Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 8 octombrie 2020  dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 8 octombrie 2020 dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 987 din 26 octombrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 26 octombrie 2020.
──────────
    *) Traducere.
    Acest acord de împrumut este încheiat de către şi între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de Creditor, şi România, reprezentată de ministrul finanţelor publice, în calitate de Împrumutat, denumite în continuare, colectiv, „părţi“ şi individual „parte“.
    PREAMBUL
    Având în vedere că:
    (1) Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19^1 permite Uniunii Europene să acorde asistenţă financiară unui stat membru. În acest scop, acest regulament împuterniceşte Comisia să contracteze împrumuturi în numele Uniunii de pe piaţa de capital sau de la instituţii financiare;
    ^1 JOUE L 159/20.05.2020, p. 1.

    (2) potrivit art. 8(2) al acestui Regulament, asistenţa financiară va îmbrăca forma unui împrumut acordat de către Uniune statului membru în cauză, în baza unui acord de împrumut conţinând prevederile stabilite de art. 220(5) al Regulamentului (UE, Euratom) 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 1.296/2013, (UE) 1.301/2013, (UE) 1.303/2013, (UE) 1.304/2013, (UE) 1.309/2013, (UE) 1.316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 şi a Deciziei 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) 66/2012^2 (Regulamentul financiar);
    ^2 JOUE L 193/30.07.2018, p. 1.

    (3) fără a prejudicia art. 282(3) din Regulamentul financiar, prevederile Regulamentului financiar privind implementarea asistenţei financiare de către Creditor se vor aplica împrumutului acordat în cadrul acestui acord;
    (4) la data de 7 august 2020, Împrumutatul a solicitat o astfel de asistenţă financiară;
    (5) Consiliul, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a acestuia din 25 septembrie 2020^3 privind acordarea unui sprijin temporar României în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţia de urgenţă generată de epidemia de COVID-19, a hotărât să acorde Împrumutatului un împrumut în valoare maximă de 4.099.244.587 EUR, cu o maturitate medie maximă de 15 ani, cu perioadă de valabilitate de 18 luni începând cu prima zi după notificarea României cu privire la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului şi acolo unde este aplicabil a stabilit ce evidenţe ulterioare legate de măsurile planificate vor fi transmise de către România;
    ^3 JOUE L 314/29.09.2020, p. 55.

    (6) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele Uniunii şi după primirea solicitării scrise din partea Împrumutatului, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate pentru finanţare, sumele obţinute din acestea fiind apoi subîmprumutate Împrumutatului;
    (7) asistenţa financiară în cadrul acestui acord se acordă în coroborare cu şi în strictă legătură cu emisiunile de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate (denumite şi „contracte de împrumut“);
    (8) autorităţile Împrumutatului vor asigura măsurile corespunzătoare de combatere şi luptă împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afectează Împrumutul,
    prin urmare, părţile la prezentul acord au convenit următoarele:
    1. Definiţii
    Termenii următori utilizaţi în acest acord (inclusiv în preambul) au următoarea semnificaţie:

    (1) „Acord“ înseamnă acest acord de împrumut.

    (2) „Perioadă de disponibilitate“ înseamnă perioada definită în art. (2) al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului.

    (3) „Împrumutat“ înseamnă România.

    (4) „Contract de împrumut“ înseamnă un aranjament la care devine parte Creditorul pentru a finanţa o rată. Termenii unei rate vor fi aceiaşi cu cei stabiliţi în contractul de împrumut corespondent, cu condiţia ca aceşti termeni să corespundă celor prevăzuţi în cererea de fonduri aferentă.

    (5) „Rată de împrumut“ înseamnă dobânda anuală aferentă unei tranzacţii financiare, conform definiţiei din contractul de împrumut aferent.

    (6) „Zi lucrătoare“ înseamnă o zi în care este deschis pentru activitate sistemul de plată TARGET2.^4
    ^4 Sistemul Transeuropean cu decontare pe bază brută în timp real 2.


    (7) „Convenţia privind ziua lucrătoare“ înseamnă convenţia privind ziua lucrătoare, comunicată în notificarea de confirmare.

    (8) „Comisia“ înseamnă Comisia Europeană.

    (9) „Notificare de confirmare“ înseamnă notificarea emisă în scris de către Creditor Împrumutatului în forma prevăzută în anexa 2, în care se stabilesc condiţiile finale ale unei rate.

    (10) „Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului“ înseamnă Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului din 25 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin temporar României în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţia de urgenţă generată de epidemia de COVID-19.

    (11) „Cerere“ înseamnă o cerere scrisă din partea Comisiei în conformitate cu Acordul de garanţie voluntară.

    (12) „Data de tragere“ înseamnă, în relaţie cu orice rată, data în care are loc transferul sumei nete trase în contul Împrumutatului deschis la Banca Naţională a României, după cum este prevăzut în art. 10(2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

    (13) „Data scadenţei“ înseamnă orice dată la care devine scadentă o plată pe care Împrumutatul trebuie să o efectueze conform acestui acord.

    (14) „BCE“ înseamnă Banca Centrală Europeană.

    (15) „Eveniment de neonorare a obligaţiilor“ înseamnă orice eveniment definit în clauza 9(1).

    (16) „UE“ înseamnă Uniunea Europeană.

    (17) „Îndatorare publică externă“ înseamnă orice îndatorare ce constituie datorie guvernamentală generală şi (i) care este exprimată sau plătibilă într-o monedă diferită de moneda Împrumutatului; şi (ii) care iniţial nu a apărut sau nu a fost asumată printr-un acord sau instrument încheiat sau emis către creditori care sunt toţi fie rezidenţi ai României, fie entităţi având sediul principal sau locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul României.

