Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 1 iulie 2002  intre Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 1 iulie 2002 intre Guvernul Romaniei si Autoritatea Executiva a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 18 decembrie 2002
Guvernul României şi Autoritatea Executivã a Georgiei, denumite în continuare pãrţi,
luând în considerare faptul ca infracţiunile vamale prejudiciazã interesele economice, comerciale, financiare, sociale şi culturale,
luând în considerare importanta asigurãrii stabilirii şi perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor şi a altor taxe la importul sau exportul mãrfurilor, precum şi aplicarea corecta a dispoziţiilor referitoare la prohibitie, restrictionare şi control,
având convingerea ca acţiunile impotriva infracţiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o strânsã colaborare între administraţiile lor vamale,
luând nota cu ingrijorare de proportiile şi de tendintele de creştere a traficului ilicit de droguri şi de substanţe psihotrope şi considerând ca acestea constituie un pericol la adresa sãnãtãţii publice şi a societãţii,
având în vedere, de asemenea, convenţiile internaţionale în vigoare relevante pentru pãrţi, care încurajeazã asistenta bilaterala reciprocã, precum şi Recomandãrile Organizaţiei Mondiale a Vamilor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentului acord, prin termenii de mai jos se înţelege:
a) administraţie vamalã - în România, Direcţia Generalã a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; în Georgia, Ministerul Finanţelor;
b) legislaţie vamalã - prevederile actelor normative în vigoare privind importul, exportul, tranzitul mãrfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe şi la alte impozite încasate de administraţiile vamale sau la mãsurile de prohibitie, restrictie ori control aplicate de administraţiile vamale;
c) infracţiune vamalã - orice încãlcare a legilor vamale, precum şi orice tentativa de încãlcare a acestora, prevãzute de legislaţia interna a statului fiecãrei pãrţi;
d) parte solicitanta - administraţia vamalã care formuleazã o cerere de asistenta;
e) parte solicitatã - administraţia vamalã cãreia i se solicita asistenta;
f) drog - orice substanta de origine naturala sau sinteticã, enumerata în Lista I sau în Lista II a Convenţiei unice asupra stupefiantelor, adoptatã la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);
g) substanta psihotropa - orice substanta de origine naturala sau sinteticã, enumerata în listele I, II, III sau IV ale Convenţiei asupra substanţelor psihotrope, adoptatã sub auspiciile O.N.U. la Viena, la 21 februarie 1971;
h) precursori - substanţe chimice controlate, utilizate în producerea drogurilor şi a substanţelor psihotrope, enumerate în listele I şi II ale Convenţiei Naţiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptatã la Viena la 20 decembrie 1988;
i) livrare controlatã - tehnica de a permite transporturilor ilicite sau suspecte de droguri, substanţe psihotrope şi precursori sau substanţe inlocuitoare ale acestora sa iasa, sa tranziteze ori sa între pe teritoriul uneia sau mai multor tari, cu ştiinţa şi sub supravegherea autoritãţilor lor competente, în scopul de a identifica persoanele implicate în comiterea infracţiunilor.
ART. 2
Domeniul de aplicare a acordului
1. Pãrţile îşi acorda reciproc asistenta, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectãrii dispoziţiilor prevãzute de legislaţia vamalã, dupã cum urmeazã:
a) vor coopera şi se vor sprijini reciproc în prevenirea şi investigarea infracţiunilor la legislaţia vamalã;
b) la cerere, îşi vor furniza şi alte informaţii spre a fi folosite la aplicarea legislaţiei vamale;
c) se vor strãdui sa coopereze în cercetarea, dezvoltarea şi aplicarea noilor proceduri vamale, în pregãtirea şi schimbul de personal, precum şi în alte domenii de interes reciproc.
2. Asistenta reciprocã prevãzutã prin prezentul acord va fi furnizatã în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului partii solicitate şi în cadrul competentelor şi resurselor sale disponibile.
