Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACORD DE PARTENERIAT din 5 octombrie 2017 privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE PARTENERIAT din 5 octombrie 2017  privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre  ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte    Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD DE PARTENERIAT din 5 octombrie 2017 privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Legea nr. 264 din 14 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 989 din 22 noiembrie 2018.
──────────
    Uniunea Europeană, denumită în continuare „Uniunea“,
    şi
    Regatul Belgiei,
    Republica Bulgaria,
    Republica Cehă
    Regatul Danemarcei,
    Republica Federală Germania,
    Republica Estonia,
    Irlanda,
    Republica Elenă,
    Regatul Spaniei,
    Republica Franceză,
    Republica Croaţia,
    Republica Italiană,
    Republica Cipru,
    Republica Letonia,
    Republica Lituania,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Ungaria,
    Republica Malta,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Austria,
    Republica Polonă,
    Republica Portugheză,
    România,
    Republica Slovenia,
    Republica Slovacă,
    Republica Finlanda,
    Regatul Suediei,
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
    state membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre“, pe de o parte,

    şi
    Noua Zeelandă, pe de altă parte,
    denumite în continuare „părţile“,

    având în vedere valorile lor comune şi legăturile lor strânse de natură istorică, politică, economică şi culturală,
    salutând progresele înregistrate în dezvoltarea relaţiei lor reciproc avantajoase de la adoptarea Declaraţiei comune privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă din 21 septembrie 2007,
    reafirmându-şi angajamentul faţă de scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite („Carta ONU“) şi faţă de consolidarea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU),
    reafirmându-şi angajamentul faţă de principiile democratice şi drepturile omului, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale relevante din domeniul drepturilor omului, precum şi faţă de principiile statului de drept şi bunei guvernanţe,
    recunoscând angajamentul deosebit al Guvernului Noii Zeelande faţă de principiile Tratatului de la Waitangi,
    subliniind caracterul cuprinzător al relaţiei lor şi importanţa oferirii unui cadru coerent care să favorizeze dezvoltarea acestei relaţii,
    exprimându-şi dorinţa comună ca relaţiile lor să avanseze, devenind un parteneriat consolidat,
    confirmându-şi dorinţa de a intensifica şi de a dezvolta dialogul politic şi cooperarea,
    hotărâte să consolideze, să îşi aprofundeze şi să îşi diversifice cooperarea în domenii de interes comun, la nivel bilateral, regional şi global şi în beneficiul reciproc,
    recunoscând necesitatea consolidării cooperării în domeniile justiţiei, libertăţii şi securităţii,
    recunoscând dorinţa de a promova dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale şi de mediu,
    recunoscând, de asemenea, interesul comun în ceea ce priveşte promovarea înţelegerii reciproce şi a unor legături strânse între popoare, inclusiv prin turism, prin înţelegeri reciproce prin care tinerii să poată vizita alte ţări şi să aibă posibilitatea de a lucra şi de a studia în aceste ţări, precum şi prin alte vizite pe termen scurt,
    reafirmându-şi angajamentul ferm faţă de promovarea creşterii economice, guvernanţei economice globale, stabilităţii financiare şi multilateralismului eficient,
    reafirmându-şi angajamentul de a coopera în promovarea păcii şi securităţii internaţionale,
    bazându-se pe acordurile încheiate între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă, în special în ceea ce priveşte gestionarea crizelor, ştiinţa şi tehnologia, serviciile aeriene, procedurile de evaluare a conformităţii şi măsurile sanitare,
    luând act de faptul că, în cazul în care părţile decid în cadrul prezentului acord să încheie acorduri specifice în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, care ar urma să fie încheiate de către Uniune în temeiul titlului V din partea a treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile acestor acorduri viitoare nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit şi/sau Irlanda, cu excepţia cazului în care Uniunea, în acelaşi timp cu Regatul Unit şi/sau Irlanda în ceea ce priveşte relaţiile lor bilaterale anterioare, notifică Noii Zeelande faptul că Regatului Unit şi/sau Irlandei le/îi revin obligaţii în temeiul acestor acorduri ca parte a Uniunii, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Tot astfel, orice măsuri interne ulterioare ale Uniunii care ar urma să fie adoptate în temeiul titlului V menţionat anterior pentru a pune în aplicare prezentul acord nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit şi/sau Irlanda, cu excepţia cazului în care acestea/aceasta şi-au/şi-a anunţat dorinţa de a participa la astfel de măsuri sau de a le accepta, în conformitate cu Protocolul nr. 21. Luând act, de asemenea, de faptul că astfel de acorduri viitoare sau astfel de măsuri interne ulterioare ale Uniunii s-ar încadra în domeniul de aplicare al Protocolului nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior,
    convin după cum urmează:
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Scopul acordului
    Scopul prezentului acord este de a institui un parteneriat consolidat între părţi şi de a aprofunda şi consolida cooperarea privind domenii de interes reciproc, reflectând valorile şi principiile comune, inclusiv prin intensificarea dialogului la nivel înalt.

    ART. 2
    Baza cooperării
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de principiile democratice, drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi faţă de statul de drept şi buna guvernanţă.
    Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale relevante referitoare la drepturile omului, şi respectarea principiului statului de drept stau la baza politicilor interne şi internaţionale ale părţilor şi constituie un element esenţial al prezentului acord.

    (2) Părţile îşi reafirmă adeziunea la Carta ONU şi la valorile comune exprimate în aceasta.
    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă şi creşterea economică în toate dimensiunile sale, de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional şi de a coopera în vederea abordării provocărilor globale în materie de mediu, inclusiv în ceea ce priveşte schimbările climatice.
    (4) Părţile îşi subliniază angajamentul comun faţă de caracterul cuprinzător al relaţiei lor bilaterale şi faţă de extinderea şi aprofundarea acestei relaţii, inclusiv prin încheierea de acorduri sau înţelegeri specifice.
    (5) Punerea în aplicare a prezentului acord se bazează pe principiile dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, consensului şi respectării dreptului internaţional.

    ART. 3
    Dialogul
    (1) Părţile convin să îşi consolideze dialogul periodic în toate domeniile reglementate de prezentul acord în vederea îndeplinirii scopului acestuia.
    (2) Dialogul dintre părţi are loc prin contacte, schimburi şi consultări la orice nivel, în special sub următoarele forme:
    (a) consultări la nivel de lideri, organizate periodic ori de câte ori părţile consideră că este necesar;
    (b) consultări şi vizite la nivel ministerial, care se organizează la datele şi în locurile stabilite de către părţi;
    (c) consultări la nivel de miniştri de externe, care se organizează periodic, dacă se poate, anual;
    (d) reuniuni la nivel de înalţi funcţionari, care se organizează în vederea consultărilor pe teme de interes comun sau pentru a se informa şi coopera cu privire la evoluţii deosebit de importante la nivel intern sau internaţional;
    (e) dialoguri sectoriale privind chestiuni de interes comun; şi
    (f) schimburi de delegaţii între Parlamentul European şi Noua Zeelandă.


    ART. 4
    Cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale
    Părţile se angajează să coopereze prin schimb de opinii privind aspecte de politică de interes reciproc şi, după caz, prin schimb de informaţii cu privire la poziţiile lor în forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale.

    TITLUL II
    Dialogul politic şi cooperarea privind politica externă şi securitatea
    ART. 5
    Dialogul politic
    Părţile convin să îşi consolideze dialogul politic periodic la toate nivelurile, în special pentru a discuta chestiuni de interes comun reglementate de prezentul titlu şi pentru a-şi consolida abordarea comună privind problemele internaţionale. Părţile convin că, în sensul prezentului titlu, termenul „dialog politic“ înseamnă schimburi şi consultări, formale sau informale, la orice nivel al guvernării.

