Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACORD DE ÎNFIINŢARE din 29 iunie 2015 a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎNFIINŢARE din 29 iunie 2015  a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură*)    Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD DE ÎNFIINŢARE din 29 iunie 2015 a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1059 din 14 decembrie 2018
──────────
    Acceptat prin Legea nr. 308 din 12 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1059 din 14 decembrie 2018.
──────────
    *) Traducere.
    Ţările în numele cărora este semnat acordul de faţă convin următoarele:
    Având în vedere importanţa cooperării regionale pentru susţinerea creşterii şi promovarea dezvoltării economice şi sociale a economiilor din Asia şi, prin aceasta, contribuind la creşterea rezistenţei regionale faţă de crizele financiare şi alte şocuri externe în contextul globalizării,
    recunoscând semnificaţia dezvoltării infrastructurii pentru extinderea conectivităţii regionale şi pentru îmbunătăţirea integrării regionale, promovând prin aceasta creşterea economică şi susţinând dezvoltarea socială pentru asiatici şi contribuind la dinamismul economic global,
    realizând că nevoia semnificativă pe termen lung de finanţare a dezvoltării infrastructurii în Asia va fi satisfăcută mai adecvat printr-un parteneriat între băncile de dezvoltare multilaterală existente şi Banca Asiatică de Investiţii în Infrastructură (denumită în continuare „Banca“),
    convinse că înfiinţarea Băncii ca instituţie financiară multilaterală dedicată dezvoltării infrastructurii va contribui la mobilizarea unor resurse necesare suplimentare din interiorul şi din afara Asiei şi la îndepărtarea blocajelor cu care se confruntă economiile naţionale din Asia şi va completa băncile de dezvoltare multilaterală existente, pentru a promova o creştere susţinută şi stabilă în Asia,
    au convenit să înfiinţeze Banca, urmând ca aceasta să funcţioneze în conformitate cu următoarele:
    CAP. I
    Scop, funcţii şi membri
    ART. 1
    Scop
    1. Scopul Băncii va fi de a:
    (i) încuraja dezvoltarea economică durabilă, a crea bunăstare şi a îmbunătăţi conectivitatea infrastructurii din Asia prin investiţii în infrastructură şi alte sectoare productive; şi
    (ii) promova cooperare regională şi parteneriat pentru a putea aborda provocările în materie de dezvoltare, lucrând în strânsă colaborare cu alte instituţii de dezvoltare multilaterală şi bilaterală.

    2. Ori de câte ori se utilizează în acest acord, trimiterile la „Asia“ şi la „regiune“ vor include regiunile geografice şi alcătuirea clasificată ca Asia şi Oceania de către Naţiunile Unite, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul guvernatorilor hotărăşte altfel.

    ART. 2
    Funcţii
    Pentru a-şi îndeplini scopul, Banca va avea următoarele funcţii:
    (i) de a promova investiţiile de capital public şi privat în regiune în scopul dezvoltării, în special pentru dezvoltarea infrastructurii şi a altor sectoare productive;
    (ii) de a utiliza resursele pe care le are la dispoziţie pentru finanţarea acestei dezvoltări în regiune, inclusiv a acelor proiecte şi programe care vor contribui cel mai eficient la creşterea economică armonioasă a întregii regiuni şi acordând o atenţie specială nevoilor celor mai puţini dezvoltaţi membri din regiune;
    (iii) de a stimula investiţiile private în proiecte, iniţiative şi activităţi care contribuie la dezvoltarea economică din regiune, mai ales în infrastructură şi alte sectoare productive, şi de a suplimenta investiţiile private atunci când capitalul privat nu este disponibil în termeni şi în condiţii rezonabile; şi
    (iv) de a întreprinde alte asemenea activităţi şi de a presta alte asemenea servicii care să promoveze aceste funcţii.


    ART. 3
    Membri
    1. Banca îi va accepta ca membri pe cei care fac parte din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau din Banca Asiatică de Dezvoltare.
    (a) Membrii regionali vor fi cei enumeraţi în partea A a anexei A şi alţi membri incluşi în regiunea Asia conform paragrafului 2 al articolului 1. Toţi ceilalţi membri vor fi membri nonregionali.
    (b) Membrii fondatori vor fi cei enumeraţi în anexa A care, la data sau înainte de data precizată în articolul 57, vor fi semnat acest acord şi vor fi îndeplinit toate celelalte condiţii de apartenenţă înainte de data finală indicată la paragraful 1 al articolului 58.

    2. Membrii Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau ai Băncii Asiatice de Dezvoltare care nu devin membri conform articolului 58 pot fi admişi, conform termenilor şi condiţiilor stabilite de Bancă, ca membri ai Băncii cu un vot special al majorităţii Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu prevederile articolului 28.
    3. În cazul unui solicitant care nu este independent sau nu răspunde de conduita sa în relaţiile internaţionale, solicitarea de aderare la Bancă va fi prezentată sau convenită de membrul Băncii responsabil pentru relaţiile internaţionale ale acesteia.

    CAP. II
    Capital
    ART. 4
    Capital autorizat
    1. Capitalul social autorizat al Băncii va fi de o sută de miliarde de dolari americani ($100.000.000.000), împărţiţi într-un milion (1.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de 100.000 dolari ($100.000) fiecare, care vor fi disponibile pentru subscriere doar membrilor, conform prevederilor articolului 5.
    2. Capitalul social autorizat iniţial va fi împărţit în acţiuni vărsate şi acţiuni nevărsate. Acţiunile cu o valoare nominală totală de douăzeci de miliarde de dolari ($20.000.000.000) vor fi acţiuni vărsate, iar cele cu o valoare nominală totală de optzeci de miliarde de dolari ($80.000.000.000) vor fi nevărsate.
    3. Capitalul social autorizat al Băncii poate fi majorat de Consiliul guvernatorilor printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris în articolul 28, la momentul şi conform termenilor şi condiţiilor considerate preferabile de acesta, inclusiv proporţia de acţiuni vărsate şi nevărsate.
    4. Oriunde apar folosite în acest acord, termenul „dolar“ şi simbolul „$“ vor fi înţelese ca moneda oficială de plată a Statelor Unite ale Americii.

    ART. 5
    Subscrierea acţiunilor
    1. Fiecare membru va subscrie acţiuni din capitalul social al Băncii. Fiecare subscriere la capitalul social autorizat iniţial va fi în raport de două (2) la opt (8) pentru acţiuni vărsate şi acţiuni nevărsate. Numărul iniţial de acţiuni disponibile subscrierii de ţările care devin membri conform cu articolul 58 va fi cel stabilit în anexa A.
    2. Numărul iniţial de acţiuni care va fi subscris de ţările care sunt acceptate ca membri conform paragrafului 2 al articolului 3 va fi definit de Consiliul guvernatorilor, dar cu condiţia ca nicio astfel de subscriere să nu fie autorizată dacă ar avea ca efect diminuarea procentului de capital social deţinut de membrii regionali sub şaptezeci şi cinci (75) la sută din capitalul social total subscris, dacă Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte altfel printr-un vot cu majoritate calificată în conformitate cu prevederile articolului 28.
    3. La cererea unui membru, Consiliul guvernatorilor poate majora subscrierea acestui membru în termenii şi condiţiile definite de Consiliu printr-un vot cu majoritate calificată în modul prevăzut în articolul 28, dar cu condiţia ca nicio astfel de majorare a subscrierii vreunui membru să fie autorizată dacă ar avea ca efect reducerea procentului de capital social deţinut de membrii regionali sub şaptezeci şi cinci (75) la sută din capitalul social total subscris, dacă Consiliul guvernatorilor nu decide altceva printr-un vot cu majoritate calificată în modul prevăzut în articolul 28.
    4. La intervale de cel mult cinci (5) ani, Consiliul guvernatorilor va revizui capitalul social al Băncii. În cazul unei majorări a capitalului social autorizat, fiecare membru va avea posibilitatea de a subscrie, în termenii şi condiţiile definite de Consiliul guvernatorilor, la o parte din majorarea de capital social echivalentă cu proporţia pe care stocul subscris până atunci o are în capitalul social total subscris imediat anterior unei astfel de majorări. Niciun membru nu va fi obligat să subscrie la nicio parte dintr-o majorare a capitalului social.

