Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 noiembrie 2021  dintre Comisie şi România - MECANISMUL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 noiembrie 2021 dintre Comisie şi România - MECANISMUL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1224 din 23 decembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 22 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.224 din 23 decembrie 2021.
──────────
    Prezentul acord de împrumut este încheiat de către şi între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, şi România, reprezentată de ministrul finanţelor, denumită în continuare statul membru, denumite în continuare în mod solidar părţi şi individual parte.
    PREAMBUL
    Întrucât:

    (1) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă^1 (Regulamentul MRR) are obiectivul specific de a furniza sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii, astfel cum sunt prevăzute în planurile acestora de redresare şi rezilienţă. Acest sprijin este finanţat din suma împrumutată de către Uniune în baza articolului 5 din Decizia (EU, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom^2 [(Decizia UE, Euratom) 2020/2.053], care este disponibilă pentru finanţarea măsurilor în baza articolului 1(2)(b) din Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19^3 (Regulamentul EURI).
    ^1 JO L 57, 18.02.2021, p. 17.
    ^2 JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
    ^3 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 23.


    (2) Sprijinul este furnizat în urma aprobării de către Consiliu a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă (PRR), în conformitate cu articolul 20(1) din Regulamentul MRR, în baza, printre altele, a unui acord de împrumut care urmează să fie încheiat între Comisie şi statul membru.

    (3) În conformitate cu articolele 14, 15(2) şi 24 din Regulamentul MRR, disponibilizarea sumelor în cadrul împrumutului se va efectua în rate, în urma îndeplinirii la nivel satisfăcător a jaloanelor şi ţintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului. În conformitate cu articolul 24(1) din Regulamentul RRF, disponibilizarea sumelor împrumutului se va efectua în funcţie de finanţarea disponibilă.

    (4) La 31 mai 2021, statul membru a prezentat Comisiei un PRR şi a solicitat un sprijin sub forma unui împrumut, în conformitate cu articolul 14(2) din Regulamentul MRR.

    (5) Decizia de punere în aplicare a Consiliului stabileşte un sprijin sub formă de împrumut într-o valoare maximă de 14.942.153.000 EUR pentru statul membru. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul MRR, aceeaşi decizie stabileşte o sumă de 1.942.479.890 EUR din împrumut, egală cu până la 13% din împrumut, care să fie plătită ca prefinanţare către statul membru;

    (6) În conformitate cu articolul 22(2) din Regulamentul MRR, acordul de împrumut care urmează să fie încheiat între Comisie şi statul membru ar trebui să prevadă obligaţii ale statului membru de a verifica cu regularitate dacă finanţarea acordată a fost utilizată în mod corespunzător şi dacă măsurile au fost implementate în mod corespunzător; de a lua măsuri adecvate pentru a preveni, a detecta şi a corecta frauda, corupţia şi conflictele de interese şi de a introduce acţiuni în justiţie pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate; de a ataşa la orice cerere de plată o declaraţie de gestiune şi un rezumat al auditurilor efectuate; de a colecta şi asigura acces la categoriile standardizate de date; de a autoriza Comisia, OLAF, Curtea Europeană de Conturi şi, dacă este cazul, EPPO să îşi exercite drepturile; de a păstra evidenţe.

    (7) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul MRR, reformele şi proiectele de investiţii pot primi sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri; în conformitate cu articolul 22(2)(c)(i) din Regulamentul MRR, acordurile care urmează să fie încheiate cu statul membru vor prevedea faptul că cererile de plată trebuie să fie însoţite de declaraţii de gestiune, conform cărora sistemele de control instituite oferă asigurările necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, inclusiv cele privind evitarea dublei finanţări.

    (8) Articolul 34 din Regulamentul MRR prevede obligaţiile statului membru cu privire la comunicare şi publicitate.

    (9) Prevederile Regulamentului financiar privind implementarea asistenţei financiare oferite de Comisie ar trebui să se aplice Facilităţii de împrumut prevăzute de prezentul acord de împrumut. În conformitate cu articolul 15(2)(b) din Regulamentul MRR, articolul 220(2) din Regulamentul financiar nu ar trebui să se aplice maturităţii medii a împrumutului.

    (10) Comisia ar trebui să lanseze în numele Uniunii emisiuni de obligaţiuni, titluri, efecte de comerţ, bonuri de trezorerie şi orice alte tranzacţii financiare adecvate, pe termen scurt şi/sau lung (instrumente de finanţare), pentru finanţarea împrumutului solicitat de statul membru.

    (11) Strategia de finanţare a Comisiei, prevăzută la articolul 7 din Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2021)2.502 (Strategie diversificată de finanţare) ar trebui să se aplice finanţării asistenţei financiare nerambursabile şi împrumutului prevăzut prin Regulamentul MRR.

    (12) Comisia ar trebui să ofere tranşele din împrumut cu o maturitate pe termen lung de 30 de ani, cu respectarea deplină a principiilor solide de management financiar. Rambursarea graduală a tranşelor din împrumut asigură faptul că media ponderată a maturităţilor tranşelor totale în cadrul prezentului acord este păstrată în limite previzibile şi gestionabile. Rambursarea principalului acestor împrumuturi ar trebui să fie distribuită în mod egal în timp, de la sfârşitul unui moratoriu, asigurând spaţiu fiscal pentru redresarea din criză, precum şi evitând obligaţii de rambursare forfetare pentru statul membru beneficiar.

    (13) În conformitate cu articolul 15(3) din Regulamentul MRR, aplicarea Metodologiei pentru alocarea costurilor ar trebui să garanteze că toate costurile suportate de Uniune care se referă la împrumut sunt suportate de statul membru beneficiar.

    (14) Condiţiile financiare aferente fiecărei trageri vor fi determinate în conformitate cu Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Metodologia pentru alocarea costurilor şi prezentul acord de împrumut.

    (15) Încheierea emisiunilor privind obligaţiunile verzi în cadrul Next Generation EU 7.817/21, aprobate de Consiliu la 23 aprilie 2021, au salutat obiectivul ca până la 30% din veniturile Next Generation EU să fie mobilizate prin emiterea de obligaţiuni verzi NGEU, a convenit că informaţiile relevante privind cheltuielile eligibile ale MRR ar trebui să fie puse la dispoziţia Comisiei în mod regulat de către statele membre şi a salutat intenţia Comisiei de a include un text relevant în acordurile privind contribuţia financiară şi de împrumut.

    Părţile au convenit după cum urmează:
    ART. 1
    Obiectul Acordului
    1. Prezentul acord de împrumut stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor şi termenii şi condiţiile aplicabile sprijinului acordat sub formă de împrumut asigurat în scopul îndeplinirii de către statul membru a jaloanelor şi ţintelor în materie de reforme şi investiţii, prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului.
    2. Sub rezerva prevederilor din Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Metodologia pentru alocarea costurilor şi din prezentul acord de împrumut, Uniunea disponibilizează în favoarea statului membru o facilitate de împrumut în euro, în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR.
    3. Numărul maxim de tranşe din împrumut este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului.
    4. Statul membru va utiliza toate sumele împrumutate în baza Facilităţii de împrumut în conformitate cu legislaţia Uniunii, inclusiv cu Regulamentul MRR, Decizia de punere în aplicare a Consiliului şi, dacă este relevant, decizia Comisiei privind autorizarea plăţii în cadrul împrumutului în baza articolului 24(5) din Regulamentul MRR.
    5. Împrumutul va fi denominat exclusiv în euro, aceasta fiind valuta contului şi a plăţilor. Perioada de disponibilitate a împrumutului va fi până la data de 31.12.2026.

    ART. 2
    Maturitatea
    1. Fiecare tragere va avea o maturitate de 30 de ani de la data disponibilizării.
    2. Rambursarea principalului tragerii va începe după o perioadă de graţie de 10 ani de la data disponibilizării şi va fi împărţită în rambursări egale pe durata maturităţii rămase a tragerii.
    3. Maturitatea medie a tragerilor în cadrul Facilităţii de împrumut nu va depăşi 20 de ani. Maturitatea medie va fi calculată ca medie ponderată a maturităţii tragerilor în cadrul Facilităţii de împrumut.

    ART. 3
    Intrarea în vigoare
    1. În urma semnării de către toate părţile, prezentul acord de împrumut va intra în vigoare la data la care Comisia a primit de la statul membru notificarea oficială sub forma avizului juridic elaborat în conformitate cu anexa VI la acest acord de împrumut, potrivit căruia toate cerinţele de natură constituţională şi legală pentru intrarea în vigoare a prezentului acord de împrumut şi angajamentul valid şi irevocabil al statului membru faţă de toate obligaţiile prevăzute de prezentul acord de împrumut au fost îndeplinite.
    2. Intrarea în vigoare va avea loc nu mai târziu de 3 luni de la semnarea prezentului acord de împrumut. Dacă prezentul acord de împrumut nu a intrat în vigoare până la data respectivă, părţile la acordul de împrumut vor înceta să mai aibă obligaţii în cadrul acestuia.

