Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 10 iulie 1995  comercial si de cooperare economica, industriala si tehnica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 10 iulie 1995 comercial si de cooperare economica, industriala si tehnica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 13 decembrie 1995
*) Traducere.

Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa creeze condiţii favorabile pentru promovarea şi intensificarea schimburilor comerciale şi a cooperãrii economice între cele doua tari, pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,
pornind de la principiile şi mecanismele economiei de piata şi ale liberalizarii comerţului şi fiind convinse ca acestea vor permite o largire şi o diversificare cît mai mare a schimburilor comerciale şi de cooperare între persoane fizice şi juridice din cele doua tari, autorizate sa efectueze acte de comerţ exterior conform legislaţiei lor naţionale,
ţinînd seama de relaţiile comerciale bilaterale, de principiile şi regulile Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.), la care ambele tari sînt pãrţi contractante,
fiind convinse ca un nou acord va crea premise favorabile şi un cadru adecvat pentru accelerarea dezvoltãrii extinderii schimburilor comerciale şi de cooperare între persoanele fizice şi juridice autorizate din ţãrile lor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante îşi reafirma hotãrîrea de a extinde relaţiile comerciale bilaterale şi de cooperare economicã în conformitate cu prevederile prezentului acord, cu obiectivele lor de dezvoltare economicã şi cu legile şi reglementãrile în vigoare în ţãrile lor. În acest scop, ele vor lua mãsurile corespunzãtoare şi vor folosi toate mijloacele care intra în atribuţiile lor pentru încurajarea, facilitarea şi dezvoltarea, pe termen lung şi la nivelul cel mai ridicat posibil, a schimburilor de mãrfuri şi de servicii, cît şi a cooperãrii economice între persoane fizice şi juridice autorizate sa efectueze acte de comerţ exterior.
(1) Pentru facilitarea schimbului de mãrfuri şi de servicii, pãrţile contractante îşi acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate, asa cum se prevede în Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.).
(2) Tratamentul naţiunii celei mai favorizate, prevãzut la paragraful (1) al acestui articol, nu se referã la concesiile, avantajele sau privilegiile pe care una dintre pãrţile contractante le acorda sau le va acorda:
a) ţãrilor vecine pentru facilitarea traficului şi comerţului de frontiera;
b) ţãrilor care participa, împreunã cu una dintre pãrţile contractante, la o uniune vamalã sau zona de comerţ liber, la acorduri preferenţiale sau la o organizaţie economicã regionala care exista sau care va fi creata şi la care cealaltã parte contractantã nu participa;
c) importul de mãrfuri, în virtutea unor programe de ajutoare furnizate uneia sau alteia dintre cele doua tari de cãtre terţe instituţii, organisme şi orice alte organizaţii internaţionale.
ART. 2
Pãrţile contractante vor acţiona pentru o mai buna cunoaştere şi folosire, de cãtre persoane fizice şi juridice autorizate, a prevederilor Acordului privind Sistemul global de preferinţe comerciale între tari în curs de dezvoltare, încheiat la Belgrad la 13 aprilie 1988, precum şi a prevederilor cuprinse în Protocolul celor 16.
ART. 3
În vederea realizãrii schimburilor de mãrfuri şi de servicii în cadrul prezentului acord, pãrţile contractante vor facilita şi vor incuraja persoanele fizice şi juridice autorizate, din ţãrile lor, sa încheie direct între acestea contracte comerciale şi înţelegeri specifice, inclusiv pe termen lung, în concordanta cu uzanţele comerciale internaţionale în materie de preţ, calitate, condiţii de livrare şi de plata.
ART. 4
Preţurile pentru mãrfurile şi serviciile livrate în cadrul prezentului acord se vor stabili prin negocieri directe între pãrţile la contract, pe baza preţurilor în devize convertibile practicate pe piata mondialã pentru mãrfuri şi servicii similare, în condiţii de competitivitate internationala.
ART. 5
Plãţile pentru tranzacţiile comerciale cu mãrfuri şi servicii încheiate de cãtre persoane fizice şi juridice autorizate din cele doua tari vor fi efectuate în devize liber convertibile, în conformitate cu legile şi reglementãrile care sînt în vigoare în momentul efectuãrii plãţilor în fiecare dintre cele doua tari.
Persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari vor putea conveni şi alte modalitãţi şi forme de plata, cu respectarea legilor şi reglementãrilor în vigoare în ţãrile lor.
ART. 6
Conturile în devize neconvertibile deschise la Banca Romana de Comerţ Exterior - S.A. şi, respectiv, la Naţional Bank of Pakistan, în conformitate cu prevederile art. VII din Acordul interguvernamental de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã, semnat la 3 iulie 1973 la Islamabad, vor fi închise la data de 30 septembrie 1995, iar soldurile existente vor fi plãtite de cãtre partea debitoare în termen de 3 luni, în devize convertibile.
Banca Nationala a României şi Naţional Bank of Pakistan vor conveni aranjamente tehnice bancare de închidere şi de lichidare a conturilor.
ART. 7
Plãţile contractante vor incuraja, în conformitate cu reglementãrile din cele doua tari, cooperarea economicã şi tehnica, inclusiv investiţiile, atît pe teritoriul fiecãrei tari, cît şi pe terţe pieţe, în domeniile industriei, agriculturii, comerţului, bancar, turismului, ştiinţei şi culturii şi în alte domenii de interes.
ART. 8
Avînd în vedere importanta pe care o are atît finanţarea cît şi acordarea de credite pentru dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale şi a cooperãrii economice, pãrţile contractante vor depune eforturi pentru ca astfel de finantari şi credite sa fie acordate în condiţii reciproc avantajoase.
ART. 9
Mãrfurile care fac obiectul schimburilor comerciale între persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari vor fi destinate sa satisfacã necesitãţile interne ale celor doua tari, în afarã cazurilor cînd acestea convin altfel. Reexportul este permis numai cu acordul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
Pãrţile contractante, în conformitate cu legile şi reglementãrile lor interne şi cu prevederile acordurilor internaţionale la care sînt parte, vor scuti de taxe vamale importul urmãtoarelor categorii de bunuri:
a) bunurile strãine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
b) mostrele fãrã valoare comercialã, materialele publicitare, de reclama şi de documentare;
c) bunurile care au fost reparate în strãinãtate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzãtoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garanţie;
d) ajutoarele şi donaţiile cu caracter social, umanitar, cultural.
Bunurile şi produsele menţionate la lit. a), b) şi d) trebuie sa fie trimise fãrã obligaţii de plata, sa nu fie comercializate ulterior sau sa fie utilizate pentru producţia de bunuri şi servicii pentru terţi, aducatoare de venituri, sa fie cuprinse în patrimoniu şi sa fie înregistrate în evidenta persoanei fizice sau juridice autorizate, importatoare. Ele vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. În cazurile în care sînt folosite în alte scopuri sau valorificate pe piata tarii importatoare, se vor aplica reglementãrile vamale în vigoare în ţara respectiva, inclusiv plata taxelor vamale.
ART. 11
Pãrţile contractante vor lua mãsurile necesare în conformitate cu propria lor legislaţie şi cu prevederile acordurilor internaţionale la care ele sînt parte, pentru ca pe teritoriile lor sa protejeze produsele originare din cealaltã ţara de orice forma de concurenta neloialã în tranzacţiile comerciale.
Pãrţile contractante sînt de acord sa asigure protecţia şi respectarea regimului marcilor comerciale, drepturilor de autor, secretelor comerciale şi topografiilor de montaj pentru circuite integrate, care sînt proprietatea partenerilor din cealaltã ţara, în conformitate cu legislaţia specifica în vigoare în fiecare ţara şi cu respectarea obligaţiilor lor din acordurile internaţionale referitoare la proprietatea intelectualã şi industriala, a marcilor de fabrica şi de comerţ.
