Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 6 mai 2021  (Proiect şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România)  între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 6 mai 2021 (Proiect şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1189 din 15 decembrie 2021
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 299 din 14 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1189 din 15 decembrie 2021.
──────────
    Acord nr. 9236-RO
    Acord datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“). Prin prezentul acord, Împrumutatul şi Banca au convenit următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale; definiţii
    1.01. Condiţiile generale (definite în anexa la acest acord) sunt aplicabile acestui acord şi constituie parte integrantă a acestuia.
    1.02. Cu excepţia situaţiei în care contextul impune altfel, termenii scrişi cu majuscule în acest acord au semnificaţia ce lea fost conferită în Condiţiile generale sau în anexa la acest acord.

    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de o sută de milioane euro (100.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară („Împrumut“), pentru a sprijini finanţarea Proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea III a anexei 2 la acest acord.
    2.03. Comisionul iniţial este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintrun procent (0,25%) pe an la soldul netras al împrumutului.
    2.05. Rata dobânzii este egală cu rata de referinţă plus marja fixă sau acea rată aplicabilă în baza unei conversii, după cum este prevăzut în secţiunea 3.02(e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an.
    2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

    ART. III
    Proiect
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul, prin ME, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi cu anexa 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Intrarea în vigoare; terminare
    4.01. Condiţia suplimentară pentru intrarea în vigoare constă în următoarea, anume ca Împrumutatul să adopte un manual operaţional al Proiectului în termeni acceptabili pentru Bancă.
    4.02. Data-limită de intrare în vigoare este data care survine după o sută optzeci (180) de zile de la data semnării prezentului acord.

    ART. V
    Reprezentare; adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor sau succesorul acestuia.
    5.02. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţii generale:
    (a) adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor
    Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5
    Bucureşti, 050706
    România
    şi

    (b) adresa electronică a Împrumutatului este:
    Nr. facsimil: 40213126792


    5.03. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţii generale:
    (a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii; şi

    (b) adresa electronică a Băncii este:
    Nr. facsimil: 1-202-477-6391
    E-mail: gvincelette@worldbank.org
    Convenit la data semnării.
    ROMÂNIA
    De către:
    [semnătură indescifrabilă]
    Reprezentant autorizat
    Numele: Alexandru Nazare
    Funcţia: ministru
    Data: 6 mai 2021
    Bucureşti
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    De către:
    [semnătură indescifrabilă]
    Reprezentant autorizat
    Numele: Tatiana Proskuryakova
    Funcţia: director de ţară
    Data: 6 mai 2021    ANEXA 1

    Descrierea Proiectului
    Obiectivele Proiectului sunt de a asigura clădiri rezistente şi eficiente din punct de vedere energetic şi medii de învăţare perfecţionate pentru şcolile selectate în cadrul Proiectului, precum şi de a spori capacitatea instituţională pentru investiţii integrate în şcolile din România.
    Proiectul este constituit din următoarele părţi:

    Partea 1: Investiţii integrate în infrastructura şcolară
    Susţinerea lucrărilor de reabilitare şi reamenajare sau de demolare şi reconstrucţie a clădirilor selectate în şcolile prioritizate, precum şi a relocării temporare a elevilor pe parcursul lucrărilor şi a comunicării cu părţile interesate şi cu comunităţile. Mai exact, vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
    1. Pregătire şi proiectare tehnică, lucrări civile şi supervizare pentru şcolile prioritizate
    (a) Efectuarea activităţilor de elaborare, verificare şi analiză a studiilor tehnice, audituri de eficienţă energetică, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice şi asistenţă tehnică, verificare tehnică a şcolilor prioritizate.
    (b) Efectuarea şi supervizarea de lucrări civile destinate reabilitării/reamenajării şi/sau demolării/reconstrucţiei şcolilor prioritizate, inclusiv a lucrărilor de îmbunătăţire a funcţionalităţilor acestora potrivit standardelor relevante în vigoare (cum ar fi cele privitoare la rezistenţa la cutremur, siguranţa la incendiu, eficienţa energetică, rezistenţa la furtună şi la condiţii de vreme extrem de caldă sau de rece), de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de asigurare a accesului universal, de asigurare a unor spaţii moderne aliniate cerinţelor privind capacitatea de şcolarizare, precum şi cerinţelor privind facilităţi moderne de apă, electricitate şi telecomunicaţii şi de igienă şi curăţenie, lucrări suplimentare fiind prevăzute a fi efectuate, după caz, în şcolile desemnate a fi adăposturi de urgenţă.