    ART. 6
    Plata subscrierilor
    1. Plata sumei iniţial subscrise de fiecare semnatar al acestui acord, care devine membru conform articolului 58, la capitalul social vărsat al Băncii se va face în cinci (5) tranşe, de câte douăzeci (20) la sută din fiecare această sumă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la paragraful 5 al acestui articol. Prima tranşă va fi achitată de fiecare membru în termen de treizeci (30) de zile după intrarea în vigoare a acestui acord sau la data sau înainte de data depunerii în numele său a instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, în conformitate cu paragraful 1 al articolului 58, oricare dintre aceste date survine mai târziu. A doua tranşă va deveni scadentă la un (1) an de la intrarea în vigoare a acestui acord. Celelalte trei (3) tranşe vor deveni scadente succesiv la un (1) an de la data la care devine scadentă tranşa precedentă.
    2. Fiecare tranşă a plăţii subscrierilor iniţiale la capitalul social vărsat iniţial va fi achitată în dolari sau în altă monedă convertibilă, cu excepţia situaţiilor prevăzute în paragraful 5 al acestui articol. Banca poate converti în orice moment aceste plăţi în dolari. Toate drepturile, inclusiv drepturile de vot, obţinute în legătură cu acţiunile vărsate şi nevărsate corespunzătoare, pentru care se datorează aceste plăţi, dar nu au fost primite, vor fi suspendate până la primirea integrală a plăţii de către Bancă.
    3. Plata sumei subscrise la capitalul social nevărsat al Băncii va fi supusă solicitării de achitare doar în modul şi la momentul impus de Bancă pentru a-şi îndeplini obligaţiile. În cazul unei astfel de solicitări de achitare, plata se va face, la alegerea membrului, în dolari sau în moneda necesară pentru a stinge obligaţiile Băncii în scopul în care se face solicitarea. Solicitările cu privire la subscrierile neachitate vor fi uniforme ca procent pentru toate acţiunile nevărsate.
    4. Banca va defini locul oricărei plăţi conform cu acest articol, cu condiţia ca, până la şedinţa inaugurală a Consiliului guvernatorilor, plata primei tranşe la care se face trimitere în paragraful 1 al acestui articol să se efectueze către Guvernul Republicii Populare Chineze, ca directori pentru Bancă.
    5. Un membru considerat o ţară mai puţin dezvoltată în sensul acestui paragraf îşi poate achita subscrierea conform paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, alternativ, fie:
    (a) integral în dolari sau altă monedă convertibilă în până la zece (10) tranşe, cu fiecare astfel de tranşă egală cu zece (10) la sută din suma totală, prima şi cea de-a doua tranşă datorate în modul prevăzut la paragraful 1, iar tranşele de la trei la zece, scadente la a doua şi la datele aniversare ulterioare intrării în vigoare a acestui acord; sau
    (b) cu o parte în dolari sau altă monedă convertibilă şi o parte de până la cincizeci (50) la sută din fiecare tranşă în moneda membrului, conform planului de plăţi prevăzut în paragraful 1 al acestui articol. Următoarele prevederi se vor aplica plăţilor conform acestui subparagraf (b):
    (i) membrul va anunţa Banca la momentul subscrierii conform paragrafului 1 al acestui articol cu privire la partea de plăţi care se va face în moneda proprie;
    (ii) fiecare plată a unui membru în moneda proprie, conform prezentului paragraf 5, se va face în suma stabilită de Bancă drept echivalentă cu valoarea integrală în termeni de dolari ai părţii de subscriere care se achită. Plata iniţială va fi în suma considerată corespunzătoare de membru conform celor de aici, dar va fi sub rezerva unei ajustări, care va intra în vigoare în termen de nouăzeci (90) de zile de la data la care această plată a devenit scadentă, în modul pe care Banca îl va considera necesar a reprezenta echivalentul integral în dolari al acestei plăţi;
    (iii) ori de câte ori, în opinia Băncii, valoarea cursului de schimb valutar al monedei membrului s-a depreciat într-o măsură semnificativă, membrul respectiv va achita Băncii, într-un termen acceptabil, o sumă suplimentară în moneda sa necesară pentru a menţine valoarea acestei monede deţinute de Bancă în legătură cu subscrierea sa;
    (iv) ori de câte ori, în opinia Băncii, valoarea cursului de schimb valutar al monedei unui membru s-a apreciat semnificativ, Banca va achita membrului respectiv, într-un termen acceptabil, o sumă în acea monedă, necesară pentru a ajusta valoarea acestei monede deţinute de Bancă în legătură cu subscrierea sa;
    (v) Banca poate renunţa la drepturile sale de plată conform subparagrafului (iii), iar membrul poate renunţa la drepturile sale de plată conform subparagrafului (iv).


    6. Banca va accepta de la orice membru care îşi achită subscrierea conform subparagrafului (5) al acestui articol bilete la ordin sau alte obligaţii emise de guvernul membrului sau de depozitarul desemnat de acest membru, în loc de suma de achitat în moneda membrului, cu condiţia ca această sumă să nu fie necesară Băncii pentru desfăşurarea operaţiunilor sale. Aceste bilete sau obligaţii vor fi nenegociabile, nu vor purta dobândă şi vor fi plătibile Băncii la valoarea nominală la cerere.

    ART. 7
    Termeni referitori la acţiuni
    1. Acţiunile iniţial subscrise de membri vor fi emise la valoare nominală. Alte acţiuni vor fi emise la valoare nominală, dacă Consiliul guvernatorilor, printr-un vot cu majoritate specială, conform articolului 28, nu hotărăşte în împrejurări speciale să le emită în alţi termeni.
    2. Acţiunile nu vor fi gajate sau grevate în niciun fel şi vor putea fi cedate doar Băncii.
    3. Răspunderea membrilor cu privire la acţiuni va fi limitată la partea neachitată a preţului lor de emitere.
    4. Niciun membru nu va răspunde, prin calitatea sa de membru, pentru obligaţiile Băncii.

    ART. 8
    Resurse ordinare
    În modul în care este folosit în acest acord, termenul „resurse ordinare“ ale Băncii va include următoarele:
    (i) capitalul social autorizat al Băncii, inclusiv acţiunile vărsate şi cele nevărsate, subscrise conform articolului 5;
    (ii) fondurile adunate de Bancă în baza puterilor conferite prin paragraful 1 al articolului 16, la care se aplică angajamentul faţă de solicitările de plată prevăzute în paragraful 3 al articolului 6;
    (iii) fondurile primite ca rambursare a împrumuturilor sau garanţiilor făcute cu resursele indicate la subparagrafele (i) şi (ii) din acest articol sau ca randament al investiţiilor de capital şi alte tipuri de finanţare aprobate conform subparagrafului 2 (vi) al articolului 11 făcute cu aceste resurse;
    (iv) venit obţinut din împrumuturi făcute din fondurile mai sus menţionate sau din garanţiile la care se aplică angajamentul faţă de solicitările stabilite în paragraful 3 al articolului 6; şi
    (v) orice fel de alte fonduri sau venituri primite de Bancă şi care nu fac parte din resursele sale de fonduri speciale la care se face trimitere în articolul 17 al acestui acord.


    CAP. III
    Operaţiunile Băncii
    ART. 9
    Utilizarea resurselor
    Resursele şi facilităţile Băncii vor fi utilizate exclusiv pentru a implementa scopul şi funcţiile stabilite, respectiv în articolele 1 şi 2, şi în conformitate cu principii bancare solide.

    ART. 10
    Operaţiuni ordinare şi speciale
    1. Operaţiunile Băncii vor fi reprezentate de:
    (i) operaţiuni ordinare finanţate din resursele ordinare ale Băncii, la care se face trimitere în articolul 8; şi
    (ii) operaţiuni speciale finanţate din resursele de fonduri speciale la care se face trimitere în articolul 17.
    Cele două tipuri de operaţiuni pot finanţa separat elemente ale aceluiaşi proiect sau program.

    2. Resursele ordinare şi resursele de fonduri speciale ale Băncii vor fi deţinute, utilizate, angajate, investite sau folosite în alt fel, în orice moment şi în toate privinţele, integral separate unele de celelalte. Declaraţiile financiare ale Băncii vor prezenta separat operaţiunile ordinare şi operaţiunile speciale.
    3. În nicio împrejurare nu se va pune pe seama sau nu vor fi folosite resursele ordinare ale Băncii pentru a stinge pierderi sau obligaţii rezultate din operaţiuni speciale sau alte activităţi pentru care resurse de fonduri speciale au fost utilizate sau angajate iniţial.
    4. Cheltuielile care ţin direct de operaţiunile ordinare vor fi atribuite resurselor ordinare ale Băncii. Cheltuielile care ţin direct de operaţiunile speciale vor fi atribuite resurselor de fonduri speciale. Alte cheltuieli vor fi atribuite în modul definit de Bancă.

    ART. 11
    Beneficiari şi metode de operare
    1. (a) Banca poate oferi sau facilita finanţare pentru orice membru sau orice agenţie, organism sau subdiviziune publică a acestuia sau oricărei entităţi sau întreprinderi care funcţionează pe teritoriul unui membru, ca şi agenţiilor sau entităţilor internaţionale sau regionale ce se ocupă cu dezvoltarea economică a regiunii.
    (b) În împrejurări speciale, Banca poate oferi asistenţă unui beneficiar care nu este enumerat la subparagraful (a) de mai sus doar dacă Consiliul guvernatorilor, printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28: (i) va fi constatat că o astfel de asistenţă este menită să deservească scopului şi să se încadreze în funcţiile Băncii şi este în interesul calităţii de membru al Băncii; şi (ii) va fi specificat tipurile de asistenţă conform paragrafului 2 al acestui articol care pot fi furnizate unui astfel de beneficiar.

    2. Banca îşi poate desfăşura operaţiunile în oricare dintre modurile următoare:
    (i) prin acordarea, cofinanţarea sau participarea la împrumuturi directe;
    (ii) prin investiţie de fonduri în capitalul propriu al unei instituţii sau întreprinderi;
    (iii) prin garantarea, integrală sau parţială, fie ca debitor primar, fie ca debitor secundar, pentru împrumuturile de dezvoltare economică;
    (iv) prin folosirea resurselor din fondurile speciale conform contractelor care le definesc utilizarea;
    (v) prin furnizarea de asistenţă tehnică în conformitate cu articolul 15; sau
    (vi) prin alte tipuri de finanţare care pot fi definite de Consiliul guvernatorilor, printr-un vot cu majoritate specială, în modul descris la articolul 28.


    ART. 12
    Limitări la operaţiunile ordinare
    1. Suma totală neachitată a împrumuturilor, investiţiilor de capital, garanţiilor şi altor tipuri de finanţare furnizate de Bancă în operaţiunile sale ordinare (curente) conform subparagrafelor 2 (i), (ii), (iii) şi (vi) de la articolul 11 nu va creşte în niciun moment dacă prin această majorare suma totală a capitalului subscris neutilizat, a rezervelor şi a rezultatului reportat incluse în resursele ordinare ar fi depăşită. În pofida prevederilor frazei precedente, printr-un vot cu majoritate calificată descris în articolul 28, Consiliul guvernatorilor poate hotărî în orice moment că, pe baza poziţiei financiare şi situaţiei financiare a Băncii, limitarea de la acest paragraf poate fi mărită, până la 250% din capitalul subscris neutilizat, rezervele şi rezultatul reportat al Băncii incluse în resursele sale ordinare.
    2. Valoarea investiţiilor de capital achitate ale Băncii nu va depăşi nicicând o sumă corespunzătoare capitalului său total subscris vărsat neutilizat şi rezervelor generale.