ART. 12
Pentru promovarea şi realizarea prevederilor prezentului acord, pãrţile contractante vor incuraja şi vor facilita, în conformitate cu legislaţia nationala din fiecare ţara:
a) intensificarea legãturilor şi a contractelor economice dintre persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari, dintre specialiştii şi tehnicienii din diferite domenii de activitate, oameni de afaceri, în scopul creşterii volumului bilateral al schimburilor comerciale. În acest scop, autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante vor face cunoscut acest acord şi vor asigura ca acesta sa fie pus la dispoziţia tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate;
b) organizarea de manifestãri comerciale promotionale, cum sînt: tîrguri, expoziţii, misiuni comerciale, simpozioane, conferinţe şi alte acţiuni similare pe teritoriile celor doua tari, cu participarea persoanelor fizice şi juridice;
c) stabilirea, pe teritoriul celor doua tari, de reprezentante comerciale ale persoanelor fizice şi juridice autorizate din cealaltã ţara şi acordarea unui tratament nediscriminatoriu în raport cu reprezentanţii din terţe tari în ceea ce priveşte activitatea acestora;
d) prospectarea pieţelor şi crearea de condiţii corespunzãtoare pentru negocierea şi încheierea de contracte, inclusiv prin licitaţii internaţionale, aranjamente sau alte înţelegeri comerciale şi de cooperare economicã între persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari. În acest sens, fiecare parte contractantã va permite persoanelor fizice şi juridice autorizate din cealaltã ţara sa efectueze reclama pentru propriile produse şi servicii prin acord direct cu mediile de publicitate, inclusiv televiziunea, radioul, tiparituri, publicitate, afişe sau alte instituţii competente, precum şi prin posta directa;
e) schimbul de informaţii cu caracter neconfidential între autoritãţile competente şi persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari cu privire la legile, regulile şi procedurile administrative referitoare la comerţul exterior, investiţii, impozitare, activitãţi bancare, asigurare şi alte servicii financiare şi de transport, precum şi cu privire la programele şi orientãrile dezvoltãrii economice, la posibilitãţile de import şi de export între cele doua tari, inclusiv la licitaţiile ce se vor organiza în cele doua tari;
f) realizarea de contacte directe între persoanele fizice şi juridice autorizate ale uneia dintre tari cu utilizatorii finali şi alţi clienţi ai mãrfurilor şi serviciilor lor din cealaltã ţara;
g) promovarea transferului de tehnologie, know-how, documentaţii, publicaţii, informaţii tehnice, schimbul de licenţe şi brevete, efectuarea de schimburi de experienta şi informaţii derivînd din aplicarea mecanismelor economiei de piata, programarea, controlul, gestionarea şi conducerea firmelor cu activitate de comerţ exterior, a bãncilor comerciale şi a altor instituţii legate de activitatea de comerţ exterior, precum şi promovarea pregãtirii profesionale a personalului necesar pentru aceste domenii;
h) constituirea, pe teritoriul uneia dintre cele doua tari sau în terţe tari, de societãţi comerciale cu capital mixt sau propriu, de bãnci mixte, birouri tehnico-comerciale, unitãţi de service şi asistenta tehnica, depozite de mãrfuri, de piese de schimb, ateliere de reparaţii şi alte forme care se vor conveni direct între persoanele fizice sau juridice autorizate;
i) colaborarea între persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari pentru dezvoltarea livrãrilor de mãrfuri în comun în terţe tari, precum şi promovarea de operaţiuni comerciale şi de cooperare economicã specifice;
j) participarea mai intensa a întreprinderilor mici şi mijlocii la schimburile de mãrfuri şi servicii între cele doua tari, pe baza prezentului acord;
k) eliberarea de licenţe de export şi de import şi acordarea de autorizaţii pentru efectuarea de operaţiuni persoanelor fizice şi juridice autorizate din cele doua tari, în cazurile în care acestea sînt necesare, potrivit legislatiilor naţionale.
ART. 13
Fiecare parte contractantã va acorda, în conformitate cu legile şi reglementãrile sale respective şi cu acordurile internaţionale la care participa, facilitãţile uzuale şi nediscriminatorii de trecere, în tranzit pe teritoriul sau, a mãrfurilor originare de pe teritoriul celeilalte tari şi destinate altor tari şi a celor originare din alte tari şi destinate celeilalte tari.
ART. 14
Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretare ca impiedica adoptarea şi îndeplinirea, de cãtre fiecare parte contractantã, a mãsurilor necesare pentru:
a) protejarea moralitãţii publice;
b) aplicarea legilor şi reglementãrilor privind securitatea nationala;
c) protejarea vieţii şi sãnãtãţii oamenilor, animalelor şi plantelor;
d) protejarea patrimoniului naţional cu valoare artisticã, istorica şi arheologicã.
