Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT*)  din 17 iulie 2023  (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare)  între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 17 iulie 2023 (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 9 din 5 ianuarie 2024
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2024.
──────────
    *) Traducere.
    Acord datat la Data semnării, între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“)
    Prin prezentul, Împrumutatul şi Banca convin următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.01. Condiţiile generale (astfel cum sunt definite în Documentul ataşat la prezentul acord) se aplică prezentului acord şi fac parte integrantă din acesta.
    1.02. Cu excepţia cazului în care contextul impune alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite acestora în Condiţiile generale sau în Documentul ataşat la prezentul acord.

    ART. II
    Împrumut
    2.01. Banca este de acord să acorde Împrumutatului suma de una sută milioane de euro (100.000.000 EUR), această sumă putând fi convertită din când în când printr-o conversie monetară („Împrumut“), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele Împrumutului în conformitate cu secţiunea IV din anexa 2 la prezentul acord.
    2.03. Comisionul iniţial este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma Împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la Soldul netras al Împrumutului.
    2.05. Rata dobânzii este Rata de referinţă plus Marja variabilă sau rata care se poate aplica în urma unei conversii; sub rezerva secţiunii 3.02 litera (e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 15 martie şi 15 septembrie în fiecare an.
    2.07. Suma împrumutului se rambursează în conformitate cu anexa 3 la prezentul acord.

    ART. III
     Proiect
    3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul, prin MJ, va realiza Proiectul în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi ale anexei 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Intrarea în vigoare
    4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarele, şi anume faptul că Împrumutatul, prin MJ, a adoptat Manualul operaţional al Proiectului într-o formă şi cu un conţinut acceptabile pentru Bancă.
    4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci (180) de zile după Data semnării.

    ART. V
    Reprezentant. Adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor.
    5.02. În sensul secţiunii 10.01 din Condiţiile generale:
    (a) adresa Împrumutatului este:
    Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5
    Bucureşti, 050706
    România 
     Fax: 4021 312 67 92; şi

    (b) adresa de poştă electronică a Împrumutatului este:
    adresa de e-mail: cabinet.ministru@mfinante.gov.ro


    5.03. În sensul secţiunii 10.01 din Condiţiile generale:
    (a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii; şi

    (b) adresa de poştă electronică a Băncii este:
    Telex:
    248423(MCI) sau
    64145 (MCI)

    Fax:
    1-202-477-6391

    E-mail:
    aakhalkatsi@worldbank.org
    Convenit începând cu Data semnării.


                    ROMÂNIA
                    Prin [Semnătură indescifrabilă]
                    Reprezentant autorizat
                    Numele: Marcel-Ioan Boloş
                    Funcţia: ministrul finanţelor
                    Data: 17 iulie 2023 - Bucureşti
                    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
                    RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
                    Prin [Semnătură indescifrabilă]
                    Reprezentant autorizat
                    Numele: Ann Akhalkatsi
                    Funcţia: director de ţară
                    Data: 17 iulie 2023

    ANEXA 1

    Descrierea Proiectului
    Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi accesul şi rezilienţa serviciilor judiciare selectate.
    Proiectul este format din următoarele părţi:
     PARTEA 1
    Îmbunătăţirea accesului la serviciile judiciare
    1.1. Dezvoltarea şi implementarea unui cadru nou şi extins pentru furnizarea de asistenţă judiciară
    Extinderea serviciilor de asistenţă judiciară pentru a include îndrumare prejudiciară şi consultanţă juridică, precum şi consolidarea gestionării acestora prin:
    (a) efectuarea unei analize a nevoilor privind serviciile de asistenţă judiciară din România, inclusiv a factorilor-cheie care au impact asupra furnizării serviciilor, şi luarea în considerare a grupurilor vulnerabile;
    (b) dezvoltarea unui cadru pentru furnizarea de servicii de asistenţă judiciară, care să includă: (i) îndrumare şi consiliere prejudiciară; (ii) roluri şi responsabilităţi definite; şi (iii) mecanisme de acces la asistenţa judiciară, incluzând metodologii şi protocoale pentru stabilirea priorităţilor şi tratamentului nediscriminatoriu al grupurilor vulnerabile, precum şi procese de monitorizare şi evaluare;
    (c) crearea unui modul integrat cu RMS, care să includă funcţionalităţi de colectare şi analiză a datelor demografice privind beneficiarii asistenţei judiciare; şi
    (d) elaborarea şi punerea în aplicare a unor iniţiative de gestionare a schimbărilor propuse, de comunicare şi de implicare a părţilor interesate din sistemul judiciar, inclusiv a furnizorilor de asistenţă judiciară şi a beneficiarilor, pentru a sprijini şi a încuraja utilizarea serviciilor de asistenţă judiciară.