    ART. 6
    Angajamentul faţă de principiile democratice, drepturile omului şi statul de drept
    În vederea înregistrării de progrese în ceea ce priveşte angajamentul comun al părţilor faţă de principiile democratice, drepturile omului şi statul de drept, părţile convin:
    (a) să promoveze principiile fundamentale privind valorile democratice, drepturile omului şi statul de drept, inclusiv în cadrul forurilor multilaterale; şi
    (b) să colaboreze şi să se coordoneze, după caz, în ceea ce priveşte promovarea în practică a principiilor democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept, inclusiv cu ţările terţe.

    ART. 7
    Gestionarea crizelor
    Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova pacea şi securitatea la nivel internaţional, inclusiv, printre altele, prin Acordul dintre Noua Zeelandă şi Uniunea Europeană de instituire a cadrului de participare a Noii Zeelande la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012.

    ART. 8
    Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
    (1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă („ADM“) şi a vectorilor acestora, atât în folosul actorilor statali, cât şi nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii internaţionale. Părţile îşi reafirmă angajamentul de a respecta şi de a pune în aplicare pe deplin la nivel naţional obligaţiile care le revin în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale în materie de dezarmare şi de neproliferare şi alte obligaţii internaţionale relevante. În plus, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării ADM şi a vectorilor acestora. Părţile convin că această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord.
    (2) În plus, părţile convin să coopereze şi să contribuie la prevenirea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin:
    (a) întreprinderea măsurilor necesare, după caz, pentru a semna, a ratifica sau a adera şi pentru a pune în aplicare integral toate celelalte instrumente internaţionale relevante;
    (b) menţinerea unui sistem eficace de control naţional al exporturilor prin care să se controleze atât exporturile, cât şi tranzitul de mărfuri legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale legate de ADM a tehnologiilor cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor.

    (3) Părţile convin să instituie un dialog politic periodic privind aceste chestiuni.

    ART. 9
    Armele de calibru mic şi armamentul uşor
    (1) Părţile recunosc că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicite de arme de calibru mic şi armament uşor („SALW“), inclusiv muniţia aferentă, precum şi acumularea în exces a acestora, gestionarea lor necorespunzătoare, securizarea inadecvată a stocurilor de astfel de arme şi răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o ameninţare gravă la adresa păcii şi a securităţii internaţionale.
    (2) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a respecta şi de a pune în aplicare pe deplin obligaţiile ce îi revin fiecăreia de a soluţiona problema comerţului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, în temeiul acordurilor internaţionale în vigoare, al rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), precum şi al angajamentelor pe care şi le-au asumat în cadrul altor instrumente internaţionale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale.
    (3) Părţile se angajează să coopereze şi să asigure coordonarea şi complementaritatea eforturilor lor de soluţionare a problemei comerţului ilicit cu SALW, precum şi cu muniţia aferentă, la nivel global, regional, subregional şi naţional, şi convin să instituie un dialog politic periodic cu privire la aceste aspecte.

    ART. 10
    Curtea Penală Internaţională
    (1) Părţile reafirmă faptul că infracţiunile cele mai grave care preocupă întreaga comunitate internaţională nu trebuie să rămână nepedepsite şi că ar trebui asigurată urmărirea penală eficace a acestora prin luarea de măsuri la nivel intern sau internaţional, inclusiv la nivelul Curţii Penale Internaţionale.
    (2) Pentru promovarea consolidării păcii şi justiţiei internaţionale, părţile îşi reafirmă hotărârea de:
    (a) a continua să întreprindă măsuri pentru a pune în aplicare Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale („Statutul de la Roma“) şi, după caz, instrumentele conexe;
    (b) a face schimb de experienţă cu partenerii regionali cu privire la adoptarea modificărilor juridice necesare pentru a permite ratificarea şi punerea în aplicare a Statutului de la Roma; şi
    (c) a coopera în vederea promovării atingerii obiectivului universalităţii şi integrităţii Statutului de la Roma.


    ART. 11
    Cooperarea privind combaterea terorismului
    (1) Părţile reafirmă importanţa combaterii terorismului, cu respectarea deplină a statului de drept, a dreptului internaţional, în special a Cartei ONU şi a rezoluţiilor relevante ale CSONU, a drepturilor omului, a dreptului refugiaţilor şi a dreptului umanitar internaţional.
    (2) În acest cadru şi ţinând seama de Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluţia 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte prevenirea şi eliminarea actelor de terorism astfel:
    (a) în cadrul punerii în aplicare pe deplin a rezoluţiilor 1267, 1373 şi 1540 ale CSONU şi a altor rezoluţii ale ONU şi instrumente internaţionale aplicabile;
    (b) prin schimb de informaţii referitoare la grupările teroriste şi la reţelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul intern şi internaţional aplicabil;
    (c) prin schimb de opinii cu privire la:
    (i) mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv cu privire la aspecte tehnice şi legate de formare;
    (ii) prevenirea terorismului; şi
    (iii) schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în contextul combaterii terorismului.

    (d) prin cooperarea în vederea aprofundării consensului internaţional privind combaterea terorismului şi a cadrului normativ aferent şi prin întreprinderea de măsuri în direcţia ajungerii cât mai curând posibil la un acord privind Convenţia generală privind terorismul internaţional, astfel încât să se completeze instrumentele ONU existente de combatere a terorismului; şi
    (e) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare.

    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de standardele internaţionale elaborate de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI) pentru a combate finanţarea terorismului.
    (4) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a conlucra în vederea furnizării de asistenţă pentru consolidarea capacităţii de combatere a terorismului către alte state care necesită resurse şi expertiză pentru a preveni şi a răspunde la activitatea teroristă, inclusiv în contextul Forumului mondial pentru combaterea terorismului.

    TITLUL III
    Cooperarea privind dezvoltarea globală şi ajutorul umanitar
    ART. 12
    Dezvoltarea
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea durabilă în ţările în curs de dezvoltare pentru a reduce sărăcia şi a contribui la o lume mai sigură, mai echitabilă şi mai prosperă.
    (2) Părţile recunosc valoarea conlucrării în vederea asigurării faptului că activităţile de dezvoltare au un impact, o amploare şi o influenţă mai mari, inclusiv în Pacific.
    (3) În acest scop, părţile convin:
    (a) să facă schimb de opinii şi, după caz, să îşi coordoneze poziţiile privind chestiunile legate de dezvoltare în forurile regionale şi internaţionale, pentru a promova o creştere incluzivă şi durabilă a dezvoltării umane; şi
    (b) să facă schimb de informaţii privind programele de dezvoltare ale fiecăreia şi, după caz, să îşi coordoneze implicarea la nivel naţional pentru a-şi spori contribuţia la creşterea economică durabilă şi la eradicarea sărăciei.


    ART. 13
    Ajutor umanitar
    Părţile îşi reafirmă angajamentul comun faţă de ajutorul umanitar şi depun eforturi pentru a oferi un răspuns coordonat, după caz.