    (18) „Facilitate“ înseamnă suma ratelor pe care Creditorul le disponibilizează Împrumutatului în sumă agregată a principalului de până la 4.099.244.587 EUR, în baza prezentului acord şi în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului.

    (19) „Tranzacţie financiară“ înseamnă o emisiune de obligaţiuni sau orice altă tranzacţie financiară adecvată pentru finanţarea sumei unei rate.

    (20) „Acord de garanţie voluntară“ înseamnă acordul de garanţie încheiat între Comisie şi România, în baza art. 11(3) al Regulamentului (UE) 2020/672.

    (21) „Datorie guvernamentală generală“ înseamnă îndatorarea ce cuprinde datoria guvernamentală generală stabilită în conformitate cu Sistemul european de conturi 2010 (ESA 2010) aşa cum este stipulată de Regulamentul (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din comunitate^5.
    ^5 JOUE L 310/30.11.1996, p. 1.


    (22) „Rată“ înseamnă o parte a împrumutului conform clauzei 2(2).

    (23) „Perioadă de dobândă“ înseamnă, pentru fiecare rată, prima perioadă de dobândă şi fiecare dintre perioadele de douăsprezece luni consecutive ulterioare până la data scadenţei finale.

    (24) „Rata dobânzii“ înseamnă dobânda anuală calculată la o rată pe durata unei perioade de dobândă.

    (25) „Împrumut“ înseamnă în mod colectiv toate sumele disponibilizate sau care urmează a fi disponibilizate Împrumutatului în cadrul Facilităţii.

    (26) „Maturitate“ înseamnă data programată pentru rambursarea integrală a principalului unei rate, astfel cum este definită în notificarea de confirmare.

    (27) „Valoarea netă disponibilizată“ înseamnă sumele din tranzacţia financiară, mai puţin cuantumul agregat al tuturor comisioanelor, spezelor şi costurilor aferente respectivei tranzacţii financiare şi pregătirii şi executării, la care se face referire în clauza 6(4) în legătură cu oricare rată, rezultatul fiind suma ce urmează a fi disponibilizată Împrumutatului.

    (28) „Îndatorare publică internă“ înseamnă întreaga datorie guvernamentală generală care: (i) este exprimată în moneda Împrumutatului; (ii) este sub forma sau este reprezentată de obligaţiuni, hârtii sau alte titluri de valoare sau garanţii pentru astfel de titluri; şi (iii) este sau poate fi cotată sau listată sau achiziţionată şi vândută în mod obişnuit pe orice bursă de valori, sistem automat de tranzacţionare, tranzacţionare în afara bursei sau pe altă piaţă de tranzacţionare a titlurilor de valoare.

    (29) „Îndatorare relevantă“ înseamnă îndatorarea publică externă şi îndatorarea publică internă.

    (30) „Cerere de fonduri“ înseamnă cererea de fonduri din partea Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 1, prin care se acceptă în mod irevocabil condiţiile indicate în aceasta în conformitate cu clauza 4(1).

    (31) „Regulamentul (UE) 2020/672“ înseamnă Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19^6.
    ^6 JOUE L 159/20.05.2020, p. 1.


    (32) „Impozit“ înseamnă orice impozit, taxă, speză sau orice sumă percepută sau reţinută la sursă de natură similară (inclusiv orice penalitate sau dobândă aplicabilă în legătură cu orice incident de neplată sau de plată cu întârziere a oricăror astfel de sume).

    (33) „Data transferului“ înseamnă, în relaţie cu orice Rată, a douăzecea zi lucrătoare anterioară datei scadenţei aferente.


    2. Împrumutul Creditorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în euro, în cuantum agregat al principalului de până la 4.099.244.587 EUR, în condiţiile şi termenii definiţi în Regulamentul (UE) 2020/672, Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului, Acordul de garanţie voluntară şi în acest acord.
    (2) Numărul maxim de rate este prevăzut în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului.
 Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul facilităţii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 672/2020 şi cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului.
    (4) Împrumutul va fi exprimat doar în euro, aceasta fiind valuta în care va fi contabilizat şi rambursat împrumutul.

    3. Scadenţa
    Potrivit art. 2 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului, scadenţa medie a împrumutului nu va depăşi 15 ani. Aceasta va fi calculată ca scadenţă medie ponderată a ratelor care constituie împrumutul.

    4. Trageri, condiţionalităţi precedente şi disponibilizare

    (1) Până la intrarea în vigoare a acestui acord nu se va efectua nicio tragere. Împrumutatul poate solicita, după consultarea cu Creditorul, disponibilizarea ratelor din împrumut, prin transmiterea către Creditor a unei cereri de fonduri completate corespunzător, în conformitate cu Regulamentul (UE) 672/2020 şi cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului. Împrumutatul este angajat în mod irevocabil prin termenii cererii de fonduri, cu excepţia eventualităţii în care Creditorul a transmis o notificare în scris prin care se indică imposibilitatea Uniunii Europene de a încheia tranzacţia financiară în condiţiile menţionate în respectiva cerere de fonduri.

    (2) O cerere de fonduri nu va fi considerată a fi completată în mod corespunzător decât dacă menţionează informaţiile prevăzute în anexa 1.

