Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 7 iulie 2000  privind reforma sectorului sanitar intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 7 iulie 2000 privind reforma sectorului sanitar intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 31 august 2000


Împrumut nr. 4568 RO

între România (Împrumutat) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Având în vedere ca:
A. Banca a primit din partea Împrumutatului în datele de 15 iulie 1999 şi 16 februarie 2000 scrisori care descriu un program în doua faze de politici şi acţiuni (Program), elaborat pentru realizarea reformelor în sectorul sanitar al Împrumutatului;
B. Împrumutatul a cerut Bãncii sa sprijine realizarea celor doua faze ale Programului prin acordarea unor împrumuturi Împrumutatului, în limita valorii de şaizeci milioane dolari S.U.A. (60.000.000 $) echivalent, pe o perioada de cinci (5) ani;
C. pentru a sprijini finanţarea Proiectului Împrumutatul: (i) intenţioneazã sa obţinã din partea Departamentului pentru Dezvoltare Internationala al Marii Britanii (DDIMB) un grant în valoare de aproximativ 600.000
(Grant DDIMB), în cadrul termenilor şi condiţiilor stabilite într-un acord care se va încheia între Împrumutat şi DDIMB (Acord de grant DDIMB); (ii) intenţioneazã sa obţinã din partea Corporatiei de Dezvoltare din Elvetia (CDE) un grant în valoare de aproximativ 500.000 $ echivalent (Grantul CDE), în cadrul termenilor şi condiţiilor stabilite într-un acord încheiat între Împrumutat şi CDE (Acord de grant CDE); şi (iii) intenţioneazã sa obţinã de la Fundaţia Soros un grant în valoare de 700.000 $ echivalent (Grant Soros), în cadrul termenilor şi condiţiilor stabilite într-un acord încheiat între Împrumutat şi Fundaţia Soros (Acord de grant cu Fundaţia Soros);
D. Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bãncii sprijin pentru finanţarea Proiectului care constituie prima faza a Programului; şi
având în vedere ca Banca a fost de acord, între altele pe baza celor expuse mai sus, sa acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi condiţiile stabilite în acest acord,
prin prezentul acord pãrţile semnatare convin asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Condiţii generale; definiţii
Secţiunea 1.01. - "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta" ale Bãncii din data de 30 mai 1995 (dupã cum au fost modificate pana în 6 octombrie 1999), împreunã cu modificãrile stabilite mai jos (Condiţii generale) constituie parte integrantã a acestui acord.
Paragraful c) al secţiunii 9.07 din Condiţiile generale este modificat dupã cum urmeazã:
"c) Cu cel puţin 6 luni înaintea datei limita de tragere sau la o alta data ulterioara care poate fi convenitã pentru acest scop între Împrumutat şi Banca Împrumutatul va pregati şi va transmite Bãncii un raport în acel scop şi cuprinzând acele detalii pe care Banca le va cere în mod rezonabil despre realizarea şi funcţionarea iniţialã a Proiectului, costul sau şi beneficiile care au rezultat şi care vor rezulta din el, îndeplinirea de cãtre Împrumutat şi Banca a obligaţiilor asumate în cadrul Acordului de împrumut şi realizarea scopurilor împrumutului."
Secţiunea 1.02. - În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiţi termeni definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la acest acord au intelesurile stabilite în acestea, iar urmãtorii termeni suplimentari au urmãtoarele înţelesuri:
a) SIDA/HIV înseamnã sindromul imunodeficitar dobândit/virusul imunodeficitar uman;
b) categorii eligibile înseamnã categoriile 1, 2 şi 3 stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;
c) cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile pentru bunuri şi servicii la care se face referire în secţiunea 2.02 din acest acord;
d) Planul de management privind mediul înconjurãtor înseamnã planul satisfãcãtor Bãncii, pregãtit şi adoptat de Împrumutat, prin care se prezintã impactul Proiectului asupra mediului înconjurãtor şi mãsurile de atenuare propuse;
e) GR înseamnã Guvernul României;
f) judeţ înseamnã administraţia judeteana a Împrumutatului;
g) MS înseamnã Ministerul Sãnãtãţii al Împrumutatului;
h) MI înseamnã Ministerul de Interne al Împrumutatului, care include şi Departamentul pompierilor;
i) CNAS înseamnã Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, înfiinţatã în conformitate cu <>Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 ;
j) judeţ-pilot înseamnã judeţele Arges, Botosani, Dolj, Harghita, Covasna şi Tulcea;
k) raportul de management al Proiectului înseamnã fiecare raport pregãtit în conformitate cu secţiunea 4.02 din acest acord;
l) UMP înseamnã Unitatea de Management a Proiectului, creata în cadrul MS;
m) AMP înseamnã asistenta medicalã primara;
n) contul special înseamnã contul la care se face referire în partea B din anexa nr. 1 la acest acord;
o) BTS înseamnã bolile cu transmitere sexualã.
ART. 2
Împrumutul
Secţiunea 2.01. - Banca accepta sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în Acordul de împrumut, o suma egala cu patruzeci milioane dolari S.U.A. (40.000.000 $).
Secţiunea 2.02. - Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau dacã Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate), pentru costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului.