    2. Facilităţi temporare şi asigurarea transportului
    (a) Realizarea activităţilor de achiziţie sau închiriere a claselor de curs mobile în care să se asigure procesul de învăţare pentru elevi şi/sau să ofere facilităţile sanitare, ce pot fi utilizate pe perioade scurte de timp pentru a asigura spaţiul suplimentar impus de respectarea condiţiilor de distanţare socială în timpul pandemiei de COVID şi/sau pe perioada desfăşurării lucrărilor civile efectuate în cadrul părţii 1.1 (b) a Proiectului, pentru a oferi spaţii temporare elevilor relocaţi.
    (b) Asigurarea, pentru elevii relocaţi temporar ca rezultat al lucrărilor civile efectuate în cadrul părţii 1.1 (b) a Proiectului, a transportului cu autobuzul către şcolile din apropiere.

    3. Comunicare şi informare

    Susţinerea pregătirii şi implementării activităţilor de comunicare şi informare a municipalităţilor, autorităţilor şcolare, a profesorilor, a elevilor şi comunităţilor, activităţi prin care aceştia vor fi informaţi despre Proiect şi despre activităţile de lucrări civile planificate.

    Partea 2: Investiţii în clase inteligente
    Susţinerea finanţării investiţiilor în dotarea cu mobilier şi echipament modern pentru clasele de curs a clădirilor selectate aparţinând şcolilor prioritizate reabilitate şi reamenajate sau demolate şi reconstruite în cadrul părţii 1 (b) a Proiectului pentru a facilita un mediu mai bun de învăţare prin investiţii în digitalizare, în clase mai sigure şi de mai bună calitate şi în spaţii flexibile şi incluzive. Mai exact, vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
    1. Mobilier şi echipament pentru clasele de curs
    Sprijin pentru finanţarea:
    (a) mobilierului, cum ar fi pupitre şi scaune flexibile adecvate vârstei şi mobilier şi materiale speciale pentru zonele de învăţare multiplă, ce pot fi utilizate pentru transformarea şi aranjarea spaţiului astfel încât să se asigure distanţarea fizică necesară şi să se potrivească elevilor cu dizabilităţi; opţiuni de stocare şi de prezentare sporită (inclusiv biblioteci), precum şi să decoreze sălile de clasă astfel încât să sporească stimularea moderată a învăţării;
    (b) echipamentelor, cum ar fi table digitale inteligente, laptopuri, conectivitate mai bună la internet, precum şi dispozitive de măsurare a calităţii şi temperaturii aerului care să îmbunătăţească mediul de învăţare, echipamente de laborator şi cărţi.


    2. Informare şi instruire
    Efectuarea de activităţi de informare şi instruire a profesorilor pe tema oportunităţilor şi facilităţilor oferite de spaţiile de învăţare digitale, flexibile şi de calitate; asigurarea menţinerii unui mediu adecvat de învăţare.    Partea 3: Fundamente pentru investiţii viitoare în infrastructura şcolară modernă şi sustenabilă
    Sprijin pentru a facilita un mediu propice unui program de investiţii pe termen lung în şcoli reziliente, moderne, eficiente energetic şi incluzive în toată România, în afara şcolilor prioritizate. Mai exact, vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
    1. Proiecte model pentru viitoarele şcoli:
    Elaborarea de proiecte model pentru şcoli sustenabile, incluzive şi reziliente.