    TITLUL IV
    Cooperarea privind chestiuni economice şi legate de comerţ
    ART. 14
    Dialogul privind aspectele economice, legate de comerţ şi de investiţii
    (1) Părţile se angajează să poarte un dialog şi să coopereze în domeniul economic şi în domeniile legate de comerţ şi de investiţii, pentru a facilita comerţul şi fluxurile de investiţii bilaterale. În acelaşi timp, recunoscând importanţa realizării acestui obiectiv prin intermediul unui sistem comercial multilateral bazat pe reguli, părţile îşi afirmă angajamentul de a conlucra în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru liberalizarea suplimentară a comerţului.
    (2) Părţile convin să promoveze schimbul de informaţii şi de experienţe cu privire la politicile şi tendinţele macroeconomice ale fiecăreia, inclusiv schimbul de informaţii cu privire la coordonarea politicilor economice în contextul cooperării şi integrării economice regionale.
    (3) Părţile poartă un dialog substanţial ce vizează promovarea comerţului cu mărfuri, inclusiv cu produse agricole şi alte produse de bază, cu materii prime, produse finite şi produse cu valoare adăugată ridicată. Părţile recunosc faptul că o abordare transparentă, bazată pe piaţă, este cea mai bună modalitate de a crea un mediu favorabil investiţiilor în producţia şi comercializarea unor astfel de produse şi de a încuraja alocarea şi utilizarea eficiente a acestora.
    (4) Părţile instituie un dialog substanţial ce vizează promovarea comerţului bilateral cu servicii şi schimbul de informaţii şi de experienţă cu privire la cadrele lor de supraveghere. Părţile convin, de asemenea, să îşi consolideze cooperarea în vederea îmbunătăţirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere şi de reglementare a băncilor, a asigurărilor şi a altor părţi ale sectorului financiar.
    (5) Părţile încurajează dezvoltarea unui mediu atractiv şi stabil pentru investiţii reciproce prin intermediul dialogului menit să sporească înţelegerea şi cooperarea dintre ele în domeniul investiţiilor, să exploreze mecanismele de facilitare a fluxurilor de investiţii şi să promoveze norme stabile, transparente şi deschise pentru investitori.
    (6) Părţile se informează reciproc cu privire la dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale şi internaţionale, a investiţiilor şi a aspectelor legate de comerţ ale altor politici, inclusiv cu privire la felul în care abordează acordurile de liber schimb („ALS“), precum şi agendele şi aspectele de reglementare aferente ALS, care au un impact potenţial asupra comerţului şi investiţiilor bilaterale.
    (7) Dialogul şi cooperarea în domeniul comerţului şi al investiţiilor vor avea loc, printre altele, prin:
    (a) un dialog anual în materie de politică comercială la nivel de înalţi funcţionari, completat de reuniuni ministeriale privind comerţul, organizate atunci când părţile consideră acest lucru necesar;
    (b) un dialog anual privind comerţul cu produse agricole; şi
    (c) alte schimburi sectoriale, atunci când părţile consideră acest lucru necesar.

    (8) Părţile se angajează să coopereze în vederea asigurării condiţiilor şi promovării dezvoltării comerţului şi a investiţiilor reciproce, inclusiv prin negocierea de noi acorduri, atunci când acest lucru este fezabil.

    ART. 15
    Probleme sanitare şi fitosanitare
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea privind problemele sanitare şi fitosanitare („SPS“) în cadrul Acordului OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare şi al Comisiei Codex Alimentarius, al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) şi al organizaţiilor internaţionale şi regionale competente care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor (CIPP). O astfel de cooperare vizează îmbunătăţirea înţelegerii reciproce a măsurilor SPS ale fiecărei părţi şi facilitarea comerţului dintre ele şi poate include:
    (a) schimbul de informaţii;
    (b) aplicarea cerinţelor în materie de importuri la nivelul întregului teritoriu al celeilalte părţi;
    (c) verificarea integrală sau parţială a sistemelor de inspecţie şi de certificare ale autorităţilor celeilalte părţi, în conformitate cu standardele internaţionale relevante ale Codex Alimentarius, OIE şi CIPP privind evaluarea unor astfel de sisteme; şi
    (d) recunoaşterea zonelor indemne de dăunători şi boli şi a zonelor cu o prevalenţă redusă a dăunătorilor sau a bolilor.

    (2) În acest sens, părţile se angajează să utilizeze pe deplin instrumentele existente, cum ar fi Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind măsurile sanitare aplicabile comerţului cu animale vii şi cu produse de origine animală, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 1996, şi să coopereze în cadrul unui for bilateral adecvat cu privire la alte aspecte privind SPS care nu sunt reglementate de acordul respectiv.

    ART. 16
    Bunăstarea animalelor
    Părţile reafirmă, de asemenea, importanţa menţinerii înţelegerii reciproce şi a cooperării cu privire la aspectele legate de bunăstarea animalelor şi vor continua să facă schimb de informaţii şi să coopereze în cadrul Forumului de cooperare în materie de bunăstare a animalelor al Comisiei Europene şi al autorităţilor competente ale Noii Zeelande şi să colaboreze îndeaproape cu OIE cu privire la aceste aspecte.

    ART. 17
    Barierele tehnice în calea comerţului
    (1) Părţile împărtăşesc punctul de vedere conform căruia o mai mare compatibilitate între standardele, reglementările tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii reprezintă un element esenţial al facilitării comerţului cu mărfuri.
    (2) Părţile recunosc faptul că au interes comun în ceea ce priveşte reducerea barierelor tehnice din calea comerţului şi, în acest sens, convin să coopereze în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului şi prin Acordul privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii dintre Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă, semnat la Wellington la 25 iunie 1998.

    ART. 18
    Politica în domeniul concurenţei
    Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova concurenţa în activităţile economice prin actele cu putere de lege şi normele administrative ale fiecăreia. Părţile convin să facă schimb de informaţii cu privire la politica în domeniul concurenţei şi aspectele conexe şi să consolideze cooperarea dintre autorităţile lor din domeniul concurenţei.

    ART. 19
    Achiziţii publice
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de aplicarea unor cadre de achiziţii publice deschise şi transparente, care, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale părţilor, să promoveze un bun raport cost-beneficii, pieţe competitive şi practici nediscriminatorii în materie de achiziţii, consolidând astfel schimburile comerciale între părţi.
    (2) Părţile convin să îşi consolideze în continuare consultarea, cooperarea şi schimburile de experienţă şi de cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice pe teme de interes reciproc, inclusiv cu privire la cadrele de reglementare ale fiecăreia.
    (3) Părţile convin să examineze modalităţile de promovare în continuare a accesului reciproc la pieţele lor de achiziţii publice şi să facă schimb de opinii privind măsurile şi practicile care ar putea afecta schimburile comerciale dintre ele.

    ART. 20
    Materii prime
    (1) Părţile îşi vor consolida cooperarea cu privire la aspectele legate de materiile prime prin dialog bilateral sau prin intermediul cadrelor plurilaterale ori al instituţiilor internaţionale relevante, la cererea oricăreia dintre părţi. În special, această cooperare vizează mai ales eliminarea barierelor din calea comerţului cu materii prime, consolidarea unui cadru global bazat pe reguli pentru comerţul cu materii prime şi promovarea transparenţei pe pieţele mondiale ale materiilor prime.
    (2) Temele cooperării pot include, printre altele:
    (a) aspecte legate de cerere şi ofertă, chestiuni bilaterale din domeniul comerţului şi investiţiilor, precum şi aspecte de interes care rezultă din comerţul internaţional;
    (b) barierele tarifare şi netarifare din calea comerţului cu materii prime şi a serviciilor şi investiţiilor legate de materiile prime;
    (c) cadrele de reglementare ale fiecărei părţi; şi
    (d) cele mai bune practici privind dezvoltarea durabilă a industriilor miniere, inclusiv privind politica privind minereurile, amenajarea teritoriului şi procedurile de autorizare.


    ART. 21
    Proprietatea intelectuală
    (1) Părţile reafirmă importanţa drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi drepturile conexe, mărcile comerciale, indicaţiile geografice, desenele sau modelele şi brevetele, şi asigurarea respectării acestora, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaţionale la care aderă părţile.
    (2) Părţile convin să facă schimb de informaţii şi de experienţă cu privire la chestiunile legate de proprietatea intelectuală, inclusiv privind:
    (a) practicarea, promovarea, diseminarea, optimizarea, gestionarea, armonizarea, protecţia şi aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală;
    (b) prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;
    (c) combaterea contrafacerii şi a pirateriei, prin forme adecvate de cooperare; şi
    (d) funcţionarea organismelor responsabile de protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

    (3) Părţile convin să facă schimb de informaţii şi să promoveze dialogul cu privire la protejarea resurselor genetice, a cunoştinţelor tradiţionale şi a folclorului.