Secţiunea 2.03. - Data limita de tragere va fi 1 septembrie 2003 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre aceasta data ulterioara.
Secţiunea 2.04. - La sau imediat dupã data intrãrii în efectivitate Împrumutatul va plati Bãncii un comision a cãrui valoare este egala cu un procent (1%) din suma împrumutului.
Secţiunea 2.05. - Împrumutatul va plati Bãncii un comision de angajament la o rata egala cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netras de la o perioada la alta.
Secţiunea 2.06. - a) Împrumutatul va plati dobanda aferentã sumei împrumutului trase din acesta şi nerambursate periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata de baza LIBOR plus marja totalã LIBOR.
b) Pentru scopurile acestei secţiuni:
(i) perioada de dobanda înseamnã perioada iniţialã de la şi incluzând data semnãrii acestui acord pana la, dar excluzând, prima data de plata a dobânzii care are loc dupã aceea şi, dupã perioada iniţialã, fiecare perioada de la şi incluzând data de plata a dobânzii pana la, dar excluzând, urmãtoarea data de plata a dobânzii;
(ii) data de plata a dobânzii înseamnã orice data specificatã în secţiunea 2.07 din acest acord;
(iii) rata de baza LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioada de dobanda, rata interbancara oferitã pe piata Londrei la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A. pentru nivelul din prima zi a acelei perioade de dobanda (sau, în cazul perioadei de dobanda iniţiale, pentru nivelul din data de plata a dobânzii, care are loc sau urmeazã imediat primei zile a acelei perioade de dobanda), asa cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimatã ca un procent pe an;
(iv) marja totalã LIBOR înseamnã pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã, pentru acea perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrţi ale acestora alocate de Banca pentru finanţarea împrumuturilor într-o singura moneda sau pentru pãrţi ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, asa cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimatã ca procent pe an.
c) Banca va notifica Împrumutatului rata de baza LIBOR şi marja totalã LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupã determinarea acestora.
d) Ori de câte ori, în funcţie de schimbãrile în ceea ce priveşte practicile pieţei, care afecteazã determinarea ratelor de dobanda la care se face referire în aceasta secţiune, Banca constata ca este în interesul imprumutatilor sãi luati în totalitate şi al Bãncii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în secţiunea menţionatã, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului privind noua baza cu cel puţin şase (6) luni înainte. Noua baza va deveni efectivã la expirarea perioadei notificate dacã Împrumutatul nu notifica Bãncii în timpul perioadei menţionate obiecţiile lui, caz în care modificãrile respective nu se vor aplica împrumutului.
Secţiunea 2.07. - Dobanda şi alte costuri vor fi plãtite semestrial la 15 martie şi la 15 septembrie în fiecare an.
Secţiunea 2.08. - Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.
ART. 3
Realizarea Proiectului
Secţiunea 3.01. - a) Împrumutatul declara ca se angajeazã sa îndeplineascã obiectivele Proiectului şi în acest scop va realiza Proiectul prin MS, cu diligenta şi eficienta necesare şi în conformitate cu practicile corespunzãtoare administrative, financiare, tehnice, de mediu şi de asistenta medicalã, şi va asigura cu promptitudine fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului, dupã caz.
b) Fãrã a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MS, în conformitate cu Programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.
Secţiunea 3.02. - Cu excepţia cazului în care Banca nu va conveni altfel, achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de consultanţa necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
Secţiunea 3.03. - Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fãrã a se limita la acestea, Împrumutatul:
a) va pregati, pe baza liniilor directoare acceptabile Bãncii, şi va furniza Bãncii, cu cel puţin şase (6) luni înaintea datei limita de tragere sau la o alta data ulterioara, asa cum poate fi convenitã în acest scop de cãtre Împrumutat, prin MS, şi Banca, un plan conceput pentru funcţionarea viitoare a Proiectului; şi
b) va oferi Bãncii posibilitatea rezonabila de a se consulta cu Împrumutatul în legatura cu planul respectiv.
ART. 4
Clauze financiare
Secţiunea 4.01. - a) Împrumutatul, prin MS, va realiza şi va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi conturi, şi va pregati situaţiile financiare adecvate într-un format acceptabil Bãncii, pentru a reflecta operaţiunile, resursele şi cheltuielile în legatura cu realizarea Proiectului.
b) Împrumutatul, prin MS:
(i) va tine înregistrãrile, conturile şi situaţiile financiare la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrãrile şi conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptate de Banca, aplicate în mod consecvent de auditori independenţi acceptabili Bãncii;