    (3) Obligaţia Creditorului de a transfera Împrumutatului valoarea netă disponibilizată aferentă unei rate, în cadrul acestui acord, va fi condiţionată de:
    (a) neapariţia vreunui eveniment care să determine că oricare dintre declaraţiile exprimate în avizul juridic emis de directorul Direcţiei juridice din Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 3, este incorectă;
    (b) primirea de către Creditor de la ministrul finanţelor publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze cererile de fonduri (şi deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul) şi care să conţină specimenele de semnătură ale acestor persoane;
    (c) adoptarea de către Creditor a unei decizii de eliberare şi/sau de împrumut în care să se confirme îndeplinirea, potrivit Creditorului, a condiţiilor necesare efectuării tragerii prevăzute în acest acord şi în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului;
    (d) semnarea de către Creditor a contractului (contractelor) de împrumut şi primirea de către BCE la data tragerii a sumelor nete ale tranzacţiei financiare;
    (e) neapariţia, de la data acestui acord, a niciunei schimbări substanţiale negative care, în opinia Creditorului, după consultarea cu Împrumutatul, ar putea prejudicia în mod substanţial capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de plată asumate prin acest acord, şi anume de a asigura plata serviciului datoriei aferent oricărei rate ce va fi disponibilizată şi rambursarea acesteia;
    (f) neapariţia niciunui eveniment de neonorare a obligaţiilor care să nu fi fost rezolvat într-o manieră satisfăcătoare pentru Creditor.


    (4) Condiţionat de îndeplinirea cerinţelor de mai sus şi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/672 şi cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului, Creditorul va lansa orice tranzacţie financiară pe care o va considera potrivită pentru finanţarea sumei unei rate.

    (5) Odată finalizată tranzacţia financiară, Creditorul va emite Împrumutatului o notificare de confirmare, în care sunt prevăzuţi termenii finali ai ratei. Se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans termenii ratei prevăzuţi în notificarea de confirmare, cu condiţia ca aceştia să respecte termenii stabiliţi de Împrumutat în cererea de fonduri. Pentru evitarea oricărui dubiu, Creditorul nu are nicio obligaţie de a analiza în mod favorabil, la niciun moment, nicio eventuală solicitare din partea Împrumutatului de a modifica vreunul din termenii financiari ai unei rate.

    (6) Creditorul va instructa BCE să transfere valoarea netă disponibilizată a unei rate la data tragerii în următorul cont în euro al Împrumutatului: Banca Naţională a României (BNR) TARGET2 participant direct SWIFT BIC: NBORROBUXXX pentru Ministerul Finanţelor Publice SWIFT BIC: TREZROBUXXX, IBAN RO45NBOR3216800410EURXXX.

    (7) Dreptul Împrumutatului de a primi rate în baza acestui acord expiră la finele perioadei de disponibilitate, dată de la care orice sumă netrasă din facilitate se va considera anulată imediat, excepţie făcând orice rată pentru care Comisia a adoptat o decizie de împrumut până la acea dată şi pentru care disponibilizarea va avea loc ulterior acelei date.

    5. Declaraţii, garanţii şi angajamente

    (1) Declaraţii
    Prin semnarea acestui acord, Împrumutatul declară şi garantează Creditorului că la data acestui acord şi la fiecare din datele de tragere:
    (a) fiecare tranşă va constitui o obligaţie negarantată, directă, necondiţionată, nesubordonată şi generală a Împrumutatului şi va avea cel puţin rang pari passu ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate şi nesubordonate prezente şi viitoare ale Împrumutatului, ce decurg din îndatorarea relevantă prezentă sau viitoare a acestuia; şi
    (b) avizul juridic emis de directorul Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu clauza 4(3)(a) este corect şi reflectă realitatea.    (2) Angajamente
    Împrumutatul se angajează că, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord va fi fost integral rambursată şi toate dobânzile şi sumele suplimentare datorate, dacă există, conform acestui acord, vor fi fost integral plătite:
    (a) să utilizeze valoarea netă disponibilizată a fiecărei rate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/672 şi cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului şi cu orice alte condiţii aplicabile la data emiterii cererii de fonduri;
    (b) să obţină şi să menţină pe deplin în vigoare toate autorizaţiile necesare pentru a îndeplini obligaţiile ce îi revin prin acest acord;
    (c) să respecte, în toate privinţele, legile aplicabile ce pot influenţa capacitatea sa de a duce la îndeplinire acest acord;
    (d) să plătească toate comisioanele, costurile şi cheltuielile, inclusiv costuri de derulare, dacă sunt aplicabile, rezultate din orice tranzacţie financiară pe care Creditorul ar fi putut să o angajeze în baza acestui acord ca urmare a primirii unei cereri de fonduri, indiferent dacă în ultimă instanţă rata este disponibilizată sau nu;
    (e) fără a prejudicia Protocolul 7 anexat la tratate, să recunoască faptul că Creditorul va beneficia de o capacitate juridică şi privilegii identice cu cele acordate instituţiilor financiare internaţionale;
    (f) să se asigure că verificările şi măsurile la care se face referire în clauza 11 (5) din prezentul acord sunt implementate;
    (g) exceptând privilegiile enumerate în subparagrafele (1)-(8) de mai jos:
    (i) să nu garanteze prin ipotecarea, gajarea sau prin alte forme de grevare a propriilor sale active sau venituri nicio datorie relevantă prezentă sau viitoare şi nicio garanţie sau asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă în acelaşi timp şi împrumutul beneficiază de rang parri passu şi pro rata într-o astfel de garanţie; şi
    (ii) ţinând seama de particularităţile instrumentelor de împrumut ale Uniunii, să nu acorde niciunui creditor sau deţinător de datorie guvernamentală generală niciun fel de prioritate în faţa Creditorului.