    1.2. Dezvoltarea şi implementarea unui model de furnizare a serviciilor centrat pe utilizator
    Sprijinirea dezvoltării unui model de furnizare a serviciilor integrate centrat pe utilizator şi proiectarea şi executarea infrastructurii fizice (puncte unice de acces) necesare pentru a operaţionaliza modelul de furnizare centrat pe utilizator, format din:
    (a) realizarea unui bilanţ al celor mai frecvente cereri înaintate de persoane fizice şi juridice şi cartografierea proceselor asociate ale utilizatorilor în instanţele selectate;
    (b) simplificarea procedurilor administrative în cel puţin două dintre instanţele selectate pentru a permite furnizarea de servicii integrate;
    (c) dezvoltarea unui model la nivelul întregului sistem pentru furnizarea de servicii judiciare centrate pe utilizator, cu accent pe reducerea barierelor în calea accesului la justiţie pentru grupurile vulnerabile;
    (d) elaborarea şi punerea în aplicare a unor iniţiative de gestionare a schimbărilor propuse şi de comunicare pentru părţile interesate din sistemul judiciar, pentru a genera sprijin pentru modelul dezvoltat şi prevăzut la litera (c) de mai sus şi pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la reforme;
    (e) proiectarea, construirea, renovarea, inclusiv furnizarea de mobilier şi echipamente, şi punerea în funcţiune a cel puţin două noi centre de servicii judiciare (puncte unice de acces) pentru anumite servicii prioritare în instanţele selectate; şi
    (f) realizarea de studii pregătitoare pentru dezvoltarea proiectului propus „Cartierul pentru justiţie“, inclusiv: (i) finalizarea proiectării detaliate a clădirilor, inclusiv a spaţiilor interioare şi a amenajării peisagistice, ţinând cont de standardele de eficienţă energetică; (ii) întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi demolare; (iii) controlul calităţii asupra proiectării tehnice şi arhitecturale, inclusiv controlul respectării conceptului urbanistic şi arhitectural de nivel înalt şi adaptarea documentaţiei de urbanism la planurile de amplasament; şi (iv) definirea unor măsuri adecvate de administrare a întregului ansamblu.


    1.3. Modernizarea instanţelor selectate aflate sub autoritatea MJ
    Îmbunătăţirea capacităţii sistemului judiciar de a furniza servicii şi consolidarea rezilienţei instanţelor selectate şi prevăzute în Manualul operaţional al Proiectului, care se află sub autoritatea MJ, în regiunile insuficient deservite, prin:
    (a) evaluarea infrastructurii clădirilor instanţelor, luând în considerare nevoile de furnizare a serviciilor, standardele de acces şi riscurile de rezilienţă;
    (b) proiectarea, construirea şi reabilitarea instanţelor selectate, astfel cum se detaliază în Manualul operaţional al Proiectului;
    (c) furnizarea de servicii de supervizare a lucrărilor pentru punerea în aplicare a activităţilor prevăzute la litera (b) de mai sus; şi
    (d) îmbunătăţirea infrastructurii LAN pentru instanţele selectate pentru care a fost efectuată evaluarea LAN, ţinând seama de standardele de rezilienţă.


     PARTEA 2
    Îmbunătăţirea gestionării resurselor sistemului judiciar
    2.1. Consolidarea fundamentelor instituţionale pentru transformarea digitală a sistemului judiciar
    Dezvoltarea instrumentelor şi a capacităţilor MJ şi ale altor părţi interesate relevante pentru a realiza transformarea digitală a sistemului judiciar, incluzând:
    (a) elaborarea unei strategii de digitalizare, a liniilor directoare şi a unei metodologii pentru adoptarea principiilor digitale esenţiale în sistemul judiciar;
    (b) elaborarea unor planuri de continuitate a activităţii pentru întregul sistem judiciar, inclusiv pentru MJ, judecătorii şi alte instanţe vizate;
    (c) furnizarea de cursuri de formare, precum şi de alte activităţi de gestionare a schimbărilor propuse şi de consolidare a capacităţilor specifice părţilor interesate, selectate din sistemul judiciar, cu privire la subiecte prioritare, inclusiv competenţele digitale, sistemele de bază ale justiţiei (cum ar fi ECRIS şi RMS) şi securitatea cibernetică; şi
    (d) actualizarea aplicaţiilor şi a bazelor de date RMS, elaborarea de specificaţii şi achiziţionarea de hardware nou, precum şi furnizarea de cursuri de formare pentru personalul de asistenţă pentru utilizatori şi servicii de suport specializat pentru întreţinerea RMS.


