Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 29 septembrie 2019  (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România)  între România  şi  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 29 septembrie 2019 (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 9 din 6 ianuarie 2021
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 1 din 4 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 6 ianuarie 2021.
──────────
    23 septembrie 2019
    Amendat şi actualizat la 26 august 2020
    Împrumut nr. 9005-RO
    Acord, datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutatul“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“). Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în Documentul ataşat la prezentul acord se aplică la şi fac parte integrantă din acest acord.
    1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în Documentul ataşat la prezentul acord.

    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de cinci sute milioane euro (500.000.000 EUR), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o Operaţiune de conversie valutară, („Împrumutul“), pentru a susţine finanţarea Programului descris în anexa 1 la prezentul acord („Programul“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea IV din anexa 2 la prezentul acord. Toate tragerile din Contul împrumutului vor fi transferate de către Bancă într-un cont specificat de către Împrumutat şi acceptabil Băncii.
    2.03. Comisionul iniţial este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma Împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an, aplicat la suma netrasă din Împrumut.
    2.05. Rata de dobândă este egală cu Rata de referinţă plus marja fixă sau acea rată care poate fi aplicată ca urmare a unei Conversii, după cum este prevăzut în secţiunea 3.02(e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an.
    2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

    ART. III
    Programul
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Programului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Programul prin MS, în colaborare cu Alte Instituţii de Implementare, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi cu prevederile anexei 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Încetare
    4.01. Data-limită de intrare în vigoare este de o sută optzeci (180) de zile de la data semnării prezentului acord.

    ART. V
    Reprezentare. Adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice sau orice succesor legal al acestuia.
    5.02. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţiile generale adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, Bucureşti, România
    Fax: 00 40 21 3126792

    5.03. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţiile generale:
    a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433, Statele Unite ale Americii; şi

    b) adresa electronică a Băncii este
    Fax: 00 1 202 477 63 91, e-mail: gvincelette@worldbank.org

                    Convenit la data semnării.
                    România, prin: Eugen Orlando Teodorovici,
                    ministrul finanţelor publice
                    23 septembrie 2019, New York, SUA
                    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin: Tatiana Proskuryakova,
                    manager de ţară Banca Mondială
                    23 septembrie 2019, New York, SUA

    ANEXA 1

    Descrierea Programului
    Obiectivul Programului este creşterea acoperirii cu servicii de asistenţă medicală primară pentru populaţia insuficient deservită şi îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor în sectorul sanitar, prin abordarea provocărilor la nivel instituţional.
    Programul constă în următoarele activităţi:

    Aria de rezultate 1: Îmbunătăţirea acoperirii cu servicii de asistenţă medicală primară (PHC) pentru populaţia insuficient deservită
    În cadrul acestei arii de rezultate se urmăreşte îmbunătăţirea acoperirii cu servicii de asistenţă medicală primară pentru populaţia insuficient deservită, prin abordarea provocărilor de ordin fizic, financiar şi social cu care aceasta se confruntă.
    (a) Pentru a răspunde provocărilor de ordin fizic legate de accesul la servicii de asistenţă medicală primară, Programul va extinde asistenţa medicală comunitară şi va întări colaborarea cu asistenţa medicală primară. Asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari de etnie romă vor fi angajaţi, instruiţi şi îşi vor desfăşura activitatea în comunităţi, pentru a acorda servicii la nivelul acestora.
    (b) Pentru a răspunde provocărilor de ordin social cu care se confruntă grupurile vulnerabile, Programul va sprijini comunităţile vizate (inclusiv comunităţile marginalizate) să beneficieze de educaţie medicală şi sprijin pentru orientare în sistemul de sănătate, în special în sistemul de asistenţă medicală primară.
    (c) Pentru a răspunde provocărilor de ordin financiar ale sistemului de asistenţă medicală primară, Împrumutatul urmăreşte să asigure persoanelor neasigurate din România un pachet minimal de servicii în asistenţa medicală primară aliniat cu pachetul de bază de servicii în asistenţa medicală primară.

    Aria de rezultate 2: Reorientarea sistemului medical, centrat pe spital, către o asistenţă medicală primară eficientă
    În cadrul acestei arii de rezultate se urmăreşte reorientarea sistemului medical, centrat pe spital, către o asistenţă medicală primară eficientă, prin abordarea provocărilor la nivel instituţional: subfinanţarea asistenţei medicale primare, mecanismele de plată pe bază de performanţă de la nivelul CNAS care nu sunt aliniate la un sistem eficient de stimulare şi limitările legislative în ceea ce priveşte pachetul serviciilor de asistenţă medicală primară. Împrumutatul intenţionează să iniţieze un set de măsuri care să asigure o asistenţă medicală primară cuprinzătoare, accesibilă la scară largă şi eficientă.
    (a) O iniţiativă în cadrul Programului va fi revizuirea pachetului de servicii de asistenţă medicală primară pentru extinderea numărului de servicii acordate, incluzând: (i) trimiteri pentru investigaţii medicale şi reţete pentru medicamente pentru a controla bolile netransmisibile cele mai răspândite; (ii) întărirea acordării de servicii de prevenţie pentru adulţi şi copii, cum ar fi controalele medicale anuale; şi (iii) pe parcursul epidemiei de COVID-19: introducerea consultaţiilor şi prescripţiilor la distanţă pentru serviciile acordate la nivelul asistenţei medicale primare, extinderea drepturilor de prescripţie pentru furnizorii de asistenţă medicală primară şi creşterea numărului de consultaţii/oră la nivelul asistenţei medicale primare.
    (b) Pentru a spori asigurarea de servicii de asistenţă medicală primară, în cadrul Programului se vor revizui mecanismele de plată pe bază de performanţă şi se va extinde aria de aplicare a serviciilor medicale, stimulând medicii de familie să îmbunătăţească eficacitatea serviciilor acordate.
    (c) Subfinanţarea la nivelul asistenţei medicale primare va fi abordată în cadrul Programului prin creşterea alocaţiilor bugetare destinate asistenţei medicale primare.