    ART. 22
    Vamă
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul vamal, inclusiv în ceea ce priveşte facilitarea comerţului, în vederea simplificării şi armonizării suplimentare a procedurilor vamale şi a promovării de acţiuni comune în contextul iniţiativelor internaţionale relevante.
    (2) Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părţile iau în considerare posibilitatea încheierii de instrumente privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal.

    ART. 23
    Cooperarea în domeniul fiscal
    (1) În vederea consolidării şi a dezvoltării activităţilor economice, ţinând seama în acelaşi timp de necesitatea dezvoltării unui cadru de reglementare adecvat, părţile recunosc şi se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal, şi anume principiul transparenţei, al schimbului de informaţii şi al concurenţei fiscale loiale.
    (2) În acest sens, în conformitate cu competenţele fiecăreia, părţile vor depune eforturi pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legitime şi vor elabora măsuri pentru punerea în aplicare eficace a principiilor bunei guvernanţe menţionate la alineatul (1).

    ART. 24
    Transparenţă
    Părţile recunosc importanţa transparenţei şi a respectării garanţiilor procedurale în ceea ce priveşte administrarea actelor cu putere de lege şi a normelor lor administrative legate de comerţ şi, în acest sens, părţile îşi reafirmă angajamentele prevăzute în acordurile OMC, inclusiv la articolul X din Acordul general pentru tarife şi comerţ din 1994 şi la articolul III din Acordul general privind comerţul cu servicii.

    ART. 25
    Comerţ şi dezvoltare durabilă
    (1) Părţile recunosc contribuţia la obiectivul dezvoltării durabile pe care o are promovarea unor politici în domeniul comerţului, mediului şi ocupării forţei de muncă prin care părţile să se sprijine reciproc şi îşi reafirmă angajamentul de a promova comerţul şi investiţiile globale şi bilaterale de aşa manieră încât să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.
    (2) Părţile recunosc dreptul fiecăreia de a-şi stabili propriile niveluri de protecţie naţională în materie de mediu şi de protecţie a forţei de muncă şi de a adopta sau de a-şi modifica actele cu putere de lege şi politicile relevante, în conformitate cu angajamentul lor faţă de standardele şi acordurile recunoscute la nivel internaţional.
    (3) Părţile recunosc că nu este adecvat să încurajeze comerţul sau investiţiile prin reducerea nivelurilor de protecţie prevăzute în actele lor cu putere de lege în domeniul mediului sau al muncii sau prin oferirea posibilităţii de reducere a acestor niveluri. Părţile recunosc că este inadecvat, de asemenea, să îşi utilizeze actele cu putere de lege, politicile şi practicile din domeniul mediului sau al muncii în vederea practicării protecţionismului în materie de comerţ.
    (4) Părţile fac schimb de informaţii şi de experienţă cu privire la acţiunile lor de promovare a coerenţei şi a sprijinului reciproc între obiectivele lor comerciale, sociale şi de mediu, inclusiv cu privire la aspecte precum responsabilitatea socială a întreprinderilor, bunurile şi serviciile de mediu, produsele şi tehnologiile care nu afectează clima şi sistemele de asigurare a durabilităţii, precum şi cu privire la alte aspecte prevăzute la titlul VIII şi îşi consolidează dialogul şi cooperarea privind aspectele din domeniul dezvoltării durabile ce pot apărea în contextul relaţiilor comerciale.

    ART. 26
    Dialogul cu societatea civilă
    Părţile încurajează dialogul dintre organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cum ar fi sindicatele, patronatele, asociaţiile de întreprinderi şi camerele de comerţ şi industrie, în vederea promovării comerţului şi a investiţiilor în domenii de interes reciproc.

    ART. 27
    Cooperarea între întreprinderi
    Părţile încurajează consolidarea legăturilor dintre întreprinderi şi întăresc legăturile dintre guvern şi întreprinderi prin desfăşurarea de activităţi care implică întreprinderile, inclusiv în contextul Reuniunii Asia-Europa („ASEM“).
    Această cooperare vizează, în special, îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

    ART. 28
    Turismul
    Recunoscând valoarea pe care o are turismul în aprofundarea înţelegerii şi aprecierii reciproce dintre popoarele Uniunii şi Noii Zeelande şi avantajele economice care decurg din dezvoltarea turismului, părţile convin să coopereze în vederea dezvoltării turismului în ambele direcţii între Uniune şi Noua Zeelandă.

    TITLUL V
    Cooperarea privind justiţia, libertatea şi securitatea
    ART. 29
    Cooperarea juridică
    (1) Părţile convin să dezvolte cooperarea în materie civilă şi comercială, în special în ceea ce priveşte negocierea, ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă, mai ales a convenţiilor Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat în domeniul cooperării juridice internaţionale şi al litigiilor, precum şi în domeniul protecţiei copilului.
    (2) În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile continuă cooperarea în materie de asistenţă juridică reciprocă, în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante.
    Aceasta poate include, după caz, aderarea la instrumentele relevante ale ONU şi punerea în aplicare a acestora. Poate include, de asemenea, după caz, sprijin pentru instrumentele relevante ale Consiliului Europei, precum şi cooperarea dintre autorităţile relevante ale Noii Zeelande şi Eurojust.


    ART. 30
    Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii
    Părţile convin să coopereze la nivelul autorităţilor, agenţiilor şi serviciilor de asigurare a respectării legii şi să contribuie la stoparea şi eliminarea ameninţărilor teroriste şi a celor legate de infracţionalitatea transnaţională cu care se confruntă ambele
    părţi. Cooperarea dintre autorităţile, agenţiile şi serviciile de asigurare a respectării legii se poate desfăşura sub forma asistenţei reciproce în materie de anchete, a schimburilor de tehnici de investigare, a educării şi formării în comun a personalului responsabil de asigurarea respectării legii şi a oricărui alt tip de activităţi comune şi de asistenţă pe care le pot conveni părţile.

    ART. 31
    Combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a coopera în materie de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, economice şi financiare transnaţionale, a corupţiei, a contrafacerii şi a tranzacţiilor ilegale, prin respectarea pe deplin a obligaţiilor lor internaţionale comune din acest domeniu, inclusiv a celor privind cooperarea eficace pentru recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din acte de corupţie.
    (2) Părţile promovează punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la 15 noiembrie 2000.
    (3) Părţile promovează, de asemenea, punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva corupţiei, adoptată la 31 octombrie 2002, ţinând seama de principiile transparenţei şi participării societăţii civile.

    ART. 32
    Combaterea drogurilor ilicite
    (1) În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la aspectele legate de droguri.
    (2) Părţile cooperează în vederea dezmembrării reţelelor infracţionale transnaţionale implicate în traficul de droguri, printre altele prin schimb de informaţii şi prin formare sau schimb de cele mai bune practici, inclusiv în materie de tehnici speciale de investigare. Se depune un efort special pentru a împiedica infiltrarea infractorilor în economia legală.

    ART. 33
    Combaterea criminalităţii informatice
    (1) Părţile consolidează cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în materie de tehnologii înalte, spaţiu cibernetic şi electronică, precum şi combaterea difuzării prin intermediul internetului de conţinut ilicit, inclusiv de conţinut cu caracter terorist şi de materiale ce ilustrează abuzuri sexuale comise asupra copiilor, prin schimburi de informaţii şi de experienţe practice, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale şi cu obligaţiile internaţionale privind drepturile omului.
    (2) Părţile fac schimb de informaţii în ceea ce priveşte educarea şi formarea anchetatorilor specializaţi în criminalitatea informatică, investigarea infracţiunilor informatice şi expertiza criminalistică a suporturilor digitale.

