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016