    2.2. Tranziţia către managementul arhivelor digitale
    Consolidarea managementului informaţional în sistemul judiciar şi sprijinirea tranziţiei către managementul arhivelor digitale în cadrul Tribunalului Bucureşti prin:
    (a) elaborarea unei evaluări şi a unui plan de acţiune pentru gestionarea arhivelor la nivelul sistemului judiciar, inclusiv a mecanismelor de interoperabilitate necesare, a securităţii cibernetice şi a sistemelor de rezilienţă;
    (b) revizuirea şi actualizarea reglementărilor privind gestionarea arhivelor;
    (c) conceperea de metodologii şi procese pentru tranziţia de la un sistem de arhivare pe suport de hârtie la un sistem centralizat şi digital, inclusiv o metodologie pentru transferul tuturor arhivelor instanţelor beneficiare în noile sedii din Cartierul pentru justiţie propus;
    (d) implementarea metodologiilor şi proceselor de arhivare digitală în cadrul Tribunalului Bucureşti, inclusiv a echipamentelor hardware şi software necesare; şi
    (e) furnizarea de activităţi de consolidare a capacităţilor şi de gestionare a schimbărilor propuse privind tranziţia la arhivele digitale.


    2.3. Îmbunătăţirea coordonării şi a colaborării în cadrul sistemului judiciar
    Consolidarea capacităţii instituţiilor din sistemul judiciar de a coopera şi de a se coordona în planificarea, punerea în aplicare, precum şi în monitorizarea şi evaluarea principalelor priorităţi ale sectorului, inclusiv:
    (a) actualizarea cadrelor de reglementare şi a structurilor instituţionale pentru coordonarea şi colaborarea intra- şi interinstituţională pe baza nevoilor de coordonare identificate;
    (b) conceperea şi operaţionalizarea unor mecanisme de coordonare îmbunătăţite pentru supravegherea de către instituţiile din sistemul judiciar a punerii în aplicare a reformelor; şi
    (c) furnizarea de sesiuni de formare şi de îndrumare a personalului-cheie al instituţiilor selectate din sistemul judiciar cu privire la platformele de coordonare şi colaborare în sectorul judiciar.


     PARTEA 3
    Management de proiect:
    (a) desfăşurarea activităţilor de coordonare şi management al Proiectului, inclusiv funcţionarea DIPFIE, monitorizare şi evaluare, baza materială, audit şi raportare; şi
    (b) furnizarea de asistenţă tehnică şi de consolidare a capacităţilor care contribuie la îmbunătăţirea accesului la anumite servicii judiciare şi a rezilienţei acestora.
     PARTEA 4
    Răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă
    Furnizarea unui răspuns imediat la o criză sau o situaţie de urgenţă eligibilă, în funcţie de necesităţi

    ANEXA 2

    Realizarea Proiectului
    SECŢIUNEA I
    Modalităţi de punere în aplicare
    A. Aranjamente instituţionale
    1. Împrumutatul va atribui întreaga responsabilitate pentru implementarea Proiectului MJ şi, în acest scop, prin MJ: (i) va operaţionaliza şi menţine DIPFIE în cadrul MJ până la finalizarea Proiectului; şi (ii) se va asigura că DIPFIE funcţionează tot timpul într-o manieră şi cu personal adecvat şi resurse bugetare, toate acceptabile Băncii.