    2. Planificarea investiţiilor
    Realizarea unui plan de acţiuni pe 10 ani pentru investiţiile integrate în rezilienţă, incluziune şi infrastructura şcolară modernă pe teritoriul Împrumutatului.

    3. Mobilizarea şi instruirea şcolilor incluzive şi sustenabile şi comunităţilor pentru promovarea rezistenţei la dezastre şi schimbări climatice
    Sprijin pentru: (a) elaborarea de materiale educative care să fie integrate în programa şcolară la nivelul întregii ţări, cu accent pe acţiuni ce pot fi întreprinse pentru a răspunde la dezastre şi schimbări climatice şi a creşte rezistenţa în faţa acestora, pe oportunităţi de sporire a sustenabilităţii; şi (b) realizarea de campanii de informare comunitară destinate autorităţilor locale, autorităţilor şcolare, profesorilor, elevilor şi comunităţilor, pe tema rezistenţei la dezastre şi schimbări climatice şi incluziunii şi sustenabilităţii, precum şi efectuarea instruirilor aferente (primul ajutor şi promovarea unor instrumente digitale şi media on-line).    Partea 4: Managementul Proiectului
    Sprijin acordat UMP pentru implementarea generală continuă a Proiectului, incluzând achiziţii, management financiar, monitorizare şi evaluare, raportare, supraveghere tehnică şi a respectării standardelor de mediu şi sociale prin asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, instruire şi costuri de operare, inclusiv audit.

    Partea 5: Răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă
    Asigurarea unui răspuns imediat în cazul unei crize sau urgenţe eligibile, prin asigurarea construcţiilor civile, a bunurilor, serviciilor de consultanţă sau altor servicii decât cele de consultanţă, după caz.

    ANEXA 2

    Realizarea Proiectului
    SECŢIUNEA I
    Aranjamente de implementare
    A. Aranjamente instituţionale
    1. Fără a se limita la prevederile art. IV din Condiţiile generale şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul nu convine altfel, Împrumutatul trebuie, prin ME, să menţină pe toată durata implementării Proiectului o UMP în cadrul ME, ale cărei componenţă, resurse, termeni de referinţă şi funcţii sunt acceptate de Bancă. UMP va avea responsabilităţi legate de achiziţii, management financiar, monitorizare şi evaluare continuă, raportare şi asigurarea conformării cu standardele de mediu şi sociale în cadrul Proiectului.

    B. Manualul operaţional al Proiectului
    1. Împrumutatul, prin ME, va implementa Proiectul în conformitate cu un Manual operaţional al Proiectului („MOP“), într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, care va include procedurile operaţionale şi administrative, precum şi cerinţele pentru implementarea Proiectului.
    2. MOP nu va fi transferat, amendat, abrogat sau eliminat ori nu va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie transferată, amendată, abrogată sau eliminată, într-o manieră care, în opinia Băncii, poate afecta negativ şi material implementarea Proiectului. MOP poate fi amendat doar prin consultare cu Banca şi după aprobarea Băncii. În cazul în care orice prevedere a MOP intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.

    C. Planul anual de lucru şi bugetul
    Împrumutatul, împreună prin UMP:
    1. dacă nu se convine altfel cu Banca, va elabora şi furniza Băncii, nu mai târziu de 15 octombrie a fiecărui an pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului, începând din 2022, un plan anual de lucru şi un buget propus pentru anul calendaristic următor, conţinând: (a) toate activităţile ce se vor efectua în cadrul Proiectului pe parcursul acelui an calendaristic; şi (b) o propunere de plan de finanţare a cheltuielilor necesare pentru efectuarea acelor activităţi, care să includă sumele propuse şi sursele de finanţare; şi
    2. va oferi Băncii o oportunitate rezonabilă de a schimba opinii cu Împrumutatul pe marginea fiecărui astfel de plan anual de lucru şi buget propus şi ulterior va asigura implementarea adecvată a Proiectului în cursul anului următor respectiv, în conformitate cu acel plan anual de lucru şi buget aprobat de Bancă, şi nu va aduce nicio modificare şi nu va permite să se aducă nicio modificare variantelor aprobate ale planului anual de lucru şi bugetului fără a obţine în prealabil consimţământul scris al Băncii.