(ii) va furniza Bãncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de şase (6) luni dupã sfârşitul fiecãrui an fiscal: (A) copii certificate de pe situaţiile financiare la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru acel an auditat; şi (B) un punct de vedere privind acele situaţii financiare, înregistrãri şi conturi, precum şi un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel scop şi în acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi
(iii) va furniza Bãncii alte astfel de informaţii privind acele înregistrãri şi conturi, precum şi auditul acestora şi privind respectivii auditori, asa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile din contul împrumutului au fost efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli Împrumutatul, prin MS:
(i) va tine sau va face sa fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, înregistrãri şi conturi separate care sa reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuatã ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrãrile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii sa examineze astfel de înregistrãri; şi
(iv) va asigura ca acele înregistrãri şi conturi sunt incluse în auditul anual la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul acestui audit conţine opinia separatã a respectivilor auditori ca declaraţiile de cheltuieli prezentate în cursul fiecãrui an fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor pot fi folosite ca baza pentru a justifica tragerile respective.
Secţiunea 4.02. - a) Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul, prin MS, va realiza un plan de acţiuni limitat în timp, acceptabil Bãncii, pentru întãrirea sistemului de management financiar al Proiectului la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului ca nu mai târziu de 31 mai 2000 sau o alta data ulterioara pe care Banca o va conveni sa pregãteascã rapoarte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Bãncii, care:
(i)(A) stabilesc sursele actuale şi cererile de fonduri pentru Proiect atât cumulativ, cat şi pentru perioada acoperitã prin raportul menţionat, şi sursele şi cererile de fonduri previzionate pentru Proiect pentru o perioada de şase (6) luni care urmeazã perioadei acoperite de raportul menţionat; şi (B) prezintã separat cheltuielile finanţate din sumele împrumutului pe perioada acoperitã prin raportul menţionat şi cheltuielile propuse sa fie finanţate din sumele împrumutului pe perioada de 6 luni care urmeazã perioadei acoperite prin raportul menţionat;
(ii)(A) descrie evoluţia fizica a implementarii Proiectului, atât cumulativ, cat şi pentru perioada acoperitã prin raportul menţionat; şi (B) explica diferenţele dintre obiectivele implementarii actuale şi prognoza anterioarã;
(iii) stabileşte stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului şi cheltuielile efectuate în cadrul contractelor finanţate din sumele împrumutului, asa cum se prezintã la sfârşitul perioadei acoperite prin raportul menţionat.
b) Dupã finalizarea planului de acţiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni Împrumutatul, prin MS, va pregati, în conformitate cu liniile directoare acceptabile Bãncii, şi va transmite Bãncii, nu mai târziu de 45 de zile de la sfârşitul fiecãrui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru acea perioada.
ART. 5
Clauze asiguratorii pentru Banca
Secţiunea 5.01. - Conform secţiunii 6.02 p) din Condiţiile generale, sunt specificate în plus urmãtoarele evenimente:
a) Acordul de grant DDIMB, Grantul CDE sau Grantul Fundaţiei Soros nu au devenit efective pana la data de 31 martie 2001 sau o alta data ulterioara pe care Banca o poate conveni, cu condiţia ca totuşi prevederile acestui paragraf nu vor fi aplicate dacã Împrumutatul stabileşte, satisfãcãtor pentru Banca, ca fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii şi condiţiile corespunzãtoare obligaţiilor asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord; şi
b)(i) sub rezerva subparagrafului (ii) al acestui paragraf: dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din sumele Grantului DDIMB, Grantului CDE sau Grantului Fundaţiei Soros va fi fost suspendat, anulat sau încetat, în totalitate sau parţial, conform termenilor Acordului de grant DDIMB, ai Acordului de grant CDE şi ai Acordului de grant Fundaţia Soros;
(ii) subparagraful (i) al acestui paragraf nu va fi aplicat dacã Împrumutatul stabileşte, satisfãcãtor pentru Banca, ca: (A) acea suspendare, anulare sau încetare nu este cauzatã de neîndeplinirea de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii a sa, asumatã în cadrul acelui acord de grant; şi (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii şi condiţiile corespunzãtoare obligaţiilor Împrumutatului, asumate în cadrul acestui acord.
ART. 6
Data intrãrii în efectivitate; terminare
Secţiunea 6.01. - Perioada de o suta douãzeci (120) de zile de la data semnãrii prezentului acord este specificatã prin prezentul pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.
ART. 7
Reprezentantul Împrumutatului; adrese
Secţiunea 7.01. - Ministrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 7.02. - Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Telex: 11239
Fax: 401 312 6792