    ART. 4
    Definiţii
    1. În prezentul acord de împrumut (inclusiv în preambulul acestuia), termenii de mai jos vor avea următorul înţelesuri:
    1. perioadă de disponibilitate înseamnă perioada care curge până la data definită în articolul 1(5) din prezentul acord de împrumut;
    2. maturitatea medie înseamnă media ponderată a maturităţii tuturor tranşelor sau a plăţilor eşalonate din împrumut disponibilizate în baza acordului de împrumut, la momentul la care este calculată, unde maturitatea fiecărei tranşe sau plăţi eşalonate din împrumut este determinată prin referire la graficul de amortizare al capitalului datorat în baza tranşelor sau a plăţilor eşalonate din împrumut;
    3. zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul de plată TARGET2 este deschis pentru activitate;
    4. convenţia privind ziua lucrătoare înseamnă convenţia privind ziua lucrătoare comunicată în notificarea de confirmare.
    5. Comisie înseamnă Comisia Europeană;
    6. notificare de confirmare înseamnă notificarea scrisă a Comisiei adresată statului membru sub forma anexei V, care stabileşte termenii unei tranşe sau ai unei plăţi eşalonate din împrumut;
    7. conflict de interese înseamnă o situaţie, astfel cum este definită la articolul 61(2) şi (3) din Regulamentul financiar;
    8. corupţie înseamnă corupţie în înţelesul articolului 136(1)(d)(ii) din Regulamentul financiar;
    9. costul de derulare este costul de derulare, aşa cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;
    10. costul de finanţare este costul de finanţare, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;
    11. costul de administrare a lichidităţii este costul de administrare a lichidităţilor, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;
    12. costul serviciilor este costul serviciilor pentru cheltuielile de regie, astfel cum este definit în Metodologia pentru alocarea costurilor;
    13. Decizia de punere în aplicare a Consiliului înseamnă Decizia de punere în aplicare a Consiliului (UE) din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României (ST 12319/21; ST 12319/21 ADD1);
    14. tragere înseamnă disponibilizarea către statul membru a unei tranşe sau a unei plăţi eşalonate din împrumut, în baza acestui acord de împrumut;
    15. data tragerii înseamnă, în legătură cu orice tragere, data transferului sumei nete a tragerii în contul statului membru deschis la Banca Naţională a statului membru;
    16. finanţare dublă înseamnă finanţarea furnizată cu încălcarea articolului 9 din Regulamentul MRR;
    17. data scadenţei înseamnă cea de-a douăzecea zi lucrătoare ulterioară datei de transfer corespunzătoare;
    18. rambursare anticipată înseamnă orice rambursare anticipată voluntară, în totalitate sau în parte, a Facilităţii de împrumut, efectuată la iniţiativa statului membru;
    19. restituire anticipată înseamnă restituirea anticipată a Facilităţii de împrumut solicitată de către Comisie;
    20. BCE înseamnă Banca Centrală Europeană;
    21. UE înseamnă Uniunea Europeană;
    22. eveniment de neonorare a obligaţiilor înseamnă un eveniment definit la articolul 15(1) din prezentul acord de împrumut;
    23. Regulamentul financiar înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    24. Acord privind contribuţia financiară înseamnă Acordul privind contribuţia financiară încheiat între Comisie şi statul membru conform articolului 2 al Deciziei de punere în aplicare a Consiliului;
    25. fraudă înseamnă fraudă, în înţelesul articolului 136(1)(d)(i) din Regulamentul financiar;
    26. datoria publică generală înseamnă îndatorarea ce cuprinde datoria publică generală determinată în conformitate cu Sistemul european de conturi 2010 („ESA 2010“), aşa cum este prevăzută de Regulamentul Consiliului nr. (CE) 2.223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate;
    27. data plăţii dobânzii înseamnă orice dată la care dobânda este plătibilă în baza Acordului de împrumut;
    28. perioada de dobândă înseamnă perioada de dobândă, aşa cum este definită în Metodologia pentru alocarea costurilor;
    29. avizul juridic înseamnă avizul juridic emis de Direcţia generală juridică din Ministerul Finanţelor, sub forma anexei VI;
    30. tranşă din împrumut înseamnă sumele care au făcut obiectul unei cereri de plată;
    31. Acord de împrumut înseamnă acest acord de împrumut.
    32. Facilitate de împrumut înseamnă sprijinul sub formă de împrumut pe care Comisia îl pune la dispoziţia statului membru în baza acestui acord de împrumut şi în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului;
    33. eveniment de perturbare a pieţei înseamnă, la momentul unei emisiuni propuse de instrumente de finanţare, producerea unor evenimente sau circumstanţe care afectează condiţiile naţionale sau internaţionale de natură financiară, politică sau economică sau pieţele internaţionale de capital sau ratele de schimb valutar sau controalele de schimb care, în opinia rezonabilă a Comisiei, pot să afecteze într-o manieră substanţială realizarea de către Comisie a unei emisiuni, oferte sau distribuiri reuşite de instrumente de finanţare la un preţ rezonabil;
    34. data maturităţii înseamnă data programată pentru rambursarea totală a principalului unei tranşe sau a unei plăţi eşalonate din împrumut, astfel cum este definită într-o notificare de confirmare;
    35. sumă netă a tragerii înseamnă sumele instrumentului de finanţare minus suma agregată de compensare a prefinanţării, în conformitate cu articolul 6 în legătură cu orice tragere, ce rezultă într-o sumă care trebuie să fie disponibilizată statului membru;
    36. aranjamente operaţionale înseamnă aranjamentele operaţionale convenite de către statul membru şi Comisie ulterior adoptării Deciziei de punere în aplicare a Consiliului, astfel cum este prevăzut în articolul 20(6) din Regulamentul MRR;
    37. tranşă de prefinanţare din împrumut înseamnă partea din facilitatea de împrumut care urmează a fi disponibilizată ca prefinanţare, astfel cum este prevăzut în articolul 6;
    38. metodologia pentru alocarea costurilor înseamnă Decizia de punere în aplicare (EU) 2021/1.095 a Comisiei din 2 iulie 2021 de stabilire a metodologiei pentru alocarea costurilor legate de operaţiunile de împrumut şi de administrare a datoriei în cadrul NextGenerationEU^4, cu modificările, completările sau înlocuirile ulterioare, după cum este cazul;
    ^4 JO L 236, 5.07.2021, p. 75.

    39. îndatorarea publică externă înseamnă întreaga îndatorare, care constituie datorie guvernamentală generală (i) care este exprimată sau plătibilă în altă monedă decât moneda statului membru şi (ii) care nu a fost contractată sau asumată iniţial în baza unui contract sau instrument încheiat cu sau emis pentru creditori care, în majoritatea lor, sunt rezidenţi ai statului membru sau entităţi care au sediul principal sau locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul statului membru;
    40. îndatorare publică internă înseamnă întreaga datorie guvernamentală generală care (i) este exprimată în moneda Împrumutatului, (ii) este sub formă sau este reprezentată de obligaţiuni, hârtii sau alte titluri de valoare sau garanţii pentru astfel de titluri şi (iii) este sau poate fi cotată sau listată sau achiziţionată şi vândută în mod obişnuit pe orice bursă de valori, sistem automat de tranzacţionare, tranzacţionare în afara bursei sau pe altă piaţă de tranzacţionare a titlurilor de valoare;
    41. îndatorare relevantă înseamnă îndatorarea publică externă şi îndatorarea publică internă;
    42. cerere de plată înseamnă cererea statului membru de disponibilizare a tranşelor din împrumut la care se face referire la articolul 24(2) din Regulamentul MRR, sub forma anexei II;
    43. PRR înseamnă planul de redresare şi rezilienţă al statului membru, care a fost evaluat de către Comisie şi a cărui evaluare a fost aprobată de către Consiliu prin adoptarea propunerii Comisiei de aprobare a unei decizii de punere în aplicare a Consiliului;
    44. Regulamentul MRR înseamnă Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021;
    45. încălcare gravă a obligaţiilor, în contextul articolului 22(5) din Regulamentul MRR şi al prezentului acord de împrumut, înseamnă o încălcare de către statul membru a obligaţiilor incluse în prezentul acord de împrumut şi/sau în Acordul privind contribuţia financiară, care afectează în mod negativ, într-o manieră esenţială sau substanţială, drepturile Comisiei sau implementarea adecvată a fondurilor Uniunii, în conformitate cu prezentul acord de împrumut în ceea ce priveşte articolele 5, 6, 19, 20 şi 21 din acesta şi/sau cu Acordul privind contribuţia financiară în ceea ce priveşte articolele 4, 5, 10, 11 şi 12 din acesta;
    46. TARGET2 înseamnă sistemul de plată transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real, care utilizează o platformă unică partajată şi care a fost lansat la data de 19 noiembrie 2007;
    47. taxe înseamnă orice impozit, contribuţie, impunere, sarcină sau altă taxă sau reţinere similară (inclusiv orice penalitate sau dobândă plătibilă în legătură cu orice neplată sau întârziere la plata oricăreia dintre acestea);
    48. TFEU înseamnă Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene;
    49. plată eşalonată înseamnă o parte dintr-o tranşă din împrumut;
    50. data transferului înseamnă orice dată indicată în notificarea de confirmare în baza căreia urmează să fie efectuată orice plată privind capitalul împrumutului, costul de finanţare, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie şi costul de administrare a lichidităţii.

    ART. 5
    Responsabilitatea statului membru
    1. Statul membru va fi responsabil şi răspunzător pentru implementarea adecvată a PRR, inclusiv pentru îndeplinirea la timp şi în mod satisfăcător a jaloanelor şi ţintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, conform specificaţiilor ulterioare din aranjamentele operaţionale.
    2. În conformitate cu articolul 28 din Regulamentul MRR, statul membru va susţine şi asigura coordonarea eficace dintre mecanismul de redresare şi rezilienţă stabilit prin Regulamentul MRR şi alte programe şi instrumente ale Uniunii şi, în mod special, măsurile finanţate din fondurile Uniunii, într-o manieră proporţională cu responsabilităţile sale. În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul MRR, statul membru va asigura faptul că nu are loc nicio dublă finanţare.

    ART. 6
    Prefinanţarea
    1. Comisia va disponibiliza ca prefinanţare o sumă de 1.942.479.890 EUR (tranşa de prefinanţare din împrumut), ca parte din împrumut în termen de, pe cât posibil, două luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord de împrumut.
    2. Statul membru confirmă şi convine în mod irevocabil că:
    a) plata tranşei de prefinanţare din împrumut va face obiectul disponibilităţii fondurilor;
    b) costul de finanţare, costul de administrare a lichidităţii şi costul serviciilor pentru cheltuielile de regie aferent tranşei de prefinanţare din împrumut se vor baza pe Metodologia pentru alocarea costurilor;
    c) datele de maturitate a tranşei de prefinanţare din împrumut vor fi de 30 de ani;
    d) tranşa de prefinanţare din împrumut va fi disponibilizată în una sau în mai multe plăţi eşalonate;
    e) acesta va achita orice onorarii, costuri şi cheltuieli, inclusiv, dacă este cazul, costuri de încetare şi costuri de derulare.

    3. Comisia va emite către statul membru o notificare de confirmare, care prevede termenii financiari ai tranşei sau ai plăţilor eşalonate de prefinanţare din împrumut. Se va considera că statul membru a acceptat în avans termenii tranşei sau ai plăţilor eşalonate de prefinanţare din împrumut, astfel cum sunt prevăzuţi în notificarea de confirmare.
    4. Pentru prefinanţarea disponibilizată în conformitate cu alineatul 1, o sumă corespunzătoare procentului egal cu raportul dintre prefinanţarea rămasă necompensată şi sumele rămase din Facilitatea de împrumut care urmează să fie disponibilizate va fi dedusă din fiecare tragere pentru a calcula suma netă a tragerii, pentru a compensa prefinanţarea până când va fi compensată în totalitate.
    5. La solicitarea statului membru, prin cererea de plată, pot fi deduse sume suplimentare din fiecare tragere pentru a compensa prefinanţarea în mod anticipat.
    6. Sumele din prefinanţare care nu au fost compensate până la data de 31 decembrie 2026 vor fi imediat scadente şi plătibile. Comisia va avea dreptul de a compensa aceste sume cu orice sume pe care statul membru le poate primi de la Comisie în cadrul MRR şi/sau al altor programe UE.
    7. Orice prefinanţare va fi declarată imediat scadentă şi plătibilă în urma încetării Acordului de împrumut în conformitate cu articolul 24(9) din Regulamentul MRR. Se va aplica articolul 15(3) din acest acord de împrumut.