    ART. 13
    Principii de operare
    Operaţiunile Băncii vor fi desfăşurate conform principiilor stabilite în continuare.
    1. Operaţiunile Băncii vor fi ghidate de principii bancare solide.
    2. Operaţiunile Băncii vor asigura în principal finanţarea de proiecte specifice sau anumite programe de investiţie, pentru investiţii de capital, ca şi pentru asistenţă tehnică în conformitate cu articolul 15.
    3. Banca nu va finanţa nicio iniţiativă pe teritoriul unui membru dacă membrul respectiv are ceva de obiectat în privinţa acestei finanţări.
    4. Banca se va asigura că fiecare dintre operaţiunile sale respectă politicile operaţionale şi financiare ale Băncii, inclusiv, printre altele, politicile referitoare la impactul de mediu şi social.
    5. La analizarea unei cereri de finanţare, Banca va acorda atenţia cuvenită capacităţii beneficiarului de a obţine finanţare sau facilităţi în altă parte în termenii şi în condiţiile pe care Banca le consideră justificate pentru beneficiar, ţinând cont de toţi factorii relevanţi.
    6. La asigurarea sau garantarea finanţării, Banca va acorda atenţia cuvenită posibilităţii ca beneficiarul şi garantul, dacă există, să îşi îndeplinească obligaţiile care rezultă din contractul de finanţare.
    7. La asigurarea sau garantarea finanţării, termenii financiari, ca rata dobânzii şi alte costuri, ca şi planul de rambursare a principalului vor fi cei care, în opinia Băncii, sunt adecvaţi finanţării vizate şi riscului pentru Bancă.
    8. Banca nu va pune nicio restricţie asupra achiziţiei de bunuri şi servicii din orice ţară din beneficiile din cadrul oricărei finanţări efectuate în operaţiunile ordinare sau speciale ale Băncii.
    9. Banca va lua măsurile necesare pentru a se asigura că beneficiile oricărei finanţări acordare, garantate sau la care participă Banca sunt folosite doar în scopurile pentru care a fost acordată finanţarea şi cu atenţia cuvenită aspectelor de economie şi eficienţă.
    10. Banca va acorda atenţia cuvenită dorinţei de a evita utilizarea unei valori disproporţionate a resurselor sale în avantajul oricărui membru.
    11. Banca va încerca să menţină diversificarea rezonabilă a investiţiilor sale de capital. În investiţiile sale de capital, Banca nu îşi va asuma răspunderea pentru administrarea niciunei entităţi sau întreprinderi în care deţine o investiţie şi nu va încerca să obţină un pachet majoritar de acţiuni în entitatea sau întreprinderea respectivă, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt necesare pentru a proteja investiţia Băncii.

    ART. 14
    Termeni şi condiţii de finanţare
    1. În cazul împrumuturilor acordate sau la care participă sau garantate de Bancă, contractul va stabili, conform principiilor operaţionale definite în articolul 13 şi sub rezerva altor prevederi din acest acord, termenii şi condiţiile pentru împrumutul sau garanţia vizate. La stabilirea acestor termeni şi condiţii, Banca va ţine integral cont de nevoia de a-şi proteja venitul şi poziţia financiară.
    2. Dacă beneficiarul împrumuturilor sau al garanţiilor nu este el însuşi un membru, Banca poate solicita, acolo unde consideră preferabil acest lucru, ca membrul pe al cărui teritoriu urmează să se desfăşoare proiectul vizat sau o agenţie publică sau orice organism public al acelui membru, admisibil pentru Bancă, să garanteze rambursarea principalului şi plata dobânzii şi a altor costuri ale împrumutului, în conformitate cu termenii acestuia.
    3. Valoarea oricărui investiţii de capital nu va depăşi procentul din capitalul social al entităţii sau întreprinderii respective în modul admis de politicile aprobate de Consiliul de administraţie.
    4. Banca poate oferi finanţare în operaţiunile sale în moneda ţării respective, conform politicilor care minimizează riscul de schimb valutar.

    ART. 15
    Asistenţă tehnică
    1. Banca poate asigura consultanţă şi asistenţă tehnică şi alte forme asemănătoare de asistenţă care îi deservesc scopul şi care se încadrează în funcţiile ei.
    2. În cazul în care cheltuielile suportate cu prestarea acestor servicii nu sunt rambursabile, Banca va pune aceste cheltuieli pe seama venitului Băncii.

    CAP. IV
    Fonduri ale Băncii
    ART. 16
    Puteri generale
    Pe lângă puterile descrise în alte părţi ale acestui acord, Banca va avea puterile stabilite mai jos.
    1. Banca poate aduna fonduri, prin împrumuturi sau alte moduri, în ţări membre sau în alte ţări, conform prevederilor legale corespunzătoare.
    2. Banca poate cumpăra şi vinde toate titlurile emise sau garantate de Bancă sau în care a investit.
    3. Banca poate garanta titluri în care a investit pentru a le facilita vânzarea.
    4. Banca poate subscrie sau poate participa la subscrierea titlurilor emise de orice fel de entitate sau întreprindere în scopuri conforme cu scopul Băncii.
    5. Banca poate investi sau depune fonduri care nu sunt necesare operaţiunilor ei.
    6. Banca va asigura că fiecare titlu emis sau garantat de Bancă va purta la vedere o precizare clară că nu este o obligaţie a niciunui guvern, dacă nu este în fapt obligaţia unui anumit guvern, caz în care va preciza acest lucru.
    7. Banca poate înfiinţa şi administra fonduri deţinute fiduciar pentru alte părţi, cu condiţia ca aceste fonduri fiduciare să aibă scopul de a servi scopului şi de a se încadra în funcţiile Băncii, în cadrul unei structuri de fond fiduciar care va fi fost aprobat de Consiliul guvernatorilor.
    8. Banca poate înfiinţa entităţi subsidiare menite să deservească scopul şi să se încadreze în funcţiile Băncii, doar cu aprobarea Consiliului guvernatorilor, printr-un vot cu majoritate specială în modul prevăzut la articolul 28.
    9. Banca poate exercita alte puteri şi poate stabili reguli şi regulamente necesare sau adecvate continuării aplicării scopului şi funcţiilor sale, conform prevederilor acestui acord.

    ART. 17
    Fonduri speciale
    1. Banca poate accepta fonduri speciale menite să deservească scopul şi să se încadreze în funcţiile Băncii; aceste fonduri speciale vor fi resursele Băncii. Costul integral al administrării oricărui fond special va fi pus pe seama acelui fond special.
    2. Fondurile speciale acceptate de Bancă pot fi folosite în termenii şi condiţiile conforme cu scopul şi funcţiile Băncii şi cu acordul referitor la aceste fonduri.
    3. Banca va adopta astfel de reguli sau regulamente necesare înfiinţării, administrării şi folosirii fiecărui fond special. Aceste reguli sau regulamente vor fi conforme cu prevederile acestui acord, cu excepţia acelor prevederi explicit aplicabile doar operaţiunilor ordinare ale Băncii.
    4. Termenul „resurse de fonduri speciale“ se va referi la resursele oricărui fond special şi va include:
    (i) fonduri acceptate de Bancă pentru includerea în orice fond special;
    (ii) fonduri primite cu privire la împrumuturi sau garanţii, iar câştigurile oricăror investiţii de capital, finanţate din resursele oricărui fond special care, conform regulilor şi regulamentelor Băncii referitoare la fondul special respectiv, sunt primite de acest fond special;
    (iii) venituri obţinute din investirea resurselor de fonduri speciale; şi
    (iv) orice fel de alte resurse plasate la dispoziţia oricărui fond special


    ART. 18
    Alocarea şi distribuirea venitului net
    1. Consiliul guvernatorilor va decide cel puţin anual care parte din venitul net al Băncii va fi alocată, după constituirea de rezerve, rezultatului reportat sau altor scopuri şi ce parte, dacă vă exista, va fi distribuită membrilor. Orice astfel de decizie referitoare la alocarea venitului net al Băncii pentru alte scopuri va fi luată printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28.
    2. Distribuirea la care se face trimitere în paragraful anterior se va face proporţional cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare membru, iar plăţile vor fi efectuate în modul şi în moneda indicate de Consiliul guvernatorilor.

    ART. 19
    Monede
    1. Membrii nu vor impune niciun fel de restricţii cu privire la monede, inclusiv primirea, deţinerea, utilizarea sau transferul de către Bancă sau de către orice beneficiar de la Bancă, pentru plăţile în orice ţară.
    2. Oricând se va impune prin acest acord să se evalueze orice monedă în termenii unei alteia sau să se identifice dacă orice monedă este convertibilă, această evaluare sau determinare va fi efectuată de Bancă.

    ART. 20
    Metode de îndeplinire a obligaţiilor Băncii
    1. În operaţiunile ordinare ale Băncii, în cazuri de restanţe sau neplăţi la împrumuturile acordate, la care a participat sau pe care Banca le-a garantat şi în cazuri de pierderi din investiţii de capital sau alte tipuri de finanţare conform subparagrafului 2 (vi) al articolului 11, Banca va lua măsurile pe care le va considera adecvate. Banca va menţine provizioanele corespunzătoare pentru posibilele pierderi.
    2. Pierderile care rezultă în operaţiunile ordinare ale Băncii vor fi aplicate:
    (i) în primul rând, provizioanelor la care se face trimitere în paragraful 1 de mai sus;
    (ii) în al doilea rând, venitului net;
    (iii) în al treilea rând, rezervelor şi rezultatului reportat;
    (iv) în al patrulea rând, capitalului vărsat neutilizat; şi
    (v) în ultimul rând, unei sume corespunzătoare a capitalului subscris apelabil nevărsat care va fi vărsat conform prevederilor paragrafului 3 al articolului 6.


