Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 iulie 2019  (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă)  între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 iulie 2019 (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 578 din 1 iulie 2020
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 92 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 1 iulie 2020.
──────────
    *) Traducere
    Împrumut nr. 8.950 - RO
    Acordul, datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutat“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“). Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord următoarele:
    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) se aplică la şi constituie parte integrantă a acestui acord.
    1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.

    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului suma de patruzeci milioane euro (40.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară („împrumut“), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect“).
    2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a III-a a anexei 2 la acest acord.
    2.03. Comisionul iniţial este egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului.
    2.04. Comisionul de angajament este egal cu un sfert dintrun procent (0,25%) pe an la suma netrasă din împrumut.
    2.05. Rata de dobândă este egală cu rata de referinţă plus marja fixă sau acea rată care ar putea fi aplicată ca urmare a unei conversii, după cum este prevăzut în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 februarie şi 1 august ale fiecărui an.
    2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

    ART. III
    Proiectul
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale şi cu anexa 2 la prezentul acord.

    ART. IV
    Intrare în vigoare
    4.01. Data-limită de intrare în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.

    ART. V
    Reprezentare. Adrese
    5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia.
    5.02. Pentru scopurile secţiunii 10.1 din Condiţii generale:
    (a) adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5,
    Bucureşti, 05 07 06
    România; şi

    (b) adresa electronică a Împrumutatului este:
    Fax: 4 021 312 67 92


    5.03. Pentru scopurile secţiunii 10.1 din Condiţii generale:
    (a) adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.,
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii; şi


    (b) adresa electronică a Băncii este:
    Fax: 1 202 477 6391
    Convenit la data semnării.
    România
    Prin reprezentant autorizat,
    Eugen Orlando Teodorovici
    Viceprim-ministru, Interimar,
    ministrul finanţelor publice
    Data: 10 iulie 2019
    Banca Internaţională pentru
    Reconstrucţie şi Dezvoltare
    Tatiana Proskuryakova,
    manager de ţară
    Data: 10 iulie 2019


    ANEXA 1

    DESCRIEREA PROIECTULUI
    Obiectivul Proiectului constă în creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situaţii de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităţilor instituţionale pentru pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă.
    Proiectul constă în următoarele părţi:
     PARTEA

    Creşterea rezilienţei infrastructurii Jandarmeriei Române de răspuns la dezastre
    Sprijin pentru finanţarea investiţiilor prioritare de reabilitare, reconstrucţie şi asistenţă tehnică pentru sporirea capacităţii de răspuns la situaţii de urgenţă a facilităţilor selectate ale Jandarmeriei Române şi îndrumare privind planificarea investiţiilor viitoare care cuprind întregul patrimoniu construit gestionat de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR).
    1. Investiţii prioritare Sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii de rezistenţă la seisme şi la dezastre a facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române, gestionate de IGJR, prioritizate şi selectate pentru atribuţiile/funcţiile sale de răspuns la dezastre şi situaţii de urgenţă, prin realizarea lucrărilor de reabilitare seismică şi/sau construcţia de noi clădiri, care urmează să fie completate de modernizarea funcţională şi adoptarea măsurilor de eficienţă energetică, inclusiv următoarele:
    (a) pregătirea, revizuirea şi analiza, printre altele: a expertizelor tehnice, a auditurilor privind eficienţa energetică, a studiilor de fezabilitate (inclusiv documentaţia relevantă), a proiectelor tehnice, verificărilor tehnice, autorizaţiilor şi permiselor, serviciilor de consultanţă pentru proiectare pe parcursul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea acestei componente; (b) lucrări civile de consolidare sau reconstrucţie a clădirilor, inclusiv îmbunătăţirea funcţionalităţilor acestora în conformitate cu standardele, regulamentele şi legislaţia naţională în vigoare din domeniul construcţiilor; (c) îmbunătăţirea eficienţei energetice şi consolidarea rezilienţei sistemului de alimentare cu electricitate, alimentare cu apă şi telecomunicaţii (de exemplu, prin instalarea de generatoare şi comunicaţii de rezervă); (d) operaţionalizarea funcţională a clădirilor noi şi a celor consolidate, după caz (de exemplu, mobilier, echipamente de siguranţă şi alte dotări); şi (e) supervizarea lucrărilor de construcţii.

