Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 iulie 2019  (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă)  între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 iulie 2019 (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 577 din 1 iulie 2020
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 89 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 1 iulie 2020.
──────────
    Împrumut nr. 8949 - RO
    *) Traducere.
    Acordul, datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“). Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.1. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) se aplică la şi constituie parte integrantă a acestui acord.
    1.2. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.

    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de cincizeci milioane euro (50.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară („împrumut“), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a III-a a anexei 2 la acest acord.
    2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintrun procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.
    2.05. Rata de dobândă este egală cu rata de referinţă plus marja fixă sau acea rată care ar putea fi aplicată, ca urmare a unei conversii, după cum este prevăzut în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 februarie şi 1 august ale fiecărui an.
    2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

    ART. III
    Proiectul
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi cu anexa 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Intrare în vigoare
    4.01. Data-limită de intrare în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.

    ART. V
    Reprezentare. Adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia.
    5.02. Pentru scopurile secţiunii 10.1 din Condiţii generale,
    (a) adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5,
    Bucureşti,
    România, 05 07 06

    şi
    (b) adresa electronică a Împrumutatului este
    fax: 00 40 21 3126792


    5.03. Pentru scopurile secţiunii 10.1 din Condiţii generale,
    (a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.,
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii

    şi
    (b) adresa electronică a Băncii este
    fax: 00 1 202 477 63 91
    Convenit la data semnării.
    ROMÂNIA
    Prin reprezentant autorizat
    Eugen Orlando Teodorovici,
    ministrul finanţelor publice
    Data: 10.07.2019
    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
    Tatiana Proskuryakova,
    manager de ţară
    Data: 10.07.2019    ANEXA 1

    Descrierea Proiectului
    Obiectivul Proiectului constă în creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns în situaţii de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităţilor instituţionale pentru pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă.
    Proiectul constă în următoarele părţi:
     PARTEA

    Îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii Poliţiei Române de răspuns la dezastre
    Sprijin pentru finanţarea investiţiilor prioritare de reabilitare, reconstrucţie şi asistenţă tehnică pentru sporirea capacităţii de răspuns la situaţii de urgenţă a facilităţilor selectate ale Poliţiei Române şi îndrumare privind planificarea investiţiilor viitoare care cuprind întregul patrimoniu construit gestionat de Poliţia Română
    1 Investiţii prioritare. Sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii de rezistenţă la seisme şi la dezastre a facilităţilor critice ale Poliţiei Române, gestionate de Poliţia Română, prioritizate şi selectate pentru funcţiile lor de răspuns la dezastre şi în situaţii de urgenţă, prin realizarea lucrărilor de reabilitare seismică şi/sau construcţia de noi clădiri, care urmează să fie completate de modernizarea funcţională şi adoptarea măsurilor de eficienţă energetică, inclusiv:
    (a) pregătirea, revizuirea şi analiza, printre altele, a expertizelor tehnice, a auditurilor privind eficienţa energetică, a studiilor de fezabilitate (inclusiv documentaţia relevantă), a proiectelor tehnice, verificărilor tehnice, autorizaţiilor şi permiselor, serviciilor de consultanţă pentru proiectare pe parcursul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea acestei componente; (b) lucrări civile de consolidare sau reconstrucţie a clădirilor prioritare, inclusiv îmbunătăţirea funcţionalităţilor acestora în conformitate cu standardele, regulamentele şi legislaţia naţională în vigoare din domeniul construcţiilor; (c) îmbunătăţirea eficienţei energetice şi consolidarea rezilienţei sistemului de alimentare electrică, canalizare şi telecomunicaţii (de exemplu, prin instalarea de generatoare şi comunicaţii de rezervă); (d) operaţionalizarea funcţională a clădirilor noi şi a celor consolidate, după caz (de exemplu, mobilier, echipamente de siguranţă şi alte dotări); (e) supervizarea lucrărilor de construcţii