    ART. 34
    Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
    (1) Părţile reafirmă necesitatea cooperării pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării produselor rezultate din toate activităţile infracţionale, inclusiv din traficul de droguri şi din corupţie, precum şi în ceea ce priveşte combaterea finanţării terorismului. Această cooperare se extinde şi la recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din activităţi infracţionale.
    (2) Părţile fac schimb de informaţii relevante în limitele stabilite de legislaţia lor şi pun în aplicare măsuri corespunzătoare de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în conformitate cu standardele adoptate de organismele internaţionale competente care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi GAFI.

    ART. 35
    Migraţie şi azil
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a coopera şi a face schimb de opinii în materie de migraţie, inclusiv de imigraţie neregulamentară, de trafic de persoane, azil, integrare, mobilitatea şi dezvoltarea forţei de muncă, vize, securitatea documentelor, date biometrice şi gestionarea frontierelor.
    (2) Părţile convin să coopereze în vederea prevenirii şi a controlării migraţiei neregulamentare. În acest scop:
    (a) Noua Zeelandă readmite oricare dintre resortisanţii săi care sunt prezenţi în mod neregulamentar pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă şi fără formalităţi suplimentare; şi
    (b) fiecare stat membru readmite oricare dintre resortisanţii săi care sunt prezenţi în mod neregulamentar pe teritoriul Noii Zeelande, la cererea acesteia din urmă şi fără formalităţi suplimentare.
    În conformitate cu obligaţiile lor internaţionale, inclusiv în temeiul Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la 7 decembrie 1944, statele membre şi Noua Zeelandă le vor furniza resortisanţilor lor documente de identitate adecvate în acest sens.

    (3) La cererea oricăreia dintre părţi, acestea vor analiza posibilitatea încheierii unui acord între Noua Zeelandă şi Uniune privind readmisia, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din prezentul acord. Respectivul acord va avea în vedere măsuri corespunzătoare pentru resortisanţii ţărilor terţe şi pentru apatrizi.

    ART. 36
    Protecţia consulară
    (1) Noua Zeelandă este de acord ca autorităţile diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru reprezentat să poată exercita protecţie consulară în Noua Zeelandă în numele altor state membre care nu au o reprezentanţă permanentă accesibilă în Noua Zeelandă.
    (2) Uniunea şi statele membre sunt de acord ca autorităţile diplomatice şi consulare ale Noii Zeelande să poată exercita protecţie consulară în numele unei ţări terţe şi ca ţările terţe să poată exercita protecţie consulară în numele Noii Zeelande în Uniune în locurile în care Noua Zeelandă sau ţara terţă în cauză nu are o reprezentanţă permanentă accesibilă.
    (3) Alineatele (1) şi (2) vizează eliminarea oricărei cerinţe de notificare sau consimţământ care s-ar putea aplica în caz contrar.
    (4) Părţile convin să faciliteze un dialog privind afacerile consulare între autorităţile lor competente.

    ART. 37
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Părţile convin să coopereze în vederea înregistrării de progrese în ceea ce priveşte relaţia lor ca urmare a deciziei Comisiei Europene privind nivelul adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal asigurat de Noua Zeelandă şi în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele şi standardele internaţionale relevante, inclusiv cu Orientările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind protecţia vieţii private şi fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal.
    (2) O astfel de cooperare poate include, printre altele, schimburi de informaţii şi de expertiză. Aceasta poate include,
    de asemenea, cooperarea dintre omologii în materie de reglementare din cadrul unor organisme precum Grupul de lucru al OCDE privind securitatea informaţiilor şi viaţa privată în economia digitală şi Reţeaua globală de asigurare a respectării legislaţiei în materie de viaţă privată.


    TITLUL VI
    Cooperarea în domeniile cercetării, inovării şi societăţii informaţionale
    ART. 38
    Cercetare şi inovare
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniul cercetării şi al inovării.
    (2) Părţile încurajează, dezvoltă şi facilitează activităţile de cooperare în domeniile cercetării şi inovării în scopuri paşnice, în sprijinul sau în completarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Noii Zeelande, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2008.

    ART. 39
    Societatea informaţională
    (1) Părţile, recunoscând că tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor constituie elemente-cheie ale vieţii moderne şi sunt de o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor din acest domeniu.
    (2) Cooperarea în acest domeniu se poate axa, printre altele, pe:
    (a) schimbul de opinii cu privire la diferitele aspecte ale societăţii informaţionale, în special referitor la utilizarea pe scară largă a reţelelor în bandă largă de mare viteză, politicile şi reglementările privind comunicaţiile electronice, inclusiv serviciul universal, acordarea de licenţe şi autorizări generale, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, guvernarea electronică şi guvernarea deschisă, securitatea internetului, precum şi independenţa şi eficienţa autorităţilor de reglementare;
    (b) interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor de cercetare, a infrastructurilor şi serviciilor aferente sistemelor informatice şi datelor ştiinţifice, inclusiv într-un context regional;
    (c) standardizarea, certificarea şi diseminarea de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor;
    (d) aspectele legate de securitate, încredere şi confidenţialitate ale tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi serviciilor aferente, inclusiv promovarea siguranţei în mediul online, combaterea utilizării abuzive a tehnologiei informaţiei şi a tuturor formelor de mijloace electronice, şi de partajare a informaţiilor; şi
    (e) schimbul de opinii cu privire la măsurile prin care să se abordeze problema costurilor comunicaţiilor mobile internaţionale în roaming.


    TITLUL VII
    Cooperarea în domeniul educaţiei, culturii şi al legăturilor dintre popoare
    ART. 40
    Educaţie şi formare
    (1) Părţile recunosc contribuţia crucială pe care o au educaţia şi formarea în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă de calitate şi asigurarea unei creşteri durabile pentru economiile bazate pe cunoaştere, în special prin dezvoltarea unor cetăţeni care nu numai că sunt pregătiţi să participe în cunoştinţă de cauză şi în mod eficace la viaţa democratică, dar au şi capacitatea de a rezolva probleme şi de a profita de oportunităţile pe care le oferă lumea conectată la nivel mondial a secolului XXI. În consecinţă, părţile recunosc faptul că au un interes comun în ceea ce priveşte cooperarea în domeniile educaţiei şi formării.
    (2) În conformitate cu interesele lor reciproce şi cu obiectivele politicilor lor în materie de educaţie, părţile se angajează să sprijine împreună activităţi de cooperare adecvate în domeniul educaţiei şi formării. Această cooperare va viza toate sectoarele de învăţământ şi poate include:
    (a) cooperarea privind mobilitatea în scop educaţional a persoanelor prin promovarea şi facilitarea schimbului de studenţi, de cercetători, de personal universitar şi administrativ din instituţiile de învăţământ terţiar şi de profesori;
    (b) proiecte de cooperare comune ale instituţiilor de învăţământ şi de formare din Uniune şi din Noua Zeelandă, în vederea promovării dezvoltării programei de învăţământ, a programelor de studii comune şi a diplomelor universitare comune, precum şi a mobilităţii profesorilor şi studenţilor;
    (c) cooperarea, legăturile şi parteneriatele instituţionale ce vizează consolidarea elementului educaţional al triunghiului cunoaşterii şi promovarea schimbului de experienţă şi de know-how; şi
    (d) sprijinul pentru reformarea politicilor prin studii, conferinţe, seminare, grupuri de lucru, exerciţii de evaluare comparativă şi schimb de informaţii şi de bune practici, ţinând seama în special de procesele de la Bologna şi Copenhaga şi de instrumentele şi principiile existente ce sporesc transparenţa şi inovarea în educaţie.