Pentru Banca:
Internaţional Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Adresa telegrafica:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
Fax: (202) 477-6391
Drept urmare, pãrţile la prezentul acord, actionand prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acesta sa fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi în anul menţionate la început.


ROMÂNIA BANCA INTERNATIONALA PENTRU
prin RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Decebal Traian Remes, prin
ministrul finanţelor Andrew Vorkink,
director de ţara pentru
România şi Bulgaria
Regiunea Europa şi Asia CentralaANEXA 1

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

A. Generalitati
1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria Suma alocata din împrumut Procentul din cheltuieli
(exprimatã în dolari S.U.A.) care va fi finanţat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Bunuri 33.880.000 100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale (cos-
turi franco uzina) şi 84% din
cheltuieli locale pentru alte
articole procurate pe plan local
(2) Asistenta tehnica
şi pregãtire 1.690.000 100%
(3) Servicii tehnice
specializate în cadrul
partii E.2 e)
a Proiectului 360.000 100%
(4) Nealocate 4.070.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 40.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în moneda oricãrei tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei tari, alta decât cea a Împrumutatului;
b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; şi
c) termenul servicii tehnice specializate înseamnã publicaţii şi mass-media pentru campaniile de informare publica de sãnãtate în cadrul partii E.2 e) a Proiectului, care sunt procurate în conformitate cu prevederile şi liniile directoare pentru achiziţionarea de bunuri, asa cum sunt stabilite în paragraful 1 al partii C din anexa nr. 4 la acest acord de împrumut.
3. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta pentru plãţile efectuate în cadrul categoriilor 1, 2, 3 şi 4, stabilite în tabelul din paragraful 1 din aceasta anexa, pana când comisionul la care se face referire în secţiunea 2.04 din acord nu va fi plãtit.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului sa fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru: a) bunuri în cadrul contractelor care costa mai puţin de 100.000 $ echivalent fiecare; b) servicii de consultanţa în cadrul contractelor cu firmele de consultanţa care costa mai puţin de 100.000 $ echivalent fiecare; c) servicii de consultanţa în cadrul contractelor cu consultanţi individuali care costa mai puţin de 50.000 $ echivalent fiecare, toate în cadrul termenilor şi condiţiilor pe care Banca le va specifica prin notificare a Împrumutatului; d) pregãtire în cadrul contractelor care costa mai puţin de 50.000 $ echivalent fiecare; şi e) servicii tehnice specializate în cadrul contractelor care costa mai puţin de 100.000 $ fiecare.
B. Contul special
1. Împrumutatul, prin MS, va deschide şi va menţine în dolari un cont special la o banca comercialã, în termenii şi condiţiile satisfãcãtoare Bãncii, incluzând protecţia corespunzãtoare impotriva daunelor, sechestrului şi compensãrilor.
2. Dupã ce Banca va fi primit dovada satisfãcãtoare pentru ea ca va fi fost deschis contul special, tragerile din contul de împrumut a sumelor care vor fi depozitate în contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei la aceasta anexa nr. 1.
3. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata efectuatã de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, va transmite Bãncii acele documente şi alte evidente care arata ca acele plati au fost efectuate în mod exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
4. Fãrã a contraveni prevederilor partii B.2 a acestei anexe, Bãncii nu i se va solicita sa facã noi depozite în contul special:
a) dacã în orice moment Banca stabileşte ca toate tragerile ulterioare vor trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau
b) dacã Împrumutatul nu va furniza Bãncii, în perioada specificatã în secţiunea 4.01 b) (ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute sa fie transmise Bãncii conform secţiunii menţionate cu privire la auditarea: (A) înregistrãrilor şi conturilor pentru contul special; sau (B) înregistrãrilor şi conturilor care reflecta cheltuieli efectuate în ceea ce priveşte tragerile fãcute pe baza declaraţiilor de cheltuieli.
5. Bãncii nu i se va solicita sa efectueze depozite ulterioare în contul special, în conformitate cu prevederile partii B.2 a acestei anexe, dacã în orice moment Banca va fi notificat Împrumutatului despre intenţia sa de a suspenda în totalitate sau parţial dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului conform prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale. Dupã aceasta notificare Banca va determina unilateral dacã depozitele ulterioare în contul special pot fi efectuate şi care proceduri vor fi urmate pentru efectuarea acelor depozite şi va notifica Împrumutatului despre aceasta hotãrâre.
6. a) Dacã Banca va determina în orice moment ca orice plata din contul special a fost efectuatã pentru o cheltuiala care nu este cheltuiala eligibilã sau nu a fost justificatã prin evidente transmise Bãncii, Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va furniza acele evidente suplimentare pe care Banca le poate solicita sau va depozita în contul special (sau, dacã Banca va solicita astfel, va restitui Bãncii) o suma egala cu suma acelei plati. Dacã Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi efectuat de Banca în contul special pana când Împrumutatul nu va furniza acele evidente sau nu va efectua acele depuneri sau restituiri, dupã caz.
b) Dacã în orice moment Banca va determina ca orice suma rãmasã în contul special nu va fi necesarã pentru acoperirea plãţilor pentru cheltuieli eligibile pentru perioada de 6 luni urmãtoare acelei determinãri, Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va restitui Bãncii acea suma rãmasã.
c) Împrumutatul poate, dupã ce a notificat Bãncii, sa restituie Bãncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.
d) Restituirile cãtre Banca efectuate conform subparagrafelor a), b) sau c) din acest paragraf vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord de împrumut.