    D. Răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă
    1. În scopul implementării adecvate a activităţilor de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă prevăzute la partea 5 a Proiectului („Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă“), Împrumutatul se va asigura că:
    (a) un manual („Manual RSUNC“) este elaborat şi adoptat într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii care va cuprinde aranjamentele de implementare ale părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, incluzând: (i) orice structuri şi aranjamente instituţionale pentru coordonarea şi implementarea părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (ii) activităţi specifice care pot fi incluse în partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, cheltuieli eligibile necesare în acest scop („Cheltuieli eligibile“) şi orice proceduri aferente; (iii) aranjamente de management financiar pentru partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (iv) metode de achiziţii şi proceduri pentru partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (v) documentaţia solicitată pentru tragerea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor eligibile; (vi) descrierea evaluării de mediu şi sociale şi a aranjamentelor de management pentru partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; şi (vii) un format al planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă;
    (b) planul de acţiuni pentru situaţii de urgenţă este elaborat şi adoptat în forma şi conţinutul acceptate de Bancă;
    (c) partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă este realizată în conformitate cu Manualul RSUNC şi cu Planul de acţiuni pentru situaţii de urgenţă; cu toate acestea, prevederile prezentului acord vor prevala în condiţiile în care există inconsistenţe între prevederile Manualului RSUNC sau ale Planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă şi acest acord; şi
    (d) nici Manualul RSUNC şi nici Planul de acţiuni pentru situaţii de urgenţă nu vor fi amendate, suspendate, abrogate, anulate sau eliminate fără aprobarea prealabilă în scris a Băncii.

    2. Împrumutatul se va asigura că toate structurile şi aranjamentele incluse în Manualul RSUNC sunt menţinute pe durata implementării părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, cu personal şi resurse adecvate într-o manieră satisfăcătoare Băncii.
    3. Împrumutatul se va asigura că:
    (a) instrumentele de mediu şi sociale solicitate în partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă sunt pregătite, comunicate şi adoptate în conformitate cu Manualul RSUNC şi cu PASM, într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii; şi
    (b) partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă este efectuată în conformitate cu instrumentele de mediu şi sociale în forma acceptată de Bancă.

    4. Activităţile din cadrul părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contigentă vor fi întreprinse numai după producerea unei crize sau situaţii de urgenţă eligibile.

    E. Standarde sociale şi de mediu
    1. Împrumutatul se va asigura că Proiectul se derulează în conformitate cu standardele sociale şi de mediu, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă.
    2. Fără a limita prevederile paragrafului 1 de mai sus, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu Planul de angajament social şi de mediu („PASM“), într-o manieră acceptabilă pentru Bancă. În acest sens, Împrumutatul se va asigura că:
    (a) măsurile şi acţiunile specificate în PASM sunt implementate cu diligenţa cuvenită şi în mod eficient, după cum se prevede în PASM;
    (b) sunt disponibile fonduri suficiente pentru a acoperi costurile de implementare a PASM;
    (c) sunt menţinute politici şi proceduri şi un număr suficient de angajaţi cu calificarea şi experienţa necesare pentru a implementa PASM, conform celor prevăzute în PASM; şi
    (d) PASM sau oricare din prevederile acestuia nu sunt amendate, abrogate, suspendate sau eliminate, excepţie făcând cazul în care Banca va conveni în scris altfel, după cum se precizează în PASM, şi va asigura că PASM revizuit va fi comunicat cu promptitudine după revizuire.