    ART. 41
    Cooperarea în domeniul cultural, audiovizual şi mass-media
    (1) Părţile convin să promoveze o cooperare mai strânsă în sectoarele culturale şi creative, pentru a consolida, printre altele, înţelegerea reciprocă şi cunoaşterea culturii celeilalte părţi.
    (2) Părţile depun eforturi în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale şi întreprinderea de acţiuni comune în diferite domenii culturale, utilizând instrumentele şi cadrele de cooperare disponibile.
    (3) Părţile depun eforturi în vederea promovării mobilităţii profesioniştilor din domeniul culturii, precum şi a operelor de artă şi a altor obiecte culturale, între Noua Zeelandă, pe de o parte, şi Uniune şi statele sale membre, pe de altă parte.
    (4) Părţile convin să examineze, prin intermediul unui dialog privind politica în domeniu, o serie de modalităţi prin care obiectele culturale deţinute în afara ţărilor lor de origine pot fi puse la dispoziţia comunităţilor din care provin aceste obiecte.
    (5) Părţile încurajează dialogul intercultural între organizaţiile societăţii civile, precum şi între persoanele din cadrul părţilor.
    (6) Părţile convin să coopereze, în special prin intermediul unui dialog privind politica în domeniu, în cadrul forurilor internaţionale relevante, mai ales în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), pentru a urmări obiective comune şi a consolida diversitatea culturală, inclusiv prin punerea în aplicare a Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală.
    (7) Părţile încurajează, sprijină şi facilitează schimburile, cooperarea şi dialogul dintre instituţiile şi profesioniştii din domeniul audiovizual şi mediatic.

    ART. 42
    Legăturile între popoare
    Recunoscând valoarea legăturilor dintre popoare şi a contribuţiei acestora la îmbunătăţirea înţelegerii între Uniune şi Noua Zeelandă, părţile convin să încurajeze, să promoveze şi să aprofundeze aceste legături, după caz. Astfel de legături pot include schimburi de funcţionari şi stagii pe termen scurt pentru absolvenţii de studii universitare.

    TITLUL VIII
    Cooperarea în domeniul dezvoltării durabile, energiei şi transporturilor
    ART. 43
    Mediul şi resursele naturale
    (1) Părţile convin să coopereze în materie de mediu, inclusiv privind gestionarea durabilă a resurselor naturale. Scopul unei astfel de cooperări este de a promova protecţia mediului şi de a integra considerentele de mediu în sectoarele relevante ale cooperării, inclusiv într-un context regional şi internaţional.
    (2) Părţile convin că acţiunile de cooperare pot fi realizate, printre altele, prin dialog, ateliere, seminare, conferinţe, programe şi proiecte de colaborare, schimb de informaţii, ca de exemplu schimb de cele mai bune practici, şi schimburi de experţi, inclusiv la nivel bilateral sau multilateral. Temele şi obiectivele cooperării sunt identificate în comun de părţi, la solicitarea oricăreia dintre ele.

    ART. 44
    Îmbunătăţirea, protecţia şi reglementarea sănătăţii
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniul sănătăţii, inclusiv în contextul globalizării şi al schimbărilor demografice. Se depun eforturi pentru a promova cooperarea şi schimburile de informaţii şi de experienţă cu privire la:
    (a) protecţia sănătăţii:
    (b) supravegherea bolilor transmisibile (precum gripa şi focarele de boli acute) şi alte activităţi care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului sanitar internaţional (2005), inclusiv acţiuni de pregătire pentru a face faţă ameninţărilor transfrontaliere grave, în special planificarea pregătirii şi evaluarea riscurilor;
    (c) cooperarea în domeniul standardelor şi al evaluării conformităţii pentru a gestiona reglementarea şi riscurile aferente produselor (inclusiv produsele farmaceutice şi dispozitivele medicale);
    (d) aspectele legate de punerea în aplicare a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru controlul tutunului; şi
    (e) chestiunile legate de punerea în aplicare a Codului global de bune practici al OMS în materie de recrutare internaţională a personalului medical.

    (2) Părţile îşi reafirmă angajamentele de a respecta, a promova şi a pune în aplicare în mod eficace, după caz, practicile şi standardele în materie de sănătate recunoscute la nivel internaţional.
    (3) Formele de cooperare pot include, printre altele, programe, proiecte şi iniţiative specifice, astfel cum sunt convenite de comun acord, precum şi un dialog, o cooperare şi iniţiative cu privire la subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.

    ART. 45
    Schimbările climatice
    (1) Părţile recunosc că schimbările climatice reprezintă o problemă globală şi urgentă care necesită o acţiune colectivă în conformitate cu obiectivul general de a menţine creşterea temperaturii medii la nivel mondial sub 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. În limita competenţelor fiecăreia şi fără a aduce atingere discuţiilor din cadrul altor foruri, părţile convin să coopereze în domenii de interes comun, inclusiv, dar fără a se limita la:
    (a) tranziţia către economii cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, prin strategii şi acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional, inclusiv prin strategii de creştere ecologică;
    (b) elaborarea, punerea în aplicare şi funcţionarea unor mecanisme de piaţă, în special a unor sisteme de comercializare a certificatelor de emisii;
    (c) instrumente de finanţare publice şi private a acţiunilor din domeniul politicii climatice;
    (d) activitatea de cercetare, dezvoltare şi implementare a tehnologiilor cu emisii reduse de gaze cu efect de seră; şi
    (e) monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi analiza efectelor acestora, inclusiv elaborarea şi punerea în aplicare a unor strategii de adaptare, după caz.

    (2) Părţile convin să îşi continue cooperarea cu privire la evoluţiile internaţionale în acest domeniu, în special cu privire la progresele înregistrate, în vederea adoptării unui nou acord internaţional pentru perioada de după 2020, în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, precum şi cu privire la iniţiative de cooperare complementare care ar putea contribui la eliminarea înainte de 2020 a decalajului în ceea ce priveşte atenuarea.

    ART. 46
    Gestionarea riscului de dezastre şi protecţia civilă
    Părţile recunosc necesitatea gestionării riscurilor naţionale şi mondiale de producere a unor dezastre naturale sau provocate de om. Părţile îşi afirmă angajamentul comun de a îmbunătăţi măsurile de prevenire, atenuare, pregătire, răspuns şi redresare pentru a spori rezilienţa societăţilor şi infrastructurii lor şi de a coopera, după caz, la nivel politic bilateral şi multilateral pentru a îmbunătăţi rezultatele în materie de gestionare globală a riscului de dezastre.

    ART. 47
    Energie
    Părţile recunosc importanţa sectorului energetic, precum şi rolul unei pieţe a energiei care să funcţioneze bine. Părţile recunosc importanţa energiei pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea economică, contribuţia sa la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, precum şi importanţa cooperării pentru a soluţiona provocările globale în materie de mediu, în special în materie de schimbări climatice. Părţile depun eforturi, în limita competenţelor fiecăreia, în vederea intensificării cooperării în domeniu pentru:
    (a) a elabora politici prin care să se consolideze securitatea energetică;
    (b) a promova comerţul şi investiţiile în domeniul energiei la nivel mondial;
    (c) a îmbunătăţi competitivitatea;
    (d) a îmbunătăţi funcţionarea pieţelor globale ale energiei;
    (e) a face schimb de informaţii şi de experienţă în materie de politici prin intermediul forurilor multilaterale existente în domeniul energiei;
    (f) a promova utilizarea surselor de energie regenerabile, precum şi dezvoltarea şi adoptarea de tehnologii energetice curate, variate şi durabile, inclusiv de tehnologii regenerabile şi cu emisii reduse;
    (g) a utiliza raţional energia, cu contribuţii atât la nivelul ofertei, cât şi la nivelul cererii, prin promovarea eficienţei energetice în producţia, transportul, distribuţia şi utilizarea finală a energiei;
    (h) a-şi pune în aplicare angajamentele internaţionale de a raţionaliza şi a elimina treptat pe termen mediu subvenţiile ineficiente pentru combustibilii fosili care încurajează consumul iraţional; şi
    (i) a face schimb de cele mai bune practici în ceea ce priveşte explorarea surselor de energie şi producţia de energie.

