Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 1 februarie 2007  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea in vederea protectiei minorilor romani neinsotiti pe teritoriul Republicii Franceze si a intoarcerii acestora in tara de origine, precum si in vederea luptei impotriva retelelor de exploatare a minorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 1 februarie 2007 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea in vederea protectiei minorilor romani neinsotiti pe teritoriul Republicii Franceze si a intoarcerii acestora in tara de origine, precum si in vederea luptei impotriva retelelor de exploatare a minorilor

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 17 octombrie 2007

Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare pãrţi,
aspirând la dezvoltarea şi continuarea relaţiilor bilaterale, în spiritul Tratatului de înţelegere amicalã şi de cooperare dintre România şi Republica Francezã, încheiat la Paris la 20 noiembrie 1991,
reafirmând angajamentele asumate prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegalã, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1994, precum şi prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997,
reiterând angajamentele cuprinse în Declaraţia comunã privind cooperarea în domeniul protecţiei şi sprijinirii minorilor români aflaţi în Franţa, neînsoţiţi, semnatã la Paris la 4 martie 2002, şi în Memorandumul de înţelegere încheiat între România şi Republica Francezã asupra problemelor minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul francez, încheiat la Bucureşti la 30 august 2002,
reafirmându-şi angajamentele care rezultã din Protocolul încheiat de miniştrii de interne din România şi Republica Francezã referitor la întãrirea cooperãrii bilaterale în scopul luptei împotriva criminalitãţii organizate, traficului de fiinţe umane şi al asigurãrii securitãţii interne în cele douã ţãri, semnat la Bucureşti la 30 august 2002,
convinse de necesitatea cooperãrii bilaterale în domeniul protecţiei copilului, atât în scopul soluţionãrii situaţiei minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze, cât şi în scopul prevenirii unor astfel de situaţii de risc pentru copiii români,
convinse de interesul continuãrii cooperãrii operaţionale iniţiate în cadrul Acordului din 4 octombrie 2002 privind protecţia minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze şi întoarcerea acestora în ţara de origine, precum şi lupta împotriva reţelelor de exploatare a minorilor,
dorind astãzi sã dezvolte cooperarea prevãzutã de acest acord, în sensul unei acţiuni comune de luptã împotriva reţelelor de exploatare a minorilor,
conformându-se principiilor egalitãţii şi reciprocitãţii,
respectând legislaţiile naţionale ale statelor lor, normele şi principiile dreptului internaţional şi având în vedere prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptatã de Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domeniul de aplicare
În baza prezentului acord şi în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor lor, cu normele şi principiile dreptului internaţional, pãrţile vor colabora pentru:
1. soluţionarea situaţiei minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze, respectiv copiii români expuşi riscurilor de abuz, exploatare sau delincvenţã, şi prevenirea unor astfel de situaţii;
2. facilitarea schimburilor de date şi informaţii, pentru a soluţiona cât mai eficient situaţia copiilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze şi pentru a contribui la prevenirea situaţiilor de neînsoţire sau de risc a acestora, inclusiv a recidivelor;
3. întãrirea luptei împotriva criminalitãţii organizate, a delincvenţei itinerante şi anihilarea reţelelor de exploatare a minorilor.
ART. 2
Obiectivele colaborãrii
Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord, pãrţile convin asupra urmãtoarelor obiective:
1. identificarea şi protejarea minorilor români neînsoţiţi, victime sau autori de infracţiuni aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii Franceze;
2. favorizarea întoarcerii în ţara lor a minorilor români neînsoţiţi, printr-un schimb de informaţii privind starea lor civilã, localizarea reprezentanţilor lor legali şi orice alte date legate de condiţiile lor de viaţã, şi asigurarea de condiţii bune pentru întoarcere (adoptarea de mãsuri de protecţie, monitorizarea reintegrãrii sociale în primele 6 luni de la întoarcere);
3. prevenirea riscurilor de exploatare sau de represalii asupra minorilor redaţi pãrinţilor lor din România, prin schimbul de informaţii privind reţelele şi organizaţiile criminale care îi exploateazã în România şi Republica Francezã.
ART. 3
Asistenţa minorilor şi organizarea întoarcerii în România, organizarea grupului de legãturã operaţional (GLO)
1. Asistenţa minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul francez
Partea francezã organizeazã un dispozitiv de asistenţã a minorilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul sãu.
Asistenţa minorilor cuprinde: luarea de contact pe teritoriul francez, crearea unei legãturi de încredere, primirea, gãzduirea, supravegherea sanitarã, elaborarea unui proiect de întoarcere în România, pregãtirea întoarcerii şi însoţirea minorilor pânã în România.
2. Organizarea grupului de legãturã operaţional (GLO)
În scopul facilitãrii relaţiilor operaţionale dintre autoritãţile române şi franceze, în special a schimbului de informaţii, se creeazã un grup de legãturã operaţional format din specialişti desemnaţi de cãtre pãrţi. Acest grup este constituit din specialişti, puncte de contact; lista membrilor sãi şi modalitãţile de funcţionare sunt stabilite prin acord între pãrţi, iar preşedinţia este asiguratã de Ministerul Justiţiei.