    CAP. V
    Guvernanţă
    ART. 21
    Structură
    Banca va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administraţie, un preşedinte, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi şi alţi membri de conducere şi angajaţi consideraţi necesari.

    ART. 22
    Consiliul guvernatorilor: alcătuire
    1. Fiecare membru va fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor şi va desemna un guvernator şi un guvernator supleant. Fiecare guvernator şi guvernator supleant va rămâne în funcţie la discreţia membrului care l-a desemnat. Niciun guvernator supleant nu poate vota, cu excepţia situaţiilor în care titularul este absent.
    2. La fiecare din adunările sale anuale, Consiliul va alege pe unul dintre guvernatori ca preşedinte care va deţine mandatul până la alegerea următorului preşedinte.
    3. Guvernatorii şi guvernatorii supleanţi vor funcţiona ca atare fără remuneraţie din partea Băncii, dar Banca le poate achita cheltuielile justificate suportate pentru participarea la şedinţe.

    ART. 23
    Consiliul guvernatorilor: puteri
    1. Toate puterile Băncii vor fi învestite Consiliului guvernatorilor.
    2. Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului de administraţie oricare dintre sau toate puterile sale, cu excepţia puterii de a:
    (i) admite membri noi şi de a defini condiţiile admiterii lor;
    (ii) mări sau micşora capitalul social al Băncii;
    (iii) suspenda un membru;
    (iv) hotărî cu privire la contestaţii de la interpretările sau utilizările date de Consiliul de administraţie acestui acord;
    (v) alege directorii Băncii şi identifica cheltuielile de achitat pentru directori şi directorii supleanţi şi remuneraţia, dacă există, conform paragrafului 6 al articolului 25;
    (vi) alege preşedintele, a-l suspenda sau a-l demite şi a-i determina remuneraţia şi alte condiţii de angajare;
    (vii) după analiza raportului auditorilor, de a aproba bilanţul general şi contul de profit şi pierderi al Băncii;
    (viii) determina rezervele şi alocarea şi distribuirea profiturilor nete ale Băncii;
    (ix) modifica acest acord;
    (x) hotărî cu privire la încheierea operaţiunilor Băncii şi la distribuirea activelor acesteia; şi
    (xi) exercita alte puteri alocate explicit Consiliului guvernatorilor conform acestui acord.

    3. Consiliul guvernatorilor îşi va menţine întreaga putere de a exercita autoritatea asupra oricărei chestiuni delegate Consiliului guvernatorilor conform paragrafului 2 din acest articol.

    ART. 24
    Consiliul guvernatorilor: procedură
    1. Consiliul guvernatorilor va ţine o adunare anuală şi alte adunări prevăzute de Consiliul guvernatorilor sau convocate de Consiliul de administraţie. Şedinţele Consiliului guvernatorilor vor fi convocate de Consiliul de administraţie oricând acest lucru este solicitat de cinci (5) membri ai Băncii.
    2. O majoritate a guvernatorilor va reprezenta un cvorum pentru orice şedinţă a Consiliului guvernatorilor, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte cel puţin două treimi din puterea de vot totală a membrilor.
    3. Conform regulamentului, Consiliul guvernatorilor va stabili procedurile prin care Consiliul de administraţie poate obţine un vot fără o întrunire a guvernatorilor cu privire la o anumită chestiune şi prevederea posibilităţii unor şedinţe electronice ale Consiliului guvernatorilor în împrejurări speciale.
    4. Consiliul guvernatorilor, dar şi Consiliul de administraţie, în măsura în care este permis, poate înfiinţa entităţi subsidiare şi adopta reguli şi regulamente în măsura necesară sau adecvată desfăşurării activităţii Băncii.

    ART. 25
    Consiliul de administraţie: alcătuire
    1. Consiliul de administraţie va fi alcătuit din doisprezece (12) membri care nu vor fi membri ai Consiliului guvernatorilor, din care:
    (i) nouă (9) vor fi aleşi de guvernatorii reprezentând membrii regionali; şi
    (ii) trei (3) vor fi aleşi de guvernatorii reprezentând membrii nonregionali.
    Directorii vor fi persoane cu înaltă calificare în chestiuni economice şi financiare şi vor fi aleşi conform anexei B. Directorii vor reprezenta membrii ai căror guvernatori i-au ales, ca şi pe membrii ai căror guvernatori îşi alocă lor voturile.

    2. Periodic, Consiliul guvernatorilor va analiza dimensiunea şi alcătuirea Consiliului de administraţie şi poate mări sau micşora mărimea sau revizui alcătuirea, după caz, printr-un vot cu majoritate calificată, în conformitate cu cele prevăzute în articolul 28.
    3. Fiecare director va desemna un director supleant cu putere deplină de a acţiona în numele său atunci când el nu este prezent. Consiliul guvernatorilor va adopta regulile care permit unui director ales de mai mult de un anumit număr de membri să numească un director supleant suplimentar.
    4. Directorii şi directorii supleanţi vor fi cetăţeni ai ţărilor membre. Doi sau mai mulţi directori nu pot avea aceeaşi naţionalitate, iar doi sau mai mulţi directori supleanţi nu pot avea aceeaşi naţionalitate. Directorii supleanţi pot participa la întrunirile Consiliului, dar pot vota doar atunci când directorul supleant acţionează în locul directorului.
    5. Directorii vor avea mandat pentru un termen de doi (2) ani şi pot fi realeşi.
    (a) Directorii îşi vor păstra mandatul până când succesorii lor vor fi aleşi şi îşi vor prelua mandatul.
    (b) Dacă mandatul unui director devine vacant timp de mai mult de o sută optzeci (180) de zile înainte de încheierea lui, un succesor va fi ales conform anexei B, pentru restul mandatului, de către guvernatorii care l-au ales pe fostul director. Pentru o astfel de alegere va fi nevoie de o majoritate a voturilor acordate de aceşti guvernatori. Guvernatorii care au ales un director pot alge un succesor în mod asemănător dacă mandatul unui director devine vacant o sută optzeci (180) de zile sau mai puţin înainte de sfârşitul mandatului.
    (c) Cât timp postul unui director rămâne vacant, un director supleant al fostului director va exercita puterile acestuia din urmă, cu excepţia celei de numire a unui director supleant.

    6. Directorii şi directorii supleanţi vor funcţiona fără remuneraţie de la Bancă, dacă Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte contrariul, dar Banca le poate achita cheltuielile justificate suportate cu participarea la întruniri.

    ART. 26
    Consiliul de administraţie: puteri
    Consiliul de administraţie va răspunde de dirijarea operaţiunilor generale ale Băncii şi, în acest scop, pe lângă puterile explicit atribuite prin acest acord, va exercita toate puterile delegate de Consiliul guvernatorilor, în special:
    (i) va pregăti activitatea Consiliului guvernatorilor;
    (ii) va stabili politicile Băncii şi, cu o majoritate reprezentând cel puţin trei sferturi din puterea de vot totală a membrilor, va lua hotărâri cu privire la politicile operaţionale şi financiare majore şi la delegarea autorităţii către preşedinte conform politicilor Băncii;
    (iii) va lua hotărâri cu privire la operaţiunile Băncii de la paragraful 2 articolul 11 şi, cu o majoritate reprezentând cel puţin trei sferturi din puterea de vot totală a membrilor, va hotărî cu privire la delegarea acestei puteri către preşedinte;
    (iv) va superviza în mod regulat administrarea şi funcţionarea Băncii şi va înfiinţa un mecanism de supraveghere în acest scop, conform principiilor de transparenţă, deschidere, independenţă şi răspundere;
    (v) va aproba strategia, planul anual şi bugetul Băncii;
    (vi) va desemna comitetele considerate adecvate; şi
    (vii) va depune situaţiile auditate pentru fiecare an financiar, spre aprobarea Consiliului guvernatorilor.


    ART. 27
    Consiliul de administraţie: procedură
    1. Consiliul de administraţie se va întruni ori de câte ori o va impune activitatea Băncii, periodic de-a lungul anului. Consiliul de administraţie va funcţiona pe o bază nonrezidentă, cu excepţia deciziilor contrare ale Consiliului guvernatorilor, printr-un vot cu majoritate calificată, în modul descris la articolul 28. Şedinţele pot fi convocate de preşedinte sau oricând sunt solicitate de trei (3) directori.
    2. O majoritate a directorilor va reprezenta un cvorum pentru orice şedinţă a Consiliului de administraţie, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte cel puţin două treimi din puterea de vot totală a membrilor.
    3. Consiliul guvernatorilor va adopta regulamente conform cărora, dacă nu există niciun director de naţionalitatea sa, un membru poate trimite un reprezentant să participe, fără drept de vot, la orice întrunire a Consiliului de administraţie atunci când o chestiune care are un impact specific asupra membrului respectiv este luată în calcul.
    4. Consiliul de administraţie va stabili procedurile prin care Consiliul poate ţine o şedinţă electronică sau poate vota asupra unor aspecte fără a ţine o şedinţă.

    ART. 28
    Votul
    1. Puterea de vot totală a fiecărui membru va fi alcătuită din suma voturilor sale de bază, voturi ordinare şi, în cazul unui membru fondator, voturile sale de membru fondator.
    (i) Voturile de bază ale fiecărui membru vor fi numărul de voturi care rezultă din distribuirea egală între toţi membrii a doisprezece (12) la sută din suma totală a voturilor de bază, voturi ordinare şi voturi de membru fondator ale tuturor membrilor.
    (ii) Numărul de voturi ordinare ale fiecărui membru va fi egal cu numărul de acţiuni din capitalul social al Băncii deţinute de membrul respectiv.
    (iii) Fiecărui membru fondator i se vor aloca şase sute (600) de voturi de membru fondator. Dacă un membru nu achită oricare parte din suma datorată în legătură cu obligaţiile sale referitoare la acţiunile vărsate conform articolului 6 şi atât timp cât această neconformitate continuă, numărul de voturi ordinare care poate fi exercitat de membru va fi redus proporţional cu procentul pe care suma datorată şi neachitată îl reprezintă din valoarea nominală totală a acţiunilor vărsate subscrise acelui membru.