ANEXA


──────────
la anexa nr. 1
──────────────

Operaţiuni din contul special

1. Pentru scopurile acestei anexe, termenul alocatie autorizata înseamnã o suma egala cu 1.000.000 $ care va fi trasa din contul împrumutului şi depusa într-un cont special conform paragrafului 2 al acestei anexe, cu condiţia ca totuşi, dacã Banca nu va conveni altfel, alocaţia autorizata sa fie limitatã la o valoare de 500.000 $ echivalent pana când suma totalã a tragerilor din contul împrumutului plus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala sau va depãşi 5.000.000 $ echivalent.
2. Tragerile aferente alocaţiei autorizate a contului special şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupã cum urmeazã:
a) pentru tragerile aferente alocaţiei autorizate a contului special Împrumutatul va transmite Bãncii o cerere sau cereri pentru depunerea în contul special a unei sume sau a unor sume care împreunã nu vor depãşi suma alocaţiei autorizate. Pe baza unei asemenea cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi solicitat.
b) pentru realimentarea contului special Împrumutatul va transmite Bãncii cereri pentru depunerea în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Înainte de sau la momentul fiecãrei astfel de cereri Împrumutatul va transmite Bãncii documente şi alte evidente cerute conform partii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plãţile pentru care realimentarea este cerutã. Pe baza fiecãrei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi solicitat şi va fi fost doveditã prin documentele menţionate şi alte evidente ca a fost plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depunere în contul special va fi trasa de Banca din contul împrumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile ale contului special.
3. Bãncii nu i se va cere sa efectueze depuneri ulterioare în contul special o data ce suma totalã netrasa din împrumut minus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale neachitate asumate de Banca conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocaţiei autorizate a contului special. Dupã aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rãmase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã şi cu condiţia ca Banca sa fi fost convinsa ca toate acele sume rãmase în depozit în contul special la data unei astfel de notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.

ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul sprijinã prima etapa a Programului Împrumutatului prin care se urmãreşte scãderea morbiditatii şi morţii premature, asigurând accesul echitabil la serviciile de sãnãtate şi imbunatatind eficienta sectorului sanitar.
Obiectivele Proiectului sunt:
1. îmbunãtãţirea capacitãţii în domeniul stabilirii politicii, planificarii, reglementãrii, finanţãrii şi managementului în sectorul sanitar;
2. îmbunãtãţirea calitãţii, a analizei pe baza raportului cost-rezultate şi a eficientei tehnice pentru AMP în zonele sarace şi izolate selectate, a serviciilor esenţiale spitaliceşti şi a serviciilor de asistenta medicalã ambulatorie şi a serviciilor medicale de urgenta; şi
3. modernizarea serviciilor de sãnãtate publica în domeniile controlului efectului tutunului, prevenirii tuberculozei, prevenirii HIV/SIDA, prevenirii bolilor cu transmitere sexualã şi îngrijirii sãnãtãţii mintale la nivelul comunitãţii.
Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, sub rezerva acelor modificãri care pot fi convenite între Împrumutat şi Banca periodic pentru realizarea acestor obiective:

Partea A: Planificarea şi reglementarea sistemului de furnizare a asistenţei medicale

1. Dezvoltarea de planuri privind serviciile de sãnãtate în toate judeţele
2. Dezvoltarea politicii şi întãrirea capacitãţii instituţionale a MS în planificarea şi reglementarea serviciilor de sãnãtate

Partea B: Spitale judeţene şi clinice: modernizarea serviciilor esenţiale

Modernizarea salilor de operaţii şi a unitãţilor de terapie intensiva şi asigurarea pregãtirii privind managementul clinic al cazurilor de urgenta în 24 de spitale judeţene şi clinice

Partea C: Dezvoltarea asistenţei medicale primare

1. Dezvoltarea politicii naţionale pentru pregãtirea vocationala, acreditare/certificare şi educaţia medicalã continua a specialiştilor din sistemul AMP
2. Realizarea unei educatii medicale continue a echipelor pentru AMP în zonele sarace şi izolate selectate
3. Dezvoltarea şi adaptarea la nivel local a ghidurilor bazate pe evidente pentru diagnostic şi trimiterea la specialist în condiţiile obişnuite intalnite în domeniul AMP din România
4. Echiparea dispensarelor în zonele sarace şi izolate selectate
5. Echiparea centrelor spitaliceşti ambulatorii pentru a sprijini AMP în 6 judeţe-pilot

Partea D: Servicii medicale de urgenta

Furnizarea echipamentelor şi a asistenţei tehnice pentru echipele care asigura servicii medicale de urgenta la nivelul comunitãţii

Partea E: Sãnãtate publica, controlul bolilor şi campanii de informare

1. Întãrirea capacitãţii MS pentru dezvoltarea unei strategii privind sãnãtatea publica, îmbunãtãţirea infrastructurii în domeniul sãnãtãţii publice şi implementarea codurilor mortalitatii şi morbiditatii, în conformitate cu standardele internaţionale.
2. Realizarea interventiilor în domeniul sãnãtãţii publice în zone prioritare, incluzând: a) mãsuri de reducere a consumului de tutun; b) dezvoltarea unei strategii moderne de control al tuberculozei; c) realizarea unei sensibilizari a opiniei publice privind HIV/SIDA şi BTS, educaţie şi programe de screening diagnostic; d) stabilirea unei demonstratii la fata locului pentru serviciile de sãnãtate mintalã la nivelul comunitãţii; şi e) furnizarea serviciilor tehnice specializate pentru a sprijini campania de informare şi sensibilizare a opiniei publice privind sãnãtatea publica.

Partea F: Managementul Proiectului

Furnizarea de asistenta tehnica, pregãtire şi bunuri, incluzând vehicule, pentru a sprijini MS şi UMP în managementul şi implementarea Proiectului.

*
* *

Se asteapta ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 31 martie 2003.

ANEXA 3
GRAFICUL DE AMORTIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadentei Plata ratelor de capital (exprimat în dolari S.U.A.)*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 martie 2006 795.000
15 septembrie 2006 825.000
15 martie 2007 850.000
15 septembrie 2007 880.000
15 martie 2008 910.000
15 septembrie 2008 940.000
15 martie 2009 970.000
15 septembrie 2009 1.000.000
15 martie 2010 1.035.000
15 septembrie 2010 1.070.000
15 martie 2011 1.105.000
15 septembrie 2011 1.140.000
15 martie 2012 1.180.000
15 septembrie 2012 1.220.000
15 martie 2013 1.260.000
15 septembrie 2013 1.300.000
15 martie 2014 1.345.000
15 septembrie 2014 1.390.000
15 martie 2015 1.435.000
15 septembrie 2015 1.485.000
15 martie 2016 1.535.000
15 septembrie 2016 1.585.000
15 martie 2017 1.640.000
15 septembrie 2017 1.695.000
15 martie 2018 1.750.000
15 septembrie 2018 1.805.000
15 martie 2019 1.865.000
15 septembrie 2019 1.930.000
15 martie 2020 1.995.000
15 septembrie 2020 2.065.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Cifrele din aceasta coloana reprezintã sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu excepţia celor prevãzute în secţiunea 4.04 d) din Condiţiile generale.