    2. Planificarea investiţiilor în infrastructură pe termen lung: Sprijin pentru asistenţă tehnică în scopul îmbunătăţirii capacităţii Jandarmeriei Române de implementare a unei strategii pe termen lung de reducere a riscului de dezastre, inclusiv următoarele: (a) actualizarea modelului de planificare a infrastructurii din cadrul Jandarmeriei Române; (b) actualizarea cadrului existent pentru evaluarea întregului stoc de clădiri şi (c) proiectarea şi implementarea primelor etape ale unui program de instruire a personalului Jandarmeriei Române privind planificarea infrastructurii.
     PARTEA

    Capacitatea operaţională şi conştientizarea publicului
    Acordarea de sprijin pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Jandarmeriei Române pentru asigurarea pregătirii operaţionale în caz de urgenţă printr-o serie de instruiri şi achiziţionarea de echipament de urgenţă esenţial şi asistenţă tehnică pentru desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a publicului pentru informarea cetăţenilor cu privire la rolul Jandarmeriei Române în situaţii de urgenţă şi pentru a spori gradul de conştientizare generală a Proiectului.
    1. Pregătirea operaţională pentru răspuns în situaţii de urgenţă. Sprijin pentru finanţarea achiziţiilor de echipamente pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi acordarea de instruiri pentru consolidarea pregătirii operaţionale a personalului Jandarmeriei Române, inclusiv: (a) echipament de protecţie pentru personal; (b) echipamente pentru avertizarea şi informarea populaţiei; (c) modernizarea tehnologiei informaţionale operaţionale; (d) echipament operaţional şi de căutare şi salvare; (e) echipamente de comunicaţii interoperabile şi (f) echipament logistic; toate pentru singurul scop al răspunsului la situaţia de urgenţă.
    2. Conştientizarea publicului. Sprijin pentru asistenţă tehnică în ceea ce priveşte desfăşurarea următoarelor activităţi: (a) întâlniri cu beneficiarii pentru furnizarea informaţiilor cu privire la investiţiile planificate, rolul Jandarmeriei Române în răspunsul la situaţii de urgenţă, precum şi avantajele consolidării şi reconstrucţiei; (b) campanii de conştientizare a publicului prin utilizarea diverselor instrumente de comunicare, inclusiv panouri publicitare, postere, broşuri, medii de socializare; (c) efectuarea de sondaje de opinie care să permită Jandarmeriei Române o înţelegere mai bună a opiniilor beneficiarilor şi o urmărire mai bună a acestor opinii pe parcursul implementării Proiectului.
     PARTEA

    Managementul proiectului
    1. Sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, incluzând achiziţii, management financiar, monitorizare şi evaluare, audit, politici asiguratorii şi supervizare tehnică.
    2. Sprijin pentru stabilirea şi menţinerea unui mecanism de soluţionare a petiţiilor în cadrul Proiectului.

    ANEXA 2

    REALIZAREA PROIECTULUI
    SECŢIUNEA I
    Aranjamente de implementare
    A. Aranjamente instituţionale
    1. Fără a se limita la prevederile art. IV din Condiţiile generale şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul nu convine altfel, Împrumutatul trebuie, prin MAI, să menţină pe toată durata implementării Proiectului o Unitate de Implementare a Proiectului („UIP“) în cadrul IGJR, ale cărei componenţă, resurse, termeni de referinţă şi funcţii sunt acceptate de Bancă. UIP va fi responsabil cu achiziţiile, managementul financiar, monitorizarea şi evaluarea, precum şi cu asigurarea conformării cu politicile asiguratorii în cadrul Proiectului.

    B. Manualul operaţional al Proiectului
    1. Împrumutatul, prin MAI, astfel cum a delegat IGJR, va implementa Proiectul în conformitate cu Manualul operaţional al Proiectului („MOP“), într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, care va include procedurile operaţionale şi administrative, precum şi cerinţele pentru implementarea Proiectului.
    2. MOP nu va fi transferat, amendat, abrogat sau suspendat ori nu va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau suspendată, într-o manieră care, în opinia Băncii, poate afecta în mod negativ şi material implementarea Proiectului. MOP poate fi amendat doar prin consultare cu Banca şi după aprobarea Băncii. În cazul în care orice prevedere a MOP intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala.