    Aria de rezultate 3: Creşterea eficienţei cheltuielilor în sectorul de sănătate prin abordarea aspectelor critice legate de costuri
    În cadrul acestei arii de rezultate se urmăreşte creşterea eficienţei cheltuielilor pentru sănătate prin abordarea aspectelor critice legate de costuri, inclusiv cele privind cheltuielile ridicate cu produsele farmaceutice, materialele şi dispozitivele sanitare, precum şi prin îmbunătăţirea accesului la şi utilizării informaţiilor.
    (a) Programul va sprijini implementarea mai eficientă a politicilor privind achiziţiile publice centralizate şi a politicilor farmaceutice, pentru a asigura un control mai bun al cheltuielilor pentru produse medicale.
    (b) Programul va sprijini îmbunătăţirea gestionării informaţiilor din sectorul de sănătate pentru a asigura standardizarea şi interoperabilitatea subsistemelor existente, în vederea facilitării accesului la informaţii şi a luării deciziilor pe bază de evidenţe.

    ANEXA 2

    Realizarea Programului
    SECŢIUNEA I
    Aranjamente pentru implementare
    A. Instituţiile Programului
    Împrumutatul, prin MS, va fi responsabil pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea generală a Programului. În acest scop, Împrumutatul:
    (a) va înfiinţa, prin MS, nu mai târziu de trei luni de la data intrării în vigoare, şi, ulterior, va menţine pe toată durata de implementare a Programului un grup strategic de lucru pentru sprijinirea implementării Programului („Comitetul director“), format din reprezentanţi din cadrul fiecărei Instituţii de implementare, responsabil pentru supervizare strategică şi îndrumare în cadrul Programului, în termeni şi condiţii acceptabile pentru Bancă;
    (b) se va asigura că fiecare Instituţie de implementare va desemna, în termen de cel mult trei luni de la data intrării în vigoare, puncte centrale, în termeni satisfăcători pentru Bancă, în vederea monitorizării şi supravegherii implementării Programului, inclusiv a elementelor de ordin social şi de mediu ale acestuia, după cum este cazul, precum şi în vederea asigurării contribuţiei la rapoartele Programului la care se face referire în secţiunea III a prezentei anexe, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru calendaristic;
    (c) se va asigura că MS şi alte Instituţii de implementare menţin pe parcursul implementării Programului atribuţiile, personalul şi resursele necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile corespunzătoare în cadrul Programului (inclusiv atribuţii legate de măsurile de ordin tehnic, social, de mediu, de monitorizare şi cele de ordin fiduciar); şi
    (d) va realiza, prin intermediul MS, monitorizarea implementării de zi cu zi a Programului, consolidarea rapoartelor de progres şi a situaţiilor financiare în cadrul Programului şi transmiterea rapoartelor de verificare către Bancă, conform termenilor stabiliţi în secţiunea III B.1 (b) (ii) din prezenta anexă.


    B. Aranjamente suplimentare de implementare a Programului
    1. Împrumutatul, prin intermediul MS şi alte Instituţii de implementare, va duce la îndeplinire Planul de acţiune al Programului sau va asigura ducerea la îndeplinire a Planului de acţiune al Programului, conform calendarului stabilit în Planul de acţiune al Programului, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

    SECŢIUNEA II
    Activităţi excluse
    Împrumutatul se asigură că în cadrul Programului se exclud oricare dintre activităţile care:
    A. în opinia Băncii, sunt susceptibile de a avea efecte negative semnificative care sunt sensibile, care pot genera impact de schimbare sau fără precedent asupra mediului şi/sau care afectează populaţia; sau
    B. implică achiziţia de: (1) lucrări, estimate să coste 75.000.000 USD echivalent sau mai mult pe contract; (2) bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă, estimate să coste 50.000.000 USD echivalent sau mai mult pe contract; sau (3) servicii de consultanţă, estimate să coste 20.000.000 USD echivalent sau mai mult pe contract.

    SECŢIUNEA III
    Monitorizare, raportare şi evaluare în cadrul Programului
    A. Rapoarte în cadrul Programului
    Împrumutatul, prin MS, va furniza Băncii fiecare Raport de progres al Programului în termen de cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea fiecărui semestru calendaristic şi care va acoperi un semestru calendaristic.

