Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE SECURITATE din 6 martie 2007  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind protectia reciproca a informatiilor clasificate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE SECURITATE din 6 martie 2007 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind protectia reciproca a informatiilor clasificate

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007

Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare pãrţi contractante,
în scopul asigurãrii protecţiei informaţiilor clasificate, schimbate direct sau prin intermediul altor instituţii publice ori persoane juridice din statul celeilalte pãrţi contractante care gestioneazã informaţii clasificate şi în cadrul activitãţilor din sfera de competenţã a autoritãţilor competente de securitate din statele pãrţilor contractante,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domeniu de aplicare
(1) Prezentul acord de securitate, denumit în continuare Acord, va constitui baza legalã a tuturor activitãţilor ce implicã schimbul de informaţii clasificate între pãrţile contractante, prin intermediul autoritãţilor competente de securitate sau prin intermediul altor instituţii publice sau persoane juridice, în conformitate cu legislaţiile naţionale, referitor la:
a) cooperarea dintre pãrţile contractante în domeniul apãrãrii naţionale şi orice alte aspecte legate de securitatea naţionalã;
b) cooperarea, activitatea societãţilor mixte, contractele sau alte raporturi juridice între alte instituţii publice ori persoane juridice din statele pãrţilor contractante în domeniul apãrãrii naţionale şi orice alt aspect legat de securitatea naţionalã;
c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.
(2) Acordul nu va afecta obligaţiile pãrţilor contractante sau ale statelor lor ce derivã din dreptul internaţional. Acordul nu va fi folosit împotriva intereselor, securitãţii şi integritãţii teritoriale ale altor state.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
a) informaţie clasificatã înseamnã orice informaţie, document sau material, indiferent de forma sa fizicã, cãreia/cãruia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare, în conformitate cu legislaţiile naţionale, şi care va fi protejat corespunzãtor;
b) document clasificat înseamnã orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de formã sau caracteristicã fizicã, incluzând, dar fãrã a se limita la, atât materiale scrise sau tipãrite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hãrţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de tipãrit sau multiplicãri efectuate prin orice mijloace ori metode, înregistrãri audio, vocale, magnetice, electronice, optice sau video sub orice formã, cât şi echipamente portabile de procesare automatã a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile;
c) material clasificat înseamnã orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armã etc. fabricat mecanic sau manual ori aflat în curs de fabricaţie şi cãruia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate;
d) clasificare de securitate înseamnã atribuirea unui nivel de clasificare de securitate, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor pãrţilor contractante;
e) contract clasificat înseamnã un acord între 2 sau mai mulţi contractanţi, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile acestora şi care conţine sau implicã informaţii clasificate;
f) contractant sau subcontractant înseamnã o persoanã juridicã ce are capacitatea legalã de a încheia contracte clasificate;
g) incident de securitate înseamnã o acţiune sau inacţiune contrarã legislaţiilor naţionale, a cãrei consecinţã a determinat sau este de naturã sã determine compromiterea informaţiei clasificate;
h) compromitere a informaţiei clasificate înseamnã situaţie când, din cauza unui incident de securitate sau a unei activitãţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt), informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea, autenticitatea ori disponibilitatea sau când serviciile şi resursele ajutãtoare şi-au pierdut integritatea ori disponibilitatea. Aceasta include pierderea, divulgarea, parţialã sau totalã, modificarea sau distrugerea neautorizatã ori refuzul serviciului;
i) anexã de securitate înseamnã un document emis de cãtre autoritatea îndreptãţitã a statului pãrţii contractante emitente ca parte a oricãrui contract sau subcontract clasificat, ce identificã cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului clasificat care necesitã protecţie de securitate;
j) listã a clasificãrilor de securitate înseamnã evidenţa informaţiilor, materialelor şi activitãţilor clasificate aferente unui contract clasificat şi clasificarea de securitate a acestora, inclusã în anexa de securitate;
k) certificat de securitate a personalului înseamnã document care atestã faptul cã, în exercitarea atribuţiilor profesionale, posesorul acestuia poate avea acces la informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare, potrivit principiului "necesitãţii de a cunoaşte";
l) certificat de securitate industrialã înseamnã document prin care se atestã cã o persoanã juridicã este abilitatã sã deruleze activitãţi industriale care presupun accesul la informaţii clasificate;
m) "necesitatea de a cunoaşte" înseamnã un principiu conform cãruia accesul la informaţii clasificate se acordã în mod individual numai persoanelor care, pentru exercitarea atribuţiilor profesionale, trebuie sã lucreze cu astfel de informaţii sau sã aibã acces la acestea;
n) autoritatea competentã de securitate înseamnã instituţia menţionatã la art. 7, învestitã cu autoritate la nivel naţional, care, conform legislaţiei naţionale, asigurã implementarea unitarã a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
o) autoritatea desemnatã de securitate înseamnã instituţie care, conform legislaţiei naţionale, este abilitatã sã stabileascã, pentru domeniul sãu de activitate şi responsabilitate, structuri şi mãsuri proprii privind coordonarea şi controlul activitãţii referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Autoritatea desemnatã de securitate este coordonatã, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, de cãtre autoritatea competentã de securitate;
p) terţ înseamnã orice instituţie, organizaţie naţionalã sau internaţionalã, persoanã juridicã ce nu este parte la Acord.
