Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 11 iunie 2021  (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 11 iunie 2021 (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1188 din 15 decembrie 2021
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 298 din 14 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 15 decembrie 2021.
──────────
    *) Traducere.
    Acord Nr. 9253 RO
    Acord datat la data semnării între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“) în scopul asigurării finanţării adiţionale pentru activităţi aferente proiectului descris în acordul de împrumut destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sectorului sanitar („Proiectul iniţial“) dintre Împrumutat şi Bancă, din data de 17 iunie 2014, cu amendamentele aduse la data acestui acord (Împrumutul nr. 8.362-RO) („Acordul de împrumut iniţial“)
    Având în vedere că:
    (A) prin Acordul de împrumut iniţial, Banca a acceptat să acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de două sute cincizeci de milioane de euro (250.000.000 euro) („Împrumut iniţial“) pentru a sprijini finanţarea Proiectului iniţial;
    (B) Împrumutatul a solicitat Băncii asigurarea unei finanţări adiţionale pentru a sprijini activităţile aferente Proiectului iniţial şi descrise în anexa 1 la acest acord („Proiectul“) prin acordarea unui împrumut în sumă echivalentă cu o sută cincizeci de milioane de euro (150.000.000 euro) („Finanţare adiţională“); şi
    (C) Banca a fost de acord, în baza celor de mai sus, printre altele, să acorde Împrumutatului această finanţare adiţională, în termenii şi condiţiile prevăzute în acest acord.

    Prin prezentul acord, Împrumutatul şi Banca au convenit următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale; definiţii
    1.01. Condiţiile generale (definite în documentul ataşat la acest acord) sunt aplicabile prezentului acord şi constituie parte integrantă a acestuia.
    1.02. Cu excepţia situaţiei în care contextul impune altfel, termenii scrişi cu majuscule în acest acord au semnificaţia ce le-a fost conferită în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la acest acord.

    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de o sută cincizeci de milioane euro (150.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară („împrumut“), pentru a sprijini finanţarea părţii A (a), a părţii A (b) (ii) (B), a părţii A (b) (ii) (C), a părţii A (c) şi a părţii B ale Proiectului, descrise în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a III-a a anexei 2 la acest acord.
    2.03. Comisionul iniţial este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an la soldul netras al împrumutului.
    2.05. Rata dobânzii este egală cu rata de referinţă plus marja variabilă sau acea rată aplicabilă în baza unei conversii, cu respectarea prevederilor din secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an.
    2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

    ART. III
    Proiect
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul, prin Ministerul Sănătăţii din România („MS“), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi cu anexa 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Intrarea în vigoare; terminare
    4.01. Data-limită de intrare în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de zile de la data semnării.

    ART. V
    Reprezentare; adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor sau orice succesor al acestuia sau orice persoană delegată cu această autoritate de către ministru.
    5.02. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţiile generale:
    (a) adresa Împrumutatului este: Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, Bucureşti, 050706, România
    Nr. facsimil: + 4021 312 67 92; şi

    (b) adresa electronică a Împrumutatului este:
    cabinet.ministru@mfinante.gov.ro


    5.03. Pentru scopurile secţiunii 10.01 din Condiţiile generale:
    (a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii; şi

    (b) adresa electronică a Băncii este:
    Nr. facsimil: +1-202-477-6391
    Email: gvincelette@worldbank.org    Convenit la data semnării


                    ROMÂNIA
                    De către: [semnătură indescifrabilă]
                    Reprezentant autorizat
                    Nume: Alexandru Nazare
                    Funcţia: ministrul finanţelor
                    Data: 11 iunie 2021, Bucureşti
                    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
                    De către: [semnătură indescifrabilă]
                    Reprezentant autorizat
                    Nume: Tatiana Proskuryakova
                    Funcţia: manager de ţară