    B. Agentul de verificare independent şi protocoale de verificare
    1. Împrumutatul, prin MS:
    (a) nu mai târziu de patru luni de la data intrării în vigoare sau până la o dată ulterioară convenită de Bancă, va desemna/selecta şi apoi va menţine pe tot parcursul implementării Programului unul sau mai mulţi agenţi de verificare independenţi, după cum este necesar, cu calificări şi experienţă şi conform termenilor de referinţă acceptabili Băncii („Agent de verificare independent“), pentru a verifica informaţiile şi alte evidenţe care documentează îndeplinirea unuia sau mai multor DLI/DLR, astfel cum sunt prezentate în tabelul prevăzut în secţiunea IV. A.2 din această anexă; şi
    (b) (i) se va asigura că fiecare Agent de verificare independent realizează verificări şi acţionează în conformitate cu Protocolul de verificare; şi (ii) va prezenta Băncii rapoartele de verificare respective, în timp util şi în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.


    SECŢIUNEA IV
    Tragerea sumelor Împrumutului
    A. Generalităţi
    1. Fără a se limita la prevederile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu Scrisoarea privind tragerea sumelor împrumutului şi informaţii financiare, Împrumutatul poate trage sumele din Împrumut: (a) pentru a finanţa Programul de cheltuieli (inclusiv taxele), în baza rezultatelor („Rezultatele care stau la baza tragerilor“ sau „DLR“) îndeplinite de către Împrumutat, prin Instituţiile de implementare a Programului, după cum sunt măsurate în cadrul indicatorilor specifici („Indicatori de rezultat care stau la baza tragerilor“ sau „DLI“); toate acestea conform celor prevăzute în tabelul de la paragraful 2 al prezentei părţi A.
    2. Tabelul următor specifică fiecare categorie de tragere a sumelor Împrumutului (inclusiv Indicatorii de rezultat care stau la baza tragerilor, după cum este aplicabil) („Categorie“), Rezultatele care stau la baza tragerilor, pentru fiecare categorie (după cum este aplicabil) şi alocarea sumelor Împrumutului pe fiecare Categorie:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Suma din │
│ │Împrumut │
│Categoria (incluzând │alocată │
│Indicatorii de rezultat │(exprimată │
│care stau la baza │în EUR) │
│tragerilor, după cum este│(inclusiv │
│aplicabil) │taxe) şi │
│ │finanţată │
│ │100% din │
│ │împrumut │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │Suma totală │
│ │alocată │
│ │fiecărui DLI│
├─────────────────────────┼────────────┤
│(1) DLI#1: Alinierea │ │
│pachetului minimal de │ │
│servicii în asistenţa │ │
│medicală primară acordat │ │
│persoanelor neasigurate │75.000.000 │
│la pachetul de servicii │ │
│de bază în asistenţa │ │
│medicală primară acordat │ │
│persoanelor asigurate │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(2) DLI#2: Numărul │ │
│comunităţilor insuficient│ │
│deservite de servicii │ │
│medicale, care │ │
│beneficiază de servicii │90.000.000 │
│de asistenţă medicală │ │
│comunitară în colaborare │ │
│cu furnizorii de │ │
│asistenţă medicală │ │
│primară │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(3) DLI#3: Ponderea │ │
│fondurilor alocate pentru│75.000.000 │
│asistenţa medicală │ │
│primară din bugetul CNAS │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(4) DLI#4: Întărirea │ │
│asistenţei medicale │50.000.000 │
│primare pentru a răspunde│ │
│epidemiei de COVID-19 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(5) DLI#5: Extinderea │ │
│domeniului de aplicare şi│ │
│eficacitatea asistenţei │ │
│medicale primare, │ │
│urmărite prin ponderea │ │
│iniţierilor în │ │
│tratamentul diabetului │50.000.000 │
│zaharat la nivelul │ │
│asistenţei medicale │ │
│primare şi ponderea │ │
│adulţilor (40+) care au │ │
│beneficiat de controale │ │
│medicale anuale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(6) DLI#6: Îmbunătăţirea │ │
│eficienţei cheltuielilor │ │
│CNAS, prin luarea │50.000.000 │
│deciziilor pe baza │ │
│datelor din sistemele │ │
│informatice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(7) DLI#7: Îmbunătăţirea │ │
│eficienţei cheltuielilor │60.000.000 │
│prin implementarea │ │
│achiziţiilor centralizate│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│(8) DLI#8: Măsurile în │ │
│domeniul politicilor │ │
│farmaceutice au fost │50.000.000 │
│revizuite pentru o mai │ │
│bună eficienţă. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Valoare totală │500.000.000 │
└─────────────────────────┴────────────┘
    B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A din prezenta secţiune, nicio tragere nu va fi efectuată în cadrul niciunui DLR, până când şi dacă Împrumutatul nu transmite evidenţe satisfăcătoare pentru Bancă, care probează îndeplinirea DLR respectiv.
    2. Fără a contraveni prevederilor părţii B.1 a acestei secţiuni, Împrumutatul poate trage o sumă care să nu depăşească cincizeci de milioane de euro (50.000.000 EUR) ca avans; cu toate acestea, în cazul în care, în opinia Băncii, DLR-urile nu sunt îndeplinite (sau sunt parţial îndeplinite) până la Data-limită de tragere, Împrumutatul va restitui Băncii acel avans [sau o parte din acel avans, după cum va fi stabilit de Bancă în conformitate cu prevederile paragrafului (3) al acestei părţi B], imediat după notificarea primită de la Bancă. Cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Împrumutatul, Banca va anula suma astfel restituită. Orice tragere ulterioară solicitată ca avans în cadrul oricărei Categorii este permisă numai în termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifica prin notificare către Împrumutat.
    3. Fără a contraveni prevederilor părţii B.1 a acestei secţiuni, în cazul în care Banca nu este satisfăcută că oricare dintre DLR nu a fost/nu au fost îndeplinit(e) sau nu va/vor fi îndeplinit(e) până la data la care acel/acele DLR este/sunt stabilit(e) a fi îndeplinit(e) şi/sau suma/sumele alocată/alocate pentru acel/acele DLR nu a fost/nu au fost trasă/trase în totalitate, după consultarea prealabilă cu Împrumutatul, printr-o notificare către Împrumutat, Banca, la propria sa discreţie, poate să dispună:
    (a) pentru DLR # 1.3, # 2.3, # 3.3, # 5.2, autorizarea tragerii unei sume mai mici din suma rămasă de tras din împrumut, alocată acelei Categorii care, în opinia Băncii, corespunde gradului de îndeplinire al DLR menţionat/menţionate, acea sumă mai mică fiind calculată în conformitate cu formulele respective prevăzute în anexa 4 la prezentul acord; şi/sau
    (b) realocarea integrală sau parţială a sumelor din împrumut corespunzătoare sumei alocate DLR neîndeplinit către oricare alt DLR; şi/sau
    (c) anularea tuturor sau a unei părţi din sumele împrumutului corespunzătoare sumelor alocate la acel moment DLR neîndeplinit(e).