ART. 3
Protecţia informaţiilor clasificate
(1) În conformitate cu legislaţiile naţionale, pãrţile contractante vor lua mãsuri adecvate pentru protecţia informaţiilor clasificate care sunt transmise, primite, produse sau procesate, ca rezultat al oricãrui contract sau relaţie între persoanele juridice din statele lor. Statele pãrţilor contractante vor acorda tuturor informaţiilor clasificate schimbate, primite, produse sau procesate acelaşi grad de protecţie precum cel prevãzut pentru propriile informaţii clasificate cu nivel echivalent de clasificare, conform art. 4.
(2) Partea contractantã primitoare şi persoanele juridice din statul sãu nu vor utiliza un nivel mai scãzut de clasificare de securitate pentru informaţiile clasificate primite şi nici nu vor declasifica aceste informaţii, fãrã acordul prealabil scris al autoritãţii competente de securitate din statul pãrţii contractante emitente. Autoritatea competentã de securitate a pãrţii contractante emitente va informa autoritatea competentã de securitate a pãrţii contractante primitoare asupra oricãror modificãri survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate.
(3) Multiplicarea sau modificarea în orice mod a informaţiilor clasificate primite se va face numai cu acordul scris al pãrţii contractante emitente. Toate copiile de pe informaţiile clasificate vor fi marcate cu acelaşi nivel de clasificare ca şi originalul şi vor fi protejate în aceeaşi manierã ca şi informaţiile originale. Numãrul de copii va fi limitat la cel necesar scopurilor oficiale.
(4) Traducerea informaţiilor clasificate poate fi fãcutã numai de cãtre persoanele care deţin certificate de securitate a personalului, corespunzãtoare nivelului de clasificare al documentului original. Traducerea va fi marcatã cu acelaşi nivel de clasificare ca şi documentul original.
(5) În cazul multiplicãrii informaţiei clasificate, va fi reprodusã şi marcarea clasificãrii de securitate a informaţiei originale.
(6) Copierea informaţiei clasificate marcate cu nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/PRISNE TAJNE/TOP SECRET poate fi fãcutã numai pe baza aprobãrii scrise a autoritãţii competente de securitate a statului pãrţii contractante emitente.
(7) Informaţiile clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la solicitarea pãrţii contractante emitente, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor contractante, astfel încât reconstituirea, parţialã sau integralã, a acestora sã fie imposibilã. În cazul în care partea contractantã emitentã nu îşi dã acordul cu privire la distrugerea unei anumite informaţii clasificate, aceasta îi va fi returnatã.
(8) Statul pãrţii contractante primitoare va informa statul pãrţii contractante emitente cu privire la executarea operaţiunilor de distrugere. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/PRISNE TAJNE/TOP SECRET nu vor fi distruse şi vor fi returnate pãrţii contractante emitente. În caz de pericol iminent, aceste informaţii pot fi distruse fãrã autorizare prealabilã. Aceastã situaţie trebuie imediat notificatã autoritãţii competente de securitate a statului pãrţii contractante emitente.
(9) Accesul la informaţii clasificate ori în obiectivele în care se desfãşoarã activitãţi ce implicã utilizarea informaţiilor clasificate sau unde se stocheazã astfel de informaţii va fi permis numai persoanelor care posedã certificat de securitate a personalului corespunzãtor, cu respectarea principiului "necesitatea de a cunoaşte".
(10) Acordul nu va fi invocat de niciuna dintre pãrţile contractante pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltã parte contractantã le-a primit de la un terţ.
(11) Statul fiecãrei pãrţi contractante va urmãri respectarea legislaţiei naţionale de cãtre persoanele juridice care deţin, proceseazã, produc sau utilizeazã informaţii clasificate ale statului celeilalte pãrţi contractante, în special prin intermediul vizitelor de analizã.
ART. 4
Clasificãrile de securitate
(1) Clasificãrile de securitate aplicabile pentru marcarea informaţiilor clasificate schimbate în cadrul Acordului vor fi:
a) pentru România: SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED), SECRET (CONFIDENTIAL), STRICT SECRET (SECRET) şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ (TOP SECRET);
b) pentru Republica Slovacã: VYHRADENE (RESTRICTED), DOVERNE (CONFIDENTIAL), TAJNE (SECRET) şi PRISNE TAJNE (TOP SECRET).