    Instituirea următoarelor privilegii nu va constitui încălcare a acestei clauze:

    (1) privilegiile asupra oricărei proprietăţi, instituite pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietăţi sau construcţie a acelei proprietăţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut iniţial obiectul său şi care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanţării asigurate iniţial; şi

    (2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor comerciale obişnuite (şi care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara Împrumutatului; şi

    (3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor îndatorări relevante contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui anume proiect de investiţii, cu condiţia ca proprietăţile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăţi ce fac obiectul respectivei finanţări a proiectului sau să fie venituri sau creanţe ce decurg din proiect; şi

    (4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii să fie limitate la proprietăţile afectate în prezent de acestea şi la proprietăţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord (inclusiv, în scopul evitării confuziilor, cristalizarea oricăror comisioane variabile asumate la data acestuia acord) şi cu condiţia ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate sau asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi

    (5) orice alte privilegii şi drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de către Împrumutat; şi

    (6) orice privilegiu acordat sau consimţit în cadrul unei tranzacţii de securitizare ce a fost agreată în prealabil de către Creditor, cu condiţia ca respectiva tranzacţie să respecte condiţiile Acordului de garanţie voluntară şi să fie reflectată în conturile naţionale în conformitate cu principiile ESA 2010 şi cu instrucţiunile Eurostat privind tranzacţiile de securitizare efectuate de guvernele statelor membre; şi

    (7) orice privilegiu prin care se garantează obligaţii ale Împrumutatului faţă de orice depozitar central de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear, oferit în activitatea normală; şi

    (8) orice privilegiu ce garantează o datorie de sub 3 milioane EUR, cu condiţia ca valoarea agregată maximă a datoriei garantate prin privilegiul respectiv să nu depăşească 50 de milioane EUR.

    Sintagma „finanţarea unui anume proiect de investiţii“, astfel cum este utilizată în acest clauză, înseamnă orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăţi ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanţare agreează în mod expres să privească proprietăţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietăţi sau pierderile sau pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor acordate.


    6. Dobânzi, costuri şi cheltuieli

    (1) Pentru fiecare rată scadentă, Împrumutatul va transfera în contul menţionat în clauza 8(3) la fiecare dată a transferului o sumă egală cu dobânda acumulată până la finele perioadei de dobândă la principalul nerambursat al acelei rate, suma respectivă fiind apoi scăzută din dobânda datorată în relaţie cu acea rată pentru acea perioada de dobândă la data scadenţei. Rata dobânzii, ca şi datele de scadenţă şi datele de transfer aferente vor fi, pentru fiecare rată, comunicate Împrumutatului în notificarea de confirmare pentru acea rată.

    (2) Rata dobânzii, perioadele de dobândă şi datele scadenţelor pentru plata dobânzii vor fi aceleaşi ca cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.

    (3) Fără a aduce atingere condiţiilor prevăzute în clauza 9 din acest acord şi prin derogare de la art. 99 din Regulamentul financiar, în cazul în care Împrumutatul nu îşi respectă obligaţia de a transfera orice sumă datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti Creditorului în plus dobânda de neonorare a obligaţiilor la suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată şi neplătită), de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având duratele pe care Creditorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la suma restantă respectivă, la cea mai mare dintre următoarele:
    a) o rată pe an, care este valoarea agregată a:
    (i) trei sute cincizeci (350) de puncte de bază; şi
    (ii) rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru operaţiunile sale de refinanţare a principalului;
    sau

    b) două sute (200) de puncte de bază peste rata dobânzii ce ar fi fost aplicabilă dacă suma restantă ar fi constituit o rată în intervalul în care nu a fost achitată.
    Pe perioada în care obligaţia de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va recalcula în conformitate cu prevederile acestei clauze 6(3) în ultima zi a fiecărei astfel de perioadă de dobândă, iar dobânda neplătită conform acestei clauze, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecărei astfel de perioade de dobândă. Dobânda aferentă obligaţiilor neonorate este exigibilă şi plătibilă imediat.    (4) Împrumutatul se angajează să achite toate costurile şi cheltuielile efectuate şi plătibile de către Creditor în legătură cu tranzacţia financiară şi cu pregătirea şi implementarea contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi plătibile de către Creditor în legătură cu aceste contracte de împrumut şi orice alte costuri şi cheltuieli conexe pe perioada de valabilitate a contractelor de împrumut. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri juridice (cum ar fi costurile aferente avizelor juridice, după caz), costuri de rating şi comisioane aferente serviciilor financiare ale contractelor de împrumut, taxe, cheltuieli de înregistrare şi costuri de publicare. Orice costuri şi cheltuieli în sarcina Împrumutatului vor fi strict şi direct legate de executarea tranzacţiilor. Împrumutatului i se va percepe partea din costurile suportate în tranzacţie ca proporţie din sumele pe care le primeşte din tranzacţie. Creditorul va contabiliza şi, acolo unde este necesar, va justifica orice costuri şi cheltuieli în sarcina Împrumutatului.

    (5) Împrumutatul se angajează să plătească Creditorului toate dobânzile, costurile şi cheltuielile suplimentare, inclusiv onorarii juridice, efectuate şi plătibile de către Creditor ca urmare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile asumate de către Împrumutat prin acest acord. Pentru evitarea oricărui dubiu, o plată efectuată de Împrumutat la orice dată diferită de data transferului se va interpreta ca nerespectare a obligaţiilor de rambursare asumate prin acest acord.

    (6) În situaţia în care Creditorul, din cauza condiţiilor de piaţă existente la momentul lansării unei emisiuni de obligaţiuni sau a oricărei alte tranzacţii financiare, nu poate obţine o finanţare la sau sub nivelul maxim al ratei împrumutului la care se face referire în cererea de fonduri aferentă, atunci Creditorul nu are nicio obligaţie să pună la dispoziţia Împrumutatului valoarea netă disponibilizată a ratei. Cu toate acestea, la solicitarea Împrumutatului, Creditorul poate, după consultarea cu acesta, să propună o rată de dobândă revizuită în conformitate cu condiţiile de piaţă existente, caz în care Împrumutatul poate transmite o cerere de fonduri amendată, pentru tranşele rămase reflectând această rată a dobânzii revizuită.