    2. La votul în Consiliul guvernatorilor, fiecare guvernator va avea dreptul de a acorda voturile membrului pe care îl reprezintă.
    (i) Cu excepţia prevederilor contrare din acest acord, toate chestiunile înaintate Consiliului guvernatorilor vor fi hotărâte cu o majoritate a voturilor date.
    (ii) Un vot cu majoritate calificată al Consiliului guvernatorilor va necesita un vot pozitiv a două treimi din numărul total de guvernatori, reprezentând cel puţin trei sferturi din puterea de vot totală a membrilor.
    (iii) Un vot cu majoritate specială al Consiliului guvernatorilor va necesita un vot pozitiv al unei majorităţi din numărul total al guvernatorilor, reprezentând cel puţin o majoritate a puterii de vot totale a membrilor.

    3. La votul în Consiliul de administraţie, fiecare director va avea dreptul de a acorda numărul de voturi la care au dreptul guvernatorii care l-au ales şi cele la care are dreptul oricare dintre guvernatorii care şi-au transferat voturilor lor către acesta, conform anexei B.
    (i) Un director care are dreptul să acorde voturile a mai mult de un membru poate vota pentru acei membri în mod separat.
    (ii) Cu excepţia prevederilor explicite contrare din acest acord, toate chestiunile înaintate Consiliului de administraţie vor fi hotărâte cu o majoritate a voturilor date.


    ART. 29
    Preşedintele
    1. Printr-un proces deschis, transparent şi bazat pe merite, Consiliul guvernatorilor va alege un preşedinte al Băncii printrun vot cu majoritate calificată, în modul descris la articolul 28. Acesta va fi cetăţean al unei ţări membre regionale. Atât timp cât va avea acest mandat, preşedintele nu va fi guvernator sau director sau director supleant pentru oricare dintre aceştia.
    2. Termenul mandatului preşedintelui va fi de cinci (5) ani. Acesta poate fi reales încă o dată. Preşedintele poate fi suspendat sau demis atunci când acest lucru este hotărât de Consiliul guvernatorilor printr-un vot cu majoritate calificată, în modul descris la articolul 28.
    (a) Dacă, din orice motiv, funcţia preşedintelui devine vacantă pe durata mandatului, Consiliul guvernatorilor va desemna un preşedinte interimar provizoriu sau va alege un alt preşedinte, conform paragrafului 1 din acest articol.

    3. Preşedintele va fi preşedinte al Consiliului de administraţie, dar nu va avea niciun drept de vot, cu excepţia unui vot decisiv într-un caz de egalitate de voturi. Acesta poate participa la şedinţele Consiliului guvernatorilor, dar nu va vota.
    4. Preşedintele va fi reprezentantul legal al Băncii. Acesta va fi şeful personalului Băncii şi va desfăşura, sub dirijarea Consiliului de administraţie, activitatea curentă a Băncii.

    ART. 30
    Membri de conducere şi angajaţi ai Băncii
    1. Unul sau mai mulţi vicepreşedinţi vor fi desemnaţi de Consiliul de administraţie la recomandarea preşedintelui, pe baza unui proces deschis, transparent şi bazat pe merite. Un vicepreşedinte va avea mandatul pe durata, îşi va exercita autoritatea şi va îndeplini aceste funcţii în administrarea Băncii, în modul definit de Consiliul de administraţie. În lipsa sau în caz de incapacitate a preşedintelui, vicepreşedintele va exercita autoritatea şi va îndeplini funcţiile preşedintelui.
    2. Preşedintele va răspunde de organizarea, desemnarea şi demiterea directorilor şi a personalului conform regulamentelor adoptate de Consiliul de administraţie, cu excepţia vicepreşedinţilor în măsura prevăzută de paragraful 1 de mai sus.
    3. La desemnarea membrilor de conducere şi a personalului şi atunci când recomandă vicepreşedinţi, preşedintele, sub rezerva importanţei capitale a asigurării celor mai înalte standarde de eficienţă şi competenţă tehnică, va da atenţia cuvenită recrutării de personal pe o bază geografică regională pe cât de largă posibil.

    ART. 31
    Caracterul internaţional al Băncii
    1. Banca nu va accepta fonduri speciale, împrumuturi sau asistenţă care ar putea prejudicia, limita, devia sau modifica în orice alt fel scopul sau funcţiile sale.
    2. Banca, preşedintele acesteia, membrii de conducere şi personalul nu vor interveni în afacerile politice ale niciunui membru, iar hotărârile acestora nu vor fi influenţate de caracterul politic al membrului vizat. Doar consideraţiile economice vor fi relevante pentru hotărârile lor. Aceste consideraţii vor fi luate în calcul în mod imparţial pentru a atinge şi a executa scopul şi funcţiile Băncii.
    3. Preşedintele, membrii de conducere şi personalul Băncii în momentul descărcării de gestiune vor avea îndatoriri doar faţă de Bancă, şi nu faţă de o altă autoritate. Fiecare membru al Băncii va respecta caracterul internaţional al acestei îndatoriri şi se va abţine de la toate încercările de influenţare a acestora în îndeplinirea sarcinilor lor.

    CAP. VI
    Prevederi generale
    ART. 32
    Sedii ale Băncii
    1. Sediul principal al Băncii va fi situat în Beijing, Republica Populară Chineză.
    2. Banca poate înfiinţa agenţii sau sedii în alte părţi.

    ART. 33
    Canal de comunicare; depozitari
    1. Fiecare membru va desemna o entitate oficială adecvată cu care Banca poate comunica cu privire la orice chestiune care rezultă din acest acord.
    2. Fiecare membru îşi va desemna banca centrală sau orice altă astfel de instituţie care va fi convenită cu Banca, ca depozitar cu care Banca îşi poate ţine volumele de monedă a acelui membru, ca şi alte active ale Băncii.
    3. Banca îşi poate deţine activele cu depozitarii pe care îi va determina Consiliul de administraţie.

    ART. 34
    Rapoarte şi informaţii
    1. Limba de lucru a Băncii va fi engleza, iar Banca se va baza pe textul în limba engleză al acestui acord pentru toate deciziile şi pentru interpretările conform articolului 54.
    2. Membrii vor furniza Băncii informaţiile pe care aceasta le va solicita în mod justificat pentru a înlesni îndeplinirea funcţiilor sale.
    3. Banca va transmite membrilor săi un raport anual care cuprinde o situaţie auditată a conturilor sale şi va publica acest raport. De asemenea, va transmite trimestrial membrilor săi o situaţie rezumativă a poziţiei sale financiare şi un cont de profit şi pierderi care să prezinte rezultatele operaţiunilor sale.
    4. Banca va stabili o politică referitoare la divulgarea de informaţii pentru a promova transparenţa operaţiunilor sale. Banca poate publica astfel de rapoarte în modul pe care îl consideră adecvat pentru a-şi îndeplini obiectivele şi funcţiile.

    ART. 35
    Cooperarea cu membrii şi organizaţiile internaţionale
    1. Banca va lucra în strânsă colaborare cu toţi membrii săi şi, în modul pe care îl va considera adecvat conform acestui acord, cu alte instituţii financiare internaţionale şi organizaţii internaţionale ce se ocupă cu dezvoltarea regiunii sau a zonelor de operare ale Băncii.
    2. Banca poate încheia înţelegeri cu aceste organizaţii în scopuri conforme cu acest acord, cu aprobarea Consiliului de administraţie.

    ART. 36
    Referinţe
    1. Trimiterile din acest acord la un articol sau o anexă se referă la articolele şi anexele din acest acord, dacă nu se precizează altceva.
    2. Trimiterile din acest acord la un anumit gen vor fi aplicabile în mod egal oricărui gen.

    CAP. VII
    Retragerea şi suspendarea membrilor
    ART. 37
    Retragerea calităţii de membru
    1. Orice membru se poate retrage din Bancă în orice moment cu un preaviz trimis Băncii în scris la sediul său principal.
    2. Retragerea unui membru va intra în vigoare, iar calitatea sa de membru va înceta la data precizată în preavizul său, dar în niciun caz mai puţin de şase (6) luni de la data la care preavizul respectiv a fost primit de Bancă. Cu toate acestea, în orice moment înainte ca retragerea să intre în vigoare, membrul poate notifica Banca în scris de anularea preavizului său cu privire la intenţia de a se retrage.
    3. Un membru care se retrage va continua să răspundă pentru toate obligaţiile directe şi contingente faţă de Bancă la care era supus la data transmiterii preavizului de retragere. Dacă retragerea intră în vigoare, membrul nu va suporta niciun fel de răspundere pentru obligaţiile care rezultă din operaţiunile Băncii aplicate după data la care preavizul de retragere a fost primit de Bancă.

    ART. 38
    Suspendarea calităţii de membru
    1. Dacă un membru nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Bancă, Consiliul de administraţie îl poate suspenda printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28.
    2. Membrul suspendat în acest fel va înceta automat să fie membru la un (1) an de la data suspendării sale, dacă Consiliul de administraţie nu hotărăşte printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28 să readucă membrul respectiv în poziţia corespunzătoare.
    3. Atât timp cât este suspendat, un membru nu va avea dreptul de a exercita niciun drept conform acestui acord, cu excepţia dreptului de a se retrage, dar va continua să se supună tuturor obligaţiilor corespunzătoare.