    Data: 11 iunie 2021
    ANEXA 1

    Descrierea Proiectului
    Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi accesul la şi calitatea serviciilor publice de sănătate selectate.
    Proiectul este compus din următoarele părţi:
     PARTEA A.
    Întărirea furnizării de servicii medicale
    Îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor selectate pentru salvarea de vieţi omeneşti şi serviciilor de screening, prin consolidarea spitalelor-cheie care vor deveni principalul sprijin al reţelei de spitale şi îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, pentru sprijinirea următoarelor activităţi:
    a) îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru salvarea de vieţi omeneşti, cum ar fi serviciile medicale din sălile de operaţii, unităţile de anestezie şi terapie intensivă, unităţile de supraveghere şi tratament al pacienţilor cardiaci critici, unităţile/centrele pentru arşi, unităţile/centrele de radioterapie, serviciile medicale de urgenţă, inclusiv sisteme de telemedicină, şi serviciile medicale de diagnostic imagistic;
    b) (i) realizarea lucrărilor de reabilitare pentru unităţile medicale existente şi (ii) construirea de noi centre pentru tratarea pacienţilor cu arsuri severe în (A) Timişoara, (B) în Bucureşti şi (C) în Târgu Mureş; şi
    c) îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer cervical, prin furnizarea de unităţi mobile pentru screeningul cancerului cervical şi consolidarea capacităţii tehnice a laboratoarelor regionale de patologie şi citologie.

     PARTEA B.
    Îmbunătăţirea administrării şi guvernării sectorului sanitar
    Îmbunătăţirea capacităţii MS şi a altor instituţii guvernamentale relevante pentru guvernarea şi administrarea sectorului, pentru a reduce diferenţa dintre politici şi practică şi pentru a întări capacitatea de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, prin următoarele activităţi:
    a) adoptarea standardelor şi protocoalelor bazate pe evidenţe;
    b) întărirea şi sprijinirea implementării evaluării tehnologiilor de sănătate;
    c) întărirea capacităţii sectorului de sănătate în vederea realizării de studii şi sondaje şi acordarea de asistenţă în vederea dezvoltării de politici de sănătate bazate pe evidenţe;
    d) sprijinirea programelor naţionale de sănătate selectate pentru a muta accentul către servicii de prevenţie şi promovarea serviciilor de sănătate în rândul populaţiei din România; şi
    e) întărirea strategiei de comunicare a MS pentru informarea publicului asupra programelor de reformă şi a rezultatelor aşteptate.

     PARTEA C.
    Managementul Proiectului, monitorizare şi evaluare
    Sprijinirea MS şi a Unităţii de management al Proiectului („UMP“) pentru asigurarea managementului şi implementării Proiectului, inclusiv sarcini fiduciare, monitorizarea, evaluarea şi raportarea, prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire, audit şi costuri operaţionale.
     PARTEA D.
    Întărirea sistemului de sănătate publică pentru a răspunde crizei COVID-19
    Consolidarea capacităţii de răspuns al sistemului de sănătate publică, printre altele, prin sprijinirea serviciilor de sănătate publică pentru a fi mai pregătite şi a răspunde mai bine prin furnizarea de servicii de asistenţă medicală optime şi prin minimizarea riscurilor pentru pacienţi şi personalul medical ca răspuns la COVID-19, printre altele, prin:
    a) extinderea şi dotarea centrelor de triaj, a unităţilor medicale şi a unităţilor de terapie intensivă (ATI) din centrele medicale selectate cu materiale medicale, medicamente şi echipamente pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, precum şi instruire; şi
    b) furnizarea de echipamente medicale corespunzătoare, reactivi de diagnostic, inclusiv kiturile necesare pentru laboratoarele de sănătate publică, şi asigurarea instruirii necesare pentru depistarea, prevenirea şi tratarea pacienţilor cu COVID-19.