ART. 3
Supravegherea persoanelor, bunurilor şi mijloacelor de transport
Din proprie initiativa sau la cerere administraţiile vamale vor organiza controale asupra:
a) persoanelor identificate sau suspectate de a fi comis infracţiuni vamale ori care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
b) mãrfurilor cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infracţiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
c) oricãrui mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit în comiterea unor infracţiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
d) coletelor poştale suspecte de a fi folosite în traficul ilicit.
ART. 4
Acţiuni impotriva traficului ilicit de mãrfuri sensibile
Din proprie initiativa sau la cerere administraţiile vamale îşi vor furniza reciproc toate informaţiile relevante despre intenţia sau fapta unei persoane de a comite o infracţiune la legislaţia vamalã în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre pãrţi privind:
a) traficul de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
b) traficul de arme, muniţii, materiale explozive şi nucleare, precum şi alte substanţe periculoase pentru mediu şi sãnãtatea publica;
c) traficul de lucrãri de arta cu valoare semnificativã istorica, culturalã sau arheologicã;
d) traficul de mãrfuri supuse unor rate mari ale taxelor sau drepturilor vamale.
ART. 5
Livrãri controlate
1. Administraţiile vamale vor coopera, în limitele competentei lor, pentru aplicarea metodelor de livrãri controlate.
2. Decizia de a aplica procedura livrãrilor controlate va fi luatã, dupã caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriile statelor pãrţilor.
ART. 6
Schimbul de informaţii
1. Administraţiile vamale îşi vor furniza, din proprie initiativa sau la cerere, orice informaţie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:
a) stabilirea valorii în vama şi certificarea documentaţiei la importul şi exportul mãrfurilor, precum şi autenticitatea datelor conţinute în aceasta;
b) încadrarea tarifara a mãrfurilor care fac obiectul activitãţii de comerţ exterior şi efectuarea analizelor de laborator, în scopul încadrãrii tarifare corespunzãtoare a mãrfurilor;
c) stabilirea originii mãrfurilor şi verificarea certificatului de origine prezentat la export şi controlul procedurii vamale aplicate mãrfurilor în ţara exportatoare (tranzit sub supraveghere vamalã, antrepozitare vamalã, admitere temporarã, zone de comerţ liber, export dupã perfecţionare activa etc.).
2. Administraţiile vamale îşi vor furniza, la cerere, urmãtoarele informaţii privind:
a) mãrfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre pãrţi, care au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte pãrţi;
b) mãrfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre pãrţi, care au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte pãrţi.
3. La cerere sau din proprie initiativa administraţiile vamale îşi vor furniza orice informaţie referitoare la infracţiunile prevãzute de legislaţia vamalã în vigoare pe teritoriile celor doua state şi, în special, informaţii privind:
a) persoanele fizice sau juridice cunoscute ori suspectate de a fi comis infracţiuni vamale sau care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
b) mãrfurile cunoscute sau suspectate de a fi obiectul unor infracţiuni vamale ori al traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori;
c) mijloacele de transport cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infracţiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori.
4. În cazul în care administraţia vamalã solicitatã nu deţine informaţiile solicitate, aceasta va întreprinde mãsurile necesare pentru a obţine informaţiile respective, în limitele competentei şi ale resurselor sale disponibile, ca şi când ar acţiona pe cont propriu, şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului sau.
5. La cerere sau din proprie initiativa administraţia vamalã a uneia dintre pãrţi va furniza administraţiei vamale a celeilalte pãrţi documentele vamale, de transport, evidente şi copii certificate ale acestora, precum şi informaţii despre acţiunile efectuate sau planificate, care constituie ori ar putea constitui infracţiuni la legislaţia vamalã în vigoare pe teritoriul celuilalt stat.
6. Informaţiile furnizate administraţiei vamale a celeilalte pãrţi pot fi transmise prin orice mijloc electronic în locul documentelor specificate în prezentul acord. Acestea vor conţine explicaţiile necesare pentru interpretarea şi folosirea respectivelor informaţii.