    7. Rambursarea, rambursarea anticipată şi anularea

    (1) Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei rate la data (datele) şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut corespondente şi care îi sunt comunicate de către Creditor în notificarea de confirmare corespunzătoare.
    Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în clauza 8(3) la „data transferului“.
    Nicio sumă a principalului transferată de către Împrumutat în scopul unei rambursări în contul menţionat în clauza 8(3) nu poate fi reîmprumutată.


    (2) Termenii şi condiţiile tranzacţiei financiare nu vor include o clauză de rambursare anticipată.

    (3) Creditorul poate suspenda sau anula orice rate netrase din facilitate dacă:
    (a) Împrumutatul îşi declară intenţia de a nu mai efectua trageri în cadrul facilităţii; sau
    (b) Împrumutatul nu respectă condiţiile Regulamentului (UE) 2020/672, ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului, ale Acordului sau ale Acordului de garanţie voluntară.


    8. Plăţi

    (1) Toate plăţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără compensări sau contrapretenţii, fără deducerea oricăror taxe, comisioane sau oricăror alte speze şi a oricăror alte costuri pe toată durata acestui acord.

    (2) Împrumutatul declară că toate plăţile şi transferurile efectuate în cadrul acestui acord, precum şi acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei astfel de taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Dacă totuşi Împrumutatul sau Banca Naţională a României sunt obligaţi prin lege să procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va plăti sumele suplimentare necesare astfel încât Creditorul să primească integral sumele precizate în acest acord.

    (3) Toate plăţile vor fi făcute de Împrumutat la data transferului, înainte de ora 11,00 a.m., ora Luxemburgului, în contul de participant la TARGET 2 al BCE, cod SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC 4062990129 cu referinţa: „împrumut SURE pentru România“. Sumele transferate de Împrumutat la data transferului vor rămâne în contul respectiv de la BCE până la data scadenţei corespunzătoare.

    (4) Dacă Împrumutatul plăteşte pentru oricare dintre rate o sumă mai mică decât valoarea totală datorată şi care trebuie plătită conform acestui acord, Împrumutatul renunţă prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.
    Suma astfel plătită în cadrul unei tranşe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în cadrul tranşei respective în următoarea ordine:
    (a) în primul rând speze, cheltuieli şi despăgubiri;
    (b) în al doilea rând, dobânda datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform clauzei 6(3);
    (c) în al treilea rând, dobânda; şi
    (d) în al patrulea rând, principalul,
    cu condiţia ca aceste sume să fie scadente sau restante la data respectivă.    (5) Orice calcule şi determinări efectuate de către Creditor în cadrul acestui acord:
    (a) vor fi efectuate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial; şi
    (b) vor fi obligatorii pentru Creditor şi Împrumutat, în absenţa unor erori evidente.


    (6) Convenţia privind ziua lucrătoare aplicabilă este cea comunicată prin notificarea de confirmare.

    9. Evenimente de neonorare a obligaţiilor

    (1) Creditorul poate, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, anula facilitatea şi/sau declara că soldul principalului împrumutului este datorat şi plătibil imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă:
    (a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte sau nu îşi va putea îndeplini obligaţia de a transfera la data transferului, integral sau parţial, orice plată de principal sau dobândă sau orice alte sume scadente în cadrul Acordului, în maniera agreată în cadrul acestui acord, în legătură cu oricare dintre rate; sau
    (b) Împrumutatul nu plăteşte sau nu va putea plăti, integral sau parţial, la data scadenţei stabilită, orice plată de principal sau dobândă sau oricare alte sume scadente în cadrul Acordului, în maniera agreată în cadrul acestui acord; sau
    (c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumată prin acest acord, alta decât cele conţinute în clauza 9(1)(a) sau (b) (inclusiv obligaţia prevăzută în clauza 2(3) din acest acord de a utiliza împrumutul în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2020/672 şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1.355 a Consiliului, sau ale Acordului de garanţie voluntară, şi această stare persistă timp de o lună după ce Creditorul comunică în scris Împrumutatului; sau
    (d) Creditorul transmite Împrumutatului o declaraţie de neonorare a obligaţiilor, în situaţia în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene declară că obligaţiile Împrumutatului asumate prin acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat sau nu sunt executorii împotriva acestuia sau sunt ilegale; sau
    (e) Creditorul transmite Împrumutatului o declaraţie de neonorare a obligaţiilor în situaţiile în care (i) s-a stabilit că în legătură cu acest acord sau cu Acordul de garanţie voluntară, Împrumutatul s-a angajat în orice act de fraudă sau corupţie sau în orice altă activitate ilegală de natură să prejudicieze interesele financiare ale Creditorului; sau (ii) vreuna din declaraţiile sau garanţiile prezentate de Împrumutat în cadrul acestui acord este incorectă, neadevărată sau de natură să inducă în eroare şi, care, în opinia Creditorului, ar putea avea un impact negativ asupra capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin acest acord sau asupra drepturilor pe care Creditorul le are prin acest acord; sau
    (f) există cu privire la oricare acord de împrumut anterior dintre Împrumutat şi Creditor sau orice instituţie sau organism al UE, indiferent de sumă, o declaraţie de neonorare sau este o neonorare de către Împrumutat a oricărei obligaţii de plată de orice fel faţă de Creditor sau faţă de orice instituţie UE care conduce la o declarare a stării de neonorare a obligaţiilor; sau
    (g) îndatorarea relevantă a Împrumutatului având un cuantum agregat al principalului de peste 250 milioane EUR face obiectul unei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de plată aşa cum este aceasta definită în orice instrument ce guvernează sau probează acea îndatorare, şi ca rezultat al acelei declaraţii de neonorare a obligaţiilor are loc o accelerare a respectivei îndatorări sau un moratoriu al plăţilor de facto; sau
    (h) Împrumutatul nu îşi plăteşte o parte substanţială a îndatorării sale relevante atunci când aceasta ajunge la scadenţă sau declară sau impune un moratoriu la plata îndatorării sale relevante sau a unei îndatorări relevante asumate sau garantate de acesta.