    ANEXA 2

    Realizarea Proiectului
    SECŢIUNEA I.
    Aranjamente de implementare
    A. Aranjamente instituţionale
    1. Comitet director Împrumutatul, prin MS, va menţine pe toată durata implementării Proiectului, un comitet director („CD“), condus de către ministrul sănătăţii al Împrumutatului şi incluzând reprezentanţi la nivel înalt ai MS şi ai altor entităţi relevante, cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare Băncii, care, printre alte funcţii, va răspunde de asigurarea îndrumării generale strategice a Proiectului şi va asigura coordonarea între diverse părţi implicate în Proiect.
    2. Unitatea de management al Proiectului (UMP) Împrumutatul, prin MS, va menţine, pe parcursul implementării Proiectului, UMP-ul cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care va răspunde, printre altele, de: (a) managementul financiar de zi cu zi al Proiectului, inclusiv audituri; (b) activităţile de monitorizare, evaluare şi raportare în cadrul Proiectului; (c) derularea achiziţiilor în cadrul Proiectului; (d) managementul oricăror activităţi de instruire realizate în cadrul Proiectului, în conformitate cu planul de instruire semestrial aprobat de către Bancă; (e) coordonarea generală şi facilitarea implementării Proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte standardele de mediu şi sociale; (f) pregătirea programelor anuale de lucru şi a planurilor semestriale ale bugetului Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; şi (h) urmărirea aplicării directivelor şi recomandărilor făcute de CD.

    B. Manualul operaţional al Proiectului
    1. Cu excepţia situaţiilor în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanţă cu Manualul operaţional al Proiectului (MOP), în mod satisfăcător pentru Bancă, manualul conţinând, printre altele: (a) prevederi specifice referitoare la aranjamentele detaliate privind realizarea Proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte standardele sociale şi de mediu; (b) structura şi atribuţiile UMP; (c) cerinţele privind achiziţiile, managementul financiar şi tragerile în cadrul acestuia; (d) cerinţe privind colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu bunele practici internaţionale; şi (e) indicatorii de performanţă.
    2. Cu excepţia situaţiilor în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin MS, nu va amenda, abroga, renunţa ori nu va permite ca acesta ori oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau să se fi renunţat la acesta, fără acordul prealabil în scris al Băncii.
    3. Cel târziu la o lună de la data intrării în vigoare a acestui acord, Împrumutatul, prin MS, va asigura actualizarea MOP în termeni satisfăcători pentru Bancă.

    C. Măsuri asigurătorii
    1. Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanţă cu CGMM şi nu va amenda, abroga sau renunţa la vreuna dintre prevederile CGMM fără acordul prealabil în scris al Băncii.
    2. Împrumutatul, prin MS: (a) va pregăti PMM specifice, după caz, în conformitate cu cerinţele CGMM, şi va disemina şi va realiza acele PMM într-o manieră satisfăcătoare; (b) va asigura că toate măsurile necesare pentru realizarea CGMM şi a respectivelor PMM sunt luate în timp util; (c) va asigura că resurse adecvate sunt disponibile pentru implementarea corespunzătoare a CGMM şi a PMM; şi (d) va asigura că rapoartele Proiectului, la care se face referire în secţiunea II a acestei anexe, vor include informaţii adecvate privind monitorizarea măsurilor definite în CGMM şi PMM.