    ART. 48
    Transporturile
    (1) Părţile cooperează în toate domeniile relevante ale politicii în materie de transporturi, inclusiv ale politicii integrate din domeniul transporturilor, în vederea îmbunătăţirii circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, a promovării siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene şi a protecţiei mediului, precum şi în vederea creşterii eficienţei sistemelor lor de transport.
    (2) Cooperarea şi dialogul dintre părţi în acest domeniu ar trebui să urmărească promovarea:
    (a) schimbului de informaţii cu privire la politicile şi practicile fiecăreia;
    (b) consolidării relaţiilor aviatice dintre Uniune şi Noua Zeelandă cu scopul de:
    (i) a îmbunătăţi accesul pe piaţă, oportunităţile de investiţii şi liberalizarea drepturilor de proprietate asupra transportatorilor aerieni, precum şi clauzele de control în acordurile privind serviciile aeriene, în conformitate cu politicile naţionale;
    (ii) a extinde şi a aprofunda cooperarea în materie de reglementare în domeniul siguranţei şi securităţii aviaţiei şi reglementare economică a industriei transportului aerian; şi
    (iii) a sprijini convergenţa în materie de reglementare şi eliminarea obstacolelor din calea activităţii economice a întreprinderilor, precum şi cooperarea în materie de gestionare a traficului aerian

    (c) obiectivelor obţinerii unui acces nerestricţionat pe pieţele maritime internaţionale şi desfăşurării unor schimburi comerciale întemeiate pe concurenţă loială; şi
    (d) recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere pentru autovehiculele terestre.


    ART. 49
    Agricultură, dezvoltare rurală şi silvicultură
    (1) Părţile convin să încurajeze cooperarea şi dialogul în materie de agricultură, dezvoltare rurală şi silvicultură.
    (2) Ar putea fi avute în vedere activităţi în următoarele domenii, fără a se limita la acestea: politica agricolă, politica de dezvoltare rurală, structura sectoarelor agriculturii şi silviculturii şi indicaţiile geografice.
    (3) Părţile convin să coopereze, la nivel naţional şi internaţional, cu privire la gestionarea durabilă a pădurilor şi politicile şi reglementările în domeniu, inclusiv prin măsuri de combatere a exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, precum şi să promoveze buna guvernanţă în domeniul forestier.

    ART. 50
    Pescuit şi afaceri maritime
    (1) Părţile îşi consolidează dialogul şi cooperarea cu privire la chestiunile de interes comun în materie de pescuit şi afaceri maritime. Părţile vizează promovarea conservării pe termen lung şi a gestionării durabile a faunei şi florei marine, a prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat („pescuitul INN“) şi a punerii în aplicare a unei abordări ecosistemice a gestionării pescuitului.
    (2) Părţile pot să coopereze şi să facă schimb de informaţii în ceea ce priveşte conservarea faunei şi florei marine prin intermediul organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului („ORGP“) şi al forurilor multilaterale (ONU, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură). În special, părţile cooperează pentru:
    (a) a asigura, printr-o gestionare eficace de către Comisia pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest şi Central şi pe baza celor mai bune informaţii ştiinţifice disponibile, conservarea pe termen lung şi utilizarea durabilă a stocurilor de peşti mari migratori pe ansamblul parcursului lor migrator din Oceanul Pacific de Vest şi Central, inclusiv prin recunoaşterea deplină, în conformitate cu convenţiile relevante ale ONU şi cu alte instrumente internaţionale, a cerinţelor speciale ale statelor mici şi teritoriilor insulare în curs de dezvoltare şi prin asigurarea unui proces decizional transparent;
    (b) a asigura conservarea şi utilizarea raţională a faunei şi florei marine care intră în domeniul de competenţă al Comisiei pentru conservarea faunei şi florei marine din Antarctica, inclusiv depunerea de eforturi de combatere a activităţilor de pescuit INN în zona reglementată de Convenţia privind conservarea faunei şi florei marine ale Antarcticii;
    (c) a asigura adoptarea şi punerea în aplicare a unor măsuri eficace de conservare şi gestionare pentru stocurile care intră în domeniul de competenţă al ORGP a Pacificului de Sud; şi
    (d) a facilita aderarea la ORGP-urile în care una dintre părţi este membră, iar cealaltă este în curs de aderare.

    (3) Părţile cooperează pentru a promova o abordare integrată a afacerilor maritime la nivel internaţional.
    (4) Părţile poartă un dialog bienal periodic la nivel de înalţi funcţionari în vederea consolidării dialogului şi cooperării, precum şi a schimbului de informaţii şi de experienţă privind politica în domeniul pescuitului şi afacerilor maritime.

    ART. 51
    Ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv în contextul dimensiunii sociale a globalizării şi al schimbărilor demografice. Se depun eforturi pentru a promova cooperarea şi schimburile de informaţii şi de experienţă cu privire la ocuparea forţei de muncă şi la aspecte privind munca. Domeniile de cooperare pot include politicile în domeniul ocupării forţei de muncă, dreptul muncii, egalitatea dintre femei şi bărbaţi, nediscriminarea în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, securitatea socială şi politicile de protecţie socială, relaţiile industriale, dialogul social, dezvoltarea competenţelor pe tot parcursul vieţii, încadrarea în muncă a tinerilor, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, responsabilitatea socială a întreprinderilor şi munca decentă.
    (2) Părţile reafirmă necesitatea sprijinirii unui proces de globalizare care să fie benefic tuturor şi să promoveze ocuparea integrală şi productivă a forţei de muncă, precum şi munca decentă ca elemente esenţiale ale dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei. În acest context, părţile reamintesc Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă.
    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentele de a respecta, promova şi aplica în mod eficace principiile şi drepturile în materie de muncă recunoscute la nivel internaţional, în special în Declaraţia OIM cu privire la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă.
    (4) Formele de cooperare pot include, printre altele, programe şi proiecte specifice, astfel cum sunt convenite de comun acord, precum şi un dialog, o cooperare şi iniţiative cu privire la subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.

    TITLUL IХ
    Cadrul instituţional
    ART. 52
    Alte acorduri sau înţelegeri
    (1) Părţile pot completa prezentul acord prin încheierea de acorduri sau de înţelegeri specifice în orice domeniu de cooperare care se încadrează în sfera de aplicare a acordului. Astfel de acorduri şi înţelegeri specifice încheiate după data semnării prezentului acord fac parte integrantă din relaţiile bilaterale globale, astfel cum sunt reglementate de prezentul acord, şi fac parte dintr-un cadru instituţional comun. Acordurile şi înţelegerile existente între părţi nu fac parte din cadrul instituţional comun.
    (2) Nicio dispoziţie a prezentului acord nu afectează şi nu aduce atingere interpretării ori aplicării altor acorduri dintre părţi, inclusiv celor menţionate la alineatul (1). În special, dispoziţiile prezentului acord nu înlocuiesc şi nu afectează în vreun fel dispoziţiile în materie de soluţionare a litigiilor sau de denunţare ale altor acorduri încheiate între părţi.