(2) Pãrţile contractante au stabilit echivalenţa clasificãrilor de securitate dupã cum urmeazã:


┌─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐
│ România │ Republica Slovacã │ Echivalentul │
│ │ │ în limba englezã │
├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│STRICT SECRET │ PRISNE TAJNE │ TOP SECRET │
│DE IMPORTANŢĂ │ │ │
│ DEOSEBITĂ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│STRICT SECRET │ TAJNE │ SECRET │
├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│SECRET │ DOVERNE │ CONFIDENTIAL │
├─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────┤
│SECRET DE SERVICIU │ VYHRADENE │ RESTRICTED │
└─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────┘ART. 5
Certificatul de securitate
(1) Fiecare parte contractantã va garanta faptul cã orice persoanã care, în exercitarea funcţiei, necesitã acces la informaţii clasificate deţine un certificat de securitate a personalului valabil, emis în conformitate cu legislaţiile naţionale în domeniu şi de nivel corespunzãtor.
(2) La cerere, autoritãţile competente de securitate din statele pãrţilor contractante îşi vor acorda asistenţã reciprocã în procedurile de vetting privind emiterea certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrialã, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora.
(3) Statele pãrţilor contractante vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrialã emise potrivit legislaţiilor naţionale.
(4) Autoritãţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricãror modificãri ale certificatelor de securitate a personalului şi ale certificatelor de securitate industrialã care sunt relevante în privinţa activitãţilor desfãşurate în baza Acordului, în special asupra retragerii sau a reducerii nivelului de acces în baza acestora.
ART. 6
Diseminarea informaţiilor clasificate
(1) Diseminarea informaţiilor clasificate cãtre terţi poate avea loc numai în baza acordului prealabil scris al autoritãţii competente de securitate din statul pãrţii contractante emitente, care poate impune noi limitãri asupra diseminãrii.
(2) Fiecare parte contractantã se va asigura cã informaţiile clasificate primite de la cealaltã parte contractantã sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost transmise.
ART. 7
Autoritãţile competente de securitate
Autoritãţile competente de securitate responsabile la nivel naţional de implementarea şi controlul mãsurilor luate în aplicarea prevederilor Acordului sunt:


┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ În România │ În Republica Slovacã │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Guvernul României │Narodny Bezpecnostny Urad │
│Oficiul Registrului Naţional │Budatinska 30 │
│al Informaţiilor │85007 Bratislava, │
│Secrete de Stat (ORNISS) │Republica Slovacã │
│Bucureşti, str. Mureş nr. 4, │ │
│sectorul 1, România │ │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ART. 8
Vizite
(1) Autoritãţile competente de securitate vor conveni asupra vizitelor reciproce efectuate de cãtre cetãţenii statelor lor.
(2) Vizitele în obiectivele unde se proceseazã, se gestioneazã sau se stocheazã informaţii clasificate ori unde se desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 1 vor fi autorizate pentru vizitatorii din statul celeilalte pãrţi contractante numai de cãtre autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate din statul respectiv.
(3) Cererea pentru vizitã va fi trimisã statului gazdã, de regulã cu 10 zile lucrãtoare înainte de efectuarea vizitei planificate.
(4) Cererea pentru vizitã va conţine urmãtoarele:
a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, numãrul paşaportului;
b) naţionalitatea;
c) funcţia vizitatorului şi instituţia ori compania pe care o reprezintã sau denumirea ori elementele de identificare ale contractului clasificat în care este implicat;
d) informaţii privind nivelul de acces în baza certificatului de securitate a personalului al vizitatorului;
e) scopul vizitei şi data estimatã a sosirii şi plecãrii;
f) denumirea instituţiei sau companiei care urmeazã sã fie vizitatã.
(5) În cazul unor vizite repetate, autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate aprobã listele cu vizitele regulate. Aceste liste au o valabilitate de maximum 12 luni.
(6) Proceduri detaliate referitoare la vizite vor fi elaborate şi convenite între autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate.
(7) Fiecare parte contractantã va garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţia naţionalã.
ART. 9
Securitatea industrialã
(1) În cazul în care una dintre pãrţile contractante sau persoanele juridice din statul acesteia intenţioneazã sã atribuie un contract clasificat ce urmeazã a se derula pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, atunci partea contractantã din statul în care se deruleazã contractul clasificat îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate referitoare la contract, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã.
(2) Înainte de diseminarea cãtre contractanţi/subcontractanţi sau potenţiali contractanţi/subcontractanţi a oricãror informaţii clasificate primite de la cealaltã parte contractantã, partea contractantã primitoare, prin intermediul autoritãţii competente de securitate, va trebui sã întreprindã urmãtoarele:
a) sã acorde un certificat de securitate industrialã de nivel corespunzãtor contractanţilor/subcontractanţilor sau potenţialilor contractanţi/subcontractanţi, cu condiţia ca aceştia sã fi îndeplinit cerinţele necesare eliberãrii certificatului de securitate industrialã;
b) sã acorde certificate de securitate a personalului de nivel corespunzãtor tuturor persoanelor ale cãror îndatoriri necesitã acces la informaţii clasificate, cu condiţia ca aceste persoane sã îndeplineascã cerinţele necesare eliberãrii certificatului de securitate a personalului.