    3. În cazul oricărei neconcordanţe între PASM şi prevederile acestui acord, termenii acestui acord vor prevala.
    4. Împrumutatul se va asigura că:
    (a) sunt luate toate măsurile pentru colectarea, compilarea şi transmiterea către Bancă prin rapoarte periodice, având frecvenţa menţionată în PASM şi cu promptitudine în raport sau rapoarte separate, dacă sunt solicitate de Bancă, informaţiile privind stadiul conformării cu PASM şi cu instrumentele sociale şi de mediu specificate în acesta, toate aceste rapoarte fiind transmise în forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă, precizând, printre altele: (i) stadiul implementării PASM; (ii) condiţiile, dacă este cazul, ce interferează sau ameninţă să interfereze cu implementarea PASM; şi (iii) măsurile corective şi preventive adoptate sau ce trebuie adoptate pentru a soluţiona aceste condiţii; şi
    (b) Banca este informată cu promptitudine despre orice incident sau accident ce are legătură cu Proiectul sau care are impact asupra Proiectului şi care are sau este probabil să aibă un efect negativ semnificativ asupra mediului, comunităţilor afectate, asupra publicului sau lucrătorilor, în conformitate cu PASM, cu instrumentele sociale şi de mediu menţionate în acesta sau cu standardele sociale şi de mediu.

    5. Împrumutatul va stabili, publica, menţine şi opera un mecanism accesibil de plângeri, prin care va primi şi va facilita soluţionarea plângerilor şi aspectelor problematice exprimate de persoanele afectate de Proiect, şi va lua toate măsurile necesare şi adecvate pentru soluţionarea sau facilitarea soluţionării acestor aspecte problematice şi plângeri, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă.
    6. Împrumutatul se va asigura că toate documentele de licitaţie şi contractele de lucrări civile din cadrul Proiectului includ obligaţia contractorilor, subcontractorilor şi entităţilor de supervizare de a: (a) respecta aspectele relevante ale PASM şi ale instrumentelor sociale şi de mediu menţionate în acesta; şi (b) adopta şi pune în aplicare coduri de conduită ce vor fi transmise tuturor lucrătorilor şi vor fi semnate de aceştia, coduri ce vor detalia măsurile de combatere a riscurilor de mediu, sociale, de sănătate şi de siguranţă şi riscurile de exploatare şi abuz sexual, de hărţuire sexuală şi violenţă împotriva copiilor, măsuri aplicabile lucrărilor civile respective contractate sau derulate în baza contractelor menţionate.

    SECŢIUNEA II
    Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului
    Împrumutatul va transmite Băncii fiecare raport al Proiectului nu mai târziu de patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, care să cuprindă semestrul calendaristic respectiv.
    SECŢIUNEA III
    Tragerea sumelor împrumutului
    A. Informaţii generale
    Fără a se limita la prevederile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu Scrisoarea de tragere şi informaţii financiare, Împrumutatul poate trage sumele din împrumut pentru a finanţa cheltuielile eligibile în suma alocată şi, dacă este aplicabil, până la concurenţa procentului stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Suma │Procentul │
│ │alocată din│cheltuielilor│
│Categorie │împrumut │ce va fi │
│ │(exprimată │finanţat │
│ │în euro) │(inclusiv │
│ │ │taxe) │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│(1) Bunuri, │ │ │
│lucrări, │ │ │
│servicii, │ │ │
│altele decât│ │ │
│cele de │ │ │
│consultanţă,│ │ │
│servicii de │100.000.000│100% │
│consultanţă,│ │ │
│costuri │ │ │
│operaţionale│ │ │
│şi instruire│ │ │
│aferentă │ │ │
│Proiectului │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│(2) │ │ │
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │0 │100% │
│situaţii de │ │ │
│urgenţă │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│SUMA TOTALĂ │100.000.000│ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘
    B. Condiţii de tragere; perioadă de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A de mai sus, nu se va efectua nicio tragere:
    (a) pentru plăţi efectuate anterior datei de semnare, excepţie făcând tragerile care nu depăşesc în cuantum agregat suma de 20.000.000 euro şi care pot fi efectuate pentru plăţi achitate anterior acestei date, dar de la data de 1 ianuarie 2021 inclusiv, pentru cheltuieli eligibile în cadrul categoriei (1); sau
    (b) pentru cheltuieli de urgenţă din cadrul categoriei (2), dacă şi până la momentul la care au fost îndeplinite următoarele condiţii legate de cheltuielile respective:
    (i) (A) Împrumutatul a stabilit faptul că s-a produs o criză sau o situaţie de urgenţă eligibilă şi a transmis Băncii o solicitare de tragere a sumelor împrumutului aferente categoriei (2); şi
    (B) Banca a fost de acord cu aceasta, a acceptat solicitarea menţionată şi l-a informat în acest sens pe Împrumutat; şi