    4. Data-limită de tragere a sumelor împrumutului este 31 decembrie 2023.


    ANEXA 3

    Graficul de amortizare - Rambursare tip bulett
    1. Sub rezerva prevederilor secţiunii 3.03 din Condiţiile generale, Împrumutatul va rambursa în totalitate suma trasă din împrumut la data 1 septembrie 2029 (Dată de plată, care urmează Datei de fixare a maturităţii pentru suma trasă).

    ANEXA 4

    Indicatori de rezultat care stau la baza tragerilor din împrumut, rezultate care stau la baza tragerilor din împrumut şi sume alocate*
    * Calendarul de îndeplinire al acestor DLR-uri nu este limitativ. Anii calendaristici în care se preconizează că acestea ar fi îndeplinite, conform prezentei anexe, au doar scop orientativ. Aceste DLR-uri pot fi îndeplinite în mod corespunzător şi până la data-limită de tragere.

┌─────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Indicatori de│Instituţie │Rezultate care│Rezultate care │Rezultate care│Rezultate │
│rezultat care│de │vor fi │vor fi │vor fi │care vor fi │
│stau la baza │implementare│îndeplinite în│îndeplinite în │îndeplinite în│îndeplinite │
│tragerilor │ │2020 │2021 │2022 │în 2023 │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DLR 1.2. Legea│ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │bugetul de │DLR 1.3 Cel │
│ │ │ │ │stat şi cadrul│puţin 2 │
│ │ │ │DLR 1.1 Legea │de cheltuieli │milioane de │
│ │ │ │privind reforma │pe termen │persoane │
│ │ │ │în domeniul │mediu reflectă│neasigurate │
│DLI#1 │ │ │sănătăţii │modificările │sunt │
│Alinierea │ │ │nr. 95/2006, cu │Legii nr. 95/ │înregistrate │
│pachetului │ │ │modificările şi │2006 privind │la furnizorii│
│minimal de │ │ │completările │reforma în │de asistenţă │
│servicii │ │ │ulterioare, a │domeniul │medicală │
│medicale în │ │ │fost modificată │sănătăţii, cu │primară │
│asistenţa │ │ │pentru a asigura│modificările │(medicii de │
│medicală │ │ │accesul │şi │familie) │
│primară │ │ │persoanelor │completările │pentru a │
│acordat │ │ │neasigurate, │ulterioare, cu│beneficia de │
│persoanelor │MS, MFP şi │ │fără contribuţie│privire la │pachetul │
│neasigurate │CNAS │ │personală, la un│finanţarea │minimal de │
│la pachetul │ │ │pachet minimal │pachetului │servicii în │
│de servicii │ │ │de servicii în │minimal de │asistenţa │
│de bază în │ │ │asistenţa │servicii │medicală │
│asistenţa │ │ │medicală primară│pentru │primară, │
│medicală │ │ │aliniat cu │populaţia │astfel cum a │
│primară │ │ │pachetul de │neasigurată, │fost aliniat │
│acordat │ │ │servicii de bază│astfel cum a │cu pachetul │
│persoanelor │ │ │în asistenţa │fost aliniat │de servicii │
│asigurate │ │ │medicală primară│cu pachetul de│de bază în │
│ │ │ │acordat │servicii de │asistenţa │
│ │ │ │persoanelor │bază în │medicală │
│ │ │ │asigurate. │asistenţa │primară │
│ │ │ │ │medicală │acordat │
│ │ │ │ │primară │persoanelor │
│ │ │ │ │acordat │asigurate. │
│ │ │ │ │persoanelor │ │
│ │ │ │ │asigurate. │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │35.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR împărţit │
│ │ │ │ │ │la 2.000.000 │
│ │ │ │ │ │înmulţit cu │
│ │ │ │ │ │numărul │
│ │ │ │ │ │efectiv de │
│ │ │ │ │ │neasiguraţi │
│ │ │ │ │ │înregistraţi │
│ │ │ │ │ │la furnizorii│
│ │ │ │ │ │de asistenţă │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară │
│ │ │ │ │ │(medicii de │
│ │ │ │ │ │familie) │
│ │ │ │ │ │pentru a │
│ │ │ │ │ │primi │
│ │ │ │ │ │pachetul │
│Sumele │ │ │ │ │minimal de │
│alocate │ │ │20.000.000 │20.000.000 │servicii │
│(exprimate în│ │ │ │ │medicale în │
│EUR) │ │ │ │ │asistenţa │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară │
│ │ │ │ │ │aliniat cu │
│ │ │ │ │ │pachetul de │
│ │ │ │ │ │servicii de │
│ │ │ │ │ │bază în │
│ │ │ │ │ │asistenţa │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară │
│ │ │ │ │ │acordat │
│ │ │ │ │ │persoanelor │
│ │ │ │ │ │asigurate, │
│ │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │ │concurenţa │
│ │ │ │ │ │sumei de │
│ │ │ │ │ │35.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DLR 2.2 │ │
│ │ │ │DLR 2.1 │Raportul de │ │
│ │ │ │Ghidurile │progres pe │ │
│DLI#2: │ │ │metodologice şi │primul an de │DLR 2.2 Cel │
│Numărul │ │ │instrumentele de│implementare a│puţin 300 de │
│comunităţilor│ │ │monitorizare la │noilor │comunităţi │