    SECŢIUNEA II.
    Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului
    Împrumutatul va transmite Băncii fiecare raport al Proiectului în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul calendaristic respectiv.
    SECŢIUNEA III.
    Tragerea sumelor împrumutului
    A. Informaţii generale
    Fără a se limita la prevederile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu scrisoarea de tragere şi informaţii financiare, Împrumutatul poate trage sumele din împrumut pentru a finanţa cheltuielile eligibile, în suma alocată şi, dacă este aplicabil, până la concurenţa procentului stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Suma │Procentul │
│ │alocată din│cheltuielilor│
│Categorie │împrumut │ce va fi │
│ │(exprimată │finanţat │
│ │în euro) │(inclusiv │
│ │ │taxe) │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│(1) Bunuri, │ │ │
│servicii, │ │ │
│altele decât│ │ │
│cele de │ │ │
│consultanţă,│ │ │
│servicii de │ │ │
│consultanţă │ │ │
│în cadrul │ │ │
│Proiectului,│ │ │
│inclusiv │ │ │
│instruire │45.000.000 │100% │
│aferente │ │ │
│părţii A │ │ │
│(a), părţii │ │ │
│A (b) (ii) │ │ │
│(B), părţii │ │ │
│A (b) (ii) │ │ │
│(C), părţii │ │ │
│A (c) şi │ │ │
│părţii B a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│(2) Lucrări │ │ │
│în cadrul │ │ │
│părţii A (b)│47.400.000 │100% │
│(ii) (B) a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│(3) Lucrări │ │ │
│în cadrul │ │ │
│părţii A (b)│57.600.000 │100% │
│(ii) (C) a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│SUMA TOTALĂ │150.000.000│ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘

    (a) Termenul „instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate de MS în legătură cu realizarea activităţilor de instruire şi ateliere de lucru în cadrul Proiectului, inclusiv cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru participanţii la instruire, instructori şi cei care participă la ateliere de lucru, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor şi echipamentelor, materiale de instruire şi consumabilele aferente.
    (b) Termenul „bunuri“ include, printre altele, echipamente medicale, medicamente şi consumabile, echipamente de laborator, reactivi de diagnostic (inclusiv kiturile), echipamente de tehnologie a informaţiilor şi comunicaţiilor, alte echipamente, unităţi medicale mobile şi vehicule.


    B. Condiţii de tragere; perioadă de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A de mai sus, nu se va efectua nicio tragere:
    (a) pentru plăţi efectuate anterior datei semnării; sau
    (b) în cadrul categoriei (2) dacă Împrumutatul nu a prezentat evidenţe satisfăcătoare pentru Bancă care să ateste că acesta a angajat o firmă de management de proiect pentru şantierul din Bucureşti, în cadrul părţii A (b) (ii) (B) a Proiectului care se finanţează în cadrul acestei Finanţări adiţionale, conform termenilor de referinţă acceptabili pentru Bancă;
    (c) în cadrul categoriei (3) dacă Împrumutatul nu a prezentat evidenţe satisfăcătoare pentru Bancă care să ateste că acesta a angajat o firmă de management de proiect pentru şantierul din Târgu Mureş, în cadrul părţii A (b) (ii) (C) a Proiectului, care se finanţează în cadrul acestei finanţări adiţionale, conform termenilor de referinţă acceptabili pentru Bancă;
    (d) pentru contracte achiziţionate în cadrul Împrumutului iniţial în conformitate cu Liniile directoare privind achiziţii prevăzute în secţiunea III a anexei 2 la Acordul de împrumut iniţial.

    2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2024.

    SECŢIUNEA IV.
    Amendamente privind descrierea Proiectului în cadrul Împrumutului iniţial
    1. Proiectul iniţial descris în anexa 1 la Acordul de împrumut iniţial se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa 1 la acest acord.
    2. Partea A.2 din secţiunea I a anexei 2 la Acordul de împrumut iniţial se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în partea A.2 a anexei 2 la acest acord.
    3. Partea C.1 din secţiunea I a anexei 2 la Acordul de împrumut iniţial se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în partea B.1 a anexei 2 la acest acord.
    4. Partea E din secţiunea I a anexei 2 la Acordul de împrumut iniţial este eliminată.