    (ii) Împrumutatul a adoptat Manualul RSUNC şi PASM într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii.


    2. Data-limită de tragere este 30 iunie 2027.


    ANEXA 3

    Împrumutatul va rambursa integral suma împrumutului la data de 1 martie 2031.
    ANEXA 1

    Definiţii
    1. „Planul anual de lucru şi bugetul“ înseamnă planul de lucru şi bugetul întocmite anual de Împrumutat şi aprobate de Împrumutat în conformitate cu secţiunea I.C a anexei 2 la acest acord; „Planuri de lucru anuale şi bugete“ înseamnă mai mult de un astfel de plan de lucru şi buget anual.
    2. „Linii directoare anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 5 din anexa la Condiţiile generale, „Liniile directoare privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi“ din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011 şi la data de 1 iulie 2016.
    3. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea III. A din anexa 2 la prezentul acord.
    4. „Manualul de răspuns la situaţiile de urgenţă de natură contigentă“ sau „MRSUNC“ înseamnă manualul elaborat de către Împrumutat, prin UMP, şi aprobat de către ME, în conformitate cu secţiunea I.D.1 (a) din anexa 2 la acest acord şi satisfăcător Băncii, astfel cum acest manual poate fi actualizat ocazional cu acordul Băncii.
    5. „Partea privind răspunsul la situaţii de urgenţă de natură contigentă“ înseamnă orice activitate sau activităţi efectuate în cadrul părţii 5 a Proiectului pentru a răspunde unei crize sau situaţii de urgenţă eligibile.
    6. „Criză sau situaţie de urgenţă eligibilă“ înseamnă un eveniment ce a determinat sau este probabil să determine un impact economic şi/sau social negativ major asupra Împrumutatului, asociat cu o criză sau un dezastru natural sau creat de mâna omului.
    7. „Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă“ înseamnă planul din secţiunea 1.D.1 (b) din anexa 2 la acest acord, care detaliază activităţile, bugetul, planul de implementare şi aranjamentele de monitorizare şi evaluare, pentru a răspunde crizei sau situaţiei de urgenţă eligibile.
    8. „Cheltuieli pentru situaţii de urgenţă“ înseamnă orice cheltuială eligibilă prevăzută în Manualul de răspuns la situaţiile de urgenţă de natură contigentă, potrivit prevederilor secţiunii I.D.1 (a) din anexa 2 la acest acord, şi impusă pentru partea privind răspunsul la situaţii de urgenţă de natură contigentă.
    9. „Planul de angajament social şi de mediu“ sau „PASM“ înseamnă planul de angajament social şi de mediu aferent Proiectului, datat 29 martie 2021, cu modificările pe care acesta le poate suferi periodic potrivit prevederilor sale, ce stabileşte măsurile şi acţiunile semnificative pe care Împrumutatul le va întreprinde sau pentru care va determina întreprinderea lor pentru a contracara potenţialele riscuri sociale şi de mediu şi posibilul impact al acestora asupra Proiectului, incluzând termene de întreprindere a acţiunilor şi măsurilor, aranjamente instituţionale, de personal, instruire, monitorizare şi raportare şi orice instrumente de mediu şi sociale ce ar putea fi întocmite în baza acestuia.