│insuficient │ │ │nivelul │instrumente la│insuficient │
│deservite de │ │ │gospodăriilor │nivelul │deservite │
│servicii │ │ │pentru asistenţa│asistenţei │(incluzând pe│
│medicale, │ │ │medicală │medicale │cele 100 │
│care │ │ │comunitară şi │comunitare în │iniţiale) │
│beneficiază │MS │ │modelul │cel puţin 100 │beneficiază │
│de servicii │ │ │acordurilor de │de comunităţi │de servicii │
│de asistenţă │ │ │colaborare între│insuficient │de asistenţă │
│medicală │ │ │asistenţa │deservite care│medicală │
│comunitară în│ │ │medicală │beneficiază de│comunitară în│
│colaborare cu│ │ │comunitară şi │servicii de │colaborare cu│
│furnizorii de│ │ │asistenţa │asistenţă │asistenţa │
│asistenţă │ │ │medicală primară│medicală │medicală │
│medicală │ │ │sunt elaborate │comunitară în │primară. │
│primară │ │ │şi aprobate de │colaborare cu │ │
│ │ │ │către MS. │asistenţa │ │
│ │ │ │ │medicală │ │
│ │ │ │ │primară │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │50.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR împărţit │
│ │ │ │ │ │la 200, │
│ │ │ │ │ │înmulţit cu │
│ │ │ │ │ │numărul de │
│ │ │ │ │ │comunităţi │
│ │ │ │ │ │(peste cele │
│ │ │ │ │ │100 iniţiale)│
│ │ │ │ │ │care │
│Sumele │ │ │ │ │beneficiază │
│alocate │ │ │ │ │de servicii │
│(exprimate în│ │ │15.000.000 │25.000.000 │de asistenţă │
│EUR) │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │comunitară în│
│ │ │ │ │ │colaborare cu│
│ │ │ │ │ │serviciile de│
│ │ │ │ │ │asistenţă │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară, până│
│ │ │ │ │ │la concurenţa│
│ │ │ │ │ │sumei de │
│ │ │ │ │ │50.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │DLR 3.1 │ │ │
│ │ │ │Contractul-cadru│ │ │
│ │ │ │a fost modificat│ │ │
│ │ │ │în scopul │ │ │
│ │ │ │creşterii │ │ │
│ │ │ │eficacităţii │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │
│DLI#3 │ │ │medicale primare│DLR 3.2 │DLR 3.3 │
│Ponderea │ │ │prin: │Ponderea │Ponderea │
│fondurilor │ │ │a) revizuirea │fondurilor │fondurilor │
│alocate │ │ │mecanismului de │alocate pentru│alocate │
│pentru │MS MFP CNAS │ │plată a │asistenţa │pentru │
│asistenţa │ │ │furnizorului │medicală │asistenţa │
│medicală │ │ │serviciilor de │primară din │medicală │
│primară din │ │ │asistenţă │bugetul CNAS │primară din │
│bugetul CNAS │ │ │medicală │este de cel │bugetul CNAS │
│ │ │ │primară; şi │puţin 8%. │este de 10%. │
│ │ │ │b) extinderea │ │ │
│ │ │ │serviciilor │ │ │
│ │ │ │asigurate la │ │ │
│ │ │ │nivelul │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │
│ │ │ │medicale │ │ │
│ │ │ │primare. │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │17.500.000 │
│ │ │ │ │ │EUR înmulţit │
│ │ │ │ │ │cu numărul de│
│ │ │ │ │ │puncte │
│ │ │ │ │ │procentuale │
│ │ │ │ │ │din ponderea │
│ │ │ │ │ │fondurilor │
│ │ │ │ │ │alocate │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │asistenţa │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară din │
│Sumele │ │ │ │ │bugetul CNAS │
│alocate │ │ │20.000.000 │20.000.000 │care │
│(exprimate în│ │ │ │ │depăşeşte 8%,│
│EUR) │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │ │concurenţa │
│ │ │ │ │ │sumei de │
│ │ │ │ │ │35.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR (punctele│
│ │ │ │ │ │procentuale │
│ │ │ │ │ │din ponderea │
│ │ │ │ │ │din bugetul │
│ │ │ │ │ │CNAS se vor │
│ │ │ │ │ │rotunji la │
│ │ │ │ │ │prima │
│ │ │ │ │ │zecimală, de │
│ │ │ │ │ │exemplu 9,7%)│
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │DLI 4.1 Au │ │ │ │
│ │ │fost adoptate │ │ │ │
│ │ │reglementări │ │ │ │
│ │ │pentru: (i) │ │ │ │
│ │ │introducerea │ │ │ │
│ │ │în pachetul de│ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │populaţia │ │ │ │
│ │ │neasigurată a │ │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │ │
│ │ │legate de │ │ │ │
│ │ │COVID-19, │ │ │ │
│ │ │oferite la │ │ │ │
│ │ │toate │ │ │ │
│ │ │nivelurile de │ │ │ │
│ │ │îngrijire, │ │ │ │
│ │ │inclusiv la │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │
│DLI#4 │ │primare; (ii) │ │ │ │
│Întărirea │ │introducerea │ │ │ │
│asistenţei │ │consultaţiilor│ │ │ │
│medicale │ │şi │ │ │ │
│primare │MS şi MFP │prescripţiilor│ │ │ │
│pentru a │ │la distanţă │ │ │ │
│răspunde │ │pentru │ │ │ │
│epidemiei de │ │serviciile │ │ │ │
│COVID-19 │ │acordate la │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │
│ │ │primare; (iii)│ │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │ │
│ │ │drepturilor de│ │ │ │
│ │ │prescripţie │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │furnizorii de │ │ │ │
│ │ │asistenţă │ │ │ │
│ │ │medicală │ │ │ │
│ │ │primară; şi │ │ │ │
│ │ │(iv) creşterea│ │ │ │
│ │ │numărului de │ │ │ │
│ │ │consultaţii/ │ │ │ │
│ │ │oră/medic, de │ │ │ │
│ │ │la 4 │ │ │ │
│ │ │consultaţii la│ │ │ │
│ │ │8 consultaţii,│ │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │
│ │ │primare. │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sumele │ │ │ │ │ │
│alocate │ │50.000.000 │ │ │ │
│(exprimate în│ │ │ │ │ │
│EUR) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│DLI#5 │ │ │ │DLR 5.1 │DLR 5.2 │
│Extinderea │ │ │ │a) 10% din │a) 20% din │
│domeniului de│ │ │ │numărul de │numărul de │
│aplicare şi │ │ │ │reţete care │reţete care │
│eficacitatea │ │ │ │iniţiază │iniţiază │
│asistenţei │ │ │ │utilizarea │utilizarea │
│medicale │MS şi CNAS │ │ │metforminului │metforminului│
│primare, │ │ │ │(medicament │(medicament │
│urmărite prin│ │ │ │pentru diabet)│pentru │
│ponderea │ │ │ │sunt prescrise│diabet) sunt │
│iniţierilor │ │ │ │la nivelul │prescrise la │
│în │ │ │ │asistenţei │nivelul │
│tratamentul │ │ │ │medicale │asistenţei │
│ │ │ │ │ │medicale │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│diabetului │ │ │ │primare. │ │
│zaharat la │ │ │ │b) Cel puţin │primare. │
│nivelul │ │ │ │10% dintre │b) 20% dintre│
│asistenţei │ │ │ │adulţii (40+) │adulţii (40+)│
│medicale │ │ │ │primesc │primesc │
│primare şi │ │ │ │controale │controale │
│ponderea │ │ │ │medicale │medicale │
│adulţilor │ │ │ │anuale la │anuale la │
│(40+) care au│ │ │ │nivelul │nivelul │
│beneficiat de│ │ │ │asistenţei │asistenţei │
│controale │ │ │ │medicale │medicale │
│medicale │ │ │ │primare. │primare. │
│anuale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │15.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR împărţit │
│ │ │ │ │ │la 10 şi │
│ │ │ │ │ │înmulţit cu │
│ │ │ │ │ │(procentul de│
│ │ │ │ │ │reţete de │
│ │ │ │ │ │metformin │
│ │ │ │ │ │iniţiate de │
│ │ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │ │furnizorii de│
│ │ │ │ │ │servicii de │
│ │ │ │ │ │asistenţă │
│ │ │ │ │ │medicală │
│ │ │ │ │ │primară minus│
│ │ │ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │ │ │procentuale) │
│ │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │10.000.000 EUR│concurenţa │
│Sumele │ │ │ │pentru lit. a)│sumei de │
│alocate │ │ │ │de mai sus şi │15.000.000 │
│(exprimate în│ │ │ │10.000.000 EUR│EUR, pentru │
│EUR) │ │ │ │pentru lit. b)│lit. a); şi │
│ │ │ │ │de mai sus │15.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR împărţit │
│ │ │ │ │ │la 10 şi │
│ │ │ │ │ │înmulţit cu │
│ │ │ │ │ │(procentul de│
│ │ │ │ │ │adulţi (40+) │
│ │ │ │ │ │care primesc │
│ │ │ │ │ │controale │
│ │ │ │ │ │medicale │
│ │ │ │ │ │anuale minus │
│ │ │ │ │ │10 puncte │
│ │ │ │ │ │procentuale) │
│ │ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │ │concurenţa │
│ │ │ │ │ │sumei de │
│ │ │ │ │ │15.000.000 │
│ │ │ │ │ │EUR pentru │
│ │ │ │ │ │lit. b) │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │DLR 6.2 a) Un│
│ │ │ │DLR 6.1 a) A │ │sistem │
│ │ │ │fost aprobată de│ │interoperabil│
│ │ │ │către MS │ │conectează │
│ │ │ │Strategia de │ │datele de la │
│ │ │ │management al │ │nivelul │
│ │ │ │datelor în │ │furnizorilor │
│ │ │ │sectorul de │ │de asistenţă │
│ │ │ │sănătate şi sunt│ │medicală │
│ │ │ │implementate │ │primară, CNAS│
│ │ │ │aranjamentele │ │şi MS pentru │
│ │ │ │instituţionale │ │a permite │
│ │ │ │astfel cum au │ │efectuarea │
│DLI#6: │ │ │fost stabilite │ │unor │
│Îmbunătăţirea│ │ │prin această │ │verificări │
│eficienţei │ │ │Strategie. │ │încrucişate │
│cheltuielilor│ │ │b) Sistemul de │ │în mod │
│CNAS prin │ │ │management │ │regulat şi │
│luarea │MS şi CNAS │ │integrat al CNAS│ │analizarea │
│deciziilor pe│ │ │a fost │ │datelor │
│baza datelor │ │ │modernizat │ │privind │
│din sistemele│ │ │pentru a permite│ │cheltuieli │
│informatice │ │ │îmbunătăţirea │ │ineficiente. │
│ │ │ │detectării │ │b) Eficienţa │
│ │ │ │cheltuielilor │ │cheltuielilor│
│ │ │ │ineficiente în │ │în sectorul │
│ │ │ │ceea ce priveşte│ │de sănătate a│
│ │ │ │gestionarea │ │crescut cu │