    ART. 7
    Cereri de plată şi verificarea condiţiilor
    1. Atunci când transmite cereri de plată, în conformitate cu prevederile articolului 24(2) din Regulamentul MRR, statul membru va justifica în mod corespunzător faptul că au fost îndeplinite jaloanele şi ţintele pentru respectiva tranşă din împrumut, conform prevederilor din secţiunea 2 a anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului. Aranjamentele operaţionale vor fi semnate de statul membru şi de Comisie înainte de prima cerere de plată.
    2. Atunci când este transmisă o cerere de plată în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul MRR, statul membru:
    a) va oferi justificări cu privire la îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor şi ţintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului;
    b) va solicita, în legătură cu Facilitatea de împrumut, un maxim al sumei prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului;
    c) va utiliza formularul prevăzut în anexa II la acest acord de împrumut;
    d) pentru a respecta obligaţia prevăzută în articolul 22(2)(c) din Regulamentul MRR:
    (i) va ataşa o declaraţie de gestiune semnată în mod corespunzător, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III la acest acord de împrumut; şi
    (ii) va ataşa un rezumat al auditurilor desfăşurate, inclusiv al punctelor slabe identificate şi al oricăror acţiuni de remediere întreprinse.


    3. Statul membru va depune toate eforturile necesare căutând să respecte graficul orientativ de cereri de plată prevăzut în aranjamentele operaţionale. Cererea finală de plată va fi depusă până la data de 30 septembrie 2026.
    4. Evaluarea preliminară conform articolului 24(3) din Regulamentul MRR va fi efectuată de către Comisie în baza informaţiilor furnizate de statul membru în conformitate cu alineatul 2. În scopul evaluării se iau în considerare şi aranjamentele operaţionale. Comisia poate solicita informaţii suplimentare şi/sau poate efectua controale şi controale la faţa locului pentru a verifica îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, inclusiv cu privire la nereversibilitatea jaloanelor şi ţintelor îndeplinite anterior în mod satisfăcător. În cazul în care Comisia notifică statul membru cu privire la necesitatea unor informaţii suplimentare majore sau a unor corecţii a cererilor de plată, perioada dintre data solicitării Comisiei şi data depunerii documentelor suplimentare sau corectate nu este luată în considerare în sensul calculării termenului prevăzut la articolul 24(3) din Regulamentul MRR.
    5. Atunci când, în urma evaluării în baza articolului 24 din Regulamentul MRR, Comisia stabileşte, în conformitate cu articolul 24(6) din Regulamentul MRR, că doar un subset al jaloanelor şi ţintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului a fost îndeplinit în mod satisfăcător, Comisia va stabili cota din tranşa din împrumut care va fi suspendată, în urma procedurii de observaţii conform articolului 25.
    În cazul în care un jalon şi/sau o ţintă legată de sistemul de control al statului membru nu este îndeplinit(ă) în mod satisfăcător, Comisia poate suspenda întreaga tragere şi tragerile viitoare, până în momentul în care jalonul şi/sau ţinta respectiv(ă) este îndeplinit(ă) în mod satisfăcător.

    ART. 8
    Raportarea ex-post cu privire la obiectivele referitoare la schimbările climatice
    1. Statul membru, împreună cu cererea de plată, va declara cheltuielile totale cumulative plătite până la momentul respectiv de către statul membru pentru implementarea fiecărei reforme şi investiţii din Planul naţional de redresare şi rezilienţă atribuită unui marker climatic pozitiv în baza metodologiei din Regulamentul MRR, pentru a contribui la obiectivele de schimbări climatice.
    2. Informaţiile la care se face referire în paragraful 1 nu sunt luate în considerare de către Comisie pentru evaluarea îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor din cererea de plată.

    ART. 9
    Efectuarea de trageri, condiţii prealabile şi tragere
    1. Fără a aduce atingere articolului 6 din acest acord de împrumut, orice tragere va fi condiţionată de adoptarea de către Comisie a unei decizii în conformitate cu articolul 24(5) din Regulamentul MRR şi va fi limitată la suma stabilită în decizia respectivă.
    2. Nu se va efectua nicio tragere înainte ca Comisia să fi primit:
    a) notificarea oficială sub forma avizului juridic de către statul membru că toate cerinţele constituţionale şi legale pentru ca dispoziţiile privind împrumuturile să intre în vigoare şi angajamentul valid şi irevocabil al statului membru faţă de toate obligaţiile care decurg din prezentul acord de împrumut au fost îndeplinite; şi
    b) o cerere de plată (neaplicabil pentru prefinanţare).
    Statul membru este în mod irevocabil obligat de termenii cererii de plată.

    3. O cerere de plată nu va fi privită ca şi cum ar fi fost finalizată în mod corespunzător dacă nu specifică informaţiile prevăzute în anexa II.
    4. În urma transmiterii unei cereri de plată de către statul membru, obligaţia Comisiei de a plăti suma netă a tragerii în legătură cu o tranşă din împrumut către statul membru în baza prezentului acord de împrumut va depinde de:
    a) faptul că nu s-a produs niciun eveniment care ar face ca orice declaraţie făcută în avizul juridic să fie incorectă;
    b) faptul că Comisia a primit din partea ministrului finanţelor al statului membru un document oficial care indică persoanele autorizate să semneze cererea de plată (şi, astfel, să angajeze în mod valid statul membru) şi care conţine specimenele de semnătură ale acestor persoane;
    c) faptul că Comisia a adoptat o decizie prin care autorizează disponibilizarea tragerii în conformitate cu articolul 24(5) din Regulamentul MRR;
    d) disponibilitatea finanţării;
    e) faptul că nu s-a produs niciun eveniment de perturbare a pieţei;
    f) faptul că nu s-a produs nicio schimbare semnificativă negativă de la data semnării acestui acord de împrumut care, în opinia Comisiei, în urma consultării cu statul membru, ar putea prejudicia în mod substanţial abilitatea statului membru de a-şi îndeplini obligaţiile de plată prevăzute de prezentul acord de împrumut, adică de a achita serviciul datoriei aferent oricărei tranşe din împrumut care urmează să fie finanţate şi de a le rambursa;
    g) faptul că nu s-a produs niciun eveniment de neonorare a obligaţiilor care să nu fi fost soluţionat în mod satisfăcător pentru Comisie.

    5. O tranşă din împrumut poate fi disponibilizată în una sau în mai multe plăţi eşalonate.
    6. În conformitate cu Regulamentul MRR şi cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului, Comisia va lansa orice instrumente de finanţare adecvate pentru finanţarea sumei unei tranşe din împrumut în baza strategiei de finanţare diversificată.
    7. Comisia va emite către statul membru o notificare de confirmare, care prevede termenii financiari aferenţi tragerii. Se va considera că statul membru a acceptat în avans termenii tranşei sau pe ai plăţii eşalonate din împrumut prevăzuţi în notificarea de confirmare. Pentru evitarea oricărei îndoieli, Comisia nu are nicio obligaţie de a analiza în termeni favorabili vreo cerere din partea statului membru în orice moment pentru a modifica oricare dintre termenii financiari ai unei tranşe sau pe ai unei plăţi eşalonate din împrumut.
    8. Comisia va solicita BCE să transfere suma netă a tragerii a unei tranşe sau a unei plăţi eşalonate din împrumut la data de disponibilizare în următorul cont în euro al statului membru deschis la Banca Naţională a României participant direct TARGET2 SWIFT BIC: NBORROBUXXX pentru beneficiar Ministerul Finanţelor SWIFT BIC: TREZROBUXXX, IBAN RO28NBOR3216800420EURXXX.
    O disponibilizare în acest cont bancar va descărca Comisia de obligaţia sa de a disponibiliza în baza prezentului acord de împrumut respectiva tragere.

    9. Dreptul statului membru de a primi tranşe sau plăţi eşalonate din împrumut conform prezentului acord de împrumut expiră la sfârşitul perioadei de disponibilitate, în urma căreia suma netrasă din Facilitatea de împrumut va fi considerată a fi anulată imediat, cu excepţia oricărei situaţii descrise la articolul 3(9) din Regulamentul EURI.

    ART. 10
    Declaraţii, garanţii şi angajamente
    1. Declaraţii
    Prin semnarea acestui acord de împrumut, statul membru declară şi garantează Comisiei că la data acestui acord de împrumut şi la fiecare din datele de disponibilizare:
    a) fiecare tranşă din împrumut va constitui o obligaţie negarantată, directă, necondiţionată, nesubordonată şi generală a statului membru şi va avea cel puţin rang pari passu cu toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate şi nesubordonate prezente şi viitoare ale statului membru, care decurg din îndatorarea sa relevantă prezentă sau viitoare; şi
    b) avizul juridic este corect şi conform.


    2. Angajamente
    Statul membru se angajează, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursată şi toate dobânzile şi sumele suplimentare datorate, dacă există, conform acestui acord de împrumut, vor fi fost integral plătite:
    a) să utilizeze valoarea netă a tragerii a fiecărei trageri în conformitate cu Regulamentul MRR şi cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului şi cu orice alte condiţii aplicabile la data emiterii cererii de plată;
    b) să obţină şi să menţină pe deplin în vigoare toate autorizaţiile necesare pentru a îndeplini obligaţiile ce îi revin prin acest acord de împrumut;
    c) să respecte, în toate privinţele, legile aplicabile ce pot influenţa capacitatea sa de a duce la îndeplinire acest acord de împrumut;
    d) să plătească toate comisioanele, costurile şi cheltuielile, inclusiv, dacă este cazul, costuri de încetare şi costuri de derulare, calculate în conformitate cu Metodologia pentru alocarea costurilor;
    e) fără a aduce atingere Protocolului 7 anexat la tratate, să recunoască faptul că Comisia va beneficia de o capacitate juridică şi privilegii identice cu cele acordate instituţiilor financiare internaţionale;
    f) să asigure faptul că verificările şi măsurile la care se face referire la articolul 20 din acest acord de împrumut sunt implementate;
    g) exceptând privilegiile enumerate la subalineatele de la (1) la (8) de mai jos:
    (i) să nu garanteze prin ipotecarea, gajarea sau prin alte forme de grevare a propriilor sale active sau venituri nicio îndatorare relevantă prezentă sau viitoare şi nicio garanţie sau asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă în acelaşi timp şi Facilitatea de împrumut beneficiază de rang parri passu şi pro rata într-o astfel de garanţie; şi
    (ii) ţinând seama de particularităţile instrumentelor de împrumut ale Uniunii, să nu acorde niciunui creditor sau deţinător de datorie guvernamentală generală niciun fel de prioritate în faţa Comisiei.