ART. 15
Pãrţile contractante sînt de acord ca o contribuţie importanta la promovarea şi intensificarea relaţiilor bilaterale o are Comisia guvernamentalã de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã dintre România şi Republica Islamica Pakistan şi convin ca acestea sa funcţioneze în continuare.
Comisiei mixte îi revine sarcina urmãririi punerii în aplicare a prezentului acord, elaborãrii de propuneri pentru orice modificãri sau completãri ale acestui acord, precum şi identificarea de noi posibilitãţi pentru promovarea şi extinderea în continuare a comerţului şi a cooperãrii economice.
Comisia mixtã va prezenta recomandãrile şi propunerile sale guvernelor celor doua tari.
ART. 16
Pãrţile contractante afirma interesul lor privind soluţionarea, pe cale amiabila, a eventualelor diferende rezultind din tranzacţiile comerciale încheiate între persoanele fizice şi juridice autorizate din ţãrile lor în baza prezentului acord.
Dacã soluţionarea pe cale amiabila nu se poate realiza, pãrţile în litigiu vor putea recurge la o instanta de arbitraj convenitã prin contracte ca fiind competenta.
ART. 17
Pãrţile contractante recunosc importanta economicã crescinda a sectorului serviciilor şi convin sa se consulte în problemele legate de promovarea şi desfãşurarea de operaţiuni comerciale în acest sector între persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari şi în probleme specifice de interes reciproc privind domeniile respective.
ART. 18
Prevederile prezentului acord nu afecteazã şi nu vor afecta alte înţelegeri bilaterale existente sau care se vor încheia, precum şi drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante decurgind din acordurile internaţionale la care acestea sînt sau vor fi parte.
ART. 19
Pãrţile contractante, în conformitate cu politicile şi obiectivele lor respective, pot colabora bilateral sau multilateral în soluţionarea problemelor comerciale de interes comun.
Pãrţile contractante convin sa se consulte prompt în cadrul comisiei mixte sau prin canale adecvate, la cererea oricãreia dintre ele, asupra problemelor privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord sau a altor aspecte apãrute ca urmare a aplicãrii prezentului acord.
ART. 20
În scopul realizãrii prevederilor prezentului acord şi a problemelor legate de aplicarea acestuia, Guvernul României desemneazã Ministerul Comerţului, iar Guvernul Republicii Islamice Pakistan desemneazã Ministerul Comerţului din ţara sa.
Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze, în scris, în oricare moment, orice alta instituţie corespunzãtoare, organizaţie sau minister, în locul celei desemnate conform paragrafului precedent, notificind acest fapt celeilalte pãrţi contractante.
ART. 21
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc ca cerinţele din ţãrile lor privind intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite. Acordul va fi valabil pentru o perioada de 10 ani, dupã care va putea fi prelungit automat, pe perioade succesive de 5 ani, în afarã de cazul în care una dintre pãrţile contractante ar notifica în scris celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a denunta acordul cu 90 de zile înainte de expirarea fiecãrei perioade de valabilitate.
Prezentul acord poate fi modificat sau completat de comun acord, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante.
Modificarea, completarea sau denunţarea prezentului acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate rezultind din contractele încheiate în perioada de valabilitate a acordului, care nu au fost integral executate pînã la data modificãrii, completãrii sau denunţãrii.
ART. 22
La intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul comercial pe termen lung, semnat la Islamabad la 6 aprilie 1968, şi Acordul de cooperare economicã, comercialã, tehnica şi ştiinţificã, semnat la Rawalpindi la 8 mai 1984, de cãtre guvernele celor doua tari, îşi înceteazã valabilitatea.
Încheiat la Islamabad la 10 iulie 1995, în doua exemplare originale, în limba engleza, care va fi textul autentic.

Pentru Guvernul României,
Petru Crisan,
ministrul comerţului

Pentru Guvernul Republicii Islamice Pakistan,
Sardar Aseff Ahmed Ali,
ministrul afacerilor externe

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016