    10. „Standarde sociale şi de mediu“ sau „SSM“ înseamnă, în mod colectiv: (i) „Standardul social şi de mediu 1: Evaluarea şi gestionarea riscurilor şi impactului social şi de mediu“; (ii) „Standardul social şi de mediu 2: Condiţii de muncă“; (iii) „Standardul social şi de mediu 3: Eficienţa resurselor şi prevenirea şi gestionarea poluării“; (iv) „Standardul social şi de mediu 4: Sănătatea şi siguranţa comunităţii“; (v) „Standardul social şi de mediu 5: Achiziţia de terenuri, restricţii în materie de utilizare a terenurilor şi relocare involuntară“; (vi) „Standardul social şi de mediu 6: Conservarea biodiversităţii şi gestionarea durabilă a resurselor naturale“; (vii) „Standardul social şi de mediu 7: Populaţii indigene/subsahariene, comunităţi locale tradiţionale care au fost subdeservite de-a lungul timpului“; (viii) Standardul social şi de mediu 8: Moştenire culturală“; (ix) Standardul social şi de mediu 9: Intermediari financiari; (x) „Standardul social şi de mediu 10: Implicarea părţilor interesate şi dezvăluirea informaţiilor“, în vigoare de la 1 octombrie 2018, publicate de Bancă.
    11. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţiile generale ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Finanţare BIRD, finanţarea proiectelor de investiţii“ din data de 14 decembrie 2018 (revizuite la 1 august 2020).
    12. „ME“ înseamnă Ministerul Educaţiei sau succesorul acestuia.
    13. „Costuri operaţionale“ înseamnă cheltuielile efectuate de UMP în scopul implementării Proiectului pentru: consumabile de birou, utilităţi, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traducere şi interpretariat, transport, costuri de deplasare, închirieri auto şi costul combustibilului, închiriere şi întreţinere de birouri, cheltuieli de relocare, întreţinere şi reparaţii echipamente, tipărire şi publicaţii, precum şi diurnele şi costul de cazare pentru personalul UMP, asigurare pentru bunuri şi salarii pentru personalul UMP, inclusiv contribuţiile sociale, cu excepţia salariilor pentru funcţionarii publici ai Împrumutatului.
    14. „Şcoli prioritizate“ înseamnă şcolile primare şi gimnaziale publice selectate considerate a fi expuse unui risc ridicat de a suferi daune majore sau a se prăbuşi în caz de cutremur, identificate şi selectate în conformitate cu criteriile prevăzute în Manualul operaţional (definit în prezentul acord).
    15. „Regulamente privind achiziţiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 85 din anexa ataşată la Condiţiile generale, „Regulamentele privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD pentru împrumuturile de învestiţii ale Împrumutatului“, datate iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 şi august 2018 şi noiembrie 2020.
    16. „Unitatea de management al Proiectului“ sau „UMP“ înseamnă Unitatea de management al Proiectului din partea Împrumutatului, creată şi menţinută de Împrumutat prin ME, potrivit secţiunii I.A.1 din anexa 2 la acest acord, în baza Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.255 datat 10 februarie 2021.
    17. „Manualul operaţional al proiectului“ sau „MOP“ înseamnă Manualul operaţional al Proiectului, elaborat de Împrumutat, prin UMP, şi aprobat de ME, în conformitate cu secţiunea I.B.1 din anexa 2 la prezentul acord, într-o manieră acceptabilă Băncii, prin care sunt stabilite responsabilităţile operaţionale şi administrative, procedurile şi regulile de implementare a Proiectului, inclusiv criteriile de selecţie a şcolilor prioritizate şi indicatorii de performanţă.
    18. „Instruire“ înseamnă vizite de studiu, cursuri de formare (on-line şi/sau cu prezenţă fizică), seminare, ateliere de lucru şi alte activităţi legate de instruire aferente Proiectului, inclusiv costuri cu materialele de instruire, închirieri de spaţiu şi de echipament, transport, costuri de cazare şi diurne pentru lectori şi cursanţi, onorariile lectorilor şi alte diverse costuri legate de instruire.
    19. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat acest acord, iar această definiţie se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016