    Instituirea următoarelor privilegii nu va constitui încălcare a acestui articol 10:

    (1) privilegiile asupra oricărei proprietăţi, instituite pentru garantarea preţului de achiziţie a acelei proprietăţi sau construcţie a acelei proprietăţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut iniţial obiectul său şi care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanţării asigurate iniţial; şi

    (2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor comerciale obişnuite (şi care expiră cel târziu întrun an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din statul membru; şi

    (3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor îndatorări relevante contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui anume proiect de investiţii, cu condiţia ca proprietăţile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăţi ce fac obiectul respectivei finanţări a proiectului sau să fie venituri sau creanţe ce decurg din proiect; şi

    (4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord de împrumut, cu condiţia ca aceste privilegii să rămână limitate la proprietăţile afectate în prezent de acestea şi la proprietăţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord de împrumut (inclusiv în scopul evitării confuziilor, cristalizarea oricăror comisioane variabile asumate la data acestui acord de împrumut) şi cu condiţia ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate sau asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi

    (5) orice alte privilegii şi drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de către statul membru; şi

    (6) orice privilegiu acordat sau consimţit în cadrul unei tranzacţii de securitizare ce a fost agreată în prealabil de către Comisie şi este reflectată în conturile naţionale în conformitate cu principiile ESA 2010 şi cu instrucţiunile Eurostat privind tranzacţiile de securitizare efectuate de guvernele statelor membre; şi

    (7) orice privilegiu prin care se garantează obligaţii ale statului membru faţă de orice depozitar central de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear, oferit în activitatea normală; şi

    (8) orice privilegiu ce garantează o îndatorare de sub 3 milioane EUR, cu condiţia ca valoarea agregată maximă a datoriei garantate prin privilegiul respectiv să nu depăşească 50 milioane EUR.

    Aşa cum este folosită în acest articol 10, sintagma „finanţarea unui anume proiect de investiţii“ înseamnă orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăţi ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanţare agreează în mod expres să privească proprietăţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietăţi sau pierderile sau pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor acordate.


    ART. 11
    Costuri şi cheltuieli
    1. În ceea ce priveşte fiecare tranşă din împrumut scadentă, statul membru va transfera în contul la care se face referire în articolul 14 în legătură cu fiecare tranşă sau plată eşalonată din împrumut:
    a) la fiecare dată a transferului, suma costului de finanţare;
    b) la fiecare dată a transferului, suma costului serviciilor pentru cheltuielile de regie;
    c) la fiecare dată a transferului, suma costului de administrare a lichidităţii.

    2. Perioada de dobândă şi datele transferului vor fi prevăzute, pentru fiecare tranşă sau plată eşalonată din împrumut, în notificarea de confirmare pentru acea tranşă sau plată eşalonată din împrumut şi vor fi comunicate statului membru.
    Comisia va comunica statului membru suma costului de finanţare, a costului serviciilor pentru cheltuielile de regie şi a costului de administrare a lichidităţii, cel mai târziu cu douăzeci de zile lucrătoare înainte de data transferului.

    3. Costurile suportate de către Comisie în baza acestui acord de împrumut şi imputabile statului membru vor fi calculate în funcţie de o formulă de calcul compusă din costul de finanţare, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie şi costul de administrare a lichidităţii, care urmează să fie calculate şi facturate în baza Metodologiei pentru alocarea costurilor, aplicabilă.
    4. Fără a aduce atingere condiţiilor prevăzute în articolul 15 din acest acord de împrumut şi prin derogare de la articolul 99 din Regulamentul financiar, în cazul în care statul membru nu îşi respectă obligaţia de a transfera orice sumă datorată conform acestui acord de împrumut la data transferului, statul membru va plăti Comisiei în plus dobânda de neonorare a obligaţiilor, la suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată şi neplătită), de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având duratele pe care Comisia le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la suma restantă respectivă, la cea mai mare dintre următoarele:
    a) o rată pe an, care este valoarea agregată a
    (i) 350 de puncte de bază; şi
    (ii) rata aplicată de Banca Centrală Europeană operaţiunilor sale principale de refinanţare; sau

    b) 200 de puncte de bază peste costul de finanţare ce ar fi fost plătibil dacă suma restantă ar fi constituit o rată în intervalul în care nu a fost achitată; sau
    c) 0 puncte de bază.
    Pe perioada în care obligaţia de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va recalcula în conformitate cu prevederile alineatului (4) din acest articol 11 în ultima zi a fiecărei astfel de perioade de dobândă, iar dobânda neplătită conform acestui articol 11, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecărei astfel de perioade de dobândă. Dobânda aferentă obligaţiilor neonorate este exigibilă şi plătibilă imediat.

    5. Statul membru se angajează să plătească Comisiei întreaga dobândă suplimentară şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorariile legale, contractate şi plătibile de către Comisie drept rezultat al unei încălcări a oricărei obligaţii prevăzute de prezentul acord de împrumut de către statul membru. Pentru evitarea oricărei îndoieli şi fără a aduce atingere articolului 12(2), o plată efectuată de către statul membru la orice dată care diferă de data transferului va fi interpretată ca o încălcare a obligaţiilor de rambursare prevăzute de prezentul acord de împrumut.

    ART. 12
    Rambursarea şi restituirea anticipată
    1. Statul membru va rambursa principalul fiecărei tranşe din împrumut la data(ele) transferului şi în baza condiţiilor ce i-au fost notificate de către Comisie în notificarea de confirmare relevantă.
    Statul membru va transfera suma principalului datorat, în contul la care se face referire la articolul 14(3), la data transferului.
    Orice sumă de principal care este transferată de către statul membru în scopul rambursării în contul la care se face referire la articolul 14(3) nu poate fi reîmprumutată de către acelaşi stat membru.

    2. Statul membru va avea dreptul să ceară o restituire anticipată totală sau parţială. În acest caz, Comisia va evalua cererea şi, la propria latitudine, va stabili termenii şi condiţiile pentru fiecare restituire anticipată. Comisia stabileşte un termen-limită pentru acceptarea acelor termeni şi condiţii de către statul membru.
    Termenii şi condiţiile vor asigura în mod special faptul că statul membru suportă toate costurile ce rezultă din toate instrumentele de finanţare afectate, inclusiv dobânda acumulată datorată, cheltuielile, onorariile, costul de administrare a lichidităţii, costurile de încetare şi costurile de reziliere a oricărui produs de protecţie.
    Sumele rambursate de statul membru nu pot fi reîmprumutate de către acelaşi stat membru.


    ART. 13
    Suspendarea şi anularea sumelor netrase
    1. Comisia poate suspenda orice tranşă sau plată eşalonată din împrumut netrasă din Facilitatea de împrumut, dacă:
    a) statul membru nu respectă Acordul de împrumut;
    b) statul membru comite sau va comite o încălcare gravă a obligaţiilor.

    2. În urma suspendării la care se face referire la alineatul 1, Comisia poate anula sumele respective după ce a respectat procedura de observaţii în conformitate cu articolul 25.
    3. Comisia poate suspenda sau anula orice tranşă sau plată eşalonată din împrumut netrasă din Facilitatea de împrumut dacă statul membru îşi declară intenţia de a nu mai trage sume în cadrul Facilităţii de împrumut.

    ART. 14
    Plăţi
    1. Toate plăţile ce vor fi efectuate de statul membru vor fi achitate fără compensări sau contrapretenţii, fără deducerea oricăror taxe, comisioane sau oricăror alte speze şi a oricăror alte costuri pe toată durata acestui acord de împrumut.
    2. Statul membru declară că toate plăţile şi transferurile făcute în baza acestui acord de împrumut, precum şi Acordul de împrumut în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în statul membru şi nu vor face obiectul niciunei astfel de taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord de împrumut. Dacă totuşi statul membru sau Banca Centrală a statului membru este obligată prin lege să procedeze la astfel de deduceri, statul membru va plăti sumele suplimentare necesare astfel încât Comisia să primească integral sumele precizate în acest acord de împrumut.
    3. Toate plăţile vor fi efectuate de statul membru la data transferului înainte de ora 11,00 a.m., ora Luxemburgului, în contul Comisiei Europene nr. 4062990131 deschis la BCE participant la TARGET2 SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC în favoarea beneficiarului final EUCOLULLXXX.
    O plată efectuată la data transferului în acest cont va descărca statul membru de obligaţia respectivă de rambursare.

    4. Dacă statul membru plăteşte o sumă în legătură cu oricare dintre tranşele din împrumut, care este mai mică decât suma totală datorată şi plătibilă în baza acestui acord de împrumut, statul membru renunţă prin prezenta la orice drepturi pe care lear putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.
    Suma astfel plătită în cadrul unei tranşe din împrumut va fi utilizată pentru acoperirea plăţilor datorate în cadrul tranşei respective în următoarea ordine:
    a) în primul rând, orice speze, cheltuieli şi compensaţii;
    b) în al doilea rând, orice dobândă datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform articolului 11(4);
    c) în al treilea rând, dobânda; şi
    d) în al patrulea rând, principalul, cu condiţia ca aceste sume să fie scadente sau restante la data respectivă.


    5. Orice calcule şi determinări efectuate de către Comisie în cadrul acestui acord:
    a) vor fi efectuate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial; şi
    b) vor fi obligatorii pentru Comisie şi statul membru, în absenţa unor erori evidente.

    6. Convenţia privind ziua lucrătoare (Convenţia de numărare a zilelor) aplicabilă este cea comunicată prin notificarea de confirmare.