    B. Manualul operaţional al Proiectului
    1. Împrumutatul, prin MJ, va adopta şi va realiza Proiectul în conformitate cu un manual (Manualul operaţional al Proiectului) acceptabil Băncii, care va include, printre altele: (i) rolurile şi responsabilităţile părţilor relevante implicate, cu privire la sprijinirea implementării Proiectului şi monitorizării rezultatelor; (ii) monitorizarea şi evaluarea Proiectului; (iii) formatul situaţiilor financiare, planul de conturi şi situaţii financiare intermediare neauditate; (iv) indicatori de performanţă pentru monitorizarea şi evaluarea ţintelor; (v) cerinţele şi procesele relevante de management al riscurilor de mediu şi sociale; (vi) aranjamentele detaliate pentru mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor din cadrul Proiectului; şi (vii) lista instanţelor selectate propuse pentru proiectare, construire şi reabilitare în conformitate cu Planul de achiziţii.
    2. Cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca ar conveni altfel în scris, Împrumutatul, prin MJ, nu va abroga, amenda, suspenda, deroga de la sau, în orice împrejurare, nu va renunţa la punerea în aplicare a Manualului operaţional al Proiectului sau a oricărei prevederi a acestuia.
    3. În cazul în care orice prevedere a Manualului operaţional al Proiectului intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.

    C. Standardele sociale şi de mediu
    1. Împrumutatul, prin MJ, se asigură că Proiectul se desfăşoară în conformitate cu Standardele de mediu şi sociale, într-un mod acceptabil pentru Bancă.
    2. Fără a se limita la paragraful 1 de mai sus, Împrumutatul, prin MJ, se asigură că Proiectul este implementat în conformitate cu Planul de angajament de mediu şi social („PAMS“), într-un mod acceptabil pentru Bancă. În acest scop, Împrumutatul se asigură că:
    (a) măsurile şi acţiunile specificate în PAMS sunt implementate cu diligenţa necesară şi cu eficienţă, astfel cum se prevede în PAMS;
    (b) sunt disponibile fonduri suficiente pentru a acoperi costurile de implementare ale PAMS;
    (c) politicile şi procedurile sunt menţinute, iar personalul calificat şi experimentat, într-un număr adecvat, este menţinut pentru punerea în aplicare a PAMS, astfel cum se prevede în PAMS; şi
    (d) PAMS sau orice dispoziţie a acestuia nu este modificată, abrogată, suspendată sau nu se renunţă la ea, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel în scris, astfel cum se specifică în PAMS, şi că PAMS revizuit este făcut public imediat după aceea.

    3. În cazul unor neconcordanţe între PAMS şi dispoziţiile prezentului acord, dispoziţiile prezentului acord prevalează.
    4. Împrumutatul, prin MJ, se asigură că:
    (a) sunt luate toate măsurile necesare pentru colectarea, elaborarea şi furnizarea către Bancă, prin intermediul unor rapoarte periodice, cu frecvenţa specificată în PAMS şi cu promptitudine, într-un raport sau rapoarte separate, dacă aşa este cerut de Bancă, de informaţii privind stadiul ducerii la îndeplinire a PAMS şi instrumentele de mediu şi sociale menţionate în acesta, toate aceste rapoarte în formă şi substanţă acceptabile Băncii, precizând, printre altele: (i) stadiul implementării PAMS; (ii) condiţiile, dacă există, care interferează sau ameninţă să interfereze cu implementarea PAMS; şi (iii) măsurile corective şi preventive luate sau care trebuie luate pentru a aborda aceste condiţii; şi
    (b) Banca este informată cu promptitudine cu privire la orice incident sau accident legat de Proiect sau care are un impact asupra Proiectului sau care este probabil să aibă un efect negativ semnificativ asupra mediului, comunităţilor afectate, publicului sau angajaţilor în conformitate cu PAMS, cu instrumentele sociale şi de mediu menţionate în acesta şi cu Standardele de mediu şi sociale.

    5. Împrumutatul, prin MJ, va institui şi va publica şi, ulterior, va menţine şi va opera un mecanism accesibil de soluţionare a plângerilor, pentru a primi şi a facilita soluţionarea preocupărilor şi plângerilor persoanelor afectate de Proiect, şi va lua toate măsurile necesare şi adecvate pentru a soluţiona sau a facilita soluţionarea acestor preocupări şi plângeri, într-un mod acceptabil pentru Bancă.
    6. Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că toate documentele de licitaţie şi contractele de lucrări civile din cadrul Proiectului includ obligaţia contractorilor, subcontractorilor şi a entităţilor de supraveghere de a: (a) respecta aspectele relevante ale PAMS şi instrumentele de mediu şi sociale menţionate în acesta; şi (b) adopta şi pune în aplicare coduri de conduită care ar trebui puse la dispoziţie şi semnate de toţi lucrătorii, care detaliază măsurile de abordare a riscurilor de mediu, sociale, de sănătate şi siguranţă, precum şi riscurile de exploatare şi abuz sexual, hărţuire sexuală şi violenţă împotriva copiilor, toate după cum sunt aplicabile acestor lucrări civile comandate sau executate în temeiul contractelor menţionate.