ANEXA 4
ACHIZIŢIILE

SECŢIUNEA I - ACHIZIŢII DE BUNURI

Partea A: Generalitati
Bunurile vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor AID, publicate de Banca în ianuarie 1995 şi revizuite în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Linii directoare), şi cu urmãtoarele prevederi ale secţiunii I din aceasta anexa.

Partea B: Licitaţie competitivã internationala

1. Cu excepţia celor prevãzute în partea C din aceasta secţiune, bunurile vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Liniile directoare şi ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.
2. Urmãtoarele prevederi vor fi aplicate bunurilor care vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei pãrţi.
a) Gruparea contractelor
În limita posibilitãţilor, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate sa coste fiecare 100.000 $ echivalent sau mai mult.
b) Preferinta pentru bunurile produse intern
Prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Liniile directoare şi ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica bunurilor produse pe teritoriul Împrumutatului.

Partea C: Alte proceduri de achiziţie

1. Licitaţie competitivã nationala


────────────────────────────────────
Serviciile tehnice specializate din cadrul partii E.2 e) a Proiectului, estimate sa coste o suma totalã care sa nu depãşeascã 400.000 $ echivalent (exclusiv taxele), pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Liniile directoare.
2. Cumpãrare internationala
───────────────────────────
Bunurile estimate sa coste mai puţin de 100.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 800.000 $ echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare internationala, conform prevederilor paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare.
3. Cumpãrare localã
───────────────────
Bunurile estimate sa coste mai puţin de 25.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 400.000 $ echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare localã, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare.
4. Contractare directa
──────────────────────
Bunurile care sunt de natura brevetata şi care costa pe ansamblu 400.000 $ echivalent sau mai puţin pot, cu acordul anterior al Bãncii, sa fie achiziţionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Liniile directoare.

Partea D: Analiza Bãncii privind decizia de achiziţie

1. Planificarea achiziţiei
──────────────────────────
Anterior emiterii oricãrei invitaţii la licitaţii pentru contracte planul de achiziţie propus pentru Proiect va fi transmis Bãncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare. Achiziţia tuturor bunurilor şi lucrãrilor va fi angajata în conformitate cu acel plan de procurare care va fi fost aprobat de Banca şi cu prevederile paragrafului 1 menţionat.
2. Analiza anterioarã
─────────────────────
a) În ceea ce priveşte fiecare contract: (i) pentru bunurile care vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care s-a fãcut referire în partea B a acestei anexe; şi (ii) pentru serviciile tehnice specializate care vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care s-a fãcut referire în partea C.1 a acestei anexe se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.
b) În ceea ce priveşte: (A) primele doua contracte pentru bunuri care vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care s-a fãcut referire în partea C.2 a acestei anexe; (B) primele doua contracte pentru bunuri care vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care s-a fãcut referire în partea C.3 a acestei anexe; şi (C) fiecare contract pentru bunuri care vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care s-a fãcut referire în partea C.4 a acestei anexe se vor aplica urmãtoarele proceduri:
(i) anterior selecţiei oricãrui furnizor în cadrul procedurilor de cumpãrare Împrumutatul va furniza Bãncii un raport privind compararea şi evaluarea cotatiilor primite;
(ii) anterior semnãrii oricãrui contract achiziţionat în cadrul contractãrii directe sau al procedurilor de cumpãrare Împrumutatul va furniza Bãncii o copie de pe specificaţii şi de pe proiectul de contract; şi
(iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2f), 2g) şi 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.
3. Postanaliza
──────────────
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei pãrţi se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

SECŢIUNEA II - ANGAJAREA CONSULTANTILOR

Partea A: Generalitati

Serviciile de consultanţa vor fi procurate în conformitate cu prevederile introducerii şi secţiunii IV din Liniile directoare "Selectarea şi angajarea consultantilor de cãtre imprumutatii Bãncii Mondiale", publicate de Banca în ianuarie 1997 şi revizuite în septembrie 1997 şi în ianuarie 1999 (Linii directoare pentru servicii de consultanţa), şi cu urmãtoarele prevederi ale secţiunii II din aceasta anexa.