    ART. 15
    Evenimente de neonorare a obligaţiilor
    1. Comisia poate, prin notificare scrisă transmisă statului membru, declara că soldul principalului împrumutului este datorat şi plătibil imediat, împreună cu dobânda acumulată, şi/sau poate anula orice tranşă sau plată eşalonată din împrumut netrasă, dacă:
    a) statul membru nu îşi îndeplineşte sau nu îşi va putea îndeplini obligaţia de a transfera la data transferului relevantă, în totalitate sau parţial, orice plată a principalului sau a costului de finanţare sau costul serviciilor pentru cheltuielile de regie sau orice alte sume datorate în cadrul prezentului acord de împrumut la datele lor de scadenţă, în integralitate sau parţial, în maniera agreată în cadrul acestui acord de împrumut, în legătură cu oricare dintre tranşele sau plăţile eşalonate din împrumut; sau
    b) statul membru nu îndeplineşte sau nu va îndeplini orice obligaţie prevăzută de acest acord de împrumut [alta decât cele la care se face referire la articolul 15(1) a), inclusiv obligaţia prevăzută de articolul 1(4) din prezentul acord de împrumut] şi neîndeplinirea respectivă continuă pe o perioadă de o lună de la data la care statului membru i-a fost notificat acest aspect de către Comisie; sau
    c) Comisia îi trimite statului membru o declaraţie de neîndeplinire a obligaţiilor în circumstanţe în care obligaţiile statului membru din prezentul acord sunt declarate de către Curtea Europeană de Justiţie a nu fi obligatorii pentru sau executabile împotriva statului membru sau a fi ilegale; sau
    d) Comisia trimite statului membru o declaraţie de neîndeplinire a obligaţiilor în circumstanţe în care orice declaraţie sau garanţie făcută de statul membru în baza acestui acord de împrumut este incorectă, neadevărată sau înşelătoare şi care, în opinia Comisiei, poate avea un impact negativ asupra capacităţii statului membru de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de acest acord de împrumut sau asupra drepturilor Comisiei din prezentul; sau
    e) există cu privire la oricare acord de împrumut dintre statul membru şi Comisie sau orice instituţie sau organism al UE, indiferent de sumă, o declaraţie de neonorare sau este o neonoare de către statul membru a oricărei obligaţii de plată de orice fel faţă de Comisie sau faţă de orice instituţie UE care conduce la o declarare a stării de neonorare a obligaţiilor; sau
    f) îndatorarea relevantă a statului membru având un cuantum agregat al principalului de peste 250 milioane EUR face obiectul unei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de plată, aşa cum este aceasta definită în orice instrument ce guvernează sau probează acea îndatorare, şi ca rezultat al acelei declaraţii de neonorare a obligaţiilor are loc o accelerare a respectivei îndatorări sau un moratoriu al plăţilor de facto; sau
    g) statul membru nu îşi plăteşte o parte substanţială a îndatorării sale relevante atunci când aceasta ajunge la scadenţă sau declară sau impune un moratoriu la plata îndatorării sale relevante sau a unei îndatorări relevante asumate sau garantate de acesta.

    2. Comisia poate, fără a fi obligată să facă acest lucru, să îşi exercite drepturile conform acestui articol 15 şi poate de asemenea să le exercite numai parţial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi. Nicio întârziere în exercitarea acestor drepturi nu poate implica renunţarea la niciun drept.
    3. Statul membru va rambursa toate costurile, cheltuielile şi comisioanele plătibile de Comisie ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranşele sau plăţile eşalonate din împrumut, conform acestui articol 15, ce rezultă, în mod special, din toate instrumentele de finanţare afectate. Totodată, statul membru va plăti dobânda de neonorare a obligaţiei, conform articolului 11(3) de mai sus, care se va acumula de la data la care cuantumul principalului împrumutului a fost declarat scadent şi plătibil imediat până la data la care suma este achitată integral.

    ART. 16
    Angajamente privind informaţiile
    1. Statul membru va furniza Comisiei orice informaţie referitoare la orice eveniment despre care se poate anticipa în mod rezonabil că va genera un eveniment de neonorare a obligaţiilor (şi paşii, dacă există, de remediere a situaţiei).
    2. Statul membru va furniza Comisiei orice informaţie referitoare la verificările, măsurile şi acţiunile la care se face referire în articolul 20 din acest acord de împrumut.
    3. Pentru a pregăti raportul prevăzut la articolul 31 din Regulamentul MRR, Comisia poate solicita rapoarte privind utilizarea Facilităţii de împrumut.
    4. Statul membru se angajează să informeze prompt Comisia dacă se produce orice eveniment care ar face ca orice declaraţie făcută în avizul juridic al statului membru să fie incorectă.

    ART. 17
    Diverse
    Statul membru nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale din prezentul acord fără acordul prealabil scris al Comisiei.

    ART. 18
    Răspunderea pentru daune
    Comisia nu va fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de statul membru sau de orice terţi implicaţi în implementarea PRR, ca urmare a implementării Acordului de împrumut.

    ART. 19
    Publicarea de informaţii, vizibilitatea finanţării din partea Uniunii şi dreptul de utilizare
    1. Fără a aduce atingere articolului 34 din Regulamentul MRR, informările, comunicările şi publicitatea statului membru pentru finanţare în ceea ce priveşte implementarea PRR vor fi cel puţin la acelaşi nivel precum cele cerute de regulile statului membru pentru finanţarea publică fără contribuţii din partea bugetului Uniunii.
    2. Pentru a-şi respecta obligaţiile conform articolului 34(2) din Regulamentul MRR şi, în mod special, pentru a asigura furnizarea unor informaţii ţintite coerente, eficace şi proporţionale pentru diferite categorii de public, inclusiv pentru mass-media şi publicul larg, statul membru:
    a) va avea o strategie pentru a creşte conştientizarea şi a asigura recunoaşterea contribuţiei MRR la redresarea Europei şi la tranziţiile gemene verzi şi digitale, în mod special;
    b) unde este necesar, să afişeze în mod corect şi vizibil, în toate activităţile de comunicare la nivel de proiect şi de stat membru, emblema UE cu declaraţia legată de finanţare care se citeşte (care va fi tradusă în limba naţională unde va fi cazul) „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“;
    c) să stabilească şi să menţină un cadru web unic, care să ofere informaţii despre PRR şi proiecte conexe şi să comunice Comisiei linkul web dedicat;
    d) să asigure faptul că beneficiarii de finanţare din partea Uniunii în cadrul MRR confirmă originea şi asigură vizibilitatea finanţării Uniunii.

    3. Atunci când este afişată în asociere cu un alt logo, emblema Uniunii Europene trebuie să fie afişată cel puţin la fel de vizibil şi proeminent precum celelalte logouri. Emblema trebuie să rămână distinctă şi separată şi să nu poate fi modificată prin adăugarea altor marcaje vizuale, mărci sau text. În afară de emblemă, nu poate fi utilizată nicio altă identitate vizuală sau vreun alt logo pentru a evidenţia sprijinul din partea UE.
    4. Orice activitate de comunicare sau diseminare ce are legătură cu PRR şi este efectuată de statul membru sub orice formă şi folosind orice mijloace trebuie să folosească informaţii faptice corecte.
    5. Unde este cazul, statul membru indică următoarea declinare a răspunderii (tradusă în limba naţională, după caz): „Finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU. Punctele de vedere şi opiniile exprimate sunt totuşi doar ale autorului (autorilor) şi nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.“
    7. Statul membru acordă Comisiei dreptul de a utiliza în mod gratuit materialele de comunicare legate de PRR.

    ART. 20
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    1. Statul membru:
    a) va verifica în mod regulat faptul că finanţarea furnizată a fost utilizată în mod adecvat, în conformitate cu regulile aplicabile, şi că orice măsură pentru implementarea reformelor şi proiectelor de investiţii în cadrul PRR a fost implementată în mod adecvat, în conformitate cu toate regulile aplicabile, în mod special cele referitoare la prevenţia, detectarea şi corectarea fraudei, corupţiei şi a conflictelor de interese;
    b) va lua măsuri adecvate pentru a preveni, detecta şi corecta frauda, corupţia şi conflictele de interese, aşa cum sunt definite de articolul 61(2) şi (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii, şi va introduce acţiuni în justiţie pentru a recupera fondurile care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură pentru implementarea reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul PRR;
    c) în scopul auditului şi controlului şi pentru a asigura informaţii comparabile cu privire la utilizarea fondurilor în legătură cu măsuri pentru implementarea reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul PRR, va colecta şi va asigura acces la următoarele categorii standardizate de date:
    (i) numele beneficiarului final al fondurilor;
    (ii) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care beneficiarul final al fondurilor este autoritate contractantă, în conformitate cu legislaţia Uniunii şi legislaţia naţională privind achiziţiile publice;
    (iii) numele, prenumele şi data naşterii deţinătorului(ilor) real(i) al/ai beneficiarului de fonduri sau contractantului, conform definiţiei de la articolul 3(6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului;
    (iv) o listă privind măsuri pentru implementarea reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul planului de redresare şi rezilienţă, cu suma totală a finanţării publice a acestor măsuri şi indicând suma plătită în cadrul Facilităţii de împrumut şi în cadrul altor fonduri ale Uniunii;

    d) păstrarea evidenţelor în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul financiar.

    2. În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de alineatul 1, articolul 5(2) şi articolul 21 din acest acord de împrumut, statul membru va asigura faptul că sistemul de control la care se face referire în articolul 22(1) din Regulamentul MRR respectă cerinţele enumerate în anexa I.
    3. Orice modificare a sistemului de control intern al statului membru care a fost inclus în planul de redresare şi rezilienţă ce a fost evaluat de Comisie va fi comunicată în mod corespunzător Comisiei, fără întârziere.
    4. Comisia va primi asigurări suficiente că sistemul de control intern al statului membru îndeplineşte cerinţele-cheie prevăzute în alineatul 1. Comisia poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua misiuni de audit de sistem la faţa locului. O astfel de solicitare poate fi completată de audituri de sistem pe loc. Aceste audituri de sistem pot fi desfăşurate pe bază de risc. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de firme de audit externe.