    C. Măsuri asigurătorii
    1. Împrumutatul, prin IGJR, se va asigura că Proiectul se desfăşoară cu respectarea standardelor şi practicilor adecvate în materie de sănătate, siguranţă, de natură socială şi de mediu şi în conformitate cu Instrumentele aferente politicilor asiguratorii.
    2. Împrumutatul, prin IGJR, se va asigura că obligaţiile sale în scopul conformităţii cu instrumentele aferente politicilor asiguratorii sunt incluse în: (a) contractele încheiate de IGJR şi contractorii în cauză şi orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările de construcţii civile; şi (b) contractele încheiate între contractorii în cauză şi subcontractanţii contractorilor.
    3. Împrumutatul, prin IGJR, se va asigura că înainte de realizarea lucrărilor din cadrul proiectului:
    (a) va elabora planurile de management de mediu şi social specifice locaţiilor, în cadrul termenilor de referinţă acceptabili de Bancă, pentru lucrările respective;
    (b) va pregăti, consulta şi publica planuri de management de mediu şi social specifice locaţiilor într-o manieră acceptabilă Băncii după cum este prevăzut în Cadrul general privind managementul mediului şi elemente de natură socială;
    (c) înaintea elaborării documentaţiei de atribuire pentru orice contract de lucrări, va pregăti şi transmite Băncii, în vederea aprobării, toate planurile de management de mediu şi social specifice locaţiilor în forma şi conţinutul acceptabile de Bancă.

    4. Împrumutatul, prin IGJR, se va asigura că: (a) toate contractele de consultanţă legate de asistenţa tehnică, proiectarea şi capacitate instituţională din cadrul Proiectului, aplicarea acelor rezultate care ar putea avea implicaţii asupra mediului, asistenţei sociale şi de sănătate pot fi realizate numai în baza termenilor de referinţă revizuiţi şi satisfăcători pentru Bancă; şi (b) astfel de termeni de referinţă vor impune ca activităţile de asistenţă tehnică, proiectare şi capacitate instituţională să ia în considerare cerinţele politicilor asiguratorii aplicate de Bancă şi Liniilor directoare MSS.
    5. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul, prin IGJR, va asigura şi va solicita asigurarea că niciuna dintre prevederile Instrumentelor privind politicile asiguratorii nu este abrogată, modificată, suspendată sau eliminată. În cazul unor neconcordanţe între dispoziţiile oricărui Instrument privind politicile asiguratorii şi prevederile prezentului acord, prevederile prezentului acord vor prevala.
    6. Împrumutatul, prin IGJR, va menţine pe parcursul implementării Proiectului şi va publica disponibilitatea unui mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru Bancă, va asculta şi va determina în mod corect şi cu bună-credinţă toate plângerile ridicate în legătură cu Proiectul şi va lua toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare măsurile stabilite printr-un astfel de mecanism într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

    SECŢIUNEA a II-a
    Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului
    1. Împrumutatul, prin IGJR, va transmite Băncii fiecare raport al proiectului în termen de cel târziu patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, care să acopere semestrul respectiv.
    2. Fără a se limita la alte obligaţii de raportare din cadrul prezentului acord, Împrumutatul, prin IGJR:
    (a) va lua toate măsurile necesare pentru a colecta, compila şi transmite Băncii, în mod periodic, în cadrul rapoartelor Proiectului, şi în mod prompt, într-un raport separat, ori de câte ori Banca solicită, informaţii cu privire la stadiul conformităţii cu Instrumentele privind politicile asiguratorii. Aceste informaţii includ: (i) măsurile luate în vederea promovării instrumentelor politicii asiguratorii; (ii) condiţiile, dacă există, care interferează sau ameninţă să interfereze cu buna implementare a instrumentelor aferente instrumentelor politicii asiguratorii; şi (iii) măsurile de remediere luate sau care trebuie luate pentru a face faţă acestor condiţii;
    (b) va furniza în fiecare lună prompt Băncii o copie a fiecărui raport de progres întocmit şi prezentat de orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractanţii şi/sau subcontractanţii Proiectului; şi
    (c) imediat după primire, Împrumutatul, prin IGJR, va transmite Băncii orice notificare primită de la orice entitate (inclusiv orice inginer) care supervizează lucrările civile ale Proiectului, contractanţii şi/sau subcontractanţii Proiectului în legătură cu orice incident care ar putea apărea în timpul implementării Proiectului.

    SECŢIUNEA a III-a
    Tragerea sumelor împrumutului
    A. Generalităţi
    Fără a se limita la prevederile articolului II din Condiţiile generale şi în conformitate cu Scrisoarea de tragere şi informaţii financiare, Împrumutatul poate trage sumele din împrumut pentru a finanţa cheltuielile eligibile din cadrul împrumutului, în suma alocată şi, după caz, până la procentul stabilit pentru fiecare categorie din tabelul următor:

┌─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Suma │Procentul │
│ │alocată │cheltuielilor│
│Categorie │din │care va fi │
│ │împrumut │finanţat │
│ │(exprimată│(inclusiv │
│ │în euro) │taxe) │
├─────────────┼──────────┼─────────────┤
│(1) Bunuri, │ │ │
│lucrări, │ │ │
│servicii de │ │ │
│consultanţă │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│auditul │ │ │
│proiectului),│40.000.000│100% │
│servicii, │ │ │
│altele decât │ │ │
│cele de │ │ │
│consultanţă, │ │ │
│instruire şi │ │ │
│costuri │ │ │
│operaţionale │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────────┤
│SUMĂ TOTALĂ │40.000.000│ │
└─────────────┴──────────┴─────────────┘    B. Condiţii de tragere. Perioadă de tragere
    1. Fără a contraveni prevederilor părţii A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere pentru plăţi efectuate înaintea datei semnării.
    2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2025.