ART. 7
Forma şi conţinutul cererilor de asistenta
1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord vor fi redactate în scris. Cererile vor conţine anexele necesare pentru soluţionarea lor. În cazuri excepţionale, cererile pot fi fãcute şi verbal, dar vor fi confirmate imediat în scris.
2. Cererile formulate în conformitate cu alin. 1 vor conţine urmãtoarele informaţii:
a) denumirea administraţiei vamale care face cererea;
b) mãsurile solicitate;
c) obiectul şi motivele cererii;
d) legile şi alte reglementãri juridice referitoare la obiectul cererii;
e) indicaţii cat mai exacte şi cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice implicate în investigatie;
f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii.
3. Cererile vor fi înaintate în limba oficialã a statului partii solicitate, precum şi în limba engleza sau în franceza.
4. Dacã o cerere nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. 2 şi 3, va fi cerutã completarea ei.
ART. 8
Investigaţii vamale
1. La solicitarea administraţiei vamale a uneia dintre pãrţi administraţia vamalã a celeilalte pãrţi va iniţia investigaţii în legatura cu operaţiunile care incalca sau ar putea incalca legislaţia vamalã în vigoare pe teritoriul statului partii solicitante. Rezultatele acestor investigaţii vor fi aduse la cunostinta partii solicitante.
2. Aceste investigaţii vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului partii solicitate. Partea solicitatã va proceda ca şi când ar acţiona în propriul interes.
3. Functionarii administraţiei vamale a unei pãrţi pot, în anumite cazuri, cu acordul administraţiei vamale a celeilalte pãrţi, sa fie prezenţi pe teritoriul statului acesteia din urma la investigaţiile legate de infracţiunile la legislaţia vamalã a statului în cauza. Aceste persoane trebuie sa facã dovada calitãţii lor oficiale.
4. Un funcţionar al partii solicitante, prezent pe teritoriul statului partii solicitate conform alin. 3, va acţiona numai în calitate de consultant şi sub nici o forma nu va participa activ la investigatie, nu se va intalni cu persoane interogate şi nu va lua parte la nici o activitate investigativa.
ART. 9
Folosirea informaţiilor şi a documentaţiei
1. Informaţiile, documentele şi datele obţinute în conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decât în sensul acestuia. Ele pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul scris al administraţiei vamale care le-a furnizat.
2. Informaţiile şi documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori pot fi transmise şi celorlalte autoritãţi guvernamentale ale statelor pãrţilor implicate în activitãţi de control al abuzului de droguri şi al traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori.
3. Orice cerere facuta şi informaţie comunicatã sub orice forma, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidenţial. Ea va fi confidenţialã şi va beneficia de protecţia acordatã aceluiaşi tip de informaţii şi documente prin legile în vigoare pe teritoriul statului partii solicitate.
4. Administraţia vamalã care primeşte informaţii şi documente în conformitate cu prezentul acord poate, în funcţie de scopurile şi obiectivele sale, sa le foloseascã drept probe, inclusiv în cursul procedurilor administrative şi judiciare.
5. Aceste documentaţii şi informaţii pot fi folosite ca probe în instanta, iar valoarea lor probanta va fi stabilitã în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului partii primitoare.
ART. 10
Experţi şi martori
1. La cerere, partea solicitatã poate autoriza persoane oficiale, cu consimţãmântul acestora, sa aibã calitatea de expert sau martor în fata autoritãţilor judiciare ori administrative ale partii solicitante. Persoanele oficiale respective vor depune mãrturii în legatura cu constatãrile fãcute de ele în exerciţiul funcţiunii.
2. Administraţia vamalã solicitanta este obligatã în mod oficial sa ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea securitãţii acestor persoane pe parcursul şederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul şi cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administraţia vamalã solicitanta.
3. Cererea prin care se solicita prezenta acestor persoane trebuie sa indice precis cauza, precum şi calitatea pe care urmeazã sa o aibã persoana respectiva.
4. Cererea prin care se solicita prezenta funcţionarilor vamali în calitatea de expert şi martor va fi întocmitã în conformitate cu legislaţia statului partii solicitate.