    2 Planificarea investiţiilor în infrastructură pe termen lung. Sprijin pentru asistenţă tehnică în scopul îmbunătăţirii capacităţii Poliţiei Române de implementare a unei strategii pe termen lung de reducere a riscului de dezastre, inclusiv prin: (a) dezvoltarea unui model de planificare a infrastructurii; (b) dezvoltarea unui cadru pentru evaluarea întregului patrimoniu construit şi (c) proiectarea şi implementarea primelor etape ale unui program de instruire a personalului Poliţiei Române privind planificarea infrastructurii
     PARTEA

    Capacitatea instituţională şi sensibilizarea publicului
    Sprijin pentru creşterea capacităţii instituţionale a Poliţiei Române de pregătire şi răspuns la situaţii de urgenţă printr-o serie de instruiri şi achiziţii de echipamente esenţiale pentru situaţiile de urgenţă şi asistenţă tehnică pentru desfăşurarea activităţilor de conştientizare a publicului, în scopul informării cetăţenilor cu privire la rolul Poliţiei Române în situaţii de urgenţă şi creşterii gradului de conştientizare a Proiectului
    1 Pregătirea operaţională şi de răspuns în situaţii de urgenţă. Sprijin pentru finanţarea achiziţiilor de echipamente pentru situaţii de urgenţă şi asigurarea de instruiri pentru îmbunătăţirea pregătirii operaţionale a personalului Poliţiei Române, inclusiv: (a) echipament de protecţie pentru personal; (b) echipament operaţional, de salvare şi căutare; (c) echipament de comunicaţii interoperabile şi de tehnologia informaţiei şi (d) echipament logistic, toate echipamentele fiind utilizate exclusiv în situaţii de pregătire şi răspuns la situaţii de urgenţă
    2 Conştientizarea publicului. Sprijin pentru asistenţă tehnică în ceea ce priveşte desfăşurarea următoarelor activităţi: (a) întâlniri cu beneficiarii pentru furnizarea informaţiilor cu privire la investiţiile planificate, rolul poliţiei în răspunsul la situaţii de urgenţă, precum şi avantajele consolidării şi reconstrucţiei; (b) campanii de conştientizare a publicului prin utilizarea diverselor instrumente de comunicare, inclusiv panouri publicitare, postere, broşuri, medii de socializare; (c) efectuarea de sondaje de opinie care să permită Poliţiei Române o înţelegere mai bună a opiniilor beneficiarilor şi o urmărire mai bună a acestor opinii pe parcursul implementării Proiectului
     PARTEA

    Managementul proiectului
    1 Sprijin pentru Unitatea de implementare a Proiectului (UIP), incluzând achiziţii, management financiar, monitorizare şi evaluare, audit, politici asiguratorii şi supervizare tehnică
    2 Sprijin pentru stabilirea şi menţinerea unui mecanism de soluţionare a reclamaţiilor în cadrul Proiectului

    ANEXA 2

    Realizarea Proiectului
    SECŢIUNEA I
    Aranjamente de implementare
    A. Aranjamente instituţionale
    1. Fără a se limita la prevederile art. IV din Condiţiile generale şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul nu convine altfel, Împrumutatul, prin MAI, menţine pe toată durata implementării Proiectului o unitate de implementare a Proiectului („UIP“) în cadrul IGPR, ale cărei componenţă, resurse, termeni de referinţă şi funcţii sunt acceptate de Bancă. UIP va fi responsabilă cu achiziţiile, managementul financiar, monitorizarea şi evaluarea, precum şi cu asigurarea conformării cu politicile asiguratorii în cadrul Proiectului.

    B. Manualul operaţional al Proiectului
    1. Împrumutatul, prin MAI, astfel cum a delegat IGPR, va implementa Proiectul în conformitate cu un Manualul operaţional al Proiectului („MOP’“), într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, care va include procedurile operaţionale şi administrative, precum şi cerinţele pentru implementarea Proiectului.
    2. MOP nu va fi transferat, amendat, abrogat sau suspendat ori nu se va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau suspendată, într-o manieră care, în opinia Băncii, poate afecta în mod negativ şi material implementarea Proiectului. MOP poate fi amendat doar prin consultare cu Banca şi după aprobarea Băncii. În cazul în care orice prevedere a MOP intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.