    ANEXA 3

    Grafic de rambursare pe bază de angajamente - rambursare într-o singură tranşă
    Împrumutatul va rambursa integral suma împrumutului la data de 1 martie 2033.
    Document ataşat
    SECŢIUNEA I
    Definiţii
    1. „Ghiduri anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 6 din anexa la Condiţiile generale, „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi“ din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011 şi la data de 1 iulie 2016.
    2. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea III A din anexa 2 la prezentul acord.
    3. „COVID-19“ înseamnă boala coronavirus cauzată de noul coronavirus 2019 (SARS-CoV-2).
    4. „Cadrul general privind managementul mediului“ sau „CGMM“ înseamnă cadrul general privind managementul mediului din 14 februarie 2014, cu amendamentele din 18 iunie 2020, satisfăcător Băncii, care stabileşte: a) standardele şi regulamentele privind mediul existente ale Împrumutatului, relevante pentru Proiect; b) instituţiile Împrumutatului de la nivel local şi central responsabile pentru emiterea permiselor, licenţelor şi controlul respectării standardelor de mediu; c) măsurile de atenuare privind managementul deşeurilor şi al mediului; d) măsurile instituţionale şi monitorizare pentru Proiect; e) cerinţe şi proceduri pentru pregătirea planurilor de management al mediului, specifice pentru Proiect; şi f) sănătatea şi siguranţa ocupaţională a angajaţilor potrivit protocoalelor naţionale şi internaţionale pentru controlul bolilor infecţioase.
    5. „Planul de management social şi de mediu“ sau „PMM“ înseamnă planurile de management al mediului specifice care vor fi pregătite pentru activităţi de investiţii specifice în cadrul Proiectului şi în conformitate cu cerinţele CGMM.
    6. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţiile generale ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea şi finanţarea proiectelor de investiţii BIRD“ din data de 14 decembrie 2018 (revizuite la 1 august 2020, 21 decembrie 2020 şi la 1 aprilie 2021).
    7. „Ministerul Sănătăţii“ sau „MS“ înseamnă Ministerul Sănătăţii din România sau succesorul acestuia.
    8. „Acordul de împrumut iniţial“ înseamnă acordul de împrumut pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar dintre România şi Bancă, din data de 17 iunie 2014, cu amendamentele ulterioare (Împrumutul nr. 8.362-RO).
    9. „Proiectul iniţial“ înseamnă Proiectul descris în Acordul de împrumut iniţial.
    10. „Date cu caracter personal“ înseamnă orice informaţii referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană ce poate fi identificată prin mijloace rezonabile, direct sau indirect, prin referire la un atribut sau la o combinaţie de atribute din cadrul datelor sau prin combinarea datelor cu alte informaţii disponibile. Atributele ce pot fi utilizate pentru a identifica o persoană identificabilă includ, fără a se limita la acestea, numele, codul numeric personal, date privind locaţia, identificator online, metadate şi factori specifici identităţii fizice, psihologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei respective.
    11. „Linii directoare privind achiziţiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 87 din documentul ataşat la Condiţiile generale, „Liniile directoare privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD pentru împrumuturile de investiţii ale Împrumutatului“, datate noiembrie 2020.
    12. „Unitatea de management al Proiectului“ sau „UMP“ înseamnă unitatea înfiinţată în cadrul MS, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.099 din 5 noiembrie 2012 şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 168 din 14 februarie 2014, aşa cum este descrisă în secţiunea I partea A.2 din anexa 2 la prezentul acord şi care pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului poate fi relocată într-o agenţie specializată a MS cu acordul prealabil al Băncii.
    13. „Manualul operaţional al Proiectului“ sau „MOP“ înseamnă manualul din 15 ianuarie 2014, astfel cum a fost actualizat periodic cu aprobarea prealabilă a Băncii, care reflectă, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare şi procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului, atât pentru Acordul de împrumut iniţial, cât şi pentru Acordul de împrumut aferent finanţării adiţionale, acest termen incluzând şi anexele la manual, conform secţiunii I.B din anexa 2 la prezentul acord.
    14. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat acest acord, iar această definiţie se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.
    15. „Comitetul director“ sau „CD“ înseamnă Comitetul Împrumutatului înfiinţat conform părţii A.1 din secţiunea 1 a anexei 2 la acest acord.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016