    ART. 39
    Lichidarea conturilor
    1. De la data la care o ţară încetează să mai fie membră, aceasta va continua să răspundă pentru obligaţiile sale directe faţă de Bancă şi pentru obligaţiile contingente faţă de Bancă atât timp cât oricare parte din împrumuturi, garanţii, investiţii de capital sau alte forme de finanţare conform paragrafului 2 (vi) din articolul 11 (denumite în continuare alte finanţări) încheiate înainte ca aceasta să înceteze să fie membru este restantă, dar nu va suporta obligaţii cu privire la împrumuturile, garanţiile, investiţiile de capital sau alte finanţări încheiate ulterior de Bancă, nici participare la venitul sau cheltuielile Băncii.
    2. În momentul în care o ţară încetează să fie membru, Banca va pregăti recumpărarea acţiunilor acestei ţări de către Bancă, ca parte a lichidării conturilor cu această ţară, conform prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din acest articol. În acest scop, preţul de recumpărare a acţiunilor va fi valoarea indicată de registrele Băncii la data la care ţara încetează să fie membru.
    3. Plata pentru acţiunile recumpărate de Bancă conform acestui articol va fi guvernată de următoarele condiţii:
    (i) Orice sumă datorată ţării respective pentru acţiunile sale va fi reţinută atât timp cât ţara respectivă, banca centrală a acesteia sau oricare dintre agenţiile sale, organismele sau subdiviziunile politice rămân obligate, în calitate de împrumutat, garant sau altă parte contractantă, cu privire la investiţia de capital sau alte finanţări, faţă de Bancă, iar această valoare, la discreţia Băncii, poate fi aplicată oricărei astfel de răspunderi pe măsură ce devine scadentă. Nicio sumă nu va fi reţinută în contul datoriei contingente a ţării pentru viitoare solicitări de achitare a subscrierii sale pentru acţiuni conform paragrafului 3 din articolul 6. În orice caz, nicio sumă datorată unui membru pentru acţiunile sale nu va fi achitată până după şase (6) luni de la data la care ţara încetează să mai fie membru.
    (ii) Plăţile pentru acţiuni se pot face ocazional, la cedarea certificatelor privind acţiunile corespunzătoare de către ţara vizată, în măsura în care suma datorată ca preţ de recumpărare conform paragrafului 2 din acest articol depăşeşte valoarea totală a obligaţiilor, împrumuturilor, garanţiilor, investiţiilor de capital şi altor finanţări la care se face trimitere în subparagraful (i) din acest paragraf, până când fostul membru primeşte tot preţul de recumpărare.
    (iii) Plăţile se vor face în monedele disponibile hotărâte de Bancă, ţinând cont de poziţia sa financiară.
    (iv) În cazul în care Banca suportă pierderi la orice fel de pierderi, garanţii, investiţii de capital sau alte finanţări care erau restante la data la care ţara a încetat să fie membru, iar suma acestor pierderi depăşeşte valoarea rezervei prevăzute faţă de pierderi la acea dată, ţara vizată va rambursa, la cerere, suma prin care preţul de recumpărare a acţiunilor sale ar fi fost redus dacă pierderile ar fi fost luate în calcul la determinarea preţului de recumpărare. În plus, fostul membru va continua să fie obligat la orice solicitare de achitare pentru subscrieri nevărsate conform paragrafului 3 din articolul 6, în aceeaşi măsură în care ar fi fost obligat să răspundă dacă neutilizarea capitalului ar fi avut loc şi solicitarea ar fi fost făcută la momentul la care preţul de recumpărare a acţiunilor sale a fost determinat

    4. Dacă Banca îşi închide operaţiunile conform articolului 41 în termen de şase (6) luni de la data la are orice ţară încetează să fie membru, toate drepturile ţării respective vor fi determinate conform prevederilor articolelor 41-43. Această ţară va continua să fie considerată membru în scopul acestor articole, dar nu va avea drepturi de vot.

    CAP. VIII
    Suspendarea şi închiderea (rezilierea) operaţiunilor Băncii
    ART. 40
    Suspendarea temporară a operaţiunilor
    Într-o situaţie de urgenţă, Consiliul de administraţie poate suspenda temporar operaţiunile cu privire la noi împrumuturi, garanţii, investiţii de capital şi alte forme de finanţare conform subparagrafului 2 (vi) din articolul 11, în aşteptarea unei ocazii pentru alte consideraţii şi acţiuni îndeplinite de Consiliul guvernatorilor.

    ART. 41
    Închiderea operaţiunilor
    1. Banca îşi poate închide operaţiunile printr-o moţiune a Consiliului guvernatorilor aprobată printr-un mod cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28.
    2. După această închidere, Banca îşi va înceta imediat toate activităţile, cu excepţia celor corespunzătoare realizării, conservării şi păstrării metodice a activelor sale şi reglării obligaţiilor sale.

    ART. 42
    Răspunderea membrilor şi plata creanţelor
    1. În cazul închiderii operaţiunilor Băncii, răspunderea tuturor membrilor pentru subscrierile nevărsate la capitalul social al Băncii şi cu privire la deprecierea monedelor lor va continua până când toate pretenţiile creditorilor, inclusiv creanţele contingente, vor fi stinse.
    2. Toţi creditorii care au creanţe directe vor fi plătiţi în primul rând din activele Băncii şi apoi din plăţile către Bancă sau subscrieri neachitate sau nevărsate. Înainte de a face orice fel de plăţi către creditori care au creanţe directe, Consiliul de administraţie va face pregătirile necesare, conform propriilor aprecieri, pentru a asigura o distribuire pro rata între deţinătorii de creanţe directe şi contingente.

    ART. 43
    Distribuirea activelor
    1. Nicio distribuire de active nu se va face către membri în contul subscrierilor lor la capitalul social al Băncii până când:
    (i) toate datoriile către creditori sunt stinse sau asigurate; şi
    (ii) Consiliul guvernatorilor nu hotărăşte să execute această distribuire, printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris la articolul 28.

    2. Orice fel de distribuire a activelor Băncii către membri va fi proporţională cu capitalul social deţinut de fiecare membru şi va fi aplicată la momentele şi în condiţiile considerate de Bancă juste şi echitabile. Proporţia activelor distribuite nu trebuie să fie uniformă în funcţie de tipul de activ. Niciun membru nu va avea dreptul de a-şi primi partea dintr-o astfel de distribuire de active până când nu îşi va reglementa toate obligaţiile cu Banca.
    3. Orice membru care primeşte active distribuite conform acestui articol va avea aceleaşi drepturi cu privire la astfel de active, pe care Banca le-a avut înainte de a le distribui.

    CAP. IX
    Status, imunităţi, privilegii şi excepţii
    ART. 44
    Scopuri ale capitolului
    1. Pentru a permite Băncii să îşi îndeplinească scopul şi să îşi execute funcţiile care îi sunt încredinţate, statusul, imunităţile, privilegiile şi excepţiile stabilite în acest capitol vor fi acordate Băncii pe teritoriul fiecărui membru.
    2. Fiecare membru va lua măsuri imediate impuse de implementarea în propriul teritoriu a prevederilor stabilite în acest capitol şi va aduce la cunoştinţa Băncii măsurile luate.

    ART. 45
    Statusul Băncii
    Banca va deţine personalitate legală deplină şi, în special, capacitatea legală deplină:
    (i) de a încheia contracte;
    (ii) de a achiziţiona şi a dispune de bunuri mobile şi bunuri imobile;
    (iii) de a institui şi de a răspunde la proceduri legale; şi
    (iv) de a lua altfel de măsuri considerate necesare sau utile scopului şi activităţilor sale.


    ART. 46
    Imunitate faţă de procedurile judiciare
    1. Banca va avea imunitate faţă de orice formă de proces legal, cu excepţia cazurilor care rezultă din sau în legătură cu exercitarea puterilor sale de adunare de fonduri, prin împrumuturi sau alte moduri, de garantare a obligaţiilor sau de cumpărare şi vindere sau subscriere a vinderii de titluri, cazuri în care pot fi înaintate acţiuni împotriva Băncii doar într-un tribunal competent pe teritoriul unei ţări în care Banca are un sediu sau a desemnat un agent în scopul acceptării servirii sau notificării de proces sau a emis sau garantat titluri.
    2. În pofida prevederilor de la paragraful 1 al acestui articol, nicio acţiune nu va fi înaintată împotriva Băncii de către niciun membru sau de către nicio agenţie sau organism al unui membru sau de către nicio entitate sau persoană acţionând direct sau indirect sau obţinând pretenţii de la un membru sau de la o agenţie sau organism al unui membru. Membrii vor recurge la proceduri speciale pentru reglarea controverselor dintre Bancă şi membrii săi în modul prevăzut în acest acord, în statutele locale şi regulamentele Băncii sau în contractele încheiate de Bancă.
    3. Proprietatea şi activele Băncii, oriunde ar fi situate şi de către oricine ar fi deţinute, vor fi imune la toate formele de confiscare, poprire sau executare înainte de luarea unei decizii definitive împotriva Băncii.

    ART. 47
    Imunitatea activelor şi a arhivelor
    1. Proprietatea şi activele Băncii, oriunde ar fi situate şi indiferent de către oricine ar fi deţinute, vor fi imune de cercetări, rechiziţii, confiscare, expropriere sau orice altă formă de preluare sau prescriere prin acţiune executivă sau legislativă.
    2. Arhivele Băncii şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau care sunt deţinute de aceasta vor fi inviolabile, oriunde ar fi situate şi indiferent de către oricine ar fi ţinute.

    ART. 48
    Libertatea activelor de restricţii
    În măsura necesară executării obiectivelor şi funcţiilor Băncii în mod eficient şi sub rezerva prevederilor acestui Acord, toate proprietăţile şi activele Băncii vor fi libere de restricţii, reglementări, controale şi moratorii de orice natură.