│ │ │ │cererilor de │ │2,5% din │
│ │ │ │plată în cadrul │ │totalul │
│ │ │ │asistenţei │ │cheltuielilor│
│ │ │ │medicale primare│ │previzionate │
│ │ │ │şi spitaliceşti │ │anual de │
│ │ │ │şi analizelor de│ │CNAS, prin │
│ │ │ │laborator │ │evitarea unor│
│ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │ineficiente. │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sumele │ │ │ │ │ │
│alocate │ │ │25.000.000 │ │25.000.000 │
│(exprimate în│ │ │ │ │ │
│EUR) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DLR 7.2 Au │ │
│ │ │ │ │fost semnate │ │
│ │ │DLR 7.1 Au │ │acorduri-cadru│ │
│ │ │fost semnate │ │între │ │
│ │ │acorduri-cadru│ │agenţiile de │ │
│DLI#7 │ │între ONAC şi │ │achiziţii │ │
│Îmbunătăţirea│MFP, prin │furnizori │ │centralizate │ │
│eficienţei │ONAC, MS şi/│pentru │ │şi furnizori │ │
│cheltuielilor│sau agenţii │10 produse │ │pentru minimum│ │
│prin │desemnate │prioritare │ │60 de │ │
│implementarea│pentru │necesare │ │materiale şi │ │
│achiziţiilor │achiziţii │pentru │ │dispozitive │ │
│centralizate │centralizate│măsurile de │ │medicale │ │
│ │ │răspuns la │ │pentru spitale│ │
│ │ │epidemia de │ │publice şi │ │
│ │ │COVID-19. │ │servicii de │ │
│ │ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │ │medicală de │ │
│ │ │ │ │urgenţă. │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sumele │ │ │ │ │ │
│alocate │ │25.000.000 │ │35.000.000 │ │
│(exprimate în│ │ │ │ │ │
│EUR) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │DLR 8.2 Între│
│ │ │ │ │ │CNAS şi │
│ │ │ │DLR 8.1 a) MS a │ │deţinătorii │
│ │ │ │aprobat noua │ │de │
│ │ │ │metodologie de │ │autorizaţii │
│ │ │ │evaluare a │ │de punere pe │
│ │ │ │tehnologiilor │ │piaţă au fost│
│ │ │ │medicale pentru │ │semnate │
│DLI#8 │ │ │includerea pe │ │contracte │
│Măsurile în │ │ │listă a unor noi│ │cost-volum │
│domeniul │ │ │medicamente. │ │pentru 50% │
│politicilor │ │ │b) Preţurile │ │din │
│farmaceutice │MS şi CNAS │ │pentru │ │medicamentele│
│au fost │ │ │medicamente, │ │noi cu │
│revizuite │ │ │recalculate │ │decizie de │
│pentru o mai │ │ │anual, sunt │ │includere │
│bună │ │ │publicate pe │ │condiţionată │
│eficienţă. │ │ │site-ul MS, iar │ │în Listă, │
│ │ │ │lista preţurilor│ │evaluate prin│
│ │ │ │de referinţă │ │utilizarea │
│ │ │ │anuale este │ │noii │
│ │ │ │publicată pe │ │metodologii │
│ │ │ │site-ul CNAS. │ │de evaluare a│
│ │ │ │ │ │tehnologiilor│
│ │ │ │ │ │medicale │
│ │ │ │ │ │(HTA). │
├─────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │15.000.000 │ │ │
│Sumele │ │ │pentru │ │ │
│alocate │ │ │lit. a) de mai │ │ │
│(exprimate în│ │ │sus şi │ │20.000.000 │
│EUR) │ │ │15.000.000 EUR │ │ │
│ │ │ │pentru lit. b) │ │ │
│ │ │ │de mai sus │ │ │
└─────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┘    Document ataşat
    SECŢIUNEA I
    Definiţii
    1. „Ghidul anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 5 din anexa la Condiţiile generale, „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei aplicabil finanţărilor pentru programe pe bază de rezultate“ din data de 1 februarie 2012 şi revizuit în 10 iulie 2015.
    2. „Controlul medical anual“ înseamnă consultaţia preventivă de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic şi consultaţia de monitorizare activă prin plan de management, în vederea evaluării pacienţilor adulţi nou-diagnosticaţi şi monitorizării active a stării lor de sănătate, care se acordă de către medicul de familie, conform Contractului-cadru (astfel cum acesta este definit în continuare). Afecţiunile incluse în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă prin plan de management sunt hipertensiune arterială, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.
    3. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea IV. A.2 din anexa 2 la prezentul acord.
    4. „Agenţii pentru achiziţii centralizate“ înseamnă Ministerul Sănătăţii sau altă instituţie publică desemnată legal pentru achiziţii de materiale şi dispozitive medicale.
    5. „Indicator de rezultat care stă la baza tragerilor“ sau „DLI“ înseamnă, pentru o anumită Categorie, indicatorul referitor la acea Categorie, astfel cum este prezentat în tabelul din secţiunea IV. A.2 din anexa 2 la prezentul acord.