Grupul are ca scop:
- facilitarea identificãrii minorilor români aflaţi pe teritoriul francez;
- îmbunãtãţirea asistenţei acordate minorilor şi facilitarea întoarcerii acestora în ţarã, atunci când sunt îndeplinite condiţiile;
- contribuţia la cooperarea dintre cele douã ţãri în lupta împotriva organizaţiilor criminale române care vizeazã minorii, a cãror activitate se extinde şi pe teritoriul francez, contribuind astfel la lupta împotriva criminalitãţii organizate şi la anihilarea reţelelor de exploatare a minorilor neînsoţiţi.
Activitatea grupului de legãturã operaţional va face obiectul unei evaluãri anuale, conform unei proceduri care va fi stabilitã ulterior de cãtre pãrţi. Un raport anual de activitate se va distribui tuturor membrilor grupului de legãturã operaţional.
ART. 4
Plan de mãsuri: asistenţa minorilor şi organizarea întoarcerii în România; primirea minorilor în România
Autoritãţile franceze se asigurã cu privire la starea civilã realã a minorului neînsoţit, în cooperare cu autoritãţile române, în cadrul schimburilor de informaţii prevãzute la art. 1.
Parchetul pentru minori sau judecãtorul pentru copii, competent din punct de vedere teritorial, sesizat în privinţa unui minor român neînsoţit, îndeplineşte imediat toate demersurile necesare pentru a obţine, în Republica Francezã şi în România, elementele relevante privind situaţia personalã şi administrativã a acestuia, potrivit legislaţiei în materie de protecţie a copilului. Acesta informeazã de îndatã autoritatea judiciarã sau administrativã competentã din România, care, dupã examinarea situaţiei administrative şi personale a minorului şi dupã determinarea exactã a modalitãţilor de asistenţã a acestuia în România, poate solicita în scris returnarea sa.
Dacã Parchetul pentru minori nu sesizeazã judecãtorul pentru copii, acesta poate sã dea curs cererii române în cazul în care considerã, pe baza datelor furnizate de partea românã, cã sunt îndeplinite toate garanţiile pentru asigurarea protecţiei minorului.
Dacã judecãtorul pentru copii este sesizat, poate dispune, ţinând cont de aceste elemente, ridicarea plasamentului judiciar pentru a permite întoarcerea minorului în ţara sa de origine.
Dacã în momentul primirii cererii minorul nu mai este localizat, Parchetul solicitã înscrierea acestuia în Sistemul de informaţii Schengen (SIS). În cazul în care minorul este ulterior descoperit, mãsura se pune în executare de cãtre Parchetul pentru minori competent teritorial, dacã informaţiile obţinute privind situaţia minorului, în special cele primite de la partea românã, sunt suficiente şi nu sunt mai vechi de 12 luni.
Partea românã adoptã, imediat dupã întoarcerea minorilor, mãsurile de protecţie pe care le considerã necesare conform legislaţiei române şi informeazã anual partea francezã despre situaţia respectivilor minori.
ART. 5
Finanţarea acţiunilor
Partea francezã asigurã finanţarea acţiunilor de evaluare, identificare, protecţie a minorilor pe teritoriul Republicii Franceze, precum şi de transport al minorilor români în ţara lor.
ART. 6
Soluţionarea litigiilor
Eventualele litigii privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin negocieri directe între autoritãţile competente ale celor douã state.
În cazul nesoluţionãrii unui litigiu prin procedura prevãzutã la alin. 1, acesta va fi rezolvat pe cale diplomaticã.
ART. 7
Relaţia cu alte acorduri internaţionale
Prezentul acord nu aduce atingere obligaţiilor asumate de cãtre pãrţi prin alte acorduri internaţionale.
ART. 8
Limba oficialã
În aplicarea prezentului acord, autoritãţile competente vor utiliza limbile oficiale ale statelor lor.
ART. 9
Punerea în aplicare
1. În termen de douã luni de la semnarea prezentului acord, se vor preciza, prin înţelegere între pãrţi, modalitãţile concrete pentru punerea sa în aplicare.
2. La fiecare 6 luni, se va întocmi un raport de etapã, care va evalua progresele înregistrate în aplicarea prezentului acord. Primul raport va fi redactat la 8 luni dupã semnarea prezentului acord. Modalitãţile de redactare a acestor rapoarte vor fi prevãzute prin înţelegerea dintre pãrţi menţionatã la alin. 1.
3. Acţiunile prevãzute la articolele precedente vor fi desfãşurate în complementaritate cu programele finanţate de cãtre Uniunea Europeanã în domeniile care vizeazã prezentul acord.
ART. 10
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare datei de primire a ultimei dintre cele douã notificãri prin care pãrţile îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrãrii acestuia în vigoare.
2. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã de 3 ani şi se va reînnoi tacit, cu excepţia cazului în care una sau cealaltã parte îl denunţã în mod expres cu cel puţin 6 luni înaintea datei de reînnoire tacitã.
3. Prezentul acord poate fi denunţat în orice moment de cãtre oricare dintre pãrţi, prin notificare scrisã. În acest caz denunţarea îşi produce efectele dupã trecerea a 3 luni de la data primirii acestei notificãri.
4. Pãrţile pot hotãrî modificarea prezentului acord printr-un protocol de amendare care va intra în vigoare în condiţiile prevãzute la alin. 1.
Prezentul acord a fost semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi francezã, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ion Codescu,
secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Herve Bolot,
ambasador

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016