ART. 11
Excepţii de la obligaţia de a acorda asistenta
1. În cazul în care partea solicitatã considera ca îndeplinirea unei cereri este susceptibilã de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esenţiale ale statului sau, aceasta poate refuza sa acorde asistenta solicitatã conform prezentului acord, în totalitate sau parţial, ori poate conditiona acordarea asistenţei solicitate în funcţie de anumite circumstanţe.
2. În cazul în care partea solicitanta cere o asistenta pe care ea însãşi nu ar putea sa o acorde administraţiei vamale a celeilalte pãrţi, va mentiona aceasta în cerere. Partea solicitatã va decide în legatura cu modul de soluţionare a cererii.
3. Dacã asistenta este refuzatã, motivele refuzului trebuie notificate imediat, în scris, partii solicitante.
ART. 12
Simplificarea formalitãţilor vamale
Administraţiile vamale vor întreprinde de comun acord mãsurile necesare pentru simplificarea formalitãţilor vamale, în scopul facilitãrii şi accelerarii circulaţiei mãrfurilor între teritoriile statelor pãrţilor.
ART. 13
Asistenta tehnica
Administraţiile vamale îşi pot acorda asistenta tehnica în domeniul vamal, dupã cum urmeazã:
a) schimb de funcţionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate, folosite la controlul vamal;
b) schimb de informaţii şi experienta în folosirea echipamentului tehnic de control;
c) schimb de informaţii specifice, ştiinţifice şi tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.
ART. 14
Cheltuieli
Pãrţile renunţa reciproc la pretenţiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu excepţia cheltuielilor pentru experţi şi martori, precum şi pentru interpreti şi traducatori, care nu aparţin serviciilor publice.
ART. 15
Aplicarea acordului
1. Administraţiile vamale ale pãrţilor sunt însãrcinate cu îndeplinirea cooperãrii şi acordarea asistenţei reciproce prevãzute în prezentul acord. Aceste autoritãţi vor stabili de comun acord documentaţia necesarã în acest scop.
2. Reprezentanţii administraţiilor vamale ale pãrţilor se vor intalni ori de câte ori va fi necesar, dar cel puţin o data pe an, alternativ, în cele doua state, pentru a analiza aplicarea prevederilor prezentului acord şi a soluţiona alte probleme de ordin practic privind cooperarea şi asistenta reciprocã între administraţiile vamale ale pãrţilor.
3. Administraţiile vamale ale pãrţilor vor stabili în comun modalitãţile practice de aplicare a prezentului acord.
4. Pentru îndeplinirea scopurilor prezentului acord, administraţiile vamale ale pãrţilor vor desemna persoanele oficiale de legatura şi vor face schimb de liste, indicând numele, funcţiile, numerele de telefon şi de fax ale acestora. Ele pot, de asemenea, sa convinã ca serviciile lor de investigaţii sa aibã între ele contacte directe.
ART. 16
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend apãrut în cursul aplicãrii şi interpretãrii prezentului acord va fi soluţionat prin consultãri între administraţiile vamale ale pãrţilor.
Diferendele care nu pot fi soluţionate prin consultãri între administraţiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomaticã.
ART. 17
Intrarea în vigoare
1. Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile se informeazã, pe cale diplomaticã, despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrãrii sale în vigoare.
2. Prezentul acord se încheie pentru o perioada de 5 ani şi se va prelungi, în mod automat, pentru noi perioade de câte un an.
3. Fiecare parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisã, adresatã celeilalte pãrţi pe cai diplomatice. Prezentul acord îşi înceteazã valabilitatea dupã 3 luni de la data primirii respectivei notificãri.
Încheiat la Tbilisi la 1 iulie 2002, în doua exemplare originale, în limbile romana, georgiana şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare între textele în limbile romana şi georgiana, va prevala textul în limba engleza.

Pentru Guvernul României,
Mircea Geoana

Pentru Autoritatea Executivã a Georgiei,
Irakli Menagharishvili

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016