    (2) Creditorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să îşi exercite drepturile conform acestei clauze şi poate de asemenea să le exercite numai parţial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi. Nicio întârziere în exercitarea acestor drepturi nu poate implica renunţarea la niciun drept.

    (3) Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile şi comisioanele plătibile de Creditor ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre rate, conform acestei clauze, incluzând şi dobânda aferentă perioadei rămase până la scadenţa iniţială. Totodată, Împrumutatul va plăti dobânda de neonorare a obligaţiei, conform clauzei 6(3) de mai sus, care se va acumula de la data la care cuantumul soldului împrumutului a fost declarat scadent şi plătibil imediat până la data la care suma este achitată integral.

    10. Angajamente privind informaţiile

    (1) Împrumutatul va furniza Creditorului orice informaţie referitoare la orice eveniment despre care se poate anticipa în mod rezonabil că va genera un eveniment de neonorare a obligaţiilor (şi paşii, dacă există, de remediere a situaţiei), incluzând orice informaţie relevantă pentru evaluarea oricăror acţiuni sau activităţi prevăzute în clauza 9 (1) (e) (i) din acest acord.

    (2) Împrumutatul va furniza Creditorului orice informaţie referitoare la verificările, măsurile şi acţiunile la care se face referire în clauza 11(5) din acest acord.

    (3) În conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2020/672, Împrumutatul va furniza Creditorului, din 6 în 6 luni, un raport privind implementarea cheltuielilor publice programate susţinute prin rate, până la momentul la care respectivele cheltuieli publice programate au fost integral implementate.

    (4) În vederea întocmirii raportului prevăzut în art. 14 din Regulamentul (UE) 2020/672, Creditorul poate solicita rapoarte privind utilizarea împrumutului.

    (5) Împrumutatul se angajează să îl informeze cu promptitudine pe Creditor în cazul în care intervine orice eveniment ce ar face ca cele afirmate în avizul juridic al Împrumutatului prevăzut în anexa 3 să nu mai fie valabile.

    (6) Împrumutatul se angajează să notifice Comisia cu privire la capacitatea sa de a răspunde unei cereri în termen de două (2) zile lucrătoare de la data cererii.

    11. Angajamente privind inspecţiile, prevenirea fraudei şi audituri

    (1) Creditorul, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană de Audit, vor beneficia de drepturile şi accesul necesare pentru a-şi exercita competenţele respective, inclusiv dreptul de a efectua investigaţii, de a-şi trimite propriii agenţi sau reprezentanţii autorizaţi în mod corespunzător să efectueze orice controale tehnice sau financiare, controale la faţa locului, inspecţii de audit pe care le consideră necesare în legătură cu gestionarea acestui împrumut.

    (2) Împrumutatul va furniza, în mod direct sau prin Departamentul de Management al Datoriei Publice, informaţii relevante şi documente care pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri, şi va lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfăşoare. Împrumutatul se angajează să asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful (1) în locurile şi incintele în care sunt păstrate informaţiile şi documentele relevante.

    (3) Împrumutatul se va asigura că orice terţă parte implicată în implementarea împrumutului acordă drepturi şi acces echivalent cu cele menţionate la clauza 11 (1) şi (2) din prezentul acord.

    (4) Împrumutatul va asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune sau de fraudă, de corupţie sau orice activitate ilegală efectivă, de natură să prejudicieze interesele financiare ale UE, ce au legătură cu gestionarea Împrumutului. Toate aceste cazuri, precum şi măsurile aferente lor, ce au fost adoptate de autorităţile competente naţionale vor fi raportate fără întârziere către Creditor.

    (5) Împrumutatul va verifica cu regularitate dacă sumele împrumutate în cadrul Facilităţii sunt utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/672, Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1355 a Consiliului şi cu prezentul acord şi se va asigură că există măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi frauda. În cazul utilizării necorespunzătoare sau ilegale a sumelor împrumutate în cadrul facilităţii, Împrumutatul va întreprinde acţiuni legale pentru recuperarea acestor sume.

    12. Notificări

    (1) Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris la adresele enumerate în anexa 4. Fiecare dintre părţi îşi va actualiza adresele şi va notifica cealaltă parte la acest acord în legătură cu modificarea ocazională a adreselor.

    (2) Notificările intră în vigoare la data primirii e-mailului sau a scrisorii prin care acestea sunt comunicate.

    (3) Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză.

    (4) Fiecare dintre părţile la acest acord îi va comunica celeilalte părţi, după semnarea acestui acord, lista şi specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să acţioneze în numele său în cadrul acestui acord. De asemenea, fiecare dintre părţi va actualiza această listă şi va notifica celeilalte părţi modificarea ocazională a acesteia.

    13. Diverse

    (1) Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral sau parţial nevalabilă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale sau neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord. Prevederile acestei clauze nu prejudiciază pe cele ale clauzei 9 (1) (d).

    (2) Preambulul şi anexele la acest acord constituie şi vor constitui parte integrantă a acestui acord.

    (3) Creditorul este total liber să recurgă la tranzacţii financiare care finanţează şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din acele contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporţional cu rata sa.