    ART. 21
    Verificări şi controale ale Comisiei, Biroului European Antifraudă (OLAF), Curţii Europene de Conturi (ECA) şi Parchetului European (EPPO)
    1. În plus faţă de auditurile/controalele prevăzute de articolul 7(4) şi auditurile prevăzute de articolul 20(4), Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la articolul 129(1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, revizuiri, verificări şi audituri pentru implementarea PRR referitoare la:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, corupţiei şi conflictelor de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea articolului 20;
    b) aplicarea articolului 5(2);
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor şi ţintelor incluse în cererea de plată.
    Aceste verificări, revizuiri, controale şi audituri pot fi efectuate în timpul implementării RRP şi până la cinci ani de la data ultimei trageri şi pot acoperi sistemul de informaţii utilizat de statele membre pentru a colecta şi furniza date care sunt folosite pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor. Aceste proceduri vor fi notificate în mod formal statului membru. Dacă este necesar, Comisia poate fi ajutată de experţi externi independenţi sau de firme de audit extern.

    2. Statul membru păstrează şi furnizează documente justificative adecvate care dovedesc, în special, că PRR a fost implementat în mod corespunzător, că implementarea sa respectă obligaţiile enumerate la articolul 20(1) din prezentul acord şi că etapele şi obiectivele specificate în Decizia de punere în aplicare a Consiliului au fost îndeplinite în mod satisfăcător, dacă li se solicită acest lucru în contextul controalelor sau auditurilor descrise în prezentul articol.
    3. Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la articolul 129(1) din Regulamentul financiar şi pot efectua revizuiri, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Biroul European Antifraudă (OLAF), în baza regulamentelor nr. 883/2013^5 şi nr. 2185/96^6;
    ^5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1.074/1999 al Consiliului (JO L 248,18.09.2013, p 1).
    ^6 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p 2).

    – Parchetul European (EPPO), în baza Regulamentului 1.939/2017, în măsura în care EPPO este competent; şi
    – Curtea Europeană de Conturi (ECA), în baza articolului 287 din Tratat şi a articolului 257 din Regulamentul financiar.

    4. Statul membru va conveni la şi va coopera în vederea verificărilor, revizuirilor, controalelor, auditurilor şi investigaţiilor menţionate mai sus, precum şi a controalelor prevăzute de articolul 7(4) şi a auditurilor prevăzute de articolul 20(4) şi va oferi orice informaţie şi documente solicitate în acest scop.
    5. Statul membru va acorda oficialilor Comisiei, OLAF, ECA şi, în măsura în care este competent, EPPO, precum şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora acces la amplasamentele şi în locaţiile în care se desfăşoară operaţiuni finanţate în baza acestui acord de împrumut şi la orice documente şi date computerizate referitoare la managementul acelor investiţii şi reforme şi va lua orice măsură adecvată pentru a le facilita activitatea. Accesul agenţilor autorizaţi ai Comisiei, OLAF, ECA şi, în măsura în care statul membru participă la cooperarea consolidată la înfiinţarea sa, EPPO, se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate cu privire la terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public cărora li se supun.
    6. Pentru a respecta punctul (e) din articolul 22(2) din Regulamentul MRR, statul membru va impune obligaţii tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor acordate pentru măsurile de implementare a reformelor şi investiţii incluse în PRR sau tuturor altor persoane sau entităţi implicate în implementarea acestora în a autoriza în mod expres Comisia, OLAF, Curtea Europeană de Conturi şi, acolo unde este cazul, EPPO să îşi exercite drepturile prevăzute de articolul 129(1) din Regulamentul financiar şi să impună obligaţii similare tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor acordate, pentru a asigura faptul că orice terţ implicat în implementarea PRR acordă drepturile şi acces în conformitate cu alineatele de la (1) la (4) de mai sus.
    7. În cazul auditurilor sau revizuirilor efectuate de Comisie, pe baza constatărilor efectuate în timpul auditului sau al revizuirii, se va întocmi un raport provizoriu. Comisia sau auditorii vor notifica în mod formal raportul către statul membru şi va avea loc o procedură de observaţii în conformitate cu articolul 25. Raportul final trebuie să fie transmis statului membru în termen de 60 de zile calendaristice de la expirarea limitei de timp pentru depunerea observaţiilor.
    8. În baza constatărilor finale, Comisia poate lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, în cazuri de fraudă, corupţie, conflict de interese sau încălcare gravă a obligaţiilor din prezentul acord de împrumut, să declare tranşele din împrumut nerambursate ca fiind imediat scadente şi plătibile, în totalitate sau în parte, şi anularea tranşelor din împrumut netrase în conformitate cu articolul 13(2).

    ART. 22
    Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 21 alineatul (8)
    1. Atunci când ia măsurile menţionate la articolul 21(8) în conformitate cu al doilea paragraf din articolul 22(5) din Regulamentul MRR, Comisia ţine seama de principiul proporţionalităţii, precum şi de dimensiunea şi scadenţele tranşelor din împrumut trase şi nerambursate şi costurile estimate ale acestor măsuri. Aceste măsuri sunt puse în aplicare urmând procedura de observare în conformitate cu articolul 25.
    2. Pentru a respecta principiul proporţionalităţii şi pentru a ţine seama de gravitatea fraudei, corupţiei, conflictului de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii şi care nu au fost corectate de statul membru sau a încălcării grave a obligaţiei, la luarea măsurilor descrise la articolul 21(8), Comisia procedează după cum urmează:
    a) În caz de fraudă, corupţie, conflict de interese, încălcarea articolului 5(2) sau a informaţiilor şi justificărilor care stau la baza unei cereri de plată sunt considerate incorecte, iar valoarea tranşelor din împrumut trase şi nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente şi plătibile şi tranşele din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) vor corespunde sumei afectate.
    b) În caz de încălcare gravă a obligaţiilor prezentului acord de împrumut, altele decât cele prevăzute la articolul 5 (2), valoarea tranşelor din împrumut trase şi nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente şi plătibile şi tranşele din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) vor fi stabilite ţinând cont de frecvenţa şi amploarea încălcării grave a obligaţiilor.
    În cazul specific al unei deficienţe în sistemul de control al unui stat membru care conduce la o încălcare gravă a unei obligaţii în temeiul articolului 20(1) din prezentul acord de împrumut, valoarea tranşelor din împrumut trase şi nerambursate care urmează a fi declarate imediat scadente şi plătibile şi a tranşelor din împrumut netrase care urmează a fi anulate în conformitate cu articolul 13 (2) se stabileşte în conformitate cu principiul proporţionalităţii, după cum urmează:
    a) în cazul în care deficienţa este atât de fundamentală, frecventă sau larg răspândită încât reprezintă o defecţiune completă a sistemului care pune în pericol utilizarea corectă a tuturor cheltuielilor, se aplică o reducere forfetară de 100% a Facilităţii de împrumut;
    b) în cazul în care deficienţa este atât de frecventă şi larg răspândită încât reprezintă o defecţiune extrem de gravă a sistemului care pune în pericol utilizarea corectă a unei proporţii foarte mari a cheltuielilor, se aplică o reducere forfetară de 25% din Facilitatea de împrumut;
    c) în cazul în care deficienţa se datorează faptului că sistemul nu funcţionează pe deplin sau funcţionează atât de prost sau atât de rar încât pune în pericol utilizarea corectă a unei proporţii mari a cheltuielilor se aplică o reducere forfetară de 10% din Facilitatea de împrumut;
    d) în cazul în care deficienţa se datorează sistemului care funcţionează, dar nu cu consecvenţa, frecvenţa sau profunzimea necesară, astfel încât să pună în pericol utilizarea corectă a unei proporţii mari a cheltuielilor, se va aplica o reducere forfetară de 5% din Facilitatea de împrumut.


    3. În cazul în care valoarea tranşelor din împrumut trase şi nerambursate este declarată imediat scadentă şi plătibilă în temeiul prezentului articol 22, statul membru rambursează toate costurile, cheltuielile şi comisioanele plătibile de Comisie ca urmare a acestui fapt, în special rezultate din toate instrumentele de finanţare afectate. În plus, statul membru plăteşte dobânzi de întârziere, astfel cum se prevede la articolul 11(4), care se acumulează de la data la care valoarea principală restantă a tranşei din împrumut a fost declarată imediat scadentă şi plătibilă, până la data actualizată de plată în integralitate.

    ART. 23
    Sancţiuni administrative şi alte măsuri
    Nimic din acest acord de împrumut nu poate fi interpretat ca împiedicând adoptarea unor sancţiuni administrative (precum penalităţile financiare) sau a altor măsuri de drept public, în plus faţă de sau ca alternativă la măsurile contractuale prevăzute de acest acord de împrumut (a se vedea, de exemplu, articolele de la 135 la 145 din Regulamentul financiar şi articolele de la 4 la 7 din Regulamentul 2.988/95^7).
    ^7 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).


    ART. 24
    Comunicarea între părţi
    1. Toate notificările legate de acest acord de împrumut vor fi valabile dacă sunt transmise în scris, inclusiv prin e-mail, la adresele enumerate în anexa IV la acesta. Fiecare dintre părţi îşi va actualiza adresele şi va notifica cealaltă parte la acest acord în legătură cu modificarea ocazională a adreselor.
    2. Notificările intră în vigoare la data primirii e-mailului sau a scrisorii prin care acestea sunt comunicate.
    3. Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord de împrumut vor fi în limba engleză.
    4. Fiecare dintre părţile la acest acord de împrumut îi va comunica celeilalte părţi, după semnarea acestui acord de împrumut, lista şi specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să acţioneze în numele său în cadrul acestui acord de împrumut. De asemenea, fiecare dintre părţi va actualiza această listă şi va notifica celeilalte părţi modificarea ocazională a acesteia.

    ART. 25
    Procedura de observaţii
    Atunci când articolul 7 şi articolul 22 din acest acord de împrumut fac referire la procedura de observaţii din acest articol 25, statului membru i se va acorda oportunitatea de a prezenta observaţii într-o perioadă de timp de o lună.
    Atunci când articolul 13 face referire la procedura de observaţii din acest articol, statului membru i se va acorda oportunitatea de a prezenta observaţii într-o perioadă de timp de 2 luni.
    În cazuri temeinic justificate, Comisia poate prelungi termenul-limită pentru prezentarea observaţiilor.

    ART. 26
    Modificări
    Orice modificare convenită de către părţi se va efectua în scris şi va face parte din acest acord de împrumut.

    ART. 27
    Legea aplicabilă şi jurisdicţia
    1. Prezentul acord de împrumut şi orice obligaţii necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezentul vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, suplimentată, dacă este necesar, de legislaţia luxemburgheză.
    2. Părţile se angajează să supună orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord de împrumut jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 din TFUE.

    ART. 28
    Invaliditatea parţială şi lacune neintenţionate
    1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord de împrumut este sau devine integral sau parţial nevalabilă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord de împrumut nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale sau neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord de împrumut.
    2. Preambulul şi anexele la acest acord de împrumut constituie şi vor constitui parte integrantă a acestui acord de împrumut.