Partea B: Selecţia pe baza calitãţii şi a costului

1. Cu excepţia cazului în care partea C a acestei secţiuni nu prevede altfel, serviciile de consultanţa vor fi procurate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea şi cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 ale acestora, aplicabile selecţiei consultantilor pe baza calitãţii şi a costului.
2. Urmãtoarele prevederi vor fi aplicate serviciilor de consultanţa care vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurta cuprinzând consultanţii pentru serviciile estimate sa coste mai puţin de 100.000 $ echivalent pe contract poate cuprinde în întregime consultanţi locali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.

Partea C: Alte proceduri pentru selecţia consultantilor

1. Selecţia pe baza costului minim
───────────────────────────────────
Serviciile de audit estimate sa coste pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 90.000 $ echivalent (exclusiv taxele) pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
2. Consultanţi individuali
───────────────────────────
Serviciile pentru activitãţile care îndeplinesc cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
3. Selecţia pe baza calificãrii consultantilor
──────────────────────────────────────────────
Serviciile pentru definirea şi conceptualizarea serviciilor tehnice specializate în cadrul partii E.2 e) a Proiectului pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 100.000 $ (exclusiv taxele) vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.

Partea D: Analiza Bãncii privind selecţia consultantilor

1. Planificarea selecţiei
─────────────────────────
Anterior transmiterii cãtre consultanţi a oricãrei cereri de oferta, planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului va fi furnizat spre analiza şi aprobare Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa. Selecţia tuturor serviciilor consultantilor va fi realizatã în conformitate cu acel plan de selecţie care va fi fost aprobat de Banca şi în conformitate cu prevederile acestui paragraf 1 sus-menţionat.
2. Analiza prealabilã
──────────────────────
a) În ceea ce priveşte fiecare contract estimat sa coste 200.000 $ echivalent sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
b) În ceea ce priveşte fiecare contract estimat sa coste 100.000 $ echivalent sau mai mult, dar nu mai puţin de 200.000 $ echivalent, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
c) În ceea ce priveşte fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat sa coste 50.000 $ echivalent sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta şi termenii de angajare ai consultantilor vor fi transmise Bãncii pentru analiza prealabilã şi aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupã ce aceasta aprobare va fi fost acordatã.
3. Postanaliza
───────────────
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei pãrţi se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.

ANEXA 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

1. Împrumutatul, prin MS:
a) va menţine politici şi proceduri adecvate, care sa îi permitã sa monitorizeze şi sa evalueze continuu, în conformitate cu realizarea Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia;
b) va pregati, conform termenilor de referinta satisfacatori Bãncii, şi va transmite Bãncii la sau pana la 1 ianuarie 2002 un raport care sa integreze rezultatele monitorizarii şi evaluãrii activitãţilor realizate conform paragrafului a) din aceasta secţiune, pe baza progresului înregistrat în realizarea Proiectului pe parcursul perioadei precedente datei acestui raport, şi stabilirea mãsurilor recomandate care sa asigure realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe perioada urmãtoare acestei date; şi
c) va analiza cu Banca, pana la 1 ianuarie 2002 sau la o alta data ulterioara pe care Banca o va cere, raportul la care s-a fãcut referire în paragraful b) din aceasta secţiune şi dupã aceea va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura finalizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandãrilor raportului menţionat şi a sugestiilor Bãncii în aceasta privinta.
2. Pe perioada realizãrii Proiectului Împrumutatul, prin MS, va menţine UMP cu acel personal şi acele resurse care vor fi necesare UMP pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în ceea ce priveşte managementul general şi implementarea Proiectului.
3. Împrumutatul va atribui MS intreaga responsabilitate pentru managementul implementarii Proiectului, care:
a) va stabili prin ordin al ministrului sãnãtãţii direcţiile implicate în sprijinirea implementarii Proiectului în colaborare cu CNAS şi MI, precum şi cu alte entitãţi juridice specificate prin ordin, agreabile Bãncii; şi
b) va stabili nu mai târziu de 31 august 2000 echipe de implementare în fiecare judeţ implicat în activitãţile din cadrul partii D din Proiect.
4. Împrumutatul, prin MS, se va asigura ca toate mãsurile necesare pentru realizarea Planului de management privind mediul înconjurãtor vor fi luate în timp util.

────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016