    ART. 49
    Privilegiu pentru comunicări
    Comunicările oficiale ale Băncii vor primi din partea fiecărui membru acelaşi tratament pe care acesta îl acordă comunicărilor oficiale ale oricărui altui membru.

    ART. 50
    Imunităţi şi privilegii ale membrilor din conducere şi ale angajaţilor
    Toţi guvernatorii, directorii, supleanţii, preşedintele, vicepreşedinţii şi alţi membri din conducere şi angajaţi ai Băncii, inclusiv experţi şi consultanţi care prestează misiuni sau servicii pentru Bancă:
    (i) vor fi imuni la procese legale cu privire la acţiunile îndeplinite de ei în capacitatea lor oficială, cu excepţia situaţiilor în care Banca renunţă la imunitate şi se vor bucura de inviolabilitatea hârtiilor, documentelor şi registrelor lor oficiale;
    (ii) dacă nu sunt cetăţeni locali sau rezidenţi naţionali, li se vor acorda aceleaşi imunităţi de la restricţiile de imigrare, cerinţele de înregistrare a străinilor şi obligaţiile naţionale de serviciu şi aceleaşi facilităţi cu privire la regulile de schimb, aşa cum sunt acordate de membrii reprezentanţilor, oficialilor şi angajaţilor de rang comparabil ai altor membri; şi
    (iii) li se va acorda acelaşi tratament cu privire la facilităţile de deplasare, care este acordat de membri reprezentanţilor, oficialilor şi angajaţilor de rang comparabil ai altor membri


    ART. 51
    Scutire de impozitare
    1. Banca, activele, proprietăţile, veniturile şi operaţiunile şi tranzacţiile sale conforme cu acest acord vor fi scutite de toate impozitele şi de toate taxele vamale. De asemenea, Banca va fi scutită de orice fel de obligaţie pentru plata, reţinerea sau colectarea oricărui impozit sau a oricărei taxe.
    2. Niciun impozit de niciun fel nu va fi aplicat la sau cu privire la salariile, indemnizaţiile sau cheltuielile, după caz, achitate de Bancă directorilor, directorilor supleanţi, preşedintelui, vicepreşedinţilor şi altor membri din conducere sau angajaţi ai Băncii, inclusiv experţi şi consultanţi care prestează misiuni sau servicii pentru Bancă, cu excepţia situaţiilor în care un membru înaintează împreună cu instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare o declaraţie prin care acest membru reţine pentru el însuşi şi pentru subdiviziunile sale politice dreptul de a impozita salariile şi indemnizaţiile, după caz, achitate de Bancă cetăţenilor sau rezidenţilor naţionali ai acestui membru.
    3. Niciun impozit de niciun fel nu va fi aplicat niciunei obligaţii sau niciunui titlu emise/emis de Bancă, inclusiv dividende sau dobânzi la acestea, deţinute de oricine:
    (i) care discriminează între această obligaţie sau titlu exclusiv pentru că sunt emise de Bancă; sau
    (ii) dacă unica bază jurisdicţională pentru o astfel de impozitare este locul sau moneda în care este emisă, plătibilă sau plătită sau poziţia oricărui sediu sau loc de activitate ţinut de Bancă.

    4. Nici un impozit de niciun fel nu va fi aplicat niciunei obligaţii sau niciunui titlu garantate/garantat de Bancă, inclusiv orice dividend sau dobândă la acestea, deţinute de oricine:
    (i) care distinge între această obligaţie sau titlu exclusiv pentru că sunt garantate de Bancă; sau
    (ii) dacă unica bază jurisdicţională pentru o astfel de impozitare este poziţia unui sediu sau loc de activitate menţinute de Bancă.


    ART. 52
    Clauză de renunţare
    1. La propria discreţie, Banca poate renunţa la oricare dintre privilegiile, imunităţile şi excepţiile conferite în acest capitol în orice caz sau împrejurare, într-un mod şi în condiţiile în care le poate considera adecvate interesului optim al Băncii.

    CAP. X
    Modificare, interpretare şi arbitraj
    ART. 53
    Modificări
    1. Acest acord poate fi modificat doar printr-o moţiune a Consiliului guvernatorilor aprobată printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris de articolul 28.
    2. În pofida prevederilor paragrafului 1 din acest articol, acordul unanim al Consiliului guvernatorilor va fi necesar pentru aprobarea oricărei modificări care se aplică:
    (i) dreptului de retragere din Bancă;
    (ii) limitărilor de răspundere prevăzute la paragrafele 3 şi 4 din articolul 7; şi
    (iii) drepturilor referitoare la achiziţia de capital social prevăzută la paragraful 4 articolul 5.

    3. Orice propunere de modificare a acestui acord, fie că emană de la un membru, fie că emană de la Consiliul de administraţie, va fi comunicată preşedintelui Consiliului guvernatorilor, care va înainta propunerea către Consiliul guvernatorilor. Atunci când o modificare a fost adoptată, Banca o va atesta într-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor. Modificările vor intra în vigoare pentru toţi membrii la trei (3) luni de la data comunicării oficiale, dacă Consiliul guvernatorilor nu specifică în aceasta o perioadă diferită.

    ART. 54
    Interpretare
    1. Orice aspect de interpretare sau aplicare a prevederilor acestui acord care apare între orice membru sau Bancă sau între doi sau mai mulţi membri ai Băncii va fi înaintată Consiliului de administraţie pentru decizie. Dacă nu există niciun director de naţionalitatea sa în Consiliul respectiv, un membru în mod special afectat de aspectul avut în vedere va avea dreptul la reprezentare directă în Consiliul de administraţie pe durata acestei decizii; totuşi, reprezentantul acestui membru nu va avea niciun vot. Acest drept de reprezentare va fi reglementat de Consiliul guvernatorilor.
    2. În orice situaţie în care Consiliul de administraţie a luat o decizie conform paragrafului 1 din acest articol, orice membru poate solicita ca problema să fie înaintată Consiliului guvernatorilor, a cărui decizie va fi definitivă. În aşteptarea deciziei Consiliului guvernatorilor şi în măsura pe care o consideră necesară, Banca poate acţiona pe baza deciziei Consiliului de administraţie.

    ART. 55
    Arbitraj
    În cazul în care apare o neînţelegere între Bancă şi o ţară care a încetat să fie membru sau între Bancă şi orice membru după adoptarea unei moţiuni de închidere a operaţiunilor Băncii, această dispută va fi supusă arbitrajului de către un tribunal de trei judecători (arbitri). Unul dintre arbitri va fi desemnat de Bancă, un altul de ţara vizată, iar al treilea, dacă părţile nu convin altceva, va fi desemnat de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sau de altă autoritate care ar putea fi prevăzută de regulamentele adoptate de Consiliul guvernatorilor. Un vot majoritar al arbitrilor va fi suficient pentru a obţine o hotărâre care va fi definitivă şi de natură obligatorie asupra părţilor. Al treilea arbitru va avea puterea de a soluţiona toate chestiunile de procedură în orice situaţie în care părţile sunt în dezacord cu privire la aceasta.

    ART. 56
    Aprobare considerată dată
    Oricând este necesară aprobarea oricărui membru înainte ca orice acţiune să poată fi efectuată de către Bancă, cu excepţia celor de la paragraful 2 din articolul 53, aprobarea va fi considerată dată dacă membrul nu înaintează o obiecţie întrun termen rezonabil pe care Banca îl poate stabili în notificarea membrului cu privire la acţiunea propusă.

    CAP. XI
    Prevederi finale
    ART. 57
    Semnătură şi păstrare
    1. Acest acord, înregistrat cu Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare „Depozitar“), va rămâne deschis până la 31 decembrie 2015 pentru a fi semnat de guvernele ţărilor ale căror denumiri sunt stabilite în anexa A.
    2. Depozitarul va transmite copii certificate ale acestui acord către toţi semnatarii şi alte ţări care devin membri ai Băncii.

    ART. 58
    Ratificare, acceptare sau aprobare
    1. Acest acord se va supune ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi înregistrate cu depozitarul cel târziu la 31 decembrie 2016 sau, dacă este nevoie, până la o dată ulterioară care poate fi hotărâtă de Consiliul guvernatorilor printr-un vot cu majoritate calificată în modul descris de articolul 28. Depozitarul va notifica în mod corespunzător ceilalţi semnatari cu privire la fiecare înregistrare şi la data acesteia.
    2. Un semnatar al cărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare este înregistrat înainte de data la care acordul intră în vigoare va deveni membru al Băncii la data respectivă. Orice alt semnatar care îndeplineşte prevederile paragrafului anterior va deveni membru al Băncii la data la care instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare este înregistrat (depus).

    ART. 59
    Intrarea în vigoare
    Acest acord va intra în vigoare atunci când instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi fost depuse de cel puţin zece (10) semnatari ale căror subscrieri iniţiale, în modul stabilit în anexa A la acest acord, cuprind în total cel puţin cincizeci (50) la sută din totalul acestor subscrieri.

    ART. 60
    Şedinţa inaugurală şi demararea operaţiunilor
    1. De îndată ce acordul intră în vigoare, fiecare membru va desemna un guvernator, iar depozitarul va convoca şedinţa inaugurală a Consiliului guvernatorilor.
    2. La şedinţa inaugurală, Consiliul guvernatorilor:
    (i) va alege preşedintele;
    (ii) va alege directorii Băncii conform paragrafului 1 din articolul 25, cu condiţia ca Consiliul guvernatorilor să poată decide să aleagă mai puţini directori pentru o perioadă iniţială mai mică de doi ani ţinând cont de numărul membrilor şi de semnatarii care încă nu au devenit membri;
    (iii) va pregăti definirea datei la care Banca îşi va începe operaţiunile; şi
    (iv) va face alte asemenea aranjamente necesare pentru a pregăti demararea operaţiunilor Băncii.