    C. Măsuri asigurătorii
    1. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că Proiectul se desfăşoară cu respectarea standardelor şi practicilor adecvate în materie de sănătate, siguranţă, de natură socială şi de mediu şi în conformitate cu Instrumentele aferente politicilor asiguratorii.
    2. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că obligaţiile sale în scopul conformităţii cu instrumentele aferente politicilor asiguratorii sunt incluse în: (a) contractele încheiate de IGPR şi contractorii în cauză şi orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările de construcţii civile; şi (b) contractele încheiate între contractorii în cauză şi subcontractanţii contractorilor.
    3. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că înainte de realizarea lucrărilor din cadrul proiectului:
    (a) va elabora planurile de management de mediu şi social specifice locaţiilor, în cadrul termenilor de referinţă acceptabili de Bancă, pentru lucrările respective;
    (b) va pregăti, consulta şi publica planuri de management de mediu şi social specifice locaţiilor într-o manieră acceptabilă de Bancă, după cum este prevăzut în Cadrul general privind managementul mediului şi elemente de natură socială;
    (c) înaintea elaborării documentaţiei de atribuire pentru orice contract de lucrări, va pregăti şi va transmite Băncii, în vederea aprobării, toate planurile de management de mediu şi social specifice locaţiilor în forma şi conţinutul acceptabile de Bancă.

    4. Împrumutatul, prin IGPR, se va asigura că: (a) toate contractele de consultanţă legate de asistenţa tehnică, proiectarea şi capacitatea instituţională din cadrul Proiectului, aplicarea acelor rezultate care ar putea avea implicaţii asupra mediului, asistenţei sociale şi de sănătate pot fi realizate numai în baza termenilor de referinţă revizuiţi şi satisfăcători pentru Bancă; şi (b) astfel de termeni de referinţă vor impune ca activităţile de asistenţă tehnică, proiectare şi capacitate instituţională să ia în considerare cerinţele politicilor asiguratorii aplicate de Bancă şi Liniilor directoare MSS.
    5. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin IGPR, va asigura şi va solicita asigurarea că niciuna dintre prevederile instrumentelor privind politicile asiguratorii nu este abrogată, modificată, suspendată sau renunţată. În cazul unor neconcordanţe între dispoziţiile oricărui instrument privind politicile asiguratorii şi prevederile prezentului acord, prevederile prezentului acord vor prevala.
    6. Împrumutatul, prin IGPR, va menţine pe parcursul implementării Proiectului şi va publica disponibilitatea unui mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, va asculta şi va determina în mod corect şi cu bună-credinţă toate reclamaţiile ridicate în legătură cu Proiectul şi va lua toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare măsurile stabilite printr-un astfel de mecanism într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

    SECŢIUNEA a II-a
    Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului
    1. Împrumutatul, prin IGPR, va transmite Băncii orice raport al proiectului în termen de cel târziu patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul respectiv.
    2. Fără a se limita la alte obligaţii de raportare din cadrul prezentului acord, Împrumutatul, prin IGPR:
    (a) va lua toate măsurile necesare pentru a colecta, întocmi şi transmite Băncii, în mod periodic, în cadrul rapoartelor proiectului, şi în mod prompt, într-un raport separat, ori de câte ori Banca solicită informaţii cu privire la stadiul conformităţii cu instrumentele privind politicile asiguratorii. Aceste informaţii includ: (i) măsurile luate în vederea promovării instrumentelor; (ii) condiţiile, dacă există, care interferează sau ameninţă să interfereze cu buna implementare a instrumentelor aferente politicii asiguratorii; şi (iii) măsurile de remediere luate sau care trebuie luate pentru a face faţă acestor condiţii;
    (b) va furniza în fiecare lună prompt Băncii o copie a fiecărui raport de progres întocmit şi prezentat de orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractorii şi/sau subcontractanţii Proiectului; şi
    (c) imediat după primire, Împrumutatul, prin IGPR, va transmite Băncii orice notificare primită de la orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractorii şi/sau subcontractanţii proiectului în legătură cu orice incident care ar putea apărea în timpul implementării Proiectului.