    D. Răspuns la situaţia de urgenţă de natură contingentă
    1. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a activităţilor de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă în cadrul părţii 4 a Proiectului („Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă“), Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că:
    (a) este elaborat şi adoptat un manual („Manualul RSUNC“) într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii, care va stabili modalităţi de implementare detaliate pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, inclusiv: (i) orice structuri sau aranjamente instituţionale pentru coordonarea şi implementarea Părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (ii) activităţi specifice care pot fi incluse în Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, cheltuielile eligibile necesare în acest scop („Cheltuieli pentru situaţii de urgenţă“) şi orice proceduri pentru o astfel de includere; (iii) aranjamente de management financiar pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (iv) metode şi proceduri de achiziţie pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; (v) documentaţia necesară pentru tragerea sumelor pentru finanţarea Cheltuielilor pentru situaţii de urgenţă; (vi) o descriere a evaluării de mediu şi sociale şi a aranjamentelor de management pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă; şi (vii) un model de Plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă;
    (b) Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă este pregătit şi adoptat într-o formă şi cu un conţinut acceptabile pentru Bancă;
    (c) Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă este realizată în conformitate cu Manualul RSUNC şi cu Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă, cu condiţia, totuşi, ca, în cazul oricărei neconcordanţe între prevederile Manualului RSUNC sau ale Planului de acţiuni pentru situaţii urgenţă şi prezentul acord, prevederile prezentului acord să prevaleze; şi
    (d) nici Manualul RSUNC şi nici Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă nu sunt modificate, suspendate, abrogate, anulate sau eliminate fără aprobarea prealabilă în scris a Băncii.

    2. Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că structurile şi aranjamentele la care se face referire în Manualul RSUNC sunt menţinute, pe tot parcursul implementării Părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă, cu personal şi resurse adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă.
    3. Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că:
    (a) instrumentele de mediu şi sociale necesare pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă sunt pregătite, comunicate şi adoptate în conformitate cu Manualul RSUNC şi cu PAMS şi într-o formă şi cu un conţinut acceptabile pentru Bancă; şi
    (b) Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă este realizată în conformitate cu instrumentele de mediu şi sociale, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă.

    4. Activităţile din cadrul Părţii de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă vor fi întreprinse numai după ce s-a produs o criză sau o urgenţă eligibilă.

    SECŢIUNEA II
    Raportarea şi evaluarea monitorizării proiectelor
    1. Împrumutatul, prin MJ, va furniza Băncii fiecare raport privind proiectul în termen de cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, acoperind semestrul calendaristic.
    SECŢIUNEA III
    Achiziţii
    Toate bunurile, lucrările şi serviciile necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele Împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu secţiunea 5.13 din Condiţiile generale.
    SECŢIUNEA IV
    Tragerea sumelor împrumutului
    A. Generalităţi
    Fără a se limita la dispoziţiile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu Scrisoarea privind tragerile şi informaţiile financiare, Împrumutatul poate trage sumele din Împrumut pentru finanţarea Cheltuielilor eligibile în suma alocată şi, dacă este cazul, în limita procentului stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:

┌────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Procentul │
│ │Suma │cheltuielilor│
│ │Împrumutului│care urmează │
│Categoria │alocată │să fie │
│ │(exprimată │finanţate │
│ │în EUR) │(inclusiv │
│ │ │taxele) │
├────────────┼────────────┼─────────────┤
│(1) Bunuri, │ │ │
│lucrări, │ │ │
│servicii, │ │ │
│altele decât│ │ │
│cele de │ │ │
│consultanţă,│ │ │
│servicii de │ │ │
│consultanţă │ │ │
│(inclusiv │100.000.000 │100% │
│audit de │ │ │
│proiect), │ │ │
│instruire şi│ │ │
│costuri │ │ │
│operaţionale│ │ │
│adiţionale │ │ │
│pentru │ │ │
│Proiect │ │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┤
│(2) │ │ │
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │0 │100% │
│situaţii de │ │ │
│urgenţă │ │ │
├────────────┼────────────┼─────────────┤
│SUMA TOTALĂ │100.000.000 │ │
└────────────┴────────────┴─────────────┘    B. Condiţiile de tragere. Perioada de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A de mai sus, nu se va efectua nicio tragere:
    (a) pentru plăţile efectuate înainte de data semnării; sau
    (b) pentru Cheltuielile pentru situaţii de urgenţă din categoria (2), cu excepţia cazului în care toate condiţiile următoare au fost îndeplinite cu privire la cheltuielile menţionate:
    (i) (A) Împrumutatul a stabilit că s-a produs o Criză sau urgenţă eligibilă şi a transmis Băncii o solicitare de retragere a sumelor Împrumutului din categoria (2); şi (B) Banca a fost de acord cu această decizie, a acceptat cererea respectivă şi a notificat Împrumutatul cu privire la aceasta; şi
    (ii) Împrumutatul a adoptat Manualul RSUNC şi Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă, în formă şi conţinut acceptabile pentru Bancă.