    (4) Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care Creditorul pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din tranzacţiile financiare corespondente, contractate de Creditor în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi Creditorul acceptă faptul că drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite şi interpretate prin referire la documentaţia de împrumut corespondentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut vor fi aplicabili acestui acord. Cu toate acestea, în cazul în care există vreun conflict între termenii acestui acord şi oricare contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.

    (5) Împrumutatul nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau obligaţiile ce îi revin prin acest acord fără a obţine în prealabil consimţământul scris al Creditorului.

    14. Legea şi jurisdicţia ce guvernează Acordul
    Acest acord şi toate obligaţiile necontractuale ce derivă din sau în legătură cu acesta sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, completată, dacă este necesar, de legea luxemburgheză.
    Părţile se angajează să înainteze orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord, jurisdicţiei exclusive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu art. 272 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

    15. Confidenţialitate
    Părţile păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile sau secrete obţinute de la cealaltă parte, cu excepţia cazului în care cealaltă parte şi-a dat consimţământul scris pentru divulgare. Această clauză nu trebuie interpretată pentru a acoperi informaţiile furnizate de Împrumutat în contextul clauzei 10 (3) sau (4) referitoare la rapoartele prevăzute la art. 13 sau 14 din Regulamentul (UE) 2020/672.

    16. Intrarea în vigoare

    (1) După semnarea sa de către toate părţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Creditorul a primit de la Împrumutat notificarea oficială, sub forma avizului juridic (anexa 3 la acest acord), prin care se confirmă că toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrării în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului în ceea ce priveşte obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.

    (2) Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă Acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părţile semnatare nu vor mai avea obligaţii în cadrul acestui acord.

    17. Semnarea Acordului
    Acest acord se va semna de către fiecare parte în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un document original.

    18. Anexe
    Anexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:
    1. Formular privind cererea de fonduri
    2. Formular privind notificarea de confirmare
    3. Formular privind avizul juridic
    4. Lista contactelor
    Semnat în România la 8 octombrie 2020 şi în Belgia la 19 octombrie 2020.


                    ROMÂNIA
                    în calitate de Împrumutat
                    Reprezentată de
                    Vasile-Florin Cîţu,
                    ministrul finanţelor publice
                    UNIUNEA EUROPEANĂ
                    reprezentată de
                    COMISIA EUROPEANĂ
                    în calitate de Creditor
                    Reprezentată de
                    Paolo Gentiloni,
                    comisar pentru economie
                    Comisia Europeană

    ANEXA 1

    FORMULAR DE CERERE DE FONDURI
    [Antetul Împrumutatului]
    Comisia Europeană
    Direcţia generală Buget
    Unitatea E3 - Împrumuturi
    În atenţia: directorului de unitate
    L-2920 Luxemburg
    Subiect: SURE - Cerere de fonduri
    Stimaţi domni,
    Facem referire la Acordul de împrumut datat [se va introduce data] încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat („Acordul“). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil disponibilizarea Ratelor din Împrumut în baza şi în conformitate cu Acordul, în termenii următori:
    a. Valoarea principalului ratelor: 4.099.244.587 EUR.
    b. Valoarea netă disponibilizată a fiecărei rate să fie de cel puţin 95% din valoarea principalului.
    c. Solicităm o rată fixă a dobânzii pentru rate, care va fi calculată pe baza ratei SWAP aferentă maturităţii respective, plus până la 100 puncte de bază sau a unei rate a dobânzii mai avantajoasă, dacă este obţinută pe piaţă.
    d. Maturitatea ratelor va fi între 3 şi 30 de ani.

    2. Confirmăm şi suntem de acord că tragerea fiecărei tranşe se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
    a. convingerea în orice moment a Creditorului că fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el şi sunt în concordanţă cu termenii stabiliţi în această cerere de fonduri;
    b. efectuarea de către Creditor a uneia sau mai multor tranzacţii financiare în scopul obţinerii sumelor solicitate prin această cerere de fonduri. Ne angajăm în mod irevocabil să plătim orice comisioane, costuri şi speze, incluzând, dacă este cazul, costul de derulare rezultat din orice tranzacţie financiară efectuată de Creditor, indiferent dacă în final rata este sau nu disponibilizată;
    c. emiterea de către Creditor a unei notificări de confirmare la timpul cuvenit.

    3. Confirmăm că:
    a. lista semnatarilor autorizaţi transmisă în numele Împrumutatului de ministrul finanţelor publice la data de [data] rămâne valabilă şi aplicabilă;
    b. nu a intervenit niciun eveniment care să facă incorectă vreuna din declaraţiile date în avizul juridic emis de directorul Direcţiei juridice din Ministerul Finanţelor Publice în data de [data].
    c. Nu a intervenit niciun eveniment de neonorare a obligaţiilor.

    Copie către:
    - Banca Centrală Europeană


    ANEXA 2

    FORMULAR DE NOTIFICARE DE CONFIRMARE
 (a se vedea imaginea asociată)
    COMISIA EUROPEANĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ BUGET
    Administrare active şi riscuri
    Împrumuturi
    [Se vor introduce datele de contact ale Împrumutatului]
    Subiect: SURE - Disponibilizarea ratei [•] de [•] euro
    Stimate domn sau stimată doamnă,
    Facem referire la Acordul de împrumut datat [•] încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare maximă de 4.099.244.587 EUR („Acordul“). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    În conformitate cu cererea de fonduri datată [•], termenii tranzacţiei financiare pe care a efectuat-o Uniunea Europeană în vederea finanţării ratei [•] de [•] euro din cadrul ratei [•] sunt următorii:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Valoarea nominală │[•] euro │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Preţul de emisiune │[•] euro │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Comisioane bancare │[•] euro │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Sume nete │[•] euro │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Recuperarea costului │[•] euro │
│tranzacţiei │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Valoarea netă │[•] euro │
│disponibilizată │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Data disponibilizării│[•] │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Data scadenţei │[•] │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Rata dobânzii (cupon)│[•]% p.a. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Rata SWAP │[•] │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Datele de plată a │[•] Anual, în │
│dobânzii │data de [•] │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Prima dată de plată a│[•] │
│dobânzii │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Prima plată de │EUR [•] │
│dobândă (TS/TL) │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    Convenţia aplicabilă de numărare a zilelor este Efectiv/Efectiv (ICMA) [dacă nu se prevede în mod expres altfel].
    Aveţi inclus în ataşament graficul de plată al împrumutului.
    UNIUNEA EUROPEANĂ
    reprezentată de
    COMISIA EUROPEANĂ
    [•] [•]
    Copie către:
    - Banca Centrală Europeană