    ANEXA 3

    Împrumutatul va rambursa integral suma împrumutului la 1 februarie 2029.
    DOCUMENT ATAŞAT
    Definiţii
    1. „Ghidul anticorupţie“ înseamnă, în sensul paragrafului 5 din anexa la Condiţiile generale, „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi“ din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011 şi la data de 1 iulie 2016.
    2. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea III A din anexa 2 la prezentul acord.
    3. „Liniile directoare MSS“ înseamnă liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale referitoare la sănătate, mediu şi la politicile de siguranţă“, publicate pe site-ul www.ifc.org/ehsguidelines, astfel cum sunt actualizate în mod periodic.
    4. „Situaţie de urgenţă“ se referă la evenimentele de pe teritoriul României determinate de riscurile şi hazardurile naturale (cum ar fi incendiile forestiere, avalanşele, cutremurele, alunecările de teren, furtunile, inundaţiile), riscurile biologice (cum ar fi sănătatea publică de urgenţă) şi riscurile radiologice şi chimice, precum şi alte tipuri de situaţii de urgenţă şi riscuri prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, din data de 15 aprilie 2004, pentru reglementarea situaţiilor de urgenţă, şi Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, din data de 3 august 2016. Dar situaţia de urgenţă nu include niciun fel de urgenţă preponderent politică, de securitate, militară sau fiscală.
    5. „Cadrul general privind managementul mediului şi elemente de natură socială“ sau „CGMMS“ înseamnă documentul elaborat şi adoptat de Împrumutat, prin IGJR, la data de 4 decembrie 2018, publicat la nivel naţional şi pe website-ul Băncii la data de 10 decembrie 2018, care stabileşte procedurile care trebuie urmate pentru evaluarea impactului potenţial advers de mediu şi social al activităţilor Proiectului, inclusiv impactul şi măsurile care trebuie întreprinse pentru compensarea, reducerea sau atenuarea impactului advers, precum şi pentru pregătirea planurilor de management de mediu şi social, în condiţiile în care un astfel de cadru poate fi modificat de către Împrumutat, în mod periodic, cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.
    6. „Planurile de management de mediu şi social“ sau „PMMS“ înseamnă planurile specifice locaţiilor, pregătite de Împrumutat prin IGJR, în timpul implementării Proiectului, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă, adoptate de Împrumutat şi publicate la nivel naţional, care detaliază acţiunile specifice şi măsurile de protecţie socială şi de mediu în ceea ce priveşte Proiectul, inclusiv pentru identificarea întâmplătoare a proprietăţii culturale şi potenţialului impact direct şi indirect asupra mediului şi social rezultat din realizarea Proiectului, măsurile de atenuare a fiecărui impact negativ identificat, precum şi măsurile de îmbunătăţire a fiecărui impact pozitiv identificat şi măsurile procedurale şi instituţionale necesare pentru punerea în aplicare a acestor acţiuni, măsuri şi politici, inclusiv orice calendar pentru întocmirea acestor planuri, modificat de Împrumutat, în mod periodic, cu acordul scris prealabil al Băncii.
    7. „Condiţii generale“ înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi de investiţii ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare“ din data de 14 iulie 2017.
    8. „IGJR“ înseamnă Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, înfiinţat în temeiul Legii Împrumutatului nr. 550 din 29 noiembrie 2004, după cum urmează: Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu statut juridic şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, gestionează, coordonează şi controlează activitatea structurilor subordonate, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii de stat, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate şi îndeplineşte orice alte atribuţii date de lege.
    9. „MAI“ înseamnă Ministerul Afacerilor Interne sau succesorul acestuia.
    10. „MFP“ înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia.
    11. „Costuri operaţionale“ înseamnă cheltuielile efectuate de către Jandarmeria Română şi de către Unitatea de Implementare a Proiectului în scopul implementării Proiectului, pentru: consumabile de birou, utilităţi, comisioane bancare, instrumente de comunicare, cheltuieli de publicitate, servicii de traducere şi interpretariat, închirieri auto şi costuri de combustibil, închiriere şi întreţinere de birouri, cheltuieli de deplasare, asigurarea echipamentelor, întreţinere şi reparaţii, tipărire şi publicaţii, transportul şi cazarea pentru personalul UIP şi salariile pentru personalul UIP, inclusiv contribuţiile sociale, cu excepţia salariilor pentru funcţionarii publici ai Împrumutatului şi pentru personalul militar.