    6. „Rezultat care stă la baza tragerilor“ sau „DLR“ înseamnă, în ceea ce priveşte o anumită Categorie, rezultatul din acea Categorie, astfel cum este prezentat în tabelul din anexa 4 la prezentul acord, în coloanele intitulate „Rezultate care vor fi îndeplinite în 2020“, „Rezultate care vor fi îndeplinite în 2021“, „Rezultate care vor fi îndeplinite în 2022“, „Rezultate care vor fi îndeplinite în 2023“, după caz. Pentru evitarea oricărui dubiu, anii menţionaţi în coloanele respective, ca elemente de reper în timp pentru realizarea oricărui DLR, sunt prezentaţi doar în scop orientativ şi, dacă nu este cerut expres sau implicit de modul în care este formulat respectivul DLR, DLR-urile pot fi îndeplinite în avans sau după acel termen orientativ.
    7. „Contract-cadru“ înseamnă documentul legal, aprobat de Împrumutat, care defineşte pachetul de servicii medicale şi termenii şi condiţiile acordării acestora, inclusiv serviciile de asistenţă medicală primară (astfel cum sunt definite în continuare), care vor fi asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate al Împrumutatului.
    8. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţiile generale ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţări BIRD, finanţări în cadrul programelor pe bază de rezultate“, din data de 14 decembrie 2018.
    9. „Agent de verificare independent“ înseamnă agentul sau agenţii la care se face referire în secţiunea III.B din anexa 2 la prezentul acord.
    10. „Ministerul Sănătăţii“ sau „MS“ înseamnă Ministerul Sănătăţii al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia, acceptabil pentru Bancă.
    11. „Ministerul Finanţelor Publice“ sau „MFP“ înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia, acceptabil pentru Bancă.
    12. „Metformin“ înseamnă un medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală, utilizat în cazul diabetului de tip 2. În scopul prezentului acord, vor fi luate în considerare doar prescripţiile medicale de metformin iniţiate de către furnizorii de asistenţă medicală primară pentru pacienţii care anterior nu au fost trataţi pentru diabet.
    13. „CNAS“ înseamnă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a Împrumutatului, instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    14. „ONAC“ înseamnă Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate al Împrumutatului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
    15. „Alte instituţii de implementare“ înseamnă: (i) CNAS (astfel cum este definită în prezentul) şi (ii) ONAC (astfel cum este definit în prezentul).
    16. „PHC“ înseamnă asistenţă medicală primară, astfel cum este definită prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    17. „Plan de acţiuni al Programului“ înseamnă planul Împrumutatului din data de 21 iunie 2019 şi la care se face referire în secţiunea I.B.1 din anexa 2 la prezentul acord, după cum poate fi modificat periodic, cu acordul Băncii.
    18. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat prezentul acord de împrumut, iar această definiţie se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.
    19. „Comunităţi insuficient deservite“ înseamnă comunele de pe teritoriul Împrumutatului în care mai mult de 6% din populaţie trăieşte în zone recenzate marginalizate din punctul de vedere al capitalului uman, condiţiilor de angajare şi de trai. O zonă recenzată este considerată marginalizată dacă indicele acesteia din punctul de vedere al capitalului uman, condiţiilor de angajare şi de trai este sub valoarea naţională de referinţă.
    20. „Populaţie insuficient deservită“ înseamnă grupurile care se confruntă cu bariere în ceea ce priveşte oferta sau cererea de utilizare a asistenţei medicale, inclusiv 1) persoanele neasigurate şi cei săraci; şi 2) persoanele care trăiesc în localităţi care nu au un medic de familie sau în localităţi rurale cu o densitate scăzută de medici de familie.
    21. „Protocolul de verificare“ înseamnă Protocolul de verificare al Împrumutatului prin care sunt stabilite criterii detaliate în ceea ce priveşte atingerea DLR şi mijloacele prin care acestea vor fi verificate în cadrul Programului, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Bancă, după cum acest protocol de verificare poate fi modificat periodic, cu acordul prealabil, exprimat în scris, al Băncii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016