    2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2030.


    ANEXA 3

    Graficul de rambursare a amortizării legat de trageri - Rambursare de tip bullet
    Împrumutatul rambursează integral suma Împrumutului la data de 15 martie 2038.
    Document ataşat

    Definiţii
    1. „Linii directoare anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 6 din anexa la Condiţiile generale, „Linii directoare privind prevenirea şi combaterea fraudei şi a corupţiei în proiectele finanţate prin împrumuturi BIRD şi prin credite şi granturi IDA“ din 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011 şi de la 1 iulie 2016.
    2. „Tribunalul Bucureşti“ înseamnă instanţa pentru municipiul Bucureşti, cu competenţă asupra tuturor celor şase judecătorii din municipiul Bucureşti.
    3. „Categorie“ înseamnă o categorie stabilită în tabelul din secţiunea IV.A din anexa 2 la prezentul acord.
    4. „Manual RSUNC“ înseamnă manualul la care se face referire în secţiunea I.D.1(a) din anexa 2 la prezentul acord, care poate fi actualizat ocazional cu acordul Băncii şi care face parte integrantă din Manualul operaţional al Proiectului.
    5. „Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă“ înseamnă orice activitate sau activităţi care urmează să fie desfăşurate în cadrul părţii 4 a Proiectului pentru a răspunde la o Criză sau o urgenţă eligibilă.
    6. „DIPFIE“ înseamnă Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe din cadrul MJ, responsabilă cu implementarea Proiectului şi înfiinţată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data semnării.
    7. „ECRIS“ înseamnă Sistemul informatic de management electronic al dosarelor pentru sistemul judiciar, sistemul reproiectat integrat de management al dosarelor Împrumutatului.
    8. „Criză sau situaţie de urgenţă eligibilă“ înseamnă un eveniment care a provocat sau este susceptibil să provoace, în mod iminent, un impact economic şi/sau social negativ major asupra Împrumutatului, asociat cu o criză sau un dezastru natural sau provocat de om.
    9. „Plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă“ înseamnă planul la care se face referire în secţiunea I.D.1 din anexa 2 la prezentul acord, care detaliază activităţile, bugetul, planul de implementare şi aranjamentele de monitorizare şi evaluare, pentru a răspunde la situaţia de criză sau urgenţă eligibilă.
    10. „Cheltuieli pentru situaţii de urgenţă“ înseamnă oricare dintre cheltuielile eligibile stabilite în Manualul RSUNC la care se face referire în secţiunea I.D.1(a) din anexa 2 la prezentul acord şi necesare pentru Partea de răspuns la situaţii de urgenţă de natură contingentă.
    11. „Plan de angajament de mediu şi social“ sau „PAMS“ înseamnă planul de angajament de mediu şi social aferent Proiectului, datat 11 mai 2023, astfel cum acesta poate fi modificat ocazional în conformitate cu prevederile acestuia, care stabileşte măsurile şi acţiunile materiale pe care Împrumutatul le va realiza sau va determina să fie realizate pentru a aborda riscurile şi impacturile potenţiale de mediu şi sociale ale Proiectului, inclusiv intervalele de timp ale acţiunilor şi măsurilor, instituţionale, de personal, de formare, de monitorizare şi aranjamentele de raportare şi orice instrumente de mediu şi sociale care trebuie pregătite în temeiul acestora.