    ART. 53
    Comitetul mixt
    (1) Părţile instituie un comitet mixt format din reprezentanţi ai părţilor.
    (2) În cadrul Comitetului mixt au loc consultări pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord şi pentru a obţine progrese în atingerea obiectivelor generale ale acestuia, precum şi pentru a menţine coerenţa globală a relaţiilor dintre Uniune şi Noua Zeelandă.
    (3) Comitetul mixt are următoarele atribuiţi:
    (a) promovează punerea în aplicare eficace a prezentului acord;
    (b) monitorizează dezvoltarea relaţiei cuprinzătoare dintre părţi;
    (c) solicită, după caz, informaţii de la comitete sau de la alte organisme instituite prin alte acorduri specifice dintre părţi care fac parte din domeniul de aplicare al cadrului instituţional comun în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) şi analizează orice rapoarte prezentate de către acestea;
    (d) face schimb de opinii şi prezintă sugestii cu privire la orice chestiune de interes comun, inclusiv cu privire la acţiuni viitoare şi la resursele disponibile pentru realizarea acestora;
    (e) stabileşte priorităţile legate de scopul prezentului acord;
    (f) caută metodele adecvate de evitare a problemelor care ar putea apărea în domeniile reglementate de prezentul acord;
    (g) încearcă să soluţioneze orice litigiu care apare în legătură cu aplicarea sau cu interpretarea prezentului acord;
    (h) examinează informaţiile prezentate de o parte în conformitate cu articolul 54; şi
    (i) face recomandări şi adoptă decizii, după caz, pentru a pune în aplicare aspecte specifice ale prezentului acord.

    (4) Comitetul mixt hotărăşte prin consens. Acesta îşi adoptă regulamentul de procedură. Comitetul poate înfiinţa subcomitete şi grupuri de lucru care să se ocupe de chestiuni specifice.
    (5) Comitetul mixt se întruneşte de regulă o dată pe an, alternativ în Uniune şi în Noua Zeelandă, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. La solicitarea oricărei părţi, se organizează reuniuni speciale ale Comitetului mixt. Comitetul mixt este coprezidat de cele două părţi. Comitetul mixt se întruneşte de regulă la nivel de înalţi funcţionari.

    ART. 54
    Modalităţi de punere în aplicare şi soluţionarea diferendelor
    (1) Părţile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord.
    (2) Fără a aduce atingere procedurii descrise la alineatele (3)-(8) ale prezentului articol, orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează exclusiv prin consultări între părţi în cadrul Comitetului mixt. Părţile prezintă Comitetului mixt informaţiile relevante necesare pentru o examinare aprofundată a chestiunii respective, în vederea soluţionării diferendelor.
    (3) Reafirmându-şi puternicul angajament comun faţă de drepturile omului şi neproliferare, părţile convin că, în cazul în care vreuna dintre părţi consideră că cealaltă parte a comis o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a oricăreia dintre obligaţiile descrise ca elemente esenţiale la articolul 2 alineatul (1) şi la articolul 8 alineatul (1), care reprezintă o ameninţare de aşa natură la adresa păcii şi securităţii internaţionale încât este necesară o reacţie imediată, aceasta notifică imediat cealaltă parte cu privire la acest fapt şi la măsura (măsurile) corespunzătoare pe care intenţionează să le ia în temeiul prezentului acord. Partea care efectuează notificarea informează Comitetul mixt cu privire la necesitatea organizării de urgenţă a unor consultări în această privinţă.
    (4) În plus, încălcarea deosebit de gravă şi substanţială a elementelor esenţiale ar putea servi drept motiv pentru a adopta măsuri corespunzătoare în temeiul cadrului instituţional comun menţionat la articolul 52 alineatul (1).
    (5) Comitetul mixt este un forum de dialog şi părţile depun toate eforturile pentru a găsi o soluţie amiabilă în cazul improbabil în care ar apărea o situaţie precum cea descrisă la alineatul (3). În cazul în care Comitetul mixt nu reuşeşte să găsească o soluţie reciproc acceptabilă în termen de 15 zile de la începerea consultărilor, dar fără a depăşi un termen de 30 de zile de la data notificării menţionate la alineatul (3), chestiunea face obiectul unor consultări la nivel ministerial, care trebuie organizate într-o perioadă suplimentară de până la 15 zile.
    (6) În cazul în care nu s-a găsit o soluţie reciproc acceptabilă în termen de 15 zile de la începerea consultărilor la nivel ministerial şi cel târziu în termen de 45 de zile de la data notificării, partea care a transmis notificarea poate decide să ia măsurile corespunzătoare notificate în conformitate cu alineatul (3). În Uniune, decizia de suspendare ar necesita un vot unanim. În Noua Zeelandă, decizia de suspendare ar fi luată de Guvernul Noii Zeelande în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele sale administrative.
    (7) În sensul prezentului articol, „măsuri corespunzătoare“ înseamnă suspendarea parţială, suspendarea integrală sau denunţarea prezentului acord sau, dacă este cazul, a unui alt acord specific care face parte din cadrul instituţional comun menţionat la articolul 52 alineatul (1), în temeiul dispoziţiilor relevante ale unui astfel de acord. Măsurile corespunzătoare luate de către una dintre părţi de a suspenda parţial prezentul acord se aplică numai dispoziţiilor titlurilor I-VIII. La alegerea măsurilor corespunzătoare trebuie să se acorde prioritate acelora care perturbă cel mai puţin relaţiile dintre părţi. Aceste măsuri, care fac obiectul articolului 52 alineatul (2), sunt proporţionale cu încălcarea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului acord şi sunt conforme cu dreptul internaţional.
    (8) Părţile analizează în mod constant evoluţia situaţiei care a generat o acţiune în temeiul prezentului articol. Partea care ia măsurile corespunzătoare le retrage de îndată ce situaţia justifică acest lucru şi, în orice caz, de îndată ce condiţiile care au stat la baza aplicării lor nu mai există.

    TITLUL Х
    Dispoziţii finale
    ART. 55
    Definiţii
    În sensul prezentului acord, termenul „părţile“ înseamnă Uniunea sau statele membre ale acesteia ori Uniunea şi statele membre ale acesteia, în conformitate cu competenţele fiecăreia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte.

    ART. 56
    Divulgarea de informaţii
    (1) Nicio dispoziţie a prezentului acord nu aduce atingere actelor cu putere de lege şi normelor administrative naţionale sau actelor Uniunii privind accesul public la documente oficiale.
    (2) Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca impunând vreuneia dintre părţi să furnizeze informaţii a căror divulgare este considerată contrară intereselor sale esenţiale în materie de securitate.

    ART. 57
    Modificare
    Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Astfel de modificări intră în vigoare la data sau la datele convenite de către părţi.

    ART. 58
    Intrarea în vigoare, durata şi notificarea
    (1) Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data la care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor legale necesare în acest sens.
    (2) În pofida alineatului (1), până la intrarea în vigoare a prezentului acord, Noua Zeelandă şi Uniunea pot aplica cu titlu provizoriu anumite dispoziţii ale acestuia. Această aplicare cu titlu provizoriu începe în a treizecea zi de la data la care Noua Zeelandă şi Uniunea şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor lor interne necesare pentru această aplicare cu titlu provizoriu.
    (3) Acordul este valabil pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte îi poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia de a denunţa prezentul acord. Denunţarea produce efecte la şase luni de la notificare.
    (4) Notificările făcute în conformitate cu prezentul articol se adresează Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului al Noii Zeelande.

    ART. 59
    Aplicarea teritorială
    Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în condiţiile prevăzute în aceste tratate şi, pe de altă parte, teritoriului Noii Zeelande, excluzând însă Tokelau.

    ART. 60
    Texte autentice
    Prezentul acord se întocmeşte în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic. În cazul oricărei divergenţe între versiunile lingvistice ale prezentului acord, părţile sesizează Comitetul mixt.
    Întocmit la Bruxelles la cinci octombrie două mii şaisprezece.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016