    ART. 29
    Anexe
    Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta:
    Anexa I: Cerinţe-cheie privind sistemul de control intern al statului membru
    Anexa II: Formularul cererii de plată
    Anexa III: Modelul declaraţiei de gestiune
    Anexa IV: Lista de contacte
    Anexa V: Formularul privind notificarea de confirmare
    Anexa VI: Formular privind avizul juridic

    Semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021. Întocmit în dublu exemplar, ambele fiind egal autentice, fiecare dintre acestea constituind un act original.


                    România
                    Reprezentată prin
                    Adrian Câciu,
                    ministrul finanţelor
                    Uniunea Europeană
                    Reprezentată de Comisia Europeană
                    Reprezentată prin
                    Johannes Hahn, comisar pentru buget şi administraţie
                    Paolo Gentiloni, comisar pentru economie

    ANEXA I

    Cerinţe-cheie privind sistemul de control intern al statului membru
    1) În conformitate cu articolul 22(1) din Regulamentul MRR, statul membru va asigura un sistem de control intern eficace şi eficient, care să includă separarea funcţiilor şi aranjamente de raportare şi monitorizare. Statele membre se pot baza pe sistemele curente de administrare a bugetului naţional.
    Acesta include:
    • desemnarea unei autorităţi drept „coordonator“, care să aibă responsabilitatea generală pentru monitorizarea implementării PRR, în numele statului membru, şi să fie punctul unic de contact pentru Comisie;
    • ca acel coordonator să aibă (i) capacitatea administrativă în ceea ce priveşte resursele umane (numărul de angajaţi şi profilurile angajaţilor), experienţa şi expertiza instituţională şi (ii) mandatul şi autoritatea pentru a exercita toate sarcinile relevante, inclusiv responsabilităţi de monitorizare şi raportare;
    • identificarea autorităţilor împuternicite cu implementarea PRR;
    • identificarea autorităţii responsabile cu semnarea declaraţiei de gestiune care însoţeşte cererile de plată; cu proceduri care să asigure faptul că această autoritate va obţine asigurări despre îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor prevăzute în PRR, că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, în special normele privind evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei, corupţia şi dubla finanţare;
    • o separare adecvată între funcţiile legate de implementare şi cele de audit.


    2) În conformitate cu articolul 22(2)(a) din Regulamentul MRR, statul membru va desfăşura o implementare eficace a unor măsuri proporţionale antifraudă şi anticorupţie, precum şi a oricărei măsuri necesare pentru a evita în mod eficace conflictul de interese.
    Aceasta include:
    • măsuri adecvate legate de prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, corupţiei şi conflictelor de interese, precum şi evitarea dublei finanţări şi luarea de măsuri legale pentru a recupera fonduri care au fost utilizate în mod necorespunzător;
    • o evaluare a riscului de fraudă şi definirea măsurilor adecvate de reducere a fraudei.


    3) În conformitate cu articolul 22(2)(c) din Regulamentul MRR, statul membru va păstra proceduri adecvate pentru elaborarea declaraţiei de gestiune şi a rezumatului auditurilor şi controalelor desfăşurate la nivel naţional.
    Aceasta include:
    • o procedură eficace de elaborare a declaraţiei de gestiune, documentând rezumatul auditurilor şi controalelor şi păstrând informaţiile de bază pentru eşantionul de audit;
    • proceduri eficace de asigurare a faptului că toate neregulile grave (fraudă, corupţie şi conflict de interese) sunt raportate în mod adecvat şi corectate prin recuperări.


    4) Pentru a furniza informaţiile necesare pentru articolul 22(2)(c)(i) din Regulamentul MRR, statul membru asigură măsuri adecvate, inclusiv proceduri de verificare a îndeplinirii ţintelor şi a jaloanelor şi a respectării principiilor orizontale ale bunei gestiuni financiare.
    Aceasta include:
    • măsuri adecvate prin care autorităţile însărcinate cu implementarea măsurilor PRR vor verifica îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor (de exemplu, verificări de birou, controale la faţa locului);
    • verificări adecvate prin care autorităţile însărcinate cu implementarea măsurilor PRR vor verifica absenţa unor nereguli grave (fraudă, corupţie şi conflict de interese) şi a finanţării duble (de exemplu, verificări de birou, verificări la faţa locului).


    5) În conformitate cu articolul 22(1) din Regulamentul MRR şi pentru a oferi informaţiile necesare pentru articolul 22(2)(c)(ii) din Regulamentul MRR, statul membru va desfăşura audituri adecvate şi independente ale sistemelor şi cazurilor de sprijin pentru investiţii şi reforme.
    Aceasta include:
    • identificarea organismului/organismelor care va/vor efectua auditurile sistemelor şi cazurilor de sprijinire a investiţiilor şi reformelor şi modul în care este asigurată independenţa funcţională a acestuia/acestora;
    • alocarea unor resurse suficiente unui/unor organism/ organisme în scopul PRR;
    • gestionarea eficace de către organismul(ele) de audit a riscului de fraudă, corupţie, conflict de interese şi dublă finanţare, atât prin audituri de sistem, cât şi cazurilor de sprijin pentru investiţii şi reforme.


    6) În conformitate cu articolul 22(2)(d) şi (e) din Regulamentul MRR, statul membru va păstra un sistem eficace pentru asigurarea faptului că toate informaţiile şi documentele necesare pentru eşantionul în scopul de audit sunt păstrate.
    Aceasta include:
    • colectarea şi stocarea efectivă a datelor cu privire la destinatarii finali ai fondurilor;
    • acces pentru Comisie, OLAF, ECA şi EPPO (acolo unde este cazul) la datele privind beneficiarii finali, contractanţii, subcontractanţii şi beneficiarii efectivi în scopul auditului şi controlului.    ANEXA II

    Formularul cererii de plată
    [antetul statului membru]
    [data]
    Către: Comisia Europeană
    Direcţia generală afaceri economice şi financiare
    Unitatea R2 - Finanţe
    În atenţia: şef de unitate
    Birou: CHAR 13/056
    B-1049 Bruxelles, Belgia
    Subiect: MRR - Cerere de plată a tranşei sau a plăţii eşalonate din împrumut
    Stimaţi domni/doamne,
    Ne referim la Regulamentul (UE) 2021/241, în special la articolul 24 din acesta, şi la Acordul de împrumut din [data] dintre Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), şi România (stat membru). Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea acelaşi înţeles în acesta.
    Confirmăm că jaloanele şi ţintele relevante la care se face referire în cadrul [primei/a doua/a treia/etc.] tranşe din împrumut, aşa cum este specificat în secţiunea 2.2. „Împrumut“ din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului [XXX/XXX], au fost îndeplinite în mod satisfăcător şi prin prezenta solicităm disponibilizarea sumei în euro de [maximum din suma stabilită în Decizia de punere în aplicare a Consiliului].
    Am încărcat justificările aferente acestei cereri de plată în instrumentul relevant, astfel cum este furnizat de Comisie. În plus, am declarat cheltuielile cumulate totale plătite până la acest moment pentru implementarea fiecărei reforme şi investiţii din Planul naţional de redresare şi rezilienţă cărora li s-a atribuit un marker climatic pozitiv, conform metodologiei din Regulamentul (UE) 2021/241, care contribuie la obiectivele privind schimbările climatice. Confirmăm că măsurile legate de jaloanele şi ţintele îndeplinite anterior în mod satisfăcător nu au fost inversate^8.
    ^8 Propoziţia nu se aplică la prima tragere.

    La prezenta scrisoare se anexează o declaraţie de gestiune semnată corespunzător şi un rezumat al auditurilor efectuate.
    1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil ca tranşele de împrumut să fie plătite în cadrul şi în conformitate cu Acordul de împrumut, în următoarele condiţii:
    a) valoarea totală a principalului tranşei din împrumut: până la [• un maxim al sumei stabilite în Decizia de punere în aplicare a Consiliului];
    b) solicităm un cost de finanţare, costul de administrare a lichidităţii şi costul serviciilor pentru cheltuieli de regie pentru tranşa din împrumut, pe baza Metodologiei pentru alocarea costurilor;
    c) maturitatea tranşei din împrumut va fi de 30 de ani, cu rambursarea amortizată a principalului, care începe după o perioadă de graţie de 10 ani;
    d) tranşa din împrumut va fi plătită în una sau mai multe plăţi eşalonate.

    2. Recunoaştem şi suntem de acord că tragerea va fi în conformitate cu şi sub rezerva faptului că:
    a) Comisia dispune în mod satisfăcător în orice moment de fondurile corespunzătoare disponibile de pe pieţele internaţionale de capital în termeni şi condiţii care sunt acceptabile pentru aceasta;
    b) Comisia a obţinut anterior prin instrumente de finanţare fondurile solicitate în prezenta cerere de plată. Ne angajăm irevocabil să plătim orice taxe, costuri şi cheltuieli, inclusiv, dacă este cazul, costurile de încetare şi costurile de derulare, calculate conform Metodologiei pentru alocarea costurilor;
    c) emiterea de către Comisie, în timp util, a unei notificări de confirmare.

    3. Confirmăm că:
    a) lista semnatarilor autorizaţi trimisă în numele statului membru de către ministrul finanţelor la [data] rămâne valabilă şi aplicabilă;
    b) nu a avut loc niciun eveniment care ar face incorectă vreo declaraţie făcută în avizul juridic emis la [data];
    c) nu a avut loc niciun eveniment implicit.

    Semnătură
    Anexe: Declaraţia de gestiune Rezumatul auditului
    Copie către BCE

    ANEXA III

    Modelul declaraţiei de gestiune
    Subsemnatul, [prenume, nume], în calitate de [funcţie] al [autoritatea responsabilă a statului membru]
    Declar, în legătură cu implementarea Planului de redresare şi rezilienţă (PRR) aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului [data/referinţa] de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al statului membru, în baza propriei judecăţi şi a informaţiilor aflate la dispoziţia mea, în special a rezultatelor din sistemele naţionale de audit şi control descrise în PRR:
    1. că fondurile au fost utilizate în scopul în care au fost acordate, conform definiţiei de la articolul 1(1) din Acordul de împrumut aferent PRR încheiat între Comisie şi [statul membru] (Acordul de împrumut);
    2. informaţiile prezentate în cererea de plată sunt complete, corecte şi reale; justificând faptul că jaloanele şi/sau ţintele respective au fost îndeplinite în mod satisfăcător şi că eşantionul în scopuri de audit demonstrează îndeplinirea acestor jaloane şi ţinte;
    3. sistemele de management şi control în vigoare oferă asigurările necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în mod special regulile privind evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei şi corupţiei, în conformitate cu principiul unui management financiar adecvat;
    4. activităţile implementate pentru a îndeplini jaloanele şi ţintele prevăzute de PRR, conform declaraţiilor din cererea de plată, nu sunt finanţate prin niciun alt program sau instrument al Uniunii sau, după caz, celelalte programe şi instrumente ale Uniunii nu acoperă acelaşi cost.