(3) Pãrţile contractante vor asigura ca fiecare contract clasificat sã cuprindã o anexã de securitate corespunzãtoare, ce include o listã a clasificãrilor de securitate.
(4) Pãrţile contractante vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrialã, inclusiv a licenţelor, şi a oricãror alte drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale.
ART. 10
Transmiterea informaţiilor clasificate
(1) Informaţiile clasificate se transmit prin curier diplomatic sau militar ori prin alte mijloace agreate de autoritãţile competente de securitate. Autoritatea competentã de securitate primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.
(2) În cazul transmiterii unui volum mare de informaţii clasificate, autoritãţile competente de securitate vor conveni şi vor aproba reciproc modalitãţile de transport, ruta şi mãsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.
(3) Se pot utiliza şi alte mijloace autorizate de transmitere sau schimb de informaţii clasificate, dacã sunt agreate de cãtre autoritãţile competente de securitate.
ART. 11
Incidente de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate
(1) În cazul producerii unui incident de securitate care duce la compromiterea sau la posibilitatea compromiterii informaţiilor clasificate, autoritatea competentã de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa cât mai curând posibil autoritatea competentã de securitate din statul celeilalte pãrţi contractante, va asigura investigarea de securitate adecvatã a acestui caz şi va lua mãsurile necesare de limitare a consecinţelor, în conformitate cu legislaţia naţionalã. Dacã este necesar, la cerere, autoritãţile competente de securitate vor coopera la investigare.
(2) În cazul în care compromiterea informaţiilor clasificate s-a produs într-un stat terţ, autoritatea competentã de securitate din statul pãrţii contractante emitente va acţiona conform alin. (1).
(3) Dupã finalizarea investigaţiei, autoritatea desemnatã de securitate a statului în care s-a produs compromiterea sau o posibilã compromitere a informaţiilor clasificate va informa imediat în scris, prin intermediul autoritãţii competente de securitate a statului sãu, autoritatea desemnatã de securitate a statului celeilalte pãrţi contractante asupra constatãrilor şi concluziilor rezultate.
ART. 12
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea şi aplicarea Acordului va fi soluţionat prin consultãri între autoritãţile competente de securitate ale statelor pãrţilor contractante sau, în cazul în care nu se poate ajunge la o rezolvare acceptabilã, acesta se va soluţiona de cãtre reprezentanţii desemnaţi ai pãrţilor contractante.
ART. 13
Cheltuieli
Fiecare parte contractantã va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea Acordului.
ART. 14
Asistenţã reciprocã
(1) În scopul armonizãrii standardelor de securitate, fiecare autoritate competentã de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autoritãţi competente de securitate informaţii privind legislaţia naţionalã.
(2) Fiecare parte contractantã va acorda asistenţã personalului din statul celeilalte pãrţi contractante în aplicarea şi interpretarea prevederilor Acordului.
(3) Dacã este necesar, autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate din statele pãrţilor contractante se vor consulta reciproc asupra aspectelor tehnice specifice privind implementarea Acordului şi vor putea conveni încheierea de protocoale la Acord.
ART. 15
Dispoziţii finale
(1) Acordul este încheiat pe perioadã nedeterminatã şi intrã în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii ultimei notificãri scrise prin care pãrţile contractante se informeazã reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului.
(2) Fiecare parte contractantã poate denunţa Acordul oricând, în scris. În astfel de cazuri, valabilitatea Acordului va înceta dupã 6 (şase) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primitã de cealaltã parte contractantã. Fãrã a ţine cont de denunţarea Acordului, toate informaţiile clasificate furnizate în baza acestuia vor continua sã fie protejate în conformitate cu prevederile stabilite în Acord.
(3) Pãrţile contractante pot conveni modificarea şi completarea Acordului. Asemenea modificãri şi completãri vor fi fãcute în scris, vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) şi vor constitui parte integrantã a Acordului.
(4) Fiecare parte contractantã va notifica prompt cealaltã parte contractantã asupra oricãror modificãri intervenite în legislaţia naţionalã, care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate reglementate prin Acord.
(5) Pe data intrãrii în vigoare a Acordului, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocã a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999, îşi va înceta valabilitatea.
Semnat la Bucureşti la 6 martie 2007, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, slovacã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul diferenţelor în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Marius Petrescu,
secretar de stat,
directorul general al
Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Frantisek Blanarik,
directorul Autoritãţii Naţionale de Securitate
__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016