    ANEXA 3

    FORMULAR DE AVIZ JURIDIC
    Departamentul juridic din Ministerul Finanţelor Publice (a fi emisă cu antetul oficial al Ministerului Finanţelor Publice )
    [locul, data]
    Comisia Europeană
    Direcţia generală buget
    Unitatea E-3 - Împrumuturi
    L-2920 Luxemburg
    Re: Acord de Împrumut SURE datat [data] în valoare maximă de 4.099.244.587 euro
    Stimaţi domni,
    În calitatea mea de director al Direcţiei juridice din Ministerul Finanţelor Publice fac referire la Acordul de împrumut mai sus menţionat datat [data] şi la anexele sale ce constituie parte integrantă a acestuia (denumite împreună, în continuare, „Acordul“) încheiat între Uniunea Europeană (denumită în continuare „Creditor“) şi România (denumită în continuare „Împrumutat“) pentru o sumă maximă de 4.099.244.587 euro.
    Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite acest aviz juridic în legătură cu Acordul în numele Împrumutatului.
    Am examinat exemplarele originalele sau copii ale versiunii semnate a Acordului. Am examinat de asemenea prevederile relevante din legislaţia naţională şi internaţională aplicabilă Împrumutatului, împuternicirile de semnare şi orice alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat acele aspecte juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată prin prezenta.
    Am presupus: (i) veridicitatea tuturor semnăturilor (cu excepţia celei a Împrumutatului) şi conformitatea tuturor copiilor cu exemplarele originale; (ii) capacitatea şi calitatea tuturor părţilor de a încheia Acordul şi autorizarea şi semnarea valabilă a Acordului de fiecare dintre celelalte Părţi, cu excepţia Împrumutatului.
    Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în acest aviz vor avea semnificaţia stabilită în Acord.
    Acest aviz este limitat la legea română în vigoare la data exprimării acestei opinii.
    Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este că:
    1. În baza legilor, reglementărilor şi deciziilor obligatorii prin legislaţia în vigoare în România, Împrumutatul se angajează prin semnarea acestui acord de către [se va introduce numele], ministrul finanţelor publice, în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile prevăzute în cadrul acestuia.
    2. Semnarea, transmiterea şi derularea de către Împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, acţiunile, aprobările şi autorizările necesare; şi (ii) nu încalcă nicio prevedere sau decizie aplicabilă a vreunei autorităţi competente sau nicio prevedere a vreunui tratat sau acord prin care Împrumutatul şi-a asumat obligaţii.
    3. Nicio prevedere din acest acord nu contravine sau nu limitează drepturile Împrumutatului de a face plata punctuală şi efectivă a oricărei sume datorate pentru principal, dobândă sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.
    4. Acordul este redactat în forma juridică corectă în conformitate cu legislaţia română, având efect executoriu pentru Împrumutat. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legislaţia română, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte.
    5. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţă sau autoritate din România.
    6. Niciun fel de impozite, taxe, tarife sau alte costuri impuse de România sau de orice autoritate fiscală a acestuia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, comisioane sau alte sume datorate conform Acordului.
    7. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului valutar şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau alte comisioane la transferul oricărei sume datorate conform Acordului.
    8. Alegerea legii Uniunii Europene ca lege care să guverneze Acordul şi, doar în situaţiile în care această lege nu se pronunţă asupra unui anumit aspect, a legii luxemburgheze, este o alegere valabilă obligatorie pentru Împrumutat în conformitate cu legislaţia română.
    9. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte Acordul.
    10. Acordul examinat respectă toate prevederile Constituţiei naţionale obligatorii pentru ca Acordul să fie în vigoare din punct de vedere al legislaţiei române şi care sunt obligatorii pentru România.
    11. Acordul este pe deplin valabil şi a fost ratificat în mod valabil în conformitate cu legislaţia naţională.
    12. În concluzie, Acordul a fost corect semnat în numele Împrumutatului şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în conformitate cu termenii acestora, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acesta să creeze efecte.

    Director/Direcţia juridică din Ministerul Finanţelor Publice din România

    ANEXA 4

    LISTA DE CONTACTE
    Pentru Creditor:
    Comisia Europeană
    Direcţia generală buget
    Unitatea E-3 Împrumuturi
    L-2920 Luxemburg
    În atenţia: Directorului de unitate
    Tel.: + 352 4301 30070
    Copie către:
    Banca Centrală Europeană
    Sonnemannstr. 20
    D-60314 Frankfurt am Main
    În atenţia: directorului Diviziei de „Servicii operaţiuni financiare“ Tel.: + 49 69 1344 7672
    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod poştal 050706
    Bucureşti, România
    Fax: + 40213126792
    Tel: + 40213199854
    În atenţia: Direcţia generală pregătire ECOFIN, Asistenţă comunitară şi relaţii financiare internaţionale
    Copie către: Direcţia generală trezorerie şi datorie publică
    Fax: +40213199688

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016