    Un rezumat al auditurilor naţionale desfăşurate în legătură cu punctele de la § 1 la 4 de mai sus, cu o analiză a punctelor slabe conexe identificate şi a acţiunilor de corectare întreprinse sau planificate, completează această declaraţie de gestiune. [În rezumatul auditurilor nu au fost identificate încălcări în ceea ce priveşte frauda, corupţia sau conflictul de interese.] [În rezumatul însoţitor al auditurilor au fost înregistrate următoarele încălcări în materie de fraudă, corupţie sau conflict de interese. (Se identifică şi se specifică măsurile de remediere luate,)]
    Confirm faptul că neregulile identificate în timpul misiunilor de audit final sau rapoartelor de control în legătură cu implementarea PRR au fost corectate în mod adecvat şi recuperate de la beneficiarii finali sau sunt în curs de corectare şi recuperare. Acolo unde este necesar, s-a realizat o monitorizare adecvată a deficienţelor în sistemul de management şi control raportate în acele rapoarte sau o astfel de monitorizare este în curs de desfăşurare în ceea ce priveşte următoarele măsuri de remediere necesare: (Dacă este cazul, indicaţi ce măsuri de remediere sunt încă în curs de desfăşurare la data semnării declaraţiei.).
    Mai mult, confirm faptul că nu ştiu să existe vreo chestiune nedezvăluită, care ar putea afecta interesele Uniunii Europene.
    [Totuşi, ar trebui să fie reţinute următoarele rezerve: ...........] (Această propoziţie se şterge dacă nu este aplicabilă.)
    [În ceea ce priveşte rezerva menţionată în declaraţia de gestiune anterioară - [Referinţă] - [monitorizare dată].] (Această propoziţie se şterge dacă nu este aplicabilă.)
    Locul ..............., data ....................
    ............................................
    (semnătură)
    (numele şi funcţia semnatarului)

    ANEXA IV

    Lista de contacte
    Pentru Comisie:
    Comisia Europeană
    Direcţia generală pentru afaceri economice şi financiare
    Unit R2 - Finanţe
    B-1049 Bruxelles
    În atenţia: directorului
    Tel.: +32 229 64900
    E-mail: ECFIN-R2-RRF@ec.europa.eu
    şi
    Direcţia generală pentru buget
    Unitatea E-3 „Operaţiuni de împrumutare şi creditare“
    L-2920 Luxembourg
    În atenţia: directorului
    Tel.: +352 4301 30070
    E-mail: BUDG-RRF-LOANS@ec.europa.eu

    Cu un exemplar la:
    Banca Centrală Europeană
    Sonnemannstr. 20
    D-60314 Frankfurt am Main
    În atenţia: şefului Direcţiei „Servicii pentru operaţiuni financiare“
    Tel.: + 49 69 1344 7672

    Pentru statul membru:
    Ministerul Finanţelor
    Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, 050706, Bucureşti, România
    Fax: +40213126792, tel.: +40213199854
    În atenţia: Direcţiei generale pregătire ECOFIN, asistenţă comunitară şi relaţii financiare internaţionale
    Cu un exemplar la: Direcţia generală trezorerie şi datorie publică
    Fax: +40213199688
    Cu o copie la: Banca Naţională a României
    Str. Lipscani nr. 25, RO 030031 Bucureşti,
    SWIFT BIC: NBORROBUXXX
    În atenţia: directorului, Direcţia operaţiuni de piaţă
    Tel: +40311321501
    E-mail: SecretariatDOP@bnro.ro


    ANEXA V

    Formularul privind notificarea de confirmare
 (a se vedea imaginea asociată)
    COMISIA EUROPEANĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ BUGET
    Managementul activelor şi al riscurilor
    Împrumutare şi creditare
    Către: [Se inserează datele de contact ale statului membru.]
    Subiect: RRF - Disponibilizarea unei tranşe sau a unei plăţi eşalonate din împrumut în valoare de [•] EUR
    Stimate domn/Stimată doamnă,
    Facem referire la Acordul de împrumut din data de [•] dintre Comisia Europeană (Comisia) acţionând în numele Uniunii Europene şi România (statul membru) în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR (Acordul de împrumut). Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea în prezenta acelaşi înţeles.
    În conformitate cu [articolul 6 din Acordul de împrumut (prefinanţare)]/Cererea de plată din data de [•], termenii plăţii sunt următorii:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Suma principalului │[•] EUR │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Suma netă │[•] EUR │
│disponibilizată │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Data disponibilizării │[•] │
├───────────────────────┼──────────────┤
│[Suma compensată din │[•] │
│prefinanţare] │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Maturitatea medie │[•] │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Data maturităţii │[•] │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Datele plăţilor de │Anual, la data│
│dobândă │de [•] │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Prima dată de plată a │[•] │
│dobânzii │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Data de transfer │[•] │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Perioada de dobândă │[•] │
└───────────────────────┴──────────────┘


    Convenţia aplicabilă de numărare a zilelor este Actual/Actual (ICMA), în urma neajustării [dacă nu se prevede în mod expres altfel].
    Conform articolului 6(3) şi articolului 9(7) din Acordul de împrumut, găsiţi ataşat graficul de rambursare a împrumutului, care stabileşte datele transferului şi sumele de rambursare a principalului.
    UNIUNEA EUROPEANĂ
    reprezentată de
    COMISIA EUROPEANĂ
    [•] [•]
    Un exemplar la
    Banca Centrală Europeană

    ANEXA VI

    Formularul privind avizul juridic
    Direcţia generală juridică - Ministerul Finanţelor
    (a se emite cu antetul oficial al Ministerului Finanţelor)
    [locul, data]
    Către: Comisia Europeană
    Direcţia generală pentru afaceri economice şi financiare
    Unitatea R2 - Finanţe
    B-1049 Bruxelles
    Referitor la: Acordul de împrumut în cadrul MRR din data .........… în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR
    Stimaţi domni,
    În calitatea mea de director general al Direcţiei generale juridice din Ministerul Finanţelor, fac referire la Acordul de împrumut menţionat mai sus din data de [data] şi la anexele sale, care constituie parte integrantă din acesta (denumite în continuare împreună Acordul), dintre Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), acţionând în numele Uniunii Europene, şi România (denumită în continuare statul membru), în valoare maximă de 14.942.153.000 EUR.
    Declar că am autoritate deplină să emit în numele statului membru acest aviz juridic privind Acordul. Am analizat exemplare originale sau copii ale versiunii pentru semnare a Acordului. Am analizat şi prevederile relevante ale legislaţiei naţionale şi internaţionale aplicabile statului membru, împuternicirile semnatarilor şi orice alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. Mai mult, am efectuat alte investigaţii şi am revizuit chestiuni de natură juridică pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată în prezenta.
    Am presupus: (i) autenticitatea tuturor semnăturilor (cu excepţia statului membru) şi conformitatea tuturor exemplarelor cu originalele; (ii) capacitatea şi autoritatea de a încheia Acordul şi autorizarea şi semnarea sa validă de către fiecare parte, alta decât statul membru.
    Termenii folosiţi şi care nu sunt definiţi în acest aviz vor avea înţelesul prevăzut în Acord. Acest aviz este limitat la legislaţia din România, aşa cum este la data avizului.
    Sub rezerva celor de mai sus, opinia mea este că:
    1. În ceea ce priveşte legile, reglementările şi deciziile obligatorii din punct de vedere legal aflate în vigoare în România, statul membru, prin semnarea Acordului de către [introduceţi numele] ministrul finanţelor, este angajat în mod valid şi irevocabil să îşi îndeplinească toate obligaţiile din acest acord.
    2. Semnarea, transmiterea şi încheierea Acordului de către statul membru: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, acţiunile, aprobările şi autorizaţiile necesare; şi (ii) nu încalcă niciun regulament sau vreo decizie aplicabilă a oricărei autorităţi competente sau vreun acord sau tratat obligatoriu pentru el.
    3. Nimic din prezentul acord nu contravine sau limitează drepturile statului membru de a efectua o plată punctuală şi eficace a oricărei sume datorate din principal, dobândă sau alte costuri în baza Acordului.
    4. Acordul este redactat în forma juridică corectă în conformitate cu legislaţia statului membru, având efect executoriu pentru statul membru. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravine prevederilor obligatorii din legislaţia naţională, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care statul membru este obligat să le respecte.
    5. Nu este necesar pentru asigurarea legalităţii, valabilităţii sau aplicabilităţii Acordului să fie îndosariat, înregistrat sau înscris la vreo instanţă sau autoritate din România.
    6. Niciun impozit, nicio taxă, niciun onorariu sau alte speze impuse de România sau de orice altă autoritate de impozitare a acestuia sau din acesta nu sunt plătibile în legătură cu semnarea sau livrarea Acordului şi cu orice plată sau transfer de principal, dobândă, comisioane sau alte sume datorate în baza Acordului.
    7. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu se plătesc taxe sau alte comisioane pentru transferul oricărei sume datorate în temeiul Acordului.
    8. Alegerea legislaţiei Uniunii ca lege aplicabilă Acordului şi, doar atunci când legislaţia Uniunii nu conţine prevederi pe un anumit subiect, a legislaţiei luxemburgheze este o alegere valabilă obligatorie pentru statul membru, în conformitate cu legislaţia din România.
    9. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte Acordul.
    10. Acordul examinat respectă toate prevederile Constituţiei naţionale obligatorii pentru ca Acordul să fie în vigoare din punctul de vedere al legislaţiei din România şi care sunt obligatorii pentru România.
    11. Acordul este pe deplin valabil şi a fost aprobat în mod valabil în conformitate cu legislaţia naţională.
    12. În concluzie, Acordul a fost corect semnat în numele statului membru şi toate obligaţiile statului membru ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în conformitate cu termenii acestora, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acesta să îşi producă efectele.

    Director general, Direcţia generală juridică, Ministerul Finanţelor, România

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016