    SECŢIUNEA a III-a
    Tragerea sumelor împrumutului
    A. Generalităţi
    Fără a se limita la prevederile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu Scrisoarea de tragere şi informaţii financiare, Împrumutatul poate trage sumele din împrumut pentru a finanţa cheltuielile eligibile din cadrul împrumutului, în suma alocată şi, după caz, până la procentul stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:

┌─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Suma │Procentul │
│ │alocată │cheltuielilor│
│Categorie │din │care va fi │
│ │împrumut │finanţat │
│ │(exprimată│(inclusiv │
│ │în EUR) │taxe) │
├─────────────┼──────────┼─────────────┤
│(1) Bunuri, │ │ │
│lucrări, │ │ │
│servicii de │ │ │
│consultanţă │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│auditul │ │ │
│Proiectului),│50.000.000│100% │
│servicii, │ │ │
│altele decât │ │ │
│cele de │ │ │
│consultanţă, │ │ │
│instruire şi │ │ │
│costuri │ │ │
│operaţionale │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Sumă totală │50.000.000│ │
└─────────────┴──────────┴─────────────┘    B. Condiţii de tragere. Perioadă de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere pentru plăţi efectuate înaintea datei semnării.
    2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2025.


    ANEXA 3

    Împrumutatul va rambursa integral suma împrumutului la 1 februarie 2029.
    DOCUMENT ATAŞAT
    Definiţii
    1. „Ghidul anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 5 din anexa la Condiţiile generale, „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi“ din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011 şi la data de 1 iulie 2016.
    2. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a III-a din anexa 2 la prezentul acord.
    3. „Situaţie de urgenţă“ se referă la evenimentele de pe teritoriul României determinate de riscurile şi hazardele naturale (cum ar fi incendiile forestiere, avalanşele, cutremurele, alunecările de teren, furtunile, inundaţiile), riscurile biologice (cum ar fi sănătatea publică de urgenţă) şi riscurile radiologice şi chimice, precum şi alte tipuri de situaţii de urgenţă şi riscuri prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, din data de 15 aprilie 2004, şi Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, din data de 3 august 2016. Dar situaţia de urgenţă nu include niciun fel de urgenţă preponderent politică, de securitate, militară sau fiscală.
    4. „Liniile directoare MSS“ înseamnă liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale referitoare la sănătate, mediu şi la politicile de siguranţă, publicate pe site-ul www.ifc.org/ehsguidelines, astfel cum sunt actualizate în mod periodic.
    5. „Cadrul general privind managementul mediului şi elemente de natură socială“ sau „CGMMS“ înseamnă documentul elaborat şi adoptat de Împrumutat, prin IGPR, la data de 7 decembrie 2018, publicat la nivel naţional şi pe website-ul Băncii la data de 10 decembrie 2018, care stabileşte procedurile care trebuie urmate pentru evaluarea impactului potenţial advers de mediu şi social al activităţilor Proiectului, inclusiv impactul şi măsurile care trebuie întreprinse pentru compensarea, reducerea, atenuarea impactului advers, precum şi pentru pregătirea planurilor de management de mediu şi social, în condiţiile în care un astfel de cadru poate fi modificat de către Împrumutat, în mod periodic, cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.
    6. „Planul de management de mediu şi social“ sau „PMMS“ înseamnă planurile specifice locaţiilor, pregătite de Împrumutat, prin IGPR, în timpul implementării Proiectului, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă, adoptate de Împrumutat şi publicate la nivel naţional, care detaliază acţiunile specifice şi măsurile de protecţie socială şi de mediu în ceea ce priveşte Proiectul, inclusiv pentru identificarea întâmplătoare a proprietăţii culturale şi potenţialul impact direct şi indirect asupra mediului şi social rezultat din realizarea Proiectului, măsurile de atenuare a fiecărui impact negativ identificat, precum şi măsurile de îmbunătăţire a fiecărui impact pozitiv identificat şi măsurile procedurale şi instituţionale necesare pentru punerea în aplicare a acestor acţiuni, măsuri şi politici, inclusiv orice calendar pentru întocmirea acestor planuri, modificat de Împrumutat, ocazional, cu acordul scris prealabil al Băncii.