    3. Banca va aduce la cunoştinţa membrilor săi data începerii operaţiunilor sale.

    Încheiat la Beijing, Republica Populară Chineză, la data de 29 iunie 2015, într-un singur exemplar original înregistrat în arhivele Depozitarului, în limbile engleză, chineză şi franceză, toate textele fiind egal autentice.
    ANEXA A

    Subscrieri iniţiale la capitalul social autorizat
    pentru ţările care pot deveni membri conform articolului 58

┌─────────────┬─────────┬──────────────┐
│ │Număr de │Subscriere │
│ │acţiuni │capital (în │
│ │ │milioane $) │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Partea A │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Membri │ │ │
│regionali │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Australia │36.912 │3.691,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Azerbaidjan │2.541 │254,1 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Bangladesh │6.605 │660,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Brunei │524 │52,4 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Cambodgia │623 │62,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│China │297.804 │29.780,4 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Georgia │539 │53,9 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│India │83.673 │8.367,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Indonezia │33.607 │3.360,7 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Iran │15.808 │1.580,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Israel │7.499 │749,9 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Iordan │1.192 │119,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Kazahstan │7.293 │729,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Coreea │37.388 │3.738,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Kuweit │5.360 │536,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Republica │268 │26,8 │
│Kârgâzstan │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Republica │ │ │
│Populară │430 │43,0 │
│Democrată │ │ │
│Laos │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Malaysia │1.095 │109,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Maldive │72 │7,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Mongolia │411 │41,1 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Myanmar │2.645 │264,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Nepal │809 │80,9 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Noua Zeelandă│4.615 │461,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Oman │2.592 │259,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Pakistan │10.341 │1.034,1 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Filipine │9.791 │979,1 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Qatar │6.044 │604,4 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Rusia │65.362 │6.536,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Arabia │25.446 │2.544,6 │
│Saudită │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Singapore │2.500 │250,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Sri Lanka │2.690 │269,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Tadjikistan │309 │30,9 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Thailanda │14.275 │1.427,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Turcia │26.099 │2.609,9 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Emiratele │11.857 │1.185,7 │
│Arabe Unite │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Uzbekistan │2.198 │219,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Vietnam │6.633 │663,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Nealocat │16.150 │1.615,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │750.000 │75.000,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Partea B │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Membri │ │ │
│nonregionali │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Austria │5.008 │500,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Brazilia │31.810 │3.181,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Danemarca │3.695 │369,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Egipt │6.505 │650,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Finlanda │3.103 │310,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Franţa │33.756 │3.375,6 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Germania │44.842 │4.484,2 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Islanda │176 │17,6 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Italia │25.718 │2.571,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Luxemburg │697 │69,7 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Malta │136 │13,6 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Ţările de Jos│10.313 │1.031,3 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Norvegia │5.506 │550,6 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Polonia │8.318 │831,8 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Portugalia │650 │65.0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Africa de Sud│5.905 │590,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Spania │17.615 │1.761,5 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Suedia │6.300 │630,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Elveţia │7.064 │706,4 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Marea │30.547 │3.054,7 │
│Britanie │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│Nealocat │2.336 │233,6 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL │250.000 │25.000,0 │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL│1.000.000│100.000,0 │
└─────────────┴─────────┴──────────────┘    ANEXA B

    Alegerea directorilor
    Consiliul guvernatorilor va prevedea cerinţele pentru desfăşurarea fiecărei alegeri a directorilor, conform următoarelor prevederi:
    1. Circumscripţii. Fiecare director va reprezenta unul sau mai mulţi membri dintr-o circumscripţie. Puterea de vot totală cumulată a fiecărei circumscripţii va fi alcătuită din voturile pe care directorul le poate da conform paragrafului 3 din articolul 28.
    2. Putere de vot a circumscripţiei. Pentru fiecare alegere, Consiliul guvernatorilor va stabili un procent (o pondere) minim(ă) pentru puterea de vot a circumscripţiei pentru directorii care urmează să fie aleşi de guvernatori reprezentând membri regionali (directori regionali) şi un procent (o pondere) minim(ă) pentru puterea de vot a circumscripţiei pentru directori care urmează să fie aleşi de guvernatori reprezentând membri nonregionali (directori nonregionali).
    (a) Procentul minim pentru directorii regionali va fi stabilit ca procent din voturile totale eligibile să fie date în alegere de către guvernatorii reprezentând membri regionali (guvernatori regionali). Procentul minim iniţial pentru directorii regionali va fi 6%.
    (b) Procentul minim pentru directorii nonregionali va fi stabilit ca procent din voturile totale eligibile să fie date în alegere de către guvernatorii reprezentând membri nonregionali (guvernatori nonregionali). Procentul minim iniţial pentru directorii nonregionali va fi 15%.

    3. Procent de ajustare: Pentru a ajusta puterea de vot în cadrul circumscripţiilor atunci când sunt necesare tururi succesive de scrutin conform paragrafului 7 de mai jos, Consiliul guvernatorilor va stabili, pentru fiecare alegere, un procent de ajustare pentru directorii regionali şi un procent de ajustare pentru directorii nonregionali. Fiecare procent de ajustare va fi mai mare decât procentul minim corespunzător:
    (a) Procentul de ajustare pentru directorii regionali va fi stabilit ca procent din voturile totale eligibile de dat în alegere de guvernatorii regionali. Procentul iniţial de ajustare pentru directorii regionali va fi 15%.
    (b) Procentul de ajustare pentru directorii nonregionali va fi stabilit ca procent din voturile totale eligibile de dat în alegere de guvernatorii nonregionali. Procentul iniţial de ajustare pentru directorii nonregionali va fi 60%.

    4. Număr de candidaţi. Pentru fiecare alegere, Consiliul guvernatorilor va stabili numărul de directori regionali şi de directori nonregionali care urmează să fie aleşi, în lumina deciziilor sale cu privire la mărimea şi alcătuirea Consiliului de administraţie, în conformitate cu paragraful 2 articolul 25.
    (a) Numărul iniţial de directori regionali va fi nouă.
    (b) Numărul iniţial de directori nonregionali va fi trei.

    5. Numiri. Fiecare guvernator poate numi o singură persoană. Candidaţii pentru mandatul de director regional vor fi desemnaţi de guvernatorii regionali. Candidaţii pentru mandatul de director nonregional vor fi desemnaţi de guvernatorii nonregionali.
    6. Vot. Fiecare guvernator poate vota pentru un candidat, dând toate voturile la care are dreptul membrul care îl desemnează conform paragrafului 1 articolul 28. Alegerea directorilor regionali se va face prin voturile exprimate ale guvernatorilor regionali. Alegerea directorilor nonregionali se va face prin voturile exprimate ale guvernatorilor nonregionali.
    7. Primul scrutin. La primul scrutin, candidaţii care primesc cel mai mare număr de voturi, până la numărul de directori de ales, vor fi aleşi ca directori, cu condiţia că, pentru a fi ales, un candidat trebuie să primească un număr suficient de voturi pentru a atinge procentul minim aplicabil.
    (a) Dacă numărul necesar de directori nu este ales la primul scrutin, iar numărul de candidaţi a fost la fel cu numărul de directori de ales, Consiliul guvernatorilor va defini acţiunile ulterioare pentru a finaliza alegerea directorilor regionali sau alegerea directorilor nonregionali, după caz.

    8. Scrutine ulterioare. Dacă numărul de directori nu este ales la primul scrutin şi au existat mai mulţi candidaţi decât numărul de directori de ales la scrutin, vor exista scrutine ulterioare, după caz. Pentru scrutinele ulterioare:
    (a) candidatul care primeşte cel mai mic număr de voturi în scrutinul precedent nu va fi un candidat în următorul scrutin.
    (b) Voturile vor fi date doar de: (i) guvernatorii care au votat în scrutinul precedent pentru un candidat care nu a fost ales; şi (ii) guvernatorii ale căror voturi pentru un candidat care a fost ales sunt considerate a fi ridicat voturile pentru candidatul respectiv peste procentul de ajustare aplicabil conform (c) de mai jos.
    (c) Voturile tuturor guvernatorilor care dau voturi pentru fiecare candidat vor fi adăugate în ordinea descrescătoare a numărului, până când numărul de voturi care reprezintă procentul de ajustare aplicabil este depăşit. Guvernatorii ale căror voturi au fost numărate în calculul respectiv vor fi consideraţi a-şi fi dat toate voturile pentru directorul respectiv, inclusiv guvernatorul ale cărui voturi au dus totalul la mai mult de procentul de ajustare. Ceilalţi guvernatori ale căror voturi nu au fost contorizate în calculul respectiv vor fi consideraţi a fi ridicat voturile totale ale candidatorului peste procentul de ajustare, iar voturile acestor guvernatori nu vor conta în alegerea candidatului respectiv. Ceilalţi guvernatori pot vota în scrutinul următor.
    (d) Dacă în orice scrutin ulterior rămâne un singur director de ales, directorul poate fi ales printr-o majoritate simplă a voturilor rămase. Toate aceste voturi rămase vor fi considerate a fi contat în alegerea ultimului director.

    9. Cedarea voturilor. Orice guvernator care nu participă la vot pentru alegere sau ale cărui voturi nu contribuie la alegerea unui director poate ceda voturile la care are dreptul unui director ales, cu condiţia ca acest guvernator să fi obţinut în prealabil acordul tuturor acelor guvernatori care au ales acel director pentru această cesiune.
    10. Privilegii ale membrului fondator. Numirea şi votul de către guvernatori pentru directori şi desemnarea de directori supleanţi de către directori vor respecta principiul conform căruia fiecare membru fondator va avea privilegiul de a desemna directorul sau un director supleant în circumscripţia sa permanent sau alternant.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016