    12. „Ghidul privind achiziţiile“ înseamnă, în sensul paragrafului 85 din Documentul ataşat la Condiţiile generale, „Ghidul privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD pentru împrumuturile de investiţii ale Împrumutatului“, datat iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 şi august 2018.
    13. Unitatea de Implementare a Proiectului înseamnă unitatea înfiinţată şi menţinută de către Împrumutat, prin IGJR, în conformitate cu secţiunea I.A.1 din anexa 2 la prezentul acord.
    14. „Manualul operaţional al Proiectului“ sau „MOP“ înseamnă Manualul operaţional al Proiectului, elaborat de Împrumutat, prin IGJR şi aprobat de MAI, în conformitate cu secţiunea I.B din anexa 2 la prezentul acord, într-o manieră acceptabilă Băncii, prin care sunt stabilite responsabilităţile operaţionale şi administrative, procedurile şi regulile de implementare a Proiectului, inclusiv CGMMS, indicatorii de performanţă, lista facilităţilor Jandarmeriei Române eligibile pentru finanţare în cadrul acestui acord şi aranjamentele de management financiar al Proiectului, astfel cum acesta poate fi modificat şi completat periodic cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii.
    15. „Jandarmeria Română“ înseamnă instituţia de stat specializată a Împrumutatului din cadrul MAI, care, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile privind protecţia ordinii şi siguranţei publice, drepturile cetăţenilor şi libertăţile fundamentale, proprietatea publică şi privată, prevenirea şi detectarea criminalităţii şi alte încălcări ale legilor în vigoare, precum şi protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism, stabilite în temeiul Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004.
    16. „Facilităţi ale Jandarmeriei Române“ înseamnă facilităţile Jandarmeriei Române care au fost selectate deoarece joacă un rol critic în situaţiile de urgenţă şi managementul dezastrelor: (i) centre operaţionale care îndeplinesc următoarele funcţii: sprijin operaţional pentru situaţii de urgenţă, ordine şi siguranţă publică, asistenţă medicală şi logistică şi protecţia drepturilor şi a proprietăţii cetăţenilor în temeiul articolului 19.1 (a) din Legea împrumutatului nr. 550/2004; şi/sau (ii) sedii de educaţie şi formare la nivel local, judeţean şi naţional, care îndeplinesc următoarele funcţii: facilităţi de educaţie şi formare şi furnizarea de sprijin operaţional situaţiilor de urgenţă; şi/sau (iii) spaţii de locuit care îndeplinesc următoarele funcţii: să ofere spaţii de locuit şi dotările aferente pentru personalul MAI implicat în pregătirea în situaţii de urgenţă şi/sau pentru personalul implicat în intervenţii în situaţii de urgenţă chemat în sprijinul altor judeţe, în conformitate cu planul de cooperare dintre Jandarmeria Română şi alte structuri implicate în intervenţia de urgenţă. Lista facilităţilor Jandarmeriei Române identificate de IGJR ca clădiri de intervenţie în caz de urgenţă va fi aprobată de Banca Mondială în conformitate cu prezentul acord şi inclusă în Manualul operaţional al Proiectului (MOP).
    17. „Instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate pentru stagii de studiu, cursuri, seminare, ateliere de lucru şi alte activităţi legate de instruire, inclusiv costuri cu materialele de instruire, închirieri de spaţii şi de echipamente, transport, costuri de cazare şi diurne pentru lectorii şi participanţii la instruire, onorariile lectorilor şi alte activităţi incidentale legate de instruire.
    18. „Instrumente privind politicile asiguratorii“ înseamnă CGMMS şi PMMS luate împreună, iar „Instrumentul privind politicile asiguratorii’’ înseamnă orice astfel de instrument privind politicile asiguratorii.
    19. „Politici asiguratorii“ înseamnă Politici operaţionale (OP) şi Proceduri operaţionale ale băncii (BP), şi anume OP/BP 4.01 (Evaluarea de mediu) şi OP/BP 4.11 (Resurse culturale fizice) care se regăsesc pe site-ul https://policies.wordlbank.org.
    20. „Data semnării“ înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat Acordul de împrumut, iar această definiţie se aplică tuturor referirilor la „data Acordului de împrumut“ din Condiţiile generale.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016