    12. „Standarde de mediu şi sociale“ sau „SMS“ înseamnă, în mod colectiv: (i) „Standard de mediu şi social 1: Evaluarea şi gestionarea riscurilor şi impacturilor de mediu şi sociale“; (ii) „Standard de mediu şi social 2: Muncă şi condiţii de muncă“; (iii) „Standard de mediu şi social 3: Eficienţa resurselor şi prevenirea şi managementul poluării“; (iv) „Standard de mediu şi social 4: Sănătate şi siguranţă comunitară“; (v) „Standard de mediu şi social 5: Achiziţia de terenuri, restricţii privind utilizarea terenurilor şi strămutarea involuntară“; (vi) „Standard de mediu şi social 6: Conservarea biodiversităţii şi managementul durabil al resurselor naturale vii“; (vii) „Standard de mediu şi social 7: Popoarele indigene/Comunităţile locale tradiţionale deservite din punct de vedere istoric din Africa sub-sahariană“; (viii) „Standard de mediu şi social 8: Patrimoniul cultural“; (ix) „Standard de mediu şi social 9: Intermediari financiari“; (x) „Standard de mediu şi social 10: Implicarea părţilor interesate şi divulgarea informaţiilor“, în vigoare la 1 octombrie 2018, după cum au fost publicate de Bancă.
    13. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţii generale ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea BIRD, finanţarea proiectelor de investiţii“ din 14 decembrie 2018 (revizuite la 1 august 2020, 21 decembrie 2020, 1 aprilie 2021 şi 1 ianuarie 2022).
    14. „Costuri operaţionale adiţionale“ înseamnă cheltuielile adiţionale efectuate de DIPFIE pe seama implementării, gestionării şi monitorizării Proiectului, cum ar fi: închirierea spaţiilor de birouri, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, întreţinerea clădirilor şi echipamentelor, cheltuieli de publicitate, traduceri, combustibil, diurnă, cazare, cheltuieli de transport şi supervizare.
    15. „Cartierul pentru justiţie“ înseamnă Cartierul pentru justiţie, proiectul de dezvoltare propus care va găzdui instituţii selectate legate de justiţie şi utilizări asociate şi care va fi situat în municipiul Bucureşti, sectorul 3, delimitat de Bd. Unirii, bd. Octavian Goga şi bd. Mircea Vodă, conform Planului urbanistic de detaliu (PUD) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 551 din 15 decembrie 2022.
    16. „Proiectul Cartierul pentru justiţie“ înseamnă proiectul propus, menit să consolideze mai multe instituţii disparate din sectorul justiţiei şi funcţii judiciare în Cartierul pentru justiţie.
    17. „LAN“ înseamnă reţea locală.
    18. „MJ“ înseamnă Ministerul Justiţiei din România sau orice succesor al acestuia.
    19. „Regulamentele privind achiziţiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 84 din anexa la Condiţiile generale, „Regulamentul Băncii Mondiale privind achiziţiile pentru împrumuturile de investiţii ale Împrumutatului“ din noiembrie 2020.
    20. „Manualul operaţional al Proiectului“ înseamnă manualul care urmează să fie adoptat de Împrumutat, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă, şi care include detalii privind responsabilităţile instituţionale şi de implementare, aspectele tehnice ale activităţilor Proiectului, cerinţele ESS, trageri şi aspecte de management financiar, achiziţii şi prevederile de monitorizare şi raportare necesare pentru realizarea Proiectului, aşa cum acesta poate fi modificat ocazional cu acordul prealabil scris al Băncii.
    21. „RMS“ înseamnă Sistemul de management al resurselor, sistemul integrat de management financiar al Împrumutatului pentru sistemul judiciar.
    22. „Instanţele selectate“ înseamnă instanţele selectate de către MJ pentru a primi sprijin în temeiul părţilor 1.2 şi 1.3 ale Proiectului, aşa cum este stabilit în Manualul operaţional al Proiectului.
    23. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat prezentul acord şi o astfel de definiţie se aplică tuturor referinţelor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.
    24. „Instruire“ înseamnă cheltuieli (altele decât cele pentru serviciile de consultanţă) efectuate pentru activităţi de formare şi legate de formare în cadrul Proiectului, inclusiv seminare, ateliere de lucru, excursii de studiu, conferinţe, cursuri, indemnizaţii de călătorie şi de şedere pentru participanţii la formare, închirierea de facilităţi de formare, pregătirea şi reproducerea materialelor de instruire şi alte activităţi aferente pregătirii şi implementării activităţilor de formare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016