    7. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi de investiţii ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare“ din data de 14 iulie 2017.
    8. „IGPR“ înseamnă Inspectoratul General al Poliţiei Române, înfiinţat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. „MAI“ înseamnă Ministerul Afacerilor Interne sau succesorul acestuia.
    10. „MFP“ înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia.
    11. „Costuri operaţionale“ înseamnă cheltuielile efectuate de către Poliţia Română şi de către Unitatea de implementare a Proiectului în scopul implementării Proiectului, pentru consumabile de birou, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traduceri şi interpretariat, asigurare, întreţinere şi reparaţii echipamente, tipărire şi publicaţii, costuri cu diurna, transportul şi cazarea pentru personalul UIP, salarii pentru personalul UIP, inclusiv contribuţiile sociale, cu excepţia salariilor pentru funcţionarii publici ai IGPR.
    12. „Ghidul privind achiziţiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 85 din Documentul ataşat la Condiţiile generale, „Ghidul privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD pentru împrumuturile de investiţii ale Împrumutatului“, datat iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 şi august 2018.
    13. Unitatea de implementare a Proiectului sau „UIP“ înseamnă unitatea Împrumutatului, înfiinţată şi menţinută de către Împrumutat în conformitate cu secţiunea I.A.1 din anexa 2 la prezentul acord.
    14. „Manualul operaţional al Proiectului“ sau „MOP“ înseamnă Manualul operaţional al Proiectului, elaborat de Împrumutat, prin IGPR, şi aprobat de MAI, în conformitate cu secţiunea I.B din anexa 2 la prezentul acord, într-o manieră acceptabilă Băncii, prin care sunt stabilite responsabilităţile operaţionale şi administrative, procedurile şi regulile de implementare a Proiectului, inclusiv CGMMS, indicatorii de performanţă, lista facilităţilor Poliţiei Române eligibile pentru finanţare în cadrul acestui acord şi aranjamentele de management financiar al Proiectului, astfel cum acesta poate fi modificat şi completat periodic cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.
    15. „Poliţia Română“ înseamnă poliţia naţională stabilită în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.
    16. „Facilităţi ale Poliţiei Române“ înseamnă facilităţile Poliţiei Române care au fost selectate deoarece joacă un rol critic în situaţiile de urgenţă şi managementul dezastrelor: (i) centrele operaţionale care îndeplinesc următoarele funcţii: controlul traficului, expertiza criminalistică, dispecerizarea, funcţiile de sprijin operaţional şi administrativ, relaţiile publice şi ordinea publică generală; şi/sau (ii) centrele de comandă şi control la nivel judeţean şi naţional care îndeplinesc aceleaşi funcţii ca centrele operaţionale, precum şi funcţiile centrale operaţionale în caz de dezastru sau situaţii de urgenţă, în coordonare cu celelalte structuri implicate în protecţia civilă. Lista facilităţilor Poliţiei Române, identificate drept clădiri de răspuns la situaţii de urgenţă, va fi aprobată de Banca Mondială în conformitate cu prezentul acord şi inclusă în Manualul operaţional al Proiectului.
    17. „Instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate pentru stagii de studiu, cursuri, seminare şi alte activităţi legate de instruire, inclusiv costuri cu materialele de instruire, închirieri de spaţii şi de echipamente, transport, costuri de cazare şi diurne pentru lectorii şi participanţii la instruire, onorariile lectorilor şi alte activităţi incidentale legate de instruire.
    18. „Instrumente privind politicile asiguratorii“ înseamnă CGMMS şi PMMS luate împreună, iar „Instrumentul privind politicile asiguratorii“ înseamnă orice astfel de instrument privind politicile asiguratorii.
    19. „Politici asiguratorii“ înseamnă Politici operaţionale (OP) şi Proceduri operaţionale ale Băncii (BP), şi anume OP/BP 4.01 (Evaluarea de mediu) şi OP/BP 4.11 (Resurse culturale fizice) care se regăsesc pe site-ul https://policies.wordlbank.org.
    20. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat Acordul de împrumut, iar această definiţie se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016