Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 11 decembrie 1997  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 11 decembrie 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 iunie 1998

Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei, denumite in cele ce urmeaza parti contractante,
dorind sa intensifice cooperarea economica in avantajul reciproc al ambelor state,
intentionand sa creeze si sa mentina conditii favorabile pentru investitiile investitorilor unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
recunoscand necesitatea promovarii si protejarii investitiilor straine in scopul cresterii prosperitatii economice a ambelor state,
au convenit cele ce urmeaza:

ART.1
Definitii
In sensul acestui acord:
(1) Termenul investitor se refera, in legatura cu fiecare parte contractanta, la:
a) persoane fizice care, in conformitate cu legea acelei parti contractante, sunt considerate a fi cetatenii ei;
b) persoane fizice, incluzand societati comerciale, corporatii, asociatii de afaceri si alte organizatii, care sunt constituite sau altfel organizate, in mod corespunzator, in conformitate cu legea acelei parti contractante, si isi au sediul impreuna cu activitatile economice efective pe teritoriul aceleiasi parti contractante.
(2) Termenul investitie va desemna orice fel de active investite de catre investitorii unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante, in conformitate cu legile si regulamentele acesteia din urma, si va include, in special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale, cum ar fi: servituti, ipoteci, sechestre, gajuri;
b) actiuni, parti sociale sau orice alt fel de participare la societati comerciale;
c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestatii care au o valoare economica;
d) drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, marci de comert sau de serviciu, nume comerciale, know-how si goodwill, precum si orice alte drepturi similare recunoscute de legile partilor contractante;
e) concesiuni in conformitate cu legea, incluzind concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum si alte drepturi acordate prin lege, prin contract sau prin hotararea autoritatilor, in conformitate cu legea.
Orice modificare a formei in care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investitie.
(3) Termenul venituri inseamna sumele produse de o investitie si include, in special, dar nu exclusiv: profituri, dividende, dobanzi, castiguri de capital, redevente, management si asistenta tehnica sau alte onorarii, indiferent de forma in care este platit venitul.
(4) Termenul teritoriu desemneaza teritoriul statului fiecarei parti contractante, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva, asupra carora statul respectiv, in concordanta cu legislatia sa si cu dreptul international, isi exercita suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdictia.
ART. 2
Promovare si admitere
(1) Fiecare parte contractanta va promova, pe cat posibil, investitiile efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte parti contractante si va admite aceste investitii in conformitate cu legile si regulamentele sale.
(2) Daca o parte contractanta a admis o investitie efectuata pe teritoriul sau de catre investitori ai celeilalte parti contractante, ea va acorda, in conformitate cu legile si regulamentele sale, autorizatiile necesare in legatura cu acea investitie, inclusiv autorizatiile pentru angajarea de personal de conducere si tehnic, la alegerea lor, indiferent de cetatenie.
ART. 3
Protejare si tratament
(1) Fiecare parte contractanta va proteja, pe teritoriul sau, investitiile efectuate, in conformitate cu legile si regulamentele sale, de investitorii celeilalte parti contractante si nu va afecta prin masuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, intretinerea, folosinta, fructificarea, extinderea, vanzarea sau lichidarea acestor investitii. In particular, fiecare parte contractanta sau autoritatile sale competente vor emite autorizatiile necesare, mentionate la art. 2 paragraful (2) din acest acord.
(2) Fiecare parte contractanta va asigura un tratament just si echitabil, pe teritoriul sau, investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante. Acest tratament nu va fi mai putin favorabil decat cel acordat de fiecare parte contractanta investitiilor efectuate pe teritoriul sau de investitorii proprii sau decat cel acordat de fiecare parte contractanta investitiilor efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii oricarui stat tert, daca acest din urma tratament este mai favorabil.
(3) Tratamentul natiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca obligatie a unei parti contractante de a extinde asupra investitorilor si investitiilor celeilalte parti contractante avantajele rezultate din orice uniune vamala sau economica existenta sau viitoare, zona de comert liber sau organizatie economica regionala, la care oricare dintre partile contractante este sau devine membra. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractanta il acorda investitorilor unui stat tert, in virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe baza de reciprocitate, referitoare la impozitare.
ART. 4
Transferul liber
(1) Fiecare parte contractanta pe teritoriul careia s-au efectuat investitii de catre investitorii celeilalte parti contractante va garanta acelor investitori, dupa plata tuturor obligatiilor lor fiscale si a altora similare, transferul liber al partilor in legatura cu aceste investitii, in special al:
a) veniturilor, conform art. 1 paragraful (3) din acest acord;
b) sumelor provenind din imprumuturi contractate sau din alte obligatii contractuale asumate pentru investitie; si
c) sumelor rezultate din vanzarea totala sau partiala, din instrainarea sau din lichidarea unei investitii.
(2) Fara a tine seama de prevederile paragrafului (1) al prezentului articol, oricare parte contractanta poate, in imprejurari economice si financiare exceptionale, sa impuna restrictii de schimb valutar si in conformitate cu legile si cu regulamentele sale (si potrivit Statutului Fondului Monetar International).
(3) Daca nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare ale partii contractante pe teritoriul careia s-a efectuat investitia, la cursul de schimb aplicabil la data transferului.
ART. 5
Despagubire pentru expropriere si pierderi
(1) Nici una dintre partile contractante nu va lua fie direct, fie indirect, masuri de expropriere, nationalizare sau alte masuri avand aceeasi natura sau cu acelasi efect (mentionate in continuare ca expropriere) impotriva investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante, decat daca masurile sunt luate in interes public - asa cum s-a stabilit prin lege, pe o baza nediscriminatorie si in conformitate cu procedura legala - si cu conditia sa fie luate prin acordarea unei despagubiri efective si adecvate. Aceasta despagubire va corespunde valorii reale a investitiei expropriate la momentul imediat anterior exproprierii sau inainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta public, indiferent care dintre situatii survine prima. Cuantumul despagubirii, inclusiv dobanda, se va stabili in valuta convertibila si se va plati, fara intarziere, investitorului indreptatit sa o primeasca. Sumele rezultate vor fi, in mod liber si prompt, transferabile.
(2) Investitorii uneia dintre partile contractante ale caror investitii au suferit pierderi datorita razboiului sau oricarui alt conflict armat, revolutie, starii de urgenta sau rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor beneficia, din partea acesteia din urma, de un tratament in conformitate cu art. 3 paragraful (2) din acest acord. Ei vor fi indreptatiti, in toate cazurile, la despagubiri.
ART. 6
Investitii anterioare acordului
Prezentul acord se va aplica, de asemenea, si investitiilor de pe teritoriul unei parti contractante, efectuate, in conformitate cu legile si regulamentele sale, de catre investitorii celeilalte parti contractante, anterior intrarii in vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica in cazul diferendelor care au aparut inainte de intrarea sa in vigoare.
ART. 7
Alte obligatii
(1) Daca legislatia oricarei parti contractante indreptateste investitiile investitorilor celeilalte parti contractante la un tratament mai favorabil decat cel prevazut de acest acord, respectiva legislatie va prevala acestui acord, in masura in care este mai favorabila.
(2) Fiecare parte contractanta va respecta orice alta obligatie pe care si-a asumat-o privind investitiile efectuate pe teritoriul sau de investitorii celeilalte parti contractante.
ART. 8
Principiul subrogarii
Daca oricare parte contractanta sau agentia desemnata de ea face plati unuia dintre investitorii sai, pe baza unei garantii financiare impotriva riscurilor necomerciale, cu privire la o investitie de pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta din urma va recunoaste, in virtutea principiului subrogarii, transferul oricarui drept sau titlu al acestui investitor catre prima parte contractanta sau catre agentia desemnata de ea. Cealalta parte contractanta va fi indreptatita sa deduca taxele si celelalte obligatii cu caracter public, datorate si platibile de catre investitor.
ART. 9
Reglementarea diferendelor dintre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante
(1) In scopul reglementarii diferendelor cu privire la investitii dintre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante, vor avea loc consultari intre partile interesate, in vederea solutionarii cazului, pe cat posibil, pe cale amiabila.
(2) Daca aceste consultari nu conduc la o solutie, in termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare:
a) instantei judecatoresti competente a partii contractante pe teritoriul careia s-a efectuat investitia; sau
b) Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (I.C.S.I.D.), instituit prin Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, deschisa spre semnare la Washington la 18 martie 1965; sau
c) unui tribunal arbitral ad-hoc, care, daca nu s-a convenit altfel intre partile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
(3) Fiecare parte contractanta consimte prin aceasta sa supuna orice diferend relativ la o investitie concilierii sau arbitrajului international.
(4) Partea contractanta care este parte la diferend nu va invoca niciodata, pe durata procedurilor privind diferendele relative la investitii, ca aparare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despagubire in cadrul unui contract de asigurare care acopera integral sau partial paguba ori pierderea suferita.
ART. 10
Reglementarea diferendelor dintre partile contractante
(1) Diferendele dintre partile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi solutionate pe cai diplomatice.
(2) Daca cele doua parti contractante nu pot ajunge la o intelegere in termen de 12 luni de la declansarea diferendului dintre ele, diferendul, la cererea oricarei parti contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din trei membri. Fiecare parte contractanta va numi un arbitru, iar cei doi arbitri vor numi un presedinte, care va fi cetatean al unui stat tert.
(3) Daca una dintre partile contractante nu si-a numit arbitrul si nu a dat curs invitatiei celeilalte parti contractante sa faca aceasta numire, in termen de doua luni, arbitrul va fi numit, la cererea acelei parti contractante, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie.
(4) Daca ambii arbitri nu pot ajunge la o intelegere privind alegerea presedintelui, in termen de doua luni de la numirea lor, acesta din urma va fi numit, la cererea oricarei parti contractante, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie.
(5) Daca, in cazurile specificate la paragrafele (3) si (4) ale acestui articol, presedintele Curtii Internationale de Justitie este impiedicat sa isi exercite functia respectiva sau daca este cetatean al oricarei parti contractante, numirea se va face de catre vicepresedinte, iar daca acesta din urma este impiedicat sa o faca sau daca este cetatean al oricarei parti contractante, numirea se va face de catre judecatorul cu cea mai mare functie din cadrul Curtii, care nu este cetatean al vreuneia dintre partile contractante.
(6) Sub rezerva altor dispozitii date de partile contractante, tribunalul isi va stabili propria procedura.
(7) Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile pentru arbitrul pe care l-a numit si pentru reprezentarea sa in procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru presedinte si celelalte cheltuieli vor fi suportate in mod egal de catre partile contractante.
(8) Hotararile tribunalului sunt definitive si obligatorii pentru fiecare parte contractanta.
ART. 11
Prevederi finale
(1)Prezentul acord va intra in vigoare la 30 de zile de la data la care partile contractante isi vor fi notificat reciproc ca au fost indeplinite procedurile legale pentru intrarea in vigoare a acestui acord. El va ramane in vigoare pe o perioada initiala de 10 ani. Daca o notificare oficiala de denuntare nu este transmisa cu 6 luni inainte de expirarea acestui termen, acordul va fi considerat ca reinnoit, in aceleasi conditii, pentru noi perioade de 10 ani.
(2) In cazul unei notificari oficiale de denuntare a acestui acord, prevederile art. 1-10 vor continua sa fie in vigoare pentru o perioada de inca 10 ani pentru investitiile efectuate inainte de a se transmite notificarea oficiala.
Drept pentru care subsemnatii, pe deplin autorizati de catre guvernele lor, au semnat acest acord.
Semnat la Bucuresti la 11 decembrie 1997, in doua exemplare originale, in limbile romana, georgiana si engleza, fiecare text fiind egal autentic. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.


Pentru Guvernul
Romaniei,
Daniel Daianu,
ministrul finantelor

Pentru Guvernul
Georgiei,
Konstantin Zaldastanishvili,
ministrul comertului